KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2.kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2.kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-14:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2.kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 241 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kainuulaisen erikoissairaanhoidon selviämispolut Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle Kehitysvammapalveluiden työtoiminnan asiakkaille maksettavien työosuusrahojen maksukäytäntöjen yhdenmukaistaminen Kainuussa alkaen 246 Oikaisuvaatimus/Manninen Tii Oikaisuvaatimus/Seppänen Marjatta Valtuustoaloite: Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järjestämiseksi vanhustenhuollossa 249 OYS-erityisvastuualueen laboratoriotoiminnan organisoinnin valmistelutyöryhmä 250 Coronaria Hoitoketju Oy/ilmoitus sopimuksen mukaisesta hinnantarkistuksesta 251 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/osuuskunta Kainuun Helahoito 252 Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Kuhmon 4H-yhdistys 253 Selvitystyö vuoden 2009 lisä- ja ylitöiden määrästä Toimeentulotukilakiin tulossa muutoksia Lastensuojelun asiakkaalle järjestettävien palvelujen täsmentäminen 256 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 257 Pohjois-Suomen aluehallntovirasto/invalidiliiton asumispalvelut Oy 258 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Katsaus Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kajaanin Mamselli

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ liikelaitoksen tuotantokeittiöselvitys/jäsenen nimeäminen ohjausryhmään

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ KOKOUSAIKA klo 10:00-14:45 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-14:45 puheenjohtaja Kemppainen Aila 10:00-14:45 jäsen Moilanen Pentti 10:00-14:45 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-14:45 jäsen Ronkainen Tauno 10:00-14:45 jäsen Tervo Raili 10:00-14:45 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-14:45 varapuheenjohtaja Esteellisenä poissa kokouksesta :n 244 käsittelyn aikana klo 11:40-12:25 Törmänen Anni-Inkeri 10:00-14:45 jäsen Poissa kokouksesta :n 244 käsitttelyn aikana klo 13:41-14:03 Väisänen Sanni 10:00-14:45 jäsen Rusanen Veikko 10:00-14:45 varajäsen Poissa Karjalainen Aki jäsen Nikulainen Kari jäsen Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Haataja Minna mh:n edustaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 10:00-14:45 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-14:45 sihteeri Kinnunen Anneli 10:00-14:45 mh:n edustajan varajäsen Juvonen Jukka 10:00-10:50 ylilääkäri Poistui :n 243 esittelyn jälkeen Tolonen Asta 10:00-14:31 talousjohtaja Poistui :n 244 käsittelyn jälkeen Ahonen Esa 10:53-14:08 hallintoylilääkäri Läsnä :n 244 esittelyn aikana Nykänen Päivi 10:53-13:04 ymp. th:n tulosaluejohtaja Läsnä :n 244 esittelyn aikana Saari Mauno 10:53-13:53 terveysjohtaja Läsnä :n 244 esittelyn aikana Tolonen Eija 10:53-12:25 vanhuspalvelujoht Läsnä :n 244 aja esittelyn aikana Ylävaara Helena 10:53-12:59 perhepalvelujohtaj Läsnä :n 244 a esittelyn aikana Heikkinen Pirkko 10:53-14:31 taloussuunnittelija Läsnä :n 244 esittelyn aikana Salomaa Seija 10:53-12:25 palvelusuunnittelij Läsnä :n 244

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ a esittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Aila Kemppainen Pentti Moilanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 241 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 242 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Aila Kemppaisen ja Pentti Moilasen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuulaisen erikoissairaanhoidon selviämispolut STLTK 243 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kainuun erikoissairaanhoidon selviämispo lut -selvityksen tehnyt ylilääkäri Jukka Juvo nen tu lee esittelemään asiaa sosi aali- ja terveyslau ta kunnalle. Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mauno Saari puh , ja sosi aali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi ylilääkäri Jukka Juvosen tekemän selvityksen Kainuulaisen erikoissairaanhoidon selviä mis po luista. Ylilääkäri Jukka Juvonen poistui kokouksesta tämän asian esittelyn jälkeen klo 10:50. Hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 STLTK 220 Maakuntahallitus antoi ta louden ja toiminnan kehykset ja suunnittelu ohjeet vuosille Maakunnan talouden ja toiminnan kehykset perustuvat valtionvarainminiteriön ja Kuntaliiton tämän hetkisiin arvioihin yleisestä valtakunnallisesta kehityksestä. Taustamateriaaleina on käytetty valtionvarainminiteriön julkaisua Peruspalveluohjelma ja Kuntaliiton Kuntatalous -tiedotetta 1/2010. Lisäksi maakunnan talouden kehityksessä on otettu huomioon paikallisten tekijöiden vaikutus. Suomen kansantalous koki viime vuonna tuotannon nopean ja jyrkän notkahduksen. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan tuotannon määrä väheni 7,8 %. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Kansainvälisen talouden taantuman syvin vaihe lienee ohitettu ja toipuminen on alkanut muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Finanssi- ja rahapolitiikassa on tehty elvytystoimia taloudellisen kasvun vauhdittamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä rahoitusmarkkinoiden rauhoittamiseksi. Jatkossa raha- ja finanssipolitiikkaa suunnattaneen talouksien pitemmän ajan kestävyyden varmistamiseen. Valtiovarainministeriön laskelmat ns. kestävyysvajeen suuruudesta ovat muuttuneet talouskriisin seurauksena selvästi. Kestävyysvajeen taustalla on pääosin arvioitu väestön ikärakenteen muutos, joka aiheuttaa sekä menopaineita että uhkaa heikentää kansantuotteen ja verotulojen kasvua. Kestävyysvajeen taustalla olevat tekijät ovat suuri haaste julkisen talouden rahoitukselle ja ne koskettavat myös merkittävästi kuntataloutta. Kainuun maakunnan talouden osalta tavoitteena vuodelle 2011 on, että kuntayhtymän menojen kasvua leikataan siten, että kokonaiskasvu saa olla enintään 3,7 prosenttia verrattuna vuoteen Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelut voidaan säilyttää vuoden 2010 tasolla mutta ikärakenteen muutoksen ja laman tuomaan palvelutarpeen muutokseen voidaan rahallisesti vastata vain osittain. Siksi toimintojen ja palvelurakenteen tehostamista on edelleen jatkettava. Talouskehys sisältää yhden prosenttiyksikön toimintojen tehostamisvaatimuksen. Maakunnan perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa kunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen maakunnan toiminnan kehittämiseksi. Kuntien palvelutarpeista, maakunnan

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ tarjoamien palveluiden rakenteesta sekä kuntien maksuosuudesta on käyty neuvottelut Neuvotteluissa hyväksyttiin maakunnan esittämä kehys vuodelle 2011 ja sovittiin, että asiasta pidetään vielä tarkistuskokous Maakuntahallituksen hyväksymä sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2011 kehys (ilman liikelaitosta): Käyttö ta lous Sosiaali- ja terveystoi miala TP 2007 % TP 2008 % TP2009 % Enn 2010 % Raami 2011 Toimintatuotot , , , , ,0 Toimintamenot , , , , ,0 Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Poistot Tilikauden tu los , , , , ,1 Investointi osa Sosiaali- ja terveystoimiala TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS Rakennukset KAKS; korjaus ja lisärakentaminen Muut korjaukset Koneet ja kalusto Tietojärjestelmät Muut koneet ja kalusto Työterveyshuolto Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimialan BSC-suunnitelmaa vuosille on valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnan strategiaseminaarissa se kä sen jälkeen virkamiestyöryhmässä lautakunnan jäsenille varattiin tilaisuus kommenttien ja muutosesitysten lähettämiseen mennessä. Päivitetty BSC-suunnitelmaluonnos vuo sil le on liit tee nä. Liite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Tulosaluejohtajat esittelevät vuoden 2011 talousarvioluonnokset ja vuodelle 2011 tulevat keskeiset muutokset yksityiskohtaisesti lautakunnan kokoukses sa. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan BSC-suunnitelman vuosille %

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ STLTK 244 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: liitteen nro 1 mukaisena, ja 2) keskustelee vuoden 2011 talousarvio raamista ja antaa viranhaltijoil le jatkovalmisteluohjeita. Kokoukseen saapuivat klo 11:28 asiantuntijoiksi tähän asiaan per hepal ve lu joh ta ja He le na Ylä vaara, vs. van hus pal ve lu joh taja Anna Riitta Airaksinen, ympäristöterveydenhuollon tu los alue joh taja Päivi Nykänen, hallintoylilääkäri Esa Ahonen, terveysjohtaja Mau no Saari ja pro jekti päällik kö Terho Pek ka la. Tämän asian esittely aika na ko kouksesta poistuivat Helena Ylävaara klo 12:23, Anna Riitta Airaksi nen klo 12:31, Aila Kemppainen klo 12:45, Päivi Nykänen klo 12:43, Esa Aho nen klo 12:55, Mauno Saari klo 13:26, Yrjö Puurunen klo 13:27 ja Terho Pekkala klo 13:49. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että toimialan BSC:n Elin voi ma koh dan Kai nuu lais ten osal li suuden vahvistaminen koh taan uu deksi mit tariksi li sä tään Neuvottelukuntien lausunnot. Muilta osin lautakunta hyväksyi BSC:n esityksen mukaisena. Lautakunnan li säyksellä täy dennetty liite nro 1 korvaa esityslistan liitteen nro 1. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja teki edel lä olevan lisäyksen toimialan BSC-esitykseen. Lautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 13:55-14:05. Talousjohtaja Asta Tolonen tulee kokoukseen antamaan katsauksen ta lou den nykytilasta ja vuoden 2011 talousarvion reunaehdoista. Talous pääl likkö Pirjo Selesniemi on kokouksessa sosiaali- ja ter veystoi men talouden asiantuntijanana. So si aa li- ja ter veys toi mi alan tu losalue joh tajat esittelevät kokouksessa sen, millä toi menpi teillä kulla kin tu los alu eel la on mahdollista päästä an net tuun raa miin. Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja antaa jatkovalmisteluohjeita. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin talousjohtaja Asta Tolosta. Kokoukseen saapuivat tämän asian käsittelyn alkaessa asiantuntijoiksi kello 10:53 ym pä ristö ter vey den huollon tu los alue joh ta ja Päi vi Ny kä nen, hallinto yli lää käri Esa Ahonen, terveysjohtaja Mau no Mau-

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ no Saari, vanhus pal ve lujoh taja Eija Tolonen, perhepalvelujohtaja Hele na Ylävaara ja palvelusuunnittelija Sei ja Salomaa sekä taloussuun nittelija Pirkko Heik kinen. Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä asumispalveluasiaan ja oli poissa kokouksesta asumispalvelujen esittelyn ja keskustelun ajan klo 11:40-12:25 vä li sen ajan. Es teelli syys pe rus teena oli osallisuusjääviys. Anni-Inkeri Törmänen oli poissa kokouksesta tämän asian esittelyn aikana klo 13:41-14:03. Kokouksesta poistuvat tämän asian käsittelyn aikana Eija Tolonen ja Seija Salomaa klo 12:25, Helena Ylävaara klo 12:59, Päivi Nykänen klo 13:04, Mauno Saari klo 13:53, Esa Ahonen klo 14:08 sekä Asta Tolonen ja Pirkko Heikkinen klo 14:31. Hyväksyi päätösehdotuksen. Lautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14:32-14:36.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kehitysvammapalveluiden työtoiminnan asiakkaille maksettavien työosuusrahojen maksukäytäntöjen yhdenmukaistaminen Kainuussa alkaen STLTK 245 Työ- ja avotyötoiminnasta on asiakkaille maksettu työosuusrahaa päivä-/ tuntipalk kiona toi mintaan liittyvien henkilökohtaisten avotyö-/työtoimintasopi muksen tai päätök sen mukaan. Palkkio on vaihdellut 0,5-8 eu roon/päivä. Päivätoimin nan asiakkaille palk kiota ei ole makset tu, ei kä ole tarkoituksen mukaista maksaa jatkos sakaan. Maakunnallisesti koottu työ- ja päivätoimin ta työryhmä on kartoittanut maksuja ja esit tää seu raavia toimenpi teitä työosuusraho jen yhdenmukaistamisek si Kainuussa. Avotyötoiminnan asiakkaille tehdään toimin ta- ja työkyvyn arviointi työkykymittarin avul la, jos sa määrittyy työ osuusrahan suuruus sekä raja avotyötoi mintaan osallistumiseen. Samalla työosuus rahan maksamiseen ote taan käyttöön 3 ta soa. Kaikille uusille asiak kaille maksetaan Taso 1:n mukaan 1 eu roa/tunti harjoittelu ajalta/koeajalta 1-6kk ajan. Arvioinnissa pis tettä saaneet, maksetaan Taso 2:n mukaan 1,50 euroa tunnilta ja pistettä saaneet, maksetaan Taso 3:n mu kaan 2 euroa tunnilta. 39 pistettä tai vä hemmän saaneet karsiutuvat avotyöstä muuhun työtoimintaan. Työaika avotyössä 6 tuntia/päivä maksimissaan ja työ osuusraha 12 euroa/päivä maksimi. Työosuusrahan määräytyminen työtoimin nassa muun kuin avotyötoiminnan kohdalla. Päivä palkka 1-6 eu roa/päivä. Työaika 6 tun tia /päivä maksimi. Työosuusraha 6 eu roa/päivä maksi mi. Työosuusrahaa ei makseta avotyössä eikä muussa työtoiminnassa vapaapäiviltä, lo ma-ajalta, sulkupäiviltä eikä sairaus poissa olojen ajalta. Kaikille työtoi mintaan osallistu ville tehdään joko työtoi mintatai avotyöso pimus. Työtoiminnasta vastaava ohjaaja ehdottaa päätöksen valmistelussa työosuusrahan määrän ja vammaispalvelu päällikkö tekee päätöksen. Ohjaaja tekee työtoimintasopi muksen. Maakunnan alueella kehitysvammapalvelui den työtoimintoihin osallistuu 245 asiakasta, joista 94 on kokonaan tai osittain avotyötoiminnan piirissä. Korotus koskee avotyötoi minnan työ osuusrahahan korottamista 6-8 eurosta 12 euroon päiväs sä. Korotus on avotyötoiminnan työosuusra han päivittämis tä valtakunnalliselle tasolle. Kaikkien seutujen yhteissummana korotus tulisi olemaan yhteensä euroa vuosi tasolla. Työryhmä ehdot taa edellä mainittu jen toi-

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: menpiteiden sekä maksujen korotus ten käyttöön ot toa alkaen Kehitys vammapalveluiden työ- ja avotyötoiminnas sa. Talousarviossa 2011 on huomioitu työ osuusrahan korotuksesta aiheutuva määrä rahojen nousu. Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujoh taja Helena Ylävaara, puh , ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mauno Saari puh , sekä sosiaali- ja terveys joh ta ja Tuo mo Pääkkönen, puh tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää mak saa avotyö- ja työtoiminnassa käyville kehi tys vammaisille työosuus rahaa edellä esite tyn mukaisesti alkaen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimus/Manninen Tii 474/32/321/2010 STLTK 246 Tii Manninen on tehnyt sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen, jos sa hän vaa tii so si aa li- ja terveyslau ta kun taa kumoa maan vanhus pal ve lut/koti hoito tu los yksikön päällik kö Mar ja Heikki sen elo kuussa 2010 teke män pää tök sen, jonka Tii Man ni nen on saanut tie doksi Oikaisuvaatimustaan Manninen perustelee mm. sillä, ettei kaikkia ha ki joi ta ole kohdeltu yhdenvertaisesti tehtävien valintatilanteessa. Oikaisuvaatimus on nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän Ylä-Kainuun vanhuspalvelujen tulosalueen ko tona asumista tukevat palvelut -tulosyksikössä on ollut klo mennessä haettavana viisi (5) lähi-/perushoitajan teh tä vää. Avoin na ol leis ta tehtävistä neljä (4) oli Suomussalmella ja yk si (1) Puolangalla. Hakijoita em. tehtäviin oli yhteensä 24 ja kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusehdot. Hakijoista kaksi (2) haki ensisijaisesti Puolangan kotihoitoon ja 22 Suomussalmen kotihoitoon. Haastatteluun kutsutttiin yh dek sän (9) hakijaa. Liitteenä on vanhuspalvelupäällikkö Eija Rämän laatima selvitys. Liite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Vanhuspalvelupäällikkö Eija Rämä on tehnyt valintapäätökset :t 8-12 viiteen lähi-/perushoitajan työsopimussuhteisiin tehtäviin seu tu III ko ti hoi donpääl lik kö Mar ja Heik ki sen esi tyk sen mukaisesti. Tehtäviin valitut henkilöt täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset ja erityisvaatimukset. Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelu johtaja Eija Tolonen, puh , ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mauno Saari puh , sekä sosi aali- ja terveys johtaja Tuo mo Pääkkönen, puh tai sähköpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) hylkää oikaisuvaatimuksen

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ ) pysyttää voimassa vanhuspalvelupäällik kö Eija Rämän tekemät vanhus palve luiden kotona asumis ta tukevien pal veluiden toistaiseksi voimas sa olevien lähi hoitajien työ sopimussuhteis ten tehtävien täyttämistä koskevat viranhal tijapäätökset :t Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjes tyksessä, eikä päätökset tehnyt viranhaltija ole ylit tänyt toimivaltaan sa eikä päätös ole muutenkaan lainvastai nen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimus/Seppänen Marjatta 474/32/321/2010 STLTK 247 Marjatta Seppänen on tehnyt sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoi te tun oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii sosiaali- ja terveys lauta kuntaa kumoamaan vanhuspalvelut/kotihoito tulosyksikön pääl likkö Marja Heikkisen elokuussa 2010 tekemän päätöksen, jonka Marjatta Seppänen on saanut tiedoksi Oikaisuvaatimustaan Seppänen perustelee mm. sillä, ettei kaikkia ha ki joi ta ole kohdeltu yhdenvertaisesti tehtävien valintatilanteessa. Oikaisuvaatimus on nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän Ylä-Kainuun vanhuspalvelujen tulosalueen kotona asumista tukevat palvelut -tulosyksikössä on ollut klo mennessä haettavana viisi (5) lähi-/perushoitajan tehtävää. Avoinna olleista tehtävistä neljä (4) oli Suomussalmella ja yksi (1) Puolangalla. Hakijoita em. tehtäviin oli yhteensä 24 ja kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusehdot. Hakijoista kaksi (2) haki ensisijaisesti Puolangan kotihoitoon ja 22 Suomussalmen kotihoitoon. Haastatteluun kutsuttiin yh deksän (9) hakijaa. Liitteenä on vanhuspalvelupäällikkö Eija Rämän laatima selvitys. Liite nro: 2 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Vanhuspalvelupäällikkö Eija Rämä on tehnyt valintapäätökset :t 8-12 viiteen lähi-/perushoitajan työsopimussuhteisiin tehtäviin seutu III kotihoidonpäällikkö Marja Heikkisen esityksen mukaisesti. Tehtäviin valitut henkilöt täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset ja erityisvaatimukset. Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelu johtaja Eija Tolonen, puh , ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mauno Saari puh , sekä sosiaali- ja ter veysjohtaja Tuo mo Pääkkönen, puh tai sähköpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) hylkää oikaisuvaatimuksen

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ ) pysyttää voimassa vanhuspalvelupäällikkö Eija Rämän tekemät vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palveluiden toistaiseksi voimassa olevien lähihoitajien työsopimussuhteisten tehtävien täyttämistä koskevat viranhaltijapäätökset :t Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä päätökset tehnyt viranhaltija ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Maakuntavaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Valtuustoaloite: Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järjestämiseksi vanhustenhuollossa 553/18/180/2010 MV 43 Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Merja Kyllösen esittämä 17 valtuutetun allekirjoittama (M. Kyllönen, M. Haataja, J. Korhonen, O. Polvinen, V. Kaikkonen, K. Nikulainen, M. Piirainen, M. Niskanen, R. Myllylä, T. Ronkainen, U. Sirkeinen, A. Räisänen, E. Kiljunen, T. Rossi-Määttä, R. Piirainen, M. Oikarinen ja I. Horto) seu raa van si säl töinen val tuus to aloi te: "Koko Kainuussa on ruokapalveluiden osalta eletty rajun muutoksen aikaa. Kaikin osin tehdyt muutokset eivät ole ainakaan asiakasnäkökulmasta katsottuna johtaneet parempaan suuntaan. Laatu ei asiakaspalautteen mukaisesti vastaa enää hintaa. Ruoanvalmistuksessa käytetään runsaasti lämmitettäviä eineksiä ja puuroissakin kaivattaisiin vaihtelua. Kansalaiset kyselevät onko maakunnassa sama ruokalista kaikissa hoitolaitoksissa, vai ilmeneekö paikallista vaihtelua? On tiedossa, että säästää pitää ja ruoka on tuotettava suurissa yksiköissä mahdollisimman halvalla. Kansalaispalautteen perusteella ruoan hinta esimerkiksi maakunnan hoitokodeissa on noussut 30 euroa/henkilö vuoden alusta. (ennen 390 eur - nyt 420 eur/kk) Korotus tuntuu korkealta varsinkin, kun ruoan arvonlisäveron alennuksen olisi pitänyt vaikuttaa ruoan hintaan alentavasti, eikä päinvastoin. 420 eurolla kuukaudessa saa yksityistalouskin melkoisen ruokakassin itselleen, joten maalaisjärjellä käsittäen hintataso on varsin korkea. Lisäävätkö kuljetuskustannukset todellakin näin paljon ruoan hintaa, koska henkilöstön määrän ei ole nähty lisääntyvät toimintojen keskittämisen myötä? Lisäksi vanhuspalveluissa on runsaasti asiakkaita, jotka eivät voi syödä enää muuta kuin soseruokaa, mutta hinta pysyy samana edelleen - onko tämä menettely samanlainen koko maakunnan alueella vai kohdistuuko se vain niihin vanhuksiin, joiden omaiset eivät taistele heidän oikeuksistaan myös hintojen kohdalla? Esitämmekin, että hintataso suhteutettuna asiakkaiden saamaan ruokaan ja sen laatuun tarkastellaan varsinkin vanhustenhoidon yksiköissä, joissa erilaisessa tilanteessa olevien vanhusten osalta myös ruoan tarve ja sen hyödyntämisen mahdollisuudet vaihtelevat suuresti. Lisäksi on tarpeen huomioida miten ruoan hinta vaihtelee sen mukaan onko asiakas hoidettavana maakunta -kuntayhtymän hoitokodissa vai sairaalan hoivaosastolla, koska ainakin suurimmissa osissa kuntia, ruoka tulee samanlaisena samasta tuottajayksikös-

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Maakuntavaltuusto: STLTK 248 tä ja tällöin on mielenkiintoinen tilanne, jos samasta ruoasta joutuu maksamaan eri hinnan eri yksiköissä." Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 21 :n mukaisesti maakuntavaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen maakuntahallituksen valmisteltavaksi. Maakuntavaltuuston pöytäkirjassa valtuustoaloite on ot si koi tu "Ruokapalveluiden hintatason sel vittämiseksi ja järjes tämiseksi van hustenhuollossa". Allekirjoitettu aloite puolestaan on otsikoitu "Valtuustoaloite Ruokapalveluiden hin tata son selvittämiseksi ja järkeistämiseksi van hus ten huol los sa". Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen on laati nut seuraavan sisältöisen vastineen valtuustoaloitteeseen: Maakuntavaltuutettu, kansanedustaja Merja Kyllönen on esittänyt valtuusto aloitteen ruokapalvelui den hintatason selvit tämiseksi ja järkeistä miseksi vanhusten huollossa. Aloitteen on allekirjoittanut 17 maakuntavaltuutettua. Aloitteessa esitetään seuraavaa: "Esitäm mekin, että hintataso suhteutettuna asiak kaiden saamaan ruo kaan ja sen laatuun tar kastellaan var sinkin vanhustenhoidon yksi köissä, joissa erilai sessa tilanteessa olevien vanhusten osalta myös ruoan tarve ja sen hyödyntämisen mahdollisuudet vaihtelevat suuresti. Lisäksi on tar peen huomioida mi ten ruoan hinta vaihtelee sen mukaan onko asiakas hoidet tavana maa kunta -kuntayhty män hoitoko dissa vai sairaalan hoivaosas tolla, koska ai nakin suurimmissa osissa kuntia, ruoka tu lee samanlaisena samasta tuottajayksiköstä ja tällöin on mielenkiintoi nen tilanne, jos sa masta ruoasta joutuu maksamaan eri hin nan eri yksiköissä." Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäri vuorokautiset yksiköt niin vanhuspalveluissa kuin muillakin tulosalueil la hankkivat asiak kaiden tarvitsemat ateriat kuntien ylläpitä mistä ravinto keskuksista val litsevan käytän nön sekä kuntayhtymän ja kuntien välisten sopimusten mukai sesti lu kuun ottamatta Ristijärven kuntaa, jossa vanhuspalvelujen ateriat tulevat Vanhaintu kisäätiöltä. Se miten asiakkailta perittävät ateriamaksut määräytyvät ympärivuorokautisessa hoidos sa riippuu siitä, onko asiakas sijoittunut pit kä aikaiseen laitoshoi toon vai tehostettuun asumispal veluyksik köön eli hoitokotiin. Hin nat eivät määräydy sen mukaan, mistä ate riat hankitaan tai missä muodossa ne asiak kaille tarjotaan (vrt. sosemainen tai kiinteä perusruoka). Hinnoittelu on samanlainen kaikkien asiakkaiden kohdalla koko maa kunnan alueella, eikä se kohdistu vain nii-

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ hin vanhuksiin, joi den omaiset eivät taistele hei dän oikeuksis taan hintojen kohdalla. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut on määri telty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas mak sulaissa (7 c ). Sen mukaan maksu voi olla enintään 85 % hoi dossa olevan kuu kausituloista ja maksu si sältää kaiken an nettavan hoivan ja hoidon lisäksi myös ate riat ja lääkkeet. Kun taas te hostetun asu mispalvelun mak suista ei ole erityissäännöksiä asiakasmak sulaissa, vaan kun nat/kuntayhtymät voivat itse määritellä ko. asiakasmaksut. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoitoko deissa asiakkailta perittävät maksut al kaen on päätetty ny kyisessä so siaali- ja terveyslautakunnassa ( 365). Tällöin ateriamaksut yhdenmukais tettiin nimenomaan hoitoko deissa asuvien asiakkaiden osalta. Sil lä asiakkaiden mak samissa ateriamaksuissa vallitsi varsin suuri kirjo 300 eurosta 459 eu roon kuukaudessa riippuen siitä, missä kun tayhtymän ylläpitä mässä hoitokodissa asia kas asui. Käytännössä tämä hintojen yh denmukaistaminen tarkoitti sitä, että vuoden 2010 alusta osal la asiakkaista hinnat laski vat, osalla nousivat ja osalla pysyivät liki main ennallaan. Vas taava ateriamaksujen yhdenmukaistaminen toteutettiin kotiin kul jetettavien aterioiden osalta jo vuonna 2005, jolloin kuntayhtymä aloitti toimintan sa. Hoitokotien aterioiden hintojen yhden mukaistamismuutosta ei to teutettu aikaisemmin mm. siitä syystä, että aterioiden palvelun tuottajilla eli kuntien ra vintokeskuk silla oli meneillään yhteinen ke hittämishan ke, jolla he pyr kivät yhtenäistä mään varsin erilaisia ateriapalvelukäytäntö jä, ateriapa kettien sisältöjä sekä eroja ate rioiden hin noissa. Aterioiden hintojen yhdenmukaistamiskäy tännöllä pyrittiin turvaamaan hoitokodeissa asuvien asiakkaiden tasavertainen asema koko Kainuun alueella riippumatta heidän asuinpaikas taan. Myös Kuntaliitosta saadun linjauksen mukaan sa massa kunnassa/kuntayhtymässä annettavalla samalla palvelulla tulee olla sama hinta. Muu tos pää tettiin toteuttaa vähitellen eli porrastetusti vuosina , koska ateriahintojen erot yksiköiden välillä olivat suu ret. Näin oli tarkoituksenmukaista mene tellä siksi, että hintojen tarkistuksesta aiheu tuva muu tos ei muodostuisi kenenkään koh dalla kohtuutto maksi. Toki hinnan suuruu desta voi olla montaa mieltä, mutta hintaa määriteltäessä pyrittiin kohtuulliseen keski hintaan suhtees sa sii hen, mitä kuntayhtymä maksaa kunnil le asiakkaiden aterioista sekä erik seen maksettavista lisäkustannuksista, jotka koostuvat erilaisista li säpalveluista se kä asiakkaille tilattavista lisä elintarvikkeista, kuten välipaloista. Todettava on myös se, että ruoan arvonlisä veron alennus ei ole vaikuttanut ostettavien ate riapalvelujen hintoja alentavasti. Aloit teessa on myös verrattu 420 eurolla yksi tyistalouteen ostettavaa ruo kakassia hoito kotien ateriapalvelujen hin taan. On totta, et tä yksityistalouteen ostaa kyseisellä sum malla ison määrän ruokaa. Mutta kun ky seessä on hoitokotien ateria palvelut, ei suo ra vertailu ole kaikilta osin yksiselitteisesti mahdollista. Ruokahuolto päälli költä saa dun tie-

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: don mukaan hoitoko tien ateriapalve lujen hinta sisältää henkilös tömenot, raa ka-aineet, tilavuokran ja sii vouksen, myös mahdollinen kuljetus kustan nus on hinnassa muka na. Mitä taas tulee ruoan laatuun ja ei nesten käyttöön, niin pal veluntuottajien mu kaan van huksille tarjotta vat ateriat noudat tavat kaikissa yksiköissä ikääntyneille tarkoitettuja ravitse mussuosi tuksia. Yksiköissä on käytössä kuuden (6) tai 12 viikon kiertävät ruo ka listat, joissa ei nesten käyt tö ko konaisuutena on vähäistä. Silloinkin kun eineksiä käyte tään, niin ne muodostavat vain osan kysei sestä ateriako konaisuudesta. Yhteenvetona todettakoon, että on totta, et tä samasta tuottajayksiköstä tulevasta ruo asta asiakkaat joutuvat maksamaan eri hin nan johtuen siitä ovatko he laitos- vai avo hoidossa. Ja se mihin hoi tomuotoon asiak kaat sijoittuvat määrittyy ai na asiakkaan henkilökohtaisesta hoi van ja hoidon tar peesta, eikä tukipalvelujen hin noittelusta. Mitä tulee vanhustenhoidon yk si köiden asiakkaiden saamaan ruokaan ja sen laa tuun sekä erilaisissa tilanteissa ole vien van husten ruoan tarpeeseen ja sen hyödyntä misen mahdollisuuksiin, niin olemassa ole via käy täntöjä tarkastellaan sään nöllisesti yhteistyökumppaneiden eli tuotta jayksiköi den kanssa. Asiakastyytyväisyysky selyissä sekä muissa palautteissa ilmennei siin poik keamiin pyritään etsimään järkipe räisiä rat kaisuja yhdessä niin, että hyöty koi tuu hoidettavien vanhusten eduksi. Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelu joh taja Eija Tolonen, puh , ja vs. sosiaali- ja terveysjoh taja Mauno Saari puh , sekä so siaali- ja ter veysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä olevan vanhuspalvelujohtaja Eija Tolosen laatiman selvityksen maakuntavaltuustolle vas tauk se na maakuntavaltuutettu Merja Kyllösen esittämän ja 17 valtuutetun Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järkeistämiseksi vanhustenhuollossa -valtuustoaloitteeseen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta OYS-erityisvastuualueen laboratoriotoiminnan organisoinnin valmistelutyöryhmä STLTK 249 Sosiaa li- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä selvitysmiehen esityksen koh dan 3) valmistelu toimikunnan nimeämisen ja valtuuttaa sosi aali- ja ter veysjohtajan nimeä mään Kainuun maakun ta -kuntayhtymän edustajat valmis telutoi mikuntaan. Tavoitteena on yhteisen organi saatiomallin avulla sopia ERVA-alu een laboratorioiden yhteis työstä ja työnjaosta. Toimikunnalla on mahdollisuus pyytää työhön asiantuntijoita laboratorion erikoisaloilta, perusterveydenhuollosta ja muilta toiminnan osa-alueilta sekä tarvittaessa hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Valmistelutoimikunnalla on toimeksiantoonsa liittyvä säännöllinen raportointivelvollisuus. Samalla lautakunta päätti käynnistää laboratorioyhteistyön jatkovalmistelun YT-menettelyn edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti käynnistää ERVA-alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistämisen. ERVA-alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistämisen ja uu distamisen vaihtoehdot, kustannukset ja aikataulu selvitetään vuo den 2010 aikana. Yhtenäistäminen käynnistetään vuoden 2011 ai kana. ERVA-alueen laboratorioyhteistyön valmistelutoimikuntaan on päätetty nimetä kustakin sairaanhoitopiiristä ja Kainuun maakunnasta kaksi edustajaa. Lisäksi kultakin alueelta on päätetty pyytää yksi henkilöstöjärjestöjen nimeämä edustaja. Lisätietoja asiasta antavat hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh , ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mauno Saari puh , sekä sosiaa li- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai säh köpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) merkitsee tiedoksi, että laboratorio yh teis työn val mistelutoimikunnan Kainuun maakunta -kuntayhtymän edus tajiksi on nimetty suostu muksensa mukaisesti talousjohtaja As ta To lonen ja terveyskeskus lääkäri Tuula Sassi. 2) pyytää henkilös töjärjestöjä nimeä mään valmistelutoimikuntaan Kai nuun maakun nan alueelta yhden yhteisen edustajan.

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Hyväksyi päätösehdotuksen.

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Coronaria Hoitoketju Oy/ilmoitus sopimuksen mukaisesta hinnantarkistuksesta STLTK 250 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Coronaria Hoitoketju Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäki-Runsas on allekirjoittanut sähköpostin liitteenä saapuneen il moi tus so pimuk sen mu kai ses ta hin nan tar kis tuksesta: "Kuhmon terveysaseman vastaanotto pal veluiden sopimuksen 1.5 mukaan palvelu hintaa tar kistetaan vuosit tain yleisen tervey denhuollon kustannuske hityksen mukaises ti. Sopimuksen mukaan 12 kk hinta on kiin teä ( ). Terveyspalveluindeksi on noussut ajalla 1/2009-> 1/2010 yhteensä 3.8 %. Esitämme em. suuruista hinnantarkistusta sopimuksen mukaan " Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mauno Saari puh , ja so siaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Coronaria Hoitoketju Oy:n saapuneen ilmoituksen 3,8 %:n hinnantarkistukses ta so pi muksen mukaan väliselle ajalle. Hyväksyi päätösehdotuksen.

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/osuuskunta Kainuun Helahoito STLTK 251 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Osuuskunta Kainuun Helahoito on ilmoitta nut saapuneella kirjeellä korot tavansa hintoja alkaen. Yritys on Kainuun maakunta-kuntayhtymän palvelusetelijärjestelmässä ja antaa asiak kaille kotihoitopalvelu ja. Yritys sijaitsee Kajaanissa Huuhkajantie 19 osoitteessa. Hinnat ilman arvonlisäveroa hoiva- ja kotipalvelutyö arki 23,00 /h (ent. 22 /h) la 34,50 /h (ent. 33 /h) su 46,00 /h (ent. 44 /h) Lisätietoja asiasta antavat kotipalveluohjaaja Teija Seppälä, puh ja vanhuspalve lujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) , tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tie doksi Osuuskunta Kainuun Helahoidon päivätyn il moituksen voi maan tul leista koro tetuista hinnoista. Hyväksyi päätösehdotuksen.

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Veteraanien tukipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Kuhmon 4H-yhdistys STLTK 252 Kuhmon 4H-yhdistys/Maija Tampio on il moittautunut Kainuun maakun ta- kunta yhtymän palvelu setelijärjestelmään so tiemme veteraanien tukipalveluihin. Yhdistys on rekisteröity Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään yksityisen palve luntuottajan rekiste riin. Yhdistys on re kisteröity ennakkoperin tärekisteriin ja työn antajarekis teriin. Liite nro: 3 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Yhdistyksessä (postiosoite Torikatu 21, Kuhmo) työskentelee yhdistyksen il moituksen mukaan 16 työnte kijää, joista 12 toistaiseksi jatkuvassa työ suhteessa. Yhdistyksen tarjoamia palveluita ovat virike toiminta/ystävänpalvelu Lepokynnään van hus tentaloissa sekä koti palvelu (siivous, asiointi, ulkoilutus, puutar hatyöt) Palvelujen hinnat: viriketoiminta ilmaista, kotipalvelu 20 euroa (alv 23%)/tunti, ilman alv:a 15,40 euroa/tunti Lisätietoja asiasta antavat maakunnallinen veteraaniasiamies Reijo In get, puh ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mauno Saari puh , sekä so siaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Kuhmon 4H-yhdistys/Maija Tampion il moit tau tu mi sen veteraanien palvelusetelijärjestelmään. Hyväksyi päätösehdotuksen.

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Selvitystyö vuoden 2009 lisä- ja ylitöiden määrästä STLTK 253 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Henkilöstöjohtajan lähettämä selvitys: "Selvitystyö vuoden 2009 lisä- ja ylitöiden määrästä Vuoden 2009 henkilöstöraportin tietojen mukaan henkilöstökulut lisä- ja ylityökustannusten osalta edelliseen vuoteen verrattuna olivat kasvaneet 63,1 %:ia. Henkilöstökulujen kasvua selvitettiin tulosalueilla ja selvitystyön perusteella kasvu Sote-toimialan tulosalueilla selittyy seu raavilla tekijöillä: hoitotakuun turvaamiseksi hoitojonojen purkamiseen liittyvä työ tu losalueilla tehdään paikallisesti sovittujen virka- ja työ ehtosopimus ten mukaisesti, ja näihin liittyvät tehtävät kirja taan ylityönä tehdyksi työksi joidenkin toimintayksiköiden toiminnan luonne ja toiminnan volyymin kas vu tehtävien lisääntymisenä (esim. ensihoito- ja sairaankulje tusyksikkö) aiheuttavat lisä- ja ylitöitä sairauslomien yhteydessä sijaisia tai varahenkilöstöä ei ole ollut kaikissa tilanteissa käytettävissä, jolloin työhön on jouduttu kutsumaan vapaalla olevaa henkilöstöä suunniteltujen työvuorojen puitteissa ei hoitotoimenpiteitä ole voitu tehdä, joten tehtävät on jouduttu saattamaan loppuun (esimerkiksi leikkaus- ja anestesiapalveluiden leikkaukset) lisäja ylitöinä. Tulosaluejohtajia pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että henkilöstömenojen kasvua myös lisä- ja ylitöiden osalta pyritään rajoittamaan suunnittelun ja seurannan avulla. Selvitystyötä haittasi se tosiasia, että henkilöstöraportin tunnuslukuina käytetyt, palkkahallintajärjestelmästä otetut tiedot ovat joissakin tapauksissa ristiriitaisia kirjanpitojärjestelmästä saatujen tarkkojen tulosaluekohtaisten tietojen kanssa. Tämä johtuu kahden eri järjestelmän erilaisesta kirjaamistavasta. Pyydän toimialajohtajaa saattamaan tämän selvityksen myös sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi." Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mauno Saari puh , sekä so siaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Hyväksyi päätösehdotuksen.

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimeentulotukilakiin tulossa muutoksia STLTK 254 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hallitus esittää, että ammatillista koulutusta vailla olevalle alle 25-vuotiaalle täysi-ikäisel le myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voitaisiin alen taa 20 prosenttia myös silloin, jos häneltä on evätty työttömyysturva koulutuksesta kieltäytymisen vuoksi. Tarkoituksena on edesauttaa vaikeassa ti lanteessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten omatoimisuutta ja kiinnittymistä yh teiskuntaan. Perusosan alentamisen yhtey dessä nuoren kanssa oli si aina tehtävä myös tavoitteellinen suunni telma oman elä mänhallinnan parantami sek si. Suunnitelma tehtäisiin yhteistyössä sosi aalityöntekijän ja työvoimaviranomaisen kans sa ja se olisi tar kastettava määräajoin. Lisäksi ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2014 loppuun saakka säännöstä, jonka mu kaan toi meentulotukea saa villa on ansiotu loista etuoikeutettua tu loa 20 prosenttia, mutta enintään 150 euroa kuu kaudessa. Etuoikeutetulla ansiotulolla tar koitetaan tu loja, joita ei oteta huomi oon toi meentulo tukea myönnettäessä. Etuoikeutettua, alun perin 100 euron arvois ta ansiotuloa koskeva toimeentulotukilain sään nös tuli voimaan vuonna Vuonna 2006 tulon kuukau sittainen enimmäismäärä nostettiin 150 eu roon. Säännöksellä on ha luttu parantaa työssäkäyvien toimeentulotu kiasiakkaiden asemaa sekä tehdä pienten ansiotulojen hankinnasta entistä mielek käämpää. Lain voimas saolon aikana on tar koitus tehdä selvitys etuoikeutetun tulon vaikutuksista toi meentulotukea saavien taloudelliseen ase maan ja sen kannustami sesta ansiotulojen hankkimiseen. Esitykset perustuvat SATA -komitean ehdo tuksiin sosiaaliturvan uudistamiseksi. Hallitus päätti perjantaina 10. syyskuuta asioita koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä. Esi tys liittyy valtion vuo den 2011 talousarvio esitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mauno Saari puh , ja sosiaali- ja ter veys joh taja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai sähköpos titse

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi. Hyväksyi päätösehdotuksen.

31 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lastensuojelun asiakkaalle järjestettävien palvelujen täsmentäminen STLTK 255 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi sosiaalija terveysministeriön tiedotteen 228/2010 velvollisuudesta järjestää lastensuojelun asiak kaalle sosiaalityöntekijän esittämät palvelut. STM on antanut tiedotteen 284/2010, jossa ehdotetaan täs men net täväksi kunnan vel vol li suut ta jär jes tää lap si- ja per he kohtai sen las ten suo je lun asiak kaille avo huollon tu ki toi mia. Kunnan olisi järjestettävä lapselle ja per heelle ne sosiaalihuollon palvelut, jotka lap sen asioista vastaava so siaalityöntekijä ar vioi välttämättömiksi lap sen terveyden ja ke hityksen kannalta. Sosi aalityöntekijä kirjaisi arvion palvelujen vält tämättömyydestä lap sen tai vanhem man asiakassuunnitelmaan ja kunta vastaisi sii tä, että asiakas saa pal velut sosiaalityönte ki jän esittämän ajan ku luessa. Palveluista tulisi edelleen tehdä päätös. Tavoitteena on parantaa erityisesti kotipal velun saatavuutta niitä kipeimmin tarvitsevil le per heille. Uudistus ei lisää asiakkaiden oikeuksia tai kunnan velvollisuuksia. Se korostaa lasten suoje lutyön luonnetta lapsel le ja perheelle tukea antavana palve luna, jonka avulla lap sia ja heidän perhei tään voidaan auttaa oi kea-aikaisesti. Uudis tuksen arvioidaan aluk si nostavan kuntien kustan nuksia lisäänty neen kotipalvelun käy tön myötä. Oikea-ai kaisen tuen avulla voi daan kuitenkin ehkäis tä myöhempää ras kaam pien ja kalliimpien tukitoimien tarvetta. Hallitus päätti perjantaina 10. syyskuuta asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Ta savallan presidentin on antanut esityksen (HE137/2010 vp) edus kun nalle sa ma na päivänä. Esitys liittyy valtion vuo den 2011 ta lous ar vioesityk seen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Mauno Saari puh , ja sosiaali- ja terveys johtaja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen.

32 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Hyväksyi päätösehdotuksen.

33 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto Valvi ralta yksityisten ter veydenhuollon pal velujen antamiseen seuraavasti: 1) Fanin Oy/Nurmeksen Lääkärikeskus, Nurmes Yksikössä tuotettavia avohoidon lääkäripalveluita ovat yleis- ja erikois lää kä rin vas taanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoi dossa, yleis- ja eri kois lää kärin kotikäynnit sekä erikoisalaan kuulu vien lausuntojen antaminen. Sai raan- ja ter vey den hoi tajan palveluita ovat sai raan- ja ter vey den hoita jan vas taanot totoi minta, kotisairaan hoito se kä In ter net-/pu helin pal velu. La borato riotoi minnan palveluna on labo rato rio diagnos tiikka. Työter veyshuol tolain mukaisia palveluita ovat työ ter veyshuol tolain 14 :n mukaiset palve lut ja työterveyshuol tolain mu kaiset asiantunti japalve lut (työter veys hoitajan sairaanhoi to). Lisäksi yksi kössä tuote taan lää ketieteel listä valohoitoa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään lääketieteen tohtori, kirurgian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Urho Juho Väätäistä. Työterveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään työterveyshuollon erikoislääkäri Reetta Helena Monosta. 2) Fanin Oy c/o Lääkäripalvelut Österback, Jyväskylä Yksikössä tuotettavia avohoidon lääkäripalveluita ovat erikoislääkärin vas taanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa ja erikois alaan kuuluvien lausuntojen antaminen. La borato riotoi min nan palve luna on la bo ratoriodiagnostiikka. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään lääketieteen tohtori, kirurgian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Urho Juho Väätäistä. 3) Fanin Oy c/o Sairaala Lasaretti, Kuopio Yksikössä tuotettavia avohoidon lääkäripalveluita ovat yleis- ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoi dossa, yleis- ja erikoislääkärin kotikäynnit sekä erikoisalaan kuulu vien lausuntojen antaminen. Sai raan- ja ter vey den hoi tajan palveluita ovat sai raan- ja ter vey den hoita jan vastaanottotoiminta ja Inter net-/puhelinpalvelu. La borato riotoi minnan palveluna on la bo rato rio diagnostiikka. Li säksi yksi kössä tuote taan lää ketieteel listä valohoi toa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään lääketieteen tohtori, kirurgian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Urho Juho Väätäistä.

34 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/ ) Fanin Oy c/o Suomen Oma Lääkäri Oy, Kuopio Yksikössä tuotettavia avohoidon lääkäripalveluita ovat yleis- ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoi dossa, yleis- ja erikoislääkärin kotikäynnit sekä erikoisalaan kuulu vien lausuntojen antaminen. Sairaan- ja terveydenhoitajan palveluita ovat sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanottotoiminta ja Inter net-/puhelinpalvelu. Laboratoriotoiminnan palveluna on laboratorio diagnostiikka. Lisäksi yksikössä tuotetaan lääketieteellistä valohoi toa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään lääketieteen tohtori, kirurgian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Urho Juho Väätäistä. 5) Fanin Oy c/o Mehiläinen Kuopio Yksikössä tuotettavia avohoidon lääkäripalveluita ovat yleis- ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoi dossa, yleis- ja erikoislääkärin kotikäynnit sekä erikoisalaan kuulu vien lausuntojen antaminen. Sai raan- ja ter vey den hoi tajan palveluita ovat sai raan- ja ter vey den hoita jan vastaanottotoiminta ja Inter net-/puhelinpalvelu. La borato riotoi minnan palveluna on la bo rato rio diagnostiikka. Li säksi yksi kössä tuote taan lää ketieteel listä valohoi toa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään lääketieteen tohtori, kirurgian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Urho Juho Väätäistä. 6) Fanin Oy c/o Itä-Suomen Lääkärikeskus, Joensuu Yksikössä tuotettavia avohoidon lääkäripalveluita ovat yleis- ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoi dossa, yleis- ja erikoislääkärin kotikäynnit sekä erikoisalaan kuulu vien lausuntojen antaminen. Sai raan- ja ter vey den hoi tajan palveluita ovat sai raan- ja ter vey den hoita jan vastaanottotoiminta ja Inter net-/puhelinpalvelu. La borato riotoi minnan palveluna on la bo rato rio diagnostiikka. Li säksi yksi kössä tuote taan lää ketieteel listä valohoi toa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään lääketieteen tohtori, kirurgian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Urho Juho Väätäistä. 7) Fanin Oy c/o Medilaser Oy, Kuopio Yksikössä tuotettavia avohoidon lääkäripalveluita ovat yleis- ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoi dossa, yleislääkärin kotikäynnit sekä erikoisalaan kuulu vien lausun tojen antaminen. Sai raan- ja ter vey den hoi tajan palveluita ovat sai raan- ja ter vey den hoita jan vastaanottotoiminta ja Inter net-/puhelin palvelu. La borato riotoi minnan palveluna on la bo rato rio diagnos tiikka. Li säksi yksi kössä tuote taan lää ketieteel listä valohoi toa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään lääketieteen tohtori, kirurgian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Urho Juho Väätäistä.

Valtuustoaloite: Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järjestämiseksi vanhustenhuollossa

Valtuustoaloite: Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järjestämiseksi vanhustenhuollossa Maakuntavaltuusto 43 07.06.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 248 06.10.2010 Maakuntahallitus I 220 01.11.2010 Valtuustoaloite: Ruokapalveluiden hintatason selvittämiseksi ja järjestämiseksi vanhustenhuollossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 220 08.09.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 244 06.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 27.10.2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Saattohoito

Valtuustoaloite: Saattohoito Maakuntavaltuusto 98 07.09.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 34 10.02.2010 Maakuntahallitus I 49 22.02.2010 Maakuntavaltuusto 20 29.03.2010 Valtuustoaloite: Saattohoito 757/18/180/2009 MV 98 STLTK 34

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Sosiaali- ja terveyslautakunta 342 26.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 404 30.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Yhteistyötoimikunta 16.06.2009 AIKA 16.06.2009 Klo 09:00-11:30 PAIKKA Kauppakatu 1, 4. krs, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 275 29.08.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset 459/66/2012, 520/66/2012, 53/61/616/2011, 589/61/2012, 52/61/616/2011 STLTK 275 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa Yhtymävaltuusto 11 17.06.2015 Hallitus 142 19.08.2015 Yhtymävaltuusto 21 21.12.2015 Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa YV 11 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Työsuojelutoimikunta 20.05.2009 AIKA 20.05.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot