Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat"

Transkriptio

1 Kirsi Rontu Yhteistyöhanke Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Hankesuunnitelma Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat 1

2 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Tavoite 5 3 Hankkeen toteuttajat 6 4 Hankkeen aikataulu 7 5 Hankkeen kustannusarvio 8 6 Hankkeen rahoitussuunnitelma 9 2

3 1 Taustaa Suomessa on toista tuhatta vesiosuuskuntaa, joista suurin osa on pieniä. Vesiosuuskuntia on muodostettu puhtaan veden hankintaa ja jakelua varten, jäteveden keräämistä ja puhdistusta varten. Muutamissa yksittäisissä tapauksissa osuuskunta huolehtii paikkakunnan koko vesihuoltosektorin palvelusta. Uusia vesiosuuskuntia on muodostettu viime vuosina haja-asutusalueille ja loma-asuntoalueille jätevesiasetuksen myötä, monesti jätevesien keräämiseen ja johtamiseen kunnan puhdistamolle. Tällainen toiminta tullee jatkumaan vilkkaana ainakin vuoteen 2014 asti. Osuuskuntamuotoisen vesihuollon on arvioitu toimivan laadukkaasti tulevaisuudessa niissä tapauksissa, joissa osuuskunta on niin suuri, että se voi palkata alan ammattihenkilöstöä (Mynttinen & Taipale, 2007: Kuntien ja osuuskuntien yhteistyö vesihuoltopalveluissa, Kuntaliitto.). Useissa pienissä osuuskunnissa toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan. Ammattitaitoinen järjestelmien ylläpito saattaa olla kunnan asiantuntija-avun ja ostopalveluiden varassa. Myös vesiosuuskuntien operoinnissa kunnallisten vesihuoltolaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävää. Vesiosuuskunnat ovat saaneet tukea valtiolta ja kunnilta investointeihin, asiantuntija-apuun, vesimaksuihin sekä kunnossapitoon. Valtiolta saatava tuki on viime vuosina pienentynyt ja sitä kohdistetaan enää lähinnä ylikunnallisiin siirtoviemärihankkeisiin. Osuuskunnat ovat saaneet kunnilta investointitukea sekä kunnan että vesihuoltolaitoksen varoista vaikka vesihuoltolain mukaan ainoastaan kunta voi avustaa vesihuoltolaitosta. Investointien tukemisen ohella merkittävä osuuskunnille osoitettu tuki on ollut veden käyttömaksusta myönnettävä alennus ns. tukkualennus. Koska useilla osuuskunnilla ei ole tarvittavaa asiantuntijaosaamista ja toiminta saattaa olla pitkälti jopa vapaaehtoistyön varassa, ovat kunnat tarjonneet asiantuntija-apua vesiosuuskunnille. Tavallisimpia muotoja ovat olleet yleinen vesihuoltoalan neuvonta, verkostojen suunnittelu tai sen hankinta, osuuskuntien perustamiseen tarvittava hallinnollinen apu, rakennushankkeen urakkakilpailujen järjestäminen, rakentamisen valvonta sekä osuuskuntien laitteiden huolto ja materiaalin hankinta. Pie- Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat 3

4 nissä osuuskunnissa laitoksen päivittäinen ajo ja ylläpito kunnossapitotöineen saattaa olla ylivoimainen tehtävä ja jatkuvan hyväksyttävän toiminnan varmistamiseksi sen on hankittava apua joko kunnan ammattilaisilta tai ostopalveluina. Kuntien vesiosuuskunnille myöntämästä taloudellisesta tuesta ja sen perusteista ei ole ollut käytettävissä valtakunnallista vertailutietoa. Kuntien ja niiden alueella toimivien vesiosuuskuntien välillä tarvitaan joustavaa ja luottamuksellista yhteistyötä. Suunnitteluvaiheessa tulisi jo yhteistyössä todeta verkostojen tekninen yhteensopivuus mahdollista tulevaisuuden yhdistymistä silmälläpitäen. Pitkällä tähtäimellä voisi ajatella, että alueellinen vesihuoltolaitos, johon myös osuuskunnat liittyisivät, parantaisi toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta. Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän raportissa otetaan kantaa vesihuoltolaitosten varautumisvelvoitteisiin kaikissa tilanteissa. Tämä otetaan huomioon tässä hankkeessa kun arvioidaan miten vesiosuuskunnat selviytyvät näistä velvoitteista ja miten kunnat voivat mahdollisen yhdistymisen jälkeen huolehtia niistä vesiosuuskuntien järjestelmillä. 4

5 2 Tavoite Tämän hankkeen tarkoituksena on luoda toimintamalleja kuntien, kunnan vesihuoltolaitosten ja vesiosuuskuntien yhteistyön pohjaksi. Työhön tarvitaan laaja taho osallistumaan, keskustelemaan ja muokkaamaan yhteistyön muotoja ja toimintatapoja mahdollisia yhdistymisiä varten. Hankkeessa tulee selvittää vesihuoltolaitosten ja vesiosuuskuntien tai vesiosuuskuntien yhdistyessä tarvittava yhteinen näkemys omaisuuden arviointiin, yhteisen hallinnon muodostamiseen, sopimuspohjiin sekä taksapolitiikkaan. Tavoitteena on muodostaa suositus vaihtoehtoisista toimintatavoista kun yhteistyötä ryhdytään tiivistämään tai jos vesihuoltolaitoksia ja osuuskuntia yhdistetään. Yhdistymisissä otetaan huomioon kaikki organisoitumisvaihtoehdot. Hankkeessa otetaan kantaa myös kunnan vesihuoltoavustuspolitiikkaan sekä kunnan toiminta-alueen hyväksymisprosessiin ja liittämisvelvollisuudesta vapauttamispäätösprosessiin. Hankkeessa laaditaan esim. sopimusmalli ja selkeät ohjeet, jotka sisältävät mm. seuraavat vesihuoltolaitosten yhdistymiseen liittyvät asiat päätöksenteko kunnassa ja vesiosuuskunnassa vesiliiketoiminnan siirtäminen lakien vaativat muodollisuudet (sis. myös osuuskuntalain) omaisuuden siirrot omaisuuden arviointi osuuskunnat varat ja vastuut verotuskysymykset asiakassopimusten siirtäminen erot sopimusehdoissa jne. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat 5

6 3 Hankkeen toteuttajat Hankkeen toteuttavat yhteistyössä: Maa- ja metsätalousministeriö Ympäristöministeriö Pirkanmaan ELY-keskus Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry Pellervo-seura ry Vesilaitosyhdistys ry Suomen Kuntaliitto ry 6

7 4 Hankkeen aikataulu Hanke aloitetaan laajapohjaisella seminaarilla syyskuussa 2012, jossa intressipiirit keskustelevat työn tavoitteista ja etenemisestä (taulukko 1). Seminaarissa kirjataan tahojen näkemykset ja tahtotila kehittämiseksi. Seminaarin yhteydessä perustetaan myös ohjausryhmä hankkeelle. Seminaariin kutsutaan edustajia seuraavista tahoista: Maa- ja metsätalousministeriö Ympäristöministeriö ELY-keskukset SVOSK Pellervo-seura Vesilaitosyhdistys Kuntaliitto Hankkeen loppuraportti eli suositus yhteistyöstä tulisi olla helmikuussa Taulukko 1. Työn kulku ja aikataulu Hankkeen aloitus Tiedon tarkastelu Toimintamallien muodostus Syyskuussa 2012 Syyskuussa 2012 Loka-joulukuu 2012 Laajapohjainen Konsulttityötä Konsulttityötä aloitusseminaari Työpajat Tavoitteiden Mahdollisia lisähaastatteluja Kehittämistarpeet tarkistus Tiedon kokoaminen Olemassa olevien ja kyselyllä saatujen tietojen tarkastelu ja analysointi Taloudellinen, hallinnollinen, tekninen ja toiminnallinen tarkastelu Päätösseminaari Tammikuu 2013 Ohjausryhmä, konsultti Vaihtoehtojen tarkastelu Kehittämisehdotukset Raportointi Tammi-helmikuu 2013 Raportointi toimintaohjeeksi Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat 7

8 5 Hankkeen kustannusarvio Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa DI Henna Luukkonen, joka palkataan Kuntaliittoon. Käytännön koordinoinnin hoitaa Kuntaliitto ja vetäjänä toimii Kuntaliiton kehittämisinsinööri. Henna Luukkosen koulutus ja alan työkokemus: Koulutus Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen yliopisto 11/ /2011, oivallisesti Pääaine: Vesi- ja jätehuoltotekniikka Sivuaine: Vesitekniikka, kemia Luonnontieteiden kandidaatti, Tampereen yliopisto 9/2005 1/2009 Pääaine: Biokemia Sivuaine: Kemia, valinnaisia opintoja ympäristöbiotekniikan alalta Työkokemus Projekti-insinööri, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työskentelen Vesihuoltolaitosten yhteistyön kehittäminen projektissa, jonka tarkoituksena on luoda malleja kunnallisten vesihuoltolaitosten sekä kuntien pienten vesihuoltolaitosten, kuten vesiosuuskuntien, yhteistyölle sekä yhdistymiselle. Työskentelymenetelminä ovat esimerkiksi kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien analysointi, vesihuoltolaitosten haastattelut ja tapaamiset, vesihuolto- ja osuuskuntalakiin perehtyminen sekä sidosryhmien haastattelut. Kerätystä aineistosta laaditaan projektin lopuksi raportti, jossa käsitellään yhteistyömalleja sekä vesihuoltolaitosten nykyistä yhteistyötä. Diplomityö, Veolia Vesi Oy ja Boliden Harjavalta Oy, Jätevesien käsittelylaitoksen käyttöinsinöörin sijaisuus, Veolia Vesi Oy, , , , Tutkimusapulainen, Tampereen yliopisto, , , Alustava työmääräarvio hankkeesta on 6 kk (taulukko 1). Tällä työmäärällä kustannukset olisivat noin euroa (alv 0). Esitetty työmäärä on arvio. Hankkeen lopullinen kustannus riippuu työn laajuudesta ja mahdollisista matkapäivistä. 8

9 6 Hankkeen rahoitussuunnitelma Hankkeen rahoittavat seuraavat tahot: Maa- ja metsätalousministeriö Ympäristöministeriö Pirkanmaan ELY-keskus Pellervo Vesilaitosyhdistys (päätös 8/12) Kuntaliitto Maa- ja vesitekniikan tuki (haetaan 8/12) Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat 9

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Rintala ja dosentti Jarmo Hukka Tarkastajat ja

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT Haja-asutusalueen keskitettyä viemäröintiä ja jätevesien puhdistusta yhteispuhdistamoilla pidetään vielä usein virheellisesti kalliina ja kannattamattomana jätevesien käsittelytapana.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus 27.2.2015

tarkastelu Tiivistelmä HSY:n hallitus 27.2.2015 Vesiosuuskuntien tarkastelu Tiivistelmä teknistaloudellinen HSY:n hallitus 27.2.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi Projektisuunnitelma 15.8.2006 1 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 1.2 Hankkeen tavoitteet ja

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot