TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)"

Transkriptio

1 H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto (5 )

2 2 (61) SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus Ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Operatiivinen johtaminen Strategiset tavoitteet vuonna Seuranta, arviointi ja raportointi Toiminnan kehittäminen Toiminnan tulokset Kokonaistalouden tarkastelu Kuntayhtymän talouden hallinta Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Taseet 2014 ja 2013 ja niiden tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kuntayhtymän arvio merkittävimmistä riskeistä ja selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntayhtymän hallituksen esitys peruspääoman alentamisesta TOTEUTUMISVERTAILUT Talousarvion ja siihen vertailukelpoisen sisäisen tuloslaskelman vertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Käyttötaloustaulukko ja käyttötalousosan toteutuminen Investointiosan toteutumisvertailu Talousarvion sitovuustasojen toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Ulkoinen virallinen tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 61

3 3 (61) 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus Vuosi 2014 oli Savonialle historiallinen. Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan ja Savonia aloitti toimintansa uudella toimiluvalla. Samalla otettiin myös uuden lain mukainen 100 % tuloksellisuuteen pohjautuva rahoitusmalli käyttöön. Vuotta ovat leimanneet monet tilamuutokset, koska tilojen kuormitusta on lisätty ja vuokratiloista pyritty luopumaan tarkoituksenmukaisesti. Tammikuussa terveysalan koulutus aloitti Microkadun kampuksella yhdessä restonomi- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Syksyllä kampukselle siirtyivät liiketalouden opiskelijat. Myös keskistetyt palvelut ovat muuttaneet toimintojaan Microkadulle ja tukevat omalta osaltaan opiskelijoiden opintoja. Opistotien kampuksen suunnittelutyöt aloitettiin alkukeväästä. Tilamuutosten aikataulu vei enemmän aikaa kuin alun perin suunniteltiin ja se on aiheuttanut huolta Opistotien toimintojen osalta. Vuoden 2014 lopussa muotoilun koulutus kuitenkin siirtyi Opistotien kampukselle osin remontin keskelle. Savon koulutuskuntayhtymän ja Varkauden kanssa on neuvoteltu vuoden aikana Varkauden kampuksen myynnistä toisen asteen koulutuskuntayhtymälle. Lokakuussa juhlistettiin energiatekniikan tutkimushallin vihkiäisiä. Iisalmen kampuksella on etsitty ylimääräisille tiloille sopivaa vuokralaista ja neuvottelujen jälkeen Iisalmen kaupunki on kiinnostunut vuokraamaan tiloja väestökäyttöön. Vuoden aikana Savoniassa valmisteltiin ammattikorkeakoululain edellyttämää yhtiöittämistä. Kevään aika syntyi osakassopimus Kuopion, Iisalmen, Varkauden ja Kiuruveden kesken. Lapinlahti irrottautui muutosvaiheessa pois omistajuudesta. Vuonna 2014 määräaikaisia työ- ja virkasuhteita päättyi 34, työ- ja virkasuhteista irtisanoutui 6 henkilöä ja yt-menettelyn johdosta irtisanottiin 14 henkilön työ- ja virkasuhde. Eläkkeelle siirtyi 14 henkilöä, osa-aikaeläkkeelle 5 henkilöä ja yt-menettelyn seurauksena osa-aikaistettiin 9 henkilön työ- ja virkasuhde. Tämä on varmaan osin syynä siihen, että henkilöstötyytyväisyys on hieman laskenut edellisestä vuodesta ollen kuitenkin vielä tavoitetasolla. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana. Se tarkoitti myös mittavan määrän henkilörekrytointeja niin sisäisenä kuin ulkoisena hakuna, sillä kaikki johtaja- tai päällikköpaikat olivat uudelleen haussa. Uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön

4 4 (61) Savonia onnistui vuonna 2014 ylittämään tavoitteensa tutkintojen ja 55 opintopisteen osalta. Samoin avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteet ovat kasvaneet merkittävästi. Myös sidosryhmäpalaute on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja opiskelijapalaute hieman noussut edellisestä vuodesta. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta olemme edelleen selvästi alle tavoitetason samoin TK-toiminnassa suoritetut opintopisteet. Kansainvälinen opiskelijavaihto on hieman hiipunut, ollen kuitenkin edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla. Tosin tässä on suuria alakohtaisia eroja. Erityisesti tekniikan osalta opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden osalta kansainvälisyysluvut eivät ole lähteneet nousuun. Toimintatuotot laskivat vuonna 2014 edellisestä vuodesta noin 2,4 milj. euroa johtuen perusrahoituksen supistumisesta. TK-toiminta ja liiketoiminta saavuttivat tuottotavoitteensa. Ulkopuolisen TKrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 12,7 %. Savoniassa on tilikauden aikana pystytty sopeuttamaan toimintakuluja alentuneisiin toimintatuottoihin. Vuosikate on 2,3 milj. euroa ja oikaistu vuosikate tavoitteen mukainen noin 3,5 milj. euroa. Melkein hengästyttää muutosten määrä, mutta samalla voi olla iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus luoda uutta Savoniaa. Se voi onnistua vain yhdessä tehden. Kuopiossa Mervi Vidgrén rehtori

5 5 (61) 1.2 Ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon kuuluu 17 edustajaa. Kuntayhtymän valtuusto piti vuoden 2014 aikana 9 kokousta. Valtuuston puheenjohtajana toimi Aleksi Eskelinen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Matti Kartano ja toisena varapuheenjohtajana Anna Olkkonen. Yhtymävaltuustoon kuuluivat seuraavat jäsenkuntien valitsemat edustajat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Kuopio Aleksi Eskelinen Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen Maija Svärd Simo Räty Pirjo Simonen Sanna Mustonen ( asti) Marjaana Mikkonen ( alkaen) Henning Hendolin Upi Heinonen Tuomo Rissanen Kaisa Savolainen Varkaus Jorma Aro Juha Koivula Martti Lamberg Paula Pulliainen Anja Venäläinen Jeremias Rantanen Jorma Saastamoinen Ari Nevalainen Pia Hedman Ulla-Riikka Juvonen Iisalmi Pirjo Laitinen Markku Rautio Matti Notko Kaarina Korhonen Anni Juntunen Jussi Kauppinen Kiuruvesi Matti Heikinmaa Rauno Pikkarainen Lapinlahti Kaija Korhonen Jorma Rannio

6 6 (61) Kuntayhtymän hallituksessa varsinaisia, päätösvaltaisia jäseniä on yhdeksän. Yhtymähallitus kokoontui vuonna 2014 aikana kaikkiaan 10 kertaa. Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Riitta Korhonen ja varapuheenjohtajana Iris Asikainen. Hallituksen esittelijänä toimi kuntayhtymän johtaja Mervi Vidgrén. varsinainen jäsen Iris Asikainen, Kuopio Toini Juvonen, Varkaus Antti Kivelä, Kuopio Juha Koivula, Varkaus Riitta Korhonen, Kuopio Martti Lamberg, Varkaus Matti Notko, Iisalmi Pauli Ruotsalainen, Kuopio Elina Vepsäläinen, Varkaus henkilökohtainen varajäsen Kaarina Mäyrä, Iisalmi Olavi Martikainen, Varkaus Varpu Puskala, Kuopio Markku Kiljander, Kuopio Kaisa Savolainen, Kuopio Mikko Laitinen, Iisalmi Jouko Tenhunen, Kiuruvesi Minna Rissanen, Lapinlahti Toni Mäkinen, Kuopio Yhtymävaltuuston asettama tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana kaikkiaan 11 kertaa. varsinainen jäsen Jorma Aro, Varkaus henkilökohtainen varajäsen Jorma Rannio, Lapinlahti pj. Matti Heikinmaa, Kiuruvesi Kalle Ryhänen > Jussi Kauppinen, Iisalmi ( ) vpj. Pirjo Laitinen, Iisalmi Kaarina Korhonen, Iisalmi Veli-Matti Lammentausta, Kuopio Anni Juntunen, Iisalmi Sanna Mustonen, Kuopio Matti Kartano, Kuopio > Marjaana Mikkonen, Kuopio ( ) Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toimi Matti Heikinmaa ja varapuheenjohtajana Pirjo Laitinen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi JHTT, HTM Timo Nuutinen, KPMG Oy Ab asti ja JHTT, KHT Katri Hokkanen alkaen. Kuntayhtymän tilintarkastuksesta vastasi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT-tilintarkastaja Paula Hellén-Toivanen asti ja JHTT-tilintarkastaja Katri Hokkanen alkaen. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitivat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoululain 11 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun rehtori toimii ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen puheenjohtajana. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan rehtori toimii myös hallituksen esittelijänä. Ammattikorkeakoulun hallituksen sihteerinä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov. Ammattikorkeakoulun hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa.

7 7 (61) Rehtori Mervi Vidgrénin (pj.) lisäksi ammattikorkeakoulun hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Päätoimiset opiskelijat Severi Siidorov Tanja Kettunen Henna Tuomainen Atte Korhonen Päätoimiset opettajat Petri Kainulainen Sirkka-Liisa Halimaa Jarkko Surakka Antti Kares Muu päätoiminen henkilöstö Sirpa Hietala Juha Laitinen Arja Hiltunen Anitta Miettinen Muu johto asti Riitta Rissanen Kaija Sääski alk. Kaija Sääski Salla Seppänen Elinkeino- ja muun työelämän edustajat Merja Miettinen Jari Osmala Hannu Porasmaa Anne Pirinen Irma Sirviö Riitta Toivanen Yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja talousjohtajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksissa. Ammattikorkeakoulun hallituksen toiminta lakkasi ammattikorkeakoululakiuudistuksen johdosta. 1.3 Operatiivinen johtaminen Rehtori, vararehtori ja talousjohtaja muodostivat Savonian strategiaryhmän. Loppuvuodesta ryhmään kuului vielä hallinto- ja henkilöstöpäällikkö. Ammattikorkeakoulun johtoryhmään vuonna 2014 kuuluivat rehtori, vararehtori, talousjohtaja, projektijohtaja / vs. talousjohtaja, osaamisaluejohtajat, Pelastusopiston rehtori, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, viestintäpäällikkö, kehittämispäällikkö ja johdon sihteeri. Johtoryhmä varmisti opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnanprosessien sujuvuuden. Laajennetun johtoryhmän toiminta lakkautettiin ja tilalle perustettiin Esimiesfoorumi, johon johtoryhmän jäsenten lisäksi kutsuttiin koulutus- ja kehittämispäälliköt sekä tukipalvelupäälliköt. Ryhmi-

8 8 (61) en puheenjohtajana toimi rehtori ja sihteerinä johdon sihteeri. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana 17 kertaa ja esimiesfoorumi 5 kertaa. Hyvinvointi, liiketoiminta- ja kulttuuri sekä teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueilla on osaamisaluejohtajista ja koulutus- ja kehittämispäälliköistä koostuvat toiminnanohjausryhmät, jotka varmistavat toiminnan kehittämisestä osaamisalueilla. Tukipalveluissa operatiivisen johdon tukena toimii toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntijaryhmiä. Organisoituminen vaihtelee tukipalveluittain. 1.4 Strategiset tavoitteet vuonna 2014 Savonia-ammattikorkeakoulussa valmistauduttiin toiminnan yhtiöittämiseen. Yhtiöittämisen alkuvaiheessa toimi valmisteluryhmä, joka koostui kuntayhtymän luottamushenkilöistä sekä ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen työelämäedustajasta ja virkamiesjohdosta. Yhtiöittämisessä käytettiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin Osakeyhtiön hallitus piti vuoden 2014 aikana viisi kokousta. Hallitukseen kuului puheenjohtajana palvelualuejohtaja Jarmo Piiroinen, (Kuopio) ja jäseninä kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka (Kiuruvesi), kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen (Iisalmi) sekä kaupunginjohtaja Hannu Tsupari (Varkaus). Syksyn aikana pidettiin myös kolme yhtiökokousta. Opetus- ja kulttuuriministeriön supistuneen perusrahoituksen vuoksi toimintaa sopeutettiin vuoden aikana käymällä yhteistyöneuvottelut, joka kosketti kaikkia henkilöstöryhmiä. Keväällä Savoniassa hyväksyttiin uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmämalli, joka otettiin käyttöön Syksyn aikana valmisteltiin uuden organisaation toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmää. Savonian toimitilastrategia valmistui keväällä Se linjaa Savonian tulevia tilatarpeita. Toimitilojen osalta keväällä 2014 terveysalan toiminta sekä Sairaalakadun tukipalvelut siirtyivät Sairaalakadun tiloista Microkadun kampukselle. Syyslukukauden alussa liiketalouden koulutus siirtyi Opistotien kampukselta Microkadun kampukselle. Samalla valmisteltiin muotoilun toiminnan siirtoa Kuopion rouvasväenyhdistyksen tiloista Savonian tiloihin Opistotien kampukselle. Muutto tapahtui vuodenvaihteessa 2015, jolloin päättyi myös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän sopimus Kuopion rouvasväenyhdistyksen kanssa.

9 9 (61) Jouluna 2014 Microkadun kampukselle valmistuivat palvelukeskuksen tilat, joka kokoaa osan palveluista yhteen paikkaan ja opiskelijakunnan kahvilatoiminnan yhteen kokonaisuuteen. Henkilöstömäärän kehitys vuosina : Henkilöstöryhmä 2013 lkm (31.12.) 2013 htv (OKM) TSTA 2013 lkm TSTA 2013 htv 2014 lkm (31.12.) 2014 htv (OKM) TSTA 2014 lkm Opetushenkilöstö , , TKI-henkilöstö , , Muu henkilöstö , , Yhteensä , , TSTA 2014 htv Koko Savonian tasolla henkilöstömäärän kehityksessä ei saavutettu vuodelle 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettua 44 henkilön ja 61 htv:n vähentämistavoitetta. Henkilöstömäärän vähennys edellisvuodesta poikkileikkauspäivänä oli 23 henkilöä. Henkilötyövuosina vähennys oli hieman yli 40 henkilötyövuotta. Yhdelle vuodelle asetetut vähentämistavoitteet olivat verrattain korkeat. Opetushenkilöstön osalta henkilöstömäärän kehitystavoite kuitenkin lähes saavutettiin. Muun henkilöstön (mm. toimistohenkilöstö ja johto) osalta henkilöstömäärän vähennys oli tavoitetta suurempi sekä poikkileikkauspäivän lukumäärällä että henkilötyövuosina mitattuna. Asetetusta tavoitteesta jääminen johtui siten lähes kokonaan tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstömäärän kehityksestä. Myös TKI-henkilöstön henkilötyövuodet kuitenkin vähenivät edellisvuodesta yli 23 henkilötyövuotta. Vuonna 2014 määräaikaisia työ- ja virkasuhteita päättyi 34, työ- ja virkasuhteista irtisanoutui 6 henkilöä ja yt-menettelyn johdosta irtisanottiin 14 henkilön työ- ja virkasuhde. Eläkkeelle siirtyi 14 henkilöä, osa-aikaeläkkeelle 5 henkilöä ja yt-menettelyn seurauksena osa-aikaistettiin 9 henkilön työ- ja virkasuhde. Yhteistoimintamenettelyn vaikutukset henkilöstömäärässä toteutuvat vasta vuoden 2015 alusta lukien. Lähes kaikki päättyvät työ- ja virkasuhteet jatkuivat vuoden 2014 loppuun saakka. Irtisanottujen ja osa-aikaistettujen työntekijöiden sopeutumista muutokseen haluttiin tukea ja yhteistoimintaneuvotteluissa sovittiin kaikkien osalta noudatettavaksi kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Osittain tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstömäärä vuoden 2014 lopussa johtuu usealle hankkeelle myönnetystä jatkoajasta alkuvuoteen 2015 ja projektihenkilöiden työsuhteiden määräaikaisesta pidentämisestä vastaavalle ajalle. Selvää kuitenkin on, että opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan integraatiota myös henkilöstövoimavarojen hyödyntämisessä on parannettava. 1.5 Seuranta, arviointi ja raportointi Savonian kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma osallistui ja läpäisi korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttaman tekniikan alan ohjelma-arvioinnin. Ohjelma-arvioinneilla tuetaan laadun kehittämistä tekniikan alan koulutusohjelmissa. Arviointien menetelmä on kehitetty perustuen European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) -järjestön ylläpitämään Euro-

10 10 (61) pean Accredited Engineer (EUR-ACE) -standardiin. Savonian arviointitulos on voimassa asti. Arvioinnissa havaittiin muun muassa seuraavat vahvuudet ja hyvät käytänteet: Savoniasta valmistuvien insinöörien pätevyys näkyy käytännössä korkeana työllistymisasteena, jonka myötä Savonia antaa panoksensa alueelliseen kehittämiseen. Myös TKItoiminta hyödyttää Itä-Suomen alueellista kehittämistä. Opetushenkilökunta on kokenutta, pätevää ja sitoutunutta siirtämään tietoa opiskelijoille. Opetustilat, laboratoriot, työpajat, kirjasto ja muut tilat ovat riittäviä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Osassa niistä käytettävissä oleva laitteisto edustaa jopa erinomaista laatua. Korkeakoulu arvostaa laadun merkitystä lisäarvon tuottajana. Toiminnan johtaminen ja laadunhallinta yhdistetään ammattimaisesti. Seurantaindikaattorit ovat yhteydessä strategisiin tavoitteisiin. Hyvänä käytänteenä pidetään opetussuunnitelmien jatkuvaa kehittämistä ja TKI-työn tuloksien integrointia opetukseen seurauksena vahvasta yhteistyöstä paikallisen teollisuuden kanssa. Tekemällä oppimisen ja yhdessä oppimisen keinot ovat käytössä opetusprosesseissa ja verkossa oppimisen työkalut ovat toiminnassa. Neuvottelukunta tarjoaa keinon laajempaan keskusteluun alueen koulutuksesta. Arvioinnissa annettuja kehittämissuosituksia olivat muun muassa: Sidosryhmien säännöllistä osallistumista päätöksenteko- ja palautejärjestelmiin tulisi systematisoida. Opiskelijapalautetta tulisi käsitellä ja hyödyntää järjestelmällisemmin, jotta suunnittelemattomat opintojen keskeyttämiset vähenisivät. Opiskelijoiden ja opettajien kansainvälisen liikkuvuuden määrää tulisi lisätä. Opettajien tulisi tuottaa lisää omia materiaaleja, myös englanniksi. Opinnäytetöitä ja projekteja tulisi tehdä enemmän englanniksi. Opetushenkilökunnan tekemää tutkimusta tulisi esitellä enemmän alan konferensseissa tai lehdissä. Keväällä 2014 kaikki perustutkintojen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkinto-ohjelmat itsearvioitiin. Arvioinnin kriteerinä käytettiin tulevassa auditoinnissa käytettäviä kriteerejä. Itsearvioinnissa oli mukana Savonian asiantuntijoiden lisäksi laatukeskuksen asiantuntija.

11 11 (61) Tutkimus- ja kehittämistoiminnan itsearviointi toteutettiin syksyn aikana, jolloin valmisteltiin myös vuosien yhteiskuntavastuuraporttia. Syksyllä uudistettiin kehittämisryhmistä tietoryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena on tuottaa johtamisen ja toimijoiden käyttöön reaaliaikaista tietoa. Syksyn aikana uudistettiin toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmä vastaamaan olevaa toimintaa ja uudistettua organisaatiota. Samalla aloitettiin valmistautuminen korkeakoulujen laadunhallintajärjestelmän auditointiin, joka on vuonna Toiminnan kehittäminen Koulutus Vuonna 2014 Savonian nuorten koulutuksiin ensisijaisia hakijoita 1170 aloituspaikkaan oli yhteensä 4683 eli 3,9 aloituspaikkaa kohden. Monimuotokoulutuksissa ensisijaisten hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden oli 3,1 (235 aloituspaikkaa), vieraskielisissä koulutuksissa 4,3 (40 aloituspaikkaa) ja YAMK-koulutuksissa 2,1 (125 aloituspaikkaa). Uutena koulutuksena 2014 Savonia aloitti rakennusarkkitehtikoulutuksen, jonka ensisijaisten hakijoiden määrä (5,1 hakijaa/aloituspaikka) oli tekniikan alan korkein. Opetussuunnitelmauudistuksen mukaiset uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 2014 alkaneissa koulutuksissa. Aiempaa yhtenäisemmät ja selkeämmät rakenteet mahdollistavat joustavat opintopolut ja tehokkaan opiskelun. Samalla mahdollistui Savonian yhteisten monialaisten opintojen tarjoaminen kaikille Savonian opiskelijoille koulutusalasta riippumatta. Merkittävä opetussuunnitelmallinen uudistus tehtiin myös ylempien AMK-tutkintojen rakenteiden yhtenäistämisessä. Syksyllä 2014 aloittaneilla YAMK-opiskelijoilla on 30 opintopistettä yhteisiä opintoja (60 op:n tutkinnoissa 10 op). Nämä opinnot toteutetaan monialaisissa ryhmissä ja toteutuksesta vastaa monialainen opettajatiimi. Opiskelijan ohjauksen systemaattisuutta ja oikea-aikaisuutta on parannettu ohjauksen käytäntöjä yhtenäistämällä sekä ottamalla käyttöön uusi oppilashallintojärjestelmä (Wilma). Opiskeluprosessin tehokkuutta mittaavassa 55 opintopistettä suorittaneiden määrässä Savonian tulos parani 5,5 % ollen vuonna ,4 %. Keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä vuonna 2014 oli 664 opiskelijaa (10,5 %). Avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa polkuopinnot mahdollistettiin pääosassa tutkinto-ohjelmia.

12 12 (61) Joulukuussa Savonia liittyi mukaan valtakunnalliseen EXAM-konsortioon. EXAM- sähköinen tenttijärjestelmä tukee verkko-oppimista ja edistää opintojen joustavaa suunnittelua. Järjestelmä otetaan käyttöön syyslukukaudella Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Savonian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on edellisen vuoden tavoin suunnattu vahvasti strategiassa valittuihin painoaloihin. Uutta rakennerahastokautta ( ) varten tehtiin painoaloittain kooste Savonian tulevista hanke-esityksistä. Kooste toimitettiin maakuntaliittoon ja ELY-keskukselle ja sitä hyödynnetään TKI-toiminnan ennakoinnissa myös rahoittajien toimesta. Karelia-amk:n ja Itä-Suomen yliopiston (ISAT-UEF) yhteistyössä tehtiin tarkennettu suunnitelma vuosille ja yhteisten painoalojen neuvottelukunnat kokoontuivat toimenpiteiden jalkauttamiseksi. Vuoden 2014 aikana käynnissä oli yhteensä 83 kpl ulkopuolisesti rahoitettua hanketta, joista 48 oli Savonian hallinnoimia hankkeita ja partnerihankkeita oli 35 kpl. Hankkeiden kokonaismäärä on hieman edellisvuotta alempi, mutta partnerihankkeiden määrä oli kasvanut. Hankkeiden kokonaisvolyymi oli 7,84 milj. euroa, jossa ulkopuolisen rahoituksen määrä oli 6,50 milj. euroa. Rakennerahastokauden loppumisen johdosta volyymi oli hieman edellistä vuotta alempi (7,0 milj. euroa). Ulkopuolisen rahoituksen määrä oli merkittävästi budjetoitua parempi (5,5 milj. euroa). Rahoituskauden vaihtuminen tulee vaikuttamaan rahoituksen volyymiin merkittävästi vielä vuoden 2015 aikana. Opetuksen ja TKI-toiminnan integrointia edistettiin vuoden aikana. TKI-opintopisteitä suoritettiin yhteensä , joka on edelleen selvästi alle tavoitetason. Vuoden aikana yhteensä 108 opettajaa osallistui TKI-hankkeiden toteutukseen. Määrää pyritään jatkossa kasvattamaan tasaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 10 milj. euron erillisrahoitus ammattikorkeakoulujen TKItoimintaan liittyen pääsi aktiivivaiheeseen. Savonia osallistui erillisrahoitukseen perustuvaan valtakunnalliseen TKI-osaajavalmennukseen ja jatkaa osallistumista vuonna Tämän lisäksi Savonia on mukana kolmessa OKM:n rahoitukseen pohjautuvassa TKI-projektissa, yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. OKM:n erillisrahoitusta Savonialla on käytössä Coworking learning space (vetovastuu) ja YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -projekteihin, jonka lisäksi osallistumme Aikuiskoulutuksen innovatiiviset rakenteen -projektiin. Uuteen rakennerahastoohjelmaan valmisteltiin ensimmäisiä uusia hakemuksia. EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin liittyviä hakemuksia oli haussa 6 kpl vuonna Myös TKI-toiminnassa valmistauduttiin osakeyhtiömuutokseen ja syksyllä 2015 tehtävään auditointiin. TKI-toiminnan itsearvointi suoritettiin vuosilta ja keskeiset kehittämiskohteet analy-

13 13 (61) soitiin INTO-työkalun avulla. Projektinhallinta- ja raportointijärjestelmän (Reportronic) käyttöä laajennettiin ja siihen lisättiin Savonian omia muutoksia. Järjestelmän kehittämistä jatketaan edelleen vuoden 2015 aikana. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat projektibudjetointiosan ja sähköisen palautekyselyn systematisoiminen. TKI-hankkeissa toimivalle henkilöstölle järjestettiin 2014 aikana koulutusta sopimus- ja lakiasioista yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Karelia-amk:n ja Savonian yhteisen lakimiehen kanssa. Savonian ABOWE-hankkeelle myönnettiin valtakunnallisilla ammattikorkeakoulupäivillä Kärki palkinto. TKI-toimijoita aktivoitiin myös julkaisutoiminnan osalta tavoitteena saavuttaa suurempaa näkyvyyttä eri alojen ammattilehdissä. Pelastusopiston kanssa tehtävässä TKIyhteistyössä aktivoiduttiin vuonna 2014 monialaisten yhteishankkeiden suunnittelun muodossa. Liiketoiminnan palveluryhmä toimi vuonna aktiivisesti edistäen myytävien tuotteiden tuotteistamista, määrittäen eri alojen kärkituotteita ja kehittäen toimintaa vuosikellon mukaiseksi. Jatkossakin liiketoimintakelpoisten tuotteiden synnyttäminen TKI-hankkeiden aikana vaatii ponnisteluja liiketoiminnan volyymin kasvattamiseksi. Kumppanuussopimuksia tehtiin kahdeksan kappaletta. Kumppanuuksien hallintaa liittyviä toimintamalleja kehitettiin (Spirit-hanke) ja kumppanuuksienhallintaohjelmiston (CRM) määrittely ja hankintaprosessi käynnistettiin. Palvelut Henkilöstöpalvelujen toiminnassa painottuivat vuonna 2014 yhtiöittämiseen liittyvät työsuhdeasioiden valmistelutehtävät ja yhteistoimintamenettelyä koskevien henkilöstöasioiden hoitaminen. Kaikkien osakeyhtiöön siirtyvien työntekijöiden kanssa tehtiin uudet työsopimukset. Samalla uudistettiin työsopimusprosessia ja siirryttiin työsopimusten laadinnassa sähköisen järjestelmän käyttöön. Työsopimusten solmimista koskevia lomakkeita ja ohjeistusta uudistettiin mm. sivutoimien ja työsopimusten osalta. Henkilöstöresurssien suunnittelua ja käyttöä koskevat valmistelu- ja ohjaustoimet yhteistoimintamenettelyä varten korostuivat henkilöstöpalveluiden toiminnassa alkuvuoden aikana. Merkittävä osa henkilöstöpalveluiden palvelutoimintaa vuonna 2014 oli johtamisjärjestelmän ja tukipalvelutoiminnan uudistamiseen liittyvä laaja johdon rekrytointimenettelyjen hoitaminen. Talouspalveluissa valmisteltiin niin ikään yhtiöittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Keväällä aloitettiin jo vuoden 2015 talousarvion laadinta uudella talousmallilla, joka vastaa kustannuspaikka- ja raportointirakenteeltaan uudistettua organisaatiota sekä osakeyhtiön virallisia tuloslaskelma- ja tasekaavoja ja virallista tilinpäätösraportointia. Virallisen lakisääteisen tilinpäätösraportoinnin ohella talousmallin kehittämisessä huomioitiin Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa laatima talouskoodisto, jonka tarkoituksena on yhtenäistää kaikkien ammattikorkea-

14 14 (61) koulujen taloudenpitoa, kirjanpidon käytänteitä ja selkiyttää taloustiedonkeruuta samalla varmistaen kerätyn tiedon vertailukelpoisuus. Tila-, tietohallinto- ja opiskelijapalveluja työllisti kampusmuutokset, opiskelijahallinto-ohjelman uudistamistyö sekä opiskelijapalveluja vielä korkeakoulujen sähköisen yhteishakujärjestelmän valtakunnallinen uudistaminen. 1.7 Toiminnan tulokset Toiminnan ja talouden arvioinnissa keskityttiin keskeisimpiin tunnuslukumittareihin. Keskeiset tunnuslukutavoitteet toiminnasta kertovat toiminnan tuloksellisuudesta ja samalla sen laadusta. Tunnuslukutaulukossa on esitetty keskeiset mittarit ja tulokset, joista osa on myös ammattikorkeakoulun rahoituksen perustana. Lisäksi liitteessä 16 on esitetty Savonian tavoite- ja tulossopimuksen mittarit ja tulokset. Tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Savoniassa näitä keskeisiä henkilöstön voimavaratekijöitä mitataan vuosittain toimivuuskyselyllä. Työn ilolla ja tuloksilla on selkeä korrelaatio. Näitä voimavaratekijöitä seurataan toimivuuskyselyssä erityisesti tyytyväisyysindeksillä, joka muodostuu henkilöstön kokemuksesta työssä jaksamisesta, työn motivaatiosta, yhteistyöstä työtovereiden kanssa sekä johtamisesta. Vuosi 2014 oli henkilöstölle ja esimiestyölle haasteellinen monien samanaikaisten muutosten ja sopeuttamistoimien vuoksi. Nämä haasteet heijastuivat työyhteisöihin ja arjen työhön. Tyytyväisyysindeksin tavoitteesta (3,0) jäätiin 0,6 yksikköä koko Savonian keskiarvon ollessa 2,94. Kokonaisuutena arvioiden Savonian henkilöstön työtyytyväisyyttä voitaneen kuitenkin pitää kohtuullisena toiminnan muutokset ja kehittämisvaatimukset huomioon ottaen. Esimiestyöhön ja tiimitoimintaan panostaminen ovat keskeisessä asemassa Savonian toiminnassa henkilöstön tyytyväisyyden, jaksamisen ja työn tuloksellisuuden tukemisessa.

15 15 (61) Savonia-ammattikorkeakoulun tuloskortti vuonna Strateginen päämäärä/ näkökulma Savonia kouluttaa tulevaisuuden osaajia Savonia lisää elinkeinoelämän kilpailukykyä Yhteisö luo uuden Savonian Savonia turvaa terveen ja kestävän pohjan toiminnalle Kriittiset menestystekijät Tulevaisuuden osaajia koulutetaan ennakoivasti ja joustavasti Opiskelijat ja opiskelun eteneminen on keskiössä Toiminnassa verkostoidutaan ammatillisesti yli rajojen Painoalat tuottavat uutta luovaa osaamista Toiminta tukee yrittäjyyttä, edistää innovaatioita ja yritysten kasvua Koulutuksen ja TKI-toiminnan laatu parannetaan Savoniassa on työn ilo ja yhteisöllinen toimintakulttuuri Osaaminen on tunnustettua ja uudistavaa Johtaminen tukee tuottavaa työtä Talous pidetään terveenä ja johdetaan kokonaisvaltaisesti Tilat tukevat toimintaa Strategiset mittarit Tutkinnot - perustutkinnot - YAMK Opetusprosessin tehokkuus - 55 opintopistettä Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus Koulutuksen ja TKtoiminnan integraatio Opiskelijapalaute / yrittäjäksi ryhtyminen Sidosryhmä- ja kumppanipalaute Opiskelijapalaute Osaamisen kehittäminen Toiminnan tuottavuus Kannattavuus Rahoituspohjan laajuus, ulkopuolisen rahoituksen suhteellinen määrä Tilojen käytön tehokkuus Määrittely Savonian tavoite Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet 1050* 70* 55 opintopistettä suorittaneet / suhdeluku Verkostoyhteistyö/ Kansallinen sopimuspohjainen kumppanuus Opiskelijavaihto/lähtevät ja saapuvat opiskelijat lkm Sopimuspohjaiset kumppanuudet/lukumäärä TKI-opintopisteet / suhdeluku Yrittäjäksi ryhtyvät opiskelijat valmistumisvaiheessa / suhdeluku Sidosryhmä- ja kumppanuustyytyväisyys (1-4) Opiskelijatyytyväisyys/ OPALA Toimivuuskysely / motivaatio, yhteistyö, jaksaminen, esimiestyö Henkilöstötyytyväisyys -indeksi, (1-4) Säännölliset kehityskeskustelut (yksilö-ryhmä) Tutkinnot/opetus- ja T&k-henkilöstö (htv) Tuloslaskelman vuosikate talousarviossa ja toteutumassa Ulkopuolinen Tkrahoitus / kokonaisrahoitus Tilakustannusten osuus kokonaisrahoituksesta Savonian tulos 2012 Savonian tulos Savonian tulos %* 46,9 % 52,4 % 400* opisk. 30 ei laskettu * 6,2 5,6 6,3 3 % 2 % 3 % 7 % yli 3 yli 3 3,5 keskiarvoa ei laskettu 3,3 3,04 8 3,3 3,08 2,9 3,06 3,0 2,94 kattavuus kattavuus kattavuus kattavuus 2,9 * laskentatapa muuttunut n. 3,0 milj. 13 %*, ** max 20 % 5,0 milj. 13,0 % 3,30 3,26 4,7 milj. 13,3 % ***) 2,3 milj. 12,7 % 8,9 % 10,2 % 15,8 % *OKM:n kanssa sovittu tavoitesopimusmittaritavoite vuosille **Toimiluvassa sovittu tavoite vuodelle *** Vuosikate sisältää pakollisen varauman , todellinen toiminnan vuosikate euroa

16 16 (61) 1.8 Kokonaistalouden tarkastelu Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän (Savonia) talous ja rahoitus pysyivät 2 miljoonan euron yksikköhintarahoitusleikkauksesta huolimatta toimintavuoden 2014 osalta terveessä tilassa. Toteuma on nähtävissä talouden mittareista, joissa kaikissa keskeisissä terveen talouden mittareissa toiminnallinen tulos oli vähintään tavoitteen mukainen eli kannattavuus, rahoitusrakenne ja maksuvalmius ovat osakeyhtiöön siirryttäessä hyvät. Kokonaistaloudellisessa tarkastelussa on huomioitava, että vuoden 2014 lopussa tapahtuneen yhtiöittämisen yhteydessä tilinpäätöksessä on tulosvaikutteisesti kirjattu mm. seuraavat erät: - ylimääräisiä poistoja/arvoltaan vähäisten käyttöomaisuusesineiden romutuksia yhteensä noin euron arvosta - poistettu loppuun prosentuaalisella menojäännöspoistolla poistettujen käyttöomaisuushyödykkeiden loppuarvoja noin euron arvosta - kiinteistöjen arvostukset on tarkastettu käypään arvoon ja siinä yhteydessä on tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalennuksia yhteensä ,24 euroa. - tuloutettu poistoerot ja investointivaraukset (ks. liite 10) - kirjattu satunnaisten tuottojen kautta Opistotien kiinteistön käypä arvo arviokirjaa vastaavaksi sen jälkeen kun kuntayhtymän aikainen arvonkorotusrahasto oli purettu taseen molemmin puolin (tällä ei tulosvaikutusta) Perinteinen opiskelijamäärän ja yksikköhintarahoituksen määrän vertailu: opiskelijamääräarvio ja toteuma opiskelijamääräarvio ja toteuma Taso-rahoituksen sovittu opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, euroa brutto Savonia: arvio Savonia: toteuma Ylittyi Kuntayhtymän talouden hallinta Savoniassa on asetettu talouden ja rahoituksen suunnitteluun, ohjaamiseen ja seuraamiseen muutamia keskeisiä talouden tavoitteita ja mittareita ja Savonia raportoi niiden ja kaikkien kirjanpitolautakunnan (KiLa) kuntajaoksen ammattikorkeakoulun toimintaan soveltuvien talouden mittareiden toteumat. Savoniassa käytössä olevat talouden strategiset mittarit, niiden tavoite ja toteuma sekä muut mittarit esitetään tässä talousosassa ja sen liitteissä.

17 17 (61) Terveen talouden keskeiset tavoitteet ja mittarit: Mittari Tavoite 2014 Toteuma 2014 Kommentti Toimintatuotot/toimintakulut, % 105,0 % 104,9 % Tavoitteen mukainen (minimi) Ilman pakoll. varausta 107,5 % Vuosikate, teur Vuotuisen toiminnan vuosikate eli hieman yli budjetin Tilikauden tulos, teur Oikaistu tulos t, yli budjetin Omavaraisuusaste, % (minimi) 50,0 % 41,7 % (100 %) Oikaistussa taseessa ei lainkaan vierasta pääomaa Kassan riittävyys päiviä (minimi) 30 91,7 Toimintavuotta kuvaava tunnusluku/erittäin hyvä Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) Varausten muutos (lisäys -, vähenn. +) Tilikauden yli-/alijäämä Toimintatuotot jatkoivat vuonna 2014 laskevaa trendiään johtuen yksikköhintarahoituksen supistumisesta. Käyttötalousosaa korvaava toimintokohtainen tuloslaskelma näyttää, että TK-toiminta ja liiketoiminta saavuttivat tuottotavoitteensa. Toimintakuluissa on todellisten tilikauden aikaisten toiminnan kulujen lisäksi yhteensä euron arvosta kirjattuna vuonna 2015 toteutuvia pakollisia kiinteistöön liittyviä velvoitteita, jotka täyttävät pakollisen varauksen tunnusmerkit, eli velvollisuus tulevien menojen maksuun on syntynyt jo vuoden 2014 puolella. Näitä varten on tilinpäätökseen muodostettu pakollinen varaus, jolla tuleva meno vuonna 2015 katetaan. Pakollisen varauksen kirjanpidollinen käsittely siis vääristää

18 18 (61) tältä osin tilikauden toimintakuluja, jotka oikaistuna jäävät euroon osoittaen sen, että tilikauden aikana toimintakuluja on hyvinkin pystytty sopeuttamaan alentuneisiin toimintatuottoihin. Oikaistu vuosikate euroa on hyvinkin tavoitteen mukainen. Vuosikatteen jälkeisistä eristä tilikauden toimintaa kuvaa vain suunnitelman mukaiset poistot muiden erien liittyessä yhtiöittämisen yhteydessä tehtyihin rahastojen, varausten ja poistoeron purkuun sekä kiinteistöjen arvostusten korjaamiseen arviokirjoja vastaavaksi. Suunnitelmapoistot on tehty vuonna 2013 uudistetun poistosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi käyttöomaisuushyödykkeiden menojäännöspoistojen jäämäeriä on poistettu sekä tarkastettu, että käyttöomaisuuskirjanpito vastaa todellisuudessa käytössä olevaa käyttöomaisuutta, joka tilivuoden viimeisellä minuutilla luovutetaan kuntayhtymän jäsenkunnille ja niiltä edelleen Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 Toimintatuotot/Toimintakulut -% 109,60 % 106,20 % 109,90 % 109,74 % 104,88 % Vuosikate T EUR Vuosikate-% (käyttötuloista) 8,60 % 5,70 % 8,80 % 8,73 % 4,54 % Poisto-% (käyttötuloista) 2,80 % 3,10 % 3,20 % 3,63 % 3,70 % Vuosikate/Poistot (%) 303,70 % 187,90 % 278,40 % 153,20 % 47,66 % Taseet 2014 ja 2013 ja niiden tunnusluvut Tase kuvaa tilannetta vuoden vaihtuessa eli kun valtaosa varoista ja kaikki velat ja pakollinen varaus on luovutettu kuntayhtymän jäsenkunnille jotka edelleen ovat käyttäneet saamaansa nettovarallisuutta osakeannissa merkitsemiensä Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n osakkeiden apporttina tapahtuvana maksuna. Näin kuntayhtymän varat, velat ja varaukset ovat siirtyneet osakeyhtiöön mennessä kuten ammattikorkeakoululaki edellyttää. Kuntayhtymän taseeseen jää ensinnäkin Sairaalakadun kiinteistö, jonka kaupasta on solmittu esisopimus Lujatalo Oy:n kanssa Lopullinen kauppahinta selviää, kun asemakaavoitus valmistuu ja uusi kaava tulee lainvoimaiseksi. Sairaalakadun arvo on tarkistettu vastaamaan arvoa, joka tulevien kaavoitusmaksujen lisäämisen jälkeen vastaa ulkopuolisten arvioijien arviota käyvästä arvosta. Kiinteistön arvoksi on kirjattu euroa. Taseessa ei ole kiinteistölle kuuluvaa irtaimistoa. Toinen kuntayhtymään jätetty kiinteistö, joka niin ikään oli myyntineuvottelujen kohteena vuonna 2014, on Varkauden Osmajoentien kiinteistö. Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen hyväksyttyä kokouksessaan Savonian tekemän vastatarjouksen A- ja B-rakennusten myynnistä, on kauppahintaa käytetty näiden osien käypänä arvona. C-osa on arvostettu Ramboll Oy:n laatiman arviokirjan mukaiseen arvoon ja syksyllä käyttöön vihityn energiatekniikan tutkimushallin arvoksi on

19 19 (61) kirjattu taseeseen aktivoidut rakennuskustannukset. Näin ollen Osmajoentien kiinteistön tasearvoksi on jäänyt ,06 euroa. Tulosvaikutteista arvonalennusta on tilikauden 2014 aikana kirjattu ,14 euroa. Osmajoentien kiinteistöllä ei ole taseeseen aktivoidun irtaimiston poistamatonta hankintamenoa. Kuntayhtymän taseessa näkyvät molemmin puolin vielä päivän päättyessä kuntayhtymän tileillä olleet osakeyhtiölle kuuluvat rahat. Kuntayhtymän tilille jää tehdyn todellisten saldojen siirron jälkeen vain Lujatalon Sairaalakadun kiinteistöstä maksama käsiraha euroa. Taseen vastaavissa näkyy velkana osakeyhtiölle ,47 euroa rahavaroja.

20 20 (61) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet 0 0 Arvonkorotusrahasto Tietokoneohjelmistot 0 46 Muut omat rahastot 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot Edell.tilikausien ylijäämä Ennakkomaksut Tilikauden ylijäämä Aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAA- Maa-ja vesialueet EHTOISET VARAUKSET Rakennukset Poistoero Rakennusten arvonkorotukset Vapaaehtoiset varaukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 0 0 Osakkeet ja osuudet Muut saamiset 0 43 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiant.pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT VARAT VIERAS PÄÄOMA Muut toimeksiantojen varat Pitkäaikainen Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat 0 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Lyhytaikainen Aineet ja tarvikkeet 0 0 Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saamiset Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Myyntisaamiset Velat Savonia Oy:lle Muut saamiset VASTATTAVAA YHT Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste,% 41,7 % 86,7 % VASTAAVAA YHT Sidotun pääoman osuus % 41,7 % 45,0 % Suhteell. velkaantuneisuus,% 23,5 % 13,5 % Kertynyt yli-/alijäämä Lainakanta

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2015 AIKA Tiistai 2.6.2015 kello 15.00 16.08 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2015 AIKA Tiistai 17.3.2015 kello 15.00 15.53 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2015 AIKA Tiistai 24.2.2015 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ. Kokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat. ALEKSI ESKELINEN

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄ. Kokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset asiat. ALEKSI ESKELINEN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN 1.3.2016 KUTSU N VALTUUSTON KOKOUKSEEN 15.3.2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokous (01/2016) järjestetään tiistaina 15. päivänä helmikuuta 2016 klo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2015. Kuopio Aleksi Eskelinen Anna Olkkonen Kaisa Savolainen, Maija Svärdin henkilökohtainen varajäsen

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2015. Kuopio Aleksi Eskelinen Anna Olkkonen Kaisa Savolainen, Maija Svärdin henkilökohtainen varajäsen AIKA Keskiviikko 25.11.2015 kello 15.00 15.28 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2015 AIKA Tiistai 24.2.2015 kello 16.00 17.59 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2015 AIKA Keskiviikko 25.11.2015 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

9 SAVONIAN VASTINE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TUTKINTOTAVOITE-EHDOTUKSEEN

9 SAVONIAN VASTINE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TUTKINTOTAVOITE-EHDOTUKSEEN Aika Maanantai 23.5.2016 klo 9.00 12.30 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot