VIRASTOT JA LAITOKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRASTOT JA LAITOKSET"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKESKUKSEN JULKAISEMA HELSINKI 1978

2 ISBN

3 ALKUSANAT Käsillä oleva Helsingin kaupungin virastot ja laitokset -julkaisu on toimitettu samaan tapaan kuin edellisinäkin vuosina. Virastojen ja laitosten tilastotoimistoon lähettämiä toimintakertomuksia on jonkin verran lyhennetty, esitystapaa tiivistetty ja jäsentelyä yhdenmukaistettu. Julkaisun toimitustyötä on johtanut aktuaari Maija Krisd. Helsingissä kesäkuussa Eero Holstila

4

5 SISÄLLYS LUETTELO sivun :o sivut 1. Asunnonjakotoimikunta Asuntotuotantotoimikunta E Iin tarvike keskus Hankintakeskus hankintaneuvottelukunta, yleistä henkilökunta, hankintaosasto painatusosasto, talous Henkilöasiain keskus yleistä, organisaatio ja henkilökunta työvoimaosasto, työllisyyslakiasiat koulutustoiminta tutkimustoiminta, talous Holhouslautakunta 7. Hoitolaitosten suunnittelutoimikunta ja-toimisto suunnittelutoimikunta, toimisto rakennuskohteiden suunnittelu muu suunnittelu, talous Huoltotoimi huoltotoimenpiteet ja huoltoa saaneet, huoltoavunsaajat 44 laitoshoito ja vanhusten asuintalot irtolaishuolto, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto Toukolan hoitokoti, sosiaalilääkärin toiminta juopumuspidätykset, kodinhoitotoiminta opintojen tukeminen, invalidihuolto huoltolkn työtuvat, huoltotoimen kustannukset ja perityt kustannukset liitetaulut: 1. Laitoksissa hoidettujen henkilöiden ja heidän huoltopäiviensä luku v Katsaus huoltoapua ym. varten asetettujen huoltotoimistojen sekä rekisteritoimiston toimistotyöhön v Helsinkiläisten juopumuspidätykset v Juopumuksesta pidätetyt Helsingissä asuvat henkilöt iän ja pidätyskertojen mukaan v Kaasulaitos henkilökunta ja organisaatio toiminta, sivutoiminta, taloudellinen tulos Kaupunginarkisto yleistä, henkilökunta arkistonhoidon valvonta ja ohjaus kirjasto, opetustoiminta, talous kaupunginarkiston asiakirjojen käyttö yhteenveto ruotsiksi 76 j '

6 II 11. Kaupunginkanslia yleistä, organisaatio, henkilökunta hallinnollinen osasto talous-ja suunnitteluosasto lainopillinen osasto, yleinen osasto, matkailutoimisto Kaupunginkirjasto toiminnan kehitys, henkilökunta 111 tiedotus-, kirjastotoiminta 114 talous, kirjastolkn valvonnan alaiset yritykset 118 taulut: Lainojen jakautuminen kauno-ja tietokirjallisuuteen aikuisten sekä nuorten osastoilla Erikielisen kirjallisuuden lainausta valaiseva taulukko 120 yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi Kaupunginmuseo yleistä, henkilökunta kokoelmien hoito ja luettelointi valokuvaus-, tutkimus-ja julkaisutoiminta tiedotustoiminta, toimitilat, talous museossa kävijät, lahjoittajaluettelo yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi Kaupunkisuunnitteluvirasto yleistä, henkilökunta, projektitoiminta toiminnansuunnittelutsto, kansliaosasto asemakaavaosasto, yleis kaavaosasto liikennesuunnitteluosasto, talous Keskuspesula 16. Kiinteistövirasto yleistä, henkilökunta, toimitilat kansliaosasto, tonttiosasto kaupunkimittausosasto maatalousosasto, metsäosasto talo-osasto, viraston talous 17. Kotitalouslautakunta 18. Lasten päivähoitotoimi yleistä, organisaatio, henkilökunta hallinnollinen toiminta päivähoitotoiminta, talous. yhteenveto ruotsiksi taulut: 1. Lasten päiväkodit Kaupungin päiväkoteihin pyrkineet ja sijoitetut lapset Toimintapäivät ja läsnäolopäivät kunnallisissa lasten päiväkodeissa Päiväkodeissa hoidettavien lasten ikä Päiväkodeissa hoidettavien lasten äidinkieli Päiväkodeissa hoidettavien lasten vanhempien sosiaaliryhmä Päiväkodeissa olleiden lasten hoitoon ottamiseen vaikuttaneita syitä 7. Kunnallisiin päiväkoteihin verrattavat yksityiset päiväkodit ja niiden hoitopaikat

7 III 8. Toimintapäivät ja läsnäolopäivät kunnallisiin verrattavissa yksityisissä lasten päiväkodeissa Kaupungin v avustamat yksityiset päiväkodit Kaupungin leikkikentät ja kävijöiden lukumäärä keskim. v kesäkuukausina Lasten käyntikerrat kokovuotisilla leikkikentillä v Päiväkodeissa esiintyneet sairaustapaukset v Lasten päiväkodeissa sattuneet tapaturmat v Leikkikentillä sattuneet tapaturmat piirros: Lasten päivähoitotoimiston organisaatio v Lastensuojelutoimi yleistä, Ik, hallinnollinen toimisto lastenhuoltotoimisto, avohuolto, sijaishuolto laitoshoito,jälkihuolto,vajaamielishuolto suojelu kasvatustoimista, sosiaalilääkärin tsto elatusaputoimisto, väestöasiaintoimisto, asumuserosovittelut lastensuojelulkn alaiset laitokset, talous yhteenveto ruotsiksi 20. Leski-ja orpoeläkekassa 21. Liikennelaitos yleistä, henkilökunta, suunnittelu liikenne, liikennekalusto ja kunnossapito energian kulutus, radat ja väylät rakennustoiminta ja-suunnitelmat, tiedottaminen terveydenhuolto-ja sosiaalitoiminta ammattikoulu, turvallisuustoiminta löytötavaratoimisto, palvelupisteet, talous taulut: 1. Henkilökunnan rakenne ja muutokset Liikennelaitoksen tuloslaskelma Tulojen ja menojen suhteellinen jakautuminen tulo-ja menoryhmittäin Metrotoimisto henkilökunta, tiedotus-ja näyttelytoiminta suunnittelu-ja rakentaminen, talous 23. Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkesterin toimisto 24. Nuorisotoimisto henkilökunta, toimipaikat askarteluneuvonta,avoimien ovien kerhotoiminta kunnallinen nuorisokerhotoiminta, koulutustoiminta opastus-ja tiedotustoiminta, talous taulut: 1. Avoimien ovien kerhotoiminta 2. Kerhokeskusten käyttö vuosina 1973 ja Moottorihalli-, askartelupaja- sekä liikennekoulutukseen liittyvä toiminta v Oikeusaputoimisto Oppisopimustoimisto Paikkalautakunnan toimisto

8 IV 28 Palolaitos yleiskatsaus, henkilökunta. 307 kalusto, palopostit ja vedenottopaikat, palovahingot 309 palonehkäisytoiminta, talous ja yleinen hallinto 314 varapalokunnat 315 piirrokset: 1. Hälytystoiminta Sairaankuljetusyksikköjen hälytykset vuosina taulu : Tulipalojen syttymispaikat ja-syyt v yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi Puutavarakeskus Raittiuslautakunnan toimisto Rakennustarkastusvirasto yleistä, organisaatio ja henkilökunta 331 rakentaminen ja sen valvonta, lupahakemusten käsittely 332 piirustusten tarkastaminen, työvaihetarkastelu ; 333 kaupungin harjoittama rakennustoiminta 336 rakentaminen poikkeusluvilla, muu toiminta 337 toimikunnat, neuvontatyö ja asiantuntija-avun antaminen 340 toimintaan vaikuttaneita tekijöitä, talous 342 liitteet: 1. Tilastotietoja rakennustoiminnasta Kuva 1. Rakennustoiminta Helsingissä Kuva 2. Asuntojen rakentaminen H :gissä Kuva 3. V myönnettyjen rakennuslupien mukaisten rakennusten tilavuus milj.m^ kuukausittain 348 Kuva 4. V valmistuneiden rakennusten tilavuus milj.m^ kuukausittain Kuva 5. Myönnetyt luvat kpl v Kuva 6. Pidetyt katselmukset kpl v Osallistuminen rakennustarkastustoimen asiantuntijana kaupungin, valtion ja seurakuntien asettamien toimikuntien työskentelyyn Rakennusvaltontaan liittyvien säännösten, ohjeiden ja normien muutoksia v Rakennusvirasto yleistä, hallinnollinen osasto 355 talousosasto, taloussuunnitteluosasto 357 talorakennusosasto, katurakennusosasto 361 puhtaanapito-osasto, puisto-osasto 370 järjestelytoimisto, viraston talous 375 taulut: 1. Puhdistamojen toiminta v Eri jätteenhävityspaikkoihin tuotu jätemäärä v Osaston toimesta kuljetetut jätemäärät v Jätteenkuljetuksen toimintakohtaiset suoritteet v Lumenkaatopaikkojen toiminnan vertailutilasto talvikaudelta Rakennusviraston menot v Rakennusviraston tulot v kuva 1. Helsingissä käsitellyt kaupunkijätemäärät Revisiovirasto

9 V Satamalaitos henkilökunta, taloudellinen kehitys alusliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne satamaliikenne-, varastoimis-ja laiturihuoltotoiminta nosturiosaston toiminta, satamarakennustoiminta taloudellinen tulos taulut: 1. Yksikkötavaran tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain 2. Yksikkötavaran tuonti liikennesuunnittain v ja Tavaraliikenne 4. Tulot ja menot Sähkölaitos yleistä, henkilökunta, organisaatio sähkön ja lämmön hankinta,sähkön myynti voimalaitokset, sähköasemat ja kaukokäyttö 404 kiinteistöt, kaukolämmitystoiminta, talous organisaatiokaavio taulut: Sähkön ja kaukolämmön hankinta v ja 1973 Sähkön myynti jakelualueelle kuluttajaryhmittäin Sähkönkuluttajien lukumäärä jakelualueella kuluttajaryhmittäin Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Teurastamolaitos yleistä, henkilökunta, yleinen teurastamo lihantarkastamo, laboratorio, käyttöosasto, syväjäädyttämö vihannes-, kalatukku keskus taulut: 1. Teurastusosastolla v eri kuukausina teurastetut ja tarkastetut eläinten ruhot. 2. Lihantarkastamossa v eri kuukausina tarkastetut eläinten ruhot 3. Teurastamon kautta yleiseen kulutukseen kuukausittain tulleet lihamäärät v Syväjäädyttämön pakkasvarastoihin kuukausittain säilytettäväksi tuodut elintarvike-erät v Kalan tuonti Helsinkiin lähipaikkakunnittain v Hylkäämiset ryhmiteltyinä syyn ja kohteiden mukaan, lihantarkastamo Hylkäämiset ryhmiteltyinä syyn ja kohteiden mukaan, teurastusosastot Menojen ja tulojen yhdistelmä v Omaisuustase Tulostase ' Tietokeskus Tilastotoimisto Ulosottovirasto Urheilu-ja ulkoiluvirasto 41. kanslia-, ohjaustoimisto teknillinen toimisto, urheiluosasto ulkoiluosasto, matkailijapalvelu, virkistys-ja viihdytystoiminta eläintarhaosasto, talous Vesilaitos

10 VI 42. Väestönsuojelukeskus henkilökunta, hallinnollinen toiminta, suunnittelutoiminta. 457 väestönsuojelumateriaali, viesti-, hälytys-, koulutustoiminta 458 valistus-, tiedotus-ja yhteistoiminta, talous. 460 taulut: 1. Väestönsuojelukeskuksen koulutustoiminta Helsingin Väestönsuojeluyhdisty ksen koulutustoiminta v Suomen Punaisen Ristin järjestämä koulutus Talokohtaiset väestönsuojat Helsingissä Helsingin kaup. väestönsuojelulkn hallinnossa ja rakenteilla olevat yleiset ja yhteiset sekä vss-organisaation kalliosuojat

11 I.Asunnonjakotoimi kunta Toimikunnan kokoonpano Kaupunginhallitus asetti päätöksellään uuden toimikunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Erkko Räsänen, varapuh.johtajaksi Väinö Lehto sekä jäseniksi Birgitta Buqhert, Jouko Helin, Veikko Leander, Väinö Lehto, Erkki Leimu, Lauri Suoranta, Jorma VVaronen ja Seppo Väätäinen. Toimikunta jakaantui kolmeen jaostoon seuraavasti: A-jaosto: pj. Jouko Helin ja jäseninä Erkki Leimu ja Jorma VVaronen; B-jaosto: pj. Erkko Räsänen ja jäseninä Birgitta Buchert ja Veikko Leander; C-jaosto: pj. Väinö Lehto ja jäseninä Lauri Suoranta ja Seppo Väätäinen. Khn ja asuntohallituksen periaateohjeet olivat edelleen samat paitsi että asuntohallituksen ohjeissa on tulorajat määriteltävä erikseen kullekin vuodelle. Toimikunta kokoontui toimikautena 39 ja jaostot 48 kertaa. Toiminta Vuokra-asuntojen jako Vuokra-asuntoja kuulutettiin haettavaksi , jolloin hakemuksia tuli Myöhem- Asuntomin jätettiin hakemusta, joten koko vuonna oli vuokra-asuntohakemuksia hakemukset Kertomusvuonna jaettiin vuokra-asuntoja seuraavasti: kpl Kiinteistö Oy Liusketie 9 108» Pelimannintie yhteensä 529 vanhoista kiinteistöyhtiöistä vapautuneita 505 kaikkiaan Asuntotyypit olivat 1 h-l-kk 4h + kja pinta-alat 29.5 m 99.5 m. Vuokra-asunnon saajat jakatuivat asunnon saannin perusteen mukaan seuraavasti: Lukumäärä häätö tai irtisanominen talon purkaminen vailla vakinaista asuntoa Asuntojen jakoperusteet

12 2 perheen erillään asuminen 26 työsuhdeasunnon menetys 54 asunnon kehnous tai ahtaus 182 lastensuojelu- ja huoltoviraston lausunnot 20 asuntotuotantotmk: n varaukset kiint.yhtiöiden työsuhdeasunnoiksi 5 ahdas tai huono kaupungin vuokra-asunto 73 yhteensä 529 Asunnon saaneista oli yksinäisiä 36, nuoria (v jälkeen syntyneitä) 91 ja yli 65-vuotiaita 22, minkä lisäksi jotkut iäkkäät henkilöt saivat asunnon päävuokralaiseksi sijoitetun perheen mukana. Perheitä, joista lapset asuntovaikeuksien vuoksi oli sijoitettu lastenkotiin, oli 20 ja sijoitettujen määrä 22. Valintaratkaisuihin vaikuttivat myös vakavammat pitkäaikaiset sairaudet. Lapsiperheiden vuokranmaksu kykyä arvosteltaessa otettiin huomioon perheelle maksettava asumistuki. Vuoden aikana vapautui vanhoista kiinteistöyhtiöistä 505 asuntoa, joista 108 käytettiin Khn velvoitteiden hoitamiseen ja 397 osoitettiin muille asunnontarvitsijoille, ensisijaisesti häädetyille. Asuntohakemukset Omistusasuntojen jako Omistusasuntoja kuulutettiin haettavaksi kaksi kertaa, jolloin hakemuksia tuli yhteensä Omistusasuntoja jaettiin seuraavasti: kpl Asunto Oy Kiertotähdentie 4» Maamiehentie 2 (Rakennus Oy) yhteensä 166 Huoneistotyypit olivat 1 h + pk - 4 h + k ja pinta-alat 31.5 m m 2. Osakkeen merkitsijöiden valinta Asunto Oy Kiertotähdentie 4: n osakkeenmerkitsijöiden valinnassa olivat Khn päätöksen mukaisesti ensisijaisina asunnonsaajaryhminä kaupungin saneeraus- ja asuntotuotanto-ohjelmaan kuuluvien kiinteistöjen omistajat ja vuokramiehet sekä kaupungin palveluksessa olevat ja kaupungin kiinteistöyhtiöiden vuokralaiset sekä muut pitempään Helsingissä asuneet helsinkiläiset. Työnjako A-jaosto A-jaosto käsitteli kaikki kuulutettuja omistusasuntoja koskevat hakemukset ja karsi niistä jakoohjeiden mukaisesti n. kaksinkertaisen määrän kutakin huoneistotyyppiä koskevia hakemuksia toimikunnan lopullista valintaa varten. Lisäksi A-jaosto valmisteli tärkeimpiä lausuntoja ja kuulutustekstejä. B-jaosto C-jaosto Toimikunta B-jaosto tutki uusien vuokra-asuntojen jakoehdotukset ja hakemukset, jotka toimikunta oli määrännyt tarkastukseen. C-jaosto käsitteli vanhoista kiinteistöyhtiöistä vapautuvien asuntojen jakamista ja mustalaisten valtionapuasuntojen jakoehdotuksia. Kaikki vuokra- ja omistusasuntohakemukset (yhteensä kpl) käsiteltiin toimikunnan kokouksissa. Epäselvien ja puutteellisten hakemusten tiedot tarkistettiin poliisi-, lastensuojelu- ja huoltoviranomaisilta tai asuntoasiaintoimiston tarkastajien kotikäynneillä. Toimikunta antoi pyydettyjä lausuntoja ja päätöksiä myös muiden kuin kaupungin rakennuttamien kiinteistöyhtiöiden asunnonjakoehdotuksista sekä lausuntoja Khlle eri mietinnöistä ja aloitteista sekä kantelu- ym. asioista. Kokouksissa käsiteltiin myös Khn toimeksiantoja sekä aravaosakeasuntojen lunastustarjouksia. Lunastustarjouksia oli 20, joista 4 keskinäistä asunnonvaihtoa.

13 3 2. Asuntotuotantotoimikunta Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano Asuntotuotantotoimikunnan puheenjohtajana toimi v apul.kaup.joht. Veikko O. Järvinen, varapuheenjohtajana arkkit. Väinö Tuukkanen sekä jäseninä prof. Georg H. Ekelund, dipj.ins. Kaarlo E. Pettinen, dipl.ins. Esko A. K. Korhonen, arkkit. Aulis E. Salo, dipl. ins. Lasse K. Juvonen ja arkkit. Jaakko Tolonen. Sihteerinä oli varat. Jarl Erik W. Kuhlefelt. Toimikunta Teknillisen jaoston puheenjohtajana toimi arkkit: Väinö Tuukkanen, varapuheenjohtajana dipl. ins. Kalevi Korhonen ja jäseninä prof. Georg Hilding Ekelund, arkkit. Aulis Salo, dipl. ins. Lasse Juvonen sekä sihteerinä Lauri Rautiainen. Teknillinen Jaos Toiminta Toimistotehtävät Toimikunnan toimistotehtäviä hoiti kiinteistöviraston asuntotuotantotoimisto. Kokoukset Kertomusvuoden aikana piti asuntotuotantotoimikunta 25 sekä sen teknillinen jaosto 24 kokousta. Lisäksi toimikunnan nimeämät työmaatoimikunnat pitivät rakenteilla olevien asuntorakennusohjelmien työmailla työmaakokouksia, katselmuksia ja tarkastuksia, joista kaikista kokouksista ja tarkastuksista laadittiin erilliset pöytäkirjat. Toimikunta teki kertomusvuoden aikana mm. seuraavat päätökset: v rakennusohjelmiin kuuluvien As-oy Alakiventie 6-, As-oy Alakiventie 7-, Kiinteistö-oy Soittajantie 6- ja Kiinteistö-oy Alakiventie 4- nimisten yhtiöiden rakennustöiden suorittaminen hyväksyttiin kokonaisvastuu-urakoina valittiin»v asuntorakennusohjelmien suunnittelijat» -toimikunta valittiin v asuntorakennusohjelmien urakoitsijat ja oikeutettiin toimisto allekirjoittamaan urakkasopimukset. Päätökset Asuntorakennusohjelmiin ja -tuotantoon liittyvät tehtävät Kertomusvuoden aikana suoritettiin erilaisia rakennusohjelmiin liittyviä tehtäviä seuraavasti: valvontatyö saatiin päätökseen vuosien asuntorakennusohjelmaan kuuluvilla rakennuksilla, jotka ilmenevät jäljempänä olevasta taulusta 1. kertomusvuonna rakenteilla olleet v rakennustyöt, joiden valmistuminen siirtyi v: een 1975 on esitetty taulussa 2.1. asuttavaan kuntoon valmistuneiden asuinhuoneistojen luovuttaminen ao. yhtiöiden hallintaan ja hoitoon selviää taulusta 2.2.

14 4 rakennustöitä käynnistettiin kertomusvuoden asuntorakennusohjelmien mukaisesti, ks. taulu 3. toimikunta johti asuntotuotantotoimikunnan vuosien asuntorakennusohjelmien suunnittelua, ks. taulu 4.1. kaupungin oma, vuosille vahvistettu asuntotuotanto-ohjelma selviää taulusta 4.2. Ohjelma toteutetaan Pohjois-Haagan, Kannelmäen, Taka-Töölön, Puistolan, Myllypuron ja Itäkeskuksen alueilla. Rakennustöiden suorittaminen ja -työvoiman käyttö Urakkatarjoukset Aikaisemmin omaksutun käytännön mukaisesti on rakennustyöt annettu rakennusohjelmittain asuntohallituksen antamien ohjeiden mukaan suoritetun urakkakilpailun perusteella halvimman hyväksytyn tarjouksen tehneelle urakoitsijaliikkeelle. Urakkasopimuksiin on sisällytetty kaupungin vahvistamat työvoiman käyttöohjeet, joita urakoit- sijat on velvoitettu noudattamaan kaikilta niiltä osin, missä ne eivät poikkea asuntohallituksen antamista vastaavista ohjeista. Työvoiman käyttö Talous Kertomusvuoden aikana kaupunginhallitus myönsi toimikunnan käyttöön mk. Rahoitus Valmiiksirakennettujen rakennusohjelmien hankintakustannusten rahoitus toteutettiin seuraavasti: I Valtionkonttori asuntolaina ,- Ensisijaiset lainat raha- ja vakuutuslaitokset , Helsingin kaupunki , III Omat varat osakepääoma osakkaiden rahoittama Yhteensä mk ,- Käteiskassa Pienehköjä heti maksettavia kuluja varten on asuntotuotantotoimiston hallussa kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti markan käteiskassa, josta pidetään erillistä kassakirjaa ja laaditaan määräajoin maksetuista menoista tilitykset ja alistetaan ne asuntotuotantotoimikunnan hyväksyttäväksi. Toimikunnan yleiskustannukset. Kertomusvuoden aikana olivat toimikunnan ja asuntotuotantotoimiston yleiskustannukset yht mk. Yleiskustannukset jaettiin tai jaetaan toimikunnan rakennuttamien rakennusohjelmien lattianeliömetrisuhteessa. Valmiiksirakennettuia kiinteistöyhtiöitä veloitettiin yhtiöiden tarkastajien palkkaus- ym. kustannuksilla 0.03 mk/m Taulukot Taulu 1. Kertomusvuoden aikana valmistuneet vuosien asuntorakennusohjelmaan kuuluneet rakennukset, jotka valvontatyön päätyttyä luovutettiin kertomusvuonna ao. yhtiöille:

15 5 Rakennusohjelma Raken n u s t e n Asuinhuoneistojen keskim. Asuntohallituksen hyväksymä luku- tilavuus pinta- luku- pintaalhintselvitys- 2 2 m m mmk loppu- loppu- 3 määrä m ala määrä pvm. Asunto oy Juhana Herttuantie 12 Kannelmäen pientalot Pyynikintie yhteensä 44+4 (muu paitsi asuinala yh t.) (325) (1 156) (1 481) ) Vahvistamatta Taulu 2:1. Rakenteilla olevat vuoden rakennusohjelmat, joiden rakennustöiden valmiiksisaattaminen siirtyi v:een Rakennusten Asuinhuoneistojen pinta- keskim. Arvioidut Rakennus- Rakennusohj elma luku- tilavuus ala luku- pinta- hankinta- työt 3 2 ala määrä m m määrä 2 kustannukset aloitettu m mmk. 1. Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö oy Sähköttäjänkatu (lastentarha, myymälä - ja toimistotilat) (2 599) Pelimannintie (palvelutilat) (1 220) Liusketie (palvelutilat) (488) Kasöörinkatu (toimistotilat, autohalli) (2 700) Pakkamestarink (toimistotilat, päiväkoti/ myymälä, autohalli)» (4 175) yhteensä 22-h (muut paitsi asuinala yht.) (11 182)' 2. Asunto-osakeyhtiöt Asunto oy Kiertotähdentie (lastentarha, palvelutilat] I (470) Kaikkiaan (muut paitsi as.huoneistoala yht.) (11 652)

16 6 Taulu 2:2. Asuttavaan kuntoon valmistuneita asuinhuoneistoja luovutettiin ao. yhtiöiden hallitusten hallintaan ja hoitoon seuraavasti: asuinhuoneistoja Kiinteistö oy Sähköttäjänkatu 1» Pelimannintie 15» Liusketie 9 Asunto oy Juhana Herttuan tie 12 Pyynikintie 5 Kannelmäen pientalot Kiertotähdentie (140 vanhusten asuntoa) yhteensä 923 Taulu 3. Kertomusvuoden asuntorakennusohjelmien mukaisten rakennustöiden käynnistäminen. Rakennusohj elma Rakennusten Asuinhuoneistojen Arvioidut Rakennuspinta- keskim. lukumäärä m 2 määrä ala kustan- aloittamis- tilavuus hankinta- töiden luku- pinta- 3 ala m 2 nukset pvm. m mmk /. Kiinteistöyhtiöt Kiint. oy Vesalan pientalot (palvelutilat) (156) Lassi n laakso (lastentalo) (1 300) yhteensä _ (muu paitsi asuinala yht.) (1 456) 2. Asunto-osakeyhtiöt Asunto oy Hirsipadontie (palvelutilat) (195) Vesalan pientalot (palvelutilat) (275) yhteensä _ (muu paitsi asuinala yht.) (470) Kaikkiaan _ (muu paitsi asuinala kaikkiaan) (1 926) I

17 7 Taulu 4:1. Vuosien rakennusohjelmat, joille on anottu asuntohallitukselta asuntolai naa vuosien asuntorakennusmäärärahoista. Yhtiön nimi Raken- Asuinhuoneistojen Arvioidut nuksen pintaalmääalkustan- 3 m 2 rä keskim. nukset luku- pinta- hankinta- tilavuus m m2 mmk Rak.työt suunniteltu aloitettavaksi pvm 1. Kiinteistöyhtiöt v Kiinteistö oy Käsityöläisent Aksiisipolku syksy-75 (vanhustentalo) Äyripolku » Pukinmäki palvelutila 696 Alakivi palvelutila 995 Liusketie syksy-75 palvelutila 805 v Kiinteistö oy Jännetie (liittyy aluerak.sop.kaup. rahoitus 6%) Puroniitynpolku » Itämarja Asiakkaan katu lokak.-75 palvelutila 146 Alakiventie lokak.-75 palvelutila 800 Palovartijantie marrask.-75 Lassi n laakso lastentaloja myymälä » Soittajantie syksy-75 palvelutilat Ruusulankatu » palvelutilat 794 Maapadontie » Lohkopellontie » Koskelan vanhustentalo » palvelutila 77 Puistolan lastentalo ja myymälä » 2. Asunto-osakeyhtiöt v Asunto oy Käsityöläisentie Palovartijantie » Pukinmäki Punnuspolku O 3.2 sy ksy-75

18 8 (jatk.) v Asunto oy Asiakkaan katu lokak.-75 palvelutila 808 Oikopolku heinäk.-75 Alakiventie lokak.-75 Alakiventie » palvelutila 550 Länsi-Vesalan pientalot heinäk.-75 Hirviholmantie » Sepeteuksentie » yhteensä - kiinteistöyhtiöt (muu kuin asuinala) (8 393) - asuntoyhtiöt (muu kuin asuinala) (1 358) Kaikkiaan (9 751) Taulu 4:2. V: Ile vahvistettu kaupungin oma v rakennusohjelma: lukumäärä 2 k m vuokra-asuntoja n. 800 n vanhustenasuntoja» 250» omistusasuntoja» 400» Yhteensä n n

19 9 3. Elintarvikekeskus Henkilökunta Henkilökunnan lukumäärä oli v:n 1974 lopussa 176 (ed. v. 178), josta ruokatehtaassa 44 (45), ruokaloissa 108 (107), kuljetuselimessä 10 (10) sekä kassa- ja tiliosastolla 14 (16) henkilöä. Vakinaisia viranhaltijoita oli 43 (49), tilapäisiä viranhaltijoita 1 (1) ja työsopimussuhteessa 132 (128) henkilöä. Palvelukseen otettiin vuoden aikana 77 (63) henkilöä. Henkilökunnasta siirtyi eläkkeelle 7 (5) ja muihin kaupungin laitoksiin 7 (3) sekä kaupungin palveluksesta erosi 63 ( 52). Henkilökunnan sairaus-, tapaturma- ja äitiyslomia oli vuoden aikana yhteensä (3 734) päivää. Tämä vastaa keskimääräisesti laskettuna noin 11 (10) henkilön yhtäjaksoista poissaoloa työstä. Lukumäärä Vaihtuvuus Sairaus ym. poissaolot Työterveys- huolto Koulutus Henkilökunnan työterveyshuolto perustui voimaantulleeseen työterveyshuo/tosääntöön. Ensisijaisesti pyrittiin keskittymään sairauksia ennalta ehkäisevään työhön. Kaupungin johtava työterveydenhuoltolääkäri suoritti työhöntulotarkastuksen 43 henkilölle. Terveydenhoitolain perusteella kaikille työntekijöille suoritetussa salmonellatutkimuksessa ei todettu yhtään tautitapausta. Myöskään tuberkuloosilain mukaisesti suoritetuissa pienoisröntgenkuvauksissa ei löydetty tuberkuloosia. Muita terveystarkastuksia suoritettiin 141 henkilölle ja kuulotutkimuksia 50 henkilölle. Työterveyshoitajalla oli vastaanotto aamuisin klo 8 9. Sairaanhoito oli lähinnä ensiapuluonteista. Työterveyshoitaja osallistui myös työturvallisuuselimen suorittamiin työpaikkata r kas tus käyn te ih in. Laitoksen henkilökunnasta osallistui kertomusvuoden aikana kaupungin omiin eri koulutustilaisuuksiin 7 henkilöä sekä osanottajia lähetettiin myös ulkopuolisten järjestämille kursseille, luentopäiville ym. Toiminta Elintarvikekeskuksen tehtävänä on valmistaa ruokaa kaupungin laitoksille ja hoitaa kaupungin henkilökunnalle tarkoitettuja toimipaikkaruokaloita sekä kaupunginhallituksen luvalla suorittaa muutakin ruuan välittämistä ja myyntiä. Elintarvikekeskuksessa valmistettiin ja valmiita ruokia toimitettiin yhteensä 142 (ed. v. 140) paikkaan seuraavasti: annosta annosta Kouluruokaa - kansakouluille keittoa eineksiä dieettiä ammattikouluille keittoa eineksiä - muille kouluille keittoa Ruuan valmistus ia toimittaminen eri kohteisiin

20 10 lasten päiväkodeille keittoa eineksiä - leikkikentille ja koulupuutarhoille keittoa henkilö kuntaruokaa -toimipaikkaruokaloille huoltolautakunnan työtuville va i hetyö kes ku kse 11 e muille laitoksille yht kaupunginhallituksen tilaisuuksiin - kaupungintaloon muihin tilaisuuksiin Yhteensä ( ) Ruokatehtaan toiminnan kehittämisessä kohdistettiin päähuomio valmistettavien tuotteiden valintaan ja valmistusmenetelmien kehittämiseen laitoksen kiinteistön sallimissa rajoissa. Kouluruokalistan muutos syyslukukaudella aiheutti muutoksia ruokatehtaan toiminnassa. Tehtaalla välttämättömät kehittämistoimenpiteet, esijäähdyttämön rakentaminen ja 3. pinnavaunu-uunin asennus valmistuivat vasta vuoden lopulla. Vuoden aikana lisääntyivät huomattavimmin raakaraasteet, joita ruokatehtaalta toimitettiin sekä kouluille että toimipaikkaruokaloille. Tehtaan valmistuskapasiteetti oli kertomusvuoden aikana kokonaisuudessaan käytössä. Elintarvikekeskuksen toimintaan kuului seuraavien kaupungin virastojen ja laitosten henkilökun- nalle tarkoitettujen toimipaikkaruokaloiden ja automaattipisteiden hoitaminen: Herttoniemen ja Kallion virastotalojen sekä Kaupungintalon ja kaupunkisuunnitteluviraston virkamiesruokalat, Alp- pirinteen, viisi liikennelaitoksen, kaksi palolaitoksen, neljä rakennusviraston, seitsemän sähkölaitoksen ja kolme vesilaitoksen ruokalaa sekä lisäksi metrotoimiston, pääkirjaston ja llmala l:n ruoka-automaatit. Toimipaikkaruokalat ja automaattipisteet Toimipaikkaruokaloissa laskettiin käyneen kertomusvuoden aikana kaikkiaan n asiakasta. Asiakasmäärä oli kuukausittain (heinäkuu maaliskuu). Toimipaikkaruokaloiden keittiöissä valmistettiin yhteensä ruoka-annosta. Lisäksi toimipaikkaruokaloissa järjestettiin kaupungin virastojen ja laitosten tilaisuuksia. Hinnat olivat kertomusvuoden aikana 16 (12) % kvston v vahvistaman luontoissuoritussäännön edellyttämää hintatasoa alhaisemmat, mikä aiheutti elintarvikekeskukselle alijäämää. Kireästä rahatilanteesta johtuva kaupungin määrärahojen supistaminen vaikeutti kertomusvuonna ruokaloiden hoitamista ja niistä oli 9 heinäkuun ajan suljettuna. Sulkemisella saavutettiin tarkistetun toimintasuunnitelman edellyttämä toiminnan pienentyminen, mutta kustannuksia ei kuitenkaan pystytty vähentämään vastaavassa määrin, koska kustannukset ovat osittain luonteeltaan kiinteitä.»kaupunginkellari» Kaupungintalon keittiön toimintaan sisältyi kaupunginhallituksen edustustilaisuuksien tarjoilun ja»kaupunginkellari» -nimisen ravintolan sekä em, Kaupungintalon henkilökunnan ruokalan hoitaminen. Henkilökuntaruokala oli heinäkuun ajan suljettuna. Tuotekehittely kohdistui ensisijaisesti tuotteitten valmistusohjeitten parantamiseen ja siten tuot- teitten laadun parantamiseen ja tuotantokustannusten kurissapitämiseen. Kertomusvuoden aikana laadittiin yhtenäiset annosteluohjeet toimipaikkaruokaloita varten. Tuotteiden laadun parantamista ja uusien tuotteiden kehittämistä toimipaikkaruokaloita varten rajoitti hinnoittelun jälkeenjääneisyys, joka pakotti kiinnittämään tuotekehittelyssäkin päähuomion kustannuskysymyksiin. Tuotekehitte/y

Asuntotuotantotoimikuntaan ja

Asuntotuotantotoimikuntaan ja Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano. Asuntotuotantotoimikuntaan ja sen teknilliseen jaostoon kuuluivat v. 1973 samat jäsenet kuin edellisenä vuonna, paitsi että sihteerinä toimi Lauri Rautiainen

Lisätiedot

2. Asuntotuotantotoimikunta

2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Asuntotuotantotoiikunta Toiikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano Asuntotuotantotoiikunnan puheenjohtajana toii v. 1974 apul.kaup.joht. Veikko O. Järvinen, varapuheenjohtajana arkkit. Väinö Tuukkanen

Lisätiedot

3. Asunto tuotantotoimikunta

3. Asunto tuotantotoimikunta 3. Asunto tuotantotoimikunta Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano. Asuntotuotan to toimikunnan kokoonpano oli v. 1971, joka oli toimikunnan 23. toimintavuosi, muuten sama kuin edellisenä vuonna,

Lisätiedot

Asuntotuotantotoimikuntaan ja

Asuntotuotantotoimikuntaan ja 2. Asuntotuotantotoimikunta Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano. Asuntotuotantotoimikuntaan ja sen teknilliseen jaostoon kuuluivat v. 1972 samat jäsenet kuin edellisenäkin vuonna. Toimikunnan

Lisätiedot

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8 26 3. Asuntotuotantokomitea Rakennusohjelmasta valmistui v:n 1968 aikana asuinhuoneistoja asuttavaan kuntoon 77 ja v:n 1969 aikana 132 asuinhuoneistoa. Lisäksi kertomusvuoden aikana valmistui asuttavaan

Lisätiedot

4. Hankintatoimisto. sekä näiden huolto, sairaalakoneet ja -kojeet, audiovisuaaliset ja teleteknilliset laitteet),

4. Hankintatoimisto. sekä näiden huolto, sairaalakoneet ja -kojeet, audiovisuaaliset ja teleteknilliset laitteet), Hank in taneu vo t telukunnan kokoonpano, kokoukset ym. Neuvottelukunnan kokoonpano oli v. 1973 muuten sama kuin edell. vuonna paitsi että sihteerijäsenenä toimi toim.pääll. Arvo Aallon tilalla toim.pääll.

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 9 1973 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1976 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkusanat 1. Asunnonjakotoimikunta 2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Elintarvikekeskus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ r.cpqqn luulo IITADSiZMM ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 80 ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 16.12.1981 hyväksymä sekä 13.5.1987

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 8 1972 jyelsingin KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1975 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. Asunnonjakotoimikunta 2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Elintarvikekeskus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

10. Hankintatoimisto

10. Hankintatoimisto Hankintaneuvottelukunnan kokoonpano, kokoukset ym. Neuvottelukunnan kokoonpano v. 1970 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseneksi dipl.ins. Kari Bergholmin tilalle valittiin toim.pääll.

Lisätiedot

8. Järjestelytoimisto

8. Järjestelytoimisto 8. Järjestelytoimisto erityisesti henkilöstöasiain orgajosta valmistui ylityön pohjalla laadittu luonnos. Toinen merkittävä tehtävä oli tietojentoj enkäsittelyorganisaation josta valmistui selostus. Työ-

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

5. Henkilöasiainkeskus

5. Henkilöasiainkeskus Yleistä Vuosi 1973 oli henkilöasiainkeskuksen kolmas toimintavuosi, jonka aikana keskityttiin pääasiallisesti työturvallisuusorganisaation jäsenten kouluttamiseen ja toiminnan koordinoimiseen ja ohjaamiseen.

Lisätiedot

6. Järjestelytoimisto

6. Järjestelytoimisto 6. Järjestelytoimisto V:n 1958 aikana suoritettiin eräitä laajoja organisaatio- ja yleistutkimuksia, joita on selostettu tarkemmin jäljempänä. Useimmat näistä tutkimuksista olivat vuoden vaihtuessa vielä

Lisätiedot

15. Huoneen vuokralautakunnat

15. Huoneen vuokralautakunnat 15. Huoneen vuokralautakunnat Helsingin kaupunki oli jaettuna huoneen-vuokrasäännöstelystä maaliskuun 17 p:nä 1949 annetun valtioneuvoston päätöksen 72 :n 2 mom:n ja helmikuun 15 p:stä 1951 lukien helmikuun

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Hankintatoimisto Hankintaneuvottelukunnan kokoonpano ja kokoukset. Tärkeimmistä käsitellyistä asioista Lausun- toja Hankintatoimiston henkilökunta.

Hankintatoimisto Hankintaneuvottelukunnan kokoonpano ja kokoukset. Tärkeimmistä käsitellyistä asioista Lausun- toja Hankintatoimiston henkilökunta. Hankintaneuvottelukunnan kokoonpano ja kokoukset. Neuvottelukunnan puheenjohtajana v. 1964 oli apul.kaup.joht. Hjalmar Krogius, varapuheenjohtajana kaup. kamr. Osmo Lehtosuo sekä jäseninä muuten samat

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KOTISEUTULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KOTISEUTULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN ARKISTO ESBO STADS ARKIV No 70 ESPOON KAUPUNGIN KOTISEUTULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 15.6.1977 hyväksymä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

Yhteistoimintaa jatkettiin virkistystoimintaa harjoittavien järjestöjen sekä kaupungin eräiden virastojen ja laitosten kanssa.

Yhteistoimintaa jatkettiin virkistystoimintaa harjoittavien järjestöjen sekä kaupungin eräiden virastojen ja laitosten kanssa. 68 kuului juhla- ja virkistystilaisuuksia, joissa vanhukset itse suorittivat ainakin osan ohjelmasta sekä retkiä, kuntovoimistelua ja muuta liikuntaa. Työtuvat järjestivät ohjattua askartelutoimintaa ja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LOHJA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 16.1.2013 10 Voimassa 1.1.2013 lukien Kaupunginvaltuusto 15.5.2013 84: muutettu 2 2 momentti Voimassa 15.5.2013 lukien 1 Soveltamisala... 2

Lisätiedot

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 23.4.2015/TL 1 Toimiala 2 Lautakunta Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus huolehtivat kaupungin nuorisotoimesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (5) 700 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen HEL 2013-001979 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston hallinto-osaston

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2015 1 (5) 3 Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen Pöydälle 02.12.2015 HEL 2014-014404 T 05 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) KIINTEISTÖVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) KIINTEISTÖVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) N TOIMINTASÄÄNTÖ 1. Toimintasäännön tarkoitus Toimintasääntö määrittelee toimintatavat kiinteistövirastossa Helsingin kaupungin hallintosäännön, taloussäännön, kiinteistötoimen

Lisätiedot

16. Ulosottovirasto. Henkilökunta. Viraston henkilökunnan kokoonpanossa. Verosaatavain osaston avustavalle kaupunginvoudille,

16. Ulosottovirasto. Henkilökunta. Viraston henkilökunnan kokoonpanossa. Verosaatavain osaston avustavalle kaupunginvoudille, Henkilökunta. Viraston henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuivat v. 1965 mm. seuraavat muutokset: Verosaatavain osaston avustavalle kaupunginvoudille, varat. Gunnar Hertzille myönnettiin ero 31.12.1964 lukien,

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 120 Sörnäistenkatu 1, toimistotilan vuokraaminen kiinteistöviraston käyttöön HEL 2016-003067 T 10 01 04 Päätös Käsittely päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Paikka Akaasian Sastamalan pohjoinen työterveysasema Vammaksentie 1 Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Paikka Akaasian Sastamalan pohjoinen työterveysasema Vammaksentie 1 Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Työterveys Akaasian johtokunta Aika 14.10.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Akaasian Sastamalan pohjoinen työterveysasema Vammaksentie 1 Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2012 1 (7) 743 Laajasalon tontin 49112/4 varaaminen Asunto-oy Sarvastonkaarelle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun HEL 2012-007058 T 10 01 01 00 Päätös päätti varata

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupungin kanslia. N:o 66 ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupungin kanslia. N:o 66 ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Er; r;sn', ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupungin kanslia,nkis-rc,?.,c1v N:o 66 ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 10.11.1982 hyväksymä YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) Kiinteistölautakunta Vp/6 01.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) Kiinteistölautakunta Vp/6 01.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) 571 Kiinteistöviraston tonttiosaston apulaisosastopäällikön viran täyttäminen HEL 2011-003819 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston tonttiosaston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2012 1 (5) 275 Kj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite koskien kilpailutuksen seurannan järjestämisestä päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

H A K E M I S T O 299

H A K E M I S T O 299 HAKEMISTO AA-kerhotoiminta ja AA-ryhmät, huoltotoimi 47 48 AIESFC-harjoittelijat, henk.asiainkeskus, matkailutoimisto 20, 160 Aitaamisvelvollisuus 103 Ajoratamerkintä-, liikennemerkki-ja suojakaidetyöt

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

5 Hankintatoimisto. Hankintaneuvottelukunta

5 Hankintatoimisto. Hankintaneuvottelukunta 5 Hankintatoimisto Hankintaneuvottelukunta Hankintaneuvottelukunnan kokoonpano v. 1960 oli seuraava: puheenjohtajana toimi kaup.joht. Lauri Aho, varapuheenjohtajana apul.kaup.joht. Hjalmar Krogius sekä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 99 Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennuksen (pääurakan työt) pääurakoitsijan valinta HEL 2014-004764 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta 107/679 507, Fallpakankuja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmat. Kh

Kaupunginhallitus Kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmat. Kh Kaupunginhallitus 197 19.06.2017 Kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmat Kh 26.09.2016 255 Kaupunginjohtaja on nimennyt sisäilmatyöryhmään työsuojelupäällikön, yhden työsuojeluvaltuutetun, sosiaali- ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (5) 446 Esitys kaupunginhallitukselle esisopimuksen ja sopimuksen tekemiseksi Sponda Kiinteistöt Oy:n kanssa liittyen Ilmalanrinteen alueen (nro 11561) ja Ylen alueen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (8) 41 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asuntoyhtiöiden edustajien nimeäminen HEL 2017-001827 T 00 01 05 Päätös päätti kehottaa 1 kaupunginkanslian

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012 Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 249 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kiinteistölautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kiinteistölautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (5) 394 Kiinteistöviraston tonttiosaston maanhankintatoimiston toimistopäällikön viran täyttäminen HEL 2011-001543 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015 Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 TEKLA 214 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja vs. Pekka Oksman, puh. 040

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot