Sisältää kutsut syyskokouksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältää kutsut syyskokouksiin"

Transkriptio

1 Aurinko Palsta Aurinko golfin jäsen- ja osakaslehti 2 10 Sisältää kutsut syyskokouksiin Kilpailutulokset Tyytyväisyyskyselyn tulokset

2 varaa nyt! Aurinko Golfiin Naantaliin kauden 2011 pelioikeus Nyt vielä vanhaan hintaan 695,- PELIOIKEUKSIA RAJATTU MÄÄRÄ, VARMISTA HETI PÄÄSYSI VARSINAIS-SUOMEN PARHAALLE KENTÄLLE! myynti: aurinkogolf Yhteystiedot: puh Maksuehdot: 350,- varattaessa, 345,

3 Toimitusjohtajan terveiset Antti Ahti, Toimitusjohtaja Kasvu jatkuu Aktiivinen kausi on takana ja on aika luoda lyhyt katsaus menneeseen. Pelitoiminta oli aktiivista pelikierrosten kokonaismäärän kasvaessa 15% viime kaudesta. Pääkentän osalta kasvua oli 23%. Kasvu johtui pääosin omien pelaajien kierrosten lisääntymisestä. Vieraspelaaminen pysyi suunnilleen viimevuotisella tasolla. Merkittävää oli huomata jäsenten kasvanut kiinnostus kilpailutoimintaa kohtaa. Kauden kilpailut olivat pääsääntöisesti täynnä jo ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Seuran jäsenmäärä jatkoi edelleen huikeaa kasvuaan. Seuran jäsenmäärä lisääntyi kauden aikana 398 jäsenellä. Kasvu oli Suomen seuroista kolmanneksi suurinta. Uudet jäsenet ovat edelleen pääasiassa uusia harrastajia. Jonkin verran tapahtuu siirtymää lähiseuroista. Nykyisellä jäsenmäärällä 1869 olemme Lounais-Suomen alueen suurin seura. Merkittävää on, että jäsenmäärästä alle 100 jäsentä on Turun alueen ulkopuolelta. Taloudellisesti kausi sujui hyvin, jopa odotettua paremmin. Yhtiön liikevaihto tulee ylittämään budjetoidun noin 10%. Myös seuran puolella tuotot ylittävät budjetoidun noin 10%. Yhtiön puolella syynä tähän ovat vastiketuottojen ulkopuoliset tuotot, jotka ovat yhtiössämme varsin korkeat. Yritykset on saatu hyvin mukaan toimintaan. Yritystapahtumia on riittänyt sopivasti ja yritysten kanssa on saatu sopimuksia hyvin aikaan. Tälle kaudelle uutena rakennettu neliosainen yritysaamu tapahtumasarja saavutti suuren suosion ja siitä saatiin hyvää palautetta osallistujilta. Greenfee pelaaminen säilyi suunnilleen viimevuotisella tasolla. Nähtävissä on, että jatkossa joudutaan rajoittamaan vieraspelaamista nykyistä enemmän. Rangeharjoittelu kasvoi viime vuodesta osittain opetuspäätyyn avattujen lisälyöntipaikkojen myötä. Seuran puolella liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa kasvaneesta jäsenmäärästä sekä toiminnan lisääntymisestä. varsin perusteltuja ja lopputuloksesta saatiin nauttia kentällä. Satsaukset kentänhoitoon ovatkin parasta markkinointia. On ollut ilo kuulla lähialueen kentillä puhuttavan hyvää kentästämme. Uskon, että kenttämme pärjää alueellisessa vertailussa varsin hyvin tällä hetkellä. Suunta pyritään pitämään samana mutta muutoksia ja kehitystyötä kentän puolella on tehtävä jatkossakin. Kentän kehitysprojekteja jatkettiin kuluvan vuoden aikana kenttätoimikunnan suunnitelmien mukaisesti. Pienien muutosten kuten väylän 6 uuden vesiesteen kautta kentälle luodaan näyttävyyttä. Perusajatus kehitystyössä on kuitenkin se, että kenttää pyritään selkeyttämään ja pelaamista nopeuttamaan. Metsät ja väylien reuna-alueet ovat tässä työssä merkittävässä osassa. Kiitokset kenttämestarille ja koko kentänhoitohenkilökunnalle hyvin hoidetusta kentästä. Palautteesta arvokasta infoa Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä jäsenille ja osakkaille sähköpostin välityksellä. Kyselyn tulokset ja yhteenvedot löydät tästä lehdestä. Kysely osoitti selkeästi pelaajien tyytyväisyyden kenttään ja toimintaan. Tuuletteluun ei ole kuitenkaan varaa vaan jatkuvaa kehittymistä täytyy tapahtua. Antoisin osuus vastauksista oli pelaajien vapaamuotoiset kommentit ja kehitysehdotukset, joita tullaan työstämään toimikunnissa, johtokunnassa ja hallituksessa. Klubihenkeä ja yleistä fiilistä pidettiin positiivisena asiana ja tämä oli myös monessa vastauksessa tekijänä, joka ei saisi muuttua. Nuoressa golfyhteisössä tämä on erityisen tärkeää ja on hieno huomata, että yhteishenki aktiivisen jäsenistön keskuudessa on muodostunut hyväksi. Uusien harrastajien kannalta on hyvä, että meidät koetaan seuraksi, jossa lajin aloittaminen on helppoa ja mukaan toimintaan pääsee vaivoitta. Kenttä kunnossa Kentän kunnosta saatiin positiivista palautetta kauden aikana niin omilta kuin vieraspelaajiltakin. Kenttä kesti hyvin kuivan ja kuuman kesän vaikkakin kasteluun jouduttiin panostamaan reilusti edelliskesää enemmän. Nämä kustannukset ovat Aurinkopalsta on Aurinko Golfin jäsen- ja osakaslehti. Päätoimittaja Antti Ahti Toimitussihteeri Kristiina Löfgren Kuvat Aurinko Golf arkisto, Jere Satama, Päivi Nevari, Kai Åkerroos, Jarno Lindqvist Taitto JAL Media Ky Paino Offset House Oy Painosmäärä kpl Aurinko Golf Oy Vengantie 58, Naantali puh

4 Hallituksen työpiirustuksia Juha Manner, Aurinko Golf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aurinko Golf Oy:n hallituksen toiminta- ja menettelytavat ovat sen toimikausien aikana vakiintuneet tehokkaaksi, keskustelevaksi, eri mielipiteiden ja näkökulmien esittämisen sallivaksi, minkä seurauksena päätökset ovat poikkeuksetta olleet yksimielisiä. Hallituksessa ei ole eri suuntaan vetäviä tai riiteleviä kuppikuntia, kuten valitettavan monessa suomalaisessa golfyhteisössä näyttää tilanne olevan. Hallituksessa vallitsee hyvä ns. henkilökemia, joka käsitykseni mukaan heijastuu positiivisena vireenä, aktiivisena ja dynaamisena toimintana kaikkien yhteistyökumppaneidemme, seuran ja niin omien kuin vieraspelaajienkin suuntaan. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa kuumimpia kesähellepäiviä lukuun ottamatta. Tuolloinkin toimitusjohtaja raportoi säännönmukaisesti hallitukselle. Tavoitetilasta Eri yhtiöillä ja yhteisöillä on tapana laatia itselleen arvot, visiot ja missiot, joiden merkitystä konkreettiseen, päivittäiseen toimintaan itse asiassa kukaan ei ymmärrä. Tällöin ne tahtovatkin jäädä vain tyhjänpäiväisiksi Internet- sivujen täytteiksi, eikä käytännön toiminnassa niistä tosiasiassa välitetä tai sisäistetä lainkaan. Yhtiömme hallitus kokoontuu vähintään kahdessa vuosittaisessa kokouksessa keskustelemaan pelkästään visiosta eli tavoite- tai tahtotilasta ja sen saavuttamiseksi tarvittavista strategioista eli keinoista. Jotta tuo tavoitetila olisi aina kristallinkirkkaana mielessämme ja myös osakkeenomistajien tiedossa, hallitus päätti kuluvan vuoden kesäkuun kokouksessa ryhtyä suunnittelemaan ja laatimaan kirjallisiksi dokumenteiksi tavoitetilaa 5-10 vuoden päähän. Jokaisen yksittäisen päätöksen niin hallituksessa kuin operatiivisellakin tasolla tulisi viime kädessä perustua hallituksen päättämiin linjauksiin, ja siis viime kädessä osakkeenomistajien tahtoon ja yhtiön kokonaisetuun. Kirjalliset, konkreettiset suunnitelmat tavoitteisiin pääsemiseksi on laadittu tai laaditaan erikseen kentän, rakennusten ja talouden osalta, ja ne ovat jatkuvan tarkastelun ja tarvittaessa päivityksen kohteena, koska toimintaympäristömmekin on jatkuvan kehityksen ja muutoksen kohteena. riittämättömiksi. Näiden laajentamista, kuten myös kokoustilojen ja bägivarastojen muutoksia mietitään ja tarvittaessa konkreettisesti suunnitellaan. Talous Yhtiön talous sinänsä on hyvässä kunnossa. Kassavirta on positiivinen ja rahat riittävät pelikausien välilläkin kattamaan syksyn ja talven kustannukset. Säännöllisten raporttien avulla hallituksella on mahdollisuus nopeasti reagoida mahdollisiin muutoksiin, jotka voisivat vaikuttaa negatiivisesti kassavirtaan. Osakkeenomistajan näkökulmasta osakkaiden vastikkeen tulee olla pienempi kuin vuokrapelioikeuden markkinahinta. Jatkossa vastikkeen ja vuokrapelioikeuden hintaeroa pyritään kasvattamaan eri toimilla osakkeenomistajan eduksi. Samanaikaisesti vastiketuottojen ulkopuoliset tulot pyritään pitämään korkealla tasolla. Ulkopuolisilla tuloilla tarkoitetaan mm. erilaisista yritystapahtumista ja yhteistyösopimuksista kertyviä tuloja. Esimerkkinä uutena innovaationa voidaan mainita kuluneena kesänä hyvän vastaanoton saanut ns. Yritysaamutapahtuma, johon yrityksiä osallistui niin paljon kuin tällä kertaa voitiin ottaa. Lisäksi tavoitteena on lainan mahdollisimman nopea lyhentämisaikataulu, jotta aikanaan edessä oleva hoitovastikkeen korottaminen mahdollistuu ilman kokonaisvastikkeen korottamista. Lopuksi Yhtiön näkökulmasta voimme olla kohtuullisen tyytyväisiä niin talouteen kuin kenttäämme. Tyytyväisyys on kuitenkin vaarallinen tila, jos se johtaa pysähtymiseen. Ainakin hallituksessa vallitsee edelleen innostunut, ideoita ja ajatuksia täynnä oleva ilmapiiri, minkä vuoksi olen varma siitä, että jatkossakin tällä palstalla voidaan kertoa hienoista, uusista hankkeista. Kenttä Yhtiön kenttä pidetään harrastajille sopivana, hyvässä kunnossa ja pelattavuudeltaan selkeänä ja monipuolisena. Kenttää ei siis kehitetä kilpapelaajia tai huippukilpailuja varten, vaikka tavoitteena luonnollisesti on, että meillä on huippukunnossa oleva kenttä. Kentän näyttävyyttä lisätään yksityiskohtien avulla vähitellen. Kentän sisääntuloa ja pihapiiriä kehitetään näyttäväksi. Rakennukset Vuosittaisella huollolla rakennukset pidetään hyvässä kunnossa. Ensisijaisena tavoitteena ei ole laajentaa toimintaa ja rakennuksia ulkopuolisia tai ulkopuolista toimintaa varten, vaan tilojen tarkoitus on tukea perustoimintaa eli osakkaiden pelaamista. Klubitalon nykyiset tilat ovat riittävät päivittäiseen pelitoimintaan, mutta suuremmissa tapahtumissa ja yhteislähtökilpailuissa esim. pukuhuone ja saunatilat käyvät 4

5 Hyvät jäsenet Juhani Elo, Aurinko Golf ry:n puheenjohtaja Lämmin ellei peräti kuuma golf-kesä on ohitettu. Kesän lämpimissä keleissä suoritettuja pelikierroksia muistellen voimme taas lähteä kohtaamaan syksyn ja talven tuiskuja sekä varautua uuteen golf-kauteen, joka odottaa vajaan puolen vuoden päässä. Melkoinen joukko seuramme jäseniä ottaa uuteen kauteen varaslähdön lähtiessään klubimatkallemme huhtikuun alussa. Kaikki varmaan odotamme sitä jännittyneinä, kyseessähän on historiallinen, Aurinko Golf ry:n ensimmäinen klubimatka Portugaliin. Seuran toiminta laajeni menneenä kesänä entisestään, jäsenmäärä kasvoi ja osallistumien kilpailuihin on ollut ennätyksellisen vilkasta. Myös jäsenistön pelikierrosten määrä on lisääntynyt huomattavasti. Erityisen ilahduttavaa on ollut harjoituksiin osallistuvien ja pelaavien juniorien määrän lisääntyminen, junioritoimikunta ja ohjaajat ovat tehneet loistavaa työtä. Myös muissa toimikunnissa on ollut runsaasti toimintaa ja tapahtumia. Tästä kaikille talkoolaisille toimikunnissa lämmin kiitos, näin luodaan klubille hyörinää ja jäsenistölle yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toivottavasti nykyiset puuhanaiset ja -miehet jatkavat ja jaksavat taas ensi vuonnakin puurtaa seuran tehtävissä. Puheenjohtajana harras toiveeni on uusien seuratoimijoiden ilmaantuminen, vapaaehtoisuuteen perustuvan seuran toiminnan pyörittämisessä tarvitaan lukuisia tekijöitä ja kaikille löytyy näissä talkoissa taitojen ja kykyjen mukaista puuhaa. Seuran palkkaaman liikuntakoordinaattorin työstä saatu palaute on ollut pääosin myönteistä ja toimenkuvaa tullaan ensi vuoden aikana muokkaamaan palautteiden ja tarpeiden mukaisesti. Erityisesti toivoisin uusien, golf-harrastustaan aloittelevien jäsenten entistä enemmän hyödyntävän seuran tukemaa jatko-opetusta pelitaitojen kehittämisen apuna. Kevään ja kesän kuuma puheenaihe golf-yhteisöissä ja golflehdissä on ollut Suomen Golf-liiton asettaman työryhmän mietintö ns. sitoutumattomasta pelaamisesta. Asia, jonka eräät golf-vaikuttajat ovat nostaneet suomalaisen golfin kohtalon kysymykseksi. Kysehän on siitä, että melko suuri osa golfaajista ei omista eikä halua omistaa golf-yhtiön osaketta ja täten osallistua kotikenttänsä hoitokuluihin vuosittaista yhtiövastiketta maksamalla. Paneutumatta sen tarkemmin asian taustoihin ja yksityiskohtiin, voi todeta työryhmän esitykseen sisältyvän monia sellaisia ehdotuksia, jotka Aurinko Golf yhteisönä on jo toteuttanut. Täten näkisin tilanteen meillä olevan varsin hyvän enkä henkilökohtaisesti usko raportissa ehdotettujen rajoitusten ja sanktioiden muuttavan tilannetta oleellisesti. Missään nimessä näillä rajoituksilla ei saisi vaikeuttaa golfin aloituskynnystä eikä pelaamista, eikä myöskään estää pääsyä golf-yhteisöjen jäseneksi. Pelaamiseen ja kotikenttään sitoutumiseen liittyviä ongelmia ratkottaessa kenttää hallitsevan yhtiön ja golf-seuran välinen yhteistyö on ratkaisevassa asemassa, näkisin että meillä tilanne on vähintäänkin hyvä, jopa erinomainen. Osake-omistuksen mielekkyyden yksittäisen golfarin kohdalla ratkaisevat viime kädessä taloudelliset seikat ja omistukseen liittyvät hyödyt. Uskon että Suomen Golfliiton liittovaltuusto pystyy tekemään asiassa sellaisia ehdotuksia ja päätöksiä, jotka hyödyttävät sekä yksittäistä golfaajaa että golf-yhteisöjä. Kiitän kaikkia AGN ry:n jäseniä ja myös AGN Oy:n osakkaita ja toimihenkilöitä kuluneesta kaudesta ja toivotan kaikille Rauhaisaa Joulun odotusta ja Onnea Uudelle Vuodelle, Joulupukki toivottavasti on huomannut kaikkien golf-yhteisömme jäsenten kiltteyden ja ahkeruuden ja tuo kaikille runsaasti, erityisesti golfiin liittyviä lahjoja. 5

6 Pitkä, kuuma kesä Hanna Järvinen, Ladykapteeni Saimme kokea yhden historian lämpimimmistä kesistä. Se jää varmaan kaikkien mieleen kuumana ja aurinkoisena. Toivon, että kaikille jäi mukavia muistoja yhteisistä peleistä ja tapahtumista. Naisten toiminta oli aktiivista kesän ajan ja kertaamme tässä mitä kaikkea tuli tehtyä. Naistenilta 4.5. Klubiravintola oli ääriään myöten täynnä. Yli 80 iloista naista osallistui kauden avajaistapahtumaan. Tilaisuudessa tutustuttiin viineihin, nautittiin hyvää ruokaa, katseltiin muotinäytöstä, saatiin tietoisku silmien suojaamisesta ja pelistrategiasta sekä tehtiin edullisia hankintoja Pro Shopista. Naisten sunnuntai vietimme valtakunnallista Naisten Sunnuntaita, teemalla Hyvä mieli, parempi tulos. Tapahtumaan osallistui 31 naista, jotka jumppasivat itsensä lämpimäksi Johanna Ahdin johdolla. Sen jälkeen pelattiin 9 reiän leikkimielinen pistebogikisa. Kierroksen jälkeen syötiin Klubilla ja ratkoimme sääntötehtäviä. Tilaisuuden lopuksi tutustuttiin Energetix-koruihin. Mimmit liikkeelle Mimmit liikkeelle-teemalla pelattiin kesän aikana kerran kuukaudessa naisten omia kierroksia. Tarkoituksena oli tutustuttaa naisia toisiinsa ja pelata naisryhmissä. Ystävyysseuratoiminta Tänä vuonna kutsuimme vieraaksemme Uudenkaupungin naiset. Helteisen päivän tapahtumaan osallistui 18 naista. Naisten lähipelikilpailu Lähipelikilpailu oli hauskaa yhdessäoloa, leikkimielistä kisailua erilaisilla lähipelirasteilla. Rasteina oli putti-, chippi ja pitchitehtäviä. Kilpailun jälkeen oli palkintojen jako ja pieni iltapala. Samalla tutustuttiin Ilo-koruihin. Perhegolf-tapahtuma Naistoimikunta järjesti yhdessä Junioritoimikunnan kanssa Perhegolf-tapahtuman. Se oli suunnattu 8 16 vuotiaalle juniorigolfarille ja heidän vanhemmilleen. Pelimuotona oli paripeli Greensome, joka pelattiin Ysi+ kentällä. Kierroksen jälkeen syötiin lounas ja jaettiin palkinnot. Tilaisuuden palaute oli erittäin positiivinen ja pyydettiin, että vastaava kilpailu olisi useamman kerran kaudessa. Klubivierailu Naiset tekivät klubivierailun Kultaranta Golfiin. Tilaisuuteen osallistui 25 naista. Birdie-puu Naisten pukuhuoneessa olevaan Birdiepuuhun kerättiin kesän mittaan merkintöjä kotikentällä tehdyistä birdeistä. Näitä tehtiinkin yli 80 kauden aikana. Eclectic-taulu Ensimmäistä kertaa kerättiin ihannetuloskierrosta kesän aikana. Tauluun merkittiin täysien kierrosten parhaat väylätulokset ja loppukaudesta oltiinkin jo alle parin tuloksissa. Ihannetuloksen kerääminen oli erittäin suosittua naisten keskuudessa. Kilpailutoiminta Tähän kauteen mahtui paljon kilpailutoimintaa. Naisilla oli kaksi viikkoturnausta, joissa oli kummassakin seitsemän osakilpailua. Naiset osallistuivat senioreiden viikkoturnaukseen ja heillä oli oma reikäpeliturnauksensa. Naiset osallistuivat myös ahkerasti seuran mestaruuskilpailuun. Naisilla oli edustus seuran V-S senioriliigajoukkueessa. Satu Sinkkola pelasi itsensä Cloria Lady Cupin loppukilpailuun, muu Suomi vastaan Uusimaa. Siitä onnittelut hänelle. Ympärivuotinen toiminta Kannattaa muistaa, että seuran toiminta on nykyään ympärivuotista. Viime talven aikana pidettiin kuntoa yllä naisten jumpilla. Ensi talvena toiminta jatkuu siten, että harjoituksia on sekä jumppa- että kuntosalissa. Jumpat ovat Kultaranna koululla torstaisin ja kuntosali Suopellon koululla torstaisin Ohjelma vaihtuu neljän viikon välein paikasta toiseen. Kannattaa tarkistaa ajat ja paikat seuran kotisivuilta. Vaihtelulla pyritään monipuolistamaan harjoittelua. Kiitoksia kaikille, jotka olette panoksellanne olleet auttamassa aktiivista toimintaa. Oikein hyvää loppuvuotta ja leppoisaa talvea kevättä odotellessa. 6

7 Katse kevääseen Jukka Luotonen, Kapteeni Aurinkoinen golfkesä on taas takana huimine pelisuorituksineen. Ei voi kun ihmetellä mistä niitä ihmisiä oikein tulee, kun jäsenmäärät ja kierrosmäärät vain jatkavat kasvuaan. Tämä on tietenkin iloinen asia kaikille golfharrastajille; ei tarvitse yksin olla kenttää kiertämässä. Pelikierrokset sujuivat kentällämme vähintään kohtuullisesti lisääntyneistä kierroksista huolimatta. Tästä tietenkin kunnia kuuluu meille kaikille kentänkiertäjille, ja toivon että suunta pysyy jatkossakin samanlaisena. Vielä on kuitenkin kehitettävää jälkien korjaamisissa erityisesti lyöntipaikoilla ja griineillä. Lyöntijälkien ja alastulojälkien korjaaminen opetetaan golffarille jo alkeiskurssilla, ja sen taidon luulisi kehittyvän muun pelitaidon mukana. Välillä kentällä kuitenkin näytti vähän muulta. Nämä ovat tärkeitä asioita, ja toivon, että nämä muistutukset menevät perille vaikka näitä asioita ohjeistetaan varmasti taas kevään lehdessä. Kesän saldona oli yli kierrosta yhteensä kahdella kentällämme. Lisäksi kurssi, ja harjoittelutoiminta, niin päästään yli kävijämäärään Aurinko Golfin alueella kesän aikana. Seuramme on jäsenmäärältään nousut kesän aikana alueen suurimmaksi golf-seuraksi, josta tietenkin voimme olla ylpeitä. Toistaiseksi olemme pystyneet tarjoamaan erilaisia tapahtumia, kurssitusta ja pelikierroksia kaikille halukkaille, mutta entä tulevaisuus? Pääkentän kierrosmäärä maksimi Suomen olosuhteissa liikkuu hieman kierroksen yläpuolella. Suurin piirtein sama määrä kierroksia tietenkin mahtuu Ysi+ kentälle. Kentällemme on yhteensä 1000 pelioikeutta, joten ollaan tilanteessa, jossa jokaiselle seuramme jäsenelle ei pelioikeutta ole enää tarjolla. Jäsenistön tasoituksista voi päätellä (noin 1100 alle 40 tas), että lähes kaikille aktiiviharrastajille kuitenkin pelioikeus riittänee Vielä ensi kesänä kuitenkin kurssitetaan uusia pelaajia arviolta 150, ja ensi kesänä jäsenmäärämme on todennäköisesti jo yli Haluan tuoda esiin nämä faktat, ettei keväällä kenellekään tule yllätyksenä, jos pelioikeutta ei ole enää kellään vuokrattavana ja pelaamaan tekee mieli. Seuramme panostaa edelleen vahvasti jäsenistön pelitaidon kehittämiseen, ja opetusta on tarjolla talvisina kuukausinakin Leaf-areenan lyöntihallissa. Käyttäkää ihmeessä näitä mahdollisuuksia hyväksenne, samoin kuin toimikuntien sisäliikuntavuoroja, niin on paljon mukavampi tarttua golfmailan varteen taas keväällä kun kenttä avautuu eli KATSE KE- VÄÄSEEN! 7

8 KOKOUSKUTSU Aurinko Golf Oy:n Varsinainen syysyhtiökokous Aurinko Golf Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään Aika Torstaina kello Paikka Naantalin lukion auditorio, Vadstenanpolku 4, Naantali 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä 6. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta 7. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 8. Päätetään hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruus ja niiden periminen 9. Valtuutetaan hallitus tarvittaessa päättämään vuoden 2011 rahoitusvastikkeen lainanlyhennyksen osuuden rahastoinnista 10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 11. Kokouksen päättäminen. Aurinko Golf Oy, Hallitus Ilmoittautuminen Aurinko Golf Oy:n varsinaiseen syysyhtiökokoukseen alkaa kokoustilan ovella klo Mahdolliset valtakirjat esitetään ilmoittautumisen yhteydessä. KOKOUSKUTSU Aurinko Golf ry:n syyskokous Aurinko Golf ry:n jäsenet kutsutaan syyskokoukseen, joka pidetään Aika Torstaina kello Paikka Naantalin lukion auditorio, Vadstenanpolku 4, Naantali 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja 9. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle, vastuualueet: Hanna Järvinen, naistoimikunta Jukka Luotonen, kapteeni Harri Waltari, kilpailu- ja tasoitustoimikunta Ossi Väänänen, junioritoimikunta 10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 11. Päätetään seuran edustajista niissä yhteisöissä ja järjestöissä, joissa seura on jäsenenä 12. Kokouksen päättäminen Aurinko Golf ry, Johtokunta Talousarvio Aurinko Golf Oy TUOTOT Hoitovastiketuotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Kenttien hoitokulut Henkilöstökulut Muut kulut KULUT YHTEENSÄ POISTOT LIIKEVOITTO (-TAPPIO) RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitusvastike, koron osuus Korkokulut Muut rahoitustuotot RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 0 0 VOITTO (-TAPPIO) LAINAN LYHENNYKSET VASTIKKEET A-osake: Rahoitusvastike, lyhennys 294,22 Rahoitusvastike, korko 55,78 Hoitovastike 180 B-osake Rahoitusvastike, lyhennys 588,44 Rahoitusvastike, korko 111,56 Hoitovastike 360 Pelioikeuden käyttömaksut A-osake: 100 B-osake: 200 Vastikelaskun kokonaisumma A-osake 630, B-osake Talousarvio Aurinko Golf ry TUOTOT Jäsen- ja liittymismaksut * Avustukset Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Palkat ja hallinto Jäsenmaksut golfliittoon Junioritoiminta Kilpailutoiminta Klubitoimikunta/seuratoiminta Senioritoimikunta Naistoimikunta Tiedotustoiminta KULUT YHTEENSÄ YLI-/ALIJÄÄMÄ *Jäsenmaksujen perusteena aikuiset 80e, juniorit 40e, liittymismaksu 50e. Aikuisjäsenmaksun korotusta (5e) ei esitetä vuosikokoukselle mikäli golfliiton liittovaltuusto ei päätä nostaa golfliitolle maksettavaa korvausta. 8

9 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Johtokunta Seuratoiminnan tavoitteena on järjestää laadukasta ympärivuotista seuratoimintaa kaiken tasoisille ja ikäisille jäsenille. Pyritään lisäämään jäsenistön lajiosaamista sekä sääntö- ja etikettituntemusta. Tavoitteena on luoda golfyhteisö, joka tuntee kentän ja sen ympäristön omakseen, tuntee ja sisäistää golfetiketin sekä hallitsee golfkentällä ja ympäristössä toimimisen. Jäsenistö on oikealla tavalla ylpeä kentästään ja yhteisöstään, osallistuu yhteisiin tapahtumiin ja viihtyy kentällä ja klubitiloissa sekä huolehtii omalta osaltaan kentän, harjoitusalueiden ja klubirakennuksen viihtyisyydestä. Seura tavoittelee vuoden 2011 aikana 150 uutta jäsentä. Toiminnat toimikunnittain: Junioritoimikunta Toiminnassa tullaan tavoittelemaan edelleen juniorien määrällistä kasvua, sekä osallistujien sitoutumista toimintaan. Eritasoisille junioreille tarjotaan laadukasta valmennusta ja ohjausta ympärivuotisesti. Junioreille järjestetään omaa kilpailutoimintaa sekä kannustetaan junioreita osallistumaan golfliiton kilpailutoimintaan. Kehitetään kilpailutoimintaan tähtäävää valmennusta. Tavoitteena on kasvattaa vastuullisia, hyvin käyttäytyviä ja tavoitteellisia nuoria ja hyviä golffareita sekä antaa heille mahdollisuus mukavan elinikäisen harrastuksen harjoittamisesta aina kilpatasolle saakka. Kilpailu- ja tasoitustoimikunta Toimikunta järjestää kattavan kilpailutoiminnan määrällisesti, laadullisesti ja sisällöllisesti. Seuran sisäisten ja avointen kilpailujen organisointia jatketaan. Jäsentasoitusten ylläpito järjestetään yhdessä Oy:n kanssa. Pyritään järjestämään golfliiton alaisen kilpailusarjan osakilpailu. Naistoimikunta Toimikunta järjestää naisille erityyppisiä tapahtumia naisten illoista kilpailutapahtumiin. Naisjäsenten peli- ja sääntöosaamista kehitetään opetustapahtumien avulla. Järjestetään peliretkiä naapurikentille vastavierailuperiaatteella. Uusia naisjäseniä pyritään saamaan toimintaan mukaan. Toimintaa järjestetään ympärivuotisesti. Senioritoimikunta Osallistutaan omalla joukkueella alueelliseen senioriliigaan. Järjestetään senioreille omaa kilpailutoimintaa ja kannustetaan jäseniä osallistumaan golfliiton kilpailutoimintaan. Opetustapahtumien avulla tarjotaan seniorijäsenille mahdollisuus kehittyä harrastuksessa. Suunnitellaan vierailuja lähialueen kentille. Toimintaa järjestetään ympärivuotisesti. Klubitoimikunta/seuratoiminta Järjestetään kenttätalkoot ja avajaiskilpailu keväällä, juhannuskilpailu kesällä ja kauden päättäjäiset syksyllä. Jäsenille järjestetään kattavasti opetustoimintaa teemaopetusten ja harjoitusryhmien muodossa. Kehitetään uusien harrastajien sääntö- ja etikettikoulutusta. Järjestetään jäsenistölle sääntökoulutusta ja pyritään osaltaan vaikuttamaan pelin sujuvuuteen kentällä. Järjestetään seuramatka keväällä Portugaliin. Toimintaa järjestetään ympärivuotisesti. Taloustoimikunta Toimikunnan tarkoituksena on seurata seuran talouden kehittymistä ja arvioida toiminnan taloudellista vaikuttavuutta. Toimikunta pyrkii hankkimaan rahoitusta puhtaasti seuratoimintaan liittyviin tapahtumiin. Asiakastyytyväisyys Kyselytutkimus 2010 Suosituimmat vastaukset kysymyksiin Asia, joka on Aurinko Golfissa niin hyvin ettet halua sen muuttuvan: - Rento ja hyvä ilmapiiri - Asiakaspalvelu - Kenttä ja sen kehittyminen Asia, jonka haluaisit muuttuvan: - Pelinopeus ja pelin sujuvuus - paljon ehdotuksia yksittäisistä kentän kehityskohteista 9

10 Kilpailut 2010 Talkookilpailu miehet 1. Tuomas Pekonen 2. Jukka Virtanen 3. Tuomas Virusmäki naiset 1. Tarja Ruohonen 2. Ann-Mari Laine 3. Anitta Robertsson Kauden avajaiskisa miehet 1. Simo Haavisto 2. Ari Lokka 3. Jari-Pekka Kärkkäinen naiset 1. Anitta Robertsson 2. Satu Sinkkola 3. Hanna Järvinen Defa viikkokilpailu Kokonaiskilpailu miehet 1. Ilkka Luotokari 2. Anssi Seikola 3. Pekka Haavisto naiset 1. Hanna Järvinen 2. Tiina Rinne-Kylänpää 3. Reija Lindgren juniorit 1. Miro Vesterinen 2. Jere Kantonen 3. Simo Haavisto Jacobs Creek viikkokilpailu Kokonaiskilpailu miehet 1. Ari Vihersaari 2. Ilkka Luotokari 3. Mika Nieminen naiset 1. Hanna Järvinen 2. Jaana Salo 3. Lea Tuomisto juniorit 1. Simo Haavisto 2. Aapo Tavio 3. Juho Renvall Seuran mestaruus miehet Antti Äijö 2. Antti Ahti 3. Jukka Virtanen naiset Satu Sinkkola 2. Hanna Järvinen 3. Sinikka Selänne juniorit Juuso Kivikoski 2. Sami Santaluoto 3. Valtteri Tikakoski Reikäpelit miehet 1. Antti Ahti 2. Keijo Vihmanen naiset 1. Seija Lehtonen 2. Aulikki Mäntylä juniorit 1. Jonne Mikola 2. Joonas Kautto seniorit 1. Sinikka Selänne 2. Keijo Vihmanen joukkueet 1. Tuomas Ellilä& Keijo Vihmanen 2. Juuso Kivikoski& Petteri Värränkivi Senioreiden viikkokilpailut Kokonaiskilpailu 1. Hanna Järvinen 2. Timo Harjula 3. Timo Lahtinen Scratch viikkokilpailut Kokonaiskilpailu 1. Matti Salmi 2. Tuomas Ellilä 3. Jussi Kaksonen Jämerä Open Markus Koivusaari 2. Anssi Seikola 3. Mikko Ruohonen Ysi+ kilpailu Topi Rantanen 2. Jyrki Saarela 3. Samu Lipponen Ilmarinen Ladies & Gentleman Golf Tour Keijo Vihmanen & Reijo Peltonen 2. Martti Nurmi & Raisa Nurmi 3. Antero Salama & Tiina Salama Naantali Spa Tour Lyöntipeli hcp 0-18,4 1. Tarmo Hahto 2. Satu Sinkkola 3. Kari Kuisma Pistebogey 18, Jori Laine 2. Tommi Kekola 3. Jari Lampinen Juhannuksen 3 mailan kisa Etuysi 1. Pekka Haavisto & Simo Haavisto 2. Karo Kymäläinen & Mika Vainio 3. Mika Nieminen & Kari Salmi Takaysi 1. Fredrik Pernell & Daniel Pernell 2. Reijo Peltonen & Sami Sinkkonen 3. Jukka Haataja & Matti Notkola Specsavers Open Lyöntipeli hcp 0-18,4 1. Mika Kalpamaa 2. Mia-Mari Reponen 3. Mika Nieminen Pistebogey 18, Kari Koskinen 2. Joonas Kautto 3. Ville Nyholm MonaLisa Open Avio-/avoparit 1. Mari Jussila & Petri Aaltonen 2. Esa Laakso & Marjut Suokanto 3. Aulis Lahti & Eija Lahti Juniorit 1. Heikki Jutila & Juho Renvall 2. Robertsson Kristian & Alex Kiviniemi Sekaparit 1. Fredrik Pernell & Daniel Pernell 2. Mikko Herrala & Jani Kaatiala 3. Eveliina Kallio & Markku Mäntylä Cutter & Buck Open Pistebogey 0-18,4 1. Petteri Värränkivi 2. Erkki Ranki 3. Ilkka Luotokari Pistebogey 18, Heikki Jutila 2. Ville Nyholm 3. Martti Heinonen Hartwall Open Heikki Mäntylä & Katja Mäntylä 2. Tiina Kirsilä & Jukka Virtanen 3. Sami Hannula & Jari Mannevuo Leaf Areena Open Lyöntipeli hcp 18,4 1. Pasi Kallio 2. Mika Nieminen 3. Aleksi Tuokko Pistebogey 18, Mikko Ruoho 2. Jyrki Saarela 3. Vanhatapio Jani Ukko-Pekka Scramble Ilkka Luotokari & Lauri Rantala 2. Hannu Kantonen & Jere Kantonen 3. Daniel Pernell & Henri Routila Berner Scramble Daniel Pernell & Henri Routila 2. Mika Nieminen & Kari Salmi 3. Karri Keskitalo & Ilkka Luotokari 10

11 11

12 Aurinko Golf Talousterveiset seuran puolelta! Jukka Virta, Talous- ja markkinointitoimikunta Osa-alueiden keskiarvot 2 Seuravalmennus Tätä kirjoittaessa mieli palaisi kovasti vielä kentälle, sillä ilmassa on jo syksyn jälkiosan hajua: se tietää vääjäämättömästi myös golfkenttämme sulkeutumista, ensin huoltotoimenpiteitä, sitten talviunia varten. Syksy on myös se aika vuodesta kun golfseuran tilillä tapahtuu : liitto kerää seuroilta jäsenmääriin perustuvat maksunsa ja samoihin aikoihin saapuvat myös monet muut kesän aikana toiminnasta kertyneet laskut eräpäiväänsä. Samoin koittaa aika maksaa Oy:lle sen tuottamista palveluista. Aurinko Golf ry:n osalta voidaan todeta, että olemme kyvykkäitä ja halukkaita maksamaan jäsenillemme järjestämästämme monipuolisesta toiminnasta koituneet kustannukset. Tavoitehan on, että seura palvelee monipuolisesti ja laaja-alaisesti jäseniään junnusta vaariin, kaveriporukassa viihtyvästä viikonloppukisailijaan. Eri toimikuntiemme kertomuksista on nähtävissä näiden tavoitteiden toteutuminen jopa esimerkillisellä, ja vähimmilläänkin vertailukelpoisella tasolla. Laajan toiminnan mahdollistaa terve taloudellinen tausta Kentän kunto ja hyvä yhteistyö Oy:n kanssa. Oy:hän huolehtii jäsenillemme paisti kenttäfasiliteeteistä, myös erilaisista palveluista kuten vaikkapa tasoitusten ylläpidosta niin ohjelmistojen kuin henkilökunnankin osalta. Näistä meidän tulee luonnollisesti suorittaa korvaus. Samalla se lähentää Oy:tä ja Ry:tä ja vähentää sen merkitystä, kumman tilille mahdolliset positiiviset aktiviteetit realisoituvat. Jäsenmäärämme kasvu luo omalta osaltaan merkittävää pohjaa tekemiselle. Seura on velaton ja näin se tulee johtokunnan suunnitelman mukaan olemaan jatkossakin: jäsenille järjestetään kaikki se mahdollinen, kehittävä ja hauska toiminta, mikä tapahtuu kassavirtojen puitteissa. Tarkoitus ei myöskään ole seuran puolelle luoda merkittäviä puskureita, koska perustellumpaa Kokonaiskeskiarvo: 3.75 on järjestää toiminta niille jotka siitä kulloinkin liittymis- ja jäsenmaksujensa muodossa Pelaaminen vuosittain maksavatkin. Seuran taloudellisella puolella merkittävin tekijä 2011 tulee olemaan aikuisliikuntakoordinaattorin palkkatuen päättyminen. Tältäkin osalta meillä on hyviä uutisia: tuki päättyy mutta toiminta jatkuu entisellään, jopa päinvastoin sillä jatkossa miehen palveluksia voidaan käyttää entistäkin laajemmalla sektorilla. Summa summarum: vaikka sään haltijoiden puolesta tuleekin jäsenillemme ikäviä uutisia niin taloustoimikunnan viesti on aurinkoa, poutaa ja mielenrauhaa! Golf ueiden keskiarvot 1 5=erinomainen, 4=hyvä, 3=tyydyttävä, 2=välttävä, 1=huono) Aurinko Golf Osa-alueiden keskiarvot 1 Kokonaiskeskiarvo: 3.49 (Skaala: 5=erinomainen, 4=hyvä, 3=tyydyttävä, 2=välttävä, 1=huono) Kentän kunto Kokonaiskeskiarvo: 3.93 Pro Kokonaiskeskiarvo: 3.54 ProShop Kokonaiskeskiarvo: 3.75 Kokonaiskeskiarvo: 3.52 Ravintola Pelaaminen Kokonaiskeskiarvo: 3.88 Kokonaiskeskiarvo: 3.52 Ravintola 12 4

Uusien jäsenten perehdyttäminen. Seuran kapteeni Hanno Strang

Uusien jäsenten perehdyttäminen. Seuran kapteeni Hanno Strang 1 Uusien jäsenten perehdyttäminen Seuran kapteeni Hanno Strang 5.7.2011 Espoo Ringside Golf Oy Espoo Ringside Golf Ry Golfyhteisö 2 Muut toimijat Ringside Golf Klubiravintola Merja ja Harry Wegelius Pro-shop

Lisätiedot

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kotojärven Kartanogolf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Talousarvio 2015 Tulot Kpl Yks.hinta sis. alv10% Yhteensä alv0% Jäsenmaksut aikuiset 320 75 21818 Jäsenmaksut nuoret 5 45 205 Jäsenmaksut

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015 Espoo Ringside Golf ERG ry Nurmikartanontie 5 02920 Espoo VUOSIKOKOUSMATERIAALI Kevätkokous 2015 26.4.2015 Espoo Ringside Golf klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Sisältää: Kokouskutsu

Lisätiedot

Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen. Golf on siistiä!

Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen. Golf on siistiä! Tervetuloa kauden 2011 avajaistilaisuuteen Naistoimikunta Sari Sarahonka Ladykapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja Karita Ahlstrand Airi Kilpiäinen Riitta Kouhia Anne Mäntylä Sirpa Oksanen Naisten

Lisätiedot

Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle.

Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle. 14.12.2009 Tervehdys Klubilaiset! Olikohan se siinä sitten? Kausi tuli ja meni vai menikö? Päättäjäiskekkerit ainakin pidettiin ja hauskaa oli. Kiitos kaikille yli 100 osaanottajalle. Kauden viimeinen

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Merkittäviä tapahtumia 2009

Merkittäviä tapahtumia 2009 18.-19.4. Golfohjaajan peruskurssi Merkittäviä tapahtumia 2009 Golfliiton järjestämä koulutus jossa annetaan perusteet golfohjaamiseen. Tarkemmat tiedot ja aikataulu ilmoitetaan lähempänä nettisivuilla.

Lisätiedot

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015 Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015 1. Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely 1.1 Osaketilanne 31.12.2014 1.2 Tunnusluvut 1.3 Tuloslaskelma 2014 1.4 Tase 2014 1.5 Yhteenveto talouden tunnusluvuista

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN.

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. MEILLÄ JUNIORIT SAAVAT HYVÄT EVÄÄT GOLFIIN! Tule kokeilemaan golfia lajia, jossa saat nauttia ulkoilmasta kavereiden seurassa. Espoon Golfseura on Golfliiton

Lisätiedot

SYYSKOKOUS 2013. - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014. Tiistai 3.12.2013 Metropolia

SYYSKOKOUS 2013. - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014. Tiistai 3.12.2013 Metropolia SYYSKOKOUS 2013 - TALOUSARVIOESITYS ja MAKSUT 2014 Tiistai 3.12.2013 Metropolia 2013 8. VUODEN 2014 TALOUSARVIO - PERUSTEET Kenttä jäsenten näkökulmasta edelleen täysi (yli 26.000 kierrosta) Kierrostilastot

Lisätiedot

KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Seuran toiminta tapahtuu toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien vetäjät ovat hallituksen jäseniä. Toimikunnille annetaan omat

Lisätiedot

SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS

SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS SENIORITOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS Aktivoidaan seniorijäseniä järjestämällä sekä seuran sisäisiä senioritapahtumia ja -kilpailuja että senioreiden seuraotteluita muiden seurojen kanssa. Järjestetään valmennusta

Lisätiedot

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JOHTOKUNTA Peter Mattson (pj.), Eeppo Haukka, Matti Haukka, Peter Immonen, Petri Kansi, Jari Mieskonen, Jan- Erik Sarparanta ja Mikko Heinonen. Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf Ry:n Seniorikysely Ajankohta: Helmikuu 2015 Sähköpostiosoitteet: Kytäjä Golf Ry:n jäsenrekisteri Jäsenrekisterissä 1.2.2015 273 senioria (miehet 55v,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: 22.11.2014 klo. 17.00 Paikka: Oulun Remonttimylly Oy, Riihitie 13 Läsnä: Helena Jokikokko, Marjo Meriruoko, Mervi Meriruoko, Mari Meriruoko, Riikka Hyrkäs,

Lisätiedot

2015 Senioritapahtumat

2015 Senioritapahtumat 2015 Senioritapahtumat Viikkokilpailut - maanantaisin klo 10 1/10 Kaikki pelaamaan mukavassa seurassa - kilpailit tai et! Kilpailusäännöt: Naisilla pelimuotona on pb ja miehillä pelimuoto vaihtelee pb

Lisätiedot

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Tapiola Golf ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JOHTOKUNTA Peter Mattson (pj.), Eeppo Haukka, Matti Haukka, Peter Immonen, Petri Kansi, Jari Mieskonen, Jan-Erik Sarparanta ja Mikko Heinonen. Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Vuoden 2014 toiminnan teemana on ollut juniori ja nuorisotoiminnan kehittäminen ja erityisesti tämän kohderyhmän jäsenmäärän kasvattaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kotojärvi Golf ry TALOUSARVIO & TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Talousarvio 2013 Tulot Kpl Yks.hinta Yhteensä Jäsenmaksut aikuiset 630 60 37800 Jäsenmaksut nuoret 25 36 900 Jäsenmaksut juniorit 60 24 1440 Liittymismaksut

Lisätiedot

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON SUOMEN GOLFLIITON SEURATIEDOTE Loka-/Marraskuu 2012 SEURATIEDOTE LOKA-/MARRASKUU 2012 Tässä seuratiedotteessa: Green Card suoritukset liittoon IT- ja Viestintäseminaari Golfseurojen seuratuki Juniorigolfohjelman

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI

UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Golfyhteisön strategiaa vuosille 2016-2020 on valmisteltu vuoden 2015 aikana seuran ja kenttäyhtiön hallitusten sekä toimihenkilöiden muodostamalla

Lisätiedot

Winter Tour 2014 PariScramble Open Sports Coach -golfsimulaattorissa

Winter Tour 2014 PariScramble Open Sports Coach -golfsimulaattorissa Winter Tour 2014 PariScramble Open Sports Coach -golfsimulaattorissa Simulaattorin perusasetukset alkusarjaan marraskuu 2013 - huhtikuu 2014 Valitaan jompikumpi pelattava kenttä - Linna Golf ja etu9 -

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Kauden 2012 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. yhtiökokoukselle 1.3.2011. Strategia esiteltiin Talous Hoitovastikkeeksi hallitus ehdottaa

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2012 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen@wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Antti Mäkelä antti.makela@wgcc.fi

Lisätiedot

Vierumäki Golf Oy OSAKASKIRJE Nro 1/2014 Vierumäki Golf Club Oy

Vierumäki Golf Oy OSAKASKIRJE Nro 1/2014 Vierumäki Golf Club Oy 1 Vierumäki Golf Oy OSAKASKIRJE Nro 1/2014 Vierumäki Golf Club Oy Caddiemasterin toimisto ja ajanvaraus Nettivaraus Tasoitusrajat Valvonta Caddiemasterit työskentelevät aiempaan tapaan Classic-, Coach-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 Wiurila Golf & Country Club ry

Toimintasuunnitelma 2015 Wiurila Golf & Country Club ry Toimintasuunnitelma 2015 Wiurila Golf & Country Club ry Setälä Kari xx.xx.2015 WG&CC: Toimintasuunnitelma 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 3. TALOUS... 3 4. TASOITUSTOIMIKUNTA...

Lisätiedot

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI 2013 Hyvää golfkautta 2013 seniorit Tänäkin vuonna senioritoiminta jatkuu tuttuun, totuttuun tapaan. Viikkokilpailut pelataan samoin kuin vuosikymmenet on totuttu.

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012. Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011. 26. kausi. www.netikka.net/ruha.wolley. Ruha. Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 -

KAUSIJULKAISU 2011-2012. Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011. 26. kausi. www.netikka.net/ruha.wolley. Ruha. Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 - KAUSIJULKAISU 2011-2012 26. kausi www.netikka.net/ruha.wolley Lentopalloseura Ruha Wolley 1986-2011 Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija - 1 - - 2 - Ruha Wolley ry Viime kausi päättyi hienosti kolmanteen

Lisätiedot

REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0

REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0 REIKÄPELIN PELIOHJEET Versio 2.0 en versiot: Versio Pvm Muuttaja / Muutos 1.0 1.5.2004 RRu / luotu 4.5.2004 RRu / Muutokset 2.0 18.5.2015 RRu / JymyGolf versio Sisälysluettelo 1 JYMYGOLF REIKÄPELI... 2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016 JSK Squash ry ver 29.9.2015 JSK:n - toimihenkilöt Johtokunta (+vastuualueet) Jack Westrén-Doll, puheenjohtaja talous jack.westren-doll@granlund.fi Raimo Yliranta,

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005

Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005 Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005 Tutkimus tehdään opinnäytetyönä Suomen Golfliitto ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa otoksella Suomen Golfliiton

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy JOUKKUE 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00Pojat salibandy YHTEISTYÖKUMPPANI Tutustu lisää klikkaamalla logoa! KAUSIKATSAUS 2011-2012 Uutta pelikautta

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2013 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen(at)wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Miikka Heinonen miikka.heinonen(at)wgcc.fi

Lisätiedot

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012

Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu. HGK:n valmennus 2012 Pelitaktiikka ja monipuolinen harjoittelu HGK:n valmennus 2012 Mitä pelitaktiikalla tarkoitetaan? Omien vahvuuksien hyödyntämistä maksimaalisesti. Omien heikkouksien välttämistä pelissä. Pelin, kentän

Lisätiedot

Helsingin Golfklubi - Jäsentyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 06.11.2014 06:36 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Helsingin Golfklubi - Jäsentyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 06.11.2014 06:36 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Helsingin Golfklubi - Jäsentyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 06.11.2014 06:36 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Aktiivijäsenet 867 163 143 Määräaikaispassiivit 74 3 2 Passiivit 154 15 11 Tietokoneettomat

Lisätiedot

HGK:n junioritoiminnan runko. Kesäkausi 2014

HGK:n junioritoiminnan runko. Kesäkausi 2014 HGK:n junioritoiminnan runko Kesäkausi 2014 FARMIN VIIKOITTAINEN OHJELMA 2014 Farmilaisilla on viikoittain valmentajan tunti, ohjaustunti ja peli-ilta. Näiden lisäksi kesän aikana järjestetään farmilaisille

Lisätiedot

SHG. Lakisto. Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m. golfkenttäopas

SHG. Lakisto. Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m. golfkenttäopas SHG Lakisto Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m golfkenttäopas Tervetuloa golfkentälle! Tämä kenttäopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä pelitulos perustuu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Aurinko. Aurinko golfin jäsen- ja osakaslehti 2 11. Kauden tilastot Kutsut syyskokouksiin Kilpailutulokset

Aurinko. Aurinko golfin jäsen- ja osakaslehti 2 11. Kauden tilastot Kutsut syyskokouksiin Kilpailutulokset Aurinko Palsta Aurinko golfin jäsen- ja osakaslehti 2 11 Kauden tilastot Kutsut syyskokouksiin Kilpailutulokset KAUSI 2012 Maskun mainos TEE NYT HYVÄ PÄÄTÖS -HUOLEHDI ITSESTÄSI JA VARMISTA HETI PELIOIKEUTESI

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Tervarit-j Juventus 04. Vanhempain palaveri 3.11.2011

Tervarit-j Juventus 04. Vanhempain palaveri 3.11.2011 Tervarit-j Juventus 04 Vanhempain palaveri 3.11.2011 Asialista Mennyt kausi Yhteenveto kuluneesta kaudesta Tulevan kauden suunnitelmat Harjoittelu Päätapahtumat Varustehankinnat Budjetti, varainkeruu Keskustelua,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI 2015 Hyvää kesää 2015 seniorit Tervetuloa mukaan senioritoimintaan ja nauttimaan golfista. Tänäkin vuonna senioritoiminta jatkuu tuttuun, totuttuun tapaan. Viikkokilpailut

Lisätiedot

Golf-toimintaa Koneen ja Konecranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille

Golf-toimintaa Koneen ja Konecranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille Golf-toimintaa en ja cranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille Uutiset Edelliset uutiset 7.3.2011 KoKe-mestaruuskisa sunnuntaina 12.6.2011 5.3.2011 Vuokraa Hyvinkään pelioikeus Klikkaa linkkiä. Tapahtumat

Lisätiedot

NORDCENTER. Harrastejuniorit vanhempainilta 2011

NORDCENTER. Harrastejuniorit vanhempainilta 2011 NORDCENTER Harrastejuniorit vanhempainilta 2011 Vanhempainilta 14.5. agenda Nordcenterin nuorisotoiminnan tavoitteet ja toimintaperiaatteet / Johanna Maula Tie kilpagolfryhmiin / Tommi Stude Kesän golftoiminta

Lisätiedot

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLF. Harrastuksena. Tietoa vanhemmille. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLF Harrastuksena Tietoa vanhemmille Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 2 SisälTÖ Golf on edullinen harrastus Golfia voi mennä kokeilemaan Miksi golf on hyvä harrastus? Golf Hieno harrastus koko perheelle

Lisätiedot

KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajille 1 (2) KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF OY:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Espoo Ringside Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen syysyhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Kanavagolf Strategia 2020. Kanavagolf Vääksy Oy

Kanavagolf Strategia 2020. Kanavagolf Vääksy Oy Kanavagolf Strategia 2020 Kanavagolf Vääksy Oy Vahvuudet Pelattava, kehityskelpoinen ja hyväkuntoinen kenttä Par 3 kenttä Tiivis kokonaisuus (klubi, harjoitusalueet, pysäköinti) Talous kunnossa Osaavat

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 9.10.2010 klo 15.15 Paikka: Läsnä: Hirsiaho, Toivakka Jukka Heinonen Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen Tuomas Hokkanen Sari Puikkonen Ronja Hokkanen

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 11.12.2003

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 11.12.2003 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika 10.12.2003 kello 18:00 Paikka Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3 B, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo

Lisätiedot

GOLF TALMA OY - TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kauden 2011 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. Strategia esitellään yhtiökokoukselle 1.3.2011. Talous Hoitovastikkeeseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Esipuhe Iisalmen Taekwondo Ry on vuonna 2000 perustettu liikunta- ja urheiluseura, sen tarkoituksena on edistää Taekwondon keinoin kunto- ja terveysliikuntaa, kilpaurheilua sekä

Lisätiedot

KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF ERG RY:N YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN

KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF ERG RY:N YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN Espoo Ringside Golf ERG ry Nurmikartanontie 5 02920 Espoo KUTSU ESPOO RINGSIDE GOLF ERG RY:N YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN Espoo Ringside Golf ERG ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen syyskokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN FARMITOIMINNAN INFO 2011

HELSINGIN GOLFKLUBIN FARMITOIMINNAN INFO 2011 HELSINGIN GOLFKLUBIN FARMITOIMINNAN INFO 2011 Harrasteryhmät ja ryhmäjaot HGK:n junioritoiminta on jaettu kahteen pääryhmään: harrasteryhmät ja kilparyhmät. Ikä ja pelitaito määrittelevät mihin ryhmään

Lisätiedot

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle Bodomin kartanon väki toivottaa sinut tervetulleeksi! Master Golf toimii Bodom-järven rannalla, historiallisen Bodomin kartanon ympärillä, Espoossa. Yhtiö on perustettu vuonna 1987 ja sillä on kaksi erilaista

Lisätiedot

Toukokuu 2016 VIERUMÄEN GOLFSEURAN TIEDOTE 30.4.2016 CADDIE MASTER KILPAILUJA

Toukokuu 2016 VIERUMÄEN GOLFSEURAN TIEDOTE 30.4.2016 CADDIE MASTER KILPAILUJA Toukokuu 2016 VIERUMÄEN GOLFSEURAN TIEDOTE 30.4.2016 CADDIE MASTER Classic caddie master 9-17, 4.5. alkaen 8-18, 14.5. alkaen 7-18 Cooke caddie master 8-17 Back office (ajanvaraus) 9-17 Kenttien ja caddiemasterin

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 26.3.2004 SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 PELISSÄ ELÄMÄ TAPAHTUMA 3.-4.4. VANTAALLA! KEVÄTKOKOUS 18.4. KUTSU, ESITYSLISTA JA VALTAKIRJA PELISÄÄNTÖPALAUTE Varaa aikaa ihmisille, jotka ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

JPA Valmennusohjelmat

JPA Valmennusohjelmat JPA Valmennusohjelmat Tasot 1 3 & harrasteryhmä 2015 Ympärivuotinen ilmoittautuminen NORDCENTER on Suomen johtava nuorten golfvalmennuskeskus, jonka toiminnan kulmakivet ovat korkeatasoinen valmennustoiminta,

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 17.10.2009 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Kerhohuone, Toivakantie 36, Toivakka Timo Särkkä Jukka Heinonen Markku Ilomäki Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2014 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja, ohjaus: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen(at)wgcc.fi 040 823 8781 PRO, Golf-opetus: Miikka

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Klubi- ja miestoimikunnan vetäjänä jatkaa Hannu Kankarjärvi. Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin kilpailutoimikunnan vetäjäksi Marko Asell..

Klubi- ja miestoimikunnan vetäjänä jatkaa Hannu Kankarjärvi. Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin kilpailutoimikunnan vetäjäksi Marko Asell.. KANKAISTEN GOLF ry Masku 10.01.2014 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Seuran toiminta tapahtui toimikuntien toiminnan kautta. Toimikuntien vetäjät olivat hallituksen jäseniä. Toimikunnille annettiin omat

Lisätiedot

Kanavagolf Vääksy ry Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 1. Yleistä 2. Kanavagolfin yhteisön strategia Toiminnan ohjaus 3.

Kanavagolf Vääksy ry Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 1. Yleistä 2. Kanavagolfin yhteisön strategia Toiminnan ohjaus 3. Kanavagolf Vääksy ry Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 1. Yleistä Kanavagolf Vääksy ry toimii Suomen Golfliiton alaisena jäsenseurana, noudattaen liiton ja seuran omia toimintasääntöjä. Seuran kotikenttänä

Lisätiedot

Winter Tour 2014 Sports Coach Joukkue Scramble Open - golf simulaattorissa

Winter Tour 2014 Sports Coach Joukkue Scramble Open - golf simulaattorissa Winter Tour 2014 Sports Coach Joukkue Scramble Open - golf simulaattorissa Simulaattorin perusasetukset alkusarjaan marraskuu 2013- huhtikuu 2014 Valitaan jompikumpi pelattava kenttä - Linna Golf ja etu9

Lisätiedot

Jokelan Kisa. B-pojat (97/98) Kausi 2014 1.11.2013 31.10.2014

Jokelan Kisa. B-pojat (97/98) Kausi 2014 1.11.2013 31.10.2014 Jokelan Kisa B-pojat (97/98) Kausi 2014 1.11.2013 31.10.2014 20.10.2013 Kausi 2014 AIHE: JoKi B- Pojat infotilaisuus AIKA: 24.10.2013, Kello 19.00 PAIKKA: Kisan Maja ( Ridasjärventie 137, 05400 JOKELA)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Naisten kauden avajaiset klo 18 klubitalon ravintolasalissa

Naisten kauden avajaiset klo 18 klubitalon ravintolasalissa Ladytoiminta 2012 TAPAHTUMAKALENTERI Huhtikuu ti 24.4. Naisten kauden avajaiset klo 18 klubitalon ravintolasalissa Toukokuu: to 24.5. to 31.5. Seuraottelu NGK-StLG, Pyhä Lauri Peli-ilta, 18r. rumble (hcp/pb),

Lisätiedot

Peltolan uutiset 2/2011

Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutiset 2/2011 Peltolan uutisten toisessa numerossa luodaan katsaus kentänhoitoon. Mitä kaikkea goflkentän hoitaminen vaatii? Haastattelussa kenttämestari Mikko Eskelinen. Lopuksi katsotaan taas

Lisätiedot

St. Laurence Golf ry. Ladytoiminta 2011

St. Laurence Golf ry. Ladytoiminta 2011 St. Laurence Golf ry Ladytoiminta 2011 TAPAHTUMAKALENTERI Toukokuu: ti 3.5. Kauden avajaiset klo 18 klubitalon yläkerrassa to 26.5. Peli-ilta, 18r. pb/rumble, Kalkki-Petteri ma 30.5. Seuraottelu NGK-StLG

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI 2016 Hyvää kesää 2016 seniorit Tervetuloa mukaan senioritoimintaan ja nauttimaan golfista. Tänä vuonna saadaan Aulanko golfiin uudet kotisivut, joista löytyy senioreille

Lisätiedot

SEA GOLF RÖNNÄS. Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN. Toimintakausi 2011

SEA GOLF RÖNNÄS. Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN. Toimintakausi 2011 SEA GOLF RÖNNÄS Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN Toimintakausi 2011 Senioritoimikunta v 2011 Vastuualueet Puheenjohtaja: Jami Ihalainen - Yhteyshenkilö hallitus / piiri ja UAS-seniorit Jäsenet: Eki Stenberg

Lisätiedot

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 13.2.2014

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 13.2.2014 Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 13.2.2014 Yhtiökokous 13.2.2014 1. Vuoden 2013 tilinpäätöksen esittely 1.1 Kauden 2013 plussat ja miinukset 1.2 Osaketilanne 31.12.2013 1.3 Tunnusluvut 1.4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

AY SPORTTIFESTARIT MERELLISESSÄ KOTKASSA 25.-26.5.2013

AY SPORTTIFESTARIT MERELLISESSÄ KOTKASSA 25.-26.5.2013 AY SPORTTIFESTARIT MERELLISESSÄ KOTKASSA Lajivalikoimassa: 25.-26.5.2013 jalkapallo, petanque, shakki, tennis, maastojuoksu, yleisurheilu, golf ja köydenvetoa Oheistapahtumia: Meriristeily, Iltatapahtuma

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit:

1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: Juniori- ja valmennustoimikunta Juniori- ja Valmennustoiminnan jakautuminen eri tasoryhmiin ja toiminnan yleisperiaatteet vuodelle 2013: 1. Tasoryhmät ja valintakriteerit: 1.1. Ryhmä 1, Valiopelaajat 1.1.1.

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot