Tie tulevaisuuteen Sparrausfoorumi, Siuntio Timo Karjalainen. Parhaan ympäristön tekijät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tie tulevaisuuteen. 3.4.2014 Sparrausfoorumi, Siuntio Timo Karjalainen. Parhaan ympäristön tekijät"

Transkriptio

1 Tie tulevaisuuteen Sparrausfoorumi, Siuntio Timo Karjalainen Parhaan ympäristön tekijät

2 Esityksen sisältö 2 LIIKENNEKÄYTÄVÄ = KASVUALUSTA KASVUALUSTAN KEHITTÄMISHANKKEET KEHITYKSEEN VAIKUTTAMINEN LOGISTIIKKA KEHITYKSEN MOOTTORINA KEHITYKSEN SUUNTA OLEMMEKO MUKANA? KÄYTÄVÄSTÄ TIE TULEVAISUUTEEN

3 L U LJS lausunnot Kehä V poiminnot 3

4 LIIKENNEKÄYTÄVÄ = KASVUALUSTA 4 Kehä V koordinointi Yhteistyötä vuodesta 2007 Hanko, Raasepori, Karkkila, Vihti, Lohja, Riihimäki, Hyvinkää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Askola Liikennehankkeiden edistäminen Brändäys tunnettuus Verkostoituminen ja kumppanuus Matkailu Maankäyttö asuminen/yrittäminen 2014 painotus LIIKENNEHANKKEISSA JA LOGISTIIKASSA Kehä V on jo olemassa

5 KASVUALUSTAN KEHITTÄMISHANKKEET Valtatie 25 Hanko-Mäntsälä 5 Kehittämisselvitys laadittu 2011 n. 270 yksittäistä toimenpidettä Ehdotetut kärkihankkeet n. 48 M (koko yhteysväli 373 M ) Miksi liikenneturvallisuus, yhteysvälin sujuvuus, ympäristön suojelu jne. Liikennemäärät lisääntyvät ja erityisesti raskaanliikenteen osuus kasvaa (>13 %). Tien kehittäminen palvelee kansainvälistä, seudullista ja paikallista liikennettä sekä maankäytön kehittymistä Valtatiestä 25 muodostuu yhteys, jolla liikenne on sujuvaa ja turvallista. Myös ympäristöhaittoja vähennetään.

6 Valtatie 25 Hanko-Mäntsälä 6 Ehdotus kärkihankkeiksi

7 KASVUALUSTAN KEHITTÄMISHANKKEET 7 Hyvinkää Hanko rataosan sähköistys Hyvinkää Hanko sähköistys hankkeeseen kuuluvat valtion hallinnassa olevat yksiraiteiset rataosat Hyvinkää Karjaa Hanko sekä yksityisraiteet Hangon satamaan, Lappohjaan ja Kirkniemeen. Raiteiden pituus on yhteensä noin 165 km. Miksi? junaliikenteen päästöjen vähentyminen (kilpailukyky ja ilmasto), edistää yhdyskuntarakenteen tiivistymistä, henkilöliikenteen lisääminen, tavaraliikenteen liikennöintikustannukset pienenevät (mm. aikataulusäästöt) Kustannusarvio 50 M / HK suhde 1,0 (2014 ratasuunnitelma myötä päivittyvät?) Ratasuunnitelma julkaistaan 04/2014 lainvoimainen 2014 Ei vielä toteutuspäätöstä.

8 KEHITYKSEEN VAIKUTTAMINEN 8 Käynnissä olevat hankkeet Länsi Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma > AIESOPIMUS valmisteilla HSL Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ vaihemaakuntakaava Kanta Hämeen LJS HHT hanke E18 Pohjoinen kasvukäytävä hanke etenee erilliskehityshankkeina LVM meriliikennestrategia valmistunut 2014 toimenpideohjelman jalkauttaminen Lentoliikennestrategia laadinnassa (Malmin kentän muutokset, lentorahti, matkailu jne.)

9 KEHITYKSEEN VAIKUTTAMINEN LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 Aiesopimuksen laatiminen 2014 Priorisoidut hankkeet I. kiireellisyysluokka Hyvinkää Hanko rataosan sähköistys Vt 25 parannustoimenpiteet (valitut osuudet) Joukkoliikenteen palvelutaso ja kattavuus Hankkeiden rajapinnat (rata, väylät) Kuntien rooli vuoropuhelussa/vaikuttamisessa merkittävä

10

11

12

13 KEHITYKSEEN VAIKUTTAMINEN UUSIMAAOHJELMA strateginen suunnitelma maakuntakaavoituksen taustalla

14 KEHITYKSEEN VAIKUTTAMINEN 4.VAIHEMAAKUNTAKAAVA - teemat Viherrakenne kokonaisuutena Vapaa-ajan asuminen ja palvelut Kulttuuriympäristöt Tuulivoima Logistiikka Elinkeinoelämä

15 KEHITYKSEEN VAIKUTTAMINEN 4.VAIHEMAAKUNTAKAAVA

16 LOGISTIIKKA KEHITYKSEN MOOTTORINA 4.VAIHEMAAKUNTAKAAVA logistiikka - tavoitteet 16 Rautatiekuljetusten osuutta vahvistetaan Maantiekuljetuksia ohjataan pois pääkaupunkiseudulta mm ohjaamalla logistiikkakeskusten sijoittumista Tavaraliikenteen laatu muuttuu nykyistä enemmän logistiikkakeskusten kautta kulkevaksi kappaletavaraksi Infrahankkeiden priorisointi ja infran ylläpito KUUMA alueen poikittaiset yhteydet Satamien maaliikenneyhteydet Tavaraliikenteen palvelutaso Logistiikkakeskukset keskitetään muutamille alueille Suuret keskukset mahdollistavat tehokkuuden, ympäristöystävällisyyden Keskuksille tulee mahdollistaa hyvä saavutettavuus ja multimodaalisuus Helsinki Tallinna Suomenlahden logistiikkakeskus Lentokuljetusten toimintaedellytykset turvataan

17 LOGISTIIKKA KEHITYKSEN MOOTTORINA 4.VAIHEMAAKUNTAKAAVA logistiikka skenaarioiden (4 kpl) lähtökohdat 17 Pääkaupunkiseudulle sijoittunutta logistiikkaa hakeutuu maan hinnan nousun ja ruuhkautumisen vuoksi edullisemmille alueille Yritysten logistiikkakeskusverkko muuttuu keskittyneemmäksi, mikä lisää alueen houkuttelevuutta sijaintipaikkana ja suurentaa keskittymien kokoa Suomi pyrkii aktiivisesti hyötymään Venäjän suunnalle menevistä kuljetusvirroista

18 LOGISTIIKKA KEHITYKSEN MOOTTORINA 4.VAIHEMAAKUNTAKAAVA logistiikka skenaarioiden lähtökohdat Nykyinen hajautuva kehitys jatkuu Kuntien välinen kilpailu logistiikkakeskuksista jatkuu 2. Kehä V väylä rakentuu logistiikan ympärille Teollisuudella on vahva rooli Suomen elinkeinorakenteessa Muualta Suomesta karsitaan satamaverkkoa Logistiikkakeskusten automaatio lisääntyy merkittävästi nykyistä vähäisempi työvoimantarve Kehä III vyöhykkeen houkuttelevuus heikkenee merkittävästi 3. Kehä III logistiikka pyrkii pysymään lähellä pääkaupunkiseutua Logistiikan painopiste on yhä enemmän kulutustavaroissa Yhteiskunta rajoittaa hakeutumista ulommille alueille 4. Uusimaa varautuu raideliikenteen mahdollisuuksiin Tiekuljetusten kustannukset pitkillä matkoilla nousevat merkittävästi Säädetään nykyistä tiukempia ajo ja lepoaika tms. määräyksiä Säädetään päästörajoituksia, jotka ohjaavat raideliikenteen käyttöön

19 Logistiikkakeskusten kasvun painopisteet skenaariossa 1 3-tien vyöhyke Vt 4, vt 25 ja kt 55 liittymäalue Mt 140 Keravalla ja Järvenpääs Vt 1, vt2 ja vt25 liittymäalue Kerca, Bastukärr Hangon sataman lähistö Vt 7 Loviisassa Focus Kilpilahden lähialue Kehä III vyöhyke Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region

20 Logistiikkakeskusten kasvun painopisteet Vt 3 ja vt 25 liittymäalue skenaariossa 2 Vt 4, vt 25 ja kt 55 liittymäalue Vt 1, vt2 ja vt25 liittymäalue Kt 55 Askolassa Hangon sataman lähistö Vt6 ja vt 7 liittymä Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region

21 Logistiikkakeskusten kasvun painopisteet skenaariossa 3 3-tien vyöhyke Mt 140 Keravalla ja Järvenpäässä Kerca, Bastukärr Kilpilahden lähialue Kehä III vyöhyke Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region

22 Logistiikkakeskusten kasvun painopisteet skenaariossa 4 Hyvinkää Mäntsälä Hangon sataman lähistö Kilpilahden lähialue Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region

23 Raskaan liikenteen virtojen muutokset kehä V skenaariossa Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region

24 Raskaan liikenteen virtojen muutokset kehä III -skenaariossa Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region

25 Raskaan liikenteen virtojen muutokset raideliikenne -skenaariossa Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region

26 LOGISTIIKKA KEHITYKSEN MOOTTORINA 4.VAIHEMAAKUNTAKAAVA logistiikka skenaariot KEHITYSKUVAVAIHTOEHTO 26??

27 LOGISTIIKKA KEHITYKSEN MOOTTORINA 4.VAIHEMAAKUNTAKAAVA logistiikka skenaariot KEHITYSKUVAVAIHTOEHTO 27

28

29 KEHITYKSEN SUUNTA OLEMMEKO MUKANA? Kentältä kuultua.. Yritystapaamiset YLEISTILANNE Kehityskuvaan vaikuttaa jatkuvan muutoksen tila sekä suhdanteen tuomat haasteet. Yrityskauppoja tekeillä (esim. SSAB Rautaruukki), jotka voivat muuttaa toimintoja oleellisesti. Globaalit vaikutukset huomioitava ympäristövaatimukset, kriisit, globaalit yritykset jne. jne. Ympäristöarvot korostuvat ja niiden merkitys heijastuu kaikkeen toimintaan (raideliikenne). LOGISTIIKKAKESKUSTEN SIJOITTUMINEN Logistiikan trendit jo nähtävissä toimintaa keskitetään merkittävästi. Siirtyminen ulommalle kehälle alkanut, jota puoltaa tonttien koko (riittävästi tilaa), saatavuus ja tietysti kilpailukykyinen hinta. Kehä III alkaa olemaan täynnä. Logistiikkakeskusten investointipäätösten kannalta oleellista tarjota kaavoitettuja alueita (näkyvyys) + valmius kunnallistekniikkaan ts. kaavoitusprosessia ei odoteta. Kuntien asiakaspalvelu tärkeää. Paikalliset olosuhteet voivat muodostua myös kilpailuvaltiksi (pohjavesivarat) Vuosaaren sataman merkitys Uudellamaalla suuri logistiikkakeskittymien sijoittumisen kannalta. 29

30

31 KEHITYKSEN SUUNTA OLEMMEKO MUKANA? Kentältä kuultua.. yrityshaastattelut TAVARALIIKENTEEN SUJUVUUS Liikenteen sujuvuuden ongelmat eivät ole vielä konkretisoituneet ts. yöllä tapahtuva jakelu mm. ei ruuhkista kärsi. Raideliikenteen kuljetusten kilpailukyky kumipyöräliikenteeseen heikentynyt (toimitusajat ja hinnat). Raideliikenteen tehokkuus/vahvuus raskaan teollisuuden puolella. Tauko ja levähdysalueiden suhteen paljon kehitettävää oleellinen vaikutus mm. reittien valintaan TOIMIJAT Kaikki investoinnit tervetulleita erityinen painoarvo liikenneturvallisuuden parantamisessa. Uhkana/riskinä koetaan työmatkaliikenteen turvattomuus ja joukkoliikenteen palveluiden (poikkittais) olemattomuus Osalle työvoiman saatavuus uhkana (joukkoliikenteen palvelut). Hangon merkitys korostunee rikkidirektiivin myötä. Nettikaupan kasvun vaikutus näkyy toiminnassa. Turku/Naantali vahvoja Skandinaavian tuonti/vienti satamina. 31

32 SOK Sipoo

33 KÄYTÄVÄSTÄ TIE TULEVAISUUTEEN 33 Mikä on kehityksen oikea etenemisjärjestys (muna kana ilmiö) eli miten priorisoida valtakunnallisia investointeja. Kaikki vaikuttaa kaikkeen voidaan ajatella, että myös kaikki investoinnit auttavat kehityksen polulla eli ei valtion osuuksista kilpailevia hankkeita tärkeämpää oikea ajoitus? Kasvu ja kestävä kehitys lähtee ihmisistä, kuntalaisista, asukkaista ja yrityksistä. Muutoksessa ja haasteissa piilee myös mahdollisuus digitalisoituminen, verkkokauppa, LNG terminaalit, satamat yhteytenä globaaliin kaupan ja liikkumisen verkkossa jne. Haluttu kehitys lähtee mielikuvista brändistä POSIVIINEN KEHITYS SYNTYY POSITIIVISISTA MIELIKUVISTA.

34 34

35 POTENTIAALI ON OLEMASSA.. 26 kuntaa v Väestö n. 1,6 milj % Suomen väestöstä Työpaikat n Osuus Suomen työvoimasta 31 % Maapinta-ala 3 % koko maan pinta-alasta km² Osuus Suomen BKT:sta 40 Uudenmaan % liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Region

36 SUUNNITTELLAAN JA IDEOIDAAN TULEVAISUUTTA Ympäristösi tekijä

37 UUSIA PALVELUITA.

38 LUODAAN PAIKKOJA TOIMIA JA TYÖLLISTÄÄ ALUEBRÄNDIT Ympäristösi tekijä JA -KONSEPTIT

39 MUKANA TEKNOLOGIAN KÄRJESSÄ.

40 MUKANA SOMESSA Sito, yleisesittely

41 JATKETAAN TÄLLÄ POLULLA.. KESTÄVÄT YHDYSKUNNAT Paloniemen Maisemakaupunki, Lohja, 2014

42 JATKETAAN TÄLLÄ POLULLA..

43 JATKETAAN TÄLLÄ POLULLA..

44 JATKETAAN TÄLLÄ POLULLA..

45 KAIKEN KEHITYKSEN KESKELLÄ MUISTETAAN MIKÄ ON TÄRKEÄÄ JA MITÄ ON JO OLEMASSA 45 Kiitos!

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet

HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet HLJ 2015 - Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet Luonnos 15.10.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3.

ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3. ESLogC / Syklin osahanke Ekologinen logistiikkakeskus Tulevaisuusverstas 1 Maankäyttö, kaavoitus ja liikenneratkaisut 1/10 26.3.2010 TAUSTAA Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittämishankkeen

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Hangon sataman logistiikkaselvitys

Hangon sataman logistiikkaselvitys Hangon sataman logistiikkaselvitys Hanko 2007 1 2 ESIPUHE Uudenmaan liitto, Hangon Satama, Raaseporin elinkeinokeskus sekä Länsi-Uudenmaan kauppakamari ovat teettäneet Hangon sataman logistiikkaselvityksen,

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Hangon elinkeino-ohjelma 2025

Hangon elinkeino-ohjelma 2025 Hangon elinkeino-ohjelma 2025 1. Elinkeino-ohjelman lähtökohdat 2. Hangon tarina 3. Tulevaisuuden visio ja tavoitteet 4. Elinkeinojen kehittämisen periaatteet ja painopisteet 5. Elinkeinojen kehittämisen

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere Kestävää kasvua käytävällä

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere Kestävää kasvua käytävällä Helsinki-Hämeenlinna-Tampere Kestävää kasvua käytävällä Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvukäytävän kehittämishanke Päärataseminaari / Pro Rautatie 20.9.2013 Anna-Mari Ahonen, projektijohtaja MIKSI? Suomen

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot