TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)"

Transkriptio

1 H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto (5 )

2 2 (61) SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus Ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Operatiivinen johtaminen Strategiset tavoitteet vuonna Seuranta, arviointi ja raportointi Toiminnan kehittäminen Toiminnan tulokset Kokonaistalouden tarkastelu Kuntayhtymän talouden hallinta Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Taseet 2014 ja 2013 ja niiden tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kuntayhtymän arvio merkittävimmistä riskeistä ja selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntayhtymän hallituksen esitys peruspääoman alentamisesta TOTEUTUMISVERTAILUT Talousarvion ja siihen vertailukelpoisen sisäisen tuloslaskelman vertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Käyttötaloustaulukko ja käyttötalousosan toteutuminen Investointiosan toteutumisvertailu Talousarvion sitovuustasojen toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Ulkoinen virallinen tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 61

3 3 (61) 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus Vuosi 2014 oli Savonialle historiallinen. Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan ja Savonia aloitti toimintansa uudella toimiluvalla. Samalla otettiin myös uuden lain mukainen 100 % tuloksellisuuteen pohjautuva rahoitusmalli käyttöön. Vuotta ovat leimanneet monet tilamuutokset, koska tilojen kuormitusta on lisätty ja vuokratiloista pyritty luopumaan tarkoituksenmukaisesti. Tammikuussa terveysalan koulutus aloitti Microkadun kampuksella yhdessä restonomi- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Syksyllä kampukselle siirtyivät liiketalouden opiskelijat. Myös keskistetyt palvelut ovat muuttaneet toimintojaan Microkadulle ja tukevat omalta osaltaan opiskelijoiden opintoja. Opistotien kampuksen suunnittelutyöt aloitettiin alkukeväästä. Tilamuutosten aikataulu vei enemmän aikaa kuin alun perin suunniteltiin ja se on aiheuttanut huolta Opistotien toimintojen osalta. Vuoden 2014 lopussa muotoilun koulutus kuitenkin siirtyi Opistotien kampukselle osin remontin keskelle. Savon koulutuskuntayhtymän ja Varkauden kanssa on neuvoteltu vuoden aikana Varkauden kampuksen myynnistä toisen asteen koulutuskuntayhtymälle. Lokakuussa juhlistettiin energiatekniikan tutkimushallin vihkiäisiä. Iisalmen kampuksella on etsitty ylimääräisille tiloille sopivaa vuokralaista ja neuvottelujen jälkeen Iisalmen kaupunki on kiinnostunut vuokraamaan tiloja väestökäyttöön. Vuoden aikana Savoniassa valmisteltiin ammattikorkeakoululain edellyttämää yhtiöittämistä. Kevään aika syntyi osakassopimus Kuopion, Iisalmen, Varkauden ja Kiuruveden kesken. Lapinlahti irrottautui muutosvaiheessa pois omistajuudesta. Vuonna 2014 määräaikaisia työ- ja virkasuhteita päättyi 34, työ- ja virkasuhteista irtisanoutui 6 henkilöä ja yt-menettelyn johdosta irtisanottiin 14 henkilön työ- ja virkasuhde. Eläkkeelle siirtyi 14 henkilöä, osa-aikaeläkkeelle 5 henkilöä ja yt-menettelyn seurauksena osa-aikaistettiin 9 henkilön työ- ja virkasuhde. Tämä on varmaan osin syynä siihen, että henkilöstötyytyväisyys on hieman laskenut edellisestä vuodesta ollen kuitenkin vielä tavoitetasolla. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana. Se tarkoitti myös mittavan määrän henkilörekrytointeja niin sisäisenä kuin ulkoisena hakuna, sillä kaikki johtaja- tai päällikköpaikat olivat uudelleen haussa. Uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön

4 4 (61) Savonia onnistui vuonna 2014 ylittämään tavoitteensa tutkintojen ja 55 opintopisteen osalta. Samoin avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteet ovat kasvaneet merkittävästi. Myös sidosryhmäpalaute on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja opiskelijapalaute hieman noussut edellisestä vuodesta. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta olemme edelleen selvästi alle tavoitetason samoin TK-toiminnassa suoritetut opintopisteet. Kansainvälinen opiskelijavaihto on hieman hiipunut, ollen kuitenkin edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla. Tosin tässä on suuria alakohtaisia eroja. Erityisesti tekniikan osalta opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden osalta kansainvälisyysluvut eivät ole lähteneet nousuun. Toimintatuotot laskivat vuonna 2014 edellisestä vuodesta noin 2,4 milj. euroa johtuen perusrahoituksen supistumisesta. TK-toiminta ja liiketoiminta saavuttivat tuottotavoitteensa. Ulkopuolisen TKrahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 12,7 %. Savoniassa on tilikauden aikana pystytty sopeuttamaan toimintakuluja alentuneisiin toimintatuottoihin. Vuosikate on 2,3 milj. euroa ja oikaistu vuosikate tavoitteen mukainen noin 3,5 milj. euroa. Melkein hengästyttää muutosten määrä, mutta samalla voi olla iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus luoda uutta Savoniaa. Se voi onnistua vain yhdessä tehden. Kuopiossa Mervi Vidgrén rehtori

5 5 (61) 1.2 Ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon kuuluu 17 edustajaa. Kuntayhtymän valtuusto piti vuoden 2014 aikana 9 kokousta. Valtuuston puheenjohtajana toimi Aleksi Eskelinen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Matti Kartano ja toisena varapuheenjohtajana Anna Olkkonen. Yhtymävaltuustoon kuuluivat seuraavat jäsenkuntien valitsemat edustajat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Kuopio Aleksi Eskelinen Pirjo Hentelä-Aho Matti Kartano Jaakko Kosunen Veli-Matti Lammentausta Anna Olkkonen Maija Svärd Simo Räty Pirjo Simonen Sanna Mustonen ( asti) Marjaana Mikkonen ( alkaen) Henning Hendolin Upi Heinonen Tuomo Rissanen Kaisa Savolainen Varkaus Jorma Aro Juha Koivula Martti Lamberg Paula Pulliainen Anja Venäläinen Jeremias Rantanen Jorma Saastamoinen Ari Nevalainen Pia Hedman Ulla-Riikka Juvonen Iisalmi Pirjo Laitinen Markku Rautio Matti Notko Kaarina Korhonen Anni Juntunen Jussi Kauppinen Kiuruvesi Matti Heikinmaa Rauno Pikkarainen Lapinlahti Kaija Korhonen Jorma Rannio

6 6 (61) Kuntayhtymän hallituksessa varsinaisia, päätösvaltaisia jäseniä on yhdeksän. Yhtymähallitus kokoontui vuonna 2014 aikana kaikkiaan 10 kertaa. Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Riitta Korhonen ja varapuheenjohtajana Iris Asikainen. Hallituksen esittelijänä toimi kuntayhtymän johtaja Mervi Vidgrén. varsinainen jäsen Iris Asikainen, Kuopio Toini Juvonen, Varkaus Antti Kivelä, Kuopio Juha Koivula, Varkaus Riitta Korhonen, Kuopio Martti Lamberg, Varkaus Matti Notko, Iisalmi Pauli Ruotsalainen, Kuopio Elina Vepsäläinen, Varkaus henkilökohtainen varajäsen Kaarina Mäyrä, Iisalmi Olavi Martikainen, Varkaus Varpu Puskala, Kuopio Markku Kiljander, Kuopio Kaisa Savolainen, Kuopio Mikko Laitinen, Iisalmi Jouko Tenhunen, Kiuruvesi Minna Rissanen, Lapinlahti Toni Mäkinen, Kuopio Yhtymävaltuuston asettama tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana kaikkiaan 11 kertaa. varsinainen jäsen Jorma Aro, Varkaus henkilökohtainen varajäsen Jorma Rannio, Lapinlahti pj. Matti Heikinmaa, Kiuruvesi Kalle Ryhänen > Jussi Kauppinen, Iisalmi ( ) vpj. Pirjo Laitinen, Iisalmi Kaarina Korhonen, Iisalmi Veli-Matti Lammentausta, Kuopio Anni Juntunen, Iisalmi Sanna Mustonen, Kuopio Matti Kartano, Kuopio > Marjaana Mikkonen, Kuopio ( ) Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toimi Matti Heikinmaa ja varapuheenjohtajana Pirjo Laitinen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi JHTT, HTM Timo Nuutinen, KPMG Oy Ab asti ja JHTT, KHT Katri Hokkanen alkaen. Kuntayhtymän tilintarkastuksesta vastasi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT-tilintarkastaja Paula Hellén-Toivanen asti ja JHTT-tilintarkastaja Katri Hokkanen alkaen. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitivat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoululain 11 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun rehtori toimii ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen puheenjohtajana. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan rehtori toimii myös hallituksen esittelijänä. Ammattikorkeakoulun hallituksen sihteerinä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov. Ammattikorkeakoulun hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa.

7 7 (61) Rehtori Mervi Vidgrénin (pj.) lisäksi ammattikorkeakoulun hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Päätoimiset opiskelijat Severi Siidorov Tanja Kettunen Henna Tuomainen Atte Korhonen Päätoimiset opettajat Petri Kainulainen Sirkka-Liisa Halimaa Jarkko Surakka Antti Kares Muu päätoiminen henkilöstö Sirpa Hietala Juha Laitinen Arja Hiltunen Anitta Miettinen Muu johto asti Riitta Rissanen Kaija Sääski alk. Kaija Sääski Salla Seppänen Elinkeino- ja muun työelämän edustajat Merja Miettinen Jari Osmala Hannu Porasmaa Anne Pirinen Irma Sirviö Riitta Toivanen Yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja talousjohtajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksissa. Ammattikorkeakoulun hallituksen toiminta lakkasi ammattikorkeakoululakiuudistuksen johdosta. 1.3 Operatiivinen johtaminen Rehtori, vararehtori ja talousjohtaja muodostivat Savonian strategiaryhmän. Loppuvuodesta ryhmään kuului vielä hallinto- ja henkilöstöpäällikkö. Ammattikorkeakoulun johtoryhmään vuonna 2014 kuuluivat rehtori, vararehtori, talousjohtaja, projektijohtaja / vs. talousjohtaja, osaamisaluejohtajat, Pelastusopiston rehtori, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, viestintäpäällikkö, kehittämispäällikkö ja johdon sihteeri. Johtoryhmä varmisti opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnanprosessien sujuvuuden. Laajennetun johtoryhmän toiminta lakkautettiin ja tilalle perustettiin Esimiesfoorumi, johon johtoryhmän jäsenten lisäksi kutsuttiin koulutus- ja kehittämispäälliköt sekä tukipalvelupäälliköt. Ryhmi-

8 8 (61) en puheenjohtajana toimi rehtori ja sihteerinä johdon sihteeri. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana 17 kertaa ja esimiesfoorumi 5 kertaa. Hyvinvointi, liiketoiminta- ja kulttuuri sekä teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueilla on osaamisaluejohtajista ja koulutus- ja kehittämispäälliköistä koostuvat toiminnanohjausryhmät, jotka varmistavat toiminnan kehittämisestä osaamisalueilla. Tukipalveluissa operatiivisen johdon tukena toimii toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntijaryhmiä. Organisoituminen vaihtelee tukipalveluittain. 1.4 Strategiset tavoitteet vuonna 2014 Savonia-ammattikorkeakoulussa valmistauduttiin toiminnan yhtiöittämiseen. Yhtiöittämisen alkuvaiheessa toimi valmisteluryhmä, joka koostui kuntayhtymän luottamushenkilöistä sekä ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen työelämäedustajasta ja virkamiesjohdosta. Yhtiöittämisessä käytettiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin Osakeyhtiön hallitus piti vuoden 2014 aikana viisi kokousta. Hallitukseen kuului puheenjohtajana palvelualuejohtaja Jarmo Piiroinen, (Kuopio) ja jäseninä kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka (Kiuruvesi), kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen (Iisalmi) sekä kaupunginjohtaja Hannu Tsupari (Varkaus). Syksyn aikana pidettiin myös kolme yhtiökokousta. Opetus- ja kulttuuriministeriön supistuneen perusrahoituksen vuoksi toimintaa sopeutettiin vuoden aikana käymällä yhteistyöneuvottelut, joka kosketti kaikkia henkilöstöryhmiä. Keväällä Savoniassa hyväksyttiin uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmämalli, joka otettiin käyttöön Syksyn aikana valmisteltiin uuden organisaation toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmää. Savonian toimitilastrategia valmistui keväällä Se linjaa Savonian tulevia tilatarpeita. Toimitilojen osalta keväällä 2014 terveysalan toiminta sekä Sairaalakadun tukipalvelut siirtyivät Sairaalakadun tiloista Microkadun kampukselle. Syyslukukauden alussa liiketalouden koulutus siirtyi Opistotien kampukselta Microkadun kampukselle. Samalla valmisteltiin muotoilun toiminnan siirtoa Kuopion rouvasväenyhdistyksen tiloista Savonian tiloihin Opistotien kampukselle. Muutto tapahtui vuodenvaihteessa 2015, jolloin päättyi myös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän sopimus Kuopion rouvasväenyhdistyksen kanssa.

9 9 (61) Jouluna 2014 Microkadun kampukselle valmistuivat palvelukeskuksen tilat, joka kokoaa osan palveluista yhteen paikkaan ja opiskelijakunnan kahvilatoiminnan yhteen kokonaisuuteen. Henkilöstömäärän kehitys vuosina : Henkilöstöryhmä 2013 lkm (31.12.) 2013 htv (OKM) TSTA 2013 lkm TSTA 2013 htv 2014 lkm (31.12.) 2014 htv (OKM) TSTA 2014 lkm Opetushenkilöstö , , TKI-henkilöstö , , Muu henkilöstö , , Yhteensä , , TSTA 2014 htv Koko Savonian tasolla henkilöstömäärän kehityksessä ei saavutettu vuodelle 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettua 44 henkilön ja 61 htv:n vähentämistavoitetta. Henkilöstömäärän vähennys edellisvuodesta poikkileikkauspäivänä oli 23 henkilöä. Henkilötyövuosina vähennys oli hieman yli 40 henkilötyövuotta. Yhdelle vuodelle asetetut vähentämistavoitteet olivat verrattain korkeat. Opetushenkilöstön osalta henkilöstömäärän kehitystavoite kuitenkin lähes saavutettiin. Muun henkilöstön (mm. toimistohenkilöstö ja johto) osalta henkilöstömäärän vähennys oli tavoitetta suurempi sekä poikkileikkauspäivän lukumäärällä että henkilötyövuosina mitattuna. Asetetusta tavoitteesta jääminen johtui siten lähes kokonaan tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstömäärän kehityksestä. Myös TKI-henkilöstön henkilötyövuodet kuitenkin vähenivät edellisvuodesta yli 23 henkilötyövuotta. Vuonna 2014 määräaikaisia työ- ja virkasuhteita päättyi 34, työ- ja virkasuhteista irtisanoutui 6 henkilöä ja yt-menettelyn johdosta irtisanottiin 14 henkilön työ- ja virkasuhde. Eläkkeelle siirtyi 14 henkilöä, osa-aikaeläkkeelle 5 henkilöä ja yt-menettelyn seurauksena osa-aikaistettiin 9 henkilön työ- ja virkasuhde. Yhteistoimintamenettelyn vaikutukset henkilöstömäärässä toteutuvat vasta vuoden 2015 alusta lukien. Lähes kaikki päättyvät työ- ja virkasuhteet jatkuivat vuoden 2014 loppuun saakka. Irtisanottujen ja osa-aikaistettujen työntekijöiden sopeutumista muutokseen haluttiin tukea ja yhteistoimintaneuvotteluissa sovittiin kaikkien osalta noudatettavaksi kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Osittain tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstömäärä vuoden 2014 lopussa johtuu usealle hankkeelle myönnetystä jatkoajasta alkuvuoteen 2015 ja projektihenkilöiden työsuhteiden määräaikaisesta pidentämisestä vastaavalle ajalle. Selvää kuitenkin on, että opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan integraatiota myös henkilöstövoimavarojen hyödyntämisessä on parannettava. 1.5 Seuranta, arviointi ja raportointi Savonian kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma osallistui ja läpäisi korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttaman tekniikan alan ohjelma-arvioinnin. Ohjelma-arvioinneilla tuetaan laadun kehittämistä tekniikan alan koulutusohjelmissa. Arviointien menetelmä on kehitetty perustuen European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) -järjestön ylläpitämään Euro-

10 10 (61) pean Accredited Engineer (EUR-ACE) -standardiin. Savonian arviointitulos on voimassa asti. Arvioinnissa havaittiin muun muassa seuraavat vahvuudet ja hyvät käytänteet: Savoniasta valmistuvien insinöörien pätevyys näkyy käytännössä korkeana työllistymisasteena, jonka myötä Savonia antaa panoksensa alueelliseen kehittämiseen. Myös TKItoiminta hyödyttää Itä-Suomen alueellista kehittämistä. Opetushenkilökunta on kokenutta, pätevää ja sitoutunutta siirtämään tietoa opiskelijoille. Opetustilat, laboratoriot, työpajat, kirjasto ja muut tilat ovat riittäviä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Osassa niistä käytettävissä oleva laitteisto edustaa jopa erinomaista laatua. Korkeakoulu arvostaa laadun merkitystä lisäarvon tuottajana. Toiminnan johtaminen ja laadunhallinta yhdistetään ammattimaisesti. Seurantaindikaattorit ovat yhteydessä strategisiin tavoitteisiin. Hyvänä käytänteenä pidetään opetussuunnitelmien jatkuvaa kehittämistä ja TKI-työn tuloksien integrointia opetukseen seurauksena vahvasta yhteistyöstä paikallisen teollisuuden kanssa. Tekemällä oppimisen ja yhdessä oppimisen keinot ovat käytössä opetusprosesseissa ja verkossa oppimisen työkalut ovat toiminnassa. Neuvottelukunta tarjoaa keinon laajempaan keskusteluun alueen koulutuksesta. Arvioinnissa annettuja kehittämissuosituksia olivat muun muassa: Sidosryhmien säännöllistä osallistumista päätöksenteko- ja palautejärjestelmiin tulisi systematisoida. Opiskelijapalautetta tulisi käsitellä ja hyödyntää järjestelmällisemmin, jotta suunnittelemattomat opintojen keskeyttämiset vähenisivät. Opiskelijoiden ja opettajien kansainvälisen liikkuvuuden määrää tulisi lisätä. Opettajien tulisi tuottaa lisää omia materiaaleja, myös englanniksi. Opinnäytetöitä ja projekteja tulisi tehdä enemmän englanniksi. Opetushenkilökunnan tekemää tutkimusta tulisi esitellä enemmän alan konferensseissa tai lehdissä. Keväällä 2014 kaikki perustutkintojen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkinto-ohjelmat itsearvioitiin. Arvioinnin kriteerinä käytettiin tulevassa auditoinnissa käytettäviä kriteerejä. Itsearvioinnissa oli mukana Savonian asiantuntijoiden lisäksi laatukeskuksen asiantuntija.

11 11 (61) Tutkimus- ja kehittämistoiminnan itsearviointi toteutettiin syksyn aikana, jolloin valmisteltiin myös vuosien yhteiskuntavastuuraporttia. Syksyllä uudistettiin kehittämisryhmistä tietoryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena on tuottaa johtamisen ja toimijoiden käyttöön reaaliaikaista tietoa. Syksyn aikana uudistettiin toiminnanohjaus- ja laadunhallintajärjestelmä vastaamaan olevaa toimintaa ja uudistettua organisaatiota. Samalla aloitettiin valmistautuminen korkeakoulujen laadunhallintajärjestelmän auditointiin, joka on vuonna Toiminnan kehittäminen Koulutus Vuonna 2014 Savonian nuorten koulutuksiin ensisijaisia hakijoita 1170 aloituspaikkaan oli yhteensä 4683 eli 3,9 aloituspaikkaa kohden. Monimuotokoulutuksissa ensisijaisten hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden oli 3,1 (235 aloituspaikkaa), vieraskielisissä koulutuksissa 4,3 (40 aloituspaikkaa) ja YAMK-koulutuksissa 2,1 (125 aloituspaikkaa). Uutena koulutuksena 2014 Savonia aloitti rakennusarkkitehtikoulutuksen, jonka ensisijaisten hakijoiden määrä (5,1 hakijaa/aloituspaikka) oli tekniikan alan korkein. Opetussuunnitelmauudistuksen mukaiset uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 2014 alkaneissa koulutuksissa. Aiempaa yhtenäisemmät ja selkeämmät rakenteet mahdollistavat joustavat opintopolut ja tehokkaan opiskelun. Samalla mahdollistui Savonian yhteisten monialaisten opintojen tarjoaminen kaikille Savonian opiskelijoille koulutusalasta riippumatta. Merkittävä opetussuunnitelmallinen uudistus tehtiin myös ylempien AMK-tutkintojen rakenteiden yhtenäistämisessä. Syksyllä 2014 aloittaneilla YAMK-opiskelijoilla on 30 opintopistettä yhteisiä opintoja (60 op:n tutkinnoissa 10 op). Nämä opinnot toteutetaan monialaisissa ryhmissä ja toteutuksesta vastaa monialainen opettajatiimi. Opiskelijan ohjauksen systemaattisuutta ja oikea-aikaisuutta on parannettu ohjauksen käytäntöjä yhtenäistämällä sekä ottamalla käyttöön uusi oppilashallintojärjestelmä (Wilma). Opiskeluprosessin tehokkuutta mittaavassa 55 opintopistettä suorittaneiden määrässä Savonian tulos parani 5,5 % ollen vuonna ,4 %. Keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä vuonna 2014 oli 664 opiskelijaa (10,5 %). Avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa polkuopinnot mahdollistettiin pääosassa tutkinto-ohjelmia.

12 12 (61) Joulukuussa Savonia liittyi mukaan valtakunnalliseen EXAM-konsortioon. EXAM- sähköinen tenttijärjestelmä tukee verkko-oppimista ja edistää opintojen joustavaa suunnittelua. Järjestelmä otetaan käyttöön syyslukukaudella Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Savonian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on edellisen vuoden tavoin suunnattu vahvasti strategiassa valittuihin painoaloihin. Uutta rakennerahastokautta ( ) varten tehtiin painoaloittain kooste Savonian tulevista hanke-esityksistä. Kooste toimitettiin maakuntaliittoon ja ELY-keskukselle ja sitä hyödynnetään TKI-toiminnan ennakoinnissa myös rahoittajien toimesta. Karelia-amk:n ja Itä-Suomen yliopiston (ISAT-UEF) yhteistyössä tehtiin tarkennettu suunnitelma vuosille ja yhteisten painoalojen neuvottelukunnat kokoontuivat toimenpiteiden jalkauttamiseksi. Vuoden 2014 aikana käynnissä oli yhteensä 83 kpl ulkopuolisesti rahoitettua hanketta, joista 48 oli Savonian hallinnoimia hankkeita ja partnerihankkeita oli 35 kpl. Hankkeiden kokonaismäärä on hieman edellisvuotta alempi, mutta partnerihankkeiden määrä oli kasvanut. Hankkeiden kokonaisvolyymi oli 7,84 milj. euroa, jossa ulkopuolisen rahoituksen määrä oli 6,50 milj. euroa. Rakennerahastokauden loppumisen johdosta volyymi oli hieman edellistä vuotta alempi (7,0 milj. euroa). Ulkopuolisen rahoituksen määrä oli merkittävästi budjetoitua parempi (5,5 milj. euroa). Rahoituskauden vaihtuminen tulee vaikuttamaan rahoituksen volyymiin merkittävästi vielä vuoden 2015 aikana. Opetuksen ja TKI-toiminnan integrointia edistettiin vuoden aikana. TKI-opintopisteitä suoritettiin yhteensä , joka on edelleen selvästi alle tavoitetason. Vuoden aikana yhteensä 108 opettajaa osallistui TKI-hankkeiden toteutukseen. Määrää pyritään jatkossa kasvattamaan tasaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 10 milj. euron erillisrahoitus ammattikorkeakoulujen TKItoimintaan liittyen pääsi aktiivivaiheeseen. Savonia osallistui erillisrahoitukseen perustuvaan valtakunnalliseen TKI-osaajavalmennukseen ja jatkaa osallistumista vuonna Tämän lisäksi Savonia on mukana kolmessa OKM:n rahoitukseen pohjautuvassa TKI-projektissa, yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. OKM:n erillisrahoitusta Savonialla on käytössä Coworking learning space (vetovastuu) ja YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -projekteihin, jonka lisäksi osallistumme Aikuiskoulutuksen innovatiiviset rakenteen -projektiin. Uuteen rakennerahastoohjelmaan valmisteltiin ensimmäisiä uusia hakemuksia. EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin liittyviä hakemuksia oli haussa 6 kpl vuonna Myös TKI-toiminnassa valmistauduttiin osakeyhtiömuutokseen ja syksyllä 2015 tehtävään auditointiin. TKI-toiminnan itsearvointi suoritettiin vuosilta ja keskeiset kehittämiskohteet analy-

13 13 (61) soitiin INTO-työkalun avulla. Projektinhallinta- ja raportointijärjestelmän (Reportronic) käyttöä laajennettiin ja siihen lisättiin Savonian omia muutoksia. Järjestelmän kehittämistä jatketaan edelleen vuoden 2015 aikana. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat projektibudjetointiosan ja sähköisen palautekyselyn systematisoiminen. TKI-hankkeissa toimivalle henkilöstölle järjestettiin 2014 aikana koulutusta sopimus- ja lakiasioista yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Karelia-amk:n ja Savonian yhteisen lakimiehen kanssa. Savonian ABOWE-hankkeelle myönnettiin valtakunnallisilla ammattikorkeakoulupäivillä Kärki palkinto. TKI-toimijoita aktivoitiin myös julkaisutoiminnan osalta tavoitteena saavuttaa suurempaa näkyvyyttä eri alojen ammattilehdissä. Pelastusopiston kanssa tehtävässä TKIyhteistyössä aktivoiduttiin vuonna 2014 monialaisten yhteishankkeiden suunnittelun muodossa. Liiketoiminnan palveluryhmä toimi vuonna aktiivisesti edistäen myytävien tuotteiden tuotteistamista, määrittäen eri alojen kärkituotteita ja kehittäen toimintaa vuosikellon mukaiseksi. Jatkossakin liiketoimintakelpoisten tuotteiden synnyttäminen TKI-hankkeiden aikana vaatii ponnisteluja liiketoiminnan volyymin kasvattamiseksi. Kumppanuussopimuksia tehtiin kahdeksan kappaletta. Kumppanuuksien hallintaa liittyviä toimintamalleja kehitettiin (Spirit-hanke) ja kumppanuuksienhallintaohjelmiston (CRM) määrittely ja hankintaprosessi käynnistettiin. Palvelut Henkilöstöpalvelujen toiminnassa painottuivat vuonna 2014 yhtiöittämiseen liittyvät työsuhdeasioiden valmistelutehtävät ja yhteistoimintamenettelyä koskevien henkilöstöasioiden hoitaminen. Kaikkien osakeyhtiöön siirtyvien työntekijöiden kanssa tehtiin uudet työsopimukset. Samalla uudistettiin työsopimusprosessia ja siirryttiin työsopimusten laadinnassa sähköisen järjestelmän käyttöön. Työsopimusten solmimista koskevia lomakkeita ja ohjeistusta uudistettiin mm. sivutoimien ja työsopimusten osalta. Henkilöstöresurssien suunnittelua ja käyttöä koskevat valmistelu- ja ohjaustoimet yhteistoimintamenettelyä varten korostuivat henkilöstöpalveluiden toiminnassa alkuvuoden aikana. Merkittävä osa henkilöstöpalveluiden palvelutoimintaa vuonna 2014 oli johtamisjärjestelmän ja tukipalvelutoiminnan uudistamiseen liittyvä laaja johdon rekrytointimenettelyjen hoitaminen. Talouspalveluissa valmisteltiin niin ikään yhtiöittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Keväällä aloitettiin jo vuoden 2015 talousarvion laadinta uudella talousmallilla, joka vastaa kustannuspaikka- ja raportointirakenteeltaan uudistettua organisaatiota sekä osakeyhtiön virallisia tuloslaskelma- ja tasekaavoja ja virallista tilinpäätösraportointia. Virallisen lakisääteisen tilinpäätösraportoinnin ohella talousmallin kehittämisessä huomioitiin Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa laatima talouskoodisto, jonka tarkoituksena on yhtenäistää kaikkien ammattikorkea-

14 14 (61) koulujen taloudenpitoa, kirjanpidon käytänteitä ja selkiyttää taloustiedonkeruuta samalla varmistaen kerätyn tiedon vertailukelpoisuus. Tila-, tietohallinto- ja opiskelijapalveluja työllisti kampusmuutokset, opiskelijahallinto-ohjelman uudistamistyö sekä opiskelijapalveluja vielä korkeakoulujen sähköisen yhteishakujärjestelmän valtakunnallinen uudistaminen. 1.7 Toiminnan tulokset Toiminnan ja talouden arvioinnissa keskityttiin keskeisimpiin tunnuslukumittareihin. Keskeiset tunnuslukutavoitteet toiminnasta kertovat toiminnan tuloksellisuudesta ja samalla sen laadusta. Tunnuslukutaulukossa on esitetty keskeiset mittarit ja tulokset, joista osa on myös ammattikorkeakoulun rahoituksen perustana. Lisäksi liitteessä 16 on esitetty Savonian tavoite- ja tulossopimuksen mittarit ja tulokset. Tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Savoniassa näitä keskeisiä henkilöstön voimavaratekijöitä mitataan vuosittain toimivuuskyselyllä. Työn ilolla ja tuloksilla on selkeä korrelaatio. Näitä voimavaratekijöitä seurataan toimivuuskyselyssä erityisesti tyytyväisyysindeksillä, joka muodostuu henkilöstön kokemuksesta työssä jaksamisesta, työn motivaatiosta, yhteistyöstä työtovereiden kanssa sekä johtamisesta. Vuosi 2014 oli henkilöstölle ja esimiestyölle haasteellinen monien samanaikaisten muutosten ja sopeuttamistoimien vuoksi. Nämä haasteet heijastuivat työyhteisöihin ja arjen työhön. Tyytyväisyysindeksin tavoitteesta (3,0) jäätiin 0,6 yksikköä koko Savonian keskiarvon ollessa 2,94. Kokonaisuutena arvioiden Savonian henkilöstön työtyytyväisyyttä voitaneen kuitenkin pitää kohtuullisena toiminnan muutokset ja kehittämisvaatimukset huomioon ottaen. Esimiestyöhön ja tiimitoimintaan panostaminen ovat keskeisessä asemassa Savonian toiminnassa henkilöstön tyytyväisyyden, jaksamisen ja työn tuloksellisuuden tukemisessa.

15 15 (61) Savonia-ammattikorkeakoulun tuloskortti vuonna Strateginen päämäärä/ näkökulma Savonia kouluttaa tulevaisuuden osaajia Savonia lisää elinkeinoelämän kilpailukykyä Yhteisö luo uuden Savonian Savonia turvaa terveen ja kestävän pohjan toiminnalle Kriittiset menestystekijät Tulevaisuuden osaajia koulutetaan ennakoivasti ja joustavasti Opiskelijat ja opiskelun eteneminen on keskiössä Toiminnassa verkostoidutaan ammatillisesti yli rajojen Painoalat tuottavat uutta luovaa osaamista Toiminta tukee yrittäjyyttä, edistää innovaatioita ja yritysten kasvua Koulutuksen ja TKI-toiminnan laatu parannetaan Savoniassa on työn ilo ja yhteisöllinen toimintakulttuuri Osaaminen on tunnustettua ja uudistavaa Johtaminen tukee tuottavaa työtä Talous pidetään terveenä ja johdetaan kokonaisvaltaisesti Tilat tukevat toimintaa Strategiset mittarit Tutkinnot - perustutkinnot - YAMK Opetusprosessin tehokkuus - 55 opintopistettä Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus Koulutuksen ja TKtoiminnan integraatio Opiskelijapalaute / yrittäjäksi ryhtyminen Sidosryhmä- ja kumppanipalaute Opiskelijapalaute Osaamisen kehittäminen Toiminnan tuottavuus Kannattavuus Rahoituspohjan laajuus, ulkopuolisen rahoituksen suhteellinen määrä Tilojen käytön tehokkuus Määrittely Savonian tavoite Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet 1050* 70* 55 opintopistettä suorittaneet / suhdeluku Verkostoyhteistyö/ Kansallinen sopimuspohjainen kumppanuus Opiskelijavaihto/lähtevät ja saapuvat opiskelijat lkm Sopimuspohjaiset kumppanuudet/lukumäärä TKI-opintopisteet / suhdeluku Yrittäjäksi ryhtyvät opiskelijat valmistumisvaiheessa / suhdeluku Sidosryhmä- ja kumppanuustyytyväisyys (1-4) Opiskelijatyytyväisyys/ OPALA Toimivuuskysely / motivaatio, yhteistyö, jaksaminen, esimiestyö Henkilöstötyytyväisyys -indeksi, (1-4) Säännölliset kehityskeskustelut (yksilö-ryhmä) Tutkinnot/opetus- ja T&k-henkilöstö (htv) Tuloslaskelman vuosikate talousarviossa ja toteutumassa Ulkopuolinen Tkrahoitus / kokonaisrahoitus Tilakustannusten osuus kokonaisrahoituksesta Savonian tulos 2012 Savonian tulos Savonian tulos %* 46,9 % 52,4 % 400* opisk. 30 ei laskettu * 6,2 5,6 6,3 3 % 2 % 3 % 7 % yli 3 yli 3 3,5 keskiarvoa ei laskettu 3,3 3,04 8 3,3 3,08 2,9 3,06 3,0 2,94 kattavuus kattavuus kattavuus kattavuus 2,9 * laskentatapa muuttunut n. 3,0 milj. 13 %*, ** max 20 % 5,0 milj. 13,0 % 3,30 3,26 4,7 milj. 13,3 % ***) 2,3 milj. 12,7 % 8,9 % 10,2 % 15,8 % *OKM:n kanssa sovittu tavoitesopimusmittaritavoite vuosille **Toimiluvassa sovittu tavoite vuodelle *** Vuosikate sisältää pakollisen varauman , todellinen toiminnan vuosikate euroa

16 16 (61) 1.8 Kokonaistalouden tarkastelu Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän (Savonia) talous ja rahoitus pysyivät 2 miljoonan euron yksikköhintarahoitusleikkauksesta huolimatta toimintavuoden 2014 osalta terveessä tilassa. Toteuma on nähtävissä talouden mittareista, joissa kaikissa keskeisissä terveen talouden mittareissa toiminnallinen tulos oli vähintään tavoitteen mukainen eli kannattavuus, rahoitusrakenne ja maksuvalmius ovat osakeyhtiöön siirryttäessä hyvät. Kokonaistaloudellisessa tarkastelussa on huomioitava, että vuoden 2014 lopussa tapahtuneen yhtiöittämisen yhteydessä tilinpäätöksessä on tulosvaikutteisesti kirjattu mm. seuraavat erät: - ylimääräisiä poistoja/arvoltaan vähäisten käyttöomaisuusesineiden romutuksia yhteensä noin euron arvosta - poistettu loppuun prosentuaalisella menojäännöspoistolla poistettujen käyttöomaisuushyödykkeiden loppuarvoja noin euron arvosta - kiinteistöjen arvostukset on tarkastettu käypään arvoon ja siinä yhteydessä on tulosvaikutteisesti kirjattu arvonalennuksia yhteensä ,24 euroa. - tuloutettu poistoerot ja investointivaraukset (ks. liite 10) - kirjattu satunnaisten tuottojen kautta Opistotien kiinteistön käypä arvo arviokirjaa vastaavaksi sen jälkeen kun kuntayhtymän aikainen arvonkorotusrahasto oli purettu taseen molemmin puolin (tällä ei tulosvaikutusta) Perinteinen opiskelijamäärän ja yksikköhintarahoituksen määrän vertailu: opiskelijamääräarvio ja toteuma opiskelijamääräarvio ja toteuma Taso-rahoituksen sovittu opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, euroa brutto Savonia: arvio Savonia: toteuma Ylittyi Kuntayhtymän talouden hallinta Savoniassa on asetettu talouden ja rahoituksen suunnitteluun, ohjaamiseen ja seuraamiseen muutamia keskeisiä talouden tavoitteita ja mittareita ja Savonia raportoi niiden ja kaikkien kirjanpitolautakunnan (KiLa) kuntajaoksen ammattikorkeakoulun toimintaan soveltuvien talouden mittareiden toteumat. Savoniassa käytössä olevat talouden strategiset mittarit, niiden tavoite ja toteuma sekä muut mittarit esitetään tässä talousosassa ja sen liitteissä.

17 17 (61) Terveen talouden keskeiset tavoitteet ja mittarit: Mittari Tavoite 2014 Toteuma 2014 Kommentti Toimintatuotot/toimintakulut, % 105,0 % 104,9 % Tavoitteen mukainen (minimi) Ilman pakoll. varausta 107,5 % Vuosikate, teur Vuotuisen toiminnan vuosikate eli hieman yli budjetin Tilikauden tulos, teur Oikaistu tulos t, yli budjetin Omavaraisuusaste, % (minimi) 50,0 % 41,7 % (100 %) Oikaistussa taseessa ei lainkaan vierasta pääomaa Kassan riittävyys päiviä (minimi) 30 91,7 Toimintavuotta kuvaava tunnusluku/erittäin hyvä Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) Varausten muutos (lisäys -, vähenn. +) Tilikauden yli-/alijäämä Toimintatuotot jatkoivat vuonna 2014 laskevaa trendiään johtuen yksikköhintarahoituksen supistumisesta. Käyttötalousosaa korvaava toimintokohtainen tuloslaskelma näyttää, että TK-toiminta ja liiketoiminta saavuttivat tuottotavoitteensa. Toimintakuluissa on todellisten tilikauden aikaisten toiminnan kulujen lisäksi yhteensä euron arvosta kirjattuna vuonna 2015 toteutuvia pakollisia kiinteistöön liittyviä velvoitteita, jotka täyttävät pakollisen varauksen tunnusmerkit, eli velvollisuus tulevien menojen maksuun on syntynyt jo vuoden 2014 puolella. Näitä varten on tilinpäätökseen muodostettu pakollinen varaus, jolla tuleva meno vuonna 2015 katetaan. Pakollisen varauksen kirjanpidollinen käsittely siis vääristää

18 18 (61) tältä osin tilikauden toimintakuluja, jotka oikaistuna jäävät euroon osoittaen sen, että tilikauden aikana toimintakuluja on hyvinkin pystytty sopeuttamaan alentuneisiin toimintatuottoihin. Oikaistu vuosikate euroa on hyvinkin tavoitteen mukainen. Vuosikatteen jälkeisistä eristä tilikauden toimintaa kuvaa vain suunnitelman mukaiset poistot muiden erien liittyessä yhtiöittämisen yhteydessä tehtyihin rahastojen, varausten ja poistoeron purkuun sekä kiinteistöjen arvostusten korjaamiseen arviokirjoja vastaavaksi. Suunnitelmapoistot on tehty vuonna 2013 uudistetun poistosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi käyttöomaisuushyödykkeiden menojäännöspoistojen jäämäeriä on poistettu sekä tarkastettu, että käyttöomaisuuskirjanpito vastaa todellisuudessa käytössä olevaa käyttöomaisuutta, joka tilivuoden viimeisellä minuutilla luovutetaan kuntayhtymän jäsenkunnille ja niiltä edelleen Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 Toimintatuotot/Toimintakulut -% 109,60 % 106,20 % 109,90 % 109,74 % 104,88 % Vuosikate T EUR Vuosikate-% (käyttötuloista) 8,60 % 5,70 % 8,80 % 8,73 % 4,54 % Poisto-% (käyttötuloista) 2,80 % 3,10 % 3,20 % 3,63 % 3,70 % Vuosikate/Poistot (%) 303,70 % 187,90 % 278,40 % 153,20 % 47,66 % Taseet 2014 ja 2013 ja niiden tunnusluvut Tase kuvaa tilannetta vuoden vaihtuessa eli kun valtaosa varoista ja kaikki velat ja pakollinen varaus on luovutettu kuntayhtymän jäsenkunnille jotka edelleen ovat käyttäneet saamaansa nettovarallisuutta osakeannissa merkitsemiensä Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n osakkeiden apporttina tapahtuvana maksuna. Näin kuntayhtymän varat, velat ja varaukset ovat siirtyneet osakeyhtiöön mennessä kuten ammattikorkeakoululaki edellyttää. Kuntayhtymän taseeseen jää ensinnäkin Sairaalakadun kiinteistö, jonka kaupasta on solmittu esisopimus Lujatalo Oy:n kanssa Lopullinen kauppahinta selviää, kun asemakaavoitus valmistuu ja uusi kaava tulee lainvoimaiseksi. Sairaalakadun arvo on tarkistettu vastaamaan arvoa, joka tulevien kaavoitusmaksujen lisäämisen jälkeen vastaa ulkopuolisten arvioijien arviota käyvästä arvosta. Kiinteistön arvoksi on kirjattu euroa. Taseessa ei ole kiinteistölle kuuluvaa irtaimistoa. Toinen kuntayhtymään jätetty kiinteistö, joka niin ikään oli myyntineuvottelujen kohteena vuonna 2014, on Varkauden Osmajoentien kiinteistö. Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen hyväksyttyä kokouksessaan Savonian tekemän vastatarjouksen A- ja B-rakennusten myynnistä, on kauppahintaa käytetty näiden osien käypänä arvona. C-osa on arvostettu Ramboll Oy:n laatiman arviokirjan mukaiseen arvoon ja syksyllä käyttöön vihityn energiatekniikan tutkimushallin arvoksi on

19 19 (61) kirjattu taseeseen aktivoidut rakennuskustannukset. Näin ollen Osmajoentien kiinteistön tasearvoksi on jäänyt ,06 euroa. Tulosvaikutteista arvonalennusta on tilikauden 2014 aikana kirjattu ,14 euroa. Osmajoentien kiinteistöllä ei ole taseeseen aktivoidun irtaimiston poistamatonta hankintamenoa. Kuntayhtymän taseessa näkyvät molemmin puolin vielä päivän päättyessä kuntayhtymän tileillä olleet osakeyhtiölle kuuluvat rahat. Kuntayhtymän tilille jää tehdyn todellisten saldojen siirron jälkeen vain Lujatalon Sairaalakadun kiinteistöstä maksama käsiraha euroa. Taseen vastaavissa näkyy velkana osakeyhtiölle ,47 euroa rahavaroja.

20 20 (61) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet 0 0 Arvonkorotusrahasto Tietokoneohjelmistot 0 46 Muut omat rahastot 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot Edell.tilikausien ylijäämä Ennakkomaksut Tilikauden ylijäämä Aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAA- Maa-ja vesialueet EHTOISET VARAUKSET Rakennukset Poistoero Rakennusten arvonkorotukset Vapaaehtoiset varaukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 0 0 Osakkeet ja osuudet Muut saamiset 0 43 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut toimeksiant.pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT VARAT VIERAS PÄÄOMA Muut toimeksiantojen varat Pitkäaikainen Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat 0 0 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Lyhytaikainen Aineet ja tarvikkeet 0 0 Lainat rah.-ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saamiset Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Myyntisaamiset Velat Savonia Oy:lle Muut saamiset VASTATTAVAA YHT Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste,% 41,7 % 86,7 % VASTAAVAA YHT Sidotun pääoman osuus % 41,7 % 45,0 % Suhteell. velkaantuneisuus,% 23,5 % 13,5 % Kertynyt yli-/alijäämä Lainakanta

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot