HALLITUKSEN KERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010"

Transkriptio

1 HALLITUKSEN KERTOMUS

2 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö 6 5. Kuukausikokoukset 7 6. Toimikunnat 8 7. Toiminnanjohtaja Yhdistyksen talous ja toimisto Oy Inreviso Ab Kustannus Oy Tase-Balans Tulevaisuuden näkymiä 14 Yhdistyksen tilinpäätös Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Konserniyhteenveto 18 Tilintarkastuskertomus 19

3 Sisäiset tarkastajat ry 3 HALLITUKSEN KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA TOIMI- KAUDELTA YLEISTÄ Tilikausi oli yhdistyksen viideskymmenesviides. Sisäiset tarkastajat ry:n missio Yhdistys edistää sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista ja ammattikunnan arvostusta. Progress Through Sharing - Yhteistyöllä tuloksiin. Sisäiset tarkastajat ry:n visio Yhdistys on sisäisen tarkastajan paras tukija ja kumppani ja se tunnetaan ammattialan johtavana ja tunnustettuna asiantuntijana ja kouluttajana Suomessa. Sisäiset tarkastajat ry:n arvot Jäsenlähtöisyys Yhdistys on sisäisen tarkastajan paras tukija ja kumppani Asiantuntijuus Yhdistys edistää sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista ja ammattikunnan arvostusta Vuorovaikutteisuus Yhteistyöllä tuloksiin Progress Through Sharing Tavoitteellisuus Yhdistys tunnetaan ammattialan johtavana ja tunnustettuna asiantuntijana ja kouluttajana Suomessa Yhdistyksessä toimi seitsemän toimikuntaa. Kunkin toimikunnan puheenjohtaja oli myös hallituksen jäsen. Lisäksi hallituksessa toimi talousasioiden sihteeri ja Round Table toiminnan vetäjä. Sisäiset tarkastajat ry. kuuluu kansallisen instituutin asemassa ammattialan maailmanlaajuiseen yhteistyöjärjestöön IIA (The Institute of Internal Auditors Inc.), jonka jäsenmäärä on noin Jäsenistöstä yli puolet on nykyään Pohjois-Amerikan alueen ulkopuolelta. Yhdistys on myös mukana eurooppalaisessa yhteistyöelimessä ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing). ECIIA edistää sisäisen tarkastuksen ammatin tunnettuutta ja kehittymistä Euroopassa. Yhdistys on kehittänyt toimintaansa vuonna 2009 päivitetyn strategian pohjalta.

4 Sisäiset tarkastajat ry 4 Strategiset tavoitteet 2013 mennessä Ammattitutkinnot ovat arvostettuja ja jäsenten tavoittelemia Ammattikunta on arvostettu ja se tunnetaan yleisesti Yhdistys tuottaa jäsenten tarvitsemat tärkeimmät palvelut kustannustehokkaasti aktiivista vapaaehtoisorganisaatiota tehokkaasti hyödyntäen Yhdistys on ammattialan paras kouluttaja Suomessa Jäsenet ja heidän organisaationsa ovat ajan tasalla ST:n strategisesta roolista ja lisäarvon tuottamisesta Kriittiset menestystekijät Aktiivinen IIA:n tutkintojen markkinointi Hyvä viestintä: kokoukset kotisivut, lehdet yliopistoyhteistyö lausunnot advocacy-työ IIA:n ja sen materiaalin hyödyntäminen ja aktiivinen osallistuminen IIA/ECIIA:ssa Jäsenten tarpeiden tunteminen ja niiden mukaiset monipuoliset jäsenpalvelut Korkeatasoinen ja monipuolinen koulutustarjonta, alan osaaminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Ammatin aktiivinen seuranta ja sen kehityksestä tiedottaminen jäsenistölle ja sidosryhmille Strategiset painopisteet / hankkeet IPPF-muutosten ja IIA-tutkintojen aktiivinen markkinointi Ammatin näkyvyyden lisääminen mediassa Tiedonvälityksen lisääminen kotisivuja ja jäsentiedotteita kehittämällä Toimikuntatyön kiinnostavuuden lisääminen ja jäsenkunnan osallistaminen Tarkastusmallien ja -ohjelmien kerääminen ja kehittäminen Koulutustarjonnan ja menetelmien kehittäminen Yhteistyön aktivoiminen ammatillisten sidosryhmien kanssa Yhdistyksen toimikunnat kokoontuivat kehittämään IIA Suomen toimintaa Lahteen Hallituksen suunnitteleman toimikuntapäivän tarkoituksena oli tällä kertaa analysoida ja kehittää yhdistyksen viestintää sen eri muodoissa ja samalla luoda mahdollisuuksia toimikuntien verkostoitumiselle. Hallituksen ja viestintätoimikunnan puheenjohtajien alustusten jälkeen osallistujat jalkautuivat pienryhmiin, joissa päästiin syvällisemmin kehittämään yhdistyksen viestintää. Päivän päätteeksi ryhmätyöt esiteltiin kaikille osallistujille ja käytiin niistä yhteiskeskustelu. Tilaisuuden antia käytetään hyväksi yhdistyksen toimintaa kehitettäessä. Toimikuntapäivä järjestettiin edellisvuonna synnytetyn uuden perinteen mukaisesti syysseminaarin yhteydessä. Saadun palautteen ja kokemusten perusteella toimikuntapäivä on erinomainen tapa kehittää yhdistystoimintaa ja jakaa ammattitietoa kollegoiden kesken. Toimikuntapäiviä pyritään jatkossakin järjestämään vuosittain hallituksen, toimikuntien ja jäsenistön tarpeiden mukaan. Vuoden 2010 aikana IIA:n ja ISACA:n pääjärjestöt tiivistivät koulutuksellista yhteistoimintaansa ja samoin tehtiin myös Suomessa. Yhteisen kevätseminaarin lisäksi käynnistettiin yhteinen IT Governance intressiryhmä kehittämään mm. menetelmiä ja työvälineitä IT:n ohjauksen, hallinnoinnin ja valvonnan tarkastamiseen. Toiminta lähti hyvin käyntiin. Aktiivisia jäseniä oli lähes 30. Työskentely tapahtuu pienryhmissä ja tuloksia käsitellään yhteiskokoontumisissa, joita oli vuoden aikana kaksi. Tuloksia esitellään eri muodoissa koko jäsenistölle, esim. vuoden 2010 joululounaalla ja vuoden 2011 kevätseminaarissa. 2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Vuosikokous Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tapahtumatalo Bankissa Helsingissä.

5 Sisäiset tarkastajat ry 5 Kokoukseen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä ja siinä käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille sekä toiminnanjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Käsiteltiin hallituksen esitys kauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, jotka hyväksyttiin. Jäsenmaksut päätettiin hallituksen esityksen mukaan: Perusjäsenet 180 euroa Opettaja-/opiskelijajäsenet 90 euroa Eläkeläisjäsenet 25 euroa Kunniajäsenet 0 euroa Liittymismaksuna uusilta jäseniltä päätettiin periä entiseen tapaan 20 euroa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. 3 HALLITUS Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden ajan seuraavat henkilöt: Merja Kannisto, CIA puheenjohtaja Bert Lindholm, CIA Past President Erkki Kurikka CIA, CCSA varapuheenjohtaja asti jäsen alkaen Kristiina Lagerstedt jäsen asti varapuheenjohtaja alkaen Mikko Helkiö jäsen alkaen Tuulikki Help jäsen Hannu Kananen jäsen Markus Kiviaho, CGAP jäsen asti Reima Nyman jäsen Lasse Oulasvirta, CIA jäsen asti Anna Spikberg jäsen alkaen Kari Storckovius, CIA jäsen Hallituksen sihteerinä on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Mikola, CIA. Toimintakauden aikana hallitus piti 10 kokousta. Hallituksen työvaliokunnan jäseninä olivat Merja Kannisto, CIA (Nordea), Bert Lindholm, CIA (Kesko), Reima Nyman, Erkki Kurikka, CIA, CCSA (Suomen Pankki) asti ja Kristiina Lagerstedt (Nokia) alkaen. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Merja Kannisto.

6 Sisäiset tarkastajat ry 6 4 JÄSENISTÖ 4.1 Jäsentilasto Tilikauden päättyessä yhdistyksen jäsenet jakautuivat luokittain seuraavasti: Jäsenluokka MUUTOS perusjäsenet opettajajäsenet eläkeläisjäsenet kunniajäsenet YHTEENSÄ Organisaatiot Kertomuskauden aikana yhdistykseen liittyi 61 uutta jäsentä ja erosi 54 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys Tutkintosuoritukset Certified Internal Auditor (CIA) -tutkinnon suoritti kertomuskaudella seuraavat 9 yhdistyksen jäsentä: Anias Pasi, Forstén Thomas, Hakala Johanna, Hakala Maliina, Heteaho Merja, Hyttinen Timo, Kawachi Laura, Laukkoski Valtteri ja Rönkkö Jaakko. Yhteensä Suomen yhdistyksessä 167 henkilöä on nyt suorittanut CIA-tutkinnon.

7 Sisäiset tarkastajat ry Jäsentiedotus Jäsenistölle on postitse ja sähköpostitse jaettu jäsentiedotteita, koulutusesitteitä, kokouskutsuja ja muita tiedotteita. Koulutustiedote on julkaistu syys- ja kevätkausille erikseen. Kauden aikana on jäsenille tarkoitetuilla internet-sivuilla julkaistu mm. eettisiin asioihin liittyvää informaatiota, sisäisen tarkastuksen viitekehikkoon kuuluvien käytännön ohjeiden käännöksiä, kuukausikokousesityksiä ja verkkokeskustelualoitteita. 5 KUUKAUSIKOKOUKSET Kuukausikokousten tarkoituksena on tarjota jäsenistölle tilaisuus kuulla esityksiä ammattialan ajankohtaisaiheista, verkostoitua ja vaihtaa mielipiteitä. Kuukausikokouksista jäsenistöltä ei ole peritty osallistumismaksua. Kertomusvuoden aikana kuukausikokoukset ja niiden ohjelmat järjestettiin seuraavasti: 5.1 Finanssivalvonta Miten Fiva valvoo riskejä ja vakavaraisuutta, Jukka Vesala Miten Fiva valvoo markkinatoimintaa, Jarmo Parkkonen Miten Fiva valvoo menettelytapoja, Timo Peltonen 5.2 Fennia Fennian toimitusjohtaja Antti Kuljukan katsaus Solvenssi II:n vaikutukset Fennian sijoitustoimintaan, Jouni Mäkinen Solvenssi II:n hallintovaatimukset, Jenni Pátková

8 Sisäiset tarkastajat ry Puolustusvoimat, Pääesikunta Pv:n sisäisen tarkastuksen toimintaympäristön sekä sisäisen tarkastuksen ja sen toiminnan esittely Puolustusvoimien DEFSAP-toiminnanohjausjärjestelmähankkeen esittely 5.3 Turun kaupunki Tervetuloa, Jouko Lehmusto Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen esittely, Tuula Weckman Talousohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteita, Sari Kettunen Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ja sen auditointi, Jouni Satopää 5.4 Fortum Fortum OYJ:n yleisesittely, Harri Spolander Pohjoismaiset sähkömarkkinat, Pirjo Heiskanen Assurance Functions in Fortum, Harri Spolander 5.5 Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonsernin esittely, Tapio Korhonen Tuottavuuden parantamisen haasteet julkisella sektorilla, Marko Karvinen Tuottavuusmittauksen kolme sukupolvea, Jukka Öberg Helsingin kaupungin sisäinen tarkastus, Sari Kyllönen 5.6 Joululounas Joululounas tarjottiin ravintola Bottalla. Tilaisuuden aluksi Merja Kannisto kertoi IIA:n ja ISACA:n yhteistyösopimuksesta pääjärjestötasolla ja Suomessa toteutetusta yhteistyöstä. 6 TOIMIKUNNAT 6.1 Ammatillisten asioiden toimikunta Toimikuntien tehtäväkuvaukset ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa Ammatillisten asioiden toimikunta jatkoi edellisenä vuonna aloittamaansa työtä IIA:n käytännön ohjeiden (practice advisories) suomentamiseksi. Pääjärjestö julkaisi vuoden aikana useita uusia käytännön ohjeita, ja 2010 lopussa lukumäärältään runsaat puolet kaikista ohjeista oli saatu suomennettua. Pääjärjestö julkaisi keväällä ehdotuksen päivitetyiksi kansainvälisiksi ammattistandardeiksi. Toimikunta valmisteli hallituksen käsittelyyn ehdotusta koskevat kommentit, jotka sen jälkeen toimitettiin yhdessä pohjoismaisten sisaryhdistysten kommenttien kanssa pääjärjestölle. Hyväksytyt uudet, vuoden 2011 alussa voimaan astuvat ammattistandardit julkaistiin lokakuussa. Toimikunta päivitti ammattistandardien suomennoksen uuden version mukaiseksi.

9 Sisäiset tarkastajat ry Eettisten asioiden toimikunta 6.3 Julkissektoritoimikunta Hallituksen toimeksiannosta ammatillisten asioiden toimikunta laati esitteen Sisäiset tarkastajat ry:n jäsenyyden eduista ja valmisteli periaatekannanoton yhdistykselle osoitettuihin konsultointipyyntöihin. Lisäksi toimikunta kommentoi oman vastuualueensa osalta viestintätoimikunnan ehdotusta yhdistyksen uusien verkkosivujen sisällöksi. Toimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä 10 kertaa. Toimikunnan jäseninä ovat olleet Erkki Kurikka, CIA, CCSA (Suomen Pankki), pj., Tuula Koskenkylä (Tilastokeskus, jäsenenä syyskuuhun 2010 saakka), Sanna-Mari Luuri, CIA, CCSA (Destia Oy), Jyrki Lähdemäki, CIA, CCSA (Maaseutuvirasto), Jyrki Pennanen (Tuokko Tilintarkastus Oy), Paula Rajasaari, CIA (Rettig Group Oy Ab), Martin Slotte, CIA (Tuokko Tilintarkastus Oy) ja Timo Tarkkanen, CIA, CCSA, CFSA, (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera). Eettinen toimikunta kokoontui vuoden aikana seitsemään kokoukseen. Toimikunta aloitti työsarjan, jossa käsitellään eri liiketoimintaprosesseja eettisestä näkökulmasta osana sisäistä tarkastusta. Käsittely aloitettiin työntekijän poislähtöprosessin tarkastelulla. Tämän työn tuloksena syntyy geneerisiä tarkastuslistoja, joissa eettinen näkökulma on korostettuna esillä. Erilaisten palkanlisien ja bonusten vaikutuksesta sisäisen tarkastuksen objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen on ajoittain keskusteltu. Jäsenkunnan näkemyksiä tästä asiasta päätettiin selvittää ja siitä tehtiin kysely. Kyselyssä pyydettiin tietoja tarkastajina ja tarkastusesimiehinä toimivien jäsenten palkkauksen rakenteesta sekä näkemyksiä palkanlisien vaikutuksista. Tulosten käsittelyä ja hyödyntämistä jatketaan vuonna Erilaiset ajankohtaiset eettiset asiat olivat toimikunnan keskustelussa joka kokouksessa ja niiden herättämiä ajatuksia hyödynnettiin meneillään olevissa toimikunnan työkohteissa. STAK I kursseilla keväällä ja syksyllä pidettiin luennot sisäisen tarkastuksen etiikasta. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Kari Storckovius, CIA, PwC Oy ja jäseninä Arja Karkola, CIA, Metsähallitus, Eila Koivu, CIA, CFE, CCSA, CISA, BDO Control & Consulting Oy, Taisto Leppänen, Kela, Pirjo Tarkkanen, CIA, CCSA, Lemminkäinen Oyj, Hannu Tähti, Raha-automaattiyhdistys, Christina Varis, CIA, UPM-Kymmene Oyj, Pirkko Östring, Sampo Pankki. Julkissektoritoimikunta kokoontui viisi kertaa käsitellen mm. sisäistä tarkastusta, valvontaa ja riskienhallintaa julkishallinnossa sekä erityisesti kunnallishallinnon sisäisen

10 Sisäiset tarkastajat ry Kansainväliset asiat 6.5 Nimitystoimikunta valvonnan ja konsernivalvonnan selontekoja. Toimikunnan jäsenen artikkeli kuntien sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta julkaistiin Kuntalehdessä Toimikunta toimeenpani osaltaan vuodelle 2010 määriteltyjä strategisia hankkeita. Toimikunnan jäseniä oli mukana suunnittelemassa yhteistyössä koulutustoimikunnan kanssa julkisen hallinnon sisäisen tarkastuksen ammattikurssia, mikä toteutetaan vuonna Toimikunta suunnitteli ja valmisteli kehittämispäivän julkisen hallinnon sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilöille. Kurssi jouduttiin peruuttamaan osallistujamäärän jäädessä hieman alle tavoitteen. Toimikunta teki yhteistyötä JHTT-yhdistys ry:n kanssa tarjoamalla kolme asiantuntijaluentoa marraskuussa pidettyyn JHTT-seminaariin. Luentojen aiheet käsittelivät sisäisen tarkastuksen ulkoista laadunarviointia, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan arviointia sekä julkisen hallinnon organisaation sisäisen toimintaympäristön arviointia. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Mikko Helkiö (Tuokko Tilintarkastus Oy) ja jäseninä Paula Hellen-Toivanen (KPMG Kunta Oy), Jan Holmberg (Valtiovarainministeriö), Markus Kiviaho, CGAP (Audiapro Oy), Kari Koivuluhta (Turun kaupunki), Riikka Koivunen (HUS), Sari Kyllönen, CIA (Helsingin kaupunki), Riita Laitinen (Oikeusministeriö), Keijo Lappalainen (Tampereen kaupunki), Tuula Lehtonen (Riihimäen kaupunki) Kari Mäntyharju, CIA (Lohjan kaupunki), Vesa Putula (Puolustusvoimat) ja Niina Sipiläinen (THL). Toimikaudella kansainvälisiä asioita vastasi Merja Kannisto, CIA Nordeasta yhdessä yhdistyksen toiminnanjohtajan Matti Mikolan ja hallituksen jäsenten kanssa. Työnjaosta ja tehtävien hoidosta sovittiin tapauskohtaisesti. Sen lisäksi Antero Kuuluvainen kuului jäsenenä pääjärjestön Professional Issues Committeehen. Merja Kannisto osallistui yhdistyksen edustajana Atlantassa pidettyyn Global Counciliin ja Varsovassa pidettyyn ECIIA:n vuosikokoukseen. Aktiivista yhteistyötä ja ajatusten vaihtoa jatkettiin myös pohjoismaisten sisaryhdistysten kanssa mm. tuomalla yhdessä esille meidän näkemyksiämme ajankohtaisista asioista ja laatimalla yhteisiä lausuntoja pääjärjestölle ja ECIIA:lle. Kansainvälistä yhteistyötä tiivistettiin ja kehitettiin myös pääjärjestön järjestämissä Chief Staff Officereiden eli toiminnanjohtajien tapaamisissa Tallinnassa ja Orlandossa. Lisäksi Euroopan alueen toiminnanjohtajat ovat tiivistäneet omaa keskinäistä yhteistyötään lisääntyneenä sähköpostien vaihtona ja erillisissä puhelinkonferensseissa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Merja Kannisto, CIA (Nordea) ja jäseninä olivat Kristiina Lagerstedt (Nokia) ja Bert Lindholm, CIA (Kesko).

11 Sisäiset tarkastajat ry Koulutustoimikunta 6.7 Round Table -toiminta Ammatillisena peruskoulutuksena järjestettiin vakiintunen tavan mukaan sisäisen tarkastuksen ammattikurssit I ja II (STAK I ja II) sekä sisäisen tarkastuksen erityispiirteitä julkishallinnossa kurssi (yhteistyössä julkissektoritoimikunnan kanssa). Ammatillista peruskoulutusta täydentävänä koulutuksena on järjestetty teemakoulutuksia yhteensä kuusi. Teemapäivien aiheita olivat: Johdannaisinstrumenttien tarkastaminen, Itsearviointi (CSA), CIA Exam Review Course, Communicating Audit Results in English, Hankintatoimen tarkastuksen koulutuspäivä ja Johdon laskenta- ja suorituskykymittausjärjestelmät oikean informaation lähteenä. Kolme teemakoulutusta jouduttiin peruuttamaan vuoden aikana liian vähäisen osanottajamäärän johdosta. Kaksi teemakoulutusta siirrettiin samasta syystä keväältä syksylle. Tarkastusjohdon neuvottelupäivä järjestettiin Hotelli Radisson Blu Royalissa. Toimikauden 2010 koulutuspäivien lukumäärä oli yhteensä 443 henkilöpäivää. Koulutuspäivien nettotulos oli yhteensä euroa vuodelta Toimikunta kokoontui yhteensä yhdeksän kertaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Anna Spikberg CIA (Tamro Oyj) ja jäseninä Seija Aalto (SOK), Jaana Ilomäki (Päijät-Hämeen koulutuskonserni), Raimo Haapajärvi (Hankkija- Maatalous Oy), Antti Hantula (KPMG), Markku Kumpulainen (Alvar), Risto Niinikoski CIA, Jukka Oksanen (Espoon kaupunki) ja Lasse Oulasvirta, CIA (Tampereen Yliopisto). Lisäksi toimikunnan työskentelyyn ovat osallistuneet Inrevison puolesta Matti Mikola, CIA (ST ry) ja Anne-Maj Viio (ST ry). Vuoden 2008 keväällä Suomeen perustettiin Round Table -toiminta. Kutsu kohdistettiin suurimpien organisaatioiden tarkastusvastaaville, pois lukien tarkastuspalveluiden tarjoajat sekä julkishallinto. Toiminnan tavoitteena on luoda luottamuksellinen keskusteluympäristö kokemusten vaihtoon, tarkastustoiminnan kehittämiseen sekä tiedonsaantiin asiantuntijoilta ja ryhmän osallistujilta yhteisesti valittujen aihealueiden osalta. Toiminnan luottamuksellisuuden takaamiseksi keskusteluissa ja esityksissä painopiste on erilaisissa tarkastusprosesseissa, käytännöissä, toimintamalleissa, yhteistyömenettelyissä jne. Sen sijaan osallistujien edustamien organisaatioiden liikesalaisuuksia ei esitetä. Ryhmän puheenjohtaja toimi yhteistyössä Sisäiset tarkastajat ry:n muiden toimikuntien kanssa. Näistä merkittävimmät ovat Koulutus- ja Seminaaritoimikunta. Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää ja tukea sisäisen tarkastuksen ammatin kasvua ja alan tunnettuutta.

12 Sisäiset tarkastajat ry Seminaaritoimikunta 6.8 Viestintätoimikunta Vuoden 2010 aikana ryhmä kokoontui kolme kertaa. Puheenjohtajana toimi Tuulikki Help (Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia) ja toimintaan osallistui yhteensä 20 tarkastusvastaavaa. Sisäisten tarkastajien 24. kevätseminaari Governancesta prosessien hallintaan järjestettiin Helsingin Finlandia-talossa Kevätseminaari toteutettiin yhteistyössä ISACA Finlandin kanssa. Asiantuntijaluennot käsittelivät mm. sisäisen tarkastuksen merkitystä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmässä, yhteiskuntavastuuta, liiketoiminnan jatkuvuuden tarkastamista IT -näkökulmasta, tietoturvallisuutta sekä riskienhallinnan ajankohtaisaiheita. Kevätseminaariin osallistui 92 henkilöä. Sisäisten tarkastajien 37. syysseminaari Sisäinen tarkastus hyvän hallintotavan kulmakivi pidettiin Lahdessa. Seminaarin keskeiset teemat liittyivät sisäisen tarkastuksen tehtäviin ja asemaan hyvin johdetuissa organisaatiossa. Syysseminaarin keynote-puhuja, professori Leen Paape, saapui Hollannista luennoimaan hyvän hallintotavan ja sisäisen tarkastuksen välisistä suhteista. Mielenkiintoinen ja monipuolinen esitys johdatti seminaariyleisön pohtimaan sisäisen tarkastuksen laajaa ja haasteellista toimintakenttää. Kahden seminaaripäivän aikana kuultiin lisäksi asiantuntijaluentoja mm. vaatimustenmukaisuudesta, riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta, johdon palkitsemisesta, väärinkäytöksistä sekä pankkisektorin stressitesteistä. Syysseminaariin osallistui 68 henkilöä. Syys- ja kevätseminaarit toteutettiin yhdessä toimiston henkilökunnan kanssa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Hannu Kananen (Tullihallitus), jäseninä Jani Heikkala, CIA, CCSA (KPMG), Hannele Malin, CIA (Deloitte), Maliina Hakala, CIA (Tamro), Heli Iirola, CIA (Ulkoasiainministeriö) ja Jenni Pässilä (Deloitte). Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Kokouksen pitopaikkana oli tapahtumatalo Bank. Viestintätoimikunta on kokoontunut kauden aikana kuukausittain. Kokouksissaan toimikunta on pohtinut keinoja yhdistyksen strategisten tavoitteiden edistämiseksi. Viestintätoimikunta on koonnut jäsentiedotteen kolme kertaa vuodessa sekä järjestänyt kuukausikokoukset. Toimikunta järjesti yhdessä yhdistyksen henkilökunnan kanssa joululounaan Ravintola Bottalla syysseminaarin yhteydessä järjestetyn toimikuntapäivän aiheena oli tänä vuonna viestintä. Toimikuntien jäsenet jaettiin päivän aikana työryhmiin, jotka ideoivat erilaisia toimenpiteitä, joilla viestintää käyttäen voitaisiin toteuttaa yhdistyksen strategisia tavoitteita. Toimikuntapäivän tuloksena toimikunta sai uusia ideoita toimintaansa. Johtopäätöksenä todettiin myös, että erityisesti tunnettuuden ja arvostuksen lisäämisen

13 Sisäiset tarkastajat ry 13 tehtäväkenttä on haasteellinen. Yhteistyön tiivistäminen toimikuntien välillä asian tiimoilta on tärkeää. Viestintätoimikunta on kauden aikana suunnitellut ja alustanut kotisivujen laajamittaista uudistusta. Uusien kotisivujen toteuttamiseksi on perustettu erillinen kotisivutyöryhmä, johon on nimetty edustajia eri toimikunnista. Tämän työryhmän tarkoituksena on toteuttaa täysin uudet kotisivut uuden palveluntarjoajan kanssa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Kristiina Lagerstedt (Nokia) ja kauden aikana jäseninä ovat toimineet Sari Ojala, CIA, CCSA (Tapiola), Tarja Tirri (HUS), Ulla-Maria Ketola CIA (Finavia), Mirjami Aulio ja Veronica Palmgren (Nordea). 7 TOIMINNANJOHTAJA Toiminnanjohtaja on tilikauden aikana osallistunut toimikuntien työskentelyyn ja koulutustilaisuuksien järjestelyihin. Toiminnanjohtaja toimii Suomen CIA-vastuuhenkilönä. Tenttien varsinaisen hallinnon hoitaa pääjärjestö ja tentit tapahtuvat tietokonepohjaisesti Pearson Vuen suomalaisen yhteistyökumppanin tiloissa. Toiminnanjohtaja on jäsenenä eri kansallisten yhdistysten toiminnanjohtajista kootussa ryhmässä, jonka tavoitteena on vahvistaa IIA:n asemaa globaalina, ei vain amerikkalaisena, ammatin edistäjänä ja vahvistaa yhteistyötä eri kansallisten yhdistysten välillä. Toiminnanjohtaja on toiminut hallituksen sihteerinä ja valmistellut hallituksen päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi toiminnanjohtaja on hoitanut yhdistyksen ja sen omistaman yhtiön hallintoa, taloutta ja sijoituksia. Kertomusvuonna toiminnanjohtaja on edellisvuosien tapaan konsultoinut jäsenistöä vapaamuotoisesti ja avustanut sopivien kontaktien luomisessa jäsenistön välillä. Toiminnanjohtaja on toiminut myös Oy Inreviso Ab:n toimitusjohtajana. Toiminnanjohtaja on toiminut yhdistyksen edustajana järjestettäessä sisäisen tarkastuksen koulutusta eri yliopistoissa ja korkeakouluissa. 8 YHDISTYKSEN TALOUS JA TOIMISTO Vaikka mennyt vuosi oli varsin haastava, yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa. Reima Nyman on toiminut yhdistyksen talousasioiden valmistelijana ja kirjanpidon hoidon koordinoijana kauden aikana. Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Tilitoimisto Larsen & Co. Yhdistyksen toimisto ja kirjasto sijaitsevat Ruoholahdessa osoitteessa Tallberginkatu 2 A.

14 Sisäiset tarkastajat ry 14 9 OY INREVISO AB Yhdistyksen kokonaan omistama Oy Inreviso Ab on hoitanut yhdistyksen kaupallisen toiminnan. Yhtiön liikevaihto oli ,33 euroa. Oy Inreviso Ab:n tilinpäätös tilikaudelta osoitti voittoa 1 235,76 euroa ja taseen loppusumma oli ,50 euroa. Oy Inreviso Ab:n yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä olivat seuraavat henkilöt: Bert Lindholm, CIA, Merja Kannisto, CIA ja Reima Nyman. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Bert Lindholmin. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Mikola, CIA. Toimitusjohtajan lisäksi yhtiön palveluksessa on ollut Anne-Maj Viio koulutussihteerinä. 10 KUSTANNUS OY TASE-BALANS Yhdistys omistaa kolmasosan Tilintarkastus Revision -lehteä julkaisevan Kustannus Oy Tase - Balans -yhtiön osakekannasta. Vuoden aikana on ilmestynyt kuusi lehden numeroa. Yhdistyksen edustajina kustannusyhtiön hallituksessa ja lehden toimitusvaliokunnassa olivat Matti Mikola, CIA, Ilona Halla, CIA asti ja Eila Koivu, CIA, CCSA alkaen. Yhtiön hallitus valitsi puheenjohtajakseen Eila Koivun yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessaan. Tilikauden aikana yhtiön toimitusjohtajana toimi Jukka Silvo ja lehden vastaavana toimittajana Tarja Sviili. Yhdistys ei saanut Tase Balanssilta osinkoa kuluneella kaudella. 11 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Yhdistyksen toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2009 päivitetyn strategian mukaisesti. Pääpaino on ammatin arvostuksen edistämisessä ja jäsenkunnan ammatillisen kehittymisen tukemisessa. Toimikuntien yhteistyötä edelleen lisäämällä ja jäsenistön aktiivista osallistumista edistämällä näihin tavoitteisiin voidaan varmasti päästä taloudellisesti haastavista ajoista huolimatta. Yhteistyötä tullaan edelleen lisäämään myös pohjoismaisten sisaryhdistysten ja Suomen ISACA:n kanssa, mikä osaltaan mahdollistaa tehokkaan resurssien käytön myös yhdistysten rajojen yli. Hallitus kiittää kaikkia yhdistyksen toimintaan osallistuneita henkilöitä ja heidän organisaatioitaan.

15 Sisäiset tarkastajat ry 15 Varsinainen toiminta Opinto- ja koulutustoiminta Kulut Muut kulut 0,00-300,00 Kulut yhteensä 0,00-300,00 Tiedotustoiminta Kulut Muut kulut , ,02 Kulut yhteensä , ,02 Yleistoiminta Kulut Henkilöstökulut , ,83 Muut kulut , ,36 Kulut yhteensä , ,19 Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä , ,21 Varainhankinta Tuotot yhteensä , ,50 Kulut yhteensä , ,19 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä , ,31 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 1 181, ,59 Kulut 0, ,46 Sijoitus- ja rah.toiminnan tuotto- /kulujäämä 1 181, ,13 Tuotto-/kulujäämä yhteensä , ,77 TILIKAUDEN TULOS , ,77 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , ,77

16 Sisäiset tarkastajat ry VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 363, ,75 Muut osakkeet ja osuudet , ,80 Sijoitukset yhteensä , ,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 110,00 0,00 Siirtosaamiset 120, ,86 Saamiset yhteensä 230, ,86 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 54,95 54,95 Rahoitusarvopaperit yhteensä 54,95 54,95 Rahat ja pankkisaamiset , ,15 Vastaavaa yhteensä , ,51 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Vapaat rahastot , ,21 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,87 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,77 Oma pääoma yhteensä , ,10 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,78 Siirtovelat 7 492, ,42 Lyhytaikainen yhteensä , ,20 Vastattavaa yhteensä , ,51

17 Sisäiset tarkastajat ry 17 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITE- TIEDOT Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintahintaan. Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot , ,09 Kokonaiskulut , ,86 Alijäämä , ,77 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Sijoituksiin kuuluvat rahasto-osuudet Markkina-arvo , ,12 Kirjanpitoarvo , ,80 Erotus , ,32 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Ed.tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,87 Tilikauden alijäämä , ,77 Yhteensä , ,10 Toimintarahasto , ,21 Toimintarahasto , ,21 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUK- SET Yhdistyksellä ei ole annettuja vakuuksia eikä vastuusitoumuksia. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa on ollut keskimäärin yksi henkilö. OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Nimi Omistus Kotipaikka Oma pääoma Tulos Oy Inreviso Ab 100 % Helsinki , ,76 Kustannus Oy Tase-Balans 33 % Helsinki

18 Sisäiset tarkastajat ry 18 KONSERNILASKELMA Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Sis.tark.ry Inreviso Oy Konserni Tuotot Tuotot/Liikevaihto , ,33 Ostot , , ,69 Kulut Henkilöstökulut , , ,02 Muut toiminnan kulut , , ,31 Tuotto/kulujäämä , , ,69 Poistot , ,03 Liikevoitto , , ,72 Sijoitukset/rahoitustuotot/kulut Korkotuotot 1 179,88 89, ,21 Osinkotuotot 1,68 1,68 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot , ,00 Muut tuotot Jäsenmaksut/USA, ECIIA , ,16 Tulos ennen veroja , , ,99 Verot 0,00 Tilikauden tulos , , ,99

19 Sisäiset tarkastajat ry 19

20 Sisäiset tarkastajat ry 20 Sisäiset tarkastajat ry Tallberginkatu 2A Helsinki

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2014 Yhteistyö Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12 Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14 2/2014 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj Sisältö YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN

Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN Suomen Pyöräilyunioni ry VUOSIKERTOMUS 2014 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN Hallitus 01.04.2015 Vuosikokous 22.04.2015 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN Kutsu Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN keskiviikkona 24.4.2013 klo 17.00 Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioon, Lönnrotinkatu 5 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat.

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 3/2009 Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy

Lisätiedot

Sisällysluettelo 10... 2. Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 4 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13... 14... Liiketoiminnan muut tuotot

Sisällysluettelo 10... 2. Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 4 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 13... 14... Liiketoiminnan muut tuotot 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan... katsaus 4 Selvitys... hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 6 Varsinainen... yhtiökokous 7 Hallitus... 9 Toimitusjohtaja... ja toimiva johto 13 Sisäinen valvonta, riskienhallinta

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot