Ideoidaan Kemijärvi kartalla -tapahtuma ja sen tulokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ideoidaan Kemijärvi kartalla -tapahtuma ja sen tulokset"

Transkriptio

1 Mikko Kellokumpu Kemijärven Uusi paikallisuus Ideoidaan Kemijärvi kartalla -tapahtuma ja sen tulokset Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi Paikallisuus -hanke 6/2014

2 IDEOIDAAN KEMIJÄRVI KARTALLE -TAPAHTUMA JA SEN TULOKSET Kemijärvellä järjestettiin 7.5. World Cafe -tapahtuma nimeltään Ideoidaan Kemijärvi kartalle. Tapahtuman teemana oli kaupungin tunnettuus: Mistä Kemijärvi pitäisi tuntea ja millä tavoin tunnettavuutta voitaisiin lisätä? Tapahtuman järjestivät Kemijärvellä toimiva Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hanke yhteistyössä Kemijärven kaupungin kanssa. Yhteenveto Ideoidaan Kemijärvi kartalle -tapahtuman osallistujien tuottamista ideoista ja väitteistä on koottu yhteenveto. Tapahtuman osallistujat tuottivat 99 lomakkeellista ideoita ja väitteitä. Yhteenvedon aineistosta on koonnut projektipäällikkö Mikko Kellokumpu. Lyhyesti prosessista ja World cafe -menetelmästä Tilaisuuden järjestämistä esitti kaupunginjohtaja Olli-Pekka Salminen tutkijatohtori Harri Raision Kemijärvellä pitämässä koulutustilaisuudessa Toimintatapa vaikutti täydentävän hyvin perinteisiä kuntalaisten kuulemistilaisuuksia. Rekrytointiprosessin työläyteen saattoi vaikuttaa toimintamallin uutuus. Paljon jäi mietittävää myös rekrytointiprosessin yksityiskohdista. Kaupungin päiväkotien kautta jaettiin kutsu jokaisen lapsen huoltajalle, tilaisuuteen järjestettiin lapsiparkki ja ruokailu seisovassa pöydässä. Toimenpiteistä huolimatta lapsiparkilla ei ollut tarvetta koska yhtään lapsiperhettä tapahtumaan ei osallistunut. Tekemäni rekrytointityö yhdistyksissä ja järjestöissä sekä turuilla ja toreilla oli erittäin aktiivista. Tilaisuus kuitenkin kiinnosti kuntalaisia, koska rekrytoinnin seurauksena tapahtuma keräsi 35 osallistujaa. Tilaisuuteen kutsutut neljä alustajaa pitivät monipuolisia puheenvuoroja ja ryhmissä keskusteltiin seuraavista teemoista: Mistä Kemijärvi tunnetaan, mistä Kemijärvi pitäisi tuntea ja tavoista lisätä Kemijärven tunnettavuutta. Ryhmät tuottivat keskusteluissa 99 lomaketta ehdotuksia ja väittämiä. Ehdotukset levitettiin pöydille ja osallistujat äänestivät ja kommentoivat tehtyjä ehdotuksia. Tilaisuudessa alustajat, valtuustoryhmän edustajat sekä kuntalaiset keskustelivat vapaamuotoisessa ilmapiirissä kaupungin tunnettavuuteen liittyvistä asioista. Osallistujien tuottamien ehdotusten lisäksi tapahtuman arvona olivat kuntalaisten ja päättäjien vapaamuotoiset keskustelut. Alustajilta ja valtuutetuilta saatu monipuolinen asiatieto kulkeutuu kansalaisten kautta laajemmalle joukolle. Kuntalaiset saivat itse ideoida ehdotuksia äänestykseen eivätkä pelkästään kuunnella valmiita ehdotuksia ja kertoa niistä mielipiteitään. Tällaista toimintatapaa voi pitää hyvänä asiana uusien asioiden kehittämiseksi koska näin toimimalla saadaan hiljaisia signaaleita tietoon. Hyvin usein kuulemistilaisuudet liittyvät jo pitkälle valmisteltujen asioiden kuulemiseen. Perinteinen kuulemistilaisuus ei näyttäisi aktivoivan kuntalaisia osallistumaan eikä sen vuoksi näytä edistävän parhaalla mahdollisella tavalla päättäjien ja kuntalaisten vuoropuhelua. 1 / 5

3 Osallistujat Tapahtumaan osallistui alustajineen 35 ihmistä. Tilaisuuden alustajina toimivat kaupunginjohtaja Olli-Pekka Salminen, talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, dosentti Topiantti Äikäs ja lumilautailija Ella Suitiala. Tapahtuman keskusteluryhmissä oli edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä. Tilaisuuteen osallistui 19 naista ja 16 miestä. Palautelomakkeen täytti 11 naista ja 12 miestä, joten koko osallistujajoukon ikäjakaumasta ja työelämän statuksesta ei ole käytettävissä kattavaa tietoa. Palautelomakkeen täyttäneet osallistujat olivat iältään vuotiaita. Osallistujat olivat työelämässä olevia, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Kuten rekrytointiprosessissa mainittiin, niin lapsiperheitä tilaisuuteen ei voimakkaista rekrytointitoimenpiteistä huolimatta saatu paikalle. TAPOJA LISÄTÄ KEMIJÄRVEN TUNNETTAVUUTTA Paikkakunnan ja tunnettavuuden kehittämiseksi nimettiin seuraavia asioita: Jokainen voi markkinoida paikkakuntaa ihan ite. Esitys poikkesi muista esityksistä, koska sen toteuttamiseen pystyy osallistumaan jokainen kuntalainen. Merkittävä osa osallistujista oli osittain samaa mieltä väitteestä. Asiantuntijoiden alustuksissa painotettiin jokaisen kuntalaisen mahdollisuutta toimia paikkakuntansa tunnettavuutta lisäävänä lähettiläänä. Hullut ideat ja ennakkoluulottomat yritysideat kirjattiin tunnettavuutta lisääviksi tekijöiksi. Hulluja ideoita ei tilaisuudessa tarkemmin nimetty, mutta niiden nähtiin herättävän positiivista huomiota paikkakunnasta. Tunnettavuuden lisäämiseksi nimettiin mahdollisuus hyödyntää paikkakunnalla menestyneitä urheilijoita. Menestyvien urheilijoiden sponsoroinnilla nähtiin olevan mahdollista lisätä paikkakunnan näkyvyyttä. Kemijärven tunnettavuuden lisäämisessä nähtiin hyviksi menetelmiksi maksetut kampanjat, blogikirjoitukset, sosiaalisen median aktiivinen hyödyntäminen ja infopisteiden monipuolistaminen. Kemijärven luonnonvarojen tuotteistaminen ja ainutlaatuisten tuotteiden tekeminen nousivat esille kehittämisehdotuksista. Esitettiin sekä kannatettiin Taivaan tulien kaltaista toimintaa, jossa kulttuuri- ja matkailualan yhteistyöllä lisätään paikkakunnan tunnettavuutta sekä edistetään paikkakunnan elinkeinoelämää. Matkailua voi kehittää olemassa olevan infrastruktuurin, esimerkiksi urheilu- ja matkailupalveluiden tehokkaammalla markkinoinnilla. Tämä voidaan edistää infopisteitä lisäämällä ja niitä monipuolisemmiksi kehittämällä sekä erilaisten sosiaalisessa mediassa ja maksettujen kampanjoiden avulla. Osallistujat esittivät lisäksi seuraavia ajatuksia: - Paikkakunnan tunnettavuuden lisäämiseksi esitettiin sosiaalisen median aktiivisempaa tiedottamista Youtubessa, Twitterissä, Facebookissa sekä erilaisten blogien kautta. - Esitettiin tv:ssä toteutettavia kampanjoita tyyliin: Tämä juna menee/tulee Kemijärveltä - Hyödyntämällä eri alojen olemassa olevia kontaktiverkostoja kulttuuritapahtumien ja elinkeinoelämän kautta - Asukkaiden positiivisemman asenteen ja tarvittaessa itseironian hyödyntämistä eteenpäin vievänä voimavarana. Ajatuksena on saada positiivisen asenteen kautta rakentavampi ilmapiiri paikkakunnalle 2 / 5

4 Majoitus- ja matkailumarkkinointi Paikkakunnalle toivottiin majoituspalveluita, mutta haasteena nähtiin matkailupalveluiden vähäiset sisällöt ja paikkakunnan vähäinen matkailullinen vetovoima. Matkailun tarjonnan monipuolistamiseksi ja matkailumarkkinoinnin kehittämiseksi nimettiin seuraavia teemoja. Puitteet toiminnan kehittämiseksi esimerkiksi luontoon liittyvässä toimeliaisuudessa nähdään olevan olemassa: - vesistöjen, kuten Pöyliöjärven sekä Kemijoen ja -järven monipuolisempi kehittäminen palvelemaan kalastusmatkailua - retkeilyä ja luontomatkailua. - Vesistöjen kehittämiseen liitettiin seuraavia ajatuksia ja tuotteistamisen aiheita: - retkiluistelun/uimahallin/avantouinnin hyödyntäminen - latuverkoston kehittäminen - kansainvälinen perhematkailu Kemijärven kohteeksi - erilaisten yksilöllisten räätälöityjen palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen. Ristiriitaisia kommentteja saaneita ehdotuksia Osa ehdotuksista jakoi osallistujien mielipiteet. Kemppa-nimen lanseeraus ja tunnetuksi tekeminen herätti kannatusta ja vastustusta. Ehkä eri kohderyhmässä tulos voisi olla erilainen. Vastaavasti ajatus tehdä Kemijärvestä Lapin pääkaupunki sai äänestyksessä hyvin vähän kannatusta. MISTÄ KEMIJÄRVI TUNNETAAN? Kemijärvi tunnettiin ryhmien tuotosten mukaan seuraavista seikoista: Tapahtumat, luonto ja ihmiset ja kansanliikkeet. Mielipiteitä jakavia teemoja oli lukuisilta eri elämän alueilta. Esimerkiksi poliittisten ristiriitojen ja sukulaisten suosimisen kaltaiset teemat jakoivat voimakkaasti osallistujien mielipiteitä. Eri mieltä oltiin muutaman merkkihenkilön yhdistämisestä Kemijärven tunnettavuuteen. Osallistujat kannattivat seuraavia Kemijärven tunnettavuuteen liittyvä väittämiä: Tapahtumat - Taivaantulet, Yugigassen-lumisotatapahtuma, Kuvanveistoviikko Luonto ja ihmiset - Kauniista luonnosta järvi- ja vaaramaisemineen sekä lähellä sijaitsevista hiihtokeskuksista - Rakennemuutoksen kokenut paikkakunta - Edullisista ns. kakkosasunnoistaan (remontoidut entiset kaupungin vuokratalot jotka on myyty yksityisille usein kemijärveläislähtöisille, mutta myös ulkopaikkakuntalaisille ostajille), paluumuuttajista (jos on töitä, niin osa ihmisistä viihtyy täällä erinomaisesti). - Pienenä sinnikkäänä erämaakaupunkina jonka kaduilla kulkee poroja - Urheilijoista - Kulttuurikaupunkina 3 / 5

5 Kansanliikkeet - Osallistujat olivat myös yksimielisiä Kemijärven olevan tunnettu Junakapinasta sekä hyvästä yöjunayhteydestään. Osallistujien mielipiteet jakautuivat puolesta ja vastaan seuraavien teemojen kohdalla: - Kemijärvi on tunnettu sisäisistä poliittisista riidoistaan - Sukulaisten suosimisesta työ- ja muissa toimissa on paikkakunnalla vallitseva negatiivinen ilmiö - On tunnettu poronhoidosta - Yhteisöllisyydestään - Negatiivisuudesta - Poismuuttaneista ihmisistä - Suuresta pinta-alasta - Revontulista Osallistujat olivat eri mieltä Kemijärven olevan tunnettavuudesta seuraavista yhteyksistään: - Ankeana syrjäkylänä - Pentti Kourista (kemijärveläislähtöinen sijoittaja ja hänen ns. Kouri-kaupat ja nurkanvaltaus luvun lamaa edeltävänä aikana) - Hannes Gebhartista (Kemijärvellä syntynyt suomalaisen osuustoiminta-aatteen isä ) MISTÄ KEMIJÄRVI PITÄISI TUNTEA Ilahduttavaa oli havaita osallistujien löytävän valtavasti positiivisia asioita Kemijärveltä. Kaikki nämä nimetyt tuotteet, ominaisuudet ja ilmiöt ovat olemassa. Ne osataan nimetä ja niitä tunnetuksi tekemällä kaupungin vetovoimaa on mahdollista lisätä olennaisesti. Näistä aiheista ihmiset olivat samaa mieltä - Turvallisesta ympäristöstä - Hyvistä terveyspalveluista - Vieraanvaraisuudesta - Barentisin alueen läheisyydestä - Luonnonvaroista - Edullisista asunnoista - Ympärivuotisista matkailumahdollisuuksista - Kaupunkikeskustan kauniista sijainnista - Luonnontuotteistaan ja luontoon liittyvistä matkailumahdollisuuksista - Hyvistä palveluista - Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta (taide, musiikki, elokuvat, kuvanveisto) - Yrittäjyydestä - Suvaitsevaisuudesta ja avoimuudesta - Kansainvälisestä näkyvyydestä - Harrastusmahdollisuuksista - Turvallisuudesta - Kulttuuripohjaisista kiertoajeluista - Järjestetyistä urheiluleirikouluista (urheiluhalli, jäähalli, uimahalli, Suomu, Pyhä) eri lajeille - Kampanisuista ja rieskoista 4 / 5

6 - Positiivisuudesta - Puhtaasta ilmasta ja vedestä - Ilmaisista parkkipaikoista - Lapsiystävällisenä paikkana - Tarinankerronnasta - Käsityöperinteestä - Historiastaan - Turismista - Keskimääräisesti fiksummista myönteisesti omalaatuisista ihmisistään - Vahvoista naisistaan (ilmeisesti viitataan Junakapinaliikkeen organisoijiin) - Käsityöperinteestä ja luovuudesta Näissä asioissa osallistujien käsityksissä oli hajonta Yhteen hiileen puhaltaminen hajotti käsityksiä. Ilmeisesti tässä on tulkittu tärkeäksi mahdollisuutta esittää eriäviä näkemyksiä ilman leimautumisen pelkoa. Ilmeisesti kriittisten ja eriävien käsitysten esittäminen katsottiin omalta osaltaan edistää hyvässä mielessä kunnan tunnettavuutta. Ilmeisesti osa vastaajista näki puolestaan konsensukseen päätymisen ja yhteistyössä syntyvät päätökset tärkeiksi kaupungin tunnettavuuden edistämisessä. KIITOKSET Kiitos kaikille tapahtumaan osallistujille, valtuutetuille, alustajille ja järjestelyissä mukana olleille. Tapahtumassa tuotettuja lomakkeita säilytetään Uusi paikallisuus -hankkeen toimistolla Setlementti Tunturilassa (Särkeläntie 12-14, Kemijärvi). Lisätietoja Mikko Kellokumpu Liisa Ojala Projektipäällikkö Projektikoordinaattori puh puh mikko.kellokumpu(at)setlementti.fi liisa.ojala(at)setlementti.fi 5 / 5

KANSALAISRAATI. Kuinka Kemijärven kunta voi edistää kehitysvammaisten aikuisten mahdollisuutta täysivaltaiseen kuntalaisuuteen?

KANSALAISRAATI. Kuinka Kemijärven kunta voi edistää kehitysvammaisten aikuisten mahdollisuutta täysivaltaiseen kuntalaisuuteen? KANSALAISRAATI Kuinka Kemijärven kunta voi edistää kehitysvammaisten aikuisten mahdollisuutta täysivaltaiseen kuntalaisuuteen? Kemijärvellä 14 15.5.2012 LOPPURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä on kansalaisraati?

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA?

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? Kartoitus Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Venäjällä MEK A: 167 Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot