Tie vie eteenpäin, annammeko sen vain viedä vai mietimmekö mikä odottaa seuraavan mutkan takana ja varaudumme siihen. ENNAKOINTI- MITÄ SE ON?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tie vie eteenpäin, annammeko sen vain viedä vai mietimmekö mikä odottaa seuraavan mutkan takana ja varaudumme siihen. ENNAKOINTI- MITÄ SE ON?"

Transkriptio

1 Tie vie eteenpäin, annammeko sen vain viedä vai mietimmekö mikä odottaa seuraavan mutkan takana ja varaudumme siihen. ENNAKOINTI- MITÄ SE ON?

2 Sivu 1 / 28 Sisällys JOHDANTO ENNAKOINTI MITÄ SE ON? Miksi ennakoidaan? Kuinka ennakoidaan? Ennakointiprosessi Ennakoinnin menetelmät ja työkalut Tiedon keräämisessä käytettäviä työkaluja... 8 Heikot signaalit... 9 Trendit PESTE-analyysi Skenaariot Nelikenttä Tiedon analysoinnissa käytettäviä työkaluja SWOT kenttäinen SWOT Vaikuttavuusarviointi Tulevaisuuspyörä ( Futures Wheel) Toimenpidesuunnitelmien laatimisessa käytettäviä työkaluja Villit kortit Ennakointi ja innovointi Työkaluja innovointiin Strateginen sattumointi Tulevaisuusikkuna Kommunikointi Lopuksi... 26

3 Sivu 2 / 28 JOHDANTO Vai muutos on pysyvää ja näyttää siltä, että asiat muuttuvat aina vain nopeammalla tahdilla. Kuka tiesi 10 vuotta sitten, että vuoden 2014 joulumyyntihitti on selfie-keppi? Aavistiko joku 80-luvulla, että pystymme jonain päivänä puhumaan näköpuheluja ilmaiseksi maailman toiselle puolelle? Muutos tarjoaa paljon mahdollisuuksia yrityksille uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden muodossa. Muutos voi olla kuitenkin myös riski, sillä tarjoamamme tuotteet tai palvelut voivat jonain päivänä olla tarpeettomia. Tästä syystä liiketoimintaympäristön seuraaminen ja ennakointi on tärkeää. Tämä pieni opas, johdatus ennakointiin syntyi Luksian, Omnian ja Keudan yhteistyönä toteuttaman Ennakointi- projektin ohessa. Projektissa on kehitelty ja tuotteistettu työkaluja ja menetelmiä ennakointiin PK yrityksille vuosina 2013 ja Vuosi 2015 on tarkoitettu työkalujen ja ennakointitietouden levittämiselle. Projektiin on osallistunut useita yrityksiä (osa yrityksistä on luvalla mainittu sivustoillamme), jotka ovat auttaneet työryhmää ideoimaan ja testaamaan työkaluja. Haluammekin kiittää yrityksiä arvokkaasta yhteistyöstä. Ilman yritysten näkökulmaa työn tekeminen olisi ollut paljon vaikeampaa. Projektissa ovat asiantuntijoina toimineet KTT, yritysfuturologi Tarja Meristö, Laurea FuturesLab CoFi sekä KTT, DI futuristi Elina Hiltunen, What s Next Consulting Oy. Kiitämme heitä asiantuntevasta opastuksesta projektin eri vaiheissa. Luksian ja Omnian yhteistyönä syntyi Ennakointipakki-niminen sivusto ( johon on koottu ennakointitietoa sekä työkaluja ja menetelmiä ennakointia varten. Keuda on kehittänyt ja tuotteistanut ennakoinnin menetelmiä ja näistä löytyy tietoa Keudan omalta sivustolta osoitteesta Tässä oppaassa esitellyt ennakoinnin työkalut ja menetelmät soveltuvat erityisesti PK-yritysten, yhdistysten ja koulutusorganisaatioiden käyttöön. Pienillä yrityksillä on harvoin aikaa paneutua ennakointiin, joten opas esittelee tarkemmin suhteellisen

4 Sivu 3 / 28 nopeasti toteutettavia ennakoinnin menetelmiä, mutta siinä on toki esitelty myös muita menetelmiä. Opas on koottu monista eri lähteistä ja niitä yhdistellen sekä kirjaten ylös omaa oppimista. Halusimme pitää oppaan helppolukuisena ja siitä syystä ainoastaan selkeät viittaukset vain yhteen lähteeseen on mainittu tekstissä, mutta muuten lähteet on lueteltu oppaan lopussa. Raaseporissa Jaana Karppinen

5 Sivu 4 / ENNAKOINTI MITÄ SE ON? Tulevaisuusajattelu perustuu seuraaviin seikkoihin: Tulevaisuutta ei voi ennustaa Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa Ennakointi sekoitetaan kuitenkin usein virheellisesti ennustamiseen. Ennustettaessa käsitellään vain yhtä tulevaisuutta, mutta ennakoinnissa pyritään miettimään vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia sekä varautumaan niihin. Otetaanpa esimerkki jokaiselle tutusta asiasta eli säätilasta: Ennustus: Viikonlopuksi ennustetaan astetta ja auringonpaistetta. Uskot tähän ja varaat viikonloppureissulle mukaan hellevaatteita ja aurinkovoidetta. Ennakointi: Olet kuullut yllä mainitun sääennusteen, mutta et täysin luota siihen, vaan ajattelet ukkosen todennäköisyyden olevan melko suuri, joten varaudut kahteen eri vaihtoehtoon; helteeseen ja sateeseen, joten otat viikonloppureissulle mukaan hellevaatteiden ja aurinkovoiteiden lisäksi myös sadeasun ja viileämmän sään vaatteita. Esimerkki valottaa ennustamisen ja ennakoinnin eroa hyvin pelkistetysti ennakoinnissa on kysymys kuitenkin pidemmän ajan tulevaisuuden luotaamisesta ja erilaisiin vaihtoehtoihin- skenaarioihin varautumisesta. Ennakointityö on siis systemaattista liiketoimintaympäristöön liittyvän tiedon keräämistä, analysointia ja toimenpidesuunnitelmien laatimista. Ennakointi pitäisi olla osa jokaisen yrityksen strategiaa. Hienoinkin strategia on tuomittu epäonnistumaan, jos sitä tehtäessä ole otettu huomioon tulevia muutoksia pitkällä tähtäimellä.

6 Sivu 5 / 28 Kuva 1. Puhelin ennen ja nyt. Kuinka on käynyt pöytäpuhelinten valmistajille? Ennakointi on futuristi Elina Hiltusen mukaan myös innovointia; tutkimalla ympäristön muutoksia voidaan kehitellä uusia tuotteita uusia herääviä tarpeita varten. Tällä hetkellä varsinkin ikääntyneille on kehitteillä paljon uusia tuotteita elämää helpottamaan. Elina Hiltunen painottaa ennakoinnin yhteydessä myös kommunikoinnin tärkeyttä. Tehtävä 1: Mieti oletko itse joskus ennakoinut ja onko ennakoinnista hyötyä yksilötasolla? 1.1 Miksi ennakoidaan? Ennakoimalla voimme hyötyä muutosten tuomista uusista mahdollisuuksista sekä välttyä tulevaisuuden tuomilta uhkilta. Ennakointi on tavallaan henkistä harjoittelua tulevaisuuden varalle. Ajatellaanpa, että ihmisten kulutuskäyttäytyminen muuttuisi siten, että vaatteissa ei haluttaisikaan käyttää mitään muuta kuin luonnonmateriaaleja kuten puuvillaa ja villaa. Mikäli kankaiden valmistajat eivät seuraa muutoksia ihmisten ostotottumuksissa, he valmistavat keinokuituisia kankaita, jotka jäävät varastoon kysynnän puutteen vuoksi.

7 Sivu 6 / 28 Yksi ennakoinnin tehtävistä on luovaan ajatteluun herättäminen, sillä ennakoinnin avulla voidaan myös luoda uusia tarpeita. Jo aiemmin mainittu Selfie-keppi on hyvä esimerkki tuotteesta, jollaista ei muutama vuosi sitten pystytty edes kuvittelemaan ja nyt se on hyvin myyvä tuote. Ennakoinnista hyötyvät myös oppilaitokset, kunnat ja valtio. Liian usein havahdutaan aivan liian myöhään huomaamaan, että joidenkin ammattiryhmien työllistyminen on erittäin heikkoa ja oppilaitokset kouluttavat edelleen näihin ammatteihin aina vain lisää työttömiä vastavalmistuneita. Kunnissa tehdään paljon aivan vääriä investointeja, koska ei seurata tarpeita pitkällä tähtäimellä. Kuntien toiminnassa tarvitaan myös lyhyen tähtäimen ennakointia; miksi ihmeessä kadut avataan ensin viemäritöiden takia ja hetken päästä uudestaan kuidun asennuksen? Valtion ja kunnan tasolla ongelma on ennakoivien hallinnon työkalujen puute. Onneksi asiaan on Mikko Annalan artikkelin mukaan (Demos Helsinki, Mikko Annalan artikkeli ) alettu kiinnittämään huomiota ja työkalujen kehittäminen on aloitettu. 1.2 Kuinka ennakoidaan? Ennakoida voi monella eri tavalla. Tärkeintä on valita omalle yritykselle / organisaatiolle sopiva tapa ennakoida. Pienissä yrityksissä aika kuluu yleensä varsinaisen ydintehtävän parissa ja on hankalaa löytää aikaa tulevaisuuden miettimiseen. Ennakointia voi tehdä kuitenkin tehdä myös koko ajan kuuntelemalla ja tarkkailemalla ympäristöä ja pitämällä silmällä mahdollisia muutoksia. Ennakoinnissa tärkeää on avoin mieli; mitään ideaa ei saa torpedoida sen takia, että se on liian mahdoton kyseinen asia voi olla täyttä totta vähän ajan päästä. Ennakoinnissa on uskallettava ajatella myös ei-toivottuja tulevaisuuden kuvia. Jos ne lukitaan pois, ei pystytä näkemään mahdollisia karikoita. On myös hyvä pyrkiä pitämään mielessään se, että muutokset eivät tuo mukanaan pelkkiä haasteita, vaan

8 Sivu 7 / 28 roppakaupalla uusia mahdollisuuksia. Ennakointia varten on olemassa myös paljon erilaisia menetelmiä, joita käytetään ennakointiprosessin eri vaiheissa. 1.4 Ennakointiprosessi Esittelemme tässä kappaleessa yhden esimerkin ennakointiprosessista. Ennakointiprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: tulevaisuustiedon etsintään, tulevaisuustiedon analysointiin ja tulevaisuustiedon hyödyntämiseen eli toimenpidesuunnitelmien laatimiseen. Prosessin eri vaiheisiin on olemassa monia erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joista osaa voidaan käyttää useammassakin vaiheessa. Prosessi on suuntaa antava; ennakointia voi ja kannattaa tehdä tavalla, joka tuntuu itsestä hyvältä.

9 Sivu 8 / 28 Kuva 2: Ennakoinnin prosessi. Kuvassa on mainittu vain joitakin prosessin eri vaiheissa käytettäviä työkaluja. 2. Ennakoinnin menetelmät ja työkalut Tässä luvussa käydään läpi joitakin menetelmiä ja työkaluja, joita voi hyödyntää ennakoinnissa. Monia näistä työkaluista voi hyödyntää myös moneen muuhun tarkoitukseen, joten ne voivat näin ollen tuttuja myös muista yhteyksistä. 2.1 Tiedon keräämisessä käytettäviä työkaluja Ennakointityö alkaa siis kuten jo mainittutulevaisuuteen liittyvän tiedon keräämisellä. Sitä voi tehdä havainnoimalla ympäristöä ja uutisia. Tiedon keräämisessä voi myös käyttää esimerkiksi seuraavia ilmiöitä ja työkaluja, joita on selvennetty myöhemmin tarkemmin:

10 Sivu 9 / 28 Heikot signaalit Trendit PESTE-analyysi Skenaariot ja nelikenttä Tietoa voi myös etsiä systemaattisesti kirjallisuudesta ja internetistä esimerkiksi hakurobottien avulla. Hae esimerkiksi sanoilla: Foresight Ennakointi Megatrends Heikot signaalit Weak signals Heikot signaalit Heikot signaalit ovat muutoksen merkkejä, niiden ensioireita. Heikot signaalit voivat olla viitteitä tulevista trendeistä, mutta yksittäinen heikko signaali ei välttämättä vielä ole merkki mistään suuremmasta muutoksesta, mutta yhdistelemällä heikkoja signaaleja voidaan löytää nousevia trendejä. Heikkoja signaaleja voi opetella bongaamaan ja ottaa kuvia uusista asioista, jotka voisivat antaa viitteitä tulevista muutoksista. Heikon signaalin tunnistaa siitä, että se yleensä aluksi kyseenalaistetaan ja sille jopa nauretaan. Hyvä esimerkki on hoivarobotit. Alussa ajatukselle robotin käytöstä hoivatyössä naurettiin ja sitä pidettiin mahdottomana ajatuksena ja nykyisin niitä alkaa olla käytössä enenevässä määrin. Yksi esimerkki muutaman vuoden takaisesta heikosta signaalista on googlen robottiauto, joka on kulkenut Kalifornian teillä jo kuusi vuotta. Robottiautojen tulo liikenteeseen merkitsee sitä, että esimerkiksi julkinen liikenne ja rahtiliikenne voitaisiin hoitaa tulevaisuudessa ilman kuljettajia. Tämä taas puolestaan merkitsee yhden ammattikunnan työllistymistilanteen heikkenemistä. Kyseessä oli siis heikko signaali tällä hetkellä erittäin mahdolliselta vaikuttavasta uudesta ilmiöstä eli kuljettajitta liikkuvista ajoneuvoista. Niiden yleistymisellä on erittäin suuri vaikutus moneen asiaan.

11 Sivu 10 / 28 Robottiauto oli käytössä myös vuoden 2015 asuntomessuilla Vantaalla ja Suomessa mietitään jo sen käyttöä esimerkiksi lentokentillä ja sen talvikestävyyttä kehitetään jatkuvasti. Tuusulan kunnassa on kiinnostusta ryhtyä Suomen ensimmäiseksi robottiautoilevaksi kunnaksi.( Heikkojen signaalien seuraaminen auttaa huomaamaan tulevat muutokset kuten esimerkiksi muutokset ihmisten kulutuskäyttäytymisessä. Näin yritykset pystyvät sopeuttamaan tuote tai palvelutarjontaansa muutosten mukaisesti. Se joka ensimmäisenä tuo uudet tuotteet markkinoille, kerää parhaat katteet. Kuva 3: Esimerkkejä heikoista signaaleista: 24 h hammaslääkäri ja botox-hoitola, koirakylpylä, epämiellyttävien muistikuvien poistaminen ja viherkatot. Tehtävä 2: Mieti millaisia vaikutuksia robottiautojen yleistymisellä on? Tehtävä 3: Tutki esimerkiksi uutisista asioita, jotka voisivat olla heikkoja signaaleja. Tehtävä 4: Tutustu tulevaisuusikkuna- työkaluun. Kerää kuvia ja rakenna oma tulevaisuusikkunasi.

12 Sivu 11 / 28 Trendit Trendi on pidemmän aikajakson kuluessa tapahtuva ilmiön yleinen kehityssuunta. Kyseessä on siis pidempikestoinen yhteiskunnallinen suuntaus, joka on alkanut menneisyydessä ja jonka voi olettaa jatkuvan tulevaisuudessakin. Ei ole kuitenkaan takuita siitä, että kehitys tulevaisuudessa jatkuisi samansuuntaisena kuin menneisyys. Tästä syystä trendien jatkumon arvioinnissa tulee olla varovainen. Tällä hetkellä trendejä ovat esimerkiksi yhteiskunnallisen yrittäjyyden kasvu, epätasainen talouskasvu, kasvava poliittinen ja taloudellinen läpinäkyvyys. Vastatrendi on puolestaan trendille muodostuva vastakkainen ilmiö. Esimerkiksi digitaalisen kaupan vastatrendi on oravannahkakauppa tai kivijalkakaupat. Koko ajan kiireisemmäksi muuttuvan elämän vastatrendi on slow life-ilmiö. Megatrendit ovat ilmeisiä globaaleja kehityskulkuja, joiden voidaan olettaa jatkuvan tulevaisuudessakin. Ne ovat siis isoja asioita, joilla on vaikutusta meihin kaikkiin. Megatrendin ja trendin välinen ero ei ole aina selvä, voidaan sanoa että megatrendi on kehityksen suuri aalto, jolla on globaaleja vaikutuksia ja alailmiöitä. Sitra on koonnut trendilistan tulevaisuuden kannalta keskeisimmistä globaaleista muutosilmiöistä.

13 Sivu 12 / 28 Kuva 4: Sitran trendilista Sitran sivustolla ( kutakin trendiä kuvataan tarkemmin. Kuvauksissa esitetään trendit ja niiden vastatrendit, kysymyksiä Suomen näkökulmasta sekä linkkejä signaaleihin, joista trendit koostuvat. Tehtävä 5 : Tutustu Sitran trendilistaan ja kuvauksiin ja mieti mitkä trendeistä vaikuttavat eniten omaan tulevaisuuteesi. PESTE-analyysi PESTE-analyysi juontaa juurensa 1960-luvulle, jolloin se on kehitetty yrityksen ulkoisen ympäristön analysoinnin välineeksi. Sitä käytetään nykyisin laajasti myös ennakoinnin menetelmänä. Sen avulla selvitetään poliittisia, ekonomisia, sosiaalisia, teknisiä ja ekologisia muutoksia ja trendejä, jotka voivat vaikuttaa ilmiöön tai organisaatioon.

14 Sivu 13 / 28 Tarkastelutasoina voi olla: maailma, Eurooppa, Suomi, toimiala, kunta, yritys. Muutosvoimia ovat esimerkiksi: Poliittisia: lainsäädännön rajoitukset, kansainväliset sopimukset, rikollisuus, yhdentyminen esim. EU, tutkimus-, kehittämis-, alue-, matkailu-, yms. politiikka; Ekonomisia: maailman, Euroopan, alueen talouskehitys, talouskriisit jalamat, kilpailurajoitukset, julkinen rahoitus ja tuet, ostovoima Sosiaalisia: arvot, kulutuskäyttäytyminen, ikärakenne, muuttoliike, syntyvyys ja Teknologisia: informaatio- ja tietoliikenne, bio-, nano-, ja energiateknologiat, verkkokauppa, virtuaalimaailma Ekologisia: kasvihuoneilmiö, ilmaston muutos, saastuminen, jäteongelmat, liikarakentaminen, ympäristötietoisuus, infrastruktuurinmuutos. Peste-analyysi tehdään yleensä taulukkomuodossa. Alla on esimerkki tyhjästä taulukosta. Taulukkoon kirjataan tarkastelutasoittain trendit tai muutosilmiöt. c Poliittinen Ekonominen Sosiaalinen Teknologinen Ekologinen Maailma Eurooppa Suomi Toimiala Yritys Kuva 5: PESTE-analyysi taulukko PESTEä käytettäessä on hyvä ottaa oman organisaatiotason yläpuolelta vähintään kaksi tarkastelutasoa, niin että saadaan riittävän laaja kuva ja huomataan mitä tapahtuu oman organisaation ulkopuolella.

15 Sivu 14 / 28 PESTEn teon jälkeen voi luontevasti siirtyä seuraavaan ennakointiprosessin vaiheeseen ja analysoida PESTEn avulla löydettyjen muutostekijöiden vaikuttavuutta. Skenaariot Skenaariot ovat kuvauksia, perusteltuja tarinoita tulevaisuudesta. Ne eivät ole ennusteita tai menneen kehityksen tulevaisuuteen suunnattuja jatkumoja, vaan keskenään erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Skenaarioilla luodaan perusteltua pohjaa visiolle ja strategialle. Skenaariotyöskentelyssä erilaisia skenaarioita laaditaan yleensä vähintään neljä tai useampi skenaariota. Skenaariotyöskentelyä voidaan toteuttaa monella tapaa ja yleensä se on pitkä aikaa vievä prosessi. Työskentely voidaan jakaa esimerkiksi viiteen eri vaiheeseen: 1. Taustatiedon kerääminen ja analysointi (oma historia ja nykytila) 2. Tulevaisuuskuvien rakentaminen (tiedonkeruu ja muutosten tunnistaminen) 3. Skenaarioiden rakentaminen 4. Skenaarioiden analysointi 5. Strategian rakentaminen (askeleet kohti visioita) Skenaarioita voi rakentaa esimerkiksi tulevaisuustaulukon tai nelikentän avulla. Nelikenttä on yksinkertainen ja nopea väline neljän erilaisen skenaarion rakentamiseen. Kannattaa myös hyödyntää valmiita skenaarioita, joita löytyy esimerkiksi maakuntaliitoista ja toimialojen julkaisuista. Nelikenttä Nelikenttä rakennetaan kahden eri muuttujan avulla. Muuttujat voidaan valita esimerkiksi PESTE-analyysistä ja skenaariot rakentuvat seuraavasti:

16 Sivu 15 / 28 Muuttujien ääriarvot kirjoitetaan vaaka- ja pystyakselien päihin, jolloin muodostuu neljä ruutua, joiden maailman muuttujien ääriarvot määrittävät. Tämän jälkeen analysoidaan kuinka todennäköinen kukin maailma on ja kuinka tulisi toimia kussakin maailmassa. Kuva 5: Nelikenttä Kuvassa 5 muuttujiksi on valittu siis kaupungistuminen ja tietotekniikan kehittyminen ja näiden ääripäät on sijoitettu vaaka ja pystyakseleille. Näin jokaiseen lokeroon muodostuu oma maailmansa eli tässä tapauksessa: 1. Elinvoimainen maaseutu, jossa tietotekniikkaa käytetään kaikin tavoin hyväksi 2. Elinvoimainen maaseutu, jossa asiat hoidetaan ilman tietotekniikkaa 3. Kaupungit, joihin asuminen on keskittynyt ja joissa tietotekniikkaa käytetään kaikin tavoin hyväksi 4. Kaupungit, joihin asuminen on keskittynyt ja joissa asiat hoidetaan ilman tietotekniikkaa.

17 Sivu 16 / 28 Tämän jälkeen työskentely jatkuu näiden eri tulevaisuuskuvien analysoinnilla sekä kuhunkin maailmaan sopivan strategian laatimisella. Eli mietitään kuinka todennäköinen mikin maailma on ja kuinka missäkin skenaariossa tulisi toimia. Tehtävä 6: Rakenna neljä skenaariota nelikentän avulla. 2.2 Tiedon analysoinnissa käytettäviä työkaluja Ennakointityön seuraava vaihe on siis kerätyn tiedon analysointi. Tiedon analysointiin voidaan käyttää joitakin samoja työkaluja kuin keräysvaiheessakin kuten skenaarioita ja nelikenttiä. Analysointiin soveltuvia työkaluja ovat myös esimerkiksi: SWOT vaikuttavuusarviointi tulevaisuuspyörä Analysointivaiheessa selvitetään kuinka löydetyt ilmiöt ja muutokset vaikuttavat yleensä sekä millaiset vaikutukset niillä on omaan toimintaan. Lisäksi arvioidaan muutosten todennäköisyyttä. Tärkeintä on pitää mielessä se, että mikäli muutos arvioidaan erittäin epätodennäköiseksi, mutta vaikutuksiltaan suureksi, sitä ei saa unohtaa, sillä se voi yllättää. SWOT SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on Albert Humphreyn kehittämä nelikenttämenetelmä, jota voidaan käyttää toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen kaiken tyyppisissä yrityksissä ja organisaatioissa. SWOT:lla voidaan analysoida yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan tai jotain osa-

18 Sivu 17 / 28 aluetta kuten esimerkiksi hankintoja tai henkilöstöä. Kohteena voi olla myös jokin tuote tai palvelu. SWOT- analyysi soveltuu myös mainiosti ennakointityöhön. SWOT-analyysi on kahden ulottuvuuden kuvaama nelikenttä. Kaavion vasempaan puoliskoon kuvataan myönteiset ja oikeaan puoliskoon haasteelliset asiat. Kaavion alapuoliskoon kuvataan organisaation ulkoiset ja yläpuoliskoon sisäiset asiat. Kuva 6: SWOT-analyysi 8-kenttäinen SWOT 8-kenttäinen SWOT-analyysi on nelikenttäistä laajempi ja käsittelee myös sitä, mitä analyysissa saaduilla tiedoilla pitäisi tehdä. Tämä analyysi sisältää näin ollen jo ennakointiprosessin kolmannen vaiheen. Sisäisten ja ulkoisten asioiden kartoituksen jälkeen mietitään kuinka: hyödynnetään menestystekijät (vahvuuden ja mahdollisuudet), kuinka korjataan /kehitetään heikkoudet vahvuuksiksi varaudutaan uhkiin ja käännetään ne vahvuuksiksi vältetään/torjutaan mahdolliset heikkouksien ja uhkien aiheuttamat kriisitilanteet

19 Sivu 18 / 28 Kuva 7: 8-kenttäinen SWOT-analyysi Vaikuttavuusarviointi Pelkkä tulevaisuuskuvien rakentaminen ei riitä, vaan on pyrittävä miettimään kuinka tulevat muutokset vaikuttavat toimintaan ja niiden vaikuttavuuden perusteella määräytyy se, kuinka muutoksiin pitäisi reagoida. Vaikuttavuutta voidaan tarkastella ja arvioida monella tapaa. Alla oleva taulukkomalli on yksinkertainen ja se ottaa lisäksi myös kantaa muutoksen todennäköisyyteen. Kuva 8: Muutostekijöiden vaikuttavuusarviointi

20 Sivu 19 / 28 Taulukko toimii siten, että valitaan ilmiö, jota halutaan tarkastella ja sijoitetaan se todennäköisyyden ja vaikuttavuuden perusteella paikoilleen. Tehtävä 7 : Tee vaikuttavuuarvio jostakin tällä hetkellä maailmalla vaikuttavasta ilmiöstä, joka ei ole vielä rantautunut Suomeen. Tulevaisuuspyörä ( Futures Wheel) Tulevaisuuspyörä on Jeremy Glennin kehittämä työkalu tapahtuman tai muutosilmiön kertautuvien seurausten analysointiin. Kuva 9: Tulevaisuuspyörä Muutosilmiö, tapahtuma tai trendi otetaan keskelle ja siitä piirretään viiva ensimmäisiin seurauksiin. Näistä 1. tason seurauksista piirretään viiva toisen tason seurauksiin eli seurauksiin, joita ensimmäisen tason seuraukset saavat aikaan. Seurauksia voidaan tarkastella haluttaessa useammankin tason verran.

21 Sivu 20 / 28 Kuva 10: Esimerkki tulevaisuuspyörästä Tehtävä 8: Tee tulevaisuuspyörä robottiautojen yleistymisen ensimmäisen ja toisen tason seurauksista. 2.3 Toimenpidesuunnitelmien laatimisessa käytettäviä työkaluja Ennakointiprosessin viimeisessä vaiheessa laaditaan strategioita erilaisten tulevaisuuskuvien varalle eli hyödynnetään ennakointitietoa. Yritysten tulisi ottaa ennakointi osaksi strategia työtä, sillä pitkän tähtäimen strategioita ei pitäisi laatia ottamatta huomioon tulevaisuuden mukanaan tuomia muutoksia. Tässä vaiheessa voidaan käyttää jo edellä mainittuja työkaluja kuten esimerkiksi SWOT:a ja miettiä sen avulla mitkä ovat yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat kussakin tulevaisuuskuvassa. Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä miettiä mahdollisia yllättäviä tekijöitä eli villejä kortteja.

22 Sivu 21 / 28 Villit kortit Villit kortit eli mustat joutsenet ovat ennalta-arvaamattomia täysin yllättäen tapahtuvia asioita, joilla on mittavat seuraukset. 9/11 terroristi-iskua ja Thaimaan tsunamia vuonna 2004 voidaan hyvin sanoa villeiksi korteiksi. Ne ovat myös kertaluonteisia ja aidosti epäjatkuvia. Villit kortit voivat olla luonnonilmiöitä (esimerkkinä tsunami) tai ihmisten toiminnan seuraamuksia (terroristi-isku). Villejä kortteja on kahdenlaisia: aidosti yllättäviä ja sellaisia, joiden voidaan tietää tai aavistaa tapahtuvan, mutta ne ovat luonteeltaan sellaisia, että niistä ei haluta puhua, ne ovat siis tabuja. Tällainen villi kortti on esimerkiksi tulivuoren lähistöllä asuville ihmisille kyseisen tulivuoren purkaus. Yrityksessä villi kortti voi olla esimerkiksi avainhenkilön menehtyminen yllättäen onnettomuudessa. Yksityishenkilölle se voi olla tulipalo. Villit kortit voivat olla myös positiivisia asioita kuten esimerkiksi yksityishenkilölle lottovoitto. Villejä kortteja voi niiden yllättävyydestä huolimatta ennakoida rakentamalla skenaarioita ja ottamalla ne huomioon riskinhallintasuunnitelmassa. Villejä kortteja voi käsitellä skenaarioprosessin kaikissa vaiheissa. Tehtävä 9: Mieti mikä voisi olla oppilaitoksessa villi kortti? Tehtävä 10: Mieti mikä voisi olla pienyrityksessä villi kortti? 3. Ennakointi ja innovointi Kuten alussa mainittiin, voimme myös itse vaikuttaa tulevaisuuteen ja luoda tarpeita tulevaisuuden tuotteille. Kuka olisi osannut ajatella 80-luvulla, että matkapuhelimet tulevat korvaamaan pöytäpuhelimet? Ennakointi on luonteva osa innovointia. Voimme ennakoinnin avulla kehitellä tuotteita tulevaisuuteen ja kehiteltyjen uusien tuotteiden avulla muuttaa maailmaa. Näinhän on tapahtunut kautta aikojen. Esimerkiksi matkapuhelimiin ei ole joskus uskottu lainkaan. Samoin montaa muuta

23 Sivu 22 / 28 nykypäivänä jokapäiväistä tuotetta on joskus aikoinaan pidetty kummajaisena, jolle ei todellakaan voi olla kysyntää. 3.1 Työkaluja innovointiin Futuristi Elina Hiltunen on kehittänyt työkaluja innovointiin. Näitä ovat mm. Strateginen sattumointi ja Tulevaisuusikkuna. Strateginen sattumointi Strateginen sattumointi perustuu siihen, että sattumalta valitut asiayhdistelmät, joihin muuten ei törmää, pakottavat meidät pois omalta osaamisalueelta ja saavat miettimään eri tavalla ja uusia asioita. Menetelmässä käytetään kolmea eri korttipinkkaa: ensimmäisen kortit kuvaavat ihmisiä tai eläimiä eli asiakasryhmiä. Toisen pinkan kortit kuvaavat erilaisia trendejä ja heikkoja signaaleja esim. ikääntymistä, uusia teknologioita tai kansainvälistymistä. Kolmannen pinkan kortit ovat aivan mitä tahansa ja tämä korttipinkka kuvaa teemaa. Jokainen strategiseen sattumointiin osallistuva ryhmä valitsee jokaisesta pinkasta kortin eli ryhmällä on näin ollen asiakas, trendi tai heikko signaali ja teema. Ryhmän tehtävänä on kehittää näiden aiheiden ympärille uusi tuote tai palvelu. Menetelmän teho perustuu siihen, että se kannustaa ryhmää miettimään tuotekonsepteja sellaisilla muuttujilla, jotka ei muuten ehkä tulisi mieleen. Menetelmän leikillisyys puolestaan vapauttaa ajatuksen ja poistaa paineet, joten innovaatio tai sen osanen voi syntyä ihan vahingossa.

24 Sivu 23 / 28 Ryhmä voi saada esimerkiksi seuraavat kortit: Kuva 11: Strateginen sattumointi-kortteja Näin ollen he alkavat kehitellä uutta tuotetta näiden asioiden eli opiskelija, globalisaatio ja 3D-tulostus tiimoilta. Tulevaisuusikkuna Tulevaisuusikkuna on menetelmä, jossa kuvia, animaatioita tai videon pätkiä heikoista signaaleista heijastetaan työpaikan/organisaation kahvilan tms. seinälle kannustaen työtekijöitä innovointiin. Heikot signaalit auttavat rikkomaan vanhoja ajatusmalleja antaen näin tilaa uusille ideoille. Tulevaisuusikkuna levittää heikkoja signaaleja organisaatiossa kannustaen tulevaisuusajatteluun. Tulevaisuusikkunamenetelmää käytetään esimerkiksi tuotekonseptoinnissa, jolloin menetelmä voi olla esimerkiksi seuraava: Tulevaisuusikkunashow pyörii-> ryhmät poimivat showsta muutaman kiinnostavan signaalin omaan teemaan liittyen -> ryhmä yhdistää signaaleja, keskustelee, pallottelee ja antaa niiden inspiroida uuden konseptin tuottamiseen -> tuotekonseptin kuvaus ja esitys.

25 Sivu 24 / 28 Kuvien heikoista signaalista tulee olla tuoreita, tällöin ne kuvaavat parhaiten aitoja signaaleja, jolloin niiden avulla voidaan oikeasti löytää trendejä. Yrityksessä voidaan esimerkiksi ohjeistaa henkilökuntaa ottamaan kuvia omasta arjestaan, maailmalta jne. ja kuvia kerätyistä heikoista signaaleista esitetään yhteisissä tiloissa. Tässä muutama esimerkki heikkoja signaaleja esittävistä kuvista: Koirakylpylä

26 Sivu 25 / 28 Koirien päiväkoti Aikuisten eskari Kuvat 12-14: Heikkoja signaaleja 4. Kommunikointi Kommunikointi on ennakoinnissa tärkeää. Ennakointitietoutta ja -ajatusta levitetään organisaatiossa kommunikoimalla. Kommunikoimalla organisaatiota myös brändätään tulevaisuussuuntautuneeksi ja kommunikoinnin avulla kerätään näkemyksiä tulevaisuudesta myös sidosryhmiltä.

27 Sivu 26 / 28 Autoalan konseptiautot ovat tulevaisuuden kommunikointia; niillä lähetetään heikkoja signaaleja markkinoille. Kuva 15: Konseptiauto Valmet Dawn EV-sähköauto 5. Lopuksi Ennakointi on kaikille organisaatioille tärkeää. Se auttaa hyödyntämään muutosten tuomat liiketoimintamahdollisuudet ja välttämään tai pienentämään muutosten mukanaan tuomat uhat; se auttaa olemaan valppaana. Suurissa yrityksissä on ennakointia varten vastuuhenkilöitä, sillä ne ovat palkanneet futurologeja tai futuristeja, jotka ovat mukana strategiatyössä ennakoinnin näkökulmasta. Ennakoinnin ei tarvitse kuitenkaan olla erillinen toiminto. Se voi olla myös päivittäisten toimintojen yhteydessä tapahtuvaa: huomioidaan heikkoja signaaleja ja mietitään mitä niiden ilmentämät uudet trendit merkitsevät sinulle tai yrityksellesi. Ennakointi ei vaadi välttämättä prosessia tai järjestettyä tilaisuutta, vaan sen voi ottaa osaksi jokapäiväistä elämää, sillä ennakoida voi koko ajan se vaatii ainoastaan avoimen mielen ja tarkkaavaisuutta huomata muutoksen siemeniä, niitä heikkoja signaaleja.

28 Sivu 27 / 28 Lähteet: Amara, Roy. (1981). "The Futures Field: Searching for Definitions and Boundaries." Futurist, 15 (1), Annala, Mikko Miten päätöksenteosta saataisiin ennakoivaa. Kirjoitettu ( Futurix.fi ( Kansallinen ennakointiverkosto (KEV) ( Hiltunen, Elina Matkaopas tulevaisuuteen. Talentum, Helsinki. Hitunen, Elina & Hiltunen, Kari Teknoelämää. Talentum, Helsinki. Mannermaa, M Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus. Acta Futura Fennica No. 2, Painatuskeskus, Helsinki Meristö, Tarja. Signaalibarometri-projektin luentomateriaalit ( ) Opetushallitus. Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu ENSTI. sti Osaamattomuus maksaa.viitattu Tilastokeskus.

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen 1 Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja toteutuksia. Henrik Ramste tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti

Tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja toteutuksia. Henrik Ramste tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti Tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja toteutuksia Henrik Ramste tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti Toimintaympäristön ja sen muutosten tarkastelu Ympäristön ilmiöiden ja muutosten systemaattista

Lisätiedot

TNO-toiminnan ennakointia ja heikkoja signaaleja. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

TNO-toiminnan ennakointia ja heikkoja signaaleja. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto TNO-toiminnan ennakointia ja heikkoja signaaleja Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 25.11.2013 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Venäjän metsäsektorin ennakointi yritysten tarpeet ohjaamaan tutkimusta. Business Café Joensuu, 26.3.2014 Timo Leinonen, Metla

Venäjän metsäsektorin ennakointi yritysten tarpeet ohjaamaan tutkimusta. Business Café Joensuu, 26.3.2014 Timo Leinonen, Metla Venäjän metsäsektorin ennakointi yritysten tarpeet ohjaamaan tutkimusta Business Café Joensuu, 26.3.2014 Timo Leinonen, Metla Esityksen sisältö Metla ennakoi Metsäsektorin ennakointi Venäjällä Tutkimuksen

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Kauppatieteen tohtori, DI Futuristi, työskennellyt mm. Nokialla yritysstrategiassa, parhaillaan työskentelee Finpron ennakointitiimissä Luennoitsija,

Kauppatieteen tohtori, DI Futuristi, työskennellyt mm. Nokialla yritysstrategiassa, parhaillaan työskentelee Finpron ennakointitiimissä Luennoitsija, Heikot signaalit auttavat ennakoimaan tulevaisuutta Futuristi Elina Hiltunen What s Next Consulting Oy Elina Hiltunen, What s Next Consulting Oy, www.whatsnext.fi, email: whatsnext@luukku.com Kauppatieteen

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

GLOBAALIT KUMPPANUUDET JA VAIKUTTAVUUS - TULEVAISUUDEN KUVIA- Aikuissosiaalityön päivät Lahti Miina Kaartinen & Marja Katisko TYÖPAJA

GLOBAALIT KUMPPANUUDET JA VAIKUTTAVUUS - TULEVAISUUDEN KUVIA- Aikuissosiaalityön päivät Lahti Miina Kaartinen & Marja Katisko TYÖPAJA GLOBAALIT KUMPPANUUDET JA VAIKUTTAVUUS - TULEVAISUUDEN KUVIA- Aikuissosiaalityön päivät Lahti Miina Kaartinen & Marja Katisko TYÖPAJA TYÖPAJA 4. Sosiaalialan globaalit kumppanuudet ja vaikuttavuus: Työpajassa

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 16.9.2016 5.9.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016 Alustukset Puheenvuorot Katsaukset Megatrendit SWOT

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 27.4.2016 27.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta visiotyö Parlamentaarinen työryhmä Kevät 2016 OLEMME TÄSSÄ Muutokset mahdollisia

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010

Jukka Vepsäläinen, TEM Toimialapalvelu 16.11.2010 2 16.11.2010 Mitä on ennakointi? Historiantutkimus, muisti, tilastot Tilastot, havaittava todellisuus, totuus Tilastoihin perustuvat trendit, ennusteet arvot, tavoitteet, tulevaisuudentutkimus EILEN NYT

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 Projektisuunnitelma 1. Projektitiimi 2. Projektin tausta 3. Projektin tavoitteet 4. Tiimin roolit 5. Sisäinen viestintä 6. Riskianalyysi 7. Aikataulutus Projektisuunnitelman

Lisätiedot

Ennakointi vihreä liiketoiminnan kilpailuetuna

Ennakointi vihreä liiketoiminnan kilpailuetuna Ennakointi vihreä liiketoiminnan kilpailuetuna 7.6.2011 TkT Juha Vanhanen Toimitusjohtaja Gaia Group Oy I never think of the future - it comes soon enough 2 Mitä ennakointi on? Ennakoinnilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 PESTLE-malli Poliittinen - mitä poliittisia riskejä projektiin voi liittyä? (verotus, hallinto ) Ekonominen - mitä taloudellisia riskejä projektiin liittyy? (työvoiman saatavuus,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä. 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 8.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta visiotyö Parlamentaarinen työryhmä Kevät 2016 OLEMME TÄSSÄ Muutokset mahdollisia Käynnistys

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Oped exo -uraohjauksen työkalun rakentamista. Leena Jokinen

Oped exo -uraohjauksen työkalun rakentamista. Leena Jokinen Oped exo -uraohjauksen työkalun rakentamista Leena Jokinen 31.3.2006 Osaamisen ennakoinnin prosessi SWOT Asiakasanalyysi Kilpailijaanalyysi Henkilöstöhaastattelut Skenaariot Visio Kompetenssit Strategia

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot 8-9.09.2016 Leena Jokinen Tunnistaa tulevaisuuden muutosvoimista kehitysideoita uusiksi tuotteiksi, palveluiksi, prosesseiksi tai strategioiksi Saada malleja siihen, miten käytännön tulevaisuustyötä tehdään

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINNAN HAASTEET

TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINNAN HAASTEET TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINNAN HAASTEET Skenaarioprosessi strategian rakentamisen ja innovaatioprosessin tukena Tutkijan työkalut haasteisiin vastaamiseksi alustus 28.11.2006 Yritysfuturologi, KTT Tarja

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Elina Kiiski-Kataja, Sitra (Tuula Jäppinen, Suomen Kuntaliitto)

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Elina Kiiski-Kataja, Sitra (Tuula Jäppinen, Suomen Kuntaliitto) Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 13.5.2016 13.5.2016 Elina Kiiski-Kataja, Sitra (Tuula Jäppinen, Suomen Kuntaliitto) Tulevaisuuden kunta visiotyö Parlamentaarinen työryhmä Kevät 2016

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Tulevaisuuspedagogia Anita Rubin

Tulevaisuusverstas. Tulevaisuuspedagogia Anita Rubin Tulevaisuusverstas Tulevaisuuspedagogia Anita Rubin Miksi tulevaisuusverstas? Osallistava menetelmä, jonka päämääränä on aktivoida tavallisia kansalaisia (osallistaminen); antaa osallistujille uskoa omiin

Lisätiedot

Miten tunnistamme heikkoja signaaleja tulevaisuuden kuntapalvelujen kehittämiseksi?

Miten tunnistamme heikkoja signaaleja tulevaisuuden kuntapalvelujen kehittämiseksi? Miten tunnistamme heikkoja signaaleja tulevaisuuden kuntapalvelujen kehittämiseksi? Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto KUNTIEN TULEVAISUUSFOORUMI VII Teemasessio 2, Kuntatalo

Lisätiedot

Projektin suunnittelu 71A00300

Projektin suunnittelu 71A00300 Projektin suunnittelu 71A00300 Tiimijako Projektisuunnitelma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Projektitiimi Projektin tausta Projektin tavoitteet Tiimin roolit Sisäinen viestintä Riskianalyysi Aikataulutus Projektisuunnitelman

Lisätiedot

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan.

Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. 1 Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Sen yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Kaakkois Suomen ennakointiverkoston ennakointikoulutus 15.3. 2012

Kaakkois Suomen ennakointiverkoston ennakointikoulutus 15.3. 2012 Kaakkois Suomen ennakointiverkoston ennakointikoulutus 15.3. 2012 Litteroidut huomiot poimittu @aavistus_fi Twitteriin hashtag tunnuksella #aavistuskoulutus2012 Jukka vepsäläisen osuus: Ennakointia ja

Lisätiedot

Yritysten strategiasuunnittelu: Tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointi. Tarja Meristö V-S Teknologiateollisuus ry:n kokous

Yritysten strategiasuunnittelu: Tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointi. Tarja Meristö V-S Teknologiateollisuus ry:n kokous Yritysten strategiasuunnittelu: Tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointi Tarja Meristö 10.11.2008 V-S Teknologiateollisuus ry:n kokous Taustaksi: Tulevaisuudentutkimuksen oletukset TULEVAISUUTTA EI VOI ENNUSTAA

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 3.6.2016 3.6.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta visiotyö Parlamentaarinen työryhmä Kevät 2016 OLEMME TÄSSÄ Muutokset mahdollisia

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille?

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Voimmeko palvella? Kuntapalvelujen tulevaisuus Kuma 11.9.2014 Elina Laamanen Polku kohti tulevaisuutta? 2 15.9.2014

Lisätiedot

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt

MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt MAL-verkoston koulutus 12.-13.10. Ryhmätyöt Työpajatyöskentely MAL-suunnittelun ulottuvuuksien kriittinen arviointi MAL strategisena tavoitteenasetteluna Mikä on MAL-suunnittelun asema osana strategisen

Lisätiedot

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle - ratkaisu vai ongelma? Educa-messut 24.1.2014 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Vaihtoehtoisten henkilökohtaisten tulevaisuuksien hahmottamista

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari , Järvenpää

Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari , Järvenpää Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 25.1.2018, Järvenpää Erityisasiantuntija Lauri Holmström Esityksen sisältö Sisäisen turvallisuuden strategia Ennakointi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 16.8.2016 12.8.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016 KERTAUS Alustukset Puheenvuorot Katsaukset Megatrendit

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Tie kuntien tulevaisuuteen

Tie kuntien tulevaisuuteen Tie kuntien tulevaisuuteen Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Valtuuston kevätkokous Ennakointiseminaari 22.5. Kuntaliiton ennakointityön pilotti 2014 2015- ENNAKOINTITYÖPAJAT Heikkojen signaalien keruu & trendikortit

Lisätiedot

Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet

Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet Ympäristö ja yrittäjyys -signaalisessio Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet Yritysfuturologi, KTT Tarja Meristö FuturesLab CoFi, Laurea Lohja 13.3.2013 Sparrausfoorum III Motto: Maailman pelastamisesta

Lisätiedot

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi 25.10.2013 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Osaamisen kehittämisen menetelmiä

Lisätiedot

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki KAUPUNKIA RAKENNETAAN STRATEGIOIDEN JA UNELMIEN AVULLA Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp Suunnittelu Vain hyväll llä suunnittelulla pääp äästään vapaaehtoistoiminnassakin tuloksiin. Suunnittelun perustana on tilanteen analysointi. Analyysin jälkeen j tehdää ään n suunnitelma (strategia). Suunnitelma

Lisätiedot

Ennakointi on yhdessä tekemistä

Ennakointi on yhdessä tekemistä Ennakointi on yhdessä tekemistä Studia Generalia - luentotilaisuus 17.10.2007 Tampere Peer Haataja EK/aluetoiminta käsiteltäviä aiheita Mitä ennakointi on? Ennakointitieto Joitain menetelmiä Klusteriennakointi

Lisätiedot

Miten voi varautua tulevaisuuteen? Ennakoi ajoissa!

Miten voi varautua tulevaisuuteen? Ennakoi ajoissa! Miten voi varautua tulevaisuuteen? Ennakoi ajoissa! Keski-Uudenmaan elinkeinoseminaari 28.10.2015 kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila KEUDA 1 Perustietoja Keudasta www.keuda.fi 27.10.2015 Kuntayhtymä, virallinen

Lisätiedot

Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 VATTAGE-malli ennakointityössä

Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 VATTAGE-malli ennakointityössä Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 VATTAGE-malli ennakointityössä Jussi Ahokas VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Esityksen sisällys Ennakoinnin rakenteiden uudistaminen valtionhallinnossa

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Ennakoinnista ja maakunnallisesta ennakointityöstä. Päivi Ouallen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Ennakoinnista ja maakunnallisesta ennakointityöstä. Päivi Ouallen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Ennakoinnista ja maakunnallisesta ennakointityöstä Päivi Ouallen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 22.3.2013 Mitä on ennakointi? Ennakointi (foresight) on tulevaisuudentutkimuksen menetelmällistä

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

PERUSTEITA TEORIAA JA KÄYTÄNTÖÄ

PERUSTEITA TEORIAA JA KÄYTÄNTÖÄ TULEVAISUUSAJATTELUN PERUSTEITA TEORIAA JA KÄYTÄNTÖÄ Tampereen Kesäyliopiston ennakointiajokortti 11.9.2012 Petri Tapio Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tutkimusryhmä FIDEA www.fidea.fi Tulevaisuudentutkimuksen

Lisätiedot

Taide 2060 Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysilla

Taide 2060 Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysilla Taide 2060 Toimijalähtöisellä skenaarioanalyysilla Opinnäytetyöesitelmä Medialaboratorio 23.11.2009 Jukka Liukkonen Tutkimusongelma Millainen taiteen tulevaisuus voisi olla? Miten taiteen tulevaisuutta

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä ja Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä ja Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä 25.11. ja 16.12.2016 9.1.2017 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016 Alustukset Puheenvuorot Katsaukset Megatrendit

Lisätiedot

Miten tulevaisuuksia ennakoidaan ja tehdään? Oras Tynkkynen,

Miten tulevaisuuksia ennakoidaan ja tehdään? Oras Tynkkynen, Miten tulevaisuuksia ennakoidaan ja tehdään? Oras Tynkkynen, 28.5.2012 Kolme teemaa 1. kokemuksia ilmasto- ja energiapoliittisesta tulevaisuusselonteosta 2. mitä eduskunnan tulevaisuusvaliokunta tekee

Lisätiedot

Biotalouden ja kiertotalouden tulevaisuus Keski-Suomessa:

Biotalouden ja kiertotalouden tulevaisuus Keski-Suomessa: Biotalouden ja kiertotalouden tulevaisuus Keski-Suomessa: ennakointityöpajan tulosten esittely Vesala 12.2.2015 Sivu 1 16.2.2015 Merja Lehtinen/Keski-Suomen ELY-keskus Biotalous on talouden seuraava aalto

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta.

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta. Seuratoiminnan Tulevaisuus Miten meidän urheiluseuramme menestyy muuttuvassa maailmassa? 1 Kokoa tiimi omasta seurasta. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. 2

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Helsinki, Paasitorni 10.2.2011 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Ennakointi, tulevaisuusajattelu ja strategiset tiekartat

Ennakointi, tulevaisuusajattelu ja strategiset tiekartat VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Ennakointi, tulevaisuusajattelu ja strategiset tiekartat Mikko Dufva Foresight, organizational dynamics and systemic change team, VTT mikko.dufva@vtt.fi @mdufva

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Miten tulevaisuuteen ohjataan? ZOOMI Sujuvat siirtymät yhdessä saa aikaa enemmän

Miten tulevaisuuteen ohjataan? ZOOMI Sujuvat siirtymät yhdessä saa aikaa enemmän Miten tulevaisuuteen ohjataan? ZOOMI Sujuvat siirtymät yhdessä saa aikaa enemmän 3. 5.5.2017 Sari Miettinen, projektipäällikkö Nina Pietikäinen, projektipäällikkö Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

KOULUTUS TULEVAISUUDESSA

KOULUTUS TULEVAISUUDESSA KOULUTUS TULEVAISUUDESSA Lukio Suomessa - Tulevaisuusseminaari 3.4.2014 Johanna Ollila, projektipäällikkö Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto TULEVAISUUDENTUTKIMUS Havainnointia mm. tilastot,

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Koponeuvoston kevään päätös. 16.4.2015 Joni Kajander & Jesse Huovinen ja Julia Litokorpi

Koponeuvoston kevään päätös. 16.4.2015 Joni Kajander & Jesse Huovinen ja Julia Litokorpi Koponeuvoston kevään päätös 16.4.2015 Joni Kajander & Jesse Huovinen ja Julia Litokorpi Tänään Alkulämmittely Ajankohtaiset asiat Audintointituloksen ja YOPALAn esittely Palauttetta opetuksesta, kuka,

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013

Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi. Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, talous ja raportointi Kiti Lindén, Yyteri 6.9.2013 Ohjelmarunko Hankestrategia Hankehakemus Hyvä muistaa hankkeen aikana Hankkeen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kuntatyön tulevaisuus. Skenaariotyöskentely tulevaisuuden kuvan luojana

Kuntatyön tulevaisuus. Skenaariotyöskentely tulevaisuuden kuvan luojana Kuntatyön tulevaisuus Skenaariotyöskentely tulevaisuuden kuvan luojana 2 Kuntatyön tulevaisuus skenaariotyöskentely tulevaisuuden kuvan luojana Kuntapäättäjien ja kuntakonsernien johdon tulevien vuosien

Lisätiedot

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla ForeMassi 2011 2013 Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla Miksi? Mitä? Miten? Laurea/CoFi-tiimi yliopettaja Tarja Meristö tutkija Jukka Laitinen tutkija Hanna Tuohimaa Avausseminaari

Lisätiedot

3 avainta tulevaisuuteen. Elina Hiltunen, whatsnext.fi

3 avainta tulevaisuuteen. Elina Hiltunen, whatsnext.fi 3 avainta tulevaisuuteen Koulutuspäivien teemat ja ajat 1. Ennakointi 12.3 klo 9-15 2. Innovointi 26.3 klo 9-15 3. Kommunikointi 10.4 klo 9-15 4. Ennakointi omassa organisaatiossa 13.5. klo 8-16 Huom:

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot