16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16.9. RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd."

Transkriptio

1 Luento-ohjelma 8.9. Kurssin esittely ja johdanto. Kappaleiden tunnistus ja idenfiointi RFID-tekniikka. Kari Hänninen, Finn-ID Oy. Konenäkö. Harri Ahlroth, Oy Delta-Enteprise Ltd Ohjelmoitavat logiikat ja niiden soveltaminen kappaletavara-automaatiossa I. Ohjelmoitavan logiikan rakenne, toiminta ja ohjelmointi. IEC standardi. Mika Strömman Ohjelmoitavat logiikat ja niiden soveltaminen kappaletavara-automaatiossa II. Automaatio-ohjelmointi. IEC standardi. PC-pohjaiset valvomot. Mika Strömman Tiedonsiirto. Väylät ja lähiverkot. Järjestelmien integrointi. Jukka Peltola Kappaleiden kuljetus ja varastointi. Erilaiset kuljettimet, varastot, ja vihivaunujärjestelmät Automaattivarastot ja niiden ohjausjärjestelmät. Simuloinnin käyttö varastojen mitoituksessa ja ohjauksen suunnittelussa. Ahti Rossi, Pesmel Oy Teollisuusrobotit ja niiden soveltaminen NC-koneet ja FM-järjestelmät. Tuotantosolut. Tuotannonohjaus Elektroniikkatuotannon automaatio. Juha Kemiläinen Automaatiosovelluksen suunnittelu ja projektin läpivienti.yhteenveto. Mika Strömman. 1

2 Luennon sisältö Teollisuusrobotti peruskäsitteitä Robotin ohjausjärjestelmä Robotti osana tuotantosolua Robottien ohjelmointi Robottijärjestelmän suunnittelu Robottijärjestelmän kannattavuus Tilastoja Suomen Robotiikkayhdistys 2

3 Robotti historiaa v tsekkiläisen Karel Capekin näytelmässä (= kone, joka tekee ihmisen työtä, tsekinkielen sanan merkitys on liittynyt alunperin maaorjiin ja työntekoon). Suosittu teema myöhemmin Science Fictionissa, mm. Isaac Asimov on kehitellyt robotti-käsitettä ja robotiikan peruslakeja. Teollisuusrobotit Industrial Robots Ensimmäinen kaupallinen teollisuusrobotti oli Unimation 1960-luvun alussa (Joseph F. Engelberger). Liikkuvat robotit Mobile Robots, Robot Vehicles, etc. Palvelurobotit Service Robots 3

4 Teollisuusrobotin määritelmä IFR:n (International Federation of Robotics) hyväksymä määritelmä: Automaattisesti ohjattu, uudelleenohjelmoitava, monikäyttöinen käsittelylaite, jolla on kolme tai useampia uudelleenohjelmoitavia akseleita (vapausasteita), jotka voidaan sijoittaa kiinteästi paikalleen tai liikkuviksi teollisuuden automaatiosovelluksissa 4

5 Teollisuusrobottien käyttökohteet Kappaleiden lähisiirrot Purku lavoilta tai paleteilta. Lavojen tai palettien täyttö. Kappaleen asettaminen kiinnittimeen tai koneeseen. Kappaleen ottaminen kiinnittimestä tai koneesta. Kappaleiden prosessointi Maalaus Hitsaus Hionta jne. Tuotteiden osa- tai loppukokoonpano Tuotteiden pakkaus 5

6 Kinematiikka Kinemaattinen ketju, liikevarsisto: nivelet ja niitä yhdistävät liikevarret (joints and links). Vapausaste (degree of freedom, dof): kiertoliike, suoraviivainen liike. Robottijärjestelmään lisätään usein robotin (liikevarsiston) ulkoisia vapausasteita esimerkiksi työkappaleen siirtoon tai pyöritykseen. Sama ohjain voi koordinoida kaikkien vapausasteiden liikkeiden suoritusta. Vapausasteen ohjaus: pisteohjaus, servo-ohjaus Suora kinematiikka: robotin tarttujan tai työkalun asema työavaruudessa lasketaan kinemaattisen ketjun eri vapausasteiden asemien ja kinemaattisen ketjun (liikevarsiston) tunnetun geometrian avulla. Käänteinen kinematiikka: Robotin tarttujan tai työkalun asema työavaruudessa on annettu. Tehtävänä on ratkaista vapausasteiden asemat eli kinemaattisen ketjun (liikevarsiston) konfiguraatio. Ratkaisu ei aina ole yksikäsitteinen, jos dof > 3. Erikoispisteet on otettava huomioon ohjelmoinnissa ja ohjauksessa. 6

7 RAKENTEET Yleisempien robottityyppien rakenne-esimerkkejä 1/3 Nimitys pääakselin mukaan Rakenne Kinemaattinen kaavio Työalue Suorakulmainen robotti Sylinterirobotti Lähde: ISO

8 RAKENTEET Portaalirobotti Lähde: Krupp MaK Maschinenbau GmbH 8

9 RAKENTEET Yleisempien robottityyppien rakenne-esimerkkejä 2/3 Nimitys pääakselin mukaan Rakenne Kinemaattinen kaavio Työalue Napakoordinaatistorobotti Scara-robotti Lähde: ISO

10 RAKENTEET SCARA-robotti Scara = Selective Compliance Assembly Robot Arm (tiettyyn suuntaan joustava kokoonpanorobottikäsivarsi) Lähde: Adept Technology Inc 10

11 RAKENTEET Yleisempien robottityyppien rakenne-esimerkkejä 3/3 Nimitys pääakselin mukaan Rakenne Kinemaattinen kaavio Työalue Kiertyvänivelinen robotti Rinnakkaisrakenteinen robotti Lähde: ISO

12 RAKENTEET Kiertyvänivelinen teollisuusrobotti 12

13 RAKENTEET Tyypillinen sivultapäin esitetty robotin työaluekuva 13

14 RAKENTEET Teollisuusrobotti ja tavallisimmat komponentit Lähde: ABB 14

15 Robottien toimilaitteet Pneumaattiset + Nopeatoimisuus, + Edullinen hinta, - Servo-ohjauksien toteuttaminen vaikeaa. Hydrauliset + Käytetään erityisesti suurilla kuormilla (hyvä teho/paino-suhde), - Laitteiden korkea hinta, mm. erillinen hydrauliikkakoneikko, - Hydrauliikkaan liittyvät ympäristöongelmat. Sähköiset + Hydrauliikkaan verrattuna edullisempi hinta ja siisteys, + Sähkökäyttöjen säädettävyys on hyvä, servo-ohjaukset ovat helposti toteutettavissa. 15

16 Robottien anturointi Sisäinen anturointi nivelten paikan ja nopeuden mittaukseen Nopeusanturina esim: - takogeneraattori - optinen enkooderi (inkrementaalinen) Paikka-anturina esim: - optinen enkooderi - resolveri tai synkro - potentiometri Ulkoinen anturointi työkohteen ja ympäristön havaitsemiseen Suuri joukko erilaisia mahdollisia antureita riippuen työtehtävän ja työympäristön asettamista vaatimuksista mm. erilaiset kosketus- ja voimaanturit, lähestymisanturit, (hitsauksen) railonseuranta-anturit, konenäköön perustuvat anturit yms. 16

17 PAIKOITUS JA RATAOHJAUS Liikeohjauksen suoritus Yhden nivelen paikkasäätö: 17

18 Tuote-esimerkki ulkoisen anturin liittämisestä robotin ohjausjärjestelmään (hitsauksen railonseuranta, ABB WeldGuide) PC:ssä olevaa ohjelmistoa käytetään hitsaustehtävän opetuksessa ja ohjelmoinnissa robotille (WeldGuide Operating Manual, ABB, 2006). 18

19 Robotin tarkkuus Tavoitepiste x,y,z robotin sovellusohjelmassa. Robotin ohjausjärjestelmä ohjaa robotin tavoitepisteeseen. Suoritetaan useita toistoja. Asemointitarkkuus = maksimipoikkeama tavoitepisteestä. Toistotarkkuus = suurin havaittu poikkeama kahden eri toiston välillä. Toistotarkkuus < Asemointitarkkuus (Toistotarkkuus on parempi) Tarkkuudet eivät ole vakioita, vaan ne riippuvat mm: kuormasta, työavaruuden alueesta, liikenopeudesta, jos kysymyksessä on ajaminen (rata)pisteen kautta. 19

20 Robotin tarkkuus kirjoittava teollisuusrobotti (lähde: wikimedia) An industrial robot, which writes down the bible on rolls of paper. The machine draws the calligraphic lines with high precision. Like a monk in the scriptorium it creates step by step the text. 20

21 ROBOTTIEN OHJAUS JA SÄÄTÖ Ohjausjärjestelmän tavallinen koostumus Keskusyksikkö Massamuisti ohjelmien (toiminta-sekvenssien) tallennusta varten Käsiohjain (liitäntä) operointia, ohjelmointia varten Liitännät ulkoisia tietokoneita varten Nivelkohtaiset servotoimilaitteet Teholähteet, jotka muuttavat sähkönsyötön järjestelmälle ja laitteille sopivaksi 21

22 ROBOTTIEN OHJAUS JA SÄÄTÖ Ohjausjärjestelmän piirteitä ja toimintoja Ohjelmien tulkinta liikekäskyiksi Toimilaitteiden takaisinkytketty ohjaus (servo-ohjaus) Toimintaympäristön havainnointi antureiden avulla Muualla tehdyn ohjelman ymmärtäminen Robotin sisäisen toiminnan tarkkailu eli itsediagnostiikka 22

23 ROBOTTIOHJAUKSEN TEHTÄVÄT 1/2 Liikeohjauksen tehtävät: Toimilaitteiden ohjaaminen paikka-ohjearvoon myös haluttu liiketila säilyttäen (servotehtävä) Liikkeet ohjelmien ajon, ohjelmoinnin ja opetuksen aikana Ohjelmointiin ja opetukseen liittyvät tehtävät: Liikeratojen muodostaminen käsiohjaimen avulla (tai muualla luotujen robottiohjelmien hyväksyminen) Liikkeiden yksinkertainen hidastaminen robottiohjelmistojen testausvaiheessa Loogisten rakenteiden muodostaminen robottiohjelmaan sekä aistimien vaikutuksen huomioon ottaminen Ohjelmien muuttaminen eli editointi Ohjelmien talletus ja lataaminen 23

24 ROBOTTIOHJAUKSEN TEHTÄVÄT 2/2 Ohjelmien toisto ja liikkeiden suoritus: Robottiohjelmien tulkinta tavallisesti käskyrivi kerrallaan Liikkeiden lisäksi aistimien (ympäristön) vaikutus liikeratoihin ja vaiheiden suoritusjärjestykseen Turvallisuustoimintojen toteuttaminan: Hätäpysäytys ja väärien liikkeiden estäminen Diagnostiikka huoltoa varten Robotin toiminnan alustaminen esimerkiksi sähköhäiriön jälkeen Testaus Apuna huoltotehtävissä ja käyttöönotossa: Osittainen robotin toiminta huoltotehtäviä varten - esimerkiksi jarrut on saatava auki käsivarren liikuttamiseksi moottoreita käyttämättä 24

25 Robotti osana tuotantosolua Seuraavassa on esimerkinomaisesti luonnehdittu: soluohjauksen erilaiset toiminnot soluohjaukseen liittyviä erilaisia laitteita ja järjestelmiä tiedonsiirtotapoja eri laitteiden ja järjestelmien välillä soluohjauksen ja robotin välistä tyypillistä tiedonvaihtoa kolme esimerkkiä tuotantosoluista tai järjestelmistä, joissa robotti on yhtenä laitteena 25

26 SOLUOHJAUKSET Soluohjauksen sisältämiä toimintoja Solun tilan ylläpito ja näyttö sekä ohjauksen perustoiminnot (käyntiin, seis, kuittaus, käsiohjaus) Kirjanpito järjestelmän puskureissa tai varastossa olevista tuotteista Tuotanto-ohjelman mukainen töiden valinta, ohjaus ja töiden valvonta Tuote- tai työkohtaisten käsittelytietojen ylläpito ja välitys laitteille (parametrinen ohjaus) Robottiohjelmien ylläpito ja välitys laitteille (massamuistiohjelmistot) Testitulosten talletus Tapahtumahistorian keruu ja tilastointi Vikatilannetuki ja selitykset käyttäjille Jäljitettävyyskirjanpito 26

27 SOLUOHJAUKSET Tyypillisiä soluohjaukseen liittyviä laitteita Robotin ohjaimet Ohjelmoitavat logiikat Viivakoodin luku- ja tulostuslaitteet Saattomuistien luku- ja kirjoituslaitteet Tuotannon ohjauksen tietokonelaitteet Muut tietokonelaitteet (esim. näkö-järjestelmät, vihivaunujärjestelmät) 27

28 SOLUOHJAUKSET Tiedonvaihtotapoja järjestelmien välillä jaetut tiedostot jaettuihin tiedostoihin perustuvat yhteiset tietokannat jaettu kyselypohjainen tietokanta (SQL-kannat) sanomien lähetys tai sarjamuotoiset verkkoyhteydet (esim. socket-yhteydet) oliorajapinnat (esim. RPC tai DCOM) 28

29 SOLUOHJAUKSET Soluohjauksen tyypillisiä komentoja robotille Numerorekisterin tai muuttujan luku ja kirjoitus Paikkarekisterin luku ja kirjoitus Analogiasignaalien luku ja kirjoitus Robottiohjelman lataus robotin muistiin Robottiohjelman käynnistys ja pysäytys Robotin virheilmoitusten havainnointi 29

30 SOLUOHJAUKSET Pakkauslinja 30

31 SOLUOHJAUKSET Lähettämövarasto 31

32 SOLUOHJAUKSET Soluohjauksen päänäyttö 32

33 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Ohjelmoinnin tärkeimmät tehtävät Laaditaan toimintajärjestys ja logiikka robottikäsivarren liikkeille sovelluksessa tarvittavien työkalun liikkeiden toteuttamiseksi Tahdistetaan käsivarren liikkeet ympäristön signaaleihin (muut laitteet) tai välitetään muihin laitteisiin tarvittavia tietoja Määritellään robotin toiminta virhetilanteissa 33

34 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Johdattamalla ohjelmoinnin vaikeudet Muuttamisen hankaluus; yleensä ohjelma täytyy ohjelmoida alusta lähtien uudestaan, kun siihen halutaan muutos Magneettinauhoja oli hankala arkistoida ja käsitellä nyt puolijohdemuistien ja kovalevyjen aikana ongelma olisi paljon helpompi Ohjelmista on vaikea saada aivan tarkkoja 34

35 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Opettamalla ohjelmointi Liikeratojen määrityksen nopeuttaminen Kirjoittamalla uutta robottiohjelmaa päätteen avulla, kun käsivarsi suorittaa toista ohjelmaa Käyttämällä runsaasti suhteellisia asemia, jotka lasketaan muutamista käsivarrella opetetuista asemista Kirjoittamalla ohjelmat tekstitiedostoina erillisessä toimistotietokoneessa mahdollisimman valmiiksi ja siirtämällä ne robotin ohjausjärjestelmään 35

36 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Opettamalla ohjelmointi Esimerkki VAL -ohjelmointikielestä Käsky APPRO haku- -asema, SPEED 30.0 MOVES hakuasema CLOSEI Merkitys 10 cm päähän hakuasemasta oikeaan asentoon nivelinterpolaatiolla seuraava liike 30 mm/s nopeudella suoraviivaisesti hakuasemaan työkalu suljetaan välittömästi 36

37 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Opettamalla ohjelmointi Tyypillisen teollisuusrobotin peruskäskykanta Liiketavan valinta eli lineaarinen, ympyrä- tai nivelinterpolaatio Liikekäsky Liikekäsky suhteellisesti muunnettuun pisteeseen, mutta parametrina annetun aseman asennossa Liikeradan siirto kolmessa ulottuvuudessa Tehtäväkoordinaatiston siirto kuudessa vapausasteessa Etsintäliike eli pysähtyminen ulkoisen anturin tilan muuttuessa odotetusti Liikenopeuden ohjaus ulkoisella anturilla Ulkoisten antureiden avulla laskettujen korjausliikkeiden lisäys nimelliseen liikerataan Työkalukoordinaatistoliikkeet Lavaus säännöllisessä muodossa tai lavan purkaus vastaavasti Ehto, toisto- ja silmukkarakenteet Binäärisignaalien luku ja kirjoitus Analogisten signaaleiden luku ja kirjoitus 37

38 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Opettamalla ohjelmointi Ulkoisiin järjestelmiin liittyviä käskyjä Kuljettimella liikkuvan kappaleen seuraaminen pulssianturin avulla eli robotin liikkeiden kytkeminen kuljettimen liikkeeseen Näköjärjestelmän hyväksikäyttö kappaleen poimimisessa Liikeratojen korjausmahdollisuudet ulkoisten antureiden avulla pyritään yleiseen aistinliitäntään ja palvelemaan aistimien tarpeita yhteisillä robotin liikkeisiin vaikuttavilla funktioilla Kaarihitsauslaitteen ohjaus ja vaaputuksen avulla toteutettu railonseuranta Pistehitsausprosessin ohjaus 38

39 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen etäohjelmointi Robottien mallipohjainen ohjelmointi (off-line) tarkoittaa robotin ohjelmointia ilman tuotantorobottia, tuotannon ulkopuolisessa tietokoneessa käyttäen 3D graafista käyttöliittymää ja robotin ja sen oheislaitteiden simulointimalleja sekä hyödyntäen valmistettavan tuotteen suunnittelun 3D-muototietoa. 39

40 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen etäohjelmointi, etäohjelmointityöasema Lähde: Orion yhtymä Oyj Normet 40

41 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, käyttöliittymä 41

42 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen etäohjelmointi, ohjelma siirretty robotille Lähde: Orion yhtymä Oyj Normet 42

43 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi hyödyntää tuotteen 3D muototietoa Lähde: Orion yhtymä Oyj Normet 43

44 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjaisen ohjelmoinnin soveltuvuus Mallipohjainen ohjelmointi sopii kun Tuotanto on asiakasohjautuvaa Pienet tuotantosarjat Tuotteiden elinkaaret ovat lyhyet Valmistusprosessi edellyttää robotilta suurta määrää paikoitus (opetus) pisteitä, kuten hitsaus, leikkaus, jäysteytys, kiillotus, hionta, maalaus, pinnoitus, työstö jne. Robotteja ei voi ohjelmoida tuotannossa esimerkiksi turvallisuusriskin takia: valimot, ampumatarvike-teollisuus, ydinvoimalaitokset jne. Tuotesuunnittelu käyttää 3D CAD -järjestelmiä oheislaitteiden sijoitteluun 44

45 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, suunnittelun työkaluja Suunnittelua varten on mallipohjaisissa etäohjelmointiohjelmistoissa 3D CAD -moduuli Kinemaattisten mekanismien suunnittelumoduuli Robotti- ja oheislaitekirjastot Layout-moduuli robottien ja oheislaitteiden sijoitteluun 45

46 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, robottikirjastot Yleisimmät robottimallit ja postprosessorit on kirjastoitu 46

47 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, oheislaitekirjasto Robotin tarttuja ja työkalukirjasto: pistehitsauspihdit. Hitsauspihdin malli sisältää sen toiminnan kannalta oleelliset parametrit. 47

48 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjaisen ohjelmoinnin päätyövaiheet Uuden tuotemallin sisäänluku etäohjelmointijärjestelmään ja tuotemallin sijoitus simulointisoluun Yleiskielinen tai robottimerkkikohtainen ohjelmointi - Paikoituspisteiden generointi - Ohjelmakäskyjen kirjoitus sisältäen paikoitus-, ehto-, I/O- ja muut käskyt (mm. hitsauskäskyt) Ohjelmien verifiointi (tarkastus) simuloimalla Ohjelman käännös (jos yleiskielinen) merkkikohtaiselle kielelle Valmiin ohjelman siirto tuotantoon 48

49 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, ohjelmien verifiointi eli simulointi 49

50 ROBOTTIEN OHJELMOINTI Mallipohjainen ohjelmointi, törmäystarkastelu 50

51 ESISUUNNITTELU JA SUUNNITTELU Robottijärjestelmän alkusuunnittelu, lähtötilanteen analysointi Kappaleiden tila Kappaleiden siirrot Oheislaitteiden sijoittelu Työvaiheiden looginen eteneminen Liittymät muuhun tuotantoympäristöön Miehitys Ympäristöolosuhteet 51

52 ESISUUNNITTELU JA SUUNNITTELU Robottijärjestelmän alkusuunnittelu, oheislaitteiden ja robotin käytön suunnittelu Sopivien käsittely- ja syöttölaitteiden suunnittelu (tarttujat, kiinnittimet, paletit, kuljetusalustat ym.) Joustava ja varma kiinnitintekniikka Layoutin tarkentaminen Tuotanto- ja oheislaitteiden suunnittelu (työstöyksiköt,kuljetinradat) Turvajärjestelmä Kunnossapito ja huolto Laitteiden yhteensopivuus Virta- / jännitevaihtelujen eliminointi 52

53 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUS Robottijärjestelmän investointikustannuksia Suunnittelukustannukset Järjestelmän hankintakustannus Asennus- ja käyttöönottokustannukset Työvälineiden ja oheislaitteiden hankintakustannukset Muut kustannukset 53

54 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUS Robottiprojektin kustannusrakenne Toimitus HARDWARE 50% mekaniikka ja laitteisto SOFTWARE 30% suunnittelu, ohjelmointi ja asennus Asiakas 5% koulutus 5% projektinjohto 10% käyttöönotto 54

55 Kommentit edelliseen arvioon Arvio on otettu vuonna 1999 julkaistusta Robotiikkayhdistyksen koulutusmateriaalista. Tuosta ajankohdasta tähän päivään teollisuusrobottien yksikköhinnat ovat suhteellisesti ja absoluuttisestikin laskeneet, joten mekaniikan ja laitteiston suhteellinen osuus investoinnin kustannuksista on pienentynyt. 55

56 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUS Robottijärjestelmän käyttökustannuksia Välittömät palkkakustannukset Välilliset palkkakustannukset Energia-, aine- ja tarvikekustannukset Koulutuskustannukset Huolto- ja kunnossapitokustannukset 56

57 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUS Robottijärjestelmän säästöt Materiaalikustannukset pienenevät Materiaalien käsittelykustannukset pienenevät Palkkakustannukset pienenevät Keskeneräisen tuotanto vähenee Vältetään virheelliset kappaleet ja niiden korjaaminen Laitteistojen käyttöaste paranee Tilan tarve vähenee Valmisvarasto pienenee 57

58 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN TEHOKAS KÄYTTÖ Käyttöönoton jälkeen huomioitavia asioita Puhdistus ja huoltotoimet Määräaikaishuollot Uusien ohjelmien ohjelmointi Jatkuva seuranta Häiriö- ja poikkeamaraportointi Häiriöiden analysointi Kehitys- ja koulutussuunnitelmat Kehitystoimenpiteet 58

59 Esimerkki kannattavuuden arvioinnista Numeerisen työstökoneen kappaleenkäsittelyn robotisointi (toistuva sarjatuotanto) Tilanne kone on 2-vuorokäytössä, sarjakoko on 100 kpl keskimääräinen kappaleaika koneella on 6 min sarjan läpimenoaika 1,2 * 100 * 6 / 60 = 12 tuntia (kerroin 1,2: elpyminen + muut apuajat) asetuksia 1 / päivä (1 tunti) vuorokautiset käyttötunnit ,2 * 100 * 6 / 60 = 13 tuntia Investointi robotti oheislaitteineen mk koulutus layout ym käyttöönotto 10 päivää * 13 * Yhteensä mk 59

60 Esimerkki kannattavuuden arvioinnista Säästöt läpimenoaika 100 * 6 / 60 = 10 tuntia (ei elpymistaukoja) asetuksia 2 / päivä vuorokautiset käyttötunnit ,8 * 8 = 20,4 tuntia (80 % yötunneista miehittämättöminä) lisääntynyt kapasiteetti 20,4 13 = 7,4 tuntia / vrk em. kapasiteetin hankinta yrityksen ulkopuolelta 200 mk / tunti säästö vuositasolla 210 * 7,4 * 200 = mk käyttäjä vapautuu muihin työtehtäviin 8 tuntia / päivä säästö vuositasolla 210 * 8 * 80 = mk investoinnista koituva vuosisäästö yhteensä = mk Takaisinmaksuaika / = 2,3 vuotta Taloudellinen pitoaika 8 vuotta investoinnin sisäinen korko > 40 % 60

61 Kommentit edelliseen laskelmaan Laskelma on otettu vuonna 1999 julkaistusta Robotiikkayhdistyksen koulutusmateriaalista (laskelma oli tehty markoissa). Tuosta ajankohdasta tähän päivään teollisuusrobottien yksikköhinnat ovat suhteellisesti ja absoluuttisestikin laskeneet, joten robotti-investoinnit ovat tulleet entistä paremmin kannattaviksi. 61

62 Teollisuusrobottien hintakehitys (lähde: IFR World Robotics 2006) 62

63 SOVELLUSESIMERKKEJÄ Robotisoitu särmäyskone 63

64 SOVELLUSESIMERKKEJÄ TIG-hitsausasema 64

65 SOVELLUSESIMERKKEJÄ Robottilavausasema 65

66 LIIKKUVAT ROBOTIT JA NIIDEN TEKNOLOGIA Liikkuvien robottien sovellusalueita Kuljetukset Rakentaminen Palontorjunta- ja pelastustehtävät Kaivokset Maa- ja metsätalous Vedenalaiset tehtävät Vartiointi Siivous Satelliittien kokoonpano- ja huoltotehtävät 66

67 PALVELUROBOTIIKKA Esimerkki. Hako-Werke Acromatic 750, autonominen siivousrobotti 67

68 Uusia käyttötapoja robotiikalle: vuorovaikutteinen robotiikka Vuorovaikutteisen robotiikan turvallisuus uusi kirja Suomen Robotiikkayhdistyksen julkaisusarjassa Tieteiskirjallisuuden ja -elokuvien esittämien visioiden pohjalta odotamme robotista kumppania etenkin toistuviin ja raskaisiin töihin. Tämä visio tulevaisuuden robotista on toteutumassa, kun monia tarvittavia tekniikoita on tulossa lähivuosina markkinoille. Keskeinen vuorovaikutteiseen robotiikkaan liittyvä puute on ollut yhteistyön turvallisuus. Robotin ja ihmisen tuloksekas työskentely yhteistyökumppaneina on ollut turvallisuuden näkökulmasta vain harvoin mahdollista. Ihmiset ja robotit on vielä pääsääntöisesti pitänyt erottaa toisistaan kömpelöillä aidoilla ja turvalaitteilla. Tulossa olevat turvaohjaimet, robotin voiman tarkka hallinta ja monet uudet anturitekniikat antavat lupauksia uusista ihmisen ja robotin yhteistyön mahdollisuuksista. Insinöörikunnan haasteena on löytää uusia sovelluskohteita, joissa vuorovaikutteisen robotiikan mahdollisuudet voidaan tehokkaasti hyödyntää. Tämä kirja kertoo vuorovaikutteisen robotiikan, ihmisen ja robotin yhteistyön sekä turvatekniikan toteutuskeinoista ja kehityksestä teollisessa mpäristössämme. Uusimmat alan turvastandardit ja niiden sovellukset on käsitelty kirjassa esimerkkien avulla. Kirjan ovat kirjoittaneet VTT:n ja TTY:n robotti- ja turvallisuustekniikan asiantuntijat turvajärjestelmien voima (http://www.roboyhd.fi/) 68

69 Uusia robotiikkasovelluksia on viime vuosina otettu käyttöön mm. lääketieteessä 69

70 Robottien soveltaminen tilastojen valossa Perinteisten teollisuusrobottien soveltamista eri teollisuuden aloille on tilastoitu IFR:n (International Federation of Robotics) toimesta maakohtaisesti. Suomessa Robotiikkayhdistys on kerännyt vastaavia tietoja kotimaan osalta. IFR on tilastoinut myös palvelurobottien sovellusten kehittymistä 70

71 Uudet robotti-installaatiot vuosittain (lähde: IFR World Robotics 2010) (Pystyakselin luvut ovat tuhansia kappaleita vuoden 2009 myynti oli noin robottia) 71

72 Uusien installaatioiden jakautuminen eri teollisuusaloille (lähde: IFR World Robotics 2010) 72

73 Ammattikäyttöön tarkoitettujen palvelurobottien sovelluskohteet (lähde: IFR World Robotics 2010) 73

74 Henkilökohtaiset palvelurobotit (lähde: IFR World Robotics 2010) 74

75 Teollisuusrobottien lukumäärät maailmanlaajuisesti (lähde: IFR World Robotics 2009) Huom! Japanin luvut eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia, johtuen siellä käytetystä väljemmästä robotin määritelmästä. 75

76 Suomeen asennettujen teollisuusrobottien lukumäärän kehitys vuosina Huom! korjattu luku 2007 on 358 ja arvio vuodelle 2008 on

77 Suomen teollisuusrobotit toimialoittain 77

78 Suomen teollisuusrobotit sovellusaloittain 78

79 Uudet robotti-installaatiot Suomessa vuosina 2008 ja 2009 Suomen Robotiikkayhdistyksen keräämien tilastojen mukaan luvut olivat: 2008: 331 kpl 2009: 276 kpl 79

80 Suomen Robotiikkayhdistyksen Drinkkirobotti Robotiikkayhdistys vuokraa Drinkkirobottia erilaisiin tilaisuuksiin. Ks. yhdistyksen verkkosivut 80

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS MASINA loppuseminaari 14.5.2008 Tampere talo Timo Malm VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS PUOLIAUTOMAATIORATKAISUT IHMINEN KONE JÄRJESTELMISSÄ (PATRA) Kesto: 5/2006 12/2007 Resurssit: n. 39 htkk;

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus

Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Robottien etäohjelmointiprojektin toteutus Moduuli 4: Hitsausprosessit ja hitsausrobotin ohjelmointi Robottihitsauksen tuottavuus ja tehokas käyttö Heikki Aalto ja Ari Lylynoja Esitelmän sisältö Mikä on

Lisätiedot

ROBOTIIKKA. M.Billing 2015

ROBOTIIKKA. M.Billing 2015 ROBOTIIKKA M.Billing 2015 ROBOTIT Mikä on robotti Minkälaisia robotteja on käytössä Minkälaisissa asioissa robotteja hyödynnetään. Kaikki robotit hyödyntävät automaatiota monipuolisesti ja ovat osa automaatiota.

Lisätiedot

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI 2.12. TIMO SUVELA KUKA OLEN? Timo Suvela lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka (timo.suvela@samk.fi, 044-7103275) Nykyisyys SAMK:iin

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus NWE 2014 Satelliittiseminaari 4.11.2014 Jyrki Latokartano TTY Kone- ja Tuotantotekniikan laitos Suomen Robotiikkayhdistys ry Robottiturvallisuus? Kohti ihmisen ja

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

We move everything. Tekniikan Trendit 2016

We move everything. Tekniikan Trendit 2016 We move everything 1 Monta teknologiaa. Yksi ratkaisu. 2 Hydrauliikka Koneikot Pumput Perusventtiilit Säätöventtiilit Venttiiliryhmät Venttiiliohjaimet Akseliohjaimet Sylinterit Nopeakäyntiset moottorit

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä

Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä Teemu Rantala, ABB Oy, Robotics YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä 3.11.2016 YuMi - Robotti ja ihminen yhdessä Digitalisaatio ja robotiikka teollisuudessa ABB Oy, Robotics YuMi-yhteistyörobotti Sovelluskohteita

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan. Luento 11 Esimerkki automaation soveltamisesta

ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan. Luento 11 Esimerkki automaation soveltamisesta ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet Luento 11 Esimerkki automaation soveltamisesta Tämän luennon aihe Esimerkki automaation soveltamisesta käytännössä: WorkPartner-palvelurobotti WorkPartner

Lisätiedot

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku Tuotetietoa Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku EWIKONin sähköinen neulasulkutekniikka EWIKONin sähkökäytöillä varustetut neulasulkujärjestelmät älykkäine ohjauksineen

Lisätiedot

Mekanismisynteesi. Kari Tammi, Tommi Lintilä (Janne Ojalan kalvojen pohjalta)

Mekanismisynteesi. Kari Tammi, Tommi Lintilä (Janne Ojalan kalvojen pohjalta) Mekanismisynteesi Kari Tammi, Tommi Lintilä (Janne Ojalan kalvojen pohjalta) 1 Sisältö Synteesin ja analyysin erot Mekanismisynteesin vaiheita Mekanismin konseptisuunnittelu Tietokoneavusteinen mitoitus

Lisätiedot

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke Tuotannon simulointi Teknologiademot on the road -hanke Simulointi Seamkissa Tuotannon simulointia on tarjottu palvelutoimintana yrityksille 90-luvun puolivälistä lähtien. Toteutettuja yritysprojekteja

Lisätiedot

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Rexroth tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja suunnitteluun, tuote- ja teknologiavalintaan, mitoitukseen,

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilun yhteistyöpäivä19.5.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi HYVINVOINTITEKNOLOGIA

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa INFRA2010 KEHITTÄMISOHJELMAN LOPPUSEMINAARI 5.11.2008 Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa SEPPO ROPPONEN, Intopii Oy Sisältö Esiselvityksen tavoitteet ja osallistujat Mitä

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Testiautomaatio tietovarastossa Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Sisältö 2 Testaus kiinteänä osana DW-toteutusta Regressiotestauksen merkitys Robot Framework Automatisoitu DW:n regressiotestaus:

Lisätiedot

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä

WGS - Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmä B:01 WGS Quick-Lock-pikavaihtojärjestelmän etuja WGS Quick-Lock-järjestelmä koostuu kahdesta osasta. Yksi osa (WGS QLRD) asennetaan robottiin ja toiseen osaan (WGS-QLGD) rakennat tarttujasi. Tarttujan

Lisätiedot

www.kastowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän.

www.kastowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän. Uusi KASTOwin Mestariteos sarjatuotantona www.astowin.com Sahaus. Varastointi. Ja enemmän. Enemmän uin ainutlaatuinen: Uusi KASTOwin. Kannattavan automaattisahausen asi täreintä teijää ovat: suuri leuuteho

Lisätiedot

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Hydromekaniikan Piirrosmerkit Johdanto erusteet Päivän teemat Mitä se hydrauliikka oikein on? Missä ja miksi sitä käytetään? Paine, mitä ja miksi? Onko aineesta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Yhteistyörobotiikan tutkimus MoRo-hankkeen aloitusseminaari Ilari Marstio

Yhteistyörobotiikan tutkimus MoRo-hankkeen aloitusseminaari Ilari Marstio TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Yhteistyörobotiikan tutkimus MoRo-hankkeen aloitusseminaari 26.10.2016 Ilari Marstio Yhteistyörobotiikka Miksi nyt? Perinteinen automaatio ei vastaa nykytuotannon tarpeisiin

Lisätiedot

Perustietoa yrityksestä

Perustietoa yrityksestä 1 Perustietoa yrityksestä Perustettu 1996 nimellä Koneistus Kailan Oy Perheyritys Liikevaihto 2015 5,6Meur Henkilöstöä tällä hetkellä 64 Tuotteet Erilaiset sorvaus- ja jyrsintäkappaleet Hydrauliikkalohkot

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys 6.10.2005 Gilbert Appelgren 1 Esityksen pääkohdat Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Kari Eloranta 2016 Jyväskylän Lyseon lukio 11. tammikuuta 2016 Kokeen rakenne Fysiikan kokeessa on 13 tehtävää, joista vastataan kahdeksaan. Tehtävät 12 ja 13 ovat

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

FMT aineenkoetuslaitteet

FMT aineenkoetuslaitteet FMT aineenkoetuslaitteet PC-ohjatut testaussylinterijärjestelmät MATERTEST OY PC-ohjatut servohydrauliset testaussylinterijärjestelmät 1-5000 kn Käyttösovellutukset Testaussylintereitä käytetään säätöä

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Koneinvestoinnit Antti Vilenius 23.10.2009

Koneinvestoinnit Antti Vilenius 23.10.2009 1 Koneinvestoinnit Antti Vilenius 23.10.2009 2 Luennon kulku Lyhyt yritysesittely SEW Industrial Gears Oy SEW yleisesti Hammaspyörän / -akselin valmistusprosessi yksinkertaistetusti Teoriaosuus Hankintaprosessi

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Hitsauksen kevytmekanisoinnilla voidaan saavuttaa melko pienin kustannuksin monia etuja. Suurimmat hyödyt voidaan jaotella seuraavasti:

Hitsauksen kevytmekanisoinnilla voidaan saavuttaa melko pienin kustannuksin monia etuja. Suurimmat hyödyt voidaan jaotella seuraavasti: HITSAUKSEN KEVYTMEKANISOINNILLA TEHOA TUOTANTOON! Hitsauksen mekanisointi yleistyy voimakkaasti teollisuudessa niin Suomessa kuin muualla maailmassakin. Hitsaavassa teollisuudessa hitsauksen mekanisoinnilla,

Lisätiedot

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

LaserQC mittauksia laserin nopeudella

LaserQC mittauksia laserin nopeudella LaserQC mittauksia laserin nopeudella 1/6 prosessi LaserQ mittaustulokset 20 sekunnissa! 2D-aihioiden mittojen manuaalinen tarkastus ja muistiinmerkintä on aikaa vievä prosessi. Lisäksi virheiden mahdollisuus

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO:

JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO: JYRSIN OH6MP 1 JYRSIN SISÄLLYSLUETTELO: -Mikä jyrsin? -Tekniset tiedot. -Asetukset. -Tiedostomuodot: --Jyrsimen JYR-muoto. --Muunnos-ohjelmat. --PCX-tiedosto. --DXF-tiedosto. --PIC-tiedosto. --JYRVIRI-ohjelma.

Lisätiedot

AU Automaatiotekniikka. Toimilohko FB

AU Automaatiotekniikka. Toimilohko FB AU080401 Automaatiotekniikka Toimilohko FB Tarkoitus Dokumentissa kuvataan, mikä on toimilohko (FB) miten toimilohko muodostetaan ja miten sitä sovelletaan S7 ohjelmointiympäristössä (STEP7) mitä etua

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite 5 00 kg ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite Jokaiselle oikea työskentelykorkeus ei turhaa kumartelua tai kurottamista. Portaaton nostonopeus

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 fi-fi Julkaisutiedot Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 Versio 2.27 korvaa Scania Diagnos & Programmer 3 -version 2.26 ja tukee P-, G-, R- ja T-sarjan ajoneuvojen, F-, K- ja N-sarjan ajoneuvojen

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Kamera ohjelmoidaan ensin tunnistamaan kortit ja lähettämään tieto sarjaliikenneporttiin Data-linkin avulla.

Kamera ohjelmoidaan ensin tunnistamaan kortit ja lähettämään tieto sarjaliikenneporttiin Data-linkin avulla. Ohjausjärjestelmien jatkokurssi kevät 2006 Laboraatiot 7-12 Laboraatio 7. Konenäkö robotiikassa Konenäkökamera liitetään robottiohjaimeen. Järjestelmä ohjelmoidaan niin, että robotti lajittelee kappaleita

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut

Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Kalasataman keskijänniteverkon automaatioratkaisut Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 18.10.2012 Markku Hyvärinen Kalasatamaprojekti Helsingin Energian, Helen Sähköverkon, Fingridin, ABB:n ja Mitoxin

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja

Lisätiedot

Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa tekstin perustyylejä Digitalisaatio ja Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 18.11.2015 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Absent Oy Muokkaa tekstin perustyylejä

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

Robotiikka, (Konenäkö), Mobiili robotiikka. Teknologiademot on the Road

Robotiikka, (Konenäkö), Mobiili robotiikka. Teknologiademot on the Road Robotiikka, (Konenäkö), Mobiili robotiikka Teknologiademot on the Road 29.11.2016 Robottityypit ja mekaaninen rakenne J. Pakkanen 2015, T. Koukkari 2016 Standardin SFS-EN ISO 10218-1 mukaan robotti on:

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(10) NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu A7 TIG Orbital System 150

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Electric power steering

Electric power steering AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Electric power steering Ohjausmoottorin jäähdytys ja ylikuumenemisen esto Väliraportti 15.10.2014 Työn ohjaaja: Ville Matikainen Tekijät: Samppa

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut Access Käyttöturva Rahoitus Assistant VRSnet Paikkatieto GIS-mobiilipalvelut Mittaustiedon hallinta Trimble Access Tuo maasto ja toimisto lähemmäksi toisiaan Trimble Access Joustava tiedon jakaminen Toimistosta

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne

Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne HAAGA-HELIA Heti-09 1 (6) Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne Tietovarastotekniikan kehittyminen... 2 Tiedostopohjaiset ratkaisut... 2 Tiedoston palvelut... 3 Tiedostopohjaisten

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET

Verkkodatalehti. FLOWSIC150 Carflow TILAVUUSVIRTAUKSEN MITTALAITTEET Verkkodatalehti FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tilaustiedot Tyyppi FLOWSIC150 Carflow Tuotenumero Pyynnöstä Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla

Lisätiedot