HALLITUKSEN KERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2011"

Transkriptio

1 HALLITUKSEN KERTOMUS

2 Sisäiset tarkastajat ry 2

3 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 6 4. Jäsenistö 7 5. Kuukausikokoukset 8 6. Toimikunnat 9 7. Toiminnanjohtaja Yhdistyksen talous ja toimisto Oy Inreviso Ab Kustannus Oy Tase-Balans Tulevaisuuden näkymiä 18 Yhdistyksen tilinpäätös Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Konserniyhteenveto 22 Tilintarkastuskertomus 23

4 Sisäiset tarkastajat ry 4 HALLITUKSEN KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA TOIMI- KAUDELTA YLEISTÄ Tilikausi oli yhdistyksen viideskymmenesviides. Sisäiset tarkastajat ry:n missio Yhdistys edistää sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista ja ammattikunnan arvostusta. Progress Through Sharing - Yhteistyöllä tuloksiin. Sisäiset tarkastajat ry:n visio Yhdistys on sisäisen tarkastajan paras tukija ja kumppani ja se tunnetaan ammattialan johtavana ja tunnustettuna asiantuntijana ja kouluttajana Suomessa. Sisäiset tarkastajat ry:n arvot Jäsenlähtöisyys Yhdistys on sisäisen tarkastajan paras tukija ja kumppani Asiantuntijuus Yhdistys edistää sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista ja ammattikunnan arvostusta Vuorovaikutteisuus Yhteistyöllä tuloksiin Progress Through Sharing Tavoitteellisuus Yhdistys tunnetaan ammattialan johtavana ja tunnustettuna asiantuntijana ja kouluttajana Suomessa Yhdistyksessä toimi 7 toimikuntaa. Kunkin toimikunnan puheenjohtaja oli myös hallituksen jäsen. Lisäksi hallituksessa toimi talousasioiden sihteeri sekä pienryhmätoiminnasta vastaava hallituksen jäsen. Sisäiset tarkastajat ry. kuuluu kansallisen instituutin asemassa ammattialan maailmanlaajuiseen yhteistyöjärjestöön IIA:han (The Institute of Internal Auditors Inc.), jonka jäsenmäärä on yli Jäsenistöstä yli puolet on nykyään Pohjois- Amerikan alueen ulkopuolelta. Yhdistys on myös mukana eurooppalaisessa yhteistyöelimessä ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing). ECIIA edistää sisäisen tarkastuksen ammatin tunnettuutta ja kehittymistä Euroopassa. Yhdistys on kehittänyt toimintaansa vuonna 2009 päivitetyn strategian pohjalta.

5 Sisäiset tarkastajat ry 5 Strategiset tavoitteet 2013 mennessä Ammattitutkinnot ovat arvostettuja ja jäsenten tavoittelemia Ammattikunta on arvostettu ja se tunnetaan yleisesti Yhdistys tuottaa jäsenten tarvitsemat tärkeimmät palvelut kustannustehokkaasti aktiivista vapaaehtoisorganisaatiota tehokkaasti hyödyntäen Yhdistys on ammattialan paras kouluttaja Suomessa Jäsenet ja heidän organisaationsa ovat ajan tasalla ST:n strategisesta roolista ja lisäarvon tuottamisesta Kriittiset menestystekijät Aktiivinen IIA:n tutkintojen markkinointi Hyvä viestintä: kokoukset kotisivut, lehdet yliopistoyhteistyö lausunnot advocacy-työ IIA:n ja sen materiaalin hyödyntäminen ja aktiivinen osallistuminen IIA/ECIIA:ssa Jäsenten tarpeiden tunteminen ja niiden mukaiset monipuoliset jäsenpalvelut Korkeatasoinen ja monipuolinen koulutustarjonta, alan osaaminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Ammatin aktiivinen seuranta ja sen kehityksestä tiedottaminen jäsenistölle ja sidosryhmille Strategiset painopisteet / hankkeet IPPF-muutosten ja IIA-tutkintojen aktiivinen markkinointi Ammatin näkyvyyden lisääminen mediassa Tiedonvälityksen lisääminen kotisivuja ja jäsentiedotteita kehittämällä Toimikuntatyön kiinnostavuuden lisääminen ja jäsenkunnan osallistaminen Tarkastusmallien ja -ohjelmien kerääminen ja kehittäminen Koulutustarjonnan ja menetelmien kehittäminen Yhteistyön aktivoiminen ammatillisten sidosryhmien kanssa Toimikuntapäivä Yhdistyksen toimikunnat kokoontuivat kehittämään IIA Suomen toimintaa Turkuun Hallituksen suunnitteleman toimikuntapäivän tarkoituksena oli kerätä näkemyksiä sisäisen tarkastuksen ammattiin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja samalla luoda mahdollisuus toimikuntien verkostoitumiselle. Hallituksen puheenjohtajan alustuksen jälkeen osallistujat jalkautuivat pienryhmiin, joissa päästiin syvällisemmin keskustelemaan ammatin ajankohtaisista haasteista. Päivän päätteeksi ryhmätyöt esiteltiin kaikille osallistujille ja käytiin niistä yhteiskeskustelu. Tilaisuuden antia käytetään hyväksi yhdistyksen toimintaa ja strategiaa kehitettäessä. Toimikuntapäivä järjestettiin syysseminaarin yhteydessä kolmannen kerran. Saadun palautteen ja kokemusten perusteella toimikuntapäivä on erinomainen tapa kehittää yhdistystoimintaa ja jakaa ammattitietoa kollegoiden kesken. 2 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Vuosikokous Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingin yliopiston juhlahuoneistossa Unioninkadulla Helsingissä. Kokoukseen osallistui 18 yhdistyksen jäsentä ja siinä käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille sekä toiminnanjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Käsiteltiin hallituksen esitys kauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, jotka hyväksyttiin.

6 Sisäiset tarkastajat ry 6 Jäsenmaksut päätettiin hallituksen esityksen mukaan: Perusjäsenet 180 euroa Opettaja-/opiskelijajäsenet 90 euroa Eläkeläisjäsenet 25 euroa Kunniajäsenet 0 euroa Liittymismaksuna uusilta jäseniltä päätettiin periä entiseen tapaan 20 euroa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. 3 HALLITUS Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden ajan seuraavat henkilöt: Merja Kannisto, CIA, CRMA puheenjohtaja asti Kristiina Lagerstedt varapuheenjohtaja asti puheenjohtaja alkaen Hannu Kananen jäsen varapuheenjohtaja alkaen Mikko Helkiö jäsen Tuulikki Help jäsen asti Leena Kallasvuo jäsen alkaen Erkki Kurikka CIA, CCSA jäsen Reima Nyman jäsen asti Sari Ojala, CIA, CCSA jäsen alkaen Anna Spikberg jäsen Kari Storckovius, CIA jäsen Arto Tenhula jäsen alkaen Hallituksen sihteerinä on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Mikola, CIA. Toimintakauden aikana hallitus piti 10 kokousta. Hallituksen työvaliokunnan jäseninä olivat Merja Kannisto, CIA, CRMA (Nordea), Kristiina Lagerstedt (Nokia), Reima Nyman (Orion) asti, ja Arto Tenhula, CIA (UPM) alkaen. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Merja Kannisto asti, jonka jälkeen puheenjohtajana toimi Kristiina Lagerstedt.

7 Sisäiset tarkastajat ry 7 4 JÄSENISTÖ 4.1 Jäsentilasto Tilikauden päättyessä yhdistyksen jäsenet jakautuivat luokittain seuraavasti: Jäsenluokka MUUTOS perusjäsenet opettajajäsenet eläkeläisjäsenet kunniajäsenet YHTEENSÄ Organisaatiot Kertomuskauden aikana yhdistykseen liittyi 61 uutta jäsentä ja erosi 54 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys Tutkintosuoritukset Certified Internal Auditor (CIA) -tutkinnon suoritti kertomuskaudella 3 yhdistyksen jäsentä Yhteensä Suomen yhdistyksessä 170 henkilöä on nyt suorittanut CIA-tutkinnon.

8 Sisäiset tarkastajat ry Jäsentiedotus Jäsenistölle on sähköpostitse jaettu jäsentiedotteita, koulutusesitteitä, kokouskutsuja ja muita tiedotteita. Koulutustiedote on julkaistu syys- ja kevätkausille erikseen. Kauden aikana julkaistiin kotisivuilla kolme erillistä jäsentiedotetta, joista kaksi viimeistä oli tarjolla myös ulkopuolisille kaikille avoimilla sivuilla. 5 KUUKAUSIKOKOUKSET 5.1 BDO Control & Consulting Kauden aikana on jäsenille tarkoitetuilla internet-sivuilla julkaistu mm. eettisiin asioihin liittyvää informaatiota, sisäisen tarkastuksen viitekehikkoon kuuluvien käytännön ohjeiden käännöksiä ja kuukausikokousesityksiä. Kuukausikokousten tarkoituksena on tarjota jäsenistölle tilaisuus kuulla esityksiä ammattialan ajankohtaisaiheista, verkostoitua ja vaihtaa mielipiteitä. Kuukausikokouksista jäsenistöltä ei ole peritty osallistumismaksua. Kertomusvuoden aikana kuukausikokoukset järjestettiin seuraavasti: BDO:n a BDO Control & Consulting Oy:n esittely, Hannu Riippi Tuloksia laadunvarmistustarkastuksista, Eila Koivu Palkkarakennetta koskevan jäsenkyselyn tulosten esittely, Kari Storckovius 5.2 Metso Oyj Metson esittely ja Metson arvot, Jukka Seppälä Globaalin yrityksen sisäinen tarkastus, Jarmo Kääriäinen 5.3 Helsingin yliopisto

9 Sisäiset tarkastajat ry 9 Avaus ja Uusi yliopisto, Ilkka Niiniluoto Sisäinen tarkastus HY:ssa, Jukka Vuorio 5.4 Neste Oyj NesteOil Oyj ja sen sisäinen tarkastus, Juhani Laitinen Sustainability, Simo Honkanen Risk Management, Jorma Haavisto 5.5 Oy Audiator Ab Audiator Oy: yritysesittely, Terttu Heikkonen Hyvä hallintotapa Kunnissa ja kuntayhtymissä, Markus Kiviaho Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, Minna Huuskonen 5.6 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleisesittely, Petri Pommelin Sydänkeskus Oy osana kuntayhtymäkonsernia, Kari Niemelä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sisäinen tarkastus, Mikko Lilja 5.7 Oy KPMG Ab KPMG:n yleisesittely ja sisäisen tarkastuksen palvelut, Anneli Grönfors-Kallio KPMG Audit Committee Survey, Key Survey Findings, Annika Martin Whisleblower järjestelmät suomalaisissa yhtiöissä, Outi Nieminen Finanssisektorin muutokset ja niiden vaikutukset sisäisen tarkastuksen työhön, Timo Ankelo 5.8 Joululounas TOIMIKUNNAT 6.1 Ammatillisten asioiden toimikunta Joululounas tarjottiin ravintola Bottalla. Tilaisuuden aluksi Kristiina Lagerstedt piti alustuksen IIA:n kehityksestä sen perustamisesta tähän päivään. Toimikuntien tehtäväkuvaukset ovat nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa Ammatillisten asioiden toimikunta jatkoi alkuvuonna työtään IIA:n käytännön ohjeiden (practice advisories) suomentamiseksi. Toimikunnan esityksestä hallitus myöhemmin päätti, että käytännön ohjeiden suomentamisesta luovutaan. Jo käännetyt ohjeet noin 75 prosenttia olemassa olevista viimeisteltiin ja julkaistiin yhdistyksen jäsensivuilla.

10 Sisäiset tarkastajat ry Eettisten asioiden toimikunta Yhdistyksen jäsenistön toiveiden mukaisesti toimikunta aloitti tarkastus- ja muiden mallien ja esimerkkien työstämisen. Vuoden aikana päivitettiin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen malli ja laadittiin esimerkit tarkastussuunnitelmasta, tarkastusraportista ja riskiperusteisesta toimintasuunnitelmasta. Lisäksi aloitettiin sisäisen tarkastuksen vuosiraportin mallin laadinta. Toimikunta työsti oman vastuualueensa osalta ehdotusta yhdistyksen uusien verkkosivujen sisällöksi. Toimikunnan edustaja oli mukana kotisivutyöryhmässä. Lisäksi toimikunta päivitti kirjasto-ohjeen, kävi toiminnanjohtajan kanssa läpi kirjaston hoitoa ja esitti joitakin sitä koskevia parannusehdotuksia. Kirjallisuusluettelon perusteella tehtiin ehdotus kokoelmaan jätettävistä teoksista. Toimikunta kokoontui vuoden aikana yhteensä 10 kertaa. Toimikunnan jäseninä ovat olleet Erkki Kurikka, CIA, CCSA (Suomen Pankki), pj., Sanna-Mari Luuri, CIA, CCSA (Destia Oy), Jyrki Lähdemäki, CIA, CCSA (Maaseutuvirasto), Jyrki Pennanen (Sisäasiainministeriö), Paula Rajasaari, CIA (Helsingin kaupunki), Martin Slotte, CIA (Tuokko Tilintarkastus Oy) ja Timo Tarkkanen, CIA, CCSA, CFSA, (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera). Eettinen toimikunta kokoontui vuoden aikana kahdeksaan kokoukseen. Edellisenä vuonna tehty palkka-analyysi ( bonusten ym. palkanlisien vaikutus sisäisten tarkastajien riippumattomuuteen ) esiteltiin yhdistyksen vuoden ensimmäisessä kuukausitapaamisessa BDO:lla. Aloitettiin benchmarking- matriisin laatimista organisaation eettisen toiminnan organisoinnin tueksi. Saatiin valmiiksi poislähtöprosessin tarkastussuunnitelma eettisestä näkökulmasta. Eila Koivu piti aiheesta esityksen yhdistyksen syysseminaarissa. Eila Koivun artikkeli aiheesta ilmestyy Tilintarkastuslehdessä vuonna 2012 keväällä. Aloitettiin vastaava työ rekrytointiprosessin tarkastussuunnitelman laatimisesta. Eettisen toimikunnan puheenjohtaja piti sisäisen tarkastuksen etiikasta luennot STAK I kursseilla keväällä ja syksyllä.

11 Sisäiset tarkastajat ry 11 Toimikunta oli mukana yhdistyksen toimikuntapäivillä Turussa syysseminaarin yhteydessä. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Kari Storckovius, CIA (PwC) ja jäseninä Arja Karkola, CIA (Metsähallitus), Eila Koivu, CIA, CCSA (BDO Control & Consulting), Taisto Leppänen (KELA), Christina Varis, CIA (UPM-Kymmene) ja Pirkko Östring (Sampo Pankki). 6.3 Julkissektoritoimikunta 6.4 Kansainväliset asiat Julkissektoritoimikunta kokoontui neljä kertaa käsitellen mm. sisäistä tarkastusta, valvontaa ja riskienhallintaa julkishallinnossa sekä erityisesti kuntalain tulevia muutoksia. Toimikunta osallistui Turun kaupungin vieraana vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupungin päätapahtumapaikka Logomossa järjestettyyn Tuli on irti näyttelyyn. Syksyllä toimikunnan jäsenet osallistuivat yhdistyksen hallituksen ja toimikuntien yhteiseen toimikuntapäivään Turussa. Tilaisuudessa käsiteltiin IIA:n näkökulmasta sisäisen tarkastuksen ammatillisia rooleja ja tulevaisuuden tehtäviä. Toimikunta toimeenpani osaltaan vuodelle 2011 määriteltyjä strategisia hankkeita. Painopisteenä oli kuntalain uudistukseen vaikuttaminen. Toimikunta kutsui kokoukseensa kunnallishallinnon rakennetyöryhmän puheenjohtaja Päivä Laajalan (osastopäällikkö, valtiovarainministeriö), joka kertoi kuntauudistuksesta ja siihen sisältyvästä kunta- ja palvelurakenteen selvityksestä. Toimikunnalla oli myös edustuksensa IIA:n kotisivutyöryhmässä ja toimikunta tuotti yhdistyksen sivuille lyhyet esittelyt sisäisen tarkastuksen roolista kunta- ja valtiosektorilla. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Mikko Helkiö (Tuokko Tilintarkastus Oy) ja jäseninä Paula Hellen-Toivanen (KPMG Julkishallinnon palvelut Oy), Jan Holmberg (Valtiovarainministeriö), Markus Kiviaho, CGAP (Audiapro Oy), Kari Koivuluhta (Turun kaupunki), Riikka Koivunen (HUS), Sari Kyllönen, CIA (Helsingin kaupunki), Keijo Lappalainen (Tampereen kaupunki), Kari Mäntyharju, CIA (Lohjan kaupunki), Vesa Putula (Puolustusvoimat) ja Niina Sipiläinen (THL) Toimikaudella kansainvälisiä asioita ovat hoitaneet yhdistyksen puheenjohtajat Merja Kannisto, CIA, CRMA Nordeasta ja Kristiina Lagerstedt Nokiasta yhdessä yhdistyksen toiminnanjohtajan Matti Mikolan ja muiden hallituksen jäsenten kanssa. Työnjaosta ja tehtävien hoidosta sovittiin tapauskohtaisesti. Sen lisäksi

12 Sisäiset tarkastajat ry Nimitystoimikunta 6.6 Koulutustoimikunta Antero Kuuluvainen kuului jäsenenä pääjärjestön Professional Issues Committeehen alkuvuoden ajan. Kristiina Lagerstedt osallistui yhdistyksen edustajana ECIIA:n ylimääräiseen kokoukseen, joka järjestettiin Frankfurtissa, Saksassa Lagerstedt osallistui myös Itävallan Vienissä järjestettyyn Global Counciliin. Tähän tapaamiseen osallistui noin 125 yhdistysten ja pääjärjestön edustajaa yhteensä 65 eri maasta. Global Council tarjoaa IIA:n hallitukselle globaaleja suuntaviittoja toiminnan ja strategian kehittämiselle. Merja Kannisto osallistui yhdistyksen edustajana Espanjan Madridissa pidettyyn ECIIA:n vuosikokoukseen. Aktiivista yhteistyötä jatkettiin pohjoismaisten sisaryhdistysten kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä tiivistettiin ja kehitettiin myös pääjärjestön järjestämässä Chief Staff Officereiden eli toiminnanjohtajien tapaamisissa Oslossa ja Orlandossa.. Lisäksi toiminnanjohtajat ovat tiivistäneet omaa keskinäistä yhteistyötään erillisissä tapaamisissa ja puhelinkonferensseissa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Merja Kannisto, CIA, CRMA (Nordea) ja jäseninä olivat Erkki Kurikka, CIA, CCSA (SP) ja Bert Lindholm, CIA (Kesko) asti, jonka jälkeen puheenjohtajana oli Kristiina Lagerstedt (Nokia) ja jäseninä Merja Kannisto CIA, CRMA (Nordea) ja Hannu Kananen (Tulli). Ammatillisena peruskoulutuksena järjestettiin vakiintuneen tavan mukaan sisäisen tarkastuksen ammattikurssit STAK I kaksi kertaa ja STAK II yhden kerran. Lisäksi järjestettiin kohdistettua koulutusta. Koulutustarjonta on esitetty alla olevassa taulukossa.

13 Sisäiset tarkastajat ry 13 Toimikaudella 2011 koulutuspäivien lukumäärä oli 353. Kurssi Päiviä Maksavat osallistujat Koulutuspäivien lukumäärä STAK I STAK II STAK I Tietojärjestelmät Kustannusten hallinta 2 peruuntui CIA Exam Review Course Päällikköpäivät Tarkastusraportin kirjoittaminen Kustannusten hallinta 2 peruuntui Ulkoistetut palvelut 1 peruuntui YHTEENSÄ 353 Koulutustoimikunta kokoontui vuoden 2011 aikana yhdeksän kertaa. Pääasiallisena teemana ovat olleet koulutustapahtumien suunnittelu ja yhteistyö muiden toimikuntien kanssa. Koulutustoimikunta osallistui aktiivisesti yhdistyksen kotisivujen uudistamiseen. Koulutustoimikunnan jäseniä osallistui syysseminaarin yhteydessä järjestettyyn toimikuntien yhteistapaamiseen. Yhteistapaamisessa tehtiin ryhmätöitä, joissa kartoitettiin sisäisen tarkastuksen tämän päivän ammatillisia haasteita. Tilaisuudessa esitellyn globaalin sisäisen tarkastuksen strategian pohjalta arvioitiin kriittisiä painopisteitä ja hankkeita. Koulutustoimikunta ottaa työryhmissä esitetyt näkemykset huomioon koulutuksen suunnittelussa. Kauden lopulla hallitus myönsi 400 euron stipendin Eero Heikkilän lisensiaattityölle Sisäisen tarkastuksen järjestäminen poliisihallinnossa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Anna Spikberg CIA (Tamro Oyj) kesäkuuhun 2011 asti, jonka jälkeen puheenjohtajana toimi Jaana Ilomäki (Päijät- Hämeen koulutuskonserni) ja jäseninä Seija Aalto (SOK), Raimo Haapajärvi (Hankkija-Maatalous Oy), Antti Hantula (KPMG), Markku Kumpulainen (Alvar), Risto Niinikoski CIA, Jukka Oksanen (Espoon kaupunki) ja Lasse Oulasvirta, CIA (Tampereen Yliopisto).

14 Sisäiset tarkastajat ry Round Table -toiminta 6.8 Seminaaritoimikunta Round Table toimintaan osallistui vuoden mittaan 18 jäsentä. Ryhmä kokoontui 4 kertaa, ja ryhmän jäsenet vastasivat vuorollaan kokouksien valmistelusta. Toiminta on tarkoitettu tarkastusorganisaatioista vastaaville, poislukien tarkastuspalveuiden tarjoajat sekä julkishallinto. Round Table -toiminnan tavoitteena on luoda luottamuksellinen keskusteluympäristö kokemusten vaihtoon, tarkastustoiminnan kehittämiseen sekä tiedonsaantiin yhteisesti valittujen aihealueiden osalta. Toiminnan luottamuksellisuuden takaamiseksi keskusteluissa ja esityksissä painopiste on erilaisissa tarkastusprosesseissa, käytännöissä, toimintamalleissa, yhteistyömenettelyissä jne. Osallistujien edustamien organisaatioiden liikesalaisuuksia ei esitetä. Koska Round Table toiminta on kohdistettu vain osalle IIA:n jäsenistöä, sen rahoitus perustuu täysin osallistujaorganisaatioilta kerättävään vuosittaiseen kiinteähintaiseen maksuun, jolla katetaan mahdolliset ulkopuoliset luonnoitsijat sekä kokousjärjestelyt. Ryhmä toimii yhteistyössä Sisäiset tarkastajat ry:n muiden toimikuntien kanssa. Round Table suunnittelee ja toteuttaa kokouksensa itsenäisesti ja sen toimintaa koordinoi pienryhmätoiminasta vastaava hallituksen jäsen Leena Kallasvuo. Kevätseminaari 2011 Ylläpidä kehitystä yhteistyöllä Sisäiset tarkastajat ry:n 26. kevätseminaari Maaliskuun merkittävin ajankohtaistapahtuma oli perinteinen kevätseminaari, joka järjestettiin Helsingissä Radisson Blu Royal hotellissa. Seminaarin keskeisenä teemana oli sisäisen tarkastuksen ja tietojärjestelmätarkastuksen yhteistoiminnan uudet mahdollisuudet ja muodot. Seminaari toteutetaan yhteistyössä ISACA Finlandin kanssa. Kahden seminaaripäivän aikana kuultiin useita mielenkiintoisia esityksiä, joiden sisällöt vaihtelivat taloussuhdanteista Corporate Governancen tarkastamiseen. Kevätseminaarin pääesiintyjäksi saapui ECIIA:n (The European Confederation of Institutes of Internal Auditing) puheenjohtaja Phil Tarling, joka luennoi aiheesta Internal Audit and Risk Management. Seminaarilinjoilla käsiteltiin mm. tarkastuksen uusia velvoitteita, tietoturvallisuutta sekä tarkastuksen laadun

15 Sisäiset tarkastajat ry Viestintätoimikunta kehittämistä. Yhteisluennoilla syvennyttiin lisäksi mm. Cobit viitekehyksen hyötyihin, sosiaalisen median riskeihin sekä Cyber Security aiheeseen. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Hannu Kananen (Tullihallitus) jäseninä Jani Heikkala, CIA, CCSA (KPMG), Hannele Malin, CIA (Deloitte), Maliina Hakala, CIA (Tamro), Heli Iirola, CIA (ulkoasiainministeriö) ja Jenni Pässilä (Deloitte). Syysseminaari 2011 Laatua ja tehokkuutta tarkastukseen - Sisäiset tarkastajat ry:n 38. syysseminaari Sisäisten tarkastajien syysseminaari järjestettiin Turussa, vuoden 2011 kulttuuripääkaupungissa. Seminaaripaikkana oli uudistunut Scandic Julia, jonka laadukkaat seminaari- ja kokoustilat antoivat erinomaiset puitteet ammatilliseen kouluttautumiseen. Tehokkaan ja laadukkaan sisäisen tarkastuksen merkitys organisaatioille on kasvanut uusien säännösten, lakien ja suositusten myötä. Syysseminaarissa käsiteltiin tarkastustyön kannalta keskeisiä teemoja ja syvennyttiin erityisesti sisäisen tarkastuksen toimintojen laadun ja ohjattavuuden parantamiseen. Seminaari alkoi räväkästi, kun keynote puhuja Margie Bastolla (Vise President of the IIA Research Foundation) sisäisten tarkastajien pääkallopaikalta Altamonte Springsistä Floridasta vei yleisön sisäisen tarkastuksen suorituskyvyn lähteille tuoden samalla esille IIA:n kansainvälisiä tutkimustuloksia sisäisen tarkastuksen toimintatavoista. Kahden päivän aikana seminaarilinjoilla kuultiin useita mielenkiintoisia luentoja, joissa mm. käsitellään tarkastusten suunnittelua, raportointia, työtapoja ja laatuarviointeja. Syysseminaarin kruunasi mieleenpainuva Juhana Herttuan ja Katariina Jagellonican isännöimä IIA:n 70-vuotisjuhlaillallinen Turun linnassa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Hannu Kananen (Tullihallitus) jäseninä Jani Heikkala, CIA, CCSA (EVLI Pankki Oyj), Hannele Malin, CIA (Deloitte), Maliina Hakala, CIA (Tamro), Heli Iirola CIA (Ulkoasiainministeriö), Antti Hantula, CIA (KPMG) ja Jenni Pässilä (Deloitte). Viestintätoimikunnan suurin saavutus vuonna 2011 oli yhdistyksen uusien kotisivujen (www.theiia.fi) suunnittelu ja käyttöönotto. Kotisivujen suunnittelu ja ohjaus toteutettiin työtä varten perustetussa kotisivutyöryhmässä. Kotisivutyöryhmän jäsenet muodostuivat toiminnanjohtajasta, jokaisen toimikunnan nimeämästä kotisivuvastaavasta ja yhdestä toimikuntien ulkopuolisesta yhdistyksen jäsenestä. Viestintätoimikunnan panostus kotisivujen

16 Sisäiset tarkastajat ry 16 kehittämiseen oli vahva; viestintätoimikunnan puheenjohtaja ja yksi viestintätoimikunnan jäsen toimivat kotisivutyöryhmän jäseninä sekä vuorotellen työryhmän puheenjohtajina. Myös muut viestintätoimikunnan jäsenet osallistuivat kotisivujen rakenteen kehittämiseen sekä kotisivujen käyttöönoton tiedotteiden laatimiseen. Uudet kotisivut otettiin käyttöön Jäsentiedotteita laadittiin vuoden aikana kolme, ne julkaistiin helmikuussa, kesäkuussa ja marraskuussa. Viestintätoimikunnan jäsenet ovat kirjoittaneet tekstejä itse ja tekstejä on saatu muiden toimikuntien jäsenilta. Alla on listattuna tiedotteiden pääaiheet ja esimerkkejä viime vuonna julkaistuista teksteistä: i. ammatilliset asiat: uudet standardit ja riskiperusteisen tarkastussuunnitelman laadinta ii. sisäisen tarkastajan työ: CIA-tutkinto, sisäisen tarkastajan palkkatasosta iii. yhdistystoiminta: tietoa kansainvälisten sisäisen tarkastuksen järjestöjen toiminnasta, oman yhdistyksemme koulutuksesta ja seminaaritarjonnasta sekä kotisivujen rakentamisesta. Kotisivujen rakentamisen yhteydessä laadittiin uutiskirjepohja. Uutiskirjepohja on standardoitu graafinen malli, jota jatkossa käytetään yhdistyksen toimiston sähköpostitse lähettämissä viesteissä. Tavoitteena on yhtenäinen, siisti rakenne. Vuoden aikana toimikunta oli organisoimassa kahdeksaa kuukausikokousta, joista yhden kokouksen yhteydessä oli vuosikokous ja yhden kokouksen yhteydessä oli joululounas. Joululounaan kuluista perittiin 20 euron maksu. Yhdistyksellä on profiili IIA Finland verkkoyhteisöpalvelu Linkedin:ssä. Profiili on perustettu vuonna 2010 ja jäseniä vuoden 2011 lopussa oli 83. Yhdistyksen profiilia on käytetty mm. tiedottamiseen jäsentiedotteista, kk-kokouksista ja kotisivuista. Pisin keskustelu muodostui teemasta: Pro gradu -aiheita sisäisestä tarkastuksesta? Viestintätoimikunta seurasi ja valvoi keskustelua; joitain keskustelualoitteita myös poistettiin liiaksi yksittäistä yritystä markkinoivina. Viestintätoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, joista yksi kerta oli yhteinen kotisivutyöryhmän kanssa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Kristiina Lagerstedt (Nokia) asti ja siitä eteenpäin Sari Ojala, CIA, CCSA (Tapiola). Kauden aikana jäseninä ovat toimineet Mirjami Aulio, Ulla-Maria Ketola, CIA (Finavia), Jari Korpela, CIA (FIM) ja Tarja Tirri (HUS).

17 Sisäiset tarkastajat ry 17 7 TOIMINNANJOHTAJA Toiminnanjohtaja on tilikauden aikana osallistunut toimikuntien työskentelyyn ja koulutustilaisuuksien järjestelyihin. Toiminnanjohtaja toimii Suomen CIA-vastuuhenkilönä. Tenttien varsinaisen hallinnon hoitaa pääjärjestö ja tentit tapahtuvat tietokonepohjaisesti Pearson Vuen suomalaisen yhteistyökumppanin tiloissa. Toiminnanjohtaja on mukana jäsenenä eri kansallisten yhdistysten toiminnanjohtajista kootussa ryhmässä, jonka tavoitteena on vahvistaa IIA:n asemaa globaalina, ei vain amerikkalaisena, ammatin edistäjänä ja vahvistaa yhteistyötä eri kansallisten yhdistysten välillä. Toiminnanjohtaja on toiminut hallituksen sihteerinä ja valmistellut hallituksen päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi toiminnanjohtaja on hoitanut yhdistyksen ja sen omistaman yhtiön hallintoa, taloutta ja sijoituksia. Kertomusvuonna toiminnanjohtaja on edellisvuosien tapaan konsultoinut jäsenistöä vapaamuotoisesti ja avustanut sopivien kontaktien luomisessa jäsenistön välillä. Toiminnanjohtaja on toiminut myös Oy Inreviso Ab:n toimitusjohtajana. Toiminnanjohtaja on toiminut yhdistyksen edustajana järjestettäessä sisäisen tarkastuksen koulutusta eri yliopistoissa ja korkeakouluissa. 8 YHDISTYKSEN TALOUS JA TOIMISTO Vaikka mennyt vuosi oli varsin haastava, yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa. Reima Nyman on toiminut yhdistyksen talousasioiden valmistelijana ja kirjanpidon hoidon koordinoijana asti, jonka jälkeen talousasioista vastaavana hallituksen jäsenenä on toiminut Arto Tenhula, CIA. Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Tilitoimisto Larsen & Co. Yhdistyksen toimisto ja kirjasto sijaitsevat Ruoholahdessa osoitteessa Tallberginkatu 2 A.

18 Sisäiset tarkastajat ry 18 9 OY INREVISO AB Yhdistyksen kokonaan omistama Oy Inreviso Ab on hoitanut yhdistyksen kaupallisen toiminnan. Yhtiön liikevaihto oli ,37euroa. Oy Inreviso Ab:n tilinpäätös tilikaudelta osoitti voittoa 4 195,28 euroa ja taseen loppusumma oli ,88 euroa. Oy Inreviso Ab:n yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä olivat Bert Lindholm, CIA, Reima Nyman ja Merja Kannisto, CIA, CRMA asti, sekä Kristiina Lagerstedt, Hannu Kananen ja Arto Tenhula, CIA alkaen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kristiina Lagerstedtin. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut yhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Mikola, CIA. Toimitusjohtajan lisäksi yhtiön palveluksessa on ollut Anne-Maj Viio koulutussihteerinä. 10 KUSTANNUS OY TASE-BALANS 11 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Yhdistys omistaa kolmasosan Tilintarkastus Revision -lehteä julkaisevan Kustannus Oy Tase - Balans -yhtiön osakekannasta. Vuoden aikana on ilmestynyt kuusi lehden numeroa. Yhdistyksen edustajina kustannusyhtiön hallituksessa ja lehden toimitusvaliokunnassa olivat Matti Mikola, CIA, ja Eila Koivu, CIA, CCSA. Tilikauden aikana yhtiön toimitusjohtajana toimi Jukka Silvo ja lehden vastaavana toimittajana Tarja Sviili. Yhdistys sai Tase Balanssilta euroa osinkoa kuluneella kaudella. Yhdistyksen toiminnan kehittämistä jatketaan strategian mukaisesti. Pääpaino on ammatin arvostuksen edistämisessä ja jäsenkunnan ammatillisen kehittymisen tukemisessa. Toimikuntien yhteistyötä edelleen lisäämällä ja jäsenistön aktiivista osallistumista edistämällä näihin tavoitteisiin pyritään kustannustehokkaasti. Yhteistyötä tullaan lisäämään myös pohjoismaisten sisaryhdistysten, Suomen ISACA:n ja muiden tahojen kanssa mikä osaltaan mahdollistaa tehokkaan resurssien käytön myös yhdistysten rajojen yli. Hallitus kiittää kaikkia yhdistyksen toimintaan osallistuneita henkilöitä ja heidän organisaatioitaan.

19 Sisäiset tarkastajat ry Varsinainen toiminta Tiedotustoiminta Kulut Muut kulut , ,76 Kulut yhteensä , ,76 Avustukset jäsenille Kulut -400,00 0,00 Yleistoiminta Tuotot 1 120,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut , ,06 Muut kulut , ,33 Kulut yhteensä , ,39 Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä , ,15 Varainhankinta Tuotot yhteensä , ,00 Kulut yhteensä , ,16 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä , ,84 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , ,56 Kulut 0,00 0,00 Sijoitus- ja rah.toiminnan tuotto- /kulujäämä , ,56 Tuotto-/kulujäämä yhteensä , ,75 TILIKAUDEN TULOS , ,75 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , ,75

20 Sisäiset tarkastajat ry 20 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot ,67 0,00 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,00 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 363, ,75 Muut osakkeet ja osuudet , ,80 Sijoitukset yhteensä , ,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 670,00 110,00 Siirtosaamiset 0,00 120,93 Saamiset yhteensä 1 670,00 230,93 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 54,95 54,95 Rahat ja pankkisaamiset , ,39 Vastaavaa yhteensä , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Vapaat rahastot , ,21 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,10 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,75 Oma pääoma yhteensä , ,56 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 1 157, ,96 Siirtovelat 7 620, ,30 Lyhytaikainen yhteensä 8 777, ,26 Vastattavaa yhteensä , ,82

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2009 Sisäiset tarkastajat ry 2 Sisäiset tarkastajat ry 3 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 4 2. Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

SISÄISET TARKASTAJAT RY

SISÄISET TARKASTAJAT RY SISÄISET TARKASTAJAT RY 2 2011 Jäsentiedote Uuden puheenjohtajan terveiset Otin vastaan Sisäiset tarkastajat Ry:n puheenjohtajuuden maaliskuun vuosikokouksessa. Sisäinen tarkastus on jatkuvassa kehitysvaiheessa

Lisätiedot

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2014 Yhteistyö Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12 Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14 2/2014 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18

Lisätiedot

Askel kohti laadukkaampaa sisäistä tarkastusta Sivu 8

Askel kohti laadukkaampaa sisäistä tarkastusta Sivu 8 SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2013 Askel kohti laadukkaampaa sisäistä tarkastusta Sivu 8 COSO uudistui Sivu 6 Työelämän kehittäminen paras lääke työurien pidentämiseen Sivu 14 2/2013 3 4 5 6 7 8 10 12

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2013 Sisällys Vuosi 2013 Toimitusjohtajalta.... 1 Avainluvut... 2 Toimintakertomus... 5 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut.... 6 Puitejärjestelyt yhtiön palveluina.... 7

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 LEIPURIPÄIVÄT 2012 Suomen Leipuriliitto ry:n 112. vuosikokous ja kesäpäivät 10. 12.8.2012 Kokkolassa Osallistujien majoitus: Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4,

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Johtajan katsaus... 3. Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5

Johtajan katsaus... 3. Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Johtajan katsaus... 3 Kirkkopalvelyt ry:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010... 5 Yhteisvastuu... 5 Koulutuskeskus Agricola... 6 Diakonia- ja sosiaalipalvelut...

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Vuosikokousasiakirjat

Vuosikokousasiakirjat Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening Vuosikokousasiakirjat KANSANOPISTOYHDISTYS 13.6.2006 FOLKHÖGSKOLFÖRENING SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014

Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1. Tilinpäätös 2014 Kymenlaakson Liitto Tilinpäätös 2011 1 Tilinpäätös 2014 KYMENLAAKSON LIITTO Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot