HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus"

Transkriptio

1 HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus

2

3 HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus Sisällys Tämä on HSL 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden varrelta 8 Asiakkaat 14 Henkilöstö 16 Ympäristö 20 Joukkoliikenne lukuina 22 Talous 26 Hallinto ja organisaatio 30

4

5 HSL kuljetti vuonna 353,3 miljoonaa matkustajaa.

6 TAVOITTEET ARVOT Sujuvat matkat Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon ja sujuviin liityntäyhteyksiin. Joukkoliikenne kasvuun Ohjaamme liikenteen kasvun joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Selkeää palvelua Tarjoamme asiakkaille ajantasaista tietoa ennen matkaa ja matkan aikana sekä selkeät, helppokäyttöiset ja kohtuuhintaiset liput. Tiivis ja vetovoimainen seutu Raideliikenneverkkoon perustuva liikennejärjestelmä tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa seudun vetovoimaisuutta. Yhteistyö VISIO 2025 Joukkoliikenne on ykkösvalinta. Helsingin seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä. Ympäristövastuu Vähemmän päästöjä Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta joukkoliikenteessä. Asiakaslähtöisyys Jatkuva kehittyminen Tehokasta taloutta Parannamme joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja vahvistamme koko liikennejärjestelmän rahoituspohjan kestävyyttä. PERUSTEHTÄVÄ Helsingin seudun liikenne kehittää ja tarjoaa sujuvia ja luotettavia liikkumisratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen HSL:llä oli vuonna yhdeksän strategiasta johdettua tavoitetta, joiden toteutumista seurattiin niitä varten kehitettyjen mittareiden avulla. 1. Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon ja sujuviin liityntäyhteyksiin Joukkoliikenteen luotettavuus (ajettujen vuorojen osuus aikataulun mukaisista) 99,74 % 99,75% Matkanteko on nopeaa ja sujuvaa (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 88,00 % 87,43% Joukkoliikennevälineen vaihtaminen sujuu hyvin (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 87,00 % 85,39% 2. Tarjoamme asiakkaille ajantasaista tietoa ennen matkaa ja matkan aikana sekä selkeät, helppokäyttöiset ja kohtuuhintaiset liput Tavoitetaso Toteuma Etukäteen hankituilla lipuilla tehtyjen nousujen osuus: kehitetään mittari ja aikasarja 100,00 % 100,00% Tietoa aikatauluista ja reiteistä on hyvin saatavilla (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 88,00 % 88,20 % Lippu- ja informaatiojärjestelmäuudistuksen vuosittaisen suunnitelman toteutumisaste 100,00 % 85,00 % 4

7 TÄMÄ ON HSL HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus 3. Ohjaamme liikenteen kasvun joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn Tavoitetaso Joukkoliikenteen osuus moottoriliikenteestä Helsingin niemen rajalla aamuruuhkassa 73,90 % 73,0 Kehä I:n tasoon ulottuvilla poikittaislinjoilla (koko vrk) 20,0% 20,69 % Kokonaismatkustajamäärä suhteutettuna kokonaisasukasmäärään (nousua/asukas/v) ,77 HSL:n arvostusindeksi (julkisuuskuva, brändi) Toteuma Asukkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteeseen (BEST-tutkimus) 85,00 % 79,40 % Yleisarvosana HSL-alueen joukkoliikenteelle (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 90,00 % 90,00 % 4. Raideliikenneverkkoon perustuva liikennejärjestelmä tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa seudun vetovoimaisuutta HLJ 2015:n valmistelu siten, että strategisuus ja vaikuttavuus vahvistuvat, maankäyttö ja liikenne sovitetaan yhteen aiempaa paremmin ja eri liikennemuotojen roolit määritellään 100,00 % 100,00 % Yritysten tyytyväisyysindeksi: kehitetään mittari ja aikasarja 100,00 % 100,00 % 5. Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta joukkoliikenteessä Bussiliikenteen päästö- ja energiatehokkuusindeksi EU:n haitta-arvojen kautta (snt/matkustajakm) 0,734 0, Parannamme joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja vahvistamme koko liikennejärjestelmän rahoituspohjan kestävyyttä Lipputulot/toimintamenot 49,80 % 49,30 % Joukkoliikenteen tuottavuus: matkustajakilometrin hinnan nousu on pienempi kuin joukkoliikenteen kustannusindeksin nousu. 0,70 % 6,0 % Matkalipun tarkastuksen tehokkuus: tarkastettujen matkustajien määrä/tarkastuspäivät Uusien rahoituslähteiden osuus kokonaisrahoituksesta 100,00 % 100,00 % Junaliikenteen kilpailuttamisen työohjelman toteutumisaste 100,00 % 100,00 % 7. Kehitämme osaamistamme tavoitteellisesti ja monipuolisesti toiminnan ja tulosten parantamiseksi HSL-tason osaamisen kehittämissuunnitelma vuodelle 2015, johdettu strategisista tavoitteista ja tunnistetuista osaamisen kehittämisen muutostarpeista 100,00 % 100,00 % 8. Vahvistamme esimiestyön ammattimaisuutta ja henkilöstön työyhteisötaitoja Henkilöstökysely, esimiestyö-indeksi 3,9 3,8 Henkilöstökysely, yhteistyö-indeksi 4,0 3,94 9. Teemme tuloksellista yhteistyötä työkavereiden, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa Henkilöstökysely, organisaation toimivuus -indeksi 3,45 3,27 Henkilöstökyselyn tuloksista johdettu, konkreettinen ja todennettavissa oleva suunnitelma, jossa on määritelty toimenpiteet (suunnitelman toteutumis-%) 100,00 % 30,0 % 5

8 Joukkoliikenteestä ykkösvalinta HSL onnistui viidentenä toimintavuotenaan suhteellisen hyvin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Asettamistamme tavoitteista saavutimme 59,3 prosenttia ja tulos muodostui 5,0 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, kun talousarviossa varauduttiin 8,3 miljoonan euron alijäämään. Bussiliikenteen operointikustannuksissa syntyi säästöjä, koska poltto- ja voiteluaineiden hinnat pysyivät alhaisina, ja junaliikenteen kalustokorvauksissa säästettiin matalan korkotason ansiosta. Myös asiakkaiden mielestä onnistuimme hyvin. Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikennepalveluihin on pysynyt vuosia korkealla, ja vuoden kyselyissä päästiin ennätyslukemiin: lähes 88 prosenttia matkustajista antoi joukkoliikenteelle hyvän tai erittäin hyvän arvosanan. Aloitimme jo syksyllä uuden strategiamme valmistelutyön, johon osallistuivat niin henkilökunta, keskeiset sidosryhmät kuin asiakkaamme. HSL:n hallitus hyväksyi toimintastrategian vuoden alussa ja yhtymäkokous marraskuussa. Uusi strategia ohjasi jo toimintaamme ja olemme vahvasti sitoutuneet tekemään työtä toteuttaaksemme vuoteen 2025 ulottuvan visiomme: Joukkoliikenne on ykkösvalinta, ja Helsingin seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä. Liikenne ja maankäyttö nivoutuvat yhteen HSL:n työssä keskeisellä sijalla on Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittäminen. Valtion, Helsingin seudun kuntien ja HSL:n solmima maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimus tarjoaa mahdollisuudet eheyttää seudun yhdyskuntarakennetta sekä sovittaa liikennettä ja maankäyttöä entistä tiiviimmin yhteen. Elokuussa saatiin aikaan myös valtion ja seudun kuntien välinen sopimus liikenteen infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) luonnos ja vaikutusten arviointi valmistuivat yhtä aikaa seudun 14 kunnan maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian luonnosten kanssa. HSL:n tavoitteena on laajentua koko Helsingin seudulle. Näin joukkoliikennettä voitaisiin suunnitella toimivampana kokonaisuutena ja hankkia entistä tehokkaammin. Maan hallituksen käynnistämä selvitystyö metropolihallinnosta jatkui, ja HSL on ollut keskeisesti mukana suunnittelemassa metropolihallinnon toimintoja. Valtionvarainministeriön asettama työryhmä sai joulukuussa valmiiksi ehdotuksensa metropolihallintoa koskevaksi lakiesitykseksi. Maan hallitus ei kuitenkaan antanut esitystä huhtikuussa työnsä lopettavalle eduskunnalle. HSL:ssä jatkettiin taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ ) uudistusten valmistelua. Tavoitteena on saada uusi matkakorttijärjestelmä käyttöön vuonna LIJ-hanke tuo koko seudun joukkoliikenteen ajantasaisen matkustajainformaation piiriin ja mahdollistaa uudenlaisia palveluja matkustajille. Strategiamme mukaisesti ne ovat omiaan lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä suhteessa henkilöautoiluun. Raideliikenne vahvistuu HSL valmistautuu kilpailuttamaan alueensa sisäisen lähijunaliikenteen VR-Yhtymän kanssa neuvotellun suorahankintasopimuksen päättyessä. Tavoitteena on, että kilpailutettu liikenne alkaisi vuonna VR teki helmikuun 2015 alussa HSL:lle tarjouksen uudesta sopimuksesta siirtymäkaudelle Tarjous toisi merkittäviä säästöjä ja nopeuttaisi vanhan kaluston 6

9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus poistumista. Jos HSL hyväksyy tarjouksen, lähijunaliikenteen kilpailutus siirtyy kolmella vuodella eteenpäin. Muussa tapauksessa kilpailutuksen valmistelu jatkuu suunnitellulla aikataululla. Valmistautuminen Kehäradan liikenteen alkamiseen ja Vantaan bussilinjaston uudistukseen jatkui kiihtyvällä tahdilla. Kehärata on valtakunnallisesti merkittävä hanke, jonka myötä kesällä 2015 avautuu raideyhteys lentoasemalle ja sieltä muun Suomen raiteille. Syksyllä 2015 aloittaa myös uusi runkobussilinja 560 Rastilasta Myyrmäkeen. Sipoon ja Kirkkonummen bussiliikennepalvelut siirtyivät syyskauden alkaessa HSL:n hoidettaviksi. Bussiliikenne järjestettiin uudenlaisella sopimusmallilla, jossa liikennöitsijä suunnittelee aikataulut HSL:n määrittelemien reittien ja palvelutaso-ohjeiden mukaan. HSL:n tavoitteena oli luoda kumpaankin kuntaan entistä selkeämpi linjasto. Ensimmäinen henkilöstöstrategiamme valmisteltiin yhdessä uuden toimintastrategian kanssa. Molempien valmistelua ohjasivat vahvasti HSL:n arvot: asiakaslähtöisyys, jatkuva kehittyminen, yhteistyö ja ympäristövastuu. HSL:ssä työskentelee osaava, innostunut ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka osaltaan mahdollistaa uuden toimintastrategiamme sekä henkilöstöstrategiamme tavoitteiden toteuttamisen. Toimitusjohtaja 7

10 Katsaus vuoteen Sipoon ja Kirkkonummen uudet bussilinjat aloittivat Sipoon ja Kirkkonummen bussilinjastot siirtyivät HSL:n järjestämiksi syksyllä. Esimerkiksi Kirkkonummella linjaversioiden määrä väheni yli sadasta noin kahteenkymmeneen. Sipoon liikenteessä pyrittiin parantamaan etenkin ilta- ja viikonloppuliikennettä. HSL vastaa linjaston suunnittelusta, liikennöitsijöiden kilpailuttamisesta ja liikenteen hankkimisesta, ja liikennöitsijät laativat linjojen aikataulut HSL:n määrittämän palvelutason perusteella. Uuden suunnitelman mukainen liikennöinti käynnistyi elokuussa. Kirkkonummella tehtiin heti liikenteen käynnistyttyä liuta pikaisia korjauksia koululaisten matkoista saadun runsaan asiakaspalautteen vuoksi. Lokakuussa muutoksia tehtiin samasta syystä vielä lisää, ja samalla lisättiin toivottu suora bussiyhteys Kirkkonummelta Helsinkiin aamun työmatkaliikenteeseen. Kutsuplus lisäsi suosiotaan ja keräsi palkintoja Kutsuplussan palvelualue laajeni vuoden alussa Tapiolaan, Itäkeskukseen ja Myllypuroon ja syksyllä liikennöintiaika piteni puoleenyöhön. Matkustajamäärä kasvoi vauhdilla koko vuoden: joulukuussa tehtiin lähes Kutsuplus-matkaa. Rekisteröityneitä asiakkaita oli vuoden lopussa yli Asiakkuusjohtamisen ammattilaisten CXPA Finland palkitsi Kutsuplussan Suomen parhaana asiakastekona. Raadin mukaan Kutsuplus mullistaa joukkoliikennepalveluiden kulutustottumukset, vaikuttaa merkittävästi ympäristöön ja asumisviihtyvyyteen ja parhaimmillaan kannustaa satunnaisia asiakkaita joukkoliikenteen vakioasiakkaiksi. Kutsuplussan järjestelmäkehittäjä Ajelo Oy palkittiin ITS Europen älyliikennekonferenssin sovelluskilpailussa. Raati antoi kiitosta konseptin helppoudesta ja erityisesti big datan menestyksellisestä käytöstä julkisella sektorilla. HSL valmistelee lähijunaliikenteen kilpailutusta HSL valmistautuu kilpailuttamaan lähijunaliikenteen, kun nykyinen sopimus VR:n kanssa päättyy. HSL ostaa lähijunaliikenteen palveluita vuosittain yli 70 miljoonalla eurolla ja saa sillä noin 7 miljoona junakilometriä vuodessa. Lähijunaliikenne on tarkoitus kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena, joka sisältää liikennöinnin ja Flirt-junien kunnossapidon. Lähijunaliikenteeseen on tulossa 34 uutta Flirt-junaa vuoden 2017 toukokuuhun mennessä. HSL vuokraa junat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Junakalusto Oy:ltä. Kilpailutusta valmisteltiin vuonna monin toimin siten, että kilpailutettu lähijunaliikenne voisi alkaa vuonna VR jätti HSL:lle alkuvuodesta 2015 tarjouksen siirtymäkauden lähijunaliikenteestä vuosille Tarjous on HSL:lle merkittävästi nykyistä sopimusta edullisempi. Jos HSL hyväksyy tarjouksen, lähijunaliikenteen kilpailutus siirtyy kolmella vuodella eteenpäin. 8

11 VUODEN VARRELTA HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Raitiolinjasto selkeytyy ja vahvistuu Raitioliikenteen linjastosuunnitelman laadinta saatiin loppusuoralle. Alkuvuonna suunnitelmaluonnos oli asukkaiden kommentoitavana HSL:n verkkosivuilla ja suunnitelman blogisivustolla. Luonnos esiteltiin maaliskuussa HSL:n hallitukselle, joka päätti pyytää siitä jäsenkuntien lausunnot. HSL:n hallitus hyväksyi lausuntojen ja palautteen perusteella viimeistellyn suunnitelman helmikuussa Linjastomuutokset toteutuvat vaiheittain vuosien aikana. Niiden myötä raitioliikenteestä muodostuu kantakaupungin alueelle nykyistä vahvempi verkko, jolla matkustaminen on helppoa tiheiden vuorovälien vuoksi. HSL:n tavoitteena on luoda helposti hahmotettava ratikkaverkosto, joka palvelee mahdollisimman monen matkustajan liikkumistarpeita ja joka kytkeytyy saumattomasti muihin liikennemuotoihin. Kehäradan junien tunnukset ovat I ja P HSL päätti kesällä, että Kehäradan liikenteessä aloittavien junien tunnuksiksi tulee I ja P. Tunnuksella I junat ajavat Helsingistä päärataa pitkin Tikkurilan kautta Lentoasemalle ja sieltä edelleen Martinlaakson radalle. P-junat lähtevät Helsingistä Martinlaakson radalle ja kiertävät Vantaankosken kautta Lentoasemalle ja sieltä edelleen pääradalle. Junat liikennöivät Kehäradalla päivisin 10 minuutin välein. Kehäradan uusien asemien rakentaminen jatkui vuonna. Radalle tulee ensimmäisessä vaiheessa viisi uutta asemaa: Vehkala, Kivistö, Aviapolis, Lentoasema ja Leinelä. Lopullinen päätös siitä, millä pääradan asemilla I- ja P- junat pysähtyvät, tehdään kevättalvella 2015, kun Kehäradalla tehtävien testiajojen perusteella saadaan tietoa todellisista ajoajoista. 9

12 Katsaus vuoteen HLJ-luonnos lausunnoille kuntiin ja sidosryhmille Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos (HLJ 2015) valmistui lausuntokierrokselle yhdessä seudun maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian kanssa. Suunnitelmat kattavat seudun 14 kuntaa, ja ne viimeistellään alkuvuonna Suunnitelmissa esitetään yleispiirteinen kuvaus siitä, mihin rakennetaan asunnot ja työpaikat sekä millaiset ovat liikenneyhteydet ja joukkoliikennepalvelut eri puolilla seutua. Vuonna 2050 Helsingin seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Jotta liikenteen sujuvuus voidaan varmistaa, maankäyttöä pitää tiivistää. Kun palvelut ja asuminen keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen, tarve liikkumiseen vähenee. Tiivis kaupunkirakenne tukee joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Joukkoliikenteen perustan muodostaa runkoverkko eli tiheästi liikennöitävä raideliikenne ja sitä täydentävä runkobussiliikenne. HSL peräsi rahoitusta ja selkeyttä metropolihallintoon Suomen hallituksen asettama työryhmä jatkoi vuonna metropolihallinnon valmistelua. Asiaa koskevissa lausunnossaan HSL korosti, että metropolihallinnolle tulee turvata riittävä rahoitus ja selkeä päätöksentekojärjestelmä. HSL:n mukaan työryhmän tulisi myös esittää kestävä rahoitusmalli alueen joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi. Hallituksen jatkolinjaukset mm. metropolihallinnon rajauksesta 14 kunnan alueelle olivat pitkälti samansuuntaiset HSL:n näkemysten kanssa. HSL huolehtii liikennejärjestelmäsuunnittelusta näiden kuntien alueella, ja linjaukset vahvistavat maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Työryhmän ehdotuksen pohjalta valmistui loppuvuonna luonnos metropolihallintoa koskevaksi lakiesitykseksi. Helmikuussa 2015 kuitenkin selvisi, ettei hallituksen esitys ehdi valmistua nykyisen eduskunnan käsiteltäväksi. Koillis-Helsingin ja Keravan linjastojen suunnittelu käynnistyi HSL aloitti Koillis-Helsingin linjaston suunnittelun alkusyksystä, ja julkisti ensimmäiset luonnokset vuoden lopussa. Niitä kommentoitiin poikkeuksellisen paljon, ja alkuvuodesta 2015 HSL muokkasi palautteen perusteella suunnitelmiaan. Kaikkein eniten palautetta annettiin linjan 72 ehdotetuista reittimuutoksista. Tammikuussa Malmitalolla järjestetyn asukastilaisuuden kävijämäärä yllätti HSL:n ja helmikuussa pidettiinkin kaksi uutta tilaisuutta. Koillis-Helsingin bussilinjaston uudistus perustuu muun muassa muutoksiin junaliikenteessä ja eri alueiden asukas- ja matkustajamäärissä. Kehäradan junien myötä palvelutaso pääradalla muuttuu metromaisemmaksi, minkä vuoksi Malmin rooli liityntäasemana korostuu. Myös Keravan uuden bussilinjaston suunnittelu aloitettiin. Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmaa tehdään vuosille , Keravan vuosille

13 VUODEN VARRELTA HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Sähköisellä uutiskirjeellä yli tilaajaa HSL.fi-verkkopalvelu laajeni maaliskuussa Oma HSL -osiolla, johon rekisteröidytään HSL.fi -sivustolla. Palvelu tarjoaa HSL:lle mahdollisuuden täydentää asiakasrekisteriään ja parantaa asiakasviestintäänsä, sillä kaikilta HSL.fi:hin rekisteröityviltä asiakkailta kysytään lupa sähköiseen asiakasviestintään. Palvelussa asiakas voi valita linjat, joista haluaa saada liikennetiedotteet, uutiset ja poikkeusinfot. Tiedot saa Oma HSL -palveluun, ja halutessaan ne voi tilata myös sähköpostiin. Lisäksi HSL lähettää palveluun rekisteröityneille asiakkaille sähköisen uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa. Vuoden lopussa kirjeellä oli yli tilaajaa. Kampanjointi tavoitti keski-ikäiset ja työnantajat HSL:n matkakorttikampanjalla yllettiin uuden matkakortin tilaukseen, kun erityisesti yli 50-vuotiaat innostuivat tilaamaan itselleen kortin. Uudet matkakorttiasiakkaat saivat kampanjan aikana tilata netistä maksutta matkakortin, johon oli ladattu 14 päivän kausilippu. Kampanja oli suunnattu erityisesti keski-ikäisille ja senioreille, joiden joukkoliikenteen käyttö on selvästi vähäisempää kuin muiden ikäryhmien. Kampanja tavoitti kohderyhmänsä hyvin: 45 prosenttia tilaajista oli yli 50-vuotiaita. Kaikista kortintilaajista 60 prosenttia oli miehiä. Tilauksia tuli asukaslukuun suhteutettuna tasaisesti kaikista HSL-alueen kunnista. Työsuhdematkalippuetua tehtiin tutuksi työnantajille suunnatulla kampanjalla. Kampanja poiki noin 250 yhteydenottoa yrityksiltä, joista suurin osa oli pieniä, alle kymmenen hengen yrityksiä. 11

14

15 Tyytyväisten matkustajien osuus on uusi ennätys.87,7%

16 Joukkoliikenteen suosio on vankka Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteen palveluihin nousi ennätyksellisen korkealle. Vuonna HSL-alueella tehtiin 353,3 miljoonaa matkaa, mikä on 0,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Matkustajamäärät kasvoivat seutubusseissa (6,2 %), lähijunissa (3,2 %) ja Suomenlinnan lautalla (0,7 %). HSL:n Liikkumistutkimuksen 2012 mukaan joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudulla tehdyistä matkoista on kasvanut edellisestä tutkimusvuodesta 2008 yhdellä prosenttiyksiköllä 43 prosenttiin. Joukkoliikenteen lisäksi myös jalankulun ja pyöräilyn suosio erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa on kasvanut. HSL:n liikenteessä kulkee entiseen tapaan tyytyväisiä matkustajia. Vuoden asiakastyytyväisyyskyselyssä lähes 88 prosenttia matkustajista antoi joukkoliikenteelle hyvän tai erittäin hyvän arvosanan. Tyytyväisten matkustajien osuus kasvoi edellisvuodesta eniten metroliikenteessä, jossa tyytyväisiä oli nyt 93 prosenttia matkustajista. Joukkoliikenteen yleisarvosanaksi asiakkaat antoivat 4,10 (asteikolla 1 5). Tyytymättömiä oli alle puolitoista prosenttia matkustajista. HSL menestyi jälleen myös kansainvälisessä BESTtutkimuksessa, jossa selvitetään alueen asukkaiden mielipiteitä joukkoliikenteestä. Vuonna Helsingin seudun asukkaista 79 prosenttia oli tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. HSL-alueen asukkaat antoivat muita BEST-kaupunkeja paremmat arvosanat muun muassa joukkoliikenteen luotettavuudelle (83 % tyytyväisiä). Pilotti vei asiakkaat Linnanmäelle ja varikoille HSL:n asiakasohjelman rakentaminen jatkui. Ohjelman avulla HSL pyrkii entistä paremmin ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja toiveita ja kehittämään palveluja asiakaslähtöisesti. Keväästä alkaen HSL pilotoi asiakasohjelmaa kanta-asiakkailleen. Pilotissa kerättiin kokemuksia siitä, minkälaiset edut asiakkaita kiinnostavat. Etujen ja alennusten saamisen ehtona on HSL:n matkakortti tai rekisteröityminen HSL:n verkkopalveluun. Vuoden lopussa palveluun rekisteröityneitä oli noin Tapahtumien lisäksi HSL:n kanta-asiakkaille on tarjolla alennuksia mm. autovuokraamoiden palveluista ja yhteiskäyttöautoista. Marraskuussa HSL aloitti yhteistyön Kliento Oy:n kanssa. HSL:n asiakkaat voivat käyttää matkakorttiaan asiakaskorttina Klienton kanta-asiakaspalvelussa mukana olevissa kivijalkaliikkeissä, kahviloissa ja ravintoloissa. Yleisarvosanan perusteella tyytyväisten matkustajien osuuden kehitys liikennemuodoittain 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Raitioliikenne Bussiliikenne Metroliikenne Lähijunaliikenne Yhteensä 14

17 ASIAKKAAT HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Kanta-asiakasedut testissä Asiakasohjelman pilotissa kerättiin kesän ja syksyn aikana kokemuksia erilaisista kanta-asiakaseduista. HSL lanseeraa kanta-asiakasohjelmansa keväällä HSL:n kanta-asiakkaille oli elokuussa tarjolla alennushintaisia lippuja Tikkurila Festivaalille. Tilaisuuden aikana HSL kestitsi asiakkaitaan omassa HSL loungessa, jossa oli tarjolla virvokkeita ja naposteltavaa. Loungen katsomosta oli erinomaiset näkymät lavalle. HSL lounge on festareiden paras paikka! Täällä pääsee istumaan, ei ole vessajonoja ja tarjoilu pelaa. Auton vapaapäivänä 22. syyskuuta HSL järjesti kanta-asiakkailleen edullisen Linnanmäki-illan. Viidellä eurolla sai pääsylipun kaikkiin laitteisiin. Varatut lippua myytiin loppuun reilussa viikossa. Harmillisesti illaksi osui syksyn ensimmäinen kylmä ja sateinen keli. Siitä huolimatta yli asiakasta tuli paikalle huvittelemaan kanssamme. Suojaksi sateelta jaossa oli HSL:n pinkkejä sadeviittoja. Lokakuussa HSL:n kanta-asiakkailla oli tilaisuus päästä kurkistamaan kulissien taakse raitiovaunuvarikolla. HSL järjesti yhteistyössä HKL:n kanssa vierailut Töölön ja Koskelan varikoille. Vierailuille mahtui mukaan 100 nopeinta ja paikat täyttyivät hetkessä. Koululaisten syysloma oli mitä mainioin ajankohta varikkovierailuille. Mukana oli innokkaita koulupoikia yhtä innokkaiden isien ja vaarien kanssa. 15

18 Asiakaslähtöistä yhteistyötä kehittämässä HSL:n henkilöstöstrategia valmistui toimintastrategian rinnalle. Monilla eri foorumeilla pohdittiin yhteistuumin, miten tavoitteiden toteutumista parhaiten edistetään arjen töissä. HSL:n vuoteen 2018 ulottuva henkilöstövisio kuuluu: Olemme innostuneita, yhteistyöhön ja kehittämiseen sitoutuneita. Teemme työmme asiakas- ja ratkaisulähtöisesti. Tältä pohjalta HSL:läiset pohtivat ryhmissä ja yhteisten pelipöytien äärellä, miten strategioita parhaiten toteutetaan arjen työssä. Strategioiden käsittelyn yhteydessä henkilöstöllä oli mahdollisuus tehdä strategian toteutumista tukevia aloitteita. Niistä valittiin toteutettavaksi reittioppaan terminaalikarttojen sekä jälleenmyyjien koulutusmateriaalin kehittämiseen liittyvät aloitteet. Toimintastrategian tavoitteiden pohjalta suunniteltiin myös osaamisen kehittämistä. Samalla osaamisen kehittämiskeinoja pohdittiin entistä monipuolisemmin. Syksyllä HSL:ssä otettiin käyttöön yhteiset työpaikkakäyttäytymisen pelisäännöt. Niitä käytiin läpi esimiesten kesken ja ryhmissä. Pelisäännöillä tuetaan yhteisen arjen sujumista ja varmistetaan yhtenevät menettelytavat ristiriitatilanteissa. Toimiva työyhteisö, selkeät tehtävät Työtyytyväisyys oli vuoden henkilöstökyselyn perusteella lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kokonaisarvosana (asteikolla 1-5) oli 3,79 (3,80 vuonna ). Henkilöstökyselyyn vastasi 81 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön kokemat vahvuudet liittyvät ensisijaisesti omaan työhön ja lähiyhteisön kanssa tehtävään yhteistyöhön. Positiivisimmiksi arvioitiin suhde työtovereihin, oma osaaminen sekä oman ja ryhmän tehtävien selkeys. Myös HSL:n tuottamia palveluja arvostetaan ja ympäristövastuun koetaan toteutuvan hyvin. Kriittisintä palautetta henkilöstökyselyssä annettiin tiedon jakamisesta osastojen välillä sekä osastojen välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä. Työnantajaa arvioitaessa korjaamisen varaa löytyy palkkauksessa ja eduissa. Omassa työssä tyytymättömyyttä aiheuttaa koettu kiire. HSL:n henkilöstö lukuina Henkilöstö 397 Naisia 238 Miehiä 159 Keski-ikä 42 vuotta Alle 30-vuotiaita 20 % vuotiaita 50 % Yli 50-vuotiaita 30 % Vakituisia 344 Määräaikaisia 53 Kokoaikaisia 341 Osa-aikaisia 56 16

19 HENKILÖSTÖ HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Strategiapeli sytytti HSL:n henkilökunta mietti pelipöytien äärellä yhdessä strategian ja asiakasohjelman mukaista käytännön toimintaa. Peleihin osallistui 327 HSL:läistä ja niissä syntyi 246 lennokasta ja idearikasta aloitetta. Pelit olivat hienoa yhdessä tekemistä ja yhteistyötä. HSL:läiset antoivat sisältöihin osaamisensa pelaajina, pelinohjaajina ja jälkitöissä. Pelimateriaalit, tietokysymykset ja tilanteet syntyivät nekin oman väen voimin. Projektiryhmäläiset ja strategialähettiläät laativat tietokysymyksiä ja tilanteita, jotka johtoryhmä pisteytti. Eri yksiköissä ja tehtävissä työskentelevät HSL:läiset kokoontuivat sekaryhminä pelipöytien ääreen. Peli herätti miettimään tiedon jakamista ja omaa roolia, toimintaa ja aktiivisuutta työntekijänä. Se toi esiin ihmisten erilaisia tapoja ajatella ja muistutti, että erilaisuus on rikkaus. Pelipalautteista tuli selväksi, että meillä on valtavasti halua tehdä yhdessä. Heli Rautio, asiakkuussuunnittelija Strategiapeli leikkiä työaikana? No ei sentään, vaan erinomainen tapa avata strategian sisältö ja merkitys osaksi jokapäiväistä työtä. Kun HSL alkoi värvätä pelinohjaajia, kiinnostuin heti. Me perehdyimme strategian saloihin pelaamalla omat strategiapelimme. Siinä kirkastuivat monet HSL:n yhteiset asiat ja toimintatavat. Peli pakotti myös ideoimaan toiminnan kehittämistä aloitteiden muodossa. Ohjaamassani ryhmässäni pelaajat innostuivat ja lähtivät tosissaan leikkiin mukaan. Oli mukava tutustua eri osastojen ihmisiin, joita näkee normipäivänä liian harvoin. Strategiatyöhön käytetyt resurssit valuvat kuitenkin hukkaan, jos emme toimi strategioiden hengessä. Tämä haastaa meidät kaikki joka päivä. Kai Kalmari, turvallisuusasiantuntija Omassa peliryhmässäni syntyi paljon hyvää keskustelua, vaikka peli toikin eteemme paljon sellaisia tilanteita ja kysymyksiä, jotka eivät kosketa meidän työtämme tai joihin tarkastaja ei voi kuvitella törmäävänsä. Tarkastusyksikössä kehitimmekin pelistä oman version, johon rakensimme tarkastajien työssä eteen tulevia tilanteita. Olemme pelanneet peliä matkalippujen tarkastajakurssilla, ja se on ollut menestys. Saimme kurssilaisilta palautetta, että peli on ollut kurssin antoisin oppitunti. Anne Toura, matkalippujen tarkastaja 17

20 Bussiliikenteen CO 2 -päästöt vähenivät 3,2% edellisvuodesta.

21

22 Kestävän kehityksen kärkijoukoissa HSL:n arvoihin kuuluu, että kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ympäristö ja toiminnan vaikutuksista jaetaan avoimesti tietoa. Ympäristövastuuseen liittyviä HSL:n strategisia tavoitteita ovat vähäpäästöisen liikenteen osuuden lisääminen joukkoliikenteessä sekä liikenteen kasvun ohjaaminen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. HSL edistää vähäpäästöistä ja kestävää liikennettä sekä strategisella tasolla liikennejärjestelmäsuunnittelun kautta että toiminnallisella tasolla mm. joukkoliikennesuunnittelun, palveluhankintojen, kohtuuhintaisten joukkoliikennelippujen ja liikkumisen ohjauksen keinoin. Vuonna valmistuneen Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksen valmistelussa on otettu vahvasti huomioon raideliikenneverkkoon tukeutuva liikennejärjestelmä ja yhdyskuntarakenteen tiivistämismahdollisuudet. Suunnitelmasta laaditussa ohjelmatason vaikutusarvioinnissa (SOVA) välillisten ja välittömien ympäristövaikutusten arviointi on ollut keskeistä. Päästöjä vähennetään monin keinoin HSL:n tavoitteena on vähentää bussiliikenteessä typpioksidien (Nox) ja partikkelien (PM) päästöjä 80 prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoteen 2018 mennessä. Hiilidioksidipäästöt (CO2) on tarkoitus puolittaa samassa ajassa. Päästötaso aleni lähes tavoitteiden mukaisesti kaluston uusiutumisen sekä biopolttoaineiden käytön seurauksena. Vuonna liikenteeseen saatiin sata uutta vähäpäästöisimmän Euro 6-luokan bussia sekä viisi hybridibussia kahden entisen lisäksi. Kokemusten mukaan polttoaineenkulutus, päästöt sekä melu vähenevät hybriditekniikan avulla merkittävästi. HSL edistää ympäristöystävällistä bussiliikennettä myös ympäristöbonuskilpailuilla. Vuoden kilpailussa hyväksytyillä tarjouksilla bussiliikenteen hiilidioksidipäästöt laskivat tonnia ja lähipäästöt yhteensä kg vuodessa. HSL on sopinut HKL:n metro- ja raitioliikenneyksiköiden kanssa pohjoismaisen uusiutuvan energian käytöstä vuosina Pohjoismaista tuulivoimaa hankitaan niin paljon kuin sitä on saatavilla, loput käytetystä sähköstä on pohjoismaista vesivoimaa. HSL:ssä noudatetaan sertifioitua ISO 9001 ja standardien mukaista laatu- ja ympäristöjärjestelmää. Laatu- ja ympäristöjärjestelmä tukee HSL:n toimintaa ja kehittämistä, ja sen avulla seurataan toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Ulkoisessa auditoinnissa vuonna HSL sai erityistä kiitosta ympäristövastuun ja ympäristöindikaattoreiden kattavasta seurannasta ja raportoinnista. Työsuhdematkalipun suosio kasvoi Vuonna HSL houkutteli kampanjalla uusia työpaikkoja työsuhdematkalipun käyttäjiksi ja teki tunnetuksi työnantajille suunnattuja palveluitaan. Kampanja tuotti noin 250 yhteydenottoa ja kolmisenkymmentä yritystä päätti sen innostamana hankkia työsuhdematkalipun. HSL-alueella oli vuonna yli työsuhdematkalipun käyttäjää. Autoedun käyttäjiä oli noin Työsuhdematkalipun suosio on kasvanut edellisestä vuodesta lähes 10 prosenttia, kun taas autoedun suosio on hieman laskussa. 20

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne HSL:n askeleet kohti sähköistä liikennettä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi 2 Strategia teoiksi TAVOITTEET Sujuvat matkat Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n tavoitetila 2025 HSL Strategia teoiksi Yhä suurempi joukko ihmisiä käyttää joukkoliikennettä työssä ja vapaa-aikana. Tarjoamme asiakkaille

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Käsiteltävä tässä kokouksessa 2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot