HALLITUKSEN KERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009"

Transkriptio

1 HALLITUKSEN KERTOMUS

2 Sisäiset tarkastajat ry 2

3 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset 6 3. Hallitus 6 4. Jäsenistö 7 5. Kuukausikokoukset 9 6. Toimikunnat Toiminnanjohtaja Yhdistyksen talous ja toimisto Oy Inreviso Ab Kustannus Oy Tase-Balans Tulevaisuuden näkymiä 17 Yhdistyksen tilinpäätös Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Konserniyhteenveto 21 Tilintarkastuskertomus 23

4 Sisäiset tarkastajat ry 4 HALLITUKSEN KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA TOIMI- KAUDELTA YLEISTÄ Tilikausi oli yhdistyksen viideskymmenesneljäs. Sisäiset tarkastajat ry:n missio Yhdistys edistää sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista ja ammattikunnan arvostusta. Progress Through Sharing - Yhteistyöllä tuloksiin. Sisäiset tarkastajat ry:n visio Yhdistys on sisäisen tarkastajan paras tukija ja kumppani ja se tunnetaan ammattialan johtavana ja tunnustettuna asiantuntijana ja kouluttajana Suomessa. Sisäiset tarkastajat ry:n arvot Jäsenlähtöisyys Yhdistys on sisäisen tarkastajan paras tukija ja kumppani Asiantuntijuus Yhdistys edistää sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista ja ammattikunnan arvostusta Vuorovaikutteisuus Yhteistyöllä tuloksiin Progress Through Sharing Tavoitteellisuus Yhdistys tunnetaan ammattialan johtavana ja tunnustettuna asiantuntijana ja kouluttajana Suomessa Yhdistyksessä toimi 7 toimikuntaa. Kunkin toimikunnan puheenjohtaja oli myös hallituksen jäsen. Lisäksi hallituksessa toimi talousasioiden sihteeri ja Round Table toiminnan vetäjä. Sisäiset tarkastajat ry. kuuluu kansallisen instituutin asemassa ammattialan maailmanlaajuiseen yhteistyöjärjestöön IIA (The Institute of Internal Auditors Inc.), jonka jäsenmäärä on yli Jäsenistöstä yli puolet on nykyään Pohjois- Amerikan alueen ulkopuolelta. Yhdistys on myös mukana eurooppalaisessa yhteistyöelimessä ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing). ECIIA edistää sisäisen tarkastuksen ammatin tunnettuutta ja kehittymistä Euroopassa. Yhdistys on kehittänyt toimintaansa vuonna 2007 päivitetyn strategian pohjalta.

5 Sisäiset tarkastajat ry 5 Yhdistyksen hallitus arvioi strategian ajantasaisuutta pidetyn strategiapäivän aikana. Strategiapäivityksen viitekehyksinä käytettiin Jim Collinsin kehittämää From Good to Great -analyysiä sekä perinteistä SWOT -analyysiä. Yhdistyksen toimikunnat kokoontuivat kehittämään IIA Suomen toimintaa Tampereelle Hallituksen suunnitteleman toimikuntapäivän tarkoituksena oli analysoida ja kehittää strategiaa edelleen ja samalla luoda mahdollisuuksia toimikuntien verkostoitumiselle. Puheenjohtajan alustuksella perehdyttiin yhdistyksen strategian nykytilaan ja hallituksen kaavailemiin muutosehdotuksiin. Iltapäivän aikana osallistujat jalkautuivat pienryhmiin, joissa päästiin syvällisemmin kehittämään yhdistyksen toimintaa. Päivän päätteeksi ryhmätyöt esiteltiin kaikille osallistujille ja hallitus jatkoi strategian viimeistelyä loka-marraskuun kokouksissaan. Alla oleva uudistettu strategia julkistettiin Strategiset tavoitteet 2013 mennessä Ammattitutkinnot ovat arvostettuja ja jäsenten tavoittelemia Ammattikunta on arvostettu ja se tunnetaan yleisesti Yhdistys tuottaa jäsenten tarvitsemat tärkeimmät palvelut kustannustehokkaasti aktiivista vapaaehtoisorganisaatiota tehokkaasti hyödyntäen Yhdistys on ammattialan paras kouluttaja Suomessa Jäsenet ja heidä organisaationsa ovat ajan tasalla ST:n strategises roolista ja lisäarv tuottamisesta Kriittiset menestystekijät Aktiivinen IIA:n tutkintojen markkinointi Hyvä viestintä: kokoukset kotisivut, lehdet yliopistoyhteistyö lausunnot advocacy-työ IIA:n ja sen materiaalin hyödyntäminen ja aktiivinen osallistuminen IIA/ECIIA:ssa Jäsenten tarpeiden tunteminen ja niiden mukaiset monipuoliset jäsenpalvelut Korkeatasoinen ja monipuolinen koulutustarjonta, alan osaaminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Ammatin aktiivin seuranta ja sen kehityksestä tiedottaminen jäsenistölle ja sidosryhmille IPPF-muutosten ja IIA-tutkintojen aktiivinen markkinointi Ammatin näkyvyyden lisääminen mediassa Strategiset painopisteet / hankkeet Tiedonvälityksen lisääminen kotisivuja ja jäsentiedotteita Toimikuntatyön kiinnostavuuden lisääminen ja jäsenkunnan Tarkastusmallien ja -ohjelmien kerääminen ja kehittäminen Koulutustarjonnan ja menetelmien kehittäminen Toimikuntapäivä järjestettiin kehittämällä ensimmäistä osallistaminen kertaa syysseminaarin yhteydessä. Saadun palautteen ja kokemusten perusteella toimikuntapäivä on erinomainen tapa kehittää yhdistystoimintaa ja jakaa ammattitietoa kollegoiden kesken. Toimikuntapäiviä pyritään jatkossa järjestämään vuosittain hallituksen, toimikuntien ja jäsenistön tarpeiden mukaan. Yhteistyön aktivoiminen ammatillisten sidosryhmien kanssa

6 Sisäiset tarkastajat ry 6 2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Vuosikokous Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kongressikeskus Marina Congress Centerissä Helsingissä. Kokoukseen osallistui 23 yhdistyksen jäsentä ja siinä käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille sekä toiminnanjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Käsiteltiin hallituksen esitys kauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, jotka hyväksyttiin. Jäsenmaksut päätettiin pitää hallituksen esityksen mukaan ennallaan. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. 3 HALLITUS Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden ajan seuraavat henkilöt: Bert Lindholm, CIA puheenjohtaja asti Past President alkaen Merja Kannisto, CIA varapuheenjohtaja asti puheenjohtaja alkaen Keijo Vehmas, CIA Past President asti Erkki Kurikka CIA, CCSA jäsen asti varapuheenjohtaja alkaen Jussi Flinkkilä, CIA, CCSA jäsen asti Kristiina Hakalahti jäsen alkaen Tuulikki Help jäsen alkaen Hannu Kananen jäsen alkaen Markus Kiviaho, CGAP jäsen Aira Mertjoki jäsen asti Reima Nyman jäsen Lasse Oulasvirta, CIA jäsen Kari Storckovius, CIA jäsen alkaen Christina Varis, CIA jäsen asti Hallituksen sihteerinä on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Mikola, CIA. Toimintakauden aikana hallitus piti 11 kokousta.

7 Sisäiset tarkastajat ry 7 Hallituksen työvaliokunnan jäseninä olivat Merja Kannisto, CIA (Nordea), Bert Lindholm, CIA (Kesko), Reima Nyman (Orion) ja Keijo Vehmas, CIA, (Verohallitus) asti. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Bert Lindholm asti. Sen jälkeen Erkki Kurikka, CIA, CCSA (Suomen Pankki) tuli jäseneksi ja uudeksi puheenjohtajaksi tuli Merja Kannisto. 4 JÄSENISTÖ 4.1 Jäsentilasto Tilikauden päättyessä yhdistyksen jäsenet jakautuivat luokittain seuraavasti: Jäsenluokka MUUTOS perusjäsenet opettajajäsenet eläkeläisjäsenet kunniajäsenet YHTEENSÄ Organisaatiot Kertomuskauden aikana yhdistykseen liittyi 72 uutta jäsentä ja erosi 73 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys

8 Sisäiset tarkastajat ry Tutkintosuoritukset Certified Internal Auditor (CIA) -tutkinnon suoritti kertomuskaudella seuraavat 7 yhdistyksen jäsentä: Hantula Antti, Helsten Tuomo, Henttonen Mikko, Höök Heli, Joki Emma, Juntunen Sari ja Tenhula Arto. Yhteensä Suomen yhdistyksessä 158 henkilöä on nyt suorittanut CIA-tutkinnon. 4.3 Jäsentiedotus Jäsenistölle on postitse ja sähköpostitse jaettu jäsentiedotteita, koulutusesitteitä, kokouskutsuja ja muita tiedotteita. Koulutustiedote on julkaistu syys- ja kevätkausille erikseen. Kauden aikana on jäsenille tarkoitetuilla internet-sivuilla julkaistu mm. eettisiin asioihin liittyvää informaatiota, sisäisen tarkastuksen viitekehikkoon kuuluvien käytännön ohjeiden käännöksiä, kuukausikokousesityksiä ja verkkokeskustelualoitteita. 4.4 Jäsenmaksut Vuosikokouksen päätösten mukaiset jäsenmaksut ovat olleet seuraavat: Perusjäsenet 150 euroa Opettaja-/opiskelijajäsenet 75 euroa Eläkeläisjäsenet 20 euroa Kunniajäsenet 0 euroa

9 Sisäiset tarkastajat ry 9 5 KUUKAUSIKOKOUKSET 5.1 Control Consulting Liittymismaksuna on uusilta jäseniltä peritty 20 euroa. Kuukausikokousten tarkoituksena on tarjota jäsenistölle tilaisuus kuulla esityksiä ammattialan ajankohtaisaiheista, verkostoitua ja vaihtaa mielipiteitä. Kuukausikokouksista jäsenistöltä ei ole peritty osallistumismaksua. Kertomusvuoden aikana kuukausikokoukset ja niiden ohjelmat järjestettiin seuraavasti: Control Consulting Oy:n toiminnan esittely, Atte Holopainen Päivitetyn hallintokoodin vaikutus corporate governance kuvauksiin, Anne Horttanainen Mitä sisäinen tarkastus voi tehdä varmistaakseen corporate governance kuvausten asiallisen sisällön ja oikeellisuuden, Eila Koivu 5.2 Handelsbanken Handelsbanken tänään / nykyinen rahamarkkinatilanne, Henrik Carlstedt Handelsbankenin sisäinen tarkastus, Eric Nyman 5.3 YIT YIT:n esittely, Sakari Ahdekivi YIT:n sisäinen tarkastus ja sen toimintaperiaatteet, Ari Ladvelin Kokemuksia & riskejä Itä-Euroopan laajentumisesta, Kari Toikka 5.3 Aspida Oy Raha-automaattiyhdistys Harmaa talous millä keinoin rakennusala aikoo vastata kasvavaan ongelmaan Kokemuksia ja haasteita tilaajavastuu-lain valvonnassa, Kaarina Myyri-Partanen Keinoja torjua harmaataloutta ohjelmistopalvelujen avulla, Lars Albäck Talousrikollisuuden nykyilmiöt ja mahdollisia keinoja torjua harmaatalouden leviämistä, Janne Marttinen Pelikasinotoiminnan salaisuuksia, Hannu Jokipaltio RAY:n avustustoiminnan tulevaisuudennäkymistä, Mika Pyykkö Pokerikoulu

10 Sisäiset tarkastajat ry HUS-kuntayhtymä Joululounas HUS-kuntayhtymän strategia, strategian jalkauttaminen ja strategian toteutumisen arviointi, Kari Nenonen Hoidon vaikuttavuuden arviointi, Risto Roine HUS-kuntayhtymän sisäinen tarkastus, Tarja Tirri Joululounas tarjottiin ravintola Bottalla. Tilaisuuden aluksi katsottiin videoitu IIA:n puheenjohtajan videoitu puhe, Merja Kannisto kertoi ajankohtaista IIA:sta ja esitteli yhdistyksen strategiaa sekä Kristiina Hakalahti esitteli jäsenkyselyn tuloksia. Lisäksi jaettiin kevään tentissä hyväksytyille CIA- ja CCSA-todistukset. 6 TOIMIKUNNAT 6.1 Ammatillisten asioiden toimikunta Toimikuntien tehtäväkuvaukset ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa IIA:n rakenteeltaan uusittu ja sisällöltään tarkistettu kansainvälinen ammatillinen ohjeistus tuli voimaan vuoden 2009 alussa. Ammatillisten asioiden toimikunnan käännökset sisäisen tarkastuksen määritelmästä, ammattistandardeista ja eettisistä säännöistä julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla heti alkuvuodesta. Sen jälkeen toimikunta keskittyi kääntämään uusittuja käytännön ohjeita (practice advisories). Vuoden loppuun mennessä saatiin suomennetuksi noin puolet käytännön ohjeista. Kuluvan vuoden alkupuolella ne on saatettu luonnosversioina jäsenistön käyttöön yhdistyksen verkkosivuilla. Loppuvuodesta toimikunta käsitteli pääjärjestön asettaman työryhmän ehdotuksia sisäisen tarkastuksen ammatin edistämiseksi ja ns. arvolupaukseksi, joka kertoo, mitä hyötyä sisäisestä tarkastuksesta on eri sidosryhmille. Kommentit toimitettiin työryhmän käyttöön. IIA:n vuosien strategiassa keskeisenä pyrkimyksenä on nostaa sisäinen tarkastus koko maailman laajuisesti vahvan ja arvostetun yhteiskunnallisen aseman saavuttaneeksi ammatiksi, professioksi. Lisäksi toimikunta kommentoi vuoden 2009 jäsenkyselyn suunniteltua sisältöä ja toimitti viestintätoimikunnalle ehdotuksen omaa aluettaan koskevien verkkosivujen uudistamiseksi.

11 Sisäiset tarkastajat ry Eettisten asioiden toimikunta Toimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä 12 kertaa. Toimikunnan jäseninä ovat olleet Erkki Kurikka, CIA, CCSA (Suomen Pankki), pj., Tuula Koskenkylä (Tilastokeskus), Sanna-Mari Luuri, CIA, CCSA (Destia Oy), Jyrki Pennanen (Tuokko tilintarkastus Oy), Paula Rajasaari, CIA (Rettig Group Oy Ab), Martin Slotte, CIA (Oy Audiator Ab) ja Timo Tarkkanen, CIA, CCSA, CFSA (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera). Eettinen toimikunta kokoontui vuoden aikana kymmeneen kokoukseen. Eettisen keskustelun käynnistämiseksi organisaatioissa sisäisten tarkastajien käyttöön laadittiin kysely organisaation eettisestä tilasta. Kyselyn pohjana käytettiin Finnish Business and Societyn (FIBS) lehdessä (Vastuullinen vaikuttaja 1/2008) julkaistua mallia, mutta lähestymistapaa ja sisältöä muokattiin. Sisäisen tarkastajan riippumattomuudesta työstettiin keskusteludokumenttia. Dokumentissa asiaa käsiteltiin kahdesta näkökulmasta: tarkastajan riippumattomuus ja tarkastuksen toteutuksen riippumattomuus. Dokumentti on edelleen työn alla. Eettinen toimikunta suunnitteli luentosarjan sisäisten tarkastajien 36. syysseminaariin Taantuman haasteet sisäisen tarkastuksen suunta, joka pidettiin Tampereella. Luentosarjan otsikkona oli Organisaation omatunto ennakoi, reagoi ja ota opiksi sisäisen tarkastuksen rooli. Esityksissä käsiteltiin laajasti väärinkäytösten ja harmaan talouden ilmenemismuotoja. Luentosarja tarjosi mielenkiintoisten esitysten lisäksi konkreettisia työvälineitä sisäisten tarkastajien käytettäväksi. Eettisen toimikunnan puheenjohtaja piti sisäisen tarkastuksen etiikasta luennot STAK I kursseilla keväällä ja syksyllä. Toimikunta osallistui Sisäiset tarkastajat ry:n jäsenkyselyn kehittämiseen ja vuoden 2010 toimintaa suunniteltiin kyselyn tulosten perusteella. Toimikunta oli mukana yhdistyksen strategiapäivillä Tampereella syysseminaarin yhteydessä. Toimikunta kommentoi IIA:n professio- ja arvonlisätyöryhmän tuotoksia ammatilliselle toimikunnalle. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Kari Storckovius, CIA (PwC) ja jäseninä Arja Karkola, CIA (Metsähallitus), Eila Koivu, CIA, CCSA (Control Consulting), Taisto Leppänen (KELA), Christina Varis, CIA (UPM-Kymmene) ja Pirkko Östring (Sampo Pankki).

12 Sisäiset tarkastajat ry Julkissektoritoimikunta 6.4 Kansainväliset asiat Julkissektoritoimikunta kokoontui seitsemän kertaa käsitellen mm. sisäistä tarkastusta, valvontaa ja riskienhallintaa julkishallinnossa sekä erityisesti kunnallishallinnon sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan selontekoja. Toimikunnan jäsenet kirjoittivat artikkelin sisäisestä tarkastuksesta Hallintolehteen. Lisäksi toimikunnan jäsenet osallistuivat yhdistyksen hallituksen ja toimikuntien yhteiseen tilaisuuteen, jossa päivitettiin yhdistyksen strategiaa. Toimikunta määritteli työn tuloksena vuodelle 2010 strategiset hankkeet ja niiden toimeenpanosta vastaavat toimikunnan jäsenet. Toimikunta suunnitteli ja järjesti yhteistyössä koulutustoimikunnan kanssa keväällä 2009 jo kolmannen kerran julkisen hallinnon sisäisen tarkastuksen ammattikurssin. Osanottajien palaute oli positiivista. Toimikunta järjesti yhteistyössä Kuntaliiton kanssa keskustelutilaisuuden kunnallishallinnon toimintakertomusraportointiin liittyvästä uudistuksesta eli hallituksen velvollisuudesta antaa sisäisen valvonnan selonteko. Keskustelutilaisuuteen osallistui 22 henkilöä. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Markus Kiviaho, CGAP (Audiator - Kehittämispalvelut) ja jäseninä Mikko Helkiö (Tuokko Oy), Paula Hellen- Toivanen (KPMG), Jan Holmberg (Valtiovarainministeriö), Kari Koivuluhta (Turun kaupunki), Riikka Koivunen (HUS), Sari Kyllönen, CIA (Helsingin kaupunki), Riitta Laitinen (Oikeusministeriö), Keijo Lappalainen (Tampereen kaupunki), Tuula Lehtonen (Riihimäen kaupunki) Kari Mäntyharju, CIA (Lohjan kaupunki), Vesa Putula (Puolustusvoimat) ja Piia Väntsi (Porvoon kaupunki). Toimikaudella kansainvälisiä asioita vastasi Merja Kannisto, CIA Nordeasta yhdessä yhdistyksen toiminnanjohtajan Matti Mikolan ja hallituksen jäsenten kanssa. Työnjaosta ja tehtävien hoidosta sovittiin tapauskohtaisesti. Sen lisäksi Antero Kuuluvainen kuului jäsenenä pääjärjestön Professional Issues Committeehen. Merja Kannisto osallistui yhdistyksen edustajana Johannesburgissa pidettyyn Global Counciliin ja Roomassa pidettyyn ECIIA:n vuosikokoukseen. Aktiivista yhteistyötä jatkettiin pohjoismaisten sisaryhdistysten kanssa. Marraskuussa Norjan yhdistyksen puheenjohtaja Odd Anders Borgen vieraili Suomessa ja tapasi yhdistyksen hallituksen. Ajatusten ja kokemusten vaihto oli jälleen vilkasta puolin ja toisin.

13 Sisäiset tarkastajat ry Nimitystoimikunta 6.6 Koulutustoimikunta Merja Kannisto osallistui Ruotsin yhdistyksen vieraana heidän vuosittaiseen seminaariinsa, Internrevisionsdagarna. Seminaarin aikana keskusteltiin mahdollisuuksista lisätä pohjoismaista yhteistyötä mm. tuomalla yhdessä esille meidän näkemyksiämme ajankohtaisista asioista ja laatimalla yhteisiä lausuntoja pääjärjestölle ja ECIIA:lle. Kansainvälistä yhteistyötä tiivistettiin ja kehitettiin myös pääjärjestön järjestämässä Chief Staff Officereiden eli toiminnanjohtajien tapaamisessa Orlandossa. Lisäksi Euroopan alueen toiminnanjohtajat ovat tiivistäneet omaa keskinäistä yhteistyötään erillisissä tapaamisissa ja puhelinkonferensseissa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Merja Kannisto, CIA (Nordea) ja jäseninä olivat Erkki Kurikka, CIA, CCSA (SP) ja Bert Lindholm, CIA (Kesko). Ammatillisena peruskoulutuksena järjestettiin vakiintunen tavan mukaan sisäisen tarkastuksen ammattikurssit I ja II (STAK I ja II) sekä sisäisen tarkastuksen erityispiirteitä julkishallinnossa kurssi yhteistyössä julkissektoritoimikunnan kanssa. Ammatillista peruskoulutusta täydentävänä koulutuksena järjestettiin teemakoulutuksia, yhteensä 8 kpl. Teemapäivien aiheita olivat: Tehokkuutta SAPtarkastukseen, Projektien tarkastaminen, Kustannusten hallinta ja tuottavuus miten tehostetaan organisaatiossa ilman että laatu kärsii, Ulkomaantoimintojen riskien tarkastaminen, Tietoturvan hallinnollinen tarkastaminen, Petoksen monet kasvot ja Fraud-seminaari, Tarkastusraportin kirjoittaminen. Tarkastuspäälliköiden neuvottelupäivät järjestettiin Hotelli Haikon Kartanossa. Toimikauden 2009 koulutuspäivien lukumäärä oli yhteensä 519 henkilöpäivää. Toimikunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Lasse Oulasvirta CIA (Tampereen yliopisto) ja jäseninä Heidi Glader (Wärtsilä Corporation), Raimo Haapajärvi (Hankkija-Maatalous Oy), Minna Hynninen (Kesko Oyj), Markku Kumpulainen (Alvar), Risto Niinikoski CIA, Jukka Oksanen (Espoon kaupunki) ja Anna Spikberg, CIA (Tamro Oyj). Lisäksi toimikunnan työskentelyyn ovat osallistuneet Inrevison puolesta Matti Mikola ja Anne-Maj Viio.

14 Sisäiset tarkastajat ry Round Table -toiminta 6.8 Seminaaritoimikunta Vuoden 2008 keväällä Suomeen perustettiin Round Table -toiminta. Kutsu kohdistettiin suurimpien organisaatioiden tarkastusvastaaville, pois lukien tarkastuspalveluiden tarjoajat sekä julkishallinto. Round Table -toiminnan tavoitteena on luoda luottamuksellinen keskusteluympäristö kokemusten vaihtoon, tarkastustoiminnan kehittämiseen sekä tiedonsaantiin asiantuntijoilta ja ryhmän osallistujilta yhteisesti valittujen aihealueiden osalta. Toiminnan luottamuksellisuuden takaamiseksi keskusteluissa ja esityksissä painopiste on erilaisissa tarkastusprosesseissa, käytännöissä, toimintamalleissa, yhteistyömenettelyissä jne. Sen sijaan osallistujien edustamien organisaatioiden liikesalaisuuksia ei esitetä. Koska Round Table toiminta on kohdistettu vain osalle IIA:n jäsenistöä, sen rahoitus perustuu täysin osallistujaorganisaatioilta kerättävään vuosittaiseen kiinteähintaiseen maksuun, jolla katetaan ulkopuoliset luennoitsijat, materiaalit sekä kokousjärjestelyt. Ryhmän puheenjohtaja toimii yhteistyössä Sisäiset tarkastajat ry:n muiden toimikuntien kanssa. Näistä merkittävimmät ovat Koulutus- ja Seminaaritoimikunta. Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää ja tukea sisäisen tarkastuksen ammatin kasvua ja alan tunnettuutta. Vuoden 2009 aikana ryhmä kokoontui kolme kertaan. Round Tablen puheenjohtajana vuonna 2009 toimi Tuulikki Help (Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia) ja toimintaan osallistui yhteensä 20 tarkastusvastaavaa. Seminaaritoimikunta järjesti yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa syys- ja kevätseminaarit vuonna Sisäisten tarkastajien 24. kevätseminaari Sidosryhmien odotukset sisäiseltä tarkastukselta järjestettiin Helsingissä Marina Congress Centerissä Seminaari sisälsi ajankohtaisia näkökulmia hallitus- ja sidosryhmätyöhön, rahoitusmarkkinoihin sekä riskienhallintaan. Asiantuntijaluennot käsittelivät mm. tarkastustulosten kommunikointia, tarkastusammattilaisten käytännön kokemuksia sekä julkisensektorin ajankohtaisaiheita. Kevätseminaariin osallistui 67

15 Sisäiset tarkastajat ry Viestintätoimikunta henkilöä. Sisäisten tarkastajien 36. syysseminaari Taantuman haasteet sisäisen tarkastuksen suunta pidettiin Tampereella. Seminaarin keskeiset teemat liittyivät sisäisen tarkastuksen kohtaamiin haasteisiin taloussuhdanteiden keskellä. Seminaari sisälsi eettisten asioiden toimikunnan suunnitteleman luentosarjan Organisaation omatunto ennakoi, reagoi ja ota opiksi sisäisen tarkastuksen rooli. Esityksissä käsiteltiin laajasti väärinkäytösten ja harmaan talouden ilmenemismuotoja. Luentosarja tarjosi mielenkiintoisten esitysten lisäksi konkreettisia työvälineitä sisäisten tarkastajien käytettäväksi. Kahden seminaaripäivän aikana kuultiin lisäksi asiantuntijaluentoja sisäisestä valvonnasta, johtamisen haasteista, taloussuhdanteiden suunnista, kokonaisvaltaisista ohjausjärjestelmistä sekä strategisista investoinneista. Syysseminaariin osallistui 63 henkilöä. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Hannu Kananen (Tullihallitus) jäseninä Jani Heikkala, CIA, CCSA (KPMG), Hannele Malin, CIA, CCSA (Deloitte), Lea God, CIA, CCSA (SOK) ja Maliina Hakala (Tamro). Toimikunta järjesti yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen, joka pidettiin 1. huhtikuuta Marina Congress Centerissä kevätseminaarin yhteydessä. Illallisen ohjelman toteutti stand-up koomikko Jarkko Tamminen. Viestintätoimikunta toteutti kauden aikana jäsenkyselyn, josta saatu palaute on jaettu hallitukselle ja toimikunnille toiminnan suunnittelemiseksi jäsenkunnan tarpeita ajatellen. Viestintätoimikunta on kauden aikana pohtinut myös muutoin keinoja yhdistyksen strategisten tavoitteiden edistämiseksi. Käytännön toimenpiteenä on mm käynnistetty yhdistyksen kotisivujen uudistus. Johtopäätöksenä on todettu, että erityisesti tunnettuuden ja arvostuksen lisäämisen tehtäväkenttä on haasteellinen. Yhteistyön tiivistäminen toimikuntien välillä asian tiimoilta on tärkeää. Toimikunta järjesti yhdessä yhdistyksen henkilökunnan kanssa joululounaan Ravintola Bottalla. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Kristiina Hakalahti (Nokia) ja kauden aikana jäseninä ovat toimineet Hannu Tähti (Raha-automaattiyhdistys), Sari Ojala, CIA, CCSA (Tapiola), Tarja Tirri (HUS), Ulla-Maria Ketola (Finavia), Piia Talvitie (Maaseutuvirasto) ja Esa Karhula (Kemira).

16 Sisäiset tarkastajat ry 16 7 TOIMINNANJOHTAJA Toiminnanjohtaja on tilikauden aikana osallistunut toimikuntien työskentelyyn ja koulutustilaisuuksien järjestelyihin. Toiminnanjohtaja toimii Suomen CIA-vastuuhenkilönä. Tenttien varsinaisen hallinnon hoitaa pääjärjestö ja tentit tapahtuvat tietokonepohjaisesti Pearson Vuen suomalaisen yhteistyökumppanin tiloissa. Toiminnanjohtaja on mukana jäsenenä eri kansallisten yhdistysten toiminnanjohtajista kootussa ryhmässä, jonka tavoitteena on vahvistaa IIA:n asemaa globaalina, ei vain amerikkalaisena, ammatin edistäjänä ja vahvistaa yhteistyötä eri kansallisten yhdistysten välillä. Toiminnanjohtaja on toiminut hallituksen sihteerinä ja valmistellut hallituksen päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi toiminnanjohtaja on hoitanut yhdistyksen ja sen omistaman yhtiön hallintoa, taloutta ja sijoituksia. Kertomusvuonna toiminnanjohtaja on edellisvuosien tapaan konsultoinut jäsenistöä vapaamuotoisesti ja avustanut sopivien kontaktien luomisessa jäsenistön välillä. Toiminnanjohtaja on toiminut myös Oy Inreviso Ab:n toimitusjohtajana. Toiminnanjohtaja on toiminut yhdistyksen edustajana järjestettäessä sisäisen tarkastuksen koulutusta eri yliopistoissa ja korkeakouluissa. 8 YHDISTYKSEN TALOUS JA TOIMISTO Vaikka mennyt vuosi oli varsin haastava, yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa. Reima Nyman on toiminut yhdistyksen talousasioiden valmistelijana ja kirjanpidon hoidon koordinoijana kauden aikana. Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Tilitoimisto Larsen & Co. Yhdistyksen toimisto ja kirjasto sijaitsivat tilikauden alkaessa Ruoholahdessa osoitteessa Itämerenkatu 5, Helsinki, mutta jo tammikuussa yhdistyksen toimisto muutti uuteen osoitteeseen Tallberginkatu 2 A, joka myös sijaitsee Helsingin Ruoholahdessa.

17 Sisäiset tarkastajat ry 17 9 OY INREVISO AB Yhdistyksen kokonaan omistama Oy Inreviso Ab on hoitanut yhdistyksen kaupallisen toiminnan. Yhtiön liikevaihto oli ,50 euroa. Oy Inreviso Ab:n tilinpäätös tilikaudelta osoitti tappiota 8 803,19 euroa ja taseen loppusumma oli ,56 euroa. Oy Inreviso Ab:n yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä olivat seuraavat henkilöt: Bert Lindholm, CIA, Merja Kannisto, CIA ja Reima Nyman. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Bert Lindholmin. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Mikola, CIA. Toimitusjohtajan lisäksi yhtiön palveluksessa on ollut Anne-Maj Viio koulutussihteerinä. 10 KUSTANNUS OY TASE-BALANS 11 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Yhdistys omistaa kolmasosan Tilintarkastus Revision -lehteä julkaisevan Kustannus Oy Tase - Balans -yhtiön osakekannasta. Vuoden aikana on ilmestynyt kuusi lehden numeroa. Yhdistyksen edustajina kustannusyhtiön hallituksessa ja lehden toimitusvaliokunnassa olivat Matti Mikola, CIA ja Ilona Halla, CIA. Osakassopimus on uusittu joulukuussa Tilikauden aikana yhtiön toimitusjohtajana toimi Jukka Silvo ja lehden vastaavana toimittajana Tarja Sviili. Yhdistys sai Tase Balanssilta osinkoa euroa. Yhdistyksen toiminnan kehittämistä jatketaan vuoden 2009 aikana päivitetyn strategian mukaisesti. Pääpaino on ammatin arvostuksen edistämisessä ja jäsenkunnan ammatillisen kehittymisen tukemisessa. Toimikuntien yhteistyötä edelleen lisäämällä ja jäsenistön aktiivista osallistumista edistämällä näihin tavoitteisiin voidaan varmasti päästä taloudellisesti haastavista ajoista huolimatta. Yhteistyötä tullaan merkittävästi lisäämään myös pohjoismaisten sisaryhdistysten ja Suomen ISACA:n kanssa, mikä osaltaan mahdollistaa tehokkaan resurssien käytön myös yhdistysten rajojen yli. Hallitus kiittää kaikkia yhdistyksen toimintaan osallistuneita henkilöitä ja heidän organisaatioitaan.

18 Sisäiset tarkastajat ry VARSINAINEN TOIMINTA Opinto- ja koulutustoiminta Kulut yhteensä -300,00-200,00 Tiedotustoiminta Kulut yhteensä , ,15 Avustukset jäsenille yhteensä 0,00 0,00 Yleistoiminta Toimihenkilökulut , ,58 Toimistokulut -4909, ,51 Kokous- ja neuvottelukulut -7884, ,83 Edustus ja huomaavaisuus 0,00-125,00 Muut yleistoiminnan kulut ,64-355,27 Yleistoiminta yhteensä , ,19 Varsinaisen toiminnan tuotto- /kulujäämä , ,34 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot 88987, ,00 Jäsenmaksut USA ja ECIIA -5575, ,46 Tuotto-/kulujäämä ,90 880,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 3300 Sijoitusten tuottotili 2349,11 0, Osinkotuotot 4001, , Korkotuotot 5006,43 270,79 Tuotot 11356, , Sijoitusten kulutili -8966, ,23 Kulut -8966, ,23 Tuotto-/kulujäämä , ,24 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,24 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,24

19 Sisäiset tarkastajat ry 19 VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,85 Käyttöom.arvopaperit ja muut pitkäaikaiset sij. yht , ,85 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS Saamiset Myyntisaamiset 0, ,00 Siirtosaamiset 6020, ,58 Saamiset yhteensä 6020, ,58 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit 54,95 0,00 Rahoitusomaisuusarvopaperit yht. 54,95 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 48429, ,03 Vastaavaa yhteensä , ,46 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Toimintapääoma , ,11 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,24 Oma pääoma yhteensä , ,87 Toimintarahasto 78565, ,21 RAHASTOT 78565, ,21 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 4252,78 470,26 Siirtovelat 9229, ,12 Lyhytaikainen yhteensä 13482, ,38 Vastattavaa yhteensä , ,46

20 Sisäiset tarkastajat ry 20 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti. Hallitus esittää, että tilikauden tappio ,77 euroa siirretään voittovarojen tilille. Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamisiin merkityt myyntisaamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. TASETTA KOSKEVAT TIEDOT Rahasto-osuudet Markkina-arvo Kirjanpito-arvo Kpl. per per Nordea Korko B Tuotto 2415, , ,45 Nordea Korkotuotto B Tuotto 8465, , ,33 Nordea Suomi Kasvu 27739, , ,02 Rahasto-osuudet yhteensä , ,80 OMA PÄÄOMA Ed.tilikausien voitto/tappio , ,11 Tilikauden tulos , ,24 Toimintarahasto , ,21 Oma pääoma yhteensä , ,08 HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ Toimihenkilöt 1 1 Yhteensä 1 1

21 Sisäiset tarkastajat ry 21 Sisäiset tarkastajat ry-konserni KONSERNILASKELMA Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Sis.tark.ry Inreviso Oy Konserni Tuotot Tuotot/Liikevaihto , ,50 Ostot , , ,55 Kulut Henkilöstökulut , , ,59 Muut toiminnan kulut , , ,67 Tuotto/kulujäämä , , ,31 Poistot 0, , ,04 Liikevoitto , , ,35 Sijoitukset/rahoitustuotot/kulut Korkotuotot 2 389,08-187, ,03 Osinkotuotot 1,05 1,05 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot , ,50 Muut tuotot 0,00 0,00 Jäsenmaksut/USA , ,19 Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Tulos ennen veroja , ,19 0, ,96 Verot 0,00 0,00 Tilikauden tulos , ,19 0, ,96

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2014 Yhteistyö Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12 Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14 2/2014 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18

Lisätiedot

SISÄISET TARKASTAJAT RY

SISÄISET TARKASTAJAT RY SISÄISET TARKASTAJAT RY 2 2011 Jäsentiedote Uuden puheenjohtajan terveiset Otin vastaan Sisäiset tarkastajat Ry:n puheenjohtajuuden maaliskuun vuosikokouksessa. Sisäinen tarkastus on jatkuvassa kehitysvaiheessa

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2013 Sisällys Vuosi 2013 Toimitusjohtajalta.... 1 Avainluvut... 2 Toimintakertomus... 5 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut.... 6 Puitejärjestelyt yhtiön palveluina.... 7

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 3/2009 Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2014...15 Liitetiedot

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj Sisältö YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot