CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas"

Transkriptio

1 CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas

2 Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA OSIA. OTA TARVITTAESSA YHTEYS CANON-HUOLTOON. VAROITUS! SÄHKÖISKU- JA PALOVAARAN VUOKSI KAMERAA EI SAA KÄYTTÄÄ SATEESSA TAI KOSTEISSA OLOISSA. HUOMIO: KÄYTÄ AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMIA LISÄVARUSTEITA SÄHKÖISKUVAARAN JA TOIMINTAHÄIRIÖIDEN VÄLTTÄMISEKSI. HUOMIO: IRROTA VIRTAJOHTO PISTORASIASTA, KUN KAMERA EI OLE KÄYTÖSSÄ. VAROITUS: Sähköisku- ja palovaaran vuoksi videokameraa ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille. Virta katkaistaan irrottamalla verkkopistoke. Verkkopistokkeen on oltava hyvin käsillä, jotta se voidaan irrottaa nopeasti hätätapauksessa. Kun käytät verkkolaitetta, älä kiedo sitä kankaan sisään tai peitä sitä äläkä aseta sitä ahtaaseen tilaan, sillä verkkolaite saattaa ylikuumentua. Ylikuumentuminen saattaa vaurioittaa muovikoteloa ja aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran. CA-570-verkkolaitteen tunnistuslaatta on laitteen pohjassa. Muun kuin CA-570-verkkolaitteen käyttäminen voi vahingoittaa videokameraa. Vain EU- ja EEA-alueelle. Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (WEEEdirektiivi, 2002/96/EY), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää samalla luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa (EEA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein) 2

3 Videokameran toiminnot Mitä erityistä on flash-muistiin tallentamisessa? Videot ja valokuvat tallennetaan sisäänrakennettuun muistiin (vain / ) tai muistikortille (SD- tai SDHC -kortti). Flash-muistiin tallentaminen tarkoittaa, että videokameran tallennusyksikössä ei ole liikkuvia osia. Siksi videokamera on entistä pienempi, kevyempi ja nopeampi. Tämän videokameran muita ominaisuuksia Tässä videokamerassa on monenlaisia helppokäyttöisiä toimintoja niin aloittelevalle kuin hyvinkin kokeneelle videokameran käyttäjälle. Seuraavat ovat vain esimerkkejä toiminnoista, jotka antavat lisämahdollisuuksia kuvaamiseen. Kaksoiskuvaus ( 21): Kaksoiskuvauksessa ( -tila) tallennus tapahtuu painamalla yhtä painiketta ja käyttämällä zoomin säädintä. Videokamera huolehtii kaikesta muusta. Kuvanvakain ( 80): Dynaaminen kuvanvakain kompensoi kävellessä kuvattaessa esiintyvää tärähtelyä. Voit liikkua vapaammin kuvatessasi videoita. Erikoiskuvausohjelmat ( 40): Tallennettaessa erilaisissa tilanteissa, kuten rannalla, videokamera valitsee automaattisesti tilanteeseen parhaiten sopivat sopivat asetukset. Esitallennus ( 45): Videokamera tallentaa kolme sekuntia ennen kuvauksen aloittamista, jotta tärkeät tilanteet eivät jää tallentamatta. Videokollaasi ( 43): Voit luoda otoksista yhdistelmän ja lisätä siihen toiston ajaksi musiikkia. 3

4 Sisällysluettelo Johdanto 3 Videokameran toiminnot 8 Tämä käyttöohje 10 Yleiskatsaus 10 Mukana toimitettavat varusteet ja CD-ROM-levyt 11 Videokameran osat 13 Näytöt Valmistelut 16 Alkutoimet 16 Akun lataaminen 18 Lisävarusteiden valmisteleminen 19 LCD-näytön asennon ja kirkkauden säätäminen 21 Videokameran perustoiminnot 21 Toimintatilat 22 Ohjain ja ohjaimen opas 23 Valikkojen käyttäminen 25 Ensimmäiset aika-asetukset 25 Päiväyksen ja ajan asettaminen 25 Kielen vaihtaminen 26 Aikavyöhykkeen muuttaminen 27 Muistikortin käyttäminen 27 Videokameran kanssa yhteensopivat muistikortit 27 Muistikortin asettaminen ja poistaminen 28 / Tallennusmuistin valitseminen 28 Sisäänrakennetun muistin (vain / ) tai muistikortin alustaminen 4

5 Sisällysluettelo Videokuvaus 30 Perustallennus 30 Video-otosten tallentaminen 31 Videolaadun valitseminen (tallennustila) 31 Zoomaaminen: optinen, edistynyt ja digitaalinen zoomaus 33 Pikakäynnistystoiminto 34 Perustoisto 34 Videon toistaminen 35 Toistettavien tallenteiden valitseminen 36 Otosten valitseminen tallennuspäiväyksen avulla 37 Toiston aloituskohdan valitseminen video-otosten aikajanalta 38 Tallenteiden esivalinta kuvahakemistosta 39 Otosten poistaminen 40 Lisätoiminnot 40 Erikoiskuvausohjelmat 41 Valotusajan ja muiden toimintojen säätäminen kuvauksen aikana 43 Minivideovalo 43 Videokollaasi 45 Esitallennustoiminto 46 Itselaukaisin 46 Automaattinen vastavalokorjaus ja valotuksen käsisäätö 47 Käsitarkennus 48 Valkotasapaino 49 Kuvatehosteet 49 Digitaaliset tehosteet 50 Näytöt ja tietokoodi 51 Toistoluettelo ja otostoiminnot 51 Otosten jakaminen 52 Toistoluettelon muokkaaminen: Toistoluettelon otosten lisääminen, poistaminen ja siirtäminen 54 / Otosten kopioiminen 5

6 Valokuvat 55 Perustallennus 55 Valokuvien ottaminen 55 Valokuvan koon ja laadun valitseminen 56 Valokuvan poistaminen heti tallennuksen jälkeen 57 Perustoisto 57 Valokuvien tarkasteleminen 59 Valokuvien suurentaminen toiston aikana 59 Valokuvien poistaminen 61 Lisätoimintoja 61 Histogramminäyttö 61 Valokuvien suojaaminen 62 / Valokuvien kopioiminen 63 Muut valokuvauksen aikana käytettävissä olevat toiminnot 63 Valokuvien tulostaminen 63 Valokuvien tulostaminen 64 Tulostusasetusten valitseminen 66 Tulostusmerkinnät Ulkoiset liitännät 69 Videokameran liitännät 69 Liitäntäkaaviot 70 Toistaminen televisiossa 71 Materiaalin tallentaminen 71 Materiaalin tallentaminen tietokoneelle 71 DVD-levyjen ja valokuva-dvd-levyjen luominen 74 Siirtomerkinnät 74 Tallenteiden kopioiminen ulkoisella videonauhurilla 75 Valokuvien siirtäminen tietokoneelle 6

7 Sisällysluettelo Lisätietoja 77 Liite: Valikkovaihtoehtojen luettelot 77 FUNC.-valikko 79 Asetusvalikot 85 Ongelmia? 85 Vianmääritys 89 Virheilmoitukset 97 Varotoimet 97 Käsittelyn varotoimet 100 Huolto/muuta 100 Videokameran käyttäminen ulkomailla 101 Musiikkitiedostot 102 Yleistä 102 Järjestelmäkaavio 103 Lisävarusteet 105 Tekniset tiedot 108 Hakemisto 7

8 Johdanto Tämä käyttöohje Kiitokset Canon LEGRIA FS37/FS36/FS307/FS306/FS305* -hankinnastasi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen videokameran käyttämistä ja säilytä ohje vastaisen varalle. Jos videokamera ei toimi asianmukaisesti, katso ohjeita Vianmääritys-luvusta ( 85). * Saatavuus vaihtelee alueittain. Käyttöohjeessa käytetyt merkinnät TÄRKEÄÄ: videokameran käyttöön liittyvät varotoimet. HUOMIOITAVAA: lisätietoja videokameran käytöstä. TARKISTETTAVAA: kuvatun toiminnon käyttämiseen liittyviä rajoituksia tai edellytyksiä. : viittaus tässä käyttöohjeessa olevaan sivunumeroon. Joitakin toimintoja varten joudut katsomaan myös lisävarusteena saatavan DVDpolttimen DW-100 käyttöohjetta. Tämä ilmoitetaan kuvakkeella ja kyseisen luvun tai osion nimellä. : Teksti koskee vain kuvakkeen mukaista mallia / mukaisia malleja. Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia termejä: Termi muisti tarkoittaa sekä muistikorttia että sisäänrakennettua muistia, ellei jompaakumpaa ole erikseen määritetty (vain / ). Otos tarkoittaa yhtä video-otosyksikköä, joka alkaa siitä, kun aloitat tallennuksen painamalla Start/Stop -painiketta, ja päättyy siihen, kun keskeytät tallennuksen painamalla painiketta uudelleen. Käyttöohjeen valokuvat ovat stillkameralla otettuja simuloituja kuvia. Ellei toisin mainita, kuvitukset ja valikoiden kuvakkeet viittaavat malliin. 8

9 Muiden painikkeiden ja kytkinten kuin ohjaimen nimi on merkitty painikekehyksellä. Esimerkiksi FUNC.. Hakasulkeet [ ] viittaavat näytössä oleviin valikkokohtiin. Käyttöohjeen taulukoissa oletusasetus näytetään lihavoituna. Esimerkiksi [ON/PÄÄLLÄ], [OFF/ POIS]. Tässä käyttöohjeessa valikkovalintojen lyhenteenä käytetään -nuolta. Jos haluat lisätietoja, katso Valikkojen käyttäminen ( 23). 9

10 Johdanto Yleiskatsaus Mukana toimitettavat varusteet ja CD-ROM-levyt Videokameran mukana toimitetaan seuraavat varusteet: Verkkolaite CA-570 (mukana virtajohto) Akku BP-808 Stereosovitinkaapeli STV-250N USB-kaapeli IFC-300PCU keltainen punainen valkoinen Pikaopas Videokameran mukana toimitetaan seuraavat CD-ROM-levyt ja ohjelmistot: PIXELA Application - Disc 1 -CD-ROM* ja PIXELA Applications Asennusopas - ImageMixer 3 SE Transfer Utility video-otosten tallentamiseen ja siirtämiseen käytettävä ohjelmisto. - Music Transfer Utility - musiikkitiedostojen siirtämiseen tietokoneeseen kytketylle muistikortille käytettäväksi toistettaessa tiedostoja videokameralla. PIXELA Application - Disc 2 -CD-ROM* - ImageMixer 3 SE Video Tools video-otosten hallintaan, muokkaamiseen ja toistoon. Käyttöopas / Musiikkidata -CD-ROM - sisältää videokameran käyttöohjeen täydellisen version (PDF-tiedosto) ja musiikkitiedostot, joita voidaan käyttää toiston aikana taustamusiikkina. Tätä CD-ROM-levyä ei voi toistaa CD-soittimella. Tällä CD-ROM-levyllä olevat musiikkitiedostot on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan toimitukseen kuulvuilla PIXELA-, Music Transfer Utility- ja ImageMixer 3 SE Video Tools -ohjelmilla. Lisätietoja on Music Transfer Utility Ohjelmisto-oppaassa ja ImageMixer 3 SE Ohjelmisto-oppaassa PIXELA Application - Disc 1 -CD-ROMlevyllä. * CD-ROM sisältää ohjelmiston käyttöoppaan (PDF-tiedosto). 10

11 Videokameran osat Kuva vasemmalta sivulta Kuva oikealta sivulta RESET-painike ( 88) VIDEO SNAP (videokollaasi) -painike ( 43) / (tulosta/siirrä) -painike ( 64) DISP. (näyttö) -painike ( 50, 61)/ BATT. INFO -painike ( 15) USB-liitäntä ( 69) AV OUT -liitäntä ( 69) Kaiutin ( 34) Hihnan kiinnike ( 18) ACCESS (muistin käyttö) -merkkivalo ( 30, 55) Käsikahvan hihna DC IN -liitäntä ( 16) Minivideovalo ( 43) Stereomikrofoni Kuva edestä 11

12 Johdanto Kuva takaa Kuva päältä Kuva alta LCD-näyttö ( 19) ON/OFF(CHG) (virran/varauksen) merkkivalo ( 17) Videokameran valintakiekko ( 21) Aloitus-/pysäytyspainike ( 30) (kamera/toisto) -painike ( 22) PLAYLIST -painike ( 51)/ Zoomaus lähemmäs T (tele) -painike ( 31) (pysäytys) -painike ( 34)/ Zoomaus loitommas W (laajakulma) -painike ( 31) / (toisto/tauko) -painike ( 34)/ START/STOP-painike ( 30) FUNC.-painike ( 23, 77) Ohjain ( 22) PHOTO-painike ( 55) Zoomin säädin ( 31) POWER-virtapainike Jalustan kiinnitys ( 97) Akun vapautusvipu ( 17) Muistikorttipaikka ( 27) Akkutila ( 16) Akkutilan kansi / muistikorttipaikan kansi Sarjanumero Sarjanumero on merkitty akkutilan kannen yläpintaan. 12

13 Näytöt Video-otosten tallentaminen Video-otosten toistaminen (toiston aikana) Toimintatila ( 21) Kuvausohjelma ( 40, 41) Valkotasapaino ( 48) Kuvatehosteet ( 49) Digitaalitehosteet ( 49) Tallennustila ( 31) Käsintarkennus ( 47) Kuvanvakain ( 79) Esitallennus ( 45) Muistitoiminto ( 15) Tallennettujen otosten määrä (tallennuksen taukotila) / aikakoodi (tunnit : minuutit : sekunnit, tallennuksen aikana) Jäljellä oleva tallennusaika muistikortilla / sisäänrakennetussa muistissa Jäljellä oleva akun käyttöaika ( 15) Tuulisuoja pois käytöstä ( 79) Vastavalokorjaus ( 46) Ohjaimen opas ( 22) Minivideovalo ( 43) Vaakatason osoitin ( 82) Äänitystason ilmaisin ( 82) Aikakoodi/toistoaika (tunnit : minuutit : sekunnit) Otoksen numero Tietokoodi ( 82) 13

14 Johdanto Valokuvien tallentaminen Valokuvien tarkasteleminen Zoomaus ( 31), valotus ( 46) Kuvausohjelma ( 40, 41) Valkotasapaino ( 48) Kuvatehoste ( 49) Digitaalinen tehoste ( 49) Kuvan laatu/koko ( 55) Käsintarkennus ( 47) Jäljellä oleva akun käyttöaika ( 15) Valittavissa olevien kuvien määrä ( 15) muistikortilla / sisäänrakennetussa muistissa Itselaukaisin ( 46) AF-kehys ( 80) Ohjaimen opas ( 22) Minivideovalo ( 43) Tarkennuksen ja valotuksen lukitus ( 55) Videokameran tärähdysvaroitus ( 80) Kuvan numero ( 15, 84) Nykyinen kuva / kuvien kokonaislukumäärä Histogrammi ( 61) Tallennuksen päivämäärä ja aika Kuvan suojauksen merkki ( 61) Valotuksen käsinsäätö ( 46) Kuvan koko ( 55) Tiedoston koko Himmenninaukko Valotusaika ( 41) 14

15 Muistitoiminto Tallennus, Tallennuksen taukotila, Toisto, Toiston taukotila, Nopea toisto, Nopea toisto taaksepäin, Hidas toisto, Hidas toisto taaksepäin Jäljellä oleva tallennusaika Kun muistissa ei ole enää tilaa, näyttöön tulee viesti [ END/LOPPU] (sisäänrakennettu muisti, vain / ) tai [ END/ LOPPU] (muistikortti) ja tallennus loppuu., Jäljellä oleva akun käyttöaika Kuvake ilmaisee karkean arvion jäljellä olevasta varauksesta prosentteina akun täydestä varauksesta. Kuvakkeen vieressä ilmoitetaan akun jäljellä oleva tallennus-/toistoaika minuutteina. Kun näkyy punaisena, vaihda käytössä olevan akun tilalle ladattu akku. Jos asetat kameraan tyhjän akun, virta saattaa kytkeytyä pois päältä ilman, että tulee näkyviin. Kun käytät akkua ensimmäisen kerran, lataa se ensin täyteen ja käytä videokameraa, kunnes akku on täysin tyhjä. Siten varmistetaan, että jäljellä oleva tallennusaika näkyy tarkasti. Akun todellinen varaus ei välttämättä näy aina tarkasti akun ja videokameran kulloistenkin käyttöolosuhteiden vuoksi. Kun videokamera on kytketty pois päältä, voit katsoa akun varaustilan painamalla BATT.INFO. Älykäs järjestelmä näyttää varaustilan (prosentteina) ja jäljellä olevan tallennusajan (minuutteina) 5 sekunnin ajan. Jos akku on tyhjä, akkutietoja ei välttämättä näytetä. Valittavissa olevien kuvien määrä näkyy punaisena: ei korttia näkyy vihreänä: 6 kuvaa tai enemmän näkyy keltaisena: 1 5 kuvaa näkyy punaisena: kuvia ei voida tallentaa enempää Valokuvia katseltaessa näyttö on aina vihreä. Tallennusolot saattavat olla sellaiset, että näytetty stillkuvien määrä ei välttämättä pienene kuvan ottamisen jälkeen tai se saattaa pienentyä 2 kuvaa kerrallaan. Kuvan numero Kuvan numero ilmoittaa tiedoston nimen ja paikan muistikortilla. Esimerkiksi valokuvan numero tiedostonimi on IMG_0107.JPG, ja kuva on tallennettu kansioon DCIM\101CANON. 15

16 Valmistelut Tässä luvussa käsitellään perustoimintoja, kuten valikoissa navigointia ja ensiasetuksia, jotta osaisit käyttää videokameraasi paremmin. Alkutoimet 3 Kytke verkkolaite videokameran DC IN -liitäntään. Akun lataaminen Videokameran virtalähteenä voidaan käyttää akkua tai verkkolaitetta. Lataa akku ennen käyttöä. Katso likimääräiset lataus- ja tallennus-/ toistoajat täydellä akulla taulukoista sivuilla DC IN -liitäntä 4 Liu'uta akkutilan kantta poispäin objektiivista ja avaa se. 5 Aseta akku koko matkaltaan akkutilaan ja paina sitä kevyesti, kunnes kuuluu napsahdus. 6 Sulje kansi ja liu'uta sitä objektiivia kohti, kunnes kuuluu napsahdus. 1 Kytke virtajohto verkkolaitteeseen. 2 Liitä virtajohto pistorasiaan. 16

17 ON/OFF(CHG)-merkkivalo AKUN IRROTTAMINEN 7 Lataaminen alkaa, kun videokameran virta katkaistaan. ON/OFF(CHG)-merkkivalo alkaa vilkkua punaisena. Merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu. Jos merkkivalo vilkkuu nopeasti, katso Vianmääritys ( 85). KUN AKKU ON TÄYNNÄ 1 Irrota verkkolaite videokamerasta. 2 Irrota virtajohto pistorasiasta ja verkkolaitteesta. Akun vapautusvipu 1 Liu'uta akkutilan kantta poispäin objektiivista ja avaa se. 2 Paina akun vapautusvipua ja vedä akku pois. 3 Sulje kansi ja liu'uta sitä objektiivia kohti, kunnes kuuluu napsahdus. TÄRKEÄÄ Katkaise kamerasta virta, ennen kuin liität tai irrotat verkkolaitteen. Kun olet katkaissut kamerasta virran, tärkeät tiedot päivittyvät muistiin. Odota, kunnes ON/OFF(CHG)-merkkivalo sammuu. Suosittelemme akun lataamista C:n lämpötilassa. Lataus ei käynnisty, jos lämpötila on alle 0 C tai yli 40 C. Älä kytke kameran DC IN -liitäntään tai verkkolaitteeseen sähkölaitteita, joita ei ole erikseen suositeltu käytettäväksi tämän videokameran kanssa. Jotta välttäisit laitteiden rikkoutumisen ja liiallisen kuumentumisen, älä liitä mukana toimitettua verkkolaitetta jännitemuuntimiin tai erikoisvirtalähteisiin, joita on käytössä mm. lentokoneissa ja laivoissa, DC ACmuuntimiin tms. 17

18 Valmistelut HUOMIOITAVAA Katkaise videokameran virta ennen akun lataamista. Akku ei lataudu, kun kameran virta on kytkettynä. Jos jäljellä oleva akun käyttöaika on tärkeä, voit käyttää videokameraa verkkolaitteen avulla, jotta akun varaus ei vähene. Ladatut akut purkautuvat itsestään. Akut kannattaa siksi ladata käyttöpäivänä tai sitä edeltävänä päivänä. Suosittelemme pitämään mukana kaksi kolme kertaa enemmän akkukapasiteettia kuin uskot tarvitsevasi. KÄSIKAHVAN HIHNAN POISTAMINEN 1 Nosta pehmustettua hihnan läppää ja irrota hihna tarralapusta. 2 Vedä hihna irti ensin videokameran etukiinnikkeestä, sitten käsikahvasta ja lopuksi videokameran takakiinnikkeestä. Lisävarusteiden valmisteleminen RANNEHIHNAN KIINNITTÄMINEN Kiinnitä käsikahvan hihna. Säädä hihna niin, että etusormesi ylettyy zoomin säätimeen ja peukalosi Start/Stop -painikkeeseen. Työnnä rannehihnan kiinnityspää videokameran takakiinnikkeen läpi. Pujota sitten rannehihna silmukan läpi ja kiinnitä se. Voit myös kiinnittää rannehihnan käsikahvan hihnaan, jolloin voit käyttää kätevästi molempia, mikä antaa myös lisäturvaa. 18

19 OLKAHIHNAN KIINNITTÄMINEN LCD-näytön asennon ja kirkkauden säätäminen Työnnä olkahihnan päät käsikahvan hihnan kiinnikkeen läpi ja säädä hihna sopivan pituiseksi. Voit myös irrottaa käsikahvan hihnan ja kiinnittää olkahihnan suoraan videokameran takakiinnikkeeseen. KÄSIKAHVAN HIHNAN KIINNITTÄMINEN UUDELLEEN LCD-paneelin kääntäminen Avaa LCD-paneelia 90 astetta. Näyttöä voidaan kääntää 90 astetta alaspäin. Näyttöä voi kääntää 180 astetta objektiiviin päin. LCD-näytön kääntäminen 180 astetta on kätevää, kun haluat itse mukaan kuvaan itselaukaisinta käytettäessä Työnnä käsikahvan hihnan pää videokameran takakiinnikkeen läpi. 2 Pujota hihna pehmustetun käsikahvan läpi ja työnnä se videokameran etukiinnikkeen läpi. 3 Kiristä hihna sopivalle kireydelle, kiinnitä se käsikahvan tarralappuun ja sulje läppä. HUOMIOITAVAA 180 Kuvauskohteena olevat henkilöt voivat tarkastella LCD-näyttöä Tietoja LCD-näytöstä: Näytön valmistuksessa käytetään suurtarkkuustekniikkaa. Yli 99,99 % kuvapisteistä toimii määritysten mukaisesti. Alle 0,01 % kuvapisteistä voi syttyä ajoittain väärin tai näkyä mustina, punaisina, sinisinä tai vihreinä pisteinä. 19

20 Valmistelut Tällä ei ole vaikutusta tallentuvaan kuvaan, eikä ilmiötä voida pitää toimintavirheenä. LCD-näytön taustavalo Näytön kirkkaus voidaan asettaa himmeäksi, normaaliksi tai kirkkaaksi. Näyttö asetetaan himmeäksi kytkemällä [LCD DIMMER/NÄYTÖN HIMMENNIN] käyttöön (s 82). Normaalia ja kirkasta asetusta voidaan vaihtaa ja [LCD DIMMER/NÄYTÖN HIMMENNIN] voidaan kytkeä pois käytöstä seuraavasti: Kun kamerassa on virta kytkettynä, pidä DISP. -painiketta painettuna yli 2 sekuntia. Toista toimenpide, jos haluat vaihtaa normaaliin tai kirkkaaseen asetukseen. HUOMIOITAVAA Tällä asetuksella ei ole vaikutusta tallennuksen kirkkauteen. Kirkkaan asetuksen käyttäminen lyhentää akun tehollista käyttöaikaa. Kun verkkolaite liitetään näytön kirkkauden ollessa normaali, kirkkausasetus muuttuu automaattisesti kirkkaaksi. 20

21 Videokameran perustoiminnot asetuksia voidaan vaihtaa käyttäjän mieleisiksi. Toimintatilat Videokameran toimintatila määrätään -painikkeella ja valintakiekolla. Tässä käyttöohjeessa tarkoittaa, että toiminto on käytettävissä kyseisessä toimintatilassa, ja tarkoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä. Katso kooste toimintatiloista jäljempänä olevasta taulukosta. Tallentaminen: kaksoiskuvaus ja mukautettu tallennus Videokamerassa on kaksi perustilaa video-otosten ja valokuvien tallennusta varten: Kaksoiskuvaus ( -tila) vasta-alkajille ja kuvaajille, jotka eivät halua tehdä kameraan tarkkoja asetuksia, sekä mukautettu tallennustila, jonka avulla kameran Käännä valintakiekko asentoon, jotta kamera siirtyy -tilaan. Mitään asetuksia ei tarvitse tehdä, vaan voit kuvata video-otoksia painamalla vain Start/Stop -painiketta tai ottaa valokuvia painamalla vain PHOTO -painiketta. Voit käyttää myös zoomin säädintä, pikakäynnistystoimintoa ( 33) ja videokollaasia ( 43). Voit asettaa videokameran mukautettuun tallennustilaan kääntämällä valintakiekon asentoon Toimintatila Kuvakenäyttö Toiminta Video-otosten tai valokuvien tallennus muistiin (kaksoiskuvaus) 21 (vihreä) (sininen) (vihreä) (sininen) Video-otosten tallennus muistiin 30 Valokuvien tallennus muistiin 55 Video-otosten toistaminen muistista (paina valintakiekon ollessa asennossa tai ) Valokuvien katsominen muistista (paina valintakiekon ollessa asennossa )

22 Valmistelut (video-otokset) tai (valokuvat). Voit käyttää valikoita ja muuttaa asetuksia haluamallasi tavalla. Videokamera voi auttaa asetusten tekemisessä myös mukautetussa tallennustilassa. Voit esimerkiksi käyttää erikoiskuvausohjelmia ( 40), jolloin kamera asettaa erikoisiin kuvausoloihin parhaiten sopivat asetukset. Toistaminen Paina, jos haluat vaihtaa valintakiekon ilmaiseman tallennustilan ja toistotilan välillä ( /, valittu tallennusväline pysyy samana). Kun valintakiekko on asennossa tai, painettaessa kamera siirtyy video-otosten toistotilaan. Kun valintakiekko on asennossa, painettaessa kamera siirtyy valokuvien toistotilaan. Vaikka videokameran virta katkaistaan, painettaessa kamera käynnistyy vastaavassa toistotilassa. HUOMIOITAVAA -tilassa et voi käyttää valikoita tai ohjaimen opasta, mutta voit muuttaa seuraavia asetuksia etukäteen, ennen kuin asetat kameran -tilaan. - Video-otosten tallennustila -Valokuvien koko/laatu -Laajakuva - Automaattinen pitkä valotusaika - Kaikki [ SYSTEM SETUP/ JÄRJESTELMÄN ASETUKSET] -valikon asetukset - LCD-näytön himmennin - Esittelytila - Kuvanvakain (jos valitset [ DYNAMIC/DYNAAMINEN] etukäteen, [IMG STAB/KUVANVAKAIN] säätyy asentoon [ DYNAMIC/ DYNAAMINEN]; jos valitset etukäteen [ STANDARD/NORMAALI] tai [ OFF/POIS], [IMG STAB/ KUVANVAKAIN] säätyy asentoon [ STANDARD/NORMAALI].) Ohjain ja ohjaimen opas Ohjain on tarkoitettu videokameran valikoiden käyttämiseen. Valitse valikkokohta tai muuta asetuksia painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle (, ). Tallenna asetukset tai vahvista toiminto painamalla ohjainta ( ). Valikkonäytöissä tämä ilmaistaan kuvakkeella ( ). OFF OFF OFF A M Ohjaimen oppaassa näkyvät toiminnot määräytyvät toimintatilan mukaan. Ohjaimen opas on oletusarvoisesti pienennetty. Paina ohjainta ( ), jotta opas tulee näkyviin. Kun kamera on - tai -tilassa, valitse ( ) toiminto. Voit muuttaa asetusta painamalla. Joissakin toiminnoissa täytyy tehdä lisäasetuksia (ilmaistaan pienillä nuolilla). 22

23 Valitse ( ) toistotilassa useita toimintoja riviin ja käytä keskimmäistä toimintoa painamalla tai käytä rivin vasemmassa tai oikeassa reunassa olevaa toimintoa painamalla ohjainta ( ) vasemmalle tai oikealle. FUNC.-valikkovaihtoehdon valitseminen tallennustilassa Ohjaimen opas pienentyy molemmissa toimintatiloissa muutaman sekunnin jälkeen, mutta valittua toimintoa voi silti käyttää. Voit myös piilottaa ohjaimen oppaan painamalla ohjainta ( ). Valikkojen käyttäminen Monet videokameran toiminnot voidaan säätää valikoista, jotka avautuvat FUNC.-painiketta ( FUNC. ) painamalla. Voit käyttää valikoita asettamalla videokameran mukautettuun tallennustilaan. -tilassa useimmat valikkoasetukset palaavat oletusarvoihinsa. Lisätietoja käytettävissä olevista valikkovaihtoehdoista ja asetuksista saat liitteestä Valikkovaihtoehtojen luettelot ( 77). 1 Paina FUNC.. 2 Valitse ( ) muutettavan toiminnon kuvake vasemmanpuoleisesta sarakkeesta. Valikkokohdat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina. 3 Valitse ( ) haluamasi asetus käytettävissä olevien vaihtoehtojen luettelosta alapalkista. Valittu vaihtoehto näkyy oranssilla korostettuna. Joitakin asetuksia määritettäessä sinun täytyy tehdä lisävalintoja ja/ tai painaa. Noudata näyttöön tulevia lisätoimintojen ohjeita (kuten -kuvaketta, pieniä nuolia jne.). 4 Tallenna asetukset ja sulje valikko painamalla FUNC.. Voit sulkea valikon milloin tahansa painamalla FUNC.. 23

24 Valmistelut Vaihtoehdon valitseminen asetusvalikosta 6 Paina FUNC.. Voit sulkea valikon milloin tahansa painamalla FUNC.. 1 Paina FUNC.. 2 Valitse (, ) -kuvake ja avaa asetusvalikot painamalla. Voit myös pitää FUNC. -painiketta painettuna yli sekunnin, jolloin asetusvalikot avautuvat suoraan näytölle. 3 Valitse ( ) haluamasi valikko vasemmanpuoleisesta sarakkeesta ja paina. Valitsemasi valikon otsikko näkyy näytön yläreunassa. Sen alla on luettelo asetuksista. 4 Valitse ( ) muutettava asetus ja paina. Oranssi valintapalkki ilmaisee valittuna olevan valikkoasetuksen. Kohdat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät mustina. Paina ohjainta ( ) palataksesi valikkonäyttöön (vaihe 3). 5 Valitse ( ) haluamasi vaihtoehto ja tallenna asetus painamalla. 24

25 Ensimmäiset aika-asetukset Päiväyksen ja ajan asettaminen Ennen kuin aloitat videokameran käytön, sinun on asetettava päiväys ja aika. [DATE/TIME-PÄIVÄYS/AIKA]- näyttö tulee automaattisesti näkyviin, kun videokameran kelloa ei ole asetettu. asetusnäytössä. Seuraavissa näytöissä päiväys ja aika näkyvät muodossa päivä kuukausi vuosi (esimerkiksi, [1.JAN :00 AM]). Päiväyksen muotoa voi muuttaa ( 85). Voit myös muuttaa päiväyksen ja ajan muotoa myöhemmin (ei alkuasetuksen aikana). [DATE/TIME-PÄIVÄYS/AIKA]- näytön avaaminen: FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ DATE/TIME SETUP-PÄIVÄ-/ AIKA-ASETUKSET] [DATE/TIME-PÄIVÄYS/AIKA] Kielen vaihtaminen Kun [DATE/TIME-PÄIVÄYS/AIKA]- näyttö tulee näkyviin, vuosi näkyy oranssina ja nuolilla merkittynä. 1 Muuta ( ) vuosi ja siirry ( ) kuukauteen. 2 Muuta loput kentät (kuukausi, päivä, tunnit ja minuutit) samalla tavalla. 3 Käynnistä kello ja sulje asetusnäyttö valitsemalla ( ja painamalla. TÄRKEÄÄ ) [OK] Jos et käytä videokameraa noin kolmeen kuukauteen, yhdysrakenteinen litiumakku voi tyhjentyä kokonaan ja päiväys- ja aika-asetukset voivat hävitä. Lataa siinä tapauksessa yhdysrakenteinen litiumakku uudelleen ( 99) ja aseta aikavyöhyke, päiväys ja aika uudelleen. Päiväys näkyy muodossa vuosi kuukausi päivä vain ensimmäisessä Asetukset ( 21) Oletusarvo [ ] [MELAYU] [ ] [DEUTSCH] [NEDERLANDS] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] [ENGLISH] [PORTUGUÊS] [ ] [ESPAÑOL] [ ] [ ] [FRANÇAIS] [TÜRKÇE] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] [MAGYAR] [ ] FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ DISPLAY SETUP/NÄYTÖN ASETUKSET]* [LANGUAGE /KIELI]* Haluttu kieli FUNC. * Kun videokameran asetuksia määritetään ensimmäisen kerran tai asetusten nollauksen jälkeen, kaikki näytöt näkyvät englanniksi (oletuskieli). Valitse [ DISPLAY SETUP/ NÄYTÖN ASETUKSET] [LANGUAGE / KIELI] ja valitse sitten kieli. 25

26 Valmistelut HUOMIOITAVAA Jos olet vaihtanut kielen vahingossa, valitse valikkokohta, jonka vieressä on -merkki, ja vaihda asetus. Joissakin valikkonäytöissä näkyvät näytöt ja viittaavat painikkeiden nimiin, eivätkä ne muutu, vaikka kieltä muutettaisiin. Aikavyöhykkeen muuttaminen KUN MATKUSTAT FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ DATE/TIME SETUP- PÄIVÄ-/AIKA-ASETUKSET] [T.ZONE/DST-AIKAVYÖH./ KESÄAIKA.AS.] Paikallinen aika kohteessasi* FUNC. * Säädä kesäaikaa valitsemalla alue, jossa on merkintä. Valitse aikavyöhyke sijaintisi mukaan. Oletusasetuksena on Pariisi. ( 21) AIKAVYÖHYKKEEN ASETTAMINEN FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ DATE/TIME SETUP- PÄIVÄ-/AIKA-ASETUKSET] [T.ZONE/DST-AIKAVYÖH./ KESÄAIKA.AS.] Paikallinen aikavyöhykkeesi* FUNC. 26

27 Muistikortin käyttäminen Muistikortin asettaminen ja poistaminen Videokameran kanssa yhteensopivat muistikortit Muista alustaa kaikki muistikortit, ennen kuin käytät niitä videokamerassa ensimmäistä kertaa ( 28). Käytä video-otosten ja valokuvien tallentamiseen alan liikkeissä myytäviä SDHC-muistikortteja (suurikapasiteettisia SD-kortteja) ja SD-muistikortteja. Muistikortista riippuen sille ei kuitenkaan välttämättä voi tallentaa video-otoksia. Katso seuraava taulukko. Lokakuusta 2009 lähtien videotallennustoiminto on testattu Panasonicin, SanDiskin ja Toshiban valmistamilla SD/SDHC-muistikorteilla. HUOMIOITAVAA Tietoja SD-nopeusluokasta: SDnopeusluokka on standardi, joka ilmaisee SD-/SDHC-muistikorteille vähintään taatun tiedonsiirtonopeuden. Kun ostat uuden muistikortin, tarkista, että pakkauksessa on nopeusluokan logo. 1 Katkaise videokamerasta virta. Varmista, että ON/OFF(CHG) (virta/ varaus) -merkkivalo ei pala. 2 Liu'uta muistikorttipaikan kantta poispäin objektiivista ja avaa se. 3 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan suoraan etiketti poispäin objektiivista, kunnes kuuluu napsahdus. Video-otosten tallentamisessa käytettävät muistikortit Muistikortti Kapasiteetti SD-nopeusluokka Video-otosten tallentaminen enintään 64 Mt SD-muistikortit 128 Mt 2 Gt * 512 Mt 2 Gt,,, SDHC-muistikortit 4 32 Gt,,, * Määräytyy muistikortin mukaan. Video-otosten tallentaminen ei välttämättä onnistu. 27

28 Valmistelut 4 Sulje kansi ja liu'uta sitä objektiivia kohti, kunnes kuuluu napsahdus. Älä sulje kantta väkisin, jos kortti ei ole kunnolla paikallaan. TÄRKEÄÄ Muistikorteissa on etu- ja takapuoli, jotka ovat keskenään erilaiset. Muistikortin asettaminen väärinpäin voi aiheuttaa videokameraan toimintahäiriön. HUOMIOITAVAA Muistikortin poistaminen: Paina muistikorttia kerran, jotta se vapautuu. Kun muistikortti ponnahtaa ulospäin, vedä se pois. / Tallennusmuistin valitseminen Voit tallentaa video-otokset ja valokuvat sisäänrakennettuun muistiin tai muistikortille. Sisäänrakennettu muisti on oletusarvoinen tallennusväline molemmille. ( 21) FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ MEMORY OPER./ MUISTIN TOIM.] [MEDIA:MOVIES/TALL.VÄLINE: VIDEO-OTOKSET] tai [MEDIA:PHOTOS/TALL.VÄLINE: VALOKUVAT] Käytettävä muisti* Paina FUNC. * Voit kunkin tallennusvälineen kohdalla tarkistaa kokonaistilavuuden sekä käytetyn ja likimääräisen käytettävissä olevan tilavuuden. Likimääräinen käytettävissä oleva tilavuus määräytyy käytössä olevan tallennustilan (video-otokset) tai koon/ laadun (valokuvat) mukaan. Sisäänrakennetun muistin (vain / ) tai muistikortin alustaminen Alusta uudet muistikortit, kun käytät niitä ensimmäisen kerran tässä videokamerassa. Voit myös alustaa muistikortin tai sisäänrakennetun muistin 28

29 (vain / ), jos haluat poistaa kaikki sen sisältämät tiedot pysyvästi. / Sisäänrakennettu muisti tulee ostettaessa alustettuna. Vaihtoehdot / FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ MEMORY OPER./ MUISTIN TOIM.] [INITIALIZE/ALUSTA] Alustettava muisti Alustustapa [YES/KYLLÄ]* [OK] FUNC. / / FUNC. [ MENU/VALIKKO] [ MEMORY OPER./ MUISTIN TOIM.] [INITIALIZE/ALUSTA] Alustustapa [YES/KYLLÄ]* [OK] FUNC. ( 21) [INITIALIZE/ALUSTA] Tyhjentää tiedoston varaustaulukon, mutta ei poista fyysisesti tallennettuja tietoja. [COMPL.INIT./TÄYDELLINEN ALUSTUS] Poistaa kaikki tiedot kokonaan. TÄRKEÄÄ Muistin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki muistissa olevat tiedot. Menetettyjä alkuperäistallenteita ei voi sen jälkeen palauttaa. Muista tehdä tärkeistä tallenteistasi varmuuskopiot ulkoisella laitteella ennen alustamista ( 71). Kun muisti alustetaan, myös musiikkitiedostot poistetaan. - Windows-käyttöjärjestelmä: Käytä mukana toimitettua Music Transfer Utility -ohjelmaa musiikkitiedostojen siirtämiseen mukana toimitetulta Käyttöopas/Musiikkidata -CD-ROMlevyltä tietokoneeseen kytketylle muistikortille. Lisätietoja saat ohjelmiston käyttöohjeesta (PDFtiedosto). - Mac OS -käyttöjärjestelmä: Käytä Finderia musiikkitiedostojen siirtämiseen mukana toimitetulta Käyttöopas/Musiikkidata -CD-ROMlevyltä tietokoneeseen kytketylle muistikortille. Lisätietoja muistin ja CD-ROM-levyn kansiorakenteesta saat kohdasta Musiikkitiedostot ( 101). Kun alustus on käynnissä, älä irrota virtalähdettä äläkä katkaise videokamerasta virtaa. Älä myöskään käytä videokameran mitään toimintoja (paitsi tarvittaessa alustuksen peruutusta). * Voit perua täydellisen alustuksen sen ollessa käynnissä painamalla. Kaikki tallenteet poistetaan ja tallennusväline toimii ongelmitta. 29

DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-videokamera Käyttöopas Suomi PAL CEL-SH7YA2M0 Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON LEGRIA HF R16 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3355268

Käyttöoppaasi. CANON LEGRIA HF R16 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3355268 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DC410 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2378526

Käyttöoppaasi. CANON DC410 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2378526 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette PAL CEL-SG3HA2M0 2 Johd anto Kuvapäiden puhdistaminen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DC100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/815227

Käyttöoppaasi. CANON DC100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/815227 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CANON DC100. Löydät kysymyksiisi vastaukset CANON DC100 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas

Svenska. Suomi PAL. Dansk. Digital videokamera Bruksanvisning. Digital-Videokamera Betjeningsvejledning. Digitaalinen videokamera Käyttöopas Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Lisätiedot

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA ETU-

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON LEGRIA FS306

Käyttöoppaasi. CANON LEGRIA FS306 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. Mini. HDV-kamera Bruksanvisning. HDV videokamera Betjeningsvejledning. HDV-videokamera Käyttöopas HDV-kamera Bruksanvisning HDV videokamera Betjeningsvejledning HDV-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 KÄYTTÖOHJE 12 TIEDOSTON TALLENTAMINEN JA ESITTÄMINEN

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Virranhallinta Käyttöopas

Virranhallinta Käyttöopas Virranhallinta Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas Kuvaus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON MV900 http://fi.yourpdfguides.com/dref/815478

Käyttöoppaasi. CANON MV900 http://fi.yourpdfguides.com/dref/815478 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä G: Tilapainike H: Tarkennusrengas

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot