Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus"

Transkriptio

1 Vapaaehtoistoiminnan vuoden tutkimus Otantatutkimus Oy Toteutettu RAY:n tuella

2 Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti seuraavasti: Ensin puhelimitse 003 vastaajalta kysyttiin kaksi kysymystä, eli onko osallistunut tai aikooko tulevaisuudessa osallistua vapaaehtoistoimintaan. Näin saatiin prosentuaalinen arvio ko. suomalaisten määrästä sekä toisaalta heidät voidaan kuvailla taustatekijöiden avulla (ikä, sukupuoli, alue jne.). Nettipaneelissa kysyttiin tarkemmat aihepiiriä kuvailevat kysymykset, tällöin vastaajia oli yhteensä 257. Puhelinhaastattelukysymykset tehtiin osana omnibus-tutkimusta. Vastaajat edustavat valtakunnallisesti suomalaisia 5 74 vuotiaita. Aineisto kerättiin Nettipaneeli koostuu vastaajista, jotka ovat valtakunnallisissa puhelinhaastatteluissa ilmoittaneet halukkuutensa osallistua internetin kautta tehtäviin tutkimuksiin. Vastaajat edustavat vuotiaita suomalaisia Internetin käyttäjiä. Aineisto kerättiin

3 VAPAAEHTOISTOIMINNASSA MUKANA OLLEIDEN PROFIILI (/3) haastatelluista 3 Sukupuoli: Nainen Mies Ikäryhmä: 5-24 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Lääni: Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni tai Lapin lääni Koko väestö (n=003) Viimeisen viiden vuoden aikana vapaaehtoistyössä mukana olleet (n=33) Kuvio 2a

4 VAPAAEHTOISTOIMINNASSA MUKANA OLLEIDEN PROFIILI (2/3) haastatelluista 4 Koulutus: 0 0 Kansa-/peruskoulu/keskikoulu 8 Kansa-/perus-/keskikoulu + ammatillinen koulutus Lukio tai lukio+ammatillinen koulutus Yliopisto tai korkeakoulu Työelämä: Ansiotyössä koko-/osa-aikaisena Opiskelija 0 2 Eläkkeellä Muu Koko väestö (n=003) Viimeisen viiden vuoden aikana vapaaehtoistyössä mukana olleet (n=33) Kuvio 2b

5 VAPAAEHTOISTOIMINNASSA MUKANA OLLEIDEN PROFIILI (3/3) haastatelluista 5 Talouden tulot: 0 0 Alle Yli Talouden henkilölukumäärä: henkilö henkilöä henkilöä henkilöä 2 Lapsia taloudessa: On lapsia Ei ole lapsia Koko väestö (n=003) Viimeisen viiden vuoden aikana vapaaehtoistyössä mukana olleet (n=33) Kuvio 2c

6 2a. Entä kuinka kiinnostunut olette osallistumaan vapaaehtoistoimintaan lähivuosina? haastatelluista (n=003) 6 Erittäin paljon 4 Jonkin verran 33 Melko vähän 26 En lainkaan 26 En osaa sanoa Kuvio 3

7 VAPAAEHTOISTOIMINNASTA KIINNOSTUNEIDEN PROFIILI (/3) haastatelluista 7 Sukupuoli: Nainen Mies Ikäryhmä: 5-24 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Lääni: Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni Itä-Suomen lääni Oulun lääni tai Lapin lääni * Kiinnostunut osallistumaan lähivuosina erittäin paljon tai jonkin verran Koko väestö (n=003) Vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta kiinnostuneet* (n=467) Kuvio 4a

8 VAPAAEHTOISTOIMINNASTA KIINNOSTUNEIDEN PROFIILI (2/3) haastatelluista 8 Koulutus: 0 0 Kansa-/peruskoulu/keskikoulu 4 8 Kansa-/perus-/keskikoulu + ammatillinen koulutus 34 3 Lukio tai lukio+ammatillinen koulutus Yliopisto tai korkeakoulu Työelämä: Ansiotyössä koko-/osa-aikaisena Opiskelija 0 2 Eläkkeellä Muu * Kiinnostunut osallistumaan lähivuosina erittäin paljon tai jonkin verran Koko väestö (n=003) Vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta kiinnostuneet* (n=467) Kuvio 4b

9 VAPAAEHTOISTOIMINNASTA KIINNOSTUNEIDEN PROFIILI (3/3) haastatelluista Talouden tulot: 0 0 Alle Yli Talouden henkilölukumäärä: henkilö henkilöä henkilöä henkilöä 0 Lapsia taloudessa: On lapsia Ei ole lapsia * Kiinnostunut osallistumaan lähivuosina erittäin paljon tai jonkin verran Koko väestö (n=003) Vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta kiinnostuneet* (n=467) Kuvio 4c

10 3. Mitä ajatuksia tällainen edellä mainittu vapaaehtoistoiminta yleisesti ottaen teissä herättää? LUOKITELLUT AVOIMET VASTAUKSET, vastaajista (n=257) 0 MYÖNTEISET ASIAT YHTEENSÄ Myönteistä/positiivista/mielenkiintoista, hyvä/hieno asia Tärkeää/hyödyllistä/arvokasta/tarpeellista, sitä tarvitaan Yhteisöllisyys, yhteiskuntavastuu, yhteinen hyvä Tulee hyvä mieli Mukavaa yhdessäoloa, mukavaa ajanvietettä Hyvä tapa auttaa lapsia ja nuoria Seuran (esim. urheilu-) toiminnan kannalta välttämätöntä Auttaminen, halu auttaa Hyvä tapa auttaa syrjäytyneitä/heikko-osaisia jne. Hyvä tapa auttaa muita Vanhusten/sairaiden auttaminen Muuta myönteistä NEUTRAALIT ASIAT YHTEENSÄ Ei kiireen vuoksi itse ehdi osallistumaan Itse mukana vapaaehtoistoiminnassa Aikoo/haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaan On jotain tekemistä, hyvä harrastus Yhteiskunnan tulisi pystyä huolehtimaan asioista Muuta neutraalia KIELTEISET ASIAT YHTEENSÄ Ei kiinnosta, 'tehkööt muut' Raha/hyöty ei mene perille asti, 'joku vetää välistä'/huijaa Hyväksikäyttöä Muuta kielteistä Muuta Ei mitään ajatuksia/ei osaa sanoa Kuvio 5

11 4. Kuinka monta tuntia kuukaudessa keskimäärin olette osallistunut vapaaehtoistoimintaan viimeisen vuoden aikana? vapaaehtoistoimintaan viimeisen vuoden aikana osallistuneista (n=407) tunti/kk 4 2 tuntia/kk 5 3 tuntia/kk 8 4 tuntia/kk 8 5 tuntia/kk 6- tuntia/kk 0 0 tuntia/kk Vähintään tuntia/kk Ei osaa sanoa KESKIARVO:,5 tuntia Kuvio 6

12 5. Mitä seuraavista olette tehnyt vapaaehtoistoiminnassa? joskus vapaaehtoistoimintaan osallistuneista (n=885) 2 Tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtävät Urheilu-, urheiluseura- tai liikuntaseuratoiminta Varainhankinta, keräykset Koulutus, valmentaminen Kunnostus- ja siistimistehtävät, piha- ja puutarhatyöt Ryhmän tai leirin ohjaus Kulttuuri-, musiikki- tai taidetoiminta Hallinto, kehittämistehtävät Kuljetustehtävät Kampanjointi, vaikuttamistyö, lobbaus Ruoanvalmistus Projektit, projektiluontoiset tehtävät Hoivatoiminta Ystävätoiminta, viriketoiminta, asiointiapu Tukihenkilötoiminta, vertaistukitoiminta Pelastustoiminta Viestintätehtävät Internetiin liittyvät tehtävät Neuvonta, auttava puhelinpalvelu tai auttava nettipalvelu Vapaaehtoistoiminta ulkomailla Muu vapaaehtoistoiminta Kuvio 7

13 6. Minkä tahojen organisoimaan vapaaehtoistoimintaan olette osallistunut? joskus vapaaehtoistoimintaan osallistuneista (n=885) Järjestö, seura, yhdistys 86 Epävirallinen porukka tai ryhmä 28 Seurakunta 22 Kunta Itse organisoimani vapaaehtoistoiminta 7 Muu Kuvio 8

14 7-22. Kuinka paljon olette oppinut seuraavia taitoja vapaaehtoistoiminnassa? joskus vapaaehtoistoimintaan osallistuneista (n=885) 4 Ihmisten kohtaaminen Vuorovaikutustaidot Organisointitaidot Tapahtumien järjestäminen Ongelmanratkaisu Asiantuntijuus jossain aihepiirissä Päätöksenteko Vaikuttaminen Kokous- ja neuvottelutaidot Johtaminen Viestintä Luovuus Projektiosaaminen Talousasiat Joku kädentaito Paljon Melko paljon Melko vähän En lainkaan Ei osaa sanoa Kuvio

15 23. Entä mitä näistä taidoista olette oppinut enemmän vapaaehtoistoiminnassa kuin opiskellessanne tai palkkatyössä? joskus vapaaehtoistoimintaan osallistuneista (n=885) 5 Tapahtumien järjestäminen 36 Ihmisten kohtaaminen 34 Vuorovaikutustaidot 27 Kokous- ja neuvottelutaidot 23 Organisointitaidot Asiantuntijuus jossain aihepiirissä Ongelmanratkaisu 5 6 Vaikuttaminen Johtaminen Talousasiat Joku kädentaito Päätöksenteko Luovuus Viestintä Projektiosaaminen Kuvio 0

16 24. Montako tuntia kuukaudessa olisitte valmis käyttämään vapaaehtoistoimintaan lähivuosina? vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta (ainakin vähän) kiinnostuneista (n=0) 6 En yhtään tai hyvin vähän 6 2 tuntia tuntia tuntia 4 20 tuntia tuntia 2 Yli 35 tuntia Ei osaa sanoa Kuvio

17 25. Minkä tahojen organisoimaan vapaaehtoistoimintaan voisitte osallistua? 26. Minkä tahon organisoimaan vapaaehtoistoimintaan osallistuisitte kaikkein mieluiten? vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta (ainakin vähän) kiinnostuneista (n=0) 7 Järjestö, seura, yhdistys 6 83 Epävirallinen porukka tai ryhmä 5 47 Seurakunta 26 Kunta 3 20 Itse organisoimani vapaaehtoistoiminta 3 5 Muu Ei osaa sanoa Osallistuisi kaikkein mieluiten Voisi osallistua Kuvio 2

18 27. Kumpaa haluaisitte vapaaehtoistoiminnassa enemmän? vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta (ainakin vähän) kiinnostuneista (n=0) 8 Käyttää itselläni jo olevia taitoja 53 Oppia uutta 3 En osaa sanoa Kuvio

19 2. Mitkä seuraavista osallistumisen tavoista teitä kiinnostavat vapaaehtoistoiminnassa? vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta (ainakin vähän) kiinnostuneista (n=0) Pitkäaikainen, sitoutunut toiminta yhdessä organisaatiossa 34 Projektimainen, lyhytkestoinen toiminta 46 Kertaluonteinen tai hetkittäinen vapaaehtoistoiminta 56 Jokin muu Ei osaa sanoa Kuvio 4

20 30. Entä mitkä seuraavista teitä kiinnostavat vapaaehtoistoiminnassa? vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta (ainakin vähän) kiinnostuneista (n=0) 20 Ryhmässä, useampien henkilöiden kanssa tehtävä vapaaehtoistoiminta 74 Helpot, suorittavat askareet 33 Toiminta yksin, omalla ajalla 26 Toiminta hallituksessa tai muussa päätöksentekoelimessä Työajalla työnantajan luvalla tehtävä vapaaehtoistoiminta Haastavat, perehtymistä vaativat tehtävät 23 Internetiin liittyvät tehtävät 2 Vapaaehtoistoiminta ulkomailla Osana opiskelua tehtävä vapaaehtoistoiminta Kuvio 5

21 3. Minkä asioiden edistämiseksi tai parissa olisitte valmis tekemään vapaaehtoistoimintaa? vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta (ainakin vähän) kiinnostuneista (n=0) 2 Lapset, nuoret Eläimet, luonto Liikunta, urheilu Vanhukset Lähiympäristö, asukastoiminta Kulttuuri, musiikki, taide Ympäristö, kestävä kehitys Ihmisoikeudet Pelastuspalvelut Kansainvälisyys Vammaiset Maanpuolustus Kehitysyhteistyö Maahanmuuttajat, monikulttuurisuus Syrjäytyneet, päihdeongelmaiset Poliittinen tai yhteiskunnallinen toiminta Uskonto Ammattiyhdistystoiminta Jokin muu Ei osaa sanoa Kuvio 6

22 32. Mitä seuraavista haluaisitte tehdä vapaaehtoistoiminnassa? vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta (ainakin vähän) kiinnostuneista (n=0) 22 Tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtävät Koulutus, valmentaminen Projektit, projektiluontoiset tehtävät Urheilu-, urheiluseura- tai liikuntaseuratoiminta Ystävätoiminta, viriketoiminta, asiointiapu Kunnostus- ja siistimistehtävät, piha- ja puutarhatyöt Kulttuuri-, musiikki- tai taidetoiminta Hallinto, kehittämistehtävät Kuljetustehtävät Ryhmän tai leirin ohjaus Pelastustoiminta Tukihenkilötoiminta, vertaistukitoiminta Hoivatoiminta Neuvonta, auttava puhelinpalvelu tai auttava nettipalvelu Ruoanvalmistus Internetiin liittyvät tehtävät Vapaaehtoistoiminta ulkomailla Kampanjointi, vaikuttamistyö, lobbaus Viestintätehtävät Varainhankinta, keräykset Muu vapaaehtoistoiminta Ei osaa sanoa Kuvio 7

23 Yhteenveto keskeisistä tuloksista /7 Suomalaisista 3 on osallistunut vapaaehtoistoimintaan viimeisen viiden vuoden aikana ja 6 joskus aiemmin. 43 suomalaisista sanoo, ettei ole koskaan osallistunut vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoimintaan viimeisen viiden vuoden aikana osallistuneet edustavat kauttaaltaan melko hyvin suomalaisia, kovin suuria eroja taustaryhmittäin ei ole. Keskimääräistä useammin toimintaan osallistuneista voidaan kuitenkin tunnistaa seuraavat: vuotiaat Opiskelijat Koulutetuimmat Suurituloiset Lapsiperheet ja vähintään 3 hengen taloudet.

24 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 2/7 Suomalaisista 47 on kiinnostunut osallistumaan vähintäänkin jonkin verran vapaaehtoistoimintaan ja 26 melko vähän. 26 suomalaisista sanoo, ettei ole lainkaan kiinnostunut osallistumaan. Vapaaehtoistoiminnasta erittäin paljon tai jonkin verran kiinnostuneet poikkeavat profiililtaan jonkin verran vapaaehtoistoimintaan osallistuneista. Keskimääräistä useammin toiminnasta kiinnostuneista voidaan tunnistaa seuraavat: Naiset Koulutetuimmat Suurituloiset.

25 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 3/7 Suomalaiset mieltävät vapaaehtoistoiminnan spontaanisti hyvin myönteisesti, sillä näin asiaan suhtautuu lähes 2/3 ja neutraalistikin 5 suomalaisista. Vapaaehtoistoimintaan liitettyinä myönteisinä ajatuksina tuotiin esiin mm., että se on positiivista, hieno asia, tärkeää, arvokasta, yhteiskuntavastuu ja yhteinen hyvä, hyvä tapa auttaa muita sekä tekijällekin tulee hyvä mieli tai että se on mukavaa yhdessäoloa tai ajanvietettä. Neutraaleissa mielipiteissä korostui oman kiireen vaikutus siihen, ettei itse pysty osallistumaan. Kielteisesti vapaaehtoistoimintaan suhtautuu vain 6 ja tällöin esiin tuodaan se, ettei asia kiinnosta, vaan tehkööt muut tai toisaalta huijaaminen ja välistäveto.

26 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 4/7 Vapaaehtoistoimintaan on käytetty keskimäärin,5 tuntia kuukaudessa. Vapaaehtoistoiminnassa on eniten oltu osallisena tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtävissä, urheiluseuratoiminnassa sekä varainhankinnassa tai keräyksissä. Seuraavaksi yleisimmät toimintamuodot ovat koulutus tai valmentaminen, kunnostus- ja siistimistehtävät, ryhmän tai leirin ohjaaminen, kulttuuri-, musiikki- tai taidetoiminta, hallinto tai kehittämistehtävät sekä kuljetustehtävät. Selvästi yleisimmin on osallistuttu järjestön, seuran tai yhdistyksen toimintaan, sillä näin toteaa 86 vapaaehtoistoimintaan osallistuneista. Vapaaehtoistoimintaan osallistuneista epävirallisen porukan tai ryhmän toimintaan on osallistunut reilu neljännes, seurakunnan toimintaan reilu viidesosa, kuntien toimintaan noin joka kymmenes ja itse organisoituun toimintaan vajaa kymmenesosa.

27 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 5/7 Eniten on opittu ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutustaitoja, sen jälkeen organisointitaitoja ja tapahtumien järjestämiseen tai ongelmien ratkaisuun liittyviä taitoja. Lähes samat asiat tulevat esiin, kun arvioidaan, mitä on oppinut enemmän kuin palkkatyössä tai opiskellessaan: tapahtumien järjestäminen, ihmisten kohtaaminen, vuorovaikutus- sekä kokous- ja neuvottelutaidot tai organisointitaidot.

28 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 6/7 Vapaaehtoistoimintaan oltaisiin jatkossa yleisimmin valmis käyttämään joko 3 6 tai - 2 tuntia kuukaudessa. Selvästi yleisimmin haluttaisiin osallistua järjestön, seuran tai yhdistyksen toimintaan, sen jälkeen epävirallisen porukan tai ryhmän toimintaan ja näiden jälkeen seurakunnan tai kunnan toimintaan. Hieman yli puolet haluaisi käyttää jo olemassa olevia taitojaan ja vajaa kolmasosa haluaisi oppia uutta, vajaa viidesosa ei osaa ottaa tähän kantaa. Osallistumisen tavoista eniten kiinnostaa kertaluonteinen toiminta ja sen jälkeen lyhytkestoinen projektimainen toiminta. Joka kolmas vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneesta olisi valmis pitkäaikaiseen, sitoutuneeseen toimintaan. Selvästi kiinnostavinta on ryhmässä toimiminen, näin arvioi 74 kiinnostuneista.

29 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 7/7 Eniten vapaaehtoistoiminnalla haluttaisiin jatkossa edistää lasten ja nuorten, eläinten ja luonnon, liikunnan ja urheilun, vanhusten tai lähiympäristön asioita. Politiikka ja uskonto saavat vain vähän kannatusta tässä suhteessa. Kiinnostavimpia jatkossa ovat tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtävät, koulutus tai valmentaminen, projektit, urheiluseuratoiminta sekä ystävätoiminta/ viriketoiminta/ asiointiapu. Seuraavaksi kiinnostavat kunnostus- ja siistimistehtävät, kulttuuri-, musiikki- tai taidetoiminta, hallinto tai kehittämistehtävät, kuljetustehtävät sekä ryhmän tai leirin ohjaaminen. Nykyiseen toimintaan verrattuna vähäiselle kiinnostuksen asteelle jää varainhankinta ja keräykset.

Pyhäkoulusymposium 28.1.2012. Dosentti, akatemiatutkija Anne Birgitta Pessi

Pyhäkoulusymposium 28.1.2012. Dosentti, akatemiatutkija Anne Birgitta Pessi Pyhäkoulusymposium 28.1.2012 Dosentti, akatemiatutkija Anne Birgitta Pessi Vapaaehtoistoiminnan suomalainen maisemakuva tänään ja tulevaisuudessa Auttamisen tila ja tulevaisuus ylipäätään? Minun hyvä elämä?

Lisätiedot

Kaarina Kaarina-teatteri 21.1.2013. Anne Birgitta Pessi

Kaarina Kaarina-teatteri 21.1.2013. Anne Birgitta Pessi Kaarina Kaarina-teatteri 21.1.2013 Anne Birgitta Pessi Vapaaehtoistoiminnan suomalainen maisemakuva tänään ja tulevaisuudessa Auttamisen tila ja tulevaisuus ylipäätään? Minun hyvä elämä? Toiminnan motiivit

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus

KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus 11/28/2011 1 KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Tutkimusraportti 2 RAPORTIN SISÄLTÖ Tutkimuksen tausta Segmenttien kuvaukset ja asenteet Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Suhtautuminen yhteiskunnallisiin

Lisätiedot

KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA

KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA Tampereen yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tutkimusraportti 3..006 KULUTTAJATUTKIMUS TAMPEREEN KULTTUURIPALVELUTARJONNASTA SAATTEEKSI Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus

9.4.2010. Sijoitusrahastotutkimus 9.4.2010 Sijoitusrahastotutkimus Sijoitusrahastotutkimus SISÄLTÖ Johdanto 2 Sijoitusrahastot Suomessa 3 Rahastosijoittajien säästö- ja sijoituskohteet 5 Rahastosijoitusten valintakriteerit ja tietolähteet

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta: Nuora, julkaisuja 24 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

sometaidot kirjoitustaito

sometaidot kirjoitustaito Osaajat järjestötyössä Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta Heidi Ristolainen projektihallinta sometaidot kirjoitustaito kouluttaminen kohtaaminen esiintymistaito

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta

ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta ESIPUHE Kevään 1998 barometrissä nuoret arvioivat suomalaista peruskoulujärjestelmää sekä perusasteen jälkeisen koulutuksen heille tarjoamia valmiuksia mm. työmarkkinoilla. Tulosten mukaan nuoret arvostavat

Lisätiedot