16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd."

Transkriptio

1 Luento-ohjelma 8.9. Kurssin esittely ja johdanto. Kappaleiden tunnistus ja idenfiointi RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd Ohjelmoitavat logiikat ja niiden soveltaminen kappaletavara-automaatiossa I. Ohjelmoitavan logiikan rakenne, toiminta ja ohjelmointi. IEC standardi. Mika Strömman Ohjelmoitavat logiikat ja niiden soveltaminen kappaletavara-automaatiossa II. Automaatio-ohjelmointi. IEC standardi. PC-pohjaiset valvomot. Mika Strömman Tiedonsiirto. Väylät ja lähiverkot. Järjestelmien integrointi. Jukka Peltola Kappaleiden kuljetus ja varastointi. Erilaiset kuljettimet, varastot, ja vihivaunujärjestelmät Automaattivarastot ja niiden ohjausjärjestelmät. Simuloinnin käyttö varastojen mitoituksessa ja ohjauksen suunnittelussa. Ahti Rossi, Pesmel Oy Teollisuusrobotit ja niiden soveltaminen NC-koneet ja FM-järjestelmät. Tuotantosolut. Tuotannonohjaus Elektroniikkatuotannon automaatio. Juha Kemiläinen Automaatiosovelluksen suunnittelu ja projektin läpivienti.yhteenveto. Mika Strömman. 1

2 Luennon sisältö Teollisuusrobotti peruskäsitteitä Robotin ohjausjärjestelmä Robotti osana tuotantosolua Robottien ohjelmointi Robottijärjestelmän suunnittelu Robottijärjestelmän kannattavuus Tilastoja Suomen Robotiikkayhdistys 2

3 Robotti historiaa v tsekkiläisen Karel Capekin näytelmässä (= kone, joka tekee ihmisen työtä, tsekinkielen sanan merkitys on liittynyt alunperin maaorjiin ja työntekoon). Suosittu teema myöhemmin Science Fictionissa, mm. Isaac Asimov on kehitellyt robotti-käsitettä ja robotiikan peruslakeja. Teollisuusrobotit Industrial Robots Ensimmäinen kaupallinen teollisuusrobotti oli Unimation 1960-luvun alussa (Joseph F. Engelberger). Liikkuvat robotit Mobile Robots, Robot Vehicles, etc. Palvelurobotit Service Robots 3

4 Teollisuusrobotin määritelmä IFR:n (International Federation of Robotics) hyväksymä määritelmä: Automaattisesti ohjattu, uudelleenohjelmoitava, monikäyttöinen käsittelylaite, jolla on kolme tai useampia uudelleenohjelmoitavia akseleita (vapausasteita), jotka voidaan sijoittaa kiinteästi paikalleen tai liikkuviksi teollisuuden automaatiosovelluksissa 4

5 Teollisuusrobottien käyttökohteet Kappaleiden lähisiirrot Purku lavoilta tai paleteilta. Lavojen tai palettien täyttö. Kappaleen asettaminen kiinnittimeen tai koneeseen. Kappaleen ottaminen kiinnittimestä tai koneesta. Kappaleiden prosessointi Maalaus Hitsaus Hionta jne. Tuotteiden osa- tai loppukokoonpano Tuotteiden pakkaus 5

6 Kinematiikka Kinemaattinen ketju, liikevarsisto: nivelet ja niitä yhdistävät liikevarret (joints and links). Vapausaste (degree of freedom, dof): kiertoliike, suoraviivainen liike. Robottijärjestelmään lisätään usein robotin (liikevarsiston) ulkoisia vapausasteita esimerkiksi työkappaleen siirtoon tai pyöritykseen. Sama ohjain voi koordinoida kaikkien vapausasteiden liikkeiden suoritusta. Vapausasteen ohjaus: pisteohjaus, servo-ohjaus Suora kinematiikka: robotin tarttujan tai työkalun asema työavaruudessa lasketaan kinemaattisen ketjun eri vapausasteiden asemien ja kinemaattisen ketjun (liikevarsiston) tunnetun geometrian avulla. Käänteinen kinematiikka: Robotin tarttujan tai työkalun asema työavaruudessa on annettu. Tehtävänä on ratkaista vapausasteiden asemat eli kinemaattisen ketjun (liikevarsiston) konfiguraatio. Ratkaisu ei aina ole yksikäsitteinen, jos dof > 3. Erikoispisteet on otettava huomioon ohjelmoinnissa ja ohjauksessa. 6

7 RAKENTEET Yleisempien robottityyppien rakenne-esimerkkejä 1/3 Nimitys pääakselin mukaan Rakenne Kinemaattinen kaavio Työalue Suorakulmainen robotti Sylinterirobotti Lähde: ISO

8 RAKENTEET Portaalirobotti Lähde: Krupp MaK Maschinenbau GmbH 8

9 RAKENTEET Yleisempien robottityyppien rakenne-esimerkkejä 2/3 Nimitys pääakselin mukaan Rakenne Kinemaattinen kaavio Työalue Napakoordinaatistorobotti Scara-robotti Lähde: ISO

10 RAKENTEET SCARA-robotti Scara = Selective Compliance Assembly Robot Arm (tiettyyn suuntaan joustava kokoonpanorobottikäsivarsi) Lähde: Adept Technology Inc 10

11 RAKENTEET Yleisempien robottityyppien rakenne-esimerkkejä 3/3 Nimitys pääakselin mukaan Rakenne Kinemaattinen kaavio Työalue Kiertyvänivelinen robotti Rinnakkaisrakenteinen robotti Lähde: ISO

12 RAKENTEET Kiertyvänivelinen teollisuusrobotti 12

13 RAKENTEET Tyypillinen sivultapäin esitetty robotin työaluekuva 13

14 RAKENTEET Teollisuusrobotti ja tavallisimmat komponentit Lähde: ABB 14

15 Robottien toimilaitteet Pneumaattiset + Nopeatoimisuus, + Edullinen hinta, - Servo-ohjauksien toteuttaminen vaikeaa. Hydrauliset + Käytetään erityisesti suurilla kuormilla (hyvä teho/paino-suhde), - Laitteiden korkea hinta, mm. erillinen hydrauliikkakoneikko, - Hydrauliikkaan liittyvät ympäristöongelmat. Sähköiset + Hydrauliikkaan verrattuna edullisempi hinta ja siisteys, + Sähkökäyttöjen säädettävyys on hyvä, servo-ohjaukset ovat helposti toteutettavissa. 15

16 Robottien anturointi Sisäinen anturointi nivelten paikan ja nopeuden mittaukseen Nopeusanturina esim: - takogeneraattori - optinen enkooderi (inkrementaalinen) Paikka-anturina esim: - optinen enkooderi - resolveri tai synkro - potentiometri Ulkoinen anturointi työkohteen ja ympäristön havaitsemiseen Suuri joukko erilaisia mahdollisia antureita riippuen työtehtävän ja työympäristön asettamista vaatimuksista mm. erilaiset kosketus- ja voimaanturit, lähestymisanturit, (hitsauksen) railonseuranta-anturit, konenäköön perustuvat anturit yms. 16

17 PAIKOITUS JA RATAOHJAUS Liikeohjauksen suoritus Yhden nivelen paikkasäätö: 17

18 Tuote-esimerkki ulkoisen anturin liittämisestä robotin ohjausjärjestelmään (hitsauksen railonseuranta, ABB WeldGuide) PC:ssä olevaa ohjelmistoa käytetään hitsaustehtävän opetuksessa ja ohjelmoinnissa robotille (WeldGuide Operating Manual, ABB, 2006). 18

19 Robotin tarkkuus Tavoitepiste x,y,z robotin sovellusohjelmassa. Robotin ohjausjärjestelmä ohjaa robotin tavoitepisteeseen. Suoritetaan useita toistoja. Asemointitarkkuus = maksimipoikkeama tavoitepisteestä. Toistotarkkuus = suurin havaittu poikkeama kahden eri toiston välillä. Toistotarkkuus < Asemointitarkkuus (Toistotarkkuus on parempi) Tarkkuudet eivät ole vakioita, vaan ne riippuvat mm: kuormasta, työavaruuden alueesta, liikenopeudesta, jos kysymyksessä on ajaminen (rata)pisteen kautta. 19

20 Robotin tarkkuus kirjoittava teollisuusrobotti (lähde: wikimedia) An industrial robot, which writes down the bible on rolls of paper. The machine draws the calligraphic lines with high precision. Like a monk in the scriptorium it creates step by step the text. 20

21 ROBOTTIEN OHJAUS JA SÄÄTÖ Ohjausjärjestelmän tavallinen koostumus Keskusyksikkö Massamuisti ohjelmien (toiminta-sekvenssien) tallennusta varten Käsiohjain (liitäntä) operointia, ohjelmointia varten Liitännät ulkoisia tietokoneita varten Nivelkohtaiset servotoimilaitteet Teholähteet, jotka muuttavat sähkönsyötön järjestelmälle ja laitteille sopivaksi 21

22 ROBOTTIEN OHJAUS JA SÄÄTÖ Ohjausjärjestelmän piirteitä ja toimintoja Ohjelmien tulkinta liikekäskyiksi Toimilaitteiden takaisinkytketty ohjaus (servo-ohjaus) Toimintaympäristön havainnointi antureiden avulla Muualla tehdyn ohjelman ymmärtäminen Robotin sisäisen toiminnan tarkkailu eli itsediagnostiikka 22

23 ROBOTTIOHJAUKSEN TEHTÄVÄT 1/2 Liikeohjauksen tehtävät: Toimilaitteiden ohjaaminen paikka-ohjearvoon myös haluttu liiketila säilyttäen (servotehtävä) Liikkeet ohjelmien ajon, ohjelmoinnin ja opetuksen aikana Ohjelmointiin ja opetukseen liittyvät tehtävät: Liikeratojen muodostaminen käsiohjaimen avulla (tai muualla luotujen robottiohjelmien hyväksyminen) Liikkeiden yksinkertainen hidastaminen robottiohjelmistojen testausvaiheessa Loogisten rakenteiden muodostaminen robottiohjelmaan sekä aistimien vaikutuksen huomioon ottaminen Ohjelmien muuttaminen eli editointi Ohjelmien talletus ja lataaminen 23

24 ROBOTTIOHJAUKSEN TEHTÄVÄT 2/2 Ohjelmien toisto ja liikkeiden suoritus: Robottiohjelmien tulkinta tavallisesti käskyrivi kerrallaan Liikkeiden lisäksi aistimien (ympäristön) vaikutus liikeratoihin ja vaiheiden suoritusjärjestykseen Turvallisuustoimintojen toteuttaminan: Hätäpysäytys ja väärien liikkeiden estäminen Diagnostiikka huoltoa varten Robotin toiminnan alustaminen esimerkiksi sähköhäiriön jälkeen Testaus Apuna huoltotehtävissä ja käyttöönotossa: Osittainen robotin toiminta huoltotehtäviä varten - esimerkiksi jarrut on saatava auki käsivarren liikuttamiseksi moottoreita käyttämättä 24

25 Robotti osana tuotantosolua Seuraavassa on esimerkinomaisesti luonnehdittu: soluohjauksen erilaiset toiminnot soluohjaukseen liittyviä erilaisia laitteita ja järjestelmiä tiedonsiirtotapoja eri laitteiden ja järjestelmien välillä soluohjauksen ja robotin välistä tyypillistä tiedonvaihtoa kolme esimerkkiä tuotantosoluista tai järjestelmistä, joissa robotti on yhtenä laitteena 25

26 SOLUOHJAUKSET Soluohjauksen sisältämiä toimintoja Solun tilan ylläpito ja näyttö sekä ohjauksen perustoiminnot (käyntiin, seis, kuittaus, käsiohjaus) Kirjanpito järjestelmän puskureissa tai varastossa olevista tuotteista Tuotanto-ohjelman mukainen töiden valinta, ohjaus ja töiden valvonta Tuote- tai työkohtaisten käsittelytietojen ylläpito ja välitys laitteille (parametrinen ohjaus) Robottiohjelmien ylläpito ja välitys laitteille (massamuistiohjelmistot) Testitulosten talletus Tapahtumahistorian keruu ja tilastointi Vikatilannetuki ja selitykset käyttäjille Jäljitettävyyskirjanpito 26

27 SOLUOHJAUKSET Tyypillisiä soluohjaukseen liittyviä laitteita Robotin ohjaimet Ohjelmoitavat logiikat Viivakoodin luku- ja tulostuslaitteet Saattomuistien luku- ja kirjoituslaitteet Tuotannon ohjauksen tietokonelaitteet Muut tietokonelaitteet (esim. näkö-järjestelmät, vihivaunujärjestelmät) 27

28 SOLUOHJAUKSET Tiedonvaihtotapoja järjestelmien välillä jaetut tiedostot jaettuihin tiedostoihin perustuvat yhteiset tietokannat jaettu kyselypohjainen tietokanta (SQL-kannat) sanomien lähetys tai sarjamuotoiset verkkoyhteydet (esim. socket-yhteydet) oliorajapinnat (esim. RPC tai DCOM) 28

29 SOLUOHJAUKSET Soluohjauksen tyypillisiä komentoja robotille Numerorekisterin tai muuttujan luku ja kirjoitus Paikkarekisterin luku ja kirjoitus Analogiasignaalien luku ja kirjoitus Robottiohjelman lataus robotin muistiin Robottiohjelman käynnistys ja pysäytys Robotin virheilmoitusten havainnointi 29

30 SOLUOHJAUKSET Pakkauslinja 30

31 SOLUOHJAUKSET Lähettämövarasto 31

32 SOLUOHJAUKSET Soluohjauksen päänäyttö 32

33 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Ohjelmoinnin tärkeimmät tehtävät Laaditaan toimintajärjestys ja logiikka robottikäsivarren liikkeille sovelluksessa tarvittavien työkalun liikkeiden toteuttamiseksi Tahdistetaan käsivarren liikkeet ympäristön signaaleihin (muut laitteet) tai välitetään muihin laitteisiin tarvittavia tietoja Määritellään robotin toiminta virhetilanteissa 33

34 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Johdattamalla ohjelmoinnin vaikeudet Muuttamisen hankaluus; yleensä ohjelma täytyy ohjelmoida alusta lähtien uudestaan, kun siihen halutaan muutos Magneettinauhoja oli hankala arkistoida ja käsitellä nyt puolijohdemuistien ja kovalevyjen aikana ongelma olisi paljon helpompi Ohjelmista on vaikea saada aivan tarkkoja 34

35 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Opettamalla ohjelmointi Liikeratojen määrityksen nopeuttaminen Kirjoittamalla uutta robottiohjelmaa päätteen avulla, kun käsivarsi suorittaa toista ohjelmaa Käyttämällä runsaasti suhteellisia asemia, jotka lasketaan muutamista käsivarrella opetetuista asemista Kirjoittamalla ohjelmat tekstitiedostoina erillisessä toimistotietokoneessa mahdollisimman valmiiksi ja siirtämällä ne robotin ohjausjärjestelmään 35

36 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Opettamalla ohjelmointi Esimerkki VAL -ohjelmointikielestä Käsky APPRO haku- -asema, SPEED 30.0 MOVES hakuasema CLOSEI Merkitys 10 cm päähän hakuasemasta oikeaan asentoon nivelinterpolaatiolla seuraava liike 30 mm/s nopeudella suoraviivaisesti hakuasemaan työkalu suljetaan välittömästi 36

37 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Opettamalla ohjelmointi Tyypillisen teollisuusrobotin peruskäskykanta Liiketavan valinta eli lineaarinen, ympyrä- tai nivelinterpolaatio Liikekäsky Liikekäsky suhteellisesti muunnettuun pisteeseen, mutta parametrina annetun aseman asennossa Liikeradan siirto kolmessa ulottuvuudessa Tehtäväkoordinaatiston siirto kuudessa vapausasteessa Etsintäliike eli pysähtyminen ulkoisen anturin tilan muuttuessa odotetusti Liikenopeuden ohjaus ulkoisella anturilla Ulkoisten antureiden avulla laskettujen korjausliikkeiden lisäys nimelliseen liikerataan Työkalukoordinaatistoliikkeet Lavaus säännöllisessä muodossa tai lavan purkaus vastaavasti Ehto, toisto- ja silmukkarakenteet Binäärisignaalien luku ja kirjoitus Analogisten signaaleiden luku ja kirjoitus 37

38 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Opettamalla ohjelmointi Ulkoisiin järjestelmiin liittyviä käskyjä Kuljettimella liikkuvan kappaleen seuraaminen pulssianturin avulla eli robotin liikkeiden kytkeminen kuljettimen liikkeeseen Näköjärjestelmän hyväksikäyttö kappaleen poimimisessa Liikeratojen korjausmahdollisuudet ulkoisten antureiden avulla pyritään yleiseen aistinliitäntään ja palvelemaan aistimien tarpeita yhteisillä robotin liikkeisiin vaikuttavilla funktioilla Kaarihitsauslaitteen ohjaus ja vaaputuksen avulla toteutettu railonseuranta Pistehitsausprosessin ohjaus 38

39 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen etäohjelmointi Robottien mallipohjainen ohjelmointi (off-line) tarkoittaa robotin ohjelmointia ilman tuotantorobottia, tuotannon ulkopuolisessa tietokoneessa käyttäen 3D graafista käyttöliittymää ja robotin ja sen oheislaitteiden simulointimalleja sekä hyödyntäen valmistettavan tuotteen suunnittelun 3D-muototietoa. 39

40 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen etäohjelmointi, etäohjelmointityöasema Lähde: Orion yhtymä Oyj Normet 40

41 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, käyttöliittymä 41

42 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen etäohjelmointi, ohjelma siirretty robotille Lähde: Orion yhtymä Oyj Normet 42

43 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi hyödyntää tuotteen 3D muototietoa Lähde: Orion yhtymä Oyj Normet 43

44 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjaisen ohjelmoinnin soveltuvuus Mallipohjainen ohjelmointi sopii kun Tuotanto on asiakasohjautuvaa Pienet tuotantosarjat Tuotteiden elinkaaret ovat lyhyet Valmistusprosessi edellyttää robotilta suurta määrää paikoitus (opetus) pisteitä, kuten hitsaus, leikkaus, jäysteytys, kiillotus, hionta, maalaus, pinnoitus, työstö jne. Robotteja ei voi ohjelmoida tuotannossa esimerkiksi turvallisuusriskin takia: valimot, ampumatarvike-teollisuus, ydinvoimalaitokset jne. Tuotesuunnittelu käyttää 3D CAD -järjestelmiä oheislaitteiden sijoitteluun 44

45 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, suunnittelun työkaluja Suunnittelua varten on mallipohjaisissa etäohjelmointiohjelmistoissa 3D CAD -moduuli Kinemaattisten mekanismien suunnittelumoduuli Robotti- ja oheislaitekirjastot Layout-moduuli robottien ja oheislaitteiden sijoitteluun 45

46 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, robottikirjastot Yleisimmät robottimallit ja postprosessorit on kirjastoitu 46

47 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, oheislaitekirjasto Robotin tarttuja ja työkalukirjasto: pistehitsauspihdit. Hitsauspihdin malli sisältää sen toiminnan kannalta oleelliset parametrit. 47

48 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjaisen ohjelmoinnin päätyövaiheet Uuden tuotemallin sisäänluku etäohjelmointijärjestelmään ja tuotemallin sijoitus simulointisoluun Yleiskielinen tai robottimerkkikohtainen ohjelmointi - Paikoituspisteiden generointi - Ohjelmakäskyjen kirjoitus sisältäen paikoitus-, ehto-, I/O- ja muut käskyt (mm. hitsauskäskyt) Ohjelmien verifiointi (tarkastus) simuloimalla Ohjelman käännös (jos yleiskielinen) merkkikohtaiselle kielelle Valmiin ohjelman siirto tuotantoon 48

49 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, ohjelmien verifiointi eli simulointi 49

50 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, törmäystarkastelu 50

51 ESISUUNNITTELU JA SUUNNITTELU Robottijärjestelmän alkusuunnittelu, lähtötilanteen analysointi Kappaleiden tila Kappaleiden siirrot Oheislaitteiden sijoittelu Työvaiheiden looginen eteneminen Liittymät muuhun tuotantoympäristöön Miehitys Ympäristöolosuhteet 51

52 ESISUUNNITTELU JA SUUNNITTELU Robottijärjestelmän alkusuunnittelu, oheislaitteiden ja robotin käytön suunnittelu Sopivien käsittely- ja syöttölaitteiden suunnittelu (tarttujat, kiinnittimet, paletit, kuljetusalustat ym.) Joustava ja varma kiinnitintekniikka Layoutin tarkentaminen Tuotanto- ja oheislaitteiden suunnittelu (työstöyksiköt,kuljetinradat) Turvajärjestelmä Kunnossapito ja huolto Laitteiden yhteensopivuus Virta- / jännitevaihtelujen eliminointi 52

53 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUS Robottijärjestelmän investointikustannuksia Suunnittelukustannukset Järjestelmän hankintakustannus Asennus- ja käyttöönottokustannukset Työvälineiden ja oheislaitteiden hankintakustannukset Muut kustannukset 53

54 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUS Robottiprojektin kustannusrakenne Toimitus HARDWARE 50% mekaniikka ja laitteisto SOFTWARE 30% suunnittelu, ohjelmointi ja asennus Asiakas 5% koulutus 5% projektinjohto 10% käyttöönotto 54

55 Kommentit edelliseen arvioon Arvio on otettu vuonna 1999 julkaistusta Robotiikkayhdistyksen koulutusmateriaalista. Tuosta ajankohdasta tähän päivään teollisuusrobottien yksikköhinnat ovat suhteellisesti ja absoluuttisestikin laskeneet, joten mekaniikan ja laitteiston suhteellinen osuus investoinnin kustannuksista on pienentynyt. 55

56 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUS Robottijärjestelmän käyttökustannuksia Välittömät palkkakustannukset Välilliset palkkakustannukset Energia-, aine- ja tarvikekustannukset Koulutuskustannukset Huolto- ja kunnossapitokustannukset 56

57 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUS Robottijärjestelmän säästöt Materiaalikustannukset pienenevät Materiaalien käsittelykustannukset pienenevät Palkkakustannukset pienenevät Keskeneräisen tuotanto vähenee Vältetään virheelliset kappaleet ja niiden korjaaminen Laitteistojen käyttöaste paranee Tilan tarve vähenee Valmisvarasto pienenee 57

58 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN TEHOKAS KÄYTTÖ Käyttöönoton jälkeen huomioitavia asioita Puhdistus ja huoltotoimet Määräaikaishuollot Uusien ohjelmien ohjelmointi Jatkuva seuranta Häiriö- ja poikkeamaraportointi Häiriöiden analysointi Kehitys- ja koulutussuunnitelmat Kehitystoimenpiteet 58

59 Esimerkki kannattavuuden arvioinnista Numeerisen työstökoneen kappaleenkäsittelyn robotisointi (toistuva sarjatuotanto) Tilanne kone on 2-vuorokäytössä, sarjakoko on 100 kpl keskimääräinen kappaleaika koneella on 6 min sarjan läpimenoaika 1,2 * 100 * 6 / 60 = 12 tuntia (kerroin 1,2: elpyminen + muut apuajat) asetuksia 1 / päivä (1 tunti) vuorokautiset käyttötunnit ,2 * 100 * 6 / 60 = 13 tuntia Investointi robotti oheislaitteineen mk koulutus layout ym käyttöönotto 10 päivää * 13 * Yhteensä mk 59

60 Esimerkki kannattavuuden arvioinnista Säästöt läpimenoaika 100 * 6 / 60 = 10 tuntia (ei elpymistaukoja) asetuksia 2 / päivä vuorokautiset käyttötunnit ,8 * 8 = 20,4 tuntia (80 % yötunneista miehittämättöminä) lisääntynyt kapasiteetti 20,4 13 = 7,4 tuntia / vrk em. kapasiteetin hankinta yrityksen ulkopuolelta 200 mk / tunti säästö vuositasolla 210 * 7,4 * 200 = mk käyttäjä vapautuu muihin työtehtäviin 8 tuntia / päivä säästö vuositasolla 210 * 8 * 80 = mk investoinnista koituva vuosisäästö yhteensä = mk Takaisinmaksuaika / = 2,3 vuotta Taloudellinen pitoaika 8 vuotta investoinnin sisäinen korko > 40 % 60

61 Kommentit edelliseen laskelmaan Laskelma on otettu vuonna 1999 julkaistusta Robotiikkayhdistyksen koulutusmateriaalista (laskelma oli tehty markoissa). Tuosta ajankohdasta tähän päivään teollisuusrobottien yksikköhinnat ovat suhteellisesti ja absoluuttisestikin laskeneet, joten robotti-investoinnit ovat tulleet entistä paremmin kannattaviksi. 61

62 Teollisuusrobottien hintakehitys (lähde: IFR World Robotics 2006) 62

63 SOVELLUSESIMERKKEJÄ Robotisoitu särmäyskone 63

64 SOVELLUSESIMERKKEJÄ TIG-hitsausasema 64

65 SOVELLUSESIMERKKEJÄ Robottilavausasema 65

66 LIIKKUVAT ROBOTIT JA NIIDEN TEKNOLOGIA Liikkuvien robottien sovellusalueita Kuljetukset Rakentaminen Palontorjunta- ja pelastustehtävät Kaivokset Maa- ja metsätalous Vedenalaiset tehtävät Vartiointi Siivous Satelliittien kokoonpano- ja huoltotehtävät 66

67 PALVELUROBOTIIKKA Esimerkki. Hako-Werke Acromatic 750, autonominen siivousrobotti 67

68 Uusia käyttötapoja robotiikalle: vuorovaikutteinen robotiikka Vuorovaikutteisen robotiikan turvallisuus uusi kirja Suomen Robotiikkayhdistyksen julkaisusarjassa Tieteiskirjallisuuden ja -elokuvien esittämien visioiden pohjalta odotamme robotista kumppania etenkin toistuviin ja raskaisiin töihin. Tämä visio tulevaisuuden robotista on toteutumassa, kun monia tarvittavia tekniikoita on tulossa lähivuosina markkinoille. Keskeinen vuorovaikutteiseen robotiikkaan liittyvä puute on ollut yhteistyön turvallisuus. Robotin ja ihmisen tuloksekas työskentely yhteistyökumppaneina on ollut turvallisuuden näkökulmasta vain harvoin mahdollista. Ihmiset ja robotit on vielä pääsääntöisesti pitänyt erottaa toisistaan kömpelöillä aidoilla ja turvalaitteilla. Tulossa olevat turvaohjaimet, robotin voiman tarkka hallinta ja monet uudet anturitekniikat antavat lupauksia uusista ihmisen ja robotin yhteistyön mahdollisuuksista. Insinöörikunnan haasteena on löytää uusia sovelluskohteita, joissa vuorovaikutteisen robotiikan mahdollisuudet voidaan tehokkaasti hyödyntää. Tämä kirja kertoo vuorovaikutteisen robotiikan, ihmisen ja robotin yhteistyön sekä turvatekniikan toteutuskeinoista ja kehityksestä teollisessa mpäristössämme. Uusimmat alan turvastandardit ja niiden sovellukset on käsitelty kirjassa esimerkkien avulla. Kirjan ovat kirjoittaneet VTT:n ja TTY:n robotti- ja turvallisuustekniikan asiantuntijat turvajärjestelmien voima (http://www.roboyhd.fi/) 68

69 Uusia robotiikkasovelluksia on viime vuosina otettu käyttöön mm. lääketieteessä 69

70 Robottien soveltaminen tilastojen valossa Perinteisten teollisuusrobottien soveltamista eri teollisuuden aloille on tilastoitu IFR:n (International Federation of Robotics) toimesta maakohtaisesti. Suomessa Robotiikkayhdistys on kerännyt vastaavia tietoja kotimaan osalta. IFR on tilastoinut myös palvelurobottien sovellusten kehittymistä 70

71 Uudet robotti-installaatiot vuosittain (lähde: IFR World Robotics 2010) (Pystyakselin luvut ovat tuhansia kappaleita vuoden 2009 myynti oli noin robottia) 71

72 Uusien installaatioiden jakautuminen eri teollisuusaloille (lähde: IFR World Robotics 2010) 72

73 Ammattikäyttöön tarkoitettujen palvelurobottien sovelluskohteet (lähde: IFR World Robotics 2010) 73

74 Henkilökohtaiset palvelurobotit (lähde: IFR World Robotics 2010) 74

75 Teollisuusrobottien lukumäärät maailmanlaajuisesti (lähde: IFR World Robotics 2009) Huom! Japanin luvut eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia, johtuen siellä käytetystä väljemmästä robotin määritelmästä. 75

76 Suomeen asennettujen teollisuusrobottien lukumäärän kehitys vuosina Huom! korjattu luku 2007 on 358 ja arvio vuodelle 2008 on

77 Suomen teollisuusrobotit toimialoittain 77

78 Suomen teollisuusrobotit sovellusaloittain 78

79 Uudet robotti-installaatiot Suomessa vuosina 2008 ja 2009 Suomen Robotiikkayhdistyksen keräämien tilastojen mukaan luvut olivat: 2008: 331 kpl 2009: 276 kpl 79

80 Suomen Robotiikkayhdistyksen Drinkkirobotti Robotiikkayhdistys vuokraa Drinkkirobottia erilaisiin tilaisuuksiin. Ks. yhdistyksen verkkosivut 80

ROBOTIIKKA. M.Billing 2015

ROBOTIIKKA. M.Billing 2015 ROBOTIIKKA M.Billing 2015 ROBOTIT Mikä on robotti Minkälaisia robotteja on käytössä Minkälaisissa asioissa robotteja hyödynnetään. Kaikki robotit hyödyntävät automaatiota monipuolisesti ja ovat osa automaatiota.

Lisätiedot

Helppokäyttöistä ja joustavaa robotiikkaa

Helppokäyttöistä ja joustavaa robotiikkaa Helppokäyttöistä ja joustavaa robotiikkaa Jyrki Latokartano TTY Kone- ja Tuotantotekniikan laitos Suomen Robotiikkayhdistys ry Takeoff! Seminaari, Savonia, Kuopio Jyrki Latokartano - Takeoff! Robottiautomaation

Lisätiedot

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS MASINA loppuseminaari 14.5.2008 Tampere talo Timo Malm VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS PUOLIAUTOMAATIORATKAISUT IHMINEN KONE JÄRJESTELMISSÄ (PATRA) Kesto: 5/2006 12/2007 Resurssit: n. 39 htkk;

Lisätiedot

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Moduuli 4: Hitsausprosessit ja hitsausrobotin ohjelmointi Robottihitsauksen tuottavuus ja tehokas käyttö Heikki Aalto ja Ari Lylynoja Esitelmän sisältö Mikä on

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Sisältö Yhtenäissuunnittelu (Concurrent engineering) Mallinnus ja simulointi Robottihitsauksen

Lisätiedot

Robottien aikakausi. Puhtausalan kehityspäivät Jussi Ruisniemi Diversey Suomi Oy. Presented by Diversey

Robottien aikakausi. Puhtausalan kehityspäivät Jussi Ruisniemi Diversey Suomi Oy. Presented by Diversey Robottien aikakausi Puhtausalan kehityspäivät 19.10. 21.10.2017 Jussi Ruisniemi Diversey Suomi Oy Presented by Diversey Aiheet 01 Robottien kehitys 02 Robottien tulevaisuus Robotiikka puhtausalalla Kokemuksia

Lisätiedot

Tuotantosolun simulointi

Tuotantosolun simulointi Antti Alonen RFID -Tekniikan soveltaminen tuotantoteollisuudessa -hanke Tuotantosolun simulointi Konetekniikan TKI-yksikkö Tutkimus- ja kehityspalveluja sekä perusopetusta tukevaa toimintaa Toimialueet

Lisätiedot

Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat. Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy

Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat. Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy Autonomisen liikkuvan koneen teknologiat Hannu Mäkelä Navitec Systems Oy Autonomisuuden edellytykset itsenäinen toiminta ympäristön havainnointi ja mittaus liikkuminen ja paikannus toiminta mittausten

Lisätiedot

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus NWE 2014 Satelliittiseminaari 4.11.2014 Jyrki Latokartano TTY Kone- ja Tuotantotekniikan laitos Suomen Robotiikkayhdistys ry Robottiturvallisuus? Kohti ihmisen ja

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere WinWind Oy Normet Oy Tuotteita joiden suunnittelussa hyödynnetään digitaalista tuoteprosessia

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

KONE: FANUC HITSAUSROBOTTISOLU

KONE: FANUC HITSAUSROBOTTISOLU KONE: FANUC HITSAUSROBOTTISOLU Valmistusvuosi: 2009 HITSAUS Fanuc-teollisuushitsausrobotti M-10iA (ARC Mate 100iC) Teknisiä tietoja: - vapausasteita 6 kpl - kappaleenkäsittelykyky 6 kg - toistotarkkuus

Lisätiedot

ROBOTTIJÄRJESTELMIEN UUDET TURVALLISUUSTEKNIIKAT

ROBOTTIJÄRJESTELMIEN UUDET TURVALLISUUSTEKNIIKAT Alihankinta 2008 17.9.2008 Suomen Robotiikkayhdistys Timo Malm ROBOTTIJÄRJESTELMIEN UUDET TURVALLISUUSTEKNIIKAT PUOLIAUTOMAATIORATKAISUT IHMINEN- KONE-JÄRJESTELMISSÄ (PATRA) Kesto: 5/2006-3/2008 Resurssit:

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI 2.12. TIMO SUVELA KUKA OLEN? Timo Suvela lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka (timo.suvela@samk.fi, 044-7103275) Nykyisyys SAMK:iin

Lisätiedot

Työstäminen robotilla Zenex perustettu 1986 Erikoistunut teknisiin ohjelmistoihin Mastercam CAM-ohjelmisto Mathcad laskentaohjelmisto KeyCreator CAD (ent. CADKEY) Työstörataohjelmien hallinta, DNC etc.

Lisätiedot

Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku

Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku Robottihitsauksen koulutus asiantuntija- ja operaattoritasoille 19.9.2007 8.2.2008, Turku Tule suorittamaan kansainvälisesti hyväksytty robottihitsauksen koulutuskokonaisuus ja tutkinto. Tutkintoa voi

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Monitoimisorvien NC-ohjelmointi. Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi

Monitoimisorvien NC-ohjelmointi. Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi Monitoimisorvien NC-ohjelmointi Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi Monitoimisorvaus 2008 2008 www.cam.fi Turku Pathtrace Oy, vuodesta 1992 Ratkaisut NC-ohjelmointiin, NC-simulointiin, DNCliitännät, NC-ohjelmoinnin

Lisätiedot

Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä

Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä 3.11.2016 YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä Digitalisaatio ja robotiikka teollisuudessa ABB Oy, Robotics YuMi-yhteistyörobotti Sovelluskohteita

Lisätiedot

MIKAEL BILLING OPPIMISYMPÄRISTÖ ROBOTIIKAN JA ETÄOHJELMOINNIN OPETUKSEEN. Diplomityö

MIKAEL BILLING OPPIMISYMPÄRISTÖ ROBOTIIKAN JA ETÄOHJELMOINNIN OPETUKSEEN. Diplomityö MIKAEL BILLING OPPIMISYMPÄRISTÖ ROBOTIIKAN JA ETÄOHJELMOINNIN OPETUKSEEN Diplomityö Tarkastaja: professori Reijo Tuokko Tarkastaja ja aihe hyväksytty automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt CeilBot 2DoF camera actuator Antti Riksman Sisältö 1 CeilBot 3 2 Projektin tämän

Lisätiedot

Asetusaikojen minimointi NCkoodin

Asetusaikojen minimointi NCkoodin Asetusaikojen minimointi NCkoodin simuloinnilla Pauli Manninen , vuodesta 1992 Ratkaisut NC-ohjelmointiin, NC-simulointiin, DNC-liitännät, NC-ohjelmoinnin automatisointi Palvelut NC-ohjelmointi, menetelmäsuunnittelu,

Lisätiedot

Laboratoriotyö. 1. Laitteisto. 1.1 Kamera

Laboratoriotyö. 1. Laitteisto. 1.1 Kamera Laboratoriotyö 1. Laitteisto 1.1 Kamera Järjestelmän kamerassa (Hitachi, VK-C77E) on CCD -kenno ja mahdollisuus kuvan asynkroniseen päivitykseen. Kamerassa on sarjaliitäntä, jonka kautta voidaan ohjata

Lisätiedot

Miten piensarjatuotantoon saadaan joustavuutta?

Miten piensarjatuotantoon saadaan joustavuutta? Miten piensarjatuotantoon saadaan joustavuutta? Jyrki Latokartano, Tampereen teknillinen yliopisto Modernin robottitekniikan mahdollisuudet tuotannossa SeAMK 4.4.2017 kello 12.30-16.00 Miten piensarjatuotantoon

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO:

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO JA HISTORIAA...2 2. ROBOTTITYYPIT JA RAKENTEET...5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Robottityypit ja rakenteet... 1 2.2.1 Suorakulmaiset robotit... 1 2.2.2 Scara - robotit...

Lisätiedot

We move everything. Tekniikan Trendit 2016

We move everything. Tekniikan Trendit 2016 We move everything 1 Monta teknologiaa. Yksi ratkaisu. 2 Hydrauliikka Koneikot Pumput Perusventtiilit Säätöventtiilit Venttiiliryhmät Venttiiliohjaimet Akseliohjaimet Sylinterit Nopeakäyntiset moottorit

Lisätiedot

He who stops being better stops being good

He who stops being better stops being good 1 He who stops being better stops being good - Oliver Cromwell 23.3.2010 2 Tuotantojärjestelmän arviointi ja kehittäminen: Työkalu tilauskohtaisia tuotteita valmistaville yrityksille Työkalun tavoite ja

Lisätiedot

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä NUUO digitaalitallentimet edustavat analogisen ja IP-pohjaisen videovalvonnan uusinta teknologiaa. NUUO tarjoaa kehittyneitä ratkaisuja kameravalvonnan lisäksi myös

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi 1. Luento: Sulautetut Järjestelmät Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu

Lisätiedot

ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan. Luento 11 Esimerkki automaation soveltamisesta

ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan. Luento 11 Esimerkki automaation soveltamisesta ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet Luento 11 Esimerkki automaation soveltamisesta Tämän luennon aihe Esimerkki automaation soveltamisesta käytännössä: WorkPartner-palvelurobotti WorkPartner

Lisätiedot

Taitaja 2013, Mekatroniikka Turvalaitteet

Taitaja 2013, Mekatroniikka Turvalaitteet Taitaja 2013, Mekatroniikka Turvalaitteet Versio Tekijä Tarkastaja 1.0 PR 30.01.2013 1.1 AK 4.2.2013 1.2 PR 28.2.2013 1.3 AK 1.3.2013 Tulostettu: 2.5.2013 22:28 1(7) SÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 3 1.1.

Lisätiedot

Kon Simuloinnin Rakentaminen Janne Ojala

Kon Simuloinnin Rakentaminen Janne Ojala Kon 16.4011 Simuloinnin Rakentaminen Janne Ojala Simulointi käytännössä 1/3 Simulaatiomalleja helppo analysoida Ymmärretään ongelmaa paremmin - Opitaan ymmärtämään koneen toimintaa ja siihen vaikuttavia

Lisätiedot

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 PUUTEKNOLOGIAPALVELUT RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 RFID hankkeen casejen esittelyt 1. Kuopion Woodi Oy 2. Varkauden puu Oy 3. Lameco LHT Oy 4. RFID-hankkeet Tarve / ongelmana: 1. Kuopion Woodi

Lisätiedot

Rosemount 3051S sähköiset ERS-anturit

Rosemount 3051S sähköiset ERS-anturit sähköiset ERS-anturit Uudentasoiset mittausratkaisut erityiskohteisiin Uusi ratkaisu vanhaan ongelmaan Kaikkialta löytyy mittauksia, joiden luotettava toiminta edellyttää sekä aikaa että voimavaroja. Tyypillisiä

Lisätiedot

Kokoonpanorobotisointi konepaja- teollisuudessa Assembly robotics in industry

Kokoonpanorobotisointi konepaja- teollisuudessa Assembly robotics in industry Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö Kokoonpanorobotisointi konepaja- teollisuudessa Assembly robotics in industry Työn tarkastaja

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu Sales Director, Scandinavia & Germany kimmo.ruottu@pemamek.com www.pemamek.com 16.9.2014 Pemamek Oy Johtava yritys hitsausautomaatioratkaisuissa,

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilun yhteistyöpäivä19.5.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi HYVINVOINTITEKNOLOGIA

Lisätiedot

MIKKO KASARI TUOTANTOLAITOKSEN LAVAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMI- NEN. Diplomityö

MIKKO KASARI TUOTANTOLAITOKSEN LAVAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMI- NEN. Diplomityö MIKKO KASARI TUOTANTOLAITOKSEN LAVAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMI- NEN Diplomityö Tarkastaja: professori Matti Vilkko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku Tuotetietoa Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku EWIKONin sähköinen neulasulkutekniikka EWIKONin sähkökäytöillä varustetut neulasulkujärjestelmät älykkäine ohjauksineen

Lisätiedot

Teemat. Vaativien säätösovellusten käyttövarmuus automaation elinkaarimallin näkökulmasta. 3.11.2005 Tampere. Vaativat säätösovellukset

Teemat. Vaativien säätösovellusten käyttövarmuus automaation elinkaarimallin näkökulmasta. 3.11.2005 Tampere. Vaativat säätösovellukset PROGNOS vuosiseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Vaativien säätösovellusten käyttövarmuus automaation elinkaarimallin näkökulmasta Tampere Teemat Vaativat säätösovellukset

Lisätiedot

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke Tuotannon simulointi Teknologiademot on the road -hanke Simulointi Seamkissa Tuotannon simulointia on tarjottu palvelutoimintana yrityksille 90-luvun puolivälistä lähtien. Toteutettuja yritysprojekteja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Mikael Partanen VAATIMUSMÄÄRITTELYT Opinnäytetyö Syyskuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 3 2.1 Kiinteistöautomaatio... 3 2.2

Lisätiedot

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa.

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Mekanismisynteesi. Kari Tammi, Tommi Lintilä (Janne Ojalan kalvojen pohjalta)

Mekanismisynteesi. Kari Tammi, Tommi Lintilä (Janne Ojalan kalvojen pohjalta) Mekanismisynteesi Kari Tammi, Tommi Lintilä (Janne Ojalan kalvojen pohjalta) 1 Sisältö Synteesin ja analyysin erot Mekanismisynteesin vaiheita Mekanismin konseptisuunnittelu Tietokoneavusteinen mitoitus

Lisätiedot

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Rexroth tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja suunnitteluun, tuote- ja teknologiavalintaan, mitoitukseen,

Lisätiedot

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka -

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka - Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen - Älykäs, hallittu talotekniikka - Agenda Mistä on kyse? Hyödyt Älykäs talotekniikan ohjaus käytännössä Miksi HomeSoft? Tekninen ratkaisu

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2 Kurssien esittely lukukausi 2016-17 Tavoitteet. Automaatio 1 ja 2 Opiskelija tuntee erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen erot, ymmärtää automaatiojärjestelmien

Lisätiedot

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Lappeenranta University of Technology, Finland Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Rafael Åman LUT/Älykkäiden koneiden laboratorio Tehonsiirto voidaan toteuttaa: Mekaanisesti Hydraulisesti Pneumaattisesti

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Luento

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus 1 Tietokonejärjestelmä Käyttäjä Tietokonelaitteisto Oheislaitteet (peripheral or I/O devices) Tietokone (computer) 2 Tietokone

Lisätiedot

Yhteistyörobotiikan tutkimus MoRo-hankkeen aloitusseminaari Ilari Marstio

Yhteistyörobotiikan tutkimus MoRo-hankkeen aloitusseminaari Ilari Marstio TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Yhteistyörobotiikan tutkimus MoRo-hankkeen aloitusseminaari 26.10.2016 Ilari Marstio Yhteistyörobotiikka Miksi nyt? Perinteinen automaatio ei vastaa nykytuotannon tarpeisiin

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Työ 1: Logiikka ja robotti

Työ 1: Logiikka ja robotti AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt Työ 1: Logiikka ja robotti Sisältö Työn luonne... 2 Ohjelmoitava logiikka... 2 Hyllyvarasto... 3 Robotti... 4 Logiikan ohjelmointi... 5 Esiselostustehtävät...

Lisätiedot

Teollisuusrobotin simulointi Delmia-ohjelmistolla

Teollisuusrobotin simulointi Delmia-ohjelmistolla Teollisuusrobotin simulointi Delmia-ohjelmistolla Toni Ahonen Maaliskuu 2015 Automaatiotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Kuvailulehti Tekijä(t) AHONEN, Toni Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

Automaatio ja robotiikka arjessa

Automaatio ja robotiikka arjessa Automaatio ja robotiikka arjessa Jari Saarinen Aalto yliopisto, sähkötekniikan korkeakoulu Automaatio ja systeemitekniikan laitos Geneeristen älykkäiden koneiden huippuyksikkö Aalto University, based on

Lisätiedot

Emerson Process Management Oy. kouluttaa Ä L Y L Ä H E M M Ä S P R O S E S S I A. Sisällysluettelo. sivu. Koulutuspalvelujemme esittely 2

Emerson Process Management Oy. kouluttaa Ä L Y L Ä H E M M Ä S P R O S E S S I A. Sisällysluettelo. sivu. Koulutuspalvelujemme esittely 2 Emerson Process Management Oy kouluttaa 2008 2009 Sisällysluettelo sivu Koulutuspalvelujemme esittely 2 Räätälöidyt kurssit 2 AMS Kentänhallintaohjelmisto 3 DeltaV Automaatiojärjestelmä 3 Virtaus & Analysointi

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2013

Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2013 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2013 AS- 0.3200 Kahvinuuttoprosessin automaatiojärjestelmä Projektin suunnitelmadokumentti Antti Kangasrääsiö 68950W Joonas Kröger 78651M 1. Johdanto Tämän

Lisätiedot

KUITUPOHJAISTEN PAKKAUSTEN MUODONANTO

KUITUPOHJAISTEN PAKKAUSTEN MUODONANTO KUITUPOHJAISTEN PAKKAUSTEN MUODONANTO Professori Juha Varis Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTAA Lappeenrannan teknillisen yliopiston Konepajatekniikanja levytyötekniikan laboratorio ja Stora Enso

Lisätiedot

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet 19.4.2011 Kauko Lappalainen

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet 19.4.2011 Kauko Lappalainen JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS Konepajamiehet 19.4.2011 Joustava yksittäisvalmistusautomaatio Target Erävalmistuksen ja yksittäisvalmistuksen tavoitteiden erot Toistuva erävalmistus tai volyymituotanto tuotantolaitteiston

Lisätiedot

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto

OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto OHJELMISTOKEHITYS -suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdon esittely 1. vuoden opiskelijoille Kari Laitinen www.oamk.fi/~karil/opetus.html Ohjelmistokehitys -opintosuunnan valitsevista henkilöistä

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä B:01 WGS Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmän etuja WGS Quick-Lock-järjestelmä koostuu kahdesta osasta. Yksi osa (WGS QLRD) asennetaan robottiin ja toiseen osaan (WGS-QLGD) rakennat tarttujasi. Tarttujan

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖT TEOLLISUUDEN KOULUTUSPALVELUJEN TUKENA

OPPIMISYMPÄRISTÖT TEOLLISUUDEN KOULUTUSPALVELUJEN TUKENA OPPIMISYMPÄRISTÖT TEOLLISUUDEN KOULUTUSPALVELUJEN TUKENA Virtuaaliympäristöt koneasentajakoulutuksessa seminaari 3.2.2009 Wärtsilä Finland Oy - Services, Turku Training Centre 1 Wärtsilä 04 February 2009

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi One1 alueelliset lähienergiaratkaisut Harri Kemppi One1 Oy One1 Oy on suomalainen Clean Tech-yritys Toimintamme pohjautuu uusiutuvan energian teknologioiden kehittämiseen ja keskittämiseen lähilämpö/korttelilämpö-tyyppiseksi

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

MACHINERY on laadunvarmistaja

MACHINERY on laadunvarmistaja MACHINERY on laadunvarmistaja Mitä tapahtuu huomenna? entä jos omaisuudelle tapahtuu jotain? entä jos kalustolle tapahtuu jotain? entä jos sinulle tapahtuu jotain? MACHINERY ennakoi, ennaltaehkäisee ja

Lisätiedot

Suomen Automaatioseura ry ROB 1/1 Finlands Automationssällskap rf Finnish Society of Automation

Suomen Automaatioseura ry ROB 1/1 Finlands Automationssällskap rf Finnish Society of Automation Suomen Automaatioseura ry ROB 1/1 Hannu Lehtinen VTT ROBOTIT Johdanto Kaikki robotit hyödyntävät automaatiota monipuolisesti ja ovat osa automaatiota. Tehtaiden miljoona teollisuusrobottia ovat koneita

Lisätiedot

Toimittajavaatimukset. Kalle Luojus 10.2.2015

Toimittajavaatimukset. Kalle Luojus 10.2.2015 Toimittajavaatimukset Kalle Luojus 10.2.2015 2 Date Author Title INTERNAL 3 Date Author Title INTERNAL 4 Date Author Title Toimittajavaatimukset INTERNAL 1. On asiakkaan valitsema ja/tai hyväksymä 2. ISO/TS

Lisätiedot

Levyntyöstökoneen robotisoitu palvelu

Levyntyöstökoneen robotisoitu palvelu Tampereen ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Tero Takaneva Opinnäytetyö Levyntyöstökoneen robotisoitu palvelu Työn ohjaaja Työn teettäjä Lehtori Arto Jokihaara Rintaluoma Oy Tampere 6/2010 Tampereen

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

Ohjelmointi 1. Kumppanit

Ohjelmointi 1. Kumppanit Ohjelmointi 1 Kumppanit November 20, 2012 2 Contents 1 Mitä ohjelmointi on 7 2 Ensimmäinen C#-ohjelma 9 2.1 Ohjelman kirjoittaminen......................... 9 A Liite 11 3 4 CONTENTS Esipuhe Esipuhe 5

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa Todellinen vuosikorko Huomioitavaa Edellinen keskimaksuhetkeen perustuva todellinen vuosikorko antaa vain arvion vuosikorosta. Tarkempi arvio todellisesta korosta saadaan ottamalla huomioon mm. koronkorko.

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa INFRA2010 KEHITTÄMISOHJELMAN LOPPUSEMINAARI 5.11.2008 Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa SEPPO ROPPONEN, Intopii Oy Sisältö Esiselvityksen tavoitteet ja osallistujat Mitä

Lisätiedot

ZigBee-ohjaus kuorma-autolle

ZigBee-ohjaus kuorma-autolle ZigBee-ohjaus kuorma-autolle Juho Frits Petteri Koivumäki 10. helmikuuta 2010 Tavoitteet Projektityössä on tavoitteena rakentaa langaton ZigBee-ohjausverkko kaukoohjattavalle kuorma-autolle (kts. Kuva

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

ROBOTIIKAN LABORATORIOTYÖ 2 ( )

ROBOTIIKAN LABORATORIOTYÖ 2 ( ) ROBOTIIKAN LABORATORIOTYÖ 2 (2016 17) Toiminta: Robotti odottaa kotipisteessä käynnistystä. Odotusasento opetetaan noin 1.5 metrin korkeudelle lavan keskelle. Robotin tehtävänä on tyhjentää lava. Laatikot

Lisätiedot

Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita!

Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita! Kehittää ohjelmointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavia metakognitioita! eli... Hyvä kaava sanoo enemmän kuin,... tuhat riviä koodia!... sata riviä tekstiä!... kymmenen diagrammia! YLEISTÄ FORMAALEISTA

Lisätiedot

Robottien etäohjelmointi

Robottien etäohjelmointi Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Tuotantoautomaatio Kon-15.4119 Robottien etäohjelmointi Harjoitustyö 21.10.2015 Janica Aula Sakari Ilvesniemi Karri Vehviläinen Ville Paakkunainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

MASIT18 Simuloinnin ja suunnittelun uudet sovellustavat ja liiketoiminta

MASIT18 Simuloinnin ja suunnittelun uudet sovellustavat ja liiketoiminta MASIT18 Simuloinnin ja suunnittelun uudet sovellustavat ja liiketoiminta Projektin tulokset: SISUQ8-menetelmä simulointiprojektien hallintaan ja simuloinnin käyttöönoton tueksi 11 erityyppistä simulointituoteaihioita

Lisätiedot

LAITOSHUOLLON HAASTEET Kestävä kehitys. Toiminnan tehokkuus. Kannattava kasvu. Ihmiset

LAITOSHUOLLON HAASTEET Kestävä kehitys. Toiminnan tehokkuus. Kannattava kasvu. Ihmiset MUUTA KÄSITYKSESI SIIVOUKSESTA Sales Manager Jussi Ruisniemi, Diversey Suomi Oy LAITOSHUOLLON HAASTEET Ihmiset Toiminnan tehokkuus Kannattava kasvu Kestävä kehitys 1 IoT = Internet of Things (=esineiden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Järjestelmää voi käyttää?

Järjestelmää voi käyttää? - NOLLAPISTE KIINNITTIMET - Asetusten vaihto hetkessä TEE FIKSU LIIKE ASETUSAIKOJEN NOPEUTTAMISKSI Mihin Järjestelmää voi käyttää? Joustava kiinnitysjärjestelmä kaikkeen työkappaleen kiinnittämiseen- nollapisteen

Lisätiedot