1. Perustiedot järjestöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Perustiedot järjestöstä"

Transkriptio

1 1. Perustiedot järjestöstä Huom! Vastatkaa KOKO lomakkeeseen oman järjestönne näkökulmasta. Eli paikallisjärjestön kohdalla paikallisesta näkökulmasta ja valtakunnallisen järjestön kohdalla valtakunnallisesta. Mikä seuraavista vastaa lähinnä järjestöänne? Valtakunnallinen keskusjärjestö Muu valtakunnallinen järjestö Paikallinen/alueellinen järjestö Jos edustatte paikallista/alueellista järjestöä, se sijaitsee: Etelä-Suomessa Länsi-Suomessa Itä-Suomessa Pohjois-Suomessa Lapissa 1

2 2. Järjestönne luottamusmiestoiminta Tällä sivulla kysytään järjestönne hallituksesta ja muista vapaaehtoisvoimin ylläpidetyistä toimielimistä Hallituksen kokoonpano Montako henkilöjäsentä hallituksessanne on? Mikä on naisten määrä hallituksessa? Mikä on miesten määrä hallituksessa? 2.2. Montako kertaa hallituksenne kokoontuu keskimäärin vuodessa? 2.3. Maksetaanko hallitustyöskentelystä kokouspalkkiota tai kulukorvauksia? Ei makseta mitään Kokouspalkkiota ei makseta mutta korvataan syntyneitä kuluja Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio 2.4. Mitä muita vapaaehtoisvoimin ylläpidettyjä toimielimiä järjestössänne on? 2

3 3. Vapaaehtoistoiminnan rooli ja puitteet järjestössä 3.1 Millä tavoin vapaaehtoistoiminta liittyy järjestönne toimintaan? Valitkaa yksi seuraavista: Järjestömme perustuu vapaaehtoistyöhön, vapaaehtoistyö on järjestömme olemassa olon edellytys, kaikki toimintamme on vapaaehtoistoimintaa Järjestömme keskeiset tehtävät toteutetaan palkatulla henkilöstöllä, mutta vapaaehtoistoiminta on tärkeä osa toimintaamme, oma vastuualueensa muiden toimintalohkojen joukossa Edistämme vapaaehtoistoimintaa palkatun henkilöstön asiantuntijapanoksella, mutta omassa järjestössämme ei ole organisoitua vapaaehtoistoimintaa Vapaaehtoistoiminta tai sen edistäminen ei sisälly järjestömme tehtäviin 3

4 4. Vapaaehtoistoiminta järjestön taloudessa Kaikki tämän kohdan kysymykset koskevat toimintavuotta 2009, kiitos Kuinka suuret olivat järjestönne toiminnan kokonaiskulut euromääräisesti vuonna 2009? 4.2. Kuinka paljon arvioitte järjestönne kokonaisrahoituksesta käytetyn vapaaehtoistoimintaan euromääräisesti? 4.3. Kuinka suuri osa vapaaehtoistoiminnan kuluista katettiin RAY:n avustuksilla? (Osuus prosentteina, kaikki mahdolliset erityyppiset RAY-avustukset yhteenlaskettuna) 4.4. Jos olette saaneet RAY-avustuksia, mitä eri avustuslajeja kohdentui vapaaehtoistoimintaanne. Voi olla useampia. yleisavustusta (Ay) kohdennettua toiminta-avustusta (Ak) investointiavustusta (B) projektiavustusta (C) keskusjärjestön kautta tullutta RAY-avustusta 4

5 4.5. Millä muulla tavoin rahoititte vapaaehtoistoimintaa? 4.6. Kuinka suuri muiden rahoituslähteiden rahallinen yhteismerkitys vapaaehtoistoimintanne kannalta on? erittäin suuri melko suuri melko pieni erittäin pieni en osaa sanoa 4.7. Kuinka suureksi arvioitte muiden rahoituslähteiden yhteismerkityksen vapaaehtoistoimintanne kannalta muutoin kuin rahallisessa mielessä? erittäin suuri melko suuri melko pieni erittäin pieni en osaa sanoa 5

6 4.8. Mitkä olivat keskeisimmät kustannuserät edellä kohdassa 4.2. ilmoittamistanne vapaaehtoistoiminnan järjestämisen ja kehittämisen kokonaiskustannuksista? Kirjoita tärkeimpien kustannuserien kohdalle arvio euroissa. Henkilöstökulut (esim. vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa) Työntekijöiden kouluttaminen vapaaehtoistoimintaan liittyen Vapaaehtoistoiminnan tilat, toiminnan edellyttämät tarvikkeet Vapaaehtoistoiminnan markkinointi (ei suora rekrytointi) Vapaaehtoisten rekrytointi Vapaaehtoisten opastus ja kouluttaminen Vapaaehtoisten tukeminen (esim. työnohjaus) Vapaaehtoistoimijoiden vakuutukset Virkistystoiminta vapaaehtoistoimijoille Vapaaehtoisten kulukorvaukset Ellei yllä olevasta listasta löytynyt sopivaa kulukohdetta, kirjoita tähän kulukohteen nimi ja arvioimasi euromäärä. 6

7 5. Vapaaehtoistoimintaa tukeva ammatillinen työ ja yhteistyökumppanit 5.1. Kuinka paljon järjestössänne on palkattua henkilöstöä? Kerro henkilömäärä Kuinka moni heistä organisoi, tukee ja/tai kehittää vapaaehtoistoimintaa? 5.3. Onko järjestössänne vapaaehtoistoiminnan johtamiseen erikoistuneita ammattilaisia? Ei Kyllä Jos vastasit kyllä, kerro minkälaisia? 5.4. Tarvittaisiinko järjestössänne mielestänne nykyistä enemmän vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen liittyvää koulutusta työntekijöille? Ei Kyllä Jos vastasit edelliseen kyllä, kerro minkälaista. 7

8 5.5. Mitkä ovat järjestönne tärkeimpiä yhteistyökumppaneita vapaaehtoistoiminnassa (esim. koordinointi, kehittäminen, koulutus, työnohjaus)? Voitte valita useita muut sosiaali- ja terveysjärjestöt muut järjestöt kuin sosiaali- ja terveysjärjestöt kirkko, seurakunnat kunta; erityisesti kunnallinen vapaaehtoistoiminta kunta; jokin palveluyksikkö tai toimiala kansainvälisen järjestöt oppilaitokset yritykset Ellei yllä olevasta listasta löytynyt sopivia kohteita, kirjoita ne tähän Mitä keskeisin yhteistyönne vapaaehtoistoiminnassa konkreettisesti on ja keiden kanssa? 8

9 6. Vapaaehtoistoiminnan rajapinnat Vapaaehtoistoiminta esimerkiksi sen koordinointi tapahtuu järjestöjen palkattujen työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden, kuten myös virallisten palvelujärjestelmien, rajapinnassa Miten järjestössänne koetaan vapaaehtoistoiminnan ja järjestönne palkatun hyvinvointityön suhde ja roolit? Onko vapaaehtoistoiminnan ja ammatillisen työn suhteissa ollut haasteita tai ongelmia? 6.2. Miten järjestössänne koetaan vapaaehtoistoiminnan ja järjestönne ulkopuolisen, virallisen ja ammatillisesti toimivan palvelujärjestelmän suhde ja roolit? Onko suhteessa ollut haasteita tai ongelmia? 9

10 7. Vapaaehtoistoiminta järjestön strategioissa ja tavoitteissa 7.1. Onko järjestössänne olemassa vapaaehtoistoiminnan strategia tai suunnitelma? Ei Kyllä (painamalla alla olevaa linkkiä sinulla on mahdollisuus lähettää tutkijoille asiaan liittyvä dokumentti) Linkki sähköpostiosoitteeseen, johon voit liittää dokumentin Mikä on järjestönne vapaaehtoistoiminnan perustehtävä? Miksi vapaaehtoistoiminta kuuluu järjestönne tehtäviin? 7.3. Mitkä olivat järjestössänne vapaaehtoistoiminnan erityiset tavoitteet v. 2009? 7.4. Kuinka hyvin vapaaehtoistoimintanne vuoden 2009 tavoitteet toteutuivat? erittäin hyvin melko hyvin melko huonosti erittäin huonosti en osaa sanoa 10

11 7.5. Mitkä olivat tärkeimmät syyt tai tekijät, jotka edistivät tai haittasivat tavoitteiden saavuttamista? 7.6. Minkä näette järjestönne vapaaehtoistoiminnan keskeisimmäksi tulokseksi v. 2009? 7.7. Miten vapaaehtoistoimintanne edistää terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia? Ketkä vapaaehtoistoiminnastanne yleisesti ottaen hyötyvät? Millä tavoin ja minkä vuoksi? 7.8. Millaisia uusia käytänteitä, toimintatapoja, innovaatioita järjestönne vapaaehtoistoiminnassa on syntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana? 11

12 8. Vapaaehtoistoiminnan arki järjestössänne Tällä sivulla kartoitetaan vapaaehtoistoiminnan muotoja sekä toiveita Minkä verran kutakin seuraavaa vapaaehtoistoiminnan muotoa järjestössänne on? Eli tällä kysymyksellä kartoitetaan, missä tehtävissä järjestönne vapaaehtoiset toimivat. Lisäksi merkitkää, jos kaipaatte lisää vapaaehtoistoimijoita joihinkin näistä työmuodoista (vaikka teillä ei jotakin toimintamuotoa vielä olisikaan). 1 ei lainkaan 2 jonkin verran 3 aika paljon 4 hyvin paljon Kaipaisimme lisää toimijoita tähän Asiointiapu Asuinaluetoiminta Hallintotehtävät Kodin siivous, ruoanlaitto yms. Liikunta ja urheilu Maahanmuuttajatoiminta Musiikki- ja taidetoiminta Neuvonta, myös puhelimitse tai netissä Talkootyö Tapahtumien järjestäminen Terveyden edistäminen Tietotekniikassa yms. avustaminen Toimistotehtävät Toisten vapaaehtoisten ohjaus Tukihenkilötoiminta Vaikuttamistyö 12

13 Varainhankinta Vertaistuki Virkistystoiminta Ystäväpalvelu, ystävätoiminta Muuta, mitä 8.2. Miten järjestönne hankkii uusia vapaaehtoisia? Voitte valita useampia: Lehti-ilmoituksilla, radio-ilmoituksilla Internet/nettisivu -ilmoittelulla Järjestön toiminnassa aktiivisia toimijoita kutsutaan vapaaehtoisiksi Uusia ihmisiä kutsutaan mukaan henkilökohtaisesti Välittämällä tietoa nykyisten vapaaehtoisten kautta Yhteistyökumppaneiden kautta verkostoitumalla Muutoin, miten 8.3. Millaisia onnistumisia olette kohdanneet vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnissa? 13

14 8.4. Millaisia ongelmia olette kohdanneet vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnissa? 8.5. Mitä seuraavista järjestönne tarjoaa vapaaehtoisilleen? työtodistuksia tai muita todistuksia opastusta uusille vapaaehtoisille koulutustilaisuuksia mukana oleville vapaaehtoisille henkilökohtaista työnohjausta virkistystilaisuuksia muuta tukea, mitä? 14

15 9. Järjestönne vapaaehtoistoimijat Tämä on 'toimintakertomustietoa' vuodelta Miten suureksi arvioitte vapaaehtoisten määrän järjestössänne seuraavissa KOLMESSA kategoriassa: 9.1.a. Aktiivitoimijat (toimivat säännöllisesti, useita kertoja vuodessa yhdessä tai useissa työmuodoissa tai useissa projekteissa) Toimijoiden määrä Arvionne siitä, kuinka paljon yksittäinen aktiivinen vapaaehtoinen keskimäärin panostaa kuukaudessa järjestönne vapaaehtoistoimintaan? (TUNTIA KUUKAUDESSA) Eli mikä on aktiivitoimijan työpanos yhteensä keskivertokuukaudessa? 9.1.b. Muutaman kerran vuodessa toimivia tai vain johonkin tiettyyn lyhyeen projektiin keskittyviä Toimijoiden määrä Arvionne siitä, kuinka paljon satunnaisesti toimiva vapaaehtoinen panostaa vuodessa järjestönne vapaaehtoistoimintaan? (TUNTIA VUODESSA) 9.1.c. Reservissä/listoilla/taustalla henkilöitä, joihin tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä Toimijoiden määrä Arvionne siitä, kuinka paljon reservissä/listoilla/taustalla oleva vapaaehtoinen panostaa vuodessa järjestönne vapaaehtoistoimintaan? (TUNTIA VUODESSA) 15

16 9.2. Mihin nämä luvut perustuvat? Valitkaa keskeisin seuraavista: Vapaaehtoistoimijoiden määrää seurataan systemaattisesti (toimijoiden määrän laskenta, toimijat on rekisteröity, vapaaehtoistoiminnan passi tms.) Vapaaehtoistoiminnan ohjaajien arviot (esim. päivä/viikko/kuukausi-tasolla) Järjestön muun henkilön (summittaisempi) arvio Ajoittain tehtävä selvitys, kartoitus Jos luvut perustuvat johonkin muuhun, kirjoita vastauksesi tähän Arvionne järjestönne vapaaehtoisten ikäjakaumasta. Arvionne vapaaehtoistenne osuudesta. % Lapsia, alle 15-vuotiaita Nuoria, vuotiaita Nuoria aikuisia, vuotiaita vuotiaita Senioreita, yli 65-vuotiaita ja vanhempia Mikäli teidän on mahdoton esittää edes arviota jakaumasta, valitkaa tämä. 16

17 9.4. Vapaaehtoistenne sukupuoli. Arvionne vapaaehtoistenne osuudesta % Naisia Miehiä Mikäli teidän on mahdoton esittää edes arviota jakaumasta, valitkaa tämä Vapaaehtoistenne elämäntilanne. Arvionne vapaaehtoistenne osuudesta % Työelämässä Työttömiä Eläkkeellä olevia Muutoin työelämän ulkopuolella olevia (esim. koululaiset, äitiyslomalaiset, opiskelijat) Syrjäytyneitä / syrjäytymisvaarassa olevia Mikäli teidän on mahdoton esittää edes arviota jakaumasta, valitkaa tämä. 17

18 9.6. Keitä erityisesti toivoisitte nykyistä enemmän järjestönne vapaaehtoisiksi? Voitte valita useampia ryhmiä. Naisia Miehiä Lapsia, alle 15-vuotiaita Nuoria, vuotiaita Nuoria aikuisia, vuotiaita vuotiaita Senioreita, yli 65-vuotiaita ja vanhempia Työelämässä olevia Työttömiä Eläkkeellä olevia Muutoin työelämän ulkopuolella olevia (esim. koululaiset, äitiyslomalaiset, opiskelijat) Asianosaisvapaaehtoisia (esim. invalidit invalidijärjestön vapaaehtoistoiminnassa) Maahanmuuttajia Syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia Jokin muu ryhmä, mikä 9.7. Miksi juuri heitä? 18

19 10. Vapaaehtoistoiminnan merkitys, kehitystrendit ja tulevaisuus Arvionne vapaaehtoistoiminnan merkityksestä erittäin suuri merkitys melko suuri merkitys vähäinen merkitys ei merkitystä en osaa sanoa yleisesti järjestönne toiminnan kannalta? vapaaehtoistoimijoiden hyvinvoinnin ja terveyden kannalta? ihmisten hyvinvoinnin (ihmiset laajalti: vapaaehtoiset, asiakkaat jne.) kannalta? ihmisten välisen luottamuksen kannalta? ihmisten välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta? ihmisten välisen vastavuoroisuuden kannalta? yleisesti kansalaistoiminnan ja sen edistämisen kannalta? Miten yllä vastaamanne merkitykset ilmenevät mielestänne konkreettisesti? 19

20 10.2. Millaista tietotaitoa, valmiuksia, erityistä näkökulmaa vapaaehtoiset ovat tuoneet järjestöönne? Miten järjestössänne pyritään tukemaan vapaaehtoistoiminnan jatkuvuutta ja toimijoiden sitoutumista? Miten järjestössänne pyritään tukemaan vapaaehtoistoiminnan elämänkaarta (esim. uusien tehtävien tarjoaminen, haasteellisuuden lisääntyminen tms) kunkin yksilön kohdalla? Millaisia tarpeita ja tilausta vapaaehtoistoiminnalle on Suomessa mielestänne nähtävissä ja ennakoitavissa? Millaisia uusia trendejä vapaaehtoistoiminnassa on Suomessa mielestänne havaittavissa? 20

21 10.7. Seuraavassa on listattu muutamia vapaaehtoistoiminnan kansainvälisiä trendejä; näkyvätkö ne järjestönne vapaaehtoistoiminnassa? virtuaali/nettivapaaehtoisuus (esim. vertaistuki verkossa, nettisivujen suunnittelu) lyhytkestoinen, projektimainen vapaaehtoisuus hetkellinen, kertaluontoinen vapaaehtoisuus yritysten vapaaehtoistoiminnan projektit (järjestöjen ja yritysten yhteistyö) kansainvälinen vapaaehtoisuus (esim. työleirit ulkomailla) vaihtopiirit, vertaistuotanto (esim. piirit joissa vaihdetaan palveluita ja tavaroita) oppilaitosten ja järjestöjen vapaaehtoistoiminnan projektit Kyllä Ei En osaa sanoa Voitte halutessanne tarkentaa 21

22 11. Vapaaehtoistoiminnan seuranta Millä tavoin vapaaehtoistoiminnan tilannetta ja kehittymistä (toiminnan tavoitteet, tulokset) seurataan järjestössänne? Kyllä Ei En osaa sanoa Toiminnalle asetetaan päämääriä ja yleisiä tavoitteita Toiminnalle asetetaan konkreettisia tavoitteita Tavoitteille asetetaan indikaattoreita Toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi seurataan Toimijoiden määriä, tehtäviä, toimenpiteitä dokumentoidaan Vapaaehtoistoiminnan aikaansaannoksia ja tuloksia arvioidaan Vapaaehtoistoiminnan seurantajärjestelmä Jos vapaaehtoistoiminnan seurantaanne on dokumentoitu, voitte myös lähettää haluamanne keskeisen dokumentin kyselyyn liitetiedostona tutkijoille: Sähköpostilinkki tutkijoille Lisää tarvittavat lisätiedot lähettäjästä. 22

23 12. Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet Helmikuun alkupuolella käynnistyy kyselyn toinen vaihe, jossa pääsette näkemään kaikkien muiden järjestöjen tiivistetyt vastaukset näihin neljään kysymykseen ja arvioimaan niitä. Vastauksenne auttavat hahmottamaan vapaaehtoistoiminnan valtakunnallisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita, sekä nostamaan esille tulevaisuuden heikkoja signaaleja Millaisia järjestön sisältä nousevia vapaaehtoistoiminnan SISÄISIÄ VAHVUUKSIA näette? Millaisia järjestön sisältä nousevia vapaaehtoistoiminnan SISÄISIÄ HEIKKOUKSIA näette? Millaisia järjestön toimintaympäristöstä nousevia vapaaehtoistoiminnan ULKOISIA MAHDOLLISUUKSIA näette? Millaisia järjestön toimintaympäristöstä nousevia vapaaehtoistoiminnan ULKOISIA UHKIA näette? 23

24 13. Perustiedot vastaajasta Tehtävänimikkeenne Millainen on roolinne järjestönne vapaaehtoistoiminnassa? Voitte tarvittaessa valita useampia En ole varsinaisesti tekemisissä vapaaehtoistoiminnan kanssa Työhöni kuuluu vapaaehtoistoiminnan edellytysten luomista, ylläpitämistä ja kehittämistä Työhöni kuuluu vapaaehtoistoiminnan toteutukseen liittyviä tehtäviä (rekrytointi, ohjaaminen, koordinointi) Työni pääsisältö on toimia vapaaehtoistoimijoiden kanssa Työhöni kuuluu yhteistyö vapaaehtoisten kanssa muutoin Toimin itse vapaaehtoisena tässä järjestössä Voitte kertoa omasta toiminnastanne järjestössä lisää Jos toimitte yhdessä vapaaehtoisten kanssa tai työhönne kuuluu vapaaehtoistoiminnan ylläpito- ja kehittämistehtäviä, kuinka suuren osan ne muodostavat tehtävistänne? erittäin suuren melko suuren melko pienen erittäin pienen en osaa sanoa 24

25 25

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA

KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA 1 KARTOITUS ESPOON VAPAAEHTOISTOIMINNASTA Tämä on Santra-hankkeen tekemä kartoitus espoolaisesta vapaaehtoistoiminnasta. Kartoitus toteutettiin kyselynä, joka lähetettiin kesän 2008 aikana yhteensä 182

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008 Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen 1 SISÄLLYS 1. Taustatiedot kyselystä ja sen toteuttamisesta...3 2. Kuvausta järjestöistä

Lisätiedot

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1

Niina Pajari RAY. Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Niina Pajari RAY Avustusosasto, N.Pajari, 13.4.2015 1 Tänään käydään läpi: Yleistietoa RAY:stä Avustusten suuntaaminen ja painotukset Avustuslajit Hakuajat Rekisteröinti käytännössä Hakujärjestelmään tutus

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Tomi Oravasaari & Timo Järvensivu (toim.) Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina

Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen. Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Rauno Pietiläinen, Jaana Virtanen, Rauni Räty, Merja Hjulberg & Jaana Niskanen Yhdistykset Meri-Lapin hyvinvointipalvelujen tuottajina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Järjestöbarometri. Järjestöbarometri 2012. Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri 2012 Järjestöbarometri JÄRJESTÖBAROMETRI on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveys järjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteiskunnallisesta

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama Sisällysluettelo Johdanto...2 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely...3 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot