TTY Sähkövoimatekniikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTY Sähkövoimatekniikka"

Transkriptio

1 Käyttöohje InterruptionManager ohjelmaan Versio Kimmo Kivikko

2 Sisällys Sisällys Yleistä Sovelluksen asennus Sovelluksen käyttöönotto Sovelluksen käyttö Uuden keskeytyksen tekeminen tai vanhan muokkaaminen Keskeytysosa-alueiden tallentaminen Jälleenkytkentöjen tilastointi Raportit Virhetilanteet Ylläpito Tietokannan varmuuskopiointi Vuosittain tietokannalle tehtävät toimenpiteet

3 1 Yleistä Interruption Manager on pienten verkkoyhtiöiden käyttöön tarkoitettu yksinkertainen keskeytystilastointisovellus. Sen avulla voidaan tallentaa keskeytystiedot osaalueittain, laatia vikaraportit sekä tallentaa ja tulostaa erilaisia vakiomuotoisia raportteja mukaan lukien Energiamarkkinaviraston (EMV) edellyttämät tunnusluvut ja Energiateollisuus ry:n (aikaisemmin Sener ry:n) keskeytystilastoon kerättävät tunnusluvut ja perustiedot. Sovellus on kehitetty Tampereen Teknillisen Yliopiston (TTY) Sähköverkon tiedonhallinta ja älykkäät mittaukset sekä niihin perustuva palveluliiketoiminta -projektissa Senerin Keskeytystilastointityöryhmän määrittelyjen pohjalta vastaamaan Keskeytystilasto-ohje 2005 mukaisia vaatimuksia. Sovelluksen jakelusta vastaa Adato Oy ( 2 Sovelluksen asennus Interruption Manager sovellus vaatii toimiakseen Windows 2000 tai Windows XP käyttöjärjestelmällä varustetun tietokoneen. Sovellus toimii myös Windows NT käyttöjärjestelmällä varustetuissa koneissa, mutta joitakin virhetoimintoja saattaa esiintyä. Lisäksi käytettävän näytön resoluution täytyy olla 1024 x 768 kuvapistettä tai suurempi. InterruptionManager sovellus on kehitetty Microsoftin Visual Studio.NET sovelluskehitysympäristössä. Tämän vuoksi sovellus vaatii toimiakseen.net Frameworkin, joka sisältää osan sovelluksen tarvitsemista komponenteista. Uusimmissa käyttöjärjestelmissä (esim. Windows XP).NET Framework asennetaan käyttöjärjestelmäasennuksen yhteydessä, mutta vanhempiin käyttöjärjestelmiin se täytyy asentaa erikseen..net Frameworkin viimeisimmän version saa ladattua Microsoftin www-sivuilta (esim. osoitteesta ( ) d1e7cf3a3&DisplayLang=en). Varsinaisen sovelluksen asennus käynnistetään suorittamalla levyllä oleva Setup.exe niminen ohjelma. Ohjelman asennus ei käynnisty ennen kuin.net Framework on asennettu koneelle. Jos.NET Frameworkia ei ole asennettu saadaan seuraavanlaiset virheilmoitukset (ks. kuva 2.1). Kuva 2.1: Sovelluksen antama virheilmoitus, jos.net Frameworkia ei ole asennettu. 3

4 InterruptionManagerin asennusta päästään jatkamaan.net Frameworkin asennuksen jälkeen. Asennusohjelma opastaa käyttäjän asennusprosessin läpi. Sovellus kannattaa asentaa asennusohjelman ehdottamaan hakemistoon. Asennusprosessin aikana käyttäjää saatetaan pyytää hyväksymään käyttöoikeussopimus. Ilman hyväksyntää InterruptionManager ei välttämättä toimi oikein tai ei toimi lainkaan. Asennuksen jälkeen sovelluksen asennushakemistoon on tallennettu itse sovellus sekä sen tarvitsema tietokanta. Lisäksi työpöydälle luodaan sovelluksen pikakuvake sekä Käynnistä / Ohjelmat (Start / Programs) kansioon luodaan uusi Interruption Manager niminen kansio, josta sovellus voidaan myös käynnistää tai avata sovelluksen käyttöohje. Ennen sovelluksen käyttöä tietokantaan tulee tallentaa yhtiön sähkönjakeluverkon kuvaamiseksi tarvittavat tiedot. 3 Sovelluksen käyttöönotto Sovelluksen käyttöönoton yhteydessä luodaan sovelluksen käyttämään tietokantaan (IntManDB.mdb oletusarvoisesti hakemistossa Ohjelmatiedostot (Program Files) / InterruptionManager) verkkoyhtiön sähkönjakeluverkon kuvaus. Aluksi avataan tietokanta MS Accessilla. Oletustietokanta aukeaa Access 2000 versiolla, mutta asennuspaketti sisältää myös Access 97 version tietokannan (IntManDB_97.mdb). Jos halutaan käyttää vanhempaa versiota, täytyy oletustietokanta IntManDB.mdb nimetä uudelleen esimerkiksi IntManDB_2000.mdb:ksi ja tämän jälkeen muuttaa IntManDB_97.mdb:n nimi sovelluksen käyttämäksi tietokannaksi eli IntManDB.mdb. Tämän jälkeen avataan Näkymä niminen tietokannan taulu. Kuvassa 3.1 nähdään Näkymä taulu esimerkkitapauksessa. Kuva 3.1: IntManDB:n Näkymä taulu esimerkkitapauksessa. Verkko voidaan Energiamarkkinaviraston (EMV) ohjeistuksen mukaan kuvata siten, että kukin lähtö on kiinnitetty tiettyyn sähköasemaan ja kukin muuntopiiri tiettyyn lähtöön esimerkiksi normaalin kytkentätilanteen tai vuoden alkua vastaavan tilanteen mukaisesti. Kytkentätilanne voidaan päivittää tietokantaan esimerkiksi vuosittain. 4

5 Yhtiön verkko kuvataan tietokantaan kolmitasoisen mallin avulla. Kullekin muuntopiirille annetaan sähköasema ja johtolähtö, jonka kautta se saa syöttönsä. Tauluun tulee siis yhtä monta riviä kuin verkossa on muuntopiirejä. Taulun selkeyden vuoksi tiedot on hyvä syöttää sähköasemien ja johtolähtöjen mukaisessa järjestyksessä. Sovelluksen toiminnan kannalta sillä ei ole merkitystä, mutta sovelluksen käyttämän hakulogiikan vuoksi jokaiselle riville pitää kirjoittaa sähköaseman nimi / tunnus, johtolähdön nimi / tunnus ja muuntopiirin nimi / tunnus. Sovellus muodostaa verkosta puumaisen rakenteen samaan tapaan kuin esimerkiksi Windowsin Resurssienhallinta (Explorer) (ks. kuva 3.2). Kuva 3.2: InterruptionManagerin verkkomalli. Verkon kuvauksen lisäksi tietokantaan pitää tallentaa tarkempia muuntopiirejä koskevia tietoja Muuntamo tauluun. Taulu sisältää kustakin muuntopiiristä asiakasmäärän ja vuosienergian (kilowattitunteina). Tilastointi on mahdollista tehdä asiakasryhmäkohtaisesti, jolloin kullekin muuntopiirille tallennetaan asiakasmäärä ja vuosienergia asiakasryhmittäin (KotiLkm-, KotiEnergia, MaaLkm jne. sarakkeet) (ks. kuva 3.3). Tässä yhteydessä on käytetty tyypillistä viiden asiakasryhmän jakoa eli kotitalous, maatalous, teollisuus, julkinen ja palvelu. Jos tilastointia ei haluta tai voida suorittaa asiakasryhmäkohtaisesti, voidaan muuntopiirin kaikkien asiakasryhmien yhteenlaskettu asiakasmäärä ja vuosienergia tallentaa KotiLkm- ja KotiEnergia sarakkeisiin. 5

6 Kuva 3.3: IntManDB:n Muuntamo taulu esimerkkitapauksessa. Muuntamo taulun lisäksi täytyy Lähtö tauluun tallentaa johtolähtöihin liittyvää tarkempaa tietoa. Nämä tiedot sisältävät johtolähtökohtaisen kaapelointiasteen, maasulkuvirran sammutuksen, jälleenkytkentöjen käytön, avo- ja PAS-johtojen metsäosuuden prosentteina sekä avojohtojen, PAS-johtojen, ilmakaapeleiden ja maakaapeleiden pituudet kilometreinä (ks. kuva 3.4). Kaapelointiaste ilmoitetaan prosentteina kokonaisjohtopituudesta ET:n keskeytystilasto-ohjeen mukaisesti. Sammutus sarakkeen arvo voi olla K (Kyllä = lähdöllä 100% maasulkuvirran sammutus käytössä), O (Osittain = lähdöllä on maasulkuvirran osittainen sammutus käytössä) tai E (Ei = lähdöllä ei ole maasulkuvirran sammutusta). JKSuojaus sarakkeen arvo voi olla K (Kyllä = lähdöllä on jälleenkytkennät käytössä) tai E (Ei = lähdöllä ei ole jälleenkytkentöjä käytössä. Kuva 3.4: IntManDB:n Lähtö taulu esimerkkitapauksessa. 6

7 Taulukko 3.1: Lähtö taulun kuvaus ja kenttien sallitut arvot. Sarake Tyyppi Sallitut arvot Kuvaus Lähtö Teksti Kaikki Lähdön nimi tai tunnus Kaapelointiaste Teksti Prosentteina kokonaisjohtopituudesta ET:n keskeytystilasto-ohjeen mukaisesti Sammutus Teksti K, O, E K = Kyllä = lähdöllä 100% maasulkuvirran sammutus käytössä O = Osittain = lähdöllä on maasulkuvirran osittainen sammutus käytössä E = Ei = lähdöllä ei ole maasulkuvirran sammutusta JKSuojaus Teksti K, E K = Kyllä = lähdöllä on jälleenkytkennät käytössä E = Ei = lähdöllä ei ole jälleenkytkentöjä käytössä AvoMetsäosuus Desimaaliluku Kuinka suuri osuus avojohdoista on metsässä PASMetsäosuus Desimaaliluku Kuinka suuri osuus PASjohdoista on metsässä AvoPituus Desimaaliluku Kaikki Lähdön avojohtojen pituus kilometreinä PASPituus Desimaaliluku Kaikki Lähdön PAS-johtojen pituus kilometreinä IlmakaapeliPituus Desimaaliluku Kaikki Lähdön ilmakaapelien pituus kilometreinä MaakaapeliPituus Desimaaliluku Kaikki Lähdön maakaapelien pituus kilometreinä KAH taulu (ks. kuva 3.5) sisältää asiakasryhmäkohtaiset keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa kuvaavat arvot, joita käytetään EMV raportin keskeytyskustannusten laskennassa. Oletusarvoiset KAH arvot on otettu EMV:n julkaisusta Sähkön laatu jakeluverkkotoiminnan arvioinnissa. Jos muuntamoiden vuosienergiat on tallennettu ainoastaan KotiEnergia sarakkeeseen, kannattaa KAH taulun Kotitalous sarakkeeseen syöttää kaikkia asiakasryhmiä paremmin kuvaavat arvot. Oletusarvoiset parametrit Kotitalous sarakkeessa kuvaavat ainoastaan kotitalousasiakkaille keskeytyksistä aiheutuvia haittoja. 7

8 Kuva 3.5: IntManDB:n KAH taulu esimerkkitapauksessa. Jos halutaan tutustua sovelluksen käyttöön ennen varsinaisen verkon tallentamista tietokantaan, voidaan käyttää asennuspaketin mukana tulevaa testitietokantaa (IntManDB_testi.mdb). Tällöin tämä tietokanta nimetään uudelleen IntManDB.mdb:ksi. Tietokanta löytyy sovelluksen asennushakemistosta Ohjelmatiedostot (Program Files) / InterruptionManager. 4 Sovelluksen käyttö Sovellus voidaan käynnistää työpöydällä olevasta Interruption Manager pikakuvakkeesta tai Käynnistä / Ohjelmat (Start / Programs) / Interruption Manager valikosta löytyvästä kuvakkeesta. Käynnistyksen jälkeen aukeaa perustilan ikkuna, jossa esitetään tietoja raportoiduista keskeytyksistä (ks. kuva 4.1). Kuva 4.1: Interruption Manager sovelluksen perustilan ikkuna. Perustilan ikkunassa olevien painikkeiden avulla päästään käyttämään sovelluksen toimintoja. Uusi keskeytys- ja Muokkaa keskeytystä painikkeilla päästään Keskeytystiedot ikkunaan syöttämään keskeytykseen liittyviä tietoja sekä edelleen Keskeytysosa-alueet ikkunaan tallentamaan keskeytykseen liittyvät osa-alueet 8

9 muuntopiirikohtaisesti. Raportit painikkeella päästään Raportit ikkunaan, josta voidaan muodostaa erilaisia vakiomuotoisia raportteja mm. EMV:lle toimitettavat sähkön laatua kuvaavat tunnusluvut. Jälleenkytkennät painikkeella päästään Jälleenkytkennät ikkunaan, jossa voidaan PJK- ja AJK määrät tallentaa lähdöittäin ja ajanjaksoittain. Päivitä lista painikkeella saadaan päivitettyä perustilan ikkunan keskeytyslista, jos uudet keskeytykset eivät vielä näy listassa. Tämän lisäksi lista voidaan järjestää pienimmästä suurimpaan minkä tahansa sarakkeen arvojen mukaan painamalla halutun sarakkeen otsikkokenttää. 4.1 Uuden keskeytyksen tekeminen tai vanhan muokkaaminen Perustilan ikkunasta päästään Uusi keskeytys painikkeella luomaan uusi keskeytys. Muokkaa keskeytystä painikkeella voidaan muokata listalta valittuun keskeytykseen liittyviä tietoja. Molemmissa tapauksissa aukeaa Keskeytystiedot ikkuna (ks. kuva 4.2). Kuva 4.2: Keskeytystiedot ikkuna. Keskeytysten tilastoinnissa noudatetaan ET:n vuonna 2004 julkaistuja keskeytystilastoinnin ohjeita. Alasvetovalikoista voidaan valita käyttötilanne, sähköasema, johtolähtö, keskeytyslaji, keskeytyksen syy, vian sijainti, vian laatu, tuuliolosuhteet ja kosteus. Muihin lokeroihin voidaan kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä. Osa tiedoista on pakollisia eli käsittelijä, sähköasema, johtolähtö, keskeytyslaji ja keskeytyksen syy täytyy olla valittuna / kirjoitettuna ennen kuin keskeytystietojen tallentaminen onnistuu Tallenna painikkeella. Jos vaadittuja tietoja ei ole annettu, näytetään kuvassa 4.3 näkyvä virheilmoitus. 9

10 Kuva 4.3: Virheilmoitus, jos vaadittuja tietoja ei ole annettu. Keskeytyksen alkamis- ja päättymisaikoja, kestoja, asiakas- ja muuntopiiritunteja sekä lukumääriä ja toimittamatta jääneen energian määrää ei keskijänniteverkon keskeytyksiin liittyen päästä muokkaamaan. Nämä tiedot haetaan automaattisesti keskeytysosa-aluetietojen perusteella, kun ne on tallennettu. Poikkeuksen tähän tekevät pienjänniteverkon keskeytykset, jolloin Keskeytyslaji alasvetovalikosta on valittuna kohta P1: Pj-verkon odottamaton keskeytys tai kohta P2: Pj-verkon suunniteltu keskeytys. Näissä tapauksissa keskeytyksen alkamis- ja päättymisajat voidaan kirjoittaa lokeroihin käsin. Ajat on annettava muodossa pp.kk.vvvv hh:mm:ss. Keskeytystiedot ikkunan Keskeytysosa-alueet painikkeella päästään Keskeytysosaalueet ikkunaan tallentamaan keskeytykseen liittyvät osa-alueet muuntopiireittäin. Ko. painiketta voidaan painaa vasta, kun keskeytystiedot on tallennettu. 4.2 Keskeytysosa-alueiden tallentaminen Keskeytysosa-alueiden tallentaminen tehdään Keskeytysosa-alueet ikkunassa (ks. kuva 4.4). Keskeytykset tilastoidaan muuntopiirikohtaisesti, jolloin tilastointi ja keskeytystunnuslukujen laskenta voidaan suorittaa EMV:n syksyllä 2002 ilmoittamalla tavalla. 10

11 Kuva 4.4: Keskeytysosa-alueet ikkuna. Vasemmanpuoleisessa Jakeluverkko -kentässä on kuvattuna yhtiön jakeluverkko yksinkertaisella kolmiportaisella (asema-lähtö-muuntopiiri) mallilla. Tultaessa tähän ikkunaan Jakeluverkko -kentässä on valittuna se lähtö, jolle Keskeytystiedot ikkunassa keskeytys tallennettiin. Jakeluverkko kentästä voidaan valita haluttu muuntopiiri ja siirtää se -painikkeella Valitut muuntopiirit kenttään. Useita muuntopiirejä voidaan pitämällä näppäimistön Shift- tai Ctrl painike painettuna, kun muuntopiirejä valitaan hiirellä. -painikkeella voidaan muuntopiirejä poistaa yksitellen Valitut muuntopiirit kentästä. Tyhjennä lista painikkeella saadaan poistettua kaikki muuntopiirit kentästä. Valituille muuntopiireille saadaan tallennettua uusi keskeytysosa-alue kirjoittamalla alkamis- ja päättymisaika niille varattuihin kenttiin (muodossa pp.kk.vvvv hh:mm:ss) ja painamalla Lisää keskeytysosa-alue painiketta. Ohjelma laskee keston automaattisesti. Keskeytykseen liittyvät keskeytysosa-alueet näytetään ikkunan alalaidassa olevassa listassa. Osa-alue kentässä on juokseva numerointi kaikkien tietokannassa olevien keskeytysosa-alueiden mukaan, Numero kenttä kertoo mihin keskeytykseen osa-alue liittyy ja kuinka mones osa-alue se on saman keskeytyksen alla. Keskeytysosa-alueita voidaan poistaa valitsemalla keskeytysosa-alue listalta ja painamalla Poista keskeytysosa-alue painiketta. Muuntopiirilista painikkeella aukeavassa ikkunassa näytetään listalta valittuun keskeytysosa-alueeseen kuuluvat muuntopiirit. 11

12 Huomioitavaa tilastointitavassa! Interruption Managerin keskeytystunnuslukujen laskennassa oletetaan, että yhden keskeytyksen sisällä kukin muuntopiiri kuuluu vain yhteen osa-alueeseen, mutta jokaiseen osa-alueeseen voi kyllä kuulua useita muuntopiirejä. Poikkeuksena on sellainen tilanne, jossa muuntopiiri kokee samaan keskeytykseen liittyen esimerkiksi keskeytyksen alussa tunnin mittaisen jakelukatkon, tämän jälkeen jakelu palautuu tunniksi, jonka jälkeen jakelu katkeaa taas, jolloin yksi muuntopiiri voi kuulua myös useampaan keskeytysosa-alueeseen. Oletetaan tilanne, jossa kolme muuntopiiriä kokee keskeytyksen. Aluksi jakelu katkeaa kaikilta kolmelta muuntopiiriltä, mutta muuntopiirille 1 voidaan jakelu palauttaa 1 tunnin kuluttua. Muuntopiiri 2:lla ja 3:lla taas keskeytys kestää 2 tuntia. Tässä tapauksessa Interruption Managerilla muodostetaan 2 keskeytysosa-aluetta. Ensimmäiseen osa-alueeseen kuuluu ainoastaan muuntopiiri 1 ja sen kesto on 1 tunti. Toiseen osa-alueeseen kuuluvat muuntopiirit 2 ja 3, ja sen kesto on kaksi tuntia. Jos keskeytysosa-alueiden jako olisi tehty siten, että ensimmäiseen osa-alueeseen kuuluvat kaikki muuntopiirit ja toiseen muuntopiirit 2 ja 3, niin tunnuslukujen laskennassa muuntopiireille 2 ja 3 olisi kirjautunut 1 tunnin ja 2 tunnin keskeytykset eli tilastointi olisi tapahtunut tässä tapauksessa väärin. 4.3 Jälleenkytkentöjen tilastointi Perustilan ikkunasta päästään tallentamaan jälleenkytkentöihin liittyvää tietoa painamalla Jälleenkytkennät painiketta. Tällöin aukeaa Jälleenkytkennät ikkuna (ks. kuva 4.5). Kuva 4.5: Jälleenkytkennät ikkuna. Jälleenkytkennät tilastoidaan lähdöittäin. Haluttu lähtö voidaan valita Lähtö alasvetovalikosta, kun ensin on valittu asema Sähköasema alasvetovalikosta. Tällöin vain ko. aseman syöttämät lähdöt näkyvät Lähdöt valikossa. Ajanjakso voidaan tallentaa vapaamuotoisena tekstinä ja ajanjakson pituus voi olla mikä tahansa. 12

13 Tunnuslukujen laskentaa varten tärkeää on vain jälleenkytkentöjen kokonaismäärä vuositasolla. Lisätiedot kenttään voidaan tallentaa vapaamuotoista tekstiä, esimerkiksi mikä osa jälleenkytkennöistä oli maasulkujen aiheuttamia ja mikä osa oikosulkujen aiheuttamia. 4.4 Raportit Perustilan ikkunasta päästään Raportit ikkunaan painamalla Raportit painiketta (ks. kuva 4.6). Raportit ikkunassa voidaan muodostaa useita vakiomuotoisia raportteja. Kuva 4.6: Raportit ikkuna. Valitsemalla listalta haluttu keskeytys ja painamalla Keskeytysraportti painiketta saadaan muodostettua keskeytysraportti, joka sisältää tekstimuodossa ko. keskeytyksen tiedot (mm. aiheuttajan, keskeytyslajin, kestot osa-alueittain) (ks. kuva 4.7). 13

14 Kuva 4.7: Keskeytysraportti. ET-keskeytysluvut painikkeella saadaan muodostettua raportti, joka ilmoittaa keskeytystiedot Energiateollisuus ry:n Keskeytystilasto-ohje 2005 mukaisesti rivitietoina keskeytysosa-alueittain (ks. kuva 4.8). Lisätietoja tilastointitavasta löytyy Keskeytystilasto-ohje 2005 julkaisusta. Kuva 4.8: ET-keskeytysluvut raportti. EMV-luvut painikkeella saadaan muodostettua tekstimuotoinen raportti, johon on laskettu EMV:lle toimitettavat verkkoyhtiöiden sähkön laatua kuvaavat tunnusluvut (ks. kuva 4.9). 14

15 Kuva 4.9: EMV-raportti. Vikatyyppiraportti painikkeella saadaan muodostettua taulukkomuotoinen raportti, jossa viat on jaoteltu oikosulkuihin ja maasulkuihin (ks. kuva 4.10). Samantyyppiset raportit saadaan muodostettua myös Aiheuttajaraportti- ja Sijaintiraportti painikkeilla. Niissä keskeytykset on jaoteltu aiheuttajien ja sijainnin mukaisesti taulukkoon. Kuva 4.10: Vikatyyppiraportti. Muuntopiiriraportti painikkeella aukeaa ensin Muuntopiiriraportti ikkuna (ks. kuva 4.11), josta valitsemalla haluamansa muuntopiirit ja painamalla Raportti painiketta saadaan muodostettua tekstipohjainen tiedosto. Tiedostossa (ks. kuva 4.12) on lueteltu valittujen muuntopiirien kokemat keskeytykset osa-alueittain sekä keskeytysten kokonaiskesto. Raportissa ensimmäinen numero keskeytysosa-alueen rivillä kertoo sen keskeytysraportin numeron, johon ko. osa-alue liittyy. Numeron perusteella 15

16 voidaan siis etsiä tarkempaa keskeytykseen liittyvää tietoa (esim. aiheuttajat ja sääolosuhteet) keskeytysraportista. Kuva 4.11: Muuntopiirien valintaikkuna. Kuva 4.12: Muuntopiiriraportti. ET-perustiedot painikkeella saadaan muodostettua raportti, johon on laskettu jakeluverkon perustietoja ja jälleenkytkentätietoja ET:n keskeytystilasto-ohjeen mukaisesti (ks. Kuva 4.13). 16

17 Kuva 4.13: ET-perustiedot raportti. Mikäli Lähtö tauluun ei ole tallennettu kaikkia tietoja siirryttäessä versioon 3.0, ohjelma antaa kuvan 4.14 mukaisen virheilmoituksen. Kuva 4.14: Virheilmoitus, jos Lähtö-taulusta puuttuu tietoja. Raporttiasetukset painikkeella aukeavassa ikkunassa voidaan syöttää ET-perustiedot raportissa näytettäviä yhtiön perustietoja. Tiedot tallentuvat parametritiedostoon, jolloin niitä ei tarvitse joka kerta uudestaan. Ikkunassa voidaan myös syöttää hakemisto, johon raportit halutaan tallentaa, ja valita halutaanko raportit avata Excelissä sekä Excel-raporteissa käytettävä kenttien erotusmerkki (ks. Kuva 4.15). Erotusmerkkinä käytetään yleensä, (pilkku) tai ; (puolipiste) riippuen käyttöjärjestelmän maakohtaisista asetuksista. Vaikka raportteja ei avattaisi automaattisesti Excelissä, ne muodostetaan samaan tapaan valittuun hakemistoon ja käyttäjälle annetaan ilmoitus raportin onnistuneesta muodostamisesta. 17

18 5 Virhetilanteet Kuva 4.15: Raporttiasetukset ikkuna. Virhetilanteissa käyttäjää informoidaan Kuvan 5.1 kaltaisella ikkunalla, jossa näkyy virhetilanteesta kertova viesti. Kuva 5.1: Virhetilanne. 6 Ylläpito 6.1 Tietokannan varmuuskopiointi Interruption Manager itsessään ei suorita tietokannan varmuuskopiointia, mutta varmuuskopioinnista voidaan huolehtia automaattisesti käyttöjärjestelmän tai yhtiön muiden toimintojen avulla. Interruption Managerin käyttämän IntManDB.mdb nimisen tietokannan tulee sijaita asennushakemistossa (Program Files / Interruption Manager). Jos yhtiöllä on 18

19 käytössään verkkolevy, josta otetaan varmuuskopioita esimerkiksi nauhalle, voidaan kopio Interruption Managerin käyttämästä tietokannasta tallentaa verkkolevylle. Verkkolevyllä olevasta kannasta linkitetään tämän jälkeen kaikki taulut alkuperäisillä nimillä asennushakemistossa (Program Files / Interruption Manager) sijaitsevaan sovelluksen käyttämään tietokantaan, jolloin varsinainen data sijaitsee verkkolevyllä ja varmuuskopiointi hoituu verkkolevyn varmuuskopioinnin yhteydessä automaattisesti. Toinen vaihtoehto on käyttää Windows käyttöjärjestelmän tarjoamaa Backup sovellusta (Start / Programs / Accessories / System tools / Backup). 6.2 Vuosittain tietokannalle tehtävät toimenpiteet Jotta Interruption Managerilla tehtäviin raportteihin tulee keskeytystiedot halutulta aikaväliltä (tyypillisesti yhdeltä vuodelta), täytyy tietokannalle tehdä joitain toimenpiteitä vuosittain. Näihin toimenpiteisiin kuuluu keskeytystiedot sisältävien taulujen (Jälleenkytkennät, Keskeytykset, MuuntamoKeskeytys, VikaRaportti) nimeäminen uudelleen. Sovelluksen tällä hetkellä käyttämien taulujen tulee olla nimeltään Jälleenkytkennät, Keskeytykset, MuuntamoKeskeytys ja VikaRaportti, mutta vanhat keskeytystiedot sisältävät taulut voidaan nimetä esimerkiksi vuoden mukaan Jälleenkytkennät2003, Keskeytykset2003 jne. Toinen vaihtoehto on kopioida koko tietokanta (IntManDB.mdb) ja nimetä se vuoden mukaan (esim. IntManDB_2005.mdb). Sovelluksen käyttämän (kuluvan vuoden) tietokannan tulee kuitenkin olla aina nimeltään IntManDB.mdb. 19

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje

Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Henkilö- ja koulutusrekisterin asennusohje Ohjelmaversio 1.0 Dokumenttiversio 1.0 2 Ohjelman lataaminen Voit ladata henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman asennuspaketin EduSetup.exe sivustolta valitsemalla

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas Visma Liikkuvan työn ratkaisut Pääkäyttäjän opas Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2012

KESKEYTYSTILASTO 2012 KESKEYTYSTILASTO 2012 (i) ALKUSANAT Vuoden 2012 keskeytystilasto perustuu 71 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas Visma GATEWAY INSTALLER asennusopas 1 Sisällys Tietoa dokumentista...3 Tuetut käyttöjärjestelmät...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen itselatausohjelma...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen suorittaminen...4

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

3.2 Kurssin varmuuskopioiminen

3.2 Kurssin varmuuskopioiminen 3.2 Kurssin varmuuskopioiminen Yleisiä asioita kurssien varmuuskopioimisesta Ensisijaisesti opettajien tulee huolehtia omien kurssiensa varmuuskopioinneista itse. Hätätilanteessa voit pyytää apua myös

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS FINVOICE-laskujen arkistointiohjelma Ohje 1 (5) FINVOICE-LASKUJEN ARKISTOINTILMA Ohjelma on tarkoitettu pankkiyhteysohjelmalla vastaanotettujen Finvoice-verkkolaskujen jatkokäsittelyyn. Ohjelman käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa.

Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa. Sivu 1/10 Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa. Ohjelma käyttää suunnistusliiton emit -rekisteriä, joka sisältää nimet sekä leimasimien numerot. Rekisteriä on täydennetty

Lisätiedot

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -ohjelmiston asennus 1 CognAid Oy CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelma toimii kaikissa ajanmukaisissa

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

2.1.2011. Ohjelma on tarkoitettu pankkiyhteysohjelmalla vastaanotettujen Finvoiceverkkolaskujen

2.1.2011. Ohjelma on tarkoitettu pankkiyhteysohjelmalla vastaanotettujen Finvoiceverkkolaskujen OHJE 1 (7) FINVOICE-LASKUJEN ARKISTOINTIOHJELMA Ohjelma on tarkoitettu pankkiyhteysohjelmalla vastaanotettujen Finvoiceverkkolaskujen jatkokäsittelyyn. Ohjelman käyttötarkoitus: Ohjelma purkaa pankista

Lisätiedot

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti Sisällysluettelo 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti... 2 Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä!... 2 2. Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje HeTLi Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juha Halme Isto Havu Jussi

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje

SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje 1 SQL Server 2005 Express Edition tietokannan asennusohje SQL Server 2005 Express Edition on Microsoftin tietokantaohjelmiston ilmaisversio. Asennukset tulee tehdä käyttäjätunnuksella, jolla on administrator-oikeudet.

Lisätiedot

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät 1 Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät Uuden version asennuksessa on kaksi vaihetta: 1. SQL Server 2005 Express version asennus 2. Viljo 3.05 Praktiikka- ja

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

4.5 Kurssin varmuuskopioiminen

4.5 Kurssin varmuuskopioiminen 4.5 Kurssin varmuuskopioiminen Yleisiä asioita kurssien varmuuskopioimisesta Koska olemme sopineet luopuvamme testi-moodle -termistä, puhun tässä luvussa testi-moodlesta vanhana Moodlena ja uudesta tuotanto-moodlesta

Lisätiedot

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna.

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna. ASENNUS Ennen ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelman käytön aloittamista se on asennettava tietokoneeseen. Asentaminen suoritetaan alla esitettävien ohjeiden mukaisesti. Huom: ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelmasta on saatavana

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS TYÖASEMALLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS TYÖASEMALLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS TYÖASEMALLE 1) Navita Budjettijärjestelmä asennetaan palvelimelle asennetusta Navita\NavitaSetup kansiosta Setup komennolla tämä mahdollistaa Navita-työasemien automaattisen

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun 19.2.2015 Petri Saarinen Yleistä Emolehmätarkkailuun kuuluville WinPihvi käyttäjille avataan 28.2. tehtävän indeksilaskennan jälkeen uusi raportti Web-ympäristöön.

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 3 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytössä Mozzilla Firefox tai

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Marraskuu 2014 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Marraskuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen.

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. 1 / 50 1. Etusivu Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. Virtuaali hakemistoihin voi tuoda tiedostoja tietokoneelta tai luoda niitä tällä

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot