Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi"

Transkriptio

1 SportElite on sponsorointiyhteistyön kehittämiseen erikoistunut yritys. Yhtiö kehittää elinkeinoelämän ja urheilun välistä yhteistyötä Suomessa. Yhteistyötä kehitetään uusin innovaatioin, erityisesti yritysvastuun näkökulmasta tuoden uusia sähköisiä palvelukonsepteja markkinoille. Tavoitteena on huippu-urheilun ja sponsorointiyhteistyön kestävän kehittämisen kautta koko yhteiskunnan menestyminen. Yritysvastuuraportti 2011 Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi

2 Sisältö 1 JOHDANTO TOIMITUSJOHTAJAN ESIPUHE ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS RAPORTOINTIPERIAATTEET HALLINTOTAPA, SITOUMUKSET JA YHTEISTYÖ SOSIAALINEN VASTUU TALOUDELLINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU GRI-TAULUKKO SportElite Marketing Oy Hämeentie 105 A, FI Helsinki Versionro 2.5, päivitetty > Vastuullisuus -> SportElite SportElite kehittää urheilun ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Tavoitteena on parantaa huippu-urheilun, erityisesti nuorten ja vammaisten huippu-urheilijoiden, taloudellista asemaa sekä luoda menestystä kestävällä pohjalla suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 1

3 1 JOHDANTO 1.1 Toimitusjohtajan esipuhe Yritysvastuu on nykypäivänä välttämätön osa yritysten toimintaa, jos mielii yhteiskunnan tai sidosryhmien suhtautuvan myönteisesti yritystä itseään, brändejä, tuotteita tai palvelujaan kohtaan. Esimerkiksi kuluttajat arvostavat yhä enemmän yhtiöitä, jotka toimivat vastuullisesti ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Yritykset taas haluavat toimia luotettaviksi ja vastuullisiksi miellettyjen kumppanien kanssa. Näin ollen yritysvastuu luo liiketoimintaan aidosti kilpailuetua kaikille yrityksille toimialasta riippumatta. Tässä suomalaisilla yrityksillä on vielä kehitettävää. SportElitessä olemme ottaneet vastuullisen toiminnan ja yritysvastuun edistämisen osaksi jokapäiväistä toimintaa. Panostamme elinkeinoelämän ja urheilun välisen yhteistyön vastuulliseen ja kestävään kehittämiseen, jossa tavoitteena on erityisesti nuorten huippu-urheilijoiden taloudellisten menestymisedellytysten parantaminen ja sitä kautta yritysten ja koko yhteiskunnan menestyminen. Toisaalta toiminnan perustana osaltaan on vastuullinen liiketoiminta, jossa liiketoiminta-ajattelu lähtee yritysvastuusta. Vastuulliseen toimintaan ja kehitystyöhön perustuen tarjoammekin yrityksille tuotteita ja palveluita asiakkaiden oman yritysvastuutoiminnan edistämiseen. Tero Seppälä Toimitusjohtaja SportElite Marketing Oy VASTUULLISUUS MENESTYSTEKIJÄNÄ Sponsorointiyhteistyön näkökulmasta elinkeinoelämässä ja urheilussa on haasteita, joihin pureutumalla pyrimme kehittämään ratkaisuja, joilla on laajempaa merkitystä yhteiskunnallisesti. Haasteista keskeisimpiä ovat esimerkiksi sopupelit ja dopingiin liittyvät mielikuvat. Niin ikään sponsorointiyhteistyön osaamisen puute on suuri haaste sekä urheilun että elinkeinoelämän puolella. Haasteet ovat syöneet huippu-urheilun arvostusta ja luottamusta erityisesti elinkeinoelämän piireissä. Näin raha ei liiku ja urheilun talous on ahdingossa ja menestys sen mukainen. Luottamuksen takaisinsaaminen on aidon sponsorointiyhteistyösuhteen rakentamisen edellytys. Sen ansaitseminen vaatii avoimuutta, yhteistyökykyä ja ammattitaitoista toimintaa sekä urheilulta että yrityksiltä. Tämän johdosta SportElite panostaakin vahvasti yhteistyöja luottamussuhteen rakentamiseen uusien konseptien myötä. Erityisesti panostamme urheilun arvopohjan kehittämiseen, urheilijoiden koulutukseen, nuoriin urheilijoihin ja avoimeen yhteistyöhön sekä pyrimme kertomaan avoimesti siitä. Kädessäsi oleva yritysvastuuraporttimme on kansainvälisen GRI-viitekehyksen mukaisesti tehty ja erinomainen esimerkki tästä. Menestystekijämme ovat luotettavuus, ammattitaito ja vastuullisuus. SPONSOROINTIYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Poliittinen tahtotila on toimialalla ja yhteiskunnassa suotuisa. SportEliten kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilun taloudellisen kehittämisen tukeminen noudattaa Suomen hallitusohjelman politiikkaa. Tämä luo yhteiskunnassa hyvän pohjan vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen sponsorointiyhteistyön alueella. Hallitusohjelman mukaan resursseja suunnataan erityisesti innovatiivisiin, palvelulähtöisiin ja yhteiskuntavastuuta edistäviin hankkeisiin, mitkä ovatkin yhtiömme toiminnan peruslähtökohtia. Olemme onnistuneet viestimään toiminnastamme ja se näkyy muun muassa urheilijamäärän kasvuna. Olemme kasvattaneet autettavien urheilijoidemme määrää yli odotusten vuoden 2011 lopussa urheilijoiden määrä oli 101, kun tavoitteena oli 100. Pitkäjänteisen menestyspolun kehittämisen perustana on, että panostukset kohdistuvat juuri sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Siksi autettavien urheilijoiden painopiste on nuorissa huippu-urheilijoissa. SportElite on luotettava kumppani urheilijoiden keskuudessa! Eniten taloudellisia ja henkilöresursseja SportElite panostaa tuotekehitykseen. Vuoden aikana lanseerasimme kolme uutta sponsorointiyhteistyön tuotetta; Aqua, Extreme ja Hanki -tuotteet. Myös tulevaisuudessa tulemme satsaamaan merkittävästi kehittämiseen. Lanseeraamme markkinoille uusia sponsorointiyhteistyön tuotteita ainakin vuosina 2012 ja Haluammekin olla toimialamme edelläkävijä erityisesti sosiaalisen vastuun kehittämisessä! SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 2

4 1.2 Organisaation taustakuvaus SportElite on vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen, joka toimii hyvinvointi ja liikunta-alan toimialalla. Yhtiön virallinen nimi on SportElite Marketing Oy ja pääkonttori sijaitsee Suomessa Helsingissä, Hämeentie 105 A. TIETOJA YHTIÖSTÄ SportEliten yhtiömuoto on osakeyhtiö. Yhtiö on täysin suomalainen - omistajina ovat maailmanmestari Hanna-Maria Seppälä ja muutama yksityinen henkilö. Yhtiön työllisti kaksi kokopäiväistä henkilöä vuonna 2011 ja sen liikevaihto oli euroa sekä tilikauden voitto euroa. SportEliten organisaatiossa ei ole ollut merkittäviä muutoksia raportointikaudella ja pääomaan vaikuttavia muutoksia oli yhtiölle annetut euron pääomalainat. Yhtiöllä on kaksi tytäryhtiötä SportElite Horse Oy ja SportElite Golf Oy. Kummallakaan tytäryhtiöllä ei ole operatiivista toimintaa toistaiseksi. SportElite Golf Oy:n toiminnan käynnistämiseksi on tehty jo alustavia suunnitelmia käynnistämisen toimenpiteistä vuoden 2016 Olympialaisia silmällä pitäen. Lisäksi yhtiö myi raportointikaudella osakkuusyhtiönsä Elite Marketing & Communications Oy osakkeet. Osakemyynnillä ei ollut merkittävää taloudellista vaikutusta yhtiölle. VISIO, MISSIO, STRATEGIA JA ARVOT SportEliten visio on luoda menestystä huippu-urheiluun sekä yhteiskuntaan yhteistyössä yritysmaailman, urheilijoiden, järjestöjen, Valtiovallan ja median kanssa. SportEliten tehtävä on auttaa huippu-urheilijoita menestymään sekä ammattimaistaa sponsorointiyhteistyötä yhteiskunnassa. SportEliten strategia on kehittää markkinoille uusia palveluita auttamaan huippu-urheilijoita ja yrityksiä menestymään. Keskeisimpinä lähtökohtina tässä ovat vastuullinen yritystoiminta ja yhteiskuntavastuu. Kasvatamme huippu-urheilijoiden määrää suunnitelmallisesti - tavoitteena 150 vuoden 2012 loppuun mennessä. Pitkällä aikavälillä strategiamme on mahdollistaa laajat sponsorointiyhteistyön palvelut sähköisesti yhdestä pisteestä - helposti ja luotettavasti. SportEliten keskeisimmät arvot ovat yhteiskuntavastuu, luotettavuus, yhteistyö, ammattitaito, menestys ja hyvinvointi. MENESTYSTÄ UUDELLA TOIMINTAMALLILLA SportElite edustaa yli sataa huippu-urheilijaa, joista suurin osa on nuoria 15-23v huippulupauksia. SportElite on kehittänyt tutkimuksien pohjalta urheilijoiden manageroinnille täysin uuden toimintamallin. Se poikkeaa merkittävästi perinteisestä managerionnista ja perustuu ammattitaitoiseen toimintaan ja markkinointiin yrityksille yhteistyössä urheilijoiden kanssa. Yksinkertaisuudessaan kyse on keskitetystä verkkosivusta (www.sportelite.fi), josta yrityksen on vaivatonta löytää sponsoroinnin kohteet ja hyödyntämispalvelut. Lisäksi median on helppo löytää verkkosivuilta urheilijat haastatteluihin luotettavasti. Toimintamallin ansiosta vuosittain tulee paljon yhteydenottoja. Tästä hyötyvät merkittävästi myös urheilijat. Urheilijat pääsevät mediaan helpommin ja saavat esilläolon kautta sponsorointiyhteydenottoja toimintamallin ansiosta. LIIKETOIMINTA-ALUEET, TUOTTEET JA PALVELUT SportEliten operatiivinen rakenne koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: New Concepts, Athletes ja Services. New Concepts on SportEliten tuotekehitysyksikkö. Suurin osa yhtiön sekä taloudellisista että henkilöstöresursseista laitetaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen vastuullisen sponsorointiyhteistyön edistämiseksi Suomessa. Athletes yksikössä SportElite myy ja markkinoi urheilijoiden kaupallisia oikeuksia (neuvottelee urheilijoilleen sopimuksia) yrityksille sponsorointiyhteistyön tarpeisiin. Services -yksikössä yrityksille tarjotaan sponsorointiyhteistyön palvelut avaimet käteen periaatteella. Tyypillisimpiä palveluita ovat strateginen neuvonta, hyödyntämissuunnitelma ja hyödyntämisprojektin johtaminen. Lisäksi SportElite tarjoaa yrityksille sponsoroinnin keskittämisen eli ulkoistamisen luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Tämä tarkoittaa, että SportElite hallinnoi tyypillisesti yrityksen sponsoroinnin strategiaa, kohteita, sponsorointiyhteydenottoja sekä budjettia yhdessä määriteltyjen raamien puitteissa. SportEliten keskeisimmät tuotteet (eli sponsorointikohteet) yrityksille ovat huippu-urheilijat, urheilijapaketit ja tapahtumat. SportElite tarjoaa myös hyödyntämispalvelut yrityksille ammattitaidolla ja luotettavasti. Tuotteita vuoden 2011 jälkeen SportElitella oli seuraavanlaisesti; 12 urheilijapakettia sekä 101 huippu-urheilijaa. Keskeisimmät palvelut urheilijoille ovat urheilijakoulutukset, imagopalvelut ja sponsorointiyhteistyön hallintapalvelut. Palveluita tarjottiin vuoden lopussa yhteensä 101 urheilijalle. Kaikki palvelut urheilijoille tarjottiin veloituksetta. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 3

5 ARVOPOHJA JA BRÄNDIARVOT Yhtiön keskeisimmät tavaramerkit (brändit) ovat yhtiön oma nimi SportElite sekä maailmanmestarin Hanna-Maria Seppälän brändi, jonka Hanna-Maria Seppälä on antanut yhtiön käyttöön edistääkseen sponsorointiyhteistyön vastuullista kehittämistä yhteiskunnassa. Kummankin brändin arvopohjan rakentamiseen on panostettu vastuullisuus -lähtöisesti jo useita vuosia. Hanna-Maria Seppälä brändi on EU-rekisteröity tavaramerkki rek nro ja SportElite on rekisteröity tavaramerkki rek nro Arvopohjan kasvattamiseen tullaan panostamaan entistä enemmän tulevaisuudessa. Keskeisimpinä työkaluina tullaan käyttämään uusia tuotteita ja toimituksellisia kanavia. Raportointikauden aikana SportElitelle ei suoranaisesti myönnetty erillisiä palkintoja katsastuskaudella. SportEliten urheilijoille ja heidän valmentajilleen myönnettiin useita palkintoja ja kunniamainintoja. Vastuullinen ja ammattitaitoinen toiminta myös kasvattaa nuorten urheilijoiden motivaatiota, itsetuntoa ja näin myös menestymisedellytyksiä. MARKKINAT Sponsorointibarometrin 2011 mukaan suomalaisyritykset käyttävät sponsorointiin keskimäärin 150Me vuodessa. Luku pitää sisällään kaiken sponsoroinnin ja sponsoroinnin hyödyntämisen. Valtaosa noin 60 % kokonaisuudesta menee urheilun sponsorointiin. Johtuen urheilun sponsorointiyhteistyön kehittymättömyydestä on sponsorimarkkinat aliarvostetut. Lisäksi aliarvostuksesta ja osaamisen puutteesta kertoo se, että hyödyntämiseen käytetään suhteessa huomattavasti vähemmän euroja verrattuna kansainvälisiin vastaaviin markkinoihin. Edelleen yleinen viesti yrityksiltä markkinatutkimuksista on, että urheilumarkkinoinnin mainonta ja myynti on puutteellista eivätkä yritykset tiedä mistä sponsorointiyhteistyön palveluita saa ostettua. Kansainvälisten sponsorointimarkkinoiden arvo on noin 32,4 miljardia euroa. Tutkimus on vertailukelpoinen kansalliseen markkinatutkimukseen (Sponsorointibarometri). Vertailtaessa näitä kahta tutkimusta, erityisen huomion ansaitsee markkinoiden käyttäytyminen huonossa suhdanteessa. Esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla taantumassa vuonna 2008 markkinat säilyivät kasvavina, vaikka pudotusta tapahtui. Suomessa vastaavana ajankohtana markkinat tipahtivat melkein -16 %. Tämä viestii sitä, että suomalaisten yrityksien osaamisessa ja hyödyntämisessä on kehitettävää. Tutkimuksessa ei taas näy se, miten kansainväliset yritykset rynnivät huonoina aikoina kasvattamaan markkinaosuuksia Suomen markkinoille. Markkinatutkimukset kertovat selkeästä tarpeesta ja halusta sponsoroinnin hyödyntämiseksi osana markkinointia. Mikäli asiakas ei panosta sponsorointiin tekee kilpailija sen ja vie markkinaosuuksia. Tämä taas osaltaan luo tarvetta ja kasvattaa sponsorointimarkkinoita sekä hyödyttää suomalaista huippu-urheilua, yrityksiä, SportEliteä ja muita toimijoita. Keskeisimmät haasteet markkinoiden kasvulle ovat yhteistyökyvyttömyys sekä osaamisvaje, joiden vahvistamiseksi SportElite panostaa merkittävästi Suomessa. SportEliten päämarkkina-alue on Suomessa ja Pohjoismaissa (Ruotsi, Norja ja Tanska). Tulevaisuudessa yhtiön tavoitteena on entisestään syventää Pohjoismaista ulottuvuutta sekä laajentaa markkina-aluetta pitkällä aikavälillä Pohjois-Euroopan laajuiseksi. SportEliten asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti suurista Suomalaisista ja kansainvälisistä asiakasyrityksistä. Asiakasyritykset toimivat kaikilla toimialoilla. Lisäksi suuri edunsaajaryhmä ovat suomalaiset huippu-urheilijat (eivät ole asiakkaita), joille SportElite tarjoaa sponsorointiyhteistyön palvelut veloituksetta. TOTEUTETUT YRITYSVASTUUN TAVOITTEET 2011 GRI-raportoinnin kehittäminen: SportElite siirtyi GRI-raportointiin C-tasolle vuonna Urheilijoille tehtiin tyytyväisyyskysely ja kehitettiin toimintaa palautteen perusteella. Urheilijoiden koulutuksen kehittäminen palautteen pohjalta. Uudet koulutustilat otettiin käyttöön maaliskuussa. Yritysvastuu liitettiin pysyväksi osaksi SportEliten tuoteinnovaatioprosessia. Ensimmäinen tuotejulkaisu Aktiivinen osallistuminen yritysvastuun kehittämiseen eri yhteistyökumppaneiden kanssa: SportElite liittyi mukaan RSG! Finland -sporttibisneksen kansainvälistymisohjelmaan, jossa SportEliten toimitusjohtaja toimii yritysten edustajana. Lisäksi SportElite liittyi Finnish Business & Society ry -yritysvastuuverkoston jäseneksi syyskuussa Huippu-urheilijoiden elämänhallinnan sekä menestymisedellytysten kehittäminen: SportEliten urheilijakoulutuksiin otettiin mukaan asiantuntijat luennoimaan reilusta pelistä (SLU) sekä urasuunnittelusta (Adecco). Puhtaan urheilun sanoman edistäminen: SportElite edisti viestinnällä puhtaan urheilun sanomaa mm kansainvälisellä tasolla FINA Aquatics World Magazine 2011/1 sekä kansallisella tasolla Kauppalehti Optiossa 2/2011, Turun Sanomat 3/2011, YLE:n radio Taustapeilissä 4/2011. Vastuullisen sponsoroinnin sanomaa edistettiin muun muassa Helsingin Kauppakamarin julkaisussa 6/2011 sekä tilaisuudessa liikunta-alan toimenpideohjelman julkistamisessa Eduskunnalle kesäkuussa 9.6. Yhdenvertaisuuden kehittäminen: SportElite laajensi toimintaansa kuurojen huippu-urheiluun ja otti toimintaansa mukaan kuuron korkeushyppääjän Valerie Borovskayan lokakuussa SportElite päätti vuoden 2011 aikana siirtyä käyttämään lähes yksinomaan julkisia kulkuneuvoja yksityisautoilun sijasta. Tarkistettiin toiminta hallitusohjelman (Katainen) mukaiseksi heinäkuussa: kärkenä innovatiivisuus sekä yritysvastuu. SportEliten tavoitteena oli auttaa 100 huippu-urheilijaa, urheilijamäärä oli 101 vuoden loppuun mennessä. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 4

6 YRITYSVASTUUN TAVOITTEET OSA-ALUE TAVOITE AIKATAULU Sosiaalinen vastuu Mahdollistaa SportEliten palvelut 300 urheilijalle 2016 Auttaa 150 urheilijaa lyhyellä aikavälillä 2012 Vastuullisuusmerkin lanseeraaminen 2012 Urheilijakoulutuksien kehittäminen Jatkuva tavoite Toimialan kansainvälinen kehittäminen (RSG Finland hanke) 2015 Vammaisurheilijoiden osuuden kasvattaminen 6 % -> 10 % Nuorten huippu-urheilijoiden osuus 62 % -> 70 % Urheilijoiden ammatin arvostuksen kasvattaminen (Eläkkeet, vakuutukset, Valtio, Elinkeinoelämä) Jatkuva tavoite Jatkuva tavoite Jatkuva tavoite Taloudellinen vastuu Mahdollistaa SportEliten urheilijoille menestymisedellytykset Jatkuva tavoite Kestävä, hallittu ja kannattava kasvu Jatkuva tavoite Omistus- ja rahoitusrakenteen kehittäminen 2012 Ympäristövastuu Aloittaa hanke WWF Green Office sertifikaatin saamiseksi 2013 ICT-alihankkijoiden valintatarkastelu ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon kartoittamiseksi 2013 Yleiset Kehittää GRI raportointia: varmentaa raportointi ulkoisesti tasolle C Yhteiskuntavastuuviestinnän kehittäminen (www, raportti, toimitukselliset julkaisut) Raportointiperiaatteet Tämä on SportEliten ensimmäinen GRI-yhteiskuntavastuuraportti. Se toteutettiin C-tasoisena, ja siinä on olennaisimmiksi katsotut indikaattorit ja teemat. Myös tulevaisuudessa raportti julkaistaan GRI-muotoisena, ja sitä laajennetaan sekä syvennetään tarpeen mukaan. Raportissa kerrotaan vuonna 2011 SportElitessa tehdyistä toimenpiteistä kaikilla yhteiskuntavastuun osa-alueilla. Raportti menneeltä vuodelta pyritään julkaisemaan aina kuluvan vuoden keväällä ja se ilmestyy vuosittain. Raportoinnin kehittäminen osana vastuullisuutta on nähty tärkeäksi sidosryhmävuorovaikutuksen tekijäksi. SportEliten yritysvastuuraportointi koostuu kahdesta osasta: yritysvastuuraportista ja internetsivuilla olevasta yritysvastuuosasta, jossa on myös kattava GRI-indikaattoritaulukko. SportElite näkee sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen tärkeänä menestystekijänä toiminnassaan. Toimialalla on elintärkeää omata hyvät suhteet kaikkiin sidosryhmiin. Yritysvastuuraportti toimiikin avoimena ovena ja hyvänä siltana keskusteluille. Raporttia todennäköisesti käyttäviksi sidosryhmiksi on määritelty sijoittajat, valtio, ministeriöt, urheilujärjestöt, asiakkaat (sponsorit) ja media. RAPORTIN PAINOPISTEET Yritysraportti kattaa kaikki yhteiskuntavastuun osa-alueet. Sosiaalisen vastuun kannalta SportEliten ylivoimaisesti olennaisin ja merkittävin toiminto on huippu-urheilijoiden taloudellisten menestymisedellytysten kasvattaminen yhteiskunnassa luvun doping skandaalien johdosta huippu-urheilun arvostus on alhaalla ja yritysraha vähissä - näin ollen urheilijat ovat taloudellisen ahdingon partaalla. Sosiaalisen vastuun korostaminen näkyy myös raportoitavissa tunnusluvuissa. Ympäristöön vaikutus ja päästöt ovat minimaaliset eikä oleellisia raportoinnin kannalta. Taloudellisen vastuun osalta pääpaino on kannattavan liiketoiminnan turvaamisessa pitkällä aikavälillä. RAPORTIN LAAJUUS JA RAJAUS Tämä raportti koskee koko SportElitea ja kaikkia sen tytäryhtiöitä sekä niiden toiminteita Suomessa. Toimipaikan osalta raportti koskee SportEliten toimistoa Hämeentie 105 A:ssa. Raportti ei koske alihankkijoita, koska ne eivät ole merkittävässä roolissa toistaiseksi yhtiön toiminnan kannalta. Erityisiä rajoituksia raportin laajuudessa tai rajauksessa ei ole. RAPORTOINNIN TIETOLÄHTEET, MITTAUS- JA LASKENTAMENETELMÄT Raportin tiedot on kerätty SportEliten sisäisistä järjestelmistä (Snoobi verkkoseuranta, Severa toiminnanohjaus, Webropol kyselytyökalu ja Apsis viestintätyökalu) sekä eri alihankkijoilta. Mittaus- ja laskentamenetelmien on noudatettu GRI G3 laskentaohjeita aina kun mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Mikäli jotain muuta mittausmenetelmää on käytetty, on tästä erikseen mainittu asian yhteydessä. Luvut on esitetty aikasarjoina aina kun luotettavasti mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Talouden osalta tiedot ovat peräisin kirjanpitotoimisto Pretax Oy:ltä. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 5

7 1.4 Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö ORGANISAATION HALLINTORAKENNE SportElite on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain ja yhtiön hallituksen määrittelemien hallintoperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. SportEliten ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. SportElite noudattaa päätöksenteossa ja hallinnossa osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä. Yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa osakeyhtiölain mukaisesti. SportEliten hallitus koostuu seuraavista henkilöistä: Jere Seppälä (pj) Hanna-Maria Seppälä ja Tero Seppälä. SportEliten tytäryhtiön SportElite Golf Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Juha Pyykölä. Hallitus vastaa yhtiön strategian, hallinnon, kirjanpidon, varainhoidon sekä yhtiön omistaja-arvon kehittämisestä vastuullisesti. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Kokouksista tehdään aina pöytäkirja. Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta Hanna-Maria Seppälää, toimivat operatiivisesti yhtiön johdossa johtuen yhtiön pienestä koosta. Tero toimii yhtiön operatiivisessa toiminnassa toimitusjohtajana ja Jere asiakkuusjohtajana. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi hän informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito sekä rahoitus on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Yhtiön muu johto tukee toimitusjohtajaa päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa. SPORTELITEN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ SportEliten yhteiskuntavastuun politiikka perustuu avoimuudelle. Vuorovaikutus ja muiden kunnioittaminen on keskeisin tapa saada asioita eteenpäin hyvässä yhteishengessä. Myös tämä raportti itsessään on tärkeä osa sidosryhmävuoropuhelua. Alla luetellut sidosryhmät ovat valittu SportEliten toiminnan näkökulmasta keskeisimmiksi sekä sidosryhmien palautteesta tarpeellisiksi. SIDOSRYHMÄ KESKUSTELUKUMPPANIT KESKUSTELUKANAVAT PALAUTE JA IDEAT Asiakkaat Sponsorit Uutiskirjeet, verkkosivut, esitteet, myyntikokoukset, asiakaslehdet, Facebook, LinkedIn, mainonta. Osaamisen kasvattaminen sponsoroinnissa Luottamuksen kasvattaminen urheiluun Yritysvastuu, kehitys ja riskienhallinta tärkeitä Urheilijat SportEliten huippuurheilijat ja muut suomalaiset urheilijat. Uutiskirjeet 6 kertaa vuodessa, sopimukset, tyytyväisyyskysely kerran vuodessa, urheilijakoulutukset 4-6 kertaa vuodessa, Osaamisen kasvattaminen yritysyhteistyössä Urheilijoiden tapaamiset yli lajirajojen Taloudellinen ahdinko, urasuunnittelu ja -tuki hakukonemarkkinointi. Facebook, haastattelut. Urheilujärjestöt Lajiliitot ja seurat. Tapaamiset, strategiset yhteistyösopimukset, uutiskirjeet, verkostoituminen. Osaamisen kasvattaminen yritysyhteistyössä Sponsorointikohteiden tuotteistaminen Huippuurheilujärjestöt OK, Paralympia, HUMU, ADT, SLU, U-akatemiat. Verkostoituminen, verkkosivut, uutiskirjeet. Vastuullisuusviestinnän lisääminen Puhtaasta urheilusta ja reilusta pelistä viestintä tärkeää -> luottamuksen kasvu Muut järjestöt Urheilijayhdistys, Valmentajayhdistys, Urheilupsykologiyhdistys, Manageriyhdistys, Keskuskauppakamari, Vuosikokouksissa vaikuttaminen, tapaamiset, toimitukselliset jutut hyväntekeväisyysjärjestön sidosryhmälehdissä (esimerkiksi UNICEF, Hengitysliitto, MLL ja ympäristöjärjestöt) Vastuullisuus- ja ympäristöasioiden esilletuonti Urheilijan ammatin arvostuksen lisääminen yhteistyössä järjestöjen kanssa Vakuutusasioiden kuntoon saattaminen Ammattimaistaminen ja osaamisen jakaminen hyväntekeväisyysjärjestöt. Sijoittajat VC, Business enkelit, TEM Information Memorandum tehty Ernst & Young toimesta. Yritysvastuuraportti, verkkosivut, liiketoimintasuunnitelma. SportEliten yritysvastuun tietoon saattaminen Avoin toiminta ja tiedottaminen Vastuullinen omistaja-arvon kasvattaminen Lakiasianhoitajat Urheiluoikeudenyhdistys, Asianajotoimistot. Uutiskirjeet, sopimukset, jäsentapaamiset, Urheiluoikeudenyhdistyksen vuosikirja. Urheilijan oikeusturvan kasvattaminen Asianmukaiset sopimukset (FIN ja ENG) Akateeminen Yliopistot, Arcada Yhteistyösopimukset, urheilijakoulutukset. Sponsorointiosaamisen kasvattaminen Media TV, radio, printti, sähköinen Toimitukselliset jutut, markkinointiyhteistyö, tiedotteet, verkkosivut. Valtiovalta OKM, UM, TEM, Verkostoituminen, hankeosallistuminen, Eduskunta suhdetoiminta, tapaamiset, tutkimukset, Yritysvastuuraportti. Henkilöstö Työntekijät Sähköposti, puhelimet, urheilu, toiminnanohjaus, työ- ja työehtosopimukset. Mediatoimistot Mainostoimistot, Uutiskirjeet, tapaamiset, suhdetoiminta. viestintätoimistot, mediatoimistot Yhteiskunta Suomen kansalaiset Verkkosivut, yritysvastuuraportti, media, Facebook. Urheilijan viestintätaidot ja tavoitettavuus Luotettava urheilijoiden oikeuksien hallinta Urheilijoiden talousahdinko tietoisuuteen Yritysvastuu ja innovatiivisuus tärkeitä Hyvinvointi, liikkuminen, ajan kunnioitus. Osaamisen kasvattaminen sponsoroinnissa SportEliten palvelut toimistoiden tietoisuuteen Lisämyyntiä mainostoimistoille sponsoroinnista Virheelliset mielikuvat ja asenteet kuntoon SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 6

8 SportElite kehittää toimialaansa olemalla jäsenenä tai osallistumalla keskusteluihin ja tutkimuksiin. Yhtiön toimitusjohtaja on jäsenenä Suomen Manageriyhdistyksessä sekä Suomen Urheiluoikeudenyhdistyksessä. Yhtiö on jäsenenä Finnish Business & Society (FIBS) ja Helsingin Kauppakamarissa. Lisäksi yhtiö osallistui toimialansa kehittämiseen myös kansainvälisesti EU-laajuisessa Impact Analysis tutkimuksessa huippu-urheilun kehittämisstrategiasta. 2 SOSIAALINEN VASTUU Sosiaalinen vastuun kantaminen on kaikista yhteiskuntavastuun osioista keskeisin SportEliten toiminnassa. SportEliten toiminta perustuu kestävän sponsorointiyhteistyön ja sitä kautta pitkäjänteisen huippu-urheilun talouden kehittämiseen, missä tavoitteena on luoda menestystä suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. HENKILÖSTÖ SportElitella työskentelee kaksi kokopäiväistä henkilöä. Muu henkilötyö (ydinliiketoiminnan ulkoa) on toistaiseksi ulkoistettu. Ulkoistettu on muun muassa viestintä, markkinointi ICT-järjestelmät ja kirjanpito joustavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden johdosta. Henkilöstöllä on käytössä joustavat työajat ja työsuhdepuhelimet. HENKILÖSTÖ Henkilöstö (vuoden lopussa) Opiskelijat - SportElite mukanaolo opinnäytetöissä (vuoden aikana / kumulatiivinen) 2 / 2 0 / 0 0 / 0 SportElite osallistuu myös akateemiseen yhteistyöhön tarjoamalla lopputyön aiheita opiskelijoille. Vuoden 2011 aikana SportElite oli mukana kahdessa lopputyössä. URHEILIJAT SportElite auttaa erityisesti niitä urheilijoita, jotka eniten apua tarvitsevat. Yli puolet SportEliten urheilijoista ovatkin nuoria huippulupauksia ja vammaisurheilijoita. Avun tarpeen lähtökohdat on johdettu Opetusministeriön selvityksen ja tutkimuksien pohjalta. Yhtiö panostaa urheilijoiden hyvinvointiin sekä heidän sponsorointiyhteistyön osaamisen kehittäminen merkittävästi. Keskeisimpinä työkaluina ovat urheilijakoulutukset sekä yhteistapaamismahdollisuudet. Lisäksi yhtiö tuo koulutuksissaan esille Urheiluakatemioiden toimintaa urheilijoilleen, jotta tietoisuus niiden olemassaolosta ja palveluista kasvaisi. SportElite järjesti kaikille urheilijoilleen muun muassa katsomokutsuvierasliput veloituksetta Suomen Urheilugaalaan jo toista vuotta peräkkäin. Tällä pyritään tukemaan huippuurheilun oman arvostuksen kasvattamista ja nuorten osallistumista sekä sitoutumista huippu-urheilun arvostusta kasvattavaan tapahtumaan yli lajirajojen. SportElite auttoi vuoden 2011 lopussa yli sataa (101) huippu-urheilijaa, joista nuoria alle 23v huippulupauksia oli 61. Urheilijamäärä kasvoi 66 %. Lähtövaihtuvuusprosentti pienentyi edelleen 4,9 prosenttiin, joka osaltaan viestii tyytyväisyydestä SportEliteen. Kesälajeista urheilijoita oli 79 ja talvilajeista 22. Kaikkiaan urheilijoita oli vuoden lopussa yli viidestäkymmenestä (51) kaupungista. Vammaisurheilijoita oli yhteensä 6 (5 vammaisurheilijaa ja 1 kuurojen urheilija). SportEliten tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta huippu-urheilussa ja erityisesti vastuullisessa sponsorointiyhteistyössä. URHEILIJAT Määrä yhteensä (vuoden lopussa) Lähtövaihtuvuus (%) 4,9 6,0 8,1 Urheilijoita (kesälajeista / talvilajeista) 79 / / / 2 Vammaisurheilijoita (vuoden lopussa) Alueellinen jakauma, monestako kaupungista (vuoden lopussa) Nuoria alle 23v (vuoden lopussa) URHEILIJAKOULUTUKSET Urheilijakoulutuksien tarkoitus on tehdä urheilijoista vastuullisia yhteistyön ammattilaisia jo nuoresta pitäen. Koulutukset koostuvat päivän mittaisesta paketista, jossa aamupäivällä on teoriaosuus ja iltapäivällä käytäntö. Teoriaosuudessa edistetään urheilijan vastuullista sponsorointiyhteistyötietoisuutta, urasuunnittelutietoisuutta sekä puhtaan urheilun ja reilun pelin sanomaa. Käytännön osuudessa toteutetaan TV-haastatteluharjoituksia. Mukana on SportEliten lisäksi luennoitsijat Antidopingtoimikunnasta (ADT), Suomen Liikunta ja Urheilusta (SLU) sekä henkilöstöpalveluyrityksestä (Adecco). Koulutus- ja studiotilat koulutuksiin tarjosi ammattikorkeakoulu Arcada. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 7

9 Vuoden aikana järjestettiin neljä urheilijakoulutusta, joihin osallistui yhteensä 31 urheilijaa, kaksi alaikäisen huoltajaa, yksi valmentaja sekä vammaisurheilijoiden avustajia ja kaksi viittomakielen tulkkia. Kaikkiaan koulutuksia on järjestetty 12 kertaa ja niistä arvokasta oppia on saanut 78 urheilijaa. Koulutuksien kokonaistyytyväisyys oli edelleen erinomainen 4,3 asteikolla 1-5 ja palautteenantoprosentti korkealla 97 %. Kauden aikana koulutuksia kehitettiin merkittävästi tilojen ja järjestelyiden osalta, joka näkyi koulutuspalautteessa tyytyväisyyden merkittävänä kasvuna 4,8 asteikolla 1-5. URHEILIJAKOULUTUS Urheilijakoulutuksia (vuoden aikana / kumulatiivinen) 4 / 12 4 / 8 2 / 4 Koulutettuja urheilijoita (vuoden aikana / kumulatiivinen) 31 / / / 23 Urheilijakoulutuksien kokonaistyytyväisyys (asteikolla 1-5) 4,3 4,3 4,4 Tyytyväisyys koulutusjärjestelyihin (asteikolla 1-5) 4,8 4,5 4,6 Palautteenantoprosentti 97 % 96 % 100 % TYYTYVÄISYYSKYSELYT SportElite järjestää tyytyväisyyskyselyn urheilijoilleen vuosittain. Kyselyn tavoitteena on kehittää toimintaa urheilijalähtöisesti. Tyytyväisyyttä on kysytty urheilijoilta jo kolmen vuoden ajalta. Kaikkiaan tyytyväisyys oli hyvä. Tyytyväisyys SportEliten palveluihin ja toimintamalliin pysyi samana 3,9 asteikolla 1-5. Osallistumisprosentti nousi hieman edellisestä vuodesta ollen hyvä 72 %. Yhtiö tulee panostamaan kyselyn kehittämiseen ensi vuonna ja tarkoituksena on ottaa käyttöön mm uusi entistä parempi kyselytyökalu. URHEILIJATYYTYVÄISYYSKYSELY Osallistuminen (vastausprosentti / vastanneita) 72 % / % / % / 24 Tyytyväisyys SportEliten palveluihin (asteikolla 1-5) 3,9 3,9 3,7 Tyytyväisyys SportEliten toimintamalliin (asteikolla 1-5) 3,9 3,9 3,9 TUOTEKEHITYS Yhtiön keskeisin arvolupaus urheilijoille on, että he pystyvät keskittymään oleelliseen. Arvolupaus taas yrityksille on, että kaikki SportEliten urheilijat ovat kansainvälisellä tasolla kilpailevia huippu-urheilijoita ja koulutettuja yhteistyön ammattilaisia. Näiden arvopohjalupausten filosofian pohjalta yhtiö kehittää uusia tuotteita sponsorointimarkkinoille sekä urheilun että yrityksien muuttuneisiin tarpeisiin. SportEliten tuotteita ovat urheilijoiden kaupallisista tunnisteista tuotteistetut uudenlaiset sponsorointiyhteistyön urheilijapaketit ja konseptit, joissa yritykset sekä urheilijat hyötyvät enemmän. Yhtiö käytti katsastuskauden aikana tuotekehityspanostuksiin sekä taloudellisia että henkilöresursseja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Uusia tuotteita julkaistiin kolme (Aqua, Extreme ja Hanki). Tavaramerkkejä laitettiin vireille kolme ja domaineja varattiin yhteensä neljä. Alla tuotekehitysvastuun tunnuslukuja. TUOTEKEHITYS Julkaistuja tuotteita (vuoden aikana / kumulatiivinen) 3 / 11 1 / 9 3 / 8 Tavaramerkit (vuoden aikana / kumulatiivinen) 3 / 5 1 / 2 0 / 1 Domaineja:.fi,.com,.info ja.net (vuoden aikana / kumulatiivinen) 4 / 7 0 / 3 2 / 3 HYVÄNTEKEVÄISYYS SportEliten urheilijat ovat mukana monessa valtakunnallisessa hyväntekeväisyysprojekteissa täysin veloituksetta. Pääsääntöisesti SportElite mahdollistaa ja koordinoi hankkeet urheilijoille. Urheilijan osallistuminen hyväntekeväisyyteen oikein toteutettuna kasvattaa urheilijan arvopohjaa ja samalla tuo hyväntekeväisyysorganisaatiolle hyötyjä - esimerkiksi urheilija toimii vetonaulana varainhankintaprojektissa ja siten kasvattaa hankittavien varojen kokonaismäärää. Alla kaksi esimerkkiä Unicefin ja Lastenyhdistys HOPE:n hyväntekeväisyysprojekteista ja palautteesta. Uimari Hanna-Maria Seppälä on ollut mukana useissa hyväntekeväisyys-kampanjoissa. Hän on toiminut aitona esikuvana lapsille ja nuorille erilaisissa Unicefin projekteissa, kuten mm; koululaisten UNICEF kävelyprojektissa ja UNICEF- pehmeä paketti projektissa sekä Janopäiväkampanjassa. Kaikki projektit ovat olleet menestyksekkäitä. Hanna-Maria on iloinen, motivoiva ja vastuullinen henkilö, joka panostaa sekä vaikuttaa erityisesti nuorten ja vähäosaisten asioiden edistämiseksi yhteiskunnassamme. Hän on ollut poikkeuksellisen aktiivinen ja antanut paljon aikaansa lasten ja nuorten asioille., toteaa Unicef pääsihteeri Pentti Kotoaro. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 8

10 Para-alppihiihtäjä Katja Saarinen ja kenttäratsastaja Minna Mettälä ovat olleet mukana HOPE yhdistyksen kalenterissa esikuvan roolissa nuorille lapsille. HOPE Yhdessä ja Yhteisesti ry on yhdistys, joka auttaa Suomen vähävaraisia ja kaltoinkohdeltuja lapsia. HOPE:n apua on saanut huostaan otetut lapset vastaanottokodeissa, koulu- ja kasvatuskodeissa sekä lapset, joiden kotona on päihdeongelmia tai varattomuutta. TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET Toiminnan pohjalla ja lähtökohtana käytetään useita tutkimuksia ja selvityksiä. SportElite toteutti kolme tutkimusta liittyen vastuulliseen sponsorointiin. Tutkimukset toteutettiin kuluttajille (Taloustutkimus, 4/2011, N=1096), yritysjohdolle haastatteluin (Taloustutkimus, 5/2011, N=10) ja huippu-urheilijoille (SportElite, 3/2011, N=36) Tutkimuksien tavoitteena on kehittää ja parantaa merkittävästi suomalaisten urheilijoiden menestymisedellytyksiä pitkäjänteisesti. Toimintamme on avointa ja perustuu muun muassa toimintamallille haettuun Korkeimman Hallinto-oikeuden myöntämään puoltavaan ennakkoratkaisuun (KHO päätös 2105/2/08), jonka mukaan veroteknillisesti SportElite voi yrityksenä toimia luotettavasti huippuurheilijoiden managerina. MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA TIETOTURVA Yhtiö toimii Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) laatiman markkinoinnin eettisten ohjeiden mukaisesti - tätä edellytetään myös yhteistyökumppaneilta. Konkreettisesti ICC:n suositukset on huomioitu muun muassa SportEliten sopimuspohjissa, neuvottelu- ja valintaprosesseissa sekä käytännön sponsorointiyhteistyön toteutuksessa. SportElite raportoi toiminnastaan avoimesti ja säännöllisesti kansainvälisen yhteiskuntavastuun GRI-raportointistandardin mukaisesti vuosittain. Yhtiö näkee yritysvastuun, sen toteuttamisen ja siitä kertomisen tärkeänä asiana toiminnassaan. SportEliten käyttää toiminnassaan nykyaikaisia työkaluja ja hallintajärjestelmää (CRM), joiden tietoturva on alan huippua. Järjestelmissä urheilijoiden ja asiakkaiden tiedot ovat turvassa luotettavasti. 3 TALOUDELLINEN VASTUU SportEliten visiona on olla Pohjoismaiden suurin toimija ja lisäksi yksi johtavia toimijoita toimialallaan pitkällä aikavälillä Pohjois- Euroopassa. Urheilijamäärällä mitattuna yhtiö on tällä hetkellä suurin Suomessa ja todennäköisesti myös Pohjoismaissa (ei varmistusta). SportEliten tavoitteena on taloudellisen lisäarvon mahdollistaminen talousahdingossa oleville urheilijoille tarjoamalla tuotteet ja palvelut kannattavasti kestävän kehittämisen periaatteella sekä sopusoinnussa yhteiskunnan tarpeiden kanssa. TALOUDELLISEN TOIMINNAN PERIAATTEET SportElite tulouttaa noin 75 % kaikista henkilökohtaisista sponsorointiyhteistyösopimuksista huippu-urheilijoiden tukemiseen ja kestävään huippu-urheilun kehittämiseen. Tavoitteena on kasvattaa huippu-urheilijoiden taloudellisia menestymisedellytyksiä. Konkreettisina toimenpiteinä ovat muun muassa urheilijoille maksuttomat yhteistyö- ja tukipalvelut sekä koulutukset. SportElite investoi vuosittain urheilijoiden menestymisedellytysten kehittämiseksi noin euroa per urheilija. Osakeyhtiönä SportElite on sitoutunut kestävään omistaja-arvon kasvattamiseen sekä noudattamaan osakeyhtiölakia voitonjaon suhteen. SportElite huomioi vahvasti toiminnassaan taloudellisten päätöstensä vaikutukset urheilijoihin ja yhteiskuntaan. Yhtiö ei ole maksanut osinkoa olemassaolonsa aikana. SportEliten hallitus onkin päättänyt, että toistaiseksi mahdolliset voittovarat käytetään toiminnan kestävään kehittämiseen, josta hyvänä esimerkkinä ovat toimenpiteet koottuna tähän yritysvastuuraporttiin. MARKKINAT JA KEHITTÄMINEN SportEliten operatiivinen voitto oli hieman yli 3 tuhatta euroa ja kannattavuus parani edellisen vuoden tappiosta -7,2 tuhannesta. Liikevaihto laski noin 15 % johtuen voimakkaasta resursoinnista tuotekehitykseen ja vuoden 2012 tuotelanseerauksen suunnitteluun. Toimintaan vaikuttivat merkittävästi uutisointi doping skandaaleista ja sopupeleistä. Yritysten ja yhteiskunnan silmissä urheilun vastuullisuudessa on kehitettävää. Lisäksi sponsorointiyhteistyön osaamisen tasossa sekä yrityksillä että urheilulla on merkittävästi kehitettävää. Osaamisen tason alhaisuus näkyy selkeimmin siten, että sponsorointisopimuksen solmimisen jälkeen yritys ei osaa tai ei tiedä miten hyödyntää urheilijaa markkinoinnissaan. Tämä johtaa useimmiten ei toivottuun ketjureaktioon -> hyötyjä ei synny tai pystytä todentamaan, koska niitä lisäksi ei ole mitattu. Näin ollen sponsori on tyytymätön ja jatkosopimuksia ei synny. Sponsorit hylkäsivät myös SportEliten tarjouksia, missä perusteluina olivat uutisointi dopingista tai urheilun sisäisistä riidoista vaikka SportEliten SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 9

11 toiminta oli yritysten mielestä muutoin erinomaista. SportEliten tavoitteena onkin kehittää yhteistyötä ja kasvattaa huippu-urheilijoiden ammatin arvostusta markkinoilla, jotta menestymisen eväät olisivat kohdallaan hyödyttävälle sekä kestävälle sponsorointiyhteistyölle. Toiminnan tavoitteena on myös yhdenvertaisuuden lisääminen sponsorointimarkkinoilla. Ongelman ydin on, etteivät eniten taloudellista apua tarvitsevat urheilijat saa sponsorirahaa. Tällaisia ovat mm huippulupaukset, marginaalilajeissa kilpailevat ja vammaisurheilijat. Ongelma on myös samanaikaisesti laaja - lähes kaikilla suomalaisilla urheilijoilla on tutkitusti taloudellisia huolia. Tavoitteena on yhdenvertaistaa markkinoita enemmän arvostamaan huippu-urheilua, jolloin myös sopimuksia saadaan syntymään enemmän ja laajemmille urheilijaryhmille. Strategisen sponsorointiyhteistyön kehittämisen myötä SportElite uskoo voivansa vaikuttaa sponsorimarkkinoiden kehittämiseen ja sitä kautta myös liiketoimintansa kasvattamiseen hallitusti ja vastuullisesti. TALOUDELLISEN VASTUUN TUNNUSLUKUJA TUNNUSLUVUT (1000 ) * Liikevaihto 120,8 138,6 165,8 139,1 Tulos/tappio 3,1 7,2 4,9 11,0 Tukiohjelmat (ELY-tuki) 9, Maksut Valtiolle (verot) 0,6 17,5 31,2 26,4 Henkilöstökulut 28,7 30,2 49,7 66,0 Maksut omistajille ja lainantarjoajille (osinko, lyhennykset) * Vuoden 2008 kausi YMPÄRISTÖVASTUU Ympäristövastuu ei ole olennainen indikaattori SportEliten toiminnassa, koska yhtiö ei itse aiheuta juuri ollenkaan päästöjä tai muuta olennaisesti ympäristö rasittavaa toimintaa. Yhtiön tuotteet ja palvelut ovat lähes kaikki tietoverkkoympäristössä. Ympäristöasiat koetaan yhtiössä kuitenkin tärkeäksi kestävän kehittämisen näkökulmasta ja toiminnassa onkin panostettu ympäristöystävällisempiin valintoihin erilaisissa yhteyksissä. Varsinaisia mittareita tai lukuja toiminnan tuloksista ei vielä ole saatavilla toistaiseksi. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPIÄ VALINTOJA SportElite on halunnut vähentää merkittävästi paperin kulutusta. Yhtiö printtaa paperille lähtökohtaisesti vain ja ainoastaan kun on pakottava tarve. Tällaisia ovat muun muassa osa laskuista ja muu materiaalien printtaus urheilijakoulutuksiin. Kyselyt ja -lomakkeet ovat järjestetty sähköisesti verkkokyselytyökaluilla. Toiminnanohjaus ja urheilijahallinta ovat järjestetty kokonaan sähköiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi uutiskirjeet ja SportEliten julkaisut (mukaan lukien tämä yritysvastuuraportti) ovat saatavilla vain sähköisesti. Yksityisautoilla liikkumista on vähennetty merkittävästi ja pyritään kimppakyyteihin. Henkilöstö pyrkii lähtökohtaisesti käyttämään julkisia kulkuneuvoja aina kun mahdollista. Taksin käyttö on yrityksessä lähes olematonta. YMPÄRISTÖTIETOISUUTTA NUORILLE SportEliten urheilijakoulutuksissa on SLU:n asiantuntija kouluttamassa urheilijoita ympäristöystävällisempiin toimintatapoihin ja valintoihin. SLU:n reilun pelin periaatteet ja koulutusmateriaali (myös Reilun Pelin ympäristöosio) läpikäydään kaikille SportEliten urheilijoille. Koulutusmateriaalissa kerrotaan luontoon vaikuttamisesta pienillä teoilla - muun muassa kimppakyytien ja käyttökelpoisten urheiluvälineiden kierrättämisen merkityksen kautta. SportElite näkee keskeisimpänä vaikutuskeinona urheilijoille ympäristötietoisuuden kasvattamisen koulutuksien kautta. Tässä on erityisesti haluttu panostaa nuoriin urheilijoihin näin opitaan kunnioittamaan ympäristöä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja soveltamaan tietoisuutta sekä urheilussa että elämässään yleisesti. Lisäksi SportElite kokee asian tärkeäksi, koska tämän päivän huippulupaukset ovat huomisen päivän esikuvia tulevaisuuden nuorille. YMPÄRISTÖVASTUUN KEHITTÄMINEN Tavoitteena on saada Green Office sertifiointi SportEliten toimistolle lähivuosina. Selvitystyö on käynnistetty 2010 samassa toimistokerroksessa toimivien organisaatioiden kanssa yhdessä. Tämä pitää sisällään myös ICT-alihankkijoiden valintatarkastelun tarkoituksenmukaisemman ja ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon kartoittamiseksi. SportEliten tuotekehityksessä on keskeistä asiakas- ja urheilijalähtöisyys. Kehittämisen lähtökohtana ovat uudet innovaatiot, jotka hyödyntävät sähköisiä järjestelmiä vähentäen asiakkaiden ja urheilijoiden tarvetta liikkua (vähähiilisempiä kulkuvaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi). SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 10

12 5 GRI-TAULUKKO GRI-INDIKAATTORI 1. Strategia ja analyysi 1.1 Ylimmän johdon edustajan lausunto kestävän kehityksen merkityksestä organisaation ja sen strategian kannalta. 1.2 Organisaation keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus. RAPORTOITU VIITE / SELVITYS Kyllä Yritysvastuuraportti s. 2. Kyllä Yritysvastuuraportti s. 2 ja Organisaation taustakuvaus 2.1 Organisaation nimi Kyllä SportElite Marketing Oy 2.2 Tärkeimmät tavaramerkit/brandit, tuotteet ja/tai Kyllä Yritysvastuuraportti s. 3-4 ja 8. palvelut 2.3 Organisaation operatiivinen rakenne, kuten Kyllä Yritysvastuuraportti s tärkeimmät liiketoimintayksiköt, operatiiviset yhtiöt, tytäryhtiöt ja yhteisyritykset. 2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti. Kyllä SportEliten pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja yhtiö toimii Suomessa. 2.5 Niiden maiden lukumäärä ja nimet, joissa Kyllä Yritysvastuuraportti s. 3. organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen teemojen osalta. 2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Kyllä Yritysvastuuraportti s Markkina-alueet Kyllä Yritysvastuuraportti s Raportoivan organisaation koko Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6, 7 ja Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistusrakenteessa Kyllä merkittäviä muutoksia itse SportEliten organisaation koossa. Urheilijamäärä kasvoi merkittävästi katsastuskauden aikana, lisää tietoa s. 7. raportointijaksolla 2.10 Raportointijaksolla saadut palkinnot Kyllä Kauppalehti Optio voitti European Newspaper Award kilpailussa kunniamaininnan artikkelista (2/2011), jossa SportEliten huippu-urheilija Hanna-Maria Seppälä oli artikkelin pääroolissa otsakkeella Ammattina Huippuurheilija 3. Raportin muuttuja 3.1 Raportointijakso Kyllä Edellisen raportin päiväys Kyllä Aikaisemmin ei ole julkaistu GRI-raporttia, tämä on SportEliten ensimmäinen. 3.3 Raportin julkaisutiheys Kyllä Raportti julkaistaan vuosittain. 3.4 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja. Kyllä SportElite, Hämeentie 105 A FI Helsinki, Yhteiskuntavastuujohtaja / raportin laatinut: Jere Seppälä, jere.seppala[at]sportelite.fi, Raportin sisällönmäärittely Kyllä Yritysvastuuraportti s Raportin rajaus Kyllä Yritysvastuuraportti s Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai Kyllä Yritysvastuuraportti s. 5. rajauksessa. 3.8 Yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrattujen Kyllä Yritysvastuuraportti s. 5. toimitilojen, ulkoistettujen toimintojen ja muiden raportointijaksojen ja/tai organisaatioiden väliseen vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavien teemojen raportointiperusteet. 3.9 Tiedon mittaamistekniikat ja laskentaperusteet, Osittain Yritysvastuuraportti s. 5. mukaan luettuina indikaattoreiden ja muiden tietojen kokoamisessa käytetyt oletukset, arviot ja tekniikat Aikaisemmista raporteista poikkeavan tiedon Kyllä Aikaisemmin ei ole julkaistu GRI-raporttia, tämä on SportEliten ensimmäinen. syyt ja vaikutukset Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, Kyllä Aikaisemmin ei ole julkaistu GRI-raporttia, tämä on SportEliten ensimmäinen. rajauksissa tai mittausmenetelmissä Taulukko perussisällön sijainnista raportissa Kyllä Yritysvastuuraportti s ja SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 11

13 3.13 Raportin ulkopuolisen varmennuksen menettelytavat ja nykyiset käytännöt. Kuvaile ulkopuolisen varmennuksen laajuus ja lähtökohdat, mikäli ne eivät sisälly yhteiskuntavastuuraportissa olevaan varmennuslausuntoon. Kuvaile myös raportoivan organisaation ja varmennuksen tekijöiden keskinäistä suhdetta. Yritysvastuuraporttia ei ole vuoden 2011 osalta varmennettu. 4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö 4.1 Organisaation hallintorakenne, mukaan lukien Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. johtoryhmän alaisuudessa toimivat valiokunnat, jotka ovat vastuussa tietyistä tehtävistä, kuten strategian asettamisesta tai organisaation valvonnasta. 4.2 Kuuluuko organisaationjohtoryhmän Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. puheenjohtaja organisaation toimivaan johtoon. 4.3 Johtoryhmän riippumattomien ja/tai toimivaan Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. johtoon kuulumattomien jäsenten määrä niiden organisaatioiden osalta, joilla on yhtenäinen hallintorakenne. 4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. mahdollisuudet tarjota hallitukselle suosituksia ja neuvoja. 4.5 Organisaation toiminnan tulosten (myös sosiaalisen ja ympäristötoiminnan) vaikutus johtoryhmän jäsenten ja ylimmän johdon palkkoihin ja palkkioihin (mukaan luettuina erojärjestelyt). 4.6 Menettelytavat eturistiriitojen välttämiseksi johtoryhmässä. 4.7 Johtoryhmän jäsenten asiantuntemuksen ja pätevyyden määrittelykäytännöt organisaation taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöstrategian osalta. 4.8 Organisaation missio tai arvot, toimintasäännöt Osittain Yritysvastuuraportti s. 3 ja 5. ja -periaatteet, jotka ovat olennaisia organisaation taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristötoiminnan kannalta, sekä näiden toimeenpanokäytännöt. 4.9 Johtoryhmän tavat hallinnoida organisaation Osittain Yritysvastuuraportti s. 6 ja taloudellista, sosiaalista ja ympäristötoimintaa, mukaan lueteltuna näihin liittyvät keskeiset riskit ja mahdollisuudet kuin myös kansainvälisten käytäntöjen, menettelyohjeiden ja periaatteiden mukainen toiminta Johtoryhmän toiminnan arviointiprosessit erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristötoiminnan osalta Noudattaako organisaatio varovaisuusperiaatetta ja millä tavalla Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöperuskirjat, periaatteet tai aloitteet Jäsenyydet järjestöissä (kuten Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. toimialajärjestöissä) ja/tai kansallisissa/kansainvälisissä edunvalvontaorganisaatioissa Luettelo organisaation sidosryhmistä Kyllä Yritysvastuuraportti s Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet. Kyllä Yritysvastuuraportti s Sidosryhmätoiminnan periaatteet (esim. miten eri sidosryhmiin pidetään yhteyttä) Sidostyhmien esille nostamat huolenaiheet: miten organisaatio on ottanut ne huomioon raportoinnissaan ja muussa toiminnassaan. Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 12

14 5. Johtamistapa ja toimintaindikaattorit JOHTAMISTAPA TALOUDELLISEN VASTUUN INDIKAATTORIT EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo, Osittain Yritysvastuuraportti, raportoitu osittain s. 3 ja sisältäen tulot, toimintakulut, henkilöstökulut, lahjoitukset ja muut yleishyödylliset panokset sekä verot. EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnan kannalta. EC3 Eläketurvan kattavuus. Kyllä Yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen eläketurva koskee kaikkia työntekijöitä. EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen avustus. Kyllä SportElite sai Valtiolta ELY-tukea 9t euroa tuotekehitykseen vuonna EC5 Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde organisaation keskeisissä toimipaikoissa EC6 Paikallishankintaperiaatteet ja paikallisten hankintamäärien suhteellinen osuus organisaation keskeisten toimipaikkojen osalta. EC7 Paikallista rekrytointia koskevat menettelytavat sekä paikallisyhteisöistä palkatun ylimmän johdon osuus organisaation keskeisimmissä toimipaikoissa. EC8 Infrastruktuuri-investointien kehittyminen ja vaikutukset sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut (kaupalliset, luontaissuoritukset, pro bono -työ). EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus. YMPÄRISTÖVASTUUN INDIKAATTORIT EN1 Käytetyt materiaalit painon ja määrän mukaan. EN2 Kierrätettyjen materiaalien suhteellinen osuus käytetystä materiaalista. EN3 Päälähteiden suora energiankulutus. EN4 Päälähteiden epäsuora energiankulutus. EN5 Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista Osittain Yritysvastuuraportti, raportoitu osittain s. 10. syntynyt energiansäästö. EN6 Energiatehokkaiden tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvat tuotteet ja palvelut ja näiden vaikutukset energiankäyttöön. EN7 Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutetut säästöt. EN8 Lähdekohtainen veden kokonaiskulutus. EN9 Vesivoimavarat, joihin vedensäästö on vaikuttanut keskeisellä tavalla. EN10 Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden suhteellinen osuus ja kokonaismäärä. EN11 Omistetun, vuokratun ja hallitun maan sijainti ja koko suojelluilla alueilla tai niiden läheisyydessä sekä suojeltujen alueiden ulkopuolella olevilla korkean biodiversiteettiarvon alueilla. EN12 Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palveluiden keskeiset vaikutukset suojeltuihin ja näiden ulkopuolisiin korkean biodiversiteettiarvon alueisiin. EN13 Suojellut tai entisöidyt elinympäristöt. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 13

15 EN14 Biodiversiteettiin kohdistuvien vaikutusten hallintastrategiat, nykyiset toimenpiteet ja - suunnitelmat. EN15 Niiden Maailman luonnonsuojeluliiton punaisella listalla ja kansallisella suojelulistalla olevien lajien lukumäärä, joiden elinympäristö kuuluu organisaation vaikutusalueeseen (sukupuuttoriskin mukaan määriteltynä). EN16 Suorat ja epäsuorat kokonaiskasvihuonekaasupäästöt painon mukaan. EN17 Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt painon mukaan. EN18 Toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja saavutetut vähennykset. EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt painon mukaan. EN20 Typpi- ja rikkioksidipäästöt (NO- ja SO-päästöt) sekä muut merkittävät päästöt ilmaan tyypin ja painon mukaan. EN21 Kokonaispäästöt veteen laadun ja kohdevesistön mukaan. EN22 Jätteiden kokonaispaino tyypin ja loppusijoitusmenetelmän mukaan. EN23 Merkittävien vuotojen lukumäärä ja kokonaistilavuus. EN24 Baselin sopimusasiakirjan liitteissä I, II, III ja VIII ongelmajätteiksi luokiteltujen kuljetettujen, maahantuotujen, maasta vietyjen tai käsiteltyjen jätteiden paino sekä kansainvälisin laivakuljetuksin kuljetettujen jätteiden suhteellinen osuus. EN25 Vesistöt ja niihin yhteydessä olevat elinympäristöt, joihin organisaation vesipäästöt ja valumat vaikuttavat: koko, suojeluaste ja biodiversiteettiarvo. EN26 Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutuksen laajuus. EN27 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin. EN28 Ympäristölakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja muiden rangaistusten kokonaismäärä. EN29 Organisaation toiminnassa käytettyjen tuotteiden, materiaalien ja muiden tavaroiden kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset. EN30 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja - investoinnit tyypeittäin. Kyllä Yritysvastuuraportti s. 10. Osittain SportEliten toiminnasta aiheutuneet jätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriverkostoon. Kunnallisesta viemäriverkostosta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Lukuja ei saatavilla toistaiseksi. Kyllä Yritysvastuuraportti s. 5 ja 10. SOSIAALISEN VASTUUN INDIKAATTORIT Henkilöstökäytäntöihin ja työoloihin liittyvät indikaattorit LA1 Henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan. LA2 Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja - aste ikäryhmän, sukupuolen ja organisaation toiminta-alueen mukaan. LA3 Kokopäiväisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole tarjottu määräaikaisille tai osa-aikaisille Kyllä Yritysvastuuraportti s. 7. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 14

16 työntekijöille (keskeisten toimintojen osalta). LA4 Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden suhteellinen osuus. LA5 Vähimmäisirtisanomisaika muutostilanteissa ja onko aika määritelty työehtosopimuksissa. LA6 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoaantavissa toimikunnissa. LA7 Tapaturmien ja ammattitautien, menetettyjen työpäivien ja poissaolojen määrät ja työhön liittyvien kuolemantapausten lukumäärä toimialueittain. LA8 Organisaation työntekijöille, heidän perheilleen ja muille toimintayhteisön jäsenille suunnatut koulutus-, harjoittelu-, opastus-, ennaltaehkäisy- ja riskinhallintaohjelmat vakavien sairauksien varalta. LA9 Ammattiliittojen kanssa solmittujen sopimusten käsittämät terveys- ja turvallisuusteemat. LA10 Koulutustuntien vuosikeskiarvo työntekijää kohden henkilöstöryhmittäin. LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmat työssäoloaikana ja työsuhteen päättyessä. LA12 Niiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä, joiden kanssa käydään säännöllisiä kehitys- ja urakeskusteluja. LA13 Hallintoelinten kokoonpano ja niihin kuuluvien työntekijöiden osuus sukupuolen, iän, vähemmistöryhmien ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien indikaattoreiden mukaisesti. LA14 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäin. Ihmisoikeusindikaattorit HR1 Niiden keskeisten investointisopimusten prosentuaalinen osuus ja kokonaislukumäärä, jotka sisältävät ihmisoikeusehtoja tai joiden osalta on tehty ihmisoikeusarviointi. HR2 Niiden keskeisten alihankkijoiden ja urakoitsijoiden prosentuaalinen osuus, joiden osalta on tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteet. HR3 Työntekijöille tarjotun ihmisoikeuskoulutuksen kokonaistuntimäärä ja koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä. HR4 Syrjintätapausten ja niihin liittyneiden toimenpiteiden kokonaislukumäärä. HR5 Niiden toimintojen määrittely, joissa yhdistymisvapaus ja yhteistoimintaneuvottelutoiminta voi olla uhattuna sekä toimenpiteet näihin liittyvien oikeuksien tukemiseksi. HR6 Toiminnot, joihin liittyy lapsityövoiman käytön riski sekä toimenpiteet lapsityövoiman käytön estämiseksi. HR7 Toiminnot, joihin liittyy pakkotyön riski sekä toimenpiteet pakkotyön estämiseksi. HR8 Organisaation järjestämään ihmisoikeuskoulutukseen osallistuneen turvallisuushenkilöstön osuus. HR9 Alkuperäisväestöjen oikeuksiin kohdistuneiden rikkomusten ja niihin liittyneiden toimenpiteiden kokonaislukumäärä. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 15

17 Yhteiskuntaan liittyvät toimintaindikaattorit SO1 Yhteisöihin vaikuttavien arviointi- ja Kyllä Yritysvastuuraportti s hallintaohjelmien ja käytäntöjen luonne, laajuus ja tehokkuus (aloitus, toimenpiteet ja lopetus). SO2 Niiden liiketoimintayksiköiden suhteellinen osuus ja kokonaislukumäärä, joiden osalta on tehty lahjontariskianalyysi. SO3 Niiden työntekijöiden suhteellinen osuus, jotka ovat osallistuneet organisaation lahjonnanvastaisen toimintaan liittyvään koulutukseen. SO4 Lahjontatapauksiin liittyvät toimenpiteet. SO5 Osallistuminen julkishallinnon kehittämiseen ja lobbaukseen. SO6 Poliittisille puolueille, poliitikoille ja muille vastaaville instituutioille annettu taloudellinen tuki ja luontaissuoritukset valtioittain. SO7 Kilpailun rajoittamiseen ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvien oikeudenkäyntien kokonaismäärä sekä niihin liittyvät toimenpiteet. SO8 Lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja muiden rangaistusten kokonaislukumäärä. Tuotevastuuindikaattorit Kyllä Yritysvastuuraportti s. 4-6 ja 9. PR1 Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren eri vaiheessa tehdyt terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi- ja kehittämistoimenpiteet sekä näiden käytäntöjen kohteena olleiden tuote- ja palveluryhmien prosentuaalinen osuus. PR2 Tuotteita ja palveluita koskevien terveys- ja turvallisuusmääräysten ja vapaaehtoisten sääntöjen rikkomusten kokonaismäärä näiden elinkaaren ajalta seuraamusten mukaisesti lueteltuina. PR3 Tuote- ja palvelutietoihin liittyneet vaatimukset ja niiden prosentuaalinen osuus. PR4 Tuote- ja palvelutietoja sekä näiden merkintöjä koskevien määräysten ja vapaaehtoisten sääntörikkomusten kokonaismäärä seuraamusten mukaisesti lueteltuina. PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt, mukaan luettuna asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset. PR6 Markkinointiviestintään (mm. mainonta, myynninedistäminen ja sponsorointi) liittyvien lakien, normien ja vapaaehtoisten sääntöjen noudattamista tukevat käytännöt. PR7 Markkinointiviestintää koskevien määräysten ja vapaaehtoisten sääntörikkomusten kokonaismäärä seuraamusten mukaisesti lueteltuina. PR8 Asiakkaan yksityisyyttä loukkaavien rikkomusten ja asiakastietojen katoamista koskevien valitusten kokonaismäärä. PR9 Tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja käyttämiseen liittyvien lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja muiden rangaistusten kokonaislukumäärä. Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Yritysvastuuraportti s. 8. Urheilijoiden tyytyväisyyskysely. Koulutuksien tyytyväisyyskysely. Yritysvastuuraportti s. 9. Yhtiö toimii Suomen lakien ja ICC kansainvälisen kauppakamarin sääntöjen mukaisesti. Lisäksi SportElite noudattaa toiminnassaan SLU:n reilun pelin ohjeita. rikkomuksia. loukkauksia. Yritysvastuuraportti s. 5. SportElitella on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tietoturvallinen ja vahvasti suojattu. rikkomuksia. Yritysvastuuraportti s. 9. SportElite on hakenut KHO:lta ennakkoratkaisupäätöksen toiminnan lainmukaisuudelle. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 16

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

GRI-sisältövertailu. * pääindikaattori raportoitu kokonaan raportoitu osittain ei raportoitu

GRI-sisältövertailu. * pääindikaattori raportoitu kokonaan raportoitu osittain ei raportoitu * pääindikaattori raportoitu kokonaan raportoitu osittain ei raportoitu GRIsisältövertailu GRIindikaattori Perussisältö Sivu Kommentit 1 Strategia ja analyysi 1.1 Johdon lausunto 811, 25 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

GRI-TAULUKKO. Raportti vastaa L&T:n oman käsityksen mukaan raportointitasoa B.

GRI-TAULUKKO. Raportti vastaa L&T:n oman käsityksen mukaan raportointitasoa B. GRITAULUKKO Lassila & Tikanojan vuosikertomus 2012 on samalla yritysvastuuraportti, joka on laadittu noudattaen Global Reporting Initiativen (GRI:n) laatimia raportointiperiaatteita ja G3.1raportointiohjeistoa.

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen periaatteet 1 Varma omistajana Haluamme tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään, mikä turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

VTT Group. Yhteiskuntavastuuraportointi 2012 - Global Reporting Initiative GRI (B-taso) GRI-PERUSSISÄLTÖTAULUKKO JA INDIKAATTORIT 14.5.

VTT Group. Yhteiskuntavastuuraportointi 2012 - Global Reporting Initiative GRI (B-taso) GRI-PERUSSISÄLTÖTAULUKKO JA INDIKAATTORIT 14.5. GRI-PERUSSISÄLTÖTAULUKKO JA INDIKAATTORIT VTT Group 14.5.2013 1 (7) Yhteiskuntavastuuraportointi 2012 - Global Reporting Initiative GRI (B-taso) VTT Katsaus on VTT Groupin yhteiskuntavastuuraportin keskeisin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna LIIKETALOUDEN 1 Pääkysymys: Tutkimuskysymykset Millainen rooli yritysvastuulla on Finanssialan Keskusliiton jäsenjärjestöissä?

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ

VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ VEIKKAUS JA VASTUULLISUUDEN VIESTINTÄ 1 2 3 Mitä on yrityksen vastuullisuusviestintä? Miten Veikkaus viestii vastuullisuutta? Lessons learned Miten viestitään? Kenelle viestitään? Mitä viestitään? Kuvaja

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 TEHTÄVÄMME Pidämme huolta työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti & vastuullisesti Pitkäjänteisellä

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

Mitä on yritysvastuu media-alalla?

Mitä on yritysvastuu media-alalla? Mitä on yritysvastuu media-alalla? VKL:n seminaari 24.8.2010 Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Sisältö Mitä yritysvastuu on? Miksi yritysvastuu on noussut agendalle myös media-alalla?

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Hallituspartnerit esittäytyy

Hallituspartnerit esittäytyy Hallituspartnerit esittäytyy Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Seppo Mustonen Pohjoissuomalainen hallitustyön kehittäjä Seppo Mustonen / Hallituspartnerit 2015 OHJELMA 13.00 Kahvit 13.15 Seppo Mustonen,

Lisätiedot

Työntekijöiden kestävästä liikkumisesta imagotekijä. Virpi Salmi

Työntekijöiden kestävästä liikkumisesta imagotekijä. Virpi Salmi Työntekijöiden kestävästä liikkumisesta imagotekijä Virpi Salmi 11.5.2017 AHJO COMMUNICATIONS Itsenäinen, 20 hengen viestintätoimisto omistaja Sari-Liia Tonttila Weber Shandwickin kumppani vuodesta 1992

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU

MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU MARKKINOINTIVIESTINTÄ, ISO 26000 JA YHTEISKUNTAVASTUU Kokemuksia ISO 26000 - standardista viestintäalan palveluyrityksen näkökulmasta 15.5.2013 Lotta Suistoranta Mainostoimisto Tasku Oy YRITYS Viestintä-

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

GRI G4. Perussisältö. Tunnus. Suppea Laaja

GRI G4. Perussisältö. Tunnus. Suppea Laaja Suppea Laaja Tunnus Perussisältö Strategia ja analyysi x x G4-1 Toimitusjohtajan katsaus x G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Organisaation taustakuvaus x x G4-3 Raportoivan organisaation

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8. 1 Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.2009 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Täydentää

Lisätiedot

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula Merkillisiä hyväntekijöitä 7.10.2014 Kimmo Nekkula Suomalaisen Työn Liitto 102 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja Suomessa tehdyn työn aktiivinen

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

ARVOA URHEILUSTA. Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma, 2012 2018

ARVOA URHEILUSTA. Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma, 2012 2018 ARVOA URHEILUSTA 2015 2017 Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma, 2012 2018 Kohdeilmiö Urheilun erityispiirteet -tavoitteiden monimuotoisuus Mistä arvo syntyy ja miten se ilmenee? -intohimoinen ja irrationaalinen

Lisätiedot

Mitä sponsorointi on? Sisältö. Hallitus linjaa ja päättää. Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet

Mitä sponsorointi on? Sisältö. Hallitus linjaa ja päättää. Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet Mitä sponsorointi on? Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet Tiivi Pukkila-Nupponen Päivitetty esitys 17.5.2016 Sponsorointi on tapahtuman, toiminnan, henkilön tai organisaation tukemista

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot