Otteet ja todistukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otteet ja todistukset"

Transkriptio

1 Määrittely (kierros 1) 1(14) Otteet ja todistukset 1 Lainhuutotodistus 1.1 Käyttötarkoitus Todistus, jolla osoitetaan rekisteriyksikön omistusoikeus. Todistus on tulostettavissa voimassa olevasta rekisteriyksiköstä tai voimassa olevasta määräalasta. 1.2 Korvattavat vanhat tuotteet 1.3 Sovellukset ja käyttö 1.4 Kyselyparametrit 1.5 Tulosformaatit Korvaa vanhan lainhuutotodistuksen käytössä olleet tulostemallit. Tarjotaan KTJ-lain mukaisille käyttäjäryhmille seuraavista sovelluksista: KTJ-selaintietopalvelu Kiinteistötietojen tulostepalvelu (pdf) KTJkii-rekisterinpitosovellus JAKOkii-tuotantosovellus KIOS-ylläpitosovellus Oikeaksi todistettuna todistus luovutetaan kansalaisille maanmittaustoimistoista, kunnista ja maistraateista sekä muista viranomaisista, joille Maanmittauslaitos antanut oikeuden luovuttaa oikeaksi todistettavia KTJ-tulosteita. Kiinteistö- tai määräalatunnus 1-n kpl Hallinnollisia rajoitteita kerralla tulostettavien enimmäismäärälle ei ole. Enimmäismäärää saattavat teknisesti rajoittaa mm. http-yhteyden aikakatkaisu, url:n maksimipituusrajoitteet selaimissa jne. Kieliparametri suomi / ruotsi Toteutuksessa varauduttava siihen, että kieliä voi helposti lisätä (esim. englanti). Oikeaksi todistettava / ei oikeaksi todistettava. Omistajien yhteystiedot -liite / ei omistajan yhteystietoja -liitettä. Pdf-tiedosto.

2 Määrittely (kierros 1) 2(14) 1.6 Käytettävyysvaatimukset 1.7 Tietosisältö Palveluaika: Joka päivä 22 tuntia, pois lukien ennalta ilmoitetut käyttökatkokset. Saatavuus % palveluaikana: määritellään myöhemmin palvelun ylläpitosopimukseen. Suorituskyky: Todistus tulee olla tulostettavissa kaikista rekisteriyksiköistä ja määräaloista. Perustapauksissa tulosteen tulisi aueta muutamassa sekunnissa ja hankalimmistakin erikoiskohteista alle 5 minuutissa, joka on tyypillinen httpyhteyden aikakatkaisun raja. Esim. virheellisiin tai puutteellisiin pyyntöihin, järjestelmän ajantasaisuuteen tai aineiston laatuun liittyviin sisältöpuutteisiin reagoiminen määritellään tietosisällön ja käytönseurannan yhteydessä. Kapasiteetti: Varauduttava 4,2 miljoonaan lainhuutotodistukseen / vuosi. Suoritusaikoja ja yhtäaikaisten palvelupyyntöjen määriä arvioitaessa huomioitava, että valtaosa pyynnöistä tehdään virka-aikana. Saatavuus eri sovelluksista kunkin sovelluksen palvelulupausten mukaisesti. Tuotteen tietosisältö: 1. Ylätunniste Tulostetaan joka sivulle Kuten kiinteistörekisteriotteella 2. Kohteen perustiedot 3. Lainhuutotiedot Kuten kiinteistörekisteriotteella Kohteen voimassa olevat lainhuutoasiat aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan, jokaisesta: Otsikossa asian laatu sekä vireilletulopäivämäärä tai mahdolliset tiedot vireilläolosta, lepäämään jättämisestä tai valitusprosessista. Asianumero Omistusosuudet, jokaisesta: o o o o Osuusluku Omistajien henkilötiedot Saantojen laadut ja päivämäärät Luovuttajien / saantomiesten henkilötiedot? Ratkaisun seliteteksti Asian vireillä olevat korjaamisasiat 4. Erottamattomat määräalat ja erillisenä luovutetut yhteisalueosuudet. Kohteen määräalat numeroituna rekisteröintipäivämäärän mukaisessa järjestyksessä, jokaisesta:

3 Määrittely (kierros 1) 3(14) Otsikossa määräalan tyyppi ja määräalatunnus Rekisteröintipvm Määräalan lainhuutoasiat; kuten kohdeyksikön lainhuutoasiat kohdassa Lainhuudattamattomat luovutukset Kohteen ja sen määräalojan lainhuudattamattomat luovutukset aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan, jokaisesta: Otsikossa luovutuslajit ja luovutuspvm Luovutustunnus Luovutuksen kohteet, jokaisesta o o Otsikkona rekisteriyksikkölaji tai määräalan tyyppi ja kiinteistötai määräalatunnus Omistusosuudet, jokaisesta Osuusluku Saajien henkilötiedot Luovuttajien henkilötiedot 6. Tulosteen tiedot 7. Alatunniste 8. Liite: Yhteystiedot Tulostusajankohta Mahdolliset koko tulosteen tietosisältöä koskevat selitystekstit liittyen mm. aineiston kattavuuteen, ajantasaisuuteen ja eri tulosteiden käyttötarkoituksiin. Oikeaksi todistaminen; varaudutaan myös sähköiseen allekirjoittamiseen. Tulostetaan joka sivulle Kuten kiinteistörekisteriotteella Lainhuudon saajien henkilö- ja osoitetiedot väestötietojärjestelmästä. Tulostuminen määritellään myöhemmin käyttäjärooleittain. Keskeiset muutokset vanhaan tuotteeseen verrattuna: Yhteiset: Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa rekisterin sisältö perusparannetaan siten, että kaikki tietopalvelun tuotteilla esitettäviksi kuuluvat tiedot löytyvät kohdeyksiköltä. Tulosteilla ei ole enää tarpeen näyttää historiatietoja, eikä niille haeta tietoja kohdeyksikön muodostumisketjusta. Ylä- ja alatunnisteet sekä kohteen perustiedot osio samat kuin nykyisellä kiinteistörekisteriotteella. Tietoryhmien esittäminen ja yleisulkoasu kiinteistörekisteriotteen tyyliä mukaillen: otsikoidut osiot, joissa kussakin

4 Määrittely (kierros 1) 4(14) näytettävät tiedot numeroituina ja pääsääntöisesti aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Lähtökohtana on, että kiinteistörekisteriotteella, lainhuutotodistuksella ja rasitustodistuksella ei ole päällekkäisiä tietoryhmiä (kaikille yhteistä kohteen perustiedot osiota lukuunottamatta), vaan kullakin oma tietosisältö. Jos kohdeyksiköllä ei ole jossain osiossa näytettäviä tietoja, näytetään kuitenkin osion otsikko ja jokin vakioteksti esim. Ei erottamattomia määräaloja. Yleisperiaatteena, että jos yksittäistä näytettävää tietoa ei ole tallennettu, myös otsikko jää pois. Lainhuutotodistus: Ei enää tulostettavissa lakanneista kiinteistöistä tai määräaloista. Perusparannus poistaa tarpeen. Kohdeyksikön muodostumistietoja ei enää näytetä lainhuutotodistuksella. Muodostumistiedot ovat kiinteistörekisterin tietosisältöä ja esitetään kiinteistörekisteriotteella. Vanha tapa esittää muodostumistietoja on voinut antaa virheellistä tietoa käyttäjälle. Kullekin asialle näytetään arkistoviite, jolla siihen liittyvät asiakirjat löytyvät arkistosta. Saantojen kauppahintoja ei enää näytetä. Ei ole kirjaamisosan tietosisältöä, eikä hintaa voi käyttää mihinkään, sillä siihen saattaa sisältyä muita samalla luovutettuja kohteita. Kuhunkin lainhuutoasiaan liittyvät vireillä olevat korjaamisasiat näytetään ko. asian yhteydessä; ei enää erillisinä kohteina. Parantaa luettavuutta. Vanhassa kiinteistön kaikki määräalat on lueteltu tulosteen alussa ja ne, joilla on lainhuutotietoja tulevat tietoineen uudelleen kohdeyksikön lainhuutojen jälkeen. Uudessa kaikki määräalat mahdollisine lainhuutotietoineen esitetään omassa osiossaan. Selkeyttää rakennetta. Ulosmittaukset ja vallintarajoitukset osio pois lainhuutotodistukselta. On ollut vanhoilla tulosteilla samanlaisena sekä lainhuutotodistuksella että rasitustodistuksella. Ei ole tarpeellinen lainhuutotodistuksella, mutta on ollut sielläkin, koska asetukseen ( /960, 28 ) on aikoinaan tullut kirjattua, että kuuluu tietosisältöön. Lisäksi vallintaa rajoittavia asioita on kirjattu rekisteriin myös muun tyyppisinä muistutusasioina, joita ei jatkossakaan voitaisi näyttää lainhuutotodistuksella. Jätetään pois lainhuutotodistukselta, jos asetusmuutos saadaan tehtyä. Lainhuutotodistuksen selitysteksteihin lisätään huomautus, että vallintarajoitukset esitetään vain rasitustodistuksella. Omistajien yhteystietoja väestötietojärjestelmästä ei enää esitetä lainhuutotodistuksen lopussa osana tulostetta, vaan erillisellä liitesivulla, joka tulostuu mukaan lainhuutotodistukseen. Pitää selkeästi käydä ilmi, että ei kuulu tulosteen eikä rekisterin tietosisältöön. Selkeyttää tuotevalikoimaa ja

5 Määrittely (kierros 1) 5(14) helpottaa toteutusta, kun liitesivu voi olla sama kuin selainsovellusten erillinen kiinteistön yhteystiedot tuloste. 2 Todistus vuokraoikeudesta 2.1 Käyttötarkoitus Todistus, jolla osoitetaan kirjaamisvelvollisuuden piirin kuuluvan vuokraoikeuden voimassaoleva vuokraaja. Todistus on tulostettavissa sellaisesta voimassa olevasta vuokraoikeudesta, jolla on vuokraoikeuden yksilöivä laitostunnus. 2.2 Korvattavat vanhat tuotteet 2.3 Sovellukset ja käyttö 2.4 Kyselyparametrit 2.5 Tulosformaatit Korvaa vanhat käytössä olleet tulostemallit vuokraoikeuden todistuksista. Tarjotaan KTJ-lain mukaisille käyttäjäryhmille seuraavista sovelluksista: KTJ-selaintietopalvelu Kiinteistötietojen tulostepalvelu (pdf) KIOS-ylläpitosovellus Oikeaksi todistettuna todistus luovutetaan kansalaisille maanmittaustoimistoista, kunnista ja maistraateista sekä muista viranomaisista, joille Maanmittauslaitos antanut oikeuden luovuttaa oikeaksi todistettavia KTJ-tulosteita. Laitostunnus 1-n kpl Hallinnollisia rajoitteita kerralla tulostettavien enimmäismäärälle ei ole. Enimmäismäärää saattavat teknisesti rajoittaa mm. http-yhteyden aikakatkaisu, url:n maksimipituusrajoitteet selaimissa jne. Kieliparametri suomi / ruotsi Toteutuksessa varauduttava siihen, että kieliä voi helposti lisätä (esim. englanti). Oikeaksi todistettava / ei oikeaksi todistettava. Vuokralaisten yhteystiedot -liite / ei vuokralaisten yhteystietoja -liitettä. Pdf-tiedosto. 2.6 Käytettävyysvaatimukset Palveluaika: Joka päivä 22 tuntia, pois lukien ennalta ilmoitetut käyttökatkokset.

6 Määrittely (kierros 1) 6(14) 2.7 Tietosisältö Saatavuus % palveluaikana: määritellään myöhemmin palvelun ylläpitosopimukseen. Suorituskyky: Todistus tulee olla tulostettavissa kaikista voimassa olevista vuokraoikeuksista. Esim. virheellisiin tai puutteellisiin pyyntöihin, järjestelmän ajantasaisuuteen tai aineiston laatuun liittyviin sisältöpuutteisiin reagoiminen määritellään tietosisällön ja käytönseurannan yhteydessä. Kapasiteetti: varauduttava todistukseen / vuosi Saatavuus eri sovelluksista kunkin sovelluksen palvelulupausten mukaisesti. Tuotteen tietosisältö: 1. Ylätunniste Kuten kiinteistörekisteriotteella 2. Kohteen perustiedot Vuokraoikeus-kohteen tiedot, jotka eivät ole riippuvaisia vuokralaisista. 3. Vuokralaiset Otsikkona Laitos Laitostunnus Vuokra-ajan alkamispäivämäärä Vuokra-ajan päättymispäivämärä Pinta-ala Vuokranantajien henkilötiedot Sijaintirekisteriyksiköt ja -määräalat, kustakin: Kiinteistö- tai määräalatunnus Nimi Voimassaolon seliteteksti (vain uuden järjestelmän kohteilla) Sisällön seliteteksti (vain uuden järjestelmän kohteilla) Vuokraoikeuden seliteteksti (esim. sijaintia kiinteistöillä, pinta-alaa ja vuokra-aikaa kuvaavia tekstejä) Kohteen voimassa olevat vuokraoikeudet aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan, jokaisesta: Otsikossa erityisen oikeuden laji ( Vuokraoikeus, Käyttöoikeus tai Rekisteröity tontinvuokraoikeus ) sekä vireilletulopvm tai mahdolliset tiedot vireilläolosta, lepäämään jättämisestä tai valitusprosessista. Asianumero Osuudet, jokaisesta: Osuusluku Vuokralaisten henkilötiedot Teksti Vuokraoikeuden siirto ja saantojen laadut ja päivämäärät tai tieto, että on alkuperäinen vuokralainen. Luovuttajien / saantomiesten henkilötiedot? Ratkaisun seliteteksti

7 Määrittely (kierros 1) 7(14) 4. Tulosteen tiedot Sisällön seliteteksti Mahdolliset asian vireillä olevat korjaamis- ja muuttamisasiat Vuokraoikeuteen kohdistuvat alivuokraoikeudet Kustakin vastaavat vuokraoikeuden tiedot Määritellään tarkemmin, kun tietomallikysymykset selvitetty Tulostusajankohta Mahdolliset koko tulosteen tietosisältöä koskevat selitystekstit liittyen mm. aineiston kattavuuteen ja ajantasaisuuteen. Oikeaksi todistaminen; varaudutaan myös sähköiseen allekirjoittamiseen. 5. Liite: Vuokralaisten yhteystiedot Tulostetaan erilliselle sivulle Tulostetaan vain, jos pyydetty parametrilla Keskeiset muutokset vanhaan tuotteeseen verrattuna: Yhteiset: Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa rekisterin sisältö perusparannetaan siten, että kaikki tietopalvelun tuotteilla esitettäviksi kuuluvat tiedot löytyvät kohdeyksiköltä. Tulosteilla ei ole enää tarpeen näyttää historiatietoja, eikä niille haeta tietoja kohdeyksikön muodostumisketjusta. Ylä- ja alatunnisteet sekä kohteen perustiedot osio samat kuin nykyisellä kiinteistörekisteriotteella. Tietoryhmien esittäminen ja yleisulkoasu kiinteistörekisteriotteen tyyliä mukaillen: otsikoidut osiot, joissa kussakin näytettävät tiedot numeroituina ja pääsääntöisesti aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Jos kohdeyksiköllä ei ole jossain osiossa näytettäviä tietoja, näytetään kuitenkin osion otsikko ja jokin vakioteksti esim. Ei erottamattomia määräaloja. Yleisperiaatteena, että jos yksittäistä näytettävää tietoa ei ole tallennettu, myös otsikko jää pois. Todistus vuokraoikeudesta: Ei enää tulostettavissa lakanneista vuokraoikeuksista. Perusparannus poistaa tarpeen. Kullekin asialle näytetään arkistoviite, jolla siihen liittyvät asiakirjat löytyvät arkistosta. Perustiedoissa näytetään vuokralaisista riippumattomat laitoksen (erityinen oikeus kohteen) perustiedot. Tiedot tämänhetkisistä vuokralaisista näytetään niin alkuperäisten kuin siirrettyjenkin vuokraoikeuksien osalta vuokraoikeudet-

8 Määrittely (kierros 1) 8(14) osiossa. Alkuperäisillä vuokralaisilla näytetään saantotietojen sijaan tieto, että on alkuperäinen vuokralainen. Vuokraoikeuden siirtojen saantojen kauppahintoja ei enää näytetä. Ei ole kirjaamisosan tietosisältöä, eikä hintaa voi käyttää mihinkään, sillä siihen saattaa sisältyä muita samalla luovutettuja kohteita. Kuhunkin vuokraoikeuteen liittyvät vireillä olevat vuokraoikeuden siirrot ja korjaamisasiat näytetään ko. asian yhteydessä; ei enää erillisinä kohteina. Parantaa luettavuutta. Kuhunkin vuokraoikeuteen liittyvät alivuokraukset näytetään ko. asian yhteydessä. Ulosmittaukset ja vallintarajoitukset osio pois vuokraoikeuden todistukselta. On ollut vanhalla tulosteilla samanlaisena kuin rasitustodistuksella. Ei ole tarpeellinen todistuksella vuokraoikeudesta, mutta on ollut sielläkin, koska asetukseen ( /960, 28 ja 29 ) on aikoinaan tullut kirjattua, että kuuluu tietosisältöön. Lisäksi vallintaa rajoittavia asioita on kirjattu rekisteriin myös muun tyyppisinä muistutusasioina, joita ei jatkossakaan voitaisi näyttää todistuksella vuokraoikeusdesta. Jätetään pois todistukselta, jos asetusmuutos saadaan tehtyä. Tulosteen selitysteksteihin lisätään huomautus, että vallintarajoitukset esitetään vain rasitustodistuksella. 3 Rasitustodistus 3.1 Käyttötarkoitus Todistus, jolla osoitetaan rekisteriyksikköön lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityt, voimassaolevat kiinnitykset, vallintarajoitukset ja muut oikeudet, poisluettuna omistusoikeutta ja hallinnointia koskevat kirjaukset, jotka käyvät ilmi lainhuutotodistuksesta. Todistus on tulostettavissa voimassa olevasta rekisteriyksiköstä, voimassa olevasta määräalasta tai kirjaamisvelvollisuuden piiriin kuuluvasta erityisestä oikeudesta, jolle on annettu laitostunnus. 3.2 Korvattavat vanhat tuotteet 3.3 Sovellukset ja käyttö Korvaa vanhan rasitustodistuksen käytössä olleet tulostemallit. Tarjotaan KTJ-lain mukaisille käyttäjäryhmille seuraavista sovelluksista: KTJ-selaintietopalvelu Kiinteistötietojen tulostepalvelu (pdf) KTJkii-rekisterinpitosovellus JAKOkii-tuotantosovellus KIOS-ylläpitosovellus

9 Määrittely (kierros 1) 9(14) 3.4 Kyselyparametrit 3.5 Tulosformaatit Oikeaksi todistettuna todistus luovutetaan kansalaisille maanmittaustoimistoista, kunnista ja maistraateista sekä muista viranomaisista, joille Maanmittauslaitos antanut oikeuden luovuttaa oikeaksi todistettavia KTJ-tulosteita. Kiinteistö-, määräala- tai laitostunnus 1-n kpl Hallinnollisia rajoitteita kerralla tulostettavien enimmäismäärälle ei ole. Enimmäismäärää saattavat teknisesti rajoittaa mm. http-yhteyden aikakatkaisu, url:n maksimipituusrajoitteet selaimissa jne. Kieliparametri suomi / ruotsi Toteutuksessa varauduttava siihen, että kieliä voi helposti lisätä (esim. englanti). Oikeaksi todistettava / ei oikeaksi todistettava. Pdf-tiedosto. 3.6 Käytettävyysvaatimukset 3.7 Tietosisältö Palveluaika: Joka päivä 22 tuntia, pois lukien ennalta ilmoitetut käyttökatkokset. Saatavuus % palveluaikana: määritellään myöhemmin palvelun ylläpitosopimukseen. Suorituskyky: Todistus tulee olla tulostettavissa kaikista rekisteriyksiköistä ja määräaloista sekä vuokraoikeuksista, joille on annettu laitostunnus. Perustapauksissa tulosteen tulisi aueta muutamassa sekunnissa ja hankalimmistakin erikoiskohteista alle 5 minuutissa, joka on tyypillinen httpyhteyden aikakatkaisun raja. Esim. virheellisiin tai puutteellisiin pyyntöihin, järjestelmän ajantasaisuuteen tai aineiston laatuun liittyviin sisältöpuutteisiin reagoiminen määritellään tietosisällön ja käytönseurannan yhteydessä.kapasiteetti: varauduttava 2 miljoonaan todistukseen / vuosi Saatavuus eri sovelluksista kunkin sovelluksen palvelulupausten mukaisesti. Tuotteen tietosisältö: 1. Ylätunniste Kuten kiinteistörekisteriotteella 2. Kohteen perustiedot Rekisteriyksiköille ja määräaloille kuten kiinteistörekisteriotteella. Vuokraoikeuksille ks. todistus vuokraoikeudesta

10 Määrittely (kierros 1) 10(14) 3. Kiinnitykset ja erityiset oikeudet Kohteen voimassa olevat kiinnitykset ja erityiset oikeudet etusijan mukaisessa järjestyksessä. Joitain korjauksia lukuun ottamatta sama järjestys kuin vanhalla tulosteella; Täydelliseen etusijajärjestykseen ei edelleenkään ole mahdollista päästä, sillä parempi kuin - huonompi kuin -viittaukset saattavat olla syklisiä. Lisäksi vanhoja etusijamuutospäätöksiä on viety järjestelmään tekstinä, joten niitä ei voida käyttää lajitteluun. Jokaisesta kiinnitysasiasta: Otsikossa Kiinnitys ja vireilletulopäivämäärä sekä mahdolliset tiedot vireilläolosta, lepäämään jättämisestä tai valitusprosessista. Asianumero Panttikirjan tiedot: sähköinen/kirjallinen ja panttikirjassa näkyvä alkuperäinen kiinnityksen asianumero Määräosa, johon kohdistuu (yksilöivät tiedot); vain jos ei koske koko kohdeyksikköä. Rahamäärä Panttikirjan haltija/saaja, jos tallennettu; henkilötiedot Etusijapäivämäärä ja mahdolliset parempi/huonompi kuin -viittaukset. Etusijan selitysteksti Ratkaisun seliteteksti Muut kohteet, joihin kiinnitys tällä hetkellä kohdistuu Mahdolliset asian vireillä olevat korjaamis- ja muutosasiat Jokaisesta vuokraoikeudesta (laitostunnukselliset ja muut): Otsikossa oikeuden laji ja vireilletulopäivämäärä sekä mahdolliset tiedot vireilläolosta, lepäämään jättämisestä tai valitusprosessista. Asianumero Laitostunnus Sopimukset, joihin perustuu; kustakin: o asiakirjalaji o alkamispvm o päättymispvm Etusijapäivämäärä ja mahdolliset parempi/huonompi kuin -viittaukset. Etusijan selitysteksti Vuokranantajat; henkilötiedot kustakin Vuokralaiset; osuus ja henkilötiedot kustakin Ratkaisun seliteteksti Muut kohteet, joihin kohdistuu Mahdolliset asian vireillä olevat korjaamis- ja muuttamisasiat Jokaisesta muusta erityinen oikeus asiasta: Otsikossa oikeuden laji ja vireilletulopäivämäärä sekä mahdolliset tiedot vireilläolosta, lepäämään jättämisestä tai valitusprosessista. Asianumero Sopimukset, joihin perustuu; kustakin: o asiakirjalaji o alkamispvm o päättymispvm

11 Määrittely (kierros 1) 11(14) o voimassaololaji Pinta-ala Etusijapäivämäärä ja mahdolliset parempi/huonompi kuin -viittaukset. Etusijan selitysteksti Ratkaisun seliteteksti Muut sisällön selitetekstit Muut kohteet, joihin kohdistuu Mahdolliset asian vireillä olevat korjaamis- ja muuttamisasiat 4. Ulosmittaukset ja vallintarajoitukset Kohteen voimassa olevat ilmoitusasiat, jotka ovat tyyppiä ulosmittaus tai vallintarajoitus, vireilletulopäivämäärän mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta: Otsikossa muistutuksen laji ja vireilletulopäivämäärä sekä mahdollinen tieto vireilläolosta Asianumero Määräosa, johon kohdistuu (yksilöivät tiedot); vain jos ei koske koko kohdeyksikköä. Tapahtumapäivämäärä Ilmoituksen tekijä Sisällön seliteteksti Muut kohteet, joihin kohdistuu Mahdolliset asian vireillä olevat korjaamis- ja muuttamisasiat 5. Muut muistutusasiat Kohteen voimassa olevat ilmoitusasiat, jotka eivät ole tyyppiä ulosmittaus tai vallintarajoitus, vireilletulopäivämäärän mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta: 6. Tulosteen tiedot Otsikossa muistutuksen laji ja vireilletulopäivämäärä sekä mahdollinen tieto vireilläolosta Asianumero Määräosa, johon kohdistuu (yksilöivät tiedot); vain jos ei koske koko kohdeyksikköä. Tapahtumapäivämäärä Metsän- tai maanparannuslainan numero ja hankenumero Sisällön seliteteksti Muut kohteet, joihin kohdistuu Mahdolliset asian vireillä olevat korjaamis- ja muuttamisasiat Tulostusajankohta Mahdolliset koko tulosteen tietosisältöä koskevat selitystekstit liittyen mm. aineiston kattavuuteen ja ajantasaisuuteen. Oikeaksi todistaminen; varaudutaan myös sähköiseen allekirjoittamiseen. Keskeiset muutokset vanhaan tuotteeseen verrattuna:

12 Määrittely (kierros 1) 12(14) Yhteiset: Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa rekisterin sisältö perusparannetaan siten, että kaikki tietopalvelun tuotteilla esitettäviksi kuuluvat tiedot löytyvät kohdeyksiköltä. Tulosteilla ei ole enää tarpeen näyttää historiatietoja, eikä niille haeta tietoja kohdeyksikön muodostumisketjusta. Ylä- ja alatunnisteet sekä kohteen perustiedot osio samat kuin nykyisellä kiinteistörekisteriotteella. Tietoryhmien esittäminen ja yleisulkoasu kiinteistörekisteriotteen tyyliä mukaillen: otsikoidut osiot, joissa kussakin näytettävät tiedot numeroituina ja pääsääntöisesti aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Lähtökohtana on, että kiinteistörekisteriotteella, lainhuutotodistuksella ja rasitustodistuksella ei ole päällekkäisiä tietoryhmiä (kaikille yhteistä kohteen perustiedot osiota lukuunottamatta), vaan kullakin oma tietosisältö. Jos kohdeyksiköllä ei ole jossain osiossa näytettäviä tietoja, näytetään kuitenkin osion otsikko ja jokin vakioteksti esim. Ei erottamattomia määräaloja. Yleisperiaatteena, että jos yksittäistä näytettävää tietoa ei ole tallennettu, myös otsikko jää pois. Rasitustotodistus: Ei enää näytetä tietoa kantakiinteistöstä. Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ( /960) edellyttää, että jos kiinteistöön kohdistuu emäkiinteistöön vahvistettu kiinnitys, rasitustodistukseen merkitään, mikä muodostetuista kiinteistöistä on kiinteistörekisteriin merkitty kantakiinteistöksi. Nykyisellä tulostellakaan ei ole näkynyt asetuksen edellyttämällä tavalla, vaan hyvin sattumanvaraisesti. (Koskee vain kantakiinteistöjä, jotka on muodostettu uuden maakaaren voimaantulon jälkeen.) Kantakiinteistön selvittämiseen tarvitaan kiinteistörekisterin tietoja ja tieto käy ilmi kiinteistörekisteriotteelta. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen 30 :n 2 momentti tulisi muuttaa. Kullekin asialle näytetään arkistoviite, jolla siihen liittyvät asiakirjat löytyvät arkistosta. Näytettäviin asioihin liittyvät vireillä olevat korjaamis- tai muutosasiat näytetään ko. asian yhteydessä; ei enää erillisinä kohteina. Parantaa luettavuutta. Jos kiinnitys on alun perin vahvistettu yhteiskiinnityksenä useaan kohteeseen, ei ko. kohteita enää näytetä. Sen sijaan näytetään kaikki kohteet, joihin kiinnitys tällä hetkellä kohdistuu? Kaikkien kohteiden näkeminen on hyödyllinen tieto ainakin panttikirjan haltijalle ja kiinnityksiä myönnettäessä. Vain alkuperäisten näyttäminen on ollut harhaanjohtavaa, sillä kiinnitys on voinut vahvistamisen jälkeen tulla kohdistumaan muihinkin kohdeyksiköistä muodostuneisiin kohteisiin. Hallinnonjakosopimukset ja muut parhaalle etusijalle merkittävät erityiset oikeudet näytetään etusijajärjestyksessä ensimmäisinä.

13 Määrittely (kierros 1) 13(14) Kiinnityksistä ja erityisistä oikeuksista ei näytetä, jos siirretty muodostajakiinteistöltä. Historiatietoa, joka ei kuulu tulosteen sisältöön, eikä ole enää tarpeellinen, kun tiedot on perusparannuksessa tuotu kohdeyksikölle. 4 Lainhuutorekisteriote 4.1 Vanha tuloste Käyttötarkoitus Lainhuutorekisteriote on rekisteriyksikkökohtainen tuloste, josta käyvät ilmi kaikki rekisteriyksikköön kirjatut voimassaolevat ja lakanneet lainhuutomerkinnät saantotietoineen sekä hallinnointia koskevat kirjaukset ja niiden ratkaisupäivät. Niinikään merkintöihin korjaamisasiana tehdyt muutostiedot näkyvät rekisteriotteella. Tulosteen saa myös lakanneesta rekisteriyksiköstä. Tuloste on vastannut aiemmin käytössä ollutta lainhuutorekisterikorttia, ja kirjaamisviranomainen käyttää sitä erityistä selvittelyä vaativissa tilanteissa. Verohallinto, maistraatit ja ulosottoviranomaiset ovat käyttäneet tulostetta pääasiassa omien rekisteriensä tietopuutteiden selvittämiseen. Selaintietopalvelusta ja eportista palvelussa otettiin lainhuutorekisteriotteita vuonna 2009 noin Käyttörajoitukset 4.2 Ehdotus Tulosteen avulla voidaan selvittää historiatietoja eli saantoketjua niiden yksiköiden osalta, joille lainhuudot on aukottomasti kirjattu. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään lainhuudosta kuitenkin vain viimeisin saanto, joten jos on tapahtunut välisaanto, saantoketju ei näy rekisteriotteella. Kun lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot siirrettiin atk:lle, rekisteriin kirjattiin vain voimassa olevan lainhuudon tiedot ilman saantotietoja, joten olemassa oleva lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on historiatietojen osalta puutteellinen. Omistusoikeustodistuksena lainhuutorekisteriotetta ei voi missään tapauksessa käyttää. Emäkiinteistön lainhuuto näkyy tulosteella voimassaolevana, vaikka osittamistoimituksen jälkeen emäkiinteistö on saanut uuden tunnuksen ja se on luovutettu ja lainhuudatettu edelleen. Nykyisessä selainpalvelussa on ohje siitä, että tulostetta ei voi käyttää omistusoikeustodistuksena. Tehtyjen tiedustelujen mukaan käyttäjät eivät ole aina mieltäneet lainhuutorekisteriotteen ja lainhuutotodistuksen eroa. Lainhuutorekisteriotetta ei toteuteta tietopalvelutuotteena 1. vaiheessa.

14 Määrittely (kierros 1) 14(14) Kirjaamisviranomaisten käytössä on uudessa ylläpitosovelluksessa väline, jolla voidaan selata tai tulostaa nykyisen lainhuutorekisteriotteen sisältämiä tietoja. Muita käyttötarpeita vähentää ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa tehtävä rekisterin perusparantaminen, jossa kaikki voimassaolevat tiedot tuodaan voimassaoleville kohteille. Mikäli muille viranomaisille jää perusteltuja käyttötarpeita nykyisen lainhuutorekisteriotteen sisältämiin tietoihin, heidän tietopalvelupyyntönsä ohjataan 1. vaiheessa maanmittaustoimistoihin ja 2. vaiheen tuotteena voidaan tarvoittaessa toteuttaa uusi tietopalvelutuote, joka kattaa myös historiatiedot. 5 Kiinnitysrekisteriote 5.1 Nykyinen tuloste Käyttötarkoitus Kiinnitysrekisteriote on rekisteriyksikkökohtainen tuloste, josta käyvät ilmi kaikki rekisteriyksikköön kirjatut kiinnitykset, erityiset oikeudet, muistutustiedot (poisluettuna hallinnointia koskevat kirjaukset) sekä niitä koskevat muutokset. Niinikään merkintöihin korjaamisasioina tehdyt muutokset näkyvät tulosteessa. Kustakin tehdystä kirjauksesta näkyvät myös muut rekisteriyksiköt, joita merkintä koskee. Kiinnitysrekisteriotteella näkyvät myös kirjaukset, jotka eivät ole enää voimassa. Tulosteen kyselyparametrit ovat kiinteistötunnus, määräalatunnus ja laitostunnus. Kiinnitysrekisteriotteen saa myös lakanneesta yksiköstä. Kiinnitysrekisteriotteita otettiin selainpalvelussa vuonna 2009 noin Kiinnitysrekisteriote on kirjaamisviranomaisen työväline, kun erityistilanteissa joudutaan selvittelemään rekisteriepäselvyyksiä tai tietyn merkinnän merkintähistoriaa. Käyttörajoitukset 5.2 Ehdotus Kiinnitysrekisteriotetta ei voi käyttää sen osoittamiseksi, mitä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittyjä oikeuksia kohdistuu rekisteriyksikköön. Tehtyjen tiedustelujen mukaan viranomaiskäyttäjät eivät aina ole tiedostaneet kiinnitysrekisteriotteen ja rasitustodistuksen eroa, ja kiinnitysrekisteriotetta on joissakin tapauksissa käytetty rasitustodistuksena. Kiinnitysrekisteriotetta ei toteuteta tietopalvelutuotteena. Kirjaamisviranomaisten käytössä on uudessa ylläpitosovelluksessa väline, jolla voidaan selata ja tulostaa nykyisen kiinnitysrekisteriotteen sisältämiä tietoja. Muiden viranomaiskäyttäjien perusteltuja käyttötarpeita ei ole tiedossa.

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 2.1.2018 Rekisteriyksikkö 541-111-142-2 Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 541-111-142-2 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Nurmes (541) Palstojen lukumäärä: 1 Rekisteriyksikön

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO Perustiedot Kiinteistötunnus: 630-405-15-11 Nimi: KONNUNSUO Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Pyhäntä (630) Arkistoviite:

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIOTE 13.3.2019 Sivu 1 (2) Perustiedot Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kaavan mukainen käyttötarkoitus: YS Rekisteröintipvm: 30.10.1991 Pinta-ala: 21479 m² Muodostumistiedot Kiinteistötoimitus

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA LAINHUUTOTODISTUS 11.5.2017 Sivu 1 (1) Maapinta-ala: 0,4512 ha Lainhuutotiedot 1) Lainhuuto 17.4.2008 Asianumero: 749/17.4.2008/372 749:2008:LH:372 Omistusosuus: 1/1 Omistajat: Arinan Kiinteistöt Oy, 2156810-5

Lisätiedot

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j

rjjarve n ti e f asiakasueto.fi Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistö kartalla KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 t;j . KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 04.06.2015 f asiakasueto.fi 1(1) Lähestymiskartta Ma 1 1! (uhturil. ara Kiinteistötunnus: Nimi: Rekisteriyksikkölaji: Paistojen määrä: Kunta: Kaavan mukainen käyttötarkoitus:

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI KIINTEISTÖ KARTALLA 07.06.2016 91-2-40-14 sivu 1 (1) Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13) Kylä/kaupunginosa: KLUUVI (2) Rekisteröintipäivämäärä: 01.01.1800 Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: 0.1396 ha Kiinteistön

Lisätiedot

SAHANKOULU, MYYNTI 2019

SAHANKOULU, MYYNTI 2019 SAHANKOULU, MYYNTI 2019 Kuva: ajantasakaava/ilmakuva ja viistokuva Kiinteistö: 748-417-43-18 Kiinteistön nimi: Kiinteistörekisterin mukainen maapinta-ala: 0,3400 hehtaaria Kaavatilanne: Asemakaava, Ruukin

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö YLEINEN VESIALUE 750:2003:LH:2258. Kohdistuu koko kiinteistöön

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö YLEINEN VESIALUE 750:2003:LH:2258. Kohdistuu koko kiinteistöön LAINHUUTOTODISTUS 11.9.2017 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 257-894-1-1 YLEINEN VESIALUE Perustiedot Kiinteistötunnus: 257-894-1-1 Nimi: YLEINEN VESIALUE Rekisteriyksikkölaji: Yleinen vesialue Kunta: Kirkkonummi

Lisätiedot

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun

Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Pikaohje KTJ -selaintietopalveluun Käyttöliittymä Orientointikartta näyttää valitun kohteen sijainnin. Mittakaavan vaihto. Ulos kirjautuminen palvelusta. Ilmoittaa käytössä olevan mittakaavan. Valitun

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Rajalan halli Osoite Nokiantie 9, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Rajala 507-426-1-539 Pinta-ala 4 000 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä

Lisätiedot

KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO

KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO Osasta Karijoen kunnan vuokrattavista lohkoista voi tehdä myös ostotarjouksen, mikä on mainittu kyseisen lohkon otsikkotiedoissa. Ostotarjous koskee joko kunnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 5.7.2018 Sivu 1 (2) Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: TAKALA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Karstula (226) Arkistoviite: 226:2000:46 Rekisteröintipvm: 5.9.2000 Kokonaispinta-ala:

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Savoset Osoite Poitinkuja 2, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Mäkelä 507-426-1-576 Pinta-ala noin 4 260 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua.

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua. Laanin halli Osoite Virransalmentie 89, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Laani 507-423-1-208 Pinta-ala määräala 7 800 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin

Lisätiedot

J O E N S U U N Asuntogalleria... : i. emaii:

J O E N S U U N Asuntogalleria... : i.  emaii: J O E N S U U N L K V Asuntogalleria.. : i. www.joensuunasuntogaleria.fi emaii: jns.asuntogaleria@kolumbus.fi 2 Tilan pinta-ala Lainhuuto Osuudet yhteisiin Rasitteet Kaavoitus Kaavamerkintä Tontin tehokkuusluku

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen.

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. ILMOITUS KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ Myyntikohde Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt 418-424-9-441 SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. Myyntikohde on 1950-luvulla rakennettu pääosin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1396/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIOTE 11.4.2017 Sivu 1 (5) Perustiedot Kiinteistötunnus: 186-22-2206-1 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Järvenpää (186) Kaavan mukainen käyttötarkoitus: YO Rekisteröintipvm: 30.4.1987

Lisätiedot

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014 I ' /? Itaudannera ~/~ > Haukineoa. ~ KarJok, va I\ ' \ Kulhunvuori,rä.. ohvanjok1,, //. q. \. 'Korpineva ~ -1.'o,1,. ~, 1-'.t..,"90,{y ~{1//i 'Uflj

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan

Lisätiedot

Perusparannustilanne

Perusparannustilanne 1 Perusparannustilanne Kiinteistörekisteri ja Lainhuutorekisteri Heikki Lind ja Janne Murtoniemi 6.9.2017 Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien koulutuspäivä Tieoikeuksien perusparantaminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II KIINTEISTÖ KARTALLA 16.04.2016 560-407-14-20 LEPOLA II sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 560-407-14-20 Rekisteriyksikkölaji: Tila (1) Nimi: LEPOLA II Kunta: Orimattila (560) Kylä/kaupunginosa: MALLUSJOKI (407)

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2)

MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2) MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2) Vuokranantaja Pyhäjoen kunta 0189127-1 Kuntatie 1 86100 PYHÄJOKI Vuokralainen Fennovoima Oy 2125678-5 Salmisaarenaukio 1 00180 HELSINKI Tausta ja tarkoitus Vuokrakohde

Lisätiedot

METALLINTYÖSTÖKONEIDEN TUKKUKAUPAT VERTAILUSSA

METALLINTYÖSTÖKONEIDEN TUKKUKAUPAT VERTAILUSSA METALLINTYÖSTÖKONEIDEN TUKKUKAUPAT VERTAILUSSA Asemakaava Asemakaava on maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa käytettävä yksityiskohtaisin kaava. Asemakaavassa keskitytään johonkin kunnan osaan.

Lisätiedot

K INTEI5T6TIETOPRLVELU

K INTEI5T6TIETOPRLVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 K INTEI5T6TIETOPRLVELU Karttatuloste Tulostettu 25032015 Tulosteen keskipisteen koordinaalit (ETRS-T V]3SF N): N: 6801136 E: 436596 Tuloste ei ole mittatarkka https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tuotanto/ktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

Kiint eds td ti e t op o,lu e lu

Kiint eds td ti e t op o,lu e lu Maanmittauslaitos Page I of 1 Kiint eds td ti e t op o,lu e lu Karttatuloste Tulostettu 03.01.2014 Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM3SF N): N: 68', 2025 E: 396821 Tulost ei ole mittatarkka,

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö HERNELAMPI

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö HERNELAMPI KIINTEISTÖREKISTERIOTE 23.8.2017 Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö 848-412-1-10 HERNELAMPI Perustiedot Kiinteistötunnus: 848-412-1-10 Nimi: HERNELAMPI Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Tohmajärvi (848) Arkistoviite:

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön sähköposti:

Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön sähköposti: Tilaaja Kunta: Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön sähköposti: Tiedot tilataan seuraavasti: Lainhuutotiedot kaikilla henkilötiedoilla tiedot tarvitaan seuraavien viranomaistehtävien hoitamiseen seuraavaan lakiin

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ K24103 Voimajohtoalue / 57 m KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 14.9.2015 Rekisteriyksikkö 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Rekisteriyksikön

Lisätiedot

Kahdeksantuhattaviisikymmentäviisi ( 8 05S) euroa

Kahdeksantuhattaviisikymmentäviisi ( 8 05S) euroa KAUPPAKIRJA Mvviä: Ostajat: Kaupan kohde: Kauppahinta: lsonkyrön kunta edustajanaan kunnanjohtaja Eino Toivola ja hallintojohtaja Ja.ana Järvi-Laturi, (0178191-2), pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ. Försti

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ Vuoksela Joentaus Jokihaara 5

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ Vuoksela Joentaus Jokihaara 5 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.10.2016 Sivu 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 153-407-1-363 Vuoksela 2 153-415-4-8 Joentaus 4 153-415-4-11 Jokihaara 5 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.10.2016 Sivu 2 (6) 153-407-1-363 Vuoksela

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 957. Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 957. Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 2 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1996 N:o 957 962 SISÄLLYS N:o Sivu 957 Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 2 :n muuttamisesta... 2653 958 Kaupanvahvistaja-asetus...

Lisätiedot

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä 19.9.2011, Helsinki, Pasila Kari Niemi Johtava asiantuntija, VT Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Teemu Kärkäs

Teemu Kärkäs I' Skanska Talonrakennus Oy Postiosoite PL 114, 00101 Helsinki Käynciosoite Nauvontie 18, Helsinki Puhelin 020 719 211 Faksi 020 719 2031 www.skanska.fi Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1772433-9 Lappeen ran

Lisätiedot

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Tekla Oyj Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Sisällys Tekla Oyj Yritysrakenne Infra & Energy Kirjaamisjärjestelmän uudistuksen vaikutukset tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Kokouksen avasi Olli Muurainen, joka toimt myos kokouksen puheenjohtajana seka si hteertna

Kokouksen avasi Olli Muurainen, joka toimt myos kokouksen puheenjohtajana seka si hteertna Billnas Samiade Verk Oy Ruoholahdenkatu 21 00180 HELSINKI Puh (09)681 590 Fax (09) 6815 9199 POYTAKIRJA 29 5 2009 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2009 Aika 29.5.2009 Paikka L3sna Billnas Samiade Verk Oy, Ruoholahdenkatu

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA. Suvirannankatu JÄRVENPÄÄ. Suostumuksen antaja: xxxx, xxxxxx-xxxx. Suvirannankatu JÄRVENPÄÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA. Suvirannankatu JÄRVENPÄÄ. Suostumuksen antaja: xxxx, xxxxxx-xxxx. Suvirannankatu JÄRVENPÄÄ KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Myyjä xxxx, xxxxxx-xxxx Suvirannankatu 5 04400 JÄRVENPÄÄ Suostumuksen antaja: xxxx, xxxxxx-xxxx Suvirannankatu 5 04400 JÄRVENPÄÄ Ostaja Järvenpään kaupunki, 0126541-4 PL 41 04401

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1059/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1059/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1059/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 405-488-2-55 Kuntala

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 405-488-2-55 Kuntala KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 Sivu 1 (4) Tila _..._._.._... _... Kiinteistötunnus: Kunta: Kylä: Nimi: Arkistoviite: Rekisteröity 08.03.1967... _....._........_... 405-488-2-55 Lappeenranta (405)

Lisätiedot

Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto. 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja

Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto. 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja Kiinteistösaannon kirjaaminen ja lainhuuto 20.1.2016 Aalto yliopisto Jaakko Kanerva, asianajaja 1 LUENNON AIHEET KIRJAAMISJÄRJESTELMÄ JA -ASIAT KIRJAAMISMENETTELY LAINHUUDATUS VELVOLLISUUS HAKEA LAINHUUDATUSTYYPIT

Lisätiedot

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet:

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet: KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Myyjä Pudasjärven kaupunki Y-tunnus 0188962-2 PL 10 93101 Pudasjärvi Ostaja [Pudasjärven Kehitys Oy] Y-tunnus [ ] [PL 10] 93101 Pudasjärvi 2. Kaupan kohde Tällä

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön sähköposti:

Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön sähköposti: Tilaaja Kunta: Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön sähköposti: Tiedot tilataan seuraavasti: Lainhuutotiedot kaikilla henkilötiedoilla tiedot tarvitaan seuraavien viranomaistehtävien hoitamiseen seuraavaan lakiin

Lisätiedot

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta Laki alusrekisterilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan alusrekisterilain (512/1993) 4, 11 ja 35, 45 :n 2 momentti ja 46, sellaisena kuin niistä on 4 osaksi laeissa 486/2004 ja 1292/2009,

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö EEROLA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (5) Rekisteriyksikkö EEROLA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 25.4.2016 Sivu 1 (5) Perustiedot Kiinteistötunnus: 791-401-10-23 Nimi: EEROLA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Siikalatva (791) Arkistoviite: 865-I-1 (Kestilä) Rekisteröintipvm:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp. Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi EDUSKUNNAN VASTAUS 243/2010 vp Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sähköistä

Lisätiedot

LISÄALUE, KANGASAHO, SALMIAHO, SUOMUSSALMEN VALTIONMAA

LISÄALUE, KANGASAHO, SALMIAHO, SUOMUSSALMEN VALTIONMAA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 17.1.218 Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö 777-46-47-26 PIENI-PIHLAJAKUNNAS Perustiedot Kiinteistötunnus: 777-46-47-26 PIENI-PIHLAJAKUNNAS Kunta: Suomussalmi (777) Arkistoviite: 64-6 Rekisteröintipvm:

Lisätiedot

KINTEISTOTI ETOPALVELU

KINTEISTOTI ETOPALVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 KNTESTOT ETOPALVELU Karttatuloste ulostettu 9 102015 Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM95FlN): N: 67668S1 E: 3A2447 Tuloste ei ole mittatarkka. https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.filtuotanto/ktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat

Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat Kirjaamisjärjestelmä kuntanäkökulmasta tietopalvelut ja rajapinnat Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä Pasila 17.9.2013 Marko Kauppi Tampereen kaupunki Taustaa Tampere käyttänyt

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) Rekisteriyksikkö Vähä-Evon Yhteismetsä

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) Rekisteriyksikkö Vähä-Evon Yhteismetsä KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.5.2016 Sivu 1 (6) Perustiedot Kiinteistötunnus: 109-874-1-4 Nimi: Vähä-Evon Yhteismetsä Rekisteriyksikkölaji: Yhteismetsä Kunta: Hämeenlinna (109) Arkistoviite: 22:235 (Lammi)

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (5) Vårdbacka M KULLAS 7,4700

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (5) Vårdbacka M KULLAS 7,4700 KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 08.04.2011 Sivu 1 (5) Tila Rekisteröity 29.08.2009 Kiinteistötunnus: 322-414-7-151 Kokonaispinta-ala (ha): 163,68 Kunta: Kemiönsaari (322) Maapinta-ala (ha): 163,68 Kylä: Engelsby

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 96/2011 Laki. maakaaren muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 96/2011 Laki. maakaaren muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2011 96/2011 Laki maakaaren muuttamisesta Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren

Lisätiedot

Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely. Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen

Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely. Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen Kiinteistökaupan verkkopalvelun esittely Valtakirjan laatiminen Luovutuskirjan laatiminen Kiinnityksen hakeminen Sähköisen panttikirjan siirtäminen Digipäivä 1 Sähköinen valtakirja Palvelussa voi tehdä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE

KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 1 (9) Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistötunnus : Nimi : Rekisteriyksikkölaji : Palstojen määrä : Kunta : Arkistoviite : Kaavan mukainen käyttötarkoitus : Rekisteröintipvm : Kokonaispinta-ala : Olotila

Lisätiedot

Porvoo Pappilanmäen kylä Skarpensintie 22

Porvoo Pappilanmäen kylä Skarpensintie 22 Porvoo Pappilanmäen kylä Skarpensintie 22 Lähellä keskustaa, helppojen yhteyksien läheisyydessä n. 3428m² aurinkoisella etelään viettävällä osittain rinnetontilla, tilantarvitsijalle avara puutalo 176/272m²,

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Vaihtokirja 2 Luonnos

Naantalin kaupunki Vaihtokirja 2 Luonnos Naantalin kaupunki Vaihtokirja 2 4.4 Kiinnitykset ja rasitukset Vaihdon osapuolet vastaavat siitä, että luovutettaviin määräaloihin ei kohdistu muita rasitteita kuin oheisista rasitustodistuksista ilmenevät

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 Ostajat Timo Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Hanna Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Kolsantie 91 Kaupan kohde

Lisätiedot

1r(' jr,i l a *i el,v -g,' ii # il: {#r. ri''{rti{ t t:i.t, i rt.t +y ll u.t. Page 1 of 1. Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Tulostettu 1tl 11.

1r(' jr,i l a *i el,v -g,' ii # il: {#r. ri''{rti{ t t:i.t, i rt.t +y ll u.t. Page 1 of 1. Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Tulostettu 1tl 11. Maanmittauslaitos Page 1 of 1 1r(' jr,i l a *i el,v -g,' ii # il: {#r ri''{rti{ t t:i.t, i rt.t +y ll u.t Karttatuloste Tulostettu 1tl 11.2014 Tulosteen kes,kipisteen koordinaatit (ETRS-TM3SFIN): N: 6760225

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA 4.1.2014 Sivu 1 / 7 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA JA MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA OSAPUOLET 1. MÄÄRÄALAN KAUPPA (Kaunismäen alue / vuokratontti ja lisäalue) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja

Lisätiedot

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä

Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Tietopalvelu 3D-kiinteistöistä Mikko Tallgren, vastuualuepäällikkö MML / Sovelluspalvelut 7.9.2016 Kiinteistötehtävien koulutuspäivä, Helsinki 2 Esityksen sisältö KTJ:n tietopalvelumuodot Toteutusprojektin

Lisätiedot

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus )

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) Sivu 1 / 5 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ OSTAJA Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä y-tunnus: 1567535-0 osoite: HUS Tilakeskus/ PL 302, 00029 HUS Lohjan kaupunki y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Tiedoksianto ja tiedoksiantotapa:

Tiedoksianto ja tiedoksiantotapa: ISONKYRON KUNTA Rakennustarkastaja Antti Lammi VI RANHALTIJAPAATÖS nto 1 09 26.9.2016 Asia: RAKENNUSTYÖN KESKEYTTAlvrtrueru (MRL 180 S; 117; 125;126 S) PEKKA ERKKILA OY:N KATOKSEN RAKENTAMISHANKE OSOITTEESSA,

Lisätiedot

Orimattila Ämmäntöyräs, OKT

Orimattila Ämmäntöyräs, OKT Orimattila Ämmäntöyräs, OKT 97/137 m2 + takkatupa 41/43 m2 Hp.139.000 Hoidettu koti 2,5 km keskustasta Myydään hyvin pidetty 97 m2 talo, erillinen 1998 rakennettu 41 m2 takkatupa Töyrylästä. Tämä näppäränkokoinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.5.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

KAUPAN KOHDE Noin 37,8 ha:n suuruinen määräala tilasta Hakomäki Kartta liitteenä.

KAUPAN KOHDE Noin 37,8 ha:n suuruinen määräala tilasta Hakomäki Kartta liitteenä. Kaupunginhallitus 17.12.2018 liite nro 3 (1/8) KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS MYYJÄ Finsilva Oyj, 1943058-8 PL 314, 33101 Tampere OSTAJA Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, Äänekoski KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU

KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU Karttatuloste Tulostettu 156 2016 ulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-T VI35F N): N: 676832{i E: 519671 uloste ei ole mittatarkka https://kiirlteistotietopalvelu.maanmittauslzlitos.fi/tuotanto/ktp/sivusto/tuloste

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA VIHDIN KUNTA Kh / /2017. Vihdin kunta, y-tunnus PL 13, Nummela 39/149 osin

SIUNTION KUNTA VIHDIN KUNTA Kh / /2017. Vihdin kunta, y-tunnus PL 13, Nummela 39/149 osin MÄÄRÄALAN MÄÄRÄOSIEN LUOVUTUSKIRJA SIUNTION KUNTA VIHDIN KUNTA Kh 22.5.2017 60/10.00.01/2017 LUOVUTTAJAT Siuntion kunta, y-tunnus 0131156-4 Puistopolku 1, 02580 Siuntio 1/149 osin Vihdin kunta, y-tunnus

Lisätiedot

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Liite Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 27/80/2009 1 (8) Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

SUOMEN TOIMITILA-ASIANTUNTIJAT OY FINLAND PROPERTY ADVISORS LTD

SUOMEN TOIMITILA-ASIANTUNTIJAT OY FINLAND PROPERTY ADVISORS LTD SUOMEN TOIMITILA-ASIANTUNTIJAT OY FINLAND PROPERTY ADVISORS LTD ARVIOKIRJA IVH KAMPUS LASERKATU 6, 6 A JA 8, TEKNOLOGIAPUISTONKATU 10 JA TUOTANTOKATU 2 Neulaniementie 6, 70210 KUOPIO Puh. 044 3636 191,

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA 15.5.2017, ver 1 Sivu 1 / 7 ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET (Kapulin yritysalue / kortteli 2313) y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Luonnos / utkast 25.8.2015 KAUPPAKIRJA. MYYJÄ Loviisan kaupunki, Y-tunnus 0203263-9 (kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xxx) Osoite: PL 11, 07901 Loviisa

Luonnos / utkast 25.8.2015 KAUPPAKIRJA. MYYJÄ Loviisan kaupunki, Y-tunnus 0203263-9 (kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xxx) Osoite: PL 11, 07901 Loviisa KAUPPAKIRJA MYYJÄ Loviisan kaupunki, Y-tunnus 0203263-9 (kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xxx) Osoite: PL 11, 07901 Loviisa OSTAJA Optirak Oy, Y-tunnus 2576052-4 Osoite: Tullisilta 5, 07920 LOVIISA KAUPAN

Lisätiedot

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN Mika Järvelä, Lahden kaupunki Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 21.9.2010 KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN KUNNAN TOIMITUSTUOTANTO JA KIRJAAMISASIAT

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A 1/5 K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki y-tunnus: 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava MSK Group Oy y-tunnus: 0292505-8 Osoite: Pohjanmaanväylä 1661, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta EV 221/1996 vp- HE 205/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteismetsälain muuttamisesta ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Kiinteistökaupan verkkopalvelu

Kiinteistökaupan verkkopalvelu Kiinteistökaupan verkkopalvelu Esityksen runko: Kirjaamisasiat Pohjanmaan maanmittaustoimistossa, lyhyt esittely Kiinteistökaupan verkkopalvelu Yleisesittely Ominaisuudet Aikataulu 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Sähköinen kiinteistökauppa, lainhuuto ja kiinnitys

Sähköinen kiinteistökauppa, lainhuuto ja kiinnitys Sähköinen kiinteistökauppa, lainhuuto ja kiinnitys 4.4.2014 Kouluttaja VT Anna Oksanen SKVL:n lakimies 2008 2010 2010-2011 Lakitoimisto Pappila Penkkala & Co Oy:n lakimies 2011 alkaen Asianajotoimisto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (2) SUONPERÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA Sivu 1 (2) SUONPERÄ KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 05.11.2012 Sivu 1 (2) 276-404-8-70 SUONPERÄ Tila Rekisteröity 25.03.1981 Kiinteistötunnus: 276-404-8-70 Kokonaispinta-ala (ha): 19,960 Kunta: Kontiolahti (276) Maapinta-ala

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion

Lisätiedot

1 (7) VAIHTOKIRJAN ESISOPIMUS. Osapuolet 1. Ylivieskan kaupunki, Kyöstintie 4, PL Ylivieska

1 (7) VAIHTOKIRJAN ESISOPIMUS. Osapuolet 1. Ylivieskan kaupunki, Kyöstintie 4, PL Ylivieska 1 (7) VAIHTOKIRJAN ESISOPIMUS Osapuolet 1. Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska 2. Maler Oy, 0773587-8 Joutsentie 2, 84100 Ylivieska Vaihdon kohde 1. Ylivieskan kaupunki luovuttaa

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT 1/5 Marja-Leena Airio 1/5 Merja Hannele Meronen 1/5 Jarkko Pekka Nurminen 1/5 Jarmo Tapio Nurminen 1/5 Jorma Tapani Nurminen yhteyshenkilö: Jarkko

Lisätiedot

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit ja lyhenteet... 2 5 Tunnussuositukset...

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4).

KAUPPAKIRJA. Kauhavan kaupungin Alahärmän kaupunginosassa sijaitseva MÄNTYRINNEniminen kiinteistö (233-411-23-4). KAUPPAKIRJA Myyjä: Eira, Aarre Esko Kalevi kp. c/o Eira, Esko Tapio Kulnevintie 21, 62300 Härmä Ostaja: Kauhavan kaupunki Y-tunnus: 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kaupan kohde: Kauhavan kaupungin

Lisätiedot

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö

Kirjaamisprosessi tilannekatsaus. Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö Kirjaamisprosessi tilannekatsaus Kaisa Haaksiluoto kehityspäällikkö 9.9.2014 Uudistuksia kirjaamisprosessissa Kaupanvahvistajista annetun lain muutos: Kaupanvahvistajan tulee liittää kiinteistönluovutusilmoitukseen

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

Kemin kaupunki luovuttaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle seuraavan kiinteistön:

Kemin kaupunki luovuttaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle seuraavan kiinteistön: 1/ 4 KIINTEISTÖNLUOVUTUSSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET a) Kemin kaupunki Y-tunnus 0210427-6 Osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi (jäljempänä "luovuttaja") b) Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Y-tunnus

Lisätiedot

D Korkotukilaina. D Jatkorajoitusaika pvm (rajoitusaika päättyy)

D Korkotukilaina. D Jatkorajoitusaika pvm (rajoitusaika päättyy) ara Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus HAKEMUS ARAVARAJOITUSASIASSA Aravarajoituksista vapauttaminen Korkotukilaina ~ Alkuperäinen rajoitusaika pvm 26.6.2042 (rajoitusaika päättyy) Jatkorajoitusaika

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA Maankäyttösopimus 1/8 MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA 1. SOPIJAPUOLET Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puhelin: (019) 264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

KI NTEISTOTI ETOPALVELU

KI NTEISTOTI ETOPALVELU Maanmittauslail.os Page 1 of 1 K NTESTOT ETOPALVELU Tulostettu 12 OB 2015 Tulosteen '1 keskipisteen koordinaatit (ETRS-TlVl35FtN): N: 6922590 E: 640236 uloste ei ole mittatarkka https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tuotantoiktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i -

- jl,, ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ '.:i - -~ "' ' ',, I - '' I ----=-=--=--~ - jl,, '.:i - Vedenpää Mittakaava 1 :10000 TAPIO. Koordinaatista ETRS-TM35FIN ~ Keskipiste (490822, 7065779) Tulostettu 23.6.2016?()6 26;3.:.i 10-71 1 / 0 A - TAPIO.

Lisätiedot

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, 33870 TAMPERE jäljempänä myyjä Ostaja: Lempäälän

Lisätiedot

Liite 1. Sijaintikartta, Porvoo Kulloo Apelsinen

Liite 1. Sijaintikartta, Porvoo Kulloo Apelsinen Liite 1 Sijaintikartta, Porvoo Kulloo Apelsinen OTTOALUE OTTOALUE KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTATULOSTE 31.05.2012 638-440-1-129 APELSINEN Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 638-440-1-129 Kunta: Porvoo (638) Kylä:

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA RANTALA

KIINTEISTÖ KARTALLA RANTALA sivu 1 (10) Kiinteistötunnus: 758-422-7-9 Rekisteriyksikkölaji: Tila (1) Nimi: RANTALA Kunta: Sodankylä (758) Kylä/kaupunginosa: UIMANIEMI (422) Rekisteröintipäivämäärä: 21.05.1997 Palstojen lukumäärä:

Lisätiedot

Tietojen kuvaukset. Versio Kohde Attribuutti Selitys. Yhtio. Kaupparekisterin antama yritys- ja yhteisötunnus.

Tietojen kuvaukset. Versio Kohde Attribuutti Selitys. Yhtio. Kaupparekisterin antama yritys- ja yhteisötunnus. Tietojen kuvaukset Versio 0.1 8.3.2018 Kohde Attribuutti Selitys Yhtio ytunnus paatoiminimi oikeudellinenmuoto yritysmuotoytj olotila rakenteistuspvm muutospvm osakeluetteloosakehuoneistorekisterissa osakeluettelonsiirtymispvm

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA. Eurajoen kunnan. Esperi Care Oy:n. välillä. koskien KIINTEISTÖN KAUPPAA EURAJOELLA. [päivä]. [kuukausi].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA. Eurajoen kunnan. Esperi Care Oy:n. välillä. koskien KIINTEISTÖN KAUPPAA EURAJOELLA. [päivä]. [kuukausi]. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Eurajoen kunnan ja Esperi Care Oy:n välillä koskien KIINTEISTÖN KAUPPAA EURAJOELLA [päivä]. [kuukausi]. [vuosi] LIITTEET Liite 1 Liite 1A Liite 1B Liite 1C Liite 1D Liite 5.8 Määräalan

Lisätiedot

KIINTEISTÖVAIHDANNAN PALVELU

KIINTEISTÖVAIHDANNAN PALVELU KIINTEISTÖVAIHDANNAN PALVELU Kiinteistöasioiden digipäivä 12.4.2018 Satu Dahlqvist, MML satu.dahlqvist@maanmittauslaitos.fi 1 AGENDA Kiinteistövaihdannan palvelu Digitalisaation tavoitteet Kauppahinnan

Lisätiedot