CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas"

Transkriptio

1 CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas

2 Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA OSIA. OTA TARVITTAESSA YHTEYS CANON-HUOLTOON. VAROITUS! SÄHKÖISKU- JA PALOVAARAN VUOKSI KAMERAA EI SAA KÄYTTÄÄ SATEESSA TAI KOSTEISSA OLOISSA. HUOMIO: KÄYTÄ AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMIA LISÄVARUSTEITA SÄHKÖISKUVAARAN JA TOIMINTAHÄIRIÖIDEN VÄLTTÄMISEKSI. HUOMIO: IRROTA VIRTAJOHTO PISTORASIASTA, KUN KAMERA EI OLE KÄYTÖSSÄ. VAROITUS: Sähköisku- ja palovaaran vuoksi videokameraa ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille. Virta katkaistaan irrottamalla verkkopistoke. Verkkopistokkeen on oltava hyvin käsillä, jotta se voidaan irrottaa nopeasti hätätapauksessa. Kun käytät verkkolaitetta, älä kiedo sitä kankaan sisään tai peitä sitä äläkä aseta sitä ahtaaseen tilaan, sillä verkkolaite saattaa ylikuumentua. Ylikuumentuminen saattaa vaurioittaa muovikoteloa ja aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran. CA-570-verkkolaitteen tunnistuslaatta on laitteen pohjassa. Muun kuin CA-570-verkkolaitteen käyttäminen voi vahingoittaa videokameraa. Vain EU- ja EEA-alueelle. Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (WEEEdirektiivi, 2002/96/EY), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää samalla luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa (EEA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein) 2

3 Videokameran toiminnot Mitä erityistä on flash-muistiin tallentamisessa? Videot ja valokuvat tallennetaan sisäänrakennettuun muistiin (vain / ) tai muistikortille (SD- tai SDHC -kortti). Flash-muistiin tallentaminen tarkoittaa, että videokameran tallennusyksikössä ei ole liikkuvia osia. Siksi videokamera on entistä pienempi, kevyempi ja nopeampi. Tämän videokameran muita ominaisuuksia Tässä videokamerassa on monenlaisia helppokäyttöisiä toimintoja niin aloittelevalle kuin hyvinkin kokeneelle videokameran käyttäjälle. Seuraavat ovat vain esimerkkejä toiminnoista, jotka antavat lisämahdollisuuksia kuvaamiseen. Kaksoiskuvaus ( 21): Kaksoiskuvauksessa ( -tila) tallennus tapahtuu painamalla yhtä painiketta ja käyttämällä zoomin säädintä. Videokamera huolehtii kaikesta muusta. Kuvanvakain ( 80): Dynaaminen kuvanvakain kompensoi kävellessä kuvattaessa esiintyvää tärähtelyä. Voit liikkua vapaammin kuvatessasi videoita. Erikoiskuvausohjelmat ( 40): Tallennettaessa erilaisissa tilanteissa, kuten rannalla, videokamera valitsee automaattisesti tilanteeseen parhaiten sopivat sopivat asetukset. Esitallennus ( 45): Videokamera tallentaa kolme sekuntia ennen kuvauksen aloittamista, jotta tärkeät tilanteet eivät jää tallentamatta. Videokollaasi ( 43): Voit luoda otoksista yhdistelmän ja lisätä siihen toiston ajaksi musiikkia. 3

4 Sisällysluettelo Johdanto 3 Videokameran toiminnot 8 Tämä käyttöohje 10 Yleiskatsaus 10 Mukana toimitettavat varusteet ja CD-ROM-levyt 11 Videokameran osat 13 Näytöt Valmistelut 16 Alkutoimet 16 Akun lataaminen 18 Lisävarusteiden valmisteleminen 19 LCD-näytön asennon ja kirkkauden säätäminen 21 Videokameran perustoiminnot 21 Toimintatilat 22 Ohjain ja ohjaimen opas 23 Valikkojen käyttäminen 25 Ensimmäiset aika-asetukset 25 Päiväyksen ja ajan asettaminen 25 Kielen vaihtaminen 26 Aikavyöhykkeen muuttaminen 27 Muistikortin käyttäminen 27 Videokameran kanssa yhteensopivat muistikortit 27 Muistikortin asettaminen ja poistaminen 28 / Tallennusmuistin valitseminen 28 Sisäänrakennetun muistin (vain / ) tai muistikortin alustaminen 4

5 Sisällysluettelo Videokuvaus 30 Perustallennus 30 Video-otosten tallentaminen 31 Videolaadun valitseminen (tallennustila) 31 Zoomaaminen: optinen, edistynyt ja digitaalinen zoomaus 33 Pikakäynnistystoiminto 34 Perustoisto 34 Videon toistaminen 35 Toistettavien tallenteiden valitseminen 36 Otosten valitseminen tallennuspäiväyksen avulla 37 Toiston aloituskohdan valitseminen video-otosten aikajanalta 38 Tallenteiden esivalinta kuvahakemistosta 39 Otosten poistaminen 40 Lisätoiminnot 40 Erikoiskuvausohjelmat 41 Valotusajan ja muiden toimintojen säätäminen kuvauksen aikana 43 Minivideovalo 43 Videokollaasi 45 Esitallennustoiminto 46 Itselaukaisin 46 Automaattinen vastavalokorjaus ja valotuksen käsisäätö 47 Käsitarkennus 48 Valkotasapaino 49 Kuvatehosteet 49 Digitaaliset tehosteet 50 Näytöt ja tietokoodi 51 Toistoluettelo ja otostoiminnot 51 Otosten jakaminen 52 Toistoluettelon muokkaaminen: Toistoluettelon otosten lisääminen, poistaminen ja siirtäminen 54 / Otosten kopioiminen 5

6 Valokuvat 55 Perustallennus 55 Valokuvien ottaminen 55 Valokuvan koon ja laadun valitseminen 56 Valokuvan poistaminen heti tallennuksen jälkeen 57 Perustoisto 57 Valokuvien tarkasteleminen 59 Valokuvien suurentaminen toiston aikana 59 Valokuvien poistaminen 61 Lisätoimintoja 61 Histogramminäyttö 61 Valokuvien suojaaminen 62 / Valokuvien kopioiminen 63 Muut valokuvauksen aikana käytettävissä olevat toiminnot 63 Valokuvien tulostaminen 63 Valokuvien tulostaminen 64 Tulostusasetusten valitseminen 66 Tulostusmerkinnät Ulkoiset liitännät 69 Videokameran liitännät 69 Liitäntäkaaviot 70 Toistaminen televisiossa 71 Materiaalin tallentaminen 71 Materiaalin tallentaminen tietokoneelle 71 DVD-levyjen ja valokuva-dvd-levyjen luominen 74 Siirtomerkinnät 74 Tallenteiden kopioiminen ulkoisella videonauhurilla 75 Valokuvien siirtäminen tietokoneelle 6

7 Sisällysluettelo Lisätietoja 77 Liite: Valikkovaihtoehtojen luettelot 77 FUNC.-valikko 79 Asetusvalikot 85 Ongelmia? 85 Vianmääritys 89 Virheilmoitukset 97 Varotoimet 97 Käsittelyn varotoimet 100 Huolto/muuta 100 Videokameran käyttäminen ulkomailla 101 Musiikkitiedostot 102 Yleistä 102 Järjestelmäkaavio 103 Lisävarusteet 105 Tekniset tiedot 108 Hakemisto 7

8 Johdanto Tämä käyttöohje Kiitokset Canon LEGRIA FS37/FS36/FS307/FS306/FS305* -hankinnastasi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen videokameran käyttämistä ja säilytä ohje vastaisen varalle. Jos videokamera ei toimi asianmukaisesti, katso ohjeita Vianmääritys-luvusta ( 85). * Saatavuus vaihtelee alueittain. Käyttöohjeessa käytetyt merkinnät TÄRKEÄÄ: videokameran käyttöön liittyvät varotoimet. HUOMIOITAVAA: lisätietoja videokameran käytöstä. TARKISTETTAVAA: kuvatun toiminnon käyttämiseen liittyviä rajoituksia tai edellytyksiä. : viittaus tässä käyttöohjeessa olevaan sivunumeroon. Joitakin toimintoja varten joudut katsomaan myös lisävarusteena saatavan DVDpolttimen DW-100 käyttöohjetta. Tämä ilmoitetaan kuvakkeella ja kyseisen luvun tai osion nimellä. : Teksti koskee vain kuvakkeen mukaista mallia / mukaisia malleja. Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia termejä: Termi muisti tarkoittaa sekä muistikorttia että sisäänrakennettua muistia, ellei jompaakumpaa ole erikseen määritetty (vain / ). Otos tarkoittaa yhtä video-otosyksikköä, joka alkaa siitä, kun aloitat tallennuksen painamalla Start/Stop -painiketta, ja päättyy siihen, kun keskeytät tallennuksen painamalla painiketta uudelleen. Käyttöohjeen valokuvat ovat stillkameralla otettuja simuloituja kuvia. Ellei toisin mainita, kuvitukset ja valikoiden kuvakkeet viittaavat malliin. 8

9 Muiden painikkeiden ja kytkinten kuin ohjaimen nimi on merkitty painikekehyksellä. Esimerkiksi FUNC.. Hakasulkeet [ ] viittaavat näytössä oleviin valikkokohtiin. Käyttöohjeen taulukoissa oletusasetus näytetään lihavoituna. Esimerkiksi [ON/PÄÄLLÄ], [OFF/ POIS]. Tässä käyttöohjeessa valikkovalintojen lyhenteenä käytetään -nuolta. Jos haluat lisätietoja, katso Valikkojen käyttäminen ( 23). 9

10 Johdanto Yleiskatsaus Mukana toimitettavat varusteet ja CD-ROM-levyt Videokameran mukana toimitetaan seuraavat varusteet: Verkkolaite CA-570 (mukana virtajohto) Akku BP-808 Stereosovitinkaapeli STV-250N USB-kaapeli IFC-300PCU keltainen punainen valkoinen Pikaopas Videokameran mukana toimitetaan seuraavat CD-ROM-levyt ja ohjelmistot: PIXELA Application - Disc 1 -CD-ROM* ja PIXELA Applications Asennusopas - ImageMixer 3 SE Transfer Utility video-otosten tallentamiseen ja siirtämiseen käytettävä ohjelmisto. - Music Transfer Utility - musiikkitiedostojen siirtämiseen tietokoneeseen kytketylle muistikortille käytettäväksi toistettaessa tiedostoja videokameralla. PIXELA Application - Disc 2 -CD-ROM* - ImageMixer 3 SE Video Tools video-otosten hallintaan, muokkaamiseen ja toistoon. Käyttöopas / Musiikkidata -CD-ROM - sisältää videokameran käyttöohjeen täydellisen version (PDF-tiedosto) ja musiikkitiedostot, joita voidaan käyttää toiston aikana taustamusiikkina. Tätä CD-ROM-levyä ei voi toistaa CD-soittimella. Tällä CD-ROM-levyllä olevat musiikkitiedostot on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan toimitukseen kuulvuilla PIXELA-, Music Transfer Utility- ja ImageMixer 3 SE Video Tools -ohjelmilla. Lisätietoja on Music Transfer Utility Ohjelmisto-oppaassa ja ImageMixer 3 SE Ohjelmisto-oppaassa PIXELA Application - Disc 1 -CD-ROMlevyllä. * CD-ROM sisältää ohjelmiston käyttöoppaan (PDF-tiedosto). 10

11 Videokameran osat Kuva vasemmalta sivulta Kuva oikealta sivulta RESET-painike ( 88) VIDEO SNAP (videokollaasi) -painike ( 43) / (tulosta/siirrä) -painike ( 64) DISP. (näyttö) -painike ( 50, 61)/ BATT. INFO -painike ( 15) USB-liitäntä ( 69) AV OUT -liitäntä ( 69) Kaiutin ( 34) Hihnan kiinnike ( 18) ACCESS (muistin käyttö) -merkkivalo ( 30, 55) Käsikahvan hihna DC IN -liitäntä ( 16) Minivideovalo ( 43) Stereomikrofoni Kuva edestä 11

12 Johdanto Kuva takaa Kuva päältä Kuva alta LCD-näyttö ( 19) ON/OFF(CHG) (virran/varauksen) merkkivalo ( 17) Videokameran valintakiekko ( 21) Aloitus-/pysäytyspainike ( 30) (kamera/toisto) -painike ( 22) PLAYLIST -painike ( 51)/ Zoomaus lähemmäs T (tele) -painike ( 31) (pysäytys) -painike ( 34)/ Zoomaus loitommas W (laajakulma) -painike ( 31) / (toisto/tauko) -painike ( 34)/ START/STOP-painike ( 30) FUNC.-painike ( 23, 77) Ohjain ( 22) PHOTO-painike ( 55) Zoomin säädin ( 31) POWER-virtapainike Jalustan kiinnitys ( 97) Akun vapautusvipu ( 17) Muistikorttipaikka ( 27) Akkutila ( 16) Akkutilan kansi / muistikorttipaikan kansi Sarjanumero Sarjanumero on merkitty akkutilan kannen yläpintaan. 12

13 Näytöt Video-otosten tallentaminen Video-otosten toistaminen (toiston aikana) Toimintatila ( 21) Kuvausohjelma ( 40, 41) Valkotasapaino ( 48) Kuvatehosteet ( 49) Digitaalitehosteet ( 49) Tallennustila ( 31) Käsintarkennus ( 47) Kuvanvakain ( 79) Esitallennus ( 45) Muistitoiminto ( 15) Tallennettujen otosten määrä (tallennuksen taukotila) / aikakoodi (tunnit : minuutit : sekunnit, tallennuksen aikana) Jäljellä oleva tallennusaika muistikortilla / sisäänrakennetussa muistissa Jäljellä oleva akun käyttöaika ( 15) Tuulisuoja pois käytöstä ( 79) Vastavalokorjaus ( 46) Ohjaimen opas ( 22) Minivideovalo ( 43) Vaakatason osoitin ( 82) Äänitystason ilmaisin ( 82) Aikakoodi/toistoaika (tunnit : minuutit : sekunnit) Otoksen numero Tietokoodi ( 82) 13

14 Johdanto Valokuvien tallentaminen Valokuvien tarkasteleminen Zoomaus ( 31), valotus ( 46) Kuvausohjelma ( 40, 41) Valkotasapaino ( 48) Kuvatehoste ( 49) Digitaalinen tehoste ( 49) Kuvan laatu/koko ( 55) Käsintarkennus ( 47) Jäljellä oleva akun käyttöaika ( 15) Valittavissa olevien kuvien määrä ( 15) muistikortilla / sisäänrakennetussa muistissa Itselaukaisin ( 46) AF-kehys ( 80) Ohjaimen opas ( 22) Minivideovalo ( 43) Tarkennuksen ja valotuksen lukitus ( 55) Videokameran tärähdysvaroitus ( 80) Kuvan numero ( 15, 84) Nykyinen kuva / kuvien kokonaislukumäärä Histogrammi ( 61) Tallennuksen päivämäärä ja aika Kuvan suojauksen merkki ( 61) Valotuksen käsinsäätö ( 46) Kuvan koko ( 55) Tiedoston koko Himmenninaukko Valotusaika ( 41) 14

15 Muistitoiminto Tallennus, Tallennuksen taukotila, Toisto, Toiston taukotila, Nopea toisto, Nopea toisto taaksepäin, Hidas toisto, Hidas toisto taaksepäin Jäljellä oleva tallennusaika Kun muistissa ei ole enää tilaa, näyttöön tulee viesti [ END/LOPPU] (sisäänrakennettu muisti, vain / ) tai [ END/ LOPPU] (muistikortti) ja tallennus loppuu., Jäljellä oleva akun käyttöaika Kuvake ilmaisee karkean arvion jäljellä olevasta varauksesta prosentteina akun täydestä varauksesta. Kuvakkeen vieressä ilmoitetaan akun jäljellä oleva tallennus-/toistoaika minuutteina. Kun näkyy punaisena, vaihda käytössä olevan akun tilalle ladattu akku. Jos asetat kameraan tyhjän akun, virta saattaa kytkeytyä pois päältä ilman, että tulee näkyviin. Kun käytät akkua ensimmäisen kerran, lataa se ensin täyteen ja käytä videokameraa, kunnes akku on täysin tyhjä. Siten varmistetaan, että jäljellä oleva tallennusaika näkyy tarkasti. Akun todellinen varaus ei välttämättä näy aina tarkasti akun ja videokameran kulloistenkin käyttöolosuhteiden vuoksi. Kun videokamera on kytketty pois päältä, voit katsoa akun varaustilan painamalla BATT.INFO. Älykäs järjestelmä näyttää varaustilan (prosentteina) ja jäljellä olevan tallennusajan (minuutteina) 5 sekunnin ajan. Jos akku on tyhjä, akkutietoja ei välttämättä näytetä. Valittavissa olevien kuvien määrä näkyy punaisena: ei korttia näkyy vihreänä: 6 kuvaa tai enemmän näkyy keltaisena: 1 5 kuvaa näkyy punaisena: kuvia ei voida tallentaa enempää Valokuvia katseltaessa näyttö on aina vihreä. Tallennusolot saattavat olla sellaiset, että näytetty stillkuvien määrä ei välttämättä pienene kuvan ottamisen jälkeen tai se saattaa pienentyä 2 kuvaa kerrallaan. Kuvan numero Kuvan numero ilmoittaa tiedoston nimen ja paikan muistikortilla. Esimerkiksi valokuvan numero tiedostonimi on IMG_0107.JPG, ja kuva on tallennettu kansioon DCIM\101CANON. 15

16 Valmistelut Tässä luvussa käsitellään perustoimintoja, kuten valikoissa navigointia ja ensiasetuksia, jotta osaisit käyttää videokameraasi paremmin. Alkutoimet 3 Kytke verkkolaite videokameran DC IN -liitäntään. Akun lataaminen Videokameran virtalähteenä voidaan käyttää akkua tai verkkolaitetta. Lataa akku ennen käyttöä. Katso likimääräiset lataus- ja tallennus-/ toistoajat täydellä akulla taulukoista sivuilla DC IN -liitäntä 4 Liu'uta akkutilan kantta poispäin objektiivista ja avaa se. 5 Aseta akku koko matkaltaan akkutilaan ja paina sitä kevyesti, kunnes kuuluu napsahdus. 6 Sulje kansi ja liu'uta sitä objektiivia kohti, kunnes kuuluu napsahdus. 1 Kytke virtajohto verkkolaitteeseen. 2 Liitä virtajohto pistorasiaan. 16

17 ON/OFF(CHG)-merkkivalo AKUN IRROTTAMINEN 7 Lataaminen alkaa, kun videokameran virta katkaistaan. ON/OFF(CHG)-merkkivalo alkaa vilkkua punaisena. Merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu. Jos merkkivalo vilkkuu nopeasti, katso Vianmääritys ( 85). KUN AKKU ON TÄYNNÄ 1 Irrota verkkolaite videokamerasta. 2 Irrota virtajohto pistorasiasta ja verkkolaitteesta. Akun vapautusvipu 1 Liu'uta akkutilan kantta poispäin objektiivista ja avaa se. 2 Paina akun vapautusvipua ja vedä akku pois. 3 Sulje kansi ja liu'uta sitä objektiivia kohti, kunnes kuuluu napsahdus. TÄRKEÄÄ Katkaise kamerasta virta, ennen kuin liität tai irrotat verkkolaitteen. Kun olet katkaissut kamerasta virran, tärkeät tiedot päivittyvät muistiin. Odota, kunnes ON/OFF(CHG)-merkkivalo sammuu. Suosittelemme akun lataamista C:n lämpötilassa. Lataus ei käynnisty, jos lämpötila on alle 0 C tai yli 40 C. Älä kytke kameran DC IN -liitäntään tai verkkolaitteeseen sähkölaitteita, joita ei ole erikseen suositeltu käytettäväksi tämän videokameran kanssa. Jotta välttäisit laitteiden rikkoutumisen ja liiallisen kuumentumisen, älä liitä mukana toimitettua verkkolaitetta jännitemuuntimiin tai erikoisvirtalähteisiin, joita on käytössä mm. lentokoneissa ja laivoissa, DC ACmuuntimiin tms. 17

18 Valmistelut HUOMIOITAVAA Katkaise videokameran virta ennen akun lataamista. Akku ei lataudu, kun kameran virta on kytkettynä. Jos jäljellä oleva akun käyttöaika on tärkeä, voit käyttää videokameraa verkkolaitteen avulla, jotta akun varaus ei vähene. Ladatut akut purkautuvat itsestään. Akut kannattaa siksi ladata käyttöpäivänä tai sitä edeltävänä päivänä. Suosittelemme pitämään mukana kaksi kolme kertaa enemmän akkukapasiteettia kuin uskot tarvitsevasi. KÄSIKAHVAN HIHNAN POISTAMINEN 1 Nosta pehmustettua hihnan läppää ja irrota hihna tarralapusta. 2 Vedä hihna irti ensin videokameran etukiinnikkeestä, sitten käsikahvasta ja lopuksi videokameran takakiinnikkeestä. Lisävarusteiden valmisteleminen RANNEHIHNAN KIINNITTÄMINEN Kiinnitä käsikahvan hihna. Säädä hihna niin, että etusormesi ylettyy zoomin säätimeen ja peukalosi Start/Stop -painikkeeseen. Työnnä rannehihnan kiinnityspää videokameran takakiinnikkeen läpi. Pujota sitten rannehihna silmukan läpi ja kiinnitä se. Voit myös kiinnittää rannehihnan käsikahvan hihnaan, jolloin voit käyttää kätevästi molempia, mikä antaa myös lisäturvaa. 18

19 OLKAHIHNAN KIINNITTÄMINEN LCD-näytön asennon ja kirkkauden säätäminen Työnnä olkahihnan päät käsikahvan hihnan kiinnikkeen läpi ja säädä hihna sopivan pituiseksi. Voit myös irrottaa käsikahvan hihnan ja kiinnittää olkahihnan suoraan videokameran takakiinnikkeeseen. KÄSIKAHVAN HIHNAN KIINNITTÄMINEN UUDELLEEN LCD-paneelin kääntäminen Avaa LCD-paneelia 90 astetta. Näyttöä voidaan kääntää 90 astetta alaspäin. Näyttöä voi kääntää 180 astetta objektiiviin päin. LCD-näytön kääntäminen 180 astetta on kätevää, kun haluat itse mukaan kuvaan itselaukaisinta käytettäessä Työnnä käsikahvan hihnan pää videokameran takakiinnikkeen läpi. 2 Pujota hihna pehmustetun käsikahvan läpi ja työnnä se videokameran etukiinnikkeen läpi. 3 Kiristä hihna sopivalle kireydelle, kiinnitä se käsikahvan tarralappuun ja sulje läppä. HUOMIOITAVAA 180 Kuvauskohteena olevat henkilöt voivat tarkastella LCD-näyttöä Tietoja LCD-näytöstä: Näytön valmistuksessa käytetään suurtarkkuustekniikkaa. Yli 99,99 % kuvapisteistä toimii määritysten mukaisesti. Alle 0,01 % kuvapisteistä voi syttyä ajoittain väärin tai näkyä mustina, punaisina, sinisinä tai vihreinä pisteinä. 19

20 Valmistelut Tällä ei ole vaikutusta tallentuvaan kuvaan, eikä ilmiötä voida pitää toimintavirheenä. LCD-näytön taustavalo Näytön kirkkaus voidaan asettaa himmeäksi, normaaliksi tai kirkkaaksi. Näyttö asetetaan himmeäksi kytkemällä [LCD DIMMER/NÄYTÖN HIMMENNIN] käyttöön (s 82). Normaalia ja kirkasta asetusta voidaan vaihtaa ja [LCD DIMMER/NÄYTÖN HIMMENNIN] voidaan kytkeä pois käytöstä seuraavasti: Kun kamerassa on virta kytkettynä, pidä DISP. -painiketta painettuna yli 2 sekuntia. Toista toimenpide, jos haluat vaihtaa normaaliin tai kirkkaaseen asetukseen. HUOMIOITAVAA Tällä asetuksella ei ole vaikutusta tallennuksen kirkkauteen. Kirkkaan asetuksen käyttäminen lyhentää akun tehollista käyttöaikaa. Kun verkkolaite liitetään näytön kirkkauden ollessa normaali, kirkkausasetus muuttuu automaattisesti kirkkaaksi. 20

21 Videokameran perustoiminnot asetuksia voidaan vaihtaa käyttäjän mieleisiksi. Toimintatilat Videokameran toimintatila määrätään -painikkeella ja valintakiekolla. Tässä käyttöohjeessa tarkoittaa, että toiminto on käytettävissä kyseisessä toimintatilassa, ja tarkoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä. Katso kooste toimintatiloista jäljempänä olevasta taulukosta. Tallentaminen: kaksoiskuvaus ja mukautettu tallennus Videokamerassa on kaksi perustilaa video-otosten ja valokuvien tallennusta varten: Kaksoiskuvaus ( -tila) vasta-alkajille ja kuvaajille, jotka eivät halua tehdä kameraan tarkkoja asetuksia, sekä mukautettu tallennustila, jonka avulla kameran Käännä valintakiekko asentoon, jotta kamera siirtyy -tilaan. Mitään asetuksia ei tarvitse tehdä, vaan voit kuvata video-otoksia painamalla vain Start/Stop -painiketta tai ottaa valokuvia painamalla vain PHOTO -painiketta. Voit käyttää myös zoomin säädintä, pikakäynnistystoimintoa ( 33) ja videokollaasia ( 43). Voit asettaa videokameran mukautettuun tallennustilaan kääntämällä valintakiekon asentoon Toimintatila Kuvakenäyttö Toiminta Video-otosten tai valokuvien tallennus muistiin (kaksoiskuvaus) 21 (vihreä) (sininen) (vihreä) (sininen) Video-otosten tallennus muistiin 30 Valokuvien tallennus muistiin 55 Video-otosten toistaminen muistista (paina valintakiekon ollessa asennossa tai ) Valokuvien katsominen muistista (paina valintakiekon ollessa asennossa )

22 Valmistelut (video-otokset) tai (valokuvat). Voit käyttää valikoita ja muuttaa asetuksia haluamallasi tavalla. Videokamera voi auttaa asetusten tekemisessä myös mukautetussa tallennustilassa. Voit esimerkiksi käyttää erikoiskuvausohjelmia ( 40), jolloin kamera asettaa erikoisiin kuvausoloihin parhaiten sopivat asetukset. Toistaminen Paina, jos haluat vaihtaa valintakiekon ilmaiseman tallennustilan ja toistotilan välillä ( /, valittu tallennusväline pysyy samana). Kun valintakiekko on asennossa tai, painettaessa kamera siirtyy video-otosten toistotilaan. Kun valintakiekko on asennossa, painettaessa kamera siirtyy valokuvien toistotilaan. Vaikka videokameran virta katkaistaan, painettaessa kamera käynnistyy vastaavassa toistotilassa. HUOMIOITAVAA -tilassa et voi käyttää valikoita tai ohjaimen opasta, mutta voit muuttaa seuraavia asetuksia etukäteen, ennen kuin asetat kameran -tilaan. - Video-otosten tallennustila -Valokuvien koko/laatu -Laajakuva - Automaattinen pitkä valotusaika - Kaikki [ SYSTEM SETUP/ JÄRJESTELMÄN ASETUKSET] -valikon asetukset - LCD-näytön himmennin - Esittelytila - Kuvanvakain (jos valitset [ DYNAMIC/DYNAAMINEN] etukäteen, [IMG STAB/KUVANVAKAIN] säätyy asentoon [ DYNAMIC/ DYNAAMINEN]; jos valitset etukäteen [ STANDARD/NORMAALI] tai [ OFF/POIS], [IMG STAB/ KUVANVAKAIN] säätyy asentoon [ STANDARD/NORMAALI].) Ohjain ja ohjaimen opas Ohjain on tarkoitettu videokameran valikoiden käyttämiseen. Valitse valikkokohta tai muuta asetuksia painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle (, ). Tallenna asetukset tai vahvista toiminto painamalla ohjainta ( ). Valikkonäytöissä tämä ilmaistaan kuvakkeella ( ). OFF OFF OFF A M Ohjaimen oppaassa näkyvät toiminnot määräytyvät toimintatilan mukaan. Ohjaimen opas on oletusarvoisesti pienennetty. Paina ohjainta ( ), jotta opas tulee näkyviin. Kun kamera on - tai -tilassa, valitse ( ) toiminto. Voit muuttaa asetusta painamalla. Joissakin toiminnoissa täytyy tehdä lisäasetuksia (ilmaistaan pienillä nuolilla). 22

23 Valitse ( ) toistotilassa useita toimintoja riviin ja käytä keskimmäistä toimintoa painamalla tai käytä rivin vasemmassa tai oikeassa reunassa olevaa toimintoa painamalla ohjainta ( ) vasemmalle tai oikealle. FUNC.-valikkovaihtoehdon valitseminen tallennustilassa Ohjaimen opas pienentyy molemmissa toimintatiloissa muutaman sekunnin jälkeen, mutta valittua toimintoa voi silti käyttää. Voit myös piilottaa ohjaimen oppaan painamalla ohjainta ( ). Valikkojen käyttäminen Monet videokameran toiminnot voidaan säätää valikoista, jotka avautuvat FUNC.-painiketta ( FUNC. ) painamalla. Voit käyttää valikoita asettamalla videokameran mukautettuun tallennustilaan. -tilassa useimmat valikkoasetukset palaavat oletusarvoihinsa. Lisätietoja käytettävissä olevista valikkovaihtoehdoista ja asetuksista saat liitteestä Valikkovaihtoehtojen luettelot ( 77). 1 Paina FUNC.. 2 Valitse ( ) muutettavan toiminnon kuvake vasemmanpuoleisesta sarakkeesta. Valikkokohdat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina. 3 Valitse ( ) haluamasi asetus käytettävissä olevien vaihtoehtojen luettelosta alapalkista. Valittu vaihtoehto näkyy oranssilla korostettuna. Joitakin asetuksia määritettäessä sinun täytyy tehdä lisävalintoja ja/ tai painaa. Noudata näyttöön tulevia lisätoimintojen ohjeita (kuten -kuvaketta, pieniä nuolia jne.). 4 Tallenna asetukset ja sulje valikko painamalla FUNC.. Voit sulkea valikon milloin tahansa painamalla FUNC.. 23

24 Valmistelut Vaihtoehdon valitseminen asetusvalikosta 6 Paina FUNC.. Voit sulkea valikon milloin tahansa painamalla FUNC.. 1 Paina FUNC.. 2 Valitse (, ) -kuvake ja avaa asetusvalikot painamalla. Voit myös pitää FUNC. -painiketta painettuna yli sekunnin, jolloin asetusvalikot avautuvat suoraan näytölle. 3 Valitse ( ) haluamasi valikko vasemmanpuoleisesta sarakkeesta ja paina. Valitsemasi valikon otsikko näkyy näytön yläreunassa. Sen alla on luettelo asetuksista. 4 Valitse ( ) muutettava asetus ja paina. Oranssi valintapalkki ilmaisee valittuna olevan valikkoasetuksen. Kohdat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät mustina. Paina ohjainta ( ) palataksesi valikkonäyttöön (vaihe 3). 5 Valitse ( ) haluamasi vaihtoehto ja tallenna asetus painamalla. 24

25 Ensimmäiset aika-asetukset Päiväyksen ja ajan asettaminen Ennen kuin aloitat videokameran käytön, sinun on asetettava päiväys ja aika. [DATE/TIME-PÄIVÄYS/AIKA]- näyttö tulee automaattisesti näkyviin, kun videokameran kelloa ei ole asetettu. asetusnäytössä. Seuraavissa näytöissä päiväys ja aika näkyvät muodossa päivä kuukausi vuosi (esimerkiksi, [1.JAN :00 AM]). Päiväyksen muotoa voi muuttaa ( 85). Voit myös muuttaa päiväyksen ja ajan muotoa myöhemmin (ei alkuasetuksen aikana). [DATE/TIME-PÄIVÄYS/AIKA]- näytön avaaminen: FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ DATE/TIME SETUP-PÄIVÄ-/ AIKA-ASETUKSET] [DATE/TIME-PÄIVÄYS/AIKA] Kielen vaihtaminen Kun [DATE/TIME-PÄIVÄYS/AIKA]- näyttö tulee näkyviin, vuosi näkyy oranssina ja nuolilla merkittynä. 1 Muuta ( ) vuosi ja siirry ( ) kuukauteen. 2 Muuta loput kentät (kuukausi, päivä, tunnit ja minuutit) samalla tavalla. 3 Käynnistä kello ja sulje asetusnäyttö valitsemalla ( ja painamalla. TÄRKEÄÄ ) [OK] Jos et käytä videokameraa noin kolmeen kuukauteen, yhdysrakenteinen litiumakku voi tyhjentyä kokonaan ja päiväys- ja aika-asetukset voivat hävitä. Lataa siinä tapauksessa yhdysrakenteinen litiumakku uudelleen ( 99) ja aseta aikavyöhyke, päiväys ja aika uudelleen. Päiväys näkyy muodossa vuosi kuukausi päivä vain ensimmäisessä Asetukset ( 21) Oletusarvo [ ] [MELAYU] [ ] [DEUTSCH] [NEDERLANDS] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] [ENGLISH] [PORTUGUÊS] [ ] [ESPAÑOL] [ ] [ ] [FRANÇAIS] [TÜRKÇE] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] [MAGYAR] [ ] FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ DISPLAY SETUP/NÄYTÖN ASETUKSET]* [LANGUAGE /KIELI]* Haluttu kieli FUNC. * Kun videokameran asetuksia määritetään ensimmäisen kerran tai asetusten nollauksen jälkeen, kaikki näytöt näkyvät englanniksi (oletuskieli). Valitse [ DISPLAY SETUP/ NÄYTÖN ASETUKSET] [LANGUAGE / KIELI] ja valitse sitten kieli. 25

26 Valmistelut HUOMIOITAVAA Jos olet vaihtanut kielen vahingossa, valitse valikkokohta, jonka vieressä on -merkki, ja vaihda asetus. Joissakin valikkonäytöissä näkyvät näytöt ja viittaavat painikkeiden nimiin, eivätkä ne muutu, vaikka kieltä muutettaisiin. Aikavyöhykkeen muuttaminen KUN MATKUSTAT FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ DATE/TIME SETUP- PÄIVÄ-/AIKA-ASETUKSET] [T.ZONE/DST-AIKAVYÖH./ KESÄAIKA.AS.] Paikallinen aika kohteessasi* FUNC. * Säädä kesäaikaa valitsemalla alue, jossa on merkintä. Valitse aikavyöhyke sijaintisi mukaan. Oletusasetuksena on Pariisi. ( 21) AIKAVYÖHYKKEEN ASETTAMINEN FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ DATE/TIME SETUP- PÄIVÄ-/AIKA-ASETUKSET] [T.ZONE/DST-AIKAVYÖH./ KESÄAIKA.AS.] Paikallinen aikavyöhykkeesi* FUNC. 26

27 Muistikortin käyttäminen Muistikortin asettaminen ja poistaminen Videokameran kanssa yhteensopivat muistikortit Muista alustaa kaikki muistikortit, ennen kuin käytät niitä videokamerassa ensimmäistä kertaa ( 28). Käytä video-otosten ja valokuvien tallentamiseen alan liikkeissä myytäviä SDHC-muistikortteja (suurikapasiteettisia SD-kortteja) ja SD-muistikortteja. Muistikortista riippuen sille ei kuitenkaan välttämättä voi tallentaa video-otoksia. Katso seuraava taulukko. Lokakuusta 2009 lähtien videotallennustoiminto on testattu Panasonicin, SanDiskin ja Toshiban valmistamilla SD/SDHC-muistikorteilla. HUOMIOITAVAA Tietoja SD-nopeusluokasta: SDnopeusluokka on standardi, joka ilmaisee SD-/SDHC-muistikorteille vähintään taatun tiedonsiirtonopeuden. Kun ostat uuden muistikortin, tarkista, että pakkauksessa on nopeusluokan logo. 1 Katkaise videokamerasta virta. Varmista, että ON/OFF(CHG) (virta/ varaus) -merkkivalo ei pala. 2 Liu'uta muistikorttipaikan kantta poispäin objektiivista ja avaa se. 3 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan suoraan etiketti poispäin objektiivista, kunnes kuuluu napsahdus. Video-otosten tallentamisessa käytettävät muistikortit Muistikortti Kapasiteetti SD-nopeusluokka Video-otosten tallentaminen enintään 64 Mt SD-muistikortit 128 Mt 2 Gt * 512 Mt 2 Gt,,, SDHC-muistikortit 4 32 Gt,,, * Määräytyy muistikortin mukaan. Video-otosten tallentaminen ei välttämättä onnistu. 27

28 Valmistelut 4 Sulje kansi ja liu'uta sitä objektiivia kohti, kunnes kuuluu napsahdus. Älä sulje kantta väkisin, jos kortti ei ole kunnolla paikallaan. TÄRKEÄÄ Muistikorteissa on etu- ja takapuoli, jotka ovat keskenään erilaiset. Muistikortin asettaminen väärinpäin voi aiheuttaa videokameraan toimintahäiriön. HUOMIOITAVAA Muistikortin poistaminen: Paina muistikorttia kerran, jotta se vapautuu. Kun muistikortti ponnahtaa ulospäin, vedä se pois. / Tallennusmuistin valitseminen Voit tallentaa video-otokset ja valokuvat sisäänrakennettuun muistiin tai muistikortille. Sisäänrakennettu muisti on oletusarvoinen tallennusväline molemmille. ( 21) FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ MEMORY OPER./ MUISTIN TOIM.] [MEDIA:MOVIES/TALL.VÄLINE: VIDEO-OTOKSET] tai [MEDIA:PHOTOS/TALL.VÄLINE: VALOKUVAT] Käytettävä muisti* Paina FUNC. * Voit kunkin tallennusvälineen kohdalla tarkistaa kokonaistilavuuden sekä käytetyn ja likimääräisen käytettävissä olevan tilavuuden. Likimääräinen käytettävissä oleva tilavuus määräytyy käytössä olevan tallennustilan (video-otokset) tai koon/ laadun (valokuvat) mukaan. Sisäänrakennetun muistin (vain / ) tai muistikortin alustaminen Alusta uudet muistikortit, kun käytät niitä ensimmäisen kerran tässä videokamerassa. Voit myös alustaa muistikortin tai sisäänrakennetun muistin 28

29 (vain / ), jos haluat poistaa kaikki sen sisältämät tiedot pysyvästi. / Sisäänrakennettu muisti tulee ostettaessa alustettuna. Vaihtoehdot / FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ MEMORY OPER./ MUISTIN TOIM.] [INITIALIZE/ALUSTA] Alustettava muisti Alustustapa [YES/KYLLÄ]* [OK] FUNC. / / FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ MEMORY OPER./ MUISTIN TOIM.] [INITIALIZE/ALUSTA] Alustustapa [YES/KYLLÄ]* [OK] FUNC. ( 21) [INITIALIZE/ALUSTA] Tyhjentää tiedoston varaustaulukon, mutta ei poista fyysisesti tallennettuja tietoja. [COMPL.INIT./TÄYDELLINEN ALUSTUS] Poistaa kaikki tiedot kokonaan. TÄRKEÄÄ Muistin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki muistissa olevat tiedot. Menetettyjä alkuperäistallenteita ei voi sen jälkeen palauttaa. Muista tehdä tärkeistä tallenteistasi varmuuskopiot ulkoisella laitteella ennen alustamista ( 71). Kun muisti alustetaan, myös musiikkitiedostot poistetaan. - Windows-käyttöjärjestelmä: Käytä mukana toimitettua Music Transfer Utility -ohjelmaa musiikkitiedostojen siirtämiseen mukana toimitetulta Käyttöopas/Musiikkidata -CD-ROMlevyltä tietokoneeseen kytketylle muistikortille. Lisätietoja saat ohjelmiston käyttöohjeesta (PDFtiedosto). - Mac OS -käyttöjärjestelmä: Käytä Finderia musiikkitiedostojen siirtämiseen mukana toimitetulta Käyttöopas/Musiikkidata -CD-ROMlevyltä tietokoneeseen kytketylle muistikortille. Lisätietoja muistin ja CD-ROM-levyn kansiorakenteesta saat kohdasta Musiikkitiedostot ( 101). Kun alustus on käynnissä, älä irrota virtalähdettä äläkä katkaise videokamerasta virtaa. Älä myöskään käytä videokameran mitään toimintoja (paitsi tarvittaessa alustuksen peruutusta). * Voit perua täydellisen alustuksen sen ollessa käynnissä painamalla. Kaikki tallenteet poistetaan ja tallennusväline toimii ongelmitta. 29

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10 DIGITAALIKAMERA XZ-10 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SH-2 Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen Sisällys Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku 2. Kuvaus etsimen avulla 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla Käyttöopas 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen 5. Perustoiminnot

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SZ-16/DZ-105 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6.

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6. Käyntiosoite: Tavaratoimitukset: Postiosoite: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Puhelin: +49 40 23 77 3-0/Faksi: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Lisätiedot

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9.

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9. Perusopas Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Sisällysluettelo Perusvalokuvaus/usein käytetyt vaihtoehdot 2. Muut kuvausvaihtoehdot Käyttöohje 3. Salamakuvaus 4. Videoiden kuvaus ja katselu 5. Katseluvaihtoehdot

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Panasonic HDC-SD9 suomenkielinen käyttöopas

Panasonic HDC-SD9 suomenkielinen käyttöopas Panasonic HDC-SD9 suomenkielinen käyttöopas 1 Sisällysluettelo 1.0 Ennen käyttöönottoa 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Tärkeimmät ominaisuudet 4 1.3 Tietokoneen järjestelmävaatimukset 4 1.4 Takuu ja kierrätys

Lisätiedot

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCSB-sarja

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCSB-sarja Käyttöopas Henkilökohtainen tietokone VPCSB-sarja n 2 Sisällys Ennen käyttöä... 4 Miten VAIO-tietokoneesta saadaan lisätietoja... 5 Ergonomiaa koskevia ohjeita... 8 Aloittaminen... 10 Hallintapainikkeiden

Lisätiedot

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja Turvallisuuteesi liittyviä tietoja VAROITUS: TULIPALO-, SÄHKÖISKU- TAI VAHINKOVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ANNA TÄMÄN LAITTEEN ALTISTUA SATEELLE, KOSTEUDELLE, PISAROILLE TAI LOISKEILLE ÄLÄKÄ ASETA SEN PÄÄLLE

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Nokia C6-00 -käyttöopas

Nokia C6-00 -käyttöopas Nokia C6-00 -käyttöopas 4.1. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 5 Tietoja laitteestasi 5 Toimistosovellukset 6 Verkkopalvelut 6 Jaettu muisti 6 Magneetit ja magneettiset kentät 7 Ohjeiden etsiminen

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NEM-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN. Käyttäjän opas

DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN. Käyttäjän opas DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN FI Käyttäjän opas Lue dataprojektorin mukana toimitetun Asetusopas-asiakirjan kohdat Turvaohjeet ja Käyttöä koskevia varotoimia ja varmista tuotteen asianmukainen käyttö. Säilytä

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Käyttöopas Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 HUAWEI MediaPad ulkoiset osat...2 SIM- ja microsd-korttien

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

Nokia C5 00 -käyttöohje

Nokia C5 00 -käyttöohje Nokia C5 00 -käyttöohje 3.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 5 Tietoja laitteestasi 5 Toimistosovellukset 6 Verkkopalvelut 6 Alkuvalmistelut 7 Näppäimet ja osat 7 SIM-kortin ja akun asentaminen 7

Lisätiedot

Digital Photo Printer

Digital Photo Printer Ennen käytön aloittamista Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Valmistelut Suora tulostus Tulostaminen PictBridgedigikamerasta Tulostaminen Bluetoothyhteensopivasta laitteesta Tulostaminen PC:n avulla Vikailmoitukset

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot