LÄNSISATAMA UUDISTUU VÄSTRA HAMNEN FÖRNYAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSISATAMA UUDISTUU VÄSTRA HAMNEN FÖRNYAS"

Transkriptio

1 LÄNSISATAMA UUDISTUU VÄSTRA HAMNEN FÖRNYAS

2 HEL SINK I HEL SINGFORS S AT A M A K A U P U N K I H A MN S TA D Helsingin kaupunkisatamien kautta kulkee valtaosa Suomen matkustajaliikenteestä. Vuosaaren tavarasataman kautta kulkee pääasiassa yksiköityä rahtia. Majoriteten av passagerartrafiken i Finland går via Helsingfors stadshamnar. Genom godshamnen i Nordsjö skeppas i huvudsak enhetsgods. Kehä III Kehä I Helsingin kaupungin historia alkaa satamakaupungin perustamisesta Tavarasatamien toiminnot ovat aina hakeutuneet sinne, missä ne tehokkaimmin palvelevat liike-elämää ja taloutta. Tavarasatama toimi Jätkäsaaressa 1800-luvun lopulta lähtien ja siirrettiin Vuosaareen Helsingfors stads historia börjar år 1550 med hamnstadens grundande. Godshamnar alltid har eta- Matkustajasatamat ovat parhaimmillaan lähellä kaupungin keskustaa, palveluiden, liikenneyhteyksien ja kiinnostavien paikkojen lähellä. Länsisataman nykymuotoinen matkustajaliikenne alkoi Passagerarhamnens placering gynnas av närhet till stadskärnan med service, infrastruktur och intressanta besöksmål. Passagerartrafiken inleddes i sin nuvarande form i Västra Hamnen blerats på platser där de effektivast har gagnat affärslivet och ekonomin. På Busholmen har godshamnens verksamhet bedrivits sedan slutet av 1800-talet varefter den flyttades till Nordsjö Vuosaaren satama Nordsjö hamn HELSINKI HELSINGFORS Katajanokan satama Skatuddens hamn Eteläsatama Södra hamnen Hernesaari Länsisatama Ärtholmen Västra hamnen

3 HELSINKI EI OLISI HELSINKI ILMAN LAIVOJAAN JA SATAMIAAN! Laivalla suoraan kaupungin elävään keskustaan. Houkuttavaa! Med fartyg direkt in i en levande stadskärna. Vad lockande! HELSINGIN SATAMA/MIKAEL KAPLAR HELSINGIN SATAMA/MIKAEL KAPLAR Helsingille matkustajasatamat keskustassa ovat oleellinen osa elävää kaupunkia. Keskustassa satamat ovat nähtävyys ja taloudellinen vetovoimatekijä. Matkustajalaivoille kaupunkisatamat ovat menestymisen edellytys. Matkailijat tuovat tuloja ja työtä. He vilkastuttavat elinkeinoelämää Helsingissä ja muualla Suomessa. Helsingin kaupoissa, kahviloissa, toreilla ja tapahtumissa riittää väkeä ja moni jatkaa matkaa muualle Suomeen. Matkustusmukavuuden kehittäminen ja liikenteen sujuminen on yhtä tärkeää yrityksille, asukkaille, satamille ja matkailijoille. För Helsingfors utgör passagerarhamnarna i stadskärnan en väsentlig del av den levande staden. I centrum är hamnarna både en sevärdhet och en ekonomisk faktor. För passagerarfartyg är stadshamnarna en förutsättning för framgång. Turism medför intäkter och arbetsplatser samt stimulerar affärslivet i Helsingfors och på andra håll i Finland. Butiker, caféer, torg och evenemang lockar folk till Helsingfors och många fortsätter sin resa längre in i landet. Utveckling av resebekvämligheten samt en smidig trafik är viktiga för såväl företag, invånare, hamnar som turister. Matkustajaliikennettä Helsingin eri satamista Passagerartrafik via Helsingfors olika hamnar Tallinna/Tallinn Tukholma/Stockholm Maarianhamina/Mariehamn Rostock Pietari/S:t Petersburg Travemünde HELSINGFORS SKULLE INTE VARA HELSINGFORS UTAN SINA FARTYG OCH HAMNAR! 3

4 HELSINGIN SATAMA/MIKAEL KAPLAR LÄNSISATAMA VÄSTRA HAMNEN S U O M EN V I L K K A I N MATKUSTAJASATAMA HELSINGIN SATAMA/MIKAEL KAPLAR Länsisataman tekee erinomaiseksi sen sijainti aivan Helsingin kantakaupungin kupeessa, sekä hyvät yhteydet Suomen maaliikenteen valtaväyliin ja meritse Tallinnan kautta Keski-Eurooppaan. Tallinnaan on vain 80 km:n matka ja säännöllisiä laivalähtöjä 9 vuorokaudessa. Länsisatamasta voit lähteä Tallinnaan päivällä lähes joka tunti ja Pietarissa voit piipahtaa vaikka mielijohteesta. Viisumivapaita lähtöjä on kolme, neljä kertaa viikossa. Myös säännöllinen työmatkaliikenne suomalaisten ja virolaisten yritysten välillä yleistyy. Katso: -> Matkustajille. 4 Västra Hamnen är attraktiv på grund av dess läge nära Helsingfors centrum samt goda vägförbindelser inom Finland och sjöleden via Tallinn till Central europa. Till Tallinn är det bara åtta mil från Helsingfors och det går 9 regelbundna avgångar per dygn. Man kan resa från Västra Hamnen till Tallinn nästan varje timme dagligen. Till S:t Petersburg reser man enkelt, det erbjuds flera visumfria avgångar i veckan. Även pendlande mellan finländska och estniska företag blir allt vanligare. Läs mera på: -> Passagerare. Vuonna 2013 Helsingin ja Tallinnan välillä laivamatkasta nautti matkustajaa. År 2013 njöt upp till passagerare av färden mellan Helsingfors och Tallinn. HELSINGIN SATAMA/MIKAEL KAPLAR

5 HELSINGIN SATAMA/EEVA POUKKA HELSINGIN SATAMA/MIKAEL KAPLAR HELSINGIN SATAMA/MIKAEL KAPLAR Upeita risteilyaluksia Suuret kansainväliset risteilyalukset kiinnittyvät Hernesaaren risteilylaitureihin Länsisataman kupeessa. Risteilykaudella 2013 Helsingissä kävi risteilyvierasta. Uusi ennätys! Länsisataman liikenne 2013: Yhteensä matkustajaa Tallinna Pietari Tukholma Autot: henkilöautoa bussia, kuorma-autoa ja perävaunua Länsisatamassa työskentelee yli 800 henkilöä. Terminaaleissa työskentelee 175 henkilöä ja liikennöivillä aluksilla 650 henkilöä. Flotta kryssningsfartyg Stora internationella kryssningsfartyg lägger till vid Ärtholmen alldeles intill Västra Hamnen besöktes Helsingfors av kryssningsgäster. Ett nytt rekord! Trafik i Västra hamnen 2013: Sammanlagt passagerare Tallinn S:t Petersburg Stockholm Bilar: personbilar bussar, lastbilar och släpvagnar I Västra hamnen arbetar mer än 800 personer. Antalet anställda uppgår till 175 i terminalerna och till 650 ombord på trafikerande fartyg. DEN LIVLIGASTE PASSAGERARHAMNEN I FINLAND 5

6 ALA LÄNSISATAMA UUDISTUU ALA VÄSTRA HAMNEN FÖRNYAS Uusi Jätkäsaaren kaupunginosa rakentuu parhaillaan entiselle tavarasataman alueelle. Satamatoiminnoille jäävä alue on kaventunut, mutta toimintaa tehostetaan vastaamaan tulevaisuuden kasvaviin liikennemääriin. Matkustamisen mukavuutta ja sujuvuutta parannetaan merellä, satama-alueella ja kaupunkiliikenteessä. Nyt tehdään töitä Tänä vuonna Tyynenmerenkadulle valmistuu lisäkaista ja merellä levennetään Pihlajasaaren väylää. Satama-aluetta laajennetaan täyttömaalla ja rakentamalla kaksi uutta laituripaikkaa. Vuonna 2017 valmistuu uusi terminaalirakennus mukavasti uusien laitureiden kohdalle. Terminaaliin on tulossa myös kaikille kaupunkilaisille avoimia palveluita. Rakennus on parhaillaan suunnitteluvaiheessa. Asuinalueiden valmistuttua asukkaita ja matkustajia palvelee kaikkiaan kolme raitiolinjaa. I området för den gamla godshamnen byggs som bäst den nya stadsdelen Busholmen. Den delen som reserveras för de hamnfunktionerna har blivit mindre men verksamheten effektiviseras för att kunna uppfylla behoven för trafikens framtida tillväxt. Resekomforten och smidigheten förbättras till sjöss, inom hamnområdet samt i stadstrafiken. Nu är det dags för arbete I år färdigställs ytterligare en körfil på Stillahavsgatan och Rönnskärsleden ute på havet breddas. Hamnområdet byggs ut med hjälp av fyllnadsjord samt genom att bygga två nya kajplatser. År 2017 byggs en ny terminalbyggnad vid de nya kajerna. Där kommer även att finnas serviceutbud för alla invånare i området. Byggnaden är för närvarande på planeringsstadiet. Efter att bostadsområdena har färdigställts förses de med sammanlagt tre spårvagnslinjer. 6

7 LJ LJ7 3 ALA Uutta satamatilaa 6 ha Uudet laituripaikat 2 kpl Täyttö valmistuu 2015 Järjestelykenttä Check-in alue Katuyhteyksien parantaminen Uusi kaista valmistuu 2014 Terminaalin edustan liikennejärjestelyt uutta laituritilaa Laituri LJ7 valmistui 2013 LJ8 rakentaminen alkaa 2013 Uusi matkustaja terminaali Suunnittelutyö käynnissä Arvioitu valmis tuminen ha nytt hamnområde 2 nya kajplatser Utfyllnaden färdigställs 2015 Rangergård Incheckningsområde Bättre gatuförbindelser En ny körfil färdigställs 2014 Tillgänglighet vid terminalen Nya kajplatser Kajen LJ7 färdigställdes 2013 Byggandet av LJ8 inleds 2013 Ny passagerarterminal Planeringen på gång Beräknas bli färdig 2017 KEHITTÄMISEN AIKATAULU TIDSPLAN FÖR UTVECKLINGEN 2014 Tyynenmerenkadun lisäkaista 2014 Pihlajasaaren väylän levennys 2015 Uudet laituripaikat 2017 Uusi terminaalirakennus arvio 2014 En extra fil på Stillahavsgatan 2014 Breddning av Rönnskärsleden 2015 Nya kajplatser 2017 Ny terminalbyggnad uppskattningsvis Automaatio sataman opasteisiin, lähtöporttien toimintoihin ja laivojen kiinnitykseen tulevat käyttöön uuden terminaalin valmistuessa. Automatiserade informationsskyltar och avgångsportar samt en automatiserad förtöjning av fartyg tas i bruk i hamnen när den nya terminalen färdigställs. 7

8 PORTTI KESKI-EUROOPPAAN PORTEN TILL CENTRALEUROPA Helsinki Helsingfors Helsinginki-Tallinna -lauttayhteys on osa taloudellisesti merkittävää EU:n liikenteen runkoväylää Keski-Eurooppaan. EU on mukana rahoittamassa Länsisataman ja Tallinnan Vanhan kaupungin Sataman parannuksia. Satamat tekevät yhteistyötä Twin Port -hankkeessa. Molempien satamien toimintoja kehitetään sopimaan erilaisille liikennemuodoille. Yhteydet Keski-Eurooppaan nopeutuvat ja monipuolistuvat. Via Baltica on automatkailijoiden suosiossa ja tärkeä maantiekuljetusten väylä. EU kehittää myös Rail Baltic -raideyhteyttä Tallinnasta Varsovaan. Se tarjoaa taloudellisen yhteyden Helsingistä Keski-Euroopan rataverkkoon Adrianmeren rantamaihin saakka. Lisätietoa saat kohdasta Kehittäminen -> Hankkeet-> Twin Port 8 Färjeförbindelsen Helsingfors-Tallinn är en del av den ekonomiskt viktiga europeiska trafikleden till Centraleuropa. EU bidrar med finansiering av förbättringar i Västra hamnen samt hamnen i Gamla staden i Tallinn. Hamnarna samarbetar genom projektet Twin Port. Funktionerna i båda hamnarna utvecklas till att lämpa sig för olika trafikformer. Förbindelserna till Centraleuropa blir snabbare och mångsidigare. Via Baltica är populär bland bilresenärer och en viktig led för landsvägstransporter. EU utvecklar även tågförbindelsen Rail Baltic från Tallinn till Warszawa. Den utgör en viktig länk mellan Helsingfors och det centraleuropeiska bannätet och vidare till länderna vid Adriatiska havet. Mer information på under Utveckling -> Projekt -> Twin Port Bologna Berliini Berlin Praha Prag Wien Katovice Varsova Warszawa Tallinn Riga Kaunas Bialystok Rail Baltic Growth Corridor Baltic-Adriatic Corridor Via Baltica Co-financed by the European Union Trans-European Transport Network (TEN-T)

9 Jätkäsaarenkallio ja Hietasaari Itäinen Saukonlaituri Saukonpaasi Kortteli Itäinen Atlantinkaari Läntinen Atlantinkaari Palvelukorttelit Läntinen Saukonlaituri Keskuskorttelit Sataman alue Melkinlaituri Busholmsklippan och Sandholmen Östra Utterkajen Utterhällen Kvarteret Östra Atlantbågen Västra Atlantbågen Servicekvarteren Västra Utterkajen Centralkvarteren Hamnområdet Melkökajen JÄTKÄSAARI ELÄÄ NYT RAKENTAMISEN VUOSIA HELSINGIN SATAMA/SOILI RAJAMÄKI BUSHOLMEN UNDER BYGGNAD Valmistuttuaan Jätkäsaari on asuk- När Busholmen färdigställts är den en livlig kaan ja n työpaikan vilkas kaupunkiasu- stadsdel med invånare samt cirka misen, palveluiden ja yritysten kaupunginosa. Satama ja meri antavat Jätkäsaarelle sen ominaisluonteen, nyt kuten ennenkin. Juuri nyt uusia taloja nousee, alueelle järjestetään palveluita, liikennejärjestelyjen perustuksia ja katuja rakennetaan, katujen alle kaivetaan sähköä, vesijohtoja, tietoliikennettä, arbetsplatser, tjänster och företag. Nu, liksom förut, präglas Busholmen av hamnen och havet. För närvarande byggs nya hus, serviceutbud planeras, grunden för trafiklösningar och gator läggs. Det pågår nedgrävning av elledningar, vattenledningar, datatrafik, fjärrvärme HELSINGIN SATAMA/NOORA LEHTOMÄKI kaukolämpöä ja -jäähdytystä. Tällä hetkellä huomattava osa alueen liikenteestä johtuu och fjärrkylning. I dagsläget utgör utbyggnaden en stor del av trafiken i området. Joona asuu Tyynenmerenkadulla Joona bor på Stillahavsgatan erilaisista työmaista. Lisää tietoa Jätkäsaaren ja muiden entisen tavarasataman alueelle nousevien kaupunginosien rakentumisesta saat Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston www-sivuilta: Mer information om de nya stadsdelarna som uppförs på Busholmen och på andra håll i området för den gamla godshamnen finns på Helsingfors stadsplaneringskontors webbplats: Tällä paikalla on luonne. Meri tuo avoimuuden ja vapauden tunteen. Satama tuo tänne elävyyttä ja tapahtumaa. Laivat tulevat ja lähtevät, ihmisiä liikkuu. Satama yöllä aivan äänetöntä. Täysi rauha. Denna plats har karaktär. Havet skapar en känsla av öppenhet och frihet. Tack vare hamnen är atmosfären aktiv och levande. Fartyg och människor kommer och går. Hamnen på natten - helt tyst. Fullständig ro. 9

10 PIDÄMME HUOLTA ITÄMERESTÄ Itämeri on luonnoltaan herkkä, pohjoinen, lähes Östersjön är en naturkänslig, nordlig, nästan suljettu, matala ja kylmä murtovesiallas. Itämerta instängd, grund och kall brackvattenbassäng. Den suojellaan sekä suomalaisin että kansainvälisin skyddas såväl genom finländska som internationella samarbetsåtgärder. Helsingfors Hamn samt yhteistoimin. Helsingin Satama sekä Tukholman, Tallinnan, Pietarin ja useat muut Itämeren satamat Stockholms, Tallinns, S:t Petersburgs hamnar med tekevät ympäristöyhteistyötä, vaikka kilpailevatkin flera runt Östersjön samarbetar kring miljöfrågor liiketoiminnassa keskenään. trots att de konkurrerar om affärsverksamheten. Helsingissä kaikilla laivapaikoilla on jäteveden vastaanottolaitteet. Helsingin Satama täyttää avloppsvatten vid alla fartygsplatser. Hamnen I Helsingfors finns utrustning för mottagning av ISO ja ISO standardien vaatimukset. uppfyller kraven för ISO 9001 och ISO HELSINGIN SATAMA/SOILE KALLIO HELSINGIN SATAMA/EEVA POUKKA HELSINGIN SATAMA/MIKAEL KAPLAR 10

11 T ER V E T U L O A KATSOMAAN! Laivojen kiinnittymistä ja terminaalialueiden toimintaa voi seurata terminaaleista ja satamien avoimilta alueilta. Helsingin Sataman turvallisuus on Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ISPS-säännöstön mukaista, joten laiturialueilla liikkumista on rajoitettu. (The International Ship and Port Facility Security Code). HELSINGIN SATAMA/TAPIO JESKANEN VÄ L K O M M EN ATT TITTA RUNT! Man kan se på hur fartyg förtöjs samt följa den övriga verksamheten kring terminalerna och de öppna hamnområdena. Säkerheten i Helsingfors Hamn uppfyller ISPS-reglerna för den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Tillgängligheten är därför begränsad vid kajområdena. (The International Ship and Port Facility Security Code). VI TAR HAND OM ÖSTERSJÖN HELSINKIFROSTBITES/HARRI PAAVOLAINEN

12 HELSINGIN SATAMA ON S U O M EN P Ä Ä S ATA M A, JOSTA OVAT YHTEYDET KAIKILLE MAAILMAN MERILLE. HELSINGFORS HAMN ÄR FINLANDS HUVUDHAMN MED FÖRBINDELSER TILL VÄRLDENS ALLA HAV. HELSINGIN SATAMA/MIKAEL KAPLAR Helsingin Satama PL 800, HELSINKI Käyntiosoite: Olympiaranta 3, Helsinki 14 Puh Helsingfors Hamn PB 800, HELSINGFORS Besöksadress: Olympiastranden 3, Helsingfors 14 Tfn Helsinkiin kiinnittyi risteilyaluksia 283 kertaa. Kryssningsfartyg förtöjs i Helsingfors 283 gånger. Helsingin satamissa kävi yhteensä 10.8 miljoonaa matkustajaa Sammanlagt 10,8 miljoner passagerare besöker Helsingfors hamnar Länsisataman ja Sompasaaren tavarasatamat muuttivat uuteen Vuosaaren satamaan 2008 Godshamnarna i Västra hamnen och Sumparn flyttar till den nya hamnen i Nordsjö Länsisataman nykymuotoinen Passagerartrafiken inleds i sin 1995 matkustajaliikenne alkoi. nuvarande form i Västra hamnen. Ympärivuotinen matkustajaliikenne Passagerartrafik året om 1972 Helsingissä alkoi. införs i Helsingfors. Kesäajan matkustajalinjaliikenne alkoi Passagerarlinjetrafiken införs sommartid luvun lopussa Jätkäsaaressa I slutet av 1800-talet finns det redan 1890 oli jo satamatoimintaa. hamnverksamhet på Busholmen. Kustaa Vaasa perusti Helsingin Helsingfors grundas av Gustav Vasa 1550 satama- ja kauppakaupungiksi som en hamn- och handelsstad HELSINGIN SATAMA 2/ ERWEKO MIURAAD & HELSINKIFROSTBITES

länsisatama uudistuu västra hamnen förnyas

länsisatama uudistuu västra hamnen förnyas länsisatama uudistuu västra hamnen förnyas kuva PES-Arkkitehdit Oy Helsinki Helsingfors Vuosaaren satama Nordsjö hamn helsinki Helsingfors Länsisatama Västra hamnen Hernesaarensatama Ärtholmshamnen Katajanokan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2010 vp Risteilyalusten jätevedet Eduskunnan puhemiehelle Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2 100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Port of Helsinki. Tervetuloa! Välkommen!

Port of Helsinki. Tervetuloa! Välkommen! Port of Helsinki Tervetuloa! Välkommen! Y O U R P O R T O F E X C E L L E N C E Vuosaaren satama Nordsjö hamn Katajanokan satama Skatuddens hamn Eteläsatama Södra hamnen Länsisatama Västra hamnen 2 PORT

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI TULEVAISUUDEN SAARISTO VASA STAD SKÄRGÅRDENS FRAMTID

VAASAN KAUPUNKI TULEVAISUUDEN SAARISTO VASA STAD SKÄRGÅRDENS FRAMTID VAASAN KAUPUNKI TULEVAISUUDEN SAARISTO VASA STAD SKÄRGÅRDENS FRAMTID PRELIMINÄRA ANALYSER AV UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR ARBETET FRAMTIDENS SKÄRGÅRD ALUSTAVAT ANALYYSIT TULEVAISUUDEN SAARISTO TYÖN LÄHTÖKOHDISTA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

PORT OF HELSINKI. Welcome! Tervetuloa! Välkommen!

PORT OF HELSINKI. Welcome! Tervetuloa! Välkommen! PORT OF HELSINKI Welcome! Tervetuloa! Välkommen! Y O U R P O R T O F E X C E L L E N C E At your service Palveluksessasi Till din tjänst 2 PORT of HELSINKI 2009 Born a port Satamaksi syntynyt Född till

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 215:3 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 214 Liikennekäytössä lähes saman verran autoja Automääriä tarkasteltiin pitkään ajoneuvojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 198/2008 vp Ensihoidon tietojärjestelmän laajennushanke Eduskunnan puhemiehelle Helsingin alueella on otettu valtioneuvoston periaatepäätöksen (siirtyminen sähköiseen potilaskertomukseen)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 442/2011 vp Linja-auton muuttaminen matkailuautoksi Eduskunnan puhemiehelle Liikenne- ja viestintäministeriö on hylännyt 22.11.2011 hakijan poikkeuslupapyynnön (LVM/2207/08/2011) linja-auton

Lisätiedot

Isabella Forsgren, Umeå kommun Susanna Slo4e- Kock, Vasa stad

Isabella Forsgren, Umeå kommun Susanna Slo4e- Kock, Vasa stad Isabella Forsgren, Umeå kommun Susanna Slo4e- Kock, Vasa stad Midway Alignment of the Bothnian Corridor The Kvarken Mul:modal Link Projek= parantaa Euroopan liikenneverkon tehokkuu4a ja on sidoksissa EUn

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa Oulu - Uleåborg Investments until 2025 Industri Olja/Gas Vattenkraft Gruvnäring Kärnkraft Vinkraft Bioenergia Handel Logistik El nät Turism Offentlig LNG Tornio Windpower 50% nybyggnation 50% reparation

Lisätiedot

HELSINKI SUUNNITTELEE 2008:2. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2007

HELSINKI SUUNNITTELEE 2008:2. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2007 HELSINKI SUUNNITTELEE 2008:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2007 Autokanta kasvoi Vuoden 2007 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä 240 000 autoa. Tämä on 2 000 autoa eli prosentin enemmän

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 453/2006 vp Helsinki Lohja-moottoritien liikennemäärien kasvu Eduskunnan puhemiehelle Valtatien 1, E18-moottoritien viimeisen osuuden Lohja Muurla rakentaminen on täydessä vauhdissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 214:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 213 Liikennekäytössä lähes saman verran autoja Automääriä on pitkään tarkasteltu ajoneuvojen

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

AINA VAPAA PÄÄSY ALLTID FRITT INTRÄDE ALWAYS FREE ENTRY

AINA VAPAA PÄÄSY ALLTID FRITT INTRÄDE ALWAYS FREE ENTRY Elokuvat Filmer Films 9.3. 26.4.2015 Kino Engel, sali 2 Sofiankatu 4 Elokuvateatteri Bio-Bio. Kuva: Olof Sundström 1934. AINA VAPAA PÄÄSY ALLTID FRITT INTRÄDE ALWAYS FREE ENTRY Ma/Mån/Mon To/Tor/Thu 9.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot