Muotolevyjen asennusohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muotolevyjen asennusohje"

Transkriptio

1 Muotolevyjen asennusohje TERÄSTIILI, TERÄSAALTO, TERÄSAATELI

2 Sisällysluettelo.Käsittely. Tavaran vastaanotto.... Työturvallisuus.... Käsittely.... Varastointi.... Asennuk sen valmistelu ja levyjen työstäminen.... Muotolevyjen asennus...7. Levyjen mitoitus...7. Levyjen määrä...8. Aluskate ja tuuletusrimoitus...8. Tuuletus Ruoteiden tuuletus Aluskatteen alapuolinen tuuletus...9. Ruodelaudoitus levyjen asentaminen....7 Levyjen kiinnitys....8 Erikoiskohteita Sisäjiiri Lappeelle päättyvä jiiri Läpiviennit Lumieste....9 Tiivistäminen Päätylista...6. Harjalista...6. Liittymälista...7. Räystäslista...7. Taitelista...7. Pinnoitettujen levyjen huolto...9. Vanhallekin katolle uusi Weckman...0

3 Vesikaton osat KATON OSA:. Harja/harjataite. Auma/aumataite. Jiiri/sisätaite. Alaräystäs. Päätyräystäs 6. Pitkittäinen rintataite 7. Poikittainen rintataite 8. Yläräystäs 9. Jatkolimitys 0. Sivuttaislimitys KÄYTETTÄVÄ TARVIKE / LISTA: Harjalista (muoto/sileä) + muototiiviste Harjalista (muoto/sileä) + muototiiviste Jiirilevy + muototiiviste Räystäslista + (pieni tiiviste) Päätylista Liittymälista Liittymälista + muototiiviste Päätylista + muototiiviste (Loivalla katolla tiivistenauha) (Loivalla katolla tiivistenauha)

4 Levyjen käsittely, työturvallisuus. Käsittely. Tavaran vastaanotto Tarkista, että kaikki lähetteessä mainitut tavarat ovat mukana. Virheellisestä toimituksesta sekä kuljetuksessa sattuneiden vaurioiden määrästä ja laadusta on tehtävä selvitys rahtikirjaan ja ilmoitettava välittömästi tehtaalle tai jälleenmyyjälle. Virheellistä tuotetta ei saa käyttää. Huomautusaika on 8 pv toimituksesta. Tehdas ei vastaa tässä asennusohjeessa olevien ohjeiden vastaisesti asennettujen tuotteiden vaihtamisesta aiheutuvista kuluista.. Työturvallisuus Vältä levyjen käsittelyä kovalla tuulella. Levyn reunat ja kulmat ovat teräviä ja työstön jälkeen repivän rosoisia. Käytä työkäsineitä ja suojavaatetusta. Levyt ovat liukkaita, märät tai jäiset levyt ovat erittäin liukkaita. Käytä katolla liikkuessasi aina turvaköyttä ja pehmeäpohjaisia jalkineita. Siirtäessäsi levynippua varmistu aina nostovälineiden kiinnipysyvyydestä ja kestävyydestä. Riippuvan levynipun tai levyn alle ei saa mennä. Työn aikana on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä.. Käsittely Levyt puretaan autosta asiakkaan järjestämälle tasaiselle alustalle. Nippujen tulee olla n. 0 cm irti maasta. Poikittaisia tukia on oltava vähintään metrin välein (kuva ). X m 0 cm Kuva Levyjen käsittely

5 Varastointi, asennuksen valmistelu Pura levyniput levyjä nostamalla, ei vetämällä, sillä terävä levynpää rikkoo vedettäessä alla olevan levyn pinnoitteen. Ohuet metallilevyt ovat herkkiä kolhiintumaan ja taipumaan, joten käsittele niitä varovasti. Pitkät muotolevyt (tiilikuvioiset) venyvät helposti. Niitä ei saa nostaa päistään, vaan sivuista ja niitä kannetaan pystyasennossa kondenssiura ylöspäin. Likatahrat voidaan poistaa levyistä laimealla pesuaineella.. Varastointi Pinnoitettuja levyjä voidaan varastoida ilman pakkausta tai kuljetuspakkauksessa normaaliolosuhteissa enintään kaksi viikkoa. Varastointiaikojen ollessa pidemmät, suojaa levyt ja pinoa kaltevalle alustalle siten, että levyjen väliin mahdollisesti joutuva vesi pääsee haihtumaan tai valumaan pois. Laita levyjen päälle riittävä paino tai sido ne siten, ettei niistä aiheudu haittaa tuulisella säällä.. Asennuksen valmistelu ja levyjen työstäminen Tarkista ennen asentamista lappeen ristimitta (kuva ) tai muu haluttu geometrinen muoto. Kuva Lappeen ristimitta

6 6 Levyjen työstäminen Kiinnitä ennen katelevyjen asentamista kattoturvatuotteiden (kattotikas, kattosilta, lumieste) ja läpivientien (esim. kattoluukku) vaatimat lisäruoteet ja tukipuut. Nosta levyt katolle räystäältä maahan ulottuvia vahvoja juoksuja pitkin (kuva ). X Kuva Levyjen katolle nosto Katelevyjä työstetään käsisirkkelillä (terän on oltava teräsohutlevyn leikkaamiseen sopiva), nakertajalla, kuviosahalla tai peltisaksilla. Älä käytä katkaisulaikkaa levyjen työstämiseen, äläkä muutoinkaan 0 m lähempänä pinnoitettuja levyjä, koska leikkauskohdan kuumuus ja leikatessa syntyvät roiskeet polttavat pinnoitteen. Suojaa työstökohtien ympäristö, sillä kuumat lastut (esim. porauslastut) vahingoittavat levyn pintaa. Poista leikkaus- ja porausjätteet huolellisesti. Levyn päälle jäävät ruostuvat lastut ja niitin karat vaurioittavat pintaa. Suosittelemme levyjen leikkauskohtien ja räystäälle tulevien reunojen sekä mahdollisten naarmujen maalaamista levyjen korjaus-/paikkausmaalaukseen tarkoitetulla maalilla asennuksen jälkeen. Käytä asennustelineitä, jotka ovat riittävän korkeita, sopivalla työskentelyetäisyydellä ja joissa on määräysten mukaiset kaiteet.

7 Levyjen mitoitus 7. Levyjen mitoitus Levyjen pituus on yleensä yläpaarteen pituus + otsalauta (-laudat). Muotolevyillä (= tiilikuviolevyillä) on huomioitava: Jos lappeelle tulee erimittaisia levyjä (esim. terassin katto), on räystäslipan pituuden C oltava tiilikuvion pituuden (Terästiili ja Teräsaalto: 0 mm tai Teräsaateli: 00 mm) kerrannainen, muutoin tiilikuviot eivät osu kohdakkain (kuva ). Kuva Alusrakenne Mikäli lippaa ei voi tehdä tiilikuvion kerrannaiseksi, voidaan lape tehdä kahdesta osasta. Tällöin limityskohdan tiili on eripituinen kuin muut. Myös jiirin kohdalle tulevien levyjen mitoituksessa on huomioitava tiilikuvion kerrannaisuus sekä levypituudet, jos jiiri päättyy lappeelle. Muotolevyjen suositeltavat enimmäispituudet ovat taulukossa. Teräsaateli 0 Hyötyleveys mm Kokonaisleveys mm Maksimipituus mm Minimipituus mm Terästiili Terästiili Teräsaalto Taulukko Muotolevyjen mitat Jos lape tehdään kahdesta tai useammasta osasta, on limitys 0 mm. Limityskohdalla on aina oltava ruodelauta. Mahdollinen poikkeava limitystarve on ilmoitettava

8 8 Levyjen määrä, aluskate tehtaalle tilattaessa. Teräsaatelin harjanpuoleisessa päässä on tietyissä levypituuksissa asennusta helpottava, ylimääräinen poikittaispokkaus estämässä levyn yläreunan leviämistä. Tämä on huomioitava tilattaessa Teräsaatelia useita eri pituuksia samalle lappeelle.. Levyjen määrä Levyjen määrä saadaan jakamalla harjan pituus valitun profiilin hyötyleveydellä ja pyöristämällä saatu luku ylöspäin (jos kaksi lapetta, niin kerrotaan kahdella). Viimeisen lappeelle tulevan levyn hyötyleveys = kokonaisleveys. Muotolevyjen (nimellis)leveydet ovat taulukossa. Aumakaton mitoituksessa on huomioitava, että muotolevyjä ei voida käyttää poikittaispokkauksen takia ristikkäin katon toiselle puolelle kuten poimulevyjä. Laskentapalvelumme laskee levymenekin aumakatolle. Vinoleikkaukset auma- ja jiirikattoihin on tehtävä työmaalla.. Aluskate ja tuuletusrimoitus Levyn alla on käytettävä aluskatetta, joka estää kondenssiveden pääsyn rakenteisiin. Asenna aluskate harjan suuntaisesti alaräystäältä alkaen. Kiinnitä aluskate kattotuoleihin esim. nitojalla. Aluskatekaistojen keskinäinen limitys on vähintään 0 mm. Älä pingota aluskatetta tiukalle kattotuolien väliin, vaan jätä n mm notkolleen. Jätä aluskate harjalla n.00 mm vajaaksi ja asenna aluskatekaista kahden ylimmän ruoteen päälle (vaakasuuntainen limitys n. 0 mm), (kuva 8). Aumataitteissa aluskatteen tulee mennä 0 mm yli molemmilta puolilta. Asenna aluskate alaräystäällä niin pitkälle, ettei valuva kondenssivesi pääse seinärakenteisiin ja kuitenkin niin, että tuuletusilma pääsee aluskatteen yläpuolelle (kuva ) sekä päätyräystäällä vähintään 00 mm seinän uloimman kohdan ulkopuolelle (kuva 6). Naulaa aluskatteen päälle rimoitus (min. x0mm, kuva ). Aluskate Kattotuolijako 900 mm 00 mm Ruodekoko x 00 mm Paksumpi ruodelauta: Teräsaateli + mm Terästiili + 0 mm Teräsaalto +0 mm Teräsaateli Terästiili Teräsaalto Kiinnitys pohjalta Kiinnitys harjalta A A B Kuva Ruodemitoitus

9 Tuuletus Aluskate. Tuuletusrima. Ruodepuu. Tuulettava tiivistematto. Korokepuu + tuuletusväli väh. 00 mm 6. Tuulensuoja 7. Kattokannattaja + lämmöneriste Kuva 6 Päätyräystäs Kuva 7 Tuulettava harjatiiviste. Tuuletus.. Ruoteiden tuuletus Aluskatteen päälle, kattotuolien kohdalle naulataan korotusrima ja räystäsrakenne tehdään siten, että ilma pääsee räystäältä aluskatteen ja katelevyjen väliin. Harjalla tuuletusilma johdetaan ulos harjan tuuletuskappaleen kautta tai lyhyillä harjapituuksilla (enint. 0 m) muotoharjalistan päätyjen kautta. Aumakatoissa tuuletusilma johdetaan harjalla ulos harjan tuuletuskappaleiden kautta. Pulpettikaton lappeen ja seinän liitos voidaan tehdä esim. kuvan 9 mukaisesti... Aluskatteen alapuolinen tuuletus Räystäsrakenne tehdään siten, että ilma pääsee esteettä räystäältä aluskatteen alapuoliseen tuuletustilaan tai -väliin. Sieltä ilma johdetaan ulos päätyseinään asennettavien tuuletussäleikköjen kautta. Katoissa, joissa lämmöneriste on lappeen suuntainen harjalle asti, on aluskate jätettävä harjalta auki (n.00 mm) ja estettävä veden pääsy rakenteisiin joko tuulettavalla harjatiivistematolla (kuva 7) tai kuvien 8 ja 0 mukaisella rakenteella mm Kuva 8 Harjan tuuletuskappale. Tuuletusrima. Aluskate. Ruodelauta. Harjan tuuletuskappale. Muototiiviste 6. Korokepuu + tuuletusväli väh. 00 mm 7. Tuulensuoja 8. Kattokannattaja + lämmöneriste

10 0 Ruodelaudoitus Aluskate. Tuuletusrima. Ruodepuu. Muototiiviste. Liittymälista 6. Seinäkoolaus 7. Ulkoverhous 8. Pystykoolaus + tuuletusväli 9. Tuulensuoja 0. Korokepuu + tuuletusväli väh. 00 mm. Kattokannattaja + lämmöneriste Kuva 9 Katon ja seinän liitos Tällöin ilma johdetaan ulos harjan tuuletuskappaleen kautta. Myös aumakatoilla ja rivitalojen jokaisen palo-osaston yläpohjan tuuletus voidaan järjestää em. tavalla. Aluskatteen alapuolinen vapaa tuuletusväli on oltava koko katon alueelle vähintään 00 mm.. Ruodelaudoitus Ruodelaudan paksuutta valittaessa on huomioitava kiinnikkeen pituus ja levyn poimukorkeus (kun kiinnitys poimun päältä). Minimi ruodekoko on x 00 mm. (Kuva ). Alimman ruodelaudan on oltava paksumpi kuin muut ruoteet. Terästiilellä ja Teräsaallolla sen on oltava n. 0 mm ja Teräsaatelilla n. mm paksumpi. Naulaa ruoteet kattotuoliin,8 x 7 mm kuumasinkityillä nauloilla vinoon lyöden ( naulaa/risteys). Harjalla voidaan laittaa kaksi ruodetta vierekkäin/lape, jolloin aluskatekaista tukeutuu niiden päälle (kuva 0). Aluskatekaista Kateruuvi Aluskate päättyy n.00 mm ennen harjaa Kuva 0 Harjan rakenne

11 Levyjen asentaminen Asenna läpivientien (esim. kattoluukku, tuuletushormi, savupiippu) ylä- ja alapuolelle tarvittaessa lisäruode ja tue ruoteiden päät tukipuilla (kuva ). Tukipuut Lisäruode Kuva Läpiviennin tuenta Kun lape tehdään kahdesta tai useammasta levystä, on limityskohdan alla oltava ruodelauta..6 Levyjen asentaminen Kulje asennuksen aikana levyjen päällä varoen, koska levy ei kestä suuria pistekuormia! Kuljettaessa muotolevyjen päällä astu aina ruodelaudan kohdalle, joko poimun pohjalle tai useamman poimun päälle. Asennus voidaan tehdä maasta katsoen joko oikealta vasemmalle tai päinvastoin. Terästiilellä ja Teräsaatelilla oikealta vasemmalle asennettaessa levyn reuna työnnetään edellisen levyn alle. Tällöin asennus helpottuu levyn tukeutuessa edellisen levyn poikittaispokkauksiin estäen levyä liukumasta alaspäin. Teräsaallolla on näin asennettaessa levyt vasemmalta oikealle. Jätä kapillaariura alimmaiseksi. Asenna levyt alaräystään, ei päädyn mukaan. Levyn on ulotuttava n. mm räystään yli. Aloita asennus kiinnittämällä ensimmäinen levy yläreunasta keskeltä yhdellä ruuvilla poimun pohjalta ruodelautaan. Kiinnitä sen jälkeen seuraava levy sivusauman alareunasta edelliseen. Varmista, että levyjen poikittaispokkaukset ovat tiukasti toisiaan vasten. Kiinnitä levyt toisiinsa alaräystäältä harjalle edeten jokaisen poikittaiskuvion alapuolelta, poimun harjalta,8 x 8 mm kateruuveilla. Kolmen/ neljän levyn jälkeen kohdista saatu levykokonaisuus alaräystäslinjan mukaan suoraan. Kohdistamisessa voidaan käyttää apuna esim. linjalankaa tai -lautaa.

12 Levyjen kiinnitys Kiinnitä levyt ruoteisiin. Jatka asennusta kiinnittämällä levy ensin edelliseen ja sitten ruoteisiin. Jos lappeelle tulee jatkolimityksiä, on asennusjärjestys kuvan mukainen. Kuva Kiinnitysjärjestys ja kiinniketiheys Mikäli levyjä on pariton kappalemäärä ja kyseessä kaksilappeinen harjakatto, on yksi levy tarkoitettu halkaistavaksi. Aloita tällöin jälkimmäisen lappeen kattaminen halkaistulla levyllä. Jos katolle tulee Weckman-kattotikas, asenna kyseisen lappeen levyt ensin. Kiinnitä tämän jälkeen tikkaat yläkiinnikkeillä vastakkaisen lappeen runkorakenteeseen ja asenna lopuksi toisen lappeen levyt..7 Levyjen kiinnitys Suosittelemme katelevyjen kiinnittämistä ruuveilla poimun harjalta, (kuva ), jolloin ruuvikoko on yleensä,8 x 0 tai,8 x 6 mm. Kuva Kiinnitys ruoteeseen Kuva Sivuttaislimitys

13 Sisäjiiri Poimun pohjalta kiinnitettäessä, alaräystäällä, limityskohdassa ja listojen kiinnityksessä on ruuvikoko,8 x 8 mm (kuva ). Ruuveina käytetään tiivisteellisiä (EPDM-kumi) kateruuveja. Ruuvikiinnitys on suositeltavaa, koska ruuvien pitolujuus naulaan verrattuna on lähes kaksinkertainen. Ruuvit säilyttävät pitolujuutensa, sillä ne kiertyvät puun syiden väliin. (Naula painaa puun syitä alaspäin ja puun kuivuessa syyt oikenevat ja nostavat naulaa). Älä kiristä pitkiä ruuveja liian tiukasti; levyyn ei saa tulla painautumaa. Käytä porakonetta tai ruuvinväännintä. Kiinnitystiheys (kuva ): - Alaräystäällä : Joka toisen poimun pohjasta ruoteeseen - Sivuttaislimityksessä : Jokaisen poikittaispokkauksen alapuolelta toiseen levyyn - Sivuräystäällä : Joka toisen poikittaispokkauksen alapuolelta ruoteeseen - Jatkolimityksessä : Joka toisen poimun harjalta, poikittaispokkauksen alapuolelta ruoteeseen - Harjalla/yläräystäällä : Jokaisen poimun pohjasta ruoteeseen Katon kokonaisruuvimenekki n. 6 kpl/m..8 Erikoiskohteita.8.. Sisäjiiri Sisäjiirin esimerkki V-mallin jiirilevyä käyttäen on kuvassa. Asenna aluksi täysleveä jiirin suuntainen aluskatekaista jiirin koko matkalle kattokannattajiin kiinni. Asenna tämän jälkeen aluskate koko muun katon alueelle kappaleen. mukaisesti Katelevy. Muototiiviste. Jiirilevy. Jiirin pohjalaudoitus. Ruodelauta 6. Korokerima 7. Aluskate 8. Jiirin pohjapuu 9. Kattokannattaja Kuva Sisäjiiri

14 Lappeelle päättyvä sisäjiiri Kiinnitä tuuletusrimat (esim. x 0 mm) koko yläpaarteen matkalle alkaen n. 0 mm jiirin pohjalta. Asenna jiirin pohjalaudoitus koko jiirilevyn vaatimalle alueelle ruoteen paksuisella puutavaralla alkaen n. 0 mm jiirin pohjalta. Kiinnitä ruodelaudoitus tuuletusrimojen päälle kateprofiilin määräämän ruodejaon mukaisesti jiirin pohjalaudoitukseen asti. Kiinnitä jiirilevy muutamalla ruuvilla alaräystäältä alkaen pohjalaudoitukseen katelevyn alle jäävältä osuudelta. Limitä jiirilevyn saumat vähintään 00 mm ja käytä limityskohdassa, jiirilevyjen välissä ulkokäyttöön soveltuvaa, elastista tiivistysmassaa. Kiinnitä muotolevyt ruoteisiin ja asenna samalla jiiritiiviste muotolevyn ja jiirilevyn väliin. Varmista tiivisteen paikallaan pysyvyys joko ruuvaamalla kateruuvi tiivisteen läpi tai käyttämällä tiivistysmassaa. Jiirin vapaa leveys (katelevyjen vaakasuora väli) on n. 00 mm..8.. Lappeelle päättyvä sisäjiiri Lappeelle päättyvän sisäjiirin periaate on kuvassa 6. Kyseinen sisäjiiri tehdään muilta osin kohdassa.8.. olevien ohjeiden mukaisesti, mutta asennusjärjestys on seuraava:. Asenna räystäälle muotolevy, joka ulottuu lappeen suunnassa vähintään 00 mm jiirin loppukohdan yläpuolelle.. Kiinnitä sivukaton alaräystään mukaiseksi leikattu jiirilevy pohjalaudoitukseen muutamalla kateruuvilla katelevyn alle jäävältä osuudelta.. Asenna harjalle jiirin mukaiseksi leikattu muotolevy sekä sivukaton levyt. Kuva 6 Lappeelle päättyvä jiiri

15 Läpivienti, lumieste.8. Läpiviennit. Suosittelemme kaikkien läpivientien asentamista mahdollisimman lähelle katon harjaa/yläräystästä. Aluskate on asennettava siten, että kondenssivesi valuu aukon sivuitse (kuva). Kattoluukkujen, tuuletushormien ja piippujen ympärille päättyvät ruoteet on tuettava tukipuilla ja asennettava mahdolliset lisäruoteet.(kuva ). Kaikki liitoskohdat on tiivistettävä huolellisesti. Kattoluukun ja tuuletushormin limitys katelevyyn on oltava vähintään sama kuin katelevyissä. Läpivientielementtien (huippuimuri, viemärin tuuletusputki, ilmastointiputki) mukaan kuuluu aluskatteen tiivistyslaippa, EPDM-kumitiivistelaippa sekä juurilevy (yksityiskohtaiset asennusohjeet tuotepakkauksissa). Esim. IV-putket ja -koneet on tuettava katon runkorakenteisiin, eikä läpivientielementtiin. Suuret lumikuormat on poistettava läpivientien yläpuolelta. Jos läpivientien etäisyys harjalta on yli metrin, suositellaan niiden yläpuolelle asennettavaksi lumieste..8. Lumieste Suosittelemme putkilumiesteen käyttöä ainakin niillä räystäillä, joiden lähellä tai alla kuljetaan tai on suojeltavia istutuksia. Putkilumieste asennetaan lappeelle kohtaan jossa kasaantuva lumikuorma muodostuu kantavan seinän kohdalle. Kiinnitä lumiesteen jalustojen kohdalle, ruoteiden alle ennen katelevyjen asennusta lappeen suuntaiset tukipuut esim. 0 x 00 mm tai vastaavat. Kiinnitä lumiesteen jalustat ( kpl/srj.) katelevyn poimun pohjalle, poikittaispokkauksen mukaisesti (asenna tiivistenauha x0 jalustan ja katelevyn väliin) 8 mm kansiruuveilla tai (mikäli mahdollista) pultilla ja mutterilla. Työnnä ovaaliputket ( kpl/srj.) paikoilleen ja kiinnitä niiden päissä oleviin reikiin 8 x mm pultit estämään putkien sivusuuntainen irtoaminen (kuva 7). Ovaaliputki L=000 Kansiruuvi 8 mm Max. 0 cm jalustan yli 8 x mm Jalusta Tiivistenauha Ruodepuu Tukipuu 0 x 00 mm Kuva 7 Lumiesteen kiinnitys

16 6 Tiivistäminen, listojen kiinnitys.9 Tiivistäminen Muotolevyjen vähimmäiskaltevuus on : (kuva 8). Tehdas ei vastaa loivempien muotolevykattojen toimivuudesta. Mikäli kuitenkin halutaan asentaa Weckmanmuotolevyt katolle, jonka kaltevuus on < : suositellaan sivuttaislimityksen tiivistämistä. Minimikaltevuudet: Muotolevy väh. : Poimulevy väh. :7 Konesaumakate väh. : : : :, : :7 : Kuva 8 Vähimmäiskaltevuudet.0 Päätylista Kiinnitä päätylista sivusta päätylautaan ja päältä katelevyyn (profiilin korkeimmalta kohdalta) kateruuveilla (kuva 6). Kiinnikeväli korkeintaan 800 mm. Listojen limitys on n.00 mm.. Harjalista Kiinnitä... harjalistaa,8 x 8 mm kateruuveilla alareunastaan toisiinsa ja kohdista kokonaisuus harjan suuntaiseksi. Muotoharjalistoilla limitys on 0 mm (jäykisteet kohdakkain) ja sileillä harjalistoilla vähintään 00 mm. Asenna harjatiiviste harjalistan ja katteen väliin (kuva 0) ja kiinnitä harjalistat kateruuveilla tiivisteen läpi katelevyn jokaisen poimun harjalta. Mikäli sivukaton harja törmää lappeeseen, leikataan harjalistan pääty lappeen mukaiseksi ja asennetaan se mahdollisimman pitkälle päälappeen katelevyjen alle. Muotoharjalistan kanssa voidaan käyttää myös harjatiivistemattoa. Ennen tiivistematon asentamista kiinnitä kattotuolien harjalle joko nauloilla tai ruuveilla pitkittäissuuntaisesti ns. harjalauta, jonka yläreuna jää katelevyjen yläpuolelle. Rullaa harjatiivistematto harjalaudan päälle niin, että maton keskiosa tukeutuu lautaan. Puhdista ja kuivaa katelevyjen yläpäät. Kiinnitä tämän jälkeen harjatiivistematto keskiosastaan esim. nitojalla. harjalautaan. Poista liimapintojen suojapaperi ja kiinnitä matto painamalla se liimapinnoistaan tiiviisti katelevyihin profiilin muodon mukaisesti.

17 Listojen kiinnitys Muotoharjalistaan on saatavissa pääty-, Y-, T- ja auman päätykappaleet sekä harjantuuletuskappale (tuuletuskappaleen hattu kiinnitetään kateruuveilla, kuva 0). Harjalistan liitoskappaleet kiinnitetään harjalistan alle alareunastaan kateruuveilla.. Liittymälista Taivuta katon poikittaisessa rintataitteessa käytettävä liittymälista katon kaltevuuteen sopivaksi ja kiinnitä se kateruuveilla joka toisen poimun harjalta katelevyyn. Asenna kiinnityksen yhteydessä muototiiviste liittymälistan ja katelevyn väliin. Jätä yläreuna seinäpinnoitteen alle (kiviseinissä kiinnitä yläreuna seinään leikattuun uraan ja tiivistä ura tiivistemassalla). Varmista katto- ja seinärakenteiden tuulettuvuus (kuva 9). Kiinnitä katon pitkittäisissä rintataitteissa liittymälista joka toisen poikittaispokkauksen päältä katelevyyn. Limitä liittymälistoja vähintään 00 mm ja käytä tiivistykseen tiivistemassaa.. Räystäslista Räystäslistaa käytetään alaräystäällä vedenohjaamiseen vesikouruun ja estämään otsalautojen kastuminen. Kiinnitä lista alimpaan ruoteeseen litteäkantaisilla sinkityillä nauloilla ennen katelevyjen kiinnitystä. Listojen keskinäinen limitys on n. 0 mm. Räystäslistan ja katelevyn välissä voidaan käyttää muototiivistettä estämään esim. linnuista aiheutuvat haitat (lue myös kappale.).. Taitelista Taitelistaa käytetään mansardikaton lappeen taitteessa (kuva 9) sekä kattokaltevuuden muutoskohdassa (katon loivennus, kuva 0). Asenna ensin alemman lappeen levyt. Kiinnitä taitelista litteäkantaisilla kuumasinkityil lä nauloilla taitekohdan yläpuoliseen ruoteeseen ja asenna samalla harjatiiviste listan ja katelevyn väliin. Kiinnitä tämän jälkeen ylemmän lappeen katelevyt. Ylemmän katelevyn ja listan välissä voidaan käyttää tiivistettä, mikäli tuiskulumesta arvellaan olevan haittaa. 7

18 8 Taitelista 7 6. Taitelista. Muototiiviste. Ruode x 00. Tuuletusrima x 0. Aluskate 6. Paksumpi ruode (n.+0 mm) 7. Kattokannattaja Kuva 9 Mansardikaton taite 6. Taitelista. Muototiiviste. Ruode x 00. Tuuletusrima x 0. Aluskate 6. Kattokannattaja Kuva 0 Kattokulman muutos

19 Pinnoitettujen levyjen huolto 9 TERÄSKATTEIDEN VUOTUINEN KATSASTUS TARKASTA. Maalin kunto, liituuntuminen, mahdolliset pinnan värimuutokset tai säröilyt varsinkin limityskohdissa.. Vesikourujen puhtaus. Tukkeumat edistävät korroosiota ja saattavat aiheuttaa veden pääsynrakenteisiin.. Katelevyjen puhtaus. Esim lehti-ja neulaskasaantumat edistävät korroosiota, koska levyn pinta on pysyvästi kostea.. Värikerroksen mahdolliset vauriot, naarmut ja painanteet.. Onko katolla irrallisia kiinnikkeitä tai kiinnikkeen osia esim. niitin karoja tai poralastuja, jotka aiheuttavat korroosiota. 6. Onko katolla virheellisesti asennettuja kiinnikkeitä, jotka voivat olla syynä vuotoihin. 7. Esiintyykö katelevyissä reunakorroosiota levyreunojen leikkauspinnoissa. TOIMENPIDE Arvioi tilanne ja päätä onko pesu, puhdistus, reunakorroosion käsittely, korjaus tai uudelleenmaalaus välttämätön. Puhdista kourut roskista ja neulasista, jotka sitovat kosteutta ja mahdollisia syövyttäviä aineita. Puhdista katelevyt epäpuhtauksista pehmeällä harjalla tai vesipesulla harjalta räystäälle. Voit käyttää myös laimeita pesuliuoksia. Valitse korjaus tai uudelleenmaalaus taikka levyjen vaihto vaurioiden laadun ja laajuuden mukaan. Poista vieraat metalliesineet ja lastut ja käsittele mahdolliset naarmut paikkamaalilla. Vaihda virheelliset kiinnikkeet. Mikäli kierre on vaurioitunut tai ruuvi ei kiristy oikealla tavalla, vaihda paksumpaan kiinnikkeeseen. Poista irtonainen maali ja irtoruoste sekä käsittele korroosiokohta ensin pohja ja lopuksi korjausmaalilla. Katso myös > Katon huolto.

20 0 Weckman-kate vanhalle katolle Perusohjeet Weckman-katteen asentamiseksi vanhalle katolle: Vanhalle profiilipeltikatolle. Jätä vanha profiilipeltikate paikalleen. Naulaa profiilin korkuiset (min. mm) pystyrimat kattotuolien kohdalle. Asenna uudet ruodelaudat katelevyn vaatimalla jaolla. Kiinnitä uudet katelevyt ruodelautoihin. Kiinnitä tiivisteet ja listat Vanhalle kolmiorimakatolle. Jätä vanha kolmiorimakate paikalleen. Naulaa vähintään kolmioriman korkuiset pystyrimat kattotuolien kohdalle. Asenna uudet ruodelaudat katelevyn vaatimalla jaolla. Kiinnitä uudet katelevyt ruodelautoihin. Kiinnitä tiivisteet ja listat Vanhalle sileälle huopakatolle. Jätä vanha huopakate paikalleen. Naulaa pystyrimat (min. x 0 mm) kattotuolien kohdalle. Asenna uudet ruodelaudat katelevyn vaatimalla jaolla. Kiinnitä uudet katelevyt ruodelautoihin. Kiinnitä tiivisteet ja listat

21 Weckman-kate vanhalle katolle Vanhalle asbestilevykatolle. Pura vanha kate ruoteineen ja asenna aluskate, mikäli sitä ei entuudestaan ole. Naulaa pystyrimat (min. x 0 mm) kattotuolien kohdalle. Asenna uudet ruodelaudat katelevyn vaatimalla jaolla. Kiinnitä uudet katelevyt ruodelautoihin. Kiinnitä tiivisteet ja listat Vanhalle tiilikatolle. Pura vanha kate ruoteineen ja asenna aluskate, mikäli sitä ei entuudestaan ole. Naulaa pystyrimat (min. x 0 mm) kattotuolien kohdalle. Asenna uudet ruodelaudat katelevyn vaatimalla jaolla. Kiinnitä uudet katelevyt ruodelautoihin. Kiinnitä tiivisteet ja listat Vanhalle saumatulle peltikatolle. Jätä vanha kate paikalleen. Naulaa vähintään saumojen korkuiset pystyrimat (min. mm) kattotuolien kohdalle. Asenna uudet ruodelaudat katelevyn vaatimalla jaolla. Kiinnitä uudet katelevyt ruodelautoihin. Kiinnitä tiivisteet ja listat

Poimulevyjen asennusohje W-1, W-2, W-20 ja W-45

Poimulevyjen asennusohje W-1, W-2, W-20 ja W-45 Poimulevyjen asennusohje W-, W-, W-0 ja W-4 Sisällysluettelo.Käsittely. Tavaran vastaanotto...4. Työturvallisuus...4. Käsittely...4.4 Varastointi.... Asennuk sen valmistelu ja levyjen työstäminen.... Poimulevyjen

Lisätiedot

Muotolevyt Asennusohje

Muotolevyt Asennusohje Muotolevyt Asennusohje 1/2014 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla tulee olla rakennesuunnittelijan

Lisätiedot

Poimulevyt kattoon Asennusohje

Poimulevyt kattoon Asennusohje Poimulevyt kattoon Asennusohje 2/2014 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla tulee olla

Lisätiedot

Elegantti Asennusohje

Elegantti Asennusohje Elegantti Asennusohje 2/2014 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla tulee olla rakennesuunnittelijan

Lisätiedot

Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti!

Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti! Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti! Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut vesi seinälinjan ulkopuolelle ja sitoa tuuletusilman kosteutta

Lisätiedot

Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot

Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot 1 2 Näin helposti asennat suorauraiset kattoprofiilit Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut

Lisätiedot

Kantavat poimulevyt ovat CE-merkittyjä ja niillä on VTT:n laadunvalvonta

Kantavat poimulevyt ovat CE-merkittyjä ja niillä on VTT:n laadunvalvonta ASENNUSOHJE Kantavat poimulevyt W-70/900 W-115/750 W-130/950 W-155/840 Kantavat poimulevyt ovat CE-merkittyjä ja niillä on VTT:n laadunvalvonta Poimulevyjä käytetään vesikattona tai kantavana rakenteena

Lisätiedot

Kantavilla poimulevyillä VTT:n laadunvalvontasopimus

Kantavilla poimulevyillä VTT:n laadunvalvontasopimus ASENNUSOHJE Kantavat poimulevyt W-70/900 W-115/750 W-130/950 W-155/840 Kantavilla poimulevyillä VTT:n laadunvalvontasopimus Poimulevyjä käytetään vesikattona tai kantavana rakenteena ylä- ja välipohjassa

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

TERÄSKATTEIDEN ASENNUSOHJEET. Metehe 45E Metehe 45. Metehe Classic Metehe Symphony. Metehe 20 Metehe Aalto. Metehe Rivikatto

TERÄSKATTEIDEN ASENNUSOHJEET. Metehe 45E Metehe 45. Metehe Classic Metehe Symphony. Metehe 20 Metehe Aalto. Metehe Rivikatto TERÄSKATTEIDEN ASENNUSOHJEET Metehe Classic Metehe Symphony Metehe 20 Metehe Aalto Metehe 45E Metehe 45 Metehe Rivikatto » Sisällys 1 VESIKATON MITOITUS Vesikaton mitoitus... 3 Ulokkeiden mitoitus... 3

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

BENDERS katot CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi

BENDERS katot CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi BENDERS katot ASENNUSOHJE CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi Bender Carisma-tiilen betonilisätarvikkeet sekä kattoturvatuotteet. T-harjakappale

Lisätiedot

POIMULEVYT ASENNUSOHJEET

POIMULEVYT ASENNUSOHJEET www.ruukkikatot.fi POIMULEVYT ASENNUSOHJEET POIMULEVYT VESIKATOILLE Ruukin kattotuotteiden asentaminen ja kunnossapito on helppoa, valmis Ruukin katto myös miellyttää silmää. Keveytensä vuoksi ne sopivat

Lisätiedot

Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot

Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot 1 2 Näin helposti asennat suorauraiset kattoprofiilit Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut

Lisätiedot

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Tiilikainen ja Elite

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Tiilikainen ja Elite Vesikatot Asennusohjeet Mallit Tiilikainen ja Elite Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Läpiviennit, veden poisto, tikkaat, kulkusillat ja lumiesteet yhdessä

Lisätiedot

NT-LUKKOSAUMAPELTI ASENNUSOHJE

NT-LUKKOSAUMAPELTI ASENNUSOHJE 1 NT-LUKKOSAUMAPELTI ASENNUSOHJE PINTALEIKKAUS VAHVUUS: 0,5 mm ja 0,6 mm PINNOITE: Polyuretaani Pinnoitetakuu 20 v. PERUSVÄRIT: RR 23, 29, 32, 33 VALMISTAJA * NAROMA-TUOTE OY * LAHTI 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus -Asennusohje Finnera plus Suunniteltu helpottamaan elämääsi Onnittelut! Olet juuri ostanut Ruukin teräskaton, joka onkin paras ratkaisu huolettomaan

Lisätiedot

1 Vesikaton mitoitus. 2 Tavaran vastaanotto ja käsittely. 1.1 Vesikaton mitoitus. 1.2 Vähimmäiskaltevuudet. 2.1 Tavaran vastaanotto

1 Vesikaton mitoitus. 2 Tavaran vastaanotto ja käsittely. 1.1 Vesikaton mitoitus. 1.2 Vähimmäiskaltevuudet. 2.1 Tavaran vastaanotto 1 1 Vesikaton mitoitus 1.1 Vesikaton mitoitus Vesikatteen mitoitusta varten mitataan eri lappeiden ulkomitat eli pituus harjan keskeltä räystäälle otsalautojen ulkopintaan sekä leveys päätylaudasta päätylautaan.

Lisätiedot

KATTO- JA SEINÄTUOTTEET

KATTO- JA SEINÄTUOTTEET KATTO- JA SEINÄTUOTTEET 5/2014 1 93 LUKKOSAUMALEVY ELEGANTTI Weckmanin Elegantti on perinteistä konesaumakattoa muistuttava lukkosaumakate. Lappeen pituisina toimitettavien Elegantti-levyjen asennus on

Lisätiedot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Upean Lappi teräskatteen asennus käy näin helposti! Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet

lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet lindab yksinkertaistamme rakentamista Lindab Kotolock Asennusohjeet Asennusohje Lindab lukkosaumakatteelle: Kotolock Asennusohje Tämä asennusohje on tarkoitettu Lindab lukkosaumapeltikaton (Kotolock) asennukseen.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

BENDERS tiilikatot 1-2 KOURUINEN TIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi

BENDERS tiilikatot 1-2 KOURUINEN TIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi BENDERS tiilikatot ASENNUSOHJE 1-2 KOURUINEN TIILI Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi Tuuletustiili Ristiharjakappale Tuuletusputki Puolitiili Tikasas Aloitusharjatiili

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

lindab tiilikuvioprofiilin asennusohje Lindab Coverline TM Lindab Tiilikuvioprofiili Asennusohjeet

lindab tiilikuvioprofiilin asennusohje Lindab Coverline TM Lindab Tiilikuvioprofiili Asennusohjeet lindab tiilikuvioprofiilin asennusohje Lindab Coverline TM Lindab Tiilikuvioprofiili Asennusohjeet Asennusohje Lindab tiilikuvioprofiileille: LPA Kotokainen, LPA Super ja LPA KotoStar Asennusohje Tämä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RUBIN 13V

ASENNUSOHJE RUBIN 13V Lasitettu musta Rubin-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 5 Alkulause Ohjeet ja vihjeet

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET TIILIKAINEN JA ELITE Tiilikainen ja elite Asennusohjeet MUOTOKATTEET TIILIKAINEN JA ELITE

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET TIILIKAINEN JA ELITE Tiilikainen ja elite Asennusohjeet MUOTOKATTEET TIILIKAINEN JA ELITE www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET TIILIKAINEN JA ELITE Tiilikainen ja elite Asennusohjeet MUOTOKATTEET TIILIKAINEN JA ELITE Suunniteltu helpottamaan elämääsi Muotokatteet ja tarvikkeet Tiilikainen Onnittelut!

Lisätiedot

Majestic -peltikatteen asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot

Majestic -peltikatteen asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Majestic -peltikatteen asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot J Majestic E S T I C T E R Ä S K AT T E I D E N A A T E L I N E N Näin asennat Majestic -katteen Lue koko asennusohje huolellisesti läpi

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Enkopoitu savitiilenpunainen Nova-savikattotiili

Enkopoitu savitiilenpunainen Nova-savikattotiili Enkopoitu savitiilenpunainen Nova-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 21.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause

Lisätiedot

TERÄSKATTEIDEN JA TARVIKKEIDEN ASENNUSOHJE WWW.POIMUKATE.FI

TERÄSKATTEIDEN JA TARVIKKEIDEN ASENNUSOHJE WWW.POIMUKATE.FI TERÄSKATTEIDEN JA TARVIKKEIDEN ASENNUSOHJE WWW.POIMUKATE.FI SISÄLTÖ TIILIKUVIOKATTEET... 3 POIMULEVYT... 5 KATTOPAKETIN TARVIKKEET...8 VESIKATON MITOITUS...9 Ulokkeiden mitoitus...9 Vähimmäiskaltevuudet...

Lisätiedot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot 1 Upean Ässä teräskatteen asennus käy näin helposti! 2 Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut

Lisätiedot

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET CLASSIC C JA CLASSIC D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D CLASSIC C JA CLASSIC D Asennusohjeet Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin

Lisätiedot

Tiilikuvio - Asennusohjeet

Tiilikuvio - Asennusohjeet Sivu 1/5 Tiilikuvio - Asennusohjeet Ennen asennuksen aloittamista on huolellisesti perehdyttävä asennusohjeeseen! 1. Asennuksen valmisteleminen Toimituksen vastaanottaminen Tarkista, että toimitukseen

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Läpiviennit, veden poisto, tikkaat, kulkusillat ja lumiesteet yhdessä tekevät

Lisätiedot

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi SUPER-ALUSMATTO SBS-kumibituminen aluskermi KATEPAL OY PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Puhelin (03) 375 9111 Faksi (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

Ruukki Finnera - Asennusohjeet. Ruukki Finnera - Asennusohjeet

Ruukki Finnera - Asennusohjeet. Ruukki Finnera - Asennusohjeet Ruukki Finnera - Asennusohjeet Ruukki Finnera - Asennusohjeet Uusi, innovatiivinen kattojärjestelmä. Finnera-moduulikattojärjestelmän innovatiivinen rakenne tekee teräskatostasi kauniin ja kestävän. Ainutlaatuisen

Lisätiedot

Tradi 12 (Tradi Nova)

Tradi 12 (Tradi Nova) Tradi 12 (Tradi Nova) Tradi 12 -kattotiilen asennus ja mitoitus Tiilikaton alla tulee aina olla aluskate joko vapaasti asennettava aluskate tai umpilaudoituksen tai säänkestävän vanerin päälle asennettu

Lisätiedot

lindab suorien profiilien asennusohje Lindab Coverline TM Lindab Suorat profiilit Asennusohje

lindab suorien profiilien asennusohje Lindab Coverline TM Lindab Suorat profiilit Asennusohje Lindab Coverline TM Lindab Suorat profiilit Asennusohje Asennusohje Lindabin suorille profiileille: LAT18, LT19, LT20, LT40, LAV18, LV20, LI20, LV40, LVV40 ja LI40 Asennusohje Tämä asennusohje on tarkoitettu

Lisätiedot

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE 1 LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE PINTALEIKKAUS VAHVUUS: 0,6 mm MAALIPINNOITTEET: RUUKKI PURAL MATTA TAKUU 20 VUOTTA PERUSVÄRIT: RR 23, 29, 32, 33 VALMISTAJA * VESIKATTOPALVELU KEMPPAINEN OY * KAJAANI 2

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

TERÄSKATTEIDEN ASENNUSOHJEET. Metehe 45E Metehe 45. Metehe Classic Metehe Symphony. Metehe 20 & 20R Metehe Aalto. Metehe Modern Metehe Rivikatto

TERÄSKATTEIDEN ASENNUSOHJEET. Metehe 45E Metehe 45. Metehe Classic Metehe Symphony. Metehe 20 & 20R Metehe Aalto. Metehe Modern Metehe Rivikatto TERÄSKATTEIDEN ASENNUSOHJEET Metehe Classic Metehe Symphony Metehe 20 & 20R Metehe Aalto Metehe 45E Metehe 45 Metehe Modern Metehe Rivikatto » Sisällys 1 VESIKATON MITOITUS Vesikaton mitoitus... 3 Ulokkeiden

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.

Lisätiedot

Progantti ja Elegantti Asennusohje

Progantti ja Elegantti Asennusohje Progantti ja Elegantti Asennusohje Katelevyillä -merkintä 7/2016 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla

Lisätiedot

KATTO- JA SEINÄTUOTTEET. Kuva netistä, löytyykö hires?

KATTO- JA SEINÄTUOTTEET. Kuva netistä, löytyykö hires? KATTO- JA SEINÄTUOTTEET Kuva netistä, löytyykö hires? 1 WECKMAN STEEL OY Weckman Steel Oy on vuonna 1962 perustettu yksityinen perheyhtiö, joka on erikoistunut teräsohutlevytuotteiden sekä teräshallien

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Vesikatot. Asennusohjeet Poimulevyt

Vesikatot. Asennusohjeet Poimulevyt Vesikatot Asennusohjeet Poimulevyt Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Läpiviennit, veden poisto, tikkaat, kulkusillat ja lumiesteet yhdessä tekevät vesikatosta

Lisätiedot

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje 1 Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje Kuitusementti- eli varttikaton päälle Magnus Hagelstam 2.4.2012 info@onduline.fi 040 9376224 SISÄLLYSLUETTELO Minkälainen katto on sopiva Onduline katoksi...

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi RUUKKI VINTIC ASENNUSOHJE

www.ruukkikatot.fi RUUKKI VINTIC ASENNUSOHJE www.ruukkikatot.fi RUUKKI VINTIC ASENNUSOHJE Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin helpottamaan elämääsi Onnittelut! Olet juuri ostanut Ruukin teräskaton, joka onkin paras ratkaisu huolettomaan rakentamiseen.

Lisätiedot

1/87 HALLIT WS11, 14, 16, 18, 20 ASENNUSOHJE 1/2009. puh. 03-888 70 fax 03-718 2170

1/87 HALLIT WS11, 14, 16, 18, 20 ASENNUSOHJE 1/2009. puh. 03-888 70 fax 03-718 2170 1/87 HALLIT WS11, 14, 16, 18, 20 ASENNUSOHJE 1/2009 Weckman Steel Oy weckman@weckmansteel.fi puh. 03-888 70 fax 03-718 2170 TUHTI - HALLI Yleistä 2/87 Weckman Steel Oy -Perustettu 1962 -Perheyhtiö -Päätoimialat

Lisätiedot

Lasikatot. Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m.

Lasikatot. Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m. Lasikatot Katon kaltevuus vähintään 6 = 105 mm/m. Takuun voimassaolo edellyttää tämän ohjeen noudattamista. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita.

Lisätiedot

Progantti Asennusohje

Progantti Asennusohje Progantti Asennusohje Katelevyillä -merkintä 6/2017 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. Astu vain kantavan VAROITUS! rakenne. www.hunton.fi

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. Astu vain kantavan VAROITUS! rakenne. www.hunton.fi HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET VAROITUS! rakenteen päälle! rakenne. Astu vain kantavan Aluskate ei ole kantava www.hunton.fi VARASTOINTI Hunton Sarket aluskatelevyt tulee varastoida ja säilyttää

Lisätiedot

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA

VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Toukokuu 0 VALOKATTEET ASIANTUNTIJALTA Kera Group Oy Näin katat terassit, piharakennukset ja katokset Hintalaskuri Voit laskea valokatteiden hinnat kotisivuillae www.keraplast.fi/valokatteet Katso myös

Lisätiedot

ASENNUSOHJE EVO Ormax Monier Oy

ASENNUSOHJE EVO Ormax Monier Oy Päivitetty 27.09.2017 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.ormax.fi Sivu 1 / 10 Alkulause Ohjeet ja vihjeet helpottavat asennustyötä ja luovat edellytykset

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

1. ASENNUKSEN VALMISTELEMINEN

1. ASENNUKSEN VALMISTELEMINEN Sivu 1/12 1. ASENNUKSEN VALMISTELEMINEN Toimituksen vastaanottaminen Tarkista, että toimitukseen sisältyvät kaikki tilatut ja lähetysluetteloon/rahtikirjaan merkityt tuotteet. Mahdollisista pakkaus-/tuotevaurioista

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje 1 Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje Kuitusementti- eli varttikaton päälle Espoon Histan kartanon v. 1905 rakennettu päärakennus Onduline kattoineen. Varttikatto korvattiin Ondulinella vuonna

Lisätiedot

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje 1 Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje Asennus ruoteille Magnus Hagelstam 15.4.2015 www.onduline.fi info@onduline.fi 040 173 7833 SISÄLLYSLUETTELO Kattotyypit, jotka sopivat Onduline katoksi...

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje 1 Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje Asennus rulla- kolmiorima- tai palahuopakaton päälle Magnus Hagelstam 25.4.2014 info@onduline.fi 040 173 7833 SISÄLLYSLUETTELO Toimiva ratkaisu... 4 Kolmiorimoja

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KATTOTURVAT

ASENNUSOHJE KATTOTURVAT Päivitetty 17.02.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 8 Yleistä Katso tarkemmat mitoitusohjeet Vesikaton turvavarusteet RT 85-11132

Lisätiedot

Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7

Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7 1 (5) Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7 Huomioi ennen asennusta Kerabit 7 -kolmiorimakate soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:3 tai jyrkempi. Kermirullat säilytetään pystyasennossa suojassa

Lisätiedot

Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 +

Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 + 1 (5) Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 + Huomioi ennen asennusta Kerabit 10+ -tiivissaumakate soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:2 1:10. Kermirullat säilytetään pystyasennossa suojassa sateelta

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VITTINGE E13 JA T11

ASENNUSOHJE VITTINGE E13 JA T11 Vittinge T11 -kaksiaaltoinen savikattotiili Vittinge E13 -yksiaaltoinen savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 04.09.2017 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311

Lisätiedot

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja

Katariina 8K. Asennusohjeet Huvimajalle. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Pohja Asennusohjeet Huvimajalle Katariina 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä 4

Lisätiedot

Lasiseinän asennusohje

Lasiseinän asennusohje Lasiseinän asennusohje Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi 1. Katon panelointi Lasiseinän yläreunassa käytetään normaalitilanteessa upotettavaa lasilistaa. Tällä

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate

www.ruukkikatot.fi ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate ruukin uusi, upea finnera Plus -teräskate vuoden tekninen takuu Finnera Plus - viimeisteltyä muotoilua ja ainutlaatuista ulkonäköä Loppuun asti mietittyä muotoilua aina etureunaa myöten Ruukki Finnera

Lisätiedot

Vartti Ranch. Tekniset tiedot ja asennusohjeet

Vartti Ranch. Tekniset tiedot ja asennusohjeet Vartti Ranch Tekniset tiedot ja asennusohjeet Vartti Ranch -kattolevyt on valmistettu kuitusementistä käyttäen hyväksi uusinta teknologiaa. Vartti Ranch on kestävä, kevyt ja nopeasti asennettava kattomateriaali

Lisätiedot

Onduline vesikatteen asennusja huolto-ohje

Onduline vesikatteen asennusja huolto-ohje 1 Onduline vesikatteen asennusja huolto-ohje Kuitusementti- eli varttikaton päälle Katso filmiä http:/ /www.onduline.fi/video_varttikatto Magnus Hagelstam 15.4.2015 www.onduline.fi info@onduline.fi 040

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

Markki -lumiesteet. VTT:n myöntämä tuotesertifikaatti n:o C-0244-21-6

Markki -lumiesteet. VTT:n myöntämä tuotesertifikaatti n:o C-0244-21-6 Markki -lumiesteet VTT:n myöntämä tuotesertifikaatti n:o C-0244-21-6 Markki -lumiesteiden asennus Sisällys Yleistä... 2 Rakennusmääräyskokoelman F2 vaatimukset... 2 Vaatimustenmukaisuus... 2 Raaka-aine...

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Onduline vesikatteen asennusja huolto-ohje

Onduline vesikatteen asennusja huolto-ohje 1 Onduline vesikatteen asennusja huolto-ohje Asennus ruoteille Vanhojen kattojen valmistelut Magnus Hagelstam 17.4.2014 www.onduline.fi info@onduline.fi 040 173 7833 SISÄLLYSLUETTELO Kattotyypit, jotka

Lisätiedot

Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot

Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot Suorauraisten asennus-, käsittely- ja varastointiohjeet sekä takuuehdot 1 2 Näin helposti asennat suorauraiset kattoprofiilit Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut

Lisätiedot

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje 1 Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje Kuitusementti- eli varttikaton päälle Magnus Hagelstam 9.6.2014 www.onduline.fi info@onduline.fi 040 173 7833 Katso filmiä http://www.onduline.fi/video_varttikatto

Lisätiedot

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje 1 Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje Asennus rulla- kolmiorima- tai palahuopakaton päälle Magnus Hagelstam 14.5.2013 info@onduline.fi 040 173 7833 SISÄLLYSLUETTELO Asennus suoraan huopakaton

Lisätiedot

TUOTEKORTTI: RONDO L1

TUOTEKORTTI: RONDO L1 TUOTEKORTTI: RONDO L1 Tuotekoodi: Rondo L1-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) kuva 1: Rondo L1 seinäliittymä, pystyleikkaus TUOTEKUVAUS Käyttötarkoitus Raaka-aineet Värit

Lisätiedot

Nostalgia...4 Kruunukate...6 Tiilipoimu...8 Poimulevyt...10 Kattotarvikkeet...12 Kattoturvatuotteet...14 Sadevesijärjestelmä...16 Värit...

Nostalgia...4 Kruunukate...6 Tiilipoimu...8 Poimulevyt...10 Kattotarvikkeet...12 Kattoturvatuotteet...14 Sadevesijärjestelmä...16 Värit... Nostalgia...4 Kruunukate...6 Tiilipoimu...8 Poimulevyt...10 Kattotarvikkeet...12 Kattoturvatuotteet...14 Sadevesijärjestelmä...16 Värit...18 Raaka-aineet ja pinnoitteet...19 2 tärkeä osa maisemaa Poimukate

Lisätiedot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Upean Ässä teräskatteen asennus käy näin helposti! Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut vesi

Lisätiedot

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Satulinna 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Onduline vesikatteen asennusja huolto-ohje

Onduline vesikatteen asennusja huolto-ohje 1 Onduline vesikatteen asennusja huolto-ohje Asennus ruoteille Vanhojen kattojen valmistelut Magnus Hagelstam 9.6.2014 www.onduline.fi info@onduline.fi 040 173 7833 SISÄLLYSLUETTELO Sopivat kattotyypit

Lisätiedot

11.2 d HIRSIRUNGON TIIVISTÄMINEN

11.2 d HIRSIRUNGON TIIVISTÄMINEN 21.01.2006 11.2 d HIRSIRUNGON TIIVISTÄMINEN LAMELLIHIRSI VLL 112 saumatiivistekaista nurkan saumatiivistepala (leikataan työmaalla saumatiivisterullasta, palan pituus 25 cm) kuva 11.2 d 1 - levitä rullasta

Lisätiedot

LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - ASKELMAN ASENNUSOHJE TRADI NOVA TIILELLE

LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - ASKELMAN ASENNUSOHJE TRADI NOVA TIILELLE SIVU 1(5) LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - LUMIESTE A. SIJAINNIN SUUNNITTELU - Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

betonitiilikatto ORMAX, ORMAX PROTECTOR JA NATUR HELMIKUU 2008 Betonitiilikaton asennusohje

betonitiilikatto ORMAX, ORMAX PROTECTOR JA NATUR HELMIKUU 2008 Betonitiilikaton asennusohje betonitiilikatto ORMAX, ORMAX PROTECTOR JA NATUR HELMIKUU 2008 Betonitiilikaton asennusohje Sisältö Betonitiilikatto on helppo asentaa ja huoltaa...3 Yleisiä ohjeita...5 Aluskatteen asennus...6 Ruoteiden

Lisätiedot

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje

Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje 1 Onduline vesikatteen asennus- ja huolto-ohje Asennus ruoteille Vanhojen kattojen valmistelut Magnus Hagelstam 10.6.2013 www.onduline.fi info@onduline.fi 040 173 7833 SISÄLLYSLUETTELO Kattotyypit, jotka

Lisätiedot

PISKO TIKKAAT LAPETIKKAAN OSAT. 1. Tikasrunko. 2. Korokejalka 3. Harjakiinnike TALOTIKKAAN OSAT. 1. Tikasrunko

PISKO TIKKAAT LAPETIKKAAN OSAT. 1. Tikasrunko. 2. Korokejalka 3. Harjakiinnike TALOTIKKAAN OSAT. 1. Tikasrunko PISKO TIKKAAT Kaikissa rakennuksissa tulee olla turvalliset kulkuyhteydet vesikatolle, katolla liikkumiseen harjalle, savupiipulle, kattoluukuille ja muille huollettaville kohteille. Turvallisesta alas

Lisätiedot