Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013

2 1 Sisällys 1 YLEISTÄ Jäsenistö ja jäsenmaksut Hallinto Kirjanpito ja tilintarkastus Projektitoiminta AK4 Omaishoitajien jaksamisen tukemiseen PETU - Perheiden tukena Yritystoiminta RESURSSIT Henkilöstö Yhdistyksen toimitilat Vapaaehtoiset TIEDOTTAMINEN Ulkoinen tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen YHTEISTYÖ Jäsenyydet ja edustukset TOIMINTA Koulutukset Matkat Toiminnanjohtajan eläkejuhlat Muut tilaisuudet TALOUS LOPUKSI... 8

3 2 1 YLEISTÄ Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on vuonna 1997 perustettu yleishyödyllinen, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on valvoa omaishoitajien etua ja tukea heidän jaksamistaan omaishoitotyössä. Yhdistys on Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n paikallisyhdistys. Yhdistyksen sääntöjenmukainen toiminta-alue on koko Keski-Pohjanmaa. Yhdistyksen perustamisen jälkeen alueelle on syntynyt uusia omaishoitoyhdistyksiä ja nykyään jäsenalueena on Kokkola, Kannus, Kruunupyy, Pedersöre sekä Larsmo. Päämääränä on vanhusten ja vammaisten kotihoidon tukeminen, omaishoitajien hyvinvoinnin kohentaminen sekä omaishoitajien syrjäytymisen ehkäiseminen. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys tekee viranomaisille esityksiä ja aloitteita omaishoitajien elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi, harjoittaa tiedotus- ja koulutustoimintaa, antaa ohjausta ja neuvontaa, järjestää erilaisia ryhmiä ja kerhoja, leirejä, lomia, matkoja ja muuta virkistystoimintaa. Toiminnan toteuttaminen mahdollistetaan hakemalla avustuksia ja toteuttamalla erilaisia projekteja. Kokkolan seudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry toimii aktiivisesti omaishoitajien ja heidän läheistensä puolesta. Yhdistys ajaa omaishoitajien asiaa niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla (valtakunnallinen Omaishoitajat ja Läheiset liitto). Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairasta, vammaista tai vanhusta kotona hoitavien omaishoitajien asemaa, tukea heitä sekä olla mukana kehittämässä omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia toiminta-alueella. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat yksilöllisyys, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo sekä toiminnan laadukkuus. 1.1 Jäsenistö ja jäsenmaksut Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 361 henkilöjäsentä ja 15 yhteisöjäsentä eli jäseniä yhteensä 376. Yhdistykseen liittyi vuoden 2013 aikana 50 uutta jäsentä ja jäseniä erosi 21. Jäsenmäärä on ollut kasvussa, sillä joulukuussa 2012 yhdistyksellä oli 334 henkilöjäsentä ja 13 yhteisöjäsentä eli jäseniä yhteensä 347. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n jäsenmaksu vuonna 2013 on ollut 20 euroa, josta Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle on palautunut 10 euroa/jäsen. Yhteisöjäsenmaksu on ollut valinnaisesti joko 50, 70 tai 100, jotka tulevat kokonaisuudessaan paikallisyhdistykselle. Yhdistyksen jäsenmaksutuotot ovat olleet yhteensä Jäsenet saivat liiton jäsenetuna Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n julkaiseman Lähellä-lehden neljä kertaa vuodessa sekä palvelu-ja lomaoppaan. Lisäksi yhdistys postitti jäsenilleen kaksi kertaa vuoden aikana oman jäsenkirjeen ja tapahtumalehtisen. Yhdistyksen tarjoama toiminta on avointa kaikille omaishoitajille ja läheisille jäsenyydestä riippumatta, koska RAY rahoittaa yhdistyksen toimintaa.

4 3 1.2 Hallinto Yhdistyksen hallitus valittiin pidetyssä sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallitus järjestäytyi pidetyssä järjestäytymiskokouksessa seuraavasti: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Sihteeri(t): Leo Ilola Anna Hakala Raija Hakala, Antti Niemi, Paavo Yrjänä ja Lea Store Tuula Hänninen ja Kaarina Niemi Merja Jokela ja Kaarina Niemi Kokkolanseudun Omaishoitajat ja läheiset ry:n hallitus kokoontui toimikauden aikana yhteensä 9 kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Yhdistyksen hallitus valitsi OMA Hoivapalvelu Oy:n yhtiökokoukseen edustajiksi Leo Ilolan ja Anna Hakalan. Yhdistyksen hallinnoimassa PETU - Perheiden tukena -projektin ohjausryhmässä yhdistystä edustaa Leo Ilola. 1.3 Kirjanpito ja tilintarkastus Kirjanpitopalveluista huolehtii Tilitoimisto Hietasaari & Co., joka toimii Kokkolassa. Varsinaisena tilintarkastajana toimi HTM Virve Puolitaival Tilintarkastus Kivi Oy:stä ja varatilintarkastaja HTM Arvo Pyykölä Tilintarkastustoimisto A. Pyykölä Oy:stä. 1.4 Projektitoiminta AK4 Omaishoitajien jaksamisen tukemiseen Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetun toiminta-avustuksen tukemana AK4 Omaishoitajien jaksamisen tukemiseen jatkoi toimintaansa Kokkolassa ja Kannuksessa. Toiminnan tavoitteena on matalan kynnyksen kohtaamispaikan, omaishoitajien olohuoneen ylläpito sekä alueen omaishoitajien mahdollisimman laaja tavoittaminen. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa omaishoitajien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea monipuolisesti heidän jaksamistaan ja omaishoitoparien arjessa selviytymistä. Lisäksi parantaa omaishoitajien- ja hoidettavien psykososiaalista hyvinvointia lisäämällä sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea sekä järjestämällä mahdollisuuksia lepoon, virkistykseen ja harrastustoimintaan. AK4 on järjestänyt monipuolista vertaistuellista ryhmätoimintaa vuoden 2013 aikana: säännöllisesti kokoontuvia vertaistuki-, virike-, liikunta- ja harrasteryhmiä sekä virkistystoimintaa. Lisäksi on annettu järjestölähtöistä palveluohjausta ja neuvontaa sekä järjestetty koulutuksia ja tilaisuuksia. (Erillinen vuosiraportti)

5 PETU - Perheiden tukena Maaliskuussa 2013 käynnistyi PETU-Perheiden tukena -projekti, joka on raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke (C8). Projekti toteutetaan yhteisprojektina Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja Kokkolan Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry hallinnoi projektia. Projektin kohderyhmänä ovat perheet, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Erityisesti panostetaan perheisiin, joissa on vastasyntynyt erityistä tukea tarvitseva lapsi tai hiljattain diagnosoitu vamma eli omaishoito tilanne on uusi. Kohderyhmänä kokkolalaiset perheet, joissa on alle 20-vuotias erityislapsi. PETU-projektin päätavoitteena on alueellisen yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen sekä toimivan yhteistyöverkoston luominen sairasta tai vammaista lastaan hoitavien omaishoitajien tavoittamiseksi sekä heidän jaksamisensa tukemiseksi. Tavoitteena on riittävä tuki riittävän varhain yhdistämällä järjestölähtöinen tuki ja julkisen sektorin palvelukokonaisuus lakisääteisine tukimuotoineen. (Erillinen väliraportti) 1.5 Yritystoiminta Yhdistyksen vuonna 2007 perustama ja omistama sosiaalinen yritys OMA Hoivapalvelu Oy jatkoi toimintaansa. Yrityksen toimialana ovat kotipalvelut omaishoitajille, ikäihmisille, vammaisille ja muille apua tarvitseville. Toimitusjohtajana toimii Raija Norppa. Yrityksellä on oma hallitus, joka tukee yrityksen toimintaa. Yrityksen toimipaikka sijaitsee osoitteessa Tehtaankatu 43, Kokkola. Vuoden aikana yrityksessä on ollut työntekijää, joiden työaika keskimäärin 32,5 h/vko. 2 RESURSSIT 2.1 Henkilöstö Yhdistyksen henkilökunnassa tapahtui muutoksia vuoden 2013 aikana. Henkilökunnan vahvuus keskimäärin noin 4 henkilöä. PETU - Perheiden tukena -projektiin hakuprosessin jälkeen valittiin Johanna Lång, jonka tehtävänkuva muodostui projektityön lisäksi talous- ja henkilöstöhallinnoinnista sekä yhdistyksen tehtävistä. Yhdistyksen työntekijät, nimikkeet ja tehtävänjako: Kaarina Niemi, toiminnanjohtaja (kevät 2013 AK4 ja yhdistys, syksy 2013 PETU). Työsuhde päättyi Merja Jokela, toiminnan koordinaattori (AK4 50 % ja PETU 50 %). Työsuhde päättyi Johanna Lång, toiminnankoordinaattori alkaen (PETU 75 %, AK4 15 % ja yhdistys 10 %) Sari Tuikkanen, toiminnanohjaaja (AK4 100 %) Marjo Salmi, toiminnanohjaaja (AK4 100 %) Leena Koivusaari, toiminnanohjaaja alkaen (AK4 80 %)

6 5 2.2 Yhdistyksen toimitilat Yhdistyksellä on yhteisesti vuokratut toimitilat RAY:n rahoittamien Omaishoitajien jaksamista tukevan toiminnan AK4 ja PETU-projektin kanssa osoitteessa Isokatu 15 B, Kokkola. Yhdistyksen varoista maksetaan vuokraa 70,56 /kk. Yhdistyksen tiloissa on vuoden 2013 aikana käynyt n kävijää. Tilojen siivouksesta on huolehtinut työntekijät ja elokuusta lähtien siivouksesta on vastannut joka toinen viikko ulkopuolinen siivoojaa ostopalveluna (OMA Hoivapalvelu Oy). Tilojen kunnossapidosta vastaavat yhdistyksen vapaaehtoiset ja huoneiston omistaja. 2.3 Vapaaehtoiset Yhdistyksellä on vapaaehtoisia toimijoita henkilöä. Vapaaehtoiset toimivat erilaisissa avustavissa tehtävissä esim. leipovat yhdistyksen tilaisuuksiin, myyjäisiin ja avustavat tarjoiluissa, tekevät käsitöitä myytäväksi, vetävät vertaisryhmiä (keilaryhmä, kuntosaliryhmä), lisäksi Läheiset-kuoro on esiintynyt yhdistyksen tilaisuuksissa ja viihdyttänyt palvelutalojen asukkaita. 3 TIEDOTTAMINEN 3.1 Ulkoinen tiedottaminen Yhdistyksen Internet -sivusto on pyritty pitämään ajan tasalla. Syksyllä 2013 yhdistykselle on avattu myös facebook-sivut osoitteessa: Kaikesta toiminnasta, tapahtumista ja tilaisuuksista on ilmoitettu Keski-Pohjanmaan -lehden yhdistyspalstalla, joka on maksuton. Työntekijät ovat laatineet kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän tapahtuma-lehtisen, joka on lähetetty yhdistyksen jäsenille ja siinä on ilmoitettu AK4 (Omaishoitajien jaksamisen tukemiseen) ja PETU-projektin sekä yhdistyksen omista tapahtumista. Yhdistys on lähettänyt jäsenilleen kaksi jäsenkirjettä, jotka on postitettu kevään ja syksyn tapahtumakalenterien välissä. Lisäksi järjestämistämme merkittävistä tilaisuuksista ja tapahtumista sekä muista ajankohtaisisata asioista on lähetetty tiedotteita ja ollaan oltu yhteyksissä eri medioihin. Vuoden aikana on käyty useissa eri yhteistyökumppanien tilaisuudessa kertomassa yhdistyksen ja projektien toiminnasta sekä omaishoitajuudesta. Lisäksi yhdistyksen toimitiloissa, omaishoitajien olohuoneessa, on käynyt tutustumassa monia eri yhteistyötahoja ja opiskelijaryhmiä. Myös eri yhteistyötahojen kokouksia on pidetty toimitiloissamme. 3.2 Sisäinen tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen kokouskutsut ja tilannekatsaukset on hoidettu pääosin sähköpostitse. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen. Sisäisessä tiedottamisessa on käytetty lisäksi kirjeitä, puhelinta ja henkilökohtaisia kontakteja.

7 6 4 YHTEISTYÖ Yhdistys on jatkanut tiivistä yhteistyötä mm. seurakuntien diakonityön, Kokkolan kaupungin, useiden sosiaali- ja terveysalanjärjestöjen kanssa (mm. Kokkolan Kehitysvammaisten Tuki ry, Muistiluotsi Keski-Pohjanmaan, Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry), Kokkolan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen, Kokkolan ammattioppilaitoksen ja Centria ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Kokkolan kaupunki myönsi Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle pronssisen kunniamitalin ansiokkaasta toiminnasta Kokkolan kaupungin hyväksi. 4.1 Jäsenyydet ja edustukset Yhdistys on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: - Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry - Sosiaalialan Työnantaja ry - Elinkeinoelämän Keskusliitto EK - Kosti ry Yhdistyksestä on ollut edustus Kokkolan Vanhusneuvostossa vuosina (varsinainen jäsen Kaarina Niemi ja varajäsen Anneli Viitasalo). Edustus Voimaa vanhuuteen Kokkolassa työryhmässä, jonka tarkoituksena on edistää kotona asuvia toimintakyvyltään heikentyneiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Toiminnanohjaaja Marjo Salmi toimii yhtenä kuntakoordinaattorina työryhmässä. Työryhmä suunnitteli ja järjesti vuonna 2013 yhteensä 18 tapahtumaa. Kokkola palkittiin hyvä kello kauas kuuluu-palkinnolla Helsingissä , tunnustuksena laadukkaasta ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyöstä. Yhdistys on ollut mukana perustamassa Keski-Pohjanmaan kokemusosaamisen KPKOOS!- ohjausryhmää alueellemme. Keväällä 2013 perustetun ohjausryhmän tavoitteena on tukea, edistää ja kannustaa kokemusosaajia toiminnassaan ja rohkaista julkisia tahoja käyttämään kokemusosaajien tietoja ja taitoja hyväksi. Mukana ohjausryhmässä on yhdistysten, järjestöjen, koulujen ja julkisten tahojen edustajia. Jokainen ohjausryhmän edustaja vie asiaa eteenpäin omalla tahollaan. Ohjausryhmän kokouksia oli vuoden aikana 3. Ohjausryhmä suunnitteli ja toteutti alueellisen esitteen sekä yhteistyössä laadittiin lehdistötiedote/-tilaisuus. Ohjausryhmästä oli paikallisessa Kokkola-lehdessä esittely. Tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen VERKKARIT-työryhmässä, joka koostuu Keski- Pohjanmaan alueen sosiaali-ja terveysalan vapaaehtoistoimintaa organisoivien yhdistysten sekä muiden kansalaistoimintaa organisoivien tahojen toimihenkilöistä. Työryhmän tavoitteena on parantaa alueellisesti vapaaehtoistoiminnan ja tukihenkilötoiminnan edellytyksiä. Työryhmä kehittää

8 7 yhteistyötä yhdistysten ja eri organisaatioitten kesken, järjestää koulutuksia ja tukee niin vapaaehtoisten kuin vapaaehtoistoimintaa ohjaavien työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Verkkarit työryhmää organisoi Yhteisöklubi Silta. Verkkarit kokoontuivat vuoden aikana 8 kertaa kokouksin tai yhteisten tapahtumien merkeissä. Meiltä oli edustaja mukana kuudessa kokoontumisessa. 5 TOIMINTA 5.1 Koulutukset Yhdistyksen hallituksen jäsenille ja työntekijöille järjestettiin kehittämispäivä Villa Elbassa Kehittämispäivä sisälsi yhdistyskoulutusta, jonka teemana olivat mm. hallitustyöskentely ja johtaminen paikallisyhdistyksessä sekä projektitoiminta yhdistyksessä. Kouluttajana Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton aluevastaava Sari Havela. OVET-koulutus järjestettiin syksyllä 2013 (2.10, 9.10, ja 23.10) omaishoitajien olohuoneessa. Koulutukseen osallistui 8 omaishoitajaa. Koulutuksen toteuttamisesta vastasivat yhdistyksen vapaaehtoiset Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n OVET-kouluttajakoulutuksen käyneet OVETohjaajat Kaarina Niemi ja Anna Hakala. Materiaali ja koulutusohjelman runko on kehitetty Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n OVET-hankkeessa. 5.2 Matkat Yhdistys sai lahjoituksen Lions Club Kokkola Tervakokolta, joka käytettiin jäsenien virkistysmatkaan, Halkosaaren kesäteatteriin. Osallistujia virkistysmatkalla oli 49. Yhdistyksen hallituksen jäsen Antti Niemi osallistui yhdessä yhdistyksen työntekijöiden kanssa Omaishoitajat ja Läheiset Liiton järjestämille neuvottelupäiville Vantaalla Yhdistys maksoi hallituksen jäsenen matka- ja majoituskulut. Yhdistyksen valtuuttamana Kaarina Niemi ja Leena Koivusaari osallistuivat Omaishoitajat ja Läheiset Liiton syyskokoukseen Helsingissä. Osa matka- ja majoituskuluista maksettiin yhdistyksen varoista. 5.3 Toiminnanjohtajan eläkejuhlat Yhdistyksen pitkäaikaisen työntekijän, toiminnanjohtaja Kaarina Niemen eläkejuhlia vietettiin Snellman kodilla , aloite juhlien järjestämisestä tuli omaishoitajilta. Tilaisuudesta lähetettiin kutsu kaikille yhdistyksen jäsenille ja eläkejuhlista ilmoitettiin yhdistyspalstalla. Paikalla oli yhteensä noin 80 omaishoitajaa ja eri yhteistyötahon edustajaa. Omaishoitajat Kokkolasta ja Kannuksesta olivat järjestäneet tilaisuuteen ohjelmaa.

9 8 5.4 Muut tilaisuudet Omaishoitajien Kirkkopyhä Kokkolan kirkossa järjestettiin yhteistyössä seurakuntien diakoniatyön kanssa Jumalanpalveluksen jälkeen oli tarjolla juhlalounas, jonka kustannuksista vastasivat srk ja yhdistys. Ruokailussa oli vapaaehtoinen ruokamaksu, jonka tuotto yhdistykselle. Kirkkopyhään ja juhlalounaaseen osallistui 74 omaishoitajaa ja hoidettavaa sekä heidän läheisiään. Juhlalounaan ja ohjelman päätyttyä jokaiselle omaishoitajalle jaettiin ruusut, näin huomioitiin heidän tärkeä työnsä juhlavuotena. Ruusut saatiin lahjoituksena Vakkurin ja Maria Havian kukkakaupasta. Omaishoitajien olohuoneessa on pidetty vuoden aikana kolme avoimien ovien tilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin teemalla Uusien jäsenien treffit (kävijöitä 6). Toinen tilaisuus pidettiin , jolloin teemana oli tuetuille lomille hakeminen (kävijöitä 6). Valtakunnallisella Omaishoito viikolla pidettiin vielä perinteiset avoimien ovien päivät ja myyjäiset Päivän aikana omaishoitajien olohuoneessa vieraili 46 henkilöä. 6 TALOUS Yhdistyksen toiminnan rahoitus on tullut pääosin Raha-automaattiyhdistykseltä. Yhdistys on saanut toimintaansa kohdennettua toiminta-avustusta (AK4) Omaishoitajien jaksamisen tukemiseen ja kehittämishankkeeseen (C8) PETU-Perheiden tukena projektille Lisäksi Kokkolan kaupunki myönsi avustusta 1000 ja Kokkolan seurakuntayhtymä 6000 vuodelle 2013 yhdistyksen perustoiminnan turvaamiseen mm. työntekijän palkkaamiseen, vuokrakuluihin sekä yhdistyksen muuhun toimintaan. Yhdistys sai lahjoituksena Lions Club Kokkola Tervakokolta 1000, joka käytettiin lahjoittajien toiveesta jäsenien virkistysmatkaan. Toimintaa on lisäksi rahoitettu jäsenmaksuilla (4100 ) sekä järjestämällä arpajaiset ja adventtimyyjäiset, johon myytävät tuotteet on saatu lahjoituksena. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on kartoitettu neljä kertaa vuodessa ja seurattu talousarvion toteutumista. Yhdistyksen tilinpäätös osoitti alijäämää -5424,26 euroa. 7 LOPUKSI Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimintakautta on haastanut toiminta-avustusten väheneminen ja työntekijöiden vaihtuminen. Yhdistyksen toiminnan keskiössä on ollut kuitenkin omaishoitajien ja heidän läheistensä jaksamisen tukeminen. Tätä työtä jatkamme edelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2009 YLEISTÄ Yhdistys toimii valtakunnallisen Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton paikallisyhdistyksenä.

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 Omaishoitajien kattava tavoittaminen toimijaverkoston avulla LOPPURAPORTTI 5.7.2012 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry Projektivastaava Sikketiina Rönty

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti Omaishoitajien jaksamisen tukeminen palveluohjauksen, vertaistuen, sijaistoimintayhteistyön ja verkostoitumisen avulla Katja Koistinen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 2 A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ A-Kiltojen Liitto ry on vuonna 1968 perustettu päihdetoipujayhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. A-Kiltojen Liiton tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1(25) Sisältö SISÄLTÖ... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA...

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012... 4 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS... 5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry Esbo Mentalhälsoförening EMF rf Pappilantie 7 277 Espoo p. (9) 859 257 espoonmielenterveys@emy.fi www.emy.fi TOIMINTAKERTOMUS 214 Et tarvitse lähetettä tai diagnoosia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N VUOSIKERTOMUS 2011 Toiminnanjohtajan tervehdys...3 Toiminnan tarkoitus...4 Syöpäjärjestöjen yhteinen

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1(20) Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA... 2 4. JÄRJESTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot