KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

2 Sisällys KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY... 2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 HENKILÖSTÖ... 3 YHDISTYKSEN TOIMITILAT... 4 YHDISTYKSEN TALOUS... 4 TOIMINTA-AVUSTUS JA PROJEKTITOIMINTA... 5 YRITYSTOIMINTA... 6 TIEDOTTAMINEN... 6 JÄSENYYDET, YHTEISTYÖKUMPPANIT JA VERKOSTOT... 6 TOIMINTA... 8 LOPUKSI... 8 YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT VUONNA

3 KOKKOLANSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on vuonna 1997 perustettu yleishyödyllinen, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on valvoa omaishoitajien etua ja tukea heidän jaksamistaan omaishoitotyössä. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n paikallisyhdistys. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta-alue on koko Keski-Pohjanmaa. Yhdistyksen perustamisen jälkeen alueelle on syntynyt uusia omaishoitoyhdistyksiä ja nykyään jäsenalueena on Kokkola, Kannus, Kruunupyy, Pedersöre sekä Larsmo. Jäsenalueella on yhteensä noin asukasta. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairasta, vammaista tai vanhusta kotona hoitavien omaishoitajien asemaa, tukea heitä sekä olla mukana kehittämässä omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia toiminta-alueella. Päämääränä on vanhusten ja vammaisten kotihoidon tukeminen, omaishoitajien hyvinvoinnin kohentaminen sekä omaishoitajien syrjäytymisen ehkäiseminen. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys tekee viranomaisille esityksiä ja aloitteita omaishoitajien elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi, harjoittaa tiedotus- ja koulutustoimintaa, antaa ohjausta ja neuvontaa, järjestää erilaisia ryhmiä ja kerhoja, leirejä, lomia, matkoja ja muuta virkistystoimintaa. Toiminnan toteuttaminen mahdollistetaan hakemalla avustuksia ja toteuttamalla erilaisia projekteja. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry toimii aktiivisesti omaishoitajien ja heidän läheistensä puolesta. Yhdistys ajaa omaishoitajien asiaa niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla (Omaishoitajat ja läheiset - liitto ry). YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Jäsenille järjestetään vuoden aikana sääntömääräinen syyskokous lokakuun loppuun mennessä ja kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuoden aikana. Toiminnankoordinaattori osallistuu aina kokouksiin ja muut työntekijät tarpeen mukaan. Hal- 2

4 lituksen kokouksen valmistelevana elimenä toimii johtoryhmä, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä PETU:n ja AK:n edustaja. Tulevana vuonna järjestetään lisäksi jäsenistölle kaksi teemallista jäseniltaa, joista toinen voi olla samalla yhdistyksen joulujuhla/teatteriretki. Jäsenistö Jäseniä yhdistyksellä on 360 henkilöjäsentä ja 15 yhteisöjäsentä (tilanne ). Tulevalla toimikaudella yhdistys pyrkii tavoittamaan edelleen lisää sekä henkilö- että yhteisöjäseniä ja mahdollisesti muita yhteisöjä toimintaa tukemaan. Avoimien ovien päivä järjestetään keväällä ja syksyllä. Varataan esittelymahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan esittelemiseksi ja uusien jäsenten tavoittamiseksi oppilaitoksiin, yhdistysten torille, marketteihin ja mahdollisesti kirjastoon sekä kaupungintalon aulaan. Panostetaan yhdistyksen esille oloon erityisesti valtakunnallisella omaishoitajien viikolla käyttäen markkinoinnin antamia mahdollisuuksia. Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenmaksu vuonna 2015 on 20 euroa, josta Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle palautuu 10 euroa/jäsen. Yhteisöjäsenmaksu on 50 euroa, 70 euroa tai 100 euroa tai enemmän. Jäsenet saavat jäsenetuna Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n julkaiseman Lähellä-lehden neljä kertaa vuodessa. Lähellä-lehti postitetaan jäsenistölle jäsenpalveluna. Lisäksi yhdistyksen jäsenet saavat liiton etuna palvelu- ja lomaoppaan. Yhdistys postittaa jäsenilleen kaksi-kolme kertaa vuodessa jäsenkirjeen. HENKILÖSTÖ Yhdistyksellä on kolme-neljä työntekijää vuonna 2015: Omaishoitajien jaksamisen tukemisen kohdennetussa toiminnassa (AK4) työskentelee kaksi toiminnanohjaaja. PETU Perheiden tukena -projektissa (C8) työskentelee toiminnankoordinaattori 85 %:n työajalla. Lisäksi toiminnankoordinaattori vastaa toimenkuvansa mukaisesti yhdistyksen toiminnasta 5 %:n työajalla sekä henkilöstö- ja taloushallinnosta (AK4 10 %). 3

5 Toiminnanohjaaja, joka on työskennellyt syksyllä 2014 (PETU 70 % ja AK 30 %) ei jatka tehtävässään vuonna Yhdistyksellä on mahdollista palkata projekteihin vuodelle 2015 työntekijä 80 %:n työajalla. Työaika jakaantuu PETU:lle ja AK4:lle. Toiminnanohjaajien lähiesimiehenä toimii toiminnankoordinaattori ja toiminnankoordinaattorin esimiehenä hallituksen puheenjohtaja. Vapaaehtoistyöntekijöitä yhdistyksellä on noin henkilöä, jotka toimivat erilaisissa avustavissa tehtävissä esim. leipovat yhdistyksen tilaisuuksiin, myyjäisiin ja avustavat tarjoiluissa, tekevät käsitöitä myytäväksi, vetävät vertaisryhmiä (keilaryhmä, kuntosaliryhmä), lisäksi Läheiset -kuoro esiintyy yhdistyksen tilaisuuksissa ja esiintyvät kutsuttuna palvelutaloissa. Yhdistys jatkaa vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja uusien vapaaehtoistyöntekijöiden saamista yhdistyksen toimintaan mukaan. YHDISTYKSEN TOIMITILAT Yhdistyksellä on yhteisesti vuokratut toimitilat Omaishoitajien jaksamista tukevan toiminnan ja PETU-projektin kanssa osoitteessa Isokatu 15 B, 4 krs. Kokkola. Toimitiloissa olevaa omaishoitajien olohuonetta ja keittiötä vuokrataan eri yhdistyksille, oppilaitoksille, yhteistyökumppaneille ja omaishoitajatyössä oleville henkilöille, jotka vierailevat Kokkolassa. Tilojen siivouksesta vastaa ulkopuolinen siivojaa ostopalveluna (OMA-hoivapalvelu Oy). Yleisestä järjestyksestä ja sisustamisesta vastaavat työntekijät. Tilojen kunnossapidosta vastaavat yhdistyksen vapaaehtoiset ja huoneiston omistaja. YHDISTYKSEN TALOUS Yhdistyksen taloudellinen tilanne kartoitetaan vähintään neljä kertaa vuodessa ja seurataan talousarvion toteutumista. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä, huvitilaisuuksia ja kampanjointia. Yhdistys järjestää varainhankintaa tehostamalla jäsenhankintaa, organisoimalla myyjäisiä ja arpajaisia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia yhdistyksen hyväksi. Tulevan toimintakauden aikana toteutetaan jäsenhankintaa (pienien kannustimien avulla) uusien jäsenten tavoittamiseksi. Uusia jäseniä pyritään saamaan niin henkilö- kuin yhteisöjäsenistä. 4

6 Yhdistys hakee Kokkolan seurakuntayhtymän yhteiseltä seurakuntaneuvostolta ja Kokkolan kaupungilta toiminta-avustusta vuodelle 2015 yhdistyksen perustoiminnan turvaamiseen mm. työntekijän palkkakuluihin ja vuokrakustannuksiin sekä yhdistyksen muuhun toimintaan. Yhdistys pyrkii selvittämään eri rahoitusvaihtoehtoja ja -muotoja yhdistyksen talouden ja toiminnan turvaamiseksi jatkossakin. Yhdistys on jäsenenä OK-opintokeskuksessa Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry:n jäsenyyden myötä. Tulevana toimikautena yhdistys perehtyy, OK-opintokeskuksen rahoitus mahdollisuuksien hyödyntämiseen mm. selvittämällä millaista tukea on mahdollista saada järjestettäessä jäsenille virkistys-, koulutus- ja opintopiiritoimintaa. Lisäksi selvitetään myös yhdistyksen mahdollisuutta hakea Ragnar Ekberg säätiöltä avustusta. Yhdistyksen kirjanpitopalveluista huolehtii Tilitoimisto Hietasaari & Co., joka toimii Kokkolassa. Varsinaisina tilintarkastajina vuonna 2015 toimivat HTM Virve Puolitaival Tilintarkastus Kivi Oy:stä ja varatilitarkastajana HTM Arvo Pyykkölä. TOIMINTA-AVUSTUS JA PROJEKTITOIMINTA Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt yhdistykselle jatkuvan toiminta-avustuksen Omaishoitajien jaksamisen tukemiseen (AK4) Kokkolan ja Kannuksen alueille, jonka toiminnan ytimenä on omaishoitajien olohuoneessa jäsenyhteisö periaatteella tapahtuva toiminta. Koko toiminta-alueella järjestetään vertaistuellista ryhmätoimintaa (virike-, liikunta- ja harrasteryhmiä) sekä virkistystoimintaa. Annetaan järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa sekä järjestetään koulutuksia, tiedotetaan ja verkostoidutaan. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on saanut yhdessä Kokkolan Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa Raha-automaattiyhdistykseltä rahoituksen "PETU - Perheiden tukena projektiin. Ko. projektissa päätavoitteena on alueellisen yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen sekä toimivan yhteistyöverkoston luominen erityislastaan hoitavien omaishoitajien tavoittamiseksi sekä heidän jaksamisen tukemiseksi. Tavoitteena on riittävä tuki riittävän varhain yhdistämällä järjestölähtöinen tuki (mm. vertaistuki) ja julkisen sektorin palvelukokonaisuus lakisääteisine tukitoimineen. 5

7 YRITYSTOIMINTA Yhdistyksen perustama ja jäsenistön omistama sosiaalinen yritys OMA Hoivapalvelu Oy jatkaa toimintaansa ja sen kehittämistä yrityksen toiminnanjohtajan johdolla. Yrityksellä on oma hallitus ja johtoryhmä (toimitusjohtaja, yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja), jotka tukevat yrityksen toimintaa. Yrityksen tavoitteena on palvella jäseniään ja tulouttaa osinkoa vuosittain järjestön toimintaan omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. Yrityksen toimipaikka sijaitsee osoitteessa Tehtaankatu 43. TIEDOTTAMINEN Yhdistyksen Internet-sivut (www.kokkolanomaishoitajat.fi) ja facebook-sivut (www.facebook.com/kokkolanomaishoitajat) pidetään ajan tasalla. Kaikesta toiminnasta, tapahtumista ja tilaisuuksista ilmoitetaan viikoittain Keski-Pohjanmaa -lehden yhdistyspalstalla ja tarvittaessa erillisiä ilmoituksia laitetaan Kokkola-lehteen. Työntekijät laativat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän toimintakalenterin, jossa ilmoitetaan yhdistyksen, kohdennetun toiminta-avustuksen Omaishoitajien jaksamisen tukeminen ja PETU-projektin tapahtumista. Lisäksi yhdistyksen järjestämistä merkittävistä tilaisuuksista ja tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista lähetetään tiedotteita ja ollaan yhteyksissä mahdollisimman moneen mediaan (paikallislehdet, -radio, TV). Tiedottamisessa käytetään lisäksi kirjeitä, sähköpostia, puhelinta sekä henkilökohtaisia kontakteja. Sääntömääräisten kokousten kutsut julkaistaan joka kotiin jaettavassa paikallislehdessä. Jäsenille lähetetään jäsenkirjeet liitteineen tapahtumalehtisen ilmestymisen ajankohtana 2-4 kertaa vuodessa. Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa yhdistyksen toiminnasta muiden yhdistysten kokouksissa. Kontakteissa hyödynnetään jäsenistön yhteyksiä muihin yhdistyksiin. JÄSENYYDET, YHTEISTYÖKUMPPANIT JA VERKOSTOT Jäsenyydet Yhdistys on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry:ssä Kosti ry:ssä 6

8 Työnantajana yhdistys kuuluu Sosiaalialan Työnantajat ry:hyn ja Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:hon Yhteistyökumppanit ja verkostot Yhdistys jatkaa yhteistyötä useiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tiivistä yhteistyötä teemme Kokkolan Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa, jonka kanssa yhteistyössä toteutamme yhteistä PETU-projektia. Lisäksi yhteistyötä jatketaan Keski-Pohjanmaan muistiyhdistys ry:n / Muistiluotsi Keski-Pohjanmaan, Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu ry:n Kokkolan toimipisteen ja muiden potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa. PETU-projektin myötä yhteistyö on tiivistynyt ja tiivistyy myös uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötä Kokkolan kaupungin ja Kokkolan seurakuntayhtymän kanssa jatketaan ja edelleen kehitetään. Yhteistyötä tehdään eri sidosryhmien ja omaishoidon asioissa toimivien kanssa sekä pyritään laajentamaan yhteistyökenttää myös muihin potentiaalisiin toimijoihin omaishoidon kysymyksissä. Yhdistyksestä on edustus mm. Kokkolan vanhusneuvostossa varajäsenenä, SenioriKaste -hankkeen ohjausryhmässä ja erikseen nimetyissä työryhmissä. SenioriKaste on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Pohjois-Suomen alueen Kaste-hanke. Sen tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat ikääntyneiden kotona asumisen toimintakyvyn rajoitteista huolimatta mahdollisimman pitkään. Voimaa Vanhuuteen Kokkolassa -työryhmässä, Keski-Pohjanmaan kokemusosaamisen KPKOOS!- ohjausryhmässä ja tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminnan VERKKARIT-työryhmässä. Yhdistys on sitoutunut osaltaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategiaan 2015 (Keski-Pohjanmaan Liitto) ja luvannut edistää kohderyhmämme terveyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Yhteistyötä jatketaan myös alueen oppilaitosten kanssa. Yhdistys toimii yhteistyössä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa ottamalla mm. sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita työharjoittelujaksoille, tutkimustoimintaan sekä tutustumiskäynneille yhdistykseemme. Opiskelijoita motivoidaan myös tekemään opinnäytetöitä omaishoitoon liittyen (mm. yhdistyksen jäsenkyselyn laatiminen). 7

9 Teemme yhteistyötä myös sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen projektien ja opiskelijaryhmien kanssa. Tavoitteena on välittää opiskelijoille tietoa omaishoitajuudesta ja yhdistyksen ja hankkeiden toiminnasta. Yhteistyö ja verkostoituminen eri sidosryhmien kanssa tulevat täten korostumaan myös vuonna TOIMINTA Yhdistyksen toiminta kanavoituu pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien toimintojen kautta. Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuonna 2015 jatkaa Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) kohdennetun toiminta-avustuksen turvin sekä PETU Perheiden tukena -projekti (C8), joka on yhteinen kehittämishanke Kokkolan Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa. Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät vuonna 2015: - Keilaryhmä viikoittain (yhdistyksen vapaaehtoistoimijat + AK4 työntekijät) - Kuntosaliryhmät viikoittain (yhdistyksen vapaaehtoistoimijat + AK4 työntekijät) - Omaishoitajien oma ryhmä (yhdistyksen vapaaehtoistoimijat + AK4 työntekijät) - Lauluryhmä Läheiset, joka kokoontuu säännöllisesti harjoittelemaan omaishoitajien olohuoneessa. Lauluryhmä esiintyy sekä AK4:n tilaisuuksissa että yhdistyksen vapaaehtoisena esiintyjäryhmänä kutsuttuna eri palvelutaloissa. LOPUKSI Tulevana toimikautena Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry pyrkii tavoittamaan omaishoitajia toiminnan piiriin yhä varhaisemmassa vaiheessa järjestölähtöisen tiedottamisen, ohjauksen ja neuvonnan avulla. Yhdistys jatkaa työtään omaishoitajien edunvalvonnan ja heidän jaksamisensa tukemista koko toiminta-alueella sekä pyrkii kyselyn avulla selvittämään omaishoitoperheiden tuen tarpeet heidän arjessaan. Omaishoitajan hyvinvointia tukemassa 8

10 YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT VUONNA 2015 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Kevään toiminnan käynnistä- YhdistysExtriimi Sääntömääräinen kevätko- minen kous Avoimet Ovet Omaishoitajien Jäsenilta + asiantuntija- olohuoneessa (v tuetut luento lomat) Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Omaishoitajien leiripäivä (srk; Yhdistysten Tori diakoniatyö, AK4) Hallituksen ja työntekijöiden kehittämispäivä Heinäkuu Elokuu Syyskuu Eskolan kesäteatteri/jäsen- Omaishoitajien Omapäivä Va- Valtakunnallinen Muisti- retki sikkasaaressa (srk; diakonia- viikko vko 37 työ, AK4-projekti) Kälviän ja Lohtajan alueen Omaishoitajien ja hoidettavien yhteinen leiripäivä Omaishoitajat ja Läheiset -liiton neuvottelupäivät Jyväskylässä Lokakuu Marraskuu Joulukuu Sääntömääräinen syyskokous Valtakunnallinen Omaishoi- Joulujuhla / teatteriesitys Valtakunnallinen Vanhusten- taja vko 48 viikko vko 41 Omaishoitajien kirkkopyhä ja juhlalounas Jäsenilta + asiantuntijaluento Adventtimyyjäiset ja Avoimet Ovet 9

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013

Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Jäsenistö ja jäsenmaksut... 2 1.2 Hallinto... 3 1.3 Kirjanpito ja tilintarkastus... 3 1.4 Projektitoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry toimii omaishoitajien, vanhusten,

Lisätiedot

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Ommaiskortteeri Pakkahuoneenkatu 32 A 3 90100 Oulu VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2009 YLEISTÄ Yhdistys toimii valtakunnallisen Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton paikallisyhdistyksenä.

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011

LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 LOPPURAPORTTI KATVE-PROJEKTI 2009-2011 Omaishoitajien kattava tavoittaminen toimijaverkoston avulla LOPPURAPORTTI 5.7.2012 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry Projektivastaava Sikketiina Rönty

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2011

Vuosikertomus vuodelta 2011 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 2 A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ A-Kiltojen Liitto ry on vuonna 1968 perustettu päihdetoipujayhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. A-Kiltojen Liiton tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot