HALLITUKSEN KERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012"

Transkriptio

1 HALLITUKSEN KERTOMUS

2 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö 6 5. Toimikunnat 7 6. Toiminnanjohtaja Yhdistyksen talous ja toimisto Oy Inreviso Ab Kustannus Oy Tase-Balans Tulevaisuuden näkymiä 17 Yhdistyksen tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilintarkastuskertomus 23

3 Sisäiset tarkastajat ry 3 HALLITUKSEN KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA TOIMI- KAUDELTA YLEISTÄ Tilikausi oli yhdistyksen viideskymmeneskuudes. Sisäiset tarkastajat ry:n missio Yhdistys edistää sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista ja ammattikunnan arvostusta. Progress Through Sharing - Yhteistyöllä tuloksiin. Sisäiset tarkastajat ry:n visio Yhdistys on sisäisen tarkastajan paras tukija ja kumppani ja se tunnetaan ammattialan johtavana ja tunnustettuna asiantuntijana ja kouluttajana Suomessa. Sisäiset tarkastajat ry:n arvot Jäsenlähtöisyys Yhdistys on sisäisen tarkastajan paras tukija ja kumppani Asiantuntijuus Yhdistys edistää sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista ja ammattikunnan arvostusta Vuorovaikutteisuus Yhteistyöllä tuloksiin Progress Through Sharing Tavoitteellisuus Yhdistys tunnetaan ammattialan johtavana ja tunnustettuna asiantuntijana ja kouluttajana Suomessa Yhdistyksessä toimi 7 toimikuntaa. Kunkin toimikunnan puheenjohtaja oli myös hallituksen jäsen. Lisäksi hallituksessa toimi talousasioiden sihteeri sekä pienryhmätoiminnasta vastaava hallituksen jäsen. Sisäiset tarkastajat ry. kuuluu kansallisen instituutin asemassa ammattialan maailmanlaajuiseen yhteistyöjärjestöön IIA:han (The Institute of Internal Auditors Inc.), jonka jäsenmäärä on yli Jäsenistöstä yli puolet on nykyään Pohjois- Amerikan alueen ulkopuolelta. Yhdistys on myös mukana eurooppalaisessa yhteistyöelimessä ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing). ECIIA edistää sisäisen tarkastuksen ammatin tunnettuutta ja kehittymistä Euroopassa.

4 Sisäiset tarkastajat ry 4 Hallitus päivitti yhdistyksen strategian toukokuisessa kokouksessaan. Strategiset tavoitteet 2016 mennessä Jäsenet ja heidän organisaationsa ovat ajan tasalla ST:n strategisesta roolista ja lisäarvon tuottamisesta Ammattikunta on arvostettu ja se tunnetaan yleisesti. Ammattitutkinnot ja koulutus ovat arvostettuja ja jäsenten tavoittelemia Yhdistys tuottaa palvelut kustannustehokkaasti. Kriittiset menestystekijät Jäsenten/ sidosryhmien tarpeiden tunteminen ja niiden mukaiset monipuoliset palvelut. Strategisen roolin/ hallitusyhteistyön tukeminen Korkeatasoinen, monipuolinen ja ajankohtainen koulutustarjonta ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Hyvä viestintä * kokoukset * kotisivut, lehdet * yliopistoyhteistyö * lausunnot * advocacy työ Ammatin kehityksen aktiivinen seuranta ja siitä tiedottaminen jäsenistölle ja sidosryhmälle. Aktiivinen osallistuminen IIA/ ECIIA:ssa ja niiden hyödyntäminen yhdistyksen toiminnassa Strategiset painopisteet/ hankkeet Yhteistyö/ vaikuttamissuunnitelmat eri sidosryhmien ym kanssa (ISACA, Hallitusammattilaiset, KHTyhdistys, lakimiesliitto) Tiedonvälityksen lisääminen kotisivuja ja jäsentiedotteita edelleen kehittämällä Koulutustarjonnan ja menetelmien kehittäminen (myös IIA:n webinaarit ja elearning) Ammatin näkyvyyden lisääminen mediassa Yhdistys tuottaa jäsenten tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti aktiivista vapaaehtoisorganisaatiota tehokkaasti hyödyntäen. Tarkastusmallien ja - ohjeiden kerääminen ja kehittäminen Julkissektori: Yhteistyö VM:n kanssa (tarkastukseen liitoksissa olevat tahot) Hallitusyhteistyön tukeminen raportointiesimerkein ja esityslistoin sekä tarkastusvaliokunnille/ hallituksen jäsenille suunnatun tiedottamisen/ koulutuksen kautta IIA-tutkintojen aktiivinen markkinointi, yhteisten tutkintopäivien sopiminen Hyvät artikkelit syynissä ja tilintarkastus-lehdessä Toimikuntien yhteistyön lisääminen (siiloajattelun poisoppiminen) Materiaalipuutosten tunnistaminen Materiaalin päivittäminen yliopistokoulutuksiin Koulutuspolun suunnittelu Kannanotot eri medioissa Toimikuntatyön kiinnostavuuden lisääminen ja jäsenkunnan osallistaminen Toimikuntapäivä , Tampere Syysseminaarin yhteydessä järjestettiin perinteinen toimikuntapäivä, jonka tarkoituksena oli jakaa uutta IIA tietoa, kehittää yhdistyksen toimintaa ja luoda verkostoja toimikuntien välille. Toimikuntapäivän pääteemana oli käsitellä ja päivittää yhdistyksen hallituksen pidetyn workshopin tuloksia, yhdistyksen strategisia tavoitteita sekä määrittää toiminnallisia hankkeita ja kriittisiä menestystekijöitä vuosille Yhdistyksen perustehtävänä on olla tunnustettu, arvostettu ja johtava sisäisen tarkastuksen asiantuntija, kouluttaja ja tutkimustyön tukija sekä sisäisen tarkastuksen yhteiskunnallisen merkittävyyden ja sisäisen tarkastajan ammatin arvostuksen ja tunnettuuden edistäjä Suomessa. Yhdistys- ja toimikuntatyöllä halutaan jatkossakin edistää sisäisen tarkastuksen ammatillista osaamista, kouluttautumista ja ammatillista arvostusta. Strategiset tavoitteet on ryhmitelty neljään asiakokonaisuuteen ja kuuteen kriittiseen menestystekijään. Toimikuntapäivässä strategiset painopisteet analysoitiin ja määriteltiin toiminnan kannalta keskeiset kehittämishankkeet. Arvioinnin ja keskustelun tuloksena tuleviksi hankkeiksi määriteltiin mm. asiakaslähtöinen koulutustarjonta, koulutus- ja seminaaritilaisuuksien hallinnollinen kehittäminen, IIA-tutkintojen tukeminen, johto- ja sidosryhmäyhteistyö sekä toimikuntien verkostoyhteistyö. Strategisia painopisteitä ja hankkeita toteutetaan osana normaalia toimikunta- ja

5 Sisäiset tarkastajat ry 5 hallitustyötä vuosina Strategiset tavoitteet 2016 mennessä Jäsenet ja heidän organisaationsa ovat ajan tasalla ST:n strategisesta roolista ja lisäarvon tuottamisesta Ammattikunta on arvostettu ja se tunnetaan yleisesti. Ammattitutkinnot ja koulutus ovat arvostettuja ja jäsenten tavoittelemia Yhdistys tuottaa palvelut kustannustehokkaasti. 2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Vuosikokous Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin PwC:n isännöimänä Helsingissä. Kokoukseen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä ja siinä käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille sekä toiminnanjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Käsiteltiin hallituksen esitys kauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, jotka hyväksyttiin. Jäsenmaksut päätettiin hallituksen esityksen mukaan: Perusjäsenet 210 euroa Opettaja-/opiskelijajäsenet 105 euroa Eläkeläisjäsenet 30 euroa Kunniajäsenet 0 euroa Liittymismaksuna uusilta jäseniltä päätettiin periä entiseen tapaan 20 euroa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. 3 HALLITUS Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden ajan seuraavat henkilöt: Kristiina Lagerstedt puheenjohtaja Hannu Kananen varapuheenjohtaja Merja Kannisto, CIA, CRMA puheenjohtaja Mikko Helkiö jäsen asti Jaana Ilomäki jäsen alkaen Leena Kallasvuo jäsen

6 Sisäiset tarkastajat ry 6 Erkki Kurikka CIA, CCSA, CRMA Sari Ojala, CIA, CCSA Niina Sipiläinen Kari Storckovius, CIA, CRMA Arto Tenhula, CIA jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Hallituksen sihteerinä on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Mikola, CIA. Toimintakauden aikana hallitus piti 6 kokousta. Hallituksen työvaliokunnan jäseninä olivat Merja Kannisto, CIA, CRMA (Nordea), Kristiina Lagerstedt (Nokia) ja Arto Tenhula, CIA (UPM). Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kristiina Lagerstedt. 4 JÄSENISTÖ 4.1 Jäsentilasto Tilikauden päättyessä yhdistyksen jäsenet jakautuivat luokittain seuraavasti: Jäsenluokka MUUTOS perusjäsenet opettajajäsenet eläkeläisjäsenet kunniajäsenet YHTEENSÄ Organisaatiot Kertomuskauden aikana yhdistykseen liittyi 74 uutta jäsentä ja erosi 75 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärä

7 Sisäiset tarkastajat ry Tutkintosuoritukset Certified Internal Auditor (CIA) -tutkinnon suoritti kertomuskaudella seuraavat 5 yhdistyksen jäsentä: Alajoki Jyri, Karvinen Ann-Mari, Koliseva Juhani, Oravainen Petra ja Maaret Ukkonen. CIA:t Yhteensä Suomen yhdistyksessä 169 henkilöä on nyt suorittanut CIA-tutkinnon. 4.3 Jäsentiedotus Jäsenistölle on sähköpostitse jaettu uutiskirjeinä jäsentiedotteita, koulutusesitteitä, kokouskutsuja ja muita tiedotteita. Kauden aikana julkaistiin kotisivuilla kaksi kertaa uusi Syynissä lehti. 5 TOIMIKUNNAT 5.1 Ammatillisten asioiden toimikunta Kauden aikana on jäsenille tarkoitetuilla internet-sivuilla julkaistu mm. eettisiin asioihin liittyvää informaatiota, tarkastus- ja muita malleja sekä kuukausikokousesityksiä. Toimikuntien tehtäväkuvaukset ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa Ammatillisten asioiden toimikunta keskittyi valtaosin tarkastus- ja muiden mallien ja esimerkkien työstämiseen. Vuoden aikana valmistuivat esimerkit riskiperusteisesta vuosisuunnittelusta ja sisäisen tarkastuksen vuosiraportoinnista sekä ohje riskienhallinnan tarkastamisessa huomioon otettavista asioista. Valmisteilla ovat esimerkit seurantatarkastusten menettelytavoista ja sisäisen tarkastuksen työpapereihin liittyvistä käytännöistä.

8 Sisäiset tarkastajat ry Eettisten asioiden toimikunta Toimikunta laati yhdistyksen kommentit pääjärjestön ehdotukseen ammattistandardien päivitykseksi. Vuoden 2013 alussa voimaan tulleet uudistetut ammattistandardit julkaistiin lokakuussa, ja toimikunta päivitti niiden käännöksen uudistuksia vastaavasti. Ammatillisten asioiden toimikunta valmisteli myös ehdotuksen toimenpiteistä, joilla se voisi edistää yhdistyksen strategian toimeenpanoa. Ehdotusta käsiteltiin syysseminaarin alla järjestetyssä toimikuntapäivässä. Toimikunta käsitteli yhdistyksen kotisivujen uudistamista, ja toimikunnan edustaja oli mukana kotisivutyöryhmässä. Lisäksi toimikunta käsitteli yhdistyksen kirjaston hoitoon liittyviä kysymyksiä ja esitti joitakin kehittämisehdotuksia toiminnanjohtajalle. Toimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä kymmenen kertaa. Toimikunnan jäseninä ovat olleet Erkki Kurikka, CIA, CCSA (Suomen Pankki ja alkaen eduskunnan kanslia), pj., Sanna-Mari Luuri, CIA, CCSA (Destia Oy), Jyrki Lähdemäki, CIA, CCSA (Maaseutuvirasto), Jyrki Pennanen (Sisäasiainministeriö), Paula Rajasaari, CIA (Helsingin kaupunki), Martin Slotte, CIA (Tuokko Tilintarkastus Oy) ja Timo Tarkkanen, CIA, CCSA, CFSA, (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera). Eettinen toimikunta kokoontui vuoden aikana kahdeksaan varsinaiseen kokoukseen. Saatiin valmiiksi benchmarking- matriisi organisaation eettisen toiminnan organisoinnin tueksi. Kari Storckovius piti aiheesta esityksen yhdistyksen syysseminaarissa ja siitä kirjoitettiin artikkeli Syynissä lehteen. Saatiin valmiiksi rekrytointiprosessin tarkastussuunnitelma eettisestä näkökulmasta. Käytiin paljon keskustelua työurien pidentämisestä ja sisäisen tarkastuksen ammatista sen suhteen sekä asiaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Päätettiin aloittaa kyselytutkimuksen valmistelu selvittääksemme jäsenkunnan näkemyksiä aihepiiristä. Eettisen toimikunnan puheenjohtaja piti sisäisen tarkastuksen etiikasta luennot

9 Sisäiset tarkastajat ry Julkissektoritoimikunta STAK I kursseilla keväällä ja syksyllä. Toimikunta oli mukana yhdistyksen toimikuntapäivillä Tampereella syysseminaarin yhteydessä. Eettisten asioiden jäseninä ovat olleet Pj. Kari Storckovius, CIA, CRMA, PricewaterhouseCoopers OY, Arja Karkola, CIA, Metsähallitus, Eila Koivu, CIA, CFE, CCSA, BDO Control & Consulting Oy, Taisto Leppänen, Kela, Pirjo Tarkkanen, CIA, CCSA, Lemminkäinen Oyj, Hannu Tähti, CIA, Rahaautomaattiyhdistys (kokoukseen 5/2012 saakka), Jari Lemetyinen, Rahaautomaattiyhdistys (kokouksesta 7/2012 lähtien), Christina Varis, CIA, UPM- Kymmene Oyj, Pirkko Östring, Sampo Pankki Julkissektoritoimikunta kokoontui neljä kertaa käsitellen mm. IIA:n standardimuutosesityksiä, tarkastusraporttien julkisuutta, yhdistyksen jäsenmaksun hyväksyttävyyttä työnantajan puolesta, IIA:n toimintaohjemallia ja kuntalakiin tulleita muutoksia. Toimikunta yritti järjestää yhdessä Tampereen kaupungin kanssa keskustelutilaisuuden uudesta kuntalaista, mutta useiden päällekkäisten vastaavien tilaisuuksia vuoksi tilaisuuden järjestämisestä luovuttiin. Syksyllä osa toimikunnan jäsenistä osallistui yhdistyksen toimikuntatapaamiseen Tampereella. Toimikuntatapaamista ennen julkissektoritoimikunta käsitteli sisäiset tarkastajat ry:n päivitettyjä strategisia linjauksia, ja mietti julkissektoritoimikunnan roolia ja tehtäviä strategian toimeenpanossa. Joulukuussa pidetyssä kokouksessa listattiin konkreettisia esityksiä hankkeiksi, joita lähdettäisiin edistämään yhteistyössä ammatillisten sidosryhmien ja muiden toimikuntien kanssa vuodesta 2013 alkaen. Toimikunnalla on ollut edustuksensa IIA:n kotisivutyöryhmässä ja vuoden 2013 aikana on tarkoitus kehittää julkissektoritoimikunnan sivuja IIA:n kotisivuilla. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Mikko Helkiö saakka (Tuokko Tilintarkastus Oy) ja sen jälkeen Niina Sipiläinen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL). Jäseninä ovat olleet Paula Hellen-Toivanen (KPMG Julkishallinnon palvelut Oy), Jan Holmberg (Valtiovarainministeriö), Markus Kiviaho, CGAP (Audiapro Oy), Kari Koivuluhta (Turun kaupunki), Riikka Koivunen (HUS), Sari Kyllönen, CIA (Helsingin kaupunki), Keijo Lappalainen (Tampereen kaupunki), Kari Mäntyharju, CIA (Lohjan kaupunki) ja Vesa Putula (Puolustusvoimat) sekä uutena jäsenenä mukaan liittyi Kari Liinakoski Helsingin seurakuntayhtymästä. Mikko Helkiö jäi pois toimikunnasta syksyllä työnantajan vaihdoksen myötä.

10 Sisäiset tarkastajat ry Kansainväliset asiat 5.5 Nimitystoimikunta 5.6 Koulutustoimikunta Toimikaudella kansainvälisiä asioita ovat hoitaneet yhdistyksen puheenjohtaja Kristiina Lagerstedt Nokiasta yhdessä yhdistyksen toiminnanjohtajan Matti Mikolan ja muiden hallituksen jäsenten kanssa. Työnjaosta ja tehtävien hoidosta sovittiin tapauskohtaisesti. Lagerstedt osallistui Intian Delhissä järjestettyyn Global Counciliin. Tähän tapaamiseen osallistui noin 120 yhdistysten ja pääjärjestön edustajaa yhteensä 60 eri maasta. Global Council tarjoaa IIA:n hallitukselle suuntaviittoja globaalin toiminnan ja strategian kehittämiselle. Kristiina Lagerstedt osallistui yhdistyksen edustajana myös ECIIA:n vuosikokoukseen, joka järjestettiin Amsterdamissa, Hollannissa Aktiivista yhteistyötä jatkettiin pohjoismaisten sisaryhdistysten kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä tiivistettiin ja kehitettiin myös pääjärjestön järjestämässä Chief Staff Officereiden eli toiminnanjohtajien tapaamisissa heinäkuussa Bostonissa ja marraskuussa Orlandossa Lisäksi toiminnanjohtajat ovat tiivistäneet omaa keskinäistä yhteistyötään erillisissä tapaamisissa ja puhelinkonferensseissa. Toimikunta valmisteli nimitysesitykset vuosikokoukselle ja toimikuntien jäsenten nimittämiset hallitukselle. Toimikunnan puheenjohtajana oli Kristiina Lagerstedt (Nokia) ja jäseninä Merja Kannisto CIA, CRMA (Nordea) ja Hannu Kananen (Tulli). Ammatillisena peruskoulutuksena järjestettiin vakiintuneen tavan mukaan sisäisen tarkastuksen ammattikurssit STAK I kaksi kertaa ja STAK II yhden kerran. Lisäksi järjestettiin kohdistettua koulutusta. Koulutustarjonta on esitetty alla olevassa taulukossa. Toimikaudella 2012 koulutuspäivien lukumäärä oli 530. Koulutuspäivien nettotulos oli yhteensä vuodelta 2012.

11 Sisäiset tarkastajat ry 11 Tapahtuma Ajankohta Kesto/pv Osallistujat Koulutuspäivät KEVÄT 2012 Ulkoistetut palvelut IT tarkastus osana / Data-analyysit STAK I ja STAK II ja Julkishallinnon kurssi ja CCSA SYKSY 2012 Sisäisen valvonnan päivä CIA Exam Review Course STAK I ja Päällikköpäivät CCSA Ajankohtaiskatsaus sis.tark. Perusteisiin Turvallisuuden tarkastaminen Koulutustoimikunta kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä kymmenen kertaa. Tärkeimpiä teemoja ovat olleet koulutustapahtumien suunnittelu ja yhteistyö muiden toimikuntien kanssa. Rullaavan vuosisuunnittelun taulukko otettiin käyttöön. Koulutustoimikunta piti yhteiskokouksen seminaaritoimikunnan kanssa Yhteistyön tuloksena on koottu yhteistä puhujapankkia ja valmisteltu kaikkien toimikuntien työtä tukevaa yhteistä vuosikelloa. Yhteistyötä jatketaan ja tiivistetään vuonna Koulutustoimikunnan puheenjohtaja on käynnistänyt yhteistyö Round Table ryhmän kanssa tavoitteena kartoittaa koulutustarpeita ja suunnata koulutusta entistä paremmin kysyntälähtöiseksi.

12 Sisäiset tarkastajat ry Round Table -toiminta Koulutustoimikunnan puheenjohtaja yhdessä Sisäiset tarkastajat ry:n toiminnanjohtajan kanssa on toiminut asiantuntijana Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien työryhmässä, joka uudistaa talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkintoa. Uudistettuun erikoisammattitutkintoon tulee uutena suuntautumisvaihtoehtona sisäinen tarkastus. Koulutustoimikunta on toteuttanut koulutuksen järjestäjille suunnatun kyselyn, jossa kartoitettiin sisäisen tarkastuksen järjestämistä koulutusorganisaatiossa sekä koulutuksen järjestäjien tarpeita kouluttaa henkilöstöään sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan. Lisäksi kartoitettiin sitä, tarjoavatko koulutuksen järjestäjät opiskelijoilleen sisäiseen tarkastukseen liittyvää koulutusta. Kyselyssä saatuja vastauksia voidaan edelleen hyödyntää koulutustarjonnan suunnittelussa. Koulutustoimikunnan jäseniä osallistui syysseminaarin yhteydessä järjestettyyn toimikuntien yhteistapaamiseen. Ennakkotehtävänä toimikunnat valmistelivat vastauksia kysymykseen, mitä toimikunnat voivat tehdä Sisäiset tarkastajat ry:n määrittelemissä strategisissa painopistealueissa onnistumisen varmistamiseksi. Toimikuntapäivässä painopistealueiksi valittiin koulutuksen ja valmennuksen, osaamiskarttojen ja koulutuspolkujen suunnittelun ja toteuttamisen kehittäminen. Erityistä huomiota halutaan kiinnittää CIA-tutkintoon valmentautumisen helpottamiseksi ja jäsenistön motivoimiseksi suorittamaan tutkintoja. Eri toimikuntien välistä yhteistyötä ryhdytään vahvistamaan valituissa painopisteissä onnistumiseksi. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Jaana Ilomäki (Hyvinkään kaupunki) ja jäseninä Seija Aalto (SOK), Raimo Haapajärvi (Hankkija-Maatalous Oy), Markku Kumpulainen (Alvar), Risto Niinikoski CIA, Lasse Oulasvirta, CIA (Tampereen Yliopisto), Niina Ahokas (Kemira), Arto Pehkonen, CIA ja Piia Haataja (UPM). Vuoden 2008 keväällä Suomeen perustettiin Round Table -toiminta. Kutsu kohdistettiin suurimpien organisaatioiden tarkastusvastaaville, pois lukien tarkastuspalveluiden tarjoajat sekä julkishallinto. Round Table -toiminnan tavoitteena on luoda luottamuksellinen keskusteluympäristö kokemusten vaihtoon, tarkastustoiminnan kehittämiseen sekä tiedonsaantiin asiantuntijoilta ja ryhmän osallistujilta yhteisesti valittujen aihealueiden osalta. Toiminnan luottamuksellisuuden takaamiseksi keskusteluissa ja esityksissä painopiste on erilaisissa tarkastusprosesseissa, käytännöissä, toimintamalleissa, yhteistyömenettelyissä jne. Sen sijaan osallistujien edustamien organisaatioiden liikesalaisuuksia ei esitetä.

13 Sisäiset tarkastajat ry Seminaaritoimikunta Koska Round Table toiminta on kohdistettu vain osalle IIA:n jäsenistöä, sen rahoitus perustuu täysin osallistujaorganisaatioilta kerättävään vuosittaiseen kiinteähintaiseen maksuun, jolla katetaan ulkopuoliset luennoitsijat, materiaalit sekä kokousjärjestelyt. Ryhmä toimii yhteistyössä Sisäiset tarkastajat ry:n muiden toimikuntien kanssa. Näistä merkittävimmät ovat Koulutus- ja Seminaaritoimikunta. Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää ja tukea sisäisen tarkastuksen ammatin kasvua ja alan tunnettuutta. Vuoden 2012 aikana ryhmä kokoontui viisi kertaan. Ryhmään kuului 18 jäsentä. Round Table suunnittelee ja toteuttaa kokouksensa itsenäisesti ja sen toimintaa koordinoi pienryhmätoiminasta vastaava hallituksen jäsen Leena Kallasvuo. Varmuutta tiedonhallintaan - sisäisten tarkastajien ja tietojärjestelmätarkastajien 27. kevätseminaari , Hilton Kalastajatorppa,Helsinki Seminaarin aluksi kuultiin kahta kansainvälistä tarkastusalan ammattilaista. Yhdysvaltalainen Lily Bi kertoi mielenkiintoisella tavalla sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Sveitsiläinen Urs Fischer esitteli COBIT 5 sisältöä ja suhdetta aikaisempiin viitekehyksiin. Aamupäivällä kuultiin myös Sampo Pankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen näkemyksiä taloussuhdanteisiin ja rahoitusmarkkinoihin vuonna Iltapäivän seminaarilinjoilla käsiteltiin sisäisen valvonnan erityiskysymyksistä, tarkastusraportointia, ERP -järjestelmien riskienhallintaa, ACL - tarkastusohjelmaa sekä COBIT 5 käytettävyyttä. Päivän viimeinen esiintyjä Kai Koskinen luennoi taloudellisesta läpinäkyvyydestä liiketoiminnan tukena. Toisena seminaaripäivänä kuultiin esityksiä mm. yhteiskuntavastuusta, tietoturvaloukkauksien torjunnasta, pilvipalveluista sekä EU:n tietosuojalainsäädännöstä. Seminaarin päätösluennolla purjehduksen olympiavoittaja Thomas Johansson kertoi pilvipalveluista, johtamisesta, motivaatiosta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Seminaaripalautteen perusteella tapahtuman yleisarvosana oli kiitettävä. Seminaariin osallistui yli 70 tarkastajaa.

14 Sisäiset tarkastajat ry Viestintätoimikunta Corporate Governance Challenges and Trends in syysseminaari , Scandic Tampere City 39. syysseminaari oli sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan ajankohtaistapahtuma, jossa käsiteltiin johtamiseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä teemoja. Asiantuntijoiden esitelmät ja puheenvuorot antoivat vastauksia ja näkökulmia Corporate Governanceen liittyviin kysymyksiin sekä tarjosivat työvälineitä tarkastusammattilaisille. Ensimmäisen seminaaripäivän luennot käsittelivät taloussuhdanteita, sisäisen tarkastuksen suhdetta riskienhallintaan, kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä korruption vastaisessa työssä, Corporate Governancea, organisaation sisäisen valvontaprosessin arviointia, sisäisen tarkastuksen kehittämistä sekä organisaatiojohtamisen haasteita. Toisena seminaaripäivänä kuultiin esityksiä mm. eettisten asioiden tarkastamisesta, kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun strategioista sekä vaikuttavasta puheviestinnästä. Seminaarissa esiintyivät Vesa Puttonen, Kristiina Lagerstedt, Pentti Mäkinen, Jani Heikkala, Arto Tenhula, Henrietta Aarnio, Lasse Oulasvirta, Kari Storckovius, Eero Suomela, Teppo Rantanen, Susanna Perko ja Elinita Mäki. Seminaaripalautteen perusteella tapahtuman yleisarvosana oli kiitettävä. Seminaariin osallistui lähes 60 tarkastajaa. Syys- ja kevätseminaarit toteutettiin yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa. Seminaaritoimikunta haluaa erityisesti kiittää Mattia ja Anne-Majta hyvästä ja joustavasta yhteistyöstä. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Hannu Kananen, jäseninä Jani Heikkala (CIA, CCSA), Hannele Malin (CIA), Maliina Hakala (CIA), Heli Iirola (CIA), Jenni Pässilä ja Annika Martin (CIA; CCSA) Viestintätoimikunnan merkittävin panostus vuonna 2012 kohdistui Sisäiset Tarkastajat ry:n lehden suunnitteluun ja toteutukseen. Lehden nimeksi valittiin Syynissä ja se ilmestyi vuoden 2012 aikana kaksi kertaa; sekä Kotisivujen suunnittelua ja kehitystä jatkettiin kotisivutyöryhmässä. Kotisivutyöryhmän jäsenet muodostuivat toiminnanjohtajasta, jokaisen toimikunnan nimeämästä kotisivuvastaavasta ja yhdestä toimikuntien

15 Sisäiset tarkastajat ry 15 ulkopuolisesta yhdistyksen jäsenestä. Viestintätoimikunnan kokousten esityslistalla on ollut säännöllisesti kotisivujen kehittämiseen liittyvät aiheet. Jäsentiedotteet korvattiin vuoden aikana uutiskirjeillä, joissa keskityttiin pääasiassa koulutuksiin sekä kuukausikokouksiin. Uutiskirjeissä muistutettiin niin ikään Syynissä-lehden ilmestymisestä sekä lehdessä kirjoitettavista aiheista. Vuoden aikana toimikunta organisoi seitsemän kuukausikokousta, joista yhden kokouksen yhteydessä oli vuosikokous ja yhden kokouksen yhteydessä oli joululounas. Joululounaan kuluista perittiin 20 euron maksu. Seuraavat yhteistyötahot vastasivat vuoden 2012 kuukausikokousten esityksistä sekä tila- ja tarjoilujärjestelyistä: Tammikuu 2012 Tekes Helmikuu 2012 Kela Maaliskuu 2012 PWC+ vuosikokous Toukokuu 2012 FIM Syyskuu 2012 Deloitte Marraskuu 2012 Oikeusministeriö Joulukuu 2012 Joululounas Yhdistyksellä on profiili IIA Finland verkkoyhteisöpalvelu Linkedin:ssä. Profiili on perustettu vuonna 2010 ja jäseniä vuoden 2012 lopussa oli 128 (vrt / 83 ). Viestintätoimikunnan kokoonpano muuttui kevään 2012 aikana kun toimikunnan jäsenistä Mirjami Aulio ja Ulla-Maria Ketola jättäytyivät pois toimikunnan tehtävistä. Uutena jäsenenä toimikunnassa aloitti Antti Laukkanen. Viestintätoimikunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, joista yksi kerta oli yhteinen kotisivutyöryhmän kanssa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Sari Ojala, CIA, CCSA (Tapiola). Kauden aikana jäseninä ovat toimineet Mirjami Aulio, Ulla-Maria Ketola, CIA (Finavia), Jari Korpela, CIA (FIM), AnttiLaukkanen (Nurmi Hydraulics Oy) ja Tarja Tirri (HUS). 6 TOIMINNANJOHTAJA Toiminnanjohtaja on tilikauden aikana osallistunut toimikuntien työskentelyyn ja koulutustilaisuuksien järjestelyihin.

16 Sisäiset tarkastajat ry 16 Toiminnanjohtaja toimii Suomen CIA-vastuuhenkilönä. Tenttien varsinaisen hallinnon hoitaa pääjärjestö ja tentit tapahtuvat tietokonepohjaisesti Pearson Vuen suomalaisen yhteistyökumppanin tiloissa. Toiminnanjohtaja on mukana jäsenenä eri kansallisten yhdistysten toiminnanjohtajista kootussa ryhmässä, jonka tavoitteena on vahvistaa IIA:n asemaa globaalina, ei vain amerikkalaisena, ammatin edistäjänä ja vahvistaa yhteistyötä eri kansallisten yhdistysten välillä. Toiminnanjohtaja on toiminut hallituksen sihteerinä ja valmistellut hallituksen päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi toiminnanjohtaja on hoitanut yhdistyksen ja sen omistaman yhtiön hallintoa, taloutta ja sijoituksia. Kertomusvuonna toiminnanjohtaja on edellisvuosien tapaan konsultoinut jäsenistöä vapaamuotoisesti ja avustanut sopivien kontaktien luomisessa jäsenistön välillä. Toiminnanjohtaja on toiminut myös Oy Inreviso Ab:n toimitusjohtajana. Toiminnanjohtaja on toiminut yhdistyksen edustajana järjestettäessä sisäisen tarkastuksen koulutusta eri yliopistoissa ja korkeakouluissa. 7 YHDISTYKSEN TALOUS JA TOIMISTO Vaikka mennyt vuosi oli varsin haastava, yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa. Arto Tenhula, CIA on toiminut yhdistyksen talousasioiden valmistelijana ja kirjanpidon hoidon koordinoijana. Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Tilitoimisto Larsen & Co. Yhdistyksen toimisto ja kirjasto sijaitsevat Ruoholahdessa osoitteessa Tallberginkatu 2 A. Kertomuskauden päättymisen jälkeen yhdistys on muuttanut Salmisaareen osoitteeseen Energiakuja 3.

17 Sisäiset tarkastajat ry 17 8 OY INREVISO AB Yhdistyksen kokonaan omistama Oy Inreviso Ab on hoitanut yhdistyksen kaupallisen toiminnan. Yhtiön liikevaihto oli ,54 euroa. Oy Inreviso Ab:n tilinpäätös tilikaudelta osoitti voittoa ,43 euroa ja taseen loppusumma oli ,23 euroa. Oy Inreviso Ab:n yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä olivat Kristiina Lagerstedt, Hannu Kananen ja Arto Tenhula, CIA. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kristiina Lagerstedtin. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Mikola, CIA. Toimitusjohtajan lisäksi yhtiön palveluksessa on ollut Anne-Maj Viio koulutussihteerinä. 9 KUSTANNUS OY TASE-BALANS 10 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Yhdistys omistaa kolmasosan Tilintarkastus Revision -lehteä julkaisevan Kustannus Oy Tase - Balans -yhtiön osakekannasta. Vuoden aikana on ilmestynyt kuusi lehden numeroa. Yhdistyksen edustajina kustannusyhtiön hallituksessa ja lehden toimitusvaliokunnassa olivat Matti Mikola, CIA, ja Eila Koivu, CIA, CCSA. Tilikauden aikana yhtiön toimitusjohtajana toimi Jukka Silvo ja lehden vastaavana toimittajana Tarja Sviili. Yhdistys sai Tase Balanssilta euroa osinkoa kuluneella kaudella. Yhdistyksen toiminnan kehittämistä jatketaan strategian mukaisesti. Pääpaino on ammatin arvostuksen edistämisessä ja alkaneella kaudella erityisesti jäsenkunnan ammatillisen kehittymisen tukemisessa. Toimikuntien yhteistyötä edelleen lisäämällä ja jäsenistön aktiivista osallistumista edistämällä näihin tavoitteisiin pyritään kustannustehokkaasti. Yhteistyötä tullaan lisäämään myös pohjoismaisten sisaryhdistysten, Suomen ISACA:n ja muiden tahojen kanssa mikä osaltaan mahdollistaa tehokkaan resurssien käytön myös yhdistysten rajojen yli. Hallitus kiittää kaikkia yhdistyksen toimintaan osallistuneita henkilöitä ja heidän organisaatioitaan.

18 Sisäiset tarkastajat ry 18

19 Sisäiset tarkastajat ry 19

20 Sisäiset tarkastajat ry 20

21 Sisäiset tarkastajat ry 21

22 Sisäiset tarkastajat ry 22

23 Sisäiset tarkastajat ry 23

24 Sisäiset tarkastajat ry Energiakuja Helsinki Sisäiset tarkastajat ry 24

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2014 Yhteistyö Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12 Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14 2/2014 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio

PwC:n palvelut. Tilintarkastuspalvelut. Neuvontapalvelut. Julkinen sektori Arvioinnit Kunta Valtio Vuosikertomus PwC:n palvelut Tilintarkastuspalvelut Julkisen sektorin tilintarkastus Kansainväliset laskentaperiaatteet ja tilinpäätöskäytännöt, kuten IFRS ja US GAAP Prosessi- ja järjestelmätarkastus

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) noteerattu osakeyhtiö. Ahlstrom noudattaa

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö AINA GROUP LYHYESTI, YHTIÖRAKENNE KESKEISIMMÄT TIEDOTTEET 2007 AVAINLUVUT GRAAFISESTI HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS STRATEGIA ARVOT MEDIALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot