Toimintakertomus Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Toimintakertomus Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007

2 2 Keskon Eläkekassa

3 Toimintakertomus Sisältö Toimintakertomus Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain 16 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liite 18 Sijoitustoiminnan nettotuotto 19 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot 20 Tunnusluvut ja analyysit 21 Tunnusluvut ja analyysit 22 Toiminnan olennaiset riskit 23 Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset 30 Tilintarkastuskertomus 30 Hallinto 31

4 4 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus toimintavuosi Keskon Eläkekassa on osakkaidensa oma eläkelaitos, joka tarjoaa osakkaiden työntekijöille työntekijän eläkelaissa säädetyn peruseläketurvan B-osastossa sekä lisäeläketurvan niille toimintapiirin työntekijöille, jotka kuuluvat Eläkekassan A-osastoon. A-osasto on suljettu Osakkaat Kesko Oyj Keskon Eläkekassa Keskon Sairauskassa Valluga-Sijoitus Oy K-kauppiasliitto ry K-Rahoitus Oy Citymarket Oy K-Plus Oy Kespro Oy K-Instituutti Oy WellStep Oy Indoor Group Oy Insofa Oy Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy Ruokakesko Oy Keswell Oy Maatalouskesko Oy Rautakesko Oy Konekesko Oy Vähittäiskaupan Takaus Oy Cassa Oy Keslog Oy Intersport Finland Oy MustaPörssi Oy Indoorpalvelu Oy Yhtiöt, jotka ovat osakkaita palveluksessaan olevien Keskon Eläkekassan A-osastoon kuuluvien henkilöiden osalta. Anttila Oy Pikoil Oy Kauko-Telko Oy VV-Auto Group Oy Keskon Eläkekassa on perustettu vuonna 1932 Savo-Karjalan tukkuliikkeen toimihenkilöiden eläkekassaksi. Vuonna 1941 nimi muuttui Keskon Eläkekassaksi ja vuonna 1962 kassaan perustettiin A- ja B-osastot. Keskon Eläkekassan tehtävänä on pitää huolta toimintapiirinsä henkilöiden eläketurvasta sekä hoitaa tulevien eläkkeiden katteena olevaa sijoitusomaisuutta niin, että sille asetetut vaatimukset täyttyvät. Tilinpäätös 2007 Tässä julkaisussa esitämme Keskon Eläkekassan vuoden 2007 tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoja. Virallinen tilinpäätös on nähtävissä toimistossamme, Satamakatu 3, Helsinki, sisäinen osoite B5-223, puhelin

5 Toimintakertomus

6 6 Keskon Eläkekassa Keskon Eläkekassan toimintakertomus EDUSTAJISTON KOKOUS Varsinainen edustajiston kokous pidettiin Puheenjohtajana toimi Kesko Oyj:n pääjohtaja Matti Halmesmäki. Eläkekassan edustajiston varsinainen kokous vuonna 2008 pidetään huhtikuun 25. päivänä Helsingissä, Kesko Oyj:n päätoimitalossa klo 14 alkaen. JÄSENET Eläkekassan toimintapiiriin kuului kertomusvuoden lopussa henkilöä. Kertomusvuoden aikana henkilömäärä kasvoi henkilöllä. Kasvu johtui työeläkevakuutuksen kannansiirrosta, joka tapahtui Eläkekassaan Kannansiirrossa Eläkekassan uusiksi osakkaiksi tulivat Cassa Oy, Citymarket Oy, Intersport Finland Oy, WellStep Oy (nyk. Kenkäkesko Oy), Kespro Oy, Keslog Oy, K-Instituutti Oy, K-Plus Oy, Musta Pörssi Oy, Indoor Group Oy, Insofa Oy ja Indoorpalvelu Oy. A-osaston jäsenmäärä oli kertomusvuoden alussa 889 ja lopussa 796. ELÄKKEET Eläkkeensaajia oli kertomusvuoden lopussa yhteensä 3.749, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 431. Näistä 328 tuli maksuun kannansiirron myötä. Eläkkeensaajista oli perhe-eläkkeensaajia 502 (481). Eläkekassan piiriin kuuluvista eläkkeensaajista kuoli kertomusvuoden aikana 97 henkilöä (78). Vuoden lopussa maksussa olleiden eläkkeiden määriin sisältyvät myös nolla euron suuruisena myönnetyt eläkkeet. Tilastoissa ovat kahteen kertaan ne henkilöt, jotka saavat sekä omaa työeläkettä että edunsaajana leskeneläkettä. Vanhuuseläkkeisiin luetaan myös osa- aikaeläkkeet. Näitä oli vuoden 2007 lopussa yhteensä 43 kpl (12). Muihin eläkkeisiin on luettu perhe-eläkkeet ja työttömyyseläkkeet. Eläkelaji Muutos Vanhuuseläkkeet Varhaiseläkkeet Alennetut työkyvyttömyyseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Muut eläkkeet Yhteensä Eläkkeitä korotettiin alkaen sekä A- että B-osastossa työeläkeindeksillä ja korotus oli kaikilla 2,2 prosenttia. Maksetut eläkkeet ja saadut vastuunjakokorvaukset olivat kertomusvuonna seuraavat: Eläkemenot (milj. eur) Muutos- % A-osasto 16,6 15,9 4,4 B-osasto 41,1 36,1 13,8 Vastuunjakokorvaus, B-osasto 7,9-6,8 216,2 Yhteensä 65,5 45,2 45,1 Keskon Eläkekassan jäsenmäärät Keskon Eläkekassasta eläkettä saavien määrät A- ja B-osastoon kuuluvat Vain B-osastoon kuuluvat AB-eläkkeet A-eläkkeet B-eläkkeet

7 Toimintakertomus Eläkemenot olivat yhteensä 65,5 miljoonaa euroa, joka on 25,4 prosenttia TyEL:n alaisista ansioista vuonna Maksettujen eläkkeiden määrät nousivat edellisestä vuodesta yhteensä 45,1 prosenttia. Nousua oli A- osastossa 4,4 prosenttia ja B-osastossa 13,8 prosenttia. Eläkekassan B-osasto maksoi kertomusvuonna vastuunjakoon 7,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2006 vastuunjaosta saatiin 6,8 miljoonaa euroa. Vastuunjakokorvauksen muuttuminen saamisesta maksamiseen johtuu kannansiirrosta. Kannansiirron myötä palkkasumma kasvoi enemmän kuin eläkemenot. Kertomusvuonna vanhuuseläkkeelle siirtyi suoraan työsuhteesta 23 henkilöä, A-varhaiseläkkeelle 16, alennetulle työkyvyttömyys- tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle 23 ja työkyvyttömyyseläkkeelle 44 henkilöä. Lisäksi 9 henkilöä jäi osa-aikaeläkkeelle ja 5 henkilöä siirtyi uudelleen koulutukseen. Yhteensä suoraan työsuhteesta eläkkeelle tai uudelleen koulutukseen siirtyi 120 henkilöä vuonna Vuonna 2006 vastaava luku oli 65. A-osaston vapaakirjojen määrä A-osastosta myönnettiin vapaakirjoja yhteensä 10 henkilölle vuonna Tuotannollisia vapaakirjoja ei myönnetty. Vapaakirjansa palautti Eläkekassaan 9 henkilöä ja vapaakirjaeläkkeelle siirtyi 9 henkilöä. Kaksi henkilöä otettiin uudelleen A-osaston jäseneksi. A-osaston vapaakirjojen lukumäärä vuoden lopussa oli 215 kpl (225). Jäsenmaksut A-osastosta eronneille sekä vapaakirjansa palauttaneille jäsenille maksettiin kertomusvuonna jäsenmaksuja yhteensä euroa sekä niiden korkoja euroa. Maksetut eläkkeet ja vastuunjakokorvaukset, % palkkasummasta % B-osasto A-osasto Vastuunjakokorvaus Tehdyt eläkepäätökset ensimmäistä kertaa eläkkeelle siirtyville sekä uudelleenkoulutuspäätökset lkm Vanhuuseläkkeet VASTUUVELKA B-osastossa vakuutusmaksuvastuu kasvoi 45 miljoonaa euroa ja korvausvastuu 29 miljoonaa euroa. Tästä kannansiirron vaikutusta oli vakuutusmaksuvastuussa 29 miljoonaa ja korvausvastuussa 22 miljoonaa eu- Työkyvyttömyyseläke A-varhaiseläkkeet Muut eläkkeet (mm. osa-aikaeläkkeet) Alennettu tkv/yve (sis. osaeläkkeet) Uudelleen koulutus

8 8 Keskon Eläkekassa roa. Lisävakuutusvastuu kasvoi kannansiirron myötä noin 10,9 miljoonaa euroa ja sitä purettiin hallituksen päätöksellä vuoden vaihteessa 2,4 miljoonaa euroa, joten lisävakuutusvastuu kasvoi 8,5 miljoonaa euroa vuonna Vastuuvelkaan sisältyy lisävakuutusvastuuta 36,8 miljoonaa euroa. Lisävakuutusvastuun määrä muodostaa osan Eläkekassan toimintapääomista. B-osaston vastuuvelka oli yhteensä 385,4 (302,8) miljoonaa euroa. A-osastossa vakuutusmaksuvastuu kasvoi 4,5 miljoonaa euroa ja korvausvastuu kasvoi 3,9 miljoonaa euroa. Indeksikorotusvastuu pysyi ennallaan. Vastuuvelka oli A-osastossa yhteensä 242,7 (234,3) miljoonaa euroa. A-osaston vastuuvelka on laskettu käyttäen 3,5 prosentin laskuperustekorkoa. Vastuuvelka on katettava sijoitusomaisuudella. Eläkevastuiden katteena olevan omaisuuden on täytettävä tietyt laissa määritellyt vaatimukset. B-osaston kate- ja vakavaraisuussäännökset muuttuivat vuonna Uusi laki (Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta /1114) koskee kaikkia työeläkelaitoksia ja siinä painotetaan sijoitusten hajauttamista. Lain mukaan eläkelaitoksen varat jaetaan viiteen pääluokkaan ja yleissääntönä on, että kaikki sijoitukset kelpaavat katteeseen. Rajoituksia on karsittu, mutta esimerkiksi enintään 5 prosenttia vastuuvelasta voidaan kattaa yhden yhtiön osakkeilla ja 10 prosenttia sijoituksella yhteen kiinteistöön. A-osastolla säilyivät vanhat katesäännökset, joissa rajoituksia on enemmän. Esim. pörssiosakkeita ja rahasto-osuuksia saa olla yhteensä vastuuvelan katteena enintään 50 prosenttia ja kiinteistöjä enintään 40 prosenttia. Keskon Eläkekassan kumpikaan osasto ei ylitä laissa määriteltyjä rajoja katteena olevalla sijoitusomaisuudellaan. Kummankin osaston vakuutustekninen vastuuvelka on kokonaan katettu. VAKUUTUSMAKSU Eläkekassan B-osasto peri vakuutusmaksuja yhteensä 58,0 miljoonaa euroa, josta työntekijöiden TyEL -maksun osuus oli 11,1 miljoonaa euroa ja työnantajan osuus 46,9 miljoonaa euroa. B-osaston vakuutusmaksutaso oli 22,5 (14,0) prosenttia vuoden 2007 TyELpalkkasummasta. A-osastoon kuuluvat alle 53 vuotiaat jäsenet maksoivat jäsenmaksuina prosentin ennakonpidätyksen alaisista ansioistaan kuten edellisinäkin vuosina. Yli 53 vuotiailta jäsenmaksu on poistettu kokonaan. Jäsenmaksutuloa kertyi 0,3 miljoonaa euroa. A-osastoon ei peritty vakuutusmaksua. TALOUDELLINEN TULOS JA VAKAVARAISUUS Eläkekassan kirjanpidollinen tulos vuodelta 2007 oli yhteensä -12,3 (9,0) miljoonaa euroa. A-osaston tulos oli -12,3 ja B-osasto teki nolla tuloksen. Eläkekassan hallitus päätti esittää Eläkekassan edustajistolle, että A-osaston alijäämä peitetään edellisten vuosien ylijäämästä. Tämän jälkeen A-osaston oman pääoman määrä on 21,8 miljoonaa euroa. B-osastossa Lisävakuutusvastuuta purettiin 2,4 miljoonaa euroa, jotta tulos saatiin nollaan. Purun jälkeen B-osastossa on lisävakuutusvastuuta 36,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen laadinta Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu Vakuutusvalvontaviraston (VVV) eläkekassoille antamia määräyksiä ja ohjeita sekä Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vakuutuskassoille antamaa asetusta. Vastuuvelka , 12/07 rahan arvossa (elinkustannusindeksi) M B-osasto A-osasto

9 Toimintakertomus Toimintapääomat Eläkekassan toimintapääomat määrittelevät sen puskurin, joka Eläkekassalla on käytettävissään sijoitusheilahteluiden varalle. Toimintapääoma kuvaa Eläkekassan vakavaraisuutta. Lain mukaan toimintapääomasäännökset koskevat vain Eläkekassan B-osastoa. SIJOITUSTOIMINTA Eläkekassan sijoitusomaisuus käyvin arvoin oli vuoden vaihteessa 983,6 (862,7) miljoonaa euroa. Käyvin arvoin lasketuista sijoituksista oli kiinteistöissä ja kiinteistöosakkeissa 34,7 prosenttia, osakkeissa ja osakerahastoissa 33,6 prosenttia, vaihtoehtoisissa sijoituksissa (Hedge Fund- ja pääomarahastot) 5,3 prosenttia ja korkosijoituksissa 26,4 prosenttia. Sijoitusomaisuus jakaantuu osastoittain niin, että A-osaston sijoitusomaisuuden arvo oli 419,7 (401,8) miljoonaa euroa ja B-osaston 563,9 (460,9) miljoonaa euroa. Omaisuus on pitkälle hajautettu, mikä pienentää riskiä vaihtelevissa taloudellisissa olosuhteissa. Keskon Eläkekassan sijoitustoimintaa on hoidettu laaditun sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sijoituslainaus Eläkekassan velkakirjasaamiset vuoden lopussa olivat 38,4 (39,8) miljoonaa euroa, josta A-osaston osuus oli 27,4 (28,6) miljoonaa euroa ja B-osaston osuus 11,0 (11,2) miljoonaa euroa. Saamiset työnantajaosakkailta vuoden lopussa olivat 1,9 (6,0) miljoonaa euroa, josta A-osaston osuus oli 1,6 (5,2) miljoonaa euroa ja B-osaston osuus 0,3 (0,8) miljoonaa euroa. Keskon Eläkekassa B-osasto, toimintapääomat , % vastuuvelasta % Keskon Eläkekassan B-osaston toimintapääomat olivat kertomusvuoden lopussa 215,1 (187,0) miljoonaa euroa, josta 36,8 miljoonaa euroa oli lisävakuutusvastuussa ja 6,8 miljoonaa euroa omassa pääomassa. Toimintapääoma B-osastolla oli 61,7 (74,4) prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. Asetuksen mukainen vakavaraisuusraja B-osastolla oli 15,9 (18,0) prosenttia Lisävakuutusvastuu Arvostuserot Oma pääoma Vakavaraisuusraja Tavoitevyöhykkeen yläraja

10 10 Keskon Eläkekassa Korkosijoitukset Jakauma Mod.duraatio Joukkovelkakirjalainat 46,7 % 5,2 Reaalikorkosijoitukset 9,5 % 8,2 Muu korkorahasto 4,5 % Rahamarkkinavälineet 39,2 % 0,2 Sekä velkakirjasaamisilla että saamisilla työnantajalta on turvaava vakuus. Sijoituslainausten osuus Eläkekassan kokonaissalkusta oli vuoden lopussa 3,9 (5,0) prosenttia. Kiinteistösijoitukset Vuonna 2007 B-osasto ei myynyt yhtään kiinteistöä. A-osasto myi Jämsässä sijaitsevan tontin, josta syntyi 102 euron myyntitappio. Riihimäen Citymarketin laajennusinvestointi saatiin valmiiksi vuonna Osa laskuista jäi vielä tulematta ja tilinpäätöksessä rakennustilille jäi Riihimäen kustannuksia 0,1 miljoonaa euroa. Hakkilan Keskusvarasto I:ssä ja Rauta-maatalous -toimistorakennuksessa tehtyjä peruskorjauksia jatkettiin vuonna Toimistorakennuksen investoinnit saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi, mutta keskusvaraston korjauskuluja jäi rakennustilille tilinpäätöksessä ( euroa). Uutena investointina A-osastolle hankittiin Lohjalle rakennettava K-Rauta. Tontti ostettiin vuonna 2007 hintaan euroa ja rakentaminen aloitettiin syksyllä. K-Rauta valmistuu vuonna 2008 ja tilinpäätöksessä rakennustilille oli kirjautunut kustannuksia 0,6 miljoonaa euroa. B-osastolle hankittiin tontit sekä Kuopiosta että Lahdesta. Tontti-investoinnit olivat yhteensä 6,1 miljoonaa euroa. Lahteen rakennetaan K-Rauta, jonka kustannuksia oli rakennustilillä 8,5 miljoonaa euroa vuoden 2007 lopussa. Kuopioon rakennetaan Citymarket, jonka rakennustilille kirjatut kustannukset olivat 10,0 miljoonaa euroa tilinpäätöksessä. Molemmat kohteet valmistuvat vuoden 2008 aikana. Arvonalentumisten palautuksia kirjattiin yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Uusia arvonalentumisia kirjattiin euroa. Arvonmuutokset perustuvat lokakuussa saatuihin uusiin kiinteistöjen käypiin arvoihin. Kiinteistösijoitusten markkina-arvoilla laskettu osuus Eläkekassan koko sijoitusomaisuudesta oli 34,7 (34,4) prosenttia. Sitoutuneiden pääomien määrä oli yhteensä 341,5 (297,2) miljoonaa euroa. Korkosijoitukset Korkosijoitusten (sisältäen korkopapereihin sijoittavat rahasto-osuudet) markkina-arvo oli vuoden 2007 lopussa yhteensä 221,2 (156,2) miljoonaa euroa. Korkosijoitusten osuus Eläkekassan kokonaissalkusta oli 22,5 (18,1) prosenttia. Se jakautui niin, että lyhyissä koroissa oli 8,8 (3,4) prosenttia ja pitkissä koroissa 13,7 (14,7) prosenttia. Eläkekassan korkosijoitukset jakautuivat yllä vasemmalla olevan taulukon mukaisesti. Osakesijoitukset Eläkekassan noteeratut osake- ja rahastosijoitukset olivat vuoden 2007 lopussa markkina-arvoiltaan yhteensä 306,1 (322,2) miljoonaa euroa. Tämä oli 31,1 (37,3) prosenttia koko salkusta. Noteeraamattomiin osakkeisiin oli sijoitettuna 2,5 prosenttia salkusta. Osakesalkusta 54 prosenttia on sijoitettuna suomalaisiin osakkeisiin. Osakemarkkinat heiluivat vuonna Vuoden alkupuoliskolla tuotot olivat vielä hyviä, mutta loppuvuodesta USA:sta levinnyt levottomuus laski osakemarkkinoiden tuottoja. Keskon Eläkekassan osakesalkku pärjäsi kuitenkin hyvin. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 1,5 prosenttia vuonna Vertailuin- % 100 Sijoitusomaisuus käyvin arvoin Osakejakauma alueittain Sijoituslainaus 2002 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Osakkeet ja sijoitusrahastot Vaihtoehtoiset sijoitukset JVK:t Markkinaraha Suomi 54 % Muu maailma 40 % Muu euroalue 6 %

11 Toimintakertomus deksinä käytettyjen MSCI Worldin ja OMX Helsinki Capin viimeisen 12 kuukauden tuotot olivat -2 ja 8 prosenttia. Eläkekassan noteerattujen osakkeiden salkun volatiliteetti oli 20,25 prosenttia. Vaihtoehtoiset sijoitukset Vaihtoehtoiset sijoitukset sisältävät pääomarahastosijoituksia ja Hedge Fund -rahastosijoituksia. Näiden osuus Eläkekassan salkusta oli vuoden 2007 lopussa 5,3 (4,6) prosenttia markkina-arvoilla mitattuna. Vaihtoehtoiset sijoitukset tuottivat keskimäärin 5,8 prosenttia sitoutuneelle pääomalle vuonna RISKIEN HALLINTA Eläkekassan riskienhallinnan tavoitteena on rajata riskit hallituksen hyväksymälle tasolle ja estää Eläkekassaa uhkaavien riskien toteutuminen, minimoida toteutuneiden riskitekijöiden aiheuttamat taloudelliset ja muut vahingot sekä turvata toiminnan jatkuvuus. Eläkekassassan kannalta tärkeimpiä riskejä ovat vakuutustoiminnan riskit, sijoitustoiminnan riskit ja operatiiviset riskit. Riittävä toimintapääoma ja osakkaiden sitoutuneisuus sekä eläkekassan vastuullinen hoito ja toimiva riskienhallinta varmistavat eläkekassan riskinkantokyvyn. Määrällisille riskeille asetetaan rajat kirjalli- % ,1 2,1 1,4 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 15,3 7,9 5,7 12,3 11, Keskon Eläkekassan vuosituotto 8,7 21,1 6,9 5,7 9,7 12,1 Sijoitustoiminnan tulos Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotuotto oli A-osastossa 13,0 (47,4) miljoonaa euroa ja B-osastossa 11,3 (27,9) miljoonaa euroa. B-osaston tulokseen sisältyy arvopapereiden myyntivoittoja 4,9 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotuotto oli yhteensä 24,2 (75,3) miljoonaa euroa. Vuonna 2007 kirjattiin arvonalennusten palautuksia osakkeista ja osuuksista yhteensä 2,0 miljoonaa euroa ja uusia arvonalennuksia yhteensä 13,4 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto sitoutuneelle pääomalle oli vuonna 2007 A-osastossa 8,4 (23,1) prosenttia ja B-osastossa 5,8 (19,4) prosenttia. Koko Eläkekassan osalta tuottoprosentti oli 6,9 (21,1). Oikealla olevassa kuvassa on esitetty Keskon Eläkekassan tuotot viime vuosilta sekä keskimääräinen vuosituotto viideltä ja kymmeneltä vuodelta. Vuosittaista tuottoa on verrattu TyEL-yhtiöiden keskimääräisiin tuottoihin. Vuoden 2007 osalta tuotto on arvioitu Varman ja Ilmarisen julkistamien tuottolukujen perusteella. EKtuotttuotto EK TEL-yhtiöt keskimäärin

12 12 Keskon Eläkekassa sesti ja ne kirjataan vuosittain sijoitussuunnitelmaan. Valvontarajoja seurataan jatkuvasti. Rajojen ylitykset ja poikkeamat riskienhallinnan menettelytavoista arvioidaan ja raportoidaan kuukausittain. Mittareiden ja riskirajojen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain sijoitussuunnitelman teon yhteydessä. Vakuutustoiminnan riskit Keskon Eläkekassan vakuutustekniset riskit liittyvät vakuutusmaksujen ja vastuuvelan riittävyyteen suhteessa Eläkekassan vastuulla oleviin eläkkeisiin. Eläkekassan etuudet molemmissa osastoissa ovat etuuspohjaisia eli eläkkeet on kaikissa tilanteissa maksettava luvatunsuuruisina riippumatta siitä, miten sijoitustoiminta onnistuu. Tämä tarkoittaa, että viime kädessä työnantajaosakkaiden on kustannettava maksettavat eläkkeet lisävakuutusmaksuilla, jos Eläkekassan sijoitustoiminta epäonnistuu. Mikäli työnantajaosakkaat eivät kykene maksamaan lisävakuutusmaksuja, peritään vakuutusmaksut niiden omaisuudesta. Eläkekassan työnantajaosakkaat, Kesko-konserniin kuuluvat yhtiöt, ovat vakavaraisia ja positiivista tulosta tekeviä yhtiöitä, joten vakuutusmaksujen saatavuus on turvattu. Eläkekassan B-osasto tarjoaa lakisääteistä eläketurvaa osakkaidensa työntekijöille. Työeläkejärjestelmä on TyEL:n osalta osittain rahastoiva. Eläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskenta perustuu toisaalta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella antamiin laskuperusteisiin ja toisaalta eläkekassan hakemiin ja Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin laskuperusteisiin. Eläkekassa noudattaa vastuuvelkaa laskiessaan laskuperusteita, jotka ovat varsinaisten eläkevastuiden osalta yhteneväiset kaikille TyEL-eläkelaitoksille, niin eläkekassoille, eläkesäätiöille kuin työeläkevakuutusyhtiöillekin. Näin ollen yksittäisen eläkelaitoksen riskinä on vakuutus- tai sijoituskannan poikkeaminen keskimääräisestä epäedulliseen suuntaan jonain ajankohtana. Keskon Eläkekassan vakuutuskantaan ei liity tällaista poikkeamaa. A-osaston rahastokorko on 3,5 prosenttia. Riskienhallinnan tavoitteena on vakuutusteknisten riskien osalta laskuperusteiden vaatimukset täyttävä turvaavuus molemmissa osastoissa. Tämän arvioiminen on Eläkekassan aktuaarin vastuulla. Sijoitustoiminnan riskit Keskon Eläkekassan sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa varat turvaavasti ja tuottavasti niin, että Eläkekassa on työnantajaosakkkaidensa kannalta kokonaistaloudellisesti edullisempi vaihtoehto kuin työeläkevakuutusyhtiö pitkällä aikavälillä. Tuottava sijoittaminen edellyttää altistumista sijoitusriskeille, joita rajoitetaan turvaavuusvaatimuksen varmistamiseksi. Tuloksen ja vakavaraisuuden kannalta merkittävin riski on juuri sijoitusriski. Sijoitusriskejä, joita Eläkekassassa on tunnistettu ovat markkinariski, vastapuoliriski ja likviditeettiriski. Lisäksi riskikeskittymät ja niiden hallinta ovat osa sijoitusriskien hallintaa. Eläkekassan sijoituspolitiikka määrittelee omaisuuslajikohtaiset sijoitusrajoitteet sekä sallitut sijoituskohteet. Eläkekassan hallituksen vuosittain vahvistama sijoitussuunnitelma sisältää sijoitusallokaatio- ja tuottotavoitteet aina vuodeksi eteenpäin. Lisäksi riskienhallintapolitiikka on lisätty osaksi sijoituspolitiikkaa. Sijoitustoiminnan riskeihin varaudutaan seuraamalla sijoitusomaisuuden allokaatiota, vaihteluvälejä, vertailuindeksejä ja muita rajoituksia kuukausittain. Eläkekassan hallitukselle ja sijoitustoimikunnalle raportoidaan säännöllisesti. Operatiiviset riskit Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan suoria tai välillisiä tulon menetyksiä tai kustannuksia, joita voi aiheutua epätäydellisesti tai puutteellisesti toimivista prosesseista, puutteellisesta osaamisesta, tietotekniikasta tai tietoturvasta, henkilöstöstä, sisäisen valvonnan puutteesta tai ulkoisen uhan turvallisuuteen tai toiminnan jatkuvuuteen aiheuttamasta epävarmuudesta. Operatiiviset riskit hallitaan pääosin osana normaalin toiminnan johtamista. Kesko-konsernin tarjoamaa tukea keskitettyjen toimintojen ja palvelujen toimintavarmuuden ja jatkuvuuden turvaamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN KANNANSIIRTO VAKUUTUSYHTIÖISTÄ ELÄKEKASSAAN Keskon Eläkekassa kasvoi kannansiirron myötä Eläkekassaan siirtyivät Cassa Oy:n, Citymarket Oy:n, Intersport Finland Oy:n, Kenkäkesko Oy:n (ent. WellStep Oy), Kespro Oy:n, Keslog Oy:n, K-Instituutti Oy:n, K-Plus Oy:n ja Musta Pörssi Oy:n työeläkevakuutukset (TyEL) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta sekä Indoor Group Oy:n, Insofa Oy:n ja Indoorpalvelu Oy:n työeläkevakuutukset Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Eläkekassan jäsenmäärä kasvoi kannansiirron myötä noin 5.400:lla ja eläkeläisten määrä 328:lla henkilöllä. Eläkekassan B-osaston vastuuvelka kasvoi kannansiirrossa 50,6 miljoonaa euroa. Vastuuvelan lisäksi kannansiirrossa siirrettin toimintapääomaa työaläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e :n ja sen nojalla annetun asetuksen mukainen määrä, joka siirtohetkellä oli 21,6 prosenttia siirtyvän vastuuvelan määrästä. Näin ollen varoja siirtyy Eläkekassaan 61,5 miljoonaa euroa. Varat sijoitettiin voimassaolevan sijoitussuunnitelman mukaisesti.

13 Toimintakertomus Tuloslaskelma Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan tuotot Korvauskulut Lakisääteisten eläkkeiden maksetut korvaukset Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos Muiden eläkkeiden maksetut korvaukset Muiden eläkkeiden korvausvastuun muutos Vastuun siirrot Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet Muut eläkkeet Hoitokulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Muut kulut 0 0 Ali-/ylijäämä varsinaisesta toiminnasta Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Tilikauden ali-/ylijäämä

14 14 Keskon Eläkekassa Tase VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset omilta kiinteistöyrityksiltä Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Osakkaana olevan työnantajayrityksen osakkeet ja osuudet Velkakirjasaamiset osakkaana olevalta työnantajayritykseltä Saamiset osakkaana olevalta työantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Talletukset Saamiset Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Vararahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ali-/ylijäämä Vakuutustekninen vastuuvelka Lakisääteiset eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Lisävakuutusvastuu Muut eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Indeksikorotusvastuu Velat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

15 Toimintakertomus Tuloslaskelma osastoittain A-osasto, Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan tuotot Korvauskulut Muiden eläkkeiden maksetut korvaukset Muiden eläkkeiden korvausvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos Muut eläkkeet Hoitokulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Muut kulut 0 0 Ali-/ylijäämä varsinaisesta toiminnasta Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Tilikauden ali-/ylijäämä B-osasto, Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Sijoitustoiminnan tuotot Korvauskulut Lakisääteisten eläkkeiden maksetut korvaukset Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos Vastuun siirrot Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet Hoitokulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Muut kulut 0 0 Ylijäämä varsinaisesta toiminnasta Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Tilikauden ali-/ylijäämä

16 16 Keskon Eläkekassa Tase osastoittain A-osasto, VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset omilta kiinteistöyrityksiltä Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Osakkaana olevan työnantajayrityksen osakkeet ja osuudet Velkakirjasaamiset osakkaana olevalta työnantajayritykseltä Saamiset osakkaana olevalta työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Saamiset Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Vararahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ali-/ylijäämä Vakuutustekninen vastuuvelka Muut eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Indeksikorotusvastuu Velat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

17 Toimintakertomus B-osasto, VASTAAVAA Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset omilta kiinteistöyrityksiltä Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Osakkaana olevan työnantajayrityksen osakkeet ja osuudet Saamiset osakkaana olevalta työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Talletukset Saamiset Muut saamiset Muu omaisuus Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Vararahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ali-/ylijäämä Vakuutustekninen vastuuvelka Lakisääteiset eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Lisävakuutusvastuu Velat Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

18 18 Keskon Eläkekassa Tilinpäätöksen liitetiedot > Tuloslaskelman liite Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksutulo TEL:n mukainen Työnantajan osuus Työntekijäin osuus Yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet: TyEL Korvauskulut Lakisääteiset eläkkeet: Maksetut eläkkeet: TyEL Vastuunjakokorvaukset: TEL YEL Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen perusteella karrtuneiden eläkeosien kustannustenjaosta VEKL:n valtion korvaus 0 0 YEL:n valtion osuus 0 0 Muut korvaukset Muut eläkkeet: Maksetut eläkkeet Muut korvaukset Takaisinostot Yhteensä Vastuun siirrot: Vastaanotetut TyEL Hoitokulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Lakisääteiset maksut Muut hoitokulut Yhteensä Lakisääteiset maksut ETK:n kustannusosuus Oikeushallintomaksu VVV:n valvontamaksu Yhteensä

19 Toimintakertomus Sijoitustoiminnan nettotuotto Sijoitustoiminnan tuotot: Tuotot sijoituksista osakkaana olevaan työnantajayritykseen Osinkotuotot Korkotuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Osinkotuotot 2 2 Korkotuotot Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Muut tuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut: 1) Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Yhteensä Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Rakennusten poistot Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitusten arvonkorotus 0 0 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa ) Sijoitustoiminnan kuluihin sisältyy sijoitustoiminnan hoitokuluja yhteensä euroa.

20 20 Keskon Eläkekassa Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot Toimintapääoma B-osasto, Oma pääoma Vapaaehtoiset varaukset Lisävakuutusvastuu Lisävakuutusvastuu, kannansiirrosta Lisävakuutusvastuu, siirrot Omaisuuden arvostuserot Takaukset ja vakuudet 0 0 Muut erät 0 0 Yhteensä B-osasto Toimintapääoman vähimmäismäärä-% 5,30 % 6,01 % Vakavaraisuusaste-% 61,70 % 74,41 % Vakavaraisuusraja-% 15,89 % 18,04 % Tavoitevyöhykkeen yläraja-% 63,57 % 72,15 % (4 x vakavaraisuusraja)

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014 Riskienhallinta Vakuutusyhtiöllä tulee olla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä, joka on riittävän kattava yhtiön toimintaan nähden. Sisäinen valvonta on prosessi, johon kuuluu paitsi vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07.

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07. VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö 01. Lyhyesti 02. Tapahtumia 03. Toimitusjohtajan katsaus 04. Asiakasedut 05. Sijoitustoiminta 06. Hallinto 07. Tilinpäätös 08. Yhteystiedot 01. LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot