Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31."

Transkriptio

1 Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Finlandia-talo Neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Levonen

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ - Osaamisen kehittämispalvelut pk-yrityksille * Mitä ovat * Kehittämispalvelujen toteutus - valtakunnalliset teemat (Apake-hanke) - Alueelliset hankkeet - Apake-hankkeen valtakunnalliset osahankkeet * Luovien alojen kehittämishanke * Sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistämishanke * Tuotekehityshanke alle kolmivuotta toimineiden yritysten eloonjäämishankkeiden parantamiseksi (ns. kakkosvaihe, -hanke * Tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden kehittämis- ja uudistamishanke Kehittämispalvelutoiminnon organisointi ja ohjaus * ministeriötasolla * Ely-keskustasolla

3 Osaamisen kehittämispalvelut pk-yrityksille Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista ( /971) 1. Palvelutarjooma Neuvontapalvelut Koulutus- ja valmennustilaisuudet Konsultointipalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Alueelliset elinkeinojen kehittämisprojektit 2. Kohderyhmät Yrittäjäksi aikovat (yrityksen perustamista suunnittelevat) Yritystoiminnan alkutaipaleella olevat (1-3 v) Pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pk-yritysten henkilöstö

4 3. Kehittämispalveluiden tarkoitus ja tavoitteet Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluilla edistetään kannattavan toiminnan edellytykset omaavien pk-yritysten perustamista, laajentamista ja kehittämistä siten, että yritykset voivat toimia ja menestyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Kehittämispalveluiden lähtökohtana on toisaalta markkinapuutteet, toisaalta pk-yritysten kehittämistarpeisiin vastaaminen. Osaamisen kehittämispalveluiden tavoitteena on: - tukea ja ohjata pk-yritysten kehittämistä niiden elinkaaren eri vaiheissa - madaltaa yritysten kynnystä käyttää ulkopuolisia koulutus- ja asiantuntijapalveluita ongelmien ratkaisemisessa ja kehittämistoimien käynnistämisessä - edistää yritysten kilpailukykyä ja kasvua - vahvistaa yritysten henkilöstön liiketoimintaosaamista - edistää alueellisen elinkeinorakenteen uudistumista ja vahvistumista

5 Neuvontapalvelut Joko ELY-keskusten oman henkilöstön antamaa neuvontaa tai ulkopuolelta ostettua neuvonta- ja asiantuntijapalvelua Osa ELY-keskusten neuvontapalveluista on organisoitu omaan palveluyksikköönsä tai projekteihin Sisällöltään neuvonta voi olla esim. yrityksen kehittämiseen liittyvää neuvontaa, kansainvälistymisneuvontaa, keksintöihin ja uuden teknologian käyttöönottoon liittyvää neuvontaa Lyhytkestoinen yleisneuvonta on asiakkaalle maksutonta Pitempikestoinen neuvonta, jossa käytetään hyväksi ulkopuolisia asiantuntijoita, on asiakkaalle maksullista konsultointipalvelua.

6 Koulutuspalvelut Koulutustilaisuudet voivat olla lyhyitä teema- ja ajankohtaistilaisuuksia (½-1 pv), lyhytkestoisia (1-5 pv) koulutustilaisuuksia tai pitkäkestoisia (5-20 pv) koulutus- ja valmennusohjelmia Koulutustilaisuuksien aiheet liittyvät yleensä johonkin ajankohtaiseen teemaan, yrityksen johonkin osatoimintoon ja sen kehittämiseen (esim. markkinointi, taloushallinto, johtaminen) tai yrityksen kokonaiskehittämiseen Yrittäjävalmennus käsitettä käytetään yleensä silloin, kun koulutustilaisuudet sisältävät myös yrityskohtaista konsultointia

7 Konsultointipalvelut Konsultointi voi olla yksittäisiä konsultointipäiviä, jotka myönnetään yritysten erityistarpeisiin yksittäisten ongelmien ratkaisemiseksi (ns. erilliskonsultointipäivät) Konsultointi voi olla myös kiinteä osa koulutustilaisuuksia, joissa koulutuksen aikana opittuja asioita sovelletaan yrityskohtaisesti yritysten tarpeiden mukaisesti Koulutustilaisuuksiin, joihin ei ole sisällytetty kiinteänä osana yrityskohtaista konsultointia, voidaan tarvittaessa myöntää erikseen tilattavia konsultointipäivä Kiinteänä osana koulutustilaisuuksiin sisältyvien konsultointipäivien määrää voidaan lisätä myöntämällä ns. lisäkonsultointipäiviä Kun konsultointipäivistä on muodostettu tietyn konseptin mukaan toteutettava yrityksen kehittämisohjelma, puhutaan tuotteistetuista asiantuntijapalveluista

8 Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Ovat yrityksen perustajille ja pk-yrityksille niiden elinkaaren eri vaiheisiin kehitettyjä valtakunnallisia, tuotekonsepteihin perustuvia lyhytkestoisia kehittämisohjelmia Tuotteistetut asiantuntijapalvelut muodostavat tuoteperheen (tällä hetkellä 13 tuotetta) ja oman brändin Tuotemerkki antaa tuoteperheelle yhteisen ilmeen ja ulkoasun Tuoteperheen tuotteilla on kullakin oma tuotekonseptinsa, mutta niiden perusrakenne sisältää yleensä seuraavat vaiheet: Tehdään nykytila-analyysi Kartoitetaan kehittämistarpeet Priorisoidaan kehittämistarpeet Laaditaan kehittämisohjelma (toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilöt, yrityksen panostustarve) Seurataan ohjelman toteutumista (seurantapäivät)

9 Toteutusvaiheessa tuotekonsepti joustaa yrityksen tarpeiden mukaisesti eli kehittämispalvelu räätälöidään yrityskohtaisesti Tuotekonseptien kuvaukset tekevät palvelujen sisällöistä ja palvelujen yritykseltä vaatimista panostuksista (esim. ajankäyttö) helposti ymmärrettäviä, mikä helpottaa asiakasta palvelun valinnassa Asiantuntijapalvelujen organisointi: - Kullakin tuotteella on nimetty tuotevastaava tai asiakasvastaava, jonka tehtävänä on asiakastarpeiden tunnistaminen, asiakkaiden neuvonta ja ohjaus, toteutusprosessien ohjaus ja seuranta sekä laadun valvonta ja kehittäminen - Asiantuntijapalveluja tekevät asiantuntijat/konsultit on kilpailutettu valtakunnallisesti, asiantuntijoille on annettu tuotekoulutus ja lisäksi tuotteiden tekemisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu näyttötyö sertifioitu tuotteen tekijä

10 Alueelliset elinkeinojen kehittämisprojektit Ovat sekä sisällöltään että kestoltaan laajoja, alueen kehittämistarpeista lähteviä elinkeinojen kehittämis- tai toimialakohtaisia hankkeita Sisältävät yleensä useita edellä mainittuja palveluja (koulutus-, konsultointi-, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut) sekä erilisiä selvityksiä tai muita alueella tarvittavia toimenpiteitä Kehittämisprojektit voivat olla myös valtakunnallisiin teemoihin perustuvia hankekokonaisuuksia, joilla edistetään ja tuetaan jotakin tai joitakin valtakunnallisia teemoja, kuten esimerkiksi sukupolven- tai omistajanvaihdosten edistäminen tai pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen

11 APAKE hankkeen valtakunnalliset teemat 1. Alkavan yritystoiminnan edistäminen Innovatiivisiin liikeideoihin perustuva yritystoiminta Kuolemanlaakso vaiheen yli saattaminen 2. Kasvuyrittäjyyden edistäminen 3. Kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen Kansainvälisen liiketoiminnan laajentaminen 4. Informaatioteknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa 5. Sukupolven -/omistajanvaihdosten edistäminen 6. Palvelualojen yritystoiminnan edistäminen Erityisesti KIBS toimialojen yritykset 7. Luovien alojen yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen 8. Palvelujen kehittäminen maksu- ja taloudellisissa vaikeuksissa oleville pienille yrityksille 9. Naisyrittäjyyden edistäminen

12 Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelujen toteutus käytännössä ESR-osarahoitteisina hankkeina kansallinen määräraha mitättömän pieni (TEM:ssä , ELY:issä n ) myös ESR-varat niukat (pl. Itä-Suomi) Vireillä selvitys momenttimuutoksesta osaamisen kehittämisen määrärahat momentille valtakunnalliset teemat Apake kehittämisohjelma (valtakunnallinen ESR-osio) alueelliset hankkeet alueellinen ESR-osio

13 APAKE kehittämisohjelman rakenne Tukirakenne - ohjaus -koordinointi -hyvien käytäntöjen -levittäminen Ministeriölähtöiset hankkeet ELY:jen hankkeet Jalostamo -hanke Omistajanvaihdos -hanke Kakkosvaihde -hanke Tuotekehitys -hanke Toteutetaan ns. sateenvarjohankkeina

14 Esimerkki sateenvarjohankkeesta: PK-YRITYSTEN KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN -HANKE Globaali Kasvuyrityspalvelut Markkinaselvitykset Venäjä -ohjelma. Monitaito Suomalais- Venäläisen kauppakamarin palvelut Rahoituspalvelut - Kehittämistuki - Finnveran lainat ja takaukset DesignStart Kiina -vientirengasohjelma Go Global kansainvälistymisohjelma Finpron vientikeskuksen palvelut

15 Esimerkkejä Apake-hankkeista Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma pkyrityksille KASVU voimaa kehittyville yrityksille YRTY Yrittämisellä eteenpäin Pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistyminen Sukupolvenvaihdosten edistäminen ja nuorten yritysten kehittäminen Osaamisesta kasvua kehittämisohjelma Asiantuntijat pk-yritysten tukena Nuorten yritysten toimitusjohtaja -valmennukset

16 Alueellisen Apake- ja muun palvelutarjonnan yhteensovittamisesta A S I A K K A A T ASIAKASSEGMENTIT Yrityksen perustajat ja keksintöasiakkaat Paikallisesti toimivat yritykset Kotimarkkinoille keskittyvät yritykset Kansainvälistymällä kasvua hakevat yritykset Suuryritykset Yhteisöt PALVELUTARJOOMA Koulutus-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut ALUEOHJELMA Kainuun alueen Seudulliset yrityspalvelut, Lapin yritysten tervehdyttämisohjelma, Pirkanmaan Start up ohjelma, Yrittäjien sijaispalvelu Hämeessä ohjelma,. Osaamisesta kasvua Länsi-Suomen ohjelma APAKE KEH.OHJ. Kasvuyritysten kehittämisohjelma, Go Global -valmennusohjelma, Palvelualan yritysverkostot, Tilitoimintojen valmennusohjelma, Sukupolven ja omistajanvaihdosohjelmat, Toimitusjohtaja valmennukset nuorille yrityksille MUU PALVELUTARJOOMA Yksinyrittäjätuki Valmistelurahoitus Starttiraha TäsmäKoulutus Kehittämisavustus Kasvuyrityspalvelut EURESpalvelut HRVpalvelut

17 Apake-hankkeen valtakunnalliset osahankkeet (Ministeriölähtöiset hankkeet) 1. Luovien alojen kehittämishanke Osa ministeriön luovien alojen strategista kärkihanketta Luovien alojen yrityksille kehitetyn Jalostamo-palvelumallin levittäminen ja juurruttaminen osaksi ELY-keskusten muuta palvelutarjoomaa Nykytilanne Hankkeen koordinaatio Keski-Suomen ELY:ssä (hankekoordinaattori Saila Pulkkinen) Jalostamo-palveluiden tarjoajien kilpailutus 22 tarjousta Valittiin 12 organisaatiota ja 30 asiantuntijaa Jalostamo -koulutuspäivä asiantuntijoille ja ELY:jen vastuuhenkilöille Pidetty 8 Jalostamo-klinikkaa; saaneet hyvän vastaanoton ja erinomaiset palautteet Hankkeella oma nettisivu: Luovat alat: animaatiotuotanto, arkkitehtipalvelut, elokuva- ja tv-tuotanto, kuvataide ja taidegalleriat, käsityö, liikunta- ja elämyspalvelut, mainonta- ja markkinointiviestintä, muotoilupalvelut, musiikki ja ohjelmapalvelut, peliala, radio- ja äänituotanto, taide- ja antiikkikauppa, tanssi ja teatteri, viestintäala

18 2. Valtakunnallinen sukupolven- ja omistajanvaihdosten kehittämishanke Projektipäälliköt Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskuksista (Hannele Heikkinen, Tapani Kaskela) Hankkeen tavoitteet varmistaa kattava ja yritysten tarpeisiin vastaava laadukas omistajanvaihdospalvelujen tarjonta levittää hyviä käytäntöjä ELY-keskusten välillä varmistaa jatkajien valmiuksien kehittäminen kehittää omistajanvaihdosten asiantuntijoiden ja yritysneuvojien osaamista Tämänhetkiset tulokset Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen evaluointi Esitutkimus yrityksen ja palvelujen loppumisesta paikkakunnalla Opas omistajanvaihdosten neuvontaan Tilitoimisto omistajanvaihdoksen asiantuntijana tilitoimistojen asiantuntija-valmennusohjelman kehittäminen ja pilotointi Yritys myyntikuntoon -opas Ikääntyvien yrittäjien aktivointi

19 3. Tuotekehityshanke alle 3 vuotta toimineiden yritysten eloonjäämisasteen parantamiseksi (ns. Kakkosvaihde-hanke) Rahoitus myönnetty Vaasan ELY-keskukselle Hankkeen toteuttajana Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskukset Kehitetään palvelu yritysten saattamiseksi yli kuolemanlaakson Hankkeen nykytilanne: - Käyty läpi n. 80 yrityksen liiketoimintasuunnitelmat (suunniteltu > < toteutunut toiminta) - Ongelmien kartoitus - Neuvonta ja/tai ohjaus tarvittaviin palveluihin: Esim. ELY-keskuksen palveluihin (tuotteistetut, yritystuet) Tekesin palveluihin Hautomoihin Finnveran palveluihin Tilitoimisto-, mainos-, juristipalveluihin Neuvontatyö kahden tyyppistä: Akuuttien ongelmien ratkaisu (klinikkatyyppinen malli) Yrityksen pitempiaikainen seuranta (kehittämiskumppani-malli)

20 4. Tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden kehittäminen ja uudistaminen Kehittämisryhmän perustaminen Tavoitteet: Kehittää ja uudistaa pk-yrityksille tarkoitettua asiantuntijapalveluiden palvelutarjoomaa siten, että pk-yritysten käytettävissä on joustava, asiakkaiden tarpeisiin nopeasti reagoiva sekä TEM-konsernin asiakkuustrategiassa määritellyt asiakassegmentit huomioonottava tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden tarjooma Tarvittaessa perustetaan kehittämisryhmän alle asiakasryhmäkohtaisia työryhmiä, jotka vastaavat kehittämisryhmän ohjauksessa ja koordinoimana asiantuntijapalveluiden käytännön uudistamis- ja kehittämistyöstä Tarvittaessa kilpailutetaan ulkopuolinen asiantuntijataho fasilitoimaan ja sparraamaan sekä kehittämisryhmän että työryhmien työskentelyä Työryhmän työ on kesken

21 Toiminnan organisointi ja ohjaus 1. Ministeriötasolla: Ministeriötason hanke tukee, ohjaa ja koordinoi ELY-keskusten toimintaa sekä levittää hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä muiden ELY-keskusten hyödynnettäväksi. Ministeriötason hankkeen tuloksena ELY-keskukset saavat: tukea tiedottamiseen ja tiedon levittämiseen projektien koordinointitukea tukea kilpailutukseen (valtakunnalliset kilpailutukset) hyvien käytäntöjen ja toimintamallien tuotteistamisapua neuvontaa ja ohjausta puhelimitse, kirjallisesti sekä neuvontakäyntien muodossa

22 2. ELY-keskustasolla: ELY-keskukset tuottavat ja kehittävät alueillaan hankkeen kohderyhmille suunnattuja asiantuntija- sekä koulutus- ja kehittämispalveluja ja ohjaavat ja koordinoivat alueensa yrityspalvelutoimintaa tätä varten perustetuissa alueellisissa ohjausryhmissä Hankkeen kustannukset Ministeriötasolla (ns. tukiryhmä) - vuositasolla noin euroa - ohjelmakaudella noin euroa ELY-keskustasolla - vuositasolla noin 3-4 milj.euroa - ohjelmakaudella 25 milj.euroa

23 Kiitos!

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA julkiset yrityspalvelut 2 Osaavat yritysneuvojat palveluksessanne Sosiaali- ja terveyspalvelualan (SOTE) yrityksessä tarvitaan monenlaista tietoa ja osaamista. Yritys

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Itsenäisyydenaukio 2, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Team.Finland.fi

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma ARVIOINTI Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma: ARVIOINTI 2015 Laatineet: Mervi Rajahonka

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti Työryhmämuistio MMM 2005:4 Kattavat palvelut maaseudun mikroyrityksille Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET Keski-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Voimassa toistaiseksi 16.3.2015 alkaen Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS MARRASKUU 2014 1 JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukimuotoja. Ne vaihtelevat rahoitus- ja hankekaudesta

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Ratapihankatu 36, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Yritysten kasvun

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot