VIRASTOT JA LAITOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRASTOT JA LAITOKSET"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKESKUKSEN JULKAISEMA HELSINKI 1978

2 ISBN

3 ALKUSANAT Käsillä oleva Helsingin kaupungin virastot ja laitokset -julkaisu on toimitettu samaan tapaan kuin edellisinäkin vuosina. Virastojen ja laitosten tilastotoimistoon lähettämiä toimintakertomuksia on jonkin verran lyhennetty, esitystapaa tiivistetty ja jäsentelyä yhdenmukaistettu. Julkaisun toimitustyötä on johtanut aktuaari Maija Krisd. Helsingissä kesäkuussa Eero Holstila

4

5 SISÄLLYS LUETTELO sivun :o sivut 1. Asunnonjakotoimikunta Asuntotuotantotoimikunta E Iin tarvike keskus Hankintakeskus hankintaneuvottelukunta, yleistä henkilökunta, hankintaosasto painatusosasto, talous Henkilöasiain keskus yleistä, organisaatio ja henkilökunta työvoimaosasto, työllisyyslakiasiat koulutustoiminta tutkimustoiminta, talous Holhouslautakunta 7. Hoitolaitosten suunnittelutoimikunta ja-toimisto suunnittelutoimikunta, toimisto rakennuskohteiden suunnittelu muu suunnittelu, talous Huoltotoimi huoltotoimenpiteet ja huoltoa saaneet, huoltoavunsaajat 44 laitoshoito ja vanhusten asuintalot irtolaishuolto, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto Toukolan hoitokoti, sosiaalilääkärin toiminta juopumuspidätykset, kodinhoitotoiminta opintojen tukeminen, invalidihuolto huoltolkn työtuvat, huoltotoimen kustannukset ja perityt kustannukset liitetaulut: 1. Laitoksissa hoidettujen henkilöiden ja heidän huoltopäiviensä luku v Katsaus huoltoapua ym. varten asetettujen huoltotoimistojen sekä rekisteritoimiston toimistotyöhön v Helsinkiläisten juopumuspidätykset v Juopumuksesta pidätetyt Helsingissä asuvat henkilöt iän ja pidätyskertojen mukaan v Kaasulaitos henkilökunta ja organisaatio toiminta, sivutoiminta, taloudellinen tulos Kaupunginarkisto yleistä, henkilökunta arkistonhoidon valvonta ja ohjaus kirjasto, opetustoiminta, talous kaupunginarkiston asiakirjojen käyttö yhteenveto ruotsiksi 76 j '

6 II 11. Kaupunginkanslia yleistä, organisaatio, henkilökunta hallinnollinen osasto talous-ja suunnitteluosasto lainopillinen osasto, yleinen osasto, matkailutoimisto Kaupunginkirjasto toiminnan kehitys, henkilökunta 111 tiedotus-, kirjastotoiminta 114 talous, kirjastolkn valvonnan alaiset yritykset 118 taulut: Lainojen jakautuminen kauno-ja tietokirjallisuuteen aikuisten sekä nuorten osastoilla Erikielisen kirjallisuuden lainausta valaiseva taulukko 120 yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi Kaupunginmuseo yleistä, henkilökunta kokoelmien hoito ja luettelointi valokuvaus-, tutkimus-ja julkaisutoiminta tiedotustoiminta, toimitilat, talous museossa kävijät, lahjoittajaluettelo yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi Kaupunkisuunnitteluvirasto yleistä, henkilökunta, projektitoiminta toiminnansuunnittelutsto, kansliaosasto asemakaavaosasto, yleis kaavaosasto liikennesuunnitteluosasto, talous Keskuspesula 16. Kiinteistövirasto yleistä, henkilökunta, toimitilat kansliaosasto, tonttiosasto kaupunkimittausosasto maatalousosasto, metsäosasto talo-osasto, viraston talous 17. Kotitalouslautakunta 18. Lasten päivähoitotoimi yleistä, organisaatio, henkilökunta hallinnollinen toiminta päivähoitotoiminta, talous. yhteenveto ruotsiksi taulut: 1. Lasten päiväkodit Kaupungin päiväkoteihin pyrkineet ja sijoitetut lapset Toimintapäivät ja läsnäolopäivät kunnallisissa lasten päiväkodeissa Päiväkodeissa hoidettavien lasten ikä Päiväkodeissa hoidettavien lasten äidinkieli Päiväkodeissa hoidettavien lasten vanhempien sosiaaliryhmä Päiväkodeissa olleiden lasten hoitoon ottamiseen vaikuttaneita syitä 7. Kunnallisiin päiväkoteihin verrattavat yksityiset päiväkodit ja niiden hoitopaikat

7 III 8. Toimintapäivät ja läsnäolopäivät kunnallisiin verrattavissa yksityisissä lasten päiväkodeissa Kaupungin v avustamat yksityiset päiväkodit Kaupungin leikkikentät ja kävijöiden lukumäärä keskim. v kesäkuukausina Lasten käyntikerrat kokovuotisilla leikkikentillä v Päiväkodeissa esiintyneet sairaustapaukset v Lasten päiväkodeissa sattuneet tapaturmat v Leikkikentillä sattuneet tapaturmat piirros: Lasten päivähoitotoimiston organisaatio v Lastensuojelutoimi yleistä, Ik, hallinnollinen toimisto lastenhuoltotoimisto, avohuolto, sijaishuolto laitoshoito,jälkihuolto,vajaamielishuolto suojelu kasvatustoimista, sosiaalilääkärin tsto elatusaputoimisto, väestöasiaintoimisto, asumuserosovittelut lastensuojelulkn alaiset laitokset, talous yhteenveto ruotsiksi 20. Leski-ja orpoeläkekassa 21. Liikennelaitos yleistä, henkilökunta, suunnittelu liikenne, liikennekalusto ja kunnossapito energian kulutus, radat ja väylät rakennustoiminta ja-suunnitelmat, tiedottaminen terveydenhuolto-ja sosiaalitoiminta ammattikoulu, turvallisuustoiminta löytötavaratoimisto, palvelupisteet, talous taulut: 1. Henkilökunnan rakenne ja muutokset Liikennelaitoksen tuloslaskelma Tulojen ja menojen suhteellinen jakautuminen tulo-ja menoryhmittäin Metrotoimisto henkilökunta, tiedotus-ja näyttelytoiminta suunnittelu-ja rakentaminen, talous 23. Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin toimisto 24. Nuorisotoimisto henkilökunta, toimipaikat askarteluneuvonta,avoimien ovien kerhotoiminta kunnallinen nuorisokerhotoiminta, koulutustoiminta opastus-ja tiedotustoiminta, talous taulut: 1. Avoimien ovien kerhotoiminta 2. Kerhokeskusten käyttö vuosina 1973 ja Moottorihalli-, askartelupaja- sekä liikennekoulutukseen liittyvä toiminta v Oikeusaputoimisto Oppisopimustoimisto Paikkalautakunnan toimisto

8 IV 28 Palolaitos yleiskatsaus, henkilökunta. 307 kalusto, palopostit ja vedenottopaikat, palovahingot 309 palonehkäisytoiminta, talous ja yleinen hallinto 314 varapalokunnat 315 piirrokset: 1. Hälytystoiminta Sairaankuljetusyksikköjen hälytykset vuosina taulu : Tulipalojen syttymispaikat ja-syyt v yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi Puutavarakeskus Raittiuslautakunnan toimisto Rakennustarkastusvirasto yleistä, organisaatio ja henkilökunta 331 rakentaminen ja sen valvonta, lupahakemusten käsittely 332 piirustusten tarkastaminen, työvaihetarkastelu ; 333 kaupungin harjoittama rakennustoiminta 336 rakentaminen poikkeusluvilla, muu toiminta 337 toimikunnat, neuvontatyö ja asiantuntija-avun antaminen 340 toimintaan vaikuttaneita tekijöitä, talous 342 liitteet: 1. Tilastotietoja rakennustoiminnasta Kuva 1. Rakennustoiminta Helsingissä Kuva 2. Asuntojen rakentaminen H :gissä Kuva 3. V myönnettyjen rakennuslupien mukaisten rakennusten tilavuus milj.m^ kuukausittain 348 Kuva 4. V valmistuneiden rakennusten tilavuus milj.m^ kuukausittain Kuva 5. Myönnetyt luvat kpl v Kuva 6. Pidetyt katselmukset kpl v Osallistuminen rakennustarkastustoimen asiantuntijana kaupungin, valtion ja seurakuntien asettamien toimikuntien työskentelyyn Rakennusvaltontaan liittyvien säännösten, ohjeiden ja normien muutoksia v Rakennusvirasto yleistä, hallinnollinen osasto 355 talousosasto, taloussuunnitteluosasto 357 talorakennusosasto, katurakennusosasto 361 puhtaanapito-osasto, puisto-osasto 370 järjestelytoimisto, viraston talous 375 taulut: 1. Puhdistamojen toiminta v Eri jätteenhävityspaikkoihin tuotu jätemäärä v Osaston toimesta kuljetetut jätemäärät v Jätteenkuljetuksen toimintakohtaiset suoritteet v Lumenkaatopaikkojen toiminnan vertailutilasto talvikaudelta Rakennusviraston menot v Rakennusviraston tulot v kuva 1. Helsingissä käsitellyt kaupunkijätemäärät Revisiovirasto

9 V Satamalaitos henkilökunta, taloudellinen kehitys alusliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne satamaliikenne-, varastoimis-ja laiturihuoltotoiminta nosturiosaston toiminta, satamarakennustoiminta taloudellinen tulos taulut: 1. Yksikkötavaran tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain 2. Yksikkötavaran tuonti liikennesuunnittain v ja Tavaraliikenne 4. Tulot ja menot Sähkölaitos yleistä, henkilökunta, organisaatio sähkön ja lämmön hankinta,sähkön myynti voimalaitokset, sähköasemat ja kaukokäyttö 404 kiinteistöt, kaukolämmitystoiminta, talous organisaatiokaavio taulut: Sähkön ja kaukolämmön hankinta v ja 1973 Sähkön myynti jakelualueelle kuluttajaryhmittäin Sähkönkuluttajien lukumäärä jakelualueella kuluttajaryhmittäin Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Teurastamolaitos yleistä, henkilökunta, yleinen teurastamo lihantarkastamo, laboratorio, käyttöosasto, syväjäädyttämö vihannes-, kalatukku keskus taulut: 1. Teurastusosastolla v eri kuukausina teurastetut ja tarkastetut eläinten ruhot. 2. Lihantarkastamossa v eri kuukausina tarkastetut eläinten ruhot 3. Teurastamon kautta yleiseen kulutukseen kuukausittain tulleet lihamäärät v Syväjäädyttämön pakkasvarastoihin kuukausittain säilytettäväksi tuodut elintarvike-erät v Kalan tuonti Helsinkiin lähipaikkakunnittain v Hylkäämiset ryhmiteltyinä syyn ja kohteiden mukaan, lihantarkastamo Hylkäämiset ryhmiteltyinä syyn ja kohteiden mukaan, teurastusosastot Menojen ja tulojen yhdistelmä v Omaisuustase Tulostase ' Tietokeskus Tilastotoimisto Ulosottovirasto Urheilu-ja ulkoiluvirasto 41. kanslia-, ohjaustoimisto teknillinen toimisto, urheiluosasto ulkoiluosasto, matkailijapalvelu, virkistys-ja viihdytystoiminta eläintarhaosasto, talous Vesilaitos

10 VI 42. Väestönsuojelukeskus henkilökunta, hallinnollinen toiminta, suunnittelutoiminta. 457 väestönsuojelumateriaali, viesti-, hälytys-, koulutustoiminta 458 valistus-, tiedotus-ja yhteistoiminta, talous. 460 taulut: 1. Väestönsuojelukeskuksen koulutustoiminta Helsingin Väestönsuojeluyhdisty ksen koulutustoiminta v Suomen Punaisen Ristin järjestämä koulutus Talokohtaiset väestönsuojat Helsingissä Helsingin kaup. väestönsuojelulkn hallinnossa ja rakenteilla olevat yleiset ja yhteiset sekä vss-organisaation kalliosuojat

11 I.Asunnonjakotoimi kunta Toimikunnan kokoonpano Kaupunginhallitus asetti päätöksellään uuden toimikunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Erkko Räsänen, varapuh.johtajaksi Väinö Lehto sekä jäseniksi Birgitta Buqhert, Jouko Helin, Veikko Leander, Väinö Lehto, Erkki Leimu, Lauri Suoranta, Jorma VVaronen ja Seppo Väätäinen. Toimikunta jakaantui kolmeen jaostoon seuraavasti: A-jaosto: pj. Jouko Helin ja jäseninä Erkki Leimu ja Jorma VVaronen; B-jaosto: pj. Erkko Räsänen ja jäseninä Birgitta Buchert ja Veikko Leander; C-jaosto: pj. Väinö Lehto ja jäseninä Lauri Suoranta ja Seppo Väätäinen. Khn ja asuntohallituksen periaateohjeet olivat edelleen samat paitsi että asuntohallituksen ohjeissa on tulorajat määriteltävä erikseen kullekin vuodelle. Toimikunta kokoontui toimikautena 39 ja jaostot 48 kertaa. Toiminta Vuokra-asuntojen jako Vuokra-asuntoja kuulutettiin haettavaksi , jolloin hakemuksia tuli Myöhem- Asuntomin jätettiin hakemusta, joten koko vuonna oli vuokra-asuntohakemuksia hakemukset Kertomusvuonna jaettiin vuokra-asuntoja seuraavasti: kpl Kiinteistö Oy Liusketie 9 108» Pelimannintie yhteensä 529 vanhoista kiinteistöyhtiöistä vapautuneita 505 kaikkiaan Asuntotyypit olivat 1 h-l-kk 4h + kja pinta-alat 29.5 m 99.5 m. Vuokra-asunnon saajat jakatuivat asunnon saannin perusteen mukaan seuraavasti: Lukumäärä häätö tai irtisanominen talon purkaminen vailla vakinaista asuntoa Asuntojen jakoperusteet

12 2 perheen erillään asuminen 26 työsuhdeasunnon menetys 54 asunnon kehnous tai ahtaus 182 lastensuojelu- ja huoltoviraston lausunnot 20 asuntotuotantotmk: n varaukset kiint.yhtiöiden työsuhdeasunnoiksi 5 ahdas tai huono kaupungin vuokra-asunto 73 yhteensä 529 Asunnon saaneista oli yksinäisiä 36, nuoria (v jälkeen syntyneitä) 91 ja yli 65-vuotiaita 22, minkä lisäksi jotkut iäkkäät henkilöt saivat asunnon päävuokralaiseksi sijoitetun perheen mukana. Perheitä, joista lapset asuntovaikeuksien vuoksi oli sijoitettu lastenkotiin, oli 20 ja sijoitettujen määrä 22. Valintaratkaisuihin vaikuttivat myös vakavammat pitkäaikaiset sairaudet. Lapsiperheiden vuokranmaksu kykyä arvosteltaessa otettiin huomioon perheelle maksettava asumistuki. Vuoden aikana vapautui vanhoista kiinteistöyhtiöistä 505 asuntoa, joista 108 käytettiin Khn velvoitteiden hoitamiseen ja 397 osoitettiin muille asunnontarvitsijoille, ensisijaisesti häädetyille. Asuntohakemukset Omistusasuntojen jako Omistusasuntoja kuulutettiin haettavaksi kaksi kertaa, jolloin hakemuksia tuli yhteensä Omistusasuntoja jaettiin seuraavasti: kpl Asunto Oy Kiertotähdentie 4» Maamiehentie 2 (Rakennus Oy) yhteensä 166 Huoneistotyypit olivat 1 h + pk - 4 h + k ja pinta-alat 31.5 m m 2. Osakkeen merkitsijöiden valinta Asunto Oy Kiertotähdentie 4: n osakkeenmerkitsijöiden valinnassa olivat Khn päätöksen mukaisesti ensisijaisina asunnonsaajaryhminä kaupungin saneeraus- ja asuntotuotanto-ohjelmaan kuuluvien kiinteistöjen omistajat ja vuokramiehet sekä kaupungin palveluksessa olevat ja kaupungin kiinteistöyhtiöiden vuokralaiset sekä muut pitempään Helsingissä asuneet helsinkiläiset. Työnjako A-jaosto A-jaosto käsitteli kaikki kuulutettuja omistusasuntoja koskevat hakemukset ja karsi niistä jakoohjeiden mukaisesti n. kaksinkertaisen määrän kutakin huoneistotyyppiä koskevia hakemuksia toimikunnan lopullista valintaa varten. Lisäksi A-jaosto valmisteli tärkeimpiä lausuntoja ja kuulutustekstejä. B-jaosto C-jaosto Toimikunta B-jaosto tutki uusien vuokra-asuntojen jakoehdotukset ja hakemukset, jotka toimikunta oli määrännyt tarkastukseen. C-jaosto käsitteli vanhoista kiinteistöyhtiöistä vapautuvien asuntojen jakamista ja mustalaisten valtionapuasuntojen jakoehdotuksia. Kaikki vuokra- ja omistusasuntohakemukset (yhteensä kpl) käsiteltiin toimikunnan kokouksissa. Epäselvien ja puutteellisten hakemusten tiedot tarkistettiin poliisi-, lastensuojelu- ja huoltoviranomaisilta tai asuntoasiaintoimiston tarkastajien kotikäynneillä. Toimikunta antoi pyydettyjä lausuntoja ja päätöksiä myös muiden kuin kaupungin rakennuttamien kiinteistöyhtiöiden asunnonjakoehdotuksista sekä lausuntoja Khlle eri mietinnöistä ja aloitteista sekä kantelu- ym. asioista. Kokouksissa käsiteltiin myös Khn toimeksiantoja sekä aravaosakeasuntojen lunastustarjouksia. Lunastustarjouksia oli 20, joista 4 keskinäistä asunnonvaihtoa.

13 3 2. Asuntotuotantotoimikunta Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano Asuntotuotantotoimikunnan puheenjohtajana toimi v apul.kaup.joht. Veikko O. Järvinen, varapuheenjohtajana arkkit. Väinö Tuukkanen sekä jäseninä prof. Georg H. Ekelund, dipj.ins. Kaarlo E. Pettinen, dipl.ins. Esko A. K. Korhonen, arkkit. Aulis E. Salo, dipl. ins. Lasse K. Juvonen ja arkkit. Jaakko Tolonen. Sihteerinä oli varat. Jarl Erik W. Kuhlefelt. Toimikunta Teknillisen jaoston puheenjohtajana toimi arkkit: Väinö Tuukkanen, varapuheenjohtajana dipl. ins. Kalevi Korhonen ja jäseninä prof. Georg Hilding Ekelund, arkkit. Aulis Salo, dipl. ins. Lasse Juvonen sekä sihteerinä Lauri Rautiainen. Teknillinen Jaos Toiminta Toimistotehtävät Toimikunnan toimistotehtäviä hoiti kiinteistöviraston asuntotuotantotoimisto. Kokoukset Kertomusvuoden aikana piti asuntotuotantotoimikunta 25 sekä sen teknillinen jaosto 24 kokousta. Lisäksi toimikunnan nimeämät työmaatoimikunnat pitivät rakenteilla olevien asuntorakennusohjelmien työmailla työmaakokouksia, katselmuksia ja tarkastuksia, joista kaikista kokouksista ja tarkastuksista laadittiin erilliset pöytäkirjat. Toimikunta teki kertomusvuoden aikana mm. seuraavat päätökset: v rakennusohjelmiin kuuluvien As-oy Alakiventie 6-, As-oy Alakiventie 7-, Kiinteistö-oy Soittajantie 6- ja Kiinteistö-oy Alakiventie 4- nimisten yhtiöiden rakennustöiden suorittaminen hyväksyttiin kokonaisvastuu-urakoina valittiin»v asuntorakennusohjelmien suunnittelijat» -toimikunta valittiin v asuntorakennusohjelmien urakoitsijat ja oikeutettiin toimisto allekirjoittamaan urakkasopimukset. Päätökset Asuntorakennusohjelmiin ja -tuotantoon liittyvät tehtävät Kertomusvuoden aikana suoritettiin erilaisia rakennusohjelmiin liittyviä tehtäviä seuraavasti: valvontatyö saatiin päätökseen vuosien asuntorakennusohjelmaan kuuluvilla rakennuksilla, jotka ilmenevät jäljempänä olevasta taulusta 1. kertomusvuonna rakenteilla olleet v rakennustyöt, joiden valmistuminen siirtyi v: een 1975 on esitetty taulussa 2.1. asuttavaan kuntoon valmistuneiden asuinhuoneistojen luovuttaminen ao. yhtiöiden hallintaan ja hoitoon selviää taulusta 2.2.

14 4 rakennustöitä käynnistettiin kertomusvuoden asuntorakennusohjelmien mukaisesti, ks. taulu 3. toimikunta johti asuntotuotantotoimikunnan vuosien asuntorakennusohjelmien suunnittelua, ks. taulu 4.1. kaupungin oma, vuosille vahvistettu asuntotuotanto-ohjelma selviää taulusta 4.2. Ohjelma toteutetaan Pohjois-Haagan, Kannelmäen, Taka-Töölön, Puistolan, Myllypuron ja Itäkeskuksen alueilla. Rakennustöiden suorittaminen ja -työvoiman käyttö Urakkatarjoukset Aikaisemmin omaksutun käytännön mukaisesti on rakennustyöt annettu rakennusohjelmittain asuntohallituksen antamien ohjeiden mukaan suoritetun urakkakilpailun perusteella halvimman hyväksytyn tarjouksen tehneelle urakoitsijaliikkeelle. Urakkasopimuksiin on sisällytetty kaupungin vahvistamat työvoiman käyttöohjeet, joita urakoit- sijat on velvoitettu noudattamaan kaikilta niiltä osin, missä ne eivät poikkea asuntohallituksen antamista vastaavista ohjeista. Työvoiman käyttö Talous Kertomusvuoden aikana kaupunginhallitus myönsi toimikunnan käyttöön mk. Rahoitus Valmiiksirakennettujen rakennusohjelmien hankintakustannusten rahoitus toteutettiin seuraavasti: I Valtionkonttori asuntolaina ,- Ensisijaiset lainat raha- ja vakuutuslaitokset , Helsingin kaupunki , III Omat varat osakepääoma osakkaiden rahoittama Yhteensä mk ,- Käteiskassa Pienehköjä heti maksettavia kuluja varten on asuntotuotantotoimiston hallussa kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti markan käteiskassa, josta pidetään erillistä kassakirjaa ja laaditaan määräajoin maksetuista menoista tilitykset ja alistetaan ne asuntotuotantotoimikunnan hyväksyttäväksi. Toimikunnan yleiskustannukset. Kertomusvuoden aikana olivat toimikunnan ja asuntotuotantotoimiston yleiskustannukset yht mk. Yleiskustannukset jaettiin tai jaetaan toimikunnan rakennuttamien rakennusohjelmien lattianeliömetrisuhteessa. Valmiiksirakennettuia kiinteistöyhtiöitä veloitettiin yhtiöiden tarkastajien palkkaus- ym. kustannuksilla 0.03 mk/m Taulukot Taulu 1. Kertomusvuoden aikana valmistuneet vuosien asuntorakennusohjelmaan kuuluneet rakennukset, jotka valvontatyön päätyttyä luovutettiin kertomusvuonna ao. yhtiöille:

15 5 Rakennusohjelma Raken n u s t e n Asuinhuoneistojen keskim. Asuntohallituksen hyväksymä luku- tilavuus pinta- luku- pintaalhintselvitys- 2 2 m m mmk loppu- loppu- 3 määrä m ala määrä pvm. Asunto oy Juhana Herttuantie 12 Kannelmäen pientalot Pyynikintie yhteensä 44+4 (muu paitsi asuinala yh t.) (325) (1 156) (1 481) ) Vahvistamatta Taulu 2:1. Rakenteilla olevat vuoden rakennusohjelmat, joiden rakennustöiden valmiiksisaattaminen siirtyi v:een Rakennusten Asuinhuoneistojen pinta- keskim. Arvioidut Rakennus- Rakennusohj elma luku- tilavuus ala luku- pinta- hankinta- työt 3 2 ala määrä m m määrä 2 kustannukset aloitettu m mmk. 1. Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö oy Sähköttäjänkatu (lastentarha, myymälä - ja toimistotilat) (2 599) Pelimannintie (palvelutilat) (1 220) Liusketie (palvelutilat) (488) Kasöörinkatu (toimistotilat, autohalli) (2 700) Pakkamestarink (toimistotilat, päiväkoti/ myymälä, autohalli)» (4 175) yhteensä 22-h (muut paitsi asuinala yht.) (11 182)' 2. Asunto-osakeyhtiöt Asunto oy Kiertotähdentie (lastentarha, palvelutilat] I (470) Kaikkiaan (muut paitsi as.huoneistoala yht.) (11 652)

16 6 Taulu 2:2. Asuttavaan kuntoon valmistuneita asuinhuoneistoja luovutettiin ao. yhtiöiden hallitusten hallintaan ja hoitoon seuraavasti: asuinhuoneistoja Kiinteistö oy Sähköttäjänkatu 1» Pelimannintie 15» Liusketie 9 Asunto oy Juhana Herttuan tie 12 Pyynikintie 5 Kannelmäen pientalot Kiertotähdentie (140 vanhusten asuntoa) yhteensä 923 Taulu 3. Kertomusvuoden asuntorakennusohjelmien mukaisten rakennustöiden käynnistäminen. Rakennusohj elma Rakennusten Asuinhuoneistojen Arvioidut Rakennuspinta- keskim. lukumäärä m 2 määrä ala kustan- aloittamis- tilavuus hankinta- töiden luku- pinta- 3 ala m 2 nukset pvm. m mmk /. Kiinteistöyhtiöt Kiint. oy Vesalan pientalot (palvelutilat) (156) Lassi n laakso (lastentalo) (1 300) yhteensä _ (muu paitsi asuinala yht.) (1 456) 2. Asunto-osakeyhtiöt Asunto oy Hirsipadontie (palvelutilat) (195) Vesalan pientalot (palvelutilat) (275) yhteensä _ (muu paitsi asuinala yht.) (470) Kaikkiaan _ (muu paitsi asuinala kaikkiaan) (1 926) I

17 7 Taulu 4:1. Vuosien rakennusohjelmat, joille on anottu asuntohallitukselta asuntolai naa vuosien asuntorakennusmäärärahoista. Yhtiön nimi Raken- Asuinhuoneistojen Arvioidut nuksen pintaalmääalkustan- 3 m 2 rä keskim. nukset luku- pinta- hankinta- tilavuus m m2 mmk Rak.työt suunniteltu aloitettavaksi pvm 1. Kiinteistöyhtiöt v Kiinteistö oy Käsityöläisent Aksiisipolku syksy-75 (vanhustentalo) Äyripolku » Pukinmäki palvelutila 696 Alakivi palvelutila 995 Liusketie syksy-75 palvelutila 805 v Kiinteistö oy Jännetie (liittyy aluerak.sop.kaup. rahoitus 6%) Puroniitynpolku » Itämarja Asiakkaan katu lokak.-75 palvelutila 146 Alakiventie lokak.-75 palvelutila 800 Palovartijantie marrask.-75 Lassi n laakso lastentaloja myymälä » Soittajantie syksy-75 palvelutilat Ruusulankatu » palvelutilat 794 Maapadontie » Lohkopellontie » Koskelan vanhustentalo » palvelutila 77 Puistolan lastentalo ja myymälä » 2. Asunto-osakeyhtiöt v Asunto oy Käsityöläisentie Palovartijantie » Pukinmäki Punnuspolku O 3.2 sy ksy-75

18 8 (jatk.) v Asunto oy Asiakkaan katu lokak.-75 palvelutila 808 Oikopolku heinäk.-75 Alakiventie lokak.-75 Alakiventie » palvelutila 550 Länsi-Vesalan pientalot heinäk.-75 Hirviholmantie » Sepeteuksentie » yhteensä - kiinteistöyhtiöt (muu kuin asuinala) (8 393) - asuntoyhtiöt (muu kuin asuinala) (1 358) Kaikkiaan (9 751) Taulu 4:2. V: Ile vahvistettu kaupungin oma v rakennusohjelma: lukumäärä 2 k m vuokra-asuntoja n. 800 n vanhustenasuntoja» 250» omistusasuntoja» 400» Yhteensä n n

19 9 3. Elintarvikekeskus Henkilökunta Henkilökunnan lukumäärä oli v:n 1974 lopussa 176 (ed. v. 178), josta ruokatehtaassa 44 (45), ruokaloissa 108 (107), kuljetuselimessä 10 (10) sekä kassa- ja tiliosastolla 14 (16) henkilöä. Vakinaisia viranhaltijoita oli 43 (49), tilapäisiä viranhaltijoita 1 (1) ja työsopimussuhteessa 132 (128) henkilöä. Palvelukseen otettiin vuoden aikana 77 (63) henkilöä. Henkilökunnasta siirtyi eläkkeelle 7 (5) ja muihin kaupungin laitoksiin 7 (3) sekä kaupungin palveluksesta erosi 63 ( 52). Henkilökunnan sairaus-, tapaturma- ja äitiyslomia oli vuoden aikana yhteensä (3 734) päivää. Tämä vastaa keskimääräisesti laskettuna noin 11 (10) henkilön yhtäjaksoista poissaoloa työstä. Lukumäärä Vaihtuvuus Sairaus ym. poissaolot Työterveys- huolto Koulutus Henkilökunnan työterveyshuolto perustui voimaantulleeseen työterveyshuo/tosääntöön. Ensisijaisesti pyrittiin keskittymään sairauksia ennalta ehkäisevään työhön. Kaupungin johtava työterveydenhuoltolääkäri suoritti työhöntulotarkastuksen 43 henkilölle. Terveydenhoitolain perusteella kaikille työntekijöille suoritetussa salmonellatutkimuksessa ei todettu yhtään tautitapausta. Myöskään tuberkuloosilain mukaisesti suoritetuissa pienoisröntgenkuvauksissa ei löydetty tuberkuloosia. Muita terveystarkastuksia suoritettiin 141 henkilölle ja kuulotutkimuksia 50 henkilölle. Työterveyshoitajalla oli vastaanotto aamuisin klo 8 9. Sairaanhoito oli lähinnä ensiapuluonteista. Työterveyshoitaja osallistui myös työturvallisuuselimen suorittamiin työpaikkata r kas tus käyn te ih in. Laitoksen henkilökunnasta osallistui kertomusvuoden aikana kaupungin omiin eri koulutustilaisuuksiin 7 henkilöä sekä osanottajia lähetettiin myös ulkopuolisten järjestämille kursseille, luentopäiville ym. Toiminta Elintarvikekeskuksen tehtävänä on valmistaa ruokaa kaupungin laitoksille ja hoitaa kaupungin henkilökunnalle tarkoitettuja toimipaikkaruokaloita sekä kaupunginhallituksen luvalla suorittaa muutakin ruuan välittämistä ja myyntiä. Elintarvikekeskuksessa valmistettiin ja valmiita ruokia toimitettiin yhteensä 142 (ed. v. 140) paikkaan seuraavasti: annosta annosta Kouluruokaa - kansakouluille keittoa eineksiä dieettiä ammattikouluille keittoa eineksiä - muille kouluille keittoa Ruuan valmistus ia toimittaminen eri kohteisiin

20 10 lasten päiväkodeille keittoa eineksiä - leikkikentille ja koulupuutarhoille keittoa henkilö kuntaruokaa -toimipaikkaruokaloille huoltolautakunnan työtuville va i hetyö kes ku kse 11 e muille laitoksille yht kaupunginhallituksen tilaisuuksiin - kaupungintaloon muihin tilaisuuksiin Yhteensä ( ) Ruokatehtaan toiminnan kehittämisessä kohdistettiin päähuomio valmistettavien tuotteiden valintaan ja valmistusmenetelmien kehittämiseen laitoksen kiinteistön sallimissa rajoissa. Kouluruokalistan muutos syyslukukaudella aiheutti muutoksia ruokatehtaan toiminnassa. Tehtaalla välttämättömät kehittämistoimenpiteet, esijäähdyttämön rakentaminen ja 3. pinnavaunu-uunin asennus valmistuivat vasta vuoden lopulla. Vuoden aikana lisääntyivät huomattavimmin raakaraasteet, joita ruokatehtaalta toimitettiin sekä kouluille että toimipaikkaruokaloille. Tehtaan valmistuskapasiteetti oli kertomusvuoden aikana kokonaisuudessaan käytössä. Elintarvikekeskuksen toimintaan kuului seuraavien kaupungin virastojen ja laitosten henkilökun- nalle tarkoitettujen toimipaikkaruokaloiden ja automaattipisteiden hoitaminen: Herttoniemen ja Kallion virastotalojen sekä Kaupungintalon ja kaupunkisuunnitteluviraston virkamiesruokalat, Alp- pirinteen, viisi liikennelaitoksen, kaksi palolaitoksen, neljä rakennusviraston, seitsemän sähkölaitoksen ja kolme vesilaitoksen ruokalaa sekä lisäksi metrotoimiston, pääkirjaston ja llmala l:n ruoka-automaatit. Toimipaikkaruokalat ja automaattipisteet Toimipaikkaruokaloissa laskettiin käyneen kertomusvuoden aikana kaikkiaan n asiakasta. Asiakasmäärä oli kuukausittain (heinäkuu maaliskuu). Toimipaikkaruokaloiden keittiöissä valmistettiin yhteensä ruoka-annosta. Lisäksi toimipaikkaruokaloissa järjestettiin kaupungin virastojen ja laitosten tilaisuuksia. Hinnat olivat kertomusvuoden aikana 16 (12) % kvston v vahvistaman luontoissuoritussäännön edellyttämää hintatasoa alhaisemmat, mikä aiheutti elintarvikekeskukselle alijäämää. Kireästä rahatilanteesta johtuva kaupungin määrärahojen supistaminen vaikeutti kertomusvuonna ruokaloiden hoitamista ja niistä oli 9 heinäkuun ajan suljettuna. Sulkemisella saavutettiin tarkistetun toimintasuunnitelman edellyttämä toiminnan pienentyminen, mutta kustannuksia ei kuitenkaan pystytty vähentämään vastaavassa määrin, koska kustannukset ovat osittain luonteeltaan kiinteitä.»kaupunginkellari» Kaupungintalon keittiön toimintaan sisältyi kaupunginhallituksen edustustilaisuuksien tarjoilun ja»kaupunginkellari» -nimisen ravintolan sekä em, Kaupungintalon henkilökunnan ruokalan hoitaminen. Henkilökuntaruokala oli heinäkuun ajan suljettuna. Tuotekehittely kohdistui ensisijaisesti tuotteitten valmistusohjeitten parantamiseen ja siten tuot- teitten laadun parantamiseen ja tuotantokustannusten kurissapitämiseen. Kertomusvuoden aikana laadittiin yhtenäiset annosteluohjeet toimipaikkaruokaloita varten. Tuotteiden laadun parantamista ja uusien tuotteiden kehittämistä toimipaikkaruokaloita varten rajoitti hinnoittelun jälkeenjääneisyys, joka pakotti kiinnittämään tuotekehittelyssäkin päähuomion kustannuskysymyksiin. Tuotekehitte/y

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 7 1971 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1974 SI S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Alkusanat 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 5 1969 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1972 S I S Ä L L Y S L U E T T E LO Alkulause 1. Pai kk ai au t ak u nnan toimisto.. 2. Kiinteistövirasto.

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 3 1967 HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 19 6 9 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause III 1. Palkkalautakunnan toimisto * 1 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

6. Järjestelytoimisto

6. Järjestelytoimisto 6. Järjestelytoimisto Toiminnan pääpaino v. 1956 oli erilaisissa rationalisoimistutkimuksissa, jotka kohdistuivat organisaatio-, työmenetelmä- ja järjestelykysymyksiin. Huomattava osa toimistotutkimuksista

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1961 puheenjohtajana os. pääll. Valtter Laitinen, varapuheenjohtajana yli-ins. Harald Backman

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1961 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 86 1973 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1976 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. Kaupu ngin valtuusto 1. Yleistä kunnallishallintoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 Paasipaino, Helsinki 1965 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISE MA HELSINKI 1961 Paasipaino 1961 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4. Kiinteistölautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 66 1953 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. * Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISE MA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005 Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. 1 Sisällyslyettelo Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja

Lisätiedot

34. Liikennelaitos 1}

34. Liikennelaitos 1} 34. Liikennelaitos 1} s Kertomusvuonna keskittyi laitoksen toiminta edelleen liikenteen parantamiseen siinä laajuudessa kuin köytettävissä oleva kalusto sen salli. Tällöin koetettiin lähinnä tyydyttää

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lahden TALOT Oy. Miljoonakylästä. matalaenergiataloon

Lahden TALOT Oy. Miljoonakylästä. matalaenergiataloon Lahden TALOT Oy 19982013 Miljoonakylästä matalaenergiataloon Miljoonakylästä matalaenergiataloon Miljoonakylästä matalaenergiataloon Lahden Talot Oy 1998 2013 Toimittanut Teija Horppu Lahden Talot Oy Lukijalle

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009

KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009 KRISTIINANKAUPUNKI tilinpäätös 2009 KAUPUNGINHALLITUS 2010 Kristiinankaupunki Tilinpäätös 2009 3 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto sivu 5 2. Tilinpäätös ja toimintakertomus kuntalain ja kirjanpitolain

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot