Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)"

Transkriptio

1 Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet 1050 Liikearvo 1060 Konserniliikearvo 1070 Muut pitkävaikutteiset menot 1090 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1120 Rakennukset ja rakennelmat 1160 Koneet ja kalusto alv 24% 1164 Koneet ja kalusto 1300 Muut aineelliset hyödykkeet 1380 Ennakkomaksut ja keskeneräiset Sijoitukset 1400 Osuudet saman konsernin yrityk 1410 Saamiset saman konsernin yrity 1420 Osuudet omistusyhteysyrityksis 1430 Saamiset omistusyhteysyrityksi 1440 Muut osakkeet ja osuudet; sijo 1470 Muut saamiset; sijoitukset 1490 Omat osakkeet; sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 1500 Aineet ja tarvikkeet 1510 Keskeneräiset tuotteet 1520 Valmiit tuotteet 1530 Tavarat 1540 Muu vaihto-omaisuus 1550 Ennakkomaksut Myyntisaamiset pitkäaikaiset 1600 Myyntisaamiset; pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset 1630 Saamiset saman konsernin yrity 1640 Saamiset omistusyhteysyrityksi 1650 Lainasaamiset; pitkäaikaiset 1660 Muut saamiset; pitkäaikaiset 1670 Maksamattomat osakkeet/osuudet 1680 Siirtosaamiset; pitkäaikaiset 1690 Laskennalliset verosaamiset; p Myyntisaamiset lyhytaikaiset 1700 Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset 1730 Saamiset saman konsernin yrity 1740 Saamiset omistusyhteysyrityksi 1750 Lainasaamiset 1760 Muut saamiset 1780 Maksamattomat osakkeet/osuudet

2 Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) 1800 Siirtosaamiset 1850 Laskennalliset verosaamiset Rahoitusarvopaperit 1860 Osuudet saman konsernin yrityk 1870 Omat osakkeet; rahoitusarvopap 1880 Muut osakkeet ja osuudet; raho 1890 Muut rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 1900 Rahat/käteisvarat 1910 Pankkisaamiset 1990 Rahansiirrot ja täsmäytykset V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma 2000 Osakepääoma 2010 Osakeanti Ylikurssirahasto 2020 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto 2030 Arvonkorotusrahasto (oy) Omien osakkeiden rahasto 2040 Omien osakkeiden rahasto Vararahasto 2050 Vararahasto (oy) Yhtiöjärjestyksen muk. rahstot 2060 Yhtiöjärjestyksen mukainen rah Muut rahastot 2070 Muut rahastot (oy) Ed. tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Pääomalaina 2380 Pääomalaina Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätössiirtojen kertymä 2400 Poistoero 2450 Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Pakolliset varaukset 2500 Eläkevaraukset 2530 Verovaraukset 2550 Muut pakolliset varaukset 2590 Konsernireservi Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2600 Joukkovelkakirjalainat; pitkäa 2610 Vaihtovelkakirjalainat; pitkäa 2620 Lainat rahoituslaitoksilta; p

3 Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) 2650 Eläkelainat; pitkäaikaiset Saadut ennakkomaksut 2660 Saadut ennakot; pitkäaikaiset Ostovelat 2670 Ostovelat; pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset velat 2690 Rahoitusvekselit; pitkäaikaise 2700 Velat saman konsernin yrityksi 2710 Velat omistusyhteysyrityksille 2720 Muut velat; pitkäaikaiset 2750 Siirtovelat; pitkäaikaiset 2770 Laskennalliset verovelat; pitk Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 2800 Joukkovelkakirjalainat 2810 Vaihtovelkakirjalainat 2820 Lainat rahoituslaitoksilta 2850 Eläkelainat Saadut ennakkomaksut 2860 Saadut ennakot Ostovelat 2870 Ostovelat 2880 Maksuliikennetili Muut lyhytaikaiset velat 2890 Rahoitusvekselit 2900 Velat saman konsernin yrityksi 2910 Velat omistusyhteysyrityksille 2921 Ennakonpidätysvelka 2923 Sotumaksuvelka 2939 ALV velka 2949 Muut lyhytaikaiset velat 2950 Siirtovelat 2980 Laskennalliset verovelat 2990 EU ostojen ALV saaminen 2991 Ostojen ALV saaminen 24% 2992 Ostojen ALV saaminen 14% 2993 Ostojen ALV saaminen 10% 2995 EU ostojen ALV velka 2996 Myynnin ALV velka 24% 2997 Myynnin ALV velka 14% 2998 Myynnin ALV velka 10%

4 Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO 3000 Myynti ALV 24% 3001 Myynti ALV 14% 3002 Myynti ALV 10% 3003 Myynti ei ALV 3200 Oheispalvelut 3250 Toimitusveloitukset ja osamaks 3300 Komissiokauppa ja agentuuri 3330 Tavaramyynti Ahvenanmaalle 3350 Yhteisömyynti 3380 Myynti yhteisön ulkopuolelle 3400 Myynti, käytetyt tavarat ja ta 3440 Myynti, arvopaperit ja kiintei 3500 Myynnin alennukset ALV 24% 3501 Myynnin alennukset ALV 14% 3502 Myynnin alennukset ALV 10% 3503 Myynnin alennukset ei ALV 3550 Välilliset verot 3570 Tulonsiirto- ja läpikulkuerät 3580 Myynnin valuuttakurssierot 3590 Muut myynnin oikaisuerät Valmistevarastojen muutos 3600 Valmiiden ja keskeneräisten tu Valmistus omaan käyttöön 3630 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 3650 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 3700 Leasinghyvitykset 3710 Keskeytysvakuutuskorvaukset 3750 Vuokratuotot 3800 Saadut avustukset ja tuet 3850 Palvelutuotot 3900 Palkkiot ja korvaukset 3980 Muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana 4000 Ostot ALV 24% 4001 Ostot ALV 14% 4002 Ostot ALV 10% 4003 Ostot ei ALV 4090 Tavaraostot Ahvenanmaalta 4110 Yhteisöhankinnat 4130 Tuontiostot yhteisön ulkopuole 4150 Ostot, käytetyt tavarat ja tai 4200 Ostot, arvopaperit ja kiinteis 4230 Ostojen alennukset ALV 24% 4231 Ostojen alennukset ALV 14% 4232 Ostojen alennukset ALV 10% 4233 Ostojen alennukset ei ALV

5 Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) 4260 Palautetut tavarat 4270 Saadut vahingonkorvaukset ja a 4290 Rahdit, huolinta ja muut hanki 4340 Siirrot muuhun kuin myyntitark 4370 Ostojen valuuttakurssierot 4380 Muut ostojen oikaisuerät Varastojen muutos 4400 Varastojen lisäys (+) tai vähe Ulkopuoliset palvelut 4450 Alihankinta 4480 Vuokrattu työvoima 4490 Muut ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 5000 Työssäoloajan normaalipalkat 5100 Lisät ja korvaukset 5200 Palkkiot 5300 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 5400 Luontoisedut 5470 Saadut korvaukset palkoista 5600 Johdon palkat ja palkkiot 5700 Johdon luontoisedut 5770 Saadut korvaukset johdon palko 5800 Osakkaiden ja omaisten palkat 5900 Osakkaiden ja omaisten luontoi 5960 Saadut korvaukset osakkaiden j 5990 Luontoisetujen vastatili Eläkekulut 6000 Maksetut eläkkeet 6100 Eläkevakuutusmaksut 6290 Tilikauden aikainen jaksotus Muut henkilösivukulut 6300 Sosiaaliturvamaksut 6400 Pakolliset vakuutusmaksut 6500 Muut henkilöstön vakuutusmaksu 6690 Tilikauden aikainen jaksotus Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6800 Suunnitelman mukaiset poistot 6930 Konserniliikearvon poisto ja k Arvonal. pys.vast. hyödykk Arvonalentumiset pysyvien vast Vaiht.vast.poik.arv.al Vaihtuvien vastaavien poikkeuk Liiketoiminnan muut kulut 7000 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 7200 Toimitilakulut ALV 24% 7203 Toimitilakulut ei ALV 7500 Ajoneuvokulut ALV 24% 7503 Ajoneuvokulut ei ALV 7640 Atk kulut ALV 24% 7643 Atk kulut ei ALV

6 Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) 7710 Kone- ja kalustokulut ALV 24% 7713 Kone- ja kalustokulut ei ALV 7800 Matkakulut ALV 24% 7802 Matkakulut ALV 10% 7803 Matkakulut ei ALV 7950 Edustuskulut 7953 Edustuskulut ei ALV 8000 Myyntikulut ALV 24% 8001 Myyntikulut ALV 14% 8002 Myyntikulut ALV 10% 8003 Myyntikulut ei ALV 8050 Markkinointikulut ALV 24% 8051 Markkinointikulut ALV 14% 8052 Markkinointikulut ALV 10% 8053 Markkinointikulut 8300 Tutkimus- ja kehitys. ALV 24% 8301 Tutkimus- ja kehitys. ei ALV 8370 Ostetut hallintop. ALV 24% 8373 Ostetut hallintop. ei ALV 8450 Muut hallintokulut ALV 24% 8451 Muut hallintokulut ALV 14% 8452 Muut hallintokulut ALV 10% 8453 Muut hallintokulut ei ALV 8700 Muut liikekulut ALV 24% 8701 Muut liikekulut ALV 14% 8702 Muut liikekulut ALV 10% 8703 Muut liikekulut ei ALV 8890 Täsmäytyserot 8990 Osuus osakkuusyritysten tuloks LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista konserniyrityksissä 9000 Tuotot osuuksista saman konser 9030 Osuus osakkuusyritysten voitos Tuotot osuuksista om.yht.yrityksissä 9040 Tuotot osuuksista omistusyhtey 9070 Tuotot osuuksista muissa omist Tuotot muista pys.vast. sijoituksista /konserniyr Sijoitustuotot pysyvien vastaa Tuotot muista pys. vast. sij. muilta 9090 Sijoitustuotot pysyvien vastaa Muut korko- ja rahoitustuotot /konserniyr Muut korko- ja rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot /muilta 9160 Muut korko- ja rahoitustuotot; Arvonalentumiset pys.vast. sijoituksista 9300 Arvonalentumiset pysyvien vast Arvonalentumiset vaiht.vast.rah.arv.pap Arvonalentumiset vaihtuvien va Korkokulut ja muut rahoituskulut /konserni 9420 Korkokulut ja muut rahoituskul Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta

7 Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) 9440 Korkokulut ja muut rahoituskul VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 9700 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 9740 Satunnaiset kulut 9780 Osuus osakkuusyritysten tuloks 9790 Satunnaisten erien tuloverot VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 9800 Poistoeron lisäys (-) tai vähe Vapaaehtoisten varausten muutos 9840 Vapaaehtoisten varausten lisäy Tuloverot 9900 Tilikauden ja aikaisempien til 9970 Laskennalliset verot Muut välittömät verot 9980 Muut välittömät verot 9990 Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

8 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\pe13\pe13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin T U L O S L A S K E L M A **LIIKEVAIHTO ** vertailusumma **Valmistevarastojen muutos **Valmistus omaan käyttöön **Liiketoiminnan muut tuotot **Materiaalit ja palvelut ***Ostot tilikauden aikana ***Varastojen muutos ***Ulkopuoliset palvelut **Henkilöstökulut ***Palkat ja palkkiot ***Eläkekulut ***Muut henkilösivukulut **Poistot ja arvonalentumiset ***Suunnitelman mukaiset poistot ***Arvonal. pys.vast. hyödykk ***Vaiht.vast.poik.arv.al **Liiketoiminnan muut kulut **LIIKEVOITTO (-TAPPIO) summa **Rahoitustuotot ja -kulut ***Tuotot osuuksista konserniyrityksissä ***Tuotot osuuksista om.yht.yrityksissä ***Tuotot muista pys.vast. sijoituksista /konserniyr ***Tuotot muista pys. vast. sij. muilta ***Muut korko- ja rahoitustuotot /konserniyr ***Muut korko- ja rahoitustuotot /muilta ***Arvonalentumiset pys.vast. sijoituksista ***Arvonalentumiset vaiht.vast.rah.arv.pap ***Korkokulut ja muut rahoituskulut /konserni ***Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta **VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ summa **Satunnaiset erät ***Satunnaiset tuotot ***Satunnaiset kulut **VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA summa - 1 -

9 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\pe13\pe13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin **Tilinpäätössiirrot ***Poistoeron muutos ***Vapaaehtoisten varausten muutos **Tuloverot **Muut välittömät verot **TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) laske voitto/tappio === sivunvaihto nollaus T A S E *V A S T A A V A A **Pysyvät vastaavat ***Aineettomat hyödykkeet ***Aineelliset hyödykkeet ***Sijoitukset **Vaihtuvat vastaavat ***Vaihto-omaisuus ***Myyntisaamiset pitkäaikaiset ***Muut pitkäaikaiset saamiset ***Myyntisaamiset lyhytaikaiset ***Muut lyhytaikaiset saamiset ***Rahoitusarvopaperit ***Rahat ja pankkisaamiset ** summa === nollaus *V A S T A T T A V A A **Oma pääoma ***Osakepääoma ***Ylikurssirahasto ***Arvonkorotusrahasto ***Omien osakkeiden rahasto ***Vararahasto ***Yhtiöjärjestyksen muk. rahstot ***Muut rahastot ***Ed. tilikausien voitto (tappio) ***Tilikauden voitto (tappio) näytä voitto/tappio ***Pääomalaina

10 Tilinpäätösrunko Tilinpäätösrunko = c:\winkp\pe13\pe13.wtr Teksti Pienin tili Suurin tili Kerroin **Tilinpäätössiirtojen kertymä ***Tilinpäätössiirtojen kertymä **Pakolliset varaukset ***Pakolliset varaukset **Vieras pääoma **Pitkäaikainen ***Lainat rahoituslaitoksilta ***Saadut ennakkomaksut ***Ostovelat ***Muut pitkäaikaiset velat **Lyhytaikainen ***Lainat rahoituslaitoksilta ***Saadut ennakkomaksut ***Ostovelat ***Muut lyhytaikaiset velat ** summa === - 3 -

11 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet 1050 Liikearvo 1060 Konserniliikearvo 1070 Muut pitkävaikutteiset menot 1090 Ennakkomaksut 1100 Maa- ja vesialueet 1120 Rakennukset ja rakennelmat 1160 AOB24 Koneet ja kalusto alv 24% 1164 Koneet ja kalusto 1300 Muut aineelliset hyödykkeet 1380 Ennakkomaksut ja keskeneräiset 1400 Osuudet saman konsernin yrityk 1410 Saamiset saman konsernin yrity 1420 Osuudet omistusyhteysyrityksis 1430 Saamiset omistusyhteysyrityksi 1440 Muut osakkeet ja osuudet; sijo 1470 Muut saamiset; sijoitukset 1490 Omat osakkeet; sijoitukset 1500 Aineet ja tarvikkeet 1510 Keskeneräiset tuotteet 1520 Valmiit tuotteet 1530 Tavarat 1540 Muu vaihto-omaisuus 1550 Ennakkomaksut 1600 Myyntisaamiset; pitkäaikaiset 1630 Saamiset saman konsernin yrity 1640 Saamiset omistusyhteysyrityksi 1650 Lainasaamiset; pitkäaikaiset 1660 Muut saamiset; pitkäaikaiset 1670 Maksamattomat osakkeet/osuudet 1680 Siirtosaamiset; pitkäaikaiset 1690 Laskennalliset verosaamiset; p 1700 Myyntisaamiset 1730 Saamiset saman konsernin yrity - 1 -

12 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1740 Saamiset omistusyhteysyrityksi 1750 Lainasaamiset 1760 Muut saamiset 1780 Maksamattomat osakkeet/osuudet 1800 Siirtosaamiset 1850 Laskennalliset verosaamiset 1860 Osuudet saman konsernin yrityk 1870 Omat osakkeet; rahoitusarvopap 1880 Muut osakkeet ja osuudet; raho 1890 Muut rahoitusarvopaperit 1900 Rahat/käteisvarat 1910 Pankkisaamiset 1990 Rahansiirrot ja täsmäytykset 2000 Osakepääoma 2010 Osakeanti 2020 Ylikurssirahasto 2030 Arvonkorotusrahasto (oy) 2040 Omien osakkeiden rahasto 2050 Vararahasto (oy) 2060 Yhtiöjärjestyksen mukainen rah 2070 Muut rahastot (oy) 2380 Pääomalaina 2400 Poistoero 2450 Vapaaehtoiset varaukset 2500 Eläkevaraukset 2530 Verovaraukset 2550 Muut pakolliset varaukset 2590 Konsernireservi 2600 Joukkovelkakirjalainat; pitkäa 2610 Vaihtovelkakirjalainat; pitkäa 2620 Lainat rahoituslaitoksilta; p 2650 Eläkelainat; pitkäaikaiset 2660 Saadut ennakot; pitkäaikaiset 2670 Ostovelat; pitkäaikaiset 2690 Rahoitusvekselit; pitkäaikaise 2700 Velat saman konsernin yrityksi 2710 Velat omistusyhteysyrityksille - 2 -

13 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 2720 Muut velat; pitkäaikaiset 2750 Siirtovelat; pitkäaikaiset 2770 Laskennalliset verovelat; pitk 2800 Joukkovelkakirjalainat 2810 Vaihtovelkakirjalainat 2820 Lainat rahoituslaitoksilta 2850 Eläkelainat 2860 Saadut ennakot 2870 Ostovelat 2880 Maksuliikennetili 2890 Rahoitusvekselit 2900 Velat saman konsernin yrityksi 2910 Velat omistusyhteysyrityksille 2921 Ennakonpidätysvelka 2923 Sotumaksuvelka 2939 AV ALV velka 2949 Muut lyhytaikaiset velat 2950 Siirtovelat 2980 Laskennalliset verovelat 2990 YV EU ostojen ALV saaminen 2991 OA24 Ostojen ALV saaminen 24% 2992 OA14 Ostojen ALV saaminen 14% 2993 OA10 Ostojen ALV saaminen 10% 2995 YS EU ostojen ALV velka 2996 MA24 Myynnin ALV velka 24% 2997 MA14 Myynnin ALV velka 14% 2998 MA10 Myynnin ALV velka 10% 3000 AMB24 Myynti ALV 24% 3001 AMB14 Myynti ALV 14% 3002 AMB10 Myynti ALV 10% 3003 Myynti ei ALV 3200 Oheispalvelut 3250 Toimitusveloitukset ja osamaks 3300 Komissiokauppa ja agentuuri 3330 Tavaramyynti Ahvenanmaalle 3350 YM Yhteisömyynti 3380 MU Myynti yhteisön ulkopuolelle - 3 -

14 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 3400 Myynti, käytetyt tavarat ja ta 3440 Myynti, arvopaperit ja kiintei 3500 AMB24 Myynnin alennukset ALV 24% 3501 AMB14 Myynnin alennukset ALV 14% 3502 AMB10 Myynnin alennukset ALV 10% 3503 Myynnin alennukset ei ALV 3550 Välilliset verot 3570 Tulonsiirto- ja läpikulkuerät 3580 Myynnin valuuttakurssierot 3590 Muut myynnin oikaisuerät 3600 Valmiiden ja keskeneräisten tu 3630 Valmistus omaan käyttöön 3650 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 3700 Leasinghyvitykset 3710 Keskeytysvakuutuskorvaukset 3750 Vuokratuotot 3800 Saadut avustukset ja tuet 3850 Palvelutuotot 3900 Palkkiot ja korvaukset 3980 Muut tuotot 4000 AOB24 Ostot ALV 24% 4001 AOB14 Ostot ALV 14% 4002 AOB10 Ostot ALV 10% 4003 Ostot ei ALV 4090 Tavaraostot Ahvenanmaalta 4110 YHV24 Yhteisöhankinnat 4130 Tuontiostot yhteisön ulkopuole 4150 Ostot, käytetyt tavarat ja tai 4200 Ostot, arvopaperit ja kiinteis 4230 AOB24 Ostojen alennukset ALV 24% 4231 AOB14 Ostojen alennukset ALV 14% 4232 AOB10 Ostojen alennukset ALV 10% 4233 Ostojen alennukset ei ALV 4260 Palautetut tavarat 4270 Saadut vahingonkorvaukset ja a 4290 Rahdit, huolinta ja muut hanki 4340 AOB24 Siirrot muuhun kuin myyntitark - 4 -

15 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 4370 Ostojen valuuttakurssierot 4380 Muut ostojen oikaisuerät 4400 Varastojen lisäys (+) tai vähe 4450 Alihankinta 4480 Vuokrattu työvoima 4490 Muut ulkopuoliset palvelut 5000 Työssäoloajan normaalipalkat 5100 Lisät ja korvaukset 5200 Palkkiot 5300 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 5400 Luontoisedut 5470 Saadut korvaukset palkoista 5600 Johdon palkat ja palkkiot 5700 Johdon luontoisedut 5770 Saadut korvaukset johdon palko 5800 Osakkaiden ja omaisten palkat 5900 Osakkaiden ja omaisten luontoi 5960 Saadut korvaukset osakkaiden j 5990 Luontoisetujen vastatili 6000 Maksetut eläkkeet 6100 Eläkevakuutusmaksut 6290 Tilikauden aikainen jaksotus 6300 Sosiaaliturvamaksut 6400 Pakolliset vakuutusmaksut 6500 Muut henkilöstön vakuutusmaksu 6690 Tilikauden aikainen jaksotus 6800 Suunnitelman mukaiset poistot 6930 Konserniliikearvon poisto ja k 6950 Arvonalentumiset pysyvien vast 6990 Vaihtuvien vastaavien poikkeuk 7000 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 7200 AOB24 Toimitilakulut ALV 24% 7203 Toimitilakulut ei ALV 7500 AOB24 Ajoneuvokulut ALV 24% 7503 Ajoneuvokulut ei ALV 7640 AOB24 Atk kulut ALV 24% 7643 Atk kulut ei ALV - 5 -

16 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 7710 AOB24 Kone- ja kalustokulut ALV 24% 7713 Kone- ja kalustokulut ei ALV 7800 AOB24 Matkakulut ALV 24% 7802 AOB10 Matkakulut ALV 10% 7803 Matkakulut ei ALV 7950 AOB24 Edustuskulut 7953 Edustuskulut ei ALV 8000 AOB24 Myyntikulut ALV 24% 8001 AOB14 Myyntikulut ALV 14% 8002 AOB10 Myyntikulut ALV 10% 8003 Myyntikulut ei ALV 8050 AOB24 Markkinointikulut ALV 24% 8051 AOB14 Markkinointikulut ALV 14% 8052 AOB10 Markkinointikulut ALV 10% 8053 Markkinointikulut 8300 AOB24 Tutkimus- ja kehitys. ALV 24% 8301 Tutkimus- ja kehitys. ei ALV 8370 AOB24 Ostetut hallintop. ALV 24% 8373 Ostetut hallintop. ei ALV 8450 AOB24 Muut hallintokulut ALV 24% 8451 AOB14 Muut hallintokulut ALV 14% 8452 AOB10 Muut hallintokulut ALV 10% 8453 Muut hallintokulut ei ALV 8700 AOB24 Muut liikekulut ALV 24% 8701 AOB14 Muut liikekulut ALV 14% 8702 AOB10 Muut liikekulut ALV 10% 8703 Muut liikekulut ei ALV 8890 Täsmäytyserot 8990 Osuus osakkuusyritysten tuloks 9000 Tuotot osuuksista saman konser 9030 Osuus osakkuusyritysten voitos 9040 Tuotot osuuksista omistusyhtey 9070 Tuotot osuuksista muissa omist 9080 Sijoitustuotot pysyvien vastaa 9090 Sijoitustuotot pysyvien vastaa 9150 Muut korko- ja rahoitustuotot 9160 Muut korko- ja rahoitustuotot; - 6 -

17 Tilikartta Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 9300 Arvonalentumiset pysyvien vast 9370 Arvonalentumiset vaihtuvien va 9420 Korkokulut ja muut rahoituskul 9440 Korkokulut ja muut rahoituskul 9700 Satunnaiset tuotot 9740 Satunnaiset kulut 9780 Osuus osakkuusyritysten tuloks 9790 Satunnaisten erien tuloverot 9800 Poistoeron lisäys (-) tai vähe 9840 Vapaaehtoisten varausten lisäy 9900 Tilikauden ja aikaisempien til 9970 Laskennalliset verot 9980 Muut välittömät verot 9990 Vähemmistöosuudet - 7 -

18 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\pe13\pe13.wtr T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO ( ) 3000 AMB24 Myynti ALV 24% 3001 AMB14 Myynti ALV 14% 3002 AMB10 Myynti ALV 10% 3003 Myynti ei ALV 3200 Oheispalvelut 3250 Toimitusveloitukset ja osamaks 3300 Komissiokauppa ja agentuuri 3330 Tavaramyynti Ahvenanmaalle 3350 YM Yhteisömyynti 3380 MU Myynti yhteisön ulkopuolelle 3400 Myynti, käytetyt tavarat ja ta 3440 Myynti, arvopaperit ja kiintei 3500 AMB24 Myynnin alennukset ALV 24% 3501 AMB14 Myynnin alennukset ALV 14% 3502 AMB10 Myynnin alennukset ALV 10% 3503 Myynnin alennukset ei ALV 3550 Välilliset verot 3570 Tulonsiirto- ja läpikulkuerät 3580 Myynnin valuuttakurssierot 3590 Muut myynnin oikaisuerät Valmistevarastojen muutos ( ) 3600 Valmiiden ja keskeneräisten tu Valmistus omaan käyttöön ( ) 3630 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ( ) 3650 Myyntivoitot pysyvistä vastaav 3700 Leasinghyvitykset 3710 Keskeytysvakuutuskorvaukset 3750 Vuokratuotot 3800 Saadut avustukset ja tuet 3850 Palvelutuotot 3900 Palkkiot ja korvaukset 3980 Muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana ( ) 4000 AOB24 Ostot ALV 24% 4001 AOB14 Ostot ALV 14% 4002 AOB10 Ostot ALV 10% 4003 Ostot ei ALV 4090 Tavaraostot Ahvenanmaalta 4110 YHV24 Yhteisöhankinnat - 1 -

19 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\pe13\pe13.wtr 4130 Tuontiostot yhteisön ulkopuole 4150 Ostot, käytetyt tavarat ja tai 4200 Ostot, arvopaperit ja kiinteis 4230 AOB24 Ostojen alennukset ALV 24% 4231 AOB14 Ostojen alennukset ALV 14% 4232 AOB10 Ostojen alennukset ALV 10% 4233 Ostojen alennukset ei ALV 4260 Palautetut tavarat 4270 Saadut vahingonkorvaukset ja a 4290 Rahdit, huolinta ja muut hanki 4340 AOB24 Siirrot muuhun kuin myyntitark 4370 Ostojen valuuttakurssierot 4380 Muut ostojen oikaisuerät Varastojen muutos ( ) 4400 Varastojen lisäys (+) tai vähe Ulkopuoliset palvelut ( ) 4450 Alihankinta 4480 Vuokrattu työvoima 4490 Muut ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ( ) 5000 Työssäoloajan normaalipalkat 5100 Lisät ja korvaukset 5200 Palkkiot 5300 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 5400 Luontoisedut 5470 Saadut korvaukset palkoista 5600 Johdon palkat ja palkkiot 5700 Johdon luontoisedut 5770 Saadut korvaukset johdon palko 5800 Osakkaiden ja omaisten palkat 5900 Osakkaiden ja omaisten luontoi 5960 Saadut korvaukset osakkaiden j 5990 Luontoisetujen vastatili Eläkekulut ( ) 6000 Maksetut eläkkeet 6100 Eläkevakuutusmaksut 6290 Tilikauden aikainen jaksotus Muut henkilösivukulut ( ) 6300 Sosiaaliturvamaksut 6400 Pakolliset vakuutusmaksut 6500 Muut henkilöstön vakuutusmaksu 6690 Tilikauden aikainen jaksotus Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ( ) 6800 Suunnitelman mukaiset poistot - 2 -

20 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\pe13\pe13.wtr 6930 Konserniliikearvon poisto ja k Arvonal. pys.vast. hyödykk. ( ) 6950 Arvonalentumiset pysyvien vast Vaiht.vast.poik.arv.al. ( ) 6990 Vaihtuvien vastaavien poikkeuk Liiketoiminnan muut kulut ( ) 7000 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 7200 AOB24 Toimitilakulut ALV 24% 7203 Toimitilakulut ei ALV 7500 AOB24 Ajoneuvokulut ALV 24% 7503 Ajoneuvokulut ei ALV 7640 AOB24 Atk kulut ALV 24% 7643 Atk kulut ei ALV 7710 AOB24 Kone- ja kalustokulut ALV 24% 7713 Kone- ja kalustokulut ei ALV 7800 AOB24 Matkakulut ALV 24% 7802 AOB10 Matkakulut ALV 10% 7803 Matkakulut ei ALV 7950 AOB24 Edustuskulut 7953 Edustuskulut ei ALV 8000 AOB24 Myyntikulut ALV 24% 8001 AOB14 Myyntikulut ALV 14% 8002 AOB10 Myyntikulut ALV 10% 8003 Myyntikulut ei ALV 8050 AOB24 Markkinointikulut ALV 24% 8051 AOB14 Markkinointikulut ALV 14% 8052 AOB10 Markkinointikulut ALV 10% 8053 Markkinointikulut 8300 AOB24 Tutkimus- ja kehitys. ALV 24% 8301 Tutkimus- ja kehitys. ei ALV 8370 AOB24 Ostetut hallintop. ALV 24% 8373 Ostetut hallintop. ei ALV 8450 AOB24 Muut hallintokulut ALV 24% 8451 AOB14 Muut hallintokulut ALV 14% 8452 AOB10 Muut hallintokulut ALV 10% 8453 Muut hallintokulut ei ALV 8700 AOB24 Muut liikekulut ALV 24% 8701 AOB14 Muut liikekulut ALV 14% 8702 AOB10 Muut liikekulut ALV 10% 8703 Muut liikekulut ei ALV 8890 Täsmäytyserot 8990 Osuus osakkuusyritysten tuloks LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista konserniyrityksissä ( ) - 3 -

21 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\pe13\pe13.wtr 9000 Tuotot osuuksista saman konser 9030 Osuus osakkuusyritysten voitos Tuotot osuuksista om.yht.yrityksissä ( ) 9040 Tuotot osuuksista omistusyhtey 9070 Tuotot osuuksista muissa omist Tuotot muista pys.vast. sijoituksista /konserniyr. ( ) 9080 Sijoitustuotot pysyvien vastaa Tuotot muista pys. vast. sij. muilta ( ) 9090 Sijoitustuotot pysyvien vastaa Muut korko- ja rahoitustuotot /konserniyr. ( ) 9150 Muut korko- ja rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot /muilta ( ) 9160 Muut korko- ja rahoitustuotot; Arvonalentumiset pys.vast. sijoituksista ( ) 9300 Arvonalentumiset pysyvien vast Arvonalentumiset vaiht.vast.rah.arv.pap. ( ) 9370 Arvonalentumiset vaihtuvien va Korkokulut ja muut rahoituskulut /konserni ( ) 9420 Korkokulut ja muut rahoituskul Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta ( ) 9440 Korkokulut ja muut rahoituskul VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ( ) 9700 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut ( ) 9740 Satunnaiset kulut 9780 Osuus osakkuusyritysten tuloks 9790 Satunnaisten erien tuloverot VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ( ) 9800 Poistoeron lisäys (-) tai vähe Vapaaehtoisten varausten muutos ( ) 9840 Vapaaehtoisten varausten lisäy Tuloverot ( ) 9900 Tilikauden ja aikaisempien til 9970 Laskennalliset verot Muut välittömät verot ( ) 9980 Muut välittömät verot 9990 Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) - 4 -

22 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\pe13\pe13.wtr T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet ( ) 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet 1050 Liikearvo 1060 Konserniliikearvo 1070 Muut pitkävaikutteiset menot 1090 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet ( ) 1100 Maa- ja vesialueet 1120 Rakennukset ja rakennelmat 1160 AOB24 Koneet ja kalusto alv 24% 1164 Koneet ja kalusto 1300 Muut aineelliset hyödykkeet 1380 Ennakkomaksut ja keskeneräiset Sijoitukset ( ) 1400 Osuudet saman konsernin yrityk 1410 Saamiset saman konsernin yrity 1420 Osuudet omistusyhteysyrityksis 1430 Saamiset omistusyhteysyrityksi 1440 Muut osakkeet ja osuudet; sijo 1470 Muut saamiset; sijoitukset 1490 Omat osakkeet; sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus ( ) 1500 Aineet ja tarvikkeet 1510 Keskeneräiset tuotteet 1520 Valmiit tuotteet 1530 Tavarat 1540 Muu vaihto-omaisuus 1550 Ennakkomaksut Myyntisaamiset pitkäaikaiset ( ) 1600 Myyntisaamiset; pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset ( ) 1630 Saamiset saman konsernin yrity 1640 Saamiset omistusyhteysyrityksi 1650 Lainasaamiset; pitkäaikaiset 1660 Muut saamiset; pitkäaikaiset 1670 Maksamattomat osakkeet/osuudet 1680 Siirtosaamiset; pitkäaikaiset - 5 -

23 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\pe13\pe13.wtr 1690 Laskennalliset verosaamiset; p Myyntisaamiset lyhytaikaiset ( ) 1700 Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset ( ) 1730 Saamiset saman konsernin yrity 1740 Saamiset omistusyhteysyrityksi 1750 Lainasaamiset 1760 Muut saamiset 1780 Maksamattomat osakkeet/osuudet 1800 Siirtosaamiset 1850 Laskennalliset verosaamiset Rahoitusarvopaperit ( ) 1860 Osuudet saman konsernin yrityk 1870 Omat osakkeet; rahoitusarvopap 1880 Muut osakkeet ja osuudet; raho 1890 Muut rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ( ) 1900 Rahat/käteisvarat 1910 Pankkisaamiset 1990 Rahansiirrot ja täsmäytykset V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma ( ) 2000 Osakepääoma 2010 Osakeanti Ylikurssirahasto ( ) 2020 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto ( ) 2030 Arvonkorotusrahasto (oy) Omien osakkeiden rahasto ( ) 2040 Omien osakkeiden rahasto Vararahasto ( ) 2050 Vararahasto (oy) Yhtiöjärjestyksen muk. rahstot ( ) 2060 Yhtiöjärjestyksen mukainen rah Muut rahastot ( ) 2070 Muut rahastot (oy) Ed. tilikausien voitto (tappio) ( ) Tilikauden voitto (tappio) Pääomalaina ( ) 2380 Pääomalaina - 6 -

24 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\pe13\pe13.wtr Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätössiirtojen kertymä ( ) 2400 Poistoero 2450 Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Pakolliset varaukset ( ) 2500 Eläkevaraukset 2530 Verovaraukset 2550 Muut pakolliset varaukset 2590 Konsernireservi Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ( ) 2600 Joukkovelkakirjalainat; pitkäa 2610 Vaihtovelkakirjalainat; pitkäa 2620 Lainat rahoituslaitoksilta; p 2650 Eläkelainat; pitkäaikaiset Saadut ennakkomaksut ( ) 2660 Saadut ennakot; pitkäaikaiset Ostovelat ( ) 2670 Ostovelat; pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset velat ( ) 2690 Rahoitusvekselit; pitkäaikaise 2700 Velat saman konsernin yrityksi 2710 Velat omistusyhteysyrityksille 2720 Muut velat; pitkäaikaiset 2750 Siirtovelat; pitkäaikaiset 2770 Laskennalliset verovelat; pitk Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ( ) 2800 Joukkovelkakirjalainat 2810 Vaihtovelkakirjalainat 2820 Lainat rahoituslaitoksilta 2850 Eläkelainat Saadut ennakkomaksut ( ) 2860 Saadut ennakot Ostovelat ( ) 2870 Ostovelat 2880 Maksuliikennetili Muut lyhytaikaiset velat ( ) 2890 Rahoitusvekselit 2900 Velat saman konsernin yrityksi 2910 Velat omistusyhteysyrityksille 2921 Ennakonpidätysvelka 2923 Sotumaksuvelka - 7 -

25 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste Tilirunko = c:\winkp\pe13\pe13.wtr 2939 AV ALV velka 2949 Muut lyhytaikaiset velat 2950 Siirtovelat 2980 Laskennalliset verovelat 2990 YV EU ostojen ALV saaminen 2991 OA24 Ostojen ALV saaminen 24% 2992 OA14 Ostojen ALV saaminen 14% 2993 OA10 Ostojen ALV saaminen 10% 2995 YS EU ostojen ALV velka 2996 MA24 Myynnin ALV velka 24% 2997 MA14 Myynnin ALV velka 14% 2998 MA10 Myynnin ALV velka 10% - 8 -

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Perustililuettelo (laaja)

Perustililuettelo (laaja) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Sovellettu liikekaava 5.2.2015 10:22:26 1/45

Sovellettu liikekaava 5.2.2015 10:22:26 1/45 Sovellettu liikekaava 5.2.2015 10:22:26 1/45 Tililuettelo Vapaahaku tililuettelosta: tai listaa koko tililuettelo [ Uusi tiliryhmä ] [ Uusi tili ] Näytä myös piilotetut tilit Ryhmä / tili Alv-koodi Tiedot

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen Tilinpäätös, liitteet, tunnusluvut ja rahoituslaskelma Copyright: Taloustieteen tohtori Pekka Aho pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi Tekninen tuki: SBB

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

LIIKEKIRJURI 23.6.2011 versio 6.5. 1.2.2001 Muutokset Liikekirjuri-tilikartassa versiosta 1.3 versioon 1.4

LIIKEKIRJURI 23.6.2011 versio 6.5. 1.2.2001 Muutokset Liikekirjuri-tilikartassa versiosta 1.3 versioon 1.4 1.2.2001 Muutokset Liikekirjuri-tilikartassa versiosta 1.3 versioon 1.4 Maanvuokraoikeudet tilin uusi numero on 1111 (ennen 1103) Rakennukset ja rakennelmat ryhmän tilinumerot ovat muuttuneet ja ryhmään

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot