TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi

2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA KOHDE JA TOIMINTA-ALUE PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET Päämäärä Tavoitteet TOTEUTUS VUODEN 2015 JA TULEVIEN VUOSIEN PAINOTUSALUEITA HENKILÖSTÖRESURSSIT JA TYÖTEHTÄVÄT Henkilöstöresurssit Työtehtävät ARVIOINTI RISKIEN HALLINTA... 8

3 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (Ak4) 1 TAUSTAA Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on perustettu vuonna 1997 ja yhdistys kuuluu jäsenenä Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:hyn. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n jäsenalueena on Kokkola, Kruunupyy, Pedersöre, Luoto ja Kannus. Jäsenalueella noin asukasta. Yhdistys on hallinnoinut erilaisia RAY:n rahoittamia hankkeita vuodesta 2001 alkaen. Vuosien sijaishoitohankkeiden jälkeen juurrutettiin hankkeiden kehittämä toiminta perustamalla sosiaalinen yritys OMA Hoivapalvelu Oy, joka tarjoaa edelleen hoitoavun lisäksi veteraanisiivousta. AKTIVA- ja TOIMIVA- hankkeiden ( ) aikana kehitettyä toimintaa jatketaan AK4 toimintaavustuksen turvin tukemalla omaishoitajien jaksamista monipuolisesti Kokkolan ja Kannuksen alueella. Jäseniä yhdistyksellä on 360 henkilöjäsentä ja 15 yhteisöjäsentä (tilanne ). Jäsenmäärä on kasvava, vaikka jäsenaika on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n tutkimuksen ja oman kokemuksemme pohjalta lyhyt, noin viisi vuotta. Toimintamme on linjassa Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian kanssa. Hyvinvointistrategia 2015 on maakunnan toimijoiden yhteinen tahdonilmaus alueen hyvinvoinnin kehittämisen tavoitteista. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on allekirjoittanut Keski-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen Sen perimmäisenä tavoitteena on lisätä maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja lähtökohtana on keskipohjalaisen ihmisen hyvä arki. Strategian läpileikkaavina teemoina on mm. kansalaislähtöisyys ja laaja yhteistyö. Siinä korostetaan kansalaislähtöisen toiminnan, kuten yhdistysten, merkityksen tiedostamista ja mukaan ottamista hyvinvoinnin kehittämiseen sekä laajaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Kokkolan kaupunki on panostamassa vanhustenhuoltoon ja ikäihmisten omaishoitoon. Tähän liittyen kaupungille on laadittu konkreettinen toimenpideohjelma vuoteen Toimenpideohjelma pohjautuu alkuvuodesta 2012 valmistuneeseen laajaan konsulttiselvitykseen Kokkolan vanhustenpalvelujen nykytilasta. Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja jaksamisen tukemiseen tähtäävä toimintamme on hyvin linjassa Kokkolan vanhustenhuollon strategisten tavoitteiden ja sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelman tavoitteiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi v avustusta Pohjois-Suomen SenioriKaste-hankkeelle, jota hallinnoi Kokkolan kaupunki. Hankkeeseen osallistuvilla alueilla ovat myös paikalliset järjestötoimijat osallistuneet hankevalmisteluun. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Keskipohjanmaan muistiyhdistys ry sekä paikallinen Muistiluotsi toiminta. Keski-Pohjanmaan toiminnallisessa osakokonaisuudessa kehitetään ja uudistetaan kotona asumista tukevia palveluja ja palvelutarpeen arviointia. Hankkeessa edistetään ikääntyvien osallisuutta sekä kehitetään kuntoutuksen sisältöjä, toimintatapoja että vahvistetaan asiakkaiden, omaishoitajien ja

4 2 henkilöstön kuntoutusosaamista. Hanke toteutetaan ajalle Yhdistyksen puheenjohtaja osallistuu hankkeen ohjausryhmään. Toiminnanohjaajat osallistuvat alueellisiin työryhmiin. Jatkamme edelleen yhteistyötä Kokkolan kaupungin kanssa Voimaa Vanhuuteen -hankkeen loputtua. Työntekijä (entinen kuntakoordinaattori) on mukana uudessa työryhmässä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan ikäihmisten liikuntaa edistävää toimintaa ja tapahtumia vuoden aikana. Olemme osallisia vapaaehtoistoimintaa kehittävässä VERKKARIT-työryhmässä. Työryhmän tavoitteena on parantaa alueellisesti vapaaehtoistoiminnan ja tukihenkilötoiminnan edellytyksiä. Se tukee vapaaehtoistoiminnan lisäämistä ja näkyväksi tekemistä sekä vahvistaa vapaaehtoistoiminnan koordinointia. Alueellemme on tullut mukaan Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry ja Keski-Pohjanmaan Muistiluotsi, joiden kanssa olemme aloittaneet yhteistyön vuoden 2013 aikana mm. koulutuspäivien muodossa. Omaishoitajille ja läheisille suunnattua toimintaa voimme kehittää monipuolisemmin yhteistyössä heidän kanssaan. Osallistumme alueellemme perustettuun Keski-Pohjanmaan kokemusosaajien ohjausryhmään (KPKOOS). Ohjausryhmä koostuu koulutuspalveluiden, kunnan palveluiden, yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden sekä kokemusosaajien yhteistyöstä. Ryhmän tehtävänä on tukea Keski-Pohjanmaan alueen kokemusosaamisen tunnettavuuden lisäämistä sekä tukea jo kouluttautuneita kokemusosaajia. 2 KOHDE JA TOIMINTA-ALUE Toiminnan kohteet: Omaishoitajat - kaikki omaishoitajat, myös ne, jotka eivät ole omaishoidon tuen piirissä - kaikenlaisissa omaishoitotilanteissa olevat (puolisoaan, vanhempansa, sisartaan, lastaan tai muuta läheistä hoitavat). - kaikenikäiset omaishoitajat nuorista aikuisista ikäihmisiin. - etä- ja entiset omaishoitajat - sekä jäsenet että ei-jäsenet Omaishoidettavat yhdessä omaishoitajan kanssa Muut perheenjäsenet Toiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset AK4 toiminta-avustuksen toiminta-alueena on Kokkola ja Kannus. Kokkolassa on asukkaita noin ja Kannuksessa 5681 (2014). Kokkolassa on noin 9200 yli 65-vuotiasta. Kokkolassa asuu kotona 90.8 % 75 vuotta täyttäneitä.

5 3 3 PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 3.1 Päämäärä Päämääränä on tavoittaa alueen omaishoitajat mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kannustaa heitä pitämään huolta omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan sekä terveyttään ja näin tukea monipuolisesti heidän jaksamistaan ja hoidettavien kotona selviytymistä. 3.2 Tavoitteet Toiminnan tavoitteina on parantaa omaishoitajien ja hoidettavien psykososiaalista hyvinvointia lisäämällä sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea sekä järjestämällä mahdollisuuksia lepoon, virkistykseen ja harrastustoimintaan. o Konkreettisina tavoitteina on yksinäisyyden ja eristyneisyyden vähentäminen, uusien ystävyyssuhteiden luominen, ilon löytyminen elämään. Lisäksi annetaan omaishoitopareille mahdollisuus vielä kokea asioita yhdessä. o syrjäytymisen ehkäiseminen ylläpitää ja kohentaa omaishoitajien fyysistä kuntoa, jaksamista ja hyvinvointia järjestämällä vertaistuellisia liikuntaryhmiä, liikunnallisia retkiä sekä lomia. edistää omaishoitajien jaksamista ja mahdollistaa omaishoitoparien toimiva ja hyvä arki antamalla järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa ja konkreettista apua palveluiden ja etuuksien hakuprosesseissa. pitää toiminta laadukkaana ja hyvin organisoituna sekä asiakaslähtöisenä. lisätään laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa palvelujen parantamiseksi. omaishoitajien olohuoneen toiminnan kehittäminen ja viihtyisyyden ylläpitäminen. 4 TOTEUTUS Vertaistuki- ja virikeryhmiä pidetään omaishoitajien olohuoneessa sekä "maakunnassa". Ryhmänvetäjinä toimivat hanketyöntekijät ja ryhmiin kutsutaan ajoittain ulkopuolisia vierailijoita. Järjestetään säännöllisesti kokoontuvia vertaistuellisia keskusteluryhmiä omaishoitajille, entisille omaishoitajille ja omaishoitopareille yhdessä. Ryhmissä jaetaan arjen kokemuksia ja keskustellaan elämän haasteista ja voimavaroista. Pääpaino on vertaistuella, keskustelulla ja uusien ystävyyssuhteiden saamisella. Tärkeää on irrottautua hetkeksi kodista ja arkirumbasta. Yhdessä osallistutaan koulutuksiin ja teatterimatkoille sekä tehdään omaishoitajien toivomuksesta vierailukäyntejä eri kohteisiin. Vertaistukiryhmien sisältö kokonaisuudet suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Omaishoitajien olohuoneessa kohdataan omaishoitajia ja -hoidettavia, yhteistyökumppaneita ja opiskelijoita. Omaishoitajien kohtaamispaikkaa pyrimme pitämään avoinna ma-to klo 9-15 ilman ajanvarausta. Hankkeen toiminta-alueen (Kokkola ja Kannus) laajuuden vuoksi työntekijät eivät aina

6 4 ole tavattavissa toimistolla, mutta työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse. Avoimia ovia pidetään omaishoitajien olohuoneessa kaksi kertaa vuodessa omaishoitajille ja yhteistyökumppaneille. KenguRut-ryhmä (vammaisten lasten vanhemmat) kokoontuvat kerran kuukaudessa iltaisin. Vertaiset-ryhmä (hoidettavansa menettäneet) kokoontuu kerran kuukaudessa Kokkolassa ja Kannuksessa. Omaisena edelleen -ryhmä (hoidettava on siirtynyt kodin ulkopuoliseen hoivaan) sekä omaishoitajien omaryhmä jatkavat kokoontumistaan 3-4 kertaa vuoden aikana. Lohtajan ja Kälviän alueilla kokoontuvat omaishoitajien vertaistukiryhmät kerran kuukaudessa yhteistyössä seurakuntien diakonityön kanssa. Omaishoitopareille suunnatut virikkeelliset toiminta- ja vertaistukiryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa Kokkolassa omaishoitajien olohuoneessa ja Kannuksessa Kitinkannuksen tiloissa. Vertaistuellisia liikunta- ja harrasteryhmiä järjestetään eri puolella toimialuetta, ohjaajina toimivat omat työntekijät/vapaehtoiset/palveluntuottajat. Kannuksessa kokoontuu omaishoitajille suunnattu liikuntaryhmä, jossa ohjaajana toimii Kannuksen Fysikaalisen hoitolaitoksen työntekijä. Ryhmätoiminnan sisältö on hyvin suunniteltua ja omaishoitajien fyysistä kuntoa ja tasapainoa kohentavaa toimintaa. Kokkolassa kokoontuu viisi eri liikunnallista ryhmää joissa on erilaista ja kokonaisvaltaista fyysistä kuntoa kohottavaa toimintaa. Yli 65-vuotiaiden mies- ja naisomaishoitajien kuntosaliryhmät kokoontuvat Honkaharjun toimintakeskuksessa kerran viikossa. Päävastuu ryhmistä on hanketyöntekijällä, mutta hänellä on apunaan koulutetut vapaaehtoiset vertaisveturit ohjaamassa ryhmätoimintaa. Medirexin kuntosalille voi omaishoitajat ilman aikarajoitusta mennä kuntoilemaan itselle sopivana aikana. Omaishoitajien ja -hoidettavien liikunnalliset ryhmät kuten vesijumppa ja keilaryhmä kokoontuvat kerran viikossa. Vesijumpparyhmään on ostettu ulkopuolinen ryhmänohjaaja ja keilaryhmää ohjaa kaksi vapaaehtoista omaishoitajaa. Omaishoitajista koostuva Lauluryhmä Läheiset jatkaa kokoontumistaan myös ensi vuonna. Lauluharjoituksia pidetään omaishoitajien olohuoneessa noin joka kolmas viikko. Lauluryhmä esiintyy sekä AK-hankkeen tilaisuuksissa että yhdistyksen vapaaehtoisena esiintyjäryhmänä kutsuttuna eri Kokkolan alueen palvelutaloissa. Järjestetään retkiä, matkoja, vierailuja, tuettuja lomia yms. virkistystoimintaa. Retkikuukaudet ovat touko-/kesäkuu ja elokuu. Syksyllä tai keväällä käymme yhdessä konsertissa ja ostos- tai messumatkalla. Annetaan ohjausta ja neuvontaa puhelimitse tai toimistolla henkilökohtaisesti. Tiedotetaan omaishoitajille (sähköposti, puhelin, lehtiset) muista alueen toimijoista (kaupunki, eri yhdistykset), jotka järjestävät omaishoitajille suunnattua toimintaa. Järjestetään avoimia koulutuksia ja tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa. Panostamme edellisen vuoden tavoin vapaaehtoistyön kehittämiseen ja uusien vapaaehtoisten hankkimiseen. Koulutetut vapaaehtoiset vertaisveturit toimivat edelleen liikuntaryhmien ohjaajina. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään omaishoitajien antaman palautteen ja tarpeiden mukaisesti (esim. päivä- ja iltaryhmiä, liikuntaryhmiä eri-ikäisille ja -kuntoisille). Toimintaa arvi-

7 oidaan mm. kerättyjen palautteiden pohjalta. Tehdään etsivää työtä omaishoitajien tavoittamiseksi mukaan toimintaan, tiedotetaan omaishoidosta ja omaishoitajuudesta, tehdään laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen kanssa kuten yhdistykset, oppilaitokset ja kuntien ammattihenkilöiden kanssa. Käydään pitämässä 2-3 luentoa omaishoitajuudesta Keski-Pohjanmaan keskussairaala KIURU:n järjestämillä muistihäiriökursseilla Härmän kuntokeskuksessa. Omaishoitajien palvelukansiota jaetaan edelleen tarpeen mukaan eri toimipisteisiin sekä kansioita päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Tällä hetkellä kansioita on jaettu 13 toimipakkaan hankealueelle. Kansio sisältää ajankohtaista tietoa omaishoitajuudesta, kotona asumista tukevista kaupungin palveluista sekä yhdistyksestämme että Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:stä. Palvelukansiossa on tärkeitä yhteistietoja ja tyhjiä vapaasti otettavissa olevia hakukaavakkeita. Kansioita on jaettu myös ammattihenkilöille työvälineeksi. Syksyllä järjestämme yhteistyössä Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiston vanhustyön koulutusohjelman lähihoitajaopiskelijoiden kanssa omaishoitopareille suunnattua toimintaa. Lokakuussa omaishoitopareille järjestetään virkistyspäivä, jossa tehdään erilaisia hemmotteluhoitoja (käsi - ja jalkahierontaa) ja mittauksia (verenpaine, verensokeri ja PEF-mittaus). Syyskuussa omaishoitopareilla on mahdollisuus saada lähihoitajaopiskelija kotiinsa ja opiskelijat pääsevät näin tutustumaan omaishoitajan työhön. Samalla omaishoitajat saavat ilmaista apua kotiin ja mahdollisuuden muutaman tunnin vapaaseen. Tämä ystävävanhus-toiminta lähihoitajaopiskelijoiden ja opettajan kanssa on jatkunut noin kymmenen vuotta. Yhdistyksen nettisivuja ja sosiaalisen median käyttöä tiedottamisessa kehitetään/uudistetaan jatkossakin vastaamaan omaishoitajien ja yhteistyökumppaneiden tarpeita. Tapahtumista tiedotetaan sähköisesti esim. kotisivuilla, facebookissa ja uutiskirjeessä. Tulevista tapahtumista tiedotetaan omaishoitajille kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä tapahtumalehdessä, viikoittain Keski-Pohjanmaan lehden yhdistyspalstalla sekä Kokkolan kaupungin sähköisessä tapahtumakalenterissa. Tapahtumalehti löytyy sähköisenä versiona yhdistyksen nettisivuilla. Tapahtuma-lehdestä löytyy pääasiassa kaikki AK4:stä järjestettävät tapahtumat puolivuosittain. Järjestämme tietoisku iltapäiviä omaishoitajille 2-3 kertaa vuodessa. Näillä iltapäivillä on tarkoitus lisätä omaishoitajien tietämystä heitä koskevista ajankohtaisista asioista. Esitteitä ja tiedotteita tullaan jakamaan säännöllisesti eri toimipisteisin Kokkolan ja Kannuksen alueille. Työntekijät esittelevät toimintaa kaupungissa järjestettävissä tapahtumissa mm. Yhdistysten torilla, YhdistysExriimissä ja soveltavan liikunnan tapahtumassa. Näitä tapahtumia työntekijät suunnittelevat eri työryhmissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hanketyöntekijät osallistuvat vuoden aikana maksullisiin ammattia täydentäviin koulutuksiin sekä maksuttomiin lähialueella järjestettäviin koulutuksiin. Leiripäiviä järjestetään vuoden aikana kolme, yhteistyössä eri seurakuntien diakonityön kanssa. Leiripäivät suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Kutsuttuna työntekijät käyvät eri yhdistyksissä kertomassa omaishoitajuudesta sekä järjestettävästä toiminnasta omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. 5

8 6 5 VUODEN 2015 JA TULEVIEN VUOSIEN PAINOTUSALUEITA Jatkossa pyrimme tavoittamaan omaishoitajia toimintaan mukaan varhaisemmassa vaiheessa. Nyt moni ottaa yhteyttä vasta aivan uupuneena tai kun vuosien hakemisen jälkeen omaishoidontuki on vihdoin myönnetty. Ääritapauksessa yhteydenotto tulee vasta hoidettavan kuoltua. Erityisesti pyritään tavoittamaan iäkkäitä omaishoitajia, jotka eivät saa omaishoidontukea tai ovat vailla muita riittäviä etuuksia ja tukitoimia. Lisäksi pyrimme löytämään ne omaishoitajat, jotka ovat yksinäisiä ja vailla sosiaalista verkostoa. Uusien omaishoitajien tavoittamiseksi pidetään infotilaisuuksia ja pyritään olemaan mahdollisimman paljon näkyvillä. Lisäksi tehdään etsivää työtä eli jalkaudutaan ja "tartutaan hihasta". Tiedon levittämisessä merkittävää on yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollonsektorin, toisten yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Osana tässä kokonaisuudessa on hoito- ja sosiaalialan opiskelijoille suunnattu tiedottaminen. Toisena painopistealueenamme on omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä on linjassa Kokkolan vanhustenhuollon strategisten tavoitteiden ja sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelman tavoitteiden kanssa. Olemme mukana SenioriKasteen eri työryhmissä kehittämässä alueemme ikäihmisten kotona asumista ja heidän palvelujaan. SenioriKasteen painopisteinä ovat kotona asumisen tukeminen, ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen sekä kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen. Lisäksi jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä erityisesti Muistiluotsin (Keski-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry) sekä Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n (Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry, Kokkolan toimipiste) kanssa. Voimaa Vanhuuteen -hankeyhteistyön kautta panostus liikuntaan, erityisesti ikäihmisten liikuntaan jatkuu. Voimaa Vanhuuteen hanke päättyi vuonna Työntekijä jatkaa uudessa työryhmässä jatkossakin. Vuoden 2012 syksystä lähtien olemme saaneet Kokkolan kaupungilta maksuttoman kuntosalivuoron sekä miehille että naisille Honkaharjun palvelutalon kuntosalista. Kuntasali harjoittelulla turvataan yli 65-vuotiaiden omaishoitajien kotona selviytymistä (lihakunto ja tasapaino). Myös vapaaehtoistoimintaa tullaan kehittämään. 6 HENKILÖSTÖRESURSSIT JA TYÖTEHTÄVÄT 6.1 Henkilöstöresurssit Vuonna 2015 AK4:ssä työskentelee kaksi kokoaikaista (100 %) toiminnanohjaajaa, jotka vastaavat AK4:n toiminnasta (ks. Työtehtävät). Lisäksi AK4:n talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaa toiminnankoordinaattori 10 %:n työajalla. Syksystä 2013 lähtien AK4:ssä on työskennellyt kolmas toiminnanohjaaja 80 %:n työajalla. Vuoden 2014 alusta työaikaa jouduttiin rahoituksen vuoksi muuttamaan siten, että työaika ja tehtävät jakaantuivat PETU Perheiden tukena -projektin kanssa; AK4 30 % ja PETU 50 %. Elokuusta 2014 työaika ja tehtävät ovat jakaantuneet; AK4 30 % ja PETU 70 %. Toiminnanohjaaja ei jatka tehtävässään

9 7 vuonna Kolmannen toiminnanohjaajan palkkaamista selvitellään vuodelle Mahdollinen työaika olisi 80 %:a, josta AK4:n osuus noin 30 %:a. Asiakasmäärät ja työmäärä ovat lisääntyneet joka vuosi, sillä väestö vanhenee ja kaupunki panostaa kotihoitoon ja omaishoitajien määrän lisäämiseen. Kokkolassa asuu kotona 90,8 % 75 vuotta täyttäneitä. Lisääntyvä asiakasmäärä kasvattaa myös ohjauksen ja neuvonnan tarvetta. 6.2 Työtehtävät Henkilöstön työtehtäviin kuuluu: - toiminnan suunnittelu, kehittäminen, organisointi, tiedotus, toteutus, raportointi ja arviointi. - kontaktit kohderyhmän kanssa puhelimella, sähköpostilla, toimistolla, ryhmissä ja eri tapahtumissa sekä tarvittaessa asiakkaan kotona. - yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä eri oppilaitosten kanssa - osallistuminen erilaisiin työryhmiin kuten Verkkarit, Keski-Pohjanmaan kokemusosaajien ohjausryhmä(kpkoos), Voimaa Vanhuuteen työryhmä sekä SenioriKasteen eri työryhmiin. - tapahtumien ja koulutusten suunnittelu, toteuttaminen ja osallistuminen. - materiaalin tuottaminen (www-sivut, tapahtumalehtiset, esitteet yms.) - markkinointi ja näkyvillä oleminen esim. lehtiartikkelit ja facebook-sivut. - jalkautuminen ihmisten pariin tekemään etsivää työtä - hallinnolliset tehtävät, toiminnan taloudesta vastaaminen - vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 7 ARVIOINTI Arviointina käytetään erilaisia menetelmiä kuten itsearviointia ja seurantaa. Arviointi tapahtuu tilastoinnin, asiakaspalautteiden ja työntekijöiden havainnoinnin pohjalta. Toimintaan (ryhmät, koulutukset, tapahtumat) osallistuvilta kerätään kirjallista ja suullista palautetta toiminnan järjestelyistä, sisällöistä ja toteutuksesta. Arvioimme myös mitä konkreettista hyötyä tapahtumistamme on omaishoitajien arkeen. Liikuntaryhmiin osallistuvilta kerätään tietoa fyysisen kunnon, hyvinvoinnin ja jaksamisen muutoksista. Näitä kerättyjä tietoja hyödynnetään toimintaa suunniteltaessa ja kehittäessä. Tehdään asiakkaiden hyvinvointia ja sitä kuormittavia tekijöitä kartoittavia kyselyitä. Kerätään palautetta toiminnasta myös yhteistyökumppaneilta. Näillä kerätyillä tiedoilla pystymme arvioimaan hankkeen määrällisiä ja laadullisia tuloksia. Toiminnan laajemman tason vaikutusten arvioimiseksi seurataan:

10 8 - omaishoidon ja omaishoitajuuden näkyvyyttä erityisesti paikallismediassa (artikkelien määrä ja sisältö). Lehtiartikkelit dokumentoidaan leikekansioihin ja yhdistyksen kotisivuille. - omaishoitajien määrän kehitystä toiminta-alueella (omaishoidontukipäätökset) - julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan (omaishoitoon liittyvät palvelut) kehitystä alueella - omaishoidontukeen liittyvien valitusten määrää ja sisältöä - kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä - omaishoitajien saamien palvelujen ja tuen riittävyyttä (havainnointi, suora palaute omaishoitajilta, kyselyt) - Tavataan säännöllisesti viranhaltioita ja kunnan päättäjiä, toimitaan eri työryhmissä ja tehdään yhteistyötä sosiaali- ja potilasasiamiehen kanssa. 8 RISKIEN HALLINTA Riskinä on työntekijöiden uupuminen (kuormittavina tekijöinä mm. työn paljous, ihmissuhdetyö, asiakkaiden vaikeiden elämäntilanteiden ja kuoleman/surun kohtaaminen) ja työntekijöiden vaihtuminen hankkeen aikana. Lisäksi riskinä tuen puute/ristiriidat yhdistyksen hallituksen kanssa. Toiminnan ja tiedotuksen avoimuudella pyritään minimoimaan riskejä, jotka liittyvät työskentelyn yhteistyökuvioihin (esim. yhteistyö yhdistyksen hallituksen kanssa). Työterveyshuolto on asianmukaisesti järjestetty. Ergonomia-asiat huomioidaan. Vakuutukset tarkistetaan vuosittain. Osa työntekijöistä on käynyt EA1-kurssin.

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 OmaisOiva jaksavat omaishoitajat Oivatoiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA TOIMINTA-ALUE...

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sisällys KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY... 2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 HENKILÖSTÖ... 3 YHDISTYKSEN TOIMITILAT... 4 YHDISTYKSEN TALOUS...

Lisätiedot

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Jäsenistö ja jäsenmaksut... 2 1.2 Hallinto... 3 1.3 Kirjanpito ja tilintarkastus... 3 1.4 Projektitoiminta...

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Alkaa klo , jatkuen tiistaisin. Paikka: OmaisOiva-toimintakeskus, Kauppakatu 34 A 1, Kajaani

Alkaa klo , jatkuen tiistaisin. Paikka: OmaisOiva-toimintakeskus, Kauppakatu 34 A 1, Kajaani Alkaa 9.1.2018 klo 13 14.30, jatkuen tiistaisin. Paikka: OmaisOiva-toimintakeskus, Kauppakatu 34 A 1, 87100 Kajaani Alkaa 9.1. jatkuen 6.2., 6.3., 3.4., klo10 11.30 Paikka: entinen Osuuspankki Alkaa 10.1.

Lisätiedot

KEVÄT 2015. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE:

KEVÄT 2015. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE: KEVÄT 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE: TERVETULOA Omaishoitajien olohuoneeseen! Isokatu 15 B 67100 KOKKOLA puh. (06) 8226 725 toiminnan koordinaattori / Johanna Lång

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

Alkaa 12.9 klo , jatkuen tiistaisin. Paikka: OmaisOiva-toimintakeskus, Kauppakatu 34 A 1, Kajaani

Alkaa 12.9 klo , jatkuen tiistaisin. Paikka: OmaisOiva-toimintakeskus, Kauppakatu 34 A 1, Kajaani Alkaa 12.9 klo 13 14.30, jatkuen tiistaisin. Paikka: OmaisOiva-toimintakeskus, Kauppakatu 34 A 1, 87100 Kajaani Alkaa12.9, 24.10, 21.11, klo10 11.30 Alkaa 13.9 jatkuen 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11,

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry AK 4 OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMINEN 11.3.2015. Toiminnanohjaaja Marjo Salmi

VUOSIKERTOMUS 2014. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry AK 4 OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMINEN 11.3.2015. Toiminnanohjaaja Marjo Salmi 11.3.2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2014 AK 4 OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMINEN Toiminnanohjaaja Marjo Salmi Toiminnanohjaaja Sari Tuikkanen SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA...

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

syksy 2013 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE:

syksy 2013 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE: syksy 2013 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE: Omaishoitajien OMA päivä Vasikkasaaressa to 15.8.2013 klo 9-15 klo 9.00 aamukahvi, tervetuloa leirille, aamuhartaus, lipunnosto

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

TAPAHTUMAT KEVÄT 2013

TAPAHTUMAT KEVÄT 2013 TAPAHTUMAT KEVÄT 2013 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry UUSIEN JÄSENTEN TREFFIT! OLETKO HILJATTAIN LIITTYNYT JÄSENEKSI TAI SUUNNITTELET JÄSENEKSI LIITTYMISTÄ? Tervetuloa omaishoitajien olohuoneeseen

Lisätiedot

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN 2017-2020 Hyvinkää 17.5.2016 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

Kysely järjestöille ja yhdistyksille

Kysely järjestöille ja yhdistyksille Kysely järjestöille ja yhdistyksille Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjanmaalaisten

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

SYKSY 2014. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. www.kokkolanomaishoitajat.fi. Toimintaamme tukee:

SYKSY 2014. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. www.kokkolanomaishoitajat.fi. Toimintaamme tukee: SYKSY 2014 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry www.kokkolanomaishoitajat.fi Toimintaamme tukee: TERVETULOA Omaishoitajien olohuoneeseen! Isokatu 15 B, 4 krs 67100 KOKKOLA puh. (06) 8226 725 toiminnan

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

KEVÄT 2014. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. www.kokkolanomaishoitajat.fi. Toimintaamme tukee:

KEVÄT 2014. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. www.kokkolanomaishoitajat.fi. Toimintaamme tukee: KEVÄT 2014 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry www.kokkolanomaishoitajat.fi Toimintaamme tukee: AVOIMET OVET OMAISHOITAJIEN OLOHUONEESSA ti 14.1.2014 klo 10 14 tule rohkeasti tutustumaan yhdistyksen

Lisätiedot

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME?

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? Läheiseni on sairastunut, tulevaisuus huolestuttaa minua, mistä saisin tietoa? Tuetko ja avustatko läheistäsi arjessa? Ethän jää pohtimaan asioita yksin, vaan tule

Lisätiedot

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja OmaisOiva-toiminta 2017 Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja Toiminta-alue ja yhteistyöverkosto Toiminta-alue: Espoon ja Kauniainen Länsi-Uudenmaan suurimmat kunnat: Kirkkonummi, Raasepori, Inkoo, Hanko

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry o Perustettu vuonna 2002 o Jäseniä noin 320 o TAVATA-projekti 2003-2005 o VOIMAVARAKETJU projekti 2006-2008 o KATVE-projekti 2009 2011 o PUHUMALLA PUHTIA TAPAAMALLA

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHDISTYSTEN AVUSTUSHAKEMUKSET V / TA-MÄÄRÄRAHA 8.500

TUUSULAN KUNTA, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHDISTYSTEN AVUSTUSHAKEMUKSET V / TA-MÄÄRÄRAHA 8.500 TUUSULAN KUNTA, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHDISTYSTEN AVUSTUSHAKEMUKSET V. 2017 / TA-MÄÄRÄRAHA 8.500 HAKIJAYHDISTYS KÄYTTÖTARKOITUS JÄSENMÄÄRÄ Myönnetty UMYÖNNETTY ANOMUS EHDOTUS MYÖNNETTY 31.12.2016,

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

ASUNTOMESSUT KOKKOLASSA 2011 OSALLISTUMME YHDESSÄ ASUNTOMESSUILLE. TI 2.8.2011 klo 10.00 AKTIVA-JA TOIMIVA-PROJEKTIT 2007 2011

ASUNTOMESSUT KOKKOLASSA 2011 OSALLISTUMME YHDESSÄ ASUNTOMESSUILLE. TI 2.8.2011 klo 10.00 AKTIVA-JA TOIMIVA-PROJEKTIT 2007 2011 ASUNTOMESSUT KOKKOLASSA 2011 OSALLISTUMME YHDESSÄ ASUNTOMESSUILLE TI 2.8.2011 klo 10.00 ilmoittautumiset viimeistään 17.6.2011 mennessä Marjo/ 044 336 0124 Lipun hinta 10 euroa jäseniltä. Tapaamme asuntomessuportilla

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakasta kuunnellen

kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakasta kuunnellen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1. Kaste-ohjelma ja sen tavoitteet Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste on sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelma. Sen avulla johdetaan ja uudistetaan

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

SYKSY Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE:

SYKSY Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE: SYKSY 2017 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE: TERVETULOA Omaishoivakeskukseen Kaarlelankatu 22, 67100 Kokkola Toimisto auki ma - to klo 9:00 15:00 toiminnanjohtaja Jyrki Jouppi/

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

KEVÄT Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE:

KEVÄT Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE: KEVÄT 2017 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTAAMME TUKEE: TERVETULOA Omaishoivakeskukseen Kaarlelankatu 22, 67100 Kokkola puh. (06) 8226 725 Toimisto auki ma - to klo 9:00 15:00 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki 16 paikallista työkokousta Peruspalveluliikelaitos Jytan jäsenkunnissa: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli Kokkolassa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry AK 4 OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMINEN 27.2.2014 1-1

VUOSIKERTOMUS 2013. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry AK 4 OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMINEN 27.2.2014 1-1 1-1 27.2.2014 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 AK 4 OMAISHOITAJIEN JAKSAMISEN TUKEMINEN Toiminnankoordinaattori Johanna Lång Toiminnanohjaaja Sari Tuikkanen Toiminnanohjaaja

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 147 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

OMAISHOITAJAN TUEN TARVE

OMAISHOITAJAN TUEN TARVE MAISHIDN UKIMALLI Lähellä tuki-projekti 2010-2012 PAS MAISHIILANEIDEN UNNISAMISEEN ARVIINIIN SEKÄ HJAAMISEEN Satakunnan maishoitajat ja Läheiset ry, 2012 1 MAISHIAJAN UEN ARVE Mistä tunnistaa alkavan omaishoitotilanteen?

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä Terveyspointin toiminnan perusta Oulunsalon kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämisstrategiat Seurakunnan

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Perustettu 10.12.1996 Huittisissa Huittinen Vammala Äetsä alaosasto 1996-2008 Huittinen Sastamala alaosasto 2009 Huittisten Muistiyhdistyksenä 1.1.2010 Käytetään

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom Yhdessä ain rinnakkain 1 Forssan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminta käynnistyi 7.10.2004. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat tällä hetkellä kaupungeista Forssa ja Somero sekä kunnista Jokioinen,

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa 6.6.2017 Seinäjoki Tanja ja Susanna MISTÄ VAPAAEHTOISIA SAA? *ON HAASTE!* Vapaaehtoisia: Hallitus Ryhmänohjaajat Porissa, Kankaanpäässä ja Raumalla

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus- ja tukipalvelut

Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus- ja tukipalvelut Yksi ovi monta palvelua! Nuorten matalan kynnyksen keskitetyt ohjaus- ja tukipalvelut Mikkelin Olkkari Hankkeesta pysyväksi toiminnaksi Olkkari-hanke 1.1.2011-31.12.2014 Mikkelin kaupungin nuorten ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Minäkö omaishoitaja? Anne-Maria Halmesmäki 20.5.14

Minäkö omaishoitaja? Anne-Maria Halmesmäki 20.5.14 Minäkö omaishoitaja? Anne-Maria Halmesmäki 20.5.14 Neuvoja, neuvoja omaishoitajuus oli minulle aivan uusi asia. En ollut varmaan edes kuullut koko sanaa. Työikäinen puoliso-omaishoitaja Kun omaishoitajuus

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

Yhteinen Polku hanke 2009-13

Yhteinen Polku hanke 2009-13 Yhteinen Polku hanke 2009-13 Omaishoitoperheen varhaisen tunnistamisen ja tukemisen malli Joensuun seudulle Omaisyhteistyö seminaari 30.1.2013 Joensuu http://www.jelli.fi/yhteinen-polku-minakoomaishoitaja/tapahtumat-koulutukset

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot