! Miten!tauteja!tehdään?!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "! Miten!tauteja!tehdään?!"

Transkriptio

1 ! Miten!tauteja!tehdään?!! Kari!Tikkinen!! HUS!Vatsakeskus/Urologia,!Helsingin!yliopiston!kansanterveys7eteen!osasto,!!Suomen!Akatemia!ja!CUE!Working!Group!! Suomen lääketieteen filosofian seura ry, Tieteiden talo, Helsinki,

2 Sidonnaisuudet! Työnantajat!(palkallinen):! Helsingin!ja!Uudenmaan!sairaanhoitopiiri!(HUS)! Helsingin!yliopisto!/!Suomen!Akatemia!! Hoitosuositustyö!(palkaton!konsultoin7)!! uheenjohtaja:!euroopan!urologiyhdistyksen!(eau)! tromboosiprofylaksiahoitosuositusryhmä! Jäsen:!Euroopan!urologiyhdistyksen!(EAU)!miesten! virtsaamisoireiden!hoitosuositusryhmä! Jäsen:!Grading!of!Recommenda7ons!Assessment,! evelopment!and!evalua7on!(short!grae)!working!group!! Ei!kaupallisia!sidonnaisuuksia:!En!vastaanota!rahaa! lääketeollisuudelta!tai!laitevalmistajilta.!

3 Kysymyksiä!ja!agendaa! Mikä!on!normaalia!ja!mikä/mitä!on!sairaus?! Miten!ja!miksi!sairaus!luodaan?!! Tapaus!yliak7ivinen!virtsarakko!!

4 Ei!yhtä!oikeaa!kriteeriä!normaalille! ormaalijakauma!( Gaussin!käyrä )! 5%!epänormaaleja!joka!tes7llä! MiZaustaso,!johon!ei!liity!suurentunuZa!riskiä! Ylä!(tai!alapuolella)!miZaustasoa,!jolloin! hoidosta!on!enemmän!hyötyä!kuin!haizaa! Riippuu!hoidon!(arki)vaikuZavuudesta! Sosiaalises7,!polii\ses7!ja!kulZuurises7! hyväksyzävä! Sackett, Haynes RB, Guyatt GH, Tigwell. Clinical epidemiology: a basic science for clinical medicine. Boston: ittle, Brown: 1991:59.

5 Sairauden!käsite! Sairauden!käsite!on!vaikea!määritellä! Sairaudet,!taudit,!diagnoosit!ja!syndroomat! Yhä!useampia!7loja!määritellään!nykyisin!sairauksiksi 13! Riskitekijöiden!rajoja!alenneZu!!yhä!harvemmalla! normaalit! arvot! Uusia!oirepohjaisia!diagnooseja!kehiteZy!lisääntyväs7! Jonkin! 7lan!määriZelemisellä!sairaudeksi!voi!olla!sekä! posi7ivisia!ezä!nega7ivisia!vaikutuksia 24! 1. Kaplan & Ong. Annu Rev ublic Health 2007;28: Smith. BMJ 2002;324: Martin ym. BMJ 2014;349:g Temple ym. Science 2001;293:807

6 Terveyden!ja!sairauden!kirjo!?"?"?"?"?" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" Missä on sairauden raja?"

7 Terveyden!ja!sairauden!kirjo! Sairaat" Terveet" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" KAEA sairauden määritelmä" Edut: "Keskitytään sairaimpiin, jotka myös " " "todennäköisesti hyötyvät hoidosta eniten" " Haitat: Hukataan ihmisiä, jotka voisivat hyötyä"

8 Terveyden!ja!sairauden!kirjo! Sairaat" Terveet" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" EVEÄ sairauden määritelmä" Edut:"Tavoitetaan mahdollisimman moni, joka " "voisi hyötyä hoidosta" " Haitat: Terveiden ylidiagnosointi ja ylihoito"

9 Ideali<lanteessa!<eteellinen!näy=ö!määri=ää,!mu=a!yhä! useammin!muut!syyt!ja!perusteet!vaiku=avat!kriteereihin! $airaat! Terveet" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" EVEI sairauden määritelmä" ääketeollisuus, laitevalmistajat, lääkärit, tutkijat, " Woloshin ja Schwartz. os Med 2006;3:e170.

10 Alavirtsa<eoireiden!jao=elu!! Interna<onal!Con<nence!Society!(ICS)! Kerääntymisoireet (storage symptoms) Tihentynyt virtsaamisentarve (frequency) Virtsankarkailu (incontinence) Yövirtsaaminen (nocturia) Virtsaamispakko (urgency) Tyhjennysoireet (voiding symptoms) Virtsantulon viipyminen (hesitancy) Heikentynyt virtsasuihku (weak stream) onnistelun tarve virtsatessa (straining) Virtsauksen keskeytyminen Virtsaumpi (retention) Jälkioireet (post-micturition) Tiputtelu (post-micturition dribbling) Vajaan tyhjenemisen tunne Abrams ym. eururol Urodyn 2002;21:

11 Yliak<ivisen!(virtsa)rakon!määritelmä! International Continence Society n määritelmä suomennettuna: Yliaktiivisen rakon oireyhtymä on virtsaamispakko, johon voi liittyä virtsan pakkokarkailua, tihentynyttä virtsaamistarvetta ja yövirtsaamista. Määritelmän mukaan termiä voidaan käyttää, jos virtsatieinfektio tai muu ilmeinen syy on poissuljettu Abrams ym. eururol Urodyn 2002:21: Tikkinen ym. uodecim 2007;123: Abrams ym. eururol Urodyn 2006:25:293

12 Tieteellinen!terminologia!!vajavainen! spesifiteek/tarkkuus!! Overac7ve!bladder!syndrome!(OAB)!is! urgency,! with-or-without-urgency!incon7nence!usually-withincreased!day7me!frequency!and!nocturia.!! These!symptom!combina7ons!are!sugges7ve!of! urodynamically!demonstrable!detrusor!overac7vity,!butcan-be-due-to-other-forms!of!urethrovesical!dysfunc7on.! These!terms!can!be!used!if!there!is!no!proven!infec7on!or! other-obvious-pathology.! 2002!document!describes!also!as! urge!syndrome!or! urgencyfrequency!syndrome! Abrams et al. eurourol Urodyn 2002:21:167 Abrams et al. eurourol Urodyn 2006:25:293

13 Blaivas. BJU Int 2003:92:521 European Urology European Urology 47 (2005) Editorial Overactive Bladder: A Clinical Entity or a Marketing Hype? Helmut Madersbacher euro-urology Unit, University Hospital, Medical University Innsbruck, Anichstrasse 23, A-6020 Innsbruck, Austria Accepted 20 October 2004 Available online 10 ovember 2004 Madersbacher. Eur Urol 2004:47:273

14 eurourology and Urodynamics OAB. Are We Barking Up the Wrong Tree? A esson From My og orman R. Zinner *, UCA Geffen School of Medicine, Western Clinical Research, Inc., os Angeles, California Zinner. eurourol Urodyn 2011:30:1410 I have never liked the term, OAB. At once, it says everything yet says nothing. It has been labeled many ways one of which is a syndrome. But what is it? It is urgency, with or without incontinence, usually with frequency and nocturia. So, if there is incontinence, frequency and nocturia it is not OAB. If it is urgency without frequency, nocturia or incontinence, it is OAB. So, while there are often associations, urgency alone is OAB. But what is urgency? It is a perception by an individual that cannot be quantitated by anyone but the individual. Since 2/3 of those with OAB do not have incontinence, how can one know he or she is about to lose urine when it has never happened? And, it is difficult to defer. ifficult is a very uncertain word. Things are somewhat difficult, very difficult, not so difficult. I think you get the point. However, it is more confusing than that. If you come home at night and have no desire to urinate and then, see the garage door go up as you press the opener button, you might have an overwhelming urge to urinate. Where did this come from? ot the bladder. The volume didn t change. When you hear someone urinating in your home or turn on the faucet, you might have a sudden urge to urinate. Where did this come from? ot the bladder. On the other hand, if you have a serious urge to urinate and the baby falls from the crib, or if you are in the operating room and need to void in the worst way and as you get set to ungown, the aorta cuts loose you forget all about that terrible urge and you are not incontinent. We in medicine find it hard to see something and not come up with an explanation whether based on evidence or personal or collected views. Some might call this expert opinion. But as scientists and those who apply our views to real patients, we have a responsibility to seek the evidence. Creating simplistic definitions and labels is not the way to go. It leads to no think. In so doing we make it easy to tell someone what they have. You have OAB. Aha, now I understand. What do we do? on t really know but let s try this or that. Wouldn t it be better to have the doctor in practice have to think about what he or she is facing rather than reaching into the cupboard, handing a pill, adding to expense, and walking into the next room? Some years ago I got into an argument with other well known urologists about instability and ultimately wrote something about it. The term was convenient as is OAB, but it implied that we knew something about the problem of urgency incontinence when we didn t. It stopped us from thinking. It also implied that there was something wrong with the bladder itself. Instability is a term with meaning. To be unstable suggests it vacillates, is not what it should be. But what if there was nothing wrong with the bladder and the brain is unstable. Would this be an unstable bladder or would it be an unstable brain? Sounds sort of silly either way. Richard Turner Warwick was an outstanding persona who did much for urology. Those of us who had the privilege of hearing him speak know he loved to quote from Humpty Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

15 Julkaisut!yliak<ivisesta!rakosta!(per!vuosi)! 800! 700! 600! 500! 400! 300! 200! 100! 0! 1998! 1999! 2000! 2001! 2002! 2003! 2004! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! Kaikki vuosina yliaktiivista rakkoa käsittelevät artikkelit (Scopus) Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

16 Yliak<ivisen!rakon!markkinakehitys!USA:ssa! miljoonaa!dollaria!(us$)! 2500" 2000" 1500" 1000" 500" 0" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" IMS Health, verkossa osoitteessa %20the%20ews/ocuments/Overactive_Bladder_Market1.pdf

17 ages 21 EURURO-4732; o. of ages 21 Miten!yliak<ivisen!rakon!lääkehoidot!tehoavat?!! Treatment, mg E U R O E A U R O O G Y X X X ( ) X X X X X X Buser!ym.!Eur$Urol$2012;62:1040! ropiverine IR (2.73 to 6.67); p < ( 3.97 to 0.57); p = de ( 1.86 to 0.87); p < ( 2.37 to 0.35); p = ( 1.51 to 1.08); p < EURURO-4732; Fesoterodine o. 8 of ages (2.42 to 5.03); p < ( 1.49 to 1.07); p < Trospium chloride (2.21 to 5.40); p < E U ( 1.41 R O E to A 0.81); U R O p O < G Y X X X ( ) X X X X X X E U R O E A U R O O G Y X X X ( ) X X X X X X Oxybutynin IR (0.93 to 9.52); p = ( 2.55 to 0.34); p = ( 1.67 to 0.39); VIRTSAAMISAKKOKERRAT p = (/24h) Oxybutynin IR (1.60 to 3.72); p < VIRTSAAMISKERRAT (/24h) ( 2.73 to 0.69); p = Oxybutynin Treatment, IR 15mg 2.38 (0.98 to 5.81); p = ( 1.76 to 0.19); p = ( 3.97 to 0.57); p = Fesoterodine ( 3.15 to 0.03); p = ( 1.34 to 0.54); p < Tolterodine IR (1.48 to 3.77); p < ( 1.86 to 0.87); p < Solifenacin ( 3.24 to 0.13); p = ( 1.28 to 0.50); p < Oxybutynin IR ( 4.06 to 1.26); p = ( 2.37 to 0.35); p = ropiverine IR (1.18 to 4.14); p ( 2.77 to 1.17); p = Solifenacin ( 1.32 to 0.87); p < ( 1.51( 0.96 to 1.08); to 0.58); p < p < Fesoterodine Oxybutynin 4 IR ( 1.78 to 0.31); p = ( 1.49 to 1.07); p < (1.53 to 3.07); p < ropiverine IR ( 1.82 to 0.28); p = ( 1.41( 1.29 to 0.81); to 0.06); p < p = Oxybutynin Oxybutynin IR 9 IR ( 1.60 to 0.40); p = (1.36 to 2.91); p < 0.52 ( 0.96 to 0.07); p = ( 2.55 to 0.34); p = Trospium chloride ( 1.78 to 0.05); p = ( 1.10 to 0.07); p = ( 1.67 to 0.39); p = Tolterodine Fesoterodine ER ( ( 1.15 to 2.40); to 0.66); p < p < ( 1.69 to 0.69); p = Trospium chloride ( 1.34 to 0.38); p < ( 2.73 to 0.69); p = Tolterodine IR (0.65 to 1.98); p = ( 1.51 to 0.91); p = Solifenacin ( 1.20 to 0.51); p < ( 1.76 ( 1.29 to 0.19); to 1.42); p = p = ropiverine IR ( 1.26 to 0.39); p < ( 1.34 to 0.54); p < Tolterodine IR ( 2.83 to 1.17); p = Tolterodine ER ( 0.94 to 0.58); p < erception of cure or improvement compared with placebo 0.89 ( 1.28 to 0.50); p < Trospium chloride ( 1.29 to 0.24); p = ( 2.77 to 1.17); p = (odds ratio 95% CI) Reduction in urgency episodes per 24 h compared with placebo Tolterodine IR ( 1.05 to 0.46); p < ( 0.96 to 0.58); p < Oxybutynintopical gel 0.70 ( 1.33 to 0.07); p = ( 1.29 to 0.06); p = Mean. Tolterodine IR 95% 2 confidence 0.68 ( 1.45 interval. to 0.08); p = % confidence interval. Fesoterodine ( 1.09 to 0.19); p = ( 0.96 to 0.07); p = ropiverine IR ( 1.24 to 0.11); p = ( 1.10 to 0.07); p = Fig. 6 erception of cure or improvement compared with placebo (red line), assessed in 5245 patients. Results are shown as odds ratios and 95% Oxybutynin TS ( 1.24 to 0.12); p = ncy episodes per 24 h compared with placebo (red line), assessed in patients. IR = immediate release; ER = confidence extended 0.50 ( 1.69 to 0.69); p = intervals (CIs). ropiverine IR = immediate ER 30 release; 0.52 ER ( 1.27 = extended to 0.22); p = release system. 0.3 ( 1.51 to 0.91); p = Imidafenacin ( 1.22 to 0.20); p = ( 1.29 to 1.42); p = Oxybutynin ER ( 1.71 to 0.69); p = Solifenacin ( 1.84 to 1.33); p = procedure is described in Figure 1, and a study description is for reductions of urgency incontinence episodes (18 treatments), perception of cure or improvement (12 treatments), Oxybutynin ER ( 1.66 to 1.20); p = ( 2.07 to 1.75); p = provided in Table 1. Tolterodine The networks IR 1 are provided in the online Reduction in urgency episodes per 24 h compared with placebo Oxybutynin ER ( 0.69 to 0.39); p = appendix (Supplementary Fig. 1 6). Reductions of micturitions were assessed Oxybutynin for 31 different TS ( 1.09 to 0.92); p = and reductions of nocturia episodes (10 treatments) were utcomes. This efficacy parameter was Oxybutynin TS ( 1.09 to 0.93); p = Evidence synthesis onfidence drugs and formulations , 5245, and patients, respectively. rse events interval. from the network metawas limited to treatments applied in 3.1. Efficacy outcomes Oxybutynin IR ( 0.28 to 3.88); p = in patients. Reductions of leakage episodes were Figures 2 7 provide forest plots describing each treatment and dosage assessed against placebo for each outcome isodes per 24 h compared with placebo (red line), assessed in patients. IR = immediate release; ER = extended assessed in 23 treatment modalities in patients. tice Reductions of urgency episodes were assessed for 20 drugs assessed. rugs and dosages were rank ordered according to formed with Stata SE v (Stataon, TX, USA). In total, 76 studies, including a total of patients, were Reduction in micturition per 24 h compared with placebo and dosages in patients. The corresponding numbers extent of efficacy. VIRTSA AKKOKARKAIUKERRAT (/24h) es. This efficacy parameter was 3. Evidence synthesis vents from the network metalimited to treatments applied in 2.25 ( 3.11 to 1.38); p < ( 3.35 to 1.05); p < Efficacy outcomes 0.86 ( 1.95 to 0.24); p = ed with 0.78 Stata ( 1.01 SE to v ); p (Stata- < In total, 76 studies, including a total of patients, were X, USA) ( 1.60 to 0.08); p = available for analysis [21,22,25 96]. The study selection e ( 1.01 to 0.33); p < ( 0.96 to 0.34); p < ( 0.76 to 0.41); p < ( 0.89 to 0.19); p = ( ( 0.92 to 1.38); to 0.15); p < p = al 2.20 gel ( ( 0.91 to 1.05); to 0.09); p < p = ( ( 0.98 to 0.24); to p 0.01); = p = ( ( 0.75 to 0.56); to 0.09); p < p = e ( ( 0.91 to 0.08); to p 0.11); = p = ( ( 0.50 to 0.33); to 0.19); p < p < ( ( 1.15 to 0.34); to 0.60); p < p = ( ( 0.65 to 0.41); to 0.13); p < p = ( ( 1.41 to 0.19); to 0.93); p = p = ( 0.92 to 0.15); p = Mean. Treatment, mg Trospium chloride ( 0.39 to 0.08); p = E U R O E A U R O O G Y X X X ( ) X X X X X X 9 95% confidence interval. YÖVIRTSAAMISKERRAT Fig. 2 Reductions of micturitions per 24 h compared with placebo (red line), including patients. IR = immediate release; ER = extended rele TS = transdermal system. Solifenacin ( 0.25 to 0.08); p < be 0.5 (1/2), and so on. For each outcome and per treatment, were set at 1. Each of the standardized efficacy param Fesoterodine ( 0.23 to 0.05); p = the efficacy was standardized with the mean of all reported was multiplied by the inverse of the relevance ranking outcomes. Treatments without efficacy data for an outcome summarized per treatment, thus generating an effi Fesoterodine ( 0.27 to 0.00); p = Treatment, mg ropiverine IR 20 Solifenacin ( 0.28 to 0.03); p = ( 0.90 to 0.51); p < Oxybutynin Oxybutynin TS 3.9ER ( to 0.41); ( 1.10 p = to ); p = ropiverine ER ( 1.20 to 0.17); p = Solifenacin ( 0.98 to 0.36); p < Solifenacin ropiverine 5 IR ( to 0.03); ( 1.34 p = to 0.15); p = Oxybutynin IR ( 1.01 to 0.02); p = Oxybutynin Oxybutynin topical gel TS ( to 0.08); ( 0.97 p = to 0.06); p = Solifenacin ( 1.56 to 0.65); p = ropiverine IR ( 0.90 to 0.04); p = Tolterodine ER ( 0.17 to 0.01); p = ropiverine IR ( 0.84 to 0.03); p = Trospium chloride ( 0.94 to 0.14); p = Tolterodine Solifenacin IR ( to 0.27); ( 1.55 p = to 0.80); p = Tolterodine ER ( 0.55 to 0.17); p < Tolterodine IR ( 1.65 to 1.15); 1 p =

18 Hoitoon!sitoutuminen!(adherenssi)!yliak<ivisen! rakon!lääkkeisiin!(an<kolinergit)!on!alhainen! Comparing Adherence and ersistence Across 6 Chronic Medication Classes FIGURE 4 Time to iscontinuation a of 6 Chronic Therapy Classes, Allowing for 90-ay Treatment Gap 100% 90% 80% 70% ercent persistent 60% 50% 40% 30% 20% Oral antidiabetics ARBs Statins Bisphosphonates rostaglandins 10% OAB medications 0% b ays a iscontinuation rostaglandins was defined as the end Statins of days supplied Bisphosphonates for an index medication pharmacy Oral antidiabetics claim immediately preceding ARBs a 90-day OAB gap medications in therapy. A minimum of 12 months (maximum 24 months) continuous eligibility following the index date (day 0) was required. Beginning at day 390, the denominator for the calculation consisted of all remaining eligible patients with continuous enrollment through the end of the 30-day interval. atients with continuous enrollment ending between day 360 and day 720 were censored at the point of their cessation of benefits. b Using the 90-day gap, 6-month persistence rates were prostaglandin analogs 57%, statins 62%, bisphosphonates 62%, oral antidiabetics 72%, ARBs 69%, and OAB medications 32%. ARB = angiotensin II receptor blocker; OAB = overactive bladder. Yeaw ym. J Manag Care harm 2009;15:728

19 and urinary incontinence is known for its high incidence of adverse events and henceforth poor adherence and persistence. o systematic review of this has been published to date. Hoitoon!sitoutuminen:!systemaaKnen!katsaus! persistence-rates are usually very poor; see the graphs. This systematic review aims to review long-term (>6 months) adherence of antimuscarinic drugs in daily clinical practice. Moreover, it tries to identify risk factors for discontinuation, which could be of aid for physicians prescribing these drugs. were read. Fifteen studies were eventually included, containing 191,726 unique patients; mean age was 70.4 years. Regardless of which specific antimuscarinic drug is studied, A number of risk factors for discontinuation could be identified. The three most important of these are younger age, use of oxybutynin and the use of IR-formulations. It was noticeable that definitions used varied widely between the various studies, rendering a good meta-analysis impossible. STUY ESIG, MATERIAS A METHOS This systematic review was done according to RISMA-guidelines. A systematic search was performed on ecember 28, 2012 on ubmed (MEIE) and Embase, using synonyms for incontinence, overactive bladder and antimuscarinics, combined Veenboer with & synonyms Bosch. J for Urol medication-adherence. 2014;191:1003 and Only Veenboer English & papers Bosch. from eurourol the last Urodyn 10 years 2013;32:576 were taken into

20 Yleisimmät!syyt!lääkityksen!lope=amiseen!! Syy!!(%)! Ei!tehonnut!odotusten!mukaises7! 611!(46.2)! Vaihtoi!toiseen!lääkkeeseen! 332!(25.1)! Oppi!elämään!ilman!lääkitystä! 308!(23.3)! Oli!sivuvaikutuksia! 279!(21.1)! Benner ym. BJU Int 2010;105:1276

21 Yliak<ivisen!rakon!oireiden!! ikävakioitu!vallitsevuus! Virtsaamispakko ilman pakkokarkailua (ympyrä) Virtsaamispakko pakkokarkailun kanssa (soikio) Tihentynyt virtsaamistarve (>8) Yövirtsaaminen (>1) Virtsaamispakko Virtsaamispakko Yövirtsaaminen Tihentynyt virtsaamistarve Yövirtsaaminen Tihentynyt virtsaamistarve 4.8 MIEHET AISET Tikkinen ym. os One 2007;2:e195.

22 ! OAB!is!misleading!because!it!makes!it!too! easy!for!clinicians!to!feel!they!have!made! a!diagnosis!when!they!have!not.!in!so! doing,!it!curtails!further!thinking!and!does! not!promote!the!scien7fic!pursuit!of!fact.!!orman-r.-zinner.-eurourol$urodyn$2011-

23 Amerikan!urologiyhdistyksen!(AUA/ SUFU)!yliak<ivisen!rakon!hoitosuositus! Verkossa!osoiZeessa:!!hZp://www.auanet.org/common/pdf/educa7on/clinical guidance/overac7vebladder.pdf!!

24 !! A!greater!danger!is!in!simply!lumping! symptoms!together!and!giving!them!a!new! label.!a!wholly!false!concept!ensues:!that!the! diagnos7c!label,!ooen!glorified!by!the!term! syndrome,!represents!a!new!disease.!this! stul7fies!further!thought!and!may!inhibit! research!and!inves7ga7on!of!the!ae7ology! because!doctors!commonly!regard!the! syndrome!(diagnosis)!as!a!disease.!!j-m-s-earce.-ract$eurol$2011-

25 Avaintekijät!sairauksien! markkinoinnissa! arannusehdotukset! 1.$ Taudin $vallitsevuuden$(prevalenssi)$liioi<elu- uodaan!laaja!sairauden! määritelmä! Julkaistaan!suuria! esiintyvyyslukuja! erehdy!määritelmään!ja! arvioi!sen!asianmukaisuus!/! tarkkuus! Kysy:! Onko!tutkimusjoukko! väestöä!edustava?"! Hämärretään!vakavan!ja! lievän!ero! Ota!selvää! taudin!kirjosta! Woloshin & Schwartz. os Med 2006:3:e170

26 Table 3 Overview of published population-based studies assessing the prevalence of overactive bladder in both sexes (ubmed-indexed English-language articles before January 2011) European [5] USA [7] Canada [31] Japan [32] Brazil [33] Taiwan [34] International [6] Telephone interview Telephone interview Mailed questionnaire ot reported Questionnaire administered Telephone registry Telephone registry ot reported ot reported opulation registry Telephone registry ata collection method Telephone/ Telephone interview in-person interview a by a nurse Sample source Telephone registry/ electoral census a Respondents Response proportion, % ot reported 44.5 b 43.4 c 45.3 ot reported Age range, yr 40 to to to to ICS consensus /A /A /A o Yes o Yes definition of OAB e efinition 1. of normal/ Tutkimuksissa /A tai /A niiden raportoinnissa /A oli /Apuutteita, joiden ot reported takia /A prevalenssi yleensä ot reported abnormal occurrence e Time period yliarvioitiin f ot definedtutkimuksissa: ast 4 wk ast month ast month ot defined ast 4 wk ot defined Exclusion criteria: Yes/o Yes/Yes o/o o/o Yes/Yes o/yes o/o UTI e /other revalence of OAB, % e Authors disclosurea. Ikäjakauma This study was painottunut Study was Unrestricted vanhempiin grant from ihmisiin Editorial support(n=6, Funding 43%) not reported Funding not reported This study was of industry support funded by the supported by fizer Canada Inc. and was provided by funded by fizer Inc. b. Ei poissulkukriteereitä (n=7, harmacia ovartis harmaceutical 50%) fizer Inc. Corporation Corporation Canada Inc. Finland [4] Korea [35] Canada [36] USA [37] ortugal [38] International [25] Korea [39] ata collection method Mailed questionnaire Telephone interview Telephone interview Mailed questionnaire/ Telephone interview Web-based interview Telephone based telephone interview Sample source opulation registry Telephone registry Telephone registry Consumer panel Telephone registry Consumer/voter panels Telephone registry Respondents Response 2. proportion, Vain % viisi 62.4 tutkimusta :sta (36%) ot reported käytti ICS-määritelmää d 22.1 Age range, yr to to ICS consensus Yes o o o o Yes Yes definition of OAB e efinition of normal/ Rarely Often /A /A /A /A Rarely Sometimes ot reported 3. 12/14 (86%) lääketeollisuuden tukemia (osa unrestricted ), 2/14 (14%) ei raportoinut abnormal occurrence e (Sometimes Often) Time period f ast 2 wk ast 4 wk ot defined ot defined ast 4 wk ast 4 wk ot defined rahoitustaan, 0/14 (0%) raportoi, että riippumattomalla rahoituksella toteutettuja Exclusion criteria: Yes/Yes o/o o/o o/o o/o Yes/Yes Yes/Yes UTI e /other revalence of OAB, % e (or 8) 12 Authors disclosure of industry support Unrestricted grant from fizer Supported by the Korean Continence Society Johnson and Johnson Medical, Korea grant Janssen-Ortho Canada for an unrestricted grant to support this study. Supported by fizer Inc. Unrestricted funding from OM ortuguesa This research was supported by funding from fizer Inc. This study was funded by fizer Korea and Korean Continence Society. ICS = International Continence Society; OAB = overactive bladder; /A = not applicable; UTI = urinary tract infection a In the European study, in five of six countries, a telephone interview was used (excluding Spain, where direct interviews were conducted because of a lower proportion of households with telephones). The study sample was obtained from telephone number listings (except in Spain, where electoral census data were used). b Of participants ( households contacted), 5539 were considered ineligible. To calculate the response rate, the number of respondents was divided by the number of eligible participants (the former response rate). If the same proportion of nonparticipants as were ineligible among participants (47%) were also considered ineligible, the response rate was greater (the latter response rate). c Of 7487 individuals, 3239 completed the questionnaire (response proportion: 43.4%). d An invitation to complete an survey was sent to members of the Internet-based panel. Of the members, responded, but 7947 were excluded because of high rates of missing or inconsistent data or discontinuation of the survey. Finally, participants were randomly selected from the pool of respondents with completed surveys. e Cutoff point (threshold) used for normal versus abnormal symptom occurrence; reviewed only for studies using the current ICS definition of OAB [1]. f c. Alhainen (tai ei-raportoitu) osallistumisaste (n=10, 71%) d. Oireiden yleisyyttä/vakavuutta ei huomioitu (n=12, 86%) The time period during which the symptoms occurred was sought. Vaughan ym. Eur Urol 2011;59:629

27 Avaintekijät!sairauksien! markkinoinnissa! arannusehdotukset! Korostetaan,!eZä!lääkärit! eivät!tunnista!tau7a! Kannustetaan!ihmisten! omaan!diagnos7soin7in! Tunnusta!ja!huomioi! ylidiagnos7ikan!(ja!ylihoidon)! ongelmat! Edistetään! 7etoisuuZa! kri7ikizä! Ota!selvää!onko!toiminta! teollisuuden!sponsoroimaa! Woloshin & Schwartz. os Med 2006:3:e170

28

29 Yliak<ivisen!rakon!ar<kkelien!raportoidut! rahoituslähteet!! Systemaa\set! katsaukset! Kaupallinen!tukija!(täysin!tai!osiZain)! Eikaupallinen!tukija!(sää7öt!ja!val7onhallinto)!ainoastaan! Ei!rahoitusta erustutkimus! Kliininen!tutkimus!! (ei!randomisoidut)! Epidemiologia! Randomisoidut! kokeet! 0%! 25%! 50%! 75%! 100%! Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

30 Raportoidut!kaupalliset!sidonnaisuudet! yliak<ivista!rakkoa!käsi=elevissä!ar<kkeleissa! erustutkimus! Kliininen!tutkimus!! (ei!randomisoidut)! Systemaa\set! katsaukset! Epidemiologia! Randomisoidut! kokeet! 0%! 25%! 50%! 75%! 100%! Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

31 Avaintekijät!sairauksien! markkinoinnissa! arannusehdotukset! 3.$Annetaan$ymmärtää,$e<ä$aina$kanna<aa$hoitaa- iioitellaan!lääkityksestä! aiheutuvia!hyötyjä! Vähätellään!hoidon!haiZa vaikutuksia! Objek7ivises7!raportoi! hyödyt,!tutkimusväestö!ja! virhelähteet! Huomioi!ja!selvitä! sivuvaikutukset! Kerrotaan,!eZä! pitkäaikaishoito!on! turvallista!ja!tehokasta! Muista,!eZä!tutkimukset! ovat!lyhytkestoisia! Woloshin & Schwartz. os Med 2006:3:e170

32 FIctutkimus! Breast cancer rostate cancer neumonia ung cancer Juvenile diabetes Myocardial infarction Schizophrenia HIV/AIS Malaria Adult-onset diabetes Osteoporosis Autism Fibromyalgia own syndrome Sleep apnea epression eafness Elevated blood pressure Hip fracture AH Irritable bowel syndrome Anorexia anic disorder Bulimia ersonality disorder Alcoholic liver cirrhosis actose intolerance Overactive urinary bladder Work exhaustion Chronic fatigue syndrome Age-related muscle loss Eye refractive error Elevated cholesterol Generalized anxiety d/o Alcoholism Infertility Tension headache Restless legs syndrome Insomnia ight-time urination Social anxiety disorder Erectile dysfunction rug addiction ental caries Gambling addiction remenstrual syndrome Female menopause Malnutrition Male menopause Obesity Absence of sexual desire remature ejaculation Motivational deficiency d/o Transsexualism Baldness Homosexuality roportions (division at 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8) to the claim [This state of being] is a disease in laypeople (), doctors (), nurses () and parliament members (). ark green represents individuals who strongly agreed, light green those who agreed to some extent, yellow those who neither disagreed nor agreed, light red those who disagreed to some extent, and dark red color those who strongly disagreed with the claim. States of being are ordered by proportion of laypeople considering them as a disease (those individuals who either strongly agreed or agreed to some extent). /o refers to disorder. Grief Ageing Smoking Wrinkles Tikkinen ym. BMJ Open 2012;2:e001632

Miten tehdään tau,? Esimerkkinä yliak,ivinen rakko

Miten tehdään tau,? Esimerkkinä yliak,ivinen rakko Miten tehdään tau,? Esimerkkinä yliak,ivinen rakko Kari Tikkinen HYKSin urologian klinikka, Helsingin yliopiston kansanterveys6eteen laitos, Suomen Akatemia ja Clinical Urology and Epidemiology (CUE) Working

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBM ja laboratorio Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBLM Arvioidaan laboratoriokokeiden vaikutuksia kliiniseen päätöksentekoon ja potilaan hoitotuloksiin mm. kliinistä epidemiologiaa, tilastotiedettä,

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Markku Kuusi MD, PhD National Institute for Health and Welfare Infectious Disease Control Unit Register-based data [National Infectious Disease Register

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen

Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen Asiakasnäkökulma hoidon laadun kehittämiseen Potilaat mukaan arvioimiaan hoidon ja palvelun laatua Pirjo Ilanne-Parikka 3.10.2016 Pirjo Ilanne-Parikka LT, sisätautien el, diabeteslääkäri Sidonnaisuudet:

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Teisala Tiina, TtM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF By Allan Särkilahti - Are you searching for Lakimies pdf Books? Now, you will be happy that Lakimies PDF is available at our

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen.

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Tervetuloa hakemaan Kasvuvalmennukseen Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Liitteiden enimmäiskoko on 950

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015 Rahoitushauissa huomioitavaa Tutkimuksen eettisten kysymysten luonteen yhteensopivuus rahoittajien edellyttämän tarkkuuden ja muodon kanssa? Tutkimuksen eettisiä kysymyksiä

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants SEMINAR ON PEST RISK ASSESSMENT 2-3 October 2012, Helsinki, Finland 9.10.2012 1 Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Jyrki Kontio, Ph.D. 11.3.2010

Jyrki Kontio, Ph.D. 11.3.2010 Jyrki Kontio, Ph.D. Principal Consultant, R & D-Ware Oy Risk mgmt consulting and training Software engineering consulting Technical due diligence Process management and improvement Board member at QPR

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Timo Strandberg Geriatrian professori Oulun yliopisto Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Elämänlaatu, successful aging, compression of morbidity Painonmuutoksen merkitys

Lisätiedot

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita?

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Anne Pitkäranta Opetuksesta vastaava varadekaani Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori Ylilääkäri, korvaklinikka

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot