Huhtikuu Jätevesien käsittely Jätevesiopas 2005 OMAKOTITALOJEN JA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huhtikuu 2005. Jätevesien käsittely Jätevesiopas 2005 OMAKOTITALOJEN JA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA"

Transkriptio

1 Huhtikuu 00 Jätevesien käsittely Jätevesiopas 00 OMAKOTITALOJEN JA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA Luotettavat kotimaiset Jätevesien käsittelyjärjestelmät

2 Sisällysluettelo Jätevesihuolto haja-asutusalueilla... Lainsäädäntö ja määräykset... Järjestelmän valinta... Vaihtoehdot jäteveden käsittelyyn Omakotitalon jätevesien käsittelyyn... Mökkijätevesien käsittelyyn... Labko LOKA Umpisäiliöt Labko LOKA 000/00 matala Umpisäiliö...8 Labko LOKA 000 matala Umpisäiliö...9 Labko LOKA Umpisäiliöt, lieriömalliset...9 Labko SAKO Maapuhdistamot Yleistä jäteveden maapuhdistamoista...0 Saostussäiliön ja maahanimeyttämön mitoitus...0 Kaksoisviemäröinti...0 Labko SAKO- Twin matala Imeytysjärjestelmä... Labko SAKO- Twin De Luxe matala Imeytysjärjestelmä... Labko SAKO- Tripla Imeytysjärjestelmä... Labko SAKO -järjestelmien Imeytysputkisto... Labko SAKO- Imeytysjärjestelmä... Labko SAKO- Saneerausjärjestelmä... Maahanimeyttämö... Maasuodattamo... SAKO-järjestelmä mukautuu moniin käyttötilanteisiin... Labko SP Pumppukaivo... Labko MP Pumppukaivo... Labko Fosfori 000 Fosforinpoistosuodatin... Labko SAKO Biomodulit... Labko BioKem Panospuhdistamot Labko Mökkijärjestelmät Labko Saunakaivo Labko MökkiSAKO-... Labko MökkiSAKO-... Tekniset tiedot Umpisäiliöt...- SAKO-järjestelmät...- Panospuhdistamot... Mökkijärjestelmät... Tuoteluettelo Umpisäiliöt...8 SAKO-järjestelmät Panospuhdistamot...0 Mökkijärjestelmät...0 Muut...0 Jätevesijärjestelmän hankinta ja asennus...

3 Jätevesihuolto haja-asutusalueilla Suomessa yli miljoona ihmistä asuu viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Haja-asutusalueilla talousjätevesien puutteellinen käsittely huonontaa vesien laatua ja rehevöittää rantoja. Lisäksi hajuhaitat ja muut ympäristöhygieeniset haitat ovat yleisiä. Ympäristönsuojelulaki edellyttää kiinteistökohtaiselta jätevesien puhdistukselta sellaista tehoa, ettei jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevesien käsittelyjärjestelmien on edustettava parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Nykyään haja-asutusalueen jätevesihuoltoon on tarjolla monia luotettavia ratkaisuja. Jätevedet voidaan kerätä umpisäiliöön, imeyttää maahan tai puhdistaa kiinteistökohtaisella pienpuhdistamolla. Tästä esitteestä löydät tietoa jätevesijärjestelmän valinnasta ja luotettavista kotimaisista Labko-tuotteista. Lisätietoja saat myös www-sivuilta osoitteesta tai puhelimitse numerosta Meillä on kokonaiskäsitys jätevesien käsittelystä. Meillä on tarjota myös oikeat ratkaisut.

4 Lainsäädäntö ja määräykset Jätevesien käsittelyä säädellään laeilla, asetuksilla ja muilla viranomaismääräyksillä. Määräykset voivat vaihdella jopa kunnan sisällä paikasta riippuen. Mm. seuraavat säädökset ohjeistavat jätevesien käsittelyä: Ympäristönsuojelulaki (8/000) Maankäyttö- ja rakennuslaki (/999) Vesihuoltolaki (9/00) Terveydensuojelulaki (/99) Jätelaki (0/99) Ympäristönsuojeluasetus Maankäyttö- ja rakennusasetus Terveydensuojeluasetus Kunnan ympäristönsuojelumääräykset Kunnan rakennusmääräykset Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetus astunut voimaan..00 Asetuksen sisältö lyhyesti: Kiinteistökohtainen jätevesien puhdistaminen tulee toteuttaa siten, että talousjätevesistä ei aiheudu pintaja pohjavesien pilaantumisen vaaraa. Olemassa oleva kiinteistö: Kiinteistön haltija laatii selvityksen jätevesijärjestelmästä..00 mennessä. Mikäli kiinteistössä ei ole vesikäymälää, selvitys tulee tehdä..008 mennessä. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Vanhoilla kiinteistöillä on pääsääntöisesti 0 vuoden siirtymäkausi, jonka kuluessa käsittelyvaatimukset on täytettävä. Uusi rakennettava kiinteistö: Rakennettavilla kiinteistöillä on oltava rakennuslupahakemuksen liitteenä suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Puhdistusvaatimukset: Haja-asutuksen jätevesikuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineksen (BHK ) osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin (P kok ) osalta vähintään 8 % ja kokonaistypen (N kok ) osalta vähintään 0 % verrattuna laskennalliseen käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

5 Järjestelmän valinta Ennen jätevesijärjestelmän hankintaa paikalliset määräykset ja tontin vaatimukset kannattaa selvittää kunnasta. Asetuksen mukaan jätevesijärjestelmiä ovat umpisäiliö, maapuhdistamo ja pienpuhdistamo. Jäteveden umpisäiliö Vesitiivis, talousjäteveden tai lietteen tilapäiseen varastoimiseen tarkoitettu säiliö, josta ei ole jäteveden purkuputkea ympäristöön. Umpisäiliön täyttyessä se tyhjennetään ja jätevesi kuljetetaan kunnalliselle puhdistamolle. Umpisäiliö on varustettava täyttymistä osoittavalla hälytyslaitteistolla. Jäteveden maapuhdistamot Maapuhdistamoja ovat maahanimeyttämöt ja maasuodattamot. Maahanimeyttämö Maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden käsittelylaitteisto, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi imeytetään maaperään puhdistumaan ennen sen kulkeutumista pohjaveteen. Maasuodattamo Maahan kaivettu tai pengerretty talousjäteveden käsittelylaitteisto, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun, hiekkaa tai muuta maa-ainesta olevan suodatuskerroksen läpi, kootaan putkistolla ja johdetaan edelleen ojaan, maastoon tai pintavesiin. Maasuodattamo varustetaan sijoituspaikan sitä edellyttäessä tiiviillä pohjalla. Jos maasuodattamoa ei tehdä pohjaltaan tiiviiksi, siitä tapahtuu myös jäteveden maahan imeytymistä. Pienpuhdistamo Muu kuin edellä mainittu jäteveden käsittelyjärjestelmä. Laitteen toimintaperiaate voi olla mekaaninen, kemiallinen, biologinen tai niiden yhdistelmä. Maapuhdistamon sijoittaminen ja suojaetäisyydet Etäisyys vedenottamoon vähintään 0 m. Talousvesikaivo Etäisyys vesistöön vähintään 0 m. Etäisyys tontin rajaan tai tiehen vähintään m. Imeytyskenttä Tällä alueella tehdään tarkemmat maaperätutkimukset. SAKO- Twin -järjestelmä Kuva. Maapuhdistamon sijoittaminen tontille ja suojaetäisyydet (yleisesti käytetyt suojaetäisyydet, voivat vaihdella kunnasta riippuen). Oja Tie Etäisyys ojaan vähintään 0 m. Etäisyys naapureiden vedenottamoihin tulee selvittää 0 m säteellä. Pystysuora etäisyys imeytysputkiston ja pohjaveden pinnan välillä vähintään m. Saostussäiliön etäisyys asuinrakennukseen tai tontin rajaan tulee olla vähintään 0 m.

6 Vaihtoehdot jätevesien käsittelyyn Omakotitalon jätevesien käsittelyyn Periaate Menetelmä Labko-ratkaisu Maapuhdistamot Yksiviemärijärjestelmä Maahanimeyttämö Maasuodattamo Labko SAKO- Twin Labko SAKO- Twin De Luxe Labko SAKO- Tripla Labko SAKO 000 Labko SAKO- Saneerausjärjestelmä (saneerauskohteisiin) Tilauksesta suuremmat lujitemuoviset Labko SAKO -järjestelmät Labko SAKO- Imeytysjärjestelmä + Labko Kokoomaputkistopaketti Umpisäiliö Labko LOKA 000/00 matala Umpisäiliö Labko LOKA 000 matala Umpisäiliö Labko LOKA Umpisäiliö (-80 m ) Pienpuhdistamo Labko BioKem biologis-kemiallinen Panospuhdistamo Labko BioKem 0 biologis-kemiallinen Panospuhdistamo Kaksoisviemärijärjestelmä Umpisäiliö + maapuhdistamo Labko LOKA Umpisäiliö (-80 m ) wc-vesille + Labko SAKO- Imeytysjärjestelmä tai muu maapuhdistamo harmaille jätevesille.

7 Vaihtoehdot jätevesien käsittelyyn Mökkijätevesien käsittelyyn Vesi Periaate Menetelmä Käyttökohde Labko-ratkaisu (käsittelykapasiteetti l/vrk) Yksiviemärijärjestelmä Ei vesi-wc:tä Maahanimeyttämö Labko Saunakaivo 00 (0) Labko MökkiSAKO- (0) Labko MökkiSAKO- (0) Yksiviemärijärjestelmä Ei vesi-wc:tä Maahanimeyttämö Labko Saunakaivo 00 (0) Labko MökkiSAKO- (0) Labko MökkiSAKO- (00) Labko SAKO- Imeytysjärjestelmä (00) Yksiviemärijärjestelmä Kiinteistössä vesi-wc Maahanimeyttämö Labko SAKO- Twin matala Imeytysjärjestelmä (000) Labko SAKO- Twin De Luxe matala Imeytysjärjestelmä (000) Umpisäiliö Labko LOKA 000/00 matala Umpisäiliö Labko LOKA 000 matala Umpisäiliö Labko LOKA Umpisäiliö (-80 m ) Kaksoisviemärijärjestelmä Kiinteistössä vesi-wc Maahanimeyttämö + Umpisäiliö Labko SAKO Imeytysjärjestelmä + Labko LOKA Umpisäiliö Maahanimeyttämö voidaan täydentää maasuodattamoksi Labko-kokoomaputkistopaketin avulla. Kannettava vesi Vesijohto Vesi-wc Suihku Erillinen sauna Mökki Mökki + sauna samassa rakennuksessa

8 Labko LOKA Umpisäiliöt Umpisäiliö on ympäristöystävällinen vaihtoehto, koska jätevedet kuljetetaan puhdistettavaksi kunnalliselle jäteveden puhdistamolle. Umpisäiliö soveltuu hyvin esimerkiksi tärkeille pohjavesialueille, vesistöjen välittömään läheisyyteen ja pienille tonteille. Labko-umpisäiliöiden tiiviys ja kestävyys on testattu alipainetestillä. Vakiotuotteen maksimi asennussyvyys tuloviemärin alareunasta maanpintaan on yksi metri. Asennukselle ei ole rajoitusta pohjaveden pinnan suhteen. Säiliöt ovat hyvin varusteltuja, säiliöiden mukana on aina täydellinen täyttymishälytinpaketti, asennusohjeet, ankkurointiliinat ja tyhjennysputki. Hälytinanturi on varustettu metrin kaapelilla. Wavin-Labko Oy myöntää valmistamilleen jätevesisäiliöille 0 vuoden materiaali- ja tiiveystakuun. Kuva. Umpisäiliön vakiovarustepaketti. Labko LOKA 000/00 matala Umpisäiliö Kaksi vaihtoehtoista tuloyhdettä. Tilavuus 000/00 litraa. Voidaan asentaa normaalia matalampaan tai syvemmälle. 00 litran tilavuudella erittäin matala asennussyvyys. Pallomainen muotoilu. Keskellä säiliötä oleva tyhjennysaukko, ø 00 mm. Täydellinen paketti: sis. Lokaset 0 -täyttymishälyttimen, anturin m kaapelilla, kpl ankkurointiliinoja ja tyhjennysputken suojahatulla. Valmistettu lujasta polyeteenimuovista. Sopii hyvin kallioiseen maastoon. Helppo ja edullinen asentaa. Saadaan aina täysin tyhjäksi. Koko tilavuus tulee tehokkaasti käytetyksi. Sisältää kaiken asennuksessa tarvittavan. Hälyttimen ansiosta säiliön valvonta sujuu vaivattomasti. Tiivis ja kestävä. 000 litraa h maks h maks litraa Kuva. Labko LOKA 000/00 sopii matalan asennussyvyytensä vuoksi kallioisellekin tontille. 8 Kuva. Labko LOKA 000/00 -säiliössä on kaksi vaihtoehtoista tuloyhdettä. Käytettävä yhde valitaan asennussyvyyden mukaan. Tarpeeton tuloyhde tulpataan.

9 Labko LOKA 000 matala Umpisäiliö Tilavuus 000 litraa. Matala asennussyvyys, pohja - tuloyhde vain 0 mm. Täydellinen paketti: sis. Lokaset 0 -täyttymishälyttimen, anturin m kaapelilla, kpl ankkurointiliinoja ja tyhjennysputken. Keskellä säiliötä oleva tyhjennysaukko, ø 00 mm. Valmistettu lujasta polyeteenimuovista. Pitkä tyhjennysväli, vähemmän kustannuksia. Tilavuus on optimoitu yleisimmän loka-auton säiliökoon mukaan. Helppo ja edullinen asentaa. Sisältää kaiken asennuksessa tarvittavan. Hälyttimen ansiosta säiliön valvonta sujuu vaivattomasti. Täydellinen ja tehokas tyhjennys myös kiintoaineen osalta. Tiivis ja kestävä. 0 mm h maks. 000 Kuva. Lokaset 0 -täyttymishälyttimen avulla umpisäiliön valvonta ja huolto on vaivatonta. Labko LOKA Umpisäiliöt (lieriömalliset) Kuva. Labko LOKA 000 -umpisäiliöllä on erittäin matala asennussyvyys (pohja - tuloyhde vain 0 mm). Maksimi asennussyvyys tuloviemärin alareunasta maanpintaan on 000 mm. Vakiona useita eri kokoja aina litraan saakka. Saatavissa tilavuudet litraa. Valmistettu kestävästä lujitemuovista. Vakiomallien lisäksi saatavana syvempään asennettavia vahvemmalla seinämällä tehtyjä säiliöitä. Tyhjennysyhde D 00 mm/00 mm. Täydellinen paketti: sis. Lokaset 0 -täyttymishälyttimen, anturin m kaapelilla, kpl ankkurointiliinoja ja tyhjennysputken. Sopii useisiin eri kohteisiin. Mökille, omakotitalolle, laitoksille, kouluille tai leirintäalueille. Testattu ja turvallinen ratkaisu. Viemäri voi olla yli metrin syvyydessä. Sopii esimerkiksi rinnetontille. Säiliön huolto ja tyhjennys onnistuu helposti. Sisältää kaiken asennuksessa tarvittavan. Hälyttimen ansiosta säiliön valvonta sujuu vaivattomasti. Kuva. Lieriömallisia umpisäiliöitä on saatavana useita eri kokoja. 9

10 Labko SAKO Maapuhdistamot Yleistä jäteveden maapuhdistamoista Jätevesiä voidaan puhdistaa käsittelemällä ne maaperässä. Tällöin puhutaan maapuhdistamoista. Maapuhdistamoita on kahta eri tyyppiä, maahanimeyttämö ja maasuodattamo. Ennen varsinaista maapuhdistamoa jätevedet johdetaan saostussäiliön läpi. Saostussäiliössä jätevesi puhdistuu mekaanisesti siten, että kelluva ja laskeutuva aines erotellaan. Toimiakseen tehokkaasti saostussäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti, yleensä kerran vuodessa. Saostussäiliöt on jaettu kahteen tai kolmeen osastoon. wc-vesien käsittelyyn vaaditaan aina kolmiosastoinen säiliö. Labko SAKO -paketit ovat asennusvalmiita kokonaisuuksia maahanimeyttämön rakentamiseen. Pakettiin kuuluu saostussäiliön lisäksi imeytysputkisto ja jakokaivo (De Luxe -malleissa). Maasuodattamon rakentamiseen tarvitaan lisäksi Labko-kokoomaputkistopaketti. Saostussäiliön ja maahanimeyttämön mitoitus Asetuksen mukaan asuinkiinteistöjen jätevesijärjestelmä mitoitetaan siten, että se täyttää asetetut vaatimukset elinkaarensa kaikissa käyttötilanteissa. Kaikki jätevedet Mitoitus perustuu vähintään siihen asukaslukuun, joka saadaan jakamalla huoneistoala (m ) luvulla 0. Järjestelmä on mitoitettava vähintään viidelle henkilölle. Maks. huoneistoala m Asukkaita kpl Saostussäiliö Mitoitusarvo 0 l/as/vrk Tilavuus m Maks. jätevesimäärä l/vrk Maahanimeyttämön mitoitus Kentän imeytyskyky 0 l/m /vrk Imeytysputkea m Putkilinjat kpl (á, m) Jakokaivoja kpl , , , , 0 -, 0, , , 0,8 00-0,0 00 Kaksoisviemäröinti Kaksoisviemärijärjestelmässä wc-vedet kerätään umpisäiliöön ja harmaat vedet puhdistetaan maapuhdistamossa. Kaksoisviemäröinnillä saavutetaan monia etuja. Kun maapuhdistamossa käsitellään ainoastaan harmaat vedet, imeytyy maaperään vähemmän ravinteita ja orgaanista ainesta. Maapuhdistamo on myös pitkäikäisempi, kun siinä käsitellään pelkästään harmaita vesiä. Johdettaessa umpisäiliöön vain wc-vesiä, tarvitsee se tyhjentää harvemmin. 0 Kuva 8. Kaksoisviemärijärjestelmässä wc-vedet kerätään umpisäiliöön ja harmaat vedet käsitellään maapuhdistamossa.

11 Labko SAKO- Twin matala ja Labko SAKO- Twin De Luxe matala Imeytysjärjestelmät Tilavuus 000 litraa. -osastoinen säiliö. Sisäänrakennettu virtauksenjakaja. *) Patentoitu. Säiliön pohja - tuloyhde vain 0 mm. Asennettaessa huoltokaivot voidaan katkaista maanpinnan mukaan ( mm). Kaksi tilavaa (ø 00 mm) huoltokaivoa. Lukittavissa oleva kansi. Kuva 9. Labko SAKO- Twin saostussäiliö koostuu kahdesta 000:n litran pallomaisesta säiliöstä, joista jälkimmäinen on jaettu väliseinällä kahdeksi osastoksi. Valmistusmateriaalina on luja ja kestävä polyeteenimuovi. Sopii - henkilön talouksille. Sopii myös wc-vesille. Automaattinen virtauksensäätö; virtaus jakautuu tasaisesti molemmille imeytysputkille. Matala asennussyvyys; sopii tonteille, joissa esimerkiksi kallio on lähellä maanpintaa. Viemärin syvyys jopa metri. Sopeutuu huomaamattomasti pihapiiriin. Helppo tyhjentää ja huoltaa. Lapsiturvallinen. Labko SAKO- Twin -saostussäiliö on saanut tyyppihyväksynnän Ruotsissa toimivalta SITAC:lta. Saostussäiliön puhdistusteho testattiin standardin EN-- mukaisesti. (SITAC = Swedish Institute for Technical Approval in Construction) Kuva 0. Labko SAKO- Twin:ssä on sisäänrakennettu virtauksenjakaja. Kuva. Labko SAKO- Twin De Luxe -mallissa virtauksenjakaja on korvattu erillisellä jakokaivolla. *) Sako- Twin De Luxe -mallissa virtauksenjakaja on korvattu erillisellä jakokaivolla. Jakokaivoa käytettäessä maapuhdistamo voidaan sijoittaa kauemmaksi SAKOsäiliöstä ja imeytysputket voidaan suunnata muutenkin kuin yhdensuuntaisesti. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun kiinteistön lähellä oleva maaperä ei sovellu imeyttämiseen tai kiinteistö sijaitsee rinnetontilla. Kuva. Rinteeseen asennettaessa imeytysputket kannattaa suunnata korkeuskäyrien suuntaisesti.

12 Labko SAKO- Tripla Imeytysjärjestelmä Tilavuus 000 litraa. -osastoinen saostussäiliö. Säiliön pohja - tuloyhde vain 0 mm. Asennettaessa huoltokaivot voidaan katkaista maanpinnan mukaan ( mm). Kolme tilavaa (ø 00 mm) huoltokaivoa. Lukittavissa olevat kannet. Sopii -0 henkilön talouksille. Sopii myös wc-vesille. Matala asennussyvyys; sopii tonteille, joissa esimerkiksi kallio on lähellä maanpintaa. Sopeutuu huomaamattomasti pihapiiriin. Helppo tyhjentää ja huoltaa. Lapsiturvallinen. Kuva. Labko SAKO- Triplaan kuuluu jakokaivo ja kolme imeytysputkilinjaa. Katso isommat koot sivu 8 tai Labko SAKO -järjestelmien imeytysputkisto Imeytysputkisto on keskeinen osa toimivaa maapuhdistamoa. Imeytysputkisto asennetaan imeytysojastoihin tai yhtenäiseen imeytyskenttään. Yksi imeytysputkilinja (,m) koostuu kahdeksasta erikoisreijitetystä imeytysputkesta, joiden halkaisija on 0 mm. Putkien erikoisreijitys varmistaa jäteveden tasaisen imeytymisen putkiston koko matkalle. Putken suuri halkaisija tekee imeytyskentästä pitkäikäisemmän ja tuo kenttään bakteerien toiminnalle välttämätöntä happea. Labko SAKO -järjestelmissä on yksi tai useampi imeytysputkilinja mallista riippuen. Kuva. Imeytysputkistolinja koostuu kahdeksasta erikoisreijitetystä imeytysputkesta Kuva. Useimmissa imeytysjärjestelmissä imeytysputkisto on varastoitu kuljetuksen ajaksi saostussäiliön sisälle.

13 Labko SAKO- Imeytysjärjestelmä -osastoinen saostussäiliö, tilavuus 000 litraa. Yksi, metrin imeytysputkistolinja. Tilava (ø 00 mm) huoltokaivo. Edullinen ratkaisu harmaiden vesien maapuhdistamoksi kakssoisviemäröintiin. Maapuhdistamo on helppo rakentaa. Imeytysojaston leveys alle metri. Helppo tyhjentää ja huoltaa. Labko SAKO- -imeytysjärjestelmä on edullinen vaihtoehto harmaiden vesien maapuhdistamoksi kaksoisviemärijärjestelmässä. Kuva. Labko LOKA 000/00 -umpisäiliö ja Labko SAKO- -imeytysjärjestelmä muodostavat yhdessä toimivan kaksoisviemärijärjestelmän. Labko SAKO- Saneerausjärjestelmä -osastoinen saostussäiliö, tilavuus 000 litraa. Kaksi, metrin imeytysputkistolinjaa. Imeytysputkissa erikoisreijitys. Edullinen ratkaisu vanhojen betonikaivojen täydentäjäksi. Mahdollistaa nykyaikaisen maapuhdistamon rakentamisen vanhan järjestelmän jatkeeksi. Varmistaa pienelläkin virtaamalla jäteveden tasaisen imeytymisen maaperään. Labko SAKO- -saneerausjärjestelmä mahdollistaa maapuhdistamon rakentamisen vanhojen, mutta käyttökelpoisten betonikaivojen perään. Kuva. Labko SAKO- -saneerausjärjestelmä betonikaivojen perään asennettuna (varmista betonikaivojen ehdoton tiiveys).

14 Maahanimeyttämö Maahanimeyttämö on maahan kaivettu tai pengerretty jäteveden käsittelyjärjestelmä, jossa maakerrokset puhdistavat jäteveden. Saostussäiliössä kiintoaineesta puhdistettu jätevesi johdetaan joko suoraan tai jakokaivon kautta imeytysputkiin. Imeytysputket on asennettu jako- kerrokseen kuvan 9 osoittamalla tavalla. Jakokerrokseen muodostuu biologisesti aktiivinen kerros, jossa pieneliöt hajottavat pääosan jäteveden sisältämästä eloperäisestä aineksesta. Puhdistunut vesi imeytyy maaperään. 000 mm -0 mm/m 0 mm Kuva 8. Labko SAKO- Twin -säiliöillä on erittäin matala asennussyvyys (0 mm). Täytemaa Jakokerros (sepeli, raekoko - mm) Minimietäisyys ylimpään pohjaveden pintaan 000 mm Kuva 9. Maahanimeyttämön imeytysojaston poikkileikkaus. Suodatinkangas Kuva 0. Labko SAKO- Twin -maahanimeyttämönä.

15 Maasuodattamo kaivosta on mahdollista ottaa näyte analysoitavaksi. Tarvittaessa maasuodattamon pohja voidaan eristää ympäröivästä maaperästä esim. rakennusmuovilla. Muutoin jäteveden maahanimeytymistä tapahtuu myös kokoomaputkistosta. Tuuletusputki Tuuletusputki Imeytysputkisto Mikäli maaperä ei sovellu imeyttämiseen esimerkiksi savisuuden vuoksi, on maapuhdistamo toteutettava maasuodattamona. Maasuodattamossa imeytysputkiston alapuolelle asennetaan kokoomaputkisto. Hiekkakerroksessa puhdistunut vesi kerätään kokoomaputkistolla kokoomakaivoon, josta se johdetaan avo-ojaan. Kokooma- Kokoomakaivo Kokoomaputkisto Kuva. Maasuodattamossa hiekkakerroksessa puhdistunut vesi kerätään kokoomaputkistolla kokoomakaivoon, josta se johdetaan avo-ojaan. Täytemaa Jakokerros (sepeli, raekoko - mm) Suodatinhiekka (betonihiekka, raekoko 0-8 mm) Kokoomakerros (sepeli, raekoko 8- mm) Minimietäisyys ylimpään pohjaveden pintaan 0 mm min min. 00 Suodatinkangas 000 Kuva. Maasuodattamon imeytysojaston poikkileikkaus. Kuva. Labko SAKO- Twin -maasuodattamona.

16 SAKO-järjestelmä mukautuu moniin käyttötilanteisiin Labko SP Pumppukaivo Labko MP Pumppukaivo SP Pumppukaivo Kuva. Tapauksissa, joissa maapuhdistamo sijaitsee saostussäiliötä korkeammalla, joko tontin profiilin tai pohjaveden korkeuden vuoksi (maakumpupuhdistamo), käytetään pumppukaivoa jäteveden pumppaamiseen saostussäiliöstä maapuhdistamoon. MP Pumppukaivo Kuva. Mikäli maasuodattamon purkuputkea ei saa korkeuseron takia johdettua avo-ojaan, käytetään kokoomakaivon alaosassa pumppukaivoa, jolla vesi pumpataan avo-ojaan tai fosforinpoistosuodattimeen. Labko Fosfori 000 Fosforinpoistosuodatin Fosfori 000 -fosforinpoistosuodatin Kuva. Joissakin kunnissa edellytetään maapuhdistamon lisäksi erillistä fosforinpoistosuodatinta. Labko Fosfori 000 asennetaan maapuhdistamon perään ja vesi pumpataan kokoomakaivosta fosforinpoistosuodattimeen. Suodattimen puhdistusteho perustuu säiliössä olevaan vaihdettavaan fosforinpoistomassaan. Kuva. Fosforinpoistosuodatin täytetään asennuksen jälkeen fosforinpoistomassalla.

17 Labko SAKO Biomodulien ansiosta maapuhdistamon rakentaminen onnistuu paikkoihin, joissa se muuten olisi mahdotonta. Järjestelmän toiminta perustuu Biomoduleihin, jotka vastaavat maapuhdistamon sepelistä rakennettua jakokerrosta. Biomoduleihin muodostuu aktiivinen biokerros, joka puhdistaa jätevettä. Biokerroksen ansiosta tarvittava imeytyspinta-ala on perinteistä maapuhdistamoa pienempi. Biomodulien ansiosta maapuhdistamo voidaan rakentaa myös perinteistä matalampana ja se sopii siten kallioisellekin tontille. Labko SAKO Biomodulit Vaatii vain / (n. 8- m ) perinteisen maapuhdistamon pinta-alasta. Matala asennussyvyys. Sopii hyvin pienille tonteille ja saneerauskohteisiin. Sopii kallioisellekin tontille. Kuva 8. Maapuhdistamon hiekkakerroksen päälle asennetaan biomodulit, joihin imeytysputket kiinnitetään. Täytemaa Sepeli, raekoko - mm) Min. 00 Suodatinhiekka Suodatinkangas Min. 00 Labko Biomoduli Puhdistus perustuu Biomoduleihin muodostuvaan tehokkaaseen biokerrokseen. Hyvä puhdistusteho. Vettäläpäisevä maaperä Kuva 9. Biomoduleilla toteutettu maahanimeyttämö on perinteistä matalampi. Biomoduleilla voidaan tehdä myös maasuodattamo. Kuva 0. Labko SAKO- Biomoduli -järjestelmässä on 000:n litran kaksiosastoinen saostussäiliö ja biomodulia. Järjestelmä on tarkoitettu harmaiden vesien puhdistukseen. Biomodulit voidaan asentaa joko pitkittäin tai poikittain (tarkemmat tiedot sivulla ). Kuva. Labko SAKO- Biomoduli 8 -järjestelmässä on SAKO- Twin säiliö ja 8 biomodulia. Järjestelmä soveltuu myös wc-vesille. Biomodulien päällä on muovinen virtauksenjakolevy, joka jakaa jäteveden tasaisesti biomoduliin.

18 Labko BioKem Panospuhdistamot Kuva. Labko BioKem -panospuhdistamon asennus käynnissä. Labko BioKem -panospuhdistamoissa käytetään hyväksi sekä biologisia että kemiallisia reaktioita. Prosessin biologisesta puhdistuksesta vastaa prosessisäiliössä kasvava aktiiviliete (mikrobikasvusto). Mikrobit käyttävät jäteveden orgaanisia yhdisteitä energiantuotantoon ja uuden solumateriaalin muodostamiseen. Orgaaniset yhdisteet hapetetaan suurimmaksi osaksi bakteerien toimesta hiilidioksidiksi ja vedeksi. Prosessissa muodostunut aktiiviliete on hajutonta ja sen poistotarve on n. kerran vuodessa. Typpi poistuu prosessista siten, että ilmastusjakson aikana ammoniumtyppi hapettuu nitraattitypeksi (nitrifikaatio). Selkeytysjakson aikana nitraattityppi hajoaa typeksi, joka poistuu prosessisäiliöstä ilman vaihdon mukana (denitrifikaatio). Prosessiin annosteltu saostuskemikaali saostaa tehokkaasti jätevedessä liuenneessa muodossa olevan fosforin (fosfaatin). Kemikaali sekoittuu nopeasti ilmastuksen aiheuttaman sekoituksen takia koko vesimassaan ja fosfori saostuu säiliön pohjalle. Labko BioKem -panospuhdistamot ovat biologis-kemiallisia jäteveden pienpuhdistamoita, joihin johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet. Ne ovat tarkoitettu hajaasutusalueilla olevien ympärivuotisesti asuttujen asuinrakennusten kiinteistökohtaiseksi jäteveden puhdistusjärjestelmäksi. BioKem toimii panosperiaatteella. Samassa säiliössä tapahtuu jaksoittain ilmastus, selkeytys ja puhdistuneen veden poistopumppaus. Ilmastuksen avulla tuodaan prosessiin mikrobien toiminnan kannalta välttämätöntä happea ja sekoitetaan säiliössä olevaa aktiivilietejätevesiseosta. Puhdistettu jätevesi pumpataan edelleen joko avo-ojaan tai muuhun viranomaisen hyväksymään purkupaikkaan. Labko BioKem -panospuhdistamo on mitoitettu - henkilölle. Se puhdistaa vuorokaudessa 000 litraa jätevettä. Kemikaalia kuluu vuodessa n. 0 litraa eli kaksi 0:n litran kanisteria. Kuva. Labko BioKem -panospuhdistamo. Labko BioKem 0 -panospuhdistamo on mitoitettu -0 henkilölle. Se kykenee käsittelemään vuorokaudessa 00 litraa jätevettä. Kemikaalitarve on 90 litraa vuodessa eli kolme 0:n litran kanisteria. BioKem 0 on taloudellinen vaihtoehto kahden talouden yhteiseksi jätevesijärjestelmäksi. Isommat koot tilauksesta (AVL - 0). Labko BioKem -panospuhdistamoihin sisältyy prosessisäiliö, huoltokaivo, laitesuoja ja keskusyksikkö. Kuva. Laitesuojassa sijaitsevat kemikaalipumppu, kompressori ja kemikaalikanisteri. Laitesuoja sijoitetaan prosessisäiliön viereen maanpinnalle. Kuva. Puhdistuprosessia ohjataan keskusyksiköllä, joka asennetaan sisätiloihin. Toiminta-ajat on ohjelmoitu keskusyksikköön. Keskusyksikkö hälyttää mahdollisista laitevioista tai kemikaalin loppumisesta (Kotelon mitat 0 x 0 x ). 8

19 Labko Biokem Panospuhdistamoiden toimitukseen sisältyy kahden vuoden huoltotarkastussopimus Lassila & Tikanoja hoitaa sopimukseen kuuluvat huoltotarkastuskäynnit. Asiakkaan niin halutessa L&T toimittaa tarvittavat kemikaalit kiinteistölle huoltotarkastuksen yhteydessä. Kemikaalia ja varaosia voi ostaa myös L&T:n viemärihuoltojen toimipisteistä. Labko Biokem -panos puhdistamolla saavutetaan seuraavat puhdistustulokset: Orgaanisen aineksen (BHK ) osalta 90 % Kokonaisfosforin (P kok ) osalta 8 % Kokonaistypen (N kok ) osalta 0 % Kuva. Säännöllinen seuranta ja huolto takaavat panospuhdistamon varman toiminnan. Kuva. Aktiivilietteen kasvua tarkkaillaan mm. aktiivilietteen laskeutuskokeilla. Panospuhdistamon toimintaperiaate. Prosessi alkaa ilmastuksella, jolla prosessiin tuodaan mikrobien toiminnalle välttämätöntä happea ja sekoitetaan aktiivilietettä.. Biologinen puhdistus tapahtuu aktiivilieteprosessissa, jossa mikrobit hajottavat jäteveden orgaanisen aineksen.. Fosforin saostus tapahtuu kemiallisesti saostuskemikaalin avulla.. Selkeytysvaiheessa aktiiviliete laskeutetaan prosessisäiliön pohjalle.. Selkeytysvaiheen lopussa aktiiviliete on laskeutunut tiiviiksi kerrokseksi säiliön pohjalle.. Prosessin päätteeksi puhdistunut vesi pumpataan lähtöviemäriin ja prosessi alkaa alusta ilmastusvaiheella. 9

20 Labko Mökkijärjestelmät Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat myös vapaa-ajan asuntoja ja kesämökkejä. Kesämökin jätevesijärjestelmän mitoitus riippuu, tulevan ja lähtevän veden määrästä ja laadusta. Yksinkertaisimmillaan saunamökin vedet johdetaan saunakaivon kautta maaperään. Tiski- ja keittiövesien käsittelyyn tarvitaan maapuhdistamo. Mökin varustelutason nousu, pesukoneet ja vesi-wc asettavat myös jätevesijärjestelmälle kovemmat vaatimukset. Tällä aukeamalla on esitelty puhtaasti mökkikäyttöön tarkoitetut Labko-ratkaisut. Nykyään rakennettavat kesämökit ovat usein varustelultaan omakotitalon tasoa ja vaativat tällöin myös täysimittaisen jätevesijärjestelmän. Aukeaman - taulukoista saa apua jätevesijärjestelmän valintaan. Labko Saunakaivo 00 Vakiona mm/0 mm tuloyhde. Tilava (ø 00 mm) maanpinnalle ulottuva huoltokaivo. Puhdistus perustuu sorapatjaan muodostuvaan biokerrokseen. Sopii sellaisenaan useimmille saunoille. Helppo puhdistaa. Ei vaihdettavia osia. Kuva 8. Labko Saunakaivo 00 on edullinen ratkaisu saunan pesuvesien puhdistamiseen. Puhdistus perustuu sorapatjaan muodostuvaan biokerrokseen. Kuva 9. Saunakaivo 00 on usein riittävä ratkaisu saunavesien puhdistamiseen. Tilavan huoltokaivon ansiosta säiliön puhdistaminen on helppoa. 0

21 Labko MökkiSAKO- Saostussäiliön tilavuus 0 litraa. Tilava (ø 00 mm) maanpinnalle ulottuva huoltokaivo., metriä imeytysputkea. Käsittelykapasiteetti 0 litraa/vrk. Helppo puhdistaa. Edullinen ja yksinkertainen. Kuva 0. Labko MökkiSAKO- sopii mökin tiski- ja pesuvesille, kun veden käyttö on vähäistä. Imeytysputkiston erikoisreijitys (ks. kuva ) varmistaa veden tasaisen imeytymisen imeytyskenttään. Labko MökkiSAKO- Saostussäiliön tilavuus 00 litraa. Tilava (ø 00 mm) maanpinnalle ulottuva huoltokaivo. 0,8 metriä imeytysputkea. Käsittelykapasiteetti 00 litraa/vrk. Helppo puhdistaa. Edullinen ja yksinkertainen. Kuva. Labko MökkiSAKO- käsittelee vuorokaudessa 00 litraa jätevettä. Imeytysputkiston erikoisreijitys (ks. kuva ) varmistaa veden tasaisen imeytymisen imeytyskenttään.

22 Tekniset tiedot Umpisäiliöt Labko LOKA 000/00 matala Umpisäiliö h A h A B LVI-koodi Tilavuus l Tuloyhde mm Tyhjennysputki + sulkuhattu mm SET/LV-anturi + kaapeli m kpl Lokaset 0 -keskusosa kpl Ankkurointiliinat kpl h Maks. asennussyvyys maanpinnasta tuloyhteen alareunaan mm A Syvyys tuloyhteen alareunasta pohjaan mm B Korkeus mm C Leveys mm L Pituus mm Materiaali Paino kg 000 D0 D polyeteenimuovi D0 D polyeteenimuovi 0 L C A h L B C Labko LOKA 000 matala Umpisäiliö LVI-koodi Tilavuus l Tuloyhde mm D0 Tyhjennysputki + sulkuhattu mm D00 SET/LV-anturi + kaapeli m kpl Lokaset 0 -keskusosa kpl Ankkurointiliinat kpl h Maks. asennussyvyys maanpinnasta tuloyhteen alareunaan mm 000 A Syvyys tuloyhteen alareunasta pohjaan mm 0 B Korkeus mm 900 C Leveys mm 00 L Pituus mm 00 Materiaali Paino kg polyeteenimuovi 00

23 Labko LOKA Umpisäiliö LVI-koodi tyhjennysyhde D00 LVI-koodi huoltokaivo D00 Tilavuus l Tuloyhde mm Tyhjennysyhde/huoltokaivo mm SET/LV-anturi + kaapeli kpl Lokaset 0 -keskusosa kpl Ankkurointiliinat kpl h Maks. asennussyvyys maanpinnasta tuloyhteen alareunaan mm A Asennussyvyys tuloyhteen alareunasta pohjaan mm D Halkaisija mm L Pituus mm Materiaali Paino kg D0 D00/D lujitemuovi D0 D00/D lujitemuovi D0 D00/D lujitemuovi D0 D00/D lujitemuovi 0 Tilauksesta toimitamme Labko LOKA -umpisäiliöitä aina litraan saakka. Lokaset 0 h A D L

24 SAKO-järjestelmät Maks Ø Labko SAKO- Twin matala Imeytysjärjestelmä LVI-koodi 0 Saostussäiliö, yksiosastoinen l 000 Saostussäiliö, kaksiosastoinen l x 00 Tuloyhde mm D0 Tyhjennys-/huoltokaivo mm x ø0 Lukittava tiivisteellinen kansi mm x ø0 Yhdysputki mm D0 Tuuletusputki mm D0 8 Lähtöyhde, virtauksenjakajalla mm x D0 Imeytysputkilinja (ks. erillinen taulukko) kpl Järjestelmän kokonaispaino kg 0 Maks Ø Labko SAKO- Twin De Luxe matala Imeytysjärjestelmä LVI-koodi 0 Saostussäiliö, yksiosastoinen l 000 Saostussäiliö, kaksiosastoinen l x 00 Tuloyhde mm D0 Tyhjennys-/huoltokaivo mm x ø0 Lukittava tiivisteellinen kansi mm x ø0 Yhdysputki mm D0 Tuuletusputki mm D0 8 Lähtöyhde, T-haaralla mm D0 Jakokaivo (ks. erillinen taulukko) mm ø0/ Imeytysputkilinja (ks. erillinen taulukko) kpl Järjestelmän kokonaispaino kg 8 Maks x Labko SAKO- De Luxe Imeytysjärjestelmä LVI-koodi 0 Saostussäiliö, kolmeosastoinen l 000 Tuloyhde mm D0 Tyhjennys-/huoltokaivo mm ø0 Tiivisteellinen kansi mm ø0 Lisävaruste, Lokaset 0 -keskusosa kpl SET/LV-anturi + kaapeli m kpl 8 Lähtöyhde, T-haaralla mm D0 Jakokaivo (ks. erillinen taulukko) mm ø0/ Imeytysputkilinja (ks. erillinen taulukko) kpl Järjestelmän kokonaispaino kg 0 0 Maks. 000 Ø Labko SAKO- Tripla Imeytysjärjestelmä LVI-koodi 9 0 Saostussäiliö, yksiosastoinen l x 000 Tuloyhde mm D0 Tyhjennys-/huoltokaivo mm x ø0 Lukittava tiivisteellinen kansi mm x ø0 Yhdysputki mm D0 Tuuletusputki mm D0 8 Lähtöyhde, T-haaralla mm D0 Jakokaivo (ks. erillinen taulukko) mm ø0/ Imeytysputkilinja (ks. erillinen taulukko) kpl Järjestelmän kokonaispaino kg 80

25 Jakokaivo 00 LVI-koodi 0 Maks. 00 Jakokaivo mm ø0/ Tuloyhde mm D0 Lähtöyhde, kpl mm D0 Korokeputki mm D Huoltokaivon kansi mm D 0 Imeytysputkilinja (ks. erillinen taulukko) kpl Ø Imeytysputkilinja Jakoputki, vihreä, kpl mm D0, L=900 Imeytysputki, 8 kpl, sininen mm D0, L=800 Tuuletusputki, musta, kpl mm D0, L=900 Tuuletusputken hattu, kpl mm D0 Taipuisa kulmayhde, kpl mm D0 Jatko-osa, kpl mm D0 Tiiviste, 8 kpl mm D0 8 Kulmayhde, kpl mm D0, 90 9 Suodatinkangas, kpl m 0, x Sisältyy kaikkiin Labko SAKO -järjestelmiin. Linjojen määrä vaihtelee mallin mukaan. Kokoomaputkistopaketti LVI-koodi Suojahattu, kpl mm D0 Tuuletusputki, kpl, musta mm D0, L=00 Tuuletusputki, kpl, musta mm D0, L=000 Kulmayhde, kpl mm D0, Kokoomaputki, 0 kpl, musta mm Jatko-osa, 0 kpl mm D0, L=000 D0 9 Suodatinkangas, kpl m 8 Taipuisa kulmayhde, kpl mm 9 Siirtoputki, kpl, vihreä mm 0, x D0 D0, L=00 0 Tuloyhde, kpl mm D0 8 0 Lähtöyhde, kpl mm Kokoomakaivo, kpl mm D0 D, L=000 Kokoomakaivon kansi, kpl mm D Saatavana myös useamman linjan kokoomaputkistopaketteja. Katso tuoteluettelo sivu 9. 0 Maks. 000 ø x, m =, m pitkittäin tai x 0, m =,9 m poikittain Labko SAKO Biomoduli Imeytysjärjestelmä LVI-koodi Saostussäiliö, yksiosastoinen l Saostussäiliö, kaksiosastoinen l Tuloyhde mm Tyhjennys-/huoltokaivo mm Lukittava tiivisteellinen kansi mm Yhdysputki mm Labko SAKO- Biomoduli 9 0 x 00 D0 ø0 ø0 D0 Labko SAKO- Biomoduli x 00 D0 x ø0 x ø0 D0 Tuuletusputki mm D0 D0 0 Maks. 000 ø x, m = 0 m pitkittäin tai 8 x 0, m =, m poikittain 8 Lähtöyhde, T-haaralla mm 9 Siirtoputki D0, reijittämätön, (ei sisälly toimitukseen) kpl 0 Jatkomuhvi D0 kpl Imeytysputkisto mm Biomoduli, 0x0x0 kpl Suodatinkangas m Kulmayhde, kpl mm Tuuletusputki, kpl mm Tuuletusputken hattu, kpl mm Järjestelmän kokonaispaino kg D0 D0, kokonaispituus, m x, D0, 90 D0, L=0 D0 x D0 D0, kokonaispituus 0 m 8 x, D0, 90 D0, L=0 D0

26 SAKO-järjestelmät 0 Maks. 000 Ø Labko Fosfori 000 Fosforinpoistosuodatin LVI-koodi 9 Fosforinpoistokaivo l x 00 Tuloyhde mm D0 Tyhjennys-/huoltokaivo mm ø0 Lukittava tiivisteellinen kansi mm ø0 8 Lähtöyhde, T-haaralla mm D0 9 Fosforinpoistomassa kg 00 Järjestelmän kokonaispaino kg 0 0 Maks Labko SAKO- Imeytysjärjestelmä LVI-koodi 9 0 Saostussäiliö, kaksiosastoinen l x 00 Tuloyhde mm D0 Tyhjennys-/huoltokaivo mm ø0 Lukittava tiivisteellinen kansi mm ø0 8 Lähtöyhde, T-haaralla mm D0 Imeytysputkilinja (ks. erillinen taulukko) kpl Järjestelmän kokonaispaino kg 80 Ø0 0 0 Max. 000 Ø Panospuhdistamot 8 Labko BioKem Panospuhdistamo 0 LVI-koodi 0 Prosessisäiliö l Väliseinä kpl Tuloyhde mm D0 D0 Lähtöyhde mm D0 D0 Poistopumppu kpl Poistopumppausputkisto mm D/D0 D/D0 Ilmastin kpl 8 Laitesuoja kpl Kompressori kpl Kemikaalipumppu kpl Kemikaalikanisteri l 0 0 Ohjekansio kpl Ankkurointiliinat kpl 9 Huoltokaivo mm D00 D00 0 Yhdeosat mm D/D0 D Keskusyksikkö, IP kpl Valurautakansisto mm D00 B Muovikansi mm D00 Tuuletusputki, lisävaruste Paino kg 0 00 Labko BioKem -panospuhdistamo 9 0 Maks. 000 Labko SAKO- Saneerausjärjestelmä LVI-koodi 0 Saostussäiliö, kaksiosastoinen l x 00 Tuloyhde mm D0 Tyhjennys-/huoltokaivo mm ø0 Lukittava tiivisteellinen kansi mm ø0 8 Lähtöyhde, virtauksenjakajalla mm x D0 Imeytysputkilinja (ks. erillinen taulukko) kpl Järjestelmän kokonaispaino kg 0 Labko BioKem 0 -panospuhdistamo 0 Maks. 000 B

27 Mökkijärjestelmät 00 0 Ø80 0 Labko Saunakaivo 00 LVI-koodi Imeytyssäiliö l 00, reijitetty Tyhjennys-/huoltokaivo mm ø00 Lukittava tiivisteellinen kansi mm ø00 Tuloyhde mm D/D0 Muhvikulma mm D0, 90 Tuuletusputki mm D0, L=000 Tuuletusputken hattu mm D0 Paino kg 0 0 Maks. 00 Ø80 Kokonaispituus: Labko MökkiSAKO- LVI-koodi Saostussäiliö yksiosastoinen l Tyhjennys-/huoltokaivo mm Lukittava tiivisteellinen kansi mm Tuloyhde mm Lähtöyhde, T-haaralla mm Jakoputki mm Taipuisa kulmayhde mm 8 Imeytysputki, kpl mm 9 Jatko-osa, kpl mm 0 Kulmayhde mm Tuuletusputki mm Tuuletusputken hattu mm Suodatinkangas kpl Paino kg 0 0 ø00 ø00 D/D0 D0 D0, L=900 D0 D0, L=800 D0 D0, 90 D0, L=900 D0 0 0 Maks. 00 Ø80 Kokonaispituus: Labko MökkiSAKO- LVI-koodi 0 Saostussäiliö yksiosastoinen l 0 Saostussäiliö yksiosastoinen l 0 Tyhjennys-/huoltokaivo mm x ø00 Lukittava tiivisteellinen kansi mm x ø00 Tuloyhde mm D/D0 Yhdysputki mm D0 Tuuletus- ja tarkastusputki mm D0 8 Lähtöyhde, T-haaralla mm D0 9 Jakoputki mm D0, L=900 0 Taipuisa kulmayhde mm D0 Imeytysputki, kpl mm D0, L=800 Jatko-osa, kpl mm D0 Kulmayhde mm D0, 90 Tuuletusputki mm D0, L=900 Tuuletusputken hattu mm D0 Suodatinkangas kpl Paino kg 8

28 Tuoteluettelo Umpisäiliöt Labko LOKA 000/00 matala Umpisäiliö LVI-koodi 0 SAKO-järjestelmät Labko LOKA 000 matala Umpisäiliö LVI-koodi 0 00 Labko LOKA 000/000/00/0000 Umpisäiliö Labko LOKA 000 D00 LVI-koodi 0 00 Labko LOKA 000 D00 LVI-koodi 0 Labko LOKA 000 D00 LVI-koodi 0 00 Labko LOKA 000 D00 LVI-koodi 0 Labko LOKA 00 D00 LVI-koodi 0 00 Labko LOKA 00 D00 LVI-koodi 0 Labko LOKA 0000 D00 LVI-koodi 0 00 Labko LOKA 0000 D00 LVI-koodi 0 0 Labko SAKO- Twin matala Imeytysjärjestelmä LVI-koodi 0 Labko SAKO- Twin De Luxe matala Imeytysjärjestelmä LVI-koodi 0 Labko SAKO- De Luxe Imeytysjärjestelmä LVI-koodi 0 Labko SAKO- Tripla Imeytysjärjestelmä LVI-koodi 9 0 Labko SAKO 000 Imeytysjärjestelmä 8 Labko SAKO 000 Labko SAKO 000 Imeytysjärjestelmä Jakokaivo 00 LVI-koodi 0

29 SAKO-järjestelmät Imeytysputkilinja Labko SAKO- Biomoduli Imeytysjärjestelmä LVI-koodi 9 0 Labko SAKO- Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmä LVI-koodi 9 0 Kokoomaputkistopaketti LVI-koodi Kokoomaputkistopaketti Kokoomaputkistopaketti Kokoomaputkistopaketti Labko SP Pumppukaivo Pumppukaivo LVI-koodi 9 00 Labko MP Pumppukaivo Pumppukaivo LVI-koodi 9 00 Labko Fosfori 000 Fosforinpoistosuodatin Fosforinpoistosuodatin LVI-koodi 9 9

30 SAKO-järjestelmät Labko SAKO- Imeytysjärjestelmä Imeytysjärjestelmä (yksi imeytysputkilinja) LVI-koodi 9 0 Labko SAKO- Saneerausjärjestelmä Saneerausjärjestelmä (kaksi imeytysputkilinjaa) LVI-koodi 0 Panospuhdistamot Labko BioKem Panospuhdistamo Jäteveden pienpuhdistamo LVI-koodi 0 Labko BioKem 0 Panospuhdistamo Jäteveden pienpuhdistamo Mökkijärjestelmät Labko Saunakaivo 00 Pesuvesien imeytyskaivo LVI-koodi Muut Labko MökkiSAKO- Tiski- ja pesuvesien imeytysjärjestelmä LVI-koodi 0 Labko MökkiSAKO- Tiski- ja pesuvesien imeytysjärjestelmä LVI-koodi 0 0 Lokaset 0 -keskusosa LVI-koodi 0 Lokaset 0 -täyttymishälytin LVI-koodi 0

31 Jätevesijärjestelmän hankinta ja asennus Säädökset/viranomaiset Selvitä kunnasta paikalliset määräykset. Yleensä kunnissa jätevesiasioista vastaa rakennustarkastaja, ympäristösihteeri tai terveystarkastaja. Suunnitelma Jätevesijärjestelmästä on laadittava asianmukainen suunnitelma. Suunnitelma perustuu riittäviin rakennuskohteen maastomittauksiin, maaperätutkimuksiin ja selvityksiin pintaja pohjavesiolosuhteista. Suunnitelman tulee olla pätevän suunnittelijan laatima. Lisätietoja saat soittamalla Wavin-Labkon kuluttajaneuvontaan puh tai Internet-osoitteesta Labko-jälleenmyyjä Labko-jätevesijärjestelmiä myyvät LVI-alan erikoisliikkeet ja urakoitsijat. Asennus Tuotteen mukana toimitetaan täydellinen asennusohje. Asennuksia suorittavat esimerkiksi LVI- ja maanrakennusurakoitsijat.

32 Jätevesien käsittely Jätevesiopas Wavin-Labko lyhyesti Wavin-Labko Oy on ympäristötuotteisiin ja mittalaitteisiin erikoistunut yritys. Olemme toimineet alalla jo yli 0 vuotta. Yhdistämme tehokkaasti mittalaite- ja muoviosaamisen ja olemme saavuttaneet markkinoilla vahvan aseman teknisen ja laadullisen etumatkan ansiosta. Wavin-Labko on osa kansainvälistä Wavin-konsernia, joka on Euroopan johtava muovisten putkistojärjestelmien toimittaja. Wavin-konsernilla on toimipisteitä :ssä maassa ympäri Eurooppaa. Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomaismääräykset vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa. Wavin-Labko Oy Labkotie, 0 Kangasala Vaihde Kuluttajaneuvonta Tukkumyynti Fax Pictorino./Kirjapaino Hermes /00

Huhtikuu 2007 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

Huhtikuu 2007 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA Huhtikuu 2007 Jätevesien käsittely Jätevesiopas 2007 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Yleistä Jätevesihanke ammattitaitoa

Lisätiedot

Tammikuu 2015. Jätevesiopas. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut

Tammikuu 2015. Jätevesiopas. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Tammikuu 2015 Jätevesiopas Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Yleistä Jätevesihanke ammattitaitoa alusta loppuun! Jätevesijärjestelmän hankinta,

Lisätiedot

Toukokuu 2011 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

Toukokuu 2011 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA Toukokuu 2011 Jätevesien käsittely Jätevesiopas KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Yleistä Jätevesihanke ammattitaitoa alusta

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

Toukokuu 2008. Labko BioKem -panospuhdistamot PANOSPUHDISTAMOT 6-90 HENKILÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN

Toukokuu 2008. Labko BioKem -panospuhdistamot PANOSPUHDISTAMOT 6-90 HENKILÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Toukokuu 2008 Labko BioKem PANOSPUHDISTAMOT 6-90 HENKILÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYYN Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Yleistä Labko BioKem Labko BioKem ovat biologis-kemiallisia jäteveden

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Labko BioKem -panospuhdistamot. Panospuhdistamot 6-500 henkilön jätevesien käsittelyyn. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut

Toukokuu 2014. Labko BioKem -panospuhdistamot. Panospuhdistamot 6-500 henkilön jätevesien käsittelyyn. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Toukokuu 2014 Panospuhdistamot 6-500 henkilön jätevesien käsittelyyn Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Yleistä poiston vaatimuksiin ja vaativat vain murtoosan tilaa verrattuna perinteisiin maapuhdistamoihin.

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko. www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 04/10 Labko Saunakaivo 300 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Vestelli biomoduulit 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Vestelli Biomoduulit 8 toiminta Vestelli Biomoduulit 8 asennus Vestelli Biomoduulit 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT OMAKOTITALO ALOITA TÄSTÄ Valitse oikea jätevesijärjestelmä Ympärivuotinen asuminen Kaikki vedet samaan viemäriin WC- ja harmaat vedet erikseen WC-vedet umpisäilöön Harmaat vedet imeytykseen

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Labko Kokoomaputkistopaketit Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Labko Kokoomaputkistopaketit Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 06/04 57AI03cs Labko Kokoomaputkistopaketit Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna

Lisätiedot

Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä

Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 05/06 Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT. JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA JÄNES Henna Ryömä suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti

YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT. JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA JÄNES Henna Ryömä suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA JÄNES Henna Ryömä suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti Jätevedet voidaan hoitaa usealla tavalla Kunnan tai yksityisen vesihuoltolaitoksen (osuuskunnan)

Lisätiedot

Jätevesiopas Kiinteistökohtainen

Jätevesiopas Kiinteistökohtainen Wavin-Labko Oy Jätevesiopas Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella Hyvä lukija Tämä Jätevesiopas on tarkoitettu kaikille haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä tarvitseville olitpa

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista:

Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista: 2282 1. JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT Liite I Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista: 1) saostussäiliö (saostuskaivo), jolla tarkoitetaan jäteveden yksi- tai

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 06/04 57EI05_s Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

Labko MökkiSAKO-2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Labko MökkiSAKO-2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 05/04 Labko MökkiSAKO-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo

Lisätiedot

Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 01/05 Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät Asennus-,

Lisätiedot

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä 1.6.2018 Vantaa JÄTEVESILASKELMA BIOBOX M Kohdetiedot: Loma-asunto vesistön läheisyydessä (alle 100 m tai pidemmällä). Kohteen wc ratkaisuna on ympäristöwc, eli virtsaa tai jätevettä ei johdeta jätevesiin,

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY Asennusohjeet. Uponor-imeytysmoduulit

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY Asennusohjeet. Uponor-imeytysmoduulit HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY Asennusohjeet 5/2006 Sisältö 3 Yleistä Suunnittelu 4 Näin asennat Uponor-imeytysmoduulijärjestelmän 5 Mitoittaminen Puhdistamon sijoittaminen 6 Maahan imeyttämö 7

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Työnäytösraportti 5. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU,

Lisätiedot

1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas omakotitalot vapaa-ajan asunnot. SFS-Inspecta Sertifiointi Oy Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP

1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas omakotitalot vapaa-ajan asunnot. SFS-Inspecta Sertifiointi Oy Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP 1-60 Haja-asutusalueiden jätevesiopas omakotitalot vapaa-ajan asunnot SFS-Inspecta Sertifiointi Oy Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Helmikuu 2005 Haja-asutusalueiden jätevesihuolto Jätevesihuolto

Lisätiedot

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 FIN-36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)20 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 FIN-36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)20 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 FIN-36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)20 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 11/09 Labko MökkiSAKO-1 & Labko MökkiSAKO-2 Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

Labkotie 1. Fax: +358 02/10

Labkotie 1. Fax: +358 02/10 www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALAA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 02/10 Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO O-3 Biomoduli 8

Lisätiedot

Tervolan kunta Kiinteistökohtainen jätevesien 1 (6) Rakennusvalvonta käsittely ja johtaminen

Tervolan kunta Kiinteistökohtainen jätevesien 1 (6) Rakennusvalvonta käsittely ja johtaminen Tervolan kunta Kiinteistökohtainen jätevesien 1 (6) Hakija Postiosoite Postinumero ja toimipaikka Kylä Tontin pinta-ala Tilan nimi ja RN:o Rakennuspaikan osoite Kaavatilanne: Asemakaava Yleiskaava kaavaa

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Hämeenkyrön kunta, Ympäristönsuojelu Hollitie 7, 39100 HÄMEENKYRÖ Saapumispäivä Käsittely 1(6) SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

BioRami 600 ja 1000 Harmaavesipuhdistamot

BioRami 600 ja 1000 Harmaavesipuhdistamot www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 10/13 BioRami 600 ja 1000 Harmaavesipuhdistamot Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Harmaiden jätevesien käsittely ja kaksoisviemäröinti. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaiden jätevesien käsittely ja kaksoisviemäröinti. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaiden jätevesien käsittely ja kaksoisviemäröinti Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 17.5.2018 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa

Lisätiedot

Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä

Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 04/10 Labko SAKO-2 Harmaavesijärjestelmä Asennus-, käyttö- ja

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN FOSFORIN ESISAOSTUKSELLA VARUSTETUN MAASUODATTAMON

Lisätiedot

Labko SAKO 2 Imeytys- & saneerausjärjestelmä

Labko SAKO 2 Imeytys- & saneerausjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 02/10 Labko SAKO 2 Imeytys- & saneerausjärjestelmä Asennus-,

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Ilomantsissa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN MAASUODATTAMON RAKENTAMISESTA ILOMANTSISSA

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 6 kpl s uodatuskasetti 5 kpl Ø 110mm kokoomaputki 5 kpl Ø 110mm liitosputki 1 kpl Ø 110mm T-haara 2 kpl tuuletusputki ja hattu 2 kpl Ø

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

Ympäristöhallinnon internet-sivuilta löytyy asetus ja sen perustelut sekä tietoa vesihuoltolaitteistoista:

Ympäristöhallinnon internet-sivuilta löytyy asetus ja sen perustelut sekä tietoa vesihuoltolaitteistoista: HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJEET Mikäli kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, eikä liittyminen kunnan tai vesiosuuskunnan viemäriverkostoon ole mahdollista, tulee kiinteistöllä syntyvän

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Labko SAKO 3 Twin & Twin DeLuxe Imeytysjärjestelmät

Labko SAKO 3 Twin & Twin DeLuxe Imeytysjärjestelmät www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 02/10 Labko SAKO 3 Twin & Twin DeLuxe Imeytysjärjestelmät Asennus-,

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa IN-DRÄN Biosuodatin 5ce Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN INDRÄN-VAAKAVIRTAUSMAASUODATTIMEN RAKENTAMISESTA

Lisätiedot

BioRami 300 ja 500 Harmaavesipuhdistamot kesämökeille ja vapaa-ajanasunnoille

BioRami 300 ja 500 Harmaavesipuhdistamot kesämökeille ja vapaa-ajanasunnoille www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 03/13 BioRami 300 ja 500 Harmaavesipuhdistamot kesämökeille ja

Lisätiedot

WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.

WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko. WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO 5000 80000 Imeytysjärjestelmät Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Ympäristötuotteet 5.3.2013

Ympäristötuotteet 5.3.2013 Ympäristötuotteet 9 5.3.2013 9 Ympäristötuotteet Yleistä Kotimaiset WehoPuts-puhdistamot on suunniteltu täyttämään tiukimmatkin vaatimukset. Toiminnaltaan puhdistamot ovat biologis-kemiallisia panospuhdistamoita

Lisätiedot

Hyvä olo puhtaasta luonnosta

Hyvä olo puhtaasta luonnosta 2004 (7.0) 7.1 Turvaa ympäristösi ja nauti ajastasi. Hyvä olo puhtaasta luonnosta Uponor Sako Uponor Lokajätti Upoclean Uponor Saunakaivo Uponor Saostuspallo Turvalliset jäteveden puhdistusjärjestelmät

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Twin Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Labko SAKO-3 Twin Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 05/04 Labko SAKO-3 Twin Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT

PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 6 kpl s uodatuskasetti 5 kpl Ø 110mm kokoomaputki 5 kpl Ø 110mm liitosputki 1 kpl Ø 110mm T-haara 2 kpl tuuletusputki ja hattu 2 kpl Ø

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 29.06.2005 1(12) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Maasuodattamo pumppukaivolla kumpuna Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Puhdistamot jäteveden käsittelyyn. WehoPuts

Puhdistamot jäteveden käsittelyyn. WehoPuts Puhdistamot jäteveden käsittelyyn WehoPuts WehoPuts-pienpuhdistamot Kotimaiset WehoPuts-puhdistamot on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukimmatkin vaatimukset erilaisille puhdistustarpeille. Puhdistamomalleja

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

JÄTEVESIOPAS. Hamina, Virolahti, Miehikkälä. Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä

JÄTEVESIOPAS. Hamina, Virolahti, Miehikkälä. Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä JÄTEVESIOPAS Hamina, Virolahti, Miehikkälä Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolisissa kiinteistöissä Haminan kaupunki Ympäristötoimi 5.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Haja-asutuksen jätevesisäädökset.3

Lisätiedot

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon

Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Vesa Arvonen: Karhoismajan jätevesiasiat kuntoon Nyt kun Karhoismajan vesireittien järvien veden laatua ollaan parantamassa, on yksi tärkeä tekijä kiinteistöiltä tulevan kuormituksen vähentäminen. Kuormituksella

Lisätiedot

Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät

Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 02/10 Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät

Lisätiedot

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem Saneerausmallit: P BioChem kaivopuhdistamo - asennetaan hyväkuntoisiin sakokaivoihin; - betonikaivot dia 700-1200. Erilaisia toteutusmalleja Panoksen keräys Lietteenkäsittely 2. Biologis-kemiallinen puhdistus

Lisätiedot

Labkotie 1. Fax: /10

Labkotie 1. Fax: /10 www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALAA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 02/10 Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO O-3 Biomoduli 8

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä

Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä Jätevesien käsittely kuntoon Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen 28.5.2011 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2011. 209/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2011. 209/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2011 209/2011 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Annettu Helsingissä 10 päivänä

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot