Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu"

Transkriptio

1 Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr

2 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa konetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen. Vanhan koneen käytöstä poistaminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä koneiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia koneita sekajätteen mukana. Pidä huolta että säilytät koneen poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet sen keräyspisteeseen. Energiansäästövinkkejä Vältyt turhan pitkiltä kuivausajoilta ja sen myötä turhalta energiankulutukselta, kun toimit seuraavasti: Linkoa pyykki suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. Säästät kuivauksessa noin 20 % energiaa ja aikaa, kun linkoat pyykin 1600 kierroksen minuuttinopeudella 1000 kierroksen sijaan. Kuivaa kerralla aina niin paljon pyykkiä kuin kunkin ohjelman enimmäistäyttömääräksi on suositeltu. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti. Huolehdi siitä, ettei sijoitushuoneen lämpötila ole liian korkea. Jos huoneessa on muita lämpöä tuottavia koneita, huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta tai kytke muut koneet pois päältä. Puhdista täyttöaukon nukkasihdit jokaisen kuivauskerran jälkeen. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen oman kuntasi jäteasemalle tai kierrätyskeskukseen. Kysy tarvittaessa lisätietoja koneen toimittajalta. 2

3 Sisältö Pidä huolta ympäristöstäsi... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 6 Kuivausrummun käyttö Ohjaustaulu Näyttöruudun toiminta Ensimmäinen käyttökerta EcoFeedback (Kulutustiedot) Pyykin oikea esikäsittely Ota huomioon jo pesun aikana Pyykin esikäsittely kuivausta varten Tekstiilien hoito-ohjeet Pyykinhoito kuivausrummulla Laita pyykki kuivausrumpuun Valitse ohjelma ja käynnistä se Valitse ohjelma Lisätoimintojen tai ajastuksen valinta (tarvittaessa) Käynnistä ohjelma Ota pyykki pois koneesta ohjelman jälkeen Ohjelma päättynyt/pöyhintä Poista pyykki koneesta Lisätoiminnot Hellävarainen plus Kohennus Vajaatäyttö Pöyhintä Merkkiääni Ajastus Ohjelmanvalintataulukko Ohjelman kulun muuttaminen Puhdistus ja hoito Vedenkeruuastian tyhjentäminen Vedenkeruuastian valmistelu höyrysileytystä varten Nukkasihdit

4 Sisältö Poista näkyvä nukka Nukkasihtien ja ilmanohjausaukkojen perusteellinen puhdistus Hienosuodatin Irrottaminen Puhdistaminen Hienosuodattimen luukku Kosteudentiivistimen tarkistaminen Asennus takaisin paikalleen Tuoksupatruuna Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen Tuoksupatruunan vaihtaminen Vianetsintä Ohjeita häiriötilanteiden varalle Näyttöruudussa näkyvät ilmoitukset Kuivaustulos ei ole tyydyttävä Muita häiriötilanteita Alhaalla oikealla oleva ritilä Vedenkeruuastian nukkasihti Höyrysileytyksen suihkusuutin Miele-huolto Korjaukset Erikseen ostettavat lisävarusteet Takuuehdot ja takuuaika Asennus ja liitännät Näkymä etupuolelta Näkymä takapuolelta Kuivausrummun kuljettaminen Asennus Kuivausrummun suoristaminen Ilmankierto Kun siirrät konetta myöhemmin (esim. muutossa) Muita asennusohjeita Tiivistyneen veden poistaminen koneen ulkopuolelle Erityiset asennusolot, jotka vaativat takaiskuventtiiliä Poistoletkun asennus Esimerkkejä Sähköliitäntä Kulutusarvot

5 Sisältö Tekniset tiedot Asetukset Valikon avaaminen Kieli Kuivuusasteet Jäähdytysajan pidennys Puhdistustarpeen näyttö Merkkiäänen kovuus Kuittausääni Johtokyvyn asetus Kokonaiskulutus PIN-koodi Näytön kirkkaus Valmiustila Koneen poiskytkentä Muisti Pöyhintä

6 Tärkeitä turvallisuusohjeita Lue ehdottomasti tämä käyttöohje. Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Koneen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Lue tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää kuivausrumpua. Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa koneen turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja kuivausrummun rikkoontumisen. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat kuivausrummun toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana. Määräystenmukainen käyttö Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Tätä kuivausrumpua saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain sellaisten tekstiilien kuivaamiseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Miele ei vastaa laitteen asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista. 6

7 Tärkeitä turvallisuusohjeita Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kuivausrumpua turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä kuivausrummun toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Jos kotonasi on lapsia Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan. Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivausrumpua ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita kuivausrummun väärä käyttö voi aiheuttaa. Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman valvontaa. Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kuivausrummulla. 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tekninen turvallisuus Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei laitteessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa käyttöön. Ennen kuin kytket kuivausrummun sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään. Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon avulla. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran. Jos laitteen liitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon. Jätä kuivausrummun korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua laitteen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa. Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin. Ainoastaan näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki asetetut turvallisuusmääräykset. 8

9 Tärkeitä turvallisuusohjeita Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sähköverkosta vasta kun: pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta tai mahdollinen automaattisulake on kytketty pois päältä tai mahdollinen kierresulake on kierretty irti sulakekeskuksesta. Tätä kuivausrumpua ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty). Älä tee kuivausrumpuun mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä. Lämpöpumppuun ja kylmäaineeseen liittyviä ohjeita: Kuivausrummun lämpöpumppu käyttää kaasumaista kylmäainetta, jota kompressori tiivistää. Tiivistämisen aikana kylmäaine saavuttaa korkeamman lämpötilan ja muuttuu nestemäiseksi, minkä jälkeen se johdetaan suljetussa kierrossa kosteudentiivistinyksikköön, jossa se vaihtaa lämpönsä ohi virtaavaan kuivausilmaan. Kuivauksen aikana koneesta kuuluu hurisevaa ääntä, joka johtuu lämpöpumpun toiminnasta ja on siten täysin normaalia. Kuivausrumpu toimii kuitenkin edelleen moitteettomasti. Kylmäaine ei ole syttyvää eikä räjähtävää. Kun konetta on kuljetettu oikeassa asennossa ja kun se on asennettu paikalleen, useimmissa tapauksissa sen ei tarvitse seisoa paikallaan tiettyä aikaa ennen käynnistämistä (ks. tarkempia ohjeita kappaleesta "Asennus ja liitännät"). Muussa tapauksessa: anna kuivausrummun seisoa paikallaan ilmoitetun varoajan verran ennen koneen käynnistämistä! Muuten koneen lämpöpumppu saattaa vahingoittua! 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Noudata kappaleiden "Asennus ja liitännät" sekä "Tekniset tiedot" ohjeita. Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta laite on helppo irrottaa sähköverkosta. Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä, jotta laite saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa. Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi. Asianmukainen käyttö Kuivausrummun enimmäistäyttömäärä on 8,0 kg (kuivaa pyykkiä). Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta "Ohjelmanvalintataulukko". Palovaara! Älä liitä tätä kuivausrumpua ajastimella tai huippukuormitussuojalla varustettuun tai muulla tavoin aikaohjattavaan pistorasiaan. Virran katkeaminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista voi aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran. 10

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita Palovaaran välttämiseksi älä kuivaa kuivausrummussa tekstiilejä, joita ei ole pesty. ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasvapitoista likaa tai muita jäämiä (esim. suurkeittiöiden ja kauneushoitoloiden pyykit, joissa on öljy-, rasva-, ihovoide- tai emulsiojäämiä). Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että pyykit syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivausrummun ulkopuolella. on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonin, alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahranpoistoaineiden, tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä (näitä voi olla mm. mopeissa, siivousliinoissa, pesulapuissa jne.). sisältävät hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vastaavia tahroja. Tällaiset erittäin likaiset tekstiilit on pestävä erityisen huolellisesti: käytä normaalia enemmän pesuainetta ja valitse mahdollisimman korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma puhdistustuloksesta, pese tekstiilit useampaan kertaan. Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tulitikkurasiat. Varoitus: Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää kuivausrummun kesken kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa. Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annostusohjeiden mukaisina määrinä. 11

12 Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä koskaan kuivaa seuraavia tekstiilejä kuivausrummussa, sillä ne aiheuttavat palovaaran: tekstiilit, joiden puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja (esim. kemiallisen pesun puhdistusaineita). tekstiilit, jotka sisältävät paljon vaahtomuovia, kumia tai kumia muistuttavaa materiaalia. Tällaisia ovat esim. lateksivaahtomuovia sisältävät tuotteet, suihkuverhot, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoitetut tuotteet ja vaatteet, vaahtomuovitäytteiset tyynyt. topatut tekstiilit, joissa täytettä voi päästä ulos (esim. tyynyt tai toppatakit). Ulos valunut täyte voi aiheuttaa palovaaran. Useimmissa ohjelmissa lämmitysvaihetta seuraa jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila kasva niin kuumaksi, että se voisi vahingoittaa pyykkiä (esim. itsesyttymisen vaaran estämiseksi). Ohjelma on päättynyt vasta jäähdytysvaiheen jälkeen. Ota kaikki pyykit koneesta heti kuivausohjelman päätyttyä. Älä nojaa kuivausrummun luukkuun äläkä ripusta siihen mitään. Kuivausrumpu saattaa muuten kaatua. Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotteivät: lapset pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan esineitä kuivausrumpuun. kotieläimet pääse kiipeämään rummun sisään. 12

13 Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman nukkasihtejä tai jos ne ovat vahingoittuneet. hienosuodatinta tai jos se on vahingoittunut. Tärkeitä turvallisuusohjeita Ilman näitä osia kuivausrumpu tukkeutuisi nukasta, mikä aiheuttaisi koneen rikkoontumisen! Nukkasihdit on puhdistettava jokaisen kuivauskerran jälkeen! Anna nukkasihtien/hienosuodattimen kuivua ennen paikalleen asettamista, jos olet puhdistanut ne vedellä. Märkä nukkasihti/ suodatin voi aiheuttaa toimintahäiriön! Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0 C:n. Jo pelkästään jäätymispisteen lähellä olevat lämpötilat voivat heikentää kuivausrummun toimintaa. Poistopumppuun ja poistoletkuun jäätyvä vesi saattaa aiheuttaa vahinkoa. Jos käytät ulkoista poistovesiliitäntää, kiinnitä poistoletku huolellisesti, esimerkiksi käsienpesualtaaseen. Muuten letku voi pudota ja vettä voi tulvia lattialle. Tiivistynyt vesi on juomakelvotonta! Sen juominen voi olla vahingollista ihmisten ja eläinten terveydelle. Pidä kuivausrummun sijoitustila mahdollisimman puhtaana pölystä ja nukasta. Koneen ottamassa korvausilmassa olevat likahiukkaset voivat ajan mittaan tukkia kosteudentiivistimen. Älä koskaan pese kuivausrumpua suihkuttamalla vettä sen päälle! 13

14 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tuoksupatruunoiden käyttö (erikseen ostettava lisävaruste) Käytä vain alkuperäisiä Miele-tuoksupatruunoita. Tuoksupatruunaa saa säilyttää vain alkuperäispakkauksessaan, älä siksi heitä pakkausta pois. Varoitus: patruunasta saattaa valua tuoksuainetta! Pidä tuoksupatruuna aina pystyasennossa tai nukkasihdin pidikkeessään, äläkä koskaan kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin. Jos tuoksuainetta pääsee valumaan lattialle, kuivausrummulle tai sen osiin, kuten nukkasihtiin, pyyhi se välittömästi pois imukykyisellä liinalla. Jos joudut kosketuksiin patruunasta valuneen tuoksuaineen kanssa: Iho on pestävä perusteellisesti vedellä ja saippualla. Roiskeet silmistä on huuhdottava vähintään 15 minuutin ajan puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, suu on huuhdottava perusteellisesti puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty tai jos sitä on joutunut silmiin, ota välittömästi yhteys lääkäriin! Jos tuoksuainetta roiskuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Pese vaatteet perusteellisesti runsaassa vedessä ja käytä pesuainetta. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipalovaaran ja kuivausrummun vahingoittumisen vaaran: Älä koskaan täytä tuoksupulloa uudelleen. Älä koskaan käytä vahingoittunutta tuoksupulloa. Hävitä tyhjä tuoksupullo kotitalousjätteen mukana; älä koskaan käytä sitä uudelleen mihinkään tarkoitukseen. Noudata myös tuoksupullossa olevia ohjeita. 14

15 Lisävarusteet Tärkeitä turvallisuusohjeita Tässä koneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat. Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi. Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tähän kuivausrumpuun. Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti. 15

16 Kuivausrummun käyttö Ohjaustaulu a Näyttöruutu ja hipaisupainikkeet Tarkempia tietoja näyttöruudun toiminnasta löytyy seuraavalta sivulta. b Painike Käynnistys/Pysäytys Käynnistää valitsemasi ohjelman ja pysäyttää käynnissä olevan ohjelman. c Painike Kuivuusaste Kaikkia kuivuuden perusteella toimivia ohjelmia varten. d Painike Kesto Aikaan perustuvien ohjelmien ajan valintaan. e Painike Ajastus Tällä painikkeella voit siirtää ohjelman käynnistymistä myöhempään ajankohtaan. f Lisätoimintopainikkeet Voit täydentää ohjelmia erilaisilla lisätoiminnoilla. g Ohjelmanvalitsin Ohjelmien valintaan. h Optinen liitäntä Huoltotöitä varten. i Virtakytkin Kytkee kuivausrummun päälle ja pois päältä. Energian säästämiseksi kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Tämä tapahtuu 15 minuuttia ohjelman päättymisen/ pöyhintävaiheen jälkeen tai jos olet kytkenyt kuivausrummun virran päälle, mutta et ole käyttänyt konetta. 16

17 Kuivausrummun käyttö Näyttöruudun toiminta Asetukset-valikossa voit muuttaa kuivausrummun elektroniikan asetuksia haluamallasi tavalla. Tarkempia tietoja löydät tämän käyttöohjeen samannimisestä kappaleesta. Kun kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon Muut ohjelmat, valittavanasi ovat seuraavat ohjelmat Automatic plus Hienopyykki Kyllästys Hipaisupainikkeet, OK, Voit käyttää hipaisupainikkeita heti, kun ne tulevat näkyviin. Hipaisupainike Selaa valikkoa alaspäin tai pienentää lukuja. Hipaisupainike OK Vahvistaa ohjelman valinnan, valitsemasi luvun tai avaa alavalikon. Hipaisupainike Selaa valikkoa ylöspäin tai suurentaa lukuja. Jollet käytä hipaisupainikkeita, niiden symbolit häviävät jälleen näkyvistä. Sama tapahtuu, jollet vahvista tekemääsi valintaa koskettamalla hipaisupainiketta OK. Urheiluvaatteet Ulkoiluvaatteet Kylmätuuletus Kuivauskoriohjelma Hipaisupainike EcoFeedback Tarkempia tietoja löydät kappaleesta "EcoFeedback". Asetukset Voit siirtyä Asetukset-valikkoon koskettamalla yhtä aikaa hipaisupainikkeita ja. 17

18 Kuivausrummun käyttö Merkkivalo Perfect Dry Perfect Dry -järjestelmä mittaa pyykin jäännöskosteutta kuivuusasteen perusteella toimivissa ohjelmissa ja varmistaa siten tarkan kuivaustuloksen. Merkkivalo Perfect Dry vilkkuu ohjelman käynnistyttyä ja sammuu, kun näyttö alkaa osoittaa jäljellä olevaa aikaa.... syttyy, kun asetettu kuivuusaste on saavutettu.... ei syty lainkaan näissä ohjelmissa: Villan viimeistely, Silkin viimeistely, Kylmätuuletus, Aikakuivaus, Kuivauskoriohjelma Ohjelman arvioitu kestoaika Kun valitsemasi ohjelma on käynnistynyt, näyttöruutu alkaa osoittaa jäljellä olevaa aikaa tunteina ja minuutteina. Kuivuusasteen perusteella toimivien ohjelmien kesto voi vaihdella tai muuttua hyppäyksittäin. Tähän vaikuttavat mm. pyykin määrä, tyyppi ja jäännöskosteus. Oppiva elektroniikka sopeuttaa näitä ohjelmia koko ajan tarkemmiksi. Esimerkkejä näytön käytöstä Liikkuminen valikoissa Jos näytössä näkyy nuolia, se merkitsee että olet monirivisessä valikossa. Automatic plus Kun kosketat nuolipainiketta, valikko siirtyy rivi riviltä alaspäin, ja kun kosketat nuolipainiketta, valikko siirtyy ylöspäin. Kun kosketat hipaisupainiketta OK, valitset näytössä näkyvän kohdan. Näin tunnistat valitun kohdan Kaappikuiva Kun olet vahvistanut valikosta kohdan hipaisupainikkeella OK, valittu kohta näkyy näyttöruudussa väkäsellä merkittynä. Lukujen valitseminen Kesto 0:20 Valittavana oleva luku näkyy valkoisella pohjalla. Kun kosketat nuolipainiketta, luku pienenee, ja kun kosketat nuolipainiketta, luku suurenee. Hipaisupainikkeella OK voit hyväksyä näytössä näkyvän luvun. h Poistuminen alavalikosta Voit poistua alavalikosta valitsemalla vaihtoehdon paluu. 18

19 Ensimmäinen käyttökerta Suojakalvojen ja mainostarrojen poisto Poista luukun suojakalvo. kaikki mainostarrat (jos sellaisia on) koneen etupuolelta ja päältä. Älä kuitenkaan missään tapauksessa irrota tarroja, jotka näkyvät vasta kun luukku on auki (esim. arvokilpi)! Asennuksen jälkeen Asenna kuivausrumpu paikalleen ja suorita sen liitännät asianmukaisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Jos kuivausrumpua ei ole kuljetettu kappaleessa "Asennus ja liitännät" annettujen ohjeiden mukaisesti, koneen on seisottava paikallaan noin 1 tunnin ajan ennen sen liittämistä sähköverkkoon. Kun näytössä näkyy nuolia, valikko jatkuu ylös- tai alaspäin. Vahvista kielen valinta koskettamalla hipaisupainiketta OK. Ensimmäinen käyttökerta tämän käyttöohjeen mukaisesti Katso Vahvista hipaisupainikkeella OK. Lue ensin kappaleet "1. Pyykin oikea esikäsittely" ja "2. Laita pyykki kuivausrumpuun". Tämän jälkeen voit täyttää kuivausrummun ja valita ohjelman kappaleen "3. Valitse ja käynnistä ohjelma" mukaisesti. Kun kuivausrumpu on suorittanut loppuun vähintään 1 tunnin kestävän ohjelman, ensimmäinen käyttökerta on suoritettu. Kun kytket kuivausrummun päälle ensimmäistä kertaa, näyttöruudussa näkyy hetken Miele Willkommen. Näyttöruudun kielen valinta Seuraavaksi näet kehotuksen valita haluamasi kielen. Voit muuttaa näyttöruudun kieltä myös myöhemmin valikon Asetukset kautta. deutsch Voit liikkua valikossa nuolipainikkeilla ja, kunnes haluamasi kieli näkyy merkittynä. 19

20 EcoFeedback (Kulutustiedot) Hipaisupainiketta EcoFeedback koskettamalla näet tietoja kuivausrummun energiankulutuksesta. Kun kosketat hipaisupainiketta Eco Feedback, näytössä näkyy kahdenlaisia tietoja: ennen ohjelman alkua ennuste kulutusarvoista ohjelman aikana sähkön kulutus. Hipaisupainikkeen EcoFeedback merkkivalo palaa ja kulutustiedot näkyvät näytössä. Molemmat häviävät näytöstä automaattisesti hetken kuluttua tai voit myös vahvistaa ne valitsemalla OK. Kun ohjelma on päättynyt ja ennen kuin avaat täyttöluukun, voit vielä tarkistaa näytöstä seuraavat tiedot: energiankulutus ja nukkasihtien ja hienosuodattimen likaisuusaste (0 % = vähän, 50 % = kohtuullisesti, 100 % = paljon). Mitä enemmän likaa näissä on, sitä enemmän kone kuluttaa energiaa, koska ohjelma-ajat pitenevät. 1. Ennustettu kulutus Kun olet valinnut ohjelman, kosketa hipaisupainiketta EcoFeedback. Näytössä näkyy hetken aikaa ohjelman kulutusennuste palkkeina: 2. Todellinen kulutus Kosketa hipaisupainiketta EcoFeedback. Voit tarkistaa ohjelman todellisen energiankulutuksen. Esimerkki Energia 2,0 kwh Kun energiankulutus on hyvin pieni, näytössä näkyy vain < 0,1 kwh. Kulutusarvo muuttuu ohjelmavaiheen ja pyykin jäännöskosteuden mukaan. Kun avaat koneen luukun tai jos kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä ohjelman päätyttyä, näyttö alkaa jälleen osoittaa kulutusennustetta. Asetus Kokonaiskulutus näyttää viimeksi käyttämäsi ohjelman kulutuksen ja laskee yhteen kaikkien ohjelmien energiankulutuksen. Tarkempia tietoja löydät tämän käyttöohjeen kappaleesta "Asetukset". Energia Mitä enemmän palkkeja näytössä näkyy, sitä enemmän energiaa ohjelma kuluttaa. Ennuste muuttuu valitun ohjelman ja valittujen lisätoimintojen mukaan. 20

21 1. Pyykin oikea esikäsittely Ota huomioon jo pesun aikana Pese erityisen likaiset tekstiilit perusteellisesti: käytä riittävästi pesuainetta ja valitse mahdollisimman korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma, pese tekstiilit useampaan kertaan. Älä laita kuivausrumpuun likomärkää pyykkiä! Linkoa pyykki suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. Mitä suuremman linkousnopeuden valitset, sitä enemmän säästät energiaa ja aikaa kuivauksessa. Pese uudet, värikkäät tekstiilit erikseen ja huolellisesti ennen ensimmäistä kuivauskertaa. Älä myöskään kuivaa niitä yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Tekstiileistä saattaa irrota väriä (myös kuivausrummun muoviosiin). Niistä saattaa myös tarttua värillistä nukkaa muihin vaatteisiin. Tärkätyn pyykin voi myös kuivata kuivausrummussa. Käytä tällöin tärkkäykseen kaksinkertainen määrä tärkkiä, jotta saat toivotun tuloksen. Pyykin esikäsittely kuivausta varten Poista pyykeistä kaikki ylimääräiset esineet (esim. pesupallo, sytyttimet, tulitikut). Tällaiset osat voivat sulaa tai syttyä palamaan kuivauksen aikana ja vahingoittaa pyykkiä tai kuivausrumpua. Lajittele pyykki tekstiilityypin, kuidun, koon, hoito-ohjeiden ja haluamasi kuivuusasteen mukaan. Tarkista, että tekstiilien saumat ja ompeleet ovat ehjät ennen kuivausta. Näin vältyt siltä, että täytetyistä tekstiileistä pääsee täytettä ulos kuivauksen aikana. Ulosvalunut täyte voi aiheuttaa palovaaran! Pöyhi pyykki ilmavaksi. Sido kangasvyöt ja resorinauhat yhteen. Sulje napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat, jottei niiden sisään pääse muuta pyykkiä.... vetoketjut, hakaset ja lehtiäiset. Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituet ovat irronneet, ompele ne kiinni tai ota ne pois ennen kuivausta. Avaa takit ja pitkät vetoketjut, jotta tekstiilit kuivuvat tasaisesti. Siliävät tekstiilit voivat rypistyä normaalia enemmän, jos täytät kuivausrummun liian täyteen. Tämä koskee varsinkin erityisen arkoja kuituja (esim. paidat, paitapuserot). Kuivaa pyykit tarvittaessa monessa erässä. Lue kappale "Tärkeitä turvallisuusohjeita". Kuivausrummun vääränlainen käyttö voi aiheutua palovaaran! 21

22 1. Pyykin oikea esikäsittely Tekstiilien hoito-ohjeet Kuivaus Normaali/korkea lämpötila Alhainen lämpötila: valitse Hellävarainen plus (aroille tekstiileille) Rumpukuivaus kielletty Silitys ja kuumamankelointi Erittäin kuuma Kuuma Lämmin Silitys/kuumamankelointi kielletty Pyykinhoito kuivausrummulla Lue kappale "Ohjelmanvalintataulukko". Sieltä näet kaikki ohjelmat ja niiden enimmäistäyttömäärät. Kuivaa kerralla aina niin paljon pyykkiä kuin kunkin ohjelman enimmäistäyttömääräksi on suositeltu. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti. Jos täytät kuivausrummun vain puoliksi, valitse lisätoiminto Vajaatäyttö. Valitse kuivuusaste vaatimustesi mukaan, esim Kaappikuiva +, jos haluat laskostaa pyykin heti kuivauksen jälkeen ja laittaa sen kaappiin.... Kostea, jos haluat jälkikäsitellä pyykin esim. mankeloimalla tai silittämällä. Untuvatäytteisten tekstiilien sisällä oleva hieno kuitu voi olla kutistuvaa. Käsittele näitä tekstiilejä vain erikoisohjelmalla Hellävarainen sileytys. Aitoja pellavatekstiilejä saa kuivata vain, jos valmistaja suosittelee sitä hoito-ohjeessa, muuten kangas saattaa menettää muotonsa. Käsittele näitä tekstiilejä vain erikoisohjelmalla Hellävarainen sileytys. Villa ja villasekoitteet vanuvat ja kutistuvat helposti. Käsittele näitä tekstiilejä vain ohjelmalla Villan viimeistely. Joustavat puuvillakankaat (esim. T- paidat, alusvaatteet) kutistuvat usein ensimmäisillä pesukerroilla. Älä kuivaa tällaisia vaatteita liian kuiviksi. Kiinnitä jo vaatetta ostaessasi huomiota sen kutistumisominaisuuksiin ja osta mahdollisuuksien mukaan hieman kokoasi suurempi vaate. Jos tekstiilit ovat erityisen arkoja kuumille lämpötiloille tai rypistymiselle, vähennä täyttömäärää ja valitse lisätoiminto Hellävarainen plus. 22

23 2. Laita pyykki kuivausrumpuun On ehdottoman tärkeää, että luet ensin kappaleen "1. Pyykin oikea esikäsittely". Kytke kuivausrumpu päälle painamalla painiketta. Voit kytkeä kuivausrummun päälle myös vasta sitten, kun olet jo laittanut pyykin koneeseen. Tällöin rummun valaisin ei syty (energian säästämiseksi). Luukun avaaminen Jollet käytä kuivauksessa tuoksupatruunaa: liukusulkimen kielekkeen on oltava ääriasennossa alhaalla (nuoli). Luukun sulkeminen Tartu luukun kahvaan ja avaa luukku vetämällä kahvasta. Aseta lajittelemasi pyykki ilmavasti rumpuun. Älä koskaan täytä kuivausrumpua liian täyteen. Jos täytät koneen liian täyteen, tekstiilit kuluvat, kuivaustulos jää tavanomaista huonommaksi ja tekstiilit voivat rypistyä. Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni. Kun suljet luukkua, tarkista ettei pyykkiä jää puristuksiin luukun ja täyttöaukon väliin. Pyykki saattaa vahingoittua! 23

24 3. Valitse ohjelma ja käynnistä se Valitse ohjelma Muut ohjelmat Näyttöruudun avulla voit valita lisää ohjelmia. Kierrä ohjelmanvalitsinta. Kun kierrät ohjelmanvalitsinta, näytössä näkyy kulloinkin valitsemasi ohjelman nimi ja mahdollisia valintoja. Kun valitset ohjelman, näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan kyseisen ohjelman enimmäistäyttömäärä (kuivien vaatteiden/tekstiilien painon mukaan laskettuna). Voit joko vahvistaa valitsemalla OK tai odottaa, että näyttö alkaa osoittaa esiasetettua kuivuusastetta tai ohjelman kestoa. Jos rumpu tuntuu olevan liian täynnä, vähennä täyttömäärää! Automatic plus Liiku ohjelmavalikossa nuolipainikkeilla tai, kunnes haluamasi ohjelma näkyy näyttöruudussa. Vahvista hipaisupainikkeella OK. 24

25 3. Valitse ohjelma ja käynnistä se Kuivuusasteen perusteella toimivat ohjelmat Puuvilla, Siliävät kuidut, Hienopyykki, Farkut, Paidat, Pika, Hellävarainen sileytys, Höyrysileytys, Automatic plus, Urheiluvaatteet, Ulkoiluvaatteet Kun valitset jonkin näistä ohjelmista, voit valita haluamasi kuivuusasteen. Paina painiketta Kuivuusaste. Valittuna oleva kuivuusaste näkyy väkäsellä merkittynä. Kaappikuiva Liiku valikossa nuolipainikkeilla tai, kunnes haluamasi kuivuusaste näkyy merkittynä. Vahvista hipaisupainikkeella OK. Ohjelmissa Puuvilla ja Pika kaikki kuivuusasteet ovat valittavissa, muissa ohjelmissa valikoima on rajallisempi. Aikaan perustuvat ja muut ohjelmat Puuvilla, Villan viimeistely, Silkin viimeistely, Kyllästys Näiden ohjelmien kesto on määritelty valmiiksi eikä sitä voi muuttaa. Kylmätuuletus, Aikakuivaus, Kuivauskoriohjelma Voit valita ohjelman kestoajan kymmenen minuutin askelin. Kylmätuuletus: 20 min - 1:00 h Aikakuivaus: 20 min - 2:00 h Kuivauskoriohjelma: 40 min - 2:30 h Paina painiketta Kesto. Kesto 0:20 Voit pidentää aikaa nuolipainikkeella ja lyhentää aikaa nuolipainikkeella. Vahvista hipaisupainikkeella OK. h Huomaa: Jos valitset ohjelman Höyrysileytys, vedenkeruuastiassa on oltava vettä tämän käyttöohjeen mukaisesti (kappale "Puhdistus ja hoito"). 25

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KONEEN KÄYTTÖ. Vie ohjelmanvalitsin asentoon Off ( O ).

KONEEN KÄYTTÖ. Vie ohjelmanvalitsin asentoon Off ( O ). KONEEN KÄYTTÖ Lisätietoja (myös vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeiden eri luvuista. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan Ei rumpukuivausta Rumpukuivaus sallittu - alhaisessa lämpötilassa Rumpukuivaus

Lisätiedot

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista.

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. LAITTEEN TOIMINTA Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. Lajittele pyykki niiden hoito-ohjeiden mukaan. Ei rumpukuivausta Voi kuivata kuivausrummussa alhaisessa

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Laitteen toiminta. Lajittele pyykki niiden hoitoohjeiden. Pyykin valmistelu. Kuivausrummun täyttäminen. Ohjelman valitseminen

Laitteen toiminta. Lajittele pyykki niiden hoitoohjeiden. Pyykin valmistelu. Kuivausrummun täyttäminen. Ohjelman valitseminen Laitteen toiminta Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. Lajittele pyykki niiden hoitoohjeiden mukaan. Ei rumpukuivausta Voi kuivata kuivausrummussa - alhaisessa

Lisätiedot

OHJELMAN KÄYTTÄMINEN

OHJELMAN KÄYTTÄMINEN Etsi erillisistä käyttöohjeista lisätietoja. OHJELMAN KÄYTTÄMINEN Lajittele pyykki vaatteiden hoito-ohjeiden mukaan. Ei rumpukuivausta Voi kuivata kuivausrummussa alhaisessa lämpötilassa Voi kuivata kuivausrummussa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje Käyttöohje Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje fi-fi ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoutumisen.

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 10 038

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. Aseta ohjelmanvalitsin Off (O) -asentoon.

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. Aseta ohjelmanvalitsin Off (O) -asentoon. LAITTEEN TOIMINTA Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. Lajittele pyykki niiden hoitoohjeiden mukaan. Ei rumpukuivausta Voi kuivata kuivausrummussa alhaisessa

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX LTH55600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/608308

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX LTH55600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/608308 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Kuivausrumpu. Tørretumbler. fi, da - FI, DK. Käyttöohje. Brugsanvisning PT 8257 PT 8337 PT 8407 PT 8507 PT 8807. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje

Kuivausrumpu. Tørretumbler. fi, da - FI, DK. Käyttöohje. Brugsanvisning PT 8257 PT 8337 PT 8407 PT 8507 PT 8807. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje Käyttöohje Kuivausrumpu Brugsanvisning Tørretumbler PT 8257 PT 8337 PT 8407 PT 8507 PT 8807 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje fi, da - FI, DK ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Lämpöpumppukuivausrumpu PT 5137 WP

Käyttö- ja asennusohje Lämpöpumppukuivausrumpu PT 5137 WP Käyttö- ja asennusohje Lämpöpumppukuivausrumpu PT 5137 WP Lue ehdottomasti koneen fi-fi käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoontumisen.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Kuivaus. Ohjauspaneeli. Kondenssivesisäili ö, jossa suodatin. Luukku

Kuivaus. Ohjauspaneeli. Kondenssivesisäili ö, jossa suodatin. Luukku Kuivausrumpu Onnittelut valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Lämmönvaihtimella varustetun, kosteuden tiivistävän ja automaattisesti puhdistuvan kuivausrummun energiankulutus

Lisätiedot

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista.

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. LAITTEEN TOIMINTA Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. Lajittele pyykki niiden hoito-ohjeiden mukaan Ei rumpukuivausta Voi kuivata kuivausrummussa alhaisessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

*813817* Siemens Electrogeräte GmbH

*813817* Siemens Electrogeräte GmbH Uusi kuivausrumpusi Määräysten mukainen käyttö Alkuvalmistelut Asennus, katso sivu 8 Onnittelut valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Lämmönvaihtimella varustetun, kosteuden

Lisätiedot

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/ TURVALLISUUSOHJEET

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/ TURVALLISUUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/TURVALLISUUSOHJEET 101 VAROTOIMET JA YLEISET SUOSITUKSET/ PUHDISTUS 102 HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ 103 PIKAOPAS 104 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 106 VIANETSINTÄ/HUOLTOPALVELUT

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2.9.2015 Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 4 1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet s. 4 2. Laitteen

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX T56800 http://fi.yourpdfguides.com/dref/812998

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX T56800 http://fi.yourpdfguides.com/dref/812998 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kosteuden tiivistävä kuivausrumpu PT 5135 C. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje

Käyttö- ja asennusohje Kosteuden tiivistävä kuivausrumpu PT 5135 C. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje Käyttö- ja asennusohje Kosteuden tiivistävä kuivausrumpu PT 5135 C Lue ehdottomasti tämä käyttöohje fi-fi ennen kuivausrummun asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW480T http://fi.yourpdfguides.com/dref/838206

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW480T http://fi.yourpdfguides.com/dref/838206 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Lämpöpumppukuivausrumpu PT 7137 WP Vario fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen kuivausrummun asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen kuivausrummun asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr.

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 10 252 080 Pidä huolta

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Poistoilmakuivausrumpu PT fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje

Käyttö- ja asennusohje Poistoilmakuivausrumpu PT fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje Käyttö- ja asennusohje Poistoilmakuivausrumpu PT 5136 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje fi-fi ennen kuivausrummun asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Maidonvaahdotin FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön.

Käyttöohjeet. Maidonvaahdotin FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön. Käyttöohjeet Maidonvaahdotin 423008 FI Käyttöohjeet ja turvamääräykset. Perehdy tämän käyttöohjeen sisältöön huolellisesti. Vain kotitalouskäyttöön. g SUOMI SUOMI g TURVAMÄÄRÄYKSET Perehdy huolellisesti

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Käyttöönotto, Ohjelmien valinta, Asetukset PT 7136 Vario

Käyttöönotto, Ohjelmien valinta, Asetukset PT 7136 Vario Käyttöönotto, Ohjelmien valinta, Asetukset PT 7136 Vario Lue ehdottomasti koneen fi-fi käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoontumisen.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Motion PX micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Motion PX micon kuulokojeista sivu 3 Motion PX micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Motion PX micon kuulokojeen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot