Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi"

Transkriptio

1 SportElite on sponsorointiyhteistyön kehittämiseen erikoistunut yritys. Yhtiö kehittää elinkeinoelämän ja urheilun välistä yhteistyötä Suomessa. Yhteistyötä kehitetään uusin innovaatioin, erityisesti yritysvastuun näkökulmasta tuoden uusia sähköisiä palvelukonsepteja markkinoille. Tavoitteena on huippu-urheilun ja sponsorointiyhteistyön kestävän kehittämisen kautta koko yhteiskunnan menestyminen. Yritysvastuuraportti 2011 Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi

2 Sisältö 1 JOHDANTO TOIMITUSJOHTAJAN ESIPUHE ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS RAPORTOINTIPERIAATTEET HALLINTOTAPA, SITOUMUKSET JA YHTEISTYÖ SOSIAALINEN VASTUU TALOUDELLINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU GRI-TAULUKKO SportElite Marketing Oy Hämeentie 105 A, FI Helsinki Versionro 2.5, päivitetty > Vastuullisuus -> SportElite SportElite kehittää urheilun ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Tavoitteena on parantaa huippu-urheilun, erityisesti nuorten ja vammaisten huippu-urheilijoiden, taloudellista asemaa sekä luoda menestystä kestävällä pohjalla suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 1

3 1 JOHDANTO 1.1 Toimitusjohtajan esipuhe Yritysvastuu on nykypäivänä välttämätön osa yritysten toimintaa, jos mielii yhteiskunnan tai sidosryhmien suhtautuvan myönteisesti yritystä itseään, brändejä, tuotteita tai palvelujaan kohtaan. Esimerkiksi kuluttajat arvostavat yhä enemmän yhtiöitä, jotka toimivat vastuullisesti ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Yritykset taas haluavat toimia luotettaviksi ja vastuullisiksi miellettyjen kumppanien kanssa. Näin ollen yritysvastuu luo liiketoimintaan aidosti kilpailuetua kaikille yrityksille toimialasta riippumatta. Tässä suomalaisilla yrityksillä on vielä kehitettävää. SportElitessä olemme ottaneet vastuullisen toiminnan ja yritysvastuun edistämisen osaksi jokapäiväistä toimintaa. Panostamme elinkeinoelämän ja urheilun välisen yhteistyön vastuulliseen ja kestävään kehittämiseen, jossa tavoitteena on erityisesti nuorten huippu-urheilijoiden taloudellisten menestymisedellytysten parantaminen ja sitä kautta yritysten ja koko yhteiskunnan menestyminen. Toisaalta toiminnan perustana osaltaan on vastuullinen liiketoiminta, jossa liiketoiminta-ajattelu lähtee yritysvastuusta. Vastuulliseen toimintaan ja kehitystyöhön perustuen tarjoammekin yrityksille tuotteita ja palveluita asiakkaiden oman yritysvastuutoiminnan edistämiseen. Tero Seppälä Toimitusjohtaja SportElite Marketing Oy VASTUULLISUUS MENESTYSTEKIJÄNÄ Sponsorointiyhteistyön näkökulmasta elinkeinoelämässä ja urheilussa on haasteita, joihin pureutumalla pyrimme kehittämään ratkaisuja, joilla on laajempaa merkitystä yhteiskunnallisesti. Haasteista keskeisimpiä ovat esimerkiksi sopupelit ja dopingiin liittyvät mielikuvat. Niin ikään sponsorointiyhteistyön osaamisen puute on suuri haaste sekä urheilun että elinkeinoelämän puolella. Haasteet ovat syöneet huippu-urheilun arvostusta ja luottamusta erityisesti elinkeinoelämän piireissä. Näin raha ei liiku ja urheilun talous on ahdingossa ja menestys sen mukainen. Luottamuksen takaisinsaaminen on aidon sponsorointiyhteistyösuhteen rakentamisen edellytys. Sen ansaitseminen vaatii avoimuutta, yhteistyökykyä ja ammattitaitoista toimintaa sekä urheilulta että yrityksiltä. Tämän johdosta SportElite panostaakin vahvasti yhteistyöja luottamussuhteen rakentamiseen uusien konseptien myötä. Erityisesti panostamme urheilun arvopohjan kehittämiseen, urheilijoiden koulutukseen, nuoriin urheilijoihin ja avoimeen yhteistyöhön sekä pyrimme kertomaan avoimesti siitä. Kädessäsi oleva yritysvastuuraporttimme on kansainvälisen GRI-viitekehyksen mukaisesti tehty ja erinomainen esimerkki tästä. Menestystekijämme ovat luotettavuus, ammattitaito ja vastuullisuus. SPONSOROINTIYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Poliittinen tahtotila on toimialalla ja yhteiskunnassa suotuisa. SportEliten kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilun taloudellisen kehittämisen tukeminen noudattaa Suomen hallitusohjelman politiikkaa. Tämä luo yhteiskunnassa hyvän pohjan vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen sponsorointiyhteistyön alueella. Hallitusohjelman mukaan resursseja suunnataan erityisesti innovatiivisiin, palvelulähtöisiin ja yhteiskuntavastuuta edistäviin hankkeisiin, mitkä ovatkin yhtiömme toiminnan peruslähtökohtia. Olemme onnistuneet viestimään toiminnastamme ja se näkyy muun muassa urheilijamäärän kasvuna. Olemme kasvattaneet autettavien urheilijoidemme määrää yli odotusten vuoden 2011 lopussa urheilijoiden määrä oli 101, kun tavoitteena oli 100. Pitkäjänteisen menestyspolun kehittämisen perustana on, että panostukset kohdistuvat juuri sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Siksi autettavien urheilijoiden painopiste on nuorissa huippu-urheilijoissa. SportElite on luotettava kumppani urheilijoiden keskuudessa! Eniten taloudellisia ja henkilöresursseja SportElite panostaa tuotekehitykseen. Vuoden aikana lanseerasimme kolme uutta sponsorointiyhteistyön tuotetta; Aqua, Extreme ja Hanki -tuotteet. Myös tulevaisuudessa tulemme satsaamaan merkittävästi kehittämiseen. Lanseeraamme markkinoille uusia sponsorointiyhteistyön tuotteita ainakin vuosina 2012 ja Haluammekin olla toimialamme edelläkävijä erityisesti sosiaalisen vastuun kehittämisessä! SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 2

4 1.2 Organisaation taustakuvaus SportElite on vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen, joka toimii hyvinvointi ja liikunta-alan toimialalla. Yhtiön virallinen nimi on SportElite Marketing Oy ja pääkonttori sijaitsee Suomessa Helsingissä, Hämeentie 105 A. TIETOJA YHTIÖSTÄ SportEliten yhtiömuoto on osakeyhtiö. Yhtiö on täysin suomalainen - omistajina ovat maailmanmestari Hanna-Maria Seppälä ja muutama yksityinen henkilö. Yhtiön työllisti kaksi kokopäiväistä henkilöä vuonna 2011 ja sen liikevaihto oli euroa sekä tilikauden voitto euroa. SportEliten organisaatiossa ei ole ollut merkittäviä muutoksia raportointikaudella ja pääomaan vaikuttavia muutoksia oli yhtiölle annetut euron pääomalainat. Yhtiöllä on kaksi tytäryhtiötä SportElite Horse Oy ja SportElite Golf Oy. Kummallakaan tytäryhtiöllä ei ole operatiivista toimintaa toistaiseksi. SportElite Golf Oy:n toiminnan käynnistämiseksi on tehty jo alustavia suunnitelmia käynnistämisen toimenpiteistä vuoden 2016 Olympialaisia silmällä pitäen. Lisäksi yhtiö myi raportointikaudella osakkuusyhtiönsä Elite Marketing & Communications Oy osakkeet. Osakemyynnillä ei ollut merkittävää taloudellista vaikutusta yhtiölle. VISIO, MISSIO, STRATEGIA JA ARVOT SportEliten visio on luoda menestystä huippu-urheiluun sekä yhteiskuntaan yhteistyössä yritysmaailman, urheilijoiden, järjestöjen, Valtiovallan ja median kanssa. SportEliten tehtävä on auttaa huippu-urheilijoita menestymään sekä ammattimaistaa sponsorointiyhteistyötä yhteiskunnassa. SportEliten strategia on kehittää markkinoille uusia palveluita auttamaan huippu-urheilijoita ja yrityksiä menestymään. Keskeisimpinä lähtökohtina tässä ovat vastuullinen yritystoiminta ja yhteiskuntavastuu. Kasvatamme huippu-urheilijoiden määrää suunnitelmallisesti - tavoitteena 150 vuoden 2012 loppuun mennessä. Pitkällä aikavälillä strategiamme on mahdollistaa laajat sponsorointiyhteistyön palvelut sähköisesti yhdestä pisteestä - helposti ja luotettavasti. SportEliten keskeisimmät arvot ovat yhteiskuntavastuu, luotettavuus, yhteistyö, ammattitaito, menestys ja hyvinvointi. MENESTYSTÄ UUDELLA TOIMINTAMALLILLA SportElite edustaa yli sataa huippu-urheilijaa, joista suurin osa on nuoria 15-23v huippulupauksia. SportElite on kehittänyt tutkimuksien pohjalta urheilijoiden manageroinnille täysin uuden toimintamallin. Se poikkeaa merkittävästi perinteisestä managerionnista ja perustuu ammattitaitoiseen toimintaan ja markkinointiin yrityksille yhteistyössä urheilijoiden kanssa. Yksinkertaisuudessaan kyse on keskitetystä verkkosivusta (www.sportelite.fi), josta yrityksen on vaivatonta löytää sponsoroinnin kohteet ja hyödyntämispalvelut. Lisäksi median on helppo löytää verkkosivuilta urheilijat haastatteluihin luotettavasti. Toimintamallin ansiosta vuosittain tulee paljon yhteydenottoja. Tästä hyötyvät merkittävästi myös urheilijat. Urheilijat pääsevät mediaan helpommin ja saavat esilläolon kautta sponsorointiyhteydenottoja toimintamallin ansiosta. LIIKETOIMINTA-ALUEET, TUOTTEET JA PALVELUT SportEliten operatiivinen rakenne koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: New Concepts, Athletes ja Services. New Concepts on SportEliten tuotekehitysyksikkö. Suurin osa yhtiön sekä taloudellisista että henkilöstöresursseista laitetaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen vastuullisen sponsorointiyhteistyön edistämiseksi Suomessa. Athletes yksikössä SportElite myy ja markkinoi urheilijoiden kaupallisia oikeuksia (neuvottelee urheilijoilleen sopimuksia) yrityksille sponsorointiyhteistyön tarpeisiin. Services -yksikössä yrityksille tarjotaan sponsorointiyhteistyön palvelut avaimet käteen periaatteella. Tyypillisimpiä palveluita ovat strateginen neuvonta, hyödyntämissuunnitelma ja hyödyntämisprojektin johtaminen. Lisäksi SportElite tarjoaa yrityksille sponsoroinnin keskittämisen eli ulkoistamisen luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Tämä tarkoittaa, että SportElite hallinnoi tyypillisesti yrityksen sponsoroinnin strategiaa, kohteita, sponsorointiyhteydenottoja sekä budjettia yhdessä määriteltyjen raamien puitteissa. SportEliten keskeisimmät tuotteet (eli sponsorointikohteet) yrityksille ovat huippu-urheilijat, urheilijapaketit ja tapahtumat. SportElite tarjoaa myös hyödyntämispalvelut yrityksille ammattitaidolla ja luotettavasti. Tuotteita vuoden 2011 jälkeen SportElitella oli seuraavanlaisesti; 12 urheilijapakettia sekä 101 huippu-urheilijaa. Keskeisimmät palvelut urheilijoille ovat urheilijakoulutukset, imagopalvelut ja sponsorointiyhteistyön hallintapalvelut. Palveluita tarjottiin vuoden lopussa yhteensä 101 urheilijalle. Kaikki palvelut urheilijoille tarjottiin veloituksetta. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 3

5 ARVOPOHJA JA BRÄNDIARVOT Yhtiön keskeisimmät tavaramerkit (brändit) ovat yhtiön oma nimi SportElite sekä maailmanmestarin Hanna-Maria Seppälän brändi, jonka Hanna-Maria Seppälä on antanut yhtiön käyttöön edistääkseen sponsorointiyhteistyön vastuullista kehittämistä yhteiskunnassa. Kummankin brändin arvopohjan rakentamiseen on panostettu vastuullisuus -lähtöisesti jo useita vuosia. Hanna-Maria Seppälä brändi on EU-rekisteröity tavaramerkki rek nro ja SportElite on rekisteröity tavaramerkki rek nro Arvopohjan kasvattamiseen tullaan panostamaan entistä enemmän tulevaisuudessa. Keskeisimpinä työkaluina tullaan käyttämään uusia tuotteita ja toimituksellisia kanavia. Raportointikauden aikana SportElitelle ei suoranaisesti myönnetty erillisiä palkintoja katsastuskaudella. SportEliten urheilijoille ja heidän valmentajilleen myönnettiin useita palkintoja ja kunniamainintoja. Vastuullinen ja ammattitaitoinen toiminta myös kasvattaa nuorten urheilijoiden motivaatiota, itsetuntoa ja näin myös menestymisedellytyksiä. MARKKINAT Sponsorointibarometrin 2011 mukaan suomalaisyritykset käyttävät sponsorointiin keskimäärin 150Me vuodessa. Luku pitää sisällään kaiken sponsoroinnin ja sponsoroinnin hyödyntämisen. Valtaosa noin 60 % kokonaisuudesta menee urheilun sponsorointiin. Johtuen urheilun sponsorointiyhteistyön kehittymättömyydestä on sponsorimarkkinat aliarvostetut. Lisäksi aliarvostuksesta ja osaamisen puutteesta kertoo se, että hyödyntämiseen käytetään suhteessa huomattavasti vähemmän euroja verrattuna kansainvälisiin vastaaviin markkinoihin. Edelleen yleinen viesti yrityksiltä markkinatutkimuksista on, että urheilumarkkinoinnin mainonta ja myynti on puutteellista eivätkä yritykset tiedä mistä sponsorointiyhteistyön palveluita saa ostettua. Kansainvälisten sponsorointimarkkinoiden arvo on noin 32,4 miljardia euroa. Tutkimus on vertailukelpoinen kansalliseen markkinatutkimukseen (Sponsorointibarometri). Vertailtaessa näitä kahta tutkimusta, erityisen huomion ansaitsee markkinoiden käyttäytyminen huonossa suhdanteessa. Esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla taantumassa vuonna 2008 markkinat säilyivät kasvavina, vaikka pudotusta tapahtui. Suomessa vastaavana ajankohtana markkinat tipahtivat melkein -16 %. Tämä viestii sitä, että suomalaisten yrityksien osaamisessa ja hyödyntämisessä on kehitettävää. Tutkimuksessa ei taas näy se, miten kansainväliset yritykset rynnivät huonoina aikoina kasvattamaan markkinaosuuksia Suomen markkinoille. Markkinatutkimukset kertovat selkeästä tarpeesta ja halusta sponsoroinnin hyödyntämiseksi osana markkinointia. Mikäli asiakas ei panosta sponsorointiin tekee kilpailija sen ja vie markkinaosuuksia. Tämä taas osaltaan luo tarvetta ja kasvattaa sponsorointimarkkinoita sekä hyödyttää suomalaista huippu-urheilua, yrityksiä, SportEliteä ja muita toimijoita. Keskeisimmät haasteet markkinoiden kasvulle ovat yhteistyökyvyttömyys sekä osaamisvaje, joiden vahvistamiseksi SportElite panostaa merkittävästi Suomessa. SportEliten päämarkkina-alue on Suomessa ja Pohjoismaissa (Ruotsi, Norja ja Tanska). Tulevaisuudessa yhtiön tavoitteena on entisestään syventää Pohjoismaista ulottuvuutta sekä laajentaa markkina-aluetta pitkällä aikavälillä Pohjois-Euroopan laajuiseksi. SportEliten asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti suurista Suomalaisista ja kansainvälisistä asiakasyrityksistä. Asiakasyritykset toimivat kaikilla toimialoilla. Lisäksi suuri edunsaajaryhmä ovat suomalaiset huippu-urheilijat (eivät ole asiakkaita), joille SportElite tarjoaa sponsorointiyhteistyön palvelut veloituksetta. TOTEUTETUT YRITYSVASTUUN TAVOITTEET 2011 GRI-raportoinnin kehittäminen: SportElite siirtyi GRI-raportointiin C-tasolle vuonna Urheilijoille tehtiin tyytyväisyyskysely ja kehitettiin toimintaa palautteen perusteella. Urheilijoiden koulutuksen kehittäminen palautteen pohjalta. Uudet koulutustilat otettiin käyttöön maaliskuussa. Yritysvastuu liitettiin pysyväksi osaksi SportEliten tuoteinnovaatioprosessia. Ensimmäinen tuotejulkaisu Aktiivinen osallistuminen yritysvastuun kehittämiseen eri yhteistyökumppaneiden kanssa: SportElite liittyi mukaan RSG! Finland -sporttibisneksen kansainvälistymisohjelmaan, jossa SportEliten toimitusjohtaja toimii yritysten edustajana. Lisäksi SportElite liittyi Finnish Business & Society ry -yritysvastuuverkoston jäseneksi syyskuussa Huippu-urheilijoiden elämänhallinnan sekä menestymisedellytysten kehittäminen: SportEliten urheilijakoulutuksiin otettiin mukaan asiantuntijat luennoimaan reilusta pelistä (SLU) sekä urasuunnittelusta (Adecco). Puhtaan urheilun sanoman edistäminen: SportElite edisti viestinnällä puhtaan urheilun sanomaa mm kansainvälisellä tasolla FINA Aquatics World Magazine 2011/1 sekä kansallisella tasolla Kauppalehti Optiossa 2/2011, Turun Sanomat 3/2011, YLE:n radio Taustapeilissä 4/2011. Vastuullisen sponsoroinnin sanomaa edistettiin muun muassa Helsingin Kauppakamarin julkaisussa 6/2011 sekä tilaisuudessa liikunta-alan toimenpideohjelman julkistamisessa Eduskunnalle kesäkuussa 9.6. Yhdenvertaisuuden kehittäminen: SportElite laajensi toimintaansa kuurojen huippu-urheiluun ja otti toimintaansa mukaan kuuron korkeushyppääjän Valerie Borovskayan lokakuussa SportElite päätti vuoden 2011 aikana siirtyä käyttämään lähes yksinomaan julkisia kulkuneuvoja yksityisautoilun sijasta. Tarkistettiin toiminta hallitusohjelman (Katainen) mukaiseksi heinäkuussa: kärkenä innovatiivisuus sekä yritysvastuu. SportEliten tavoitteena oli auttaa 100 huippu-urheilijaa, urheilijamäärä oli 101 vuoden loppuun mennessä. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 4

6 YRITYSVASTUUN TAVOITTEET OSA-ALUE TAVOITE AIKATAULU Sosiaalinen vastuu Mahdollistaa SportEliten palvelut 300 urheilijalle 2016 Auttaa 150 urheilijaa lyhyellä aikavälillä 2012 Vastuullisuusmerkin lanseeraaminen 2012 Urheilijakoulutuksien kehittäminen Jatkuva tavoite Toimialan kansainvälinen kehittäminen (RSG Finland hanke) 2015 Vammaisurheilijoiden osuuden kasvattaminen 6 % -> 10 % Nuorten huippu-urheilijoiden osuus 62 % -> 70 % Urheilijoiden ammatin arvostuksen kasvattaminen (Eläkkeet, vakuutukset, Valtio, Elinkeinoelämä) Jatkuva tavoite Jatkuva tavoite Jatkuva tavoite Taloudellinen vastuu Mahdollistaa SportEliten urheilijoille menestymisedellytykset Jatkuva tavoite Kestävä, hallittu ja kannattava kasvu Jatkuva tavoite Omistus- ja rahoitusrakenteen kehittäminen 2012 Ympäristövastuu Aloittaa hanke WWF Green Office sertifikaatin saamiseksi 2013 ICT-alihankkijoiden valintatarkastelu ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon kartoittamiseksi 2013 Yleiset Kehittää GRI raportointia: varmentaa raportointi ulkoisesti tasolle C Yhteiskuntavastuuviestinnän kehittäminen (www, raportti, toimitukselliset julkaisut) Raportointiperiaatteet Tämä on SportEliten ensimmäinen GRI-yhteiskuntavastuuraportti. Se toteutettiin C-tasoisena, ja siinä on olennaisimmiksi katsotut indikaattorit ja teemat. Myös tulevaisuudessa raportti julkaistaan GRI-muotoisena, ja sitä laajennetaan sekä syvennetään tarpeen mukaan. Raportissa kerrotaan vuonna 2011 SportElitessa tehdyistä toimenpiteistä kaikilla yhteiskuntavastuun osa-alueilla. Raportti menneeltä vuodelta pyritään julkaisemaan aina kuluvan vuoden keväällä ja se ilmestyy vuosittain. Raportoinnin kehittäminen osana vastuullisuutta on nähty tärkeäksi sidosryhmävuorovaikutuksen tekijäksi. SportEliten yritysvastuuraportointi koostuu kahdesta osasta: yritysvastuuraportista ja internetsivuilla olevasta yritysvastuuosasta, jossa on myös kattava GRI-indikaattoritaulukko. SportElite näkee sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen tärkeänä menestystekijänä toiminnassaan. Toimialalla on elintärkeää omata hyvät suhteet kaikkiin sidosryhmiin. Yritysvastuuraportti toimiikin avoimena ovena ja hyvänä siltana keskusteluille. Raporttia todennäköisesti käyttäviksi sidosryhmiksi on määritelty sijoittajat, valtio, ministeriöt, urheilujärjestöt, asiakkaat (sponsorit) ja media. RAPORTIN PAINOPISTEET Yritysraportti kattaa kaikki yhteiskuntavastuun osa-alueet. Sosiaalisen vastuun kannalta SportEliten ylivoimaisesti olennaisin ja merkittävin toiminto on huippu-urheilijoiden taloudellisten menestymisedellytysten kasvattaminen yhteiskunnassa luvun doping skandaalien johdosta huippu-urheilun arvostus on alhaalla ja yritysraha vähissä - näin ollen urheilijat ovat taloudellisen ahdingon partaalla. Sosiaalisen vastuun korostaminen näkyy myös raportoitavissa tunnusluvuissa. Ympäristöön vaikutus ja päästöt ovat minimaaliset eikä oleellisia raportoinnin kannalta. Taloudellisen vastuun osalta pääpaino on kannattavan liiketoiminnan turvaamisessa pitkällä aikavälillä. RAPORTIN LAAJUUS JA RAJAUS Tämä raportti koskee koko SportElitea ja kaikkia sen tytäryhtiöitä sekä niiden toiminteita Suomessa. Toimipaikan osalta raportti koskee SportEliten toimistoa Hämeentie 105 A:ssa. Raportti ei koske alihankkijoita, koska ne eivät ole merkittävässä roolissa toistaiseksi yhtiön toiminnan kannalta. Erityisiä rajoituksia raportin laajuudessa tai rajauksessa ei ole. RAPORTOINNIN TIETOLÄHTEET, MITTAUS- JA LASKENTAMENETELMÄT Raportin tiedot on kerätty SportEliten sisäisistä järjestelmistä (Snoobi verkkoseuranta, Severa toiminnanohjaus, Webropol kyselytyökalu ja Apsis viestintätyökalu) sekä eri alihankkijoilta. Mittaus- ja laskentamenetelmien on noudatettu GRI G3 laskentaohjeita aina kun mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Mikäli jotain muuta mittausmenetelmää on käytetty, on tästä erikseen mainittu asian yhteydessä. Luvut on esitetty aikasarjoina aina kun luotettavasti mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Talouden osalta tiedot ovat peräisin kirjanpitotoimisto Pretax Oy:ltä. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 5

7 1.4 Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö ORGANISAATION HALLINTORAKENNE SportElite on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain ja yhtiön hallituksen määrittelemien hallintoperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. SportEliten ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. SportElite noudattaa päätöksenteossa ja hallinnossa osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä. Yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa osakeyhtiölain mukaisesti. SportEliten hallitus koostuu seuraavista henkilöistä: Jere Seppälä (pj) Hanna-Maria Seppälä ja Tero Seppälä. SportEliten tytäryhtiön SportElite Golf Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Juha Pyykölä. Hallitus vastaa yhtiön strategian, hallinnon, kirjanpidon, varainhoidon sekä yhtiön omistaja-arvon kehittämisestä vastuullisesti. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Kokouksista tehdään aina pöytäkirja. Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta Hanna-Maria Seppälää, toimivat operatiivisesti yhtiön johdossa johtuen yhtiön pienestä koosta. Tero toimii yhtiön operatiivisessa toiminnassa toimitusjohtajana ja Jere asiakkuusjohtajana. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi hän informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito sekä rahoitus on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Yhtiön muu johto tukee toimitusjohtajaa päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa. SPORTELITEN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ SportEliten yhteiskuntavastuun politiikka perustuu avoimuudelle. Vuorovaikutus ja muiden kunnioittaminen on keskeisin tapa saada asioita eteenpäin hyvässä yhteishengessä. Myös tämä raportti itsessään on tärkeä osa sidosryhmävuoropuhelua. Alla luetellut sidosryhmät ovat valittu SportEliten toiminnan näkökulmasta keskeisimmiksi sekä sidosryhmien palautteesta tarpeellisiksi. SIDOSRYHMÄ KESKUSTELUKUMPPANIT KESKUSTELUKANAVAT PALAUTE JA IDEAT Asiakkaat Sponsorit Uutiskirjeet, verkkosivut, esitteet, myyntikokoukset, asiakaslehdet, Facebook, LinkedIn, mainonta. Osaamisen kasvattaminen sponsoroinnissa Luottamuksen kasvattaminen urheiluun Yritysvastuu, kehitys ja riskienhallinta tärkeitä Urheilijat SportEliten huippuurheilijat ja muut suomalaiset urheilijat. Uutiskirjeet 6 kertaa vuodessa, sopimukset, tyytyväisyyskysely kerran vuodessa, urheilijakoulutukset 4-6 kertaa vuodessa, Osaamisen kasvattaminen yritysyhteistyössä Urheilijoiden tapaamiset yli lajirajojen Taloudellinen ahdinko, urasuunnittelu ja -tuki hakukonemarkkinointi. Facebook, haastattelut. Urheilujärjestöt Lajiliitot ja seurat. Tapaamiset, strategiset yhteistyösopimukset, uutiskirjeet, verkostoituminen. Osaamisen kasvattaminen yritysyhteistyössä Sponsorointikohteiden tuotteistaminen Huippuurheilujärjestöt OK, Paralympia, HUMU, ADT, SLU, U-akatemiat. Verkostoituminen, verkkosivut, uutiskirjeet. Vastuullisuusviestinnän lisääminen Puhtaasta urheilusta ja reilusta pelistä viestintä tärkeää -> luottamuksen kasvu Muut järjestöt Urheilijayhdistys, Valmentajayhdistys, Urheilupsykologiyhdistys, Manageriyhdistys, Keskuskauppakamari, Vuosikokouksissa vaikuttaminen, tapaamiset, toimitukselliset jutut hyväntekeväisyysjärjestön sidosryhmälehdissä (esimerkiksi UNICEF, Hengitysliitto, MLL ja ympäristöjärjestöt) Vastuullisuus- ja ympäristöasioiden esilletuonti Urheilijan ammatin arvostuksen lisääminen yhteistyössä järjestöjen kanssa Vakuutusasioiden kuntoon saattaminen Ammattimaistaminen ja osaamisen jakaminen hyväntekeväisyysjärjestöt. Sijoittajat VC, Business enkelit, TEM Information Memorandum tehty Ernst & Young toimesta. Yritysvastuuraportti, verkkosivut, liiketoimintasuunnitelma. SportEliten yritysvastuun tietoon saattaminen Avoin toiminta ja tiedottaminen Vastuullinen omistaja-arvon kasvattaminen Lakiasianhoitajat Urheiluoikeudenyhdistys, Asianajotoimistot. Uutiskirjeet, sopimukset, jäsentapaamiset, Urheiluoikeudenyhdistyksen vuosikirja. Urheilijan oikeusturvan kasvattaminen Asianmukaiset sopimukset (FIN ja ENG) Akateeminen Yliopistot, Arcada Yhteistyösopimukset, urheilijakoulutukset. Sponsorointiosaamisen kasvattaminen Media TV, radio, printti, sähköinen Toimitukselliset jutut, markkinointiyhteistyö, tiedotteet, verkkosivut. Valtiovalta OKM, UM, TEM, Verkostoituminen, hankeosallistuminen, Eduskunta suhdetoiminta, tapaamiset, tutkimukset, Yritysvastuuraportti. Henkilöstö Työntekijät Sähköposti, puhelimet, urheilu, toiminnanohjaus, työ- ja työehtosopimukset. Mediatoimistot Mainostoimistot, Uutiskirjeet, tapaamiset, suhdetoiminta. viestintätoimistot, mediatoimistot Yhteiskunta Suomen kansalaiset Verkkosivut, yritysvastuuraportti, media, Facebook. Urheilijan viestintätaidot ja tavoitettavuus Luotettava urheilijoiden oikeuksien hallinta Urheilijoiden talousahdinko tietoisuuteen Yritysvastuu ja innovatiivisuus tärkeitä Hyvinvointi, liikkuminen, ajan kunnioitus. Osaamisen kasvattaminen sponsoroinnissa SportEliten palvelut toimistoiden tietoisuuteen Lisämyyntiä mainostoimistoille sponsoroinnista Virheelliset mielikuvat ja asenteet kuntoon SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 6

8 SportElite kehittää toimialaansa olemalla jäsenenä tai osallistumalla keskusteluihin ja tutkimuksiin. Yhtiön toimitusjohtaja on jäsenenä Suomen Manageriyhdistyksessä sekä Suomen Urheiluoikeudenyhdistyksessä. Yhtiö on jäsenenä Finnish Business & Society (FIBS) ja Helsingin Kauppakamarissa. Lisäksi yhtiö osallistui toimialansa kehittämiseen myös kansainvälisesti EU-laajuisessa Impact Analysis tutkimuksessa huippu-urheilun kehittämisstrategiasta. 2 SOSIAALINEN VASTUU Sosiaalinen vastuun kantaminen on kaikista yhteiskuntavastuun osioista keskeisin SportEliten toiminnassa. SportEliten toiminta perustuu kestävän sponsorointiyhteistyön ja sitä kautta pitkäjänteisen huippu-urheilun talouden kehittämiseen, missä tavoitteena on luoda menestystä suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. HENKILÖSTÖ SportElitella työskentelee kaksi kokopäiväistä henkilöä. Muu henkilötyö (ydinliiketoiminnan ulkoa) on toistaiseksi ulkoistettu. Ulkoistettu on muun muassa viestintä, markkinointi ICT-järjestelmät ja kirjanpito joustavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden johdosta. Henkilöstöllä on käytössä joustavat työajat ja työsuhdepuhelimet. HENKILÖSTÖ Henkilöstö (vuoden lopussa) Opiskelijat - SportElite mukanaolo opinnäytetöissä (vuoden aikana / kumulatiivinen) 2 / 2 0 / 0 0 / 0 SportElite osallistuu myös akateemiseen yhteistyöhön tarjoamalla lopputyön aiheita opiskelijoille. Vuoden 2011 aikana SportElite oli mukana kahdessa lopputyössä. URHEILIJAT SportElite auttaa erityisesti niitä urheilijoita, jotka eniten apua tarvitsevat. Yli puolet SportEliten urheilijoista ovatkin nuoria huippulupauksia ja vammaisurheilijoita. Avun tarpeen lähtökohdat on johdettu Opetusministeriön selvityksen ja tutkimuksien pohjalta. Yhtiö panostaa urheilijoiden hyvinvointiin sekä heidän sponsorointiyhteistyön osaamisen kehittäminen merkittävästi. Keskeisimpinä työkaluina ovat urheilijakoulutukset sekä yhteistapaamismahdollisuudet. Lisäksi yhtiö tuo koulutuksissaan esille Urheiluakatemioiden toimintaa urheilijoilleen, jotta tietoisuus niiden olemassaolosta ja palveluista kasvaisi. SportElite järjesti kaikille urheilijoilleen muun muassa katsomokutsuvierasliput veloituksetta Suomen Urheilugaalaan jo toista vuotta peräkkäin. Tällä pyritään tukemaan huippuurheilun oman arvostuksen kasvattamista ja nuorten osallistumista sekä sitoutumista huippu-urheilun arvostusta kasvattavaan tapahtumaan yli lajirajojen. SportElite auttoi vuoden 2011 lopussa yli sataa (101) huippu-urheilijaa, joista nuoria alle 23v huippulupauksia oli 61. Urheilijamäärä kasvoi 66 %. Lähtövaihtuvuusprosentti pienentyi edelleen 4,9 prosenttiin, joka osaltaan viestii tyytyväisyydestä SportEliteen. Kesälajeista urheilijoita oli 79 ja talvilajeista 22. Kaikkiaan urheilijoita oli vuoden lopussa yli viidestäkymmenestä (51) kaupungista. Vammaisurheilijoita oli yhteensä 6 (5 vammaisurheilijaa ja 1 kuurojen urheilija). SportEliten tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta huippu-urheilussa ja erityisesti vastuullisessa sponsorointiyhteistyössä. URHEILIJAT Määrä yhteensä (vuoden lopussa) Lähtövaihtuvuus (%) 4,9 6,0 8,1 Urheilijoita (kesälajeista / talvilajeista) 79 / / / 2 Vammaisurheilijoita (vuoden lopussa) Alueellinen jakauma, monestako kaupungista (vuoden lopussa) Nuoria alle 23v (vuoden lopussa) URHEILIJAKOULUTUKSET Urheilijakoulutuksien tarkoitus on tehdä urheilijoista vastuullisia yhteistyön ammattilaisia jo nuoresta pitäen. Koulutukset koostuvat päivän mittaisesta paketista, jossa aamupäivällä on teoriaosuus ja iltapäivällä käytäntö. Teoriaosuudessa edistetään urheilijan vastuullista sponsorointiyhteistyötietoisuutta, urasuunnittelutietoisuutta sekä puhtaan urheilun ja reilun pelin sanomaa. Käytännön osuudessa toteutetaan TV-haastatteluharjoituksia. Mukana on SportEliten lisäksi luennoitsijat Antidopingtoimikunnasta (ADT), Suomen Liikunta ja Urheilusta (SLU) sekä henkilöstöpalveluyrityksestä (Adecco). Koulutus- ja studiotilat koulutuksiin tarjosi ammattikorkeakoulu Arcada. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 7

9 Vuoden aikana järjestettiin neljä urheilijakoulutusta, joihin osallistui yhteensä 31 urheilijaa, kaksi alaikäisen huoltajaa, yksi valmentaja sekä vammaisurheilijoiden avustajia ja kaksi viittomakielen tulkkia. Kaikkiaan koulutuksia on järjestetty 12 kertaa ja niistä arvokasta oppia on saanut 78 urheilijaa. Koulutuksien kokonaistyytyväisyys oli edelleen erinomainen 4,3 asteikolla 1-5 ja palautteenantoprosentti korkealla 97 %. Kauden aikana koulutuksia kehitettiin merkittävästi tilojen ja järjestelyiden osalta, joka näkyi koulutuspalautteessa tyytyväisyyden merkittävänä kasvuna 4,8 asteikolla 1-5. URHEILIJAKOULUTUS Urheilijakoulutuksia (vuoden aikana / kumulatiivinen) 4 / 12 4 / 8 2 / 4 Koulutettuja urheilijoita (vuoden aikana / kumulatiivinen) 31 / / / 23 Urheilijakoulutuksien kokonaistyytyväisyys (asteikolla 1-5) 4,3 4,3 4,4 Tyytyväisyys koulutusjärjestelyihin (asteikolla 1-5) 4,8 4,5 4,6 Palautteenantoprosentti 97 % 96 % 100 % TYYTYVÄISYYSKYSELYT SportElite järjestää tyytyväisyyskyselyn urheilijoilleen vuosittain. Kyselyn tavoitteena on kehittää toimintaa urheilijalähtöisesti. Tyytyväisyyttä on kysytty urheilijoilta jo kolmen vuoden ajalta. Kaikkiaan tyytyväisyys oli hyvä. Tyytyväisyys SportEliten palveluihin ja toimintamalliin pysyi samana 3,9 asteikolla 1-5. Osallistumisprosentti nousi hieman edellisestä vuodesta ollen hyvä 72 %. Yhtiö tulee panostamaan kyselyn kehittämiseen ensi vuonna ja tarkoituksena on ottaa käyttöön mm uusi entistä parempi kyselytyökalu. URHEILIJATYYTYVÄISYYSKYSELY Osallistuminen (vastausprosentti / vastanneita) 72 % / % / % / 24 Tyytyväisyys SportEliten palveluihin (asteikolla 1-5) 3,9 3,9 3,7 Tyytyväisyys SportEliten toimintamalliin (asteikolla 1-5) 3,9 3,9 3,9 TUOTEKEHITYS Yhtiön keskeisin arvolupaus urheilijoille on, että he pystyvät keskittymään oleelliseen. Arvolupaus taas yrityksille on, että kaikki SportEliten urheilijat ovat kansainvälisellä tasolla kilpailevia huippu-urheilijoita ja koulutettuja yhteistyön ammattilaisia. Näiden arvopohjalupausten filosofian pohjalta yhtiö kehittää uusia tuotteita sponsorointimarkkinoille sekä urheilun että yrityksien muuttuneisiin tarpeisiin. SportEliten tuotteita ovat urheilijoiden kaupallisista tunnisteista tuotteistetut uudenlaiset sponsorointiyhteistyön urheilijapaketit ja konseptit, joissa yritykset sekä urheilijat hyötyvät enemmän. Yhtiö käytti katsastuskauden aikana tuotekehityspanostuksiin sekä taloudellisia että henkilöresursseja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Uusia tuotteita julkaistiin kolme (Aqua, Extreme ja Hanki). Tavaramerkkejä laitettiin vireille kolme ja domaineja varattiin yhteensä neljä. Alla tuotekehitysvastuun tunnuslukuja. TUOTEKEHITYS Julkaistuja tuotteita (vuoden aikana / kumulatiivinen) 3 / 11 1 / 9 3 / 8 Tavaramerkit (vuoden aikana / kumulatiivinen) 3 / 5 1 / 2 0 / 1 Domaineja:.fi,.com,.info ja.net (vuoden aikana / kumulatiivinen) 4 / 7 0 / 3 2 / 3 HYVÄNTEKEVÄISYYS SportEliten urheilijat ovat mukana monessa valtakunnallisessa hyväntekeväisyysprojekteissa täysin veloituksetta. Pääsääntöisesti SportElite mahdollistaa ja koordinoi hankkeet urheilijoille. Urheilijan osallistuminen hyväntekeväisyyteen oikein toteutettuna kasvattaa urheilijan arvopohjaa ja samalla tuo hyväntekeväisyysorganisaatiolle hyötyjä - esimerkiksi urheilija toimii vetonaulana varainhankintaprojektissa ja siten kasvattaa hankittavien varojen kokonaismäärää. Alla kaksi esimerkkiä Unicefin ja Lastenyhdistys HOPE:n hyväntekeväisyysprojekteista ja palautteesta. Uimari Hanna-Maria Seppälä on ollut mukana useissa hyväntekeväisyys-kampanjoissa. Hän on toiminut aitona esikuvana lapsille ja nuorille erilaisissa Unicefin projekteissa, kuten mm; koululaisten UNICEF kävelyprojektissa ja UNICEF- pehmeä paketti projektissa sekä Janopäiväkampanjassa. Kaikki projektit ovat olleet menestyksekkäitä. Hanna-Maria on iloinen, motivoiva ja vastuullinen henkilö, joka panostaa sekä vaikuttaa erityisesti nuorten ja vähäosaisten asioiden edistämiseksi yhteiskunnassamme. Hän on ollut poikkeuksellisen aktiivinen ja antanut paljon aikaansa lasten ja nuorten asioille., toteaa Unicef pääsihteeri Pentti Kotoaro. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 8

10 Para-alppihiihtäjä Katja Saarinen ja kenttäratsastaja Minna Mettälä ovat olleet mukana HOPE yhdistyksen kalenterissa esikuvan roolissa nuorille lapsille. HOPE Yhdessä ja Yhteisesti ry on yhdistys, joka auttaa Suomen vähävaraisia ja kaltoinkohdeltuja lapsia. HOPE:n apua on saanut huostaan otetut lapset vastaanottokodeissa, koulu- ja kasvatuskodeissa sekä lapset, joiden kotona on päihdeongelmia tai varattomuutta. TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET Toiminnan pohjalla ja lähtökohtana käytetään useita tutkimuksia ja selvityksiä. SportElite toteutti kolme tutkimusta liittyen vastuulliseen sponsorointiin. Tutkimukset toteutettiin kuluttajille (Taloustutkimus, 4/2011, N=1096), yritysjohdolle haastatteluin (Taloustutkimus, 5/2011, N=10) ja huippu-urheilijoille (SportElite, 3/2011, N=36) Tutkimuksien tavoitteena on kehittää ja parantaa merkittävästi suomalaisten urheilijoiden menestymisedellytyksiä pitkäjänteisesti. Toimintamme on avointa ja perustuu muun muassa toimintamallille haettuun Korkeimman Hallinto-oikeuden myöntämään puoltavaan ennakkoratkaisuun (KHO päätös 2105/2/08), jonka mukaan veroteknillisesti SportElite voi yrityksenä toimia luotettavasti huippuurheilijoiden managerina. MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA TIETOTURVA Yhtiö toimii Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) laatiman markkinoinnin eettisten ohjeiden mukaisesti - tätä edellytetään myös yhteistyökumppaneilta. Konkreettisesti ICC:n suositukset on huomioitu muun muassa SportEliten sopimuspohjissa, neuvottelu- ja valintaprosesseissa sekä käytännön sponsorointiyhteistyön toteutuksessa. SportElite raportoi toiminnastaan avoimesti ja säännöllisesti kansainvälisen yhteiskuntavastuun GRI-raportointistandardin mukaisesti vuosittain. Yhtiö näkee yritysvastuun, sen toteuttamisen ja siitä kertomisen tärkeänä asiana toiminnassaan. SportEliten käyttää toiminnassaan nykyaikaisia työkaluja ja hallintajärjestelmää (CRM), joiden tietoturva on alan huippua. Järjestelmissä urheilijoiden ja asiakkaiden tiedot ovat turvassa luotettavasti. 3 TALOUDELLINEN VASTUU SportEliten visiona on olla Pohjoismaiden suurin toimija ja lisäksi yksi johtavia toimijoita toimialallaan pitkällä aikavälillä Pohjois- Euroopassa. Urheilijamäärällä mitattuna yhtiö on tällä hetkellä suurin Suomessa ja todennäköisesti myös Pohjoismaissa (ei varmistusta). SportEliten tavoitteena on taloudellisen lisäarvon mahdollistaminen talousahdingossa oleville urheilijoille tarjoamalla tuotteet ja palvelut kannattavasti kestävän kehittämisen periaatteella sekä sopusoinnussa yhteiskunnan tarpeiden kanssa. TALOUDELLISEN TOIMINNAN PERIAATTEET SportElite tulouttaa noin 75 % kaikista henkilökohtaisista sponsorointiyhteistyösopimuksista huippu-urheilijoiden tukemiseen ja kestävään huippu-urheilun kehittämiseen. Tavoitteena on kasvattaa huippu-urheilijoiden taloudellisia menestymisedellytyksiä. Konkreettisina toimenpiteinä ovat muun muassa urheilijoille maksuttomat yhteistyö- ja tukipalvelut sekä koulutukset. SportElite investoi vuosittain urheilijoiden menestymisedellytysten kehittämiseksi noin euroa per urheilija. Osakeyhtiönä SportElite on sitoutunut kestävään omistaja-arvon kasvattamiseen sekä noudattamaan osakeyhtiölakia voitonjaon suhteen. SportElite huomioi vahvasti toiminnassaan taloudellisten päätöstensä vaikutukset urheilijoihin ja yhteiskuntaan. Yhtiö ei ole maksanut osinkoa olemassaolonsa aikana. SportEliten hallitus onkin päättänyt, että toistaiseksi mahdolliset voittovarat käytetään toiminnan kestävään kehittämiseen, josta hyvänä esimerkkinä ovat toimenpiteet koottuna tähän yritysvastuuraporttiin. MARKKINAT JA KEHITTÄMINEN SportEliten operatiivinen voitto oli hieman yli 3 tuhatta euroa ja kannattavuus parani edellisen vuoden tappiosta -7,2 tuhannesta. Liikevaihto laski noin 15 % johtuen voimakkaasta resursoinnista tuotekehitykseen ja vuoden 2012 tuotelanseerauksen suunnitteluun. Toimintaan vaikuttivat merkittävästi uutisointi doping skandaaleista ja sopupeleistä. Yritysten ja yhteiskunnan silmissä urheilun vastuullisuudessa on kehitettävää. Lisäksi sponsorointiyhteistyön osaamisen tasossa sekä yrityksillä että urheilulla on merkittävästi kehitettävää. Osaamisen tason alhaisuus näkyy selkeimmin siten, että sponsorointisopimuksen solmimisen jälkeen yritys ei osaa tai ei tiedä miten hyödyntää urheilijaa markkinoinnissaan. Tämä johtaa useimmiten ei toivottuun ketjureaktioon -> hyötyjä ei synny tai pystytä todentamaan, koska niitä lisäksi ei ole mitattu. Näin ollen sponsori on tyytymätön ja jatkosopimuksia ei synny. Sponsorit hylkäsivät myös SportEliten tarjouksia, missä perusteluina olivat uutisointi dopingista tai urheilun sisäisistä riidoista vaikka SportEliten SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 9

11 toiminta oli yritysten mielestä muutoin erinomaista. SportEliten tavoitteena onkin kehittää yhteistyötä ja kasvattaa huippu-urheilijoiden ammatin arvostusta markkinoilla, jotta menestymisen eväät olisivat kohdallaan hyödyttävälle sekä kestävälle sponsorointiyhteistyölle. Toiminnan tavoitteena on myös yhdenvertaisuuden lisääminen sponsorointimarkkinoilla. Ongelman ydin on, etteivät eniten taloudellista apua tarvitsevat urheilijat saa sponsorirahaa. Tällaisia ovat mm huippulupaukset, marginaalilajeissa kilpailevat ja vammaisurheilijat. Ongelma on myös samanaikaisesti laaja - lähes kaikilla suomalaisilla urheilijoilla on tutkitusti taloudellisia huolia. Tavoitteena on yhdenvertaistaa markkinoita enemmän arvostamaan huippu-urheilua, jolloin myös sopimuksia saadaan syntymään enemmän ja laajemmille urheilijaryhmille. Strategisen sponsorointiyhteistyön kehittämisen myötä SportElite uskoo voivansa vaikuttaa sponsorimarkkinoiden kehittämiseen ja sitä kautta myös liiketoimintansa kasvattamiseen hallitusti ja vastuullisesti. TALOUDELLISEN VASTUUN TUNNUSLUKUJA TUNNUSLUVUT (1000 ) * Liikevaihto 120,8 138,6 165,8 139,1 Tulos/tappio 3,1 7,2 4,9 11,0 Tukiohjelmat (ELY-tuki) 9, Maksut Valtiolle (verot) 0,6 17,5 31,2 26,4 Henkilöstökulut 28,7 30,2 49,7 66,0 Maksut omistajille ja lainantarjoajille (osinko, lyhennykset) * Vuoden 2008 kausi YMPÄRISTÖVASTUU Ympäristövastuu ei ole olennainen indikaattori SportEliten toiminnassa, koska yhtiö ei itse aiheuta juuri ollenkaan päästöjä tai muuta olennaisesti ympäristö rasittavaa toimintaa. Yhtiön tuotteet ja palvelut ovat lähes kaikki tietoverkkoympäristössä. Ympäristöasiat koetaan yhtiössä kuitenkin tärkeäksi kestävän kehittämisen näkökulmasta ja toiminnassa onkin panostettu ympäristöystävällisempiin valintoihin erilaisissa yhteyksissä. Varsinaisia mittareita tai lukuja toiminnan tuloksista ei vielä ole saatavilla toistaiseksi. YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPIÄ VALINTOJA SportElite on halunnut vähentää merkittävästi paperin kulutusta. Yhtiö printtaa paperille lähtökohtaisesti vain ja ainoastaan kun on pakottava tarve. Tällaisia ovat muun muassa osa laskuista ja muu materiaalien printtaus urheilijakoulutuksiin. Kyselyt ja -lomakkeet ovat järjestetty sähköisesti verkkokyselytyökaluilla. Toiminnanohjaus ja urheilijahallinta ovat järjestetty kokonaan sähköiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi uutiskirjeet ja SportEliten julkaisut (mukaan lukien tämä yritysvastuuraportti) ovat saatavilla vain sähköisesti. Yksityisautoilla liikkumista on vähennetty merkittävästi ja pyritään kimppakyyteihin. Henkilöstö pyrkii lähtökohtaisesti käyttämään julkisia kulkuneuvoja aina kun mahdollista. Taksin käyttö on yrityksessä lähes olematonta. YMPÄRISTÖTIETOISUUTTA NUORILLE SportEliten urheilijakoulutuksissa on SLU:n asiantuntija kouluttamassa urheilijoita ympäristöystävällisempiin toimintatapoihin ja valintoihin. SLU:n reilun pelin periaatteet ja koulutusmateriaali (myös Reilun Pelin ympäristöosio) läpikäydään kaikille SportEliten urheilijoille. Koulutusmateriaalissa kerrotaan luontoon vaikuttamisesta pienillä teoilla - muun muassa kimppakyytien ja käyttökelpoisten urheiluvälineiden kierrättämisen merkityksen kautta. SportElite näkee keskeisimpänä vaikutuskeinona urheilijoille ympäristötietoisuuden kasvattamisen koulutuksien kautta. Tässä on erityisesti haluttu panostaa nuoriin urheilijoihin näin opitaan kunnioittamaan ympäristöä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja soveltamaan tietoisuutta sekä urheilussa että elämässään yleisesti. Lisäksi SportElite kokee asian tärkeäksi, koska tämän päivän huippulupaukset ovat huomisen päivän esikuvia tulevaisuuden nuorille. YMPÄRISTÖVASTUUN KEHITTÄMINEN Tavoitteena on saada Green Office sertifiointi SportEliten toimistolle lähivuosina. Selvitystyö on käynnistetty 2010 samassa toimistokerroksessa toimivien organisaatioiden kanssa yhdessä. Tämä pitää sisällään myös ICT-alihankkijoiden valintatarkastelun tarkoituksenmukaisemman ja ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon kartoittamiseksi. SportEliten tuotekehityksessä on keskeistä asiakas- ja urheilijalähtöisyys. Kehittämisen lähtökohtana ovat uudet innovaatiot, jotka hyödyntävät sähköisiä järjestelmiä vähentäen asiakkaiden ja urheilijoiden tarvetta liikkua (vähähiilisempiä kulkuvaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi). SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 10

12 5 GRI-TAULUKKO GRI-INDIKAATTORI 1. Strategia ja analyysi 1.1 Ylimmän johdon edustajan lausunto kestävän kehityksen merkityksestä organisaation ja sen strategian kannalta. 1.2 Organisaation keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus. RAPORTOITU VIITE / SELVITYS Kyllä Yritysvastuuraportti s. 2. Kyllä Yritysvastuuraportti s. 2 ja Organisaation taustakuvaus 2.1 Organisaation nimi Kyllä SportElite Marketing Oy 2.2 Tärkeimmät tavaramerkit/brandit, tuotteet ja/tai Kyllä Yritysvastuuraportti s. 3-4 ja 8. palvelut 2.3 Organisaation operatiivinen rakenne, kuten Kyllä Yritysvastuuraportti s tärkeimmät liiketoimintayksiköt, operatiiviset yhtiöt, tytäryhtiöt ja yhteisyritykset. 2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti. Kyllä SportEliten pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja yhtiö toimii Suomessa. 2.5 Niiden maiden lukumäärä ja nimet, joissa Kyllä Yritysvastuuraportti s. 3. organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen teemojen osalta. 2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Kyllä Yritysvastuuraportti s Markkina-alueet Kyllä Yritysvastuuraportti s Raportoivan organisaation koko Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6, 7 ja Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistusrakenteessa Kyllä merkittäviä muutoksia itse SportEliten organisaation koossa. Urheilijamäärä kasvoi merkittävästi katsastuskauden aikana, lisää tietoa s. 7. raportointijaksolla 2.10 Raportointijaksolla saadut palkinnot Kyllä Kauppalehti Optio voitti European Newspaper Award kilpailussa kunniamaininnan artikkelista (2/2011), jossa SportEliten huippu-urheilija Hanna-Maria Seppälä oli artikkelin pääroolissa otsakkeella Ammattina Huippuurheilija 3. Raportin muuttuja 3.1 Raportointijakso Kyllä Edellisen raportin päiväys Kyllä Aikaisemmin ei ole julkaistu GRI-raporttia, tämä on SportEliten ensimmäinen. 3.3 Raportin julkaisutiheys Kyllä Raportti julkaistaan vuosittain. 3.4 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja. Kyllä SportElite, Hämeentie 105 A FI Helsinki, Yhteiskuntavastuujohtaja / raportin laatinut: Jere Seppälä, jere.seppala[at]sportelite.fi, Raportin sisällönmäärittely Kyllä Yritysvastuuraportti s Raportin rajaus Kyllä Yritysvastuuraportti s Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai Kyllä Yritysvastuuraportti s. 5. rajauksessa. 3.8 Yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrattujen Kyllä Yritysvastuuraportti s. 5. toimitilojen, ulkoistettujen toimintojen ja muiden raportointijaksojen ja/tai organisaatioiden väliseen vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavien teemojen raportointiperusteet. 3.9 Tiedon mittaamistekniikat ja laskentaperusteet, Osittain Yritysvastuuraportti s. 5. mukaan luettuina indikaattoreiden ja muiden tietojen kokoamisessa käytetyt oletukset, arviot ja tekniikat Aikaisemmista raporteista poikkeavan tiedon Kyllä Aikaisemmin ei ole julkaistu GRI-raporttia, tämä on SportEliten ensimmäinen. syyt ja vaikutukset Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, Kyllä Aikaisemmin ei ole julkaistu GRI-raporttia, tämä on SportEliten ensimmäinen. rajauksissa tai mittausmenetelmissä Taulukko perussisällön sijainnista raportissa Kyllä Yritysvastuuraportti s ja SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 11

13 3.13 Raportin ulkopuolisen varmennuksen menettelytavat ja nykyiset käytännöt. Kuvaile ulkopuolisen varmennuksen laajuus ja lähtökohdat, mikäli ne eivät sisälly yhteiskuntavastuuraportissa olevaan varmennuslausuntoon. Kuvaile myös raportoivan organisaation ja varmennuksen tekijöiden keskinäistä suhdetta. Yritysvastuuraporttia ei ole vuoden 2011 osalta varmennettu. 4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö 4.1 Organisaation hallintorakenne, mukaan lukien Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. johtoryhmän alaisuudessa toimivat valiokunnat, jotka ovat vastuussa tietyistä tehtävistä, kuten strategian asettamisesta tai organisaation valvonnasta. 4.2 Kuuluuko organisaationjohtoryhmän Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. puheenjohtaja organisaation toimivaan johtoon. 4.3 Johtoryhmän riippumattomien ja/tai toimivaan Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. johtoon kuulumattomien jäsenten määrä niiden organisaatioiden osalta, joilla on yhtenäinen hallintorakenne. 4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. mahdollisuudet tarjota hallitukselle suosituksia ja neuvoja. 4.5 Organisaation toiminnan tulosten (myös sosiaalisen ja ympäristötoiminnan) vaikutus johtoryhmän jäsenten ja ylimmän johdon palkkoihin ja palkkioihin (mukaan luettuina erojärjestelyt). 4.6 Menettelytavat eturistiriitojen välttämiseksi johtoryhmässä. 4.7 Johtoryhmän jäsenten asiantuntemuksen ja pätevyyden määrittelykäytännöt organisaation taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöstrategian osalta. 4.8 Organisaation missio tai arvot, toimintasäännöt Osittain Yritysvastuuraportti s. 3 ja 5. ja -periaatteet, jotka ovat olennaisia organisaation taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristötoiminnan kannalta, sekä näiden toimeenpanokäytännöt. 4.9 Johtoryhmän tavat hallinnoida organisaation Osittain Yritysvastuuraportti s. 6 ja taloudellista, sosiaalista ja ympäristötoimintaa, mukaan lueteltuna näihin liittyvät keskeiset riskit ja mahdollisuudet kuin myös kansainvälisten käytäntöjen, menettelyohjeiden ja periaatteiden mukainen toiminta Johtoryhmän toiminnan arviointiprosessit erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristötoiminnan osalta Noudattaako organisaatio varovaisuusperiaatetta ja millä tavalla Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöperuskirjat, periaatteet tai aloitteet Jäsenyydet järjestöissä (kuten Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. toimialajärjestöissä) ja/tai kansallisissa/kansainvälisissä edunvalvontaorganisaatioissa Luettelo organisaation sidosryhmistä Kyllä Yritysvastuuraportti s Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet. Kyllä Yritysvastuuraportti s Sidosryhmätoiminnan periaatteet (esim. miten eri sidosryhmiin pidetään yhteyttä) Sidostyhmien esille nostamat huolenaiheet: miten organisaatio on ottanut ne huomioon raportoinnissaan ja muussa toiminnassaan. Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. Kyllä Yritysvastuuraportti s. 6. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 12

14 5. Johtamistapa ja toimintaindikaattorit JOHTAMISTAPA TALOUDELLISEN VASTUUN INDIKAATTORIT EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo, Osittain Yritysvastuuraportti, raportoitu osittain s. 3 ja sisältäen tulot, toimintakulut, henkilöstökulut, lahjoitukset ja muut yleishyödylliset panokset sekä verot. EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnan kannalta. EC3 Eläketurvan kattavuus. Kyllä Yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen eläketurva koskee kaikkia työntekijöitä. EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen avustus. Kyllä SportElite sai Valtiolta ELY-tukea 9t euroa tuotekehitykseen vuonna EC5 Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde organisaation keskeisissä toimipaikoissa EC6 Paikallishankintaperiaatteet ja paikallisten hankintamäärien suhteellinen osuus organisaation keskeisten toimipaikkojen osalta. EC7 Paikallista rekrytointia koskevat menettelytavat sekä paikallisyhteisöistä palkatun ylimmän johdon osuus organisaation keskeisimmissä toimipaikoissa. EC8 Infrastruktuuri-investointien kehittyminen ja vaikutukset sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut (kaupalliset, luontaissuoritukset, pro bono -työ). EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus. YMPÄRISTÖVASTUUN INDIKAATTORIT EN1 Käytetyt materiaalit painon ja määrän mukaan. EN2 Kierrätettyjen materiaalien suhteellinen osuus käytetystä materiaalista. EN3 Päälähteiden suora energiankulutus. EN4 Päälähteiden epäsuora energiankulutus. EN5 Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista Osittain Yritysvastuuraportti, raportoitu osittain s. 10. syntynyt energiansäästö. EN6 Energiatehokkaiden tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvat tuotteet ja palvelut ja näiden vaikutukset energiankäyttöön. EN7 Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutetut säästöt. EN8 Lähdekohtainen veden kokonaiskulutus. EN9 Vesivoimavarat, joihin vedensäästö on vaikuttanut keskeisellä tavalla. EN10 Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden suhteellinen osuus ja kokonaismäärä. EN11 Omistetun, vuokratun ja hallitun maan sijainti ja koko suojelluilla alueilla tai niiden läheisyydessä sekä suojeltujen alueiden ulkopuolella olevilla korkean biodiversiteettiarvon alueilla. EN12 Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palveluiden keskeiset vaikutukset suojeltuihin ja näiden ulkopuolisiin korkean biodiversiteettiarvon alueisiin. EN13 Suojellut tai entisöidyt elinympäristöt. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 13

15 EN14 Biodiversiteettiin kohdistuvien vaikutusten hallintastrategiat, nykyiset toimenpiteet ja - suunnitelmat. EN15 Niiden Maailman luonnonsuojeluliiton punaisella listalla ja kansallisella suojelulistalla olevien lajien lukumäärä, joiden elinympäristö kuuluu organisaation vaikutusalueeseen (sukupuuttoriskin mukaan määriteltynä). EN16 Suorat ja epäsuorat kokonaiskasvihuonekaasupäästöt painon mukaan. EN17 Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt painon mukaan. EN18 Toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja saavutetut vähennykset. EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt painon mukaan. EN20 Typpi- ja rikkioksidipäästöt (NO- ja SO-päästöt) sekä muut merkittävät päästöt ilmaan tyypin ja painon mukaan. EN21 Kokonaispäästöt veteen laadun ja kohdevesistön mukaan. EN22 Jätteiden kokonaispaino tyypin ja loppusijoitusmenetelmän mukaan. EN23 Merkittävien vuotojen lukumäärä ja kokonaistilavuus. EN24 Baselin sopimusasiakirjan liitteissä I, II, III ja VIII ongelmajätteiksi luokiteltujen kuljetettujen, maahantuotujen, maasta vietyjen tai käsiteltyjen jätteiden paino sekä kansainvälisin laivakuljetuksin kuljetettujen jätteiden suhteellinen osuus. EN25 Vesistöt ja niihin yhteydessä olevat elinympäristöt, joihin organisaation vesipäästöt ja valumat vaikuttavat: koko, suojeluaste ja biodiversiteettiarvo. EN26 Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutuksen laajuus. EN27 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin. EN28 Ympäristölakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja muiden rangaistusten kokonaismäärä. EN29 Organisaation toiminnassa käytettyjen tuotteiden, materiaalien ja muiden tavaroiden kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset. EN30 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja - investoinnit tyypeittäin. Kyllä Yritysvastuuraportti s. 10. Osittain SportEliten toiminnasta aiheutuneet jätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriverkostoon. Kunnallisesta viemäriverkostosta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Lukuja ei saatavilla toistaiseksi. Kyllä Yritysvastuuraportti s. 5 ja 10. SOSIAALISEN VASTUUN INDIKAATTORIT Henkilöstökäytäntöihin ja työoloihin liittyvät indikaattorit LA1 Henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan. LA2 Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja - aste ikäryhmän, sukupuolen ja organisaation toiminta-alueen mukaan. LA3 Kokopäiväisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole tarjottu määräaikaisille tai osa-aikaisille Kyllä Yritysvastuuraportti s. 7. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 14

16 työntekijöille (keskeisten toimintojen osalta). LA4 Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden suhteellinen osuus. LA5 Vähimmäisirtisanomisaika muutostilanteissa ja onko aika määritelty työehtosopimuksissa. LA6 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoaantavissa toimikunnissa. LA7 Tapaturmien ja ammattitautien, menetettyjen työpäivien ja poissaolojen määrät ja työhön liittyvien kuolemantapausten lukumäärä toimialueittain. LA8 Organisaation työntekijöille, heidän perheilleen ja muille toimintayhteisön jäsenille suunnatut koulutus-, harjoittelu-, opastus-, ennaltaehkäisy- ja riskinhallintaohjelmat vakavien sairauksien varalta. LA9 Ammattiliittojen kanssa solmittujen sopimusten käsittämät terveys- ja turvallisuusteemat. LA10 Koulutustuntien vuosikeskiarvo työntekijää kohden henkilöstöryhmittäin. LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmat työssäoloaikana ja työsuhteen päättyessä. LA12 Niiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä, joiden kanssa käydään säännöllisiä kehitys- ja urakeskusteluja. LA13 Hallintoelinten kokoonpano ja niihin kuuluvien työntekijöiden osuus sukupuolen, iän, vähemmistöryhmien ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien indikaattoreiden mukaisesti. LA14 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäin. Ihmisoikeusindikaattorit HR1 Niiden keskeisten investointisopimusten prosentuaalinen osuus ja kokonaislukumäärä, jotka sisältävät ihmisoikeusehtoja tai joiden osalta on tehty ihmisoikeusarviointi. HR2 Niiden keskeisten alihankkijoiden ja urakoitsijoiden prosentuaalinen osuus, joiden osalta on tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteet. HR3 Työntekijöille tarjotun ihmisoikeuskoulutuksen kokonaistuntimäärä ja koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä. HR4 Syrjintätapausten ja niihin liittyneiden toimenpiteiden kokonaislukumäärä. HR5 Niiden toimintojen määrittely, joissa yhdistymisvapaus ja yhteistoimintaneuvottelutoiminta voi olla uhattuna sekä toimenpiteet näihin liittyvien oikeuksien tukemiseksi. HR6 Toiminnot, joihin liittyy lapsityövoiman käytön riski sekä toimenpiteet lapsityövoiman käytön estämiseksi. HR7 Toiminnot, joihin liittyy pakkotyön riski sekä toimenpiteet pakkotyön estämiseksi. HR8 Organisaation järjestämään ihmisoikeuskoulutukseen osallistuneen turvallisuushenkilöstön osuus. HR9 Alkuperäisväestöjen oikeuksiin kohdistuneiden rikkomusten ja niihin liittyneiden toimenpiteiden kokonaislukumäärä. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 15

17 Yhteiskuntaan liittyvät toimintaindikaattorit SO1 Yhteisöihin vaikuttavien arviointi- ja Kyllä Yritysvastuuraportti s hallintaohjelmien ja käytäntöjen luonne, laajuus ja tehokkuus (aloitus, toimenpiteet ja lopetus). SO2 Niiden liiketoimintayksiköiden suhteellinen osuus ja kokonaislukumäärä, joiden osalta on tehty lahjontariskianalyysi. SO3 Niiden työntekijöiden suhteellinen osuus, jotka ovat osallistuneet organisaation lahjonnanvastaisen toimintaan liittyvään koulutukseen. SO4 Lahjontatapauksiin liittyvät toimenpiteet. SO5 Osallistuminen julkishallinnon kehittämiseen ja lobbaukseen. SO6 Poliittisille puolueille, poliitikoille ja muille vastaaville instituutioille annettu taloudellinen tuki ja luontaissuoritukset valtioittain. SO7 Kilpailun rajoittamiseen ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvien oikeudenkäyntien kokonaismäärä sekä niihin liittyvät toimenpiteet. SO8 Lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja muiden rangaistusten kokonaislukumäärä. Tuotevastuuindikaattorit Kyllä Yritysvastuuraportti s. 4-6 ja 9. PR1 Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren eri vaiheessa tehdyt terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi- ja kehittämistoimenpiteet sekä näiden käytäntöjen kohteena olleiden tuote- ja palveluryhmien prosentuaalinen osuus. PR2 Tuotteita ja palveluita koskevien terveys- ja turvallisuusmääräysten ja vapaaehtoisten sääntöjen rikkomusten kokonaismäärä näiden elinkaaren ajalta seuraamusten mukaisesti lueteltuina. PR3 Tuote- ja palvelutietoihin liittyneet vaatimukset ja niiden prosentuaalinen osuus. PR4 Tuote- ja palvelutietoja sekä näiden merkintöjä koskevien määräysten ja vapaaehtoisten sääntörikkomusten kokonaismäärä seuraamusten mukaisesti lueteltuina. PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt, mukaan luettuna asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset. PR6 Markkinointiviestintään (mm. mainonta, myynninedistäminen ja sponsorointi) liittyvien lakien, normien ja vapaaehtoisten sääntöjen noudattamista tukevat käytännöt. PR7 Markkinointiviestintää koskevien määräysten ja vapaaehtoisten sääntörikkomusten kokonaismäärä seuraamusten mukaisesti lueteltuina. PR8 Asiakkaan yksityisyyttä loukkaavien rikkomusten ja asiakastietojen katoamista koskevien valitusten kokonaismäärä. PR9 Tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja käyttämiseen liittyvien lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen merkittävien sakkojen rahallinen arvo ja muiden rangaistusten kokonaislukumäärä. Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Yritysvastuuraportti s. 8. Urheilijoiden tyytyväisyyskysely. Koulutuksien tyytyväisyyskysely. Yritysvastuuraportti s. 9. Yhtiö toimii Suomen lakien ja ICC kansainvälisen kauppakamarin sääntöjen mukaisesti. Lisäksi SportElite noudattaa toiminnassaan SLU:n reilun pelin ohjeita. rikkomuksia. loukkauksia. Yritysvastuuraportti s. 5. SportElitella on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tietoturvallinen ja vahvasti suojattu. rikkomuksia. Yritysvastuuraportti s. 9. SportElite on hakenut KHO:lta ennakkoratkaisupäätöksen toiminnan lainmukaisuudelle. SportElite - vastuullinen sponsorointiyhteistyön ammattilainen 16

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Suomen golfin strategia käytäntöön vienti

Suomen golfin strategia käytäntöön vienti Suomen golfin strategia käytäntöön vienti Golfalan liikevaihto Jäsenmäärä 143182 250 Työllistää miljoonaa euroa ~2000 Kenttäyhteisöjä 130 Golfin potentiaali 1,7miljoonaa golfista kiinnostunutta 700 000

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Mitä sponsorointi on? Sisältö. Hallitus linjaa ja päättää. Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet

Mitä sponsorointi on? Sisältö. Hallitus linjaa ja päättää. Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet Mitä sponsorointi on? Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet Tiivi Pukkila-Nupponen Päivitetty esitys 17.5.2016 Sponsorointi on tapahtuman, toiminnan, henkilön tai organisaation tukemista

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

22 Minna Kamula 1 November 2012

22 Minna Kamula 1 November 2012 22 Minna Kamula 1 Organisaation ensiaskeleet kohti kestävää kehitystä Liiketalouden yksikkö 21.11.2012 Seminaarin ohjelma 12:30 13:00 Kahvitarjoilu 13:00 13:05 Tilaisuuden avaus, yksikönjohtaja Päivi Vesala

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet

Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset. - päälinjat ja periaatteet Liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustukset - päälinjat ja periaatteet Keskeiset lähtökohdat Liikuntalain ja asetuksen tavoitteiden noudattaminen Yleisten arviointiperusteiden soveltaminen nykyistä

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Päivän ohjelma: 10.00 Tervetuliaiskahvit 10.30 Tilannekatsaus: Missä mennään arviointimallin uudistuksessa

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO https://asiointikuopiofi/elomake3/lomake/raporttiphp?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50 Sivu 1/6 292014 Käyttäjä: KIRJAAMO lomakkeet uusi lomake asetukset ryhmät ohjeet kirjaudu ulos Raportti Raportti: tukihakemukset

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

Suomen golfin strategia

Suomen golfin strategia Suomen golfin strategia Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Suomen golfin strategia 13.2.2015

Suomen golfin strategia 13.2.2015 Suomen golfin strategia 13.2.2015 Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot