Sisältää kutsut syyskokouksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältää kutsut syyskokouksiin"

Transkriptio

1 Aurinko Palsta Aurinko golfin jäsen- ja osakaslehti 2 10 Sisältää kutsut syyskokouksiin Kilpailutulokset Tyytyväisyyskyselyn tulokset

2 varaa nyt! Aurinko Golfiin Naantaliin kauden 2011 pelioikeus Nyt vielä vanhaan hintaan 695,- PELIOIKEUKSIA RAJATTU MÄÄRÄ, VARMISTA HETI PÄÄSYSI VARSINAIS-SUOMEN PARHAALLE KENTÄLLE! myynti: aurinkogolf Yhteystiedot: puh Maksuehdot: 350,- varattaessa, 345,

3 Toimitusjohtajan terveiset Antti Ahti, Toimitusjohtaja Kasvu jatkuu Aktiivinen kausi on takana ja on aika luoda lyhyt katsaus menneeseen. Pelitoiminta oli aktiivista pelikierrosten kokonaismäärän kasvaessa 15% viime kaudesta. Pääkentän osalta kasvua oli 23%. Kasvu johtui pääosin omien pelaajien kierrosten lisääntymisestä. Vieraspelaaminen pysyi suunnilleen viimevuotisella tasolla. Merkittävää oli huomata jäsenten kasvanut kiinnostus kilpailutoimintaa kohtaa. Kauden kilpailut olivat pääsääntöisesti täynnä jo ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Seuran jäsenmäärä jatkoi edelleen huikeaa kasvuaan. Seuran jäsenmäärä lisääntyi kauden aikana 398 jäsenellä. Kasvu oli Suomen seuroista kolmanneksi suurinta. Uudet jäsenet ovat edelleen pääasiassa uusia harrastajia. Jonkin verran tapahtuu siirtymää lähiseuroista. Nykyisellä jäsenmäärällä 1869 olemme Lounais-Suomen alueen suurin seura. Merkittävää on, että jäsenmäärästä alle 100 jäsentä on Turun alueen ulkopuolelta. Taloudellisesti kausi sujui hyvin, jopa odotettua paremmin. Yhtiön liikevaihto tulee ylittämään budjetoidun noin 10%. Myös seuran puolella tuotot ylittävät budjetoidun noin 10%. Yhtiön puolella syynä tähän ovat vastiketuottojen ulkopuoliset tuotot, jotka ovat yhtiössämme varsin korkeat. Yritykset on saatu hyvin mukaan toimintaan. Yritystapahtumia on riittänyt sopivasti ja yritysten kanssa on saatu sopimuksia hyvin aikaan. Tälle kaudelle uutena rakennettu neliosainen yritysaamu tapahtumasarja saavutti suuren suosion ja siitä saatiin hyvää palautetta osallistujilta. Greenfee pelaaminen säilyi suunnilleen viimevuotisella tasolla. Nähtävissä on, että jatkossa joudutaan rajoittamaan vieraspelaamista nykyistä enemmän. Rangeharjoittelu kasvoi viime vuodesta osittain opetuspäätyyn avattujen lisälyöntipaikkojen myötä. Seuran puolella liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa kasvaneesta jäsenmäärästä sekä toiminnan lisääntymisestä. varsin perusteltuja ja lopputuloksesta saatiin nauttia kentällä. Satsaukset kentänhoitoon ovatkin parasta markkinointia. On ollut ilo kuulla lähialueen kentillä puhuttavan hyvää kentästämme. Uskon, että kenttämme pärjää alueellisessa vertailussa varsin hyvin tällä hetkellä. Suunta pyritään pitämään samana mutta muutoksia ja kehitystyötä kentän puolella on tehtävä jatkossakin. Kentän kehitysprojekteja jatkettiin kuluvan vuoden aikana kenttätoimikunnan suunnitelmien mukaisesti. Pienien muutosten kuten väylän 6 uuden vesiesteen kautta kentälle luodaan näyttävyyttä. Perusajatus kehitystyössä on kuitenkin se, että kenttää pyritään selkeyttämään ja pelaamista nopeuttamaan. Metsät ja väylien reuna-alueet ovat tässä työssä merkittävässä osassa. Kiitokset kenttämestarille ja koko kentänhoitohenkilökunnalle hyvin hoidetusta kentästä. Palautteesta arvokasta infoa Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä jäsenille ja osakkaille sähköpostin välityksellä. Kyselyn tulokset ja yhteenvedot löydät tästä lehdestä. Kysely osoitti selkeästi pelaajien tyytyväisyyden kenttään ja toimintaan. Tuuletteluun ei ole kuitenkaan varaa vaan jatkuvaa kehittymistä täytyy tapahtua. Antoisin osuus vastauksista oli pelaajien vapaamuotoiset kommentit ja kehitysehdotukset, joita tullaan työstämään toimikunnissa, johtokunnassa ja hallituksessa. Klubihenkeä ja yleistä fiilistä pidettiin positiivisena asiana ja tämä oli myös monessa vastauksessa tekijänä, joka ei saisi muuttua. Nuoressa golfyhteisössä tämä on erityisen tärkeää ja on hieno huomata, että yhteishenki aktiivisen jäsenistön keskuudessa on muodostunut hyväksi. Uusien harrastajien kannalta on hyvä, että meidät koetaan seuraksi, jossa lajin aloittaminen on helppoa ja mukaan toimintaan pääsee vaivoitta. Kenttä kunnossa Kentän kunnosta saatiin positiivista palautetta kauden aikana niin omilta kuin vieraspelaajiltakin. Kenttä kesti hyvin kuivan ja kuuman kesän vaikkakin kasteluun jouduttiin panostamaan reilusti edelliskesää enemmän. Nämä kustannukset ovat Aurinkopalsta on Aurinko Golfin jäsen- ja osakaslehti. Päätoimittaja Antti Ahti Toimitussihteeri Kristiina Löfgren Kuvat Aurinko Golf arkisto, Jere Satama, Päivi Nevari, Kai Åkerroos, Jarno Lindqvist Taitto JAL Media Ky Paino Offset House Oy Painosmäärä kpl Aurinko Golf Oy Vengantie 58, Naantali puh

4 Hallituksen työpiirustuksia Juha Manner, Aurinko Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aurinko Golf Oy:n hallituksen toiminta- ja menettelytavat ovat sen toimikausien aikana vakiintuneet tehokkaaksi, keskustelevaksi, eri mielipiteiden ja näkökulmien esittämisen sallivaksi, minkä seurauksena päätökset ovat poikkeuksetta olleet yksimielisiä. Hallituksessa ei ole eri suuntaan vetäviä tai riiteleviä kuppikuntia, kuten valitettavan monessa suomalaisessa golfyhteisössä näyttää tilanne olevan. Hallituksessa vallitsee hyvä ns. henkilökemia, joka käsitykseni mukaan heijastuu positiivisena vireenä, aktiivisena ja dynaamisena toimintana kaikkien yhteistyökumppaneidemme, seuran ja niin omien kuin vieraspelaajienkin suuntaan. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa kuumimpia kesähellepäiviä lukuun ottamatta. Tuolloinkin toimitusjohtaja raportoi säännönmukaisesti hallitukselle. Tavoitetilasta Eri yhtiöillä ja yhteisöillä on tapana laatia itselleen arvot, visiot ja missiot, joiden merkitystä konkreettiseen, päivittäiseen toimintaan itse asiassa kukaan ei ymmärrä. Tällöin ne tahtovatkin jäädä vain tyhjänpäiväisiksi Internet- sivujen täytteiksi, eikä käytännön toiminnassa niistä tosiasiassa välitetä tai sisäistetä lainkaan. Yhtiömme hallitus kokoontuu vähintään kahdessa vuosittaisessa kokouksessa keskustelemaan pelkästään visiosta eli tavoite- tai tahtotilasta ja sen saavuttamiseksi tarvittavista strategioista eli keinoista. Jotta tuo tavoitetila olisi aina kristallinkirkkaana mielessämme ja myös osakkeenomistajien tiedossa, hallitus päätti kuluvan vuoden kesäkuun kokouksessa ryhtyä suunnittelemaan ja laatimaan kirjallisiksi dokumenteiksi tavoitetilaa 5-10 vuoden päähän. Jokaisen yksittäisen päätöksen niin hallituksessa kuin operatiivisellakin tasolla tulisi viime kädessä perustua hallituksen päättämiin linjauksiin, ja siis viime kädessä osakkeenomistajien tahtoon ja yhtiön kokonaisetuun. Kirjalliset, konkreettiset suunnitelmat tavoitteisiin pääsemiseksi on laadittu tai laaditaan erikseen kentän, rakennusten ja talouden osalta, ja ne ovat jatkuvan tarkastelun ja tarvittaessa päivityksen kohteena, koska toimintaympäristömmekin on jatkuvan kehityksen ja muutoksen kohteena. riittämättömiksi. Näiden laajentamista, kuten myös kokoustilojen ja bägivarastojen muutoksia mietitään ja tarvittaessa konkreettisesti suunnitellaan. Talous Yhtiön talous sinänsä on hyvässä kunnossa. Kassavirta on positiivinen ja rahat riittävät pelikausien välilläkin kattamaan syksyn ja talven kustannukset. Säännöllisten raporttien avulla hallituksella on mahdollisuus nopeasti reagoida mahdollisiin muutoksiin, jotka voisivat vaikuttaa negatiivisesti kassavirtaan. Osakkeenomistajan näkökulmasta osakkaiden vastikkeen tulee olla pienempi kuin vuokrapelioikeuden markkinahinta. Jatkossa vastikkeen ja vuokrapelioikeuden hintaeroa pyritään kasvattamaan eri toimilla osakkeenomistajan eduksi. Samanaikaisesti vastiketuottojen ulkopuoliset tulot pyritään pitämään korkealla tasolla. Ulkopuolisilla tuloilla tarkoitetaan mm. erilaisista yritystapahtumista ja yhteistyösopimuksista kertyviä tuloja. Esimerkkinä uutena innovaationa voidaan mainita kuluneena kesänä hyvän vastaanoton saanut ns. Yritysaamutapahtuma, johon yrityksiä osallistui niin paljon kuin tällä kertaa voitiin ottaa. Lisäksi tavoitteena on lainan mahdollisimman nopea lyhentämisaikataulu, jotta aikanaan edessä oleva hoitovastikkeen korottaminen mahdollistuu ilman kokonaisvastikkeen korottamista. Lopuksi Yhtiön näkökulmasta voimme olla kohtuullisen tyytyväisiä niin talouteen kuin kenttäämme. Tyytyväisyys on kuitenkin vaarallinen tila, jos se johtaa pysähtymiseen. Ainakin hallituksessa vallitsee edelleen innostunut, ideoita ja ajatuksia täynnä oleva ilmapiiri, minkä vuoksi olen varma siitä, että jatkossakin tällä palstalla voidaan kertoa hienoista, uusista hankkeista. Kenttä Yhtiön kenttä pidetään harrastajille sopivana, hyvässä kunnossa ja pelattavuudeltaan selkeänä ja monipuolisena. Kenttää ei siis kehitetä kilpapelaajia tai huippukilpailuja varten, vaikka tavoitteena luonnollisesti on, että meillä on huippukunnossa oleva kenttä. Kentän näyttävyyttä lisätään yksityiskohtien avulla vähitellen. Kentän sisääntuloa ja pihapiiriä kehitetään näyttäväksi. Rakennukset Vuosittaisella huollolla rakennukset pidetään hyvässä kunnossa. Ensisijaisena tavoitteena ei ole laajentaa toimintaa ja rakennuksia ulkopuolisia tai ulkopuolista toimintaa varten, vaan tilojen tarkoitus on tukea perustoimintaa eli osakkaiden pelaamista. Klubitalon nykyiset tilat ovat riittävät päivittäiseen pelitoimintaan, mutta suuremmissa tapahtumissa ja yhteislähtökilpailuissa esim. pukuhuone ja saunatilat käyvät 4

5 Hyvät jäsenet Juhani Elo, Aurinko Golf ry:n puheenjohtaja Lämmin ellei peräti kuuma golf-kesä on ohitettu. Kesän lämpimissä keleissä suoritettuja pelikierroksia muistellen voimme taas lähteä kohtaamaan syksyn ja talven tuiskuja sekä varautua uuteen golf-kauteen, joka odottaa vajaan puolen vuoden päässä. Melkoinen joukko seuramme jäseniä ottaa uuteen kauteen varaslähdön lähtiessään klubimatkallemme huhtikuun alussa. Kaikki varmaan odotamme sitä jännittyneinä, kyseessähän on historiallinen, Aurinko Golf ry:n ensimmäinen klubimatka Portugaliin. Seuran toiminta laajeni menneenä kesänä entisestään, jäsenmäärä kasvoi ja osallistumien kilpailuihin on ollut ennätyksellisen vilkasta. Myös jäsenistön pelikierrosten määrä on lisääntynyt huomattavasti. Erityisen ilahduttavaa on ollut harjoituksiin osallistuvien ja pelaavien juniorien määrän lisääntyminen, junioritoimikunta ja ohjaajat ovat tehneet loistavaa työtä. Myös muissa toimikunnissa on ollut runsaasti toimintaa ja tapahtumia. Tästä kaikille talkoolaisille toimikunnissa lämmin kiitos, näin luodaan klubille hyörinää ja jäsenistölle yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toivottavasti nykyiset puuhanaiset ja -miehet jatkavat ja jaksavat taas ensi vuonnakin puurtaa seuran tehtävissä. Puheenjohtajana harras toiveeni on uusien seuratoimijoiden ilmaantuminen, vapaaehtoisuuteen perustuvan seuran toiminnan pyörittämisessä tarvitaan lukuisia tekijöitä ja kaikille löytyy näissä talkoissa taitojen ja kykyjen mukaista puuhaa. Seuran palkkaaman liikuntakoordinaattorin työstä saatu palaute on ollut pääosin myönteistä ja toimenkuvaa tullaan ensi vuoden aikana muokkaamaan palautteiden ja tarpeiden mukaisesti. Erityisesti toivoisin uusien, golf-harrastustaan aloittelevien jäsenten entistä enemmän hyödyntävän seuran tukemaa jatko-opetusta pelitaitojen kehittämisen apuna. Kevään ja kesän kuuma puheenaihe golf-yhteisöissä ja golflehdissä on ollut Suomen Golf-liiton asettaman työryhmän mietintö ns. sitoutumattomasta pelaamisesta. Asia, jonka eräät golf-vaikuttajat ovat nostaneet suomalaisen golfin kohtalon kysymykseksi. Kysehän on siitä, että melko suuri osa golfaajista ei omista eikä halua omistaa golf-yhtiön osaketta ja täten osallistua kotikenttänsä hoitokuluihin vuosittaista yhtiövastiketta maksamalla. Paneutumatta sen tarkemmin asian taustoihin ja yksityiskohtiin, voi todeta työryhmän esitykseen sisältyvän monia sellaisia ehdotuksia, jotka Aurinko Golf yhteisönä on jo toteuttanut. Täten näkisin tilanteen meillä olevan varsin hyvän enkä henkilökohtaisesti usko raportissa ehdotettujen rajoitusten ja sanktioiden muuttavan tilannetta oleellisesti. Missään nimessä näillä rajoituksilla ei saisi vaikeuttaa golfin aloituskynnystä eikä pelaamista, eikä myöskään estää pääsyä golf-yhteisöjen jäseneksi. Pelaamiseen ja kotikenttään sitoutumiseen liittyviä ongelmia ratkottaessa kenttää hallitsevan yhtiön ja golf-seuran välinen yhteistyö on ratkaisevassa asemassa, näkisin että meillä tilanne on vähintäänkin hyvä, jopa erinomainen. Osake-omistuksen mielekkyyden yksittäisen golfarin kohdalla ratkaisevat viime kädessä taloudelliset seikat ja omistukseen liittyvät hyödyt. Uskon että Suomen Golfliiton liittovaltuusto pystyy tekemään asiassa sellaisia ehdotuksia ja päätöksiä, jotka hyödyttävät sekä yksittäistä golfaajaa että golf-yhteisöjä. Kiitän kaikkia AGN ry:n jäseniä ja myös AGN Oy:n osakkaita ja toimihenkilöitä kuluneesta kaudesta ja toivotan kaikille Rauhaisaa Joulun odotusta ja Onnea Uudelle Vuodelle, Joulupukki toivottavasti on huomannut kaikkien golf-yhteisömme jäsenten kiltteyden ja ahkeruuden ja tuo kaikille runsaasti, erityisesti golfiin liittyviä lahjoja. 5

6 Pitkä, kuuma kesä Hanna Järvinen, Ladykapteeni Saimme kokea yhden historian lämpimimmistä kesistä. Se jää varmaan kaikkien mieleen kuumana ja aurinkoisena. Toivon, että kaikille jäi mukavia muistoja yhteisistä peleistä ja tapahtumista. Naisten toiminta oli aktiivista kesän ajan ja kertaamme tässä mitä kaikkea tuli tehtyä. Naistenilta 4.5. Klubiravintola oli ääriään myöten täynnä. Yli 80 iloista naista osallistui kauden avajaistapahtumaan. Tilaisuudessa tutustuttiin viineihin, nautittiin hyvää ruokaa, katseltiin muotinäytöstä, saatiin tietoisku silmien suojaamisesta ja pelistrategiasta sekä tehtiin edullisia hankintoja Pro Shopista. Naisten sunnuntai vietimme valtakunnallista Naisten Sunnuntaita, teemalla Hyvä mieli, parempi tulos. Tapahtumaan osallistui 31 naista, jotka jumppasivat itsensä lämpimäksi Johanna Ahdin johdolla. Sen jälkeen pelattiin 9 reiän leikkimielinen pistebogikisa. Kierroksen jälkeen syötiin Klubilla ja ratkoimme sääntötehtäviä. Tilaisuuden lopuksi tutustuttiin Energetix-koruihin. Mimmit liikkeelle Mimmit liikkeelle-teemalla pelattiin kesän aikana kerran kuukaudessa naisten omia kierroksia. Tarkoituksena oli tutustuttaa naisia toisiinsa ja pelata naisryhmissä. Ystävyysseuratoiminta Tänä vuonna kutsuimme vieraaksemme Uudenkaupungin naiset. Helteisen päivän tapahtumaan osallistui 18 naista. Naisten lähipelikilpailu Lähipelikilpailu oli hauskaa yhdessäoloa, leikkimielistä kisailua erilaisilla lähipelirasteilla. Rasteina oli putti-, chippi ja pitchitehtäviä. Kilpailun jälkeen oli palkintojen jako ja pieni iltapala. Samalla tutustuttiin Ilo-koruihin. Perhegolf-tapahtuma Naistoimikunta järjesti yhdessä Junioritoimikunnan kanssa Perhegolf-tapahtuman. Se oli suunnattu 8 16 vuotiaalle juniorigolfarille ja heidän vanhemmilleen. Pelimuotona oli paripeli Greensome, joka pelattiin Ysi+ kentällä. Kierroksen jälkeen syötiin lounas ja jaettiin palkinnot. Tilaisuuden palaute oli erittäin positiivinen ja pyydettiin, että vastaava kilpailu olisi useamman kerran kaudessa. Klubivierailu Naiset tekivät klubivierailun Kultaranta Golfiin. Tilaisuuteen osallistui 25 naista. Birdie-puu Naisten pukuhuoneessa olevaan Birdiepuuhun kerättiin kesän mittaan merkintöjä kotikentällä tehdyistä birdeistä. Näitä tehtiinkin yli 80 kauden aikana. Eclectic-taulu Ensimmäistä kertaa kerättiin ihannetuloskierrosta kesän aikana. Tauluun merkittiin täysien kierrosten parhaat väylätulokset ja loppukaudesta oltiinkin jo alle parin tuloksissa. Ihannetuloksen kerääminen oli erittäin suosittua naisten keskuudessa. Kilpailutoiminta Tähän kauteen mahtui paljon kilpailutoimintaa. Naisilla oli kaksi viikkoturnausta, joissa oli kummassakin seitsemän osakilpailua. Naiset osallistuivat senioreiden viikkoturnaukseen ja heillä oli oma reikäpeliturnauksensa. Naiset osallistuivat myös ahkerasti seuran mestaruuskilpailuun. Naisilla oli edustus seuran V-S senioriliigajoukkueessa. Satu Sinkkola pelasi itsensä Cloria Lady Cupin loppukilpailuun, muu Suomi vastaan Uusimaa. Siitä onnittelut hänelle. Ympärivuotinen toiminta Kannattaa muistaa, että seuran toiminta on nykyään ympärivuotista. Viime talven aikana pidettiin kuntoa yllä naisten jumpilla. Ensi talvena toiminta jatkuu siten, että harjoituksia on sekä jumppa- että kuntosalissa. Jumpat ovat Kultaranna koululla torstaisin ja kuntosali Suopellon koululla torstaisin Ohjelma vaihtuu neljän viikon välein paikasta toiseen. Kannattaa tarkistaa ajat ja paikat seuran kotisivuilta. Vaihtelulla pyritään monipuolistamaan harjoittelua. Kiitoksia kaikille, jotka olette panoksellanne olleet auttamassa aktiivista toimintaa. Oikein hyvää loppuvuotta ja leppoisaa talvea kevättä odotellessa. 6

7 Katse kevääseen Jukka Luotonen, Kapteeni Aurinkoinen golfkesä on taas takana huimine pelisuorituksineen. Ei voi kun ihmetellä mistä niitä ihmisiä oikein tulee, kun jäsenmäärät ja kierrosmäärät vain jatkavat kasvuaan. Tämä on tietenkin iloinen asia kaikille golfharrastajille; ei tarvitse yksin olla kenttää kiertämässä. Pelikierrokset sujuivat kentällämme vähintään kohtuullisesti lisääntyneistä kierroksista huolimatta. Tästä tietenkin kunnia kuuluu meille kaikille kentänkiertäjille, ja toivon että suunta pysyy jatkossakin samanlaisena. Vielä on kuitenkin kehitettävää jälkien korjaamisissa erityisesti lyöntipaikoilla ja griineillä. Lyöntijälkien ja alastulojälkien korjaaminen opetetaan golffarille jo alkeiskurssilla, ja sen taidon luulisi kehittyvän muun pelitaidon mukana. Välillä kentällä kuitenkin näytti vähän muulta. Nämä ovat tärkeitä asioita, ja toivon, että nämä muistutukset menevät perille vaikka näitä asioita ohjeistetaan varmasti taas kevään lehdessä. Kesän saldona oli yli kierrosta yhteensä kahdella kentällämme. Lisäksi kurssi, ja harjoittelutoiminta, niin päästään yli kävijämäärään Aurinko Golfin alueella kesän aikana. Seuramme on jäsenmäärältään nousut kesän aikana alueen suurimmaksi golf-seuraksi, josta tietenkin voimme olla ylpeitä. Toistaiseksi olemme pystyneet tarjoamaan erilaisia tapahtumia, kurssitusta ja pelikierroksia kaikille halukkaille, mutta entä tulevaisuus? Pääkentän kierrosmäärä maksimi Suomen olosuhteissa liikkuu hieman kierroksen yläpuolella. Suurin piirtein sama määrä kierroksia tietenkin mahtuu Ysi+ kentälle. Kentällemme on yhteensä 1000 pelioikeutta, joten ollaan tilanteessa, jossa jokaiselle seuramme jäsenelle ei pelioikeutta ole enää tarjolla. Jäsenistön tasoituksista voi päätellä (noin 1100 alle 40 tas), että lähes kaikille aktiiviharrastajille kuitenkin pelioikeus riittänee Vielä ensi kesänä kuitenkin kurssitetaan uusia pelaajia arviolta 150, ja ensi kesänä jäsenmäärämme on todennäköisesti jo yli Haluan tuoda esiin nämä faktat, ettei keväällä kenellekään tule yllätyksenä, jos pelioikeutta ei ole enää kellään vuokrattavana ja pelaamaan tekee mieli. Seuramme panostaa edelleen vahvasti jäsenistön pelitaidon kehittämiseen, ja opetusta on tarjolla talvisina kuukausinakin Leaf-areenan lyöntihallissa. Käyttäkää ihmeessä näitä mahdollisuuksia hyväksenne, samoin kuin toimikuntien sisäliikuntavuoroja, niin on paljon mukavampi tarttua golfmailan varteen taas keväällä kun kenttä avautuu eli KATSE KE- VÄÄSEEN! 7

8 KOKOUSKUTSU Aurinko Golf Oy:n Varsinainen syysyhtiökokous Aurinko Golf Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään Aika Torstaina kello Paikka Naantalin lukion auditorio, Vadstenanpolku 4, Naantali 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä 6. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta 7. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 8. Päätetään hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruus ja niiden periminen 9. Valtuutetaan hallitus tarvittaessa päättämään vuoden 2011 rahoitusvastikkeen lainanlyhennyksen osuuden rahastoinnista 10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 11. Kokouksen päättäminen. Aurinko Golf Oy, Hallitus Ilmoittautuminen Aurinko Golf Oy:n varsinaiseen syysyhtiökokoukseen alkaa kokoustilan ovella klo Mahdolliset valtakirjat esitetään ilmoittautumisen yhteydessä. KOKOUSKUTSU Aurinko Golf ry:n syyskokous Aurinko Golf ry:n jäsenet kutsutaan syyskokoukseen, joka pidetään Aika Torstaina kello Paikka Naantalin lukion auditorio, Vadstenanpolku 4, Naantali 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja 9. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle, vastuualueet: Hanna Järvinen, naistoimikunta Jukka Luotonen, kapteeni Harri Waltari, kilpailu- ja tasoitustoimikunta Ossi Väänänen, junioritoimikunta 10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 11. Päätetään seuran edustajista niissä yhteisöissä ja järjestöissä, joissa seura on jäsenenä 12. Kokouksen päättäminen Aurinko Golf ry, Johtokunta Talousarvio Aurinko Golf Oy TUOTOT Hoitovastiketuotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Kenttien hoitokulut Henkilöstökulut Muut kulut KULUT YHTEENSÄ POISTOT LIIKEVOITTO (-TAPPIO) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitusvastike, koron osuus Korkokulut Muut rahoitustuotot RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 0 0 VOITTO (-TAPPIO) LAINAN LYHENNYKSET VASTIKKEET A-osake: Rahoitusvastike, lyhennys 294,22 Rahoitusvastike, korko 55,78 Hoitovastike 180 B-osake Rahoitusvastike, lyhennys 588,44 Rahoitusvastike, korko 111,56 Hoitovastike 360 Pelioikeuden käyttömaksut A-osake: 100 B-osake: 200 Vastikelaskun kokonaisumma A-osake 630, B-osake Talousarvio Aurinko Golf ry TUOTOT Jäsen- ja liittymismaksut * Avustukset Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Palkat ja hallinto Jäsenmaksut golfliittoon Junioritoiminta Kilpailutoiminta Klubitoimikunta/seuratoiminta Senioritoimikunta Naistoimikunta Tiedotustoiminta KULUT YHTEENSÄ YLI-/ALIJÄÄMÄ *Jäsenmaksujen perusteena aikuiset 80e, juniorit 40e, liittymismaksu 50e. Aikuisjäsenmaksun korotusta (5e) ei esitetä vuosikokoukselle mikäli golfliiton liittovaltuusto ei päätä nostaa golfliitolle maksettavaa korvausta. 8

9 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Johtokunta Seuratoiminnan tavoitteena on järjestää laadukasta ympärivuotista seuratoimintaa kaiken tasoisille ja ikäisille jäsenille. Pyritään lisäämään jäsenistön lajiosaamista sekä sääntö- ja etikettituntemusta. Tavoitteena on luoda golfyhteisö, joka tuntee kentän ja sen ympäristön omakseen, tuntee ja sisäistää golfetiketin sekä hallitsee golfkentällä ja ympäristössä toimimisen. Jäsenistö on oikealla tavalla ylpeä kentästään ja yhteisöstään, osallistuu yhteisiin tapahtumiin ja viihtyy kentällä ja klubitiloissa sekä huolehtii omalta osaltaan kentän, harjoitusalueiden ja klubirakennuksen viihtyisyydestä. Seura tavoittelee vuoden 2011 aikana 150 uutta jäsentä. Toiminnat toimikunnittain: Junioritoimikunta Toiminnassa tullaan tavoittelemaan edelleen juniorien määrällistä kasvua, sekä osallistujien sitoutumista toimintaan. Eritasoisille junioreille tarjotaan laadukasta valmennusta ja ohjausta ympärivuotisesti. Junioreille järjestetään omaa kilpailutoimintaa sekä kannustetaan junioreita osallistumaan golfliiton kilpailutoimintaan. Kehitetään kilpailutoimintaan tähtäävää valmennusta. Tavoitteena on kasvattaa vastuullisia, hyvin käyttäytyviä ja tavoitteellisia nuoria ja hyviä golffareita sekä antaa heille mahdollisuus mukavan elinikäisen harrastuksen harjoittamisesta aina kilpatasolle saakka. Kilpailu- ja tasoitustoimikunta Toimikunta järjestää kattavan kilpailutoiminnan määrällisesti, laadullisesti ja sisällöllisesti. Seuran sisäisten ja avointen kilpailujen organisointia jatketaan. Jäsentasoitusten ylläpito järjestetään yhdessä Oy:n kanssa. Pyritään järjestämään golfliiton alaisen kilpailusarjan osakilpailu. Naistoimikunta Toimikunta järjestää naisille erityyppisiä tapahtumia naisten illoista kilpailutapahtumiin. Naisjäsenten peli- ja sääntöosaamista kehitetään opetustapahtumien avulla. Järjestetään peliretkiä naapurikentille vastavierailuperiaatteella. Uusia naisjäseniä pyritään saamaan toimintaan mukaan. Toimintaa järjestetään ympärivuotisesti. Senioritoimikunta Osallistutaan omalla joukkueella alueelliseen senioriliigaan. Järjestetään senioreille omaa kilpailutoimintaa ja kannustetaan jäseniä osallistumaan golfliiton kilpailutoimintaan. Opetustapahtumien avulla tarjotaan seniorijäsenille mahdollisuus kehittyä harrastuksessa. Suunnitellaan vierailuja lähialueen kentille. Toimintaa järjestetään ympärivuotisesti. Klubitoimikunta/seuratoiminta Järjestetään kenttätalkoot ja avajaiskilpailu keväällä, juhannuskilpailu kesällä ja kauden päättäjäiset syksyllä. Jäsenille järjestetään kattavasti opetustoimintaa teemaopetusten ja harjoitusryhmien muodossa. Kehitetään uusien harrastajien sääntö- ja etikettikoulutusta. Järjestetään jäsenistölle sääntökoulutusta ja pyritään osaltaan vaikuttamaan pelin sujuvuuteen kentällä. Järjestetään seuramatka keväällä Portugaliin. Toimintaa järjestetään ympärivuotisesti. Taloustoimikunta Toimikunnan tarkoituksena on seurata seuran talouden kehittymistä ja arvioida toiminnan taloudellista vaikuttavuutta. Toimikunta pyrkii hankkimaan rahoitusta puhtaasti seuratoimintaan liittyviin tapahtumiin. Asiakastyytyväisyys Kyselytutkimus 2010 Suosituimmat vastaukset kysymyksiin Asia, joka on Aurinko Golfissa niin hyvin ettet halua sen muuttuvan: - Rento ja hyvä ilmapiiri - Asiakaspalvelu - Kenttä ja sen kehittyminen Asia, jonka haluaisit muuttuvan: - Pelinopeus ja pelin sujuvuus - paljon ehdotuksia yksittäisistä kentän kehityskohteista 9

10 Kilpailut 2010 Talkookilpailu miehet 1. Tuomas Pekonen 2. Jukka Virtanen 3. Tuomas Virusmäki naiset 1. Tarja Ruohonen 2. Ann-Mari Laine 3. Anitta Robertsson Kauden avajaiskisa miehet 1. Simo Haavisto 2. Ari Lokka 3. Jari-Pekka Kärkkäinen naiset 1. Anitta Robertsson 2. Satu Sinkkola 3. Hanna Järvinen Defa viikkokilpailu Kokonaiskilpailu miehet 1. Ilkka Luotokari 2. Anssi Seikola 3. Pekka Haavisto naiset 1. Hanna Järvinen 2. Tiina Rinne-Kylänpää 3. Reija Lindgren juniorit 1. Miro Vesterinen 2. Jere Kantonen 3. Simo Haavisto Jacobs Creek viikkokilpailu Kokonaiskilpailu miehet 1. Ari Vihersaari 2. Ilkka Luotokari 3. Mika Nieminen naiset 1. Hanna Järvinen 2. Jaana Salo 3. Lea Tuomisto juniorit 1. Simo Haavisto 2. Aapo Tavio 3. Juho Renvall Seuran mestaruus miehet Antti Äijö 2. Antti Ahti 3. Jukka Virtanen naiset Satu Sinkkola 2. Hanna Järvinen 3. Sinikka Selänne juniorit Juuso Kivikoski 2. Sami Santaluoto 3. Valtteri Tikakoski Reikäpelit miehet 1. Antti Ahti 2. Keijo Vihmanen naiset 1. Seija Lehtonen 2. Aulikki Mäntylä juniorit 1. Jonne Mikola 2. Joonas Kautto seniorit 1. Sinikka Selänne 2. Keijo Vihmanen joukkueet 1. Tuomas Ellilä& Keijo Vihmanen 2. Juuso Kivikoski& Petteri Värränkivi Senioreiden viikkokilpailut Kokonaiskilpailu 1. Hanna Järvinen 2. Timo Harjula 3. Timo Lahtinen Scratch viikkokilpailut Kokonaiskilpailu 1. Matti Salmi 2. Tuomas Ellilä 3. Jussi Kaksonen Jämerä Open Markus Koivusaari 2. Anssi Seikola 3. Mikko Ruohonen Ysi+ kilpailu Topi Rantanen 2. Jyrki Saarela 3. Samu Lipponen Ilmarinen Ladies & Gentleman Golf Tour Keijo Vihmanen & Reijo Peltonen 2. Martti Nurmi & Raisa Nurmi 3. Antero Salama & Tiina Salama Naantali Spa Tour Lyöntipeli hcp 0-18,4 1. Tarmo Hahto 2. Satu Sinkkola 3. Kari Kuisma Pistebogey 18, Jori Laine 2. Tommi Kekola 3. Jari Lampinen Juhannuksen 3 mailan kisa Etuysi 1. Pekka Haavisto & Simo Haavisto 2. Karo Kymäläinen & Mika Vainio 3. Mika Nieminen & Kari Salmi Takaysi 1. Fredrik Pernell & Daniel Pernell 2. Reijo Peltonen & Sami Sinkkonen 3. Jukka Haataja & Matti Notkola Specsavers Open Lyöntipeli hcp 0-18,4 1. Mika Kalpamaa 2. Mia-Mari Reponen 3. Mika Nieminen Pistebogey 18, Kari Koskinen 2. Joonas Kautto 3. Ville Nyholm MonaLisa Open Avio-/avoparit 1. Mari Jussila & Petri Aaltonen 2. Esa Laakso & Marjut Suokanto 3. Aulis Lahti & Eija Lahti Juniorit 1. Heikki Jutila & Juho Renvall 2. Robertsson Kristian & Alex Kiviniemi Sekaparit 1. Fredrik Pernell & Daniel Pernell 2. Mikko Herrala & Jani Kaatiala 3. Eveliina Kallio & Markku Mäntylä Cutter & Buck Open Pistebogey 0-18,4 1. Petteri Värränkivi 2. Erkki Ranki 3. Ilkka Luotokari Pistebogey 18, Heikki Jutila 2. Ville Nyholm 3. Martti Heinonen Hartwall Open Heikki Mäntylä & Katja Mäntylä 2. Tiina Kirsilä & Jukka Virtanen 3. Sami Hannula & Jari Mannevuo Leaf Areena Open Lyöntipeli hcp 18,4 1. Pasi Kallio 2. Mika Nieminen 3. Aleksi Tuokko Pistebogey 18, Mikko Ruoho 2. Jyrki Saarela 3. Vanhatapio Jani Ukko-Pekka Scramble Ilkka Luotokari & Lauri Rantala 2. Hannu Kantonen & Jere Kantonen 3. Daniel Pernell & Henri Routila Berner Scramble Daniel Pernell & Henri Routila 2. Mika Nieminen & Kari Salmi 3. Karri Keskitalo & Ilkka Luotokari 10

11 11

12 Aurinko Golf Talousterveiset seuran puolelta! Jukka Virta, Talous- ja markkinointitoimikunta Osa-alueiden keskiarvot 2 Seuravalmennus Tätä kirjoittaessa mieli palaisi kovasti vielä kentälle, sillä ilmassa on jo syksyn jälkiosan hajua: se tietää vääjäämättömästi myös golfkenttämme sulkeutumista, ensin huoltotoimenpiteitä, sitten talviunia varten. Syksy on myös se aika vuodesta kun golfseuran tilillä tapahtuu : liitto kerää seuroilta jäsenmääriin perustuvat maksunsa ja samoihin aikoihin saapuvat myös monet muut kesän aikana toiminnasta kertyneet laskut eräpäiväänsä. Samoin koittaa aika maksaa Oy:lle sen tuottamista palveluista. Aurinko Golf ry:n osalta voidaan todeta, että olemme kyvykkäitä ja halukkaita maksamaan jäsenillemme järjestämästämme monipuolisesta toiminnasta koituneet kustannukset. Tavoitehan on, että seura palvelee monipuolisesti ja laaja-alaisesti jäseniään junnusta vaariin, kaveriporukassa viihtyvästä viikonloppukisailijaan. Eri toimikuntiemme kertomuksista on nähtävissä näiden tavoitteiden toteutuminen jopa esimerkillisellä, ja vähimmilläänkin vertailukelpoisella tasolla. Laajan toiminnan mahdollistaa terve taloudellinen tausta Kentän kunto ja hyvä yhteistyö Oy:n kanssa. Oy:hän huolehtii jäsenillemme paisti kenttäfasiliteeteistä, myös erilaisista palveluista kuten vaikkapa tasoitusten ylläpidosta niin ohjelmistojen kuin henkilökunnankin osalta. Näistä meidän tulee luonnollisesti suorittaa korvaus. Samalla se lähentää Oy:tä ja Ry:tä ja vähentää sen merkitystä, kumman tilille mahdolliset positiiviset aktiviteetit realisoituvat. Jäsenmäärämme kasvu luo omalta osaltaan merkittävää pohjaa tekemiselle. Seura on velaton ja näin se tulee johtokunnan suunnitelman mukaan olemaan jatkossakin: jäsenille järjestetään kaikki se mahdollinen, kehittävä ja hauska toiminta, mikä tapahtuu kassavirtojen puitteissa. Tarkoitus ei myöskään ole seuran puolelle luoda merkittäviä puskureita, koska perustellumpaa Kokonaiskeskiarvo: 3.75 on järjestää toiminta niille jotka siitä kulloinkin liittymis- ja jäsenmaksujensa muodossa Pelaaminen vuosittain maksavatkin. Seuran taloudellisella puolella merkittävin tekijä 2011 tulee olemaan aikuisliikuntakoordinaattorin palkkatuen päättyminen. Tältäkin osalta meillä on hyviä uutisia: tuki päättyy mutta toiminta jatkuu entisellään, jopa päinvastoin sillä jatkossa miehen palveluksia voidaan käyttää entistäkin laajemmalla sektorilla. Summa summarum: vaikka sään haltijoiden puolesta tuleekin jäsenillemme ikäviä uutisia niin taloustoimikunnan viesti on aurinkoa, poutaa ja mielenrauhaa! Golf ueiden keskiarvot 1 5=erinomainen, 4=hyvä, 3=tyydyttävä, 2=välttävä, 1=huono) Aurinko Golf Osa-alueiden keskiarvot 1 Kokonaiskeskiarvo: 3.49 (Skaala: 5=erinomainen, 4=hyvä, 3=tyydyttävä, 2=välttävä, 1=huono) Kentän kunto Kokonaiskeskiarvo: 3.93 Pro Kokonaiskeskiarvo: 3.54 ProShop Kokonaiskeskiarvo: 3.75 Kokonaiskeskiarvo: 3.52 Ravintola Pelaaminen Kokonaiskeskiarvo: 3.88 Kokonaiskeskiarvo: 3.52 Ravintola 12 4

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015!

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015! NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015! FIRST TEE Tarkista Nexgolfissa seuraavat asiat: Yhteystietosi osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Lisätiedot

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. sivu 5. Kisat ja tapahtumat. sivu 16. Juniorit TUUSULAN GOLFKLUBI

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. sivu 5. Kisat ja tapahtumat. sivu 16. Juniorit TUUSULAN GOLFKLUBI TUUSULAN GOLFKLUBI TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2/2014 sivu 5 sivu 6 sivu 16 sivu 22 Sanna Kervinen Kisat ja tapahtumat Juniorit Linksien lumoa PÄÄKIRJOITUS Tuusulassa 9.11.2014 Mennyt

Lisätiedot

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s.

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s. ingside 2012#2 Kesän 2012 mestarit Vihertääkö ruoho aidan takana? s. 18 Meitä on JO 1700 s. 28 Positiivisten uutisten kausi s. 21 Swingin pohjat s. 24 luodaan talvella 2 Kausi 2012 Voittajan puhe Kauden

Lisätiedot

ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10

ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10 ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10 Puheenjohtajan palsta Tämän otsikon lanseerasin syksyllä 2012, kun olimme saaneet strategiatyön valmiiksi vuosille 2012-2017. Olemme toimineet

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille!

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Hyvinkään Golfseuran kevätlehti 2012 jäsenille ja yhteistyökumppaneille Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Ympäristöystävällistä ja varmaa kaukolämpöä. Riihimäen Kaukolämpö Oy, Lopentie 15-17,

Lisätiedot

2015! GOLFIA. TOIMIkunnat. Jäsenlehti 1 2015. Klubiravintola. uudistuu! s.5. Naisten oma Ryder cup! s.8. tiedottavat.

2015! GOLFIA. TOIMIkunnat. Jäsenlehti 1 2015. Klubiravintola. uudistuu! s.5. Naisten oma Ryder cup! s.8. tiedottavat. LAKESIDE GOLF VAMMALA RY Jäsenlehti 1 2015 Naisten oma Ryder cup! s.8 GOLFIA 2015! JÄSENLUETTELO YHTEISTYÖSOPIMUKSET TOIMIkunnat tiedottavat Kilpailukalenteri s.18 Klubiravintola uudistuu! s.5 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012 80 vuotta golfia Talissa Tali Golf 1 Syyskokous ja henkilövalinnat SYYSKOKOUS Jälleen on yksi golfkesä takana, on aika siirtää katse tulevaan. Menneen kauden tapahtumia

Lisätiedot

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA!

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! 1 2009 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! HUVIKUMPU VAI VILLA VILLEKULLA Golfarin askel käy taukotuvalle.

Lisätiedot

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008 Kuva: Jussi Peltola / Savon Sanomat On Juhlan aika Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 Tällainen oli tilanne Kuopion seutukunnan golfissa 17.5.1983. Kuvassa

Lisätiedot

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. Kenttäpostista digilehti. sivu 8. Kapteenien terveiset. sivu 20. Palvelut kehittyvät

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. Kenttäpostista digilehti. sivu 8. Kapteenien terveiset. sivu 20. Palvelut kehittyvät TUUSULAN GOLFKLUBI TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1/2015 sivu 4 sivu 8 sivu 12 sivu 20 Kenttäpostista digilehti Kapteenien terveiset Palvelut kehittyvät Tapahtumia Gol en en uusi sukupolvi

Lisätiedot

Master Golf. www.mastergolf.fi. Master Golf ry:n jäsenlehti 2 2013. Finnish Open 2013 Junnuille menestystä

Master Golf. www.mastergolf.fi. Master Golf ry:n jäsenlehti 2 2013. Finnish Open 2013 Junnuille menestystä Master Golf www.mastergolf.fi Master Golf ry:n jäsenlehti 2 2013 Finnish Open 2013 Junnuille menestystä MGC TIEDOTTAA Kiitos kuluneesta golfkaudesta kaikille! Opetus jatkuu jälleen Season Golfin sisäharjoitteluhallissa

Lisätiedot

Kevät 2012. www.kgm.fi

Kevät 2012. www.kgm.fi KGM Kevät 2012 www.kgm.fi 1 Kankaisten Golf ry Perustettu 1989 Sisällysluettelo: Tulossa mielenkiintoinen kausi 3 Klubin kesä 2012 4 Parahin golffari 5 Caddiemasterit kaudella 2012 7 Kenttämestarin kevättervehdys

Lisätiedot

Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 2/2013

Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 2/2013 Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 2/2013 Laukaan Peurunkagolf 1 LPG 2/2013 24. vuosikerta Tässä lehdessä Peurunkagolf........................... 2 Kohtaamisia............................. 8 Toimikunnat.............................

Lisätiedot

ARCTIC GOLF. Rovaniemi

ARCTIC GOLF. Rovaniemi ARCTIC GOLF 2015 Rovaniemi HUOLELLA SUUNNITELLULLA KIINTEISTÖHUOLLOLLA TEET SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ! GOLF ON KUIN PASIANSSI, JOS HUIJAAT, HUIJAAT VAIN ITSEÄSI. - tony lema Meille jokainen asiakas on aina yhtä tärkeä

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009. Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009. Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17 HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009 Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17 Pääkirjoitus TALI GOLF Tiedotustoimikunta Kari Kallio Jaana Jalonen Jeppe Arokanto

Lisätiedot

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 1/2015 GUSTU HILJAINEN, MUTTA AHKERA PUURTAJA Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona FJT ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 Kausi 2008 Kauden kuuma aihe, fuusio Aulanko Golfin kanssa vai ei, on juuri saanut ratkaisunsa. Tawastin ylimääräinen yhtiökokous on hylännyt esityksen

Lisätiedot

S u u r - H e l s i n g i n G o l f r y : n j ä s e n l e h t i N R O 2 / 2 0 1 2

S u u r - H e l s i n g i n G o l f r y : n j ä s e n l e h t i N R O 2 / 2 0 1 2 Golf S u u r - H e l s i n g i n G o l f r y : n j ä s e n l e h t i N R O 2 / 2 0 1 2 Golfkesä kutsuu astu ravintolaan lähde kurssille osallistu kisaan yövy Korpilammella Nettisivut uudistuivat Look in

Lisätiedot

Master Golfin klubilehti 2è2014. Vuoden Masterilainen. Terveiset japanin MM-kilpailuista MASTER GOLF

Master Golfin klubilehti 2è2014. Vuoden Masterilainen. Terveiset japanin MM-kilpailuista MASTER GOLF Master Golfin klubilehti 2è2014 Vuoden Masterilainen Terveiset japanin MM-kilpailuista MASTER GOLF MASTER GOLF MGC tiedottaa Master Golfin henkilökunta kiittää kuluneesta kaudesta ja toivottaa kaikille

Lisätiedot

Laukaan Peurunkagolf 2009

Laukaan Peurunkagolf 2009 1 Laukaan Peurunkagolf 2009 2 LAUKAAN PEURUNKAGOLF 2 TOIMIKUNNAT 6 HENKILÖKUNTA 12 Esko Sorsa Kapteeni KAPTEENIN KEVÄTTERVEHDYS LPG BELEKISSÄ 15 KOHTAAMISIA 19 Seuramme kapteeni Markku Rasa poistui yllättäen

Lisätiedot

SM-GOLF 2012 Aulanko Golf järjestelyvastuussa. Seniorien talvi. Tuomo Alitalo Ratinpyörittäjien aatelia. Jäsenkyselyn tulokset 2/2011

SM-GOLF 2012 Aulanko Golf järjestelyvastuussa. Seniorien talvi. Tuomo Alitalo Ratinpyörittäjien aatelia. Jäsenkyselyn tulokset 2/2011 Aulankolainen Aulangon Golfklubin jäsenlehti 2/2011 SM-GOLF 2012 Aulanko Golf järjestelyvastuussa Seniorien talvi 4event harjoitukset jatkuvat Tuomo Alitalo Ratinpyörittäjien aatelia Jäsenkyselyn tulokset

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF 1991-2011

GUMBÖLE GOLF 1991-2011 GUMBÖLE GOLF 1991-2011 20v 1 SISÄLLYSLUETTELO 0v PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hannu Niemelä 4 MITÄ GUMBÖLESSÄ OLI ENNEN GOLFKENTTÄÄ Claes Ehrnrooth 7 GUMBÖLE GOLFIN HISTORIA LYHYESTI 9 RAIMO J. VIRTASEN MUIS-

Lisätiedot

Curlingliitto sai ensimmäisen työntekijänsä. Lounasseuralaiset Varsinais-Suomessa uudet tuulet ja tutut kasvot

Curlingliitto sai ensimmäisen työntekijänsä. Lounasseuralaiset Varsinais-Suomessa uudet tuulet ja tutut kasvot 3 / 2 0 1 0 S u o m e n C u r l i n g l e h t i S U O M E N C U R L I N G V Ä E N P U O L U E E T O N Ä Ä N E N K A N N A T T A J A Lounasseuralaiset Varsinais-Suomessa uudet tuulet ja tutut kasvot Pelipaikkaspekulointia

Lisätiedot

Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015. www.meriteijogolf.com

Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015. www.meriteijogolf.com Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015 www.meriteijogolf.com Arvoisa lukija, Meri-Teijo Golf ry:n hallitus 2015 Julkaisija Meri-Teijo Golf ry Päätoimittaja Martti Poutanen Toimitus Tarja Hakulinen

Lisätiedot

HIIHTOUUTISET. Salppurin hiihtäjät Albertvillessa

HIIHTOUUTISET. Salppurin hiihtäjät Albertvillessa tiedotuslehti kaudelle 2013-2014 HIIHTOUUTISET Salppurin hiihtäjät Albertvillessa s.12 Piiriasiat: Piirin palstat 1-3, 7, 12, 20 Kilpailukalenterit 10-11 Seuraesittelyt: Asikkalan Raikas 4 Hartolan Voima

Lisätiedot

Teekeri. Rauhaisaa Joulua ja loistavaa tulevaa pelikesää 2015! jäsenlehti 2/2014

Teekeri. Rauhaisaa Joulua ja loistavaa tulevaa pelikesää 2015! jäsenlehti 2/2014 Teekeri jäsenlehti 2/2014 Kerigolfin 25-vuotisjuhlakilpailu aloitettiin juhlallisesti lipunnostolla. Kerigolfin nimikkopalkinto, Anu Pentikin suunnittelema lautanen. Rauhaisaa Joulua ja loistavaa tulevaa

Lisätiedot

Tue seuraasi. Bonusta kaikille!

Tue seuraasi. Bonusta kaikille! KAUSIJULKAISU 2015 Tue seuraasi. Bonusta kaikille! Tiedäthän, että voit tukea LeKi-futista 3 prosentin lisäbonuksella tekemällä ostoksia Stadiumilla? Samalla oma henkilökohtainen bonuksesi säilyy. Eli

Lisätiedot

Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14

Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14 LePan kausijulkaisu 2011. Jakelu Leppävaaran alueella 25000 kpl Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14 FC Espoo: Tavoitteena säilyttää sarjapaikka Sivu 11 LePan valmennuslinja päiväkodista

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot