Sisältää kutsut syyskokouksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältää kutsut syyskokouksiin"

Transkriptio

1 Aurinko Palsta Aurinko golfin jäsen- ja osakaslehti 2 10 Sisältää kutsut syyskokouksiin Kilpailutulokset Tyytyväisyyskyselyn tulokset

2 varaa nyt! Aurinko Golfiin Naantaliin kauden 2011 pelioikeus Nyt vielä vanhaan hintaan 695,- PELIOIKEUKSIA RAJATTU MÄÄRÄ, VARMISTA HETI PÄÄSYSI VARSINAIS-SUOMEN PARHAALLE KENTÄLLE! myynti: aurinkogolf Yhteystiedot: puh Maksuehdot: 350,- varattaessa, 345,

3 Toimitusjohtajan terveiset Antti Ahti, Toimitusjohtaja Kasvu jatkuu Aktiivinen kausi on takana ja on aika luoda lyhyt katsaus menneeseen. Pelitoiminta oli aktiivista pelikierrosten kokonaismäärän kasvaessa 15% viime kaudesta. Pääkentän osalta kasvua oli 23%. Kasvu johtui pääosin omien pelaajien kierrosten lisääntymisestä. Vieraspelaaminen pysyi suunnilleen viimevuotisella tasolla. Merkittävää oli huomata jäsenten kasvanut kiinnostus kilpailutoimintaa kohtaa. Kauden kilpailut olivat pääsääntöisesti täynnä jo ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Seuran jäsenmäärä jatkoi edelleen huikeaa kasvuaan. Seuran jäsenmäärä lisääntyi kauden aikana 398 jäsenellä. Kasvu oli Suomen seuroista kolmanneksi suurinta. Uudet jäsenet ovat edelleen pääasiassa uusia harrastajia. Jonkin verran tapahtuu siirtymää lähiseuroista. Nykyisellä jäsenmäärällä 1869 olemme Lounais-Suomen alueen suurin seura. Merkittävää on, että jäsenmäärästä alle 100 jäsentä on Turun alueen ulkopuolelta. Taloudellisesti kausi sujui hyvin, jopa odotettua paremmin. Yhtiön liikevaihto tulee ylittämään budjetoidun noin 10%. Myös seuran puolella tuotot ylittävät budjetoidun noin 10%. Yhtiön puolella syynä tähän ovat vastiketuottojen ulkopuoliset tuotot, jotka ovat yhtiössämme varsin korkeat. Yritykset on saatu hyvin mukaan toimintaan. Yritystapahtumia on riittänyt sopivasti ja yritysten kanssa on saatu sopimuksia hyvin aikaan. Tälle kaudelle uutena rakennettu neliosainen yritysaamu tapahtumasarja saavutti suuren suosion ja siitä saatiin hyvää palautetta osallistujilta. Greenfee pelaaminen säilyi suunnilleen viimevuotisella tasolla. Nähtävissä on, että jatkossa joudutaan rajoittamaan vieraspelaamista nykyistä enemmän. Rangeharjoittelu kasvoi viime vuodesta osittain opetuspäätyyn avattujen lisälyöntipaikkojen myötä. Seuran puolella liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa kasvaneesta jäsenmäärästä sekä toiminnan lisääntymisestä. varsin perusteltuja ja lopputuloksesta saatiin nauttia kentällä. Satsaukset kentänhoitoon ovatkin parasta markkinointia. On ollut ilo kuulla lähialueen kentillä puhuttavan hyvää kentästämme. Uskon, että kenttämme pärjää alueellisessa vertailussa varsin hyvin tällä hetkellä. Suunta pyritään pitämään samana mutta muutoksia ja kehitystyötä kentän puolella on tehtävä jatkossakin. Kentän kehitysprojekteja jatkettiin kuluvan vuoden aikana kenttätoimikunnan suunnitelmien mukaisesti. Pienien muutosten kuten väylän 6 uuden vesiesteen kautta kentälle luodaan näyttävyyttä. Perusajatus kehitystyössä on kuitenkin se, että kenttää pyritään selkeyttämään ja pelaamista nopeuttamaan. Metsät ja väylien reuna-alueet ovat tässä työssä merkittävässä osassa. Kiitokset kenttämestarille ja koko kentänhoitohenkilökunnalle hyvin hoidetusta kentästä. Palautteesta arvokasta infoa Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä jäsenille ja osakkaille sähköpostin välityksellä. Kyselyn tulokset ja yhteenvedot löydät tästä lehdestä. Kysely osoitti selkeästi pelaajien tyytyväisyyden kenttään ja toimintaan. Tuuletteluun ei ole kuitenkaan varaa vaan jatkuvaa kehittymistä täytyy tapahtua. Antoisin osuus vastauksista oli pelaajien vapaamuotoiset kommentit ja kehitysehdotukset, joita tullaan työstämään toimikunnissa, johtokunnassa ja hallituksessa. Klubihenkeä ja yleistä fiilistä pidettiin positiivisena asiana ja tämä oli myös monessa vastauksessa tekijänä, joka ei saisi muuttua. Nuoressa golfyhteisössä tämä on erityisen tärkeää ja on hieno huomata, että yhteishenki aktiivisen jäsenistön keskuudessa on muodostunut hyväksi. Uusien harrastajien kannalta on hyvä, että meidät koetaan seuraksi, jossa lajin aloittaminen on helppoa ja mukaan toimintaan pääsee vaivoitta. Kenttä kunnossa Kentän kunnosta saatiin positiivista palautetta kauden aikana niin omilta kuin vieraspelaajiltakin. Kenttä kesti hyvin kuivan ja kuuman kesän vaikkakin kasteluun jouduttiin panostamaan reilusti edelliskesää enemmän. Nämä kustannukset ovat Aurinkopalsta on Aurinko Golfin jäsen- ja osakaslehti. Päätoimittaja Antti Ahti Toimitussihteeri Kristiina Löfgren Kuvat Aurinko Golf arkisto, Jere Satama, Päivi Nevari, Kai Åkerroos, Jarno Lindqvist Taitto JAL Media Ky Paino Offset House Oy Painosmäärä kpl Aurinko Golf Oy Vengantie 58, Naantali puh

4 Hallituksen työpiirustuksia Juha Manner, Aurinko Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aurinko Golf Oy:n hallituksen toiminta- ja menettelytavat ovat sen toimikausien aikana vakiintuneet tehokkaaksi, keskustelevaksi, eri mielipiteiden ja näkökulmien esittämisen sallivaksi, minkä seurauksena päätökset ovat poikkeuksetta olleet yksimielisiä. Hallituksessa ei ole eri suuntaan vetäviä tai riiteleviä kuppikuntia, kuten valitettavan monessa suomalaisessa golfyhteisössä näyttää tilanne olevan. Hallituksessa vallitsee hyvä ns. henkilökemia, joka käsitykseni mukaan heijastuu positiivisena vireenä, aktiivisena ja dynaamisena toimintana kaikkien yhteistyökumppaneidemme, seuran ja niin omien kuin vieraspelaajienkin suuntaan. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa kuumimpia kesähellepäiviä lukuun ottamatta. Tuolloinkin toimitusjohtaja raportoi säännönmukaisesti hallitukselle. Tavoitetilasta Eri yhtiöillä ja yhteisöillä on tapana laatia itselleen arvot, visiot ja missiot, joiden merkitystä konkreettiseen, päivittäiseen toimintaan itse asiassa kukaan ei ymmärrä. Tällöin ne tahtovatkin jäädä vain tyhjänpäiväisiksi Internet- sivujen täytteiksi, eikä käytännön toiminnassa niistä tosiasiassa välitetä tai sisäistetä lainkaan. Yhtiömme hallitus kokoontuu vähintään kahdessa vuosittaisessa kokouksessa keskustelemaan pelkästään visiosta eli tavoite- tai tahtotilasta ja sen saavuttamiseksi tarvittavista strategioista eli keinoista. Jotta tuo tavoitetila olisi aina kristallinkirkkaana mielessämme ja myös osakkeenomistajien tiedossa, hallitus päätti kuluvan vuoden kesäkuun kokouksessa ryhtyä suunnittelemaan ja laatimaan kirjallisiksi dokumenteiksi tavoitetilaa 5-10 vuoden päähän. Jokaisen yksittäisen päätöksen niin hallituksessa kuin operatiivisellakin tasolla tulisi viime kädessä perustua hallituksen päättämiin linjauksiin, ja siis viime kädessä osakkeenomistajien tahtoon ja yhtiön kokonaisetuun. Kirjalliset, konkreettiset suunnitelmat tavoitteisiin pääsemiseksi on laadittu tai laaditaan erikseen kentän, rakennusten ja talouden osalta, ja ne ovat jatkuvan tarkastelun ja tarvittaessa päivityksen kohteena, koska toimintaympäristömmekin on jatkuvan kehityksen ja muutoksen kohteena. riittämättömiksi. Näiden laajentamista, kuten myös kokoustilojen ja bägivarastojen muutoksia mietitään ja tarvittaessa konkreettisesti suunnitellaan. Talous Yhtiön talous sinänsä on hyvässä kunnossa. Kassavirta on positiivinen ja rahat riittävät pelikausien välilläkin kattamaan syksyn ja talven kustannukset. Säännöllisten raporttien avulla hallituksella on mahdollisuus nopeasti reagoida mahdollisiin muutoksiin, jotka voisivat vaikuttaa negatiivisesti kassavirtaan. Osakkeenomistajan näkökulmasta osakkaiden vastikkeen tulee olla pienempi kuin vuokrapelioikeuden markkinahinta. Jatkossa vastikkeen ja vuokrapelioikeuden hintaeroa pyritään kasvattamaan eri toimilla osakkeenomistajan eduksi. Samanaikaisesti vastiketuottojen ulkopuoliset tulot pyritään pitämään korkealla tasolla. Ulkopuolisilla tuloilla tarkoitetaan mm. erilaisista yritystapahtumista ja yhteistyösopimuksista kertyviä tuloja. Esimerkkinä uutena innovaationa voidaan mainita kuluneena kesänä hyvän vastaanoton saanut ns. Yritysaamutapahtuma, johon yrityksiä osallistui niin paljon kuin tällä kertaa voitiin ottaa. Lisäksi tavoitteena on lainan mahdollisimman nopea lyhentämisaikataulu, jotta aikanaan edessä oleva hoitovastikkeen korottaminen mahdollistuu ilman kokonaisvastikkeen korottamista. Lopuksi Yhtiön näkökulmasta voimme olla kohtuullisen tyytyväisiä niin talouteen kuin kenttäämme. Tyytyväisyys on kuitenkin vaarallinen tila, jos se johtaa pysähtymiseen. Ainakin hallituksessa vallitsee edelleen innostunut, ideoita ja ajatuksia täynnä oleva ilmapiiri, minkä vuoksi olen varma siitä, että jatkossakin tällä palstalla voidaan kertoa hienoista, uusista hankkeista. Kenttä Yhtiön kenttä pidetään harrastajille sopivana, hyvässä kunnossa ja pelattavuudeltaan selkeänä ja monipuolisena. Kenttää ei siis kehitetä kilpapelaajia tai huippukilpailuja varten, vaikka tavoitteena luonnollisesti on, että meillä on huippukunnossa oleva kenttä. Kentän näyttävyyttä lisätään yksityiskohtien avulla vähitellen. Kentän sisääntuloa ja pihapiiriä kehitetään näyttäväksi. Rakennukset Vuosittaisella huollolla rakennukset pidetään hyvässä kunnossa. Ensisijaisena tavoitteena ei ole laajentaa toimintaa ja rakennuksia ulkopuolisia tai ulkopuolista toimintaa varten, vaan tilojen tarkoitus on tukea perustoimintaa eli osakkaiden pelaamista. Klubitalon nykyiset tilat ovat riittävät päivittäiseen pelitoimintaan, mutta suuremmissa tapahtumissa ja yhteislähtökilpailuissa esim. pukuhuone ja saunatilat käyvät 4

5 Hyvät jäsenet Juhani Elo, Aurinko Golf ry:n puheenjohtaja Lämmin ellei peräti kuuma golf-kesä on ohitettu. Kesän lämpimissä keleissä suoritettuja pelikierroksia muistellen voimme taas lähteä kohtaamaan syksyn ja talven tuiskuja sekä varautua uuteen golf-kauteen, joka odottaa vajaan puolen vuoden päässä. Melkoinen joukko seuramme jäseniä ottaa uuteen kauteen varaslähdön lähtiessään klubimatkallemme huhtikuun alussa. Kaikki varmaan odotamme sitä jännittyneinä, kyseessähän on historiallinen, Aurinko Golf ry:n ensimmäinen klubimatka Portugaliin. Seuran toiminta laajeni menneenä kesänä entisestään, jäsenmäärä kasvoi ja osallistumien kilpailuihin on ollut ennätyksellisen vilkasta. Myös jäsenistön pelikierrosten määrä on lisääntynyt huomattavasti. Erityisen ilahduttavaa on ollut harjoituksiin osallistuvien ja pelaavien juniorien määrän lisääntyminen, junioritoimikunta ja ohjaajat ovat tehneet loistavaa työtä. Myös muissa toimikunnissa on ollut runsaasti toimintaa ja tapahtumia. Tästä kaikille talkoolaisille toimikunnissa lämmin kiitos, näin luodaan klubille hyörinää ja jäsenistölle yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toivottavasti nykyiset puuhanaiset ja -miehet jatkavat ja jaksavat taas ensi vuonnakin puurtaa seuran tehtävissä. Puheenjohtajana harras toiveeni on uusien seuratoimijoiden ilmaantuminen, vapaaehtoisuuteen perustuvan seuran toiminnan pyörittämisessä tarvitaan lukuisia tekijöitä ja kaikille löytyy näissä talkoissa taitojen ja kykyjen mukaista puuhaa. Seuran palkkaaman liikuntakoordinaattorin työstä saatu palaute on ollut pääosin myönteistä ja toimenkuvaa tullaan ensi vuoden aikana muokkaamaan palautteiden ja tarpeiden mukaisesti. Erityisesti toivoisin uusien, golf-harrastustaan aloittelevien jäsenten entistä enemmän hyödyntävän seuran tukemaa jatko-opetusta pelitaitojen kehittämisen apuna. Kevään ja kesän kuuma puheenaihe golf-yhteisöissä ja golflehdissä on ollut Suomen Golf-liiton asettaman työryhmän mietintö ns. sitoutumattomasta pelaamisesta. Asia, jonka eräät golf-vaikuttajat ovat nostaneet suomalaisen golfin kohtalon kysymykseksi. Kysehän on siitä, että melko suuri osa golfaajista ei omista eikä halua omistaa golf-yhtiön osaketta ja täten osallistua kotikenttänsä hoitokuluihin vuosittaista yhtiövastiketta maksamalla. Paneutumatta sen tarkemmin asian taustoihin ja yksityiskohtiin, voi todeta työryhmän esitykseen sisältyvän monia sellaisia ehdotuksia, jotka Aurinko Golf yhteisönä on jo toteuttanut. Täten näkisin tilanteen meillä olevan varsin hyvän enkä henkilökohtaisesti usko raportissa ehdotettujen rajoitusten ja sanktioiden muuttavan tilannetta oleellisesti. Missään nimessä näillä rajoituksilla ei saisi vaikeuttaa golfin aloituskynnystä eikä pelaamista, eikä myöskään estää pääsyä golf-yhteisöjen jäseneksi. Pelaamiseen ja kotikenttään sitoutumiseen liittyviä ongelmia ratkottaessa kenttää hallitsevan yhtiön ja golf-seuran välinen yhteistyö on ratkaisevassa asemassa, näkisin että meillä tilanne on vähintäänkin hyvä, jopa erinomainen. Osake-omistuksen mielekkyyden yksittäisen golfarin kohdalla ratkaisevat viime kädessä taloudelliset seikat ja omistukseen liittyvät hyödyt. Uskon että Suomen Golfliiton liittovaltuusto pystyy tekemään asiassa sellaisia ehdotuksia ja päätöksiä, jotka hyödyttävät sekä yksittäistä golfaajaa että golf-yhteisöjä. Kiitän kaikkia AGN ry:n jäseniä ja myös AGN Oy:n osakkaita ja toimihenkilöitä kuluneesta kaudesta ja toivotan kaikille Rauhaisaa Joulun odotusta ja Onnea Uudelle Vuodelle, Joulupukki toivottavasti on huomannut kaikkien golf-yhteisömme jäsenten kiltteyden ja ahkeruuden ja tuo kaikille runsaasti, erityisesti golfiin liittyviä lahjoja. 5

6 Pitkä, kuuma kesä Hanna Järvinen, Ladykapteeni Saimme kokea yhden historian lämpimimmistä kesistä. Se jää varmaan kaikkien mieleen kuumana ja aurinkoisena. Toivon, että kaikille jäi mukavia muistoja yhteisistä peleistä ja tapahtumista. Naisten toiminta oli aktiivista kesän ajan ja kertaamme tässä mitä kaikkea tuli tehtyä. Naistenilta 4.5. Klubiravintola oli ääriään myöten täynnä. Yli 80 iloista naista osallistui kauden avajaistapahtumaan. Tilaisuudessa tutustuttiin viineihin, nautittiin hyvää ruokaa, katseltiin muotinäytöstä, saatiin tietoisku silmien suojaamisesta ja pelistrategiasta sekä tehtiin edullisia hankintoja Pro Shopista. Naisten sunnuntai vietimme valtakunnallista Naisten Sunnuntaita, teemalla Hyvä mieli, parempi tulos. Tapahtumaan osallistui 31 naista, jotka jumppasivat itsensä lämpimäksi Johanna Ahdin johdolla. Sen jälkeen pelattiin 9 reiän leikkimielinen pistebogikisa. Kierroksen jälkeen syötiin Klubilla ja ratkoimme sääntötehtäviä. Tilaisuuden lopuksi tutustuttiin Energetix-koruihin. Mimmit liikkeelle Mimmit liikkeelle-teemalla pelattiin kesän aikana kerran kuukaudessa naisten omia kierroksia. Tarkoituksena oli tutustuttaa naisia toisiinsa ja pelata naisryhmissä. Ystävyysseuratoiminta Tänä vuonna kutsuimme vieraaksemme Uudenkaupungin naiset. Helteisen päivän tapahtumaan osallistui 18 naista. Naisten lähipelikilpailu Lähipelikilpailu oli hauskaa yhdessäoloa, leikkimielistä kisailua erilaisilla lähipelirasteilla. Rasteina oli putti-, chippi ja pitchitehtäviä. Kilpailun jälkeen oli palkintojen jako ja pieni iltapala. Samalla tutustuttiin Ilo-koruihin. Perhegolf-tapahtuma Naistoimikunta järjesti yhdessä Junioritoimikunnan kanssa Perhegolf-tapahtuman. Se oli suunnattu 8 16 vuotiaalle juniorigolfarille ja heidän vanhemmilleen. Pelimuotona oli paripeli Greensome, joka pelattiin Ysi+ kentällä. Kierroksen jälkeen syötiin lounas ja jaettiin palkinnot. Tilaisuuden palaute oli erittäin positiivinen ja pyydettiin, että vastaava kilpailu olisi useamman kerran kaudessa. Klubivierailu Naiset tekivät klubivierailun Kultaranta Golfiin. Tilaisuuteen osallistui 25 naista. Birdie-puu Naisten pukuhuoneessa olevaan Birdiepuuhun kerättiin kesän mittaan merkintöjä kotikentällä tehdyistä birdeistä. Näitä tehtiinkin yli 80 kauden aikana. Eclectic-taulu Ensimmäistä kertaa kerättiin ihannetuloskierrosta kesän aikana. Tauluun merkittiin täysien kierrosten parhaat väylätulokset ja loppukaudesta oltiinkin jo alle parin tuloksissa. Ihannetuloksen kerääminen oli erittäin suosittua naisten keskuudessa. Kilpailutoiminta Tähän kauteen mahtui paljon kilpailutoimintaa. Naisilla oli kaksi viikkoturnausta, joissa oli kummassakin seitsemän osakilpailua. Naiset osallistuivat senioreiden viikkoturnaukseen ja heillä oli oma reikäpeliturnauksensa. Naiset osallistuivat myös ahkerasti seuran mestaruuskilpailuun. Naisilla oli edustus seuran V-S senioriliigajoukkueessa. Satu Sinkkola pelasi itsensä Cloria Lady Cupin loppukilpailuun, muu Suomi vastaan Uusimaa. Siitä onnittelut hänelle. Ympärivuotinen toiminta Kannattaa muistaa, että seuran toiminta on nykyään ympärivuotista. Viime talven aikana pidettiin kuntoa yllä naisten jumpilla. Ensi talvena toiminta jatkuu siten, että harjoituksia on sekä jumppa- että kuntosalissa. Jumpat ovat Kultaranna koululla torstaisin ja kuntosali Suopellon koululla torstaisin Ohjelma vaihtuu neljän viikon välein paikasta toiseen. Kannattaa tarkistaa ajat ja paikat seuran kotisivuilta. Vaihtelulla pyritään monipuolistamaan harjoittelua. Kiitoksia kaikille, jotka olette panoksellanne olleet auttamassa aktiivista toimintaa. Oikein hyvää loppuvuotta ja leppoisaa talvea kevättä odotellessa. 6

7 Katse kevääseen Jukka Luotonen, Kapteeni Aurinkoinen golfkesä on taas takana huimine pelisuorituksineen. Ei voi kun ihmetellä mistä niitä ihmisiä oikein tulee, kun jäsenmäärät ja kierrosmäärät vain jatkavat kasvuaan. Tämä on tietenkin iloinen asia kaikille golfharrastajille; ei tarvitse yksin olla kenttää kiertämässä. Pelikierrokset sujuivat kentällämme vähintään kohtuullisesti lisääntyneistä kierroksista huolimatta. Tästä tietenkin kunnia kuuluu meille kaikille kentänkiertäjille, ja toivon että suunta pysyy jatkossakin samanlaisena. Vielä on kuitenkin kehitettävää jälkien korjaamisissa erityisesti lyöntipaikoilla ja griineillä. Lyöntijälkien ja alastulojälkien korjaaminen opetetaan golffarille jo alkeiskurssilla, ja sen taidon luulisi kehittyvän muun pelitaidon mukana. Välillä kentällä kuitenkin näytti vähän muulta. Nämä ovat tärkeitä asioita, ja toivon, että nämä muistutukset menevät perille vaikka näitä asioita ohjeistetaan varmasti taas kevään lehdessä. Kesän saldona oli yli kierrosta yhteensä kahdella kentällämme. Lisäksi kurssi, ja harjoittelutoiminta, niin päästään yli kävijämäärään Aurinko Golfin alueella kesän aikana. Seuramme on jäsenmäärältään nousut kesän aikana alueen suurimmaksi golf-seuraksi, josta tietenkin voimme olla ylpeitä. Toistaiseksi olemme pystyneet tarjoamaan erilaisia tapahtumia, kurssitusta ja pelikierroksia kaikille halukkaille, mutta entä tulevaisuus? Pääkentän kierrosmäärä maksimi Suomen olosuhteissa liikkuu hieman kierroksen yläpuolella. Suurin piirtein sama määrä kierroksia tietenkin mahtuu Ysi+ kentälle. Kentällemme on yhteensä 1000 pelioikeutta, joten ollaan tilanteessa, jossa jokaiselle seuramme jäsenelle ei pelioikeutta ole enää tarjolla. Jäsenistön tasoituksista voi päätellä (noin 1100 alle 40 tas), että lähes kaikille aktiiviharrastajille kuitenkin pelioikeus riittänee Vielä ensi kesänä kuitenkin kurssitetaan uusia pelaajia arviolta 150, ja ensi kesänä jäsenmäärämme on todennäköisesti jo yli Haluan tuoda esiin nämä faktat, ettei keväällä kenellekään tule yllätyksenä, jos pelioikeutta ei ole enää kellään vuokrattavana ja pelaamaan tekee mieli. Seuramme panostaa edelleen vahvasti jäsenistön pelitaidon kehittämiseen, ja opetusta on tarjolla talvisina kuukausinakin Leaf-areenan lyöntihallissa. Käyttäkää ihmeessä näitä mahdollisuuksia hyväksenne, samoin kuin toimikuntien sisäliikuntavuoroja, niin on paljon mukavampi tarttua golfmailan varteen taas keväällä kun kenttä avautuu eli KATSE KE- VÄÄSEEN! 7

8 KOKOUSKUTSU Aurinko Golf Oy:n Varsinainen syysyhtiökokous Aurinko Golf Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään Aika Torstaina kello Paikka Naantalin lukion auditorio, Vadstenanpolku 4, Naantali 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä 6. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta 7. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 8. Päätetään hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruus ja niiden periminen 9. Valtuutetaan hallitus tarvittaessa päättämään vuoden 2011 rahoitusvastikkeen lainanlyhennyksen osuuden rahastoinnista 10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 11. Kokouksen päättäminen. Aurinko Golf Oy, Hallitus Ilmoittautuminen Aurinko Golf Oy:n varsinaiseen syysyhtiökokoukseen alkaa kokoustilan ovella klo Mahdolliset valtakirjat esitetään ilmoittautumisen yhteydessä. KOKOUSKUTSU Aurinko Golf ry:n syyskokous Aurinko Golf ry:n jäsenet kutsutaan syyskokoukseen, joka pidetään Aika Torstaina kello Paikka Naantalin lukion auditorio, Vadstenanpolku 4, Naantali 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja 9. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle, vastuualueet: Hanna Järvinen, naistoimikunta Jukka Luotonen, kapteeni Harri Waltari, kilpailu- ja tasoitustoimikunta Ossi Väänänen, junioritoimikunta 10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 11. Päätetään seuran edustajista niissä yhteisöissä ja järjestöissä, joissa seura on jäsenenä 12. Kokouksen päättäminen Aurinko Golf ry, Johtokunta Talousarvio Aurinko Golf Oy TUOTOT Hoitovastiketuotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Kenttien hoitokulut Henkilöstökulut Muut kulut KULUT YHTEENSÄ POISTOT LIIKEVOITTO (-TAPPIO) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitusvastike, koron osuus Korkokulut Muut rahoitustuotot RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 0 0 VOITTO (-TAPPIO) LAINAN LYHENNYKSET VASTIKKEET A-osake: Rahoitusvastike, lyhennys 294,22 Rahoitusvastike, korko 55,78 Hoitovastike 180 B-osake Rahoitusvastike, lyhennys 588,44 Rahoitusvastike, korko 111,56 Hoitovastike 360 Pelioikeuden käyttömaksut A-osake: 100 B-osake: 200 Vastikelaskun kokonaisumma A-osake 630, B-osake Talousarvio Aurinko Golf ry TUOTOT Jäsen- ja liittymismaksut * Avustukset Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Palkat ja hallinto Jäsenmaksut golfliittoon Junioritoiminta Kilpailutoiminta Klubitoimikunta/seuratoiminta Senioritoimikunta Naistoimikunta Tiedotustoiminta KULUT YHTEENSÄ YLI-/ALIJÄÄMÄ *Jäsenmaksujen perusteena aikuiset 80e, juniorit 40e, liittymismaksu 50e. Aikuisjäsenmaksun korotusta (5e) ei esitetä vuosikokoukselle mikäli golfliiton liittovaltuusto ei päätä nostaa golfliitolle maksettavaa korvausta. 8

9 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Johtokunta Seuratoiminnan tavoitteena on järjestää laadukasta ympärivuotista seuratoimintaa kaiken tasoisille ja ikäisille jäsenille. Pyritään lisäämään jäsenistön lajiosaamista sekä sääntö- ja etikettituntemusta. Tavoitteena on luoda golfyhteisö, joka tuntee kentän ja sen ympäristön omakseen, tuntee ja sisäistää golfetiketin sekä hallitsee golfkentällä ja ympäristössä toimimisen. Jäsenistö on oikealla tavalla ylpeä kentästään ja yhteisöstään, osallistuu yhteisiin tapahtumiin ja viihtyy kentällä ja klubitiloissa sekä huolehtii omalta osaltaan kentän, harjoitusalueiden ja klubirakennuksen viihtyisyydestä. Seura tavoittelee vuoden 2011 aikana 150 uutta jäsentä. Toiminnat toimikunnittain: Junioritoimikunta Toiminnassa tullaan tavoittelemaan edelleen juniorien määrällistä kasvua, sekä osallistujien sitoutumista toimintaan. Eritasoisille junioreille tarjotaan laadukasta valmennusta ja ohjausta ympärivuotisesti. Junioreille järjestetään omaa kilpailutoimintaa sekä kannustetaan junioreita osallistumaan golfliiton kilpailutoimintaan. Kehitetään kilpailutoimintaan tähtäävää valmennusta. Tavoitteena on kasvattaa vastuullisia, hyvin käyttäytyviä ja tavoitteellisia nuoria ja hyviä golffareita sekä antaa heille mahdollisuus mukavan elinikäisen harrastuksen harjoittamisesta aina kilpatasolle saakka. Kilpailu- ja tasoitustoimikunta Toimikunta järjestää kattavan kilpailutoiminnan määrällisesti, laadullisesti ja sisällöllisesti. Seuran sisäisten ja avointen kilpailujen organisointia jatketaan. Jäsentasoitusten ylläpito järjestetään yhdessä Oy:n kanssa. Pyritään järjestämään golfliiton alaisen kilpailusarjan osakilpailu. Naistoimikunta Toimikunta järjestää naisille erityyppisiä tapahtumia naisten illoista kilpailutapahtumiin. Naisjäsenten peli- ja sääntöosaamista kehitetään opetustapahtumien avulla. Järjestetään peliretkiä naapurikentille vastavierailuperiaatteella. Uusia naisjäseniä pyritään saamaan toimintaan mukaan. Toimintaa järjestetään ympärivuotisesti. Senioritoimikunta Osallistutaan omalla joukkueella alueelliseen senioriliigaan. Järjestetään senioreille omaa kilpailutoimintaa ja kannustetaan jäseniä osallistumaan golfliiton kilpailutoimintaan. Opetustapahtumien avulla tarjotaan seniorijäsenille mahdollisuus kehittyä harrastuksessa. Suunnitellaan vierailuja lähialueen kentille. Toimintaa järjestetään ympärivuotisesti. Klubitoimikunta/seuratoiminta Järjestetään kenttätalkoot ja avajaiskilpailu keväällä, juhannuskilpailu kesällä ja kauden päättäjäiset syksyllä. Jäsenille järjestetään kattavasti opetustoimintaa teemaopetusten ja harjoitusryhmien muodossa. Kehitetään uusien harrastajien sääntö- ja etikettikoulutusta. Järjestetään jäsenistölle sääntökoulutusta ja pyritään osaltaan vaikuttamaan pelin sujuvuuteen kentällä. Järjestetään seuramatka keväällä Portugaliin. Toimintaa järjestetään ympärivuotisesti. Taloustoimikunta Toimikunnan tarkoituksena on seurata seuran talouden kehittymistä ja arvioida toiminnan taloudellista vaikuttavuutta. Toimikunta pyrkii hankkimaan rahoitusta puhtaasti seuratoimintaan liittyviin tapahtumiin. Asiakastyytyväisyys Kyselytutkimus 2010 Suosituimmat vastaukset kysymyksiin Asia, joka on Aurinko Golfissa niin hyvin ettet halua sen muuttuvan: - Rento ja hyvä ilmapiiri - Asiakaspalvelu - Kenttä ja sen kehittyminen Asia, jonka haluaisit muuttuvan: - Pelinopeus ja pelin sujuvuus - paljon ehdotuksia yksittäisistä kentän kehityskohteista 9

10 Kilpailut 2010 Talkookilpailu miehet 1. Tuomas Pekonen 2. Jukka Virtanen 3. Tuomas Virusmäki naiset 1. Tarja Ruohonen 2. Ann-Mari Laine 3. Anitta Robertsson Kauden avajaiskisa miehet 1. Simo Haavisto 2. Ari Lokka 3. Jari-Pekka Kärkkäinen naiset 1. Anitta Robertsson 2. Satu Sinkkola 3. Hanna Järvinen Defa viikkokilpailu Kokonaiskilpailu miehet 1. Ilkka Luotokari 2. Anssi Seikola 3. Pekka Haavisto naiset 1. Hanna Järvinen 2. Tiina Rinne-Kylänpää 3. Reija Lindgren juniorit 1. Miro Vesterinen 2. Jere Kantonen 3. Simo Haavisto Jacobs Creek viikkokilpailu Kokonaiskilpailu miehet 1. Ari Vihersaari 2. Ilkka Luotokari 3. Mika Nieminen naiset 1. Hanna Järvinen 2. Jaana Salo 3. Lea Tuomisto juniorit 1. Simo Haavisto 2. Aapo Tavio 3. Juho Renvall Seuran mestaruus miehet Antti Äijö 2. Antti Ahti 3. Jukka Virtanen naiset Satu Sinkkola 2. Hanna Järvinen 3. Sinikka Selänne juniorit Juuso Kivikoski 2. Sami Santaluoto 3. Valtteri Tikakoski Reikäpelit miehet 1. Antti Ahti 2. Keijo Vihmanen naiset 1. Seija Lehtonen 2. Aulikki Mäntylä juniorit 1. Jonne Mikola 2. Joonas Kautto seniorit 1. Sinikka Selänne 2. Keijo Vihmanen joukkueet 1. Tuomas Ellilä& Keijo Vihmanen 2. Juuso Kivikoski& Petteri Värränkivi Senioreiden viikkokilpailut Kokonaiskilpailu 1. Hanna Järvinen 2. Timo Harjula 3. Timo Lahtinen Scratch viikkokilpailut Kokonaiskilpailu 1. Matti Salmi 2. Tuomas Ellilä 3. Jussi Kaksonen Jämerä Open Markus Koivusaari 2. Anssi Seikola 3. Mikko Ruohonen Ysi+ kilpailu Topi Rantanen 2. Jyrki Saarela 3. Samu Lipponen Ilmarinen Ladies & Gentleman Golf Tour Keijo Vihmanen & Reijo Peltonen 2. Martti Nurmi & Raisa Nurmi 3. Antero Salama & Tiina Salama Naantali Spa Tour Lyöntipeli hcp 0-18,4 1. Tarmo Hahto 2. Satu Sinkkola 3. Kari Kuisma Pistebogey 18, Jori Laine 2. Tommi Kekola 3. Jari Lampinen Juhannuksen 3 mailan kisa Etuysi 1. Pekka Haavisto & Simo Haavisto 2. Karo Kymäläinen & Mika Vainio 3. Mika Nieminen & Kari Salmi Takaysi 1. Fredrik Pernell & Daniel Pernell 2. Reijo Peltonen & Sami Sinkkonen 3. Jukka Haataja & Matti Notkola Specsavers Open Lyöntipeli hcp 0-18,4 1. Mika Kalpamaa 2. Mia-Mari Reponen 3. Mika Nieminen Pistebogey 18, Kari Koskinen 2. Joonas Kautto 3. Ville Nyholm MonaLisa Open Avio-/avoparit 1. Mari Jussila & Petri Aaltonen 2. Esa Laakso & Marjut Suokanto 3. Aulis Lahti & Eija Lahti Juniorit 1. Heikki Jutila & Juho Renvall 2. Robertsson Kristian & Alex Kiviniemi Sekaparit 1. Fredrik Pernell & Daniel Pernell 2. Mikko Herrala & Jani Kaatiala 3. Eveliina Kallio & Markku Mäntylä Cutter & Buck Open Pistebogey 0-18,4 1. Petteri Värränkivi 2. Erkki Ranki 3. Ilkka Luotokari Pistebogey 18, Heikki Jutila 2. Ville Nyholm 3. Martti Heinonen Hartwall Open Heikki Mäntylä & Katja Mäntylä 2. Tiina Kirsilä & Jukka Virtanen 3. Sami Hannula & Jari Mannevuo Leaf Areena Open Lyöntipeli hcp 18,4 1. Pasi Kallio 2. Mika Nieminen 3. Aleksi Tuokko Pistebogey 18, Mikko Ruoho 2. Jyrki Saarela 3. Vanhatapio Jani Ukko-Pekka Scramble Ilkka Luotokari & Lauri Rantala 2. Hannu Kantonen & Jere Kantonen 3. Daniel Pernell & Henri Routila Berner Scramble Daniel Pernell & Henri Routila 2. Mika Nieminen & Kari Salmi 3. Karri Keskitalo & Ilkka Luotokari 10

11 11

12 Aurinko Golf Talousterveiset seuran puolelta! Jukka Virta, Talous- ja markkinointitoimikunta Osa-alueiden keskiarvot 2 Seuravalmennus Tätä kirjoittaessa mieli palaisi kovasti vielä kentälle, sillä ilmassa on jo syksyn jälkiosan hajua: se tietää vääjäämättömästi myös golfkenttämme sulkeutumista, ensin huoltotoimenpiteitä, sitten talviunia varten. Syksy on myös se aika vuodesta kun golfseuran tilillä tapahtuu : liitto kerää seuroilta jäsenmääriin perustuvat maksunsa ja samoihin aikoihin saapuvat myös monet muut kesän aikana toiminnasta kertyneet laskut eräpäiväänsä. Samoin koittaa aika maksaa Oy:lle sen tuottamista palveluista. Aurinko Golf ry:n osalta voidaan todeta, että olemme kyvykkäitä ja halukkaita maksamaan jäsenillemme järjestämästämme monipuolisesta toiminnasta koituneet kustannukset. Tavoitehan on, että seura palvelee monipuolisesti ja laaja-alaisesti jäseniään junnusta vaariin, kaveriporukassa viihtyvästä viikonloppukisailijaan. Eri toimikuntiemme kertomuksista on nähtävissä näiden tavoitteiden toteutuminen jopa esimerkillisellä, ja vähimmilläänkin vertailukelpoisella tasolla. Laajan toiminnan mahdollistaa terve taloudellinen tausta Kentän kunto ja hyvä yhteistyö Oy:n kanssa. Oy:hän huolehtii jäsenillemme paisti kenttäfasiliteeteistä, myös erilaisista palveluista kuten vaikkapa tasoitusten ylläpidosta niin ohjelmistojen kuin henkilökunnankin osalta. Näistä meidän tulee luonnollisesti suorittaa korvaus. Samalla se lähentää Oy:tä ja Ry:tä ja vähentää sen merkitystä, kumman tilille mahdolliset positiiviset aktiviteetit realisoituvat. Jäsenmäärämme kasvu luo omalta osaltaan merkittävää pohjaa tekemiselle. Seura on velaton ja näin se tulee johtokunnan suunnitelman mukaan olemaan jatkossakin: jäsenille järjestetään kaikki se mahdollinen, kehittävä ja hauska toiminta, mikä tapahtuu kassavirtojen puitteissa. Tarkoitus ei myöskään ole seuran puolelle luoda merkittäviä puskureita, koska perustellumpaa Kokonaiskeskiarvo: 3.75 on järjestää toiminta niille jotka siitä kulloinkin liittymis- ja jäsenmaksujensa muodossa Pelaaminen vuosittain maksavatkin. Seuran taloudellisella puolella merkittävin tekijä 2011 tulee olemaan aikuisliikuntakoordinaattorin palkkatuen päättyminen. Tältäkin osalta meillä on hyviä uutisia: tuki päättyy mutta toiminta jatkuu entisellään, jopa päinvastoin sillä jatkossa miehen palveluksia voidaan käyttää entistäkin laajemmalla sektorilla. Summa summarum: vaikka sään haltijoiden puolesta tuleekin jäsenillemme ikäviä uutisia niin taloustoimikunnan viesti on aurinkoa, poutaa ja mielenrauhaa! Golf ueiden keskiarvot 1 5=erinomainen, 4=hyvä, 3=tyydyttävä, 2=välttävä, 1=huono) Aurinko Golf Osa-alueiden keskiarvot 1 Kokonaiskeskiarvo: 3.49 (Skaala: 5=erinomainen, 4=hyvä, 3=tyydyttävä, 2=välttävä, 1=huono) Kentän kunto Kokonaiskeskiarvo: 3.93 Pro Kokonaiskeskiarvo: 3.54 ProShop Kokonaiskeskiarvo: 3.75 Kokonaiskeskiarvo: 3.52 Ravintola Pelaaminen Kokonaiskeskiarvo: 3.88 Kokonaiskeskiarvo: 3.52 Ravintola 12 4

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle.

Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle. 14.12.2009 Tervehdys Klubilaiset! Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle. Kauden viimeinen

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista Lahden Golf Oy Syyskokous 29.11.2016 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Osanottajat, kokouksen laillisuus,

Lisätiedot

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN.

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. MEILLÄ JUNIORIT SAAVAT HYVÄT EVÄÄT GOLFIIN! Tule kokeilemaan golfia lajia, jossa saat nauttia ulkoilmasta kavereiden seurassa. Espoon Golfseura on Golfliiton

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

N= N=367

N= N=367 Master Golf Jäsentyytyväisyystutkimus vertailu 2010 vs 2011 14.10.2011 2010 N=517 2011 N=367 (vastaamisen aloittaneet) 1 Taustatiedot 2010: 2011: Vastaajan sukupuoli Ikäjakautuma Olen Masterin Tasoitus

Lisätiedot

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 9.2.2016 1. Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittely 1.1 Osaketilanne 31.12.2015 1.2 Tunnusluvut 1.3 Tuloslaskelma 2015 1.4 Tase 2015 1.5 Yhteenveto talouden tunnusluvuista 1.6

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2012 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen@wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Antti Mäkelä antti.makela@wgcc.fi

Lisätiedot

Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Talousarvio 2013 Tulot Kpl Yks.hinta Yhteensä Jäsenmaksut aikuiset 630 60 37800 Jäsenmaksut nuoret 25 36 900 Jäsenmaksut juniorit 60 24 1440 Liittymismaksut

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Vierumäki Golf Oy OSAKASKIRJE Nro 1/2014 Vierumäki Golf Club Oy

Vierumäki Golf Oy OSAKASKIRJE Nro 1/2014 Vierumäki Golf Club Oy 1 Vierumäki Golf Oy OSAKASKIRJE Nro 1/2014 Vierumäki Golf Club Oy Caddiemasterin toimisto ja ajanvaraus Nettivaraus Tasoitusrajat Valvonta Caddiemasterit työskentelevät aiempaan tapaan Classic-, Coach-

Lisätiedot

1. SENIORITOIMIKUNNAN TAVOITTEET & TOTEUTUMINEN

1. SENIORITOIMIKUNNAN TAVOITTEET & TOTEUTUMINEN S E N I O R I T O I M I K U N T A 10.10.2016 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 1. SENIORITOIMIKUNNAN TAVOITTEET & TOTEUTUMINEN o järjestää senioreille toimintaa klubilla & kentällä Tätä hyvää oli enemmän

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Golfyhteisön strategiaa vuosille 2016-2020 on valmisteltu vuoden 2015 aikana seuran ja kenttäyhtiön hallitusten sekä toimihenkilöiden muodostamalla

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2013 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen(at)wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Miikka Heinonen miikka.heinonen(at)wgcc.fi

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Syyskokous Esityslista

Syyskokous Esityslista Lahden Golf Oy Syyskokous 27.11.2013 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005

Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005 Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005 Tutkimus tehdään opinnäytetyönä Suomen Golfliitto ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa otoksella Suomen Golfliiton

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Golf-toimintaa Koneen ja Konecranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille

Golf-toimintaa Koneen ja Konecranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille Golf-toimintaa en ja cranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille Uutiset Edelliset uutiset 7.3.2011 KoKe-mestaruuskisa sunnuntaina 12.6.2011 5.3.2011 Vuokraa Hyvinkään pelioikeus Klikkaa linkkiä. Tapahtumat

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

SEA GOLF RÖNNÄS. Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN. Toimintakausi 2011

SEA GOLF RÖNNÄS. Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN. Toimintakausi 2011 SEA GOLF RÖNNÄS Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN Toimintakausi 2011 Senioritoimikunta v 2011 Vastuualueet Puheenjohtaja: Jami Ihalainen - Yhteyshenkilö hallitus / piiri ja UAS-seniorit Jäsenet: Eki Stenberg

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Pelisääntökyselyn uudistaminen

Pelisääntökyselyn uudistaminen Pelisääntökyselyn uudistaminen Yhteistyössä KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Analysoitu keväisen yhteenvedon perusteella Huomioitu erityisesti runsaat avoimet vastaukset. Kommentit, ajatukset, ehdotukset

Lisätiedot

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä 1 Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04 Kokouspaikka: Liikuntahallin kokoustila 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 ntarkastajien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kauden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy kentän viime kausina saavutetun hyvän pelikunnon ylläpitämiseen ja palveluiden sekä viihtyvyyden kehittämiseen. Talous Hoitovastikkeeksi

Lisätiedot

Tarinaharjun Golf Oy V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio , klo 19.00

Tarinaharjun Golf Oy V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio , klo 19.00 Tarinaharjun Golf Oy V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Hotelli Puijonsarvi, Kuopio 26.11.2015, klo 19.00 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit Vanhempainkokous 19.4.2012 E-00 POJAT -> D2 juniorit Käsiteltäviä asioita Kausi 2012-2013 Joukkueiden vastuuhenkilöt Toiminta tulevalla kaudella 2012-2013 D2-junioreiden Pelimaailma Operaatio pelisäännöt

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014 FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana kesän peleihin Markku Gardin 1.4.2014 Mentaalitarinoita "Peliä edeltävänä iltana makaan vuoteessani ja kuvittelen mielessäni, kuinka teen maalin ja kuinka pelaan hyvin.

Lisätiedot

Toukokuu 2016 VIERUMÄEN GOLFSEURAN TIEDOTE 30.4.2016 CADDIE MASTER KILPAILUJA

Toukokuu 2016 VIERUMÄEN GOLFSEURAN TIEDOTE 30.4.2016 CADDIE MASTER KILPAILUJA Toukokuu 2016 VIERUMÄEN GOLFSEURAN TIEDOTE 30.4.2016 CADDIE MASTER Classic caddie master 9-17, 4.5. alkaen 8-18, 14.5. alkaen 7-18 Cooke caddie master 8-17 Back office (ajanvaraus) 9-17 Kenttien ja caddiemasterin

Lisätiedot

Tiedote 1/ elokuuta 2015

Tiedote 1/ elokuuta 2015 Keilakausi alkaa - Wjuhuu! Monenlaista säätä on tänä kesänä saatu kokea. toivottavasti omat suunnitelmasi ovat onnistuneet, säistä huolimatta. Keilailukausi alkaa, helteistä huolimatta. Olette valinneet

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE YLEISTÄ Club Finlandia Golf ei ole mihinkään kansalliseen liittoon kuuluva virallinen golfseura, vaan epävirallinen yhdistys, joten järjestämämme

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA ESITYSLISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 2.2 Valitaan kaksi

Lisätiedot

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008 PÄIVÄKIRJA 26.5.2008 Tyttöjen kausi päättyi muutaman viikon takaisiin harrastesarjojen SM-kisoihin Jyväskylässä. Sijoitus oli hienosti neljäs, tosin harmittavasti 0.05 pisteen päässä pronssi mitalista.

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous 22. 23.10.2016 Vesalan kurssi- ja leirikeskus, Vesalantie 136, Vesanka A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 22. 23.10.2016 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan.

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan. Jäsenkirje 2/12 SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE Hyvät Ravinaiset Kesä on jo takanapäin, mutta voimme vielä muistella hienoja Mikkelin kuninkuusraveja ja muita tapahtumia. Syksy on tullut

Lisätiedot

Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6)

Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6) Lahden Golf ry KILPAILUTOIMIKUNTA 1(6) Johdanto... 2 1. Tavoitteet... 2 a. Ote Lahden Golf ry:n strategiasta:... 2 b. Toimenpiteet määrätään vuosittain normaalin vuosisuunnittelun yhteydessä, esimerkkejä

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010

KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 KAUPUNKIOTTELU LAPPEENRANTA 2010 Tervetuloa 26. kaupunkiotteluun 3.-4.9.2010 Lappeenrantaan Itä-Suomen kaikki golfseurat ja lisäksi kaksi aikaisemmin mukana ollutta golfseuraa on kutsuttu 26:een golfseurojen

Lisätiedot

(kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien kohdalla)

(kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien kohdalla) Kutsu Jyväskylän Kirin junioreiden vanhemmille Junioreiden yleiseen kokoukseen sekä Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n vuosikokoukseen (kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit:

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: Juniori- ja valmennustoimikunta Juniori- ja Valmennustoiminnan jakautuminen eri tasoryhmiin ja toiminnan yleisperiaatteet vuodelle 2013: 1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: 1.1. Ryhmä 1, Valiopelaajat 1.1.1.

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 30.11.2008 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA -------------------------------------------------------------------------------------------------- ESITYSLISTA 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI 2016 Hyvää kesää 2016 seniorit Tervetuloa mukaan senioritoimintaan ja nauttimaan golfista. Tänä vuonna saadaan Aulanko golfiin uudet kotisivut, joista löytyy senioreille

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009

Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009 -95 Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009 1. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Tehtävä Nimi Aktiivisuus Jatkaa/Ei jatka (lopettamiset) Vastuuvalmentaja Jukka Nykänen 10 J Valmentaja Harri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

VUODEN 2016 ORIMATTILAN MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA JOUKKUEIDEN PALKITSEMINEN

VUODEN 2016 ORIMATTILAN MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA JOUKKUEIDEN PALKITSEMINEN VUODEN 2016 ORIMATTILAN MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA JOUKKUEIDEN PALKITSEMINEN Kaupunki palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat ja joukkueet. Urheiluseuroja on pyydetty toimittamaan esitykset perusteluineen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013

Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013 Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry 1 Lounais Suomen Ajokoirayhdistys ry. Vuosikokous 2013 PÖYTÄKIRJA Aihe Lounais - Suomen Ajokoirayhdistyksen vuosikokous 2013 Aika 14.03.2013 klo 18.00 Paikka Ravintola

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

HooGee Tiikerit 2004. Vanhempainilta 11.4. 2012

HooGee Tiikerit 2004. Vanhempainilta 11.4. 2012 HooGee Tiikerit 2004 Vanhempainilta 11.4. 2012 Kevään toiminta Treenejä: Tiistaisin Myntinsyrjässä ja Niittykummussa huhtikuun loppuun La 10-11 Matinkylän uudella tekonurmella Toukokuun alusta to klo 17/17.30-18.30

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu Helsingissä Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 21. 22.11. Helsingissä Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 21. 22.11.2015. Lauantaina järjestetään Urheilufoorumi ja lajiseminaarit

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

Seuran talous on hyvässä kunnossa kahden aiemman vuoden voitollisen tuloksen ansiosta.

Seuran talous on hyvässä kunnossa kahden aiemman vuoden voitollisen tuloksen ansiosta. KANKAISTEN GOLF ry Masku 25.01.2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Seuran toiminta tapahtuu hallituksen koordinoimana toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien puheenjohtajat ovat hallituksen jäseniä.

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Vuorojenjakoperusteet, kausi Jaakko Sundquist

Vuorojenjakoperusteet, kausi Jaakko Sundquist Vuorojenjakoperusteet, kausi 2017 Jaakko Sundquist Taustaa Seuran harjoitusvuorojen jako on TPV:n kaltaisessa isossa seurassa aina vaikeaa Joukkueita on tällä hetkellä 25 Tavoitetilanne on jakaa näille

Lisätiedot