Finpro ry vuosijulkaisu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finpro ry vuosijulkaisu 2014"

Transkriptio

1 VUOSIJULKAISU (21) Laino- Asikainen Tiina ry vuosijulkaisu 2014

2 2 (21) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 3 n toiminnan perusta... 3 Strategisten tavoitteiden toteutuminen ja tilikauden tapahtumat... 3 ry:n kansainvälistämistoiminnan taloudellinen kehitys ja tärkeimpiä tunnuslukuja... 5 ry:n Invest in - toiminnan taloudellinen kehitys ja tärkeimpiä tunnuslukuja... 5 ry:n operatiivinen tulos ja sijoitusomaisuuden tuotot... 6 ry konserni... 6 Hallinto, henkilöstö ja jäsenistö... 6 Riskit ja riskienhallinta... 8 Tilikauden jälkeiset tapahtumat... 8 Arvio tulevaisuuden näkymistä... 8 Konsernituloslaskelma Konsernitase ry:n tuloslaskelma ry: tase Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Asiakasprojektien kirjausperiaatteet Avustusten käsittely Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus Sijoitukset Eläkevastuut Valuuttamääräiset saamiset, velat ja rahavarat Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vastuusitoumukset Rahoitusjohdannaiset Allekirjoitukset ja käytetyt kirjanpitokirjat Ehdotus alijäämän käyttämisestä Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista... 21

3 3 (21) Hallituksen toimintakertomus n toiminnan perusta on vuonna 1919 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja edistää niiden kansainvälistymistä. Vuonna 1992 Ulkoministeriön alaisuudessa oleva kaupallisten sihteerien verkosto siirrettiin n hallintaan. Vuodesta 2012 n tehtävänä on ollut auttaa suomalaisyrityksiä kasvamaan ja menestymään kansainvälisillä markkinoilla ja hankkia Suomeen ulkomaisia investointeja. Vuoden 2014 lopussa n toimialue laajeni myös matkailuelinkeinon edistämiseen ja Suomen matkailumaakuvan kehittämiseen, kun Matkailun edistämiskeskuksen operatiivinen toiminta liitettiin osaksi a. Virallisesti liittäminen toteutui toimii keskeisenä osana Team Finland verkostoa ja koordinoi palveluitaan yhdessä muiden kansainvälistyviä yrityksiä auttavien toimijoiden kanssa. n alueverkosto toimii läheisessä yhteistyössä myös kotimaisen Yritys- Suomi - verkoston kanssa. n toimintaa ohjaa yhdistyksen jäsenten sekä työ- ja elinkeinoministeriön valitsema hallitus, jonka tärkein tehtävä on linjata n strategia ja valvoa sen toteutumista. Sääntöjen mukaan hallituksessa on sekä ministeriön valitsemia edustajia että yrityskenttää edustavia jäseniä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa n toiminnan päärahoituksesta. Ministeriön tavoitelinjaukset ja strategiat yhdessä Team Finland - strategian kanssa vaikuttavat n toimintaan tulosohjauksen kautta. Strategisten tavoitteiden toteutuminen ja tilikauden tapahtumat Vuoden 2013 elokuussa julkaistussa Team Finland - strategiassa linjattiin, että vuoden 2014 aikana keskitytään kansainvälistymispalvelujen tehostamiseen. Lokakuussa 2013 työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti, että n maksullinen konsultointitoiminta eriytetään sta ja Matkailun edistämiskeskuksen toiminta liitetään osaksi n toimintaa ja että jatkossa n osaaminen ja siihen liittyvä julkinen tuki keskittyvät Team Finland - strategian mukaisesti erityisesti pk- yrityksien kansainvälistymisneuvontaan. Muutos toteutettiin vuoden 2014 aikana. Suunnitteluun käytettiin alkuvuosi ja muutostoimet aloitettiin kesäkuussa ry:n uusien maksuttomien kansainvälistymispalveluiden kokonaisuus (Export Finland) julkaistiin syyskuussa 2014 yhdessä muiden Team Finland - kansainvälistymispalveluiden kanssa. Palvelu- uudistukseen liittyi merkittävästi asiakasprosessin tarkastelu ja kehittäminen sekä n brandiuudistus. Matkailun edistämiskeskuksen henkilöstö muutti n tiloihin syyskuun lopussa jo ennen virallista toimintojen yhdistämisen voimaantuloa Muutoksen tärkeimpinä strategisina tavoitteina oli kehittää työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamia kansainvälistymispalveluita vastaamaan paremmin elinkeinoelämän rakennemuutoksen aiheuttamiin suomalaisen viennin ja suomalaisten yritysten kansainvälistymisessään kohtaamiin haasteisiin ja tarpeisiin. n konsultointitoiminta myytiin tarjouskilpailun jälkeen Soprano- konserniin kuuluvalle Finnish Trade Organisation Fintra Oy:lle. Kauppakirja allekirjoitettiin ja n Suomen konsultointihenkilöstöstä 42 henkilöä siirtyi Fintran palvelukseen. Keskeneräinen projektikanta pyrittiin siirtämään kesän aikana Fintralle

4 4 (21) mahdollisimman jouhevasti niin, että asiakkaiden kansainvälistymissuunnitelmat kärsivät mahdollisimman vähän. Tässä onnistuttiin melko hyvin, vaikka kesäkuussa aloitetut irtisanomiset heikensivätkin n kykyä suoriutua kaikissa vastuistaan sekä maailmalla että Suomessa. n henkilömäärä vuoden lopussa oli 176 henkeä (336 vuonna 2013). Erityisen haasteelliseksi vuoden kuitenkin teki se, että työ ja elinkeinoministeriön pk- yritysten tueksi lupaamat uudet rahoitustuotteet eivät olleet odotetulla tavalla käytettävissä vuoden aikana. Uudistuneen n toiminta rakennettiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoasianministeriön ja muiden julkisia palveluita tarjoavien toimijoiden kanssa. Samalla n rooli keskeisenä Team Finland toimijana vahvistui ja selkeytyi. Uudet kansainvälistymispalvelut kuvattiin ja julkistettiin syyskuussa 2014 osana Team Finland - palvelukokonaisuutta Viimeisellä vuosineljännekselle tavoitteeksi asetettiin 320 uuden toiminnan ja palveluiden mukaista neuvontatapaamista asiakkaiden kanssa. Alustava asiakaspalaute neuvontatapaamisista on ollut positiivinen ja tapaamisia oli vuoden loppuun mennessä toteutunut jo 550. Team Finland - kasvuohjelmarahoitus käynnistyi vuoden lopussa ja sen vaikutukset alkavat varsinaisesti vasta Huolimatta vuoden muutoksista n isot ohjelmakokonaisuudet Cleantech Finland, Future Learning Finland ja FinlandCare - jatkoivat sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2015 Team Finland - kasvuohjelmien konseptia kehitetään ja laajennetaan uusien kasvurahoitushankkeiden myötä. Cleantech- toimiala vahvisti vuoden 2014 aikana merkittävästi asemaansa yhtenä Suomen kansainvälistymisen sekä teollisuuspolitiikan ydintoimialana. n Cleantech Finland - ohjelman aktiviteetit on kiinnitetty Suomen Cleantech- strategiaan. Ohjelmassa on mukana noin 85 yritysjäsentä sekä 40 yhteistyökumppania. Kasvaneen kansainvälisen näkyvyyden ja vaikuttamistyön lisäksi Cleantech Finland - ohjelman merkittävimmät tapahtumat vuoden 2014 aikana olivat kolme isoa delegaatiomatkaa ja Beautiful Beijing - hanke. n hallinnoima koulutusvientiohjelma Future Learning Finland tukee Team Finlandin strategian mukaisesti suomalaisen koulutuksen ja osaamisen kansainvälistymisen edistämistä. Ohjelma on vakiinnuttanut asemansa Suomen suurimpana koulutusvientiverkostona. Vuoden 2014 lopussa mukana oli 42 aktiivisesti kansainvälistä kasvua hakevaa jäsentä. Korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten lisäksi verkostoon kuuluu mm. koulutuksen ja oppimisen digitaalisia ratkaisuja tarjoavia ohjelmistoyrityksiä. Yritysten osuus jäsenistöstä on hieman yli 50 prosenttia. Team Finland - strategian mukaisesti suomalaista terveysalan osaamista edistävä FinlandCare- ohjelma kattaa hoidon, teknologian sekä palvelut että terveysalan koulutuksen alueet. Kaksi vuotta jatkuneessa ohjelmassa on lähes 40 jäsentä, sen pääkohdemarkkinat olivat EU:n, Venäjän ja Gulfin alueen lisäksi vuoden 2014 aikana Kaakkois- Aasia, jossa 10 jäsenyritystä panosti erityisesti Singaporen markkinoille. toteutti 15 Team Finland vienninedistämismatkaa ja ne suuntautuivat useille eri markkinoille kuten esimerkiksi Kiinaan, Etelä- Koreaan, Yhdysvaltoihin, Chileen ja Peruun. Matkoille osallistui 258 yritystä ja organisaatiota.

5 5 (21) ry:n kansainvälistämistoiminnan taloudellinen kehitys ja tärkeimpiä tunnuslukuja n toiminnan tulovirta muodostui konsultointiprojektien laskutuksesta, muusta asiakaslaskutuksesta, erillisrahoitteisista projekteista, jäsenmaksuista ja n toimintaan myönnetystä yleisavustuksesta. Konsultointitoiminnan tuloja sai vuoden aikana ajanjaksolta , jonka jälkeen projektikanta ja konsultointilaskutus siirtyi Soprano- konsernin haltuun. laskuttaa kuitenkin edelleen asiakkailtaan niiden julkisten palveluiden osalta, jotka edesauttavat yksittäisen yrityksen liiketoimintaa. Tällaisia ovat mm. laivauskäsikirja, korkean tason valtuuskuntamatkat ja vientirengastoiminta. Laskutuksen vähentyessä joutui leikkaamaan kiinteitä kuluja ja aloitti YT- menettelyn. Tavoitteena oli rakentaa organisaatio, jonka kulut pystytään kattamaan tulevina vuosina valtion yleisavustuksen ja jäljelle jäävän laskutuksen määrällä. n kansainvälistymistoiminnan perusvaltionapua leikattiin vuonna 2014 mutta sai merkittävästi lisärahoitusta vuoden muutosten kertakustannusten aiheuttamaan rahoitusvajeeseen. Saatu valtionavustus käytettiin tilikaudella täysimääräisesti. Pk- yritysten osuus koko yritysasiakaskunnasta pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla ollen 78 %. Kansainvälistymistoiminnan tunnuslukuja Kansainvälistymitoimintaan myönnetty yleinen valtionapu (T ) Muu valtionapu (T ) Kansainvälistymistoiminnan kiinteät klut (T ) Toimeksiantojen (-> ) ja neuvottujen asiakkaiden ( ) määrä PK -yritysten osuus asiakasyrityksistä Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset 71 % 71 % 78 % 79 % 78 % 3,98 4,12 4,12 4,05 4,11 ry:n Invest in - toiminnan taloudellinen kehitys ja tärkeimpiä tunnuslukuja Invest in Finland - säätiön toiminta liitettiin osaksi ry:n toiminta vuonna Toimintaa on kehitetty ja muutettu siirtymisen jälkeen. Tavoitteena on uudet avoimemmat, koko Team Finlandin resursseja hyödyntävät ja aiempaa suurempaa lisäarvoa tuottavat toimintamallit. Muutoksen suunnittelu ja toteutus oli edelleen toiminnan fokuksessa vuonna Lisäksi vuoden 2014 tuloksiin vaikuttavat vuoden aikana kärjistynyt Venäjän poliittinen tilanne, joka puolestaan vaikutti Suomen asemaan houkuttelevana investointikohteena. n invest in - toimintaan ry:lle myönnetty avustus laski 515 tuhatta euroa edellisestä vuodesta. Avustuksesta jäi käyttämättä 386 tuhatta euroa. Muutosprosessinsa keskellä haki verottajalta ennakkopäätöstä arvonlisäverostatuksestaan. Saadun ennakkopäätöksen mukaan n Invest in - toiminnan kulut eivät ole arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia, joten loppuvuoden kustannuksia rasittaa arvonlisävero.

6 6 (21) Invest in Finland -toiminnan tunnuslukuja ry:n operatiivinen tulos ja sijoitusomaisuuden tuotot ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Vuoden 2014 operatiivinen tulos on noin tuhatta euroa tappiollinen. n muutoksen kertaluonteiset erät vaikuttavat merkittävästi vuoden tulokseen. Erien negatiivinen kokonaisvaikutus yhdistyksen tulokseen on noin tuhatta euroa. n ry:n sijoitusomaisuus ei ole osa n operatiivista toimintaa. Ulkopuolista salkunhoitajaa sitoo yhdistyksen hallituksen määrittelemä sijoituspolitiikka, jossa mm. suomalaisten yritysten omistus on painotettu. n salkku tuotti vuoden aikana noin M euroa ja omaisuuden markkinahintainen arvo vuoden lopussa oli noin 13, 9 M euroa. ry:n kirjanpidollinen tulos vuonna 2014 oli 459 tuhatta euroa tappiollinen. ry konserni Konserni muodostuu ry:stä, Kiinan Shanghaissa toimivasta FinChi Innovation Center Company Ltd:stä, USA:ssa toimivasta USA Inc - yrityksestä ja Suomessa rekisteröidystä Oy:stä, jolla ei ole varsinaista toimintaa. Kaikki USA Inc:n kulut laskutetaan emoyhteisöltä ja se on osa ry:n operatiivista toimintaa. Kiinassa toimiva FinChi Innovation Center Company Ltd vuokraa toimitiloja ja myy erilaisia avustavia palveluita suomalaisille, Kiinasta sijoittautumispaikkaa etsiville yrityksille. FinChin tilikauden tuloksen vaikutus konsernitilinpäätökseen on positiivinen. Hallinto, henkilöstö ja jäsenistö IIF toimintaan myönnetty yleinen valtionapu (T ) Muu valtionapu (T ) Kansainvälistymistoiminnan kiinteät klut (T ) toiminut erillisenä säätiönä IIF:n hankkimat investoinnit Suomeen (M ) Vuosittain investoinneista syntyneet uudet työpaikat (kpl) Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset 4,09 4,34 4,31 Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana toimii vuorineuvos Harri Kerminen syyskokoukseen saakka, ja hänen jälkeensä Päivi Leiwo. Toimitusjohtajana toimi Kari Häyrinen saakka, ja hänen jälkeensä alkaen Markus Suomi. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin , jossa päätettiin yhdistyksen maksullisen konsultointiliiketoiminnan luovuttamisesta. Yhdistyksessä pidettiin ylimääräinen jäsenkokous , jossa aiheena oli yhdistyksen sijoitusomaisuuden käyttäminen yhdistyksen toimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneiden lisäkustannusten kattamiseen. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous oli , jossa

7 7 (21) käytiin läpi n syyskuussa 2014 uudistetut ydintoiminnot. Käyttövaltuuksien myöntämisen lisäksi syyskokouksessa linjattiin myös sijoitusomaisuuden käytön periaatteita. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa. Hallitus seurasi taloudellista tulosta ja tavoitteiden toteutumista, mutta erityisesti hallitusta työllisti maksullisen konsultointiliiketoiminnan myynnin toteuttaminen kesäkuussa 2014 sekä yhdistyksen toimintojen uudistamistyö. ry:n hallitus 2014 Hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos Harri Kerminen Hallituksen Lappset Group Oy, hallituksen pj Johanna Ikäheimo varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Ulkoasiainministeriö, Matti Anttonen alivaltiosihteeri Hallituksen jäsen Pemamek Oy, toimitusjohtaja Pekka Heikonen Hallituksen jäsen Suomen Yrittäjät ry, tj Jussi Järventaus Hallituksen jäsen TEM, teollisuusneuvos Janne Känkäinen Hallituksen jäsen Oilon Oy Päivi Leiwo Hallituksen jäsen Tekes, pääjohtaja Pekka Soini ry:n hallitus 2015 Hallituksen puheenjohtaja Oilon Oy, hallituksen pj Päivi Leiwo Hallituksen varapuheenjohtaja Suomen Yrittäjät ry, tj Jussi Järventaus Hallituksen jäsen Ulkoasiainministeriö, alivaltiosihteeri Matti Anttonen Hallituksen jäsen Pemamek Oy, toimitusjohtaja Pekka Heikonen Hallituksen jäsen TEM, teollisuusneuvos Jaani Heinonen Hallituksen jäsen Versowood Oy, tj Ville Kopra Hallituksen jäsen MaRa ry, tj Timo Lappi Hallituksen jäsen Tekes, pääjohtaja Pekka Soini n henkilömäärä muuttui merkittävästi vuoden 2014 aikana kun konsultointitoiminnan henkilöstö Suomesta siirtyi Finnish Trade Organisation Fintra Oy:n palvelukseen ja laskutettavan konsultointityön loppumisen myötä ulkomaanorganisaatiota ja Helsingissä olevaa organisaatiota ohennettiin. ry:n

8 8 (21) henkilöstö oli vuoden lopussa 176 henkeä (336 vuonna 2013). Suomessa tästä henkilömäärästä toimi 95 (164 vuonna 2012) ja ulkomailla 81 (172 vuonna 2013) henkilöä. FINPRO ry Henkilöstöä vuoden lopussa (lkm) Maksetut palkat (M ) 17,4 19,1 19,5 19,6 15,7 Kotimaan toimipisteitä (kpl) Toimipisteitä maailmalla (kpl) joista partnereita (kpl) joista projektitstoja (kpl) Toimipisteillä maita katettuna ry:n jäsenet (kpl) Riskit ja riskienhallinta n toiminta on täysin valtion rahoittamaa ja toiminnan laajuus on kiinni sille valtion tulo- ja menoarviossa myönnetyistä varoista. n kustannuksiin vaikuttavat valuuttojen arvonmuutokset. suojautuu valuuttamuutoksilta terminoimalla dollaritarvettaan budjetoituun kurssiin. Pääosa valuutasta säilytetään euroina. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Matkailun edistämiskeskuksen toimintojen yhdistäminen on valmisteltiin 2014 ja tapahtui Kevään 2014 kehysriihen päätöksen mukaan hallitus osoitti 45 miljoonaa euroa Team Finland - kasvuohjelmaan: yritysten kansainvälistymiseen sekä ulkomaisten investointien ja matkailun edistämiseen. Ohjelmalla panostetaan erityisesti uusiin kasvualoihin, cleantechiin, bio- ja luonnonvaratalouteen, arktiseen liiketoimintaan sekä digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin. Näiden lisäksi vuoden 2014 lisätalousarviossa osoitettiin 1,3 miljoonaa euroa elintarvikeohjelman toteuttamiseen ja 5 miljoonaa euroa ICT - sektorin uuteen yritystoiminnan kansainvälistymisen vauhdittamiseen sekä yritysten tukemiseen niiden hakiessa korvaavia vientimarkkinoita Venäjän laskevan viennin tilalle. Rahoitusten myöntämisen ohjeistus valmistui ja sen jälkeen toimijat ovat voineet esittää hankkeita kasvuohjelmaan. Vuoden 2014 lopussa käynnistyi n hakema elintarvikealan kasvuohjelma ja vuoden 2015 alussa käynnistyivät meriteollisuuden ja kaivosteollisuuden kasvuohjelmat. Näiden yhteenlaskettu rahoitus työ- ja elinkeinoministeriöltä on 3,2 miljoonaa euroa. Uusia kasvuohjelmahakemuksia ollaan vuoden 2015 alussa valmistelemassa mm. matkailualalle (Merellinen saaristo, Finland Stop- over), terveyssektorille (Digitalisoituvat sairaalat ja terveysalan investoinnit) ja ICT- toimialalle (Invest- in mahdollisuudet ja Kyberturvallisuus). Arvio tulevaisuuden näkymistä Uudistetun ry:n toiminnan tavoitteena on parantaa erityisesti pk- yritysten valmiuksia kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa, lisätä ulkomaisia investointeja Suomeen sekä edistää ulkomaista matkailua

9 9 (21) Suomeen. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ry:n toiminnat on jaettu kolmeen toimintoon, jotka ovat 1) Export Finland (yritysten kansainvälistymisen edistäminen), 2) Visit Finland (matkailun edistäminen) ja 3) Invest in Finland (Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien edistäminen). ry:n alle siirretyt toiminnot osoittavat valtiovallan luottamusta n kykyyn saavuttaa tavoitteensa ja kehittää toimintojaan kustannustehokkaasti. n rooli Team Finland - kentässä on muutoksen jälkeen selkeämpi ja asiakkaat ovat kokeneet uudet palvelut hyödyllisiksi. Uudistettu toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin vuonna 2015.

10 10 (21) Konsernituloslaskelma EUR VARSINAINEN TOIMINTA Liite Myyntituotot Palvelutuotot , ,68 Projektituotot , ,67 Muut myyntituotot , , , ,58 Hankekohtaiset erillisavustukset , , , ,32 Muuttuvat kulut Materiaali- ja alihankintakulut , , , ,83 Kiinteät kulut Henkilöstökulut A , ,31 Poistot , ,05 Muut kulut B , , , ,86 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,79 Invest In - toiminta Myyntituotot Muut myyntituotot , , , ,63 Hankekohtaiset erillisavustukset , , , ,21 Muuttuvat kulut Materiaali- ja alihankintakulut , , , ,26 Kiinteät kulut Henkilöstökulut , ,94 Poistot 6 281, ,33 Muut kulut , , , ,93 Invest In - toiminnan kulujäämä , ,35 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut , , , , , ,14 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Tuotot C , ,42 Kulut C , , , ,96 AVUSTUKSET Yleisavustukset , ,00 Yleisavustukset kertakustannuksiin ,00 Yleisavustukset IIF- toiminta , ,00 Avustukset projektitoimistoihin , , , ,28 Operatiivisen toiminnan tilikauden , ,90 yli- /alijäämä SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT Tuotot D , ,61 Kulut D , , , ,37 Tilikauden verot , , , ,11 Tilikauden yli- /alijäämä , ,36

11 11 (21) Konsernitase EUR VASTAAVAA Liite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot A 6 126, , , ,61 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto B , , , ,09 Sijoitukset Sijoitusosakkeet ja - osuudet C , ,46 Muut osakkeet ja osuudet D , , , ,75 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset , ,11 Muut saamiset E ,65 0,00 Siirtosaamiset F , , , ,09 Rahat ja pankkisaamiset Kotimaa , ,59 Vientikeskukset , , , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,50 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,95 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Kantarahasto , , vuotisjuhlarahasto G , ,44 Käyttörahasto H , ,65 Aiempien tilikausien yli/alijäämä I , ,05 Tilikauden yli- /alijäämä J , , , ,69 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,69 PAKOLLISET VARAUKSET K , , , ,80 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,70 Muut lyhytaikaiset velat L , ,63 Siirtovelat M , , , ,46 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,46 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,95

12 12 (21) ry:n tuloslaskelma EUR Liite VARSINAINEN TOIMINTA Kansainvälistymispalvelut Myyntituotot Palvelutuotot , ,04 Projektituotot , ,67 Muut myyntituotot , , , ,94 Hankekohtaiset erillisavustukset , , , ,32 Muuttuvat kulut Materiaali- ja alihankintakulut , , , ,19 Kiinteät kulut Henkilöstökulut A , ,74 Poistot , ,50 Muut kulut B , , , ,99 Kansainvälistymispalvelut kulujäämä , ,92 Invest In - toiminta Myyntituotot Muut myyntituotot , , , ,63 Hankekohtaiset erillisavustukset , , , ,21 Muuttuvat kulut Materiaali- ja alihankintakulut , , , ,26 Kiinteät kulut Henkilöstökulut , ,94 Poistot 6 281, ,33 Muut kulut , , , ,93 Invest In - toiminnan kulujäämä , ,35 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , ,27 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut , , , , , ,27 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Tuotot C , ,94 Kulut C - 244, ,15-93, ,70 AVUSTUKSET Yleisavustukset , ,00 Yleisavustukset kertakustannuksiin ,00 Yleisavustukset Invest In , ,00 Avutukset projektitoimistoihin , , , ,28 Operatiivisen toiminnan tilikauden yli- /alijäämä , ,29 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT Tuotot D , ,61 Kulut D , , , ,37 Tilikauden yli- /alijäämä , ,08

13 13 (21) ry: tase EUR Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot A 6 083, , , ,54 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto B , , , ,38 Sijoitukset Sijoitusosakkeet ja - osuudet C , ,46 Muut osakkeet ja osuudet D , , , ,77 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset , ,83 Muut saamiset E , ,86 Siirtosaamiset F , , , ,16 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Kotimaa , ,45 Vientikeskukset , , , ,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,94 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,63 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Kantarahasto , , vuotisjuhlarahasto G , ,44 Käyttörahasto H , ,55 Tilikauden yli- /alijäämä J , , , ,26 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,26 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,70 Muut lyhytaikaiset velat L , ,09 Siirtovelat M , , , ,37 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,37 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,63

14 14 (21) Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Finchi Innovation Center Ltd:n sisäisen omistuksen eliminoinnissa syntyvä konsernipassiiva on kohdennettu pakollisiin varauksiin johtuen tytäryrityksen toimintaan liittyvistä vastuista. Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja keskinäiset velat ja saatavat on eliminoitu. Ulkomaisen tytäryhtiön tilinpäätöserät on muutettu euroiksi Euroopan keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisesta syntyneet kurssierot ja ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisesta syntyvät muuntoerot kirjataan edellisten tilikausien kertyneiden voittovarojen erään (käyttörahasto). Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty: USA Inc., kotipaikka Delaware, Yhdysvallat Finchi Innovation Center Ltd, Shanghai, Kiina Oy, Helsinki, Suomi Asiakasprojektien kirjausperiaatteet n asiakasprojekteista menot on kirjattu kuluksi suoriteperusteisesti tilikaudelle. ry:n vuodenvaihteen yli kestävien projektien osalta projektilaskutus ja valtionapu jaksotetaan tulokseen projektin toteutumisasteen mukaan. Projektin toteutumisaste määritellään joko vertaamalla tehtyä työtä arvioituun työmäärään tai toteutuneiden menojen osuutta arvioituihin kokonaismenoihin. Asiakasprojektien tuotot esitetään tuloslaskelmassa rivillä Palvelutuotot. Projektituotot sisältävät vientiverkostohankkeiden tuotot ja Muina tuottoina esitetään asiakasprojektien edelleenlaskutetut kulut. Vientiverkostohankkeet ovat vienninedistämishankkeita, joiden kustannuksiin työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt niihin osallistuneille yrityksille yrityskohtaista kansainvälistymistukea. Tuki on kanavoitu yrityksille järjestäjäorganisaatioiden, kuten ry:n kautta. Tuki on tilinpäätöksessä huomioitu kuluja vähentävänä projektin toteutuneiden menojen suhteessa projektin arvioituihin kokonaismenoihin. Invest In toimintaan sisältyy kulujen edelleen laskutusta, joka on kirjattu muihin tuottoihin. Avustusten käsittely ry:n kansainvälistymistoiminnoille työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän yleisavustuksen määräytymisperusteet on kokonaisuudessaan täytetty. Koko myönnetty avustus on kirjattu tuloslaskelmaan kohtaan Yleisavustus. ry:n toiminnan muutoksen ja uudelleenorganisoinnin aiheuttamiin kertakustannuksiin työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä yleisavustus on esitetty tuloslaskelmassa omalla rivillään.

15 15 (21) Yleisavustuksen lisäksi ry:n kansainvälistymistoiminnot saa hankekohtaista julkista rahoitusta projektiluonteisiin kehityshankkeisiin. Nämä erillisavustukset esitetään yhtenäisesti bruttomääräisenä omana tuloslaskelmarivinään Hankekohtaiset erillisavustukset. Invest in - toimintaan myönnetty valtionapu näkyy tuloslaskelmassa hankekohtaisina erillisavustuksina ja kohdassa Yleisavustus. Myönnetystä yleisavustuksesta käyttämättä tilikaudella jää ,40 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä tuki n määräaikaisten projektitoimistojen rahoitukseen on esitetty Avustukset kohdassa. Edellisenä vuonna projektitoimistojen avustus sisältyi Hankekohtaiset erillisavustukset kohtaan, joten 2013 vertalutiedot on oikaistu vastaavasti. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoarvoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. ry:n käyttöomaisuushankinnat on kirjattu kuluksi pääsääntöisesti 25 prosentin menojäännöspoistoin. Käyttöomaisuudessa olevien atk- laitteiden poistot on laskettu kolmen vuoden tasapoistoina teknis- taloudellisen käyttöajan perusteella. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin on aktivoitu projektinhallintajärjestelmä ja sen käyttöönottotyö ja henkilöstötietojärjestelmä ja sen käyttöönottomenot. Järjestelmät poistetaan viiden vuoden tasapoistoin. Muut aineelliset hyödykkeet on kirjattu kuluksi viiden vuoden tasapoistoin. Sijoitukset Sijoitukset ovat ulkopuolisen salkunhoitajan hoidettavana. Sijoituksista saadut tuotot ja kulut on kirjattu tuloslaskelmassa sijoitustoiminnan tuottoihin ja kuluihin. Sijoitukset on taseessa esitetty pysyvien vastaavien sijoitusosakkeissa ja - osuuksissa. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina- arvoon, ja niiden kirjanpitoarvo ei ylitä tilinpäätöshetken markkina- arvoa. Muut osakkeet ja osuudet eivät sisälly salkunhoitajan sijoitussalkkuun ja on arvostettu hankintamenoon. Eläkevastuut Lakisääteinen eläkevastuu on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä ja kirjattu eläkevakuutusyhtiön laskelmien ja veloitusten mukaisesti. Vientikeskusverkostossa työskentelevän paikalta palkatun henkilöstön eläketurva on järjestetty paikallisen käytännön mukaisesti. Valuuttamääräiset saamiset, velat ja rahavarat n lyhytaikaiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi Euroopan keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän kurssiin. ry käyttää valuuttatermiinejä lähinnä suojatakseen dollarimääräisien ostojen rahavirtoja kiinteiden kulujen budjetoinnissa käytetylle dollarikurssin tasolle. Termiinisopimuksia ei arvosteta tilinpäätöksessä käypään arvoon.

16 16 (21) Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot EUR KONSERNI 2014 KONSERNI 2013 FINPRO RY 2014 FINPRO RY 2013 HENKILÖSTÖKULUT A Palkat , , , ,07 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot , , , ,71 Eläkekulut , , , ,38 Muut henkilösivukulut , , , ,58 Yhteensä , , , ,74 HENKILÖSTÖKULUT IIF Palkat , , , ,34 Eläkekulut , , , ,61 Muut henkilösivukulut , , , ,99 Yhteensä IIF , , , ,94 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ ry, kotimaa Invest In Finland, kotimaa ry, ulkomaat (sis. USA Inc) Invest In Finland, ulkomaat Finchi Ltd 6 6 Yhteensä B C D MUUT KULUT Tilintarkastajien palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastus , , , ,08 Tilintarkastajien lausunnot 7 430, , , ,00 Veroneuvonta 9 695, , , ,00 Muut palvelut 6 671, , , ,50 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Tuotot Osinkotuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut tuotot , , , ,94 Yhteensä , , , ,94 Kulut Muut rahoituskulut 1 879, ,46 244,93 93,24 Yhteensä 1 879, ,46 244,93 93,24 Rahoitustoiminta yhteensä , , , ,70 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT Tuotot Osinkotuotot , , , ,02 Arvonalennusten palautus , , , ,93 Myyntivoitot , , , ,66 Yhteensä , , , ,61 Kulut Myyntitappiot , , , ,06 Arvonalennukset 6 672,20 0, ,20 0,00 Hoitokulut 27,85 30,18 27,85 30,18 Yhteensä , , , ,24 Sijoitustoiminta yhteensä , , , ,37

17 17 (21) Taseen vastaavia koskevat liitetiedot EUR KONSERNI KONSERNI FINPRO RY FINPRO RY A MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 42703, , , , Kirjanpitoarvo , , , ,35 Valuuttakurssien vaikutukset 371,32-130,51 0,00 0,00 Lisäykset 0,00-0,01 0,00 0,00 Tilikauden poistot , , , ,81 Kirjanpitoarvo , , , ,54 B C KONEET JA KALUSTO Kirjanpitoarvo 1.1. ilman valuuttaa , , , ,82 Kirjanpitoarvo , , , ,82 Valuuttakurssien vaikutukset 4 112,83-576,44 0,00 0,00 Lisäykset 3 300, , , ,58 Myynnit ,29 0, ,29 0,00 Kirjanpitoarvo ennen poistoja , , , ,40 Tilikauden poistot , , , ,02 Kirjanpitoarvo , , , ,38 SIJOITUSOSAKKEET JA - OSUUDET Kirjanpitoarvo , , , ,48 Hankinnat , , , ,56 Myynnit , , , ,51 Arvonalennusten muutos , , , ,93 Kirjanpitoarvo , , , ,46 Osakkeet ja osuudet, joiden kirjanpitoarvot alittavat markkina- arvot Markkina- arvo , , , ,26 Vastaava kirjanpitoarvo , , , ,24 Erotus , , , ,02 Osakkeet ja osuudet, joiden kirjanpitoarvot ylittävät markkina- arvot Markkina- arvo , , , ,22 Vastaava kirjanpitoarvo , , , ,71 Erotus , , , ,49 Kirjanpitoarvojen ja markkina- arvojen erotus yhteensä , , , ,53 D E F MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Kirjanpitoarvo , , , ,31 Hankinnat 199,00 0,00 199,00 0,00 Myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,31 MUUT SAAMISET Saaminen USA Inciltä 0,00 0, , ,86 Muut saamiset ,65 0, ,65 0,00 Muut saamiset yhteensä ,65 0, , ,86 SIIRTOSAAMISET Ennakkomaksut, kotimaa , , , ,87 Ennakkomaksut, vientikeskukset , , , ,51 Vuokra- ym. takuut, vientikeskukset , , , ,96 Vuokratakuu Finchi Ltd , , , ,96 Palkkaennakot ja muut lyh.aik. saamiset , , , ,59 Projektien ennakkokulut , , , ,58 Siirtosaamiset yhteensä , , , ,47

18 18 (21) Taseen vastattavia koskevat liitetiedot EUR KONSERNI 2014 KONSERNI 2013 FINPRO RY 2014 FINPRO RY 2013 G 70- VUOTISJUHLARAHASTO 29563, , , ,67 Pääoma , , , ,29 Maksetut apurahat 0,00 0,00 0,00 0,00 Korkotuotot 66,49 73,77 66,49 73,77 Pääoma , , , ,44 H KÄYTTÖRAHASTO Saldo 1.1. ilman valuuttaa , , , ,74 Saldo , , , ,74 Muuntoeron muutos , ,65 0,00 0,00 Ed. tilikauden yli- /alijäämä , , , ,19 Saldo , , , ,55 I EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ Saldo 1.1. ilman valuuttaa Saldo , ,70 0,00 0,00 Muuntoeron muutos 0,00 0,00 Siirto käyttörahastoon , ,54 Ed. tilikauden yli- /alijäämä , ,89 0,00 0,00 Saldo , ,05 0,00 0,00 J TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Saldo 1.1. ilman valuuttaa Saldo , , , ,19 Siirto käyttörahastoon , , , ,19 Siirto edellisten tilikausien alijäämään , ,51 0,00 0,00 Ed. tilikausin kurssieroa 7 508, ,45 Tilikauden yli- /alijäämä , , , ,08 Saldo , , , ,08 K PAKOLLISET VARAUKSET Finchi Ltd varaus tilojen palauttamiseksi , ,80 0,00 0,00 L MUUT LYHYTAIKAISET VELAT ALV- velka 0, ,95 0, ,95 Veronpidätykset , , , ,86 Sotuvelka , , , ,28 Verovelka , ,54 0,00 0,00 Muut lyhytaikaiset velat yhtensä , , , ,09 M SIIRTOVELAT Lomapalkat , , , ,00 Muut henkilöstökulujaksotukset , , , ,35 Muut jaksotukset, kotimaa , , , ,75 Muut jaksotukset, vientikeskukset , , , ,04 Saadut vuokra- ym. takuut , ,72 0,00 0,00 Projektien ennakkotuotot , , , ,44 Siirtovelat yhteensä , , , ,58

19 19 (21) Vastuusitoumukset KONSERNI 2014 KONSERNI 2013 FINPRO RY 2014 FINPRO RY 2013 Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,55 Myöhemmin maksettavat , , , ,02 Leasingvastuut yhteensä , , , ,57 Rahoitusjohdannaiset Tilinpäätöshetkellä avoimet valuuttatermiinit KONSERNI 2014 KONSERNI 2013 FINPRO RY 2014 FINPRO RY 2013 Nimellisarvo , , , ,50 Käypä arvo , , , ,42

20 20 (21) Allekirjoitukset ja käytetyt kirjanpitokirjat Ehdotus alijäämän käyttämisestä Hallitus ehdottaa, että ry:n tilikauden alijäämä ,96 kirjataan Käyttörahastoon. Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Helsingissä, kuuta 2015 Päivi Leiwo, pj Jussi Järventaus, vpj Matti Anttonen Pekka Heikonen Ville Kopra Timo Lappi Pekka Soini Markus Suomi, toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä kuuta 2015 PricewaterhouseCoopers Oy KHT yhteisö

21 21 (21) Merja Lindh, KHT Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tasekirja, sidottuna vihkona Pääkirja, sähköisessä muodossa Päiväkirjat, sähköisessä muodossa Tositteet: - kassatositteet aikajärjestyksessä paperitositteina - vientikeskusten kirjanpitotositteet sähköisessä muodossa, osa paperitositteina - ostolaskut sähköisessä muodossa - myyntilaskut sähköisessä muodossa - korjaustositteet aikajärjestyksessä paperitositteina - matkalaskut liitteineen sähköisessä muodossa n asema työ- ja elinkeinoministeriön nimeämänä SGEI toimijana (Services of General Economic Interest yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottajana) vuodesta 2008 alkaen saakka edellyttää kirjanpitomateriaalin säilyttämistä EU:n vaatiman 10 vuoden ajan.

6 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

6 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 6 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Finchi Innovation Center Ltd:n sisäisen omistuksen eliminoinnissa

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Finpro ry TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2012 Tiina Laino-Asikainen Tammikuu 2013 Sisällysluettelo 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 2 KONSERNITULOSLASKELMA... 11 3 KONSERNITASE...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3-5 Tase vastaavaa...6 Tase vastattavaa...7 Liitetiedot...8 Luettelo kirjanpitokirjoista...9 Hallituksen allekirjoitukset...

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot