HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus"

Transkriptio

1 HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus

2

3 HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus Sisällys Tämä on HSL 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden varrelta 8 Asiakkaat 14 Henkilöstö 16 Ympäristö 20 Joukkoliikenne lukuina 22 Talous 26 Hallinto ja organisaatio 30

4

5 HSL kuljetti vuonna 353,3 miljoonaa matkustajaa.

6 TAVOITTEET ARVOT Sujuvat matkat Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon ja sujuviin liityntäyhteyksiin. Joukkoliikenne kasvuun Ohjaamme liikenteen kasvun joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Selkeää palvelua Tarjoamme asiakkaille ajantasaista tietoa ennen matkaa ja matkan aikana sekä selkeät, helppokäyttöiset ja kohtuuhintaiset liput. Tiivis ja vetovoimainen seutu Raideliikenneverkkoon perustuva liikennejärjestelmä tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa seudun vetovoimaisuutta. Yhteistyö VISIO 2025 Joukkoliikenne on ykkösvalinta. Helsingin seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä. Ympäristövastuu Vähemmän päästöjä Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta joukkoliikenteessä. Asiakaslähtöisyys Jatkuva kehittyminen Tehokasta taloutta Parannamme joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja vahvistamme koko liikennejärjestelmän rahoituspohjan kestävyyttä. PERUSTEHTÄVÄ Helsingin seudun liikenne kehittää ja tarjoaa sujuvia ja luotettavia liikkumisratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen HSL:llä oli vuonna yhdeksän strategiasta johdettua tavoitetta, joiden toteutumista seurattiin niitä varten kehitettyjen mittareiden avulla. 1. Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon ja sujuviin liityntäyhteyksiin Joukkoliikenteen luotettavuus (ajettujen vuorojen osuus aikataulun mukaisista) 99,74 % 99,75% Matkanteko on nopeaa ja sujuvaa (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 88,00 % 87,43% Joukkoliikennevälineen vaihtaminen sujuu hyvin (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 87,00 % 85,39% 2. Tarjoamme asiakkaille ajantasaista tietoa ennen matkaa ja matkan aikana sekä selkeät, helppokäyttöiset ja kohtuuhintaiset liput Tavoitetaso Toteuma Etukäteen hankituilla lipuilla tehtyjen nousujen osuus: kehitetään mittari ja aikasarja 100,00 % 100,00% Tietoa aikatauluista ja reiteistä on hyvin saatavilla (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 88,00 % 88,20 % Lippu- ja informaatiojärjestelmäuudistuksen vuosittaisen suunnitelman toteutumisaste 100,00 % 85,00 % 4

7 TÄMÄ ON HSL HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus 3. Ohjaamme liikenteen kasvun joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn Tavoitetaso Joukkoliikenteen osuus moottoriliikenteestä Helsingin niemen rajalla aamuruuhkassa 73,90 % 73,0 Kehä I:n tasoon ulottuvilla poikittaislinjoilla (koko vrk) 20,0% 20,69 % Kokonaismatkustajamäärä suhteutettuna kokonaisasukasmäärään (nousua/asukas/v) ,77 HSL:n arvostusindeksi (julkisuuskuva, brändi) Toteuma Asukkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteeseen (BEST-tutkimus) 85,00 % 79,40 % Yleisarvosana HSL-alueen joukkoliikenteelle (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 90,00 % 90,00 % 4. Raideliikenneverkkoon perustuva liikennejärjestelmä tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa seudun vetovoimaisuutta HLJ 2015:n valmistelu siten, että strategisuus ja vaikuttavuus vahvistuvat, maankäyttö ja liikenne sovitetaan yhteen aiempaa paremmin ja eri liikennemuotojen roolit määritellään 100,00 % 100,00 % Yritysten tyytyväisyysindeksi: kehitetään mittari ja aikasarja 100,00 % 100,00 % 5. Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta joukkoliikenteessä Bussiliikenteen päästö- ja energiatehokkuusindeksi EU:n haitta-arvojen kautta (snt/matkustajakm) 0,734 0, Parannamme joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja vahvistamme koko liikennejärjestelmän rahoituspohjan kestävyyttä Lipputulot/toimintamenot 49,80 % 49,30 % Joukkoliikenteen tuottavuus: matkustajakilometrin hinnan nousu on pienempi kuin joukkoliikenteen kustannusindeksin nousu. 0,70 % 6,0 % Matkalipun tarkastuksen tehokkuus: tarkastettujen matkustajien määrä/tarkastuspäivät Uusien rahoituslähteiden osuus kokonaisrahoituksesta 100,00 % 100,00 % Junaliikenteen kilpailuttamisen työohjelman toteutumisaste 100,00 % 100,00 % 7. Kehitämme osaamistamme tavoitteellisesti ja monipuolisesti toiminnan ja tulosten parantamiseksi HSL-tason osaamisen kehittämissuunnitelma vuodelle 2015, johdettu strategisista tavoitteista ja tunnistetuista osaamisen kehittämisen muutostarpeista 100,00 % 100,00 % 8. Vahvistamme esimiestyön ammattimaisuutta ja henkilöstön työyhteisötaitoja Henkilöstökysely, esimiestyö-indeksi 3,9 3,8 Henkilöstökysely, yhteistyö-indeksi 4,0 3,94 9. Teemme tuloksellista yhteistyötä työkavereiden, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa Henkilöstökysely, organisaation toimivuus -indeksi 3,45 3,27 Henkilöstökyselyn tuloksista johdettu, konkreettinen ja todennettavissa oleva suunnitelma, jossa on määritelty toimenpiteet (suunnitelman toteutumis-%) 100,00 % 30,0 % 5

8 Joukkoliikenteestä ykkösvalinta HSL onnistui viidentenä toimintavuotenaan suhteellisen hyvin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Asettamistamme tavoitteista saavutimme 59,3 prosenttia ja tulos muodostui 5,0 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, kun talousarviossa varauduttiin 8,3 miljoonan euron alijäämään. Bussiliikenteen operointikustannuksissa syntyi säästöjä, koska poltto- ja voiteluaineiden hinnat pysyivät alhaisina, ja junaliikenteen kalustokorvauksissa säästettiin matalan korkotason ansiosta. Myös asiakkaiden mielestä onnistuimme hyvin. Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikennepalveluihin on pysynyt vuosia korkealla, ja vuoden kyselyissä päästiin ennätyslukemiin: lähes 88 prosenttia matkustajista antoi joukkoliikenteelle hyvän tai erittäin hyvän arvosanan. Aloitimme jo syksyllä uuden strategiamme valmistelutyön, johon osallistuivat niin henkilökunta, keskeiset sidosryhmät kuin asiakkaamme. HSL:n hallitus hyväksyi toimintastrategian vuoden alussa ja yhtymäkokous marraskuussa. Uusi strategia ohjasi jo toimintaamme ja olemme vahvasti sitoutuneet tekemään työtä toteuttaaksemme vuoteen 2025 ulottuvan visiomme: Joukkoliikenne on ykkösvalinta, ja Helsingin seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä. Liikenne ja maankäyttö nivoutuvat yhteen HSL:n työssä keskeisellä sijalla on Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittäminen. Valtion, Helsingin seudun kuntien ja HSL:n solmima maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimus tarjoaa mahdollisuudet eheyttää seudun yhdyskuntarakennetta sekä sovittaa liikennettä ja maankäyttöä entistä tiiviimmin yhteen. Elokuussa saatiin aikaan myös valtion ja seudun kuntien välinen sopimus liikenteen infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) luonnos ja vaikutusten arviointi valmistuivat yhtä aikaa seudun 14 kunnan maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian luonnosten kanssa. HSL:n tavoitteena on laajentua koko Helsingin seudulle. Näin joukkoliikennettä voitaisiin suunnitella toimivampana kokonaisuutena ja hankkia entistä tehokkaammin. Maan hallituksen käynnistämä selvitystyö metropolihallinnosta jatkui, ja HSL on ollut keskeisesti mukana suunnittelemassa metropolihallinnon toimintoja. Valtionvarainministeriön asettama työryhmä sai joulukuussa valmiiksi ehdotuksensa metropolihallintoa koskevaksi lakiesitykseksi. Maan hallitus ei kuitenkaan antanut esitystä huhtikuussa työnsä lopettavalle eduskunnalle. HSL:ssä jatkettiin taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ ) uudistusten valmistelua. Tavoitteena on saada uusi matkakorttijärjestelmä käyttöön vuonna LIJ-hanke tuo koko seudun joukkoliikenteen ajantasaisen matkustajainformaation piiriin ja mahdollistaa uudenlaisia palveluja matkustajille. Strategiamme mukaisesti ne ovat omiaan lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä suhteessa henkilöautoiluun. Raideliikenne vahvistuu HSL valmistautuu kilpailuttamaan alueensa sisäisen lähijunaliikenteen VR-Yhtymän kanssa neuvotellun suorahankintasopimuksen päättyessä. Tavoitteena on, että kilpailutettu liikenne alkaisi vuonna VR teki helmikuun 2015 alussa HSL:lle tarjouksen uudesta sopimuksesta siirtymäkaudelle Tarjous toisi merkittäviä säästöjä ja nopeuttaisi vanhan kaluston 6

9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus poistumista. Jos HSL hyväksyy tarjouksen, lähijunaliikenteen kilpailutus siirtyy kolmella vuodella eteenpäin. Muussa tapauksessa kilpailutuksen valmistelu jatkuu suunnitellulla aikataululla. Valmistautuminen Kehäradan liikenteen alkamiseen ja Vantaan bussilinjaston uudistukseen jatkui kiihtyvällä tahdilla. Kehärata on valtakunnallisesti merkittävä hanke, jonka myötä kesällä 2015 avautuu raideyhteys lentoasemalle ja sieltä muun Suomen raiteille. Syksyllä 2015 aloittaa myös uusi runkobussilinja 560 Rastilasta Myyrmäkeen. Sipoon ja Kirkkonummen bussiliikennepalvelut siirtyivät syyskauden alkaessa HSL:n hoidettaviksi. Bussiliikenne järjestettiin uudenlaisella sopimusmallilla, jossa liikennöitsijä suunnittelee aikataulut HSL:n määrittelemien reittien ja palvelutaso-ohjeiden mukaan. HSL:n tavoitteena oli luoda kumpaankin kuntaan entistä selkeämpi linjasto. Ensimmäinen henkilöstöstrategiamme valmisteltiin yhdessä uuden toimintastrategian kanssa. Molempien valmistelua ohjasivat vahvasti HSL:n arvot: asiakaslähtöisyys, jatkuva kehittyminen, yhteistyö ja ympäristövastuu. HSL:ssä työskentelee osaava, innostunut ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka osaltaan mahdollistaa uuden toimintastrategiamme sekä henkilöstöstrategiamme tavoitteiden toteuttamisen. Toimitusjohtaja 7

10 Katsaus vuoteen Sipoon ja Kirkkonummen uudet bussilinjat aloittivat Sipoon ja Kirkkonummen bussilinjastot siirtyivät HSL:n järjestämiksi syksyllä. Esimerkiksi Kirkkonummella linjaversioiden määrä väheni yli sadasta noin kahteenkymmeneen. Sipoon liikenteessä pyrittiin parantamaan etenkin ilta- ja viikonloppuliikennettä. HSL vastaa linjaston suunnittelusta, liikennöitsijöiden kilpailuttamisesta ja liikenteen hankkimisesta, ja liikennöitsijät laativat linjojen aikataulut HSL:n määrittämän palvelutason perusteella. Uuden suunnitelman mukainen liikennöinti käynnistyi elokuussa. Kirkkonummella tehtiin heti liikenteen käynnistyttyä liuta pikaisia korjauksia koululaisten matkoista saadun runsaan asiakaspalautteen vuoksi. Lokakuussa muutoksia tehtiin samasta syystä vielä lisää, ja samalla lisättiin toivottu suora bussiyhteys Kirkkonummelta Helsinkiin aamun työmatkaliikenteeseen. Kutsuplus lisäsi suosiotaan ja keräsi palkintoja Kutsuplussan palvelualue laajeni vuoden alussa Tapiolaan, Itäkeskukseen ja Myllypuroon ja syksyllä liikennöintiaika piteni puoleenyöhön. Matkustajamäärä kasvoi vauhdilla koko vuoden: joulukuussa tehtiin lähes Kutsuplus-matkaa. Rekisteröityneitä asiakkaita oli vuoden lopussa yli Asiakkuusjohtamisen ammattilaisten CXPA Finland palkitsi Kutsuplussan Suomen parhaana asiakastekona. Raadin mukaan Kutsuplus mullistaa joukkoliikennepalveluiden kulutustottumukset, vaikuttaa merkittävästi ympäristöön ja asumisviihtyvyyteen ja parhaimmillaan kannustaa satunnaisia asiakkaita joukkoliikenteen vakioasiakkaiksi. Kutsuplussan järjestelmäkehittäjä Ajelo Oy palkittiin ITS Europen älyliikennekonferenssin sovelluskilpailussa. Raati antoi kiitosta konseptin helppoudesta ja erityisesti big datan menestyksellisestä käytöstä julkisella sektorilla. HSL valmistelee lähijunaliikenteen kilpailutusta HSL valmistautuu kilpailuttamaan lähijunaliikenteen, kun nykyinen sopimus VR:n kanssa päättyy. HSL ostaa lähijunaliikenteen palveluita vuosittain yli 70 miljoonalla eurolla ja saa sillä noin 7 miljoona junakilometriä vuodessa. Lähijunaliikenne on tarkoitus kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena, joka sisältää liikennöinnin ja Flirt-junien kunnossapidon. Lähijunaliikenteeseen on tulossa 34 uutta Flirt-junaa vuoden 2017 toukokuuhun mennessä. HSL vuokraa junat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Junakalusto Oy:ltä. Kilpailutusta valmisteltiin vuonna monin toimin siten, että kilpailutettu lähijunaliikenne voisi alkaa vuonna VR jätti HSL:lle alkuvuodesta 2015 tarjouksen siirtymäkauden lähijunaliikenteestä vuosille Tarjous on HSL:lle merkittävästi nykyistä sopimusta edullisempi. Jos HSL hyväksyy tarjouksen, lähijunaliikenteen kilpailutus siirtyy kolmella vuodella eteenpäin. 8

11 VUODEN VARRELTA HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Raitiolinjasto selkeytyy ja vahvistuu Raitioliikenteen linjastosuunnitelman laadinta saatiin loppusuoralle. Alkuvuonna suunnitelmaluonnos oli asukkaiden kommentoitavana HSL:n verkkosivuilla ja suunnitelman blogisivustolla. Luonnos esiteltiin maaliskuussa HSL:n hallitukselle, joka päätti pyytää siitä jäsenkuntien lausunnot. HSL:n hallitus hyväksyi lausuntojen ja palautteen perusteella viimeistellyn suunnitelman helmikuussa Linjastomuutokset toteutuvat vaiheittain vuosien aikana. Niiden myötä raitioliikenteestä muodostuu kantakaupungin alueelle nykyistä vahvempi verkko, jolla matkustaminen on helppoa tiheiden vuorovälien vuoksi. HSL:n tavoitteena on luoda helposti hahmotettava ratikkaverkosto, joka palvelee mahdollisimman monen matkustajan liikkumistarpeita ja joka kytkeytyy saumattomasti muihin liikennemuotoihin. Kehäradan junien tunnukset ovat I ja P HSL päätti kesällä, että Kehäradan liikenteessä aloittavien junien tunnuksiksi tulee I ja P. Tunnuksella I junat ajavat Helsingistä päärataa pitkin Tikkurilan kautta Lentoasemalle ja sieltä edelleen Martinlaakson radalle. P-junat lähtevät Helsingistä Martinlaakson radalle ja kiertävät Vantaankosken kautta Lentoasemalle ja sieltä edelleen pääradalle. Junat liikennöivät Kehäradalla päivisin 10 minuutin välein. Kehäradan uusien asemien rakentaminen jatkui vuonna. Radalle tulee ensimmäisessä vaiheessa viisi uutta asemaa: Vehkala, Kivistö, Aviapolis, Lentoasema ja Leinelä. Lopullinen päätös siitä, millä pääradan asemilla I- ja P- junat pysähtyvät, tehdään kevättalvella 2015, kun Kehäradalla tehtävien testiajojen perusteella saadaan tietoa todellisista ajoajoista. 9

12 Katsaus vuoteen HLJ-luonnos lausunnoille kuntiin ja sidosryhmille Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos (HLJ 2015) valmistui lausuntokierrokselle yhdessä seudun maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian kanssa. Suunnitelmat kattavat seudun 14 kuntaa, ja ne viimeistellään alkuvuonna Suunnitelmissa esitetään yleispiirteinen kuvaus siitä, mihin rakennetaan asunnot ja työpaikat sekä millaiset ovat liikenneyhteydet ja joukkoliikennepalvelut eri puolilla seutua. Vuonna 2050 Helsingin seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Jotta liikenteen sujuvuus voidaan varmistaa, maankäyttöä pitää tiivistää. Kun palvelut ja asuminen keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen, tarve liikkumiseen vähenee. Tiivis kaupunkirakenne tukee joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Joukkoliikenteen perustan muodostaa runkoverkko eli tiheästi liikennöitävä raideliikenne ja sitä täydentävä runkobussiliikenne. HSL peräsi rahoitusta ja selkeyttä metropolihallintoon Suomen hallituksen asettama työryhmä jatkoi vuonna metropolihallinnon valmistelua. Asiaa koskevissa lausunnossaan HSL korosti, että metropolihallinnolle tulee turvata riittävä rahoitus ja selkeä päätöksentekojärjestelmä. HSL:n mukaan työryhmän tulisi myös esittää kestävä rahoitusmalli alueen joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi. Hallituksen jatkolinjaukset mm. metropolihallinnon rajauksesta 14 kunnan alueelle olivat pitkälti samansuuntaiset HSL:n näkemysten kanssa. HSL huolehtii liikennejärjestelmäsuunnittelusta näiden kuntien alueella, ja linjaukset vahvistavat maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Työryhmän ehdotuksen pohjalta valmistui loppuvuonna luonnos metropolihallintoa koskevaksi lakiesitykseksi. Helmikuussa 2015 kuitenkin selvisi, ettei hallituksen esitys ehdi valmistua nykyisen eduskunnan käsiteltäväksi. Koillis-Helsingin ja Keravan linjastojen suunnittelu käynnistyi HSL aloitti Koillis-Helsingin linjaston suunnittelun alkusyksystä, ja julkisti ensimmäiset luonnokset vuoden lopussa. Niitä kommentoitiin poikkeuksellisen paljon, ja alkuvuodesta 2015 HSL muokkasi palautteen perusteella suunnitelmiaan. Kaikkein eniten palautetta annettiin linjan 72 ehdotetuista reittimuutoksista. Tammikuussa Malmitalolla järjestetyn asukastilaisuuden kävijämäärä yllätti HSL:n ja helmikuussa pidettiinkin kaksi uutta tilaisuutta. Koillis-Helsingin bussilinjaston uudistus perustuu muun muassa muutoksiin junaliikenteessä ja eri alueiden asukas- ja matkustajamäärissä. Kehäradan junien myötä palvelutaso pääradalla muuttuu metromaisemmaksi, minkä vuoksi Malmin rooli liityntäasemana korostuu. Myös Keravan uuden bussilinjaston suunnittelu aloitettiin. Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmaa tehdään vuosille , Keravan vuosille

13 VUODEN VARRELTA HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Sähköisellä uutiskirjeellä yli tilaajaa HSL.fi-verkkopalvelu laajeni maaliskuussa Oma HSL -osiolla, johon rekisteröidytään HSL.fi -sivustolla. Palvelu tarjoaa HSL:lle mahdollisuuden täydentää asiakasrekisteriään ja parantaa asiakasviestintäänsä, sillä kaikilta HSL.fi:hin rekisteröityviltä asiakkailta kysytään lupa sähköiseen asiakasviestintään. Palvelussa asiakas voi valita linjat, joista haluaa saada liikennetiedotteet, uutiset ja poikkeusinfot. Tiedot saa Oma HSL -palveluun, ja halutessaan ne voi tilata myös sähköpostiin. Lisäksi HSL lähettää palveluun rekisteröityneille asiakkaille sähköisen uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa. Vuoden lopussa kirjeellä oli yli tilaajaa. Kampanjointi tavoitti keski-ikäiset ja työnantajat HSL:n matkakorttikampanjalla yllettiin uuden matkakortin tilaukseen, kun erityisesti yli 50-vuotiaat innostuivat tilaamaan itselleen kortin. Uudet matkakorttiasiakkaat saivat kampanjan aikana tilata netistä maksutta matkakortin, johon oli ladattu 14 päivän kausilippu. Kampanja oli suunnattu erityisesti keski-ikäisille ja senioreille, joiden joukkoliikenteen käyttö on selvästi vähäisempää kuin muiden ikäryhmien. Kampanja tavoitti kohderyhmänsä hyvin: 45 prosenttia tilaajista oli yli 50-vuotiaita. Kaikista kortintilaajista 60 prosenttia oli miehiä. Tilauksia tuli asukaslukuun suhteutettuna tasaisesti kaikista HSL-alueen kunnista. Työsuhdematkalippuetua tehtiin tutuksi työnantajille suunnatulla kampanjalla. Kampanja poiki noin 250 yhteydenottoa yrityksiltä, joista suurin osa oli pieniä, alle kymmenen hengen yrityksiä. 11

14

15 Tyytyväisten matkustajien osuus on uusi ennätys.87,7%

16 Joukkoliikenteen suosio on vankka Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteen palveluihin nousi ennätyksellisen korkealle. Vuonna HSL-alueella tehtiin 353,3 miljoonaa matkaa, mikä on 0,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Matkustajamäärät kasvoivat seutubusseissa (6,2 %), lähijunissa (3,2 %) ja Suomenlinnan lautalla (0,7 %). HSL:n Liikkumistutkimuksen 2012 mukaan joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudulla tehdyistä matkoista on kasvanut edellisestä tutkimusvuodesta 2008 yhdellä prosenttiyksiköllä 43 prosenttiin. Joukkoliikenteen lisäksi myös jalankulun ja pyöräilyn suosio erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa on kasvanut. HSL:n liikenteessä kulkee entiseen tapaan tyytyväisiä matkustajia. Vuoden asiakastyytyväisyyskyselyssä lähes 88 prosenttia matkustajista antoi joukkoliikenteelle hyvän tai erittäin hyvän arvosanan. Tyytyväisten matkustajien osuus kasvoi edellisvuodesta eniten metroliikenteessä, jossa tyytyväisiä oli nyt 93 prosenttia matkustajista. Joukkoliikenteen yleisarvosanaksi asiakkaat antoivat 4,10 (asteikolla 1 5). Tyytymättömiä oli alle puolitoista prosenttia matkustajista. HSL menestyi jälleen myös kansainvälisessä BESTtutkimuksessa, jossa selvitetään alueen asukkaiden mielipiteitä joukkoliikenteestä. Vuonna Helsingin seudun asukkaista 79 prosenttia oli tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. HSL-alueen asukkaat antoivat muita BEST-kaupunkeja paremmat arvosanat muun muassa joukkoliikenteen luotettavuudelle (83 % tyytyväisiä). Pilotti vei asiakkaat Linnanmäelle ja varikoille HSL:n asiakasohjelman rakentaminen jatkui. Ohjelman avulla HSL pyrkii entistä paremmin ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja toiveita ja kehittämään palveluja asiakaslähtöisesti. Keväästä alkaen HSL pilotoi asiakasohjelmaa kanta-asiakkailleen. Pilotissa kerättiin kokemuksia siitä, minkälaiset edut asiakkaita kiinnostavat. Etujen ja alennusten saamisen ehtona on HSL:n matkakortti tai rekisteröityminen HSL:n verkkopalveluun. Vuoden lopussa palveluun rekisteröityneitä oli noin Tapahtumien lisäksi HSL:n kanta-asiakkaille on tarjolla alennuksia mm. autovuokraamoiden palveluista ja yhteiskäyttöautoista. Marraskuussa HSL aloitti yhteistyön Kliento Oy:n kanssa. HSL:n asiakkaat voivat käyttää matkakorttiaan asiakaskorttina Klienton kanta-asiakaspalvelussa mukana olevissa kivijalkaliikkeissä, kahviloissa ja ravintoloissa. Yleisarvosanan perusteella tyytyväisten matkustajien osuuden kehitys liikennemuodoittain 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Raitioliikenne Bussiliikenne Metroliikenne Lähijunaliikenne Yhteensä 14

17 ASIAKKAAT HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Kanta-asiakasedut testissä Asiakasohjelman pilotissa kerättiin kesän ja syksyn aikana kokemuksia erilaisista kanta-asiakaseduista. HSL lanseeraa kanta-asiakasohjelmansa keväällä HSL:n kanta-asiakkaille oli elokuussa tarjolla alennushintaisia lippuja Tikkurila Festivaalille. Tilaisuuden aikana HSL kestitsi asiakkaitaan omassa HSL loungessa, jossa oli tarjolla virvokkeita ja naposteltavaa. Loungen katsomosta oli erinomaiset näkymät lavalle. HSL lounge on festareiden paras paikka! Täällä pääsee istumaan, ei ole vessajonoja ja tarjoilu pelaa. Auton vapaapäivänä 22. syyskuuta HSL järjesti kanta-asiakkailleen edullisen Linnanmäki-illan. Viidellä eurolla sai pääsylipun kaikkiin laitteisiin. Varatut lippua myytiin loppuun reilussa viikossa. Harmillisesti illaksi osui syksyn ensimmäinen kylmä ja sateinen keli. Siitä huolimatta yli asiakasta tuli paikalle huvittelemaan kanssamme. Suojaksi sateelta jaossa oli HSL:n pinkkejä sadeviittoja. Lokakuussa HSL:n kanta-asiakkailla oli tilaisuus päästä kurkistamaan kulissien taakse raitiovaunuvarikolla. HSL järjesti yhteistyössä HKL:n kanssa vierailut Töölön ja Koskelan varikoille. Vierailuille mahtui mukaan 100 nopeinta ja paikat täyttyivät hetkessä. Koululaisten syysloma oli mitä mainioin ajankohta varikkovierailuille. Mukana oli innokkaita koulupoikia yhtä innokkaiden isien ja vaarien kanssa. 15

18 Asiakaslähtöistä yhteistyötä kehittämässä HSL:n henkilöstöstrategia valmistui toimintastrategian rinnalle. Monilla eri foorumeilla pohdittiin yhteistuumin, miten tavoitteiden toteutumista parhaiten edistetään arjen töissä. HSL:n vuoteen 2018 ulottuva henkilöstövisio kuuluu: Olemme innostuneita, yhteistyöhön ja kehittämiseen sitoutuneita. Teemme työmme asiakas- ja ratkaisulähtöisesti. Tältä pohjalta HSL:läiset pohtivat ryhmissä ja yhteisten pelipöytien äärellä, miten strategioita parhaiten toteutetaan arjen työssä. Strategioiden käsittelyn yhteydessä henkilöstöllä oli mahdollisuus tehdä strategian toteutumista tukevia aloitteita. Niistä valittiin toteutettavaksi reittioppaan terminaalikarttojen sekä jälleenmyyjien koulutusmateriaalin kehittämiseen liittyvät aloitteet. Toimintastrategian tavoitteiden pohjalta suunniteltiin myös osaamisen kehittämistä. Samalla osaamisen kehittämiskeinoja pohdittiin entistä monipuolisemmin. Syksyllä HSL:ssä otettiin käyttöön yhteiset työpaikkakäyttäytymisen pelisäännöt. Niitä käytiin läpi esimiesten kesken ja ryhmissä. Pelisäännöillä tuetaan yhteisen arjen sujumista ja varmistetaan yhtenevät menettelytavat ristiriitatilanteissa. Toimiva työyhteisö, selkeät tehtävät Työtyytyväisyys oli vuoden henkilöstökyselyn perusteella lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kokonaisarvosana (asteikolla 1-5) oli 3,79 (3,80 vuonna ). Henkilöstökyselyyn vastasi 81 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön kokemat vahvuudet liittyvät ensisijaisesti omaan työhön ja lähiyhteisön kanssa tehtävään yhteistyöhön. Positiivisimmiksi arvioitiin suhde työtovereihin, oma osaaminen sekä oman ja ryhmän tehtävien selkeys. Myös HSL:n tuottamia palveluja arvostetaan ja ympäristövastuun koetaan toteutuvan hyvin. Kriittisintä palautetta henkilöstökyselyssä annettiin tiedon jakamisesta osastojen välillä sekä osastojen välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä. Työnantajaa arvioitaessa korjaamisen varaa löytyy palkkauksessa ja eduissa. Omassa työssä tyytymättömyyttä aiheuttaa koettu kiire. HSL:n henkilöstö lukuina Henkilöstö 397 Naisia 238 Miehiä 159 Keski-ikä 42 vuotta Alle 30-vuotiaita 20 % vuotiaita 50 % Yli 50-vuotiaita 30 % Vakituisia 344 Määräaikaisia 53 Kokoaikaisia 341 Osa-aikaisia 56 16

19 HENKILÖSTÖ HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Strategiapeli sytytti HSL:n henkilökunta mietti pelipöytien äärellä yhdessä strategian ja asiakasohjelman mukaista käytännön toimintaa. Peleihin osallistui 327 HSL:läistä ja niissä syntyi 246 lennokasta ja idearikasta aloitetta. Pelit olivat hienoa yhdessä tekemistä ja yhteistyötä. HSL:läiset antoivat sisältöihin osaamisensa pelaajina, pelinohjaajina ja jälkitöissä. Pelimateriaalit, tietokysymykset ja tilanteet syntyivät nekin oman väen voimin. Projektiryhmäläiset ja strategialähettiläät laativat tietokysymyksiä ja tilanteita, jotka johtoryhmä pisteytti. Eri yksiköissä ja tehtävissä työskentelevät HSL:läiset kokoontuivat sekaryhminä pelipöytien ääreen. Peli herätti miettimään tiedon jakamista ja omaa roolia, toimintaa ja aktiivisuutta työntekijänä. Se toi esiin ihmisten erilaisia tapoja ajatella ja muistutti, että erilaisuus on rikkaus. Pelipalautteista tuli selväksi, että meillä on valtavasti halua tehdä yhdessä. Heli Rautio, asiakkuussuunnittelija Strategiapeli leikkiä työaikana? No ei sentään, vaan erinomainen tapa avata strategian sisältö ja merkitys osaksi jokapäiväistä työtä. Kun HSL alkoi värvätä pelinohjaajia, kiinnostuin heti. Me perehdyimme strategian saloihin pelaamalla omat strategiapelimme. Siinä kirkastuivat monet HSL:n yhteiset asiat ja toimintatavat. Peli pakotti myös ideoimaan toiminnan kehittämistä aloitteiden muodossa. Ohjaamassani ryhmässäni pelaajat innostuivat ja lähtivät tosissaan leikkiin mukaan. Oli mukava tutustua eri osastojen ihmisiin, joita näkee normipäivänä liian harvoin. Strategiatyöhön käytetyt resurssit valuvat kuitenkin hukkaan, jos emme toimi strategioiden hengessä. Tämä haastaa meidät kaikki joka päivä. Kai Kalmari, turvallisuusasiantuntija Omassa peliryhmässäni syntyi paljon hyvää keskustelua, vaikka peli toikin eteemme paljon sellaisia tilanteita ja kysymyksiä, jotka eivät kosketa meidän työtämme tai joihin tarkastaja ei voi kuvitella törmäävänsä. Tarkastusyksikössä kehitimmekin pelistä oman version, johon rakensimme tarkastajien työssä eteen tulevia tilanteita. Olemme pelanneet peliä matkalippujen tarkastajakurssilla, ja se on ollut menestys. Saimme kurssilaisilta palautetta, että peli on ollut kurssin antoisin oppitunti. Anne Toura, matkalippujen tarkastaja 17

20 Bussiliikenteen CO 2 -päästöt vähenivät 3,2% edellisvuodesta.

21

22 Kestävän kehityksen kärkijoukoissa HSL:n arvoihin kuuluu, että kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ympäristö ja toiminnan vaikutuksista jaetaan avoimesti tietoa. Ympäristövastuuseen liittyviä HSL:n strategisia tavoitteita ovat vähäpäästöisen liikenteen osuuden lisääminen joukkoliikenteessä sekä liikenteen kasvun ohjaaminen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. HSL edistää vähäpäästöistä ja kestävää liikennettä sekä strategisella tasolla liikennejärjestelmäsuunnittelun kautta että toiminnallisella tasolla mm. joukkoliikennesuunnittelun, palveluhankintojen, kohtuuhintaisten joukkoliikennelippujen ja liikkumisen ohjauksen keinoin. Vuonna valmistuneen Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksen valmistelussa on otettu vahvasti huomioon raideliikenneverkkoon tukeutuva liikennejärjestelmä ja yhdyskuntarakenteen tiivistämismahdollisuudet. Suunnitelmasta laaditussa ohjelmatason vaikutusarvioinnissa (SOVA) välillisten ja välittömien ympäristövaikutusten arviointi on ollut keskeistä. Päästöjä vähennetään monin keinoin HSL:n tavoitteena on vähentää bussiliikenteessä typpioksidien (Nox) ja partikkelien (PM) päästöjä 80 prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoteen 2018 mennessä. Hiilidioksidipäästöt (CO2) on tarkoitus puolittaa samassa ajassa. Päästötaso aleni lähes tavoitteiden mukaisesti kaluston uusiutumisen sekä biopolttoaineiden käytön seurauksena. Vuonna liikenteeseen saatiin sata uutta vähäpäästöisimmän Euro 6-luokan bussia sekä viisi hybridibussia kahden entisen lisäksi. Kokemusten mukaan polttoaineenkulutus, päästöt sekä melu vähenevät hybriditekniikan avulla merkittävästi. HSL edistää ympäristöystävällistä bussiliikennettä myös ympäristöbonuskilpailuilla. Vuoden kilpailussa hyväksytyillä tarjouksilla bussiliikenteen hiilidioksidipäästöt laskivat tonnia ja lähipäästöt yhteensä kg vuodessa. HSL on sopinut HKL:n metro- ja raitioliikenneyksiköiden kanssa pohjoismaisen uusiutuvan energian käytöstä vuosina Pohjoismaista tuulivoimaa hankitaan niin paljon kuin sitä on saatavilla, loput käytetystä sähköstä on pohjoismaista vesivoimaa. HSL:ssä noudatetaan sertifioitua ISO 9001 ja standardien mukaista laatu- ja ympäristöjärjestelmää. Laatu- ja ympäristöjärjestelmä tukee HSL:n toimintaa ja kehittämistä, ja sen avulla seurataan toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Ulkoisessa auditoinnissa vuonna HSL sai erityistä kiitosta ympäristövastuun ja ympäristöindikaattoreiden kattavasta seurannasta ja raportoinnista. Työsuhdematkalipun suosio kasvoi Vuonna HSL houkutteli kampanjalla uusia työpaikkoja työsuhdematkalipun käyttäjiksi ja teki tunnetuksi työnantajille suunnattuja palveluitaan. Kampanja tuotti noin 250 yhteydenottoa ja kolmisenkymmentä yritystä päätti sen innostamana hankkia työsuhdematkalipun. HSL-alueella oli vuonna yli työsuhdematkalipun käyttäjää. Autoedun käyttäjiä oli noin Työsuhdematkalipun suosio on kasvanut edellisestä vuodesta lähes 10 prosenttia, kun taas autoedun suosio on hieman laskussa. 20

OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013

OSAVUOSIKATSAUS 2/2013. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSLH 1.10.2013 ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN 1.1. - 31.8.2013...

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 SEUDUN TALOUDEN,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2011. HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS 2/2011. HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 2/2011 HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUS... 2 1.1 TOIMINTATULOT... 2 1.2 TOIMINTAMENOT... 2 1.3 RAHOITUSTUOTOT

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI 2 ǀ FINFERRIES 2013 Sisällysluettelo Konsernin yleiskuvaus................................................... 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

RAUTATIEtekniikka 1-2015. Uusi ratarekisteri Liikenneministerin kuulumisia Huoltohallien sähköistysratkaisut

RAUTATIEtekniikka 1-2015. Uusi ratarekisteri Liikenneministerin kuulumisia Huoltohallien sähköistysratkaisut RAUTATIEtekniikka 1-2015 Rautatiealan Teknisten Liitto RTL ry Rautatietekniikan johtava ammattijulkaisu Turun raitiotiet Berliinin S-Bahn Tikkurilan asemasilta Uusi ratarekisteri Liikenneministerin kuulumisia

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa

TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa TILAAJA-TUOTTAJA -YHTEISTYÖ KILPAILUTETUSSA BUSSILIIKENTEESSÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Teija Visa Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005 Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. 1 Sisällyslyettelo Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja

Lisätiedot

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014 HKL:n henkilöstölehti 2 2014 Yhteistyössä on voimaa Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ja assistentti Terttu Jukola Pelastuslaitos on tärkeä kumppani Hommat Reilassa! Liisa Joensuu Sisältö 2/2014 Dreamstime

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

26.9.2011. www.hsl.fi

26.9.2011. www.hsl.fi 22 26.9.2011 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2010 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja Jääskeläinen,

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot