Toimitusjohtajan katsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2006

2

3 Toimitusjohtajan katsaus Ympäristöhuolto julkisuudessa haastetta viestinnälle Vuoden 2006 keväällä julkistettiin Pielisjäte Oy:n fuusioituminen yhtiöön sekä uuden ympäristöluvan myöntäminen jätekeskuksen toiminnoille. Julkisuutta saivat myös jätekeskuksen aiheuttamat haju- ja lokkihaitat sekä jätehuollon toimintaympäristön muutokset, kuten yhtiön toimintaalueen yhtenäiset jätehuoltomääräykset ja palvelutaso. Yhtiön toimintatavat ja tulevaisuuden suuntalinjat perustuvat osakaskuntien hyväksymään jätestrategiaan. Jätehuoltoa kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Tärkeimpiä yhteistyöfoorumeita ovat kuntien nimeämä jätehuollon neuvottelukunta ja sen eri työryhmät. Neuvottelukunnassa ja työryhmissä kunnat pääsevät mukaan jo toiminnan suunnitteluun, ja yhteiset toimintatavat koko toimintaalueelle ovatkin jo muodostuneet. Yhtiön haasteena on viestittää osakaskuntien päättäville elimille, suurelle yleisölle ja toimipaikkojen, kuten jätekeskuksen naapureille, miksi eri ratkaisuihin on päädytty ja miten toimintatavat tähtäävät jätehuollon toimivuuden parantamiseen. Tulevaisuuden tavoitteet Yhtiön tavoitteena on tarjota laadukkaat ja kustannustehokkaat jätehuoltoratkaisut asiakkailleen. Kuntien vastuun vähentyminen elinkeinoelämän jätehuollossa ja tuottajavastuun laajentuminen uusiin jätejakeisiin voivat aiheuttaa yhtiön liiketoiminnan pienentymistä ja siten kustannuspaineita kotitalouksien jätehuollon järjestämiseen. Yhtiö tuleekin tiivistämään yhteistyötään sekä yksityisten toimijoiden että lähialueen muiden kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on taksojen ja maksujen pysyminen valtakunnan keskitasoa alemmalla tasolla ja samaan aikaan edelleen vähentää toiminnan ympäristöhaittoja. Yhtiön hyvästä tuloksesta kiitän yhtiön hallitusta, henkilökuntaa sekä yhteistyökumppaneita. Tämän lisäksi kiitän omistajakuntia aktiivisesta osallistumisesta jätehuollon suunnitteluun. Arto Ryhänen, toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Arto Ryhänen. Valtimo Sisältö Jätekukko Oy ( ) Toimitusjohtajan katsaus... 3 Kuopion jätekeskus... 4 Ympäristövaikutusten hallinta... 9 Paikalliset jäteasemat Jätekuljetukset Ongelmajätteet Hyötyjätteet Viestintä Kehityshankkeet Hallituksen toimintakertomus Taloustiedot Henkilöstö Äänekoski Vesanto Konnevesi Tervo Maaninka Siilinjärvi Karttula Kuopio Pieksämäki Nilsiä Suonenjoki Rautalampi Rautavaara Juankoski Kaavi Jätekeskus Tuusniemi Nurmes Juuka Lieksa perustettu vuonna osakaskuntaa pinta-ala km 2, josta 19 % vesistöä asukasta asiakasta 1,34 milj. tyhjennystapahtumaa 29 työntekijää liikevaihto 10,0 milj. euroa toteuttaa kunnille lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palvelutehtäviä

4 Pikkukukossa lajittelu sujuu ja palvelu pelaa.

5 5 Kuopion jätekeskus Jätteiden käsittelytoiminnot on keskitetty Kuopion lounaispuolella sijaitsevaan nykyaikaiseen jätekeskukseen. Jätekeskuksessa on jätteiden loppusijoitusalueen lisäksi laaja hyödynnettävien jätteiden vastaanottoalue ja erillinen pientuojien lajittelualue, Pikkukukko. Vuonna 2006 jätekeskukseen otettiin jätteitä vastaan yhteensä tonnia. Hyötyjätteet kiertoon Kaikesta vastaanotetusta jätteestä yli puolet (53 %) saatiin ohjattua hyötykäyttöön. Erityisesti puujätteen kokonaismäärä jatkoi kasvuaan, vaikka joulukuussa 2005 voimaan tullut jätteenpolttodirektiivi muutti puutavaran lajittelua. Puhdas, käsittelemätön puujäte lajiteltiin edelleen polttoa varten. Käsitelty puutavara kerättiin erikseen, haketettiin ja hyödynnettiin kompostin tukiaineena. Turvallista loppusijoitusta Jätettä loppusijoitettiin yhteensä tonnia, hieman edellisvuotta vähemmän. Keväällä otettiin käyttöön loppusijoitusalueen II vaiheen lisäalue (0,8 ha). Kaikki käytössä olleet loppusijoitusalueet täyttivät EU:n tiukat pohjarakennevaatimukset. Palveleva Pikkukukko Pientuojien vastaanottoalueelle eli Pikkukukkoon jätettä tuotiin yhteensä noin tonnia. Hyötykäyttöön jätteestä ohjautui lähes puolet (46 %), eniten puutavaraa, metalliromua ja sähköelektroniikkaromua (SER). Pikkukukko palveli ympäri vuoden arkisin klo 7 19 sekä kahtena lauantaina. Jätekeskukseen tulevat kuormat tarkastetaan ennen kuin ne ohjataan jätesisällön mukaiseen tyhjennyspisteeseen. Vastaanotettu jäte Loppusijoitettu jäte määrä (1000 tn) maa- ja kiviainekset teollisuusjäte rakennusjäte yhdyskuntajäte määrä (1000 tn) Jätekeskuksen koneurakoitsijana toimi SP Loaders Oy

6

7 7 Kuopion jätekeskus 1) I vaiheen jätetäyttö käytössä v pinta-ala 7,5 ha EU-normien mukainen tiivis pintarakenne biokaasujen talteenottojärjestelmä käytössä 2) II vaiheen jätetäyttö otettu käyttöön 6/2001 pinta-ala 3,6 ha EU-normien mukainen tiivis pohjarakenne biokaasujen talteenottojärjestelmä rakenteilla 3) II vaiheen lisäalue rakennettu kesällä 2005, otettu käyttöön 5/2006 pinta-ala 0,8 ha EU-normien mukainen tiivis pohjarakenne biokaasujen talteenottojärjestelmä rakennetaan maisemoinnin yhteydessä 4) Lajittelualue lajitteluun tulevista jätekuormista lajitellaan metalli, käsittelemätön ja käsitelty puu sekä betoni 5) Biokaasupumppaamo biokaasua imetään I vaiheen jätetäytöstä biokaasu pumpataan Kuopion Energian Pitkälahden voimalaitokselle, jossa siitä saadaan lämpöenergiaa (5 300 MWh v. 2006) 6) Jätevesien tasausallas tilavuus m 3 tasausaltaaseen kerätään kaikki jätekeskus - alueen valuma- ja suotovedet jätevedet esikäsitellään ilmastoimalla, jonka jälkeen ne pumpataan käsiteltäväksi Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle 7) Maa- ja kiviainesten vastaanotto- ja varastointikenttä asfaltti, betoni, tiili ja louhe välivarastoidaan ja murskataan murskattua maa- ja kiviainesta myydään asiakkaille ja osa hyödynnetään jätekeskusalueen rakenteissa 8) Hyötyjätteiden vastaanotto- ja varastointikenttä välivarastoalue metallille, lasille, posliinille sekä puu- ja puutarhajätteille kuljetetaan isoina määrinä jatkokäsiteltäväksi tai hyödynnetään jätekeskuksella 9) Kompostointikenttä kompostoidaan karjanlantaa, haravointijätettä sekä risu- ja puuhaketta Kasvituotannon tarkastuskeskuksen hyväksymä käsittelymenetelmä lopputuote hyödynnetään kompostimultana (karjanlanta) sekä jätetäytön maisemoinnissa ja hajukaasun suodinmateriaalina 10) Biojätteen siirtokuormausasema kuormausasema, jossa biojäte siirretään jäteautoista kannellisiin siirtokontteihin biojäte kuljetetaan isommissa erissä kompostoitavaksi Outokummun kaupunkiin, Jyrin käsittelyasemalle 11) Huolto- ja pesuhalli jätejyrän (Tana) ja muiden koneiden huoltotila jätteiden keräys- ja kuljetusvälineiden pesuhalli 12) Pikkukukko, pientuojien lajittelualue pienkuormat lajitellaan henkilökunnan avustuksella lajittelumahdollisuus 15 eri jätejakeelle 13) Vaaka ja toimistorakennus vaaka: sekä tulevat että lähtevät kuormat punnitaan jätevirtojen seurantaa ja laskutusta varten asiakaspalvelupiste henkilökunnan sosiaalitilat työhuoneita auditorio vierailuryhmille, istumapaikat noin 30 hengelle

8 Tehokkaasti hajuja vähentävää biosuodinmateriaalia levitettiin myös jätetäytön reuna-alueille.

9 9 Ympäristövaikutusten hallinta Uusi ympäristölupa Jätekeskus sai uuden ympäristöluvan Luvasta ei valitettu. Lupa koskee seuraavia jo olemassa olevia ja uusia toimintoja: hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja välivarastointi loppusijoitettavien jätteiden vastaanotto ja käsittely jätteiden esikäsittely ja käsittely (ml. loppusijoitus) ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi jätteiden siirtokuormaus Hajut hallintaan Hajuista tehtiin yhteensä 35 valitusta, pääosin alkuvuodesta. Suurin osa päästöistä aiheutui käytössä olevan loppusijoitusalueen kaasunkeräys- ja salaojakaivoista. Kaivoihin rakennettujen biosuotimien rakennetta kehitettiin ja toimintaa seurattiin mittauksin. Talviolosuhteissa biosuotimien todettiin vähentävän päästöjä 46 %. Päästöistä teetettiin lisäksi leviämisselvitys Ilmatieteen laitoksella. Selvityksessä nousi esille meteorologisten olosuhteiden merkitys hajun leviämiselle. Joulukuussa aloitettiin jatkuvatoiminen haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) seurantamittaus. Yhteistarkkailuohjelma Yhteistyössä Kuopion kaupungin ja alueen muiden yritysten (Lohja Rudus Oy Ab, Maamerkki Oy, Pelastusopisto ja Skanska Asfaltti) kanssa kehitetty ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma valmistui. Vesitarkkailuohjelmat koottiin yhteen ja näytteenottopisteiden sijainnit tarkistettiin. Syksyllä valmistui myös yhteinen meluselvitys ja aloitettiin yhteinen ilmanlaadun tarkkailu. Lokkieste vähensi lokkimäärää Lokeista tehtiin yhteensä neljä (4) valitusta. Lokkien ruokailumahdollisuuksia vähennettiin rakentamalla rakentamalla II vaiheen lisäalueelle yhdensuuntaisista siimoista koostuva lokkieste. Lokkiesteen alle ajettiin kaikki mahdollisesti ruokajätettä sisältävät yhdyskuntajätteet. Muu jäte ajettiin edelleen vanhalle alueelle. Lintulaskennoissa jätekeskuksen vierailevien lokkien kokonaismäärän todettiin vähentyneen, harmaalokkien osalta vähenemä oli merkittävä. Siimoista koostuva lokkieste tehosi erityisen hyvin harmaalokkeihin. Asukkaiden kokemus kesän 2006 lokki- ja varislintumäärästä aikaisempiin kesiin verrattuna Vesien yhteistarkkailuohjelma Yhteistyökumppanit % ei eroa vähemmän enemmän ei vast. jonkin verran huomattavasti Tutkittava kohde Tarkkailu- Jätekukon Tarkkailujakso Analyysejä pisteitä yht. tarkk.pisteet krt/vuosi yhteensä Pintavedet Pohjavedet Jätetäytön sisäinen vesi Jätekeskuksen sisäinen jätevesi Jätevedenpuhdistamolle pumpattava jätevesi Yhteensä Kuopion Energia, biokaasun hyödyntäminen Kuopion Vesi, jätevesien käsittely Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, vesi- ja kaasutarkkailu Sarlin Hydor Oy, biokaasupumppaamon toiminta Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus, kaasutarkkailu

10 10 Paikalliset jäteasemat Vuoden jäteasemanhoitajaksi valittu Pekka Pennanen Pieksämäeltä osallistui myös kotitalouksien biopussijakeluun. Kävijämäärä jatkoi kasvua Vuonna 2006 yhtiön alueella oli käytössä 14 paikallisen jäteaseman palveluverkosto. Jäteasemille otetaan vastaan sellaiset jätteet, jotka kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi eivät kuulu kiinteistön jäteastiaan. Yleisimpiä vastaanotettuja jätteitä ovat metalliromut, remonttijätteet, tasolasit ja huonekalut. Myös ongelmajätepalveluita on keskitetty jäteasemien yhteyteen. Toukokuussa paikallisilla jäteasemilla vietettiin jälleen Koti Kuntoon -päiviä, jolloin palveltiin poikkeuksellisesti myös lauantaina. Tempauspäivän markkinointi keskellä kevään kiireisintä siivousaikaa muistutti tehokkaasti jätteiden asianmukaisista vastaanottopaikoista ja vilkastutti jäteasemien toimintaa. Vuoden kuluessa jäteasemilla asioitiin yhteensä yli kertaa. Edelliseen vuoteen verrattuna kävijämäärä kasvoi 29 %. Osana sähköromun keräysverkostoa Jäteasemat ovat toimintansa alusta alkaen ottaneet vastaan myös sähköromua (SER). Elokuussa 2005 vastuu sähköromun kierrätyksestä siirtyi lainsäädännöllä kunnilta laitteiden tuottajille, eli maahantuojille ja valmistajille, joten sähköromun vastaanotto on pohjautunut tuottajayhteisöiden kanssa käytyihin neuvotteluihin. Neuvottelujen aikana vastaanotto jouduttiin hetkellisesti lopettamaan useilla jäteasemilla. Vuoden 2006 aikana yhtiö pääsi sopimukseen tuottajien kanssa ja vuoden lopulla lähes kaikki (13) jäteasemista toimivat osana tuottajien keräysverkostoa. Jäteasemilla vastaanotetut jätteet Jäteasemien asiakasmäärän kehitys määrä (1000 kg) asiakkaita (kpl/vuosi) Rakennusjäte ja isokokoiset jäte-esineet Metalliromu Sähköromut (SER) Siilinjärvi Pieksämäki Suonenjoki Juankoski Nilsiä Vesanto Konnevesi Vehmersalmi Rautavaara Kaavi Tervo Sumiainen Rautalampi Tuusniemi

11 11 Jätekuljetukset Yhtiön tehtävänä on kilpailuttaa jätekuljetukset keskitetysti toiminnallisina alueina. Pielisjäte Oy:n fuusioitumusta Jätekukko Oy:öön valmisteltiin neuvottelemalla kuljetusyrittäjien kanssa ns. siirtymäajan sopimukset. Samalla valmisteltiin vuoden 2007 alussa käynnistyviä kuljetuksia ja autoihin hankittiin tietokonepohjainen ajo-opastusjärjestelmä (TCS). Järjestettyyn jätehuoltoon liittyneiden talouksien lukumäärä jatkoi kasvuaan. Kasvua vauhditti mm. osakaskuntien tehostunut jätehuoltorekisterin valvonta. Kasvu kohdistui eniten kimppoihin. Yhteinen jäteastia lähinaapureiden kanssa onkin jatkuvasti kasvattanut suosiotaan, etenkin haja-asutusalueella. Myös jäteasioiden tyhjennysten määrä kasvoi, ollen vuonna 2006 jo 1,34 miljoonaa. Tyhjennysten kasvu näkyi eniten hyötyjätteissä (biojäte, keräyskartonki, pahvi, lasi ja metalli), 26 % kaikista tyhjennyksistä kohdistui hyötyjäteastioihin. Logistiikka tehostuu Vuonna 2006 kunnat tarkastelivat kuljetusalueiden rajauksia määrittämällä ns. jätekuljetusten perusnoutoalueet. Työn pohjana olivat uudet jätehuoltomääräykset ja kuntien jätehuollon palvelutason mukainen vaatimustaso. Tavoitteena on tehostaa keräyslogistiikkaa ja vähentää kuljetusten ympäristökuormitusta ohjaamalla keräyspaikkojen sijaintia entistä enemmän hyväkuntoisten teiden varsille. Perusnoutoalueisiin sisällytettiin yhteisesti sovituin reunaehdoin ne kuljetusalueet, joiden kuljetusolosuhteet ovat tavanomaiset. Koko toiminta-aluetta koskeva yhtenäinen rajausohje valmisteltiin kuntien viranhaltijoista koostuneessa työryhmässä (KULJU). Rajauksesta huolimatta yhtiön toiminta-alue on edelleen pääsääntöisesti kiinteistökohtaisen jätekuljetuksen aluetta. Noin 450 jäteastian tyhjennyksen jälkeen jäteauto päättää työnsä Kuopion jätekeskuksella. Jätehuollon järjestämistapa Järjestetty jätteenkuljetus, jätemäärät Yhteistyökumppanit kpl tn pienmetalli keräyslasi keräyskartonki pahvi biojäte sekajäte HFT Network Oy/Experant Oy Puijon Kiinteistöhuolto Oy Puijon Jäteraaka-aine Oy Lassila & Tikanoja Oyj Kuljetusliike Veikko Vartiainen Pieksämäen Puu- ja Jätekuljetus Ky kiinteistökohtainen keräysastia usean kiinteistön keräysastia aluekeräyspiste, ympärivuotinen käyttö aluekeräyspiste, kesäkäyttö mökki-kotikimppa

12 12 Ongelmajätteet Useat sähköromut ovat ongelmajätettä, joten niiden ohjaaminen pois loppusijoitukseen päätyvästä jätevirrasta on erityisen tärkeää. Monipuolinen keräysverkosto Vuoden 2006 lopussa ongelmajätteiden keräysverkoston muodostivat 12 kiinteää keräyspaikkaa, 7 keräysauton pysähdyspaikkaa, 36 sopimusapteekkia ja 144 paristonkeräyspistettä. Lisäksi sähköromua (useat laitteet luokiteltu ongelmajätteiksi) otettiin vastaan useimmilla jäteasemilla. Ongelmajätehuollon yhteistyökumppanina toimivat Iisalmen Keräysöljy Oy, SER-tuottajayhteisöt ja Demolite Oy (kyllästetty puu). Kaikki kotitalouksien ongelmajätteet otettiin edelleen veloituksetta vastaan. Ongelmajätteitä tuotiin keräyspisteisiin yhteensä kg (2,8 kg/asukas). Lisäksi sähköromua vastaanotettiin yhteensä kg (4,9 kg/asukas). Jäteöljyt Turvallisesti Talteen -tempaus Keräysverkostoa täydensi yhteistyössä Iisalmen Keräysöljyn kanssa järjestetty jäteöljyn keräystempaus. Tempauksen aikana keräysauto kiersi Jätekukon toiminta-aluetta 5 päivää, pysähtyi 32 paikassa ja keräsi öljyä 25 tonnia. Keräysmäärä jäi selvästi aikaisempia vuosia vähäisemmäksi, mikä viestii ennen kaikkea siitä, että entistä useammat asukkaat käyttävät jo säännöl lisiä Jätekukon ongelmajätepalveluita. Vastaanotetut sähköromut (SER) Vastaanotetut ongelmajätteet (ei sis. sähköromua) määrä (1000 kg) määrä (1000 kg) Lyijyakut Voiteluöljy Maalit, liimat, lakat Kyllästetty puu Kiinteä öljyjäte Liottimet Paristot Lääkejäte Vesiöljyseos Asbesti Muut

13 13 Hyötyjätteet Biohajoavat tehokkaasti talteen Jätekukon järjestämän kiinteistökohtaisen keräyksen piiriin hyötyjätteistä kuuluivat biojätteet, keräyskartonki, ruskea pahvi, pienmetalli ja keräyslasi. Painon mukaan merkittävin oli biojäte, tilavuuden mukaan keräyskartonki. Molemmat ovat ns. biohajoavia jätteitä, jotka jätetäyttöön joutuessaan muodostavat kasvihuonekaasunakin tunnettua metaania. Molempien erilliskeräystä tehostettiin laajentamalla kiinteistökohtainen keräys seitsemään uuteen kuntaan (Sisä-Savo, Maaninka, Konnevesi). Biokeräys käynnistettiin kesäkuussa toimittamalla kiinteistöille biojäteastiat ja jakamalla asukkaille keittiölajitteluun tarkoitetut biokorit sekä vuoden biopussit (150 kpl/talous). Myös aikaisemmin biokeräykseen mukaan tulleita asukkaita muistutettiin biolajittelun tärkeydestä huhtikuussa kotiin jaetulla esitteellä. Samalla tarjottiin jälleen mahdollisuutta veloituksettomiin biopusseihin (ei Kuopiossa). Tehokkaan keräysjärjestelmän ja ihmisten aktiivisuuden ansiosta biojätteen talteenottoaste nousikin uuteen ennätykseen (28 kg/asukas). Ekopisteverkosto Kiinteistökohtaisen hyötyjätekeräyksen lisäksi asukkaita palveli 154 ekopistettä. Haastattelututkimuksen mukaan asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä ekopistepalveluun. Parhaiten kyselyssä pärjäsivät uudet, monipuoliset ja helposti saavutettavat täyden palvelun ekopisteet. Erityiskiitosta ne saivat siisteydestään. Joulukuussa valmistui uusi täyden palvelun ekopiste Nilsiän keskustaan. Kehittyvä ekopisteverkosto koki myös menetyksen, kun Siilinjärven keskustan ekopiste joutui tuhopolton kohteeksi. Hyötyjätteitä kerättiin Jätekukon toimesta yhteensä tonnia (ei sisällä keräyspaperia). Lisäksi hyötykäyttöön ohjattiin asfalttia ja maaaineksia tonnia. Kaikesta Jätekukon kautta kulkeneesta yhdyskuntajätteestä 30 % ohjautui hyötykäyttöön. Vuonna 2006 biokeräykseen kannustettiin jakamalla kotitalouksille n. 2,5 miljoonaa maissitärkkelyksestä valmistettua biopussia. Erilliskerätty biojäte Materiaalivirrat hyötyjätehuollossa määrä (tn) Asfaltti murskaus, tien pohjiin, Lemminkäinen Oyj Betoni ja tiili murskaus, maarakentamiseen, Lohja Rudus Oy Biojäte kompostointi, Outokummun kaupunki Karjanlanta kompostimultaa, Jätekukko Oy Keräyskartonki, pahvi hylsykartongin raaka-ainetta, Paperinkeräys Oy Keräyslasi maa-ainesmateriaalia, Jätekukko Oy, Kuljetusliike Pulkkinen Keräyspaperi paperiteollisuuden raaka-ainetta, Paperinkeräys Oy Käsitelty puu haketus ja kompostointi, Jätekukko Oy Metalli, romuautot metalliteollisuuden raaka-ainetta, Kuusakoski Oy Oksat, risut, joulukuuset haketta kompostiin, Jätekukko Oy Puhdas puu haketta lämpölaitoksille, Partaharjun Puutarha Oy Sähköromu teollisuuden raaka-ainetta, Elker ja Serty Tekstiilit uudelleenkäyttö ja kierrätys, EkoKuopio

14 Niiralan Kulman järjestämillä asumismessuilla opastettiin myös arkipäivän lajitteluun ja kulutusvalintoihin.

15 15 Viestintä Kompostointi helppo ympäristöteko Kompostointineuvonnasta tehtiin yhteistyösopimus Pohjois-Savon Marttapiiriliiton kanssa vuodelle Vuoden aikana järjestettiin 19 kompostointi-infoa eri puolilla Jätekukon toiminta-aluetta. Kompostoinnista tuotettiin neliosainen opetusohjelma sekä paikallistelevisioon että radioon. Tietoa jaettiin myös laskujen mukana sekä lehti-ilmoituksissa. Kompostointineuvonnan tehostuminen näkyi selvästi kompostointiaktiivisuuden lisääntymisenä. Asiakaskyselyn perusteella vuonna 2006 yhtiön alueen omakotiasukkaista kompostoi jo 67 %, eli 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Käytetyt Tavarat Kiertoon -tempaus Syyskuussa Kuopion jätekeskuksessa järjestettiin yhteistyössä EkoKuopion kanssa keräysviikko käyttökelpoisille tavaroille. Keräysviikolla asiakkaita autettiin lajittelemaan kuormista kierrätykseen kelpaavaa tavaraa, kuten huonekaluja, polkupyöriä ja käyttöesineitä. Yli 30 % kaikista Pikkukukon asiakkaista luovutti osan kuormastaan kierrätyspisteeseen ja mahdollisti näin käyttämiensä tuotteiden elinkaaren jatkumisen. Jäteinfot uusissa osakaskunnissa Joulukuussa järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuudet jätehuollon järjestämiseen liittyvistä asioista kaikissa neljässä uudessa osakaskunnassa. Tilaisuuksissa käytiin läpi kiinteistön jätehuollon järjestäminen, jätemaksut sekä jätehuollon palveluverkosto. Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö Vuoden aikana isännöitsijöille, taloyhtiöiden ja yritysten edustajille järjestettiin useita infotilaisuuksia sekä vierailuja Jätekukon toimipaikkoihin. Yhteistyötahoina infotilaisuuksien järjestämisessä toimivat mm. Kiinteistöliitto Itä-Suomi ja Savon Yrittäjät. Yhteistyö oli vilkasta myös kuntien poliittisten päättäjien kanssa. Useat lautakunnat kävivät tutustumassa nykyaikaisen jätekeskuksen toimintaan paikan päällä, toisille jätehuollosta käytiin kertomassa kokousten yhteydessä. Palkinnot jätehuollon osaajille Jätekukon henkilökunta palkitsee vuosittain kaksi asiakasta, jotka ovat toiminnallaan edesauttaneet merkittävästi jätehuollon kehittämistä. Vuoden 2006 kunniakirjat luovutettiin Hannu Knuutiselle ja NCC Rakennus Oy:n kiinteistönhoitaja Reino Kämäräiselle. Rakenna ja Asu -messuilla ongelmajäteaiheiseen kyselyyn vastasi 1000 messuvierasta. Neuvojat mukana tapahtumissa Rakenna ja Asu messut Ongelmajätteet turvallisesti talteen Puutarhapäivät Marikossa Kompostointi helppo ympäristöteko Maailman ympäristöpäivä Infopiste Kuopion torilla Elonkorjuujuhlat Kompostointi helppo ympäristöteko Niiralan Kulman Asumismessut Näin lajittelu sujuu keittiössä BeStep messut Hyvää mieltä lajittelusta

16 16

17 17 Kehityshankkeet Ympäristöhankkeet Vuonna 2006 oli vireillä useita jätekeskuksen ympäristötilan kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Opinnäytetöissä selvitettiin biokaasun talteenoton tehostamista ja jätekeskuksen lintuhallintaa. Jätekeskusalueen yrittäjien yhteistyöhankkeena valmistui yhteinen ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma. Valtakunnallisessa jätelaitosten yhteishankkeessa muotoutui yhdenmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta edistävä ympäristöraportoinnin sisältömalli. Kuntien yhteistyö Kuntien jätestrategia -hankkeen yhteydessä perustettu jätehuollon neuvottelukunta kokoontui vuonna 2006 kaksi kertaa. Neuvottelukunta koostuu kuntien nimeämistä virkamiehistä ja Jätekukon edustajista. Neuvottelukunnan tehtävä on seurata jätestrategian tavoitteiden toteutumista ja osallistua jätehuollon suunnitteluun. Esitykset valmistellaan neuvottelukunnan nimeämissä työryhmissä. Jätehuoltomääräykset valmistellut työryhmä (JÄHMÄ II) jätti esityksen kuntien yhteiselle neuvottelukunnalle maaliskuussa. Neuvottelukunta hyväksyi esityksen, jonka jälkeen se lähti kuntiin vahvistettavaksi. Neuvottelukunta hyväksyi myös esityksen jätestrategiaa täydentävästä palvelutasosta ja nimesi uuden työryhmän (VALMI) valmistelemaan yhtenäisiä jätehuoltomääräysten tulkintalinjauksia. Syyskuussa neuvottelukunta hyväksyi yhtenäisen käytännön mm. hakemuksiin, jotka käsittelevät jäteastioiden tyhjennysvälejä. Kuntaliiton ohjeiden mukaan toimintojen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että jätehuoltomääräykset ovat yhteistoiminta-alueen kunnissa yhtenäiset. Tämä on huomioitu myös Jätekukon osakassopimuksessa, joka edellyttää osakaskunnilta jätehuoltomääräysten yhdenmukaisuutta yhtiön toimintaan vaikuttavilta osin. Jätehuoltomääräykset hyväksytään kunnassa ja niiden valvonta on kunnan tehtävä. Yhteisten jätehuoltomääräysten ja niiden tulkintaohjeiden laadinnan myötä osakaskuntien jätehuollon valvontaan ja suunnitteluun osallistuvien viranomaisten yhteistyö tiivistyi merkittävästi. Vuonna 2006 valmistuneet hankkeet Pielisjäte Oy:n ja Jätekukko Oy:n fuusio Jätehuoltomääräysten uudistaminen Jätekukon toimialueella, Jätekukon osakaskuntien yhteishanke Jätehuollon palvelutaso Jätekukon toimialueella, Jätekukon osakaskuntien yhteishanke Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen ympäristövaikutusten yhteistarkkailu, Sähköisen verkkolaskutuksen käyttöönotto Jätelaitosten ympäristöraportointihanke (Jlrap I), Efektia Kuopion kaupunki ja alueen yrittäjät Kompostointineuvonnan kehittäminen Jätekukon alueella, Tiina Ikonen/ Pohjois-Savon Marttapiiriliitto, AMK-opinnäytetyö Muut vuonna 2006 käynnissä olleet hankkeet Lintuhallinta Kuopion jätekeskuksella, Anniina Eerikäinen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö Kuopion jätekeskuksen I-täyttövaiheen ja Silmäsuon kaatopaikan biokaasun tutkimus, Kati Mutanen, Jyväskylän yliopisto/bio- ja ympäristötieteiden laitos, pro gradu Jätekeskuksen ja suljetun kaatopaikan jätevesien esikäsittelyn tehostamismahdollisuudet, Outi Piisilä, Lappeenrannan tekninen yliopisto, diplomityö Ekopisteiden käytettävyys Jätekukon alueella -asiakaskysely, Kirsti Simonen, Savon ammatti- ja aikuisopisto, opinnäytetyö Jätelaitosten raportointi ja tunnusluvut (Jlrap II), Efektia

18 18 Hallituksen toimintakertomus Toiminta 2006 Vuosi 2006 oli Jätekukko Oy:n viides kokonainen toimintavuosi ja yhtiön tilikausi käsitti täydet kaksitoista (12) kuukautta. Vuonna 2006 yhtiön toimintaa harjoitettiin Kuopion jätekeskuksessa sekä osakaskuntien jäteasemilla. Yhtiön toimitilat ovat osoitteessa Sepänkatu 2D, Kuopio. Osakaskuntien määrä oli Vuoden 2006 maaliskuussa allekirjoitettiin sulautumissuunnitelma, jossa sovittiin Pielisjäte Oy:n sulautumisesta Jätekukko Oy:öön (ns. absortiosulautuminen ilman selvitysmenettelyä). Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisajankohta oli Fuusioitumisen tuloksena Jätekukko Oy:n osakaskuntien määrä kasvoi näin neljällä tilikauden 2006 aikana. Yhtiön toimialueen asukasluku kasvoi asukkaalla noin :een. Yhtiö haki keväällä 2005 valmistuneen jätekeskuksen YVA:n pohjalta ympäristölupaa loppusijoitusalueille III, IV ja V, uudelle tasausaltaalle, ongelmajätteiden vastaanottorakennukselle, uudelle hyöty- ja puukentälle sekä lietteiden vastaanotto- ja käsittelyaltaille. Ympäristölupa myönnettiin Ympäristöluvasta ei valitettu, joten se tuli välittömästi lainvoimaiseksi valitusajan jälkeen. Vuoden 2005 loppupuolella aloitetun toimintajärjestelmän rakentaminen, joka käsittää ympäristö-, laatu-, työterveys- ja turvallisuusasiat, otettiin asteittain käyttöön 2006 aikana. Järjestelmää tullaan täydentämään yksityiskohtaisemmilla työohjeilla sekä ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön 2007 aikana. Kuopion jätekeskuksessa käytössä kesäajan 2006 ollut lokkieste täytti erinomaisesti sille asetetut tavoitteet vähentäen selvästi loppusijoitusalueen lokkihaittoja. Jätekukko Oy rakennutti Nilsiään uuden ekopisteen ja jäteasemalle siilot haketettavalle puutavaralle ja isokokoisille jäteesineille. Jätekukko Oy:n hallitus, toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri vasemmalta oikealle: Arto Ryhänen, yhtiön tj. Sari Parviainen Timo Kauppinen Jukka Korhonen Irja Sokka Ari Ketola, siht. Hemmo Kauppinen Tapio Räsänen Pekka Takkinen, vpj. Arto Eskelinen, pj.

19 19 Vuoden 2005 puolella suunnitellut yhteistarkkailut koskien melu-, vesi- ja ilma-asioita otettiin käyttöön vuoden 2006 aikana. Jätekukon lisäksi yhteistarkkailusuunnitelmassa ovat mukana Lohja Rudus Oy Ab, Kuopion kaupunki, Maamerkki Oy, Pelastusopisto sekä Skanska Asfaltti Oy. Jätteenpolttodirektiivi astui voimaan , minkä johdosta yhtiö lopetti muovin erilliskeräyksen. Syynä tähän on direktiivin mukaisten polttolaitosten puuttuminen lähialueelta. Yhtiö on osallistunut omistajakuntien jätestrategian laatimiseen. Jätestrategian tavoitteena on jätehuoltojärjestelmän kehittämiskohteiden kartoittaminen, toimintalinjausten etsiminen todetuille kehittämiskohteille sekä vastuiden ja työnjaon selkeyttäminen. Työtä on ohjannut kuntien valitsema ohjausryhmä. Kuntien jätestrategian yhteinen osa saatiin valmiiksi vuoden 2006 alkupuolella. Kuntien jätestrategiaan liittyen uudet yhtenäiset jätehuoltomääräykset sekä jätehuollon kuntien palvelutaso on pääosin hyväksytty Jätekukko Oy:n omistajakuntien toimesta 2006 aikana. Hallinto Yhtiön hallituksen kokoonpano vuoden 2006 yhtiökokoukseen asti oli seuraava: hallituksen puheenjohtajana toimi Arto Eskelinen, Kuopion kaupunki, varapuheenjohtajana Siilinjärven kunnan kunnaninsinööri Pekka Takkinen ja jäseninä Sari Parviainen, Irja Sokka, Kuopio sekä Kuopion kaupungin teknisen toimen johtaja Tapio Räsänen, Juankosken kaupungin kaupungininsinööri Hemmo Kauppinen, Pieksämäen kaupungin rakennuspäällikkö Timo Kauppinen sekä Tervon kunnan tekninen johtaja Jukka Korhonen pidetyssä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kaikki edellä mainitut hallituksen jäsenet uudelleen. Seuranneessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Eskelinen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Takkinen. Kaikki jäsenet ovat Suomen kansalaisia. Tilivuoden aikana hallitus kokoontui yhteensä 9 kertaa. Tilintarkastajaksi valittiin JHTT-yhteisö Suomen Kuntatarkastus Oy. Henkilöstö Yhtiön toimitusjohtajana toimi dipl.ins. Arto Ryhänen. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli kaikkiaan 28 työntekijää, joista 6 määrä- ja/tai osaaikaista. Tämän lisäksi yhtiö osti ulkopuolisia palveluita toimintansa vaatimassa laajuudessa. Talous 2006 Yhtiö ei ottanut tilivuoden aikana toimintansa rahoittamiseen ulkopuolista rahoitusta. Tilikauden aikana suoritettiin ylimääräinen euron lainan takaisinmaksu olemassa olevasta lainakannasta. Maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Liikevaihdon kasvu edellisvuoteen verrattuna johtui pääosin jätekeskuksen ennakoitua isommasta myynnistä ja biokeräyksen laajentumista koskemaan Sisä-Savon aluetta ja Maaninkaa. Yhtiön hyvään tuloskehitykseen edellä lueteltujen syiden lisäksi vaikutti budjetoitua alemmat palkka- ja rahoituskustannukset. Yhtiön tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot tilivuodelta 2006 on esitetty oheisessa tasekirjassa kirjanpitolain edellyttämässä muodossa. Tilikauden 2006 liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on ,14 euroa ja tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen ,70 euroa voitollinen. Tilikauden tulos sisältää pakollista jälkihoitovarausta ,06 euroa, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen liikekulu. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,70 euroa kirjataan voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta. Henkilöstö Vuosi Henkilöstö keskimäärin Maksetut palkat (1000 e) Keskeiset tunnusluvut Liikevaihto (1000 e) Liikevoitto (1000 e) Liikevoitto (% liikevaihdosta) 8,0 6,9 2,2 Quick ratio (maksuvalmius) 1,7 1,7 1,6 Omavaraisuusaste (%) 24,3 15,9 10,7

20 20 Toiminta vuonna 2007 Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2007 on yhtiön toimintojen tehostamisessa sekä Pielisjäte Oy:n fuusioitumisen kautta johtuvan laajentumisen aiheuttamien toimenpiteiden läpiviemisestä. Lisäksi mahdollinen jätelain osittainen muutosesitys, mikäli se hyväksytään sellaisenaan, saattaa vaikuttaa kunnallisten jäteyhtiöiden toimintaan siten, että vastuu elinkeinotoiminnan jätteistä siirretään selvästi tuottajalle, ts. kuntien määräysvalta elinkeinoelämän jätteisiin poistuisi. Tästä seuraisi puolestaan se, että kilpailutilanteessa yksityisen toimijan kanssa kunnallisen jäteyhtiön, kuten Jätekukko Oy:n, vastaanottama jätteen määrä vähenee ja liikevaihto (siirtymäajan jälkeen) pienenee. Henkilöstö 2007 Yhtiön palveluksessa oleva vakituinen henkilömäärä tulee pysyttelemään nykyisellä tasolla tilikauden 2007 aikana. Osa-aikaisen työvoiman tarve on vuoteen 2006 verrattuna samaa tasoa. Määräaikaisia työsopimuksia sekä ostopalveluita tullaan käyttämään samassa laajuudessa kuin aikaisemminkin projektiluonteisissa töissä. Suurimmat projektit liittyvät jätekeskuksen toimintoihin ja rakentamiseen, laatu- ja ympäristöjärjestelmän käyttöönottoselvityksiin sekä eko- ja aluekeräyspisteiden sijoitusten optimointiin. Talous 2007 Jätemaksuihin on vuoden 2007 alusta lukien tehty runsaan viiden prosentin korotus johtuen jätemaksuihin sisältyvästä kuljetusosuuden indeksitarkistuksesta, joka huomioitiin vuosilta 2005 ja Vuodelle 2007 laaditun budjetin lähtökohtana on selkeästi positiivisen tuloksen aikaansaaminen tilivuodelta Vuoteen 2006 verrattuna tulos tulee olemaan suunnilleen samalla tasolla. Osakkaat 2006 ja 2007 Osakasmäärän laajentamisesta vuoden 2007 aikana ei ole tehty päätöksiä. Yhtiö kuitenkin käy neuvotteluja lähialueiden jätehuoltoyhtiöiden kanssa yhteistyömahdollisuuksien lisäämisestä. Luettelo osakaskunnista ja kuntien osuuksista tilinpäätöshetkellä on toimintakertomuksen liitteenä, jossa on huomioituna Jätekukko Oy:öön fuusioituneen Pielisjäte Oy:n osakaskunnat Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo osuuksineen. Ympäristövaikutukset ja niiden huomioonottaminen Jätekukko Oy:n toiminnassa Vuonna 2006 jätekeskukseen otettiin jätteitä vastaan tonnia (2005: tonnia), josta voitiin hyödyntää noin 53,0 %. Loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrä oli tonnia (2005: tonnia) Jätekeskuksen merkittävin ympäristövaikutus oli alkutalvesta esiintynyt hajuhaitta. Jätekeskuksen toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen selvittämiseksi ja päästöjen hallitsemiseksi tehtiin paljon työtä. Suurimmaksi hajuhaittojen aiheuttajaksi todettuihin käytössä olevan täyttöalueen kaasunkeräyskaivoihin rakennettiin biosuotimet kevättalvella Biosuotimien on todettu vähentävän merkittävästi jätekeskuksen aiheuttamia hajupäästöjä. Ympäristövaikutusten seurantaan ja tutkimuksiin käytettiin viimeksi kuluneen tilikauden aikana ,64 euroa. Yhtiön osallistui vuonna 2005 aloitettuun Jätelaitosyhdistyksen ja Kuntaliiton verkostohankkeeseen koskien ympäristöraportoinnin kehittämistä. Kehittämistyön tuloksena saatiin aikaan yhteismitalliset tunnusluvut käytettäviksi jätelaitosten raportoinnissa sekä malliksi jätelaitosten ympäristöraportin laatimisessa. Tavoitteena on lisäksi, että hankkeeseen osallistuvat jätelaitokset laatisivat myöhemmässä vaiheessa omat ympäristöraporttinsa malliin pohjautuen. Ympäristö-, laatu-, työterveys- ja turvallisuusasiat sisältävää toimintajärjestelmää rakennettiin vuoden 2006 aikana. Järjestelmää tullaan täydentämään puuttuvilta osin vuoden 2007 aikana.

21 21 Tuloslaskelma Liikevaihto , ,14 Liiketoiminnan muut tuotot , ,87 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,79 Ulkopuoliset palvelut , ,11 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,22 Eläkekulut , ,99 Muut henkilösivukulut , ,79 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,28 Liiketoiminnan muut kulut , ,86 MUUTTUVAT KULUT , ,14 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,15 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,81 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,16 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,16 Tilinpäätössiirrot , ,20 Kustannusten jakautuminen milj. euroa 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 järjestetty jätekuljetus jätevero jätekeskus hallinto ja tukipalvelut hyötyjätekeräys poistot jäteasemat ongelmajätekeräys neuvonta Tuloverot , ,67 Tilikauden voitto , ,69 rahoitus

22 22 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,33 Muut pitkävaikutteiset menot , ,96 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,29 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,93 Koneet ja kalusto , ,02 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,18 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,13 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,42 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,59 Tavarat 6 244, ,00 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,59 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,45 Muut saamiset 0, ,20 Siirtosaamiset , ,64 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,29 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,25 Tilikauden voitto/tappio , ,69 Oma pääoma yhteensä , ,44 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,43 Pakolliset varaukset , ,76 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,68 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,68 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,58 Ostovelat , ,01 Muut velat , ,38 Siirtovelat , ,43 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,40 Vieras pääoma yhteensä , ,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,71 Rahat ja pankkisaamiset , ,41 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,29 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,71

23 23 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä , ,16 Suunnitelman mukaiset poistot , ,28 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua (jälkihoitovaraus) , ,53 Muut oikaisut , ,58 Rahoitustuotot ja kulut , ,81 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,20 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys /vähennys , ,48 Vaihto-omaisuuden lisäys /vähennys , ,19 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/vähennys , ,20 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,75 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista , ,07 Saadut korot liiketoiminnasta , ,72 Maksetut välittömät verot , ,53 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä (A) , ,23 Investointien rahavirta (B) Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,03 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,58 Rahat ja pankkisaamiset fuusiosta ,07 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,58 Rahavarojen muutos (A+B+C)/ lisäys+/vähennys , ,62 Rahavarat , ,79 Rahavarat , ,41 Jätekukko Oy:n osakkaat Kunta Asukasluku* % Osakkeet/e % Osakemäärä/kpl Kuopio , ,8 290 Siilinjärvi , ,6 68 Lieksa , ,8 48 Pieksämäki , ,6 40 Nurmes , ,5 32 Pieksänmaa , ,2 30 Suonenjoki , ,9 28 Nilsiä , ,4 24 Juuka , ,0 21 Juankoski , ,8 20 Maaninka , ,4 10 Rautalampi , ,4 10 Karttula , ,4 10 Kaavi , ,4 10 Konnevesi , ,4 10 Tuusniemi , ,4 10 Valtimo , ,3 9w Vesanto , ,4 10 Rautavaara , ,4 10 Tervo , ,4 10 Sumiainen , ,4 10 YHTEENSÄ *Lähde: Väestörekisterikeskus/asukasluvut

24 24 Tilinpäätöksen liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen Järjestetty jätekuljetus , ,83 Jätekeskuksen myynti , ,35 Muut myyntituotot , ,96 Yhteensä , ,14 Liiketoiminnan muut tuotot Saadut avustukset , ,62 Palvelutuotot 0, ,00 Maisemointityö, muut 20, ,25 Yhteensä , ,87 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista oikeuksista , ,01 Rakennuksista ja rakennelmista , ,81 Koneista ja kalustosta , ,45 Yhteensä , ,27 Liiketoiminnan muut kulut Jätevero , ,00 Jälkihoitovaraus , , Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,59 Lisäykset tilikauden aikana , ,00 Hankintameno , ,59 Kertyneet sumupoistot , ,29 Tilikauden sumupoistot , ,01 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,29 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , ,00 Lisäykset tilikauden aikana 1 850,00 925,00 Hankintameno , ,00 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,32 Lisäykset tilikauden aikana , ,43 Hankintameno , ,75 Kertyneet sumupoistot , ,00 Tilikauden sumupoistot , ,81 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,94 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,95 Lisäykset tilikauden aikana , ,25 Hankintameno , ,20 Kertyneet sumupoistot , ,73 Tilikauden sumupoistot , ,46 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,01 Keskeneräiset hankinnat Hankintameno , ,83 Lisäykset , ,70 Vähennykset , ,35 Hankintameno , ,18

25 Siirtosaamiset Korkotulot , ,64 EU-tuet ,77 0,00 Muut siirtosaamiset 9 504,54 0,00 Yhteensä , ,64 Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Suunnattu osakeanti ,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Vapaa oma pääoma 1.1. Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,25 Suunnattu osakeanti (rahastoanti) edellisvuosien voittovaroista ,00 0,00 Osakkeiden kokonaismerkintähinnasta rahana 1 145,00 0,00 Pielisjäte Oy:n oma pääoma ,55 0,00 Jäljelläoleva voitto edellisiltä tilikausilta , ,25 Tilikauden voitto/tappio , ,69 Vapaa oma pääoma , ,44 Oma pääoma yhteensä , ,44 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset , ,81 Muutos , ,95 Muut pakolliset varaukset , ,76 Jälkihoitovaraus jätekeskuksen täyttöalueiden tuleviin maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteisiin liittyen. Yhtiön puolesta annetut 2006 allekirjoitetun, Kuopion kaupungin, muiden osakaskuntien sekä yhtiön vastuusitoumukset välisellä takaussopimuksella muut osakaskunnat ovat sitoutuneet sopimuksen mukaiseen takausvastuuseen Kuopion kaupungille, jossa kaupunki antaa yhtiön rahoittajille yksin takaukset, yhtiön omistusosuuksien suhteessa niistä määristä, jotka Kuopion kaupunki joutuu mahdollisesti maksamaan antamiensa takausten perusteella. Takaussopimuksen enimmäismäärä on ,00 euroa. Takausmäärä on ,68 euroa Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua , ,00 Muut velat Arvonlisäverovelka , ,90 Jätevero- ja jälkihoitomaksuvelka , ,16 Muut velat , ,32 Yhteensä , ,38 Siirtovelat Henkilöstösivukuluvelat , ,04 Tulovero , ,87 Muut siirtovelat , ,52 Yhteensä , ,43 RAHOITUSLASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoiminnan rahavirta: Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua: jätekeskuksen tuleviin maisemointija jälkihoitovelvoitteisiin liittyvä pakollinen varaus , ,53 Muut oikaisut: tilikauden aikana tehdyt kuluksi kirjatut jälkihoitotöiden kustannukset, jotka purettu aikaisemmin tehtyjä taseessa olevia jälkihoitovarauksia vastaan , ,58

26 26 Tilintarkastuskertomus Jätekukko Oy:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet Jätekukko Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja yhtiön hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilipäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Kuopiossa 2. huhtikuuta 2007 Suomen Kuntatarkastus Oy, JHTT-yhteisö Esko Kekäläinen, JHTT Kuopiossa, maaliskuun 16. päivänä 2007 Arto Eskelinen, hallituksen puheenjohtaja Pekka Takkinen Hemmo Kauppinen Timo Kauppinen Jukka Korhonen Tapio Räsänen Sari Parviainen Irja Sokka Arto Ryhänen, toimitusjohtaja Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. tilintarkastaja, Suomen Kuntatarkastus Oy, JHTT-yhteisö Kuopiossa, huhtikuun 2. päivänä 2007 Esko Kekäläinen, JHTT

27 Henkilöstö henkilökunnan määrä 29 määräaikaisia 8, yhteensä 4,5 htv 70 % naisia, 30 % miehiä keski-ikä 41 v.

28 Sepänkatu 2 D, PL 2500, Kuopio Puh. (017) , faksi (017) Comma Group Oy / Offsetpaino L. Tuovinen Ky 2007 / Kannessa: Lokkieste Kuopion Jäteasemalla

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005)

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005) Vuosikertomus 2005 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Jätekeskus - toiminnan keskipiste... 4-5 Jätteiden loppusijoitusalueet... 6-7 Tekoja ympäristön parhaaksi... 8-9 Lajittelu on siistiä... 10-11

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot