JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 7/2009 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka. Seurakuntakoti Joutsa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 7/2009 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Torstai 5.11.2009 klo 18.00. Kokouspaikka. Seurakuntakoti Joutsa"

Transkriptio

1 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 7/2009 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Seurakuntakoti Joutsa Käsiteltävät asiat 64 Vt.kirkkoherra Erkki Viinikaisen nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttövaltuudet 65 Sopimus perheneuvonnan ja Palvelevan puhelimen palveluista 66 Koulutussuunnitelma vuodelle Vuosilomat talvikaudella Puukaupat Kolehtisuunnitelma ajalle Kirkon yhteiset hankkeet - tilanne katsaus 71 Luhangan vanhan kirkon peruskorjauksen tilanne 72 Kiinteistövero - Luhangan kesäkirkko 73 Arvopaperin vaihto - Sampo Pankki 74 Tilapäislainanotto 75 Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimus Pöytäkirjan nähtävänäpitoaika Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa klo Puheenjohtaja Erkki Viinikainen Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2 JOUTSAN SEURAKUNTA Nro 7/2009 Sivu 76 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousaika To klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntakoti Joutsa Viinikainen Erkki, puheenjohtaja Avikainen Simo, varapuheenjohtaja puheenjohtaja 64 Huuskola Markku poissa, Kangas Tuula Kivinen Eila Kuitunen Teuvo Laitinen Leena poissa, Liukkonen Helena Malin Markku Laitinen Hanne, kvalt. pj. Lahtonen Pertti, kvalt. varapj. Pälvimäki Eila, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Nuto Annukka, Luhangan kappeliseurakunnan pappi Kallioinen Matti, Leivonmäen kappeliseurakunnan pappi poissa poissa Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Asiat Pöytäkirjantarkastustapa (tarkastustapa ja - paikka sekä tarkastajien valinta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Malin ja Helena Liukkonen Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Tarkastusaika Kirkkoherranvirastossa Allekirjoitukset Paikka ja pvm Kirkkoherranvirastossa Allekirjoitus

3 Kirkkoneuvosto VT.KIRKKOHERRA ERKKI VIINIKAISEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS JA TILINKÄYTTÖVALTUUDET Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherra Timo Pietilällä ja talouspäällikkö Eila Pälvimäellä virka-aseman perusteella. Tilinkäyttöoikeudet ovat Timo Pietilällä, Eila Pälvimäellä ja Eija Lehtimaalla. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto toteaa että, seurakunnan nimenkirjoitusoikeus ja tilienkäyttöoikeus on poistunut Timo Pietilältä virasta eroamisen myötä. Kirkkoneuvosto myöntää vt kirkkoherra Erkki Viinikaiselle seurakunnan nimenkirjoitusoikeuden ja tilien käyttöoikeuden. Kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen nimenkirjoitusoikeus on vt kirkkoherra Erkki Viinikaisella ja talouspäällikkö Eila Pälvimäellä sekä tilienkäyttöoikeus vt kirkkoherra Erkki Viinikaisella, talouspäällikkö Eila Pälvimäellä ja toimistosihteeri Eija Lehtimaalla. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Erkki Viinikainen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi Simo Avikainen.

4 Kirkkoneuvosto SOPIMUS PERHENEUVONNAN JA PALVELEVAN PUHELIMEN PALVELUISTA Kaikki Keski-Suomen seurakunnat, kuten Joutsakin antoivat keväällä 2009, myönteisen lausunnon Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa tehtävästä sopimuksesta. Sopimus on hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa KL 12 luvun 1 :ssä tarkoitetulla tavalla sopimuksen hyväksynyt sopimuskumppani osallistuu Jyväskylän järjestämään perheneuvonnan ja Palvelevan puhelimen palveluiden tarjoamiseen oman toimialueen asukkaille. Sopimus liitteenä 1/kneuv Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa tehtävän sopimuksen ja nimeämään edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan vuodeksi Nimettyjen tulee olla vaalikelpoisia oman seurakunnan seurakuntavaaleissa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Vuonna 2010 seurakunnan toimintasuunnitelman mukainen painopistealue on pienten lasten perheet, mihin koulutustarpeen tulisi myöskin painottua. Vuonna 2010 on myös seurakuntavaalit ja Kirjuri-järjestelmän valmistelua sekä mahdollisen HeTa:n koulutusta. Koulutussuunnitelma liitteenä 1/kneuv Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutussuunnitelman. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto totesi että Hanna Hämäläisen viransijaisuus päättyy ja koulutusohjelmassa hänelle merkitty koulutus koskee diakoniaviranhaltijaa.

6 Kirkkoneuvosto VUOSILOMAT TALVIKAUDELLA Lomaoikeus Pidetty Ajalla Nuto Annukka 38 24? Viinikainen Erkki Kallioinen Matti 10 8,15, Rämö Aki , Ikonen Natalia , Korhonen Pirjo , , Pälvimäki Eila , Lehtimaa Eija , Salo Tuija , , Ratia-Oksanen Annika , Urkko Milja Järvinen Orvokki Rämö Eija , Eskelinen Aila Eskelinen Sakari Sievänen Heikki , Viinikainen Martti Saareke Leena , , Emaus-Etindelle Tuija Majanen Heli Nieminen Juha Häkkinen Kirsti Hämäläinen Hanna 4 4 Erääntymätöntä lomaa 17, josta pidetty 5, Vuosilomamääräykset KirVESTES /..

7 Kirkkoneuvosto /.. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitetyt vuosilomat ajalle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto PUUKAUPAT 2009 Tämän vuoden talousarvion katteena on puunmyyntituloja euroa. Kuluvana vuonna ei ole tehty yhtään puukauppaa, eikä näin ollen talousarvio ole siltä osin toteutunut. Toivolan tilalla on päätehakkuu kuvio, johon metsämarssilla tutustuttiin. Leimikko on laitettu myyntiin, tarjoukset esitellään kokouksessa. Leivonmäellä on tehty myös leimikko, joka on myynnissä ja tulee kokouksessa esittelyyn. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää puunmyynnistä. Yhteenvedot tarjouksista liittenä 1/kneuv Teuvo Kuitunen esitti ettei puukauppaa tehdä. Markku Malin kannatti Kuitusen esitystä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA-ääniä( talouspäällikön esitys) oli 3( Viinikainen, Kivinen, Liukkonen) ja EI- ääniä (Kuitusen esitys) oli 4( Avikainen, Kangas, Kuitunen, Malin). Päätös: Puheenjohtaja totesi että äänin 4-3 kirkkoneuvosto päätti ettei puunmyyntiä tehdä.

9 Kirkkoneuvosto KOLEHTISUUNNITELMA AJALLE Alkuvuodelle 2010 laadittu kolehtisuunnitelma liitteenä 1/kneuv Kappeliseurakunnat antavat lausuntonsa suunnitelmasta. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle Kappeliseurakunnilla ei ollut huomauttamista kolehtisuunnitelmaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto KIRKON YHTEISET HANKKEET tilannekatsaus 1.Jyväskylän IT-aluekeskus Jyväskylän IT-aluekeskuksen käynnistäminen on meneillään budjetti vuodelle 2010 on laadittu sekä jaettu seurakunnille maksuosuudet. Joutsan osuus kustannuksista on ,18 euroa. Siirtymävaiheessa seurakunnat huolehtivat itse nykyisten ohjelmistojen kuluista ja omistavat omat koneensa. Joutsassa on 19 työasemaa, joista uusittavia on 9. Uusittavien työasemien kustannukset ovat 7200,00. 2.HeTa Kirkkohallituksen täysistunto on palauttanut ehdotuksen kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämistä koskevista lainsäädäntömuutoksista jatkovalmisteluun täysistuntoon asti. Kyse on nk. HeTa hankkeesta. Keskustelua täysistunnossa herätti erityisesti pieniltä seurakunnilta saatu kriittinen palaute sekä hankkeen tuomat kustannusvaikutukset pienille seurakunnille. Pienet alle 6000 jäsenen seurakunnat, edustavat noin puolta kaikista seurakunnista. Päätös: Asiat merkittiin tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto LUHANGAN VANHAN KIRKON PERUSKORJAUSKSEN TILANNE Viime kesän ja syksyn aikana vuodenvaihteeseen mennessä kengitystyöstä on tehtynä yli 60%. Kirkon alusta on tyhjennetty ja siellä ollut puutavarajäte poistettu sekä pintakerrokset maata imuroitu pois. Pohjaan on kylvetty boorijauhe. Ikkunoista 7 on valmiina ja 7 on irrotettu ja ovat työn alla. Työmaakokouksessa sovittiin että ikkunoita ei enää irroteta korjattavaksi vaan keskitytään aikataulun ja taloudellisen tilanteen vuoksi työpanoksen suuntaamiseen hirsikorjauksiin julkisivuissa. Kustannusarvio ei tule pitämään koska lahovaurioita on löydetty arvioitua enemmän. Osa lahovaurioista on mennyt hirsiseinän läpi kirkon sisäpuolelle. Lahovaurioita esiintyy myös ylhäällä seinissä. Päätös: Asia merkittiin tiedoksi ja korjaushankkeen laajuudesta keskustellaan kirkkohallituksen kanssa. Kneuv. 32 Kirkkoherra on keskustellut yliarkkitehti Erkki Raatikaisen kanssa Luhangan kesäkirkon tilanteesta. Raatikainen on kehottanut seurakuntaa hakemaan lisää avustusta laajentuneiden korjausten rahoittamiseen. Päätös: Asia merkittiin tiedoksi ja kirkkoneuvosto päätti hakea lisää avustusta. Kneuv. 71 Kesäkirkon peruskorjaus on valmistunut. Korjaustyöstä tuli huomattavasti suurempi urakka mitä alun perin oletettiin. Lahovaurioita oli kirkon seinissä joka puolella ja myös ylhäällä kellotornissa. Nyt kaikki lahot puuosat on korjattu ja kirkko maalattu. Kirkkohallituksen avustuksia on saatu kaikkiaan euroa ja Metso kohteiden kauppahinta euroa on käytetty korjaustyöhön. Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

12 Kirkkoneuvosto KIINTEISTÖVERO- Luhangan kesäkirkko Talouspäällikkö on tehnyt oikaisuvaatimuksen kiinteistöverosta joka koskee Luhangan kesäkirkkoa. Kiinteistöverolain 3 :n mukaan kiinteistöveroa ei ole suoritettava autiokirkoista. Luhangan kesäkirkko kuuluu museoviraston autiokirkkoluetteloon. Kirkossa on kesäaikaista toimintaa, mutta se ei estä autiokirkkostatusta, koska kirkko ei ole jatkuvassa käytössä. Seurakuntaliitoksen yhteydessä tapahtuneessa kiinteistöjen siirron yhteydessä verottajalla on tapahtunut virhe ja kiinteistölle on virheellisesti määrätty kiinteistövero vuodesta 2007 alkaen. Virhe on oikaistu ja verot palautettu seurakunnalle. Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

13 Kirkkoneuvosto ARVOPAPERIN VAIHTO- Sampo Pankki Seurakunnalla on Sampo Pankin Tuottokori , pääomaturvattu , 00 euron arvopaperi. Sen tuotto ei ole hyvä tällä hetkellä. Amos Partners on tarjonnut seurakunnalle tuottokorin sijaan Danske Bankin 6.0% 2016 call 2013 debentuuria. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti myydä Sampo Pankin tuottokorin Kirkkoneuvosto ei osta Danske Bankin debentuuria. Talouspäällikkö Eila Pälvimäki hoitaa myynnin.

14 Kirkkoneuvosto TILAPÄISLAINANOTTO Kirkkoneuvosto päätti, ettei talousarvion katteena olevaa puunmyyntiä toteuteta tänä vuonna. Loppuvuosi on haasteellinen kassatilanteen vuoksi sillä verotuloja kertyy loppuvuonna vähemmän kuin muina kuukausina mutta vastaavasti menoja kertyy erityisesti joulukuulle. Päätös: Kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikkö Eila Pälvimäen ottamaan tarvittaessa tilapäislainaa euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

15 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUS Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimuksen.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto. 28.07.2014 klo17.00. Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto. 28.07.2014 klo17.00. Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kokousaika Kokouspaikka 28.07.2014 klo17.00 Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 65 Kokouksen avaus 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon yläsali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 12.03.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 19.03.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Torstai 19.3.2015 klo 12.00 14.30 Seurakuntakoti x Hannu Niskanen x Raili Toivonen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 27.3.2012 kello 18.00 20.40 Paikka: Ruskon seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkoneuvoston jäsenet Salminen Pasi, kirkkoherra,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot