Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi"

Transkriptio

1 SportElite on sponsorointiyhteistyön kehittämiseen erikoistunut yritys. Yhtiö kehittää elinkeinoelämän ja urheilun välistä yhteistyötä Suomessa. Yhteistyötä kehitetään uusin innovaatioin, erityisesti yritysvastuun näkökulmasta tuoden uusia sähköisiä palvelukonsepteja markkinoille. Tavoitteena on huippu-urheilun ja sponsorointiyhteistyön kestävän kehittämisen kautta koko yhteiskunnan menestyminen. Yritysvastuuraportti 2011 Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi

2 Sisältö 1 JOHDANTO TOIMITUSJOHTAJAN ESIPUHE ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS RAPORTOINTIPERIAATTEET HALLINTOTAPA, SITOUMUKSET JA YHTEISTYÖ SOSIAALINEN VASTUU TALOUDELLINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU GRI-TAULUKKO SportElite Marketing Oy Hämeentie 105 A, FI Helsinki Versionro 2.5, päivitetty > Vastuullisuus -> SportElite SportElite kehittää urheilun ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Tavoitteena on parantaa huippu-urheilun, erityisesti nuorten ja vammaisten huippu-urheilijoiden, taloudellista asemaa sekä luoda menestystä kestävällä pohjalla suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 1

3 1 JOHDANTO 1.1 Toimitusjohtajan esipuhe Yritysvastuu on nykypäivänä välttämätön osa yritysten toimintaa, jos mielii yhteiskunnan tai sidosryhmien suhtautuvan myönteisesti yritystä itseään, brändejä, tuotteita tai palvelujaan kohtaan. Esimerkiksi kuluttajat arvostavat yhä enemmän yhtiöitä, jotka toimivat vastuullisesti ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Yritykset taas haluavat toimia luotettaviksi ja vastuullisiksi miellettyjen kumppanien kanssa. Näin ollen yritysvastuu luo liiketoimintaan aidosti kilpailuetua kaikille yrityksille toimialasta riippumatta. Tässä suomalaisilla yrityksillä on vielä kehitettävää. SportElitessä olemme ottaneet vastuullisen toiminnan ja yritysvastuun edistämisen osaksi jokapäiväistä toimintaa. Panostamme elinkeinoelämän ja urheilun välisen yhteistyön vastuulliseen ja kestävään kehittämiseen, jossa tavoitteena on erityisesti nuorten huippu-urheilijoiden taloudellisten menestymisedellytysten parantaminen ja sitä kautta yritysten ja koko yhteiskunnan menestyminen. Toisaalta toiminnan perustana osaltaan on vastuullinen liiketoiminta, jossa liiketoiminta-ajattelu lähtee yritysvastuusta. Vastuulliseen toimintaan ja kehitystyöhön perustuen tarjoammekin yrityksille tuotteita ja palveluita asiakkaiden oman yritysvastuutoiminnan edistämiseen. Tero Seppälä Toimitusjohtaja SportElite Marketing Oy VASTUULLISUUS MENESTYSTEKIJÄNÄ Sponsorointiyhteistyön näkökulmasta elinkeinoelämässä ja urheilussa on haasteita, joihin pureutumalla pyrimme kehittämään ratkaisuja, joilla on laajempaa merkitystä yhteiskunnallisesti. Haasteista keskeisimpiä ovat esimerkiksi sopupelit ja dopingiin liittyvät mielikuvat. Niin ikään sponsorointiyhteistyön osaamisen puute on suuri haaste sekä urheilun että elinkeinoelämän puolella. Haasteet ovat syöneet huippu-urheilun arvostusta ja luottamusta erityisesti elinkeinoelämän piireissä. Näin raha ei liiku ja urheilun talous on ahdingossa ja menestys sen mukainen. Luottamuksen takaisinsaaminen on aidon sponsorointiyhteistyösuhteen rakentamisen edellytys. Sen ansaitseminen vaatii avoimuutta, yhteistyökykyä ja ammattitaitoista toimintaa sekä urheilulta että yrityksiltä. Tämän johdosta SportElite panostaakin vahvasti yhteistyöja luottamussuhteen rakentamiseen uusien konseptien myötä. Erityisesti panostamme urheilun arvopohjan kehittämiseen, urheilijoiden koulutukseen, nuoriin urheilijoihin ja avoimeen yhteistyöhön sekä pyrimme kertomaan avoimesti siitä. Kädessäsi oleva yritysvastuuraporttimme on kansainvälisen GRI-viitekehyksen mukaisesti tehty ja erinomainen esimerkki tästä. Menestystekijämme ovat luotettavuus, ammattitaito ja vastuullisuus. SPONSOROINTIYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Poliittinen tahtotila on toimialalla ja yhteiskunnassa suotuisa. SportEliten kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilun taloudellisen kehittämisen tukeminen noudattaa Suomen hallitusohjelman politiikkaa. Tämä luo yhteiskunnassa hyvän pohjan vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen sponsorointiyhteistyön alueella. Hallitusohjelman mukaan resursseja suunnataan erityisesti innovatiivisiin, palvelulähtöisiin ja yhteiskuntavastuuta edistäviin hankkeisiin, mitkä ovatkin yhtiömme toiminnan peruslähtökohtia. Olemme onnistuneet viestimään toiminnastamme ja se näkyy muun muassa urheilijamäärän kasvuna. Olemme kasvattaneet autettavien urheilijoidemme määrää yli odotusten vuoden 2011 lopussa urheilijoiden määrä oli 101, kun tavoitteena oli 100. Pitkäjänteisen menestyspolun kehittämisen perustana on, että panostukset kohdistuvat juuri sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Siksi autettavien urheilijoiden painopiste on nuorissa huippu-urheilijoissa. SportElite on luotettava kumppani urheilijoiden keskuudessa! Eniten taloudellisia ja henkilöresursseja SportElite panostaa tuotekehitykseen. Vuoden aikana lanseerasimme kolme uutta sponsorointiyhteistyön tuotetta; Aqua, Extreme ja Hanki -tuotteet. Myös tulevaisuudessa tulemme satsaamaan merkittävästi kehittämiseen. Lanseeraamme markkinoille uusia sponsorointiyhteistyön tuotteita ainakin vuosina 2012 ja Haluammekin olla toimialamme edelläkävijä erityisesti sosiaalisen vastuun kehittämisessä! SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 2

4 1.2 Organisaation taustakuvaus SportElite on vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen, joka toimii hyvinvointi ja liikunta-alan toimialalla. Yhtiön virallinen nimi on SportElite Marketing Oy ja pääkonttori sijaitsee Suomessa Helsingissä, Hämeentie 105 A. TIETOJA YHTIÖSTÄ SportEliten yhtiömuoto on osakeyhtiö. Yhtiö on täysin suomalainen - omistajina ovat maailmanmestari Hanna-Maria Seppälä ja muutama yksityinen henkilö. Yhtiön työllisti kaksi kokopäiväistä henkilöä vuonna 2011 ja sen liikevaihto oli euroa sekä tilikauden voitto euroa. SportEliten organisaatiossa ei ole ollut merkittäviä muutoksia raportointikaudella ja pääomaan vaikuttavia muutoksia oli yhtiölle annetut euron pääomalainat. Yhtiöllä on kaksi tytäryhtiötä SportElite Horse Oy ja SportElite Golf Oy. Kummallakaan tytäryhtiöllä ei ole operatiivista toimintaa toistaiseksi. SportElite Golf Oy:n toiminnan käynnistämiseksi on tehty jo alustavia suunnitelmia käynnistämisen toimenpiteistä vuoden 2016 Olympialaisia silmällä pitäen. Lisäksi yhtiö myi raportointikaudella osakkuusyhtiönsä Elite Marketing & Communications Oy osakkeet. Osakemyynnillä ei ollut merkittävää taloudellista vaikutusta yhtiölle. VISIO, MISSIO, STRATEGIA JA ARVOT SportEliten visio on luoda menestystä huippu-urheiluun sekä yhteiskuntaan yhteistyössä yritysmaailman, urheilijoiden, järjestöjen, Valtiovallan ja median kanssa. SportEliten tehtävä on auttaa huippu-urheilijoita menestymään sekä ammattimaistaa sponsorointiyhteistyötä yhteiskunnassa. SportEliten strategia on kehittää markkinoille uusia palveluita auttamaan huippu-urheilijoita ja yrityksiä menestymään. Keskeisimpinä lähtökohtina tässä ovat vastuullinen yritystoiminta ja yhteiskuntavastuu. Kasvatamme huippu-urheilijoiden määrää suunnitelmallisesti - tavoitteena 150 vuoden 2012 loppuun mennessä. Pitkällä aikavälillä strategiamme on mahdollistaa laajat sponsorointiyhteistyön palvelut sähköisesti yhdestä pisteestä - helposti ja luotettavasti. SportEliten keskeisimmät arvot ovat yhteiskuntavastuu, luotettavuus, yhteistyö, ammattitaito, menestys ja hyvinvointi. MENESTYSTÄ UUDELLA TOIMINTAMALLILLA SportElite edustaa yli sataa huippu-urheilijaa, joista suurin osa on nuoria 15-23v huippulupauksia. SportElite on kehittänyt tutkimuksien pohjalta urheilijoiden manageroinnille täysin uuden toimintamallin. Se poikkeaa merkittävästi perinteisestä managerionnista ja perustuu ammattitaitoiseen toimintaan ja markkinointiin yrityksille yhteistyössä urheilijoiden kanssa. Yksinkertaisuudessaan kyse on keskitetystä verkkosivusta (www.sportelite.fi), josta yrityksen on vaivatonta löytää sponsoroinnin kohteet ja hyödyntämispalvelut. Lisäksi median on helppo löytää verkkosivuilta urheilijat haastatteluihin luotettavasti. Toimintamallin ansiosta vuosittain tulee paljon yhteydenottoja. Tästä hyötyvät merkittävästi myös urheilijat. Urheilijat pääsevät mediaan helpommin ja saavat esilläolon kautta sponsorointiyhteydenottoja toimintamallin ansiosta. LIIKETOIMINTA-ALUEET, TUOTTEET JA PALVELUT SportEliten operatiivinen rakenne koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: New Concepts, Athletes ja Services. New Concepts on SportEliten tuotekehitysyksikkö. Suurin osa yhtiön sekä taloudellisista että henkilöstöresursseista laitetaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen vastuullisen sponsorointiyhteistyön edistämiseksi Suomessa. Athletes yksikössä SportElite myy ja markkinoi urheilijoiden kaupallisia oikeuksia (neuvottelee urheilijoilleen sopimuksia) yrityksille sponsorointiyhteistyön tarpeisiin. Services -yksikössä yrityksille tarjotaan sponsorointiyhteistyön palvelut avaimet käteen periaatteella. Tyypillisimpiä palveluita ovat strateginen neuvonta, hyödyntämissuunnitelma ja hyödyntämisprojektin johtaminen. Lisäksi SportElite tarjoaa yrityksille sponsoroinnin keskittämisen eli ulkoistamisen luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Tämä tarkoittaa, että SportElite hallinnoi tyypillisesti yrityksen sponsoroinnin strategiaa, kohteita, sponsorointiyhteydenottoja sekä budjettia yhdessä määriteltyjen raamien puitteissa. SportEliten keskeisimmät tuotteet (eli sponsorointikohteet) yrityksille ovat huippu-urheilijat, urheilijapaketit ja tapahtumat. SportElite tarjoaa myös hyödyntämispalvelut yrityksille ammattitaidolla ja luotettavasti. Tuotteita vuoden 2011 jälkeen SportElitella oli seuraavanlaisesti; 12 urheilijapakettia sekä 101 huippu-urheilijaa. Keskeisimmät palvelut urheilijoille ovat urheilijakoulutukset, imagopalvelut ja sponsorointiyhteistyön hallintapalvelut. Palveluita tarjottiin vuoden lopussa yhteensä 101 urheilijalle. Kaikki palvelut urheilijoille tarjottiin veloituksetta. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 3

5 ARVOPOHJA JA BRÄNDIARVOT Yhtiön keskeisimmät tavaramerkit (brändit) ovat yhtiön oma nimi SportElite sekä maailmanmestarin Hanna-Maria Seppälän brändi, jonka Hanna-Maria Seppälä on antanut yhtiön käyttöön edistääkseen sponsorointiyhteistyön vastuullista kehittämistä yhteiskunnassa. Kummankin brändin arvopohjan rakentamiseen on panostettu vastuullisuus -lähtöisesti jo useita vuosia. Hanna-Maria Seppälä brändi on EU-rekisteröity tavaramerkki rek nro ja SportElite on rekisteröity tavaramerkki rek nro Arvopohjan kasvattamiseen tullaan panostamaan entistä enemmän tulevaisuudessa. Keskeisimpinä työkaluina tullaan käyttämään uusia tuotteita ja toimituksellisia kanavia. Raportointikauden aikana SportElitelle ei suoranaisesti myönnetty erillisiä palkintoja katsastuskaudella. SportEliten urheilijoille ja heidän valmentajilleen myönnettiin useita palkintoja ja kunniamainintoja. Vastuullinen ja ammattitaitoinen toiminta myös kasvattaa nuorten urheilijoiden motivaatiota, itsetuntoa ja näin myös menestymisedellytyksiä. MARKKINAT Sponsorointibarometrin 2011 mukaan suomalaisyritykset käyttävät sponsorointiin keskimäärin 150Me vuodessa. Luku pitää sisällään kaiken sponsoroinnin ja sponsoroinnin hyödyntämisen. Valtaosa noin 60 % kokonaisuudesta menee urheilun sponsorointiin. Johtuen urheilun sponsorointiyhteistyön kehittymättömyydestä on sponsorimarkkinat aliarvostetut. Lisäksi aliarvostuksesta ja osaamisen puutteesta kertoo se, että hyödyntämiseen käytetään suhteessa huomattavasti vähemmän euroja verrattuna kansainvälisiin vastaaviin markkinoihin. Edelleen yleinen viesti yrityksiltä markkinatutkimuksista on, että urheilumarkkinoinnin mainonta ja myynti on puutteellista eivätkä yritykset tiedä mistä sponsorointiyhteistyön palveluita saa ostettua. Kansainvälisten sponsorointimarkkinoiden arvo on noin 32,4 miljardia euroa. Tutkimus on vertailukelpoinen kansalliseen markkinatutkimukseen (Sponsorointibarometri). Vertailtaessa näitä kahta tutkimusta, erityisen huomion ansaitsee markkinoiden käyttäytyminen huonossa suhdanteessa. Esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla taantumassa vuonna 2008 markkinat säilyivät kasvavina, vaikka pudotusta tapahtui. Suomessa vastaavana ajankohtana markkinat tipahtivat melkein -16 %. Tämä viestii sitä, että suomalaisten yrityksien osaamisessa ja hyödyntämisessä on kehitettävää. Tutkimuksessa ei taas näy se, miten kansainväliset yritykset rynnivät huonoina aikoina kasvattamaan markkinaosuuksia Suomen markkinoille. Markkinatutkimukset kertovat selkeästä tarpeesta ja halusta sponsoroinnin hyödyntämiseksi osana markkinointia. Mikäli asiakas ei panosta sponsorointiin tekee kilpailija sen ja vie markkinaosuuksia. Tämä taas osaltaan luo tarvetta ja kasvattaa sponsorointimarkkinoita sekä hyödyttää suomalaista huippu-urheilua, yrityksiä, SportEliteä ja muita toimijoita. Keskeisimmät haasteet markkinoiden kasvulle ovat yhteistyökyvyttömyys sekä osaamisvaje, joiden vahvistamiseksi SportElite panostaa merkittävästi Suomessa. SportEliten päämarkkina-alue on Suomessa ja Pohjoismaissa (Ruotsi, Norja ja Tanska). Tulevaisuudessa yhtiön tavoitteena on entisestään syventää Pohjoismaista ulottuvuutta sekä laajentaa markkina-aluetta pitkällä aikavälillä Pohjois-Euroopan laajuiseksi. SportEliten asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti suurista Suomalaisista ja kansainvälisistä asiakasyrityksistä. Asiakasyritykset toimivat kaikilla toimialoilla. Lisäksi suuri edunsaajaryhmä ovat suomalaiset huippu-urheilijat (eivät ole asiakkaita), joille SportElite tarjoaa sponsorointiyhteistyön palvelut veloituksetta. TOTEUTETUT YRITYSVASTUUN TAVOITTEET 2011 GRI-raportoinnin kehittäminen: SportElite siirtyi GRI-raportointiin C-tasolle vuonna Urheilijoille tehtiin tyytyväisyyskysely ja kehitettiin toimintaa palautteen perusteella. Urheilijoiden koulutuksen kehittäminen palautteen pohjalta. Uudet koulutustilat otettiin käyttöön maaliskuussa. Yritysvastuu liitettiin pysyväksi osaksi SportEliten tuoteinnovaatioprosessia. Ensimmäinen tuotejulkaisu Aktiivinen osallistuminen yritysvastuun kehittämiseen eri yhteistyökumppaneiden kanssa: SportElite liittyi mukaan RSG! Finland -sporttibisneksen kansainvälistymisohjelmaan, jossa SportEliten toimitusjohtaja toimii yritysten edustajana. Lisäksi SportElite liittyi Finnish Business & Society ry -yritysvastuuverkoston jäseneksi syyskuussa Huippu-urheilijoiden elämänhallinnan sekä menestymisedellytysten kehittäminen: SportEliten urheilijakoulutuksiin otettiin mukaan asiantuntijat luennoimaan reilusta pelistä (SLU) sekä urasuunnittelusta (Adecco). Puhtaan urheilun sanoman edistäminen: SportElite edisti viestinnällä puhtaan urheilun sanomaa mm kansainvälisellä tasolla FINA Aquatics World Magazine 2011/1 sekä kansallisella tasolla Kauppalehti Optiossa 2/2011, Turun Sanomat 3/2011, YLE:n radio Taustapeilissä 4/2011. Vastuullisen sponsoroinnin sanomaa edistettiin muun muassa Helsingin Kauppakamarin julkaisussa 6/2011 sekä tilaisuudessa liikunta-alan toimenpideohjelman julkistamisessa Eduskunnalle kesäkuussa 9.6. Yhdenvertaisuuden kehittäminen: SportElite laajensi toimintaansa kuurojen huippu-urheiluun ja otti toimintaansa mukaan kuuron korkeushyppääjän Valerie Borovskayan lokakuussa SportElite päätti vuoden 2011 aikana siirtyä käyttämään lähes yksinomaan julkisia kulkuneuvoja yksityisautoilun sijasta. Tarkistettiin toiminta hallitusohjelman (Katainen) mukaiseksi heinäkuussa: kärkenä innovatiivisuus sekä yritysvastuu. SportEliten tavoitteena oli auttaa 100 huippu-urheilijaa, urheilijamäärä oli 101 vuoden loppuun mennessä. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 4

6 YRITYSVASTUUN TAVOITTEET OSA-ALUE TAVOITE AIKATAULU Sosiaalinen vastuu Mahdollistaa SportEliten palvelut 300 urheilijalle 2016 Auttaa 150 urheilijaa lyhyellä aikavälillä 2012 Vastuullisuusmerkin lanseeraaminen 2012 Urheilijakoulutuksien kehittäminen Jatkuva tavoite Toimialan kansainvälinen kehittäminen (RSG Finland hanke) 2015 Vammaisurheilijoiden osuuden kasvattaminen 6 % -> 10 % Nuorten huippu-urheilijoiden osuus 62 % -> 70 % Urheilijoiden ammatin arvostuksen kasvattaminen (Eläkkeet, vakuutukset, Valtio, Elinkeinoelämä) Jatkuva tavoite Jatkuva tavoite Jatkuva tavoite Taloudellinen vastuu Mahdollistaa SportEliten urheilijoille menestymisedellytykset Jatkuva tavoite Kestävä, hallittu ja kannattava kasvu Jatkuva tavoite Omistus- ja rahoitusrakenteen kehittäminen 2012 Ympäristövastuu Aloittaa hanke WWF Green Office sertifikaatin saamiseksi 2013 ICT-alihankkijoiden valintatarkastelu ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon kartoittamiseksi 2013 Yleiset Kehittää GRI raportointia: varmentaa raportointi ulkoisesti tasolle C Yhteiskuntavastuuviestinnän kehittäminen (www, raportti, toimitukselliset julkaisut) Raportointiperiaatteet Tämä on SportEliten ensimmäinen GRI-yhteiskuntavastuuraportti. Se toteutettiin C-tasoisena, ja siinä on olennaisimmiksi katsotut indikaattorit ja teemat. Myös tulevaisuudessa raportti julkaistaan GRI-muotoisena, ja sitä laajennetaan sekä syvennetään tarpeen mukaan. Raportissa kerrotaan vuonna 2011 SportElitessa tehdyistä toimenpiteistä kaikilla yhteiskuntavastuun osa-alueilla. Raportti menneeltä vuodelta pyritään julkaisemaan aina kuluvan vuoden keväällä ja se ilmestyy vuosittain. Raportoinnin kehittäminen osana vastuullisuutta on nähty tärkeäksi sidosryhmävuorovaikutuksen tekijäksi. SportEliten yritysvastuuraportointi koostuu kahdesta osasta: yritysvastuuraportista ja internetsivuilla olevasta yritysvastuuosasta, jossa on myös kattava GRI-indikaattoritaulukko. SportElite näkee sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen tärkeänä menestystekijänä toiminnassaan. Toimialalla on elintärkeää omata hyvät suhteet kaikkiin sidosryhmiin. Yritysvastuuraportti toimiikin avoimena ovena ja hyvänä siltana keskusteluille. Raporttia todennäköisesti käyttäviksi sidosryhmiksi on määritelty sijoittajat, valtio, ministeriöt, urheilujärjestöt, asiakkaat (sponsorit) ja media. RAPORTIN PAINOPISTEET Yritysraportti kattaa kaikki yhteiskuntavastuun osa-alueet. Sosiaalisen vastuun kannalta SportEliten ylivoimaisesti olennaisin ja merkittävin toiminto on huippu-urheilijoiden taloudellisten menestymisedellytysten kasvattaminen yhteiskunnassa luvun doping skandaalien johdosta huippu-urheilun arvostus on alhaalla ja yritysraha vähissä - näin ollen urheilijat ovat taloudellisen ahdingon partaalla. Sosiaalisen vastuun korostaminen näkyy myös raportoitavissa tunnusluvuissa. Ympäristöön vaikutus ja päästöt ovat minimaaliset eikä oleellisia raportoinnin kannalta. Taloudellisen vastuun osalta pääpaino on kannattavan liiketoiminnan turvaamisessa pitkällä aikavälillä. RAPORTIN LAAJUUS JA RAJAUS Tämä raportti koskee koko SportElitea ja kaikkia sen tytäryhtiöitä sekä niiden toiminteita Suomessa. Toimipaikan osalta raportti koskee SportEliten toimistoa Hämeentie 105 A:ssa. Raportti ei koske alihankkijoita, koska ne eivät ole merkittävässä roolissa toistaiseksi yhtiön toiminnan kannalta. Erityisiä rajoituksia raportin laajuudessa tai rajauksessa ei ole. RAPORTOINNIN TIETOLÄHTEET, MITTAUS- JA LASKENTAMENETELMÄT Raportin tiedot on kerätty SportEliten sisäisistä järjestelmistä (Snoobi verkkoseuranta, Severa toiminnanohjaus, Webropol kyselytyökalu ja Apsis viestintätyökalu) sekä eri alihankkijoilta. Mittaus- ja laskentamenetelmien on noudatettu GRI G3 laskentaohjeita aina kun mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Mikäli jotain muuta mittausmenetelmää on käytetty, on tästä erikseen mainittu asian yhteydessä. Luvut on esitetty aikasarjoina aina kun luotettavasti mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Talouden osalta tiedot ovat peräisin kirjanpitotoimisto Pretax Oy:ltä. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 5

7 1.4 Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö ORGANISAATION HALLINTORAKENNE SportElite on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain ja yhtiön hallituksen määrittelemien hallintoperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. SportEliten ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. SportElite noudattaa päätöksenteossa ja hallinnossa osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä. Yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa osakeyhtiölain mukaisesti. SportEliten hallitus koostuu seuraavista henkilöistä: Jere Seppälä (pj) Hanna-Maria Seppälä ja Tero Seppälä. SportEliten tytäryhtiön SportElite Golf Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Juha Pyykölä. Hallitus vastaa yhtiön strategian, hallinnon, kirjanpidon, varainhoidon sekä yhtiön omistaja-arvon kehittämisestä vastuullisesti. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Kokouksista tehdään aina pöytäkirja. Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta Hanna-Maria Seppälää, toimivat operatiivisesti yhtiön johdossa johtuen yhtiön pienestä koosta. Tero toimii yhtiön operatiivisessa toiminnassa toimitusjohtajana ja Jere asiakkuusjohtajana. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi hän informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito sekä rahoitus on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Yhtiön muu johto tukee toimitusjohtajaa päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa. SPORTELITEN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ SportEliten yhteiskuntavastuun politiikka perustuu avoimuudelle. Vuorovaikutus ja muiden kunnioittaminen on keskeisin tapa saada asioita eteenpäin hyvässä yhteishengessä. Myös tämä raportti itsessään on tärkeä osa sidosryhmävuoropuhelua. Alla luetellut sidosryhmät ovat valittu SportEliten toiminnan näkökulmasta keskeisimmiksi sekä sidosryhmien palautteesta tarpeellisiksi. SIDOSRYHMÄ KESKUSTELUKUMPPANIT KESKUSTELUKANAVAT PALAUTE JA IDEAT Asiakkaat Sponsorit Uutiskirjeet, verkkosivut, esitteet, myyntikokoukset, asiakaslehdet, Facebook, LinkedIn, mainonta. Osaamisen kasvattaminen sponsoroinnissa Luottamuksen kasvattaminen urheiluun Yritysvastuu, kehitys ja riskienhallinta tärkeitä Urheilijat SportEliten huippuurheilijat ja muut suomalaiset urheilijat. Uutiskirjeet 6 kertaa vuodessa, sopimukset, tyytyväisyyskysely kerran vuodessa, urheilijakoulutukset 4-6 kertaa vuodessa, Osaamisen kasvattaminen yritysyhteistyössä Urheilijoiden tapaamiset yli lajirajojen Taloudellinen ahdinko, urasuunnittelu ja -tuki hakukonemarkkinointi. Facebook, haastattelut. Urheilujärjestöt Lajiliitot ja seurat. Tapaamiset, strategiset yhteistyösopimukset, uutiskirjeet, verkostoituminen. Osaamisen kasvattaminen yritysyhteistyössä Sponsorointikohteiden tuotteistaminen Huippuurheilujärjestöt OK, Paralympia, HUMU, ADT, SLU, U-akatemiat. Verkostoituminen, verkkosivut, uutiskirjeet. Vastuullisuusviestinnän lisääminen Puhtaasta urheilusta ja reilusta pelistä viestintä tärkeää -> luottamuksen kasvu Muut järjestöt Urheilijayhdistys, Valmentajayhdistys, Urheilupsykologiyhdistys, Manageriyhdistys, Keskuskauppakamari, Vuosikokouksissa vaikuttaminen, tapaamiset, toimitukselliset jutut hyväntekeväisyysjärjestön sidosryhmälehdissä (esimerkiksi UNICEF, Hengitysliitto, MLL ja ympäristöjärjestöt) Vastuullisuus- ja ympäristöasioiden esilletuonti Urheilijan ammatin arvostuksen lisääminen yhteistyössä järjestöjen kanssa Vakuutusasioiden kuntoon saattaminen Ammattimaistaminen ja osaamisen jakaminen hyväntekeväisyysjärjestöt. Sijoittajat VC, Business enkelit, TEM Information Memorandum tehty Ernst & Young toimesta. Yritysvastuuraportti, verkkosivut, liiketoimintasuunnitelma. SportEliten yritysvastuun tietoon saattaminen Avoin toiminta ja tiedottaminen Vastuullinen omistaja-arvon kasvattaminen Lakiasianhoitajat Urheiluoikeudenyhdistys, Asianajotoimistot. Uutiskirjeet, sopimukset, jäsentapaamiset, Urheiluoikeudenyhdistyksen vuosikirja. Urheilijan oikeusturvan kasvattaminen Asianmukaiset sopimukset (FIN ja ENG) Akateeminen Yliopistot, Arcada Yhteistyösopimukset, urheilijakoulutukset. Sponsorointiosaamisen kasvattaminen Media TV, radio, printti, sähköinen Toimitukselliset jutut, markkinointiyhteistyö, tiedotteet, verkkosivut. Valtiovalta OKM, UM, TEM, Verkostoituminen, hankeosallistuminen, Eduskunta suhdetoiminta, tapaamiset, tutkimukset, Yritysvastuuraportti. Henkilöstö Työntekijät Sähköposti, puhelimet, urheilu, toiminnanohjaus, työ- ja työehtosopimukset. Mediatoimistot Mainostoimistot, Uutiskirjeet, tapaamiset, suhdetoiminta. viestintätoimistot, mediatoimistot Yhteiskunta Suomen kansalaiset Verkkosivut, yritysvastuuraportti, media, Facebook. Urheilijan viestintätaidot ja tavoitettavuus Luotettava urheilijoiden oikeuksien hallinta Urheilijoiden talousahdinko tietoisuuteen Yritysvastuu ja innovatiivisuus tärkeitä Hyvinvointi, liikkuminen, ajan kunnioitus. Osaamisen kasvattaminen sponsoroinnissa SportEliten palvelut toimistoiden tietoisuuteen Lisämyyntiä mainostoimistoille sponsoroinnista Virheelliset mielikuvat ja asenteet kuntoon SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 6

8 SportElite kehittää toimialaansa olemalla jäsenenä tai osallistumalla keskusteluihin ja tutkimuksiin. Yhtiön toimitusjohtaja on jäsenenä Suomen Manageriyhdistyksessä sekä Suomen Urheiluoikeudenyhdistyksessä. Yhtiö on jäsenenä Finnish Business & Society (FIBS) ja Helsingin Kauppakamarissa. Lisäksi yhtiö osallistui toimialansa kehittämiseen myös kansainvälisesti EU-laajuisessa Impact Analysis tutkimuksessa huippu-urheilun kehittämisstrategiasta. 2 SOSIAALINEN VASTUU Sosiaalinen vastuun kantaminen on kaikista yhteiskuntavastuun osioista keskeisin SportEliten toiminnassa. SportEliten toiminta perustuu kestävän sponsorointiyhteistyön ja sitä kautta pitkäjänteisen huippu-urheilun talouden kehittämiseen, missä tavoitteena on luoda menestystä suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. HENKILÖSTÖ SportElitella työskentelee kaksi kokopäiväistä henkilöä. Muu henkilötyö (ydinliiketoiminnan ulkoa) on toistaiseksi ulkoistettu. Ulkoistettu on muun muassa viestintä, markkinointi ICT-järjestelmät ja kirjanpito joustavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden johdosta. Henkilöstöllä on käytössä joustavat työajat ja työsuhdepuhelimet. HENKILÖSTÖ Henkilöstö (vuoden lopussa) Opiskelijat - SportElite mukanaolo opinnäytetöissä (vuoden aikana / kumulatiivinen) 2 / 2 0 / 0 0 / 0 SportElite osallistuu myös akateemiseen yhteistyöhön tarjoamalla lopputyön aiheita opiskelijoille. Vuoden 2011 aikana SportElite oli mukana kahdessa lopputyössä. URHEILIJAT SportElite auttaa erityisesti niitä urheilijoita, jotka eniten apua tarvitsevat. Yli puolet SportEliten urheilijoista ovatkin nuoria huippulupauksia ja vammaisurheilijoita. Avun tarpeen lähtökohdat on johdettu Opetusministeriön selvityksen ja tutkimuksien pohjalta. Yhtiö panostaa urheilijoiden hyvinvointiin sekä heidän sponsorointiyhteistyön osaamisen kehittäminen merkittävästi. Keskeisimpinä työkaluina ovat urheilijakoulutukset sekä yhteistapaamismahdollisuudet. Lisäksi yhtiö tuo koulutuksissaan esille Urheiluakatemioiden toimintaa urheilijoilleen, jotta tietoisuus niiden olemassaolosta ja palveluista kasvaisi. SportElite järjesti kaikille urheilijoilleen muun muassa katsomokutsuvierasliput veloituksetta Suomen Urheilugaalaan jo toista vuotta peräkkäin. Tällä pyritään tukemaan huippuurheilun oman arvostuksen kasvattamista ja nuorten osallistumista sekä sitoutumista huippu-urheilun arvostusta kasvattavaan tapahtumaan yli lajirajojen. SportElite auttoi vuoden 2011 lopussa yli sataa (101) huippu-urheilijaa, joista nuoria alle 23v huippulupauksia oli 61. Urheilijamäärä kasvoi 66 %. Lähtövaihtuvuusprosentti pienentyi edelleen 4,9 prosenttiin, joka osaltaan viestii tyytyväisyydestä SportEliteen. Kesälajeista urheilijoita oli 79 ja talvilajeista 22. Kaikkiaan urheilijoita oli vuoden lopussa yli viidestäkymmenestä (51) kaupungista. Vammaisurheilijoita oli yhteensä 6 (5 vammaisurheilijaa ja 1 kuurojen urheilija). SportEliten tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta huippu-urheilussa ja erityisesti vastuullisessa sponsorointiyhteistyössä. URHEILIJAT Määrä yhteensä (vuoden lopussa) Lähtövaihtuvuus (%) 4,9 6,0 8,1 Urheilijoita (kesälajeista / talvilajeista) 79 / / / 2 Vammaisurheilijoita (vuoden lopussa) Alueellinen jakauma, monestako kaupungista (vuoden lopussa) Nuoria alle 23v (vuoden lopussa) URHEILIJAKOULUTUKSET Urheilijakoulutuksien tarkoitus on tehdä urheilijoista vastuullisia yhteistyön ammattilaisia jo nuoresta pitäen. Koulutukset koostuvat päivän mittaisesta paketista, jossa aamupäivällä on teoriaosuus ja iltapäivällä käytäntö. Teoriaosuudessa edistetään urheilijan vastuullista sponsorointiyhteistyötietoisuutta, urasuunnittelutietoisuutta sekä puhtaan urheilun ja reilun pelin sanomaa. Käytännön osuudessa toteutetaan TV-haastatteluharjoituksia. Mukana on SportEliten lisäksi luennoitsijat Antidopingtoimikunnasta (ADT), Suomen Liikunta ja Urheilusta (SLU) sekä henkilöstöpalveluyrityksestä (Adecco). Koulutus- ja studiotilat koulutuksiin tarjosi ammattikorkeakoulu Arcada. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 7

9 Vuoden aikana järjestettiin neljä urheilijakoulutusta, joihin osallistui yhteensä 31 urheilijaa, kaksi alaikäisen huoltajaa, yksi valmentaja sekä vammaisurheilijoiden avustajia ja kaksi viittomakielen tulkkia. Kaikkiaan koulutuksia on järjestetty 12 kertaa ja niistä arvokasta oppia on saanut 78 urheilijaa. Koulutuksien kokonaistyytyväisyys oli edelleen erinomainen 4,3 asteikolla 1-5 ja palautteenantoprosentti korkealla 97 %. Kauden aikana koulutuksia kehitettiin merkittävästi tilojen ja järjestelyiden osalta, joka näkyi koulutuspalautteessa tyytyväisyyden merkittävänä kasvuna 4,8 asteikolla 1-5. URHEILIJAKOULUTUS Urheilijakoulutuksia (vuoden aikana / kumulatiivinen) 4 / 12 4 / 8 2 / 4 Koulutettuja urheilijoita (vuoden aikana / kumulatiivinen) 31 / / / 23 Urheilijakoulutuksien kokonaistyytyväisyys (asteikolla 1-5) 4,3 4,3 4,4 Tyytyväisyys koulutusjärjestelyihin (asteikolla 1-5) 4,8 4,5 4,6 Palautteenantoprosentti 97 % 96 % 100 % TYYTYVÄISYYSKYSELYT SportElite järjestää tyytyväisyyskyselyn urheilijoilleen vuosittain. Kyselyn tavoitteena on kehittää toimintaa urheilijalähtöisesti. Tyytyväisyyttä on kysytty urheilijoilta jo kolmen vuoden ajalta. Kaikkiaan tyytyväisyys oli hyvä. Tyytyväisyys SportEliten palveluihin ja toimintamalliin pysyi samana 3,9 asteikolla 1-5. Osallistumisprosentti nousi hieman edellisestä vuodesta ollen hyvä 72 %. Yhtiö tulee panostamaan kyselyn kehittämiseen ensi vuonna ja tarkoituksena on ottaa käyttöön mm uusi entistä parempi kyselytyökalu. URHEILIJATYYTYVÄISYYSKYSELY Osallistuminen (vastausprosentti / vastanneita) 72 % / % / % / 24 Tyytyväisyys SportEliten palveluihin (asteikolla 1-5) 3,9 3,9 3,7 Tyytyväisyys SportEliten toimintamalliin (asteikolla 1-5) 3,9 3,9 3,9 TUOTEKEHITYS Yhtiön keskeisin arvolupaus urheilijoille on, että he pystyvät keskittymään oleelliseen. Arvolupaus taas yrityksille on, että kaikki SportEliten urheilijat ovat kansainvälisellä tasolla kilpailevia huippu-urheilijoita ja koulutettuja yhteistyön ammattilaisia. Näiden arvopohjalupausten filosofian pohjalta yhtiö kehittää uusia tuotteita sponsorointimarkkinoille sekä urheilun että yrityksien muuttuneisiin tarpeisiin. SportEliten tuotteita ovat urheilijoiden kaupallisista tunnisteista tuotteistetut uudenlaiset sponsorointiyhteistyön urheilijapaketit ja konseptit, joissa yritykset sekä urheilijat hyötyvät enemmän. Yhtiö käytti katsastuskauden aikana tuotekehityspanostuksiin sekä taloudellisia että henkilöresursseja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Uusia tuotteita julkaistiin kolme (Aqua, Extreme ja Hanki). Tavaramerkkejä laitettiin vireille kolme ja domaineja varattiin yhteensä neljä. Alla tuotekehitysvastuun tunnuslukuja. TUOTEKEHITYS Julkaistuja tuotteita (vuoden aikana / kumulatiivinen) 3 / 11 1 / 9 3 / 8 Tavaramerkit (vuoden aikana / kumulatiivinen) 3 / 5 1 / 2 0 / 1 Domaineja:.fi,.com,.info ja.net (vuoden aikana / kumulatiivinen) 4 / 7 0 / 3 2 / 3 HYVÄNTEKEVÄISYYS SportEliten urheilijat ovat mukana monessa valtakunnallisessa hyväntekeväisyysprojekteissa täysin veloituksetta. Pääsääntöisesti SportElite mahdollistaa ja koordinoi hankkeet urheilijoille. Urheilijan osallistuminen hyväntekeväisyyteen oikein toteutettuna kasvattaa urheilijan arvopohjaa ja samalla tuo hyväntekeväisyysorganisaatiolle hyötyjä - esimerkiksi urheilija toimii vetonaulana varainhankintaprojektissa ja siten kasvattaa hankittavien varojen kokonaismäärää. Alla kaksi esimerkkiä Unicefin ja Lastenyhdistys HOPE:n hyväntekeväisyysprojekteista ja palautteesta. Uimari Hanna-Maria Seppälä on ollut mukana useissa hyväntekeväisyys-kampanjoissa. Hän on toiminut aitona esikuvana lapsille ja nuorille erilaisissa Unicefin projekteissa, kuten mm; koululaisten UNICEF kävelyprojektissa ja UNICEF- pehmeä paketti projektissa sekä Janopäiväkampanjassa. Kaikki projektit ovat olleet menestyksekkäitä. Hanna-Maria on iloinen, motivoiva ja vastuullinen henkilö, joka panostaa sekä vaikuttaa erityisesti nuorten ja vähäosaisten asioiden edistämiseksi yhteiskunnassamme. Hän on ollut poikkeuksellisen aktiivinen ja antanut paljon aikaansa lasten ja nuorten asioille., toteaa Unicef pääsihteeri Pentti Kotoaro. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 8

GRI-hakemisto. Yritysvastuu vuodelta 2012. Värikoodien selitykset. Elisan yritysvastuun raportointidokumentit

GRI-hakemisto. Yritysvastuu vuodelta 2012. Värikoodien selitykset. Elisan yritysvastuun raportointidokumentit Yritysvastuu vuodelta 2012 GRI-hakemisto Elisa tarkastelee yritysvastuuta taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen viitekehys ja

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu 2010

Yhteiskuntavastuu 2010 Yhteiskuntavastuu 2010 Taloudellinen vastuu: Finnairin liikenne kääntyi takaisin kasvuun vuonna 2010. Ilman tuhkaa ja työtaisteluita myös tulos olisi noussut voitolliseksi. Kestävällä toiminnalla Finnair

Lisätiedot

Sisältö. Raporttimme 3 Visio ja sitoutuminen. Laadukas kiviaines. Puhdas ympäristö. Tyytyväiset ihmiset. GRI-sisältövertailu 14 Yhteystiedot 15

Sisältö. Raporttimme 3 Visio ja sitoutuminen. Laadukas kiviaines. Puhdas ympäristö. Tyytyväiset ihmiset. GRI-sisältövertailu 14 Yhteystiedot 15 Kivenjalostus kestävällä pohjalla 2012 Sisältö 2 Raporttimme 3 Visio ja sitoutuminen Viesti toimitusjohtajalta 4 Viesti kehitysjohtajalta 4 Seepsula silmäyksellä 5 Seepsulan arvot 6 Vastuullisuuden johtaminen

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Raporttimme 3 Visio ja sitoutuminen. Viesti tuotantopäälliköltä 4 Viesti kehitysjohtajalta 4 Seepsula yrityksenä 5 Seepsulan arvot 6

Raporttimme 3 Visio ja sitoutuminen. Viesti tuotantopäälliköltä 4 Viesti kehitysjohtajalta 4 Seepsula yrityksenä 5 Seepsulan arvot 6 KIVENJALOSTUS KESTÄVÄLLÄ POHJALLA 2014 1 Sisältö 2 Raporttimme 3 Visio ja sitoutuminen Viesti tuotantopäälliköltä 4 Viesti kehitysjohtajalta 4 Seepsula yrityksenä 5 Seepsulan arvot 6 Vastuullisuuden johtaminen,

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeistot Global Reporting Initiative

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeistot Global Reporting Initiative Yhteiskuntavastuuraportointi Kevät 2013 Yhteiskuntavastuun raportointiohjeistot Global Reporting Initiative Mikael Niskala 22.4.2013 24.4.2013 Global Reporting Initiative (GRI) ohjeiston yleisesittely

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN Vuonna 2014 Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin yli 78 miljoonaa transaktiota - verkkolaskuja, tilauksia ja muita sähköisiä asiakirjoja,

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot