K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo Joutsan seurakuntakodilla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 Joutsan seurakuntakodilla."

Transkriptio

1 K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Talousarvio vuodelle 2014 ja suunnitelmavuodet 2015 ja Lisätalousarvio vuodelle Ero luottamustoimesta-jonna Tikander 7. Lainanotto 8. Muut asiat 9. Muut esille tulleet asiat 10. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Joutsassa Hanne Laitinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tämä kuulutus on julkaistu seurakunnan ilmoitustaululla Tuija Salo seurakuntasihteeri

2 JOUTSAN SEURAKUNTA Nro 5/2013 Sivu 28 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Joutsan seurakuntakoti Laitinen Hanne, pj. Kallioinen Matti, varapj. Helenius Raila Hovila Sari poissa Huikko Jukka poistui 36 Huuskola Markku Hytönen Pekka poissa Kuitunen Antero Kuitunen Tauno Kuitunen Teuvo Lahtonen Pertti Liukkonen Helena poissa Malin Markku Nieminen Niilo Parkkonen-Manninen Elina poissa Piilola Sirkka Puttonen Kalevi Vilander Anna Marja Vilkman Pirkko Muut saapuvilla olleet Leppämäki Tuula, kirkkoherra Pälvimäki Eila, esittelijä, pöytäkirjan pitäjä Asiat Pöytäkirjantarkastustapa (tarkastustapa ja - paikka sekä tarkastajien valinta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teuvo Kuitunen ja Jukka Huikko ja Antero Kuitunen Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Tarkastusaika Kirkkoherranvirastossa Allekirjoitukset Paikka ja pvm Kirkkoherranvirastossa Allekirjoitus

3 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra Tuula Leppämäki piti alkuhartauden. 30 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 32 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Kuulutus asialuetteloineen on julkaistu ja lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teuvo Kuitunen ja Jukka Huikko. Jukka Huikon poistuttua kokouksesta 36 kohdalla, pöytäkirjantarkastajaksi pykälien osalta valittiin Antero Kuitunen. Esitys: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA SUUNNITELMAVUODET 2015 JA 2016 Joutsan kirkon juhlavuosi on takanapäin ja voimme palata takaisin arkeen ja toimia vain niissä tehtävissä mitkä KL 1 luvun 2 edellyttää. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi. Koska valtio hyväksyy kirkolle julkisoikeudellisen aseman, ja kirkolla myös on oikeus kantaa veroja jäseniltään, laissa luetellaan ne tehtäväalueet, joilla kirkko toimii yhteiskunnassa. Kysymys on niistä tunnustukseen perustuvista tai siitä johdetuista tehtävistä, joita kaikissa olosuhteissa voidaan pitää keskeisinä ja joista kirkko ei voi luopua. KL 4:1 Täydentää seurakunnan tehtäväluetteloa. Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Jumalan sanan julistaminen ja sakramenttien jakaminen edellyttää henkilökuntaa myös nk.tukitoimien puolella. Haudat eivät aukea itsestään eikä puhtaat ehtoollispikarit ilmesty kirkkoon. Kaikessa toiminnassa pyritään löytämään edullisempia tai tehokkaampia tapoja toimia, mutta seurakuntatyön alasajo vain kustannusten vuoksi on hyvin lyhytnäköistä. Kristillinen kasvatus ja Jumalan sanan julistaminen ovat varmasti niitä asioita, jonka parhaiten osaa siihen koulutuksen saaneet työntekijät ja vaikuttaa tulevaan jäsenkehitykseen. Vuosi 2014 tulee olemaan taloudellisesti tiukka, äyrimäärän huomattavaa kasvua ei ole nähtävissä. Seurakunnassa on tällä hetkellä minimihenkilökunta ottaen huomioon kolme jumalanpalvelusyhteisöä,( Luhanka, Leivonmäki, Joutsa) ja kolme hautausmaata. Talous- ja henkilöstöhallinnossa aloitetaan valmistelut siirtymisestä Kipaan ( aiemmin Heta) vuoden 2015 alusta kirkkoneuvoston (kneuv ) aiemmin päättämän aikataulun mukaisesti. Järjestelmä ei tuo seurakunnalle säästöjä mutta on kirkolliskokouksen toukokuussa 2010 hyväksymän KL:n ja KJ muutoksen mukaan pakollinen../..

5 Talousarviovuonna on seurakuntavaalit teemalla Usko Hyvän Tekemiseen. Nämä vaalit lienevät viimeiset ennen rakennemuutosta, kuulumista seurakuntayhtymään. Koko kirkon rakennemuutos, Uusi Seurakuntayhtymä Joutsan hautausmaalla otetaan uutta aluetta käyttöön 2014, pohjatöitä on tehty syksyllä 2013 ja keväällä valetaan palkit ja tehdään mittaukset ja kartoitus alueelle. Kiinteistöjen kohdalla on huoltomaalauksia( Luhanka) ja vuosikorjausten luonteisia tehtäviä. Investointipuolella on Joutsan vainajien säilytystilan kunnostaminen, uuden jäähdytyskoneiston hankinta ja Leivonmäen urkujen peruskunnostus. Nämä kohteet vaativat erillisrahoituksen. Joutsan seurakuntakodin liedet tulee uusia. Joutsan kirkon liittämistä kaukolämpöön tarkastellaan erikseen samoin kuin vanhan seurakuntatalon purkamista. Talousarvion toimintakate on ,10 euroa ja vuosikate ,00. Tilikauden tulos on positiivinen (58 008,00 euroa) mikäli seurakunta myy pois tarpeettomia kiinteistöjä. Talouspäällikön esitys: päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2014 talousarvion ja suunnitelmavuodet 2015 ja Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Teuvo Kuitunen jätti eriävän mielipiteen Kvalt. 33 Päätös: n toiminta- ja talousarvioesitys vuodelle 2014 ja suunnitelmavuodet 2015 ja 2016 hyväksyttiin. Jukka Huikon esityksestä ja valtuutettujen Niilo Niemisen ja Matti Kallioisen kannattama kehoitetaan kirkkoneuvostoa perustamaan sopeuttamistyöryhmä, jonka tulee tehdä ehdotuksensa 1-1,5 kuukauden kuluessa ja tuoda kirkkoneuvoston esitys keväällä tilinpäätöskokoukseen. Työryhmän tulee kuulla henkilöstöä.

6 LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2013 Seuraaviin menokohtiin tarvitaan lisämääräraha: 231 Päiväkerho 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 3258, KIEL 25480, Hautausmaakiinteistöt 4350 Rak.kunnossapito (lukot) 530, Muut koneet (Luhangan kylmäk) 2800, Hautausmaa 4070 Tunti. ja urakkap 6000, Sos.vak. 700, KIEL 4100, Joutsan kirkko 4350 Rak.kunn.pito(lukot) 3632, Kalusto(matot) 5700, Luhangan kesäkirkko 4421 Omaisuusvakuutus 8400, Kopionti ja monistus 1100, Luhangan Talvikirkko 4330 ATK-palvelut(laajakaista) 1312, Lämmitys 4000, Seurakuntatalo 4350 Rak.kunnpito(lukot) 1500, Kehräämö 4350 Rak.kunnpito(vesivahinko) 8857,49 -korvauskäsittely kesken 533 Seurakuntatalo Leivonmäki 4350Rak.kunnpito(lukot) 2000, Iso-Säynjärven tontit 4911Kiinteistövero 1802,05./..

7 Määräraha ylityksiin liittyy tulopuolella palkkoihin 4154,88 euroa työllistämistukea ja Kehräämön osalta vakuutuskorvauksista on saatu 1450,42 rakennusteknisten töiden osalta. LVI ja sähkötöiden korvauskäsittely on kesken. Talouspäällikön esitys: päättää esittää kirkkovaltuustolle myönnettäväksi esitetyt ylitysoikeudet yhteensä 81171,95 euroa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt. 34 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 ERO LUOTTAMUSTOIMESTA Jonna Tikander Jonna Tikander on kirkkoneuvoston jäsenen Pirkko Vilkmannin henkilökohtainen varajäsen sekä kasvatuksen työryhmässä varajäsenenä. Jonna Tikander on muuttanut pois paikkakunnalta ja menettänyt näin vaalikelpoisuutensa. Talouspäällikön esitys: päättää esittää kirkkovaltuustolle valittavaksi uuden henkilön Pirkko Vilkmannin henkilökohtaiseksi varahenkilöksi kirkkoneuvostoon sekä kirkkoneuvosto valitsee uuden henkilön varajäseneksi kasvatuksen työryhmään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Varajäseneksi kasvatuksen työryhmään valittiin Hanne Laitinen. Kvalt. 35 Päätös: n jäsenen Pirkko Vilkmannin henkilökohtaiseksi varahenkilöksi valittiin Teija Lepistö.

9 LAINANOTTO Talousarviovuoden 2014 investointeja varten tarvitaan rahoitus. Tarve on riippuen esim. vainajien säilytystilan korjausasteesta ja muiden kohteiden toteutumisesta. Talouspäällikön esitys: päättää esittää kirkkovaltuustolle otettavaksi euroa lainaa viideksi vuodeksi vuoden 2014 investointeja varten. Lainaa nostetaan tarpeen mukaan toteutettavien investointien mukaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kvalt. 36 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 MUUT ASIAT Valtuutettu Teuvo Kuitunen ja Markku Malin kyselivät seurakunnan rahastosijoituksista. Talouspäällikkö selvitti tilannetta lokakuun tilanteen mukaan. Kaikki sijoitukset ovat luettavissa seurakunnan taseesta tilinpäätösasiakirjoista.

11 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT Valtuutettu Pertti Lahtonen esityksestä ja Markku Malinin kannatuksesta kirkkovaltuusto esittää kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi Joutsan uuden seurakuntakodin suunnittelun päättämistä.

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto. 28.07.2014 klo17.00. Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto. 28.07.2014 klo17.00. Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kokousaika Kokouspaikka 28.07.2014 klo17.00 Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 65 Kokouksen avaus 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon yläsali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

TUUSULAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/15 kirkkovaltuusto 26.5.2015

TUUSULAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/15 kirkkovaltuusto 26.5.2015 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/15 aika Tiistaina 26.5.2015, klo 18.30. Ryhmäkokoukset ja kahvitarjoilu klo 17.30 paikka Riihikallion palvelukeskus (monitoimisali), Pellavamäentie 5 1 jäsenet: poissa: Yli-Antola

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri, sihteeri

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri, sihteeri NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 1/2015 Kirkkovaltuusto 1 (19) KOKOUSAIKA Maanantaina 19.1.2015 klo 18.30-19.35 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot