KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-19:55

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus Sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttö Vammaispalvelun avoimet toimet Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 412 Tontin osan myynti Koillismaan Osuuskaupalle Seinälä Rn:o 81:31 ja Seinälä I Rn:o 81:63 tilojen ostaminen Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuosien rakentamis- ja investointiohjelmasta sekä vuoden 2015 talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon jatkovalmistelu / Lapin Liiton maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa koodinoiva hanke / Lapin Sote-Savotta - Sote palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen -hanke 416 Itä-Lapin kuntayhtymän toimintasuunnitelma vv ja vuoden 2015 talousarvio 417 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 420 Kemijärven kaupungin kaupunkistrategia vuosille Selvityksen ja lausunnon antaminen kunnalliskanteluun Talousarvion laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Lautakuntien ja muiden viranomaisten pöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut asiat Maanvuokrasopimusten jatkaminen / Kemijärven Palvelukeskus r.y / Lisäys maanvuokrasopimuksiin

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 2

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ojala Arto 16:00-19:55 puheenjohtaja Soppela Lea 16:00-19:55 I varapuheenjohtaja Sipovaara Kyösti 16:00-19:55 II varapuheenjohtaja Imporanta Aulikki 16:00-19:55 jäsen Jaakkola Kauko 16:00-19:55 jäsen Junttila Maarit 16:00-19:55 jäsen Ojala Jukka 16:00-19:55 jäsen Ruokamo Anita 16:00-19:55 jäsen Räisänen Kari 16:00-19:28 jäsen POISSA Harju Markku kv:n III varapuh.johtaja MUU Nivala Heikki 16:00-19:26 kv:n puheenjohtaja Pikkarainen Juha 16:00-19:55 kv:n I varapuh.johtaja Kangas Esa 16:00-19:55 kv:n II varapuh.johtaja Aalto Pirkka 16:00-19:55 kv:n IV varapuh.johtaja Kuvaja Tuula 16:00-19:55 esittelijä Pauna Liisa 16:00-19:55 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Ojala Liisa Pauna KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä Kyösti Sipovaara Jukka Ojala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Hallinto-osastolla, Hallituskatu 4, Kemijärvi klo 9:00-15:30 Maija Tolonen arkistosihteeri

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 404 Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muil le, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 405 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastus on Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maarit Junttila ja Jukka Ojala. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kyösti Sipovaara ja Jukka Ojala.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 23/00/002/2014 KH 406 Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallitukselle ajankohtaiset asiat. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Sos.- ja terv.lautakunta Kaupunginhallitus Sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttö 4/02/022/2014 STL Sosiaali- ja terveysosastolla työskentelee tällä hetkellä johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi viisi (5) sosiaalityöntekijää, joista yksi toimii perhe- ja mielenterveysklinikalla terapiatyössä. Sosiaalityön lakisääteisiä tehtäviä ovat las tensuojelu, ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys ja lastenvalvojan työt sekä aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityöhön kuuluu varsinaisen sosiaalityön lisäksi kuntouttava työtoiminta, toimeentulotuki, välitystilit, asuntojen välivuokraus ja sosiaalinen luototus. Kaksi sosiaalityöntekijää on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle alkuvuodesta Koska pätevistä korkeakoulutetuista sosiaalityöntekijöistä on pulaa koko valtakunnassa ja heitä on vaikea saada paikkakunnalle, toinen vapautuvista viroista voidaan täyttää AMK-sosionomin pätevyyden omaavalla viranhaltijalla, jolloin viran nimike myös tultaisiin muuttamaan sosiaaliohjaajaksi. Tehtävien järkevällä ja tarkoituksenmukaisella jaolla sekä uudelleenorganisoinnilla toimintaa voidaan jatkaa niin, että lakisääteiset palvelut voidaan edelleenkin turvata. (Talouspäällikkö Pekkarinen, ) Päätösehdotus (sosiaali- ja terveysjohtaja): Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää vakinaisesti kaksi (2) sosiaalityöntekijän virkaa, joista toinen voi olla sosiaaliohjaajan virka alemman korkeakoulututkinnon pätevyydellä, mikäli päteviä hakijoita sosiaalityöntekijän virkoihin ei ole riittävästi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KH 407 Täyttölupia haetaan kahteen sosiaalityöntekijän virkaan: Sosiaalityöntekijä (lastensuojelu-aikuissosiaalityö) sekä sosiaalityöntekijä (vanhus-, sairaala- ja vammaispalvelut). Kaupungissa on vapautunut yksi sosiaalityöntekijän virka ja vapautuu edelleen kaksi virkaa Sosiaalityön, vammaispalveluiden, perhe- ja mielenterveyspalveluiden sekä hoiva- ja hoitotyön palveluiden piirissä toimivien sosiaalityöntekijöiden sekä heidän esimiestensä kanssa on käyty yhteistyössä läpi sosiaalityön tulevaisuuden palvelutarpeita ja perusteita virkojen täytölle. Kirjallisesti ja suullisesti esitetyistä perusteista sekä laadituista tehtäväkuvauksista voidaan päätellä, että haasteellisiin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan vain rekrytoimalla

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Sos.- ja terv.lautakunta Kaupunginhallitus virkoihin sosiaalityöntekijöitä, eikä esimerkiksi alemman kelpoisuuden omaavaa henkilöstöä (vrt. sosionomi). Haastavimmat tehtäväkokonaisuudet, kuten lastenvalvojan tehtävät pyritään siirtämään yhteistyössä muiden sosiaalityöntekijöiden kanssa heidän virkoihinsa. Henkilöresurssitarve ajankohtaistuu alkaen, jolloin yksi sosiaalityöntekijöistä jää lakisääteiselle virkavapaalle ja on ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästä alkaen. Em. perusteella alkuvuodesta vapautunut sosiaalityöntekijän virka on tarkoituksenmukaista täyttää alkaen. Toisen sosiaalityöntekijän viran osalta henkilöstöresurssitarve ajankohtaistuu , jolloin virkaa hoitava sosiaalityöntekijä on jäämässä lakisääteiselle vapaalle ja edelleen irtisanoutuu tehtävästä alkaen. Em. virkaa ei voida kuitenkaan täyttää ennen , jolloin virka vapautuu. Sosiaalija terveysosasto on ilmoittanut hakevansa kh:n talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kaupunginjohtajalta määräaikaista täyttölupaa sijaisen rekrytointiin aikavälille Tehtäväkuvaukset sekä perustelut sosiaalityöntekijän virkojen täyttöön (sosiaalityön henkilöstöresurssi suhteessa palveluihin ja asiakasmääriin) on toimitettu kaupunginhallitukselle oheismateriaalina. Henkilöstöpäällikkö puoltaa täyttölupien myöntämistä kahteen toistaiseksi voimassa olevaan sosiaalityöntekijän virkaan siten, että toiseen alkaen ja toiseen alkaen. (Henkilöstöpäällikkö, p ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus myöntää luvan kahden sosiaalityöntekijän vakinaisen viran täyttöön siten, että toinen viroista täytetään lukien ja toinen alkaen Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sosiaali- ja terveysosasto

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Sos.- ja terv.lautakunta Kaupunginhallitus Vammaispalvelun avoimet toimet 4/02/022/2014 STL Sosiaali- ja terveysosastolla on jäänyt avoimiksi eläköitymisten vuoksi kaksi (2) hoita jan tointa. Toimet ovat vammaispalveluissa. Toimiin edellytetään ammatillista perus tut kin toa tai aikaisempaa kouluasteista tutkintoa. Parhaiten soveltuva tutkinto on vam mais pal ve lui hin erikoistunut lähihoitaja tai kehitysvammahoitajan tutkinto. Kaksi (2) hoitajan avointa tointa on syytä täyttää vakinaisesti vammaispalveluissa ole vien palvelutarpeiden vuoksi. Kehitysvammaisten henkilöiden palvelutarpeita ja palvelujen kehittämistä on tar kastel tu suunnitelmassa Kehitysvammahuollon ohjelma Sosiaali- ja terveys lau ta kun ta on vahvistanut ohjelman elokuussa Kehitysvammapalvelujen rakenteellisessa muutoksessa ja laitoshoidon vä hen tä mises sä korostuu osaaminen. Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan ke hi tysvam ma-alan koulutus ja työkokemus. Erikoistumisopinnot työn ohessa on tehokas tapa lisätä hoitohenkilöstön osaamista. Työntekijöille suunniteltuja työtehtäviä ja työvuoroja ei ole mahdollista jättää te kemät tä kokonaan tai osittain kehitysvammaisten henkilöiden palvelutarpeiden johdos ta. Tulosyksikön henkilöstörakenne ja määrä vastaavat asiakkaiden tarpeita, kun vakinainen henkilöstö sijaistetaan täysimääräisesti. Henkilöstö on STM:n suo situk sen 2004:3 ja vammaisten henkilöiden valtakunnallisen valvontaohjelman mukainen. Tulosyksiköistä on laadittu säädösten ja viranomaisten edellyttämä oma val von tasuun ni tel ma. Valvira valvoo yksikön omavalvontasuunnitelman toteutumista. Vammaispalveluiden tulosyksiköiden palvelu ja toiminta jatkuvat nykyisellä tasolla jat kos sa kin. Sosiaali- ja terveysosaston palvelutuotannossa tehdään rakenteellisia muutoksia vuo des ta 2015 alkaen. Vuosien aikana sosiaali- ja terveysosastolta jää eläk keel le reilut 60 työntekijää, joista hoitohenkilökuntaa kaksi kolmasosaa. Hen kilös tö suun nit te lu ja suun nitelmallinen henkilöstön rekrytointiin panostaminen on erityi nen haaste nyt ja tulevien vuosien ajan. Selvityksen perusteella Sairaala Lapponian palvelurakenneuudistus ei mahdollista täs sä vaiheessa sisäisten lähihoitajasiirtojen tekemisiä. Sisäisiä siirtoja ter veys keskuk ses ta muihin hoitoyksiköihin tarkastellaan kun suunnitelma toimintojen muu toksis ta valmistuu. Vammaispalveluissa tulee eläköitymisen johdosta avoimeksi yksi (1) ohjaan toimi tam mi kuus sa Ohjaajan avoin toimi täytetään määräaikaisesti saak ka. Määräaikainen työntekijä opiskelee työn ohessa kehitysvamma-alan am-

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Sos.- ja terv.lautakunta Kaupunginhallitus mat ti tut kin non. Tutkinto on yhden vuoden kestävä jatkotutkinto lähihoitajille. Kesään 2015 mennessä tulee avoimiksi edellisen lisäksi kaksi (2) hoitajan tointa ja yksi (1) ohjaajan toimi. Kahden avoimen toimen vakinaisen täyttämisen myötä vältytään määräaikaisten työ suh tei den ketjuttamisilta. Avoimien toimien hoitamiseksi määräaikaisin työsopimuksin vammaispalveluissa ei ole perustetta. (vammaispalvelujohtaja Myllykangas, ) Päätösehdotus (sosiaali- ja terveysjohtaja): Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta lupaa täyttää vakinaisesti kaksi hoitajan tointa vammaispalveluihin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Vammaispalvelujohtaja Antero Myllykangas Sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmä KH 408 Kehitysvammahuollossa on tullut kevään aikana avoimeksi kaksi hoitajan työsuhteista tehtävää. Tehtäviä on hoidettu niiden tultua avoimiksi määräaikaisin palvelussuhtein työtekijöiden omalla suostumuksella. Jatkossa riittävää lakisääteistä määräaikaisuuden perustetta ei ko. tehtäviin voida osoittaa. Palvelurakenneselvityksissä ei ole otettu kantaa kehitysvammahuollon tulosalueen palveluita koskeviin rakenteellisiin tai toiminnallisiin muutostarpeisiin. Sen sijaan muiden tulosalueiden osalta on osana palvelurakenneselvitystä kartoitettu henkilöstön töiden uudelleenjärjestelymahdollisuuksia niihin tulevaisuudessa kohdistuvien mahdollisten muutospäätösten varalta. Sosiaali- ja terveysosaston mukaan Sairaala Lapponiassa tapahtuvat mahdolliset toiminnalliset tai rakenteelliset muutokset eivät tule lähitulevaisuudessa johtamaan kehitysvammahuoltoon kohdistuviin henkilöstösiirtotarpeisiin. Mikäli rakennemuutoksen seurauksena siirtotarvetta myöhemmin kuitenkin tulee, voidaan tällöin huomioida kehitysvammahuollon henkilöstöresurssitarpeen kasvu jo tulevana keväänä vapautuvien hoitajan tehtävien myötä. Lähtökohtaisesti henkilöstösiirtojen toteuttaminen esim. perusterveydenhuollosta kehitysvammahuoltoon nähdään haasteellisena toteuttaa kehitysvammahuoltotyölle ominaisten erityisten ammatillisten osaamistarpeiden vuoksi. Henkilöstöpäällikkö puoltaa täyttöluvan myöntämistä kahteen toistaiseksi voimassa olevaan hoitajan tehtävään alkaen. Perusteena täyttölupien myöntämiselle toimii edellä mainittujen perusteiden lisäksi tarve kahden työntekijän palvelussuhteiden vakinaistamiselle.

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Sos.- ja terv.lautakunta Kaupunginhallitus Oheismateriaalina kaupunginhallitukselle vammaispalvelut hoitajan tehtäväkuvaus ja työn vaativuuden arviointi. (Henkilöstöpäällikkö, p ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan lukien kahteen vakinaisesti täytettävään hoitajan tehtävään. Ennen ulkoista hakua on selvitettävä sosiaali- ja terveysosaston määräaikaisten osalta määräaikaisuuden perusteet ja mahdollisuudet täyttää tehtävät sisäisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sosiaali- ja terveysosasto

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta 393/04/041/2013 KH KH Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 36 :n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun otamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupunkitasoinen tuloslaskelma tilanteesta jaetaan kokouksessa. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus velvoittaa osastot loppuvuoden osalta etsimään säästöjä siten, että talousarviossa arvioitu alijäämä ei kasva. Esitykset toimenpiteistä on toimitettava kaupunginhallituksen kokoukseen Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 36 :n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun otamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupunkitasoinen tuloslaskelma tilanteesta jaetaan kokouksessa. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus velvoittaa

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus osastot loppuvuoden osalta etsimään säästöjä siten, että talousarviossa arvioitu alijäämä ei kasva. Esitykset toimenpiteistä on toimitettava kaupunginhallituksen kokoukseen KH 409 Kaupunginhallitus kuulee sivistysjohtaja Juha Narkilahden, sosiaali- ja terveysjohtaja Auvo Kilpeläisen ja tekninen johtaja Markku Kankaanrannan esittelyt osastoittaisista säästötoimenpiteistä loppuvuodelle Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee osastojen loppuvuoden säästötoimenpiteet tiedoksi ja päättää tarvittavista lisätoimenpiteistä. Päätös: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi osastonjohtajien kokouksen alussa antamat selvitykset ja velvoittaa toteuttamaan esitetyt toimenpiteet. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarvion toimeenpano-ohjeita on noudatettava. Kaupunginhallitus ryhtyy valmistelemaan YT-menettelyä koskien tulevaa tavoiteorganisaatiota. Tiedoksi: Osastot

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta 393/04/041/2013 KH 410 Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 36 :n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun otamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupunkitasoinen tuloslaskelma tilanteesta jaetaan kokouksessa. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 449/05/050/2014 KH 411 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Esitys liittyy hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon. Ehdotukset on valmisteltu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman vapaan sivistystyön rakenneja rahoitustyöryhmän kanssa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ja selkeytettäväksi eräitä vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämistä, yksikköhintoja ja valtionosuutta koskevia säännöksiä. Esitys sisältää luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen ja osoitteeseen Sivistysjohtaja Juha Narkilahti on valmistellut kaupungin lausunnoksi liitteen 1. mukaisen lausuntoluonnoksen. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus antaa hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta liitteen 1 mukaisen lausunnon. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Opetus- ja kulttuuriministeriö

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Tontin osan myynti Koillismaan Osuuskaupalle 479/52/522/2014 KH 412 Koillismaan Osuuskauppa on ilmoittanut haluavansa ostaa kortelista 3066 kau pungin omistaman tontinosan. Tontinosan pinta-ala on neliömetriä ja koko ton tilla on rakennusoikeutta kerrosneliömetriä. Neuvotteluissa on päädytty euron kauppahintaan, joka vastaa kaupungin ai kai sem pia luovutuksia sekä ostoja. Rakennusoikeuden hinnaksi em. kaup pa hinnal la tulisi n. 90 euroa ja maaneliön hinnaksi noin 43 euroa. Kaupungingeodeetti esittää, että ko. tontin osa myydään liitteen 2 mukaisella kaup pa kir jal la. Koska kauppahinta on yli euroa päätöksen kaupasta tekee kau pun gin valtuus to. Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa. (Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuustol le, että valtuusto hyväksyy liitteen 2 kauppakirjan mukaisen kaupan arvoltaan euroa. Muutettu päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kau pungin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy liitteen 2 kauppakirjan mukaisen kaupan arvoltaan euroa. Kauppakirjaan lisätään kohdaksi 3 seuraavaa: Myytävällä alueella on maakaapeleita ym. johtoja ja putkia, joiden purkamisesta vastaa ostaja. Kauppakirjan muut pykälät kohdasta 3 numeroidaan uudelleen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Koillismaan Osuuskauppa Tiedoksi ja toimeksi: Tekninen osasto Johdon sihteeri

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Seinälä Rn:o 81:31 ja Seinälä I Rn:o 81:63 tilojen ostaminen 480/52/521/2014 KH 413 Kaupungille on tarjottu ostettavaksi otsikossa mainitut tilat. Seinälä I tilaan Rn:o 81:63 kuuluu n.13 ha:n suuruinen metsäpalsta Pöyliövaarassa, liite 3a, josta ilmenee myös kaupungin omistus vihreällä. Tilaan kuuluu vielä neljä veden alle mennyttä palstaa sairaalan etupuolella. Pöyliövaaran palstan metsätaloudellinen arvo on noin euroa. Seinälä tilalla on 0,0396 manttaalin osuus Kemijärven yhteismetsään ja osuuden arvo on noin eruoa. Seinälä tilan Rn:o 81:31 metsätaloudellinen arvo on noin euroa ja tilalla on 0,0298 manttaalin suuruinen osuus Kemijärven yhteismetsään, osuuden arvo on noin eruoa. Tila ilmenee liitteestä 3b. Seinälä tilalta lähiaikoina hakattavan puuston arvo on noin euroa. Neuvotteluissa on päädytty euroan kauppahintaan. Kun otetaan huomioon mm. Pöyliövaaran palstan sijainti kaupungin jo ennestään omistamien alueiden läheisyydessä sekä palstoilla olevat ranta-alueet, kaupungingeodeetti esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy tehtävät kaupat liitteenä 3 olevan kauppakirjan mukaisena. Koska ostohinta on alle euroa päätöksen kaupasta tekee kaupunginhallitus. Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa. (Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, ) Päätösehdotus(kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan kauppakirjan mukaiset Seinälä I Rn:o 81:63 ja Seinälä Rn:o 81:31 tilojen ostamisen hintaan euroa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Väinö Seinälän oikeuden omistajat Tiedoksi ja toimeksi: Tekninen osasto Johdon sihteeri

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Lausunto Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuosien rakentamis- ja investointiohjelmasta sekä vuoden 2015 talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille /07/072/2014 KH 414 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tulee pyytää jäsenkuntien lausunnot merkittävistä kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista. Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan vuosien rakentamis- ja investointiohjelman sekä talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille ja on päättänyt pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot mennessä. Oheisena hallituksen jäsenille vuosien rakentamis- ja investointiohjelma sekä talousarvioehdotus vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on valmistellut hyvässä yhteistyössä Itä-Lapin ammattiopiston (jatkossa Kemijärven toimipiste) vuoden 2015 budjetin Kemijärven kaupungin edustajien kanssa ja budjetti vastaa luovutussopimuksen mukaisia tavoitteita, toimintaa ja yhteistyötä. Investointiosassa on otettu huomioon Kemijärven ILOa luonnosta -hankkeen v toteutetun investoinnin jatkaminen ja varattu määräraha tähän tarkoitukseen. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kemijärven kaupungilla ei ole huomautettavaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuosien rakentamis- ja investointiohjelmaan eikä vuoden 2015 talousarvioon ja -suunnitelmaan vuosille Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon jatkovalmistelu / Lapin Liiton maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa koodinoiva hanke / Lapin Sote-Savotta - Sote palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen -hanke 322/20/215/2014 KH Lapin Liiton hallitus on päättänyt kokouksessaan esittää Lapin kunnille, että Lapin liiton hallinnoimana maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa koordinoiva hanke käynnistettäisiin. Hanke olisi EAKR-rahoitteinen hanke aikavälillä , mitä voitaisiin tukea esimerkiksi KASTE-hankkeen kautta saatavilla resursseilla. Hanke koostuisi neljästä tehtäväkokonaisuudesta: 1. Lapin tuotantoalueen perustamisselvitys (nykyinen LSHP:n alueen kunnat ja kuntatyhmät) - Tavoitteena Lapin sote-palveluiden tuotantoalueen perustaminen kuntayhtymäpohjaisesti, palveluiden integraatio ja kustannustehokkuus 2. Kolpeneen integroiminen osaksi perustettavaa Lapin tuotantoaluetta - Palveluiden tuottaminen myös Länsi-Pohjan tuotantoalueelle 3. Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden toiminnan käynnistäminen - Tuotantoalueiden toiminnan aloittamisen edellyttämät valmistelut tehtyjen suunnitelmien mukaan 4. Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden yhteistyö ja koordinaatio - Kahden tuotantoalueen toimintaprosessien yhteensovittaminen, yhteistyö- ja työnjakokysymykset yhteistyössä tulevan järjestäjän eli Pohjois-Suomen sote-alueen kanssa Lapin Liitto pyytää kuntien kannanottoa tähän esitykseen ja sen sisältöön mennessä. Oheisena hallituksen jäsenille tarkennettu luonnos hankkeen mahdollisista sisällöistä. Varsinainen hankesuunnitelma kokonaisbudjetteineen ja kuntarahoitusosuuksineen valmistellaan kuntien vastausten pohjalta erikseen Lapin liiton hallituksen hyväksyttäväksi. (johdon sihteeri Aune Kumpula, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy Lapin liiton hanke-ehdotuksen maakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoa koordinoivasta hankkeesta. Kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeen ohjausryhmään nimetään kaupungin valitsema edustaja.

20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hankkeen kuntarahoitusosuus katetaan kaupunginhallituksen määrärahoista. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Lapin Liitto Osastot KH 415 Lapin liiton hallitus on hyväksynyt Lapin Sote-Savotta - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen -hankkeen tarkennetun hankesuunnitelman ja alustavan työsuunnitelman sekä nimesi projektijohtajaksi Tommi Lepojärven. Hankesuunnitelma, alustava työsuunnitelma ja rahoitusosuudet oheisena kaupunginhallituksen jäsenille. Hankkeen toteutusaika on ja kokonaisbudjetti on euroa. Varsinaista rahoituspäätöstä hanke ei ole vielä saanut, mutta Sote-uudistuksen aikataulun vuoksi on tarpeen käynnistää Sote-Savotta -hankkeen käytännön toimet. Kemijärven kaupungin asukaslukuun (7983) perustuva rahoitusosuus hankkeeseen on vuosille yhteensä 9622,60 (3.207,53 /vuosi). Rahoitusosuus katetaan kaupunginhallituksen määrärahoista. Ohjausryhmä koostuu seuraavien organisaatioiden edustajista: Lapin Liitto, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin yliopisto, Pohjois-Lapion seutukunta, Tunturi-Lapin seutukunta, Itä-Lapin seutukunta, Tornionlaakson seutukunta, Kemi-Tornion seutukunta (2 jäsentä) ja Rovaniemen seutukunta (2 jäsentä). Naapurikuntien Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen sekä Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa on sovittu, että Itä-Lapin seutukunnan edustajaksi esitetään sosiaali- ja terveysjohtaja Auvo Kilpeläinen Kemijärveltä. Ohjausryhmän työskentelyä tukemaan muodostetaan poliittinen koordinaatioryhmä, johon kuntien tulee nimetä kolme (3) henkilöä/kunta. Edustajat hankeen poliittiseen koordinaatioryhmään ja ohjausryhmään sekä kuntien rahoitussitoumus tulee jättää Lapin liitolle mennessä. (Johdon sihteeri Aune Kumpula, ) (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää Itä-Lapin seutukunnan edustajaksi hankkeen ohjausryhmään sosiaali- ja terveysjohtaja Auvo Kilpeläisen. Kaupunginhallitus valitsee hankkeen koordinaatioryhmään 3 edustajaa. Kaupunginhallitus hyväksyy hankkeen rahoituksen vuosille yhteensä 9.622,60 euroa katettavaksi kaupunginhallituksen määrärahoista.

21 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus valitsi koordinaatiotyöryhmään edustajiksi Heikki Nivalan, Jarkko Kotilaineen ja Esa Kankaan. Tiedoksi: Lapin liitto, Auvo Kilpeläinen, edustajat

22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Itä-Lapin kuntayhtymän toimintasuunnitelma vv ja vuoden 2015 talousarvio 462/07/072/2014 KH 416 Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 62 : Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan on kirjoitettu ne edunvalvontatehtävät, jotka ovat alueemme elinkeinoelämän, saavutettavuuden ja lähialueyhteistyön kannalta tär kei tä ja ovat olleet toimintamme perustana. Kehittämis- ja toimenpideohjelmiin liittyvät edunvalvonta-asiat keskittyvät Itä-Lapin elin kei no stra te gian toimenpiteisiin sekä uuteen ohjelmakauteen. Ohjelmakauden vaih tees sa lähialuerahoitus ky:stä loppuu, kun SallaGate-hanke päättyy huh ti kuussa Uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2015, mutta hankkeiden haku avautuu vas ta vuoden vaihteessa. Rahoitusta saavat hankkeet voivat käyn nistyä aikaisintaan vuoden 2016 alkupuolella. Salla Kantalahti radasta alettiin keskustella vakavasti vuonna 2013 ratatyöryhmän an sios ta, mutta nyt kansainvälinen tilanne vaimentaa keskustelua. Lisäksi ruplan kurs sin lasku vähentää venäläisten matkailijoiden määrää. Yhteistyötä lähialueen kans sa kuitenkin jatketaan. Salla Kantalahti -rataa edistetään osana Barentsin kas vu käy tä vää ja viisumivapauteen liittyvää edunvalvontaa pidetään yllä mah dol lisuuk sien mukaan. Edunvalvontaa kehitetään nykyistä proaktiivisemmaksi. Edunvalvontamatkoilla halli tuk sen puheenjohtajan ja kehittämispäällikön kustannukset maksetaan pää sääntöi ses ti kuntayhtymän hallinnosta. Toimintasuunnitelmassa näitä ja muita asioita käsitellään tarkemmin. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee toimintasuunnitelmasta, tekee tarvit-ta vat muutokset ja hyväksyy sen. Toiminta- ja taloussuunnitelma merkitään pöy tä kir-jan liitteeksi nro 2. Päätös: Hallitus lisäsi toiminta- ja taloussuunnitelmaan kaksi kohtaa, minkä jälkeen toi min ta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin ja merkittiin pöytäkirjan liitteeksi nro 2. Toi min ta- ja taloussuunnitelmaan tehtiin seuraavat lisäykset: 1) kehittämispäällikön esitys Kohtaan 3.1. Kehittämis- ja toimenpideohjelmiin liit tyvät edunvalvonta-asiat lisättiin - Kaivostulojen ohjaaminen kuntiin. 2) Annika Kostamon esitys Kohta 3.4. Sisäisen toiminnan kehittäminen lisätään - sel vi te tään mahdollisuus voiko kuntayhtymä toimia yksittäisten jäsenkuntien han kehal lin noi ja na. Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus 63 : Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2015 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja ke hit tä mis toi min nas ta ja on suuruudeltaan euroa.

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/2010 1 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Aika 29.11.2010 klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot