! Miten!tauteja!tehdään?!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "! Miten!tauteja!tehdään?!"

Transkriptio

1 ! Miten!tauteja!tehdään?!! Kari!Tikkinen!! HUS!Vatsakeskus/Urologia,!Helsingin!yliopiston!kansanterveys7eteen!osasto,!!Suomen!Akatemia!ja!CUE!Working!Group!! Suomen lääketieteen filosofian seura ry, Tieteiden talo, Helsinki,

2 Sidonnaisuudet! Työnantajat!(palkallinen):! Helsingin!ja!Uudenmaan!sairaanhoitopiiri!(HUS)! Helsingin!yliopisto!/!Suomen!Akatemia!! Hoitosuositustyö!(palkaton!konsultoin7)!! uheenjohtaja:!euroopan!urologiyhdistyksen!(eau)! tromboosiprofylaksiahoitosuositusryhmä! Jäsen:!Euroopan!urologiyhdistyksen!(EAU)!miesten! virtsaamisoireiden!hoitosuositusryhmä! Jäsen:!Grading!of!Recommenda7ons!Assessment,! evelopment!and!evalua7on!(short!grae)!working!group!! Ei!kaupallisia!sidonnaisuuksia:!En!vastaanota!rahaa! lääketeollisuudelta!tai!laitevalmistajilta.!

3 Kysymyksiä!ja!agendaa! Mikä!on!normaalia!ja!mikä/mitä!on!sairaus?! Miten!ja!miksi!sairaus!luodaan?!! Tapaus!yliak7ivinen!virtsarakko!!

4 Ei!yhtä!oikeaa!kriteeriä!normaalille! ormaalijakauma!( Gaussin!käyrä )! 5%!epänormaaleja!joka!tes7llä! MiZaustaso,!johon!ei!liity!suurentunuZa!riskiä! Ylä!(tai!alapuolella)!miZaustasoa,!jolloin! hoidosta!on!enemmän!hyötyä!kuin!haizaa! Riippuu!hoidon!(arki)vaikuZavuudesta! Sosiaalises7,!polii\ses7!ja!kulZuurises7! hyväksyzävä! Sackett, Haynes RB, Guyatt GH, Tigwell. Clinical epidemiology: a basic science for clinical medicine. Boston: ittle, Brown: 1991:59.

5 Sairauden!käsite! Sairauden!käsite!on!vaikea!määritellä! Sairaudet,!taudit,!diagnoosit!ja!syndroomat! Yhä!useampia!7loja!määritellään!nykyisin!sairauksiksi 13! Riskitekijöiden!rajoja!alenneZu!!yhä!harvemmalla! normaalit! arvot! Uusia!oirepohjaisia!diagnooseja!kehiteZy!lisääntyväs7! Jonkin! 7lan!määriZelemisellä!sairaudeksi!voi!olla!sekä! posi7ivisia!ezä!nega7ivisia!vaikutuksia 24! 1. Kaplan & Ong. Annu Rev ublic Health 2007;28: Smith. BMJ 2002;324: Martin ym. BMJ 2014;349:g Temple ym. Science 2001;293:807

6 Terveyden!ja!sairauden!kirjo!?"?"?"?"?" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" Missä on sairauden raja?"

7 Terveyden!ja!sairauden!kirjo! Sairaat" Terveet" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" KAEA sairauden määritelmä" Edut: "Keskitytään sairaimpiin, jotka myös " " "todennäköisesti hyötyvät hoidosta eniten" " Haitat: Hukataan ihmisiä, jotka voisivat hyötyä"

8 Terveyden!ja!sairauden!kirjo! Sairaat" Terveet" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" EVEÄ sairauden määritelmä" Edut:"Tavoitetaan mahdollisimman moni, joka " "voisi hyötyä hoidosta" " Haitat: Terveiden ylidiagnosointi ja ylihoito"

9 Ideali<lanteessa!<eteellinen!näy=ö!määri=ää,!mu=a!yhä! useammin!muut!syyt!ja!perusteet!vaiku=avat!kriteereihin! $airaat! Terveet" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" EVEI sairauden määritelmä" ääketeollisuus, laitevalmistajat, lääkärit, tutkijat, " Woloshin ja Schwartz. os Med 2006;3:e170.

10 Alavirtsa<eoireiden!jao=elu!! Interna<onal!Con<nence!Society!(ICS)! Kerääntymisoireet (storage symptoms) Tihentynyt virtsaamisentarve (frequency) Virtsankarkailu (incontinence) Yövirtsaaminen (nocturia) Virtsaamispakko (urgency) Tyhjennysoireet (voiding symptoms) Virtsantulon viipyminen (hesitancy) Heikentynyt virtsasuihku (weak stream) onnistelun tarve virtsatessa (straining) Virtsauksen keskeytyminen Virtsaumpi (retention) Jälkioireet (post-micturition) Tiputtelu (post-micturition dribbling) Vajaan tyhjenemisen tunne Abrams ym. eururol Urodyn 2002;21:

11 Yliak<ivisen!(virtsa)rakon!määritelmä! International Continence Society n määritelmä suomennettuna: Yliaktiivisen rakon oireyhtymä on virtsaamispakko, johon voi liittyä virtsan pakkokarkailua, tihentynyttä virtsaamistarvetta ja yövirtsaamista. Määritelmän mukaan termiä voidaan käyttää, jos virtsatieinfektio tai muu ilmeinen syy on poissuljettu Abrams ym. eururol Urodyn 2002:21: Tikkinen ym. uodecim 2007;123: Abrams ym. eururol Urodyn 2006:25:293

12 Tieteellinen!terminologia!!vajavainen! spesifiteek/tarkkuus!! Overac7ve!bladder!syndrome!(OAB)!is! urgency,! with-or-without-urgency!incon7nence!usually-withincreased!day7me!frequency!and!nocturia.!! These!symptom!combina7ons!are!sugges7ve!of! urodynamically!demonstrable!detrusor!overac7vity,!butcan-be-due-to-other-forms!of!urethrovesical!dysfunc7on.! These!terms!can!be!used!if!there!is!no!proven!infec7on!or! other-obvious-pathology.! 2002!document!describes!also!as! urge!syndrome!or! urgencyfrequency!syndrome! Abrams et al. eurourol Urodyn 2002:21:167 Abrams et al. eurourol Urodyn 2006:25:293

13 Blaivas. BJU Int 2003:92:521 European Urology European Urology 47 (2005) Editorial Overactive Bladder: A Clinical Entity or a Marketing Hype? Helmut Madersbacher euro-urology Unit, University Hospital, Medical University Innsbruck, Anichstrasse 23, A-6020 Innsbruck, Austria Accepted 20 October 2004 Available online 10 ovember 2004 Madersbacher. Eur Urol 2004:47:273

14 eurourology and Urodynamics OAB. Are We Barking Up the Wrong Tree? A esson From My og orman R. Zinner *, UCA Geffen School of Medicine, Western Clinical Research, Inc., os Angeles, California Zinner. eurourol Urodyn 2011:30:1410 I have never liked the term, OAB. At once, it says everything yet says nothing. It has been labeled many ways one of which is a syndrome. But what is it? It is urgency, with or without incontinence, usually with frequency and nocturia. So, if there is incontinence, frequency and nocturia it is not OAB. If it is urgency without frequency, nocturia or incontinence, it is OAB. So, while there are often associations, urgency alone is OAB. But what is urgency? It is a perception by an individual that cannot be quantitated by anyone but the individual. Since 2/3 of those with OAB do not have incontinence, how can one know he or she is about to lose urine when it has never happened? And, it is difficult to defer. ifficult is a very uncertain word. Things are somewhat difficult, very difficult, not so difficult. I think you get the point. However, it is more confusing than that. If you come home at night and have no desire to urinate and then, see the garage door go up as you press the opener button, you might have an overwhelming urge to urinate. Where did this come from? ot the bladder. The volume didn t change. When you hear someone urinating in your home or turn on the faucet, you might have a sudden urge to urinate. Where did this come from? ot the bladder. On the other hand, if you have a serious urge to urinate and the baby falls from the crib, or if you are in the operating room and need to void in the worst way and as you get set to ungown, the aorta cuts loose you forget all about that terrible urge and you are not incontinent. We in medicine find it hard to see something and not come up with an explanation whether based on evidence or personal or collected views. Some might call this expert opinion. But as scientists and those who apply our views to real patients, we have a responsibility to seek the evidence. Creating simplistic definitions and labels is not the way to go. It leads to no think. In so doing we make it easy to tell someone what they have. You have OAB. Aha, now I understand. What do we do? on t really know but let s try this or that. Wouldn t it be better to have the doctor in practice have to think about what he or she is facing rather than reaching into the cupboard, handing a pill, adding to expense, and walking into the next room? Some years ago I got into an argument with other well known urologists about instability and ultimately wrote something about it. The term was convenient as is OAB, but it implied that we knew something about the problem of urgency incontinence when we didn t. It stopped us from thinking. It also implied that there was something wrong with the bladder itself. Instability is a term with meaning. To be unstable suggests it vacillates, is not what it should be. But what if there was nothing wrong with the bladder and the brain is unstable. Would this be an unstable bladder or would it be an unstable brain? Sounds sort of silly either way. Richard Turner Warwick was an outstanding persona who did much for urology. Those of us who had the privilege of hearing him speak know he loved to quote from Humpty Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

15 Julkaisut!yliak<ivisesta!rakosta!(per!vuosi)! 800! 700! 600! 500! 400! 300! 200! 100! 0! 1998! 1999! 2000! 2001! 2002! 2003! 2004! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! Kaikki vuosina yliaktiivista rakkoa käsittelevät artikkelit (Scopus) Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

16 Yliak<ivisen!rakon!markkinakehitys!USA:ssa! miljoonaa!dollaria!(us$)! 2500" 2000" 1500" 1000" 500" 0" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" IMS Health, verkossa osoitteessa %20the%20ews/ocuments/Overactive_Bladder_Market1.pdf

17 ages 21 EURURO-4732; o. of ages 21 Miten!yliak<ivisen!rakon!lääkehoidot!tehoavat?!! Treatment, mg E U R O E A U R O O G Y X X X ( ) X X X X X X Buser!ym.!Eur$Urol$2012;62:1040! ropiverine IR (2.73 to 6.67); p < ( 3.97 to 0.57); p = de ( 1.86 to 0.87); p < ( 2.37 to 0.35); p = ( 1.51 to 1.08); p < EURURO-4732; Fesoterodine o. 8 of ages (2.42 to 5.03); p < ( 1.49 to 1.07); p < Trospium chloride (2.21 to 5.40); p < E U ( 1.41 R O E to A 0.81); U R O p O < G Y X X X ( ) X X X X X X E U R O E A U R O O G Y X X X ( ) X X X X X X Oxybutynin IR (0.93 to 9.52); p = ( 2.55 to 0.34); p = ( 1.67 to 0.39); VIRTSAAMISAKKOKERRAT p = (/24h) Oxybutynin IR (1.60 to 3.72); p < VIRTSAAMISKERRAT (/24h) ( 2.73 to 0.69); p = Oxybutynin Treatment, IR 15mg 2.38 (0.98 to 5.81); p = ( 1.76 to 0.19); p = ( 3.97 to 0.57); p = Fesoterodine ( 3.15 to 0.03); p = ( 1.34 to 0.54); p < Tolterodine IR (1.48 to 3.77); p < ( 1.86 to 0.87); p < Solifenacin ( 3.24 to 0.13); p = ( 1.28 to 0.50); p < Oxybutynin IR ( 4.06 to 1.26); p = ( 2.37 to 0.35); p = ropiverine IR (1.18 to 4.14); p ( 2.77 to 1.17); p = Solifenacin ( 1.32 to 0.87); p < ( 1.51( 0.96 to 1.08); to 0.58); p < p < Fesoterodine Oxybutynin 4 IR ( 1.78 to 0.31); p = ( 1.49 to 1.07); p < (1.53 to 3.07); p < ropiverine IR ( 1.82 to 0.28); p = ( 1.41( 1.29 to 0.81); to 0.06); p < p = Oxybutynin Oxybutynin IR 9 IR ( 1.60 to 0.40); p = (1.36 to 2.91); p < 0.52 ( 0.96 to 0.07); p = ( 2.55 to 0.34); p = Trospium chloride ( 1.78 to 0.05); p = ( 1.10 to 0.07); p = ( 1.67 to 0.39); p = Tolterodine Fesoterodine ER ( ( 1.15 to 2.40); to 0.66); p < p < ( 1.69 to 0.69); p = Trospium chloride ( 1.34 to 0.38); p < ( 2.73 to 0.69); p = Tolterodine IR (0.65 to 1.98); p = ( 1.51 to 0.91); p = Solifenacin ( 1.20 to 0.51); p < ( 1.76 ( 1.29 to 0.19); to 1.42); p = p = ropiverine IR ( 1.26 to 0.39); p < ( 1.34 to 0.54); p < Tolterodine IR ( 2.83 to 1.17); p = Tolterodine ER ( 0.94 to 0.58); p < erception of cure or improvement compared with placebo 0.89 ( 1.28 to 0.50); p < Trospium chloride ( 1.29 to 0.24); p = ( 2.77 to 1.17); p = (odds ratio 95% CI) Reduction in urgency episodes per 24 h compared with placebo Tolterodine IR ( 1.05 to 0.46); p < ( 0.96 to 0.58); p < Oxybutynintopical gel 0.70 ( 1.33 to 0.07); p = ( 1.29 to 0.06); p = Mean. Tolterodine IR 95% 2 confidence 0.68 ( 1.45 interval. to 0.08); p = % confidence interval. Fesoterodine ( 1.09 to 0.19); p = ( 0.96 to 0.07); p = ropiverine IR ( 1.24 to 0.11); p = ( 1.10 to 0.07); p = Fig. 6 erception of cure or improvement compared with placebo (red line), assessed in 5245 patients. Results are shown as odds ratios and 95% Oxybutynin TS ( 1.24 to 0.12); p = ncy episodes per 24 h compared with placebo (red line), assessed in patients. IR = immediate release; ER = confidence extended 0.50 ( 1.69 to 0.69); p = intervals (CIs). ropiverine IR = immediate ER 30 release; 0.52 ER ( 1.27 = extended to 0.22); p = release system. 0.3 ( 1.51 to 0.91); p = Imidafenacin ( 1.22 to 0.20); p = ( 1.29 to 1.42); p = Oxybutynin ER ( 1.71 to 0.69); p = Solifenacin ( 1.84 to 1.33); p = procedure is described in Figure 1, and a study description is for reductions of urgency incontinence episodes (18 treatments), perception of cure or improvement (12 treatments), Oxybutynin ER ( 1.66 to 1.20); p = ( 2.07 to 1.75); p = provided in Table 1. Tolterodine The networks IR 1 are provided in the online Reduction in urgency episodes per 24 h compared with placebo Oxybutynin ER ( 0.69 to 0.39); p = appendix (Supplementary Fig. 1 6). Reductions of micturitions were assessed Oxybutynin for 31 different TS ( 1.09 to 0.92); p = and reductions of nocturia episodes (10 treatments) were utcomes. This efficacy parameter was Oxybutynin TS ( 1.09 to 0.93); p = Evidence synthesis onfidence drugs and formulations , 5245, and patients, respectively. rse events interval. from the network metawas limited to treatments applied in 3.1. Efficacy outcomes Oxybutynin IR ( 0.28 to 3.88); p = in patients. Reductions of leakage episodes were Figures 2 7 provide forest plots describing each treatment and dosage assessed against placebo for each outcome isodes per 24 h compared with placebo (red line), assessed in patients. IR = immediate release; ER = extended assessed in 23 treatment modalities in patients. tice Reductions of urgency episodes were assessed for 20 drugs assessed. rugs and dosages were rank ordered according to formed with Stata SE v (Stataon, TX, USA). In total, 76 studies, including a total of patients, were Reduction in micturition per 24 h compared with placebo and dosages in patients. The corresponding numbers extent of efficacy. VIRTSA AKKOKARKAIUKERRAT (/24h) es. This efficacy parameter was 3. Evidence synthesis vents from the network metalimited to treatments applied in 2.25 ( 3.11 to 1.38); p < ( 3.35 to 1.05); p < Efficacy outcomes 0.86 ( 1.95 to 0.24); p = ed with 0.78 Stata ( 1.01 SE to v ); p (Stata- < In total, 76 studies, including a total of patients, were X, USA) ( 1.60 to 0.08); p = available for analysis [21,22,25 96]. The study selection e ( 1.01 to 0.33); p < ( 0.96 to 0.34); p < ( 0.76 to 0.41); p < ( 0.89 to 0.19); p = ( ( 0.92 to 1.38); to 0.15); p < p = al 2.20 gel ( ( 0.91 to 1.05); to 0.09); p < p = ( ( 0.98 to 0.24); to p 0.01); = p = ( ( 0.75 to 0.56); to 0.09); p < p = e ( ( 0.91 to 0.08); to p 0.11); = p = ( ( 0.50 to 0.33); to 0.19); p < p < ( ( 1.15 to 0.34); to 0.60); p < p = ( ( 0.65 to 0.41); to 0.13); p < p = ( ( 1.41 to 0.19); to 0.93); p = p = ( 0.92 to 0.15); p = Mean. Treatment, mg Trospium chloride ( 0.39 to 0.08); p = E U R O E A U R O O G Y X X X ( ) X X X X X X 9 95% confidence interval. YÖVIRTSAAMISKERRAT Fig. 2 Reductions of micturitions per 24 h compared with placebo (red line), including patients. IR = immediate release; ER = extended rele TS = transdermal system. Solifenacin ( 0.25 to 0.08); p < be 0.5 (1/2), and so on. For each outcome and per treatment, were set at 1. Each of the standardized efficacy param Fesoterodine ( 0.23 to 0.05); p = the efficacy was standardized with the mean of all reported was multiplied by the inverse of the relevance ranking outcomes. Treatments without efficacy data for an outcome summarized per treatment, thus generating an effi Fesoterodine ( 0.27 to 0.00); p = Treatment, mg ropiverine IR 20 Solifenacin ( 0.28 to 0.03); p = ( 0.90 to 0.51); p < Oxybutynin Oxybutynin TS 3.9ER ( to 0.41); ( 1.10 p = to ); p = ropiverine ER ( 1.20 to 0.17); p = Solifenacin ( 0.98 to 0.36); p < Solifenacin ropiverine 5 IR ( to 0.03); ( 1.34 p = to 0.15); p = Oxybutynin IR ( 1.01 to 0.02); p = Oxybutynin Oxybutynin topical gel TS ( to 0.08); ( 0.97 p = to 0.06); p = Solifenacin ( 1.56 to 0.65); p = ropiverine IR ( 0.90 to 0.04); p = Tolterodine ER ( 0.17 to 0.01); p = ropiverine IR ( 0.84 to 0.03); p = Trospium chloride ( 0.94 to 0.14); p = Tolterodine Solifenacin IR ( to 0.27); ( 1.55 p = to 0.80); p = Tolterodine ER ( 0.55 to 0.17); p < Tolterodine IR ( 1.65 to 1.15); 1 p =

18 Hoitoon!sitoutuminen!(adherenssi)!yliak<ivisen! rakon!lääkkeisiin!(an<kolinergit)!on!alhainen! Comparing Adherence and ersistence Across 6 Chronic Medication Classes FIGURE 4 Time to iscontinuation a of 6 Chronic Therapy Classes, Allowing for 90-ay Treatment Gap 100% 90% 80% 70% ercent persistent 60% 50% 40% 30% 20% Oral antidiabetics ARBs Statins Bisphosphonates rostaglandins 10% OAB medications 0% b ays a iscontinuation rostaglandins was defined as the end Statins of days supplied Bisphosphonates for an index medication pharmacy Oral antidiabetics claim immediately preceding ARBs a 90-day OAB gap medications in therapy. A minimum of 12 months (maximum 24 months) continuous eligibility following the index date (day 0) was required. Beginning at day 390, the denominator for the calculation consisted of all remaining eligible patients with continuous enrollment through the end of the 30-day interval. atients with continuous enrollment ending between day 360 and day 720 were censored at the point of their cessation of benefits. b Using the 90-day gap, 6-month persistence rates were prostaglandin analogs 57%, statins 62%, bisphosphonates 62%, oral antidiabetics 72%, ARBs 69%, and OAB medications 32%. ARB = angiotensin II receptor blocker; OAB = overactive bladder. Yeaw ym. J Manag Care harm 2009;15:728

19 and urinary incontinence is known for its high incidence of adverse events and henceforth poor adherence and persistence. o systematic review of this has been published to date. Hoitoon!sitoutuminen:!systemaaKnen!katsaus! persistence-rates are usually very poor; see the graphs. This systematic review aims to review long-term (>6 months) adherence of antimuscarinic drugs in daily clinical practice. Moreover, it tries to identify risk factors for discontinuation, which could be of aid for physicians prescribing these drugs. were read. Fifteen studies were eventually included, containing 191,726 unique patients; mean age was 70.4 years. Regardless of which specific antimuscarinic drug is studied, A number of risk factors for discontinuation could be identified. The three most important of these are younger age, use of oxybutynin and the use of IR-formulations. It was noticeable that definitions used varied widely between the various studies, rendering a good meta-analysis impossible. STUY ESIG, MATERIAS A METHOS This systematic review was done according to RISMA-guidelines. A systematic search was performed on ecember 28, 2012 on ubmed (MEIE) and Embase, using synonyms for incontinence, overactive bladder and antimuscarinics, combined Veenboer with & synonyms Bosch. J for Urol medication-adherence. 2014;191:1003 and Only Veenboer English & papers Bosch. from eurourol the last Urodyn 10 years 2013;32:576 were taken into

20 Yleisimmät!syyt!lääkityksen!lope=amiseen!! Syy!!(%)! Ei!tehonnut!odotusten!mukaises7! 611!(46.2)! Vaihtoi!toiseen!lääkkeeseen! 332!(25.1)! Oppi!elämään!ilman!lääkitystä! 308!(23.3)! Oli!sivuvaikutuksia! 279!(21.1)! Benner ym. BJU Int 2010;105:1276

21 Yliak<ivisen!rakon!oireiden!! ikävakioitu!vallitsevuus! Virtsaamispakko ilman pakkokarkailua (ympyrä) Virtsaamispakko pakkokarkailun kanssa (soikio) Tihentynyt virtsaamistarve (>8) Yövirtsaaminen (>1) Virtsaamispakko Virtsaamispakko Yövirtsaaminen Tihentynyt virtsaamistarve Yövirtsaaminen Tihentynyt virtsaamistarve 4.8 MIEHET AISET Tikkinen ym. os One 2007;2:e195.

22 ! OAB!is!misleading!because!it!makes!it!too! easy!for!clinicians!to!feel!they!have!made! a!diagnosis!when!they!have!not.!in!so! doing,!it!curtails!further!thinking!and!does! not!promote!the!scien7fic!pursuit!of!fact.!!orman-r.-zinner.-eurourol$urodyn$2011-

23 Amerikan!urologiyhdistyksen!(AUA/ SUFU)!yliak<ivisen!rakon!hoitosuositus! Verkossa!osoiZeessa:!!hZp://www.auanet.org/common/pdf/educa7on/clinical guidance/overac7vebladder.pdf!!

24 !! A!greater!danger!is!in!simply!lumping! symptoms!together!and!giving!them!a!new! label.!a!wholly!false!concept!ensues:!that!the! diagnos7c!label,!ooen!glorified!by!the!term! syndrome,!represents!a!new!disease.!this! stul7fies!further!thought!and!may!inhibit! research!and!inves7ga7on!of!the!ae7ology! because!doctors!commonly!regard!the! syndrome!(diagnosis)!as!a!disease.!!j-m-s-earce.-ract$eurol$2011-

25 Avaintekijät!sairauksien! markkinoinnissa! arannusehdotukset! 1.$ Taudin $vallitsevuuden$(prevalenssi)$liioi<elu- uodaan!laaja!sairauden! määritelmä! Julkaistaan!suuria! esiintyvyyslukuja! erehdy!määritelmään!ja! arvioi!sen!asianmukaisuus!/! tarkkuus! Kysy:! Onko!tutkimusjoukko! väestöä!edustava?"! Hämärretään!vakavan!ja! lievän!ero! Ota!selvää! taudin!kirjosta! Woloshin & Schwartz. os Med 2006:3:e170

26 Table 3 Overview of published population-based studies assessing the prevalence of overactive bladder in both sexes (ubmed-indexed English-language articles before January 2011) European [5] USA [7] Canada [31] Japan [32] Brazil [33] Taiwan [34] International [6] Telephone interview Telephone interview Mailed questionnaire ot reported Questionnaire administered Telephone registry Telephone registry ot reported ot reported opulation registry Telephone registry ata collection method Telephone/ Telephone interview in-person interview a by a nurse Sample source Telephone registry/ electoral census a Respondents Response proportion, % ot reported 44.5 b 43.4 c 45.3 ot reported Age range, yr 40 to to to to ICS consensus /A /A /A o Yes o Yes definition of OAB e efinition 1. of normal/ Tutkimuksissa /A tai /A niiden raportoinnissa /A oli /Apuutteita, joiden ot reported takia /A prevalenssi yleensä ot reported abnormal occurrence e Time period yliarvioitiin f ot definedtutkimuksissa: ast 4 wk ast month ast month ot defined ast 4 wk ot defined Exclusion criteria: Yes/o Yes/Yes o/o o/o Yes/Yes o/yes o/o UTI e /other revalence of OAB, % e Authors disclosurea. Ikäjakauma This study was painottunut Study was Unrestricted vanhempiin grant from ihmisiin Editorial support(n=6, Funding 43%) not reported Funding not reported This study was of industry support funded by the supported by fizer Canada Inc. and was provided by funded by fizer Inc. b. Ei poissulkukriteereitä (n=7, harmacia ovartis harmaceutical 50%) fizer Inc. Corporation Corporation Canada Inc. Finland [4] Korea [35] Canada [36] USA [37] ortugal [38] International [25] Korea [39] ata collection method Mailed questionnaire Telephone interview Telephone interview Mailed questionnaire/ Telephone interview Web-based interview Telephone based telephone interview Sample source opulation registry Telephone registry Telephone registry Consumer panel Telephone registry Consumer/voter panels Telephone registry Respondents Response 2. proportion, Vain % viisi 62.4 tutkimusta :sta (36%) ot reported käytti ICS-määritelmää d 22.1 Age range, yr to to ICS consensus Yes o o o o Yes Yes definition of OAB e efinition of normal/ Rarely Often /A /A /A /A Rarely Sometimes ot reported 3. 12/14 (86%) lääketeollisuuden tukemia (osa unrestricted ), 2/14 (14%) ei raportoinut abnormal occurrence e (Sometimes Often) Time period f ast 2 wk ast 4 wk ot defined ot defined ast 4 wk ast 4 wk ot defined rahoitustaan, 0/14 (0%) raportoi, että riippumattomalla rahoituksella toteutettuja Exclusion criteria: Yes/Yes o/o o/o o/o o/o Yes/Yes Yes/Yes UTI e /other revalence of OAB, % e (or 8) 12 Authors disclosure of industry support Unrestricted grant from fizer Supported by the Korean Continence Society Johnson and Johnson Medical, Korea grant Janssen-Ortho Canada for an unrestricted grant to support this study. Supported by fizer Inc. Unrestricted funding from OM ortuguesa This research was supported by funding from fizer Inc. This study was funded by fizer Korea and Korean Continence Society. ICS = International Continence Society; OAB = overactive bladder; /A = not applicable; UTI = urinary tract infection a In the European study, in five of six countries, a telephone interview was used (excluding Spain, where direct interviews were conducted because of a lower proportion of households with telephones). The study sample was obtained from telephone number listings (except in Spain, where electoral census data were used). b Of participants ( households contacted), 5539 were considered ineligible. To calculate the response rate, the number of respondents was divided by the number of eligible participants (the former response rate). If the same proportion of nonparticipants as were ineligible among participants (47%) were also considered ineligible, the response rate was greater (the latter response rate). c Of 7487 individuals, 3239 completed the questionnaire (response proportion: 43.4%). d An invitation to complete an survey was sent to members of the Internet-based panel. Of the members, responded, but 7947 were excluded because of high rates of missing or inconsistent data or discontinuation of the survey. Finally, participants were randomly selected from the pool of respondents with completed surveys. e Cutoff point (threshold) used for normal versus abnormal symptom occurrence; reviewed only for studies using the current ICS definition of OAB [1]. f c. Alhainen (tai ei-raportoitu) osallistumisaste (n=10, 71%) d. Oireiden yleisyyttä/vakavuutta ei huomioitu (n=12, 86%) The time period during which the symptoms occurred was sought. Vaughan ym. Eur Urol 2011;59:629

27 Avaintekijät!sairauksien! markkinoinnissa! arannusehdotukset! Korostetaan,!eZä!lääkärit! eivät!tunnista!tau7a! Kannustetaan!ihmisten! omaan!diagnos7soin7in! Tunnusta!ja!huomioi! ylidiagnos7ikan!(ja!ylihoidon)! ongelmat! Edistetään! 7etoisuuZa! kri7ikizä! Ota!selvää!onko!toiminta! teollisuuden!sponsoroimaa! Woloshin & Schwartz. os Med 2006:3:e170

28

29 Yliak<ivisen!rakon!ar<kkelien!raportoidut! rahoituslähteet!! Systemaa\set! katsaukset! Kaupallinen!tukija!(täysin!tai!osiZain)! Eikaupallinen!tukija!(sää7öt!ja!val7onhallinto)!ainoastaan! Ei!rahoitusta erustutkimus! Kliininen!tutkimus!! (ei!randomisoidut)! Epidemiologia! Randomisoidut! kokeet! 0%! 25%! 50%! 75%! 100%! Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

30 Raportoidut!kaupalliset!sidonnaisuudet! yliak<ivista!rakkoa!käsi=elevissä!ar<kkeleissa! erustutkimus! Kliininen!tutkimus!! (ei!randomisoidut)! Systemaa\set! katsaukset! Epidemiologia! Randomisoidut! kokeet! 0%! 25%! 50%! 75%! 100%! Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

31 Avaintekijät!sairauksien! markkinoinnissa! arannusehdotukset! 3.$Annetaan$ymmärtää,$e<ä$aina$kanna<aa$hoitaa- iioitellaan!lääkityksestä! aiheutuvia!hyötyjä! Vähätellään!hoidon!haiZa vaikutuksia! Objek7ivises7!raportoi! hyödyt,!tutkimusväestö!ja! virhelähteet! Huomioi!ja!selvitä! sivuvaikutukset! Kerrotaan,!eZä! pitkäaikaishoito!on! turvallista!ja!tehokasta! Muista,!eZä!tutkimukset! ovat!lyhytkestoisia! Woloshin & Schwartz. os Med 2006:3:e170

32 FIctutkimus! Breast cancer rostate cancer neumonia ung cancer Juvenile diabetes Myocardial infarction Schizophrenia HIV/AIS Malaria Adult-onset diabetes Osteoporosis Autism Fibromyalgia own syndrome Sleep apnea epression eafness Elevated blood pressure Hip fracture AH Irritable bowel syndrome Anorexia anic disorder Bulimia ersonality disorder Alcoholic liver cirrhosis actose intolerance Overactive urinary bladder Work exhaustion Chronic fatigue syndrome Age-related muscle loss Eye refractive error Elevated cholesterol Generalized anxiety d/o Alcoholism Infertility Tension headache Restless legs syndrome Insomnia ight-time urination Social anxiety disorder Erectile dysfunction rug addiction ental caries Gambling addiction remenstrual syndrome Female menopause Malnutrition Male menopause Obesity Absence of sexual desire remature ejaculation Motivational deficiency d/o Transsexualism Baldness Homosexuality roportions (division at 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8) to the claim [This state of being] is a disease in laypeople (), doctors (), nurses () and parliament members (). ark green represents individuals who strongly agreed, light green those who agreed to some extent, yellow those who neither disagreed nor agreed, light red those who disagreed to some extent, and dark red color those who strongly disagreed with the claim. States of being are ordered by proportion of laypeople considering them as a disease (those individuals who either strongly agreed or agreed to some extent). /o refers to disorder. Grief Ageing Smoking Wrinkles Tikkinen ym. BMJ Open 2012;2:e001632

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis - Introduction In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Markku Kuusi MD, PhD National Institute for Health and Welfare Infectious Disease Control Unit Register-based data [National Infectious Disease Register

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Voiko asenteiden muutosta mitata? Työpaja

Voiko asenteiden muutosta mitata? Työpaja Voiko asenteiden muutosta mitata? Työpaja 6.5.2015 Työpajojen tavoite ja ohjelma Keskustelu ja esimerkkien työstäminen: Miten voimme seurata ja mitata järjestöjen aikaansaamaa muutosta asenteissa? Työpaja

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen

Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen Potilaat mukaan arvioimiaan hoidon ja palvelun laatua Pirjo Ilanne-Parikka 3.10.2016 Pirjo Ilanne-Parikka LT, sisätautien el, diabeteslääkäri Sidonnaisuudet:

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data

Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use in Finland in the light of the TDI data Martta Forsell, the Finnish Focal Point 26/11/2013 Martta Forsell 1 Primary drug (n= 2 688) Hypnotics,

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Terveydenhuollon ongelmia palvelutarpeen ja kysynnän kasvu rahoituksen niukkeneminen henkilöstön

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot