TILINPÄÄTÖS Kokkolan kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2011. Kokkolan kaupunginvaltuusto 18.6.2012 53"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2011 Kokkolan kaupunginvaltuusto

2

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. KATSAUS VUOTEEN Kokkolan kaupungin hallinto Kokkolan kaupunginvaltuusto Kokkolan kaupunginhallitus Kokkolan kaupungin henkilöstö YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tuloslaskelman tuotot Kulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelman analysointi TASE Tase ja sen tunnusluvut Taseen sisältö KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ...40 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimialojen toimintakertomukset Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN Käyttötalouden ja tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta sitovuustasolla Käyttötalouden ja investointien erittelyt Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase ilman liikelaitoksia TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT OSAKKEET JA OSUUDET KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitokset Yhteenveto liikelaitoksista ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT Kansilehden kuva: Joni Virtanen

4

5 TOIMINTAKERTOMUS

6

7 1.1. KATSAUS VUOTEEN 2011 Vuosi 2011 jää Kokkolassa erityisesti mieliin heinä-elokuussa järjestetyistä asuntomessuista monine oheistilaisuuksineen. Asuntomessut kiinnostivat kävijöitä sekä mediaa odotetusti. Messuilla vieraili lähes kävijää. Palaute on ollut positiivista. Tapahtuma keräsi kaupunkiimme melkoisen määrän osaamispääomaa, joka tulee jatkossa hyödyntää. Oheistilaisuuksista mainittakoon jo perinteeksi muodostunut Anders Chydenius -vapaakauppaseminaari, jossa aiheena oli Suomen ja EU:n talouden uusi suunta. Seminaarin puhujia olivat valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja Pohjoismaiden investointipankin toimitusjohtaja Johnny Åkerholm. palkittiin elävästä kaupunkikeskustasta. Huomionosoituksen takana olevan Elävä kaupunkikeskusta ry:n perusteluissa tuotiin esiin mm. pitkäjänteinen ja sitoutunut kehittämistyö, jossa materiaaleihin on kiinnitetty paljon huomiota. Kadut, aukiot, tori ja historialliset rakennukset on sovitettu yhteen hienovaraisesti. VR valitsi Kokkolan vuoden asemaksi. Valintaan vaikuttivat asemien palvelumittaukset sekä myynnin kehitys. Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta valitsi Kokkolan vuoden 2011 pyöräilykunnaksi. Perusteena nimitykselle ovat pitkäjänteinen pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen sekä erittäin aktiivinen kaupunkilaisten kannustaminen pyöräilyyn erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden avulla. Talous Kuntatalous on kehittynyt ennakoitua heikommin vuonna Talouskehitys on hiipunut loppuvuodesta ja se on vaikuttanut myös kuntiin. Tilinpäätöksistä saatujen ennakkotietojen mukaan kuntien vuosikate laski noin 15 % vuodesta Toimintatulot nousivat 3,4 %, toimintamenot 4,4 %, ja verotulot 3,9 %. Kuntien tulot eivät riitä palveluiden ja investointien kattamiseen, vaan kunnat velkaantuvat edelleen. Kokkolassa verotulot kehittyivät kunnallisveron osalta arvioitua paremmin hyvän työllisyyden ansiosta. Verotulot olivat yhteensä 155,2 milj. euroa, joka ylitti talousarvion 2,3 milj. eurolla. Nousu vuodesta 2010 oli 4 %. Toimintatuotot nousivat 2,9 %, toimintakulut 5,5 % ja toimintakate 8 %. Vuosikate oli 13,0 milj. euroa, joka oli noin 1,2 milj. euroa parempi kuin alkuperäinen talousarvio, vaikka lisämäärärahoja myönnettiin yhteensä 14,7 milj, euroa ja tuloarvioita korotettiin 3,6 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli 3,1 milj. euroa, joka oli noin 4,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Kokkolan Sataman erinomainen tulos vaikutti tähän merkittävällä osuudella. Investointien nettomenot olivat yhteensä 54,4 milj. euroa, josta kaupungin osuus oli 20,3 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 34,1 milj. euroa. Lainakanta oli ilman liikelaitoksia 153,8 milj. euroa eli 3,301 e /asukas ja liikelaitosten kanssa 194,7 milj. euroa eli 4,180 e /asukas. Väestönkehitys Asukkaita Kokkolassa oli vuoden lopussa Asukasluvultaan Kokkola on maamme 22. suurin kaupunki. Kokkola on kuulunut jo parin vuosikymmen ajan niiden kasvukeskusten joukkoon, joissa väestömäärä selvästi kasvaa. Vuonna 2011 kaupungin asukasmäärä lisääntyi 325:llä. Väestökasvu perustui suurelta osalta luonnolliseen väestönkasvuun eli syntyvyyden enemmyyteen. Syntyneitä oli 631 ja syntyvyyden enemmyys 229, mikä verrattuna vastaavantyyppisiin kaupunkeihin on poikkeuksellisen suuri. Merkittävän maahanmuuton ansiosta myös muuttotase oli selvästi positiivinen, 91 asukasta. Kansainvälisyys näkyy yhä enemmän katukuvassa. Kaupungissa asuu noin 900 ulkomaan kansalaista edustaen yli 70 kansalaisuutta. Terve väestön ikärakenne, merkittävä luonnollinen väestön kasvu yhdessä positiivisen muuttoliikkeen kanssa luovat hyvää pohjaa väestönkasvulle myös tuleville vuosille. Tilinpäätös

8 Elinkeinot Edellisen taantuman jälkeen vuonna 2010 alkanut ja vuoden 2011 alkupuolelle kestänyt nopean kasvun kausi näkyi Kokkolassa työttömyyden laskuna, uusien työpaikkojen syntymisenä, vilkkaana rakentamisena sekä yleisenä elinkeinoelämän myönteisyytenä. Keväällä maailman ja etenkin Euroopan epävarmuus lisääntyi. Syksyllä uuden taantuman mahdollisuus kasvoi. Näyttää kuitenkin siltä, että Kokkola selvisi minitaantumasta vähin vaikutuksin kuten parin vuoden takaisesta taantumastakin. Kokkolassa ei koettu merkittäviä lomautuksia tai irtisanomisia. Tilastot osoittavat, että Kokkola poikkesi monessa suhteessa yleisistä alavireisistä trendeistä, mihin monipuolisella elinkeinorakenteella on suuri ansio. Uskoa tulevaan loivat muutamat suuret kaupan rakennushankkeet, joita toteutettiin tai päätettiin käynnistää lähiaikoina. Sataman toiminnassa suunnitelman mukainen kehittäminen jatkui. Loppuvuodesta valmistui Hopeakiven sataman laiturin jatko. Kokkolan Sataman kautta kulki tavaraa ennätykselliset noin 7,9 milj. tonnia. Kokonaistavaraliikenne kasvoi 24,1 %. Satama oli maamme neljänneksi suurin yleissatama liikennetonneilla mitattuna sekä toiseksi suurin Venäjän transitoliikenteen satama. Kokkolan Veden suurin investointi oli noin 16 milj. euron jäteveden puhdistamon valmistuminen. Rannan suurteollisuuden lippulaivat Boliden ja OMG tekivät tuotantoennätyksiä ja ilmoittivat vuoden vaihteessa merkittävistä tuotantoa laajentavista investoinneista, mitkä tuovat luottamusta toiminnan kehittymiseen, työpaikkojen säilymiseen ja niiden kasvuun. Suurteollisuuden toimintaympäristö ja infra vahvistuivat kun sisääntuloväylän maamerkki PortTower -toimistotalo valmistui syksyllä. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn yhtenä merkittävänä tekijänä globaalissa taloudessa on alueen saavutettavuus. Seinäjoki Oulu -radan kunnostus ja kaksoisraiteen rakentaminen Kokkola-Ylivieska välillä tulisi saada valmiiksi mahdollisimman nopean aikataulun mukaan. Lentovuorotarjonta on monipuolistunut lentojen alettua Skellefteån ja Kruunupyyn välillä. Päätökset tehtiin myös suorista lennoista Tukholmaan, jotka alkavat maaliskuussa Vuonna 2011 keskimääräinen työttömyysaste Kokkolassa oli 8,3 %, mikä on alle taantumaa edeltävän vuoden (2008) keskiarvon. Koko maan vastaava luku oli 9,1 %. Huolimatta kokonaistyöttömyyden selvästä laskusta on nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrä pysynyt suhteellisen korkealla edellisvuoden tasolla. Työpaikkojen määrä on kasvanut viime vuosina useilla sadoilla vuosittain. Käytettävissä olevan viimeisimmän virallisen tilaston mukaan työpaikkojen määrä laski hieman vuoden 2009 aikana. Työpaikkoja oli Kokkolassa vuoden 2009 lopussa kaikkiaan noin Työttömyyden laskun ja työvoiman määrän kasvun perusteella voidaan olettaa, että työpaikkojen määrä on kääntynyt nousuun vuosien 2010 ja 2011 aikana. Kaupungin strategiatyö Valtuustokauden ensimmäisenä vuonna hyväksytyn kaupunkistrategian väliarviointi tehtiin syksyllä. Luottamushenkilöille ja virkamiehille suunnatun nettikyselyn ja valtuustoseminaarin pohjalta tiivistyivät ne kriittiset menestystekijät, joihin on erityisesti tarvetta suunnata voimavaroja valtuuston loppukaudella. Näille määriteltiin myös kärkihankkeita ja keskeisiä toimenpiteitä. Aluekehittäminen Aluekehittämisen pääinstrumentteja ovat kansalliset erityisohjelmat Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, osaamiskeskusohjelma ja EU-ohjelmista Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelma sekä Manner-Suomen ESR -ohjelma ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Kokkolan seudun Kemian osaamiskeskus on mukana nanoteknologian ja uusiutuva metsäteollisuus -klusterissa. Valtioneuvosto päätti loppuvuodesta, että KOKO- koheesio- ja kilpailukykyohjelma kansallisena erityisohjelmana päättyy Toimintaa voidaan kuitenkin jatkaa vuoden 2011 rahoituksen sallimissa puitteissa vuoden 2012 loppuun saakka. Loppuvuodesta aloitettiin selvitys, millä resurssilla ja millä tavoin voidaan KOKO-tyyppisellä toimintamallilla toteutettua kehittämistoimintaa jatkaa. KOKO ja sen edeltäjä AKO (aluekehitysohjelma) ovat olleet merkittävässä roolissa koko seudun kärkitoimialojen kehittämisessä rajapintoja hyödyntäen. Ohjelmilla saavutettuja hyviä tuloksia ja toimintamalleja tulee voida edelleen kehittää ja hyödyntää. 2 Tilinpäätös 2011

9 Koheesio- ja kilpailukykyohjelman puitteissa tehty Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen kehitysvyöhykkeen esiselvitys valmistui keväällä. Siinä selvitettiin Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen alueellista ja toiminnallista rakennetta ja resursseja. Työn tavoitteena oli tuoda esiin alueen yhteisiä vahvuuksia, selvittää perusteita jatkotyölle ja valinnoille sekä tuoda esille ne konkreettiset toimenpiteet, joihin jatkotyön tulisi keskittyä. Keväällä järjestettiin seutukuntien yhteinen kehittämisseminaari. Seminaarissa oli positiivinen ilmapiiri ja tahto seutukuntien yhteiselle kehittämistoiminnalle. Molempien seutujen kuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet raportin ja siinä esitetyn toimenpideohjelman. Raportin pohjalta on käynnistymässä useita konkreettisia kehittämistoimenpiteitä. Konkreettisten hankkeiden kuten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen, strategisen aluerakennemallin laatiminen sekä kehitysvyöhykkeen viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen on eri tahoille vastuutettu ja jatkovalmistelu käynnistyi loppuvuonna. Korkeakoulu ja tutkimus Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toiminnassa olleiden professuurien viisivuotiset jatkokaudet varmistuivat tehdyillä sopimuksilla. Uutena aluevaltauksena saatiin aikaan sopimus Vaasan yliopiston kauppatieteen professuurin perustamisesta, joka käynnistyy vuoden 2012 aikana. Tapahtumia vuonna 2011 Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin konsertit ja Kokkolan kaupunginteatterin näytännöt ovat vahva perusta kaupungin kulttuurivuodelle. Niitä täydentävät monet muut toimijat kulttuurisesti ja musiikillisesti rikkaan tarjonnan kaupungissa. Perinteisinä ja kehittyvinä tapahtumina lunastivat kannuksiaan edelleen Kokkolan X talviharmonikka, minkä suuri viihdekonsertti televisioitiin, Kokkolan talvitanssit, Mustakari Memories, West Coast Kokkola Operan Oopperakesä, minkä kaikki Carmen-esitykset olivat loppuunmyydyt, Kokkolan kesäviikko, Kokkola Rock ja Kokkolan Venetsialaiset. Wentus Blues Band vietti 25-vuotisjuhlaansa juhlakonsertin merkeissä. Urheilupuolella merkittävin tapahtuma oli Suomen toiseksi suurin nuorten jalkapallotapahtuma Kokkola Cup. Kokkolassa järjestettiin myös koripallon veteraaniturnaus/pohjois-suomen mestaruuskilpailut, tyttöjen jalkapallon Helmi Cup, Kokkolan Urheiluautoilijoiden 50-vuotisjuhlavuoden jääratasarjan SM-osakilpailu sekä Suomen Ampumahiihtoliiton Pohjoismaiden ampumahiihdon nuorten maaottelun nuorisoleiri. Merkkivuottaan juhlivat mm. seuraavat Geologian tutkimuskeskus 125 vuotta Ykspihlajan Reima 90 vuotta Kokkolan Veikot 90 vuotta Kokkolan merimieskirkko 80 vuotta Kokkolan Karjalaseura 70vuotta Lions Club Karleby 50 vuotta Kokkolan Urheiluautoilijat 50 vuotta Gamlakarleby Åldringsvänner 50 vuotta Suurin tapahtuma Kokkolassa oli järjestetyt valtakunnalliset asuntomessut. Muita tapahtumia ja vierailuja olivat mm. Kristillisdemokraattien puoluekokous Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkoston Kanuuna-seminaari Old Tablers Suomi Finland ry hallitus Svenska Folktingetin istunto Suomen Laivameklariliiton vuosikokous Svenska Folkpartietin hallituksen kokous Svenska Pensionärsförbundet, österbottniska regionen kokous Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton seminaari Finlands svenska Marthaförbund r.f:s kevätkokous Ilmatorjuntaharjoitus Veteraanien rosvopaistitilaisuus Kansainvälinen koiranäyttely Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus Tilinpäätös

10 Anders Chydenius -säätiön hallitus Anders Chydenius-vapaakauppaseminaari Euromance -leiri Perinnekonepäivät Nordic Baltic School of Social Work -tapahtuma Keskustakehittämisen päätapahtuma Satakieliseminaari Alueelliset vesihuoltopäivät Kiitokset Parhaat kiitokset kaikille kaupungin ja koko alueen hyväksi tehdystä työstä, jonka tulosten pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin. Antti Isotalus kaupunginjohtaja 4 Tilinpäätös 2011

11 1.2. KOKKOLAN KAUPUNGIN HALLINTO KOKKOLAN KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 117 pykälää vuonna Valtuustossa oli 51 jäsentä, joista 39 edusti ei-sosialistisia ja 12 sosialistisia puolueita. Valtuuston kokoonpano Puheenjohtaja Bjarne Kallis (KD) 1. varapuheenjohtaja Riitta Kalliokoski (KESK) 2. varapuheenjohtaja Raimo Harsunen (SDP) KESK Anias Pentti Harmaala Mari Herlevi Reino Huhtala Jouni Kalliokoski Riitta Karhumaa Juho Kippo-Kovasin Lea Laitila Veikko Leskelä Pertti Maijala Aimo Mäkelä Anne Nurmi Pekka Ojala Kauko Palosaari Anneli Puumala Tuomo Puutio Sari Rahkola Riitta Virolainen Timo SDP Harsunen Raimo Kellosalo Anne Lahti Mauri Mustasaari Erkki Rasi Anne Sabel Roy Tastula Antero Urpilainen Jutta Urpilainen Kari KD Candelin Johan Häli Pirkko Kallis Bjarne Mehtälä Anja Nikkanen Risto Paananen Juha Passoja Terttu Salo Mauri RKP Anderson Stefan Brandt Mats Kouvo Kajsa Snellman Hans Timonen Marlén Åström Bernhard KOK Haimakainen Pentti Jukkola Janne Kivistö Matti Marjamaa Helinä VAS Ahonen Eila Pohjola Vesa Tastula Seppo PS Puolimatka Pekka Ylitalo Alpo VIHREÄT Taarna Terho KOKKOLAN KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus kokoontui 36 kertaa ja käsitteli 649 pykälää vuonna Kaupunginhallituksen kokoonpano Puheenjohtaja Kauko Ojala (KESK) 1. varapuheenjohtaja Kari Urpilainen (SDP) 2. varapuheenjohtaja Pentti Haimakainen (KOK) Anderson Stefan(RKP) Haapalehto Seija (SDP) Harmaala Mari (KESK) Herlevi Reino (KESK) Häli Pirkko (KD) Kouvo Kajsa (RKP) Nevasaari Sirpa (KESK) Palosaari Anneli (KESK) Pohjola Vesa (VAS) Salo Mauri (KD) Muut kaupunginvaltuuston valitsemat toimielimet Henkilöstölautakunta Keskusvaalilautakunta Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta Liikuntalautakunta Maaseutulautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Pelastuslautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tarkastuslautakunta Tekninen lautakunta Valtuuston vaalilautakunta Ympäristöterveyslautakunta Energiajohtokunta Satamajohtokunta Työplussan johtokunta Vesilaitosjohtokunta Poliisilaitoksen neuvottelukunta Käräjäoikeuden lautamiehet Uskotut miehet Tilinpäätös

12 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Seutukuntavaltuusto Aluetoimikunta Kaupunkisuunnitteluryhmä Henkilöstölautakunta Liiketoiminta Tekninen toimi ja ympäristötoimi Satamajohtokunta Vesilaitosjohtokunta Työplussan johtokunta Energiajohtokunta Tekninen lautakunta Tilapalvelut Yhdyskuntatekniset palvelut Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunkiympäristöpalvelut Konserni- ja organisaatiorakenne Kaupunginvaltuusto Vaalielimet Kaupunginhallitus Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Kuntayhtymät Muut sidosorganisaatiot Tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt Säätiöt Kaupunginjohtaja Keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Ruotsinkielinen jaosto Terveyspalvelut Vanhustyö Sosiaali- ja vammaispalvelut Hallinto Sivistystoimi Opetus- ja kasvatuslautakunta Suomenkielinen os. Ruotsinkielinen os. Varhaiskasvatus Perusopetus Toisen asteen koulutus / lukio Vapaa sivistystyö Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjastotoimi Nuorisopalvelut Liikuntalautakunta Liikuntapalvelut Pelastustoimi Pelastuslautakunta Tilintarkastaja Maaseututoimi Maaseutulautakunta Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveyslautakunta Tilinpäätös 2011

13 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrässä ja rakenteessa ei vuoden 2011 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattaessa vuoden lopun tilanteita. Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut 1,6 %, määräaikaisen henkilöstön 7,4 % (1072 henkilöä). Henkilöstön sairauspäivät ovat vähentyneet 1,2 kalenteripäivää henkilöä kohti, vuonna 2011 sairauspäiviä oli 15,9 kalenteripäivää/henkilö. Palkkaharmonisointi saatiin valmiiksi kirjaston ja toimistohenkilöstön tehtävien osalta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen alueella toteutettiin yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa Parempi Työyhteisö henkilöstökysely, sama kysely tehtiin edellisen kerran vuonna Kyselyn vastausprosentti oli 58. Kyselyn tuloksia tarkastellaan avainlukujen avulla, jotka kuvaavat seuraavia osa-alueita: Työyhteisön kehittämisedellytykset Työyhteisön toimivuus Työn perusedellytykset Henkilöstön hyvinvointi Verrattaessa kyselyn avainlukuja (yhteensä 14,0) vastaaviin vuoden 2009 kyselyssä(13,6), voidaan huomata tulosten parantuneen, tulokset ovat myös parempia kuin vastaavissa muissa yksiköissä Suomessa (13,8). Merkittävää on, että tulokset ovat parantuneet sosiaali- terveystoimen kaikilla toiminta-alueilla. Soten vahvuuksina nousivat esille seuraavat asiat: työyhteisön kehittämisaktiivisuus sekä johdon panostaminen toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen, työyhteisöjen pelisäännöt ovat kunnossa ja työyhteisötaidot hyvät sekä työn ilo lisääntynyt. Kehittämiskohteiksi kyselyn tulosten perusteella nousevat henkilöstön näkemysten kuuleminen esim. muutostilanteissa, eri yksiköiden välinen tiedonkulku sekä työmäärä ja keskeytykset työssä. Henkilöstökyselyn tulokset käsitellään yksikössä koko henkilöstön kanssa ja tuloksia hyödynnetään työyhteisön kehittämiseksi. Vuosi 2011 oli Kokkolan kaupungin henkilöstön työyhteisötaitojen teemavuosi. Vuoden aikana työyhteisötaitojen merkitystä ja niiden kehittämistä pidettiin esillä ja tuettiin koulutustilaisuuksilla, joita oli sekä esimiehille että koko henkilöstölle. Aiheina olivat mm esimiehen asema kuntaorganisaatiossa, sairauspoissaolojen hallinta, häirintään puuttuminen, kehityskeskustelut ja vastuullinen vaikuttaminen työyhteisössä. Henkilöstön tyhy-päiviin tuli sisällyttää työyhteisöteema, jota varten oli tilattavissa valmiita luentoja. Työyhteisötaitojen merkitystä haluttiin tuoda esille myös kilpailuilla, vuoden lopussa palkittiin Paras Pomo, Mukava Työkaveri ja Hyvä Työyhteisö Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma miehet naiset alle Tilinpäätös

14 Esimiesfoorumeiden lisäksi esimiestaitojen kehittämistä jatkettiin JET-valmennuksella (Johtamisen erikoisammattitutkinto). Vuoden aikana aloitti viides ryhmä, ensimmäisenä aloittanut sosiaali- ja terveystoimen ryhmä sai todistukset joulukuussa. Henkilöstön määrä hallintokunnittain 2011 Kokoaikaiset % Osa-aikaiset % Sivutoimiset Yhteensä Keskushallinto , , Ympäristöterveydenhuolto 23 67, , Sosiaali- ja terveystoimi , , Sivistystoimi , , Tekninen toimi , , Liikelaitokset , , Aluepelastulaitos ,73 1 0, Yhteensä YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Suomen talouden näkymät heikentyivät kansainvälisen finanssikriisin uuden vaiheen myötä. Kansainvälisen talouden näkymien heikkenemisen taustalla on muutama vuosi sitten alkaneen fi nanssikriisin ja sitä edeltäneen nousukauden jättämä perintö. Viime kuukausien kehitys on tehnyt selvemmäksi, että fi nanssikriisiä edeltänyt talouskehitys ei ollut kestävällä pohjalla ja että talouskasvu voi jäädä vaimeaksi lähivuosina. Suomen talouden kasvu hidastui selvästi vuoden 2011 aikana. Kokonaistuotanto oli edelleen selkeästi pienempi kuin ennen taantumaa, eikä vuoden 2008 tuotannon tasoa saavuteta ennen vuotta Kokonaistuotanto kasvoi 2,7 % vuonna 2011, mutta vuonna 2012 kasvu jää vain 0,4 %:iin. Ensi vuonna kasvun odotetaan vauhdittuvan 1,8 prosenttiin. Valtioiden velkaongelmat ja niihin kytkeytynyt epävarmuus rahoitusjärjestelmän tilasta etenkin Euroopassa vaimensivat Suomen viennin näkymiä. Epävarmuuden lisääntyminen heikensi samanaikaisesti myös kotimaista investointi- ja kulutuskysyntää. Työllisyyden koheneminen on hidastunut ja työttömyysaste on pysynyt lähes muuttumattomana vuonna Kokkolan keskimääräinen työttömyysprosentti oli 8,3, kun valtakunnallinen työttömyysprosentti oli hieman korkeampi eli 9,1 %. Teolliset työpaikat eivät juurikaan lisääntyneet viime vuonna, vaan kasvua on ollut eniten koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Infl aation ennustetaan kiihtyvän 3,4 prosenttiin vuonna Kuluttajahintojen nousua ovat vauhdittaneet energian ja raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen kallistuminen sekä välillisten verojen muutokset. Valmiste- ja arvonlisäverojen korotukset nostavat hintoja myös vuonna Kuntatalous jää lievästi alijäämäiseksi vuonna Kuntien verotulojen kasvu on hidastunut samalla kun palkkamenojen kasvu on nopeutunut. Verotulojen kasvun hidastumisen taustalla ovat muun muassa kunnallisveron kertymää vähentävät jako-osuuksien leikkaukset. Kuntien verotulot nousivat keskimäärin 3,9 %. Kokkolassa verotuloja kertyi 2,3 M arvioitua enemmän, nousu oli 4 prosenttia vuodesta Vaikka kuntien menojen kasvu hidastuu ja kunnat myöhentävät investointien aloituksia, syvenee kuntatalouden alijäämä vuonna Kuntien toimintamenot kasvoivat 4,4 prosenttia ja toimintatulot lisääntyivät 3,4 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Kokkolassa nousuprosentti toimintatulojen osalta oli 2,9 ja toimintamenoissa 5,5 %. Kuntien lainakanta jatkoi edelleen nousua. Kokkolan lainakanta ilman liikelaitoksia kasvoi 25,4 M :lla. Lainaa / asukas kaupungilla on 3301 euroa. 8 Tilinpäätös 2011

15 % TYÖTTÖMYYSASTE VUOSIKESKIARVOINA koko maa Kokkola Tunnuslukuja / Kokkola 2011 Asukasmäärä Muuttovoitto/-tappio 91 Asukasmäärän muutos 320 Työttömyysasteprosentti (keskim.) 8,3 Uusia asuntoja 402 Veroprosentti 19,75 Toimintatuotot * Toimintakulut * " Toimintakate * " Verotulot * " Valtionosuudet * " Vuosikate * " Tulos * " Vuosikate mukaan lukien liikelaitokset " Tulos mukaan lukien liikelaitokset " Ylijäämä/alijäämä " Investoinnit mukaan lukien liikelaitokset " Lainakannan nettomuutos " Lainakanta mukaan lukien liikelaitokset /asukas * ilman liikelaitoksia Tilinpäätös

16 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 3.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitokset TULOSLASKELMA eur 1000 eur Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 38,9 % 40,6 % Vuosikate/Poistot, % 76,7 % 132,6 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Tuloslaskelman sisältö Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat syntyneet kaupungin ulkopuolelta suoritetuista hankinnoista TULOSLASKELMAN TUOTOT Kokkolan kaupungin tuloslaskelman tuotot olivat 2011 yhteensä 358,3 milj. euroa. Ne kasvoivat vuodesta 2010 yhteensä 9,0 milj.euroa (2,6 %). Toimintatuotot Tuotot (1 000 ) Tp 2011 Osuus % Tp 2010 Muutos Muutos % Toimintatuotot , ,5 Verotulot , ,0 Valtionosuudet , ,2 Rahoitustulot , ,2 Yhteensä , ,6 10 Tilinpäätös 2011

17 Toimintatuotot olivat 132,9 milj. euroa ja ne kasvoivat 0,7 milj. euroa ( 0,5 %). Suurimmat erät olivat myyntituotot 99,8 milj. euroa ja maksutuotot 13,4 milj. euroa. Verotulot Verotulot (1000 ) Tp 2011 Osuus % Tp 2010 Muutos Muutos % Kunnallisvero , ,2 Kiinteistövero , ,0 Yhteisövero , ,1 Yhteensä , ,0 Verotulot olivat vuonna 2011 yhteensä 155,2 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 5,9 milj. euroa. Kunnallisvero kasvoi 4,0 milj. euroa eli noin 3,2 % ja kiinteistövero 1,9 milj. euroa eli 24,0 %. Yhteisöverotulo kasvoi 0,02 milj. euroa eli 0,1 %. Verotuloista oli kunnallisveron osuus 83,4 %, kiinteistöveron osuus 6,2 % ja yhteisöveron osuus 10,4 %. Valtionosuudet Valtionosuudet (1000 ) Tp 2011 Tp 2010 Muutos Muutos % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ,6 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ,6 Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimi ,8 Yhteensä ,2 Valtionosuudet olivat yhteensä 68,3 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 1,5 milj. euroa ja 2,2 % KULUT Kulut olivat yhteensä 347,3 milj. euroa. Nousu edellisestä vuodesta oli 17,3 milj. euroa eli 5,2 %. Kulut (1 000 ) Tp 2011 Osuus% Tp 2010 Muutos Muutos % Henkilöstökulut , ,6 Palvelujen ostot , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 Avustukset , ,8 Vuokrat , ,8 Muut kulut , ,2 Rahoituskulut , ,1 Yhteensä , ,2 Toimintakulut olivat 343,4 milj. euroa. Merkittävimmät kulut olivat henkilöstökulut 155,5 milj. euroa ja palvelujen ostot 119,4 milj. euroa. Rahoituskulut olivat noin 3,9 milj. euroa TOIMINTAKATE Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo kuinka paljon käyttötalouden kuluista jääkatettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2011 toimintakate oli 208,5 milj. Tilinpäätös

18 euroa ja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 15,5 milj. euroa. Vuonna 2011 toimintatuotot kattoivat 38,7 % toimintakuluista VUOSIKATE Vuosikate kuvaa kokonaistulorahoituksen riittävyyttä, jolloin toimintakatteen lisäksi on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja kulut. Vuoden 2011 vuosikate oli 13,0 milj. euroa, asukasta kohden laskettuna 279 euroa. Vuosikate heikkeni 8,2 milj. euroa vuodesta TILIKAUDEN TULOS JA YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kuljen erotusta. Siinä on otettu huomioon myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaava poisto sekä satunnaiset erät. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä, joilla tietyin edellytyksin voidaan vaikuttaa tuloksen jakautumiseen eri tilikausien välille. Poistot olivat 16,9 milj. euroa. Vuoden 2011 tilikauden tulos oli - 4,0 milj. euroa alijäämäinen ja se 9,2 milj. euroa pienempi kuin vuonna Tuloksen käsittelyerien jälkeen alijäämäksi muodostui -3,1 milj. euroa, joka oli 4,6 milj. euroa pienempi kuin vuonna Tilinpäätös 2011

19 4. TOIMINNAN RAHOITUS 4.1. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitokset TP 2011 TP 2010 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien netto Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointim Fuusioinvestointi 0-78 Pysyvien vastaavien myyntituotot Toiminnan ja investointien netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Antolainasaamisten lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutokset Korottomat lyhytaik. velat muutos Rahoitustoiminnan netto Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 23,0 % 61,4 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 15,9 % 34,1 % Lainanhoitokate 0,6 0,8 Kassan riittavyys, pv 5 12 Asukasmäärä Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki kaupungin rahan lähteet ja käytöt. Rahoituslaskelma osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. 4.2 Rahoituslaskelman analysointi Toiminnan ja investointien rahavirta Varsinaisen toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavirtaan. Tulorahoituksen määrä oli vuonna ,5 milj. euroa, joka oli 6,9 milj. euroa pienempi kuin vuonna Tilinpäätös

20 Rahoituslaskelman investoinnit muodostuvat pysyvien vastaavien investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Investointien määrä oli vuonna 2011 yhteensä 60,3 milj. euroa, joka oli 23,1 milj. euroa enemmän kuin vuonna Rahoitusosuuksia investointien kertyi 3,8 milj. euroa sekä myyntituloja 2,0 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 54,5 milj. euroa, joka oli 23,8 milj. euroa enemmän kuin vuonna Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli tilikaudella - 43,0 milj. euroa. Investointien omahankintamenoista 20,3 % on rahoitettu varsinaisen toiminnan tulorahoituksella. Rahoitustoiminta Rahoitustoiminnan nettorahavirta oli vuonna 2011 yhteensä 35,4 milj. euroa positiivinen. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin yhteensä 62,0 milj. euroa ja lyhennettiin yhteensä 25,4 milj. euroa. Lyhtyaikaisten lainojen muutos oli -0,9 milj. euroa. Rahavarojen muutos Varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirroista muodostuva rahavarojen muutos oli -7,6 milj. euro. Vuoden 2011 rahavirroilla olisi voitu kattaa 5 päivän kassasta maksut. 14 Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot