Lieksan metsä- ja puuklusteri -selvitys Tiivistelmä Lieksan Teollisuuskylä Oy proj.nr. A31942

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lieksan metsä- ja puuklusteri -selvitys Tiivistelmä Lieksan Teollisuuskylä Oy proj.nr. A31942"

Transkriptio

1 Lieksan metsä- ja puuklusteri -selvitys Tiivistelmä Lieksan Teollisuuskylä Oy proj.nr. A31942

2 Aaro Hiltunen, Ossi Klemetti TIIVISTELMÄ LIEKSAN METSÄ- JA PUUKLUSTERISELVITYS Tausta Lieksassa on meneillään Lieksan Teollisuuskylä Oy:n hallinnoima PUUN KÄYTÖN LAAJA- ALAISTAMINEN -hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kartoittaa uusia puun modifiointiin perustuvia puutuoteratkaisuja ja hakea mahdollisesti jo kaupallistamisvaiheessa olevista puutuoteratkaisuista sellaisia, jotka luovat yrityksille mahdollisuuksia kehittää uutta, kannattavaa liiketoimintaa. RAAKA-AINEET Tämän selvityksen tavoitteena on kartoittaa jo olemassa olevan puuteollisuuden ja myös suunnitteilla olevan puuhun perustuvan teollisuuden toimintamahdollisuudet raaka-aineen saatavuuden kannalta katsottuna ja voitaisiinko jo olemassa olevan puuteollisuuden yhteistyötä lisäämällä parantaa yritysten kilpailukykyä, ja kuinka jo olemassa oleva puuteollisuus tukisi uuden puuhun perustuvan liiketoiminnan synnyttämistä. Saatavuus Pohjois-Karjalan/Pohjois-Savon/ Etelä-Kainuun ja Venäjän lähialueen hakkuupotentiaalit: Hakkuupotentiaalit(AMO 2012): Pohjois-Karjala 6,5 milj.m3/a Kainuu 4,3 Pohjois-Savo 7,0 Venäjä (lähialue, Inari) 0,3 Nykyiset käytöt Lieksassa ja lähialueella (Nurmes, Uimaharju, Kitee, Kuhmo) toimivan puuteollisuuden raakaaineen (pyöreä puu) käytöt: Sahapuut: StoraEnso Oyj, Uimaharju ja Kitee, Vapo Timber Oy, Kevätniemi ja Nurmes, Kaivospuu Oy, Lieksa Timber Oy, Kuhmo Oy. Kuitupuut: Enocell Oy:n sellutehdas ja Pankaboard Oy:n kartonkitehdas. Puun käyttö Lieksa (0,7 milj.m3) ja lähialue yhteensä lähes 6 milj.m3/a. Lähteet; sahojen nettisivut, kyselyt/haastattelut. Metsäkeskusten alueelliset metsäohjelmat (AMO 2012) Suunnitteilla olevien laitosten raaka-ainekäytöt Biojalostamo, Lieksa m3/a tai m3/a. Biohiiltämö, Nurmes m3/a tai m3/a. Lähteet:

3 Kevätniemen biojalostamon ja bioterminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. (Lieksan Teollisuuskylä/Green Fuel Nordic). Lähteet: Nurmeksen bioteollisuushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma.(green Grow, Nurmes) Pohjois-Karjalasta ja lähialueelta vuosittain metsästä markkinoille tullut puumäärä. Toteutuneet hakkuut vuosilta Verrattu toteutunut hakkuumäärä/hakkuupotentiaali. Alueelliset metsäohjelmat, (AMO 2012), Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Kainuu, laatija Metsäkeskus. Toteutuneet hakkuut vuosina : Pohjois-Karjala noin 5,2 milj.m3/a. (noin 80 % potentiaalista.) Kainuu noin 3,4 milj.m3/a. (noin 80 % potentiaalista) Pohjois-Savo 5,0 milj.m3/a. (noin 70 % potentiaalista) Tuontipuumäärät pudonneet radikaalisti vuoden 2008 jälkeen. Esim. Lieksan Inarin kautta tulleet m3 > m3/a. (v. 2005> 2012). Yhteenveto: - tukkia riittää sahojen tarpeisiin, edellyttää kuitenkin tasaista puun saatavuutta. Tuontipuuta tarvitaan huippujen tasaamiseen. - kuitupuun ja energiapuun riittävyyteen vaikuttaa Enocellin käyttämän havukuitupuun määrä ja rakennettavien biojalostamoiden tarvitsemat pyöreän puun (kuitu-/energiapuu) määrät. Nurmeksen biohiiltämön on hankittava osa raaka-aineesta Etelä-Kainuusta, Savosta ja Venäjän lähialueelta. (Kostamus) Lieksassa toimivan ensiasteen jalostuksen raaka-ainetarve (sahatavara) ja raaka-ainelähteet. Anaika Wood Ltd Oy, Höyläämö Suomipuu Oy, Lieksan Saha Oy, Earthpac Oy, Höyläämö Pöppönen * Raaka-ainetarve sahatavaraa yhteensä noin m3/a. * Sahaus- ja kuivauskapasiteettia yhteensä noin m3/a. * Sopivaa sahatavararaaka-ainetta (dimensio, laatu, puulaji). Lieksassa olevaan jalostukseen on saatavissa Lieksasta maksimissaan noin m3/a. (nykyinen tuotemixi). YRITYKSET - NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Lieksan metsä- ja puuklusteri in kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä noin 430 henkilöä. Liikevaihto noin 170 milj.eur. (v.2012). Lieksassa toimivien puuteollisuusyritysten olemassa oleva yhteistyö ja potentiaaliset yhteistyömahdollisuudet. Yritykset: Vapo Timber Oy, Kevätniemen saha, Anaika Wood Oy, Höyläämö Suomipuu Oy, Lieksan Saha Oy, Earthpac Oy. Höyläämö Pöppönen.

4 - raaka-ainetoimitukset - alihankinta - kunnossapito - kuljetukset Puun jatkojalostusmahdollisuuksia hyödyntäen jo olemassa olevaa ensiasteen jalostusta. * höyläys- ja liimapalkkikapasiteettien täysimääräinen hyödyntäminen * pelletöinti kuivasta kutterilastusta. (tehty erillinen selvitys) * pre-cut katkontalinja. CNC-ohjaus. * CLT-levyn valmistus. * liimapalkkien käyttö pilari-palkki rakentamisessa. Uusia kaupallisia puutuoteratkaisuja puun modifiointiteknologiaa hyödyntäen. * Q-treat tuotteet ja niiden jalostus. (terassi- ja piharakenteet, parvekkeet, alumiinin korvaaminen ikkunan ulkopuitteissa jne.) * palosuojatut puutuotteet. * mäntyöljykyllästykseen perustuvat uudet ratkaisut * komposiitit jalosteiden jätteistä. (mm. Q-treat kyllästetyn lämpöpuun kutterilastu). * puristettu/puristekuivattu puu esim. terassilaudat Biojalostamo. (Green Fuel Nordic). Kapasiteetti tonnia bioöljyä. Raaka-ainekäyttö m3. (energia-ja kuitupuu, sahojen ja höyläämöjen sivutuotteet). Tarvittavan ammattihenkilöstön määrä, koulutustarve ja kouluttautumismahdollisuudet. * ammattihenkilöstön koulutus; Lieksan Ammattiopisto; prosessinhoitajakoulutus, mahdollista suuntautua paperi-, kemia- saha- ja levyteollisuuteen. *saha ja levyteollisuuden oppisopimuskoulutus ja näyttötutkinnot yhteistyössä yritysten kanssa alkavat syksyllä * puutekniikan insinöörikoulutus (AMK), LAMK ja Centria AMK suuntautumisvaihtoehtona. Tehty esitys puutekniikan insinöörikoulutuksesta Karelia AMK:lle. LOPPUYHTEENVETO Raaka-aine: AMO 2012 metsien kasvun mukaan asetettujen hakkuutavoitteiden perusteella tukkiraaka-ainetta riittää sahojen ilmoittamille kapasiteeteille. Toteutuneiden lukujen mukaan kuusitukista on niukkuutta kun taas männyn osuutta voitaisiin lisätä. Raaka-aineen tasainen saatavuus on ongelma. Raaka-ainetta tulee markkinoille silloin, kun hinta tyydyttää puun myyjää, koska harvan nykyajan metsänomistajan on pakko myydä puuta päivittäiseen elämiseen tarvittavaan rahantarpeeseen. Suhdannevaihtelut maailman markkinoilla vaikuttavat puutuotteiden hintoihin ja tätä kautta puuta ostavien yritysten puusta maksukykyyn. Metsänomistajien tietoisuutta metsien hoidon vaikutuksesta metsien tuottoon tulisi lisätä ja näin myös ymmärrystä tasaiseen puukauppaan. Lieksan kaupunki voisi toimia metsäkeskustelun avaajana perustamalla yhteismetsiä omien metsiensä yhteyteen ja toimia näin metsien säännöllisen hyvän hoidon malliesimerkkinä.

5 Puuta jalostava teollisuus: Lieksassa on merkittävä puuta jalostava perusteollisuus; sahat (Kevätniemi ja Lieksa Timber) ja ensiasteen jalostus (Anaikan Woodin höyläämö ja liimapalkkitehdas ja Höyläämö Suomipuu Oy: n höyläämö). Lisäksi erikois- ja asiakastuotteita valmistavat Lieksan Saha Oy, Earthpac Oy ja Höyläämö Pöppönen. Suurten jalostajien kapasiteetit ja raaka-ainekäytöt ylittävät selvästi pelkästään Lieksan alueelta saatavat raakaainemäärät. Tuotemarkkinat ovat suurten tuottajien osalta globaalit; viennin osuus sahatavarasta on yli 50 % ja ensiasteen jalosteista yli 90 %. Pankaboard Oy:n on mahdollista saada puuraaka-aineestaan arviolta noin 1/2 Lieksan alueelta, loput Pohjois-Karjalasta alle 100 km:n säteellä. Tuotemarkkinat ovat lähes yksinomaan viennissä. Kilpailukykyinen perusteollisuus on perusta, jolle voi rakentaa pitemmälle jalostettujen tuotteiden valmistusta. Esim. höyläämön yhteyteen on mahdollista sijoittaa taloteollisuutta palveleva optimoiva pre-cut katkaisulinja, CLT-levyn valmistuslinja jne. Höyläystä tarvitaan myös uusien tuotteiden valmistuksessa, kuten Q-treat kyllästettyjen ja lämpökäsiteltyjen ulkoverhous- ja terassilautojen valmistuksessa. Uudet kyllästysmenetelmät (Q-treat, mäntyöljy) ja niihin soveltuvat kyllästämöt, samoin kuin lämpöpuutuotanto soveltuu perusteollisuuden kanssa samalle alueelle lähelle raaka-ainetta. Kevätniemi on oivallinen paikka puutuoteteollisuuden laajentumiselle. Lieksan ja koko maakunnan kannalta olisi tärkeää hyödyntää olemassa oleva hakkuupotentiaali täysimääräisesti ja ja tasaisesti, ja näin varmistaa maakunnassa toimivan puuteollisuuden raaka-aine ja mahdollisimman korkeat käyntiasteet. Korkeat käyntiasteet parantavat teollisuuden kilpailukykyä ja tätä kautta myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna parantavat puusta maksukykyä, joka taas lisää yksityisen metsätalouden kannattavuutta.

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke

Bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke Bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke Hankkeen numero 7379 Loppuraportti Hankkeen toteuttaja Kiikoisten kunta / Transact Oy 2010 1 BIOENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE... 3 2 HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Timo Saarelainen Toimitusjohtaja Green Fuel Nordic Kestävästi hoidettujen metsien uusiutuva puu on raaka-aine, jolle riittää käyttöä ja käyttäjiä,

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi 18.3.2015 Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöää lisäävien investointienn edistämiseksi Tiivistelmä Kotimaisen puun käytön ennustetaan toteutusvaiheessa ja suunnitteilla

Lisätiedot

ekologisesti SIVUT 12 15

ekologisesti SIVUT 12 15 Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2014 Ponssen koneet toimivat tehokkaasti ja ekologisesti SIVUT 12 15 Alajärvellä sahataan vauhdilla 8 Puukauppaa laajalla alueella 17 Teerikannoissa myönteistä kehitystä.

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö Metsäntutkimus tänään ja tulevaisuudessa seminaari Itä Suomen yliopisto, 31.8.2012 Suomen metsäalan tulevaisuus Lauri Hetemäki EFI & UEF Esityksen sisältö 1. Suomen metsäsektori: e Miten ie tultu u nykytilanteeseen?

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod 2014 Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner & Anniina Haatanen European Forest Institute, Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat Wanhan Sataman Metsätapahtumassa

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat Wanhan Sataman Metsätapahtumassa Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat Wanhan Sataman Metsätapahtumassa Wanhaan Satamaan Helsingissä kokoontui lauantaina 26.1.2013 suuri joukko metsänomistajia tapaamaan toisiaan ja kuulemaan metsätalouden

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Julkaisija Uudenmaan TE-keskus / SILE-projekti Toimituskunta Neogames Taitto: B105 Oy, Tommi Järvinen Paino: Kopio Niini Finland Oy, Tampere 2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja. Puu- ja hirsitaloteollisuusyritysten markkina-alue-, tuote- ja asiakasvalintoihin perustuvat kokonaisstrategiat

Metsätieteen aikakauskirja. Puu- ja hirsitaloteollisuusyritysten markkina-alue-, tuote- ja asiakasvalintoihin perustuvat kokonaisstrategiat Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Katja Lähtinen, Ashley Selby ja Leena Petäjistö Katja Lähtinen Puu- ja hirsitaloteollisuusyritysten markkina-alue-, tuote- ja asiakasvalintoihin

Lisätiedot