HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus"

Transkriptio

1 HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus

2

3 HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus Sisällys Tämä on HSL 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden varrelta 8 Asiakkaat 14 Henkilöstö 16 Ympäristö 20 Joukkoliikenne lukuina 22 Talous 26 Hallinto ja organisaatio 30

4

5 HSL kuljetti vuonna 353,3 miljoonaa matkustajaa.

6 TAVOITTEET ARVOT Sujuvat matkat Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon ja sujuviin liityntäyhteyksiin. Joukkoliikenne kasvuun Ohjaamme liikenteen kasvun joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Selkeää palvelua Tarjoamme asiakkaille ajantasaista tietoa ennen matkaa ja matkan aikana sekä selkeät, helppokäyttöiset ja kohtuuhintaiset liput. Tiivis ja vetovoimainen seutu Raideliikenneverkkoon perustuva liikennejärjestelmä tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa seudun vetovoimaisuutta. Yhteistyö VISIO 2025 Joukkoliikenne on ykkösvalinta. Helsingin seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä. Ympäristövastuu Vähemmän päästöjä Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta joukkoliikenteessä. Asiakaslähtöisyys Jatkuva kehittyminen Tehokasta taloutta Parannamme joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja vahvistamme koko liikennejärjestelmän rahoituspohjan kestävyyttä. PERUSTEHTÄVÄ Helsingin seudun liikenne kehittää ja tarjoaa sujuvia ja luotettavia liikkumisratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen HSL:llä oli vuonna yhdeksän strategiasta johdettua tavoitetta, joiden toteutumista seurattiin niitä varten kehitettyjen mittareiden avulla. 1. Asiakkaiden matkaketju perustuu joukkoliikenteen runkoverkkoon ja sujuviin liityntäyhteyksiin Joukkoliikenteen luotettavuus (ajettujen vuorojen osuus aikataulun mukaisista) 99,74 % 99,75% Matkanteko on nopeaa ja sujuvaa (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 88,00 % 87,43% Joukkoliikennevälineen vaihtaminen sujuu hyvin (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 87,00 % 85,39% 2. Tarjoamme asiakkaille ajantasaista tietoa ennen matkaa ja matkan aikana sekä selkeät, helppokäyttöiset ja kohtuuhintaiset liput Tavoitetaso Toteuma Etukäteen hankituilla lipuilla tehtyjen nousujen osuus: kehitetään mittari ja aikasarja 100,00 % 100,00% Tietoa aikatauluista ja reiteistä on hyvin saatavilla (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 88,00 % 88,20 % Lippu- ja informaatiojärjestelmäuudistuksen vuosittaisen suunnitelman toteutumisaste 100,00 % 85,00 % 4

7 TÄMÄ ON HSL HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus 3. Ohjaamme liikenteen kasvun joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn Tavoitetaso Joukkoliikenteen osuus moottoriliikenteestä Helsingin niemen rajalla aamuruuhkassa 73,90 % 73,0 Kehä I:n tasoon ulottuvilla poikittaislinjoilla (koko vrk) 20,0% 20,69 % Kokonaismatkustajamäärä suhteutettuna kokonaisasukasmäärään (nousua/asukas/v) ,77 HSL:n arvostusindeksi (julkisuuskuva, brändi) Toteuma Asukkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteeseen (BEST-tutkimus) 85,00 % 79,40 % Yleisarvosana HSL-alueen joukkoliikenteelle (asiakastyytyväisyyskysely, arvosanojen 4-5 osuus) 90,00 % 90,00 % 4. Raideliikenneverkkoon perustuva liikennejärjestelmä tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa seudun vetovoimaisuutta HLJ 2015:n valmistelu siten, että strategisuus ja vaikuttavuus vahvistuvat, maankäyttö ja liikenne sovitetaan yhteen aiempaa paremmin ja eri liikennemuotojen roolit määritellään 100,00 % 100,00 % Yritysten tyytyväisyysindeksi: kehitetään mittari ja aikasarja 100,00 % 100,00 % 5. Lisäämme vähäpäästöisen liikenteen osuutta joukkoliikenteessä Bussiliikenteen päästö- ja energiatehokkuusindeksi EU:n haitta-arvojen kautta (snt/matkustajakm) 0,734 0, Parannamme joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja vahvistamme koko liikennejärjestelmän rahoituspohjan kestävyyttä Lipputulot/toimintamenot 49,80 % 49,30 % Joukkoliikenteen tuottavuus: matkustajakilometrin hinnan nousu on pienempi kuin joukkoliikenteen kustannusindeksin nousu. 0,70 % 6,0 % Matkalipun tarkastuksen tehokkuus: tarkastettujen matkustajien määrä/tarkastuspäivät Uusien rahoituslähteiden osuus kokonaisrahoituksesta 100,00 % 100,00 % Junaliikenteen kilpailuttamisen työohjelman toteutumisaste 100,00 % 100,00 % 7. Kehitämme osaamistamme tavoitteellisesti ja monipuolisesti toiminnan ja tulosten parantamiseksi HSL-tason osaamisen kehittämissuunnitelma vuodelle 2015, johdettu strategisista tavoitteista ja tunnistetuista osaamisen kehittämisen muutostarpeista 100,00 % 100,00 % 8. Vahvistamme esimiestyön ammattimaisuutta ja henkilöstön työyhteisötaitoja Henkilöstökysely, esimiestyö-indeksi 3,9 3,8 Henkilöstökysely, yhteistyö-indeksi 4,0 3,94 9. Teemme tuloksellista yhteistyötä työkavereiden, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa Henkilöstökysely, organisaation toimivuus -indeksi 3,45 3,27 Henkilöstökyselyn tuloksista johdettu, konkreettinen ja todennettavissa oleva suunnitelma, jossa on määritelty toimenpiteet (suunnitelman toteutumis-%) 100,00 % 30,0 % 5

8 Joukkoliikenteestä ykkösvalinta HSL onnistui viidentenä toimintavuotenaan suhteellisen hyvin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Asettamistamme tavoitteista saavutimme 59,3 prosenttia ja tulos muodostui 5,0 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, kun talousarviossa varauduttiin 8,3 miljoonan euron alijäämään. Bussiliikenteen operointikustannuksissa syntyi säästöjä, koska poltto- ja voiteluaineiden hinnat pysyivät alhaisina, ja junaliikenteen kalustokorvauksissa säästettiin matalan korkotason ansiosta. Myös asiakkaiden mielestä onnistuimme hyvin. Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikennepalveluihin on pysynyt vuosia korkealla, ja vuoden kyselyissä päästiin ennätyslukemiin: lähes 88 prosenttia matkustajista antoi joukkoliikenteelle hyvän tai erittäin hyvän arvosanan. Aloitimme jo syksyllä uuden strategiamme valmistelutyön, johon osallistuivat niin henkilökunta, keskeiset sidosryhmät kuin asiakkaamme. HSL:n hallitus hyväksyi toimintastrategian vuoden alussa ja yhtymäkokous marraskuussa. Uusi strategia ohjasi jo toimintaamme ja olemme vahvasti sitoutuneet tekemään työtä toteuttaaksemme vuoteen 2025 ulottuvan visiomme: Joukkoliikenne on ykkösvalinta, ja Helsingin seutu on älykkään, kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnannäyttäjä. Liikenne ja maankäyttö nivoutuvat yhteen HSL:n työssä keskeisellä sijalla on Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittäminen. Valtion, Helsingin seudun kuntien ja HSL:n solmima maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimus tarjoaa mahdollisuudet eheyttää seudun yhdyskuntarakennetta sekä sovittaa liikennettä ja maankäyttöä entistä tiiviimmin yhteen. Elokuussa saatiin aikaan myös valtion ja seudun kuntien välinen sopimus liikenteen infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) luonnos ja vaikutusten arviointi valmistuivat yhtä aikaa seudun 14 kunnan maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian luonnosten kanssa. HSL:n tavoitteena on laajentua koko Helsingin seudulle. Näin joukkoliikennettä voitaisiin suunnitella toimivampana kokonaisuutena ja hankkia entistä tehokkaammin. Maan hallituksen käynnistämä selvitystyö metropolihallinnosta jatkui, ja HSL on ollut keskeisesti mukana suunnittelemassa metropolihallinnon toimintoja. Valtionvarainministeriön asettama työryhmä sai joulukuussa valmiiksi ehdotuksensa metropolihallintoa koskevaksi lakiesitykseksi. Maan hallitus ei kuitenkaan antanut esitystä huhtikuussa työnsä lopettavalle eduskunnalle. HSL:ssä jatkettiin taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ ) uudistusten valmistelua. Tavoitteena on saada uusi matkakorttijärjestelmä käyttöön vuonna LIJ-hanke tuo koko seudun joukkoliikenteen ajantasaisen matkustajainformaation piiriin ja mahdollistaa uudenlaisia palveluja matkustajille. Strategiamme mukaisesti ne ovat omiaan lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä suhteessa henkilöautoiluun. Raideliikenne vahvistuu HSL valmistautuu kilpailuttamaan alueensa sisäisen lähijunaliikenteen VR-Yhtymän kanssa neuvotellun suorahankintasopimuksen päättyessä. Tavoitteena on, että kilpailutettu liikenne alkaisi vuonna VR teki helmikuun 2015 alussa HSL:lle tarjouksen uudesta sopimuksesta siirtymäkaudelle Tarjous toisi merkittäviä säästöjä ja nopeuttaisi vanhan kaluston 6

9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus poistumista. Jos HSL hyväksyy tarjouksen, lähijunaliikenteen kilpailutus siirtyy kolmella vuodella eteenpäin. Muussa tapauksessa kilpailutuksen valmistelu jatkuu suunnitellulla aikataululla. Valmistautuminen Kehäradan liikenteen alkamiseen ja Vantaan bussilinjaston uudistukseen jatkui kiihtyvällä tahdilla. Kehärata on valtakunnallisesti merkittävä hanke, jonka myötä kesällä 2015 avautuu raideyhteys lentoasemalle ja sieltä muun Suomen raiteille. Syksyllä 2015 aloittaa myös uusi runkobussilinja 560 Rastilasta Myyrmäkeen. Sipoon ja Kirkkonummen bussiliikennepalvelut siirtyivät syyskauden alkaessa HSL:n hoidettaviksi. Bussiliikenne järjestettiin uudenlaisella sopimusmallilla, jossa liikennöitsijä suunnittelee aikataulut HSL:n määrittelemien reittien ja palvelutaso-ohjeiden mukaan. HSL:n tavoitteena oli luoda kumpaankin kuntaan entistä selkeämpi linjasto. Ensimmäinen henkilöstöstrategiamme valmisteltiin yhdessä uuden toimintastrategian kanssa. Molempien valmistelua ohjasivat vahvasti HSL:n arvot: asiakaslähtöisyys, jatkuva kehittyminen, yhteistyö ja ympäristövastuu. HSL:ssä työskentelee osaava, innostunut ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka osaltaan mahdollistaa uuden toimintastrategiamme sekä henkilöstöstrategiamme tavoitteiden toteuttamisen. Toimitusjohtaja 7

10 Katsaus vuoteen Sipoon ja Kirkkonummen uudet bussilinjat aloittivat Sipoon ja Kirkkonummen bussilinjastot siirtyivät HSL:n järjestämiksi syksyllä. Esimerkiksi Kirkkonummella linjaversioiden määrä väheni yli sadasta noin kahteenkymmeneen. Sipoon liikenteessä pyrittiin parantamaan etenkin ilta- ja viikonloppuliikennettä. HSL vastaa linjaston suunnittelusta, liikennöitsijöiden kilpailuttamisesta ja liikenteen hankkimisesta, ja liikennöitsijät laativat linjojen aikataulut HSL:n määrittämän palvelutason perusteella. Uuden suunnitelman mukainen liikennöinti käynnistyi elokuussa. Kirkkonummella tehtiin heti liikenteen käynnistyttyä liuta pikaisia korjauksia koululaisten matkoista saadun runsaan asiakaspalautteen vuoksi. Lokakuussa muutoksia tehtiin samasta syystä vielä lisää, ja samalla lisättiin toivottu suora bussiyhteys Kirkkonummelta Helsinkiin aamun työmatkaliikenteeseen. Kutsuplus lisäsi suosiotaan ja keräsi palkintoja Kutsuplussan palvelualue laajeni vuoden alussa Tapiolaan, Itäkeskukseen ja Myllypuroon ja syksyllä liikennöintiaika piteni puoleenyöhön. Matkustajamäärä kasvoi vauhdilla koko vuoden: joulukuussa tehtiin lähes Kutsuplus-matkaa. Rekisteröityneitä asiakkaita oli vuoden lopussa yli Asiakkuusjohtamisen ammattilaisten CXPA Finland palkitsi Kutsuplussan Suomen parhaana asiakastekona. Raadin mukaan Kutsuplus mullistaa joukkoliikennepalveluiden kulutustottumukset, vaikuttaa merkittävästi ympäristöön ja asumisviihtyvyyteen ja parhaimmillaan kannustaa satunnaisia asiakkaita joukkoliikenteen vakioasiakkaiksi. Kutsuplussan järjestelmäkehittäjä Ajelo Oy palkittiin ITS Europen älyliikennekonferenssin sovelluskilpailussa. Raati antoi kiitosta konseptin helppoudesta ja erityisesti big datan menestyksellisestä käytöstä julkisella sektorilla. HSL valmistelee lähijunaliikenteen kilpailutusta HSL valmistautuu kilpailuttamaan lähijunaliikenteen, kun nykyinen sopimus VR:n kanssa päättyy. HSL ostaa lähijunaliikenteen palveluita vuosittain yli 70 miljoonalla eurolla ja saa sillä noin 7 miljoona junakilometriä vuodessa. Lähijunaliikenne on tarkoitus kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena, joka sisältää liikennöinnin ja Flirt-junien kunnossapidon. Lähijunaliikenteeseen on tulossa 34 uutta Flirt-junaa vuoden 2017 toukokuuhun mennessä. HSL vuokraa junat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Junakalusto Oy:ltä. Kilpailutusta valmisteltiin vuonna monin toimin siten, että kilpailutettu lähijunaliikenne voisi alkaa vuonna VR jätti HSL:lle alkuvuodesta 2015 tarjouksen siirtymäkauden lähijunaliikenteestä vuosille Tarjous on HSL:lle merkittävästi nykyistä sopimusta edullisempi. Jos HSL hyväksyy tarjouksen, lähijunaliikenteen kilpailutus siirtyy kolmella vuodella eteenpäin. 8

11 VUODEN VARRELTA HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Raitiolinjasto selkeytyy ja vahvistuu Raitioliikenteen linjastosuunnitelman laadinta saatiin loppusuoralle. Alkuvuonna suunnitelmaluonnos oli asukkaiden kommentoitavana HSL:n verkkosivuilla ja suunnitelman blogisivustolla. Luonnos esiteltiin maaliskuussa HSL:n hallitukselle, joka päätti pyytää siitä jäsenkuntien lausunnot. HSL:n hallitus hyväksyi lausuntojen ja palautteen perusteella viimeistellyn suunnitelman helmikuussa Linjastomuutokset toteutuvat vaiheittain vuosien aikana. Niiden myötä raitioliikenteestä muodostuu kantakaupungin alueelle nykyistä vahvempi verkko, jolla matkustaminen on helppoa tiheiden vuorovälien vuoksi. HSL:n tavoitteena on luoda helposti hahmotettava ratikkaverkosto, joka palvelee mahdollisimman monen matkustajan liikkumistarpeita ja joka kytkeytyy saumattomasti muihin liikennemuotoihin. Kehäradan junien tunnukset ovat I ja P HSL päätti kesällä, että Kehäradan liikenteessä aloittavien junien tunnuksiksi tulee I ja P. Tunnuksella I junat ajavat Helsingistä päärataa pitkin Tikkurilan kautta Lentoasemalle ja sieltä edelleen Martinlaakson radalle. P-junat lähtevät Helsingistä Martinlaakson radalle ja kiertävät Vantaankosken kautta Lentoasemalle ja sieltä edelleen pääradalle. Junat liikennöivät Kehäradalla päivisin 10 minuutin välein. Kehäradan uusien asemien rakentaminen jatkui vuonna. Radalle tulee ensimmäisessä vaiheessa viisi uutta asemaa: Vehkala, Kivistö, Aviapolis, Lentoasema ja Leinelä. Lopullinen päätös siitä, millä pääradan asemilla I- ja P- junat pysähtyvät, tehdään kevättalvella 2015, kun Kehäradalla tehtävien testiajojen perusteella saadaan tietoa todellisista ajoajoista. 9

12 Katsaus vuoteen HLJ-luonnos lausunnoille kuntiin ja sidosryhmille Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos (HLJ 2015) valmistui lausuntokierrokselle yhdessä seudun maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian kanssa. Suunnitelmat kattavat seudun 14 kuntaa, ja ne viimeistellään alkuvuonna Suunnitelmissa esitetään yleispiirteinen kuvaus siitä, mihin rakennetaan asunnot ja työpaikat sekä millaiset ovat liikenneyhteydet ja joukkoliikennepalvelut eri puolilla seutua. Vuonna 2050 Helsingin seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Jotta liikenteen sujuvuus voidaan varmistaa, maankäyttöä pitää tiivistää. Kun palvelut ja asuminen keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen, tarve liikkumiseen vähenee. Tiivis kaupunkirakenne tukee joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Joukkoliikenteen perustan muodostaa runkoverkko eli tiheästi liikennöitävä raideliikenne ja sitä täydentävä runkobussiliikenne. HSL peräsi rahoitusta ja selkeyttä metropolihallintoon Suomen hallituksen asettama työryhmä jatkoi vuonna metropolihallinnon valmistelua. Asiaa koskevissa lausunnossaan HSL korosti, että metropolihallinnolle tulee turvata riittävä rahoitus ja selkeä päätöksentekojärjestelmä. HSL:n mukaan työryhmän tulisi myös esittää kestävä rahoitusmalli alueen joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi. Hallituksen jatkolinjaukset mm. metropolihallinnon rajauksesta 14 kunnan alueelle olivat pitkälti samansuuntaiset HSL:n näkemysten kanssa. HSL huolehtii liikennejärjestelmäsuunnittelusta näiden kuntien alueella, ja linjaukset vahvistavat maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Työryhmän ehdotuksen pohjalta valmistui loppuvuonna luonnos metropolihallintoa koskevaksi lakiesitykseksi. Helmikuussa 2015 kuitenkin selvisi, ettei hallituksen esitys ehdi valmistua nykyisen eduskunnan käsiteltäväksi. Koillis-Helsingin ja Keravan linjastojen suunnittelu käynnistyi HSL aloitti Koillis-Helsingin linjaston suunnittelun alkusyksystä, ja julkisti ensimmäiset luonnokset vuoden lopussa. Niitä kommentoitiin poikkeuksellisen paljon, ja alkuvuodesta 2015 HSL muokkasi palautteen perusteella suunnitelmiaan. Kaikkein eniten palautetta annettiin linjan 72 ehdotetuista reittimuutoksista. Tammikuussa Malmitalolla järjestetyn asukastilaisuuden kävijämäärä yllätti HSL:n ja helmikuussa pidettiinkin kaksi uutta tilaisuutta. Koillis-Helsingin bussilinjaston uudistus perustuu muun muassa muutoksiin junaliikenteessä ja eri alueiden asukas- ja matkustajamäärissä. Kehäradan junien myötä palvelutaso pääradalla muuttuu metromaisemmaksi, minkä vuoksi Malmin rooli liityntäasemana korostuu. Myös Keravan uuden bussilinjaston suunnittelu aloitettiin. Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmaa tehdään vuosille , Keravan vuosille

13 VUODEN VARRELTA HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Sähköisellä uutiskirjeellä yli tilaajaa HSL.fi-verkkopalvelu laajeni maaliskuussa Oma HSL -osiolla, johon rekisteröidytään HSL.fi -sivustolla. Palvelu tarjoaa HSL:lle mahdollisuuden täydentää asiakasrekisteriään ja parantaa asiakasviestintäänsä, sillä kaikilta HSL.fi:hin rekisteröityviltä asiakkailta kysytään lupa sähköiseen asiakasviestintään. Palvelussa asiakas voi valita linjat, joista haluaa saada liikennetiedotteet, uutiset ja poikkeusinfot. Tiedot saa Oma HSL -palveluun, ja halutessaan ne voi tilata myös sähköpostiin. Lisäksi HSL lähettää palveluun rekisteröityneille asiakkaille sähköisen uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa. Vuoden lopussa kirjeellä oli yli tilaajaa. Kampanjointi tavoitti keski-ikäiset ja työnantajat HSL:n matkakorttikampanjalla yllettiin uuden matkakortin tilaukseen, kun erityisesti yli 50-vuotiaat innostuivat tilaamaan itselleen kortin. Uudet matkakorttiasiakkaat saivat kampanjan aikana tilata netistä maksutta matkakortin, johon oli ladattu 14 päivän kausilippu. Kampanja oli suunnattu erityisesti keski-ikäisille ja senioreille, joiden joukkoliikenteen käyttö on selvästi vähäisempää kuin muiden ikäryhmien. Kampanja tavoitti kohderyhmänsä hyvin: 45 prosenttia tilaajista oli yli 50-vuotiaita. Kaikista kortintilaajista 60 prosenttia oli miehiä. Tilauksia tuli asukaslukuun suhteutettuna tasaisesti kaikista HSL-alueen kunnista. Työsuhdematkalippuetua tehtiin tutuksi työnantajille suunnatulla kampanjalla. Kampanja poiki noin 250 yhteydenottoa yrityksiltä, joista suurin osa oli pieniä, alle kymmenen hengen yrityksiä. 11

14

15 Tyytyväisten matkustajien osuus on uusi ennätys.87,7%

16 Joukkoliikenteen suosio on vankka Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteen palveluihin nousi ennätyksellisen korkealle. Vuonna HSL-alueella tehtiin 353,3 miljoonaa matkaa, mikä on 0,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Matkustajamäärät kasvoivat seutubusseissa (6,2 %), lähijunissa (3,2 %) ja Suomenlinnan lautalla (0,7 %). HSL:n Liikkumistutkimuksen 2012 mukaan joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudulla tehdyistä matkoista on kasvanut edellisestä tutkimusvuodesta 2008 yhdellä prosenttiyksiköllä 43 prosenttiin. Joukkoliikenteen lisäksi myös jalankulun ja pyöräilyn suosio erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa on kasvanut. HSL:n liikenteessä kulkee entiseen tapaan tyytyväisiä matkustajia. Vuoden asiakastyytyväisyyskyselyssä lähes 88 prosenttia matkustajista antoi joukkoliikenteelle hyvän tai erittäin hyvän arvosanan. Tyytyväisten matkustajien osuus kasvoi edellisvuodesta eniten metroliikenteessä, jossa tyytyväisiä oli nyt 93 prosenttia matkustajista. Joukkoliikenteen yleisarvosanaksi asiakkaat antoivat 4,10 (asteikolla 1 5). Tyytymättömiä oli alle puolitoista prosenttia matkustajista. HSL menestyi jälleen myös kansainvälisessä BESTtutkimuksessa, jossa selvitetään alueen asukkaiden mielipiteitä joukkoliikenteestä. Vuonna Helsingin seudun asukkaista 79 prosenttia oli tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. HSL-alueen asukkaat antoivat muita BEST-kaupunkeja paremmat arvosanat muun muassa joukkoliikenteen luotettavuudelle (83 % tyytyväisiä). Pilotti vei asiakkaat Linnanmäelle ja varikoille HSL:n asiakasohjelman rakentaminen jatkui. Ohjelman avulla HSL pyrkii entistä paremmin ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja toiveita ja kehittämään palveluja asiakaslähtöisesti. Keväästä alkaen HSL pilotoi asiakasohjelmaa kanta-asiakkailleen. Pilotissa kerättiin kokemuksia siitä, minkälaiset edut asiakkaita kiinnostavat. Etujen ja alennusten saamisen ehtona on HSL:n matkakortti tai rekisteröityminen HSL:n verkkopalveluun. Vuoden lopussa palveluun rekisteröityneitä oli noin Tapahtumien lisäksi HSL:n kanta-asiakkaille on tarjolla alennuksia mm. autovuokraamoiden palveluista ja yhteiskäyttöautoista. Marraskuussa HSL aloitti yhteistyön Kliento Oy:n kanssa. HSL:n asiakkaat voivat käyttää matkakorttiaan asiakaskorttina Klienton kanta-asiakaspalvelussa mukana olevissa kivijalkaliikkeissä, kahviloissa ja ravintoloissa. Yleisarvosanan perusteella tyytyväisten matkustajien osuuden kehitys liikennemuodoittain 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Raitioliikenne Bussiliikenne Metroliikenne Lähijunaliikenne Yhteensä 14

17 ASIAKKAAT HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Kanta-asiakasedut testissä Asiakasohjelman pilotissa kerättiin kesän ja syksyn aikana kokemuksia erilaisista kanta-asiakaseduista. HSL lanseeraa kanta-asiakasohjelmansa keväällä HSL:n kanta-asiakkaille oli elokuussa tarjolla alennushintaisia lippuja Tikkurila Festivaalille. Tilaisuuden aikana HSL kestitsi asiakkaitaan omassa HSL loungessa, jossa oli tarjolla virvokkeita ja naposteltavaa. Loungen katsomosta oli erinomaiset näkymät lavalle. HSL lounge on festareiden paras paikka! Täällä pääsee istumaan, ei ole vessajonoja ja tarjoilu pelaa. Auton vapaapäivänä 22. syyskuuta HSL järjesti kanta-asiakkailleen edullisen Linnanmäki-illan. Viidellä eurolla sai pääsylipun kaikkiin laitteisiin. Varatut lippua myytiin loppuun reilussa viikossa. Harmillisesti illaksi osui syksyn ensimmäinen kylmä ja sateinen keli. Siitä huolimatta yli asiakasta tuli paikalle huvittelemaan kanssamme. Suojaksi sateelta jaossa oli HSL:n pinkkejä sadeviittoja. Lokakuussa HSL:n kanta-asiakkailla oli tilaisuus päästä kurkistamaan kulissien taakse raitiovaunuvarikolla. HSL järjesti yhteistyössä HKL:n kanssa vierailut Töölön ja Koskelan varikoille. Vierailuille mahtui mukaan 100 nopeinta ja paikat täyttyivät hetkessä. Koululaisten syysloma oli mitä mainioin ajankohta varikkovierailuille. Mukana oli innokkaita koulupoikia yhtä innokkaiden isien ja vaarien kanssa. 15

18 Asiakaslähtöistä yhteistyötä kehittämässä HSL:n henkilöstöstrategia valmistui toimintastrategian rinnalle. Monilla eri foorumeilla pohdittiin yhteistuumin, miten tavoitteiden toteutumista parhaiten edistetään arjen töissä. HSL:n vuoteen 2018 ulottuva henkilöstövisio kuuluu: Olemme innostuneita, yhteistyöhön ja kehittämiseen sitoutuneita. Teemme työmme asiakas- ja ratkaisulähtöisesti. Tältä pohjalta HSL:läiset pohtivat ryhmissä ja yhteisten pelipöytien äärellä, miten strategioita parhaiten toteutetaan arjen työssä. Strategioiden käsittelyn yhteydessä henkilöstöllä oli mahdollisuus tehdä strategian toteutumista tukevia aloitteita. Niistä valittiin toteutettavaksi reittioppaan terminaalikarttojen sekä jälleenmyyjien koulutusmateriaalin kehittämiseen liittyvät aloitteet. Toimintastrategian tavoitteiden pohjalta suunniteltiin myös osaamisen kehittämistä. Samalla osaamisen kehittämiskeinoja pohdittiin entistä monipuolisemmin. Syksyllä HSL:ssä otettiin käyttöön yhteiset työpaikkakäyttäytymisen pelisäännöt. Niitä käytiin läpi esimiesten kesken ja ryhmissä. Pelisäännöillä tuetaan yhteisen arjen sujumista ja varmistetaan yhtenevät menettelytavat ristiriitatilanteissa. Toimiva työyhteisö, selkeät tehtävät Työtyytyväisyys oli vuoden henkilöstökyselyn perusteella lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kokonaisarvosana (asteikolla 1-5) oli 3,79 (3,80 vuonna ). Henkilöstökyselyyn vastasi 81 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön kokemat vahvuudet liittyvät ensisijaisesti omaan työhön ja lähiyhteisön kanssa tehtävään yhteistyöhön. Positiivisimmiksi arvioitiin suhde työtovereihin, oma osaaminen sekä oman ja ryhmän tehtävien selkeys. Myös HSL:n tuottamia palveluja arvostetaan ja ympäristövastuun koetaan toteutuvan hyvin. Kriittisintä palautetta henkilöstökyselyssä annettiin tiedon jakamisesta osastojen välillä sekä osastojen välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä. Työnantajaa arvioitaessa korjaamisen varaa löytyy palkkauksessa ja eduissa. Omassa työssä tyytymättömyyttä aiheuttaa koettu kiire. HSL:n henkilöstö lukuina Henkilöstö 397 Naisia 238 Miehiä 159 Keski-ikä 42 vuotta Alle 30-vuotiaita 20 % vuotiaita 50 % Yli 50-vuotiaita 30 % Vakituisia 344 Määräaikaisia 53 Kokoaikaisia 341 Osa-aikaisia 56 16

19 HENKILÖSTÖ HSL Helsingin seudun liikenne vuosikertomus Strategiapeli sytytti HSL:n henkilökunta mietti pelipöytien äärellä yhdessä strategian ja asiakasohjelman mukaista käytännön toimintaa. Peleihin osallistui 327 HSL:läistä ja niissä syntyi 246 lennokasta ja idearikasta aloitetta. Pelit olivat hienoa yhdessä tekemistä ja yhteistyötä. HSL:läiset antoivat sisältöihin osaamisensa pelaajina, pelinohjaajina ja jälkitöissä. Pelimateriaalit, tietokysymykset ja tilanteet syntyivät nekin oman väen voimin. Projektiryhmäläiset ja strategialähettiläät laativat tietokysymyksiä ja tilanteita, jotka johtoryhmä pisteytti. Eri yksiköissä ja tehtävissä työskentelevät HSL:läiset kokoontuivat sekaryhminä pelipöytien ääreen. Peli herätti miettimään tiedon jakamista ja omaa roolia, toimintaa ja aktiivisuutta työntekijänä. Se toi esiin ihmisten erilaisia tapoja ajatella ja muistutti, että erilaisuus on rikkaus. Pelipalautteista tuli selväksi, että meillä on valtavasti halua tehdä yhdessä. Heli Rautio, asiakkuussuunnittelija Strategiapeli leikkiä työaikana? No ei sentään, vaan erinomainen tapa avata strategian sisältö ja merkitys osaksi jokapäiväistä työtä. Kun HSL alkoi värvätä pelinohjaajia, kiinnostuin heti. Me perehdyimme strategian saloihin pelaamalla omat strategiapelimme. Siinä kirkastuivat monet HSL:n yhteiset asiat ja toimintatavat. Peli pakotti myös ideoimaan toiminnan kehittämistä aloitteiden muodossa. Ohjaamassani ryhmässäni pelaajat innostuivat ja lähtivät tosissaan leikkiin mukaan. Oli mukava tutustua eri osastojen ihmisiin, joita näkee normipäivänä liian harvoin. Strategiatyöhön käytetyt resurssit valuvat kuitenkin hukkaan, jos emme toimi strategioiden hengessä. Tämä haastaa meidät kaikki joka päivä. Kai Kalmari, turvallisuusasiantuntija Omassa peliryhmässäni syntyi paljon hyvää keskustelua, vaikka peli toikin eteemme paljon sellaisia tilanteita ja kysymyksiä, jotka eivät kosketa meidän työtämme tai joihin tarkastaja ei voi kuvitella törmäävänsä. Tarkastusyksikössä kehitimmekin pelistä oman version, johon rakensimme tarkastajien työssä eteen tulevia tilanteita. Olemme pelanneet peliä matkalippujen tarkastajakurssilla, ja se on ollut menestys. Saimme kurssilaisilta palautetta, että peli on ollut kurssin antoisin oppitunti. Anne Toura, matkalippujen tarkastaja 17

20 Bussiliikenteen CO 2 -päästöt vähenivät 3,2% edellisvuodesta.

21

22 Kestävän kehityksen kärkijoukoissa HSL:n arvoihin kuuluu, että kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ympäristö ja toiminnan vaikutuksista jaetaan avoimesti tietoa. Ympäristövastuuseen liittyviä HSL:n strategisia tavoitteita ovat vähäpäästöisen liikenteen osuuden lisääminen joukkoliikenteessä sekä liikenteen kasvun ohjaaminen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. HSL edistää vähäpäästöistä ja kestävää liikennettä sekä strategisella tasolla liikennejärjestelmäsuunnittelun kautta että toiminnallisella tasolla mm. joukkoliikennesuunnittelun, palveluhankintojen, kohtuuhintaisten joukkoliikennelippujen ja liikkumisen ohjauksen keinoin. Vuonna valmistuneen Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksen valmistelussa on otettu vahvasti huomioon raideliikenneverkkoon tukeutuva liikennejärjestelmä ja yhdyskuntarakenteen tiivistämismahdollisuudet. Suunnitelmasta laaditussa ohjelmatason vaikutusarvioinnissa (SOVA) välillisten ja välittömien ympäristövaikutusten arviointi on ollut keskeistä. Päästöjä vähennetään monin keinoin HSL:n tavoitteena on vähentää bussiliikenteessä typpioksidien (Nox) ja partikkelien (PM) päästöjä 80 prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoteen 2018 mennessä. Hiilidioksidipäästöt (CO2) on tarkoitus puolittaa samassa ajassa. Päästötaso aleni lähes tavoitteiden mukaisesti kaluston uusiutumisen sekä biopolttoaineiden käytön seurauksena. Vuonna liikenteeseen saatiin sata uutta vähäpäästöisimmän Euro 6-luokan bussia sekä viisi hybridibussia kahden entisen lisäksi. Kokemusten mukaan polttoaineenkulutus, päästöt sekä melu vähenevät hybriditekniikan avulla merkittävästi. HSL edistää ympäristöystävällistä bussiliikennettä myös ympäristöbonuskilpailuilla. Vuoden kilpailussa hyväksytyillä tarjouksilla bussiliikenteen hiilidioksidipäästöt laskivat tonnia ja lähipäästöt yhteensä kg vuodessa. HSL on sopinut HKL:n metro- ja raitioliikenneyksiköiden kanssa pohjoismaisen uusiutuvan energian käytöstä vuosina Pohjoismaista tuulivoimaa hankitaan niin paljon kuin sitä on saatavilla, loput käytetystä sähköstä on pohjoismaista vesivoimaa. HSL:ssä noudatetaan sertifioitua ISO 9001 ja standardien mukaista laatu- ja ympäristöjärjestelmää. Laatu- ja ympäristöjärjestelmä tukee HSL:n toimintaa ja kehittämistä, ja sen avulla seurataan toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Ulkoisessa auditoinnissa vuonna HSL sai erityistä kiitosta ympäristövastuun ja ympäristöindikaattoreiden kattavasta seurannasta ja raportoinnista. Työsuhdematkalipun suosio kasvoi Vuonna HSL houkutteli kampanjalla uusia työpaikkoja työsuhdematkalipun käyttäjiksi ja teki tunnetuksi työnantajille suunnattuja palveluitaan. Kampanja tuotti noin 250 yhteydenottoa ja kolmisenkymmentä yritystä päätti sen innostamana hankkia työsuhdematkalipun. HSL-alueella oli vuonna yli työsuhdematkalipun käyttäjää. Autoedun käyttäjiä oli noin Työsuhdematkalipun suosio on kasvanut edellisestä vuodesta lähes 10 prosenttia, kun taas autoedun suosio on hieman laskussa. 20

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 Suvi Rihtniemi HSL:n toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 164 25.08.2015 Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2016-2018 1150/00.04.02/2015

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus

HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus Sisällys Tämä on HSL 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden varrelta 8 Asiakkaat 14 Henkilöstö 16 Ympäristö 20 Joukkoliikenne

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

HSL:n alustava TTS

HSL:n alustava TTS HSL:n alustava TTS2017-2019 KORY 17.6.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Valmistelun eteneminen Alustava TTS2017-2019 valmistellaan HSL:n hallituksen 14.6. kokoukseen ja se lähetetään kunnille

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n tavoitetila 2025 HSL Strategia teoiksi Yhä suurempi joukko ihmisiä käyttää joukkoliikennettä työssä ja vapaa-aikana. Tarjoamme asiakkaille

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48 25.08.2014 Sivu 1 / 1 3421/08.01.00/2014 48 HSL-kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän keskinäisen Länsimetron ja Kehäradan joukkoliikenneinfran kustannusten jakamista koskevan sopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Seminaari Messukeskus -kuntayhtymä Kymmenen vuotta yhteistyötä VTT:n kanssa RAKEBUS RASTU HDENIQ HDENIQ kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n kannalta

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kehäradan liikennöinti 2015

Kehäradan liikennöinti 2015 Kehäradan liikennöinti 2015 Suvi Rihtniemi 14.4.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kehäradan aikamatka 1975: Martinlaakson rata valmistuu. Aletaan puhua Marja-radasta Martinlaakson radan jatke:

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot

Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Älykäs ja oikeudenmukainen autoilu -seminaari 15.10.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus

HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus Valokuva aukeama HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus Sisällys Tämä on HSL 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden varrelta 8 Asiakkaat 14 Henkilöstö 16 Ympäristö

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 19.08.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Käsiteltävä tässä kokouksessa 2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 Hallitus 89 26.05.2015 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2016 2018 1508/02.021.211/2010 Hallitus 89 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL:n toimialue Kuusi perustajakuntaa: Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Laajenemisvaraus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla Puhdasta raideliikennettä Tiivistyvässä kaupungissa tarvitaan tehokas liikennejärjestelmä, joka liikuttaa suuria ihmisjoukkoja ympäristöä kuormittamatta. Helsingin

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1/2012. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS 1/2012. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1/2012 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN 1.1. - 30.4.2014... 2 2 TOIMINNAN

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot