Käytöstä poistettu asfaltti on lakien ja määräysten (EU-direktiivit ja Suomen lainsäädäntö) mukaan jäte!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytöstä poistettu asfaltti on lakien ja määräysten (EU-direktiivit ja Suomen lainsäädäntö) mukaan jäte!"

Transkriptio

1 Helsinki ASFALTIN UUSIOKÄYTTÖ Vanha asfaltti Tuote vai jäte? Kierrätysmenetelmät Lars Forstén Vanha Asfaltti Vanhaa asfalttia syntyy rakennuskohteissa kun esimerkiksi: - katu-, tie- ja piharakenteita puretaan (kaivuu) - kaivantojen yhteydessä (kaivuu) - päällystystöiden yhteydessä (jyrsintä) Käytöstä poistettu asfaltti on lakien ja määräysten (EU-direktiivit ja Suomen lainsäädäntö) mukaan jäte! Asfalttiteollisuus on jo pitkään kierrättänyt vanhaa asfalttia! Asfaltin uusiokäyttö on merkittävän suuri toiminto. Suomi on tässä toiminnassa maailmassa huipputekijä. Asfalttiala on kehittänyt uusiokäytön menetelmiään ja tuotteitaan systemaattisesti. Kierrätys ja uusiokäyttö on modernin yhteiskunnan päätavoitteita. Asfaltin uusiokäyttöön liittyy paljon ristiriitaisia viranomaismääräyksiä! 2 1

2 Asfaltin uusiokäyttö ja kierrätys Historia 1 Asfaltin uusiokäyttö alkoi Suomessa 1970-luvulla. Asfaltin uusiokäyttö asfalttitehtailla. Alkuvuosina kehitettiin asemia (rumpusekoittajia), joiden avulla vanhasta asfaltista tehtiin suoraan (kuumentamalla) asfalttia. Uudessa asfaltissa oli alkuaikoina % vanhaa asfalttia! Normaali asfalttiasemille kehitettiin laitteita, joiden avulla voitiin lisätä murskattua vanhaa asfalttia tuotettavaan asfalttimassaan. Alussa asfalttirouhelisäykset olivat melko pieniä (0-30 %). Tämä on käytäntö vielä tänä päivänä, mutta moderni asfalttitehdas pystyy jo lisäämään runsaastikin asfalttirouhetta tarvittaessa (0-70 %). Lähes kaikki paikalliset kiinteät asfalttitehtaat Suomessa pystyvät tänä päivänä käyttämään asfalttirouhetta raaka-aineena asfalttituotannossaan luvun alusta saakka tämä asfaltin uusiokäyttö on kasvanut vuosittain merkittävästi! (tilastoa myöhemmin) 3 Uusiokäyttö asfalttitehtaalla

3 Asfaltin uusiokäyttö ja kierrätys Historia 2 Asfaltin uusiokäyttö tien päällä Asfalttiala ja sen laitetoimittajat ovat 1980-luvun alkupuolelta saakka kehittäneet menetelmiä, joissa asfaltin uusiokäyttö tapahtuu tien päällä. Tien päällä - vanha päällyste kuumennetaan ja jyrsitään kuumana - Remixer-menetelmässä uutta asfalttimassaa sekoitetaan mukaan vanhaan jyrsittyyn kuumaan asfalttiin ja uusi sekoitus levitetään ja tiivistetään uudeksi päällysteeksi. - Repaving-menetelmässä (Remixer+, Novaflex, MPKJ) kuumana jyrsitty vanha päällyste levitetään tasaiseksi kerrokseksi, jonka päälle levitetään uusi asfalttimassa kerros. Laitteistot tätä toimintoa varten ovat suuret. Menetelmät sopivat maanteille eivät taajamiin. 5 Uusiokäyttö tien päällä (Remixing)

4 Asfaltin uusiokäyttö ja kierrätys Historia 3 Muut käytöt / Stabilointi Huonokuntoiset vähäliikenteiset tiet parannetaan usein stabiloimalla. Menetelmässä vanha päällyste rikotaan suurilla sekoitusjyrsimillä yhdessä ylimmän kantavan kerroksen kiviaineksen kanssa. Sekoitusjyrsinnässä homogenisoitu massa tiivistetään ja päällystetään uudella kulutuskerroksella. Vanhaa päällystettä (murskattua asfalttia) sisältävä massa sitoutuu ajan kanssa jonkun verran. Stabiloinnissa sekoitusjyrsinnän yhteydessä lisätään sideainetta (bitumia ja/tai sementtiä). Syntyy puolisidottu rakennustuote. 7 Stabilointi (vaahtobitumilla) Uusiokäyttö tien päällä

5 Asfaltin uusiokäyttö ja kierrätys Historia 4 Asfalttimurskeen käyttö sellaisenaan maanrakentamisessa / kierrätys Vanhaa asfalttia, varsinkin murskattua asfalttia, on käytetty sellaisenaan maanrakennuskohteissa. Pääkäyttö on ollut tie- ja katurakenteissa. Vanha asfaltti sitoutuu ajan kanssa asfaltiksi, joka soveltuu kantaviin rakenteisiin. Asfalttimurskeen käyttö maanrakentamisessa korvaa/vähentää kiviaineksen käyttöä. Puolisidottuna rakenteena se on usein kiviainesta parempi tuote kantaviin kerroksiin. Tätä kierrätystä on tehty varsin paljon varsinkin kuntien töissä sekä taajamien ulkopuolella (maaseudulla), jossa vanhan asfaltin kuljetuskustannukset ovat suuret. Lain mukaan asfalttimursketta ei sellaisenaan sitomattomana saa käyttää maanrakentamisessa! Jäte! 9 Vanha asfaltti Varastointi ja jalostus 1 Kun vanhaa asfalttia kaivetaan tai jyrsitään syntyy asfalttijätettä, jota - Pääsääntöisesti viedään asfalttiasemille kierrätystä varten Asfalttiasemalla vanha asfaltti jalostetaan raaka-aineeksi asfaltin uusiokäyttöä varten. Tämä on suositeltava tapa! Vähemmän suositeltavat tavat: - Läjitetään välivarastoihin (Saa varastoida maks. 3 vuotta!) (Monella kunnalla ja tilaajalla on isot välivarastot!) - Maanrakennuskäyttöön (edellyttää lupia!) - Muu läjitys ja täyttö (esim. HKR:n lupa kipata mereen Jätkäsaari) - Kaatopaikalle (käytetään rakenteisiin) (maksut ja verot) 10 5

6 Vanha asfaltti Varastointi ja jalostus 2 Jalostus asfalttiasemalla tai tehtaalla - Pois kaivettu vanha asfaltti Pala-asfaltti kuljetetaan asfalttiasemalle. - Pala-asfaltille tehdään vastaanottotarkastus. Tarvittaessa tutkitaan ja/tai lajitellaan. - Pala-asfaltti varastoidaan asemalla. - Pala-asfaltti murskataan asfalttituotannon raaka-aineeksi Asfalttirouhe Asfalttirouheen ominaisuudet tutkitaan! - Asfalttirouhe varastoidaan, kunnes menee tuotantoon - Asfalttirouhe käytetään uusioasfaltin raaka-aineena Vanhan asfaltin varastointia on tehty vaikeaksi ja byrokraattiseksi. Rajoituksia varastoitavalle määrälle. Onneksi saimme uuden asetuksen (846/2012) asfalttiasemille. (Asfalttiasemien ympäristösuojeluvaatimukset) Selkeyttää ja helpottaa asfaltin uusiokäyttöä! 11 Asfalttirouhe Murskaus / Jyrsintä

7 Asfalttirouhe (RAP) 1 Asfalttirouheeksi nimitetään murskattua tai jyrsittyä asfalttia, jota voidaan käyttää asfalttimassan raaka-aineena. RAP (Reclaimed Asphalt Pavement). Vanha asfaltti (pala-asfaltti) murskataan erikoismurskauskalustolla. Isoilla asfalttitehtailla murskaus tehdään muutama kerran vuodessa. Murskaus hiukan hiljaisempi kuin kiven murskaus. Ei pölyävää! Vanhan asfaltin murskauksessa eri lähteistä oleva vanha asfaltti homogenisoituu. Asfalttirouhe / Murskattu asfaltti tutkitaan: - vanhan päällysteen laatu - sideaineen määrä ja laatu - kiviaineksen rakeisuus (määrä) ja laatu - puhtaus Laatumääräykset ja suoritettavat tutkimukset määritetty Asfalttinormit julkaisussa ja SFS-EN standardissa. 13 Asfalttirouhe (RAP) 2 Laatumääräykset ja suoritettavat tutkimukset on määritetty Asfalttinormit julkaisussa ja SFS-EN standardissa. Asfalttimurske on standardeilla määritetty yhdeksi uuden asfaltin materiaaliksi (raaka-aineeksi) muitten materiaalien (esim. bitumi ja kiviaines) joukossa. Asfalttimassoille on olemassa tuotestandardeja (SFS-EN x sarja). Asfalttimassat CE-merkitään! Asfalttimassoissa on käytettävä standardien mukaisia materiaaleja (standardien mukaisia usein CE-merkittyjä raaka-aineita). Asfalttirouheen ominaisuudet ilmoitetaan asfalttimassojen tyyppitestausraportissa) (Asfalttirouheita ei voida CE-merkitä vielä! Mahdollisesti tulevaisuudessa!) 14 7

8 Uusioasfaltti Laatuvaatimukset ja Ominaisuudet Suomen Asfalttinormit 2011 kannustaa teollisuutta ja tilaajia asfaltin uusiokäyttöön. Uusioasfaltissa saa käyttää runsaastikin Asfalttirouhetta. - maks 50 % kulutuskerroksissa - maks 70 % muissa sidotuissa kerroksissa Uusioasfaltin tulee täyttää samat laatuvaatimukset kuin normaali neitseellinen asfaltti (joka ei sisällä asfalttirouhetta) Suomella on jo pitkä kokemus asfaltin uusiokäytöstä. Siksi meillä on jo paljon tutkimustietoa uusioasfaltin ominaisuuksista ja eri uusiomenetelmien turvallisuudesta. HSE; Terveys, Turvallisuus ja Ympäristö - uusioasfalttien valmistukseen liittyy hiukan korotettuja lämpötiloja - on haaste asfalttiteollisuudelle pitää lämpötilat hallinnassa - tehdyissä altistusmittauksissa ei ole havaittu ongelmia - asfalttiasemien päästöjä tarkkaillaan säännöllisesti - Asfaltista tai vanhan asfaltin varastokasoista ei liukene juuri mitään. 15 Uusioasfaltti Laatuvaatimukset ja Ominaisuudet Asfaltin uusiokäyttö kokonaisprosessina vähentää päästöjä ja säästää energiaa! Tanskassa tehdyissä tutkimuksissa on osoitettu että kun käytetään 40 % RAP:ä, niin Energiaa säästyy 11 % ja päästöt (CO 2 ) vähenevät 10 %. Uusioasfalttien määrä kasvaa koko ajan. Asfalttiteollisuus on investoinut ja investoi edelleen uusiin koneisiin ja laitteisiin jatkuvasti. Suomi on asfaltin uusiokäytössä huippumaa! Asemasekoituksessa olemme Euroopassa sijalla 2-3 mitattuna RC-%:lla. Tien päällä tapahtuvassa uusiokäytössä Suomi saattaa olla maailman paras. 16 8

9 Mietteitä Tuote vai jäte? Käytöstä poistettu asfaltti on lakien ja määräysten (EU-direktiivit ja Suomen lainsäädäntö) mukaan jäte! Pala-asfaltti on jäte. Kun vanhaa asfalttia jalostetaan kierrätykseen sopivaan muotoon, niin siitä tulee raaka-aine, eli tuote Tämä tuote on tutkittu, se on standardeilla määritetty. Se täyttää tuotteelle asetetut perusvaatimukset! Norjassa Asfalttirouhe on määritetty tuotteeksi! Kaikki alan toimijat ovat kierrätyksen ja uusiokäytön kannattajat! Kysymykset: 1. Voidaanko määrittää Asfalttirouheen tuotteeksi? - määritelmä - tuotteistus-menettely 2. Saako asfalttirouhetta käyttää sellaisenaan maanrakentamisessa? Ensisijaisesti asfalttirouhe pitää ohjata uusiokäyttöön! - siitä ei liukene käytännössä mitään! - lähes samanlainen käyttö ja käyttötarkoitus on hyväksytty käytetty tuote ja menetelmä (stabiloinnit tiellä tapahtuva kierrätys)! - määritelmä? - tuotteistus-menettely? - MARA-asetus? 17 Lars Forstén Tutkimusjohtaja Lemminkäinen Infra Oy Puusepäntie 5, Tuusula Puh

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo

TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11. Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle. Impola Risto Tiihonen Ismo TERMINAALIKÄSIKIRJA VTT-R-08634-11 Biopolttoaineterminaalit Ohjeistus terminaalien perustamiselle ja käytölle Impola Risto Tiihonen Ismo 30.11.2011 2 (38) Alkusanat Tämä biopolttoaineterminaalien perustamista

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA

JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON MUUTAKIN KUIN VAIN KASA ROSKIA JÄTE ON VOIMAVARA Kolmesataa kiloa henkilöä kohden vuodessa. Se on jätemäärä, joka syntyy kotitalouksista jokaisen suomalainen heittäessä roskapussit roska-astioihin.

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko. Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa

Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko. Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa Kerro, millainen tai mikä on paras ilmastotai ympäristöteko Vuoden ilmastoteko - kirjoituskilpailun parhaimmistoa Kirjoituskilpailu 7.-10. -luokkalaisille Syksyllä 2011 Energiateollisuus ry ja Motiva käynnistivät

Lisätiedot

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä.

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. Ympäristöraportti 2011 Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. 2 Sisällysluettelo Betonissa yhdistyvät monet edut Se on lujaa pitkäikäistä

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

KAUPPIAAN ABC - OPAS

KAUPPIAAN ABC - OPAS Torit - Markkinat - Messut - Festit KAUPPIAAN ABC - OPAS kaikille tori- ja tapahtumaelinkeinossa työskenteleville selkeästi osa-alueittain esitettynä sekä kattavasti huomioiden elintarvikkeiden ulkomyynnin

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin

Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin Lehti Toyota-autoilijoille 2/2012 Prius+ on Euroopan ensimmäinen 7-paikkainen täyshybridi Hybriditeknologiaa myös veneisiin Täysiverinen urheiluauto GT86 saapuu Suomeen AUTOILIJAN ASIALL A 12 24 6 18 30

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta tempo Logistiikkalehti Tempo. Posten Logistikin yrityslehti. 2.2013 LIIGAT & LASTI TEEMA Käteisen käyttö vähenee: Tavarantoimitusketjut kiinnostavat

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot