! Miten!tauteja!tehdään?!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "! Miten!tauteja!tehdään?!"

Transkriptio

1 ! Miten!tauteja!tehdään?!! Kari!Tikkinen!! HUS!Vatsakeskus/Urologia,!Helsingin!yliopiston!kansanterveys7eteen!osasto,!!Suomen!Akatemia!ja!CUE!Working!Group!! Suomen lääketieteen filosofian seura ry, Tieteiden talo, Helsinki,

2 Sidonnaisuudet! Työnantajat!(palkallinen):! Helsingin!ja!Uudenmaan!sairaanhoitopiiri!(HUS)! Helsingin!yliopisto!/!Suomen!Akatemia!! Hoitosuositustyö!(palkaton!konsultoin7)!! uheenjohtaja:!euroopan!urologiyhdistyksen!(eau)! tromboosiprofylaksiahoitosuositusryhmä! Jäsen:!Euroopan!urologiyhdistyksen!(EAU)!miesten! virtsaamisoireiden!hoitosuositusryhmä! Jäsen:!Grading!of!Recommenda7ons!Assessment,! evelopment!and!evalua7on!(short!grae)!working!group!! Ei!kaupallisia!sidonnaisuuksia:!En!vastaanota!rahaa! lääketeollisuudelta!tai!laitevalmistajilta.!

3 Kysymyksiä!ja!agendaa! Mikä!on!normaalia!ja!mikä/mitä!on!sairaus?! Miten!ja!miksi!sairaus!luodaan?!! Tapaus!yliak7ivinen!virtsarakko!!

4 Ei!yhtä!oikeaa!kriteeriä!normaalille! ormaalijakauma!( Gaussin!käyrä )! 5%!epänormaaleja!joka!tes7llä! MiZaustaso,!johon!ei!liity!suurentunuZa!riskiä! Ylä!(tai!alapuolella)!miZaustasoa,!jolloin! hoidosta!on!enemmän!hyötyä!kuin!haizaa! Riippuu!hoidon!(arki)vaikuZavuudesta! Sosiaalises7,!polii\ses7!ja!kulZuurises7! hyväksyzävä! Sackett, Haynes RB, Guyatt GH, Tigwell. Clinical epidemiology: a basic science for clinical medicine. Boston: ittle, Brown: 1991:59.

5 Sairauden!käsite! Sairauden!käsite!on!vaikea!määritellä! Sairaudet,!taudit,!diagnoosit!ja!syndroomat! Yhä!useampia!7loja!määritellään!nykyisin!sairauksiksi 13! Riskitekijöiden!rajoja!alenneZu!!yhä!harvemmalla! normaalit! arvot! Uusia!oirepohjaisia!diagnooseja!kehiteZy!lisääntyväs7! Jonkin! 7lan!määriZelemisellä!sairaudeksi!voi!olla!sekä! posi7ivisia!ezä!nega7ivisia!vaikutuksia 24! 1. Kaplan & Ong. Annu Rev ublic Health 2007;28: Smith. BMJ 2002;324: Martin ym. BMJ 2014;349:g Temple ym. Science 2001;293:807

6 Terveyden!ja!sairauden!kirjo!?"?"?"?"?" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" Missä on sairauden raja?"

7 Terveyden!ja!sairauden!kirjo! Sairaat" Terveet" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" KAEA sairauden määritelmä" Edut: "Keskitytään sairaimpiin, jotka myös " " "todennäköisesti hyötyvät hoidosta eniten" " Haitat: Hukataan ihmisiä, jotka voisivat hyötyä"

8 Terveyden!ja!sairauden!kirjo! Sairaat" Terveet" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" EVEÄ sairauden määritelmä" Edut:"Tavoitetaan mahdollisimman moni, joka " "voisi hyötyä hoidosta" " Haitat: Terveiden ylidiagnosointi ja ylihoito"

9 Ideali<lanteessa!<eteellinen!näy=ö!määri=ää,!mu=a!yhä! useammin!muut!syyt!ja!perusteet!vaiku=avat!kriteereihin! $airaat! Terveet" Erittäin" sairaat" Täysin" terveet" EVEI sairauden määritelmä" ääketeollisuus, laitevalmistajat, lääkärit, tutkijat, " Woloshin ja Schwartz. os Med 2006;3:e170.

10 Alavirtsa<eoireiden!jao=elu!! Interna<onal!Con<nence!Society!(ICS)! Kerääntymisoireet (storage symptoms) Tihentynyt virtsaamisentarve (frequency) Virtsankarkailu (incontinence) Yövirtsaaminen (nocturia) Virtsaamispakko (urgency) Tyhjennysoireet (voiding symptoms) Virtsantulon viipyminen (hesitancy) Heikentynyt virtsasuihku (weak stream) onnistelun tarve virtsatessa (straining) Virtsauksen keskeytyminen Virtsaumpi (retention) Jälkioireet (post-micturition) Tiputtelu (post-micturition dribbling) Vajaan tyhjenemisen tunne Abrams ym. eururol Urodyn 2002;21:

11 Yliak<ivisen!(virtsa)rakon!määritelmä! International Continence Society n määritelmä suomennettuna: Yliaktiivisen rakon oireyhtymä on virtsaamispakko, johon voi liittyä virtsan pakkokarkailua, tihentynyttä virtsaamistarvetta ja yövirtsaamista. Määritelmän mukaan termiä voidaan käyttää, jos virtsatieinfektio tai muu ilmeinen syy on poissuljettu Abrams ym. eururol Urodyn 2002:21: Tikkinen ym. uodecim 2007;123: Abrams ym. eururol Urodyn 2006:25:293

12 Tieteellinen!terminologia!!vajavainen! spesifiteek/tarkkuus!! Overac7ve!bladder!syndrome!(OAB)!is! urgency,! with-or-without-urgency!incon7nence!usually-withincreased!day7me!frequency!and!nocturia.!! These!symptom!combina7ons!are!sugges7ve!of! urodynamically!demonstrable!detrusor!overac7vity,!butcan-be-due-to-other-forms!of!urethrovesical!dysfunc7on.! These!terms!can!be!used!if!there!is!no!proven!infec7on!or! other-obvious-pathology.! 2002!document!describes!also!as! urge!syndrome!or! urgencyfrequency!syndrome! Abrams et al. eurourol Urodyn 2002:21:167 Abrams et al. eurourol Urodyn 2006:25:293

13 Blaivas. BJU Int 2003:92:521 European Urology European Urology 47 (2005) Editorial Overactive Bladder: A Clinical Entity or a Marketing Hype? Helmut Madersbacher euro-urology Unit, University Hospital, Medical University Innsbruck, Anichstrasse 23, A-6020 Innsbruck, Austria Accepted 20 October 2004 Available online 10 ovember 2004 Madersbacher. Eur Urol 2004:47:273

14 eurourology and Urodynamics OAB. Are We Barking Up the Wrong Tree? A esson From My og orman R. Zinner *, UCA Geffen School of Medicine, Western Clinical Research, Inc., os Angeles, California Zinner. eurourol Urodyn 2011:30:1410 I have never liked the term, OAB. At once, it says everything yet says nothing. It has been labeled many ways one of which is a syndrome. But what is it? It is urgency, with or without incontinence, usually with frequency and nocturia. So, if there is incontinence, frequency and nocturia it is not OAB. If it is urgency without frequency, nocturia or incontinence, it is OAB. So, while there are often associations, urgency alone is OAB. But what is urgency? It is a perception by an individual that cannot be quantitated by anyone but the individual. Since 2/3 of those with OAB do not have incontinence, how can one know he or she is about to lose urine when it has never happened? And, it is difficult to defer. ifficult is a very uncertain word. Things are somewhat difficult, very difficult, not so difficult. I think you get the point. However, it is more confusing than that. If you come home at night and have no desire to urinate and then, see the garage door go up as you press the opener button, you might have an overwhelming urge to urinate. Where did this come from? ot the bladder. The volume didn t change. When you hear someone urinating in your home or turn on the faucet, you might have a sudden urge to urinate. Where did this come from? ot the bladder. On the other hand, if you have a serious urge to urinate and the baby falls from the crib, or if you are in the operating room and need to void in the worst way and as you get set to ungown, the aorta cuts loose you forget all about that terrible urge and you are not incontinent. We in medicine find it hard to see something and not come up with an explanation whether based on evidence or personal or collected views. Some might call this expert opinion. But as scientists and those who apply our views to real patients, we have a responsibility to seek the evidence. Creating simplistic definitions and labels is not the way to go. It leads to no think. In so doing we make it easy to tell someone what they have. You have OAB. Aha, now I understand. What do we do? on t really know but let s try this or that. Wouldn t it be better to have the doctor in practice have to think about what he or she is facing rather than reaching into the cupboard, handing a pill, adding to expense, and walking into the next room? Some years ago I got into an argument with other well known urologists about instability and ultimately wrote something about it. The term was convenient as is OAB, but it implied that we knew something about the problem of urgency incontinence when we didn t. It stopped us from thinking. It also implied that there was something wrong with the bladder itself. Instability is a term with meaning. To be unstable suggests it vacillates, is not what it should be. But what if there was nothing wrong with the bladder and the brain is unstable. Would this be an unstable bladder or would it be an unstable brain? Sounds sort of silly either way. Richard Turner Warwick was an outstanding persona who did much for urology. Those of us who had the privilege of hearing him speak know he loved to quote from Humpty Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

15 Julkaisut!yliak<ivisesta!rakosta!(per!vuosi)! 800! 700! 600! 500! 400! 300! 200! 100! 0! 1998! 1999! 2000! 2001! 2002! 2003! 2004! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! Kaikki vuosina yliaktiivista rakkoa käsittelevät artikkelit (Scopus) Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

16 Yliak<ivisen!rakon!markkinakehitys!USA:ssa! miljoonaa!dollaria!(us$)! 2500" 2000" 1500" 1000" 500" 0" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" IMS Health, verkossa osoitteessa %20the%20ews/ocuments/Overactive_Bladder_Market1.pdf

17 ages 21 EURURO-4732; o. of ages 21 Miten!yliak<ivisen!rakon!lääkehoidot!tehoavat?!! Treatment, mg E U R O E A U R O O G Y X X X ( ) X X X X X X Buser!ym.!Eur$Urol$2012;62:1040! ropiverine IR (2.73 to 6.67); p < ( 3.97 to 0.57); p = de ( 1.86 to 0.87); p < ( 2.37 to 0.35); p = ( 1.51 to 1.08); p < EURURO-4732; Fesoterodine o. 8 of ages (2.42 to 5.03); p < ( 1.49 to 1.07); p < Trospium chloride (2.21 to 5.40); p < E U ( 1.41 R O E to A 0.81); U R O p O < G Y X X X ( ) X X X X X X E U R O E A U R O O G Y X X X ( ) X X X X X X Oxybutynin IR (0.93 to 9.52); p = ( 2.55 to 0.34); p = ( 1.67 to 0.39); VIRTSAAMISAKKOKERRAT p = (/24h) Oxybutynin IR (1.60 to 3.72); p < VIRTSAAMISKERRAT (/24h) ( 2.73 to 0.69); p = Oxybutynin Treatment, IR 15mg 2.38 (0.98 to 5.81); p = ( 1.76 to 0.19); p = ( 3.97 to 0.57); p = Fesoterodine ( 3.15 to 0.03); p = ( 1.34 to 0.54); p < Tolterodine IR (1.48 to 3.77); p < ( 1.86 to 0.87); p < Solifenacin ( 3.24 to 0.13); p = ( 1.28 to 0.50); p < Oxybutynin IR ( 4.06 to 1.26); p = ( 2.37 to 0.35); p = ropiverine IR (1.18 to 4.14); p ( 2.77 to 1.17); p = Solifenacin ( 1.32 to 0.87); p < ( 1.51( 0.96 to 1.08); to 0.58); p < p < Fesoterodine Oxybutynin 4 IR ( 1.78 to 0.31); p = ( 1.49 to 1.07); p < (1.53 to 3.07); p < ropiverine IR ( 1.82 to 0.28); p = ( 1.41( 1.29 to 0.81); to 0.06); p < p = Oxybutynin Oxybutynin IR 9 IR ( 1.60 to 0.40); p = (1.36 to 2.91); p < 0.52 ( 0.96 to 0.07); p = ( 2.55 to 0.34); p = Trospium chloride ( 1.78 to 0.05); p = ( 1.10 to 0.07); p = ( 1.67 to 0.39); p = Tolterodine Fesoterodine ER ( ( 1.15 to 2.40); to 0.66); p < p < ( 1.69 to 0.69); p = Trospium chloride ( 1.34 to 0.38); p < ( 2.73 to 0.69); p = Tolterodine IR (0.65 to 1.98); p = ( 1.51 to 0.91); p = Solifenacin ( 1.20 to 0.51); p < ( 1.76 ( 1.29 to 0.19); to 1.42); p = p = ropiverine IR ( 1.26 to 0.39); p < ( 1.34 to 0.54); p < Tolterodine IR ( 2.83 to 1.17); p = Tolterodine ER ( 0.94 to 0.58); p < erception of cure or improvement compared with placebo 0.89 ( 1.28 to 0.50); p < Trospium chloride ( 1.29 to 0.24); p = ( 2.77 to 1.17); p = (odds ratio 95% CI) Reduction in urgency episodes per 24 h compared with placebo Tolterodine IR ( 1.05 to 0.46); p < ( 0.96 to 0.58); p < Oxybutynintopical gel 0.70 ( 1.33 to 0.07); p = ( 1.29 to 0.06); p = Mean. Tolterodine IR 95% 2 confidence 0.68 ( 1.45 interval. to 0.08); p = % confidence interval. Fesoterodine ( 1.09 to 0.19); p = ( 0.96 to 0.07); p = ropiverine IR ( 1.24 to 0.11); p = ( 1.10 to 0.07); p = Fig. 6 erception of cure or improvement compared with placebo (red line), assessed in 5245 patients. Results are shown as odds ratios and 95% Oxybutynin TS ( 1.24 to 0.12); p = ncy episodes per 24 h compared with placebo (red line), assessed in patients. IR = immediate release; ER = confidence extended 0.50 ( 1.69 to 0.69); p = intervals (CIs). ropiverine IR = immediate ER 30 release; 0.52 ER ( 1.27 = extended to 0.22); p = release system. 0.3 ( 1.51 to 0.91); p = Imidafenacin ( 1.22 to 0.20); p = ( 1.29 to 1.42); p = Oxybutynin ER ( 1.71 to 0.69); p = Solifenacin ( 1.84 to 1.33); p = procedure is described in Figure 1, and a study description is for reductions of urgency incontinence episodes (18 treatments), perception of cure or improvement (12 treatments), Oxybutynin ER ( 1.66 to 1.20); p = ( 2.07 to 1.75); p = provided in Table 1. Tolterodine The networks IR 1 are provided in the online Reduction in urgency episodes per 24 h compared with placebo Oxybutynin ER ( 0.69 to 0.39); p = appendix (Supplementary Fig. 1 6). Reductions of micturitions were assessed Oxybutynin for 31 different TS ( 1.09 to 0.92); p = and reductions of nocturia episodes (10 treatments) were utcomes. This efficacy parameter was Oxybutynin TS ( 1.09 to 0.93); p = Evidence synthesis onfidence drugs and formulations , 5245, and patients, respectively. rse events interval. from the network metawas limited to treatments applied in 3.1. Efficacy outcomes Oxybutynin IR ( 0.28 to 3.88); p = in patients. Reductions of leakage episodes were Figures 2 7 provide forest plots describing each treatment and dosage assessed against placebo for each outcome isodes per 24 h compared with placebo (red line), assessed in patients. IR = immediate release; ER = extended assessed in 23 treatment modalities in patients. tice Reductions of urgency episodes were assessed for 20 drugs assessed. rugs and dosages were rank ordered according to formed with Stata SE v (Stataon, TX, USA). In total, 76 studies, including a total of patients, were Reduction in micturition per 24 h compared with placebo and dosages in patients. The corresponding numbers extent of efficacy. VIRTSA AKKOKARKAIUKERRAT (/24h) es. This efficacy parameter was 3. Evidence synthesis vents from the network metalimited to treatments applied in 2.25 ( 3.11 to 1.38); p < ( 3.35 to 1.05); p < Efficacy outcomes 0.86 ( 1.95 to 0.24); p = ed with 0.78 Stata ( 1.01 SE to v ); p (Stata- < In total, 76 studies, including a total of patients, were X, USA) ( 1.60 to 0.08); p = available for analysis [21,22,25 96]. The study selection e ( 1.01 to 0.33); p < ( 0.96 to 0.34); p < ( 0.76 to 0.41); p < ( 0.89 to 0.19); p = ( ( 0.92 to 1.38); to 0.15); p < p = al 2.20 gel ( ( 0.91 to 1.05); to 0.09); p < p = ( ( 0.98 to 0.24); to p 0.01); = p = ( ( 0.75 to 0.56); to 0.09); p < p = e ( ( 0.91 to 0.08); to p 0.11); = p = ( ( 0.50 to 0.33); to 0.19); p < p < ( ( 1.15 to 0.34); to 0.60); p < p = ( ( 0.65 to 0.41); to 0.13); p < p = ( ( 1.41 to 0.19); to 0.93); p = p = ( 0.92 to 0.15); p = Mean. Treatment, mg Trospium chloride ( 0.39 to 0.08); p = E U R O E A U R O O G Y X X X ( ) X X X X X X 9 95% confidence interval. YÖVIRTSAAMISKERRAT Fig. 2 Reductions of micturitions per 24 h compared with placebo (red line), including patients. IR = immediate release; ER = extended rele TS = transdermal system. Solifenacin ( 0.25 to 0.08); p < be 0.5 (1/2), and so on. For each outcome and per treatment, were set at 1. Each of the standardized efficacy param Fesoterodine ( 0.23 to 0.05); p = the efficacy was standardized with the mean of all reported was multiplied by the inverse of the relevance ranking outcomes. Treatments without efficacy data for an outcome summarized per treatment, thus generating an effi Fesoterodine ( 0.27 to 0.00); p = Treatment, mg ropiverine IR 20 Solifenacin ( 0.28 to 0.03); p = ( 0.90 to 0.51); p < Oxybutynin Oxybutynin TS 3.9ER ( to 0.41); ( 1.10 p = to ); p = ropiverine ER ( 1.20 to 0.17); p = Solifenacin ( 0.98 to 0.36); p < Solifenacin ropiverine 5 IR ( to 0.03); ( 1.34 p = to 0.15); p = Oxybutynin IR ( 1.01 to 0.02); p = Oxybutynin Oxybutynin topical gel TS ( to 0.08); ( 0.97 p = to 0.06); p = Solifenacin ( 1.56 to 0.65); p = ropiverine IR ( 0.90 to 0.04); p = Tolterodine ER ( 0.17 to 0.01); p = ropiverine IR ( 0.84 to 0.03); p = Trospium chloride ( 0.94 to 0.14); p = Tolterodine Solifenacin IR ( to 0.27); ( 1.55 p = to 0.80); p = Tolterodine ER ( 0.55 to 0.17); p < Tolterodine IR ( 1.65 to 1.15); 1 p =

18 Hoitoon!sitoutuminen!(adherenssi)!yliak<ivisen! rakon!lääkkeisiin!(an<kolinergit)!on!alhainen! Comparing Adherence and ersistence Across 6 Chronic Medication Classes FIGURE 4 Time to iscontinuation a of 6 Chronic Therapy Classes, Allowing for 90-ay Treatment Gap 100% 90% 80% 70% ercent persistent 60% 50% 40% 30% 20% Oral antidiabetics ARBs Statins Bisphosphonates rostaglandins 10% OAB medications 0% b ays a iscontinuation rostaglandins was defined as the end Statins of days supplied Bisphosphonates for an index medication pharmacy Oral antidiabetics claim immediately preceding ARBs a 90-day OAB gap medications in therapy. A minimum of 12 months (maximum 24 months) continuous eligibility following the index date (day 0) was required. Beginning at day 390, the denominator for the calculation consisted of all remaining eligible patients with continuous enrollment through the end of the 30-day interval. atients with continuous enrollment ending between day 360 and day 720 were censored at the point of their cessation of benefits. b Using the 90-day gap, 6-month persistence rates were prostaglandin analogs 57%, statins 62%, bisphosphonates 62%, oral antidiabetics 72%, ARBs 69%, and OAB medications 32%. ARB = angiotensin II receptor blocker; OAB = overactive bladder. Yeaw ym. J Manag Care harm 2009;15:728

19 and urinary incontinence is known for its high incidence of adverse events and henceforth poor adherence and persistence. o systematic review of this has been published to date. Hoitoon!sitoutuminen:!systemaaKnen!katsaus! persistence-rates are usually very poor; see the graphs. This systematic review aims to review long-term (>6 months) adherence of antimuscarinic drugs in daily clinical practice. Moreover, it tries to identify risk factors for discontinuation, which could be of aid for physicians prescribing these drugs. were read. Fifteen studies were eventually included, containing 191,726 unique patients; mean age was 70.4 years. Regardless of which specific antimuscarinic drug is studied, A number of risk factors for discontinuation could be identified. The three most important of these are younger age, use of oxybutynin and the use of IR-formulations. It was noticeable that definitions used varied widely between the various studies, rendering a good meta-analysis impossible. STUY ESIG, MATERIAS A METHOS This systematic review was done according to RISMA-guidelines. A systematic search was performed on ecember 28, 2012 on ubmed (MEIE) and Embase, using synonyms for incontinence, overactive bladder and antimuscarinics, combined Veenboer with & synonyms Bosch. J for Urol medication-adherence. 2014;191:1003 and Only Veenboer English & papers Bosch. from eurourol the last Urodyn 10 years 2013;32:576 were taken into

20 Yleisimmät!syyt!lääkityksen!lope=amiseen!! Syy!!(%)! Ei!tehonnut!odotusten!mukaises7! 611!(46.2)! Vaihtoi!toiseen!lääkkeeseen! 332!(25.1)! Oppi!elämään!ilman!lääkitystä! 308!(23.3)! Oli!sivuvaikutuksia! 279!(21.1)! Benner ym. BJU Int 2010;105:1276

21 Yliak<ivisen!rakon!oireiden!! ikävakioitu!vallitsevuus! Virtsaamispakko ilman pakkokarkailua (ympyrä) Virtsaamispakko pakkokarkailun kanssa (soikio) Tihentynyt virtsaamistarve (>8) Yövirtsaaminen (>1) Virtsaamispakko Virtsaamispakko Yövirtsaaminen Tihentynyt virtsaamistarve Yövirtsaaminen Tihentynyt virtsaamistarve 4.8 MIEHET AISET Tikkinen ym. os One 2007;2:e195.

22 ! OAB!is!misleading!because!it!makes!it!too! easy!for!clinicians!to!feel!they!have!made! a!diagnosis!when!they!have!not.!in!so! doing,!it!curtails!further!thinking!and!does! not!promote!the!scien7fic!pursuit!of!fact.!!orman-r.-zinner.-eurourol$urodyn$2011-

23 Amerikan!urologiyhdistyksen!(AUA/ SUFU)!yliak<ivisen!rakon!hoitosuositus! Verkossa!osoiZeessa:!!hZp://www.auanet.org/common/pdf/educa7on/clinical guidance/overac7vebladder.pdf!!

24 !! A!greater!danger!is!in!simply!lumping! symptoms!together!and!giving!them!a!new! label.!a!wholly!false!concept!ensues:!that!the! diagnos7c!label,!ooen!glorified!by!the!term! syndrome,!represents!a!new!disease.!this! stul7fies!further!thought!and!may!inhibit! research!and!inves7ga7on!of!the!ae7ology! because!doctors!commonly!regard!the! syndrome!(diagnosis)!as!a!disease.!!j-m-s-earce.-ract$eurol$2011-

25 Avaintekijät!sairauksien! markkinoinnissa! arannusehdotukset! 1.$ Taudin $vallitsevuuden$(prevalenssi)$liioi<elu- uodaan!laaja!sairauden! määritelmä! Julkaistaan!suuria! esiintyvyyslukuja! erehdy!määritelmään!ja! arvioi!sen!asianmukaisuus!/! tarkkuus! Kysy:! Onko!tutkimusjoukko! väestöä!edustava?"! Hämärretään!vakavan!ja! lievän!ero! Ota!selvää! taudin!kirjosta! Woloshin & Schwartz. os Med 2006:3:e170

26 Table 3 Overview of published population-based studies assessing the prevalence of overactive bladder in both sexes (ubmed-indexed English-language articles before January 2011) European [5] USA [7] Canada [31] Japan [32] Brazil [33] Taiwan [34] International [6] Telephone interview Telephone interview Mailed questionnaire ot reported Questionnaire administered Telephone registry Telephone registry ot reported ot reported opulation registry Telephone registry ata collection method Telephone/ Telephone interview in-person interview a by a nurse Sample source Telephone registry/ electoral census a Respondents Response proportion, % ot reported 44.5 b 43.4 c 45.3 ot reported Age range, yr 40 to to to to ICS consensus /A /A /A o Yes o Yes definition of OAB e efinition 1. of normal/ Tutkimuksissa /A tai /A niiden raportoinnissa /A oli /Apuutteita, joiden ot reported takia /A prevalenssi yleensä ot reported abnormal occurrence e Time period yliarvioitiin f ot definedtutkimuksissa: ast 4 wk ast month ast month ot defined ast 4 wk ot defined Exclusion criteria: Yes/o Yes/Yes o/o o/o Yes/Yes o/yes o/o UTI e /other revalence of OAB, % e Authors disclosurea. Ikäjakauma This study was painottunut Study was Unrestricted vanhempiin grant from ihmisiin Editorial support(n=6, Funding 43%) not reported Funding not reported This study was of industry support funded by the supported by fizer Canada Inc. and was provided by funded by fizer Inc. b. Ei poissulkukriteereitä (n=7, harmacia ovartis harmaceutical 50%) fizer Inc. Corporation Corporation Canada Inc. Finland [4] Korea [35] Canada [36] USA [37] ortugal [38] International [25] Korea [39] ata collection method Mailed questionnaire Telephone interview Telephone interview Mailed questionnaire/ Telephone interview Web-based interview Telephone based telephone interview Sample source opulation registry Telephone registry Telephone registry Consumer panel Telephone registry Consumer/voter panels Telephone registry Respondents Response 2. proportion, Vain % viisi 62.4 tutkimusta :sta (36%) ot reported käytti ICS-määritelmää d 22.1 Age range, yr to to ICS consensus Yes o o o o Yes Yes definition of OAB e efinition of normal/ Rarely Often /A /A /A /A Rarely Sometimes ot reported 3. 12/14 (86%) lääketeollisuuden tukemia (osa unrestricted ), 2/14 (14%) ei raportoinut abnormal occurrence e (Sometimes Often) Time period f ast 2 wk ast 4 wk ot defined ot defined ast 4 wk ast 4 wk ot defined rahoitustaan, 0/14 (0%) raportoi, että riippumattomalla rahoituksella toteutettuja Exclusion criteria: Yes/Yes o/o o/o o/o o/o Yes/Yes Yes/Yes UTI e /other revalence of OAB, % e (or 8) 12 Authors disclosure of industry support Unrestricted grant from fizer Supported by the Korean Continence Society Johnson and Johnson Medical, Korea grant Janssen-Ortho Canada for an unrestricted grant to support this study. Supported by fizer Inc. Unrestricted funding from OM ortuguesa This research was supported by funding from fizer Inc. This study was funded by fizer Korea and Korean Continence Society. ICS = International Continence Society; OAB = overactive bladder; /A = not applicable; UTI = urinary tract infection a In the European study, in five of six countries, a telephone interview was used (excluding Spain, where direct interviews were conducted because of a lower proportion of households with telephones). The study sample was obtained from telephone number listings (except in Spain, where electoral census data were used). b Of participants ( households contacted), 5539 were considered ineligible. To calculate the response rate, the number of respondents was divided by the number of eligible participants (the former response rate). If the same proportion of nonparticipants as were ineligible among participants (47%) were also considered ineligible, the response rate was greater (the latter response rate). c Of 7487 individuals, 3239 completed the questionnaire (response proportion: 43.4%). d An invitation to complete an survey was sent to members of the Internet-based panel. Of the members, responded, but 7947 were excluded because of high rates of missing or inconsistent data or discontinuation of the survey. Finally, participants were randomly selected from the pool of respondents with completed surveys. e Cutoff point (threshold) used for normal versus abnormal symptom occurrence; reviewed only for studies using the current ICS definition of OAB [1]. f c. Alhainen (tai ei-raportoitu) osallistumisaste (n=10, 71%) d. Oireiden yleisyyttä/vakavuutta ei huomioitu (n=12, 86%) The time period during which the symptoms occurred was sought. Vaughan ym. Eur Urol 2011;59:629

27 Avaintekijät!sairauksien! markkinoinnissa! arannusehdotukset! Korostetaan,!eZä!lääkärit! eivät!tunnista!tau7a! Kannustetaan!ihmisten! omaan!diagnos7soin7in! Tunnusta!ja!huomioi! ylidiagnos7ikan!(ja!ylihoidon)! ongelmat! Edistetään! 7etoisuuZa! kri7ikizä! Ota!selvää!onko!toiminta! teollisuuden!sponsoroimaa! Woloshin & Schwartz. os Med 2006:3:e170

28

29 Yliak<ivisen!rakon!ar<kkelien!raportoidut! rahoituslähteet!! Systemaa\set! katsaukset! Kaupallinen!tukija!(täysin!tai!osiZain)! Eikaupallinen!tukija!(sää7öt!ja!val7onhallinto)!ainoastaan! Ei!rahoitusta erustutkimus! Kliininen!tutkimus!! (ei!randomisoidut)! Epidemiologia! Randomisoidut! kokeet! 0%! 25%! 50%! 75%! 100%! Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

30 Raportoidut!kaupalliset!sidonnaisuudet! yliak<ivista!rakkoa!käsi=elevissä!ar<kkeleissa! erustutkimus! Kliininen!tutkimus!! (ei!randomisoidut)! Systemaa\set! katsaukset! Epidemiologia! Randomisoidut! kokeet! 0%! 25%! 50%! 75%! 100%! Tikkinen & Auvinen. Eur Urol 2012:61:746

31 Avaintekijät!sairauksien! markkinoinnissa! arannusehdotukset! 3.$Annetaan$ymmärtää,$e<ä$aina$kanna<aa$hoitaa- iioitellaan!lääkityksestä! aiheutuvia!hyötyjä! Vähätellään!hoidon!haiZa vaikutuksia! Objek7ivises7!raportoi! hyödyt,!tutkimusväestö!ja! virhelähteet! Huomioi!ja!selvitä! sivuvaikutukset! Kerrotaan,!eZä! pitkäaikaishoito!on! turvallista!ja!tehokasta! Muista,!eZä!tutkimukset! ovat!lyhytkestoisia! Woloshin & Schwartz. os Med 2006:3:e170

32 FIctutkimus! Breast cancer rostate cancer neumonia ung cancer Juvenile diabetes Myocardial infarction Schizophrenia HIV/AIS Malaria Adult-onset diabetes Osteoporosis Autism Fibromyalgia own syndrome Sleep apnea epression eafness Elevated blood pressure Hip fracture AH Irritable bowel syndrome Anorexia anic disorder Bulimia ersonality disorder Alcoholic liver cirrhosis actose intolerance Overactive urinary bladder Work exhaustion Chronic fatigue syndrome Age-related muscle loss Eye refractive error Elevated cholesterol Generalized anxiety d/o Alcoholism Infertility Tension headache Restless legs syndrome Insomnia ight-time urination Social anxiety disorder Erectile dysfunction rug addiction ental caries Gambling addiction remenstrual syndrome Female menopause Malnutrition Male menopause Obesity Absence of sexual desire remature ejaculation Motivational deficiency d/o Transsexualism Baldness Homosexuality roportions (division at 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8) to the claim [This state of being] is a disease in laypeople (), doctors (), nurses () and parliament members (). ark green represents individuals who strongly agreed, light green those who agreed to some extent, yellow those who neither disagreed nor agreed, light red those who disagreed to some extent, and dark red color those who strongly disagreed with the claim. States of being are ordered by proportion of laypeople considering them as a disease (those individuals who either strongly agreed or agreed to some extent). /o refers to disorder. Grief Ageing Smoking Wrinkles Tikkinen ym. BMJ Open 2012;2:e001632

Miten tehdään tau,? Esimerkkinä yliak,ivinen rakko

Miten tehdään tau,? Esimerkkinä yliak,ivinen rakko Miten tehdään tau,? Esimerkkinä yliak,ivinen rakko Kari Tikkinen HYKSin urologian klinikka, Helsingin yliopiston kansanterveys6eteen laitos, Suomen Akatemia ja Clinical Urology and Epidemiology (CUE) Working

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Statistical design. Tuomas Selander

Statistical design. Tuomas Selander Statistical design Tuomas Selander 28.8.2014 Introduction Biostatistician Work area KYS-erva KYS, Jyväskylä, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna Work tasks Statistical methods, selection and quiding Data analysis

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBM ja laboratorio Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBLM Arvioidaan laboratoriokokeiden vaikutuksia kliiniseen päätöksentekoon ja potilaan hoitotuloksiin mm. kliinistä epidemiologiaa, tilastotiedettä,

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen C++11 seminaari, kevät 2012 Johannes Koskinen Sisältö Mikä onkaan ongelma? Standardidraftin luku 29: Atomiset tyypit Muistimalli Rinnakkaisuus On multicore systems, when a thread writes a value to memory,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO Tutkimusintressit Asiantuntijuus ja teknologia: Hoitajan rooli teknologiavälitteisessä potilasohjauksessa Opettajan

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland

Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Surveillance and epidemiology of hepatitis C in Finland Markku Kuusi MD, PhD National Institute for Health and Welfare Infectious Disease Control Unit Register-based data [National Infectious Disease Register

Lisätiedot

Akateemiset fraasit Tekstiosa

Akateemiset fraasit Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen Broadly speaking, I agree with because Samaa mieltä jostakin näkökulmasta One is very much inclined to agree with because Samaa mieltä jostakin näkökulmasta Yleisesti ottaen olen

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Where can I find?... a room to rent?... a room to rent?... a hostel?... a hostel?... a hotel?... a hotel?...

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen Where can I find? Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi... a room to rent?... a hostel?... a hotel?... a bed and breakfast?... a camping site? What are the prices like

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Personal Letter. Letter - Address. Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A Helsinki Finland

Personal Letter. Letter - Address. Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A Helsinki Finland - Address Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A 01234 Helsinki Finland Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

FP3: Research task of UTA

FP3: Research task of UTA FP3: Research task of UTA Task 1.5.1 Acceptability The objective is to study arguments regarding bio-ccs in the Finnish print media. Research questions: How bio-ccs is perceived by different actors? Which

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot