VIRASTOT JA LAITOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRASTOT JA LAITOKSET"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKESKUKSEN JULKAISEMA HELSINKI 1978

2 ISBN

3 ALKUSANAT Käsillä oleva Helsingin kaupungin virastot ja laitokset -julkaisu on toimitettu samaan tapaan kuin edellisinäkin vuosina. Virastojen ja laitosten tilastotoimistoon lähettämiä toimintakertomuksia on jonkin verran lyhennetty, esitystapaa tiivistetty ja jäsentelyä yhdenmukaistettu. Julkaisun toimitustyötä on johtanut aktuaari Maija Krisd. Helsingissä kesäkuussa Eero Holstila

4

5 SISÄLLYS LUETTELO sivun :o sivut 1. Asunnonjakotoimikunta Asuntotuotantotoimikunta E Iin tarvike keskus Hankintakeskus hankintaneuvottelukunta, yleistä henkilökunta, hankintaosasto painatusosasto, talous Henkilöasiain keskus yleistä, organisaatio ja henkilökunta työvoimaosasto, työllisyyslakiasiat koulutustoiminta tutkimustoiminta, talous Holhouslautakunta 7. Hoitolaitosten suunnittelutoimikunta ja-toimisto suunnittelutoimikunta, toimisto rakennuskohteiden suunnittelu muu suunnittelu, talous Huoltotoimi huoltotoimenpiteet ja huoltoa saaneet, huoltoavunsaajat 44 laitoshoito ja vanhusten asuintalot irtolaishuolto, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto Toukolan hoitokoti, sosiaalilääkärin toiminta juopumuspidätykset, kodinhoitotoiminta opintojen tukeminen, invalidihuolto huoltolkn työtuvat, huoltotoimen kustannukset ja perityt kustannukset liitetaulut: 1. Laitoksissa hoidettujen henkilöiden ja heidän huoltopäiviensä luku v Katsaus huoltoapua ym. varten asetettujen huoltotoimistojen sekä rekisteritoimiston toimistotyöhön v Helsinkiläisten juopumuspidätykset v Juopumuksesta pidätetyt Helsingissä asuvat henkilöt iän ja pidätyskertojen mukaan v Kaasulaitos henkilökunta ja organisaatio toiminta, sivutoiminta, taloudellinen tulos Kaupunginarkisto yleistä, henkilökunta arkistonhoidon valvonta ja ohjaus kirjasto, opetustoiminta, talous kaupunginarkiston asiakirjojen käyttö yhteenveto ruotsiksi 76 j '

6 II 11. Kaupunginkanslia yleistä, organisaatio, henkilökunta hallinnollinen osasto talous-ja suunnitteluosasto lainopillinen osasto, yleinen osasto, matkailutoimisto Kaupunginkirjasto toiminnan kehitys, henkilökunta 111 tiedotus-, kirjastotoiminta 114 talous, kirjastolkn valvonnan alaiset yritykset 118 taulut: Lainojen jakautuminen kauno-ja tietokirjallisuuteen aikuisten sekä nuorten osastoilla Erikielisen kirjallisuuden lainausta valaiseva taulukko 120 yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi Kaupunginmuseo yleistä, henkilökunta kokoelmien hoito ja luettelointi valokuvaus-, tutkimus-ja julkaisutoiminta tiedotustoiminta, toimitilat, talous museossa kävijät, lahjoittajaluettelo yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi Kaupunkisuunnitteluvirasto yleistä, henkilökunta, projektitoiminta toiminnansuunnittelutsto, kansliaosasto asemakaavaosasto, yleis kaavaosasto liikennesuunnitteluosasto, talous Keskuspesula 16. Kiinteistövirasto yleistä, henkilökunta, toimitilat kansliaosasto, tonttiosasto kaupunkimittausosasto maatalousosasto, metsäosasto talo-osasto, viraston talous 17. Kotitalouslautakunta 18. Lasten päivähoitotoimi yleistä, organisaatio, henkilökunta hallinnollinen toiminta päivähoitotoiminta, talous. yhteenveto ruotsiksi taulut: 1. Lasten päiväkodit Kaupungin päiväkoteihin pyrkineet ja sijoitetut lapset Toimintapäivät ja läsnäolopäivät kunnallisissa lasten päiväkodeissa Päiväkodeissa hoidettavien lasten ikä Päiväkodeissa hoidettavien lasten äidinkieli Päiväkodeissa hoidettavien lasten vanhempien sosiaaliryhmä Päiväkodeissa olleiden lasten hoitoon ottamiseen vaikuttaneita syitä 7. Kunnallisiin päiväkoteihin verrattavat yksityiset päiväkodit ja niiden hoitopaikat

7 III 8. Toimintapäivät ja läsnäolopäivät kunnallisiin verrattavissa yksityisissä lasten päiväkodeissa Kaupungin v avustamat yksityiset päiväkodit Kaupungin leikkikentät ja kävijöiden lukumäärä keskim. v kesäkuukausina Lasten käyntikerrat kokovuotisilla leikkikentillä v Päiväkodeissa esiintyneet sairaustapaukset v Lasten päiväkodeissa sattuneet tapaturmat v Leikkikentillä sattuneet tapaturmat piirros: Lasten päivähoitotoimiston organisaatio v Lastensuojelutoimi yleistä, Ik, hallinnollinen toimisto lastenhuoltotoimisto, avohuolto, sijaishuolto laitoshoito,jälkihuolto,vajaamielishuolto suojelu kasvatustoimista, sosiaalilääkärin tsto elatusaputoimisto, väestöasiaintoimisto, asumuserosovittelut lastensuojelulkn alaiset laitokset, talous yhteenveto ruotsiksi 20. Leski-ja orpoeläkekassa 21. Liikennelaitos yleistä, henkilökunta, suunnittelu liikenne, liikennekalusto ja kunnossapito energian kulutus, radat ja väylät rakennustoiminta ja-suunnitelmat, tiedottaminen terveydenhuolto-ja sosiaalitoiminta ammattikoulu, turvallisuustoiminta löytötavaratoimisto, palvelupisteet, talous taulut: 1. Henkilökunnan rakenne ja muutokset Liikennelaitoksen tuloslaskelma Tulojen ja menojen suhteellinen jakautuminen tulo-ja menoryhmittäin Metrotoimisto henkilökunta, tiedotus-ja näyttelytoiminta suunnittelu-ja rakentaminen, talous 23. Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin toimisto 24. Nuorisotoimisto henkilökunta, toimipaikat askarteluneuvonta,avoimien ovien kerhotoiminta kunnallinen nuorisokerhotoiminta, koulutustoiminta opastus-ja tiedotustoiminta, talous taulut: 1. Avoimien ovien kerhotoiminta 2. Kerhokeskusten käyttö vuosina 1973 ja Moottorihalli-, askartelupaja- sekä liikennekoulutukseen liittyvä toiminta v Oikeusaputoimisto Oppisopimustoimisto Paikkalautakunnan toimisto

8 IV 28 Palolaitos yleiskatsaus, henkilökunta. 307 kalusto, palopostit ja vedenottopaikat, palovahingot 309 palonehkäisytoiminta, talous ja yleinen hallinto 314 varapalokunnat 315 piirrokset: 1. Hälytystoiminta Sairaankuljetusyksikköjen hälytykset vuosina taulu : Tulipalojen syttymispaikat ja-syyt v yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi Puutavarakeskus Raittiuslautakunnan toimisto Rakennustarkastusvirasto yleistä, organisaatio ja henkilökunta 331 rakentaminen ja sen valvonta, lupahakemusten käsittely 332 piirustusten tarkastaminen, työvaihetarkastelu ; 333 kaupungin harjoittama rakennustoiminta 336 rakentaminen poikkeusluvilla, muu toiminta 337 toimikunnat, neuvontatyö ja asiantuntija-avun antaminen 340 toimintaan vaikuttaneita tekijöitä, talous 342 liitteet: 1. Tilastotietoja rakennustoiminnasta Kuva 1. Rakennustoiminta Helsingissä Kuva 2. Asuntojen rakentaminen H :gissä Kuva 3. V myönnettyjen rakennuslupien mukaisten rakennusten tilavuus milj.m^ kuukausittain 348 Kuva 4. V valmistuneiden rakennusten tilavuus milj.m^ kuukausittain Kuva 5. Myönnetyt luvat kpl v Kuva 6. Pidetyt katselmukset kpl v Osallistuminen rakennustarkastustoimen asiantuntijana kaupungin, valtion ja seurakuntien asettamien toimikuntien työskentelyyn Rakennusvaltontaan liittyvien säännösten, ohjeiden ja normien muutoksia v Rakennusvirasto yleistä, hallinnollinen osasto 355 talousosasto, taloussuunnitteluosasto 357 talorakennusosasto, katurakennusosasto 361 puhtaanapito-osasto, puisto-osasto 370 järjestelytoimisto, viraston talous 375 taulut: 1. Puhdistamojen toiminta v Eri jätteenhävityspaikkoihin tuotu jätemäärä v Osaston toimesta kuljetetut jätemäärät v Jätteenkuljetuksen toimintakohtaiset suoritteet v Lumenkaatopaikkojen toiminnan vertailutilasto talvikaudelta Rakennusviraston menot v Rakennusviraston tulot v kuva 1. Helsingissä käsitellyt kaupunkijätemäärät Revisiovirasto

9 V Satamalaitos henkilökunta, taloudellinen kehitys alusliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne satamaliikenne-, varastoimis-ja laiturihuoltotoiminta nosturiosaston toiminta, satamarakennustoiminta taloudellinen tulos taulut: 1. Yksikkötavaran tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain 2. Yksikkötavaran tuonti liikennesuunnittain v ja Tavaraliikenne 4. Tulot ja menot Sähkölaitos yleistä, henkilökunta, organisaatio sähkön ja lämmön hankinta,sähkön myynti voimalaitokset, sähköasemat ja kaukokäyttö 404 kiinteistöt, kaukolämmitystoiminta, talous organisaatiokaavio taulut: Sähkön ja kaukolämmön hankinta v ja 1973 Sähkön myynti jakelualueelle kuluttajaryhmittäin Sähkönkuluttajien lukumäärä jakelualueella kuluttajaryhmittäin Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Teurastamolaitos yleistä, henkilökunta, yleinen teurastamo lihantarkastamo, laboratorio, käyttöosasto, syväjäädyttämö vihannes-, kalatukku keskus taulut: 1. Teurastusosastolla v eri kuukausina teurastetut ja tarkastetut eläinten ruhot. 2. Lihantarkastamossa v eri kuukausina tarkastetut eläinten ruhot 3. Teurastamon kautta yleiseen kulutukseen kuukausittain tulleet lihamäärät v Syväjäädyttämön pakkasvarastoihin kuukausittain säilytettäväksi tuodut elintarvike-erät v Kalan tuonti Helsinkiin lähipaikkakunnittain v Hylkäämiset ryhmiteltyinä syyn ja kohteiden mukaan, lihantarkastamo Hylkäämiset ryhmiteltyinä syyn ja kohteiden mukaan, teurastusosastot Menojen ja tulojen yhdistelmä v Omaisuustase Tulostase ' Tietokeskus Tilastotoimisto Ulosottovirasto Urheilu-ja ulkoiluvirasto 41. kanslia-, ohjaustoimisto teknillinen toimisto, urheiluosasto ulkoiluosasto, matkailijapalvelu, virkistys-ja viihdytystoiminta eläintarhaosasto, talous Vesilaitos

10 VI 42. Väestönsuojelukeskus henkilökunta, hallinnollinen toiminta, suunnittelutoiminta. 457 väestönsuojelumateriaali, viesti-, hälytys-, koulutustoiminta 458 valistus-, tiedotus-ja yhteistoiminta, talous. 460 taulut: 1. Väestönsuojelukeskuksen koulutustoiminta Helsingin Väestönsuojeluyhdisty ksen koulutustoiminta v Suomen Punaisen Ristin järjestämä koulutus Talokohtaiset väestönsuojat Helsingissä Helsingin kaup. väestönsuojelulkn hallinnossa ja rakenteilla olevat yleiset ja yhteiset sekä vss-organisaation kalliosuojat

11 I.Asunnonjakotoimi kunta Toimikunnan kokoonpano Kaupunginhallitus asetti päätöksellään uuden toimikunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Erkko Räsänen, varapuh.johtajaksi Väinö Lehto sekä jäseniksi Birgitta Buqhert, Jouko Helin, Veikko Leander, Väinö Lehto, Erkki Leimu, Lauri Suoranta, Jorma VVaronen ja Seppo Väätäinen. Toimikunta jakaantui kolmeen jaostoon seuraavasti: A-jaosto: pj. Jouko Helin ja jäseninä Erkki Leimu ja Jorma VVaronen; B-jaosto: pj. Erkko Räsänen ja jäseninä Birgitta Buchert ja Veikko Leander; C-jaosto: pj. Väinö Lehto ja jäseninä Lauri Suoranta ja Seppo Väätäinen. Khn ja asuntohallituksen periaateohjeet olivat edelleen samat paitsi että asuntohallituksen ohjeissa on tulorajat määriteltävä erikseen kullekin vuodelle. Toimikunta kokoontui toimikautena 39 ja jaostot 48 kertaa. Toiminta Vuokra-asuntojen jako Vuokra-asuntoja kuulutettiin haettavaksi , jolloin hakemuksia tuli Myöhem- Asuntomin jätettiin hakemusta, joten koko vuonna oli vuokra-asuntohakemuksia hakemukset Kertomusvuonna jaettiin vuokra-asuntoja seuraavasti: kpl Kiinteistö Oy Liusketie 9 108» Pelimannintie yhteensä 529 vanhoista kiinteistöyhtiöistä vapautuneita 505 kaikkiaan Asuntotyypit olivat 1 h-l-kk 4h + kja pinta-alat 29.5 m 99.5 m. Vuokra-asunnon saajat jakatuivat asunnon saannin perusteen mukaan seuraavasti: Lukumäärä häätö tai irtisanominen talon purkaminen vailla vakinaista asuntoa Asuntojen jakoperusteet

12 2 perheen erillään asuminen 26 työsuhdeasunnon menetys 54 asunnon kehnous tai ahtaus 182 lastensuojelu- ja huoltoviraston lausunnot 20 asuntotuotantotmk: n varaukset kiint.yhtiöiden työsuhdeasunnoiksi 5 ahdas tai huono kaupungin vuokra-asunto 73 yhteensä 529 Asunnon saaneista oli yksinäisiä 36, nuoria (v jälkeen syntyneitä) 91 ja yli 65-vuotiaita 22, minkä lisäksi jotkut iäkkäät henkilöt saivat asunnon päävuokralaiseksi sijoitetun perheen mukana. Perheitä, joista lapset asuntovaikeuksien vuoksi oli sijoitettu lastenkotiin, oli 20 ja sijoitettujen määrä 22. Valintaratkaisuihin vaikuttivat myös vakavammat pitkäaikaiset sairaudet. Lapsiperheiden vuokranmaksu kykyä arvosteltaessa otettiin huomioon perheelle maksettava asumistuki. Vuoden aikana vapautui vanhoista kiinteistöyhtiöistä 505 asuntoa, joista 108 käytettiin Khn velvoitteiden hoitamiseen ja 397 osoitettiin muille asunnontarvitsijoille, ensisijaisesti häädetyille. Asuntohakemukset Omistusasuntojen jako Omistusasuntoja kuulutettiin haettavaksi kaksi kertaa, jolloin hakemuksia tuli yhteensä Omistusasuntoja jaettiin seuraavasti: kpl Asunto Oy Kiertotähdentie 4» Maamiehentie 2 (Rakennus Oy) yhteensä 166 Huoneistotyypit olivat 1 h + pk - 4 h + k ja pinta-alat 31.5 m m 2. Osakkeen merkitsijöiden valinta Asunto Oy Kiertotähdentie 4: n osakkeenmerkitsijöiden valinnassa olivat Khn päätöksen mukaisesti ensisijaisina asunnonsaajaryhminä kaupungin saneeraus- ja asuntotuotanto-ohjelmaan kuuluvien kiinteistöjen omistajat ja vuokramiehet sekä kaupungin palveluksessa olevat ja kaupungin kiinteistöyhtiöiden vuokralaiset sekä muut pitempään Helsingissä asuneet helsinkiläiset. Työnjako A-jaosto A-jaosto käsitteli kaikki kuulutettuja omistusasuntoja koskevat hakemukset ja karsi niistä jakoohjeiden mukaisesti n. kaksinkertaisen määrän kutakin huoneistotyyppiä koskevia hakemuksia toimikunnan lopullista valintaa varten. Lisäksi A-jaosto valmisteli tärkeimpiä lausuntoja ja kuulutustekstejä. B-jaosto C-jaosto Toimikunta B-jaosto tutki uusien vuokra-asuntojen jakoehdotukset ja hakemukset, jotka toimikunta oli määrännyt tarkastukseen. C-jaosto käsitteli vanhoista kiinteistöyhtiöistä vapautuvien asuntojen jakamista ja mustalaisten valtionapuasuntojen jakoehdotuksia. Kaikki vuokra- ja omistusasuntohakemukset (yhteensä kpl) käsiteltiin toimikunnan kokouksissa. Epäselvien ja puutteellisten hakemusten tiedot tarkistettiin poliisi-, lastensuojelu- ja huoltoviranomaisilta tai asuntoasiaintoimiston tarkastajien kotikäynneillä. Toimikunta antoi pyydettyjä lausuntoja ja päätöksiä myös muiden kuin kaupungin rakennuttamien kiinteistöyhtiöiden asunnonjakoehdotuksista sekä lausuntoja Khlle eri mietinnöistä ja aloitteista sekä kantelu- ym. asioista. Kokouksissa käsiteltiin myös Khn toimeksiantoja sekä aravaosakeasuntojen lunastustarjouksia. Lunastustarjouksia oli 20, joista 4 keskinäistä asunnonvaihtoa.

13 3 2. Asuntotuotantotoimikunta Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano Asuntotuotantotoimikunnan puheenjohtajana toimi v apul.kaup.joht. Veikko O. Järvinen, varapuheenjohtajana arkkit. Väinö Tuukkanen sekä jäseninä prof. Georg H. Ekelund, dipj.ins. Kaarlo E. Pettinen, dipl.ins. Esko A. K. Korhonen, arkkit. Aulis E. Salo, dipl. ins. Lasse K. Juvonen ja arkkit. Jaakko Tolonen. Sihteerinä oli varat. Jarl Erik W. Kuhlefelt. Toimikunta Teknillisen jaoston puheenjohtajana toimi arkkit: Väinö Tuukkanen, varapuheenjohtajana dipl. ins. Kalevi Korhonen ja jäseninä prof. Georg Hilding Ekelund, arkkit. Aulis Salo, dipl. ins. Lasse Juvonen sekä sihteerinä Lauri Rautiainen. Teknillinen Jaos Toiminta Toimistotehtävät Toimikunnan toimistotehtäviä hoiti kiinteistöviraston asuntotuotantotoimisto. Kokoukset Kertomusvuoden aikana piti asuntotuotantotoimikunta 25 sekä sen teknillinen jaosto 24 kokousta. Lisäksi toimikunnan nimeämät työmaatoimikunnat pitivät rakenteilla olevien asuntorakennusohjelmien työmailla työmaakokouksia, katselmuksia ja tarkastuksia, joista kaikista kokouksista ja tarkastuksista laadittiin erilliset pöytäkirjat. Toimikunta teki kertomusvuoden aikana mm. seuraavat päätökset: v rakennusohjelmiin kuuluvien As-oy Alakiventie 6-, As-oy Alakiventie 7-, Kiinteistö-oy Soittajantie 6- ja Kiinteistö-oy Alakiventie 4- nimisten yhtiöiden rakennustöiden suorittaminen hyväksyttiin kokonaisvastuu-urakoina valittiin»v asuntorakennusohjelmien suunnittelijat» -toimikunta valittiin v asuntorakennusohjelmien urakoitsijat ja oikeutettiin toimisto allekirjoittamaan urakkasopimukset. Päätökset Asuntorakennusohjelmiin ja -tuotantoon liittyvät tehtävät Kertomusvuoden aikana suoritettiin erilaisia rakennusohjelmiin liittyviä tehtäviä seuraavasti: valvontatyö saatiin päätökseen vuosien asuntorakennusohjelmaan kuuluvilla rakennuksilla, jotka ilmenevät jäljempänä olevasta taulusta 1. kertomusvuonna rakenteilla olleet v rakennustyöt, joiden valmistuminen siirtyi v: een 1975 on esitetty taulussa 2.1. asuttavaan kuntoon valmistuneiden asuinhuoneistojen luovuttaminen ao. yhtiöiden hallintaan ja hoitoon selviää taulusta 2.2.

14 4 rakennustöitä käynnistettiin kertomusvuoden asuntorakennusohjelmien mukaisesti, ks. taulu 3. toimikunta johti asuntotuotantotoimikunnan vuosien asuntorakennusohjelmien suunnittelua, ks. taulu 4.1. kaupungin oma, vuosille vahvistettu asuntotuotanto-ohjelma selviää taulusta 4.2. Ohjelma toteutetaan Pohjois-Haagan, Kannelmäen, Taka-Töölön, Puistolan, Myllypuron ja Itäkeskuksen alueilla. Rakennustöiden suorittaminen ja -työvoiman käyttö Urakkatarjoukset Aikaisemmin omaksutun käytännön mukaisesti on rakennustyöt annettu rakennusohjelmittain asuntohallituksen antamien ohjeiden mukaan suoritetun urakkakilpailun perusteella halvimman hyväksytyn tarjouksen tehneelle urakoitsijaliikkeelle. Urakkasopimuksiin on sisällytetty kaupungin vahvistamat työvoiman käyttöohjeet, joita urakoit- sijat on velvoitettu noudattamaan kaikilta niiltä osin, missä ne eivät poikkea asuntohallituksen antamista vastaavista ohjeista. Työvoiman käyttö Talous Kertomusvuoden aikana kaupunginhallitus myönsi toimikunnan käyttöön mk. Rahoitus Valmiiksirakennettujen rakennusohjelmien hankintakustannusten rahoitus toteutettiin seuraavasti: I Valtionkonttori asuntolaina ,- Ensisijaiset lainat raha- ja vakuutuslaitokset , Helsingin kaupunki , III Omat varat osakepääoma osakkaiden rahoittama Yhteensä mk ,- Käteiskassa Pienehköjä heti maksettavia kuluja varten on asuntotuotantotoimiston hallussa kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti markan käteiskassa, josta pidetään erillistä kassakirjaa ja laaditaan määräajoin maksetuista menoista tilitykset ja alistetaan ne asuntotuotantotoimikunnan hyväksyttäväksi. Toimikunnan yleiskustannukset. Kertomusvuoden aikana olivat toimikunnan ja asuntotuotantotoimiston yleiskustannukset yht mk. Yleiskustannukset jaettiin tai jaetaan toimikunnan rakennuttamien rakennusohjelmien lattianeliömetrisuhteessa. Valmiiksirakennettuia kiinteistöyhtiöitä veloitettiin yhtiöiden tarkastajien palkkaus- ym. kustannuksilla 0.03 mk/m Taulukot Taulu 1. Kertomusvuoden aikana valmistuneet vuosien asuntorakennusohjelmaan kuuluneet rakennukset, jotka valvontatyön päätyttyä luovutettiin kertomusvuonna ao. yhtiöille:

15 5 Rakennusohjelma Raken n u s t e n Asuinhuoneistojen keskim. Asuntohallituksen hyväksymä luku- tilavuus pinta- luku- pintaalhintselvitys- 2 2 m m mmk loppu- loppu- 3 määrä m ala määrä pvm. Asunto oy Juhana Herttuantie 12 Kannelmäen pientalot Pyynikintie yhteensä 44+4 (muu paitsi asuinala yh t.) (325) (1 156) (1 481) ) Vahvistamatta Taulu 2:1. Rakenteilla olevat vuoden rakennusohjelmat, joiden rakennustöiden valmiiksisaattaminen siirtyi v:een Rakennusten Asuinhuoneistojen pinta- keskim. Arvioidut Rakennus- Rakennusohj elma luku- tilavuus ala luku- pinta- hankinta- työt 3 2 ala määrä m m määrä 2 kustannukset aloitettu m mmk. 1. Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö oy Sähköttäjänkatu (lastentarha, myymälä - ja toimistotilat) (2 599) Pelimannintie (palvelutilat) (1 220) Liusketie (palvelutilat) (488) Kasöörinkatu (toimistotilat, autohalli) (2 700) Pakkamestarink (toimistotilat, päiväkoti/ myymälä, autohalli)» (4 175) yhteensä 22-h (muut paitsi asuinala yht.) (11 182)' 2. Asunto-osakeyhtiöt Asunto oy Kiertotähdentie (lastentarha, palvelutilat] I (470) Kaikkiaan (muut paitsi as.huoneistoala yht.) (11 652)

16 6 Taulu 2:2. Asuttavaan kuntoon valmistuneita asuinhuoneistoja luovutettiin ao. yhtiöiden hallitusten hallintaan ja hoitoon seuraavasti: asuinhuoneistoja Kiinteistö oy Sähköttäjänkatu 1» Pelimannintie 15» Liusketie 9 Asunto oy Juhana Herttuan tie 12 Pyynikintie 5 Kannelmäen pientalot Kiertotähdentie (140 vanhusten asuntoa) yhteensä 923 Taulu 3. Kertomusvuoden asuntorakennusohjelmien mukaisten rakennustöiden käynnistäminen. Rakennusohj elma Rakennusten Asuinhuoneistojen Arvioidut Rakennuspinta- keskim. lukumäärä m 2 määrä ala kustan- aloittamis- tilavuus hankinta- töiden luku- pinta- 3 ala m 2 nukset pvm. m mmk /. Kiinteistöyhtiöt Kiint. oy Vesalan pientalot (palvelutilat) (156) Lassi n laakso (lastentalo) (1 300) yhteensä _ (muu paitsi asuinala yht.) (1 456) 2. Asunto-osakeyhtiöt Asunto oy Hirsipadontie (palvelutilat) (195) Vesalan pientalot (palvelutilat) (275) yhteensä _ (muu paitsi asuinala yht.) (470) Kaikkiaan _ (muu paitsi asuinala kaikkiaan) (1 926) I

17 7 Taulu 4:1. Vuosien rakennusohjelmat, joille on anottu asuntohallitukselta asuntolai naa vuosien asuntorakennusmäärärahoista. Yhtiön nimi Raken- Asuinhuoneistojen Arvioidut nuksen pintaalmääalkustan- 3 m 2 rä keskim. nukset luku- pinta- hankinta- tilavuus m m2 mmk Rak.työt suunniteltu aloitettavaksi pvm 1. Kiinteistöyhtiöt v Kiinteistö oy Käsityöläisent Aksiisipolku syksy-75 (vanhustentalo) Äyripolku » Pukinmäki palvelutila 696 Alakivi palvelutila 995 Liusketie syksy-75 palvelutila 805 v Kiinteistö oy Jännetie (liittyy aluerak.sop.kaup. rahoitus 6%) Puroniitynpolku » Itämarja Asiakkaan katu lokak.-75 palvelutila 146 Alakiventie lokak.-75 palvelutila 800 Palovartijantie marrask.-75 Lassi n laakso lastentaloja myymälä » Soittajantie syksy-75 palvelutilat Ruusulankatu » palvelutilat 794 Maapadontie » Lohkopellontie » Koskelan vanhustentalo » palvelutila 77 Puistolan lastentalo ja myymälä » 2. Asunto-osakeyhtiöt v Asunto oy Käsityöläisentie Palovartijantie » Pukinmäki Punnuspolku O 3.2 sy ksy-75

18 8 (jatk.) v Asunto oy Asiakkaan katu lokak.-75 palvelutila 808 Oikopolku heinäk.-75 Alakiventie lokak.-75 Alakiventie » palvelutila 550 Länsi-Vesalan pientalot heinäk.-75 Hirviholmantie » Sepeteuksentie » yhteensä - kiinteistöyhtiöt (muu kuin asuinala) (8 393) - asuntoyhtiöt (muu kuin asuinala) (1 358) Kaikkiaan (9 751) Taulu 4:2. V: Ile vahvistettu kaupungin oma v rakennusohjelma: lukumäärä 2 k m vuokra-asuntoja n. 800 n vanhustenasuntoja» 250» omistusasuntoja» 400» Yhteensä n n

19 9 3. Elintarvikekeskus Henkilökunta Henkilökunnan lukumäärä oli v:n 1974 lopussa 176 (ed. v. 178), josta ruokatehtaassa 44 (45), ruokaloissa 108 (107), kuljetuselimessä 10 (10) sekä kassa- ja tiliosastolla 14 (16) henkilöä. Vakinaisia viranhaltijoita oli 43 (49), tilapäisiä viranhaltijoita 1 (1) ja työsopimussuhteessa 132 (128) henkilöä. Palvelukseen otettiin vuoden aikana 77 (63) henkilöä. Henkilökunnasta siirtyi eläkkeelle 7 (5) ja muihin kaupungin laitoksiin 7 (3) sekä kaupungin palveluksesta erosi 63 ( 52). Henkilökunnan sairaus-, tapaturma- ja äitiyslomia oli vuoden aikana yhteensä (3 734) päivää. Tämä vastaa keskimääräisesti laskettuna noin 11 (10) henkilön yhtäjaksoista poissaoloa työstä. Lukumäärä Vaihtuvuus Sairaus ym. poissaolot Työterveys- huolto Koulutus Henkilökunnan työterveyshuolto perustui voimaantulleeseen työterveyshuo/tosääntöön. Ensisijaisesti pyrittiin keskittymään sairauksia ennalta ehkäisevään työhön. Kaupungin johtava työterveydenhuoltolääkäri suoritti työhöntulotarkastuksen 43 henkilölle. Terveydenhoitolain perusteella kaikille työntekijöille suoritetussa salmonellatutkimuksessa ei todettu yhtään tautitapausta. Myöskään tuberkuloosilain mukaisesti suoritetuissa pienoisröntgenkuvauksissa ei löydetty tuberkuloosia. Muita terveystarkastuksia suoritettiin 141 henkilölle ja kuulotutkimuksia 50 henkilölle. Työterveyshoitajalla oli vastaanotto aamuisin klo 8 9. Sairaanhoito oli lähinnä ensiapuluonteista. Työterveyshoitaja osallistui myös työturvallisuuselimen suorittamiin työpaikkata r kas tus käyn te ih in. Laitoksen henkilökunnasta osallistui kertomusvuoden aikana kaupungin omiin eri koulutustilaisuuksiin 7 henkilöä sekä osanottajia lähetettiin myös ulkopuolisten järjestämille kursseille, luentopäiville ym. Toiminta Elintarvikekeskuksen tehtävänä on valmistaa ruokaa kaupungin laitoksille ja hoitaa kaupungin henkilökunnalle tarkoitettuja toimipaikkaruokaloita sekä kaupunginhallituksen luvalla suorittaa muutakin ruuan välittämistä ja myyntiä. Elintarvikekeskuksessa valmistettiin ja valmiita ruokia toimitettiin yhteensä 142 (ed. v. 140) paikkaan seuraavasti: annosta annosta Kouluruokaa - kansakouluille keittoa eineksiä dieettiä ammattikouluille keittoa eineksiä - muille kouluille keittoa Ruuan valmistus ia toimittaminen eri kohteisiin

20 10 lasten päiväkodeille keittoa eineksiä - leikkikentille ja koulupuutarhoille keittoa henkilö kuntaruokaa -toimipaikkaruokaloille huoltolautakunnan työtuville va i hetyö kes ku kse 11 e muille laitoksille yht kaupunginhallituksen tilaisuuksiin - kaupungintaloon muihin tilaisuuksiin Yhteensä ( ) Ruokatehtaan toiminnan kehittämisessä kohdistettiin päähuomio valmistettavien tuotteiden valintaan ja valmistusmenetelmien kehittämiseen laitoksen kiinteistön sallimissa rajoissa. Kouluruokalistan muutos syyslukukaudella aiheutti muutoksia ruokatehtaan toiminnassa. Tehtaalla välttämättömät kehittämistoimenpiteet, esijäähdyttämön rakentaminen ja 3. pinnavaunu-uunin asennus valmistuivat vasta vuoden lopulla. Vuoden aikana lisääntyivät huomattavimmin raakaraasteet, joita ruokatehtaalta toimitettiin sekä kouluille että toimipaikkaruokaloille. Tehtaan valmistuskapasiteetti oli kertomusvuoden aikana kokonaisuudessaan käytössä. Elintarvikekeskuksen toimintaan kuului seuraavien kaupungin virastojen ja laitosten henkilökun- nalle tarkoitettujen toimipaikkaruokaloiden ja automaattipisteiden hoitaminen: Herttoniemen ja Kallion virastotalojen sekä Kaupungintalon ja kaupunkisuunnitteluviraston virkamiesruokalat, Alp- pirinteen, viisi liikennelaitoksen, kaksi palolaitoksen, neljä rakennusviraston, seitsemän sähkölaitoksen ja kolme vesilaitoksen ruokalaa sekä lisäksi metrotoimiston, pääkirjaston ja llmala l:n ruoka-automaatit. Toimipaikkaruokalat ja automaattipisteet Toimipaikkaruokaloissa laskettiin käyneen kertomusvuoden aikana kaikkiaan n asiakasta. Asiakasmäärä oli kuukausittain (heinäkuu maaliskuu). Toimipaikkaruokaloiden keittiöissä valmistettiin yhteensä ruoka-annosta. Lisäksi toimipaikkaruokaloissa järjestettiin kaupungin virastojen ja laitosten tilaisuuksia. Hinnat olivat kertomusvuoden aikana 16 (12) % kvston v vahvistaman luontoissuoritussäännön edellyttämää hintatasoa alhaisemmat, mikä aiheutti elintarvikekeskukselle alijäämää. Kireästä rahatilanteesta johtuva kaupungin määrärahojen supistaminen vaikeutti kertomusvuonna ruokaloiden hoitamista ja niistä oli 9 heinäkuun ajan suljettuna. Sulkemisella saavutettiin tarkistetun toimintasuunnitelman edellyttämä toiminnan pienentyminen, mutta kustannuksia ei kuitenkaan pystytty vähentämään vastaavassa määrin, koska kustannukset ovat osittain luonteeltaan kiinteitä.»kaupunginkellari» Kaupungintalon keittiön toimintaan sisältyi kaupunginhallituksen edustustilaisuuksien tarjoilun ja»kaupunginkellari» -nimisen ravintolan sekä em, Kaupungintalon henkilökunnan ruokalan hoitaminen. Henkilökuntaruokala oli heinäkuun ajan suljettuna. Tuotekehittely kohdistui ensisijaisesti tuotteitten valmistusohjeitten parantamiseen ja siten tuot- teitten laadun parantamiseen ja tuotantokustannusten kurissapitämiseen. Kertomusvuoden aikana laadittiin yhtenäiset annosteluohjeet toimipaikkaruokaloita varten. Tuotteiden laadun parantamista ja uusien tuotteiden kehittämistä toimipaikkaruokaloita varten rajoitti hinnoittelun jälkeenjääneisyys, joka pakotti kiinnittämään tuotekehittelyssäkin päähuomion kustannuskysymyksiin. Tuotekehitte/y

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

15. Huoneen vuokralautakunnat

15. Huoneen vuokralautakunnat 15. Huoneen vuokralautakunnat Helsingin kaupunki oli jaettuna huoneen-vuokrasäännöstelystä maaliskuun 17 p:nä 1949 annetun valtioneuvoston päätöksen 72 :n 2 mom:n ja helmikuun 15 p:stä 1951 lukien helmikuun

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

10. Hankintatoimisto

10. Hankintatoimisto Hankintaneuvottelukunnan kokoonpano, kokoukset ym. Neuvottelukunnan kokoonpano v. 1970 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseneksi dipl.ins. Kari Bergholmin tilalle valittiin toim.pääll.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

6. Järjestelytoimisto

6. Järjestelytoimisto 6. Järjestelytoimisto V:n 1958 aikana suoritettiin eräitä laajoja organisaatio- ja yleistutkimuksia, joita on selostettu tarkemmin jäljempänä. Useimmat näistä tutkimuksista olivat vuoden vaihtuessa vielä

Lisätiedot

Yhteistoimintaa jatkettiin virkistystoimintaa harjoittavien järjestöjen sekä kaupungin eräiden virastojen ja laitosten kanssa.

Yhteistoimintaa jatkettiin virkistystoimintaa harjoittavien järjestöjen sekä kaupungin eräiden virastojen ja laitosten kanssa. 68 kuului juhla- ja virkistystilaisuuksia, joissa vanhukset itse suorittivat ainakin osan ohjelmasta sekä retkiä, kuntovoimistelua ja muuta liikuntaa. Työtuvat järjestivät ohjattua askartelutoimintaa ja

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (5) 700 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen HEL 2013-001979 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston hallinto-osaston

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 275 Kj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite koskien kilpailutuksen seurannan järjestämisestä päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012 Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (5) 446 Esitys kaupunginhallitukselle esisopimuksen ja sopimuksen tekemiseksi Sponda Kiinteistöt Oy:n kanssa liittyen Ilmalanrinteen alueen (nro 11561) ja Ylen alueen

Lisätiedot

16. Ulosottovirasto. Henkilökunta. Viraston henkilökunnan kokoonpanossa. Verosaatavain osaston avustavalle kaupunginvoudille,

16. Ulosottovirasto. Henkilökunta. Viraston henkilökunnan kokoonpanossa. Verosaatavain osaston avustavalle kaupunginvoudille, Henkilökunta. Viraston henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuivat v. 1965 mm. seuraavat muutokset: Verosaatavain osaston avustavalle kaupunginvoudille, varat. Gunnar Hertzille myönnettiin ero 31.12.1964 lukien,

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kiinteistölautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kiinteistölautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (5) 394 Kiinteistöviraston tonttiosaston maanhankintatoimiston toimistopäällikön viran täyttäminen HEL 2011-001543 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston

Lisätiedot

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm:

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm: Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 Vesi-isännöintitehtävien kartoituslomake Vesi-isännöitsijä on vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on osakeyhtiön,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2013 1 Soveltamisala Kajaanin kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3.

17. Ulosottovirasto. Martti Mutanen 1.3. kaan valittiin ts. toimistoapul. Aila nen 1.1.1970 lukien ja 10. pl:n ulosotto-. hoiti opisk. Kari Björklund Häärättiin hoitamaan vir- 1.1.-31.12.1970. Osaston Hugo Lindfors siirtyi 1.9. 10. pl:n Björklund

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena KANSANHUOLTOMINISTERIÖ 3. 4. 1943. TIEDOITUSTOIMISTO Puheselostus N:o 22 Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena 1943 44. Vuonna 1943 alkavana satokautena tulee leipäviljan ja perunan luovutusvelvollisuus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (11) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (11) 48 Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013 HEL 2013-002428 T 00 01 05 Päätös Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Konsernijaosto

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien Lihavoitu voimassa olevasta palkkiosäännöstä poikkeavat kohdat.

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot