TTY Sähkövoimatekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTY Sähkövoimatekniikka"

Transkriptio

1 Käyttöohje InterruptionManager ohjelmaan Versio Kimmo Kivikko

2 Sisällys Sisällys Yleistä Sovelluksen asennus Sovelluksen käyttöönotto Sovelluksen käyttö Uuden keskeytyksen tekeminen tai vanhan muokkaaminen Keskeytysosa-alueiden tallentaminen Jälleenkytkentöjen tilastointi Raportit Virhetilanteet Ylläpito Tietokannan varmuuskopiointi Vuosittain tietokannalle tehtävät toimenpiteet

3 1 Yleistä Interruption Manager on pienten verkkoyhtiöiden käyttöön tarkoitettu yksinkertainen keskeytystilastointisovellus. Sen avulla voidaan tallentaa keskeytystiedot osaalueittain, laatia vikaraportit sekä tallentaa ja tulostaa erilaisia vakiomuotoisia raportteja mukaan lukien Energiamarkkinaviraston (EMV) edellyttämät tunnusluvut ja Energiateollisuus ry:n (aikaisemmin Sener ry:n) keskeytystilastoon kerättävät tunnusluvut ja perustiedot. Sovellus on kehitetty Tampereen Teknillisen Yliopiston (TTY) Sähköverkon tiedonhallinta ja älykkäät mittaukset sekä niihin perustuva palveluliiketoiminta -projektissa Senerin Keskeytystilastointityöryhmän määrittelyjen pohjalta vastaamaan Keskeytystilasto-ohje 2005 mukaisia vaatimuksia. Sovelluksen jakelusta vastaa Adato Oy (www.adato.fi). 2 Sovelluksen asennus Interruption Manager sovellus vaatii toimiakseen Windows 2000 tai Windows XP käyttöjärjestelmällä varustetun tietokoneen. Sovellus toimii myös Windows NT käyttöjärjestelmällä varustetuissa koneissa, mutta joitakin virhetoimintoja saattaa esiintyä. Lisäksi käytettävän näytön resoluution täytyy olla 1024 x 768 kuvapistettä tai suurempi. InterruptionManager sovellus on kehitetty Microsoftin Visual Studio.NET sovelluskehitysympäristössä. Tämän vuoksi sovellus vaatii toimiakseen.net Frameworkin, joka sisältää osan sovelluksen tarvitsemista komponenteista. Uusimmissa käyttöjärjestelmissä (esim. Windows XP).NET Framework asennetaan käyttöjärjestelmäasennuksen yhteydessä, mutta vanhempiin käyttöjärjestelmiin se täytyy asentaa erikseen..net Frameworkin viimeisimmän version saa ladattua Microsoftin www-sivuilta (esim. osoitteesta ( ) d1e7cf3a3&DisplayLang=en). Varsinaisen sovelluksen asennus käynnistetään suorittamalla levyllä oleva Setup.exe niminen ohjelma. Ohjelman asennus ei käynnisty ennen kuin.net Framework on asennettu koneelle. Jos.NET Frameworkia ei ole asennettu saadaan seuraavanlaiset virheilmoitukset (ks. kuva 2.1). Kuva 2.1: Sovelluksen antama virheilmoitus, jos.net Frameworkia ei ole asennettu. 3

4 InterruptionManagerin asennusta päästään jatkamaan.net Frameworkin asennuksen jälkeen. Asennusohjelma opastaa käyttäjän asennusprosessin läpi. Sovellus kannattaa asentaa asennusohjelman ehdottamaan hakemistoon. Asennusprosessin aikana käyttäjää saatetaan pyytää hyväksymään käyttöoikeussopimus. Ilman hyväksyntää InterruptionManager ei välttämättä toimi oikein tai ei toimi lainkaan. Asennuksen jälkeen sovelluksen asennushakemistoon on tallennettu itse sovellus sekä sen tarvitsema tietokanta. Lisäksi työpöydälle luodaan sovelluksen pikakuvake sekä Käynnistä / Ohjelmat (Start / Programs) kansioon luodaan uusi Interruption Manager niminen kansio, josta sovellus voidaan myös käynnistää tai avata sovelluksen käyttöohje. Ennen sovelluksen käyttöä tietokantaan tulee tallentaa yhtiön sähkönjakeluverkon kuvaamiseksi tarvittavat tiedot. 3 Sovelluksen käyttöönotto Sovelluksen käyttöönoton yhteydessä luodaan sovelluksen käyttämään tietokantaan (IntManDB.mdb oletusarvoisesti hakemistossa Ohjelmatiedostot (Program Files) / InterruptionManager) verkkoyhtiön sähkönjakeluverkon kuvaus. Aluksi avataan tietokanta MS Accessilla. Oletustietokanta aukeaa Access 2000 versiolla, mutta asennuspaketti sisältää myös Access 97 version tietokannan (IntManDB_97.mdb). Jos halutaan käyttää vanhempaa versiota, täytyy oletustietokanta IntManDB.mdb nimetä uudelleen esimerkiksi IntManDB_2000.mdb:ksi ja tämän jälkeen muuttaa IntManDB_97.mdb:n nimi sovelluksen käyttämäksi tietokannaksi eli IntManDB.mdb. Tämän jälkeen avataan Näkymä niminen tietokannan taulu. Kuvassa 3.1 nähdään Näkymä taulu esimerkkitapauksessa. Kuva 3.1: IntManDB:n Näkymä taulu esimerkkitapauksessa. Verkko voidaan Energiamarkkinaviraston (EMV) ohjeistuksen mukaan kuvata siten, että kukin lähtö on kiinnitetty tiettyyn sähköasemaan ja kukin muuntopiiri tiettyyn lähtöön esimerkiksi normaalin kytkentätilanteen tai vuoden alkua vastaavan tilanteen mukaisesti. Kytkentätilanne voidaan päivittää tietokantaan esimerkiksi vuosittain. 4

5 Yhtiön verkko kuvataan tietokantaan kolmitasoisen mallin avulla. Kullekin muuntopiirille annetaan sähköasema ja johtolähtö, jonka kautta se saa syöttönsä. Tauluun tulee siis yhtä monta riviä kuin verkossa on muuntopiirejä. Taulun selkeyden vuoksi tiedot on hyvä syöttää sähköasemien ja johtolähtöjen mukaisessa järjestyksessä. Sovelluksen toiminnan kannalta sillä ei ole merkitystä, mutta sovelluksen käyttämän hakulogiikan vuoksi jokaiselle riville pitää kirjoittaa sähköaseman nimi / tunnus, johtolähdön nimi / tunnus ja muuntopiirin nimi / tunnus. Sovellus muodostaa verkosta puumaisen rakenteen samaan tapaan kuin esimerkiksi Windowsin Resurssienhallinta (Explorer) (ks. kuva 3.2). Kuva 3.2: InterruptionManagerin verkkomalli. Verkon kuvauksen lisäksi tietokantaan pitää tallentaa tarkempia muuntopiirejä koskevia tietoja Muuntamo tauluun. Taulu sisältää kustakin muuntopiiristä asiakasmäärän ja vuosienergian (kilowattitunteina). Tilastointi on mahdollista tehdä asiakasryhmäkohtaisesti, jolloin kullekin muuntopiirille tallennetaan asiakasmäärä ja vuosienergia asiakasryhmittäin (KotiLkm-, KotiEnergia, MaaLkm jne. sarakkeet) (ks. kuva 3.3). Tässä yhteydessä on käytetty tyypillistä viiden asiakasryhmän jakoa eli kotitalous, maatalous, teollisuus, julkinen ja palvelu. Jos tilastointia ei haluta tai voida suorittaa asiakasryhmäkohtaisesti, voidaan muuntopiirin kaikkien asiakasryhmien yhteenlaskettu asiakasmäärä ja vuosienergia tallentaa KotiLkm- ja KotiEnergia sarakkeisiin. 5

6 Kuva 3.3: IntManDB:n Muuntamo taulu esimerkkitapauksessa. Muuntamo taulun lisäksi täytyy Lähtö tauluun tallentaa johtolähtöihin liittyvää tarkempaa tietoa. Nämä tiedot sisältävät johtolähtökohtaisen kaapelointiasteen, maasulkuvirran sammutuksen, jälleenkytkentöjen käytön, avo- ja PAS-johtojen metsäosuuden prosentteina sekä avojohtojen, PAS-johtojen, ilmakaapeleiden ja maakaapeleiden pituudet kilometreinä (ks. kuva 3.4). Kaapelointiaste ilmoitetaan prosentteina kokonaisjohtopituudesta ET:n keskeytystilasto-ohjeen mukaisesti. Sammutus sarakkeen arvo voi olla K (Kyllä = lähdöllä 100% maasulkuvirran sammutus käytössä), O (Osittain = lähdöllä on maasulkuvirran osittainen sammutus käytössä) tai E (Ei = lähdöllä ei ole maasulkuvirran sammutusta). JKSuojaus sarakkeen arvo voi olla K (Kyllä = lähdöllä on jälleenkytkennät käytössä) tai E (Ei = lähdöllä ei ole jälleenkytkentöjä käytössä. Kuva 3.4: IntManDB:n Lähtö taulu esimerkkitapauksessa. 6

7 Taulukko 3.1: Lähtö taulun kuvaus ja kenttien sallitut arvot. Sarake Tyyppi Sallitut arvot Kuvaus Lähtö Teksti Kaikki Lähdön nimi tai tunnus Kaapelointiaste Teksti Prosentteina kokonaisjohtopituudesta ET:n keskeytystilasto-ohjeen mukaisesti Sammutus Teksti K, O, E K = Kyllä = lähdöllä 100% maasulkuvirran sammutus käytössä O = Osittain = lähdöllä on maasulkuvirran osittainen sammutus käytössä E = Ei = lähdöllä ei ole maasulkuvirran sammutusta JKSuojaus Teksti K, E K = Kyllä = lähdöllä on jälleenkytkennät käytössä E = Ei = lähdöllä ei ole jälleenkytkentöjä käytössä AvoMetsäosuus Desimaaliluku Kuinka suuri osuus avojohdoista on metsässä PASMetsäosuus Desimaaliluku Kuinka suuri osuus PASjohdoista on metsässä AvoPituus Desimaaliluku Kaikki Lähdön avojohtojen pituus kilometreinä PASPituus Desimaaliluku Kaikki Lähdön PAS-johtojen pituus kilometreinä IlmakaapeliPituus Desimaaliluku Kaikki Lähdön ilmakaapelien pituus kilometreinä MaakaapeliPituus Desimaaliluku Kaikki Lähdön maakaapelien pituus kilometreinä KAH taulu (ks. kuva 3.5) sisältää asiakasryhmäkohtaiset keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa kuvaavat arvot, joita käytetään EMV raportin keskeytyskustannusten laskennassa. Oletusarvoiset KAH arvot on otettu EMV:n julkaisusta Sähkön laatu jakeluverkkotoiminnan arvioinnissa. Jos muuntamoiden vuosienergiat on tallennettu ainoastaan KotiEnergia sarakkeeseen, kannattaa KAH taulun Kotitalous sarakkeeseen syöttää kaikkia asiakasryhmiä paremmin kuvaavat arvot. Oletusarvoiset parametrit Kotitalous sarakkeessa kuvaavat ainoastaan kotitalousasiakkaille keskeytyksistä aiheutuvia haittoja. 7

8 Kuva 3.5: IntManDB:n KAH taulu esimerkkitapauksessa. Jos halutaan tutustua sovelluksen käyttöön ennen varsinaisen verkon tallentamista tietokantaan, voidaan käyttää asennuspaketin mukana tulevaa testitietokantaa (IntManDB_testi.mdb). Tällöin tämä tietokanta nimetään uudelleen IntManDB.mdb:ksi. Tietokanta löytyy sovelluksen asennushakemistosta Ohjelmatiedostot (Program Files) / InterruptionManager. 4 Sovelluksen käyttö Sovellus voidaan käynnistää työpöydällä olevasta Interruption Manager pikakuvakkeesta tai Käynnistä / Ohjelmat (Start / Programs) / Interruption Manager valikosta löytyvästä kuvakkeesta. Käynnistyksen jälkeen aukeaa perustilan ikkuna, jossa esitetään tietoja raportoiduista keskeytyksistä (ks. kuva 4.1). Kuva 4.1: Interruption Manager sovelluksen perustilan ikkuna. Perustilan ikkunassa olevien painikkeiden avulla päästään käyttämään sovelluksen toimintoja. Uusi keskeytys- ja Muokkaa keskeytystä painikkeilla päästään Keskeytystiedot ikkunaan syöttämään keskeytykseen liittyviä tietoja sekä edelleen Keskeytysosa-alueet ikkunaan tallentamaan keskeytykseen liittyvät osa-alueet 8

9 muuntopiirikohtaisesti. Raportit painikkeella päästään Raportit ikkunaan, josta voidaan muodostaa erilaisia vakiomuotoisia raportteja mm. EMV:lle toimitettavat sähkön laatua kuvaavat tunnusluvut. Jälleenkytkennät painikkeella päästään Jälleenkytkennät ikkunaan, jossa voidaan PJK- ja AJK määrät tallentaa lähdöittäin ja ajanjaksoittain. Päivitä lista painikkeella saadaan päivitettyä perustilan ikkunan keskeytyslista, jos uudet keskeytykset eivät vielä näy listassa. Tämän lisäksi lista voidaan järjestää pienimmästä suurimpaan minkä tahansa sarakkeen arvojen mukaan painamalla halutun sarakkeen otsikkokenttää. 4.1 Uuden keskeytyksen tekeminen tai vanhan muokkaaminen Perustilan ikkunasta päästään Uusi keskeytys painikkeella luomaan uusi keskeytys. Muokkaa keskeytystä painikkeella voidaan muokata listalta valittuun keskeytykseen liittyviä tietoja. Molemmissa tapauksissa aukeaa Keskeytystiedot ikkuna (ks. kuva 4.2). Kuva 4.2: Keskeytystiedot ikkuna. Keskeytysten tilastoinnissa noudatetaan ET:n vuonna 2004 julkaistuja keskeytystilastoinnin ohjeita. Alasvetovalikoista voidaan valita käyttötilanne, sähköasema, johtolähtö, keskeytyslaji, keskeytyksen syy, vian sijainti, vian laatu, tuuliolosuhteet ja kosteus. Muihin lokeroihin voidaan kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä. Osa tiedoista on pakollisia eli käsittelijä, sähköasema, johtolähtö, keskeytyslaji ja keskeytyksen syy täytyy olla valittuna / kirjoitettuna ennen kuin keskeytystietojen tallentaminen onnistuu Tallenna painikkeella. Jos vaadittuja tietoja ei ole annettu, näytetään kuvassa 4.3 näkyvä virheilmoitus. 9

10 Kuva 4.3: Virheilmoitus, jos vaadittuja tietoja ei ole annettu. Keskeytyksen alkamis- ja päättymisaikoja, kestoja, asiakas- ja muuntopiiritunteja sekä lukumääriä ja toimittamatta jääneen energian määrää ei keskijänniteverkon keskeytyksiin liittyen päästä muokkaamaan. Nämä tiedot haetaan automaattisesti keskeytysosa-aluetietojen perusteella, kun ne on tallennettu. Poikkeuksen tähän tekevät pienjänniteverkon keskeytykset, jolloin Keskeytyslaji alasvetovalikosta on valittuna kohta P1: Pj-verkon odottamaton keskeytys tai kohta P2: Pj-verkon suunniteltu keskeytys. Näissä tapauksissa keskeytyksen alkamis- ja päättymisajat voidaan kirjoittaa lokeroihin käsin. Ajat on annettava muodossa pp.kk.vvvv hh:mm:ss. Keskeytystiedot ikkunan Keskeytysosa-alueet painikkeella päästään Keskeytysosaalueet ikkunaan tallentamaan keskeytykseen liittyvät osa-alueet muuntopiireittäin. Ko. painiketta voidaan painaa vasta, kun keskeytystiedot on tallennettu. 4.2 Keskeytysosa-alueiden tallentaminen Keskeytysosa-alueiden tallentaminen tehdään Keskeytysosa-alueet ikkunassa (ks. kuva 4.4). Keskeytykset tilastoidaan muuntopiirikohtaisesti, jolloin tilastointi ja keskeytystunnuslukujen laskenta voidaan suorittaa EMV:n syksyllä 2002 ilmoittamalla tavalla. 10

11 Kuva 4.4: Keskeytysosa-alueet ikkuna. Vasemmanpuoleisessa Jakeluverkko -kentässä on kuvattuna yhtiön jakeluverkko yksinkertaisella kolmiportaisella (asema-lähtö-muuntopiiri) mallilla. Tultaessa tähän ikkunaan Jakeluverkko -kentässä on valittuna se lähtö, jolle Keskeytystiedot ikkunassa keskeytys tallennettiin. Jakeluverkko kentästä voidaan valita haluttu muuntopiiri ja siirtää se -painikkeella Valitut muuntopiirit kenttään. Useita muuntopiirejä voidaan pitämällä näppäimistön Shift- tai Ctrl painike painettuna, kun muuntopiirejä valitaan hiirellä. -painikkeella voidaan muuntopiirejä poistaa yksitellen Valitut muuntopiirit kentästä. Tyhjennä lista painikkeella saadaan poistettua kaikki muuntopiirit kentästä. Valituille muuntopiireille saadaan tallennettua uusi keskeytysosa-alue kirjoittamalla alkamis- ja päättymisaika niille varattuihin kenttiin (muodossa pp.kk.vvvv hh:mm:ss) ja painamalla Lisää keskeytysosa-alue painiketta. Ohjelma laskee keston automaattisesti. Keskeytykseen liittyvät keskeytysosa-alueet näytetään ikkunan alalaidassa olevassa listassa. Osa-alue kentässä on juokseva numerointi kaikkien tietokannassa olevien keskeytysosa-alueiden mukaan, Numero kenttä kertoo mihin keskeytykseen osa-alue liittyy ja kuinka mones osa-alue se on saman keskeytyksen alla. Keskeytysosa-alueita voidaan poistaa valitsemalla keskeytysosa-alue listalta ja painamalla Poista keskeytysosa-alue painiketta. Muuntopiirilista painikkeella aukeavassa ikkunassa näytetään listalta valittuun keskeytysosa-alueeseen kuuluvat muuntopiirit. 11

12 Huomioitavaa tilastointitavassa! Interruption Managerin keskeytystunnuslukujen laskennassa oletetaan, että yhden keskeytyksen sisällä kukin muuntopiiri kuuluu vain yhteen osa-alueeseen, mutta jokaiseen osa-alueeseen voi kyllä kuulua useita muuntopiirejä. Poikkeuksena on sellainen tilanne, jossa muuntopiiri kokee samaan keskeytykseen liittyen esimerkiksi keskeytyksen alussa tunnin mittaisen jakelukatkon, tämän jälkeen jakelu palautuu tunniksi, jonka jälkeen jakelu katkeaa taas, jolloin yksi muuntopiiri voi kuulua myös useampaan keskeytysosa-alueeseen. Oletetaan tilanne, jossa kolme muuntopiiriä kokee keskeytyksen. Aluksi jakelu katkeaa kaikilta kolmelta muuntopiiriltä, mutta muuntopiirille 1 voidaan jakelu palauttaa 1 tunnin kuluttua. Muuntopiiri 2:lla ja 3:lla taas keskeytys kestää 2 tuntia. Tässä tapauksessa Interruption Managerilla muodostetaan 2 keskeytysosa-aluetta. Ensimmäiseen osa-alueeseen kuuluu ainoastaan muuntopiiri 1 ja sen kesto on 1 tunti. Toiseen osa-alueeseen kuuluvat muuntopiirit 2 ja 3, ja sen kesto on kaksi tuntia. Jos keskeytysosa-alueiden jako olisi tehty siten, että ensimmäiseen osa-alueeseen kuuluvat kaikki muuntopiirit ja toiseen muuntopiirit 2 ja 3, niin tunnuslukujen laskennassa muuntopiireille 2 ja 3 olisi kirjautunut 1 tunnin ja 2 tunnin keskeytykset eli tilastointi olisi tapahtunut tässä tapauksessa väärin. 4.3 Jälleenkytkentöjen tilastointi Perustilan ikkunasta päästään tallentamaan jälleenkytkentöihin liittyvää tietoa painamalla Jälleenkytkennät painiketta. Tällöin aukeaa Jälleenkytkennät ikkuna (ks. kuva 4.5). Kuva 4.5: Jälleenkytkennät ikkuna. Jälleenkytkennät tilastoidaan lähdöittäin. Haluttu lähtö voidaan valita Lähtö alasvetovalikosta, kun ensin on valittu asema Sähköasema alasvetovalikosta. Tällöin vain ko. aseman syöttämät lähdöt näkyvät Lähdöt valikossa. Ajanjakso voidaan tallentaa vapaamuotoisena tekstinä ja ajanjakson pituus voi olla mikä tahansa. 12

13 Tunnuslukujen laskentaa varten tärkeää on vain jälleenkytkentöjen kokonaismäärä vuositasolla. Lisätiedot kenttään voidaan tallentaa vapaamuotoista tekstiä, esimerkiksi mikä osa jälleenkytkennöistä oli maasulkujen aiheuttamia ja mikä osa oikosulkujen aiheuttamia. 4.4 Raportit Perustilan ikkunasta päästään Raportit ikkunaan painamalla Raportit painiketta (ks. kuva 4.6). Raportit ikkunassa voidaan muodostaa useita vakiomuotoisia raportteja. Kuva 4.6: Raportit ikkuna. Valitsemalla listalta haluttu keskeytys ja painamalla Keskeytysraportti painiketta saadaan muodostettua keskeytysraportti, joka sisältää tekstimuodossa ko. keskeytyksen tiedot (mm. aiheuttajan, keskeytyslajin, kestot osa-alueittain) (ks. kuva 4.7). 13

14 Kuva 4.7: Keskeytysraportti. ET-keskeytysluvut painikkeella saadaan muodostettua raportti, joka ilmoittaa keskeytystiedot Energiateollisuus ry:n Keskeytystilasto-ohje 2005 mukaisesti rivitietoina keskeytysosa-alueittain (ks. kuva 4.8). Lisätietoja tilastointitavasta löytyy Keskeytystilasto-ohje 2005 julkaisusta. Kuva 4.8: ET-keskeytysluvut raportti. EMV-luvut painikkeella saadaan muodostettua tekstimuotoinen raportti, johon on laskettu EMV:lle toimitettavat verkkoyhtiöiden sähkön laatua kuvaavat tunnusluvut (ks. kuva 4.9). 14

15 Kuva 4.9: EMV-raportti. Vikatyyppiraportti painikkeella saadaan muodostettua taulukkomuotoinen raportti, jossa viat on jaoteltu oikosulkuihin ja maasulkuihin (ks. kuva 4.10). Samantyyppiset raportit saadaan muodostettua myös Aiheuttajaraportti- ja Sijaintiraportti painikkeilla. Niissä keskeytykset on jaoteltu aiheuttajien ja sijainnin mukaisesti taulukkoon. Kuva 4.10: Vikatyyppiraportti. Muuntopiiriraportti painikkeella aukeaa ensin Muuntopiiriraportti ikkuna (ks. kuva 4.11), josta valitsemalla haluamansa muuntopiirit ja painamalla Raportti painiketta saadaan muodostettua tekstipohjainen tiedosto. Tiedostossa (ks. kuva 4.12) on lueteltu valittujen muuntopiirien kokemat keskeytykset osa-alueittain sekä keskeytysten kokonaiskesto. Raportissa ensimmäinen numero keskeytysosa-alueen rivillä kertoo sen keskeytysraportin numeron, johon ko. osa-alue liittyy. Numeron perusteella 15

16 voidaan siis etsiä tarkempaa keskeytykseen liittyvää tietoa (esim. aiheuttajat ja sääolosuhteet) keskeytysraportista. Kuva 4.11: Muuntopiirien valintaikkuna. Kuva 4.12: Muuntopiiriraportti. ET-perustiedot painikkeella saadaan muodostettua raportti, johon on laskettu jakeluverkon perustietoja ja jälleenkytkentätietoja ET:n keskeytystilasto-ohjeen mukaisesti (ks. Kuva 4.13). 16

17 Kuva 4.13: ET-perustiedot raportti. Mikäli Lähtö tauluun ei ole tallennettu kaikkia tietoja siirryttäessä versioon 3.0, ohjelma antaa kuvan 4.14 mukaisen virheilmoituksen. Kuva 4.14: Virheilmoitus, jos Lähtö-taulusta puuttuu tietoja. Raporttiasetukset painikkeella aukeavassa ikkunassa voidaan syöttää ET-perustiedot raportissa näytettäviä yhtiön perustietoja. Tiedot tallentuvat parametritiedostoon, jolloin niitä ei tarvitse joka kerta uudestaan. Ikkunassa voidaan myös syöttää hakemisto, johon raportit halutaan tallentaa, ja valita halutaanko raportit avata Excelissä sekä Excel-raporteissa käytettävä kenttien erotusmerkki (ks. Kuva 4.15). Erotusmerkkinä käytetään yleensä, (pilkku) tai ; (puolipiste) riippuen käyttöjärjestelmän maakohtaisista asetuksista. Vaikka raportteja ei avattaisi automaattisesti Excelissä, ne muodostetaan samaan tapaan valittuun hakemistoon ja käyttäjälle annetaan ilmoitus raportin onnistuneesta muodostamisesta. 17

18 5 Virhetilanteet Kuva 4.15: Raporttiasetukset ikkuna. Virhetilanteissa käyttäjää informoidaan Kuvan 5.1 kaltaisella ikkunalla, jossa näkyy virhetilanteesta kertova viesti. Kuva 5.1: Virhetilanne. 6 Ylläpito 6.1 Tietokannan varmuuskopiointi Interruption Manager itsessään ei suorita tietokannan varmuuskopiointia, mutta varmuuskopioinnista voidaan huolehtia automaattisesti käyttöjärjestelmän tai yhtiön muiden toimintojen avulla. Interruption Managerin käyttämän IntManDB.mdb nimisen tietokannan tulee sijaita asennushakemistossa (Program Files / Interruption Manager). Jos yhtiöllä on 18

19 käytössään verkkolevy, josta otetaan varmuuskopioita esimerkiksi nauhalle, voidaan kopio Interruption Managerin käyttämästä tietokannasta tallentaa verkkolevylle. Verkkolevyllä olevasta kannasta linkitetään tämän jälkeen kaikki taulut alkuperäisillä nimillä asennushakemistossa (Program Files / Interruption Manager) sijaitsevaan sovelluksen käyttämään tietokantaan, jolloin varsinainen data sijaitsee verkkolevyllä ja varmuuskopiointi hoituu verkkolevyn varmuuskopioinnin yhteydessä automaattisesti. Toinen vaihtoehto on käyttää Windows käyttöjärjestelmän tarjoamaa Backup sovellusta (Start / Programs / Accessories / System tools / Backup). 6.2 Vuosittain tietokannalle tehtävät toimenpiteet Jotta Interruption Managerilla tehtäviin raportteihin tulee keskeytystiedot halutulta aikaväliltä (tyypillisesti yhdeltä vuodelta), täytyy tietokannalle tehdä joitain toimenpiteitä vuosittain. Näihin toimenpiteisiin kuuluu keskeytystiedot sisältävien taulujen (Jälleenkytkennät, Keskeytykset, MuuntamoKeskeytys, VikaRaportti) nimeäminen uudelleen. Sovelluksen tällä hetkellä käyttämien taulujen tulee olla nimeltään Jälleenkytkennät, Keskeytykset, MuuntamoKeskeytys ja VikaRaportti, mutta vanhat keskeytystiedot sisältävät taulut voidaan nimetä esimerkiksi vuoden mukaan Jälleenkytkennät2003, Keskeytykset2003 jne. Toinen vaihtoehto on kopioida koko tietokanta (IntManDB.mdb) ja nimetä se vuoden mukaan (esim. IntManDB_2005.mdb). Sovelluksen käyttämän (kuluvan vuoden) tietokannan tulee kuitenkin olla aina nimeltään IntManDB.mdb. 19

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Käyttöohje. HeTLi. Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Käyttöohje HeTLi Helsinki 23.8.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Juha Halme Isto Havu Jussi

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html

Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html Lataaminen ja asennus F-PROT Antivirus 6 Windows Home Huomautukset: Ennen kuin aloitat lataamisen tarkista järjestelmävaatimukset: http://www.fprot.com/support/windows/fpwin_faq/425.html F-PROT Antivirus

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Toukokuu 2015 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Toukokuu 2015 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan 15.4.2016 Versiomuutoksia WinOodissa: 1. Hae Opiskelija hakuikkunassa on tehty suuri käyttöliittymämuutos. Muutosta esitelty tarkemmin dokumentissa Hae Opiskelija

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Lyhyesti... 2 Yleisimmät kysymykset... 3 Hoitoilmoituksen tekeminen yksittäisille eläimille... 4 Eläimen valinta... 4 Hoitotiedot... 5 Hoitopäivä... 5 Hoidon syy... 5 Hoitokerta... 5 Lisätietoja...

Lisätiedot

Oman Abitti-tikun tekeminen ja olemassaolevan tikun päivittäminen kokeita varten

Oman Abitti-tikun tekeminen ja olemassaolevan tikun päivittäminen kokeita varten Oman Abitti-tikun tekeminen ja olemassaolevan tikun päivittäminen kokeita varten 1) Abitti-tikun polttaminen eli tekeminen Tarvitset 4 Gt:n muistitikun. Tämä pitää hankkia itse. Pidä tallessa, voit käyttää

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin.

Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan yksikkö Jouko Karhunen Tietotekniikan peruskäyttö 2010 YLEISTÄ Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä.

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Tämä siis vain Ubuntu käyttäjille jotka ovat valinneet asennuksessa kieleksi Englanti ja paikaksi Helsinki...

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Lipas-projekti, Jyväskylän yliopisto 11.5.2016 GPS-laitteella tallennetut reitit voi viedä Lipas-karttanäkymään joko oman digitoinnin avuksi,

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Huomioitavaa palvelun käytöstä Tämä käyttöohje koskee ainoastaan Espoon sosiaalipalveluista haetun toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kelasta haetun

Lisätiedot

Digilehtiön Käyttövinkkejä

Digilehtiön Käyttövinkkejä 1(7) Digilehtiön Käyttövinkkejä Uusimmat vinkit: www.digilehtio.fi / tuki Digilehtiön käyttö kaavake/pöytäkirjapohjan tms. kanssa.....2 Tallenna kuvaksi, pdf-tiedostoksi, tai lähetä sähköpostilla.........4

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot