CEL-SR1CA260. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CEL-SR1CA260. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas"

Transkriptio

1 CEL-SR1CA260 Digitaalinen videokamera Käyttöopas

2 Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA OSIA. OTA TARVITTAESSA YHTEYS CANON-HUOLTOON. SÄHKÖISKU- JA PALOVAARAN VUOKSI KAMERAA EI SAA KÄYTTÄÄ SATEESSA TAI KOSTEISSA OLOISSA. TEKIJÄNOIKEUSVAROITUS: Tekijänoikeudella suojatun aineiston luvaton kopiointi voi rikkoa tekijänoikeuden haltijoiden oikeuksia ja tekijänoikeuslakeja. HUOMIO: KÄYTÄ AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMIA LISÄVARUSTEITA SÄHKÖISKUVAARAN JA TOIMINTAHÄIRIÖIDEN VÄLTTÄMISEKSI. HUOMIO: IRROTA VIRTAJOHTO PISTORASIASTA, KUN KAMERA EI OLE KÄYTÖSSÄ. Sähköisku- ja palovaaran vuoksi videokameraa ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille. Virta katkaistaan irrottamalla verkkopistoke. Verkkopistokkeen on oltava hyvin käsillä, jotta se voidaan irrottaa nopeasti hätätapauksessa. Kun käytät verkkolaitetta, älä kiedo sitä kankaan sisään tai peitä sitä äläkä aseta sitä ahtaaseen tilaan, sillä verkkolaite saattaa ylikuumentua. Ylikuumentuminen saattaa vaurioittaa muovikoteloa ja aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran. CA-570E-tunnistekilpi on laitteen pohjassa. Muun kuin CA-570E-verkkolaitteen käyttäminen voi vahingoittaa videokameraa. 2

3 Vain EU- ja EEA-alueelle. Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (WEEE-direktiivi, 2002/96/EY), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää samalla luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa (EEA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein) Tavaramerkkitietoja SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssin nojalla. Dolby ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. Muutkin kuin edellä mainitut nimet ja tuotteet voivat olla yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Tämä laite sisältää Microsoftin lisensoimaa exfat-teknologiaa. TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN MUUHUN KUIN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TAVALLA, JOKA ON PAKKAUSVÄLINEIDEN VIDEOTIETOJEN KOODAAMISEEN LIITTYVÄN MPEG-2- STANDARDIN MUKAINEN, ON KIELLETTY ILMAN MPEG-2-PATENTTIKANSION SOVELTUVAA LISENSSIÄ, JOKA ON SAATAVISSA MPEG LA LLC:LTÄ OSOITTEESTA 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO

4 Upeita ominaisuuksia Tässä videokamerassa on monenlaisia helppokäyttöisiä toimintoja niin aloittelevalle kuin hyvinkin kokeneelle videokameran käyttäjälle. Seuraavat ovat vain esimerkkejä toiminnoista, jotka antavat lisämahdollisuuksia kuvaamiseen. Kaksi Flash-muistia Voit tallentaa videota sisäiseen muistiin tai erikseen myytäville muistikorteille ( 31). Esitallennus ( 50) Kun esitallennus otetaan käyttöön, videokamera aloittaa jatkuvan tallennuksen 3 sekunnin väliaikaismuistiin. Kun painat Start/Stop -painiketta, otokseen tallennetaan myös osuus, joka alkoi 3 sekuntia ennen painikkeen painamista. Videokollaasi ( 51) Kuvaa tai tallenna lyhyitä videootoksia, järjestä ne videoleikkeeksi ja lisää haluamasi taustamusiikki. Kuvanvakain ( 50) Dynaaminen kuvanvakain tasaa videokameran tärähtelyä kuvaajan kävellessä. Voit siis liikkua vapaasti videon kuvaamisen aikana. 4

5 Sisällysluettelo Johdanto 4 Upeita ominaisuuksia 8 Tämä käyttöohje 10 Videokameran toiminnot 10 Mukana toimitettavat varusteet ja CD-ROM-levyt 12 Osien nimet Valmistelut 15 Alkutoimet 15 Akun lataaminen 18 Lisävarusteiden valmistelu 19 LCD-näytön asennon ja kirkkauden säätäminen 21 Videokameran perustoiminnot 21 Toimintatilat 23 Ohjain ja ohjaimen opas 23 Valikkojen käyttäminen 26 Ensiasetukset 26 Päiväyksen ja ajan asettaminen 27 Kielen vaihtaminen 27 Aikavyöhykkeen muuttaminen 28 Muistikortin käyttäminen 28 Videokameran kanssa yhteensopivat muistikortit 30 Muistikortin asettaminen ja poistaminen 31 Tallennusmuistin valitseminen 31 Muistin alustaminen Sisällysluettelo 5

6 Videokuvaus 34 Perustallennus 34 Video-otosten tallentaminen 35 Videolaadun valitseminen (tallennustila) 36 Zoomaus: optinen, edistynyt ja digitaalinen zoomaus 37 Pikakäynnistystoiminto 39 Perustoisto 39 Videon toistaminen 41 Toistettavien tallenteiden valitseminen 42 Otosten etsiminen 44 Tallenteiden esivalinta kuvahakemistosta 45 Otosten poistaminen 47 Lisätoiminnot 47 Automaattivalotus ja erityisten otosten tallennusohjelmat 49 Automaattinen vastavalokorjaus 50 Kehittynyt kuvanvakain 50 Esitallennus 51 Videokollaasi 52 Digitaalitehosteet 53 Valotuksen käsinsäätö 54 Käsintarkennus 55 Valkotasapaino 56 Kuvatehosteet 57 Minivideovalo 57 Itselaukaisin 58 Toiston aloituskohdan valitseminen 59 Taustamusiikkiin yhdistettyjen tallenteiden toistaminen 62 Kuvanäytöt ja tietokoodi 63 Toistoluettelo ja otostoiminnot 63 Toistoluettelon muokkaaminen: otosten lisääminen, poistaminen ja siirtäminen 65 Otosten jakaminen 66 Otosten kopioiminen muistikortille 6 Sisällysluettelo

7 Valokuvat 69 Valokuvien ottaminen 70 Valokuvien tarkasteleminen 72 Diaesitys 72 Valokuvien poistaminen 74 Valokuvien kopioiminen muistikortille Ulkoiset liitännät 76 Videokameran liitännät 76 Liitäntäkaaviot 78 Toistaminen televisiossa 79 Videoiden tallentaminen ja jakaminen 79 Materiaalin tallentaminen tietokoneelle 81 Videoiden kopioiminen ulkoiselle videotallentimelle 82 Videoiden valmistelu verkkoa varten Lisätietoja 86 Liite: Valikkovaihtoehtojen luettelot 86 FUNC.-valikko 88 Asetusvalikot 94 Näytöt ja kuvakkeet 98 Ongelmia? 98 Vianmääritys 103 Virheilmoitukset 109 Varotoimet 109 Käsittelyn varotoimet 113 Huolto/muuta 114 Videokameran käyttäminen ulkomailla 115 Yleistä 115 Lisävarusteet 116 Lisävarusteet 119 Tekniset tiedot 123 Hakemisto Sisällysluettelo 7

8 Tämä käyttöohje Kiitos, että ostit Canonin LEGRIA FS46 / LEGRIA FS405 / LEGRIA FS406 -videokameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen videokameran käyttämistä ja säilytä ohje vastaisen varalle. Jos videokamera ei toimi asianmukaisesti, katso ohjeita Vianmääritysluvusta ( 98). Käyttöohjeessa käytetyt merkinnät TÄRKEÄÄ: videokameran käyttöön liittyvät varotoimet. HUOMIOITAVAA: lisätietoja videokameran käytöstä. TARKISTETTAVAA: kuvatun toiminnon käyttämiseen liittyviä rajoituksia tai edellytyksiä. : viittaus tässä käyttöohjeessa olevaan sivunumeroon. : Teksti koskee vain kuvakkeen mukaista mallia / mukaisia malleja. Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia termejä: Termi muisti tarkoittaa sekä muistikorttia että sisäänrakennettua muistia, ellei jompaakumpaa ole erikseen määritetty. Otos tarkoittaa yhtä video-otosyksikköä, joka alkaa siitä, kun aloitat tallennuksen painamalla Start/Stop -painiketta, ja päättyy siihen, kun keskeytät tallennuksen painamalla painiketta uudelleen. Käyttöohjeen valokuvat ovat stillkameralla otettuja simuloituja kuvia. Ellei toisin mainita, piirrokset ja valikkokohdat liittyvät malliin. 8 Johdanto

9 Videolaadun valitseminen (tallennustila) Videokamerassa on kolme tallennustilaa. Tallennustilan vaihtaminen muuttaa muistissa käytettävissä olevaa tallennusaikaa. XP-tila tuottaa parempilaatuiset tallenteet; ja LP-tila mahdollistaa pitkät tallennusajat. Seuraavassa taulukossa esitetään likimääräiset tallennusajat. Hakasulkeet [ ] viittaavat näytössä oleviin valikkokohtiin. Toimintatilat: FUNC. [ Normaali laatu 6 Mbps] haluttu tallennustila FUNC. HUOMIOITAVAA Useimpien painikkeiden ja kytkinten nimet on merkitty painikekehyksellä. Esimerkiksi FUNC.. Videokamera käyttää video-otosten koodauksessa vaihtelevaa bittinopeutta (VBR), joten otosten sisältö vaikuttaa käytettävissä oleviin tallennusaikoihin. Videokamera säilyttää viimeksi käytetyn asetuksen, vaikka asetat kameran -tilaan. Nuoli viittaa valikkojen valintaan. Tarkka kuvaus valikkojen käytöstä on kohdassa Valikkojen käyttäminen ( 23). Tiivistelmä käytettävissä olevista valikkovaihtoehdoista ja asetuksista on liitteessä Valikkovaihtoehtojen luettelot ( 86). tarkoittaa, että toiminto on käytettävissä kyseisessä toimintatilassa, ja tarkoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä. Jos haluat lisätietoja, katso Toimintatilat ( 21). Johdanto 9

10 Videokameran toiminnot Mukana toimitettavat varusteet ja CD-ROM-levyt Videokameran mukana toimitetaan seuraavat varusteet: Verkkolaite CA-570E (sis. virtajohdon) Akku BP-808 USB-kaapeli IFC-300PCU/S Stereovideokaapeli STV-250N keltainen punainen valkoinen pistoke Pikaopas PIXELA-ohjelman asennusopas 10 Johdanto

11 Videokameran mukana toimitetaan seuraavat CD-ROM-levyt ja ohjelmat: PIXELA Transfer Utility -CD-ROM-levy* - Transfer Utility -ohjelmalla voit tallentaa ja siirtää videoita ja musiikkitiedostoja, joita voit käyttää taustamusiikkina. / PIXELA VideoBrowser -CD-ROM-levy* - Transfer Utility-ohjelman kattavien toimintojen lisäksi voit VideoBrowser-ohjelmalla hallinnoida, muokata ja toistaa videoita. Käyttöopas / Musiikkidata -CD-ROM-levy (viitataan tässä käyttöoppaassa nimellä Videokameran lisälevy ) - Käyttöopas - videokameran käyttöoppaan täydellinen versio (tämä PDF-tiedosto). - Musiikkidata musiikkitiedostot, joita voidaan käyttää taustamusiikkina toiston aikana. Nämä musiikkitiedostot on tarkoitettu käytettäväksi vain mukana toimitettavan PIXELA-ohjelman kanssa. Levyä ei voida toistaa CD-soittimilla. * CD-ROM-levy sisältää ohjelmiston käyttöoppaan (PDF-tiedosto). Johdanto 11

12 Osien nimet Kuva vasemmalta sivulta Kuva oikealta sivulta 1 RESET-painike ( 101) 2 -painike ( 21)/ WEB-painike ( 82) 3 DISP. (kuvanäyttö) -painike ( 58, 62) / BATT. INFO -painike ( 97) 4 Kaiutin ( 39) 5 AV OUT -liitäntä ( 76, 77) 6 USB-liitäntä ( 76, 77) 7 DC IN -liitäntä ( 15) 8 ACCESS-merkkivalo ( 34, 69) 9 Hihnan kiinnike ( 18) Aq Käsikahvan hihna ( 18) Aa Stereomikrofoni As Minivideovalo ( 57) Kuva edestä 12 Johdanto

13 Kuva päältä LCD-paneeli Ad Zoomin säädin ( 36) Af PHOTO-painike ( 69) Ag POWER-painike Ah Ohjain ( 23) Aj LCD-näyttö ( 19) Ak FUNC.-painike ( 24, 86) Al / (toisto/tauko) -painike ( 39) / START/STOP-painike ( 34) Sq (pysäytys) -painike ( 39) / PLAYLIST-painike ( 42) Sa VIDEO SNAP (videokollaasi) -painike ( 51) Ss (kamera/toisto) -painike ( 22) Sd ON/OFF (CHG) (lataus) -merkkivalo: Vihreä virta päällä Oranssi valmiustila ( 37) Punainen lataus ( 15) Sf Käynnistys/pysäytys-painike ( 34) Kuva takaa Johdanto 13

14 Kuva alta Sg Akun vapautussalpa Sh Jalustan kiinnike ( 109) Sj Muistikorttipaikka ( 30) Sk Akkutila ( 15) Sl Akkutilan kansi / muistikorttipaikan kansi Dq Sarjanumero Sarjanumero on akkutilan kannessa. 14 Johdanto

15 Alkutoimet Valmistelut Tässä luvussa käsitellään perustoimintoja, kuten valikoissa navigointia ja ensiasetuksia, jotta osaisit käyttää videokameraasi paremmin. Akun lataaminen Videokameran virtalähteenä voidaan käyttää akkua tai verkkolaitetta. Kun käytät akkua ensimmäisen kerran, lataa se ensin täyteen ja käytä videokameraa, kunnes akku on täysin tyhjä. Siten varmistetaan, että jäljellä oleva tallennusaika näkyy tarkasti. Katso likimääräiset latausajat ja tallennus-/toistoajat täyteen ladatulla akulla kohdasta Lataus-, tallennus- ja toistoajat ( 117). 1 Liu'uta akkutilan kantta poispäin 1 objektiivista ja avaa se. 2 Aseta akku kokonaan akkutilaan ja paina kevyesti, kunnes se napsahtaa paikalleen. 2 Valmistelut 15

16 3 Sulje kansi ja liu'uta sitä objektiivin suuntaan, kunnes kuulet napsahduksen. 4 Kytke virtajohto verkkolaitteeseen. 5 Liitä verkkolaite pistorasiaan. 6 Kytke verkkolaite videokameran DC IN -liitäntään. 7 Lataaminen alkaa, kun videokameran virta katkaistaan. Jos videokamerassa oli virta, vihreä ON/OFF (CHG) -merkkivalo sammuu, kun sammutat videokameran. Hetken kuluttua ON/OFF (CHG) -merkkivalo alkaa vilkkua punaisena (akku latautuu). Kun akku on latautunut täyteen, punainen ON/OFF (CHG) -merkkivalo sammuu. Jos merkkivalo vilkkuu nopeasti, katso Vianmääritys ( 98). 3 DC IN -liitäntä ON/OFF (CHG) (lataus) -merkkivalo 16 Valmistelut

17 Akun irrottaminen 1 Liu'uta akkutilan kantta poispäin objektiivista ja avaa se. 2 Paina akun vapautussalpaa ja vedä akku ulos. 3 Sulje kansi ja liu'uta sitä objektiivin suuntaan, kunnes kuulet napsahduksen. Akun vapautussalpa TÄRKEÄÄ Katkaise kamerasta virta, ennen kuin liität tai irrotat verkkolaitteen. Kun olet katkaissut videokamerasta virran painamalla POWER, tärkeät tiedot päivittyvät muistiin. Odota, kunnes vihreä ON/OFF (CHG) -merkkivalo sammuu. Suosittelemme akun lataamista C:n lämpötilassa. Lataus ei käynnisty lämpötila-alueen 0 40 C ulkopuolella. Älä kytke kameran DC IN -liitäntään tai verkkolaitteeseen sähkölaitteita, joita ei ole erikseen suositeltu käytettäväksi tämän videokameran kanssa. Jotta välttäisit laitteiden rikkoutumisen ja liiallisen kuumentumisen, älä liitä mukana toimitettua verkkolaitetta jännitemuuntimiin tai erikoisvirtalähteisiin, joita on käytössä mm. lentokoneissa ja laivoissa, DC AC-muuntimiin tms. HUOMIOITAVAA Akkua varataan vain videokameran ollessa kytkettynä pois päältä. Jos jäljellä oleva akun käyttöaika on tärkeä, voit käyttää videokameraa verkkolaitteen avulla, jotta akun varaus ei vähene. Ladatut akut purkautuvat itsestään. Akut kannattaa siksi ladata käyttöpäivänä tai sitä edeltävänä päivänä. Suosittelemme pitämään mukana 2 3 kertaa enemmän akkukapasiteettia kuin uskot tarvitsevasi. Valmistelut 17

18 Lisävarusteiden valmistelu Käsikahvan hihnan kiinnittäminen. Säädä hihna niin, että etusormesi ylettyy zoomin säätimeen ja peukalosi Start/Stop -painikkeeseen. Käsikahvan hihnan irrottaminen 1 Nosta pehmustetun kädensijan läppää ja irrota hihna tarranauhasta. Vedä hihnasta, jotta se irtoaa videokameran etupidikkeestä. 2 Vedä hihnan toinen pää soljen läpi ja irrota se videokameran takapidikkeestä. 18 Valmistelut

19 Lisävarusteena saatavan rannehihnan kiinnitys Liu uta rannehihnan pää videokameran takakiinnikkeen läpi, pujota rannehihna silmukan läpi ja kiristä. LCD-näytön asennon ja kirkkauden säätäminen LCD-näytön kääntäminen Avaa LCD-paneelia 90 astetta. Näyttöä voidaan kääntää 90 astetta alaspäin. Näyttöä voi kääntää 180 astetta objektiiviin päin. LCD-näytön kääntäminen 180 astetta voi olla hyödyllistä, jos haluat itse olla kuvassa itselaukaisimella kuvattaessa Kuvauskohteena olevat henkilöt voivat tarkastella LCD-näyttöä HUOMIOITAVAA Tietoja LCD-näytöstä: Näytön valmistuksessa käytetään suurtarkkuustekniikkaa. Yli 99,99 % kuvapisteistä toimii määritysten mukaisesti. Alle 0,01 % kuvapisteistä voi syttyä ajoittain väärin tai näkyä mustina, punaisina, sinisinä tai vihreinä pisteinä. Tällä ei ole vaikutusta tallentuvaan kuvaan, eikä ilmiötä voida pitää toimintavirheenä. Valmistelut 19

20 LCD-näytön taustavalo Kirkkaassa ympäristössä kuvattaessa LCD-näytön käyttäminen voi olla hankalaa. Kirkasta näyttöä kytkemällä päälle LCD-näytön taustavalo. Kun videokamerassa on virta kytkettynä, pidä DISP. -painiketta painettuna yli 2 sekuntia. Toista toimenpide, kun haluat vaihtaa LCD-näytön taustavalon normaalitilasta (pois päältä) kirkkaaksi (päällä). HUOMIOITAVAA LCD-näytön taustavalo ei vaikuta tallenteiden kirkkauteen. Kirkkaan asetuksen käyttäminen lyhentää akun tehollista käyttöaikaa. Voit säätää LCD-näytön kirkkautta entisestään [LCD-näytön kirkkaus] -asetuksella. 20 Valmistelut

21 Videokameran perustoiminnot Toimintatilat Tallentaminen Videokamerassa on kaksi perustilaa videon ja valokuvien tallentamista varten: -tila aloitteleville kuvaajille ja niille käyttäjille, jotka eivät halua paneutua videokameran yksityiskohtaisiin asetuksiin, sekä joustava tallennustila ( ), jonka avulla käyttäjä voi muuttaa videokameran asetuksia toiveidensa mukaan. Painamalla -painiketta voit siirtää videokameran -tilaan ja painamalla painiketta uudelleen voit siirtyä takaisin -tilaan. Kummassakin tilassa voit tallentaa video-otoksia painamalla Start/Stop tai ottaa valokuvia painamalla PHOTO. Toimintatila Näytön kuvake Toiminta Video-otosten ja valokuvien helppo tallennus. Valikkojen ja edistyneiden toimintojen rajaton hyödyntäminen video-otosten ja valokuvien tallentamisen aikana. Tietoja -tilasta Vain seuraavat painikkeet/toiminnot ovat käytettävissä tässä tilassa. - Start/Stop video-otosten tallentamiseen - PHOTO valokuvien tallentamiseen - Zoomaus ( 36) - Pikakäynnistys ( 37) - VIDEO SNAP videokollaasiotosten tallentamiseen ( 51) HUOMIOITAVAA -tilassa valikot eivät ole käytettävissä, mutta seuraavia asetuksia voidaan muuttaa ennen kuvausta: - FUNC.-valikko: videoiden tallennustila. Valmistelut 21

22 - -valikko: [Tallennusväline videoille]*, [Tallennusväline valokuville]*, [Laajakuva], [Videokollaasin pituus]. - -valikko: [Kuvanvakain]**, [Autom. pitkä valotusaika]. - -, - ja -valikot: Kaikki asetukset. * Vain *. ** [ Normaali]-asetusta käytetään -tilassa, jos asetuksena on [ Ei käytössä] -tila. Videokamera voi auttaa asetusten määrittämisessä myös - tilassa. Voit esimerkiksi käyttää erikoiskuvausohjelmia ( 47), jolloin kamera asettaa erikoisiin kuvausoloihin parhaiten sopivat asetukset. Toistaminen Voit siirtyä kameratilasta (tallennustilasta) toistotilaan ja takaisin painamalla (kamera/toisto) -painiketta. Kun videokameran virta on katkaistuna, voit käynnistää kameran suoraan toistotilassa painamalla. Toimintatila Näytön kuvake Toiminta Video-otosten toistaminen Valokuvien tarkasteleminen HUOMIOITAVAA Kun vaihdat toistotilaan, valitaan [Videot]-kuvahakemisto ( -tila). Vaihda näytön yläosassa olevien välilehtien avulla -tilaan, kun haluat katsella valokuvia ( 41). Kun vaihdat toistotilaan, toistoa varten valittu muisti on sama kuin sillä hetkellä videoiden tallennukseen käytettävä muisti. 22 Valmistelut

23 Ohjain ja ohjaimen opas Ohjain on tarkoitettu videokameran valikoiden käyttämiseen. Valitse valikkokohta tai muuta asetuksia painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle (, ). Tallenna asetukset tai vahvista toiminto painamalla ohjainta ( ). Valikkonäytöissä tämä ilmaistaan kuvakkeella. Ohjaimen oppaassa näkyvät toiminnot määräytyvät toimintatilan mukaan. Ohjaimen opas on oletusarvoisesti pienennetty. Paina ohjainta ( ), jotta opas tulee näkyviin. - tai -tila: Valitse ( ) toiminto ja muuta asetus painamalla. Joitakin toimintoja varten on tehtävä lisäsäätöjä ( ). -tila: Valitse ensin ( ) toimintorivi. Paina sitten käyttääksesi keskellä olevaa toimintoa tai paina ohjainta ( tai ) käyttääksesi oikealla tai vasemmalla olevaa painiketta vastaavasti. Ohjaimen opas muuttuu pieneksi 2 sekunnin kuluttua. Kun ohjaimen opas on muuttunut pieneksi, voit yhä säätää valittua toimintoa tai poistaa sen käytöstä tai ottaa sen käyttöön. Voit myös suurentaa ( ) ohjaimen oppaan valitaksesi toisen toiminnon tai piilottaa ( ) sen kokonaan. Valikkojen käyttäminen Monet videokameran toiminnot voidaan säätää valikoista, jotka avautuvat FUNC. -painiketta painamalla. - tilassa valikoihin ei kuitenkaan pääse, ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta monet valikkoasetukset palautuvat oletusarvoihinsa. Lisätietoja käytettävissä olevista valikkovaihtoehdoista ja asetuksista saat liitteestä Valikkovaihtoehtojen luettelot ( 86). Valmistelut 23

24 Vaihtoehdon valitseminen FUNC.-valikosta Seuraavassa on esimerkki FUNC.-valikon vaihtoehdon valitsemisesta -tilassa. Toistotilassa toiminto vaihtelee valitun toiminnon mukaan, joten katso tarvittaessa ohjeita vastaavasta kappaleesta. 1 Paina FUNC.. 2 Valitse ( ) muutettavan toiminnon kuvake vasemmanpuoleisesta sarakkeesta. Valikkokohdat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina. 3 Valitse ( ) haluamasi asetus käytettävissä olevien vaihtoehtojen luettelosta alapalkista. Valittu vaihtoehto näkyy oranssilla korostettuna. Joitakin asetuksia määritettäessä sinun täytyy tehdä lisävalintoja ja/ tai painaa. Noudata näyttöön tulevia lisätoimintojen ohjeita (kuten -kuvaketta, pieniä nuolia jne.). 4 Tallenna asetukset ja sulje valikko painamalla FUNC.. Voit sulkea valikon milloin tahansa painamalla FUNC.. Vaihtoehdon valitseminen asetusvalikosta 1 Paina FUNC.. 2 Valitse ( ) [ Valikko] ja avaa asetusvalikot painamalla. Voit myös avata asetusvalikkonäytön suoraan pitämällä FUNC. -painiketta painettuna yli sekunnin ajan. 3 Valitse haluamasi valikon välilehti ( ). 4 Valitse ( ) muutettava asetus ja paina. Oranssi valintapalkki ilmaisee valittuna olevan valikkoasetuksen. Valikkokohdat, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina. Valitse eri valikko siirtämällä ( ) oranssia valintapalkkia näytön yläosassa olevissa välilehdissä (vaihe 3). 5 Valitse (, ) haluamasi vaihtoehto ja tallenna asetus painamalla. 24 Valmistelut

25 6 Paina FUNC.. Voit sulkea valikon milloin tahansa painamalla FUNC.. Valmistelut 25

26 Ensiasetukset Päiväyksen ja ajan asettaminen Ennen kuin aloitat videokameran käytön, sinun on asetettava päiväys ja aika. [Date/Time-Päivämäärä/aika]- näyttö (päiväyksen ja ajan asetusnäyttö) tulee automaattisesti näkyviin, jos videokameran kellon asetuksia ei ole määritetty. Kun [Date/Time-Päivämäärä/aika]-näyttö avautuu, vuosi voidaan valita. 1 Muuta ( ) vuosi ja siirry ( ) kuukauteen. 2 Muuta loput kentät (kuukausi, päivä, tunnit ja minuutit) samalla tavalla. 3 Käynnistä kello ja sulje asetusnäyttö valitsemalla ( ) [OK] ja painamalla. HUOMIOITAVAA Jos et käytä videokameraa noin 3 kuukauteen, yhdysrakenteinen litiumakku voi tyhjentyä kokonaan ja päivämäärä- ja aika-asetukset voivat hävitä. Lataa siinä tapauksessa yhdysrakenteinen litiumakku uudelleen ( 112) ja aseta aikavyöhyke, päiväys ja aika uudelleen. Päiväys näkyy muodossa vuosi kuukausi päivä vain ensimmäisessä asetusnäytössä. Seuraavissa näytöissä päiväys ja aika näkyvät muodossa päivä kuukausi vuosi (esimerkiksi [1.Jan :00 AM/ 1. tammi ]). Päiväyksen ja ajan muotoa (12/24 tunnin näyttö) voidaan muuttaa [Date Format/Päivämäärän muoto] -asetuksella. Voit myös muuttaa päiväyksen ja ajan muotoa myöhemmin (ei alkuasetuksen aikana). Avaa [Date/Time-Päivämäärä/aika]-näyttö asetusvalikoista: FUNC. [ Menu/Valikko] [Date/Time- Päivämäärä/aika] 26 Valmistelut

27 Kielen vaihtaminen Videokameran oletuskielenä on englanti. Voit valita jonkin 26 muusta kielestä. Toimintatilat: FUNC. [ Menu/Valikko] [Language /Kieli]* haluttu kieli FUNC. * Kun olet muuttanut videokameran kielen englanniksi, valitse [Language /Kieli] muuttaaksesi kielen. HUOMIOITAVAA Joissakin valikkonäytöissä näkyvät näytöt ja viittaavat painikkeiden nimiin eivätkä ne muutu, vaikka kieltä muutettaisiin. Aikavyöhykkeen muuttaminen Valitse aikavyöhyke sijaintisi mukaan. Oletusasetuksena on Pariisi. Toimintatilat: Aikavyöhykkeen asettaminen FUNC. [ Valikko] [Aikavyöhyke/kesäaika] * Paikallinen aikavyöhyke** FUNC. * Kun matkustat, valitse ( ) -kuvake ja määränpääsi paikallista aikaa vastaava aikavyöhyke. **Säädä kesäaika valitsemalla alue, jossa on merkintä. Valmistelut 27

28 Muistikortin käyttäminen Videokameran kanssa yhteensopivat muistikortit Muistikortti Kapasiteetti SD-nopeusluokka Video-otosten tallentaminen enintään 64 Mt Tämän videokameran kanssa voi käyttää alan liikkeistä saatavia Secure Digital (SD) -kortteja. Muistikortin mukaan sille ei kuitenkaan välttämättä voi tallentaa video-otoksia. Katso seuraava taulukko. Toukokuusta 2010 alkaen videotallennustoimintoa on testattu Panasonicin, Toshiban ja SanDiskin valmistamilla SD-/SDHCmuistikorteilla ja Panasonicin ja Toshiban valmistamilla SDXCmuistikorteilla. SDmuistikortit SDHCmuistikortit SDXCmuistikortit vähintään 128 Mt yli 2 Gt yli 32 Gt,,,,,,,, * Määräytyy käytetyn muistikortin mukaan. Video-otosten tallentaminen ei välttämättä onnistu. * HUOMIOITAVAA Tietoja SD-nopeusluokasta: SD-nopeusluokka on standardi, joka ilmaisee SD/SDHC/SDXC-muistikorteille vähintään taatun tiedonsiirtonopeuden. Kun ostat uuden muistikortin, tarkista, että pakkauksessa on nopeusluokan logo. 28 Valmistelut

29 SDXC-muistikortit Toukokuusta 2010 alkaen SDXC-muistikortteja on testattu Windows 7 -käyttöjärjestelmässä. Kysy tietokoneen valmistajalta lisätietoja tietokoneesi käyttöjärjestelmän SDXC-yhteensopivuudesta. TÄRKEÄÄ Jos käytät SDXC-muistikorttia SDXC-yhteensopimattoman OStietokoneen kanssa, sinua kehotetaan ehkä formatoimaan muistikortti. Tässä tapauksessa peruuta toiminto, jottet menetä kortilla olevia tietoja. Kun käytät SDXC-muistikorttia kortinlukijoiden tai digitaalisten tallentimien kaltaisten ulkoisten laitteiden kanssa, varmista ulkoisen laitteen SDXC-yhteensopivuus. Kun olet toistuvasti tallentanut, poistanut ja muokannut otoksia (pirstoutunut muisti), tietojen kirjoittaminen muistiin kestää pidemmän aikaa ja tallennus saattaa pysähtyä. Tallenna tiedot ja alusta muisti. Eye-Fi-kortit Tämän tuotteen ei taata tukevan Eye-Fi-kortin toimintoja (mukaan lukien langaton siirto). Jos Eye-Fi-kortin kanssa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä kortin valmistajaan. Huomaa, että useissa maissa Eye-Fi-korttien käyttö on luvanvaraista. Kortin käyttö ei ole sallittua ilman lupaa. Jos et ole varma, saako korttia käyttää jollakin alueella, ota yhteyttä kortin valmistajaan. Valmistelut 29

30 Muistikortin asettaminen ja poistaminen Muista alustaa ( 31) kaikki muistikortit, ennen kuin käytät niitä videokamerassa ensimmäistä kertaa. 1 Katkaise videokamerasta virta. Varmista, että ON/OFF (CHG) -merkkivalo ei pala. 2 2 Liu'uta muistikorttipaikan kantta poispäin objektiivista ja avaa se. 3 Aseta muistikortti suoraan muistikorttipaikkaan etiketti poispäin objektiivista siten, että kortti napsahtaa paikalleen. 4 Sulje kansi ja liu'uta sitä objektiivin suuntaan, kunnes 3 kuulet napsahduksen. Älä sulje kantta väkisin, jos kortti ei ole kunnolla paikallaan. Muistikortin poistaminen Paina muistikorttia kerran, jotta se vapautuu. Kun muistikortti ponnahtaa ulospäin, vedä se pois. TÄRKEÄÄ Muistikorteissa on etu- ja takapuoli, jotka ovat keskenään erilaiset. Muistikortin asettaminen väärinpäin voi aiheuttaa videokameraan toimintahäiriön. Aseta muistikortti kohdan 3 ohjeiden mukaan. 30 Valmistelut

31 Tallennusmuistin valitseminen Voit tallentaa video-otokset ja valokuvat sisäänrakennettuun muistiin tai muistikortille. Sisäänrakennettu muisti on oletusarvoinen tallennusväline molemmille. Toimintatilat: TARKISTETTAVAA Varmista, että olet ymmärtänyt kohdan Eye-Fi-kortit ( 29) tiedot, ennen kuin käytät Eye-Fi-korttia. FUNC. [ Valikko] [Tallennusväline videoille] tai [Tallennusväline valokuville] [Sisäinen muisti] (sisäinen muisti) tai [Muistikortti] (muistikortti)* FUNC. * Voit muistia valitessasi tarkistaa käytettävissä olevan likimääräisen tallennusajan tai valokuvien lukumäärän käytössä olevien asetusten pohjalta. (Tallennusaika arvioidaan sillä hetkellä käytettävän tallennustilan mukaan.) Muistin alustaminen Alusta uudet muistikortit, kun käytät niitä ensimmäisen kerran tässä videokamerassa. Voit myös alustaa muistikortin tai sisäisen muistin (vain ), kun haluat poistaa kaikki sen sisältämät tallenteet pysyvästi. Sisäinen muisti on ostettaessa valmiiksi alustettu ja sisältää musiikkitiedostoja toiston taustamusiikkia varten. Toimintatilat: 1 Kytke videokameraan virta verkkolaitteen kautta. Älä irrota virtalähdettä äläkä katkaise videokamerasta virtaa, ennen kuin alustus on päättynyt. 2 Alusta muisti. Valmistelut 31

32 FUNC. [ Valikko] [Alusta / ] [Sisäinen muisti] tai [Muistikortti] alustusmenetelmä [Kyllä]* [OK] FUNC. FUNC. [ Valikko] [Alusta ] alustusmenetelmä [Kyllä]* [OK] FUNC. * Jos valitsit [Täydellinen alustus] -vaihtoehdon, voit keskeyttää käynnissä olevan alustuksen painamalla. Kaikki tallenteet poistetaan ja tallennusväline toimii ongelmitta. Vaihtoehdot [Pika-alustus] Tyhjentää tiedoston varaustaulukon, mutta ei poista fyysisesti tallennettuja tiedostoja. [Täydellinen alustus] Poistaa kaikki tiedostot kokonaan. TÄRKEÄÄ Muistin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki muistissa olevat tallenteet. Menetettyjä alkuperäistallenteita ei voi sen jälkeen palauttaa. Muista tehdä tärkeistä tallenteistasi varmuuskopiot ulkoisella laitteella ennen alustamista ( 79). Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki sille mahdollisesti siirretyt musiikkitiedostot. ( Sisäiseen muistiin esiasennetut musiikkitiedostot palautetaan muistin alustamisen jälkeen.) Musiikkitiedostojen siirtäminen mukana toimitetulta videokameran lisälevyltä muistikortille: - Windows-käyttäjät: Poista muistikortti videokamerasta, kytke se tietokoneeseen ja käytä mukana toimitettavaa PIXELA-ohjelmaa. Katso lisätietoja mukana toimitettavan PIXELA-ohjelman Ohjelmaoppaasta (PDF-tiedosto). - Mac OS -käyttäjät: Poista muistikortti videokamerasta ja kytke se tietokoneeseen. Voit siirtää musiikkitiedostoja mukana toimitettavan videokameran lisälevyn [MUSIC]-kansiosta muistikortille. 32 Valmistelut

33 Lisätietoja muistikortin kansiorakenteesta on kohdassa Tietoja musiikkitiedostoista ( 122). Eye-Fi-korteissa on ostettaessa tarvittava verkon konfigurointiohjelmisto. Varmista, että asennat ohjelmiston ja teet tarvittavat määritykset, ennen kuin alustat Eye-Fi-kortin ja käytät sitä tämän videokameran kanssa. Valmistelut 33

34 Videokuvaus Tässä luvussa käsitellään video-otosten kuvaamiseen liittyviä toimintoja, kuten tallentamista, toistoa, edistyneitä toimintoja sekä toistoluettelon ja otosten toimintoja. Perustallennus Video-otosten tallentaminen Toimintatilat: 1 Kytke videokameraan virta. Videot tallennetaan oletusarvoisesti videokameran sisäiseen muistiin. Voit valita videoiden tallennukseen käytettävän muistin ( 31). 2 Aloita tallennus painamalla Start/Stop. Voit asettaa tallennuksen taukotilaan painamalla uudelleen Start/Stop. Start/Stop-painike Kun olet lopettanut tallentamisen 1 Varmista, että ACCESS-merkkivalo ei pala. 2 Katkaise videokamerasta virta. 3 Sulje LCD-paneeli. TÄRKEÄÄ Kun ACCESS-merkkivalo palaa tai vilkkuu, noudata seuraavia varotoimia. Muussa tapauksessa tiedot voivat hävitä lopullisesti tai muisti saattaa vahingoittua. - Älä avaa muistikorttipaikan kantta. - Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa. - Älä muuta videokameran toimintatilaa. 34 Videokuvaus

35 Tallenna tallenteet säännöllisesti ( 79), erityisesti tärkeiden tallenteiden kuvaamisen jälkeen. Canon ei ole vastuussa tietojen katoamisesta tai vioittumisesta. HUOMIOITAVAA Virransäästötila: Jos [Virransäästötila] -asetuksena on [ Käytössä], videokamera sammuu virran säästämiseksi automaattisesti, kun se toimii akulla eikä sitä ole käytetty 5 minuuttiin. Kytke videokameraan virta painamalla POWER -painiketta. Kirkkaassa ympäristössä kuvattaessa LCD-näytön käyttäminen voi olla hankalaa. Tällöin voit ottaa käyttöön LCD-näytön taustavalon ( 20) tai säätää LCD-näytön kirkkautta [LCD-näytön kirkkaus] -asetuksella. Videolaadun valitseminen (tallennustila) Videokamerassa on kolme tallennustilaa. Tallennustilan vaihtaminen muuttaa muistissa käytettävissä olevaa tallennusaikaa. XP-tila tuottaa parempilaatuiset tallenteet ja LP-tila mahdollistaa pitkät tallennusajat. Seuraavassa taulukossa esitetään likimääräiset tallennusajat. Toimintatilat: FUNC. [ Normaali laatu 6 Mbps] haluttu tallennustila FUNC. HUOMIOITAVAA Videokamera käyttää video-otosten koodauksessa vaihtelevaa bittinopeutta (VBR), joten otosten sisältö vaikuttaa käytettävissä oleviin tallennusaikoihin. Videokamera säilyttää viimeksi käytetyn asetuksen, vaikka asetat kameran -tilaan. Videokuvaus 35

36 Likimääräiset tallennusajat Oletusarvo Tallennustila Muisti XP SP LP 4 Gt:n muistikortti 55 min 1 h 20 min 2 h 35 min Sisäänrakennettu muisti / 8 Gt:n muistikortti 1 h 50 min 2 h 45 min 5 h 10 min 16 Gt:n muistikortti 3 h 40 min 5 h 30 min 10 h 25 min 32 Gt:n muistikortti 7 h 25 min 11 h 20 h 50 min Jos tallenteen koko ylittää 2 Gt tai 12 jatkuvaa tuntia, se jaetaan ja tallennetaan alle 2 Gt:n otoksina. Ostohetkellä sisäisessä muistissa on noin 70 Mt musiikkitiedostoja. Zoomaus: optinen, edistynyt ja digitaalinen zoomaus Videokamerassa on käytettävissä kolme zoomaustyyppiä: Zoomaustyyppi Kuvaus ja käyttö Optinen 37x Objektiivin optinen suurennussuhde. Käytetään vain videoiden tallennukseen, kun [Kuvanvakain]-asetuksena on [ Dynaaminen] tai kun [Laajakuva]-asetuksena on [ Ei käytössä], sekä valokuvien tallennukseen. Edistynyt 41x Videokamera laajentaa optista zoomausaluetta käsittelemällä kuvaa digitaalisesti ilman, että kuvan laatu heikkenee. Käytetään videoiden tallentamiseen kaikissa muissa paitsi edellä mainitussa kahdessa poikkeustapauksessa. Digitaalinen 2000x* (1800x ) * 1800x (1600x ), kun [Kuvanvakain]-asetuksena on [ Dynaaminen]. Toimintatilat: 36 Videokuvaus Voit ottaa tämän käyttöön [Digitaalinen zoom] -asetuksella. Vain tallennettaessa videoita: kun asetuksena on [ Käytössä], videokamera siirtyy digitaaliseen zoomiin (vaaleansininen alue zoomausilmaisimessa) zoomattaessa optisen zoomausalueen ulkopuolelle (valkoinen alue zoomausilmaisimessa). Digitaalisessa zoomauksessa kuvaa käsitellään digitaalisesti, joten kuvan tarkkuus huononee sen mukaan, kuinka paljon zoomaat.

37 Kun haluat zoomata kauemmas kohteesta, siirrä zoomin säädintä suuntaan W (laajakulma). Kun haluat zoomata lähemmäs kohdetta, siirrä zoomin säädintä suuntaan T (teleasento). Oletusasetuksena zoomin säätimessä on useita nopeuksia: zoomaa hitaammin painamalla säädintä varovasti ja zoomaa nopeammin painamalla säädintä voimakkaammin. HUOMIOITAVAA W Zoomaus T Zoomaus Pysyttele vähintään 1 metrin loitommaksi lähemmäksi etäisyydellä kohteesta. Täydellä laajakulmalla kuvattaessa lähin tarkennusetäisyys on 1 cm. Kun edistynyt zoom on otettu käyttöön, kuva-ala on laajempi täydellä laajakulmalla. Voit määrittää [Zoomausnopeus]-asetuksen johonkin kolmesta vakionopeudesta (3 on nopein ja 1 hitain). Kun [Zoomausnopeus]-asetuksen arvona on [ Vaihtuva], zoomausnopeus on suurempi tallennuksen taukotilassa kuin tallennuksen aikana, paitsi jos esitallennus ( 50) on käytössä. Pikakäynnistystoiminto Kun LCD-paneeli suljetaan videokameran virran ollessa kytkettynä, videokamera siirtyy valmiustilaan. Valmiustilassa videokamera kuluttaa noin puolet tallennettaessa kuluvasta virrasta, mikä säästää energiaa akkua käytettäessä. Kun LCD-paneeli avataan, videokamera on valmis tallennukseen noin sekunnissa*, joten tallennus on mahdollista aloittaa lähes välittömästi. * Todellinen tallennusaika vaihtelee kuvausolosuhteiden mukaan. Toimintatilat: Videokuvaus 37

38 1 Kun videokameran virta on kytkettynä ja kamera on tallennustilassa, sulje LCD-paneeli. Kuuluu merkkiääni, ja vihreä ON/OFF (CHG) -merkkivalo muuttuu oranssiksi, mikä ilmaisee, että videokamera on siirtynyt valmiustilaan. 2 Kun haluat jatkaa tallentamista, avaa LCD-paneeli. ON/OFF (CHG) -merkkivalo muuttuu taas vihreäksi, ja videokamera on valmis tallentamaan. TÄRKEÄÄ Älä irrota virtalähdettä valmiustilassa (kun ON/OFF (CHG) -merkkivalo palaa oranssina). HUOMIOITAVAA Videokamera ei siirry valmiustilaan, jos LCD-näyttö suljetaan, kun ACCESS-merkkivalo palaa tai vilkkuu, valikko on näkyvissä tai PHOTOpainike on painettuna puoliväliin. Videokamera ei välttämättä siirry valmiustilaan myöskään silloin, kun LCD-paneeli on kiinni, kun muistikorttipaikka on auki tai kun akun varaus on liian alhainen. Tarkista, että ON/OFF (CHG) -merkkivalo muuttuu oranssiksi. Jos videokamera jätetään valmiustilaan kymmeneksi minuutiksi, se sammuu [Virransäästötila] -asetuksesta riippumatta. Kytke videokameraan virta painamalla POWER -painiketta. Voit valita virran katkeamista edeltävän käyttämättömyysajan tai kytkeä pikakäynnistystoiminnon kokonaan pois käytöstä [Pikakäynnistys] -asetuksella. 38 Videokuvaus

39 Perustoisto Videon toistaminen Toimintatilat: 1 Paina, kun haluat avata [Videot]-kuvahakemiston. 2 Siirrä (, ) valintakehys toistettavan otoksen kohdalle. Kun olet tallentanut paljon otoksia, saat ( ) näyttöön liukupalkin pienoiskuvien alapuolelle ja voit selata ( ) kuvahakemiston sivuja ja palata ( ) sitten haluttuun otokseen. 3 Aloita toisto painamalla. Toisto alkaa valitusta otoksesta ja jatkuu viimeisen tallennetun otoksen loppuun. Toiston keskeyttäminen/pysäyttäminen 1 Avaa ( ) ohjaimen opas toiston aikana. 2 Voit asettaa toiston taukotilaan valitsemalla ( ) ja pysäyttää toiston valitsemalla. 3 Voit myös käyttää LCD-paneelin / - ja -painikkeita. Äänenvoimakkuuden säätäminen 1 Avaa ( ) ohjaimen opas toiston aikana. 2 Valitse ( ) ylärivi ( ). 3 Säädä ( ) äänenvoimakkuutta. Voit mykistää äänen pitämällä ohjainta painettuna ( ) kohti - kuvaketta, kunnes äänenvoimakkuuden palkit katoavat. Videokuvaus 39

40 TÄRKEÄÄ Kun ACCESS-merkkivalo palaa tai vilkkuu, noudata seuraavia varotoimia. Muussa tapauksessa tiedot voivat hävitä pysyvästi. - Älä avaa muistikorttipaikan kantta. - Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa. - Älä muuta videokameran toimintatilaa. Et välttämättä voi toistaa tällä videokameralla video-otoksia, jotka on tallennettu muistikortille muulla laitteella. HUOMIOITAVAA Tallennusolosuhteiden mukaan videokuvan tai äänen toistossa saattaa kohtausten välissä olla havaittavissa taukoja. Erikoistoistotilat Voit siirtyä erikoistoistotilaan ohjaimen oppaan avulla. Erikoistoistotiloissa ei kuulu ääntä. Nopea toisto Tee seuraava toimenpide normaalin toiston taukotilan aikana. Toista lisätäksesi toistonopeutta noin 5x 15x 60x normaalinopeudesta. Avaa ( ) ohjaimen opas valitse ( ) alarivi paina ohjainta ( ) kohti - tai -kuvaketta. Hidas toisto Tee seuraava toimenpide normaalin toiston aikana. Toista lisätäksesi toistonopeutta 1/8 1/4 normaalinopeudesta. Avaa ( ) ohjaimen opas valitse ( ) alarivi paina ohjainta ( ) kohti *- tai -kuvaketta. * Hidas taaksepäin toisto näyttää samalta kuin jatkuva ruutu taaksepäin -nopeus. Otosten ohittaminen Avaa ( ) ohjaimen opas valitse ( ) keskirivi paina ohjainta ( ) kohti *- 40 Videokuvaus

41 kuvaketta, jos haluat siirtyä nykyisen otoksen alkuun, tai kohti - kuvaketta, jos haluat siirtyä seuraavaan otokseen. * Paina kahdesti, kun haluat siirtyä edellisen otoksen alkuun. Erikoistoistotilojen lopettaminen Paina missä tahansa erikoistoistotilassa. Videokamera palaa alkuperäiseen tilaansa (toisto- tai toiston taukotila). HUOMIOITAVAA Joidenkin erikoistoistotilojen aikana toistettavassa videokuvassa saattaa ilmetä häiriöitä (palikoitumista, raitoja jne.). Näytössä näkyvä nopeus on suuntaa antava. Toistettavien tallenteiden valitseminen Voit käyttää kuvahakemiston yläosassa olevia välilehtiä alkuperäisten video-otosten tai valokuvien toiston valitsemiseen. Voit lisäksi siirtyä kuvahakemistoihin, jotka sisältävät vain tietyntyyppisiä otoksia, kuten [Toistoluettelo]- tai [Videokollaasi]-kuvahakemistoon, tai vaihtaa muistien välillä ja toistaa tallenteita sisäisestä muistista tai muistikortilta (vain ). Toimintatilat: Video-otokset Valokuvat Sisäisessä muistissa olevat tallenteet Muistikortilla olevat tallenteet Video-otokset Valokuvat Videokuvaus 41

42 1 Siirrä kuvahakemistossa ( ) oranssi valintakehys näytön yläosassa näkyvien välilehtien päälle. 2 Valitse ( ) välilehti, joka vastaa toistettavia tallenteita. 3 Palaa ( ) kuvahakemistoon valitaksesi otoksen tai valokuvan. [Videokollaasi]-kuvahakemiston avaaminen Voit avata hakemistonäytön, joka sisältää vain videokollaasin otokset ( 51). Paina alkuperäisessä [Videot]- kuvahakemistossa VIDEO SNAP. [Toistoluettelo]-kuvahakemiston avaaminen Avaa [Toistoluettelo]-kuvahakemisto, kun haluat toistaa otokset, jotka lisäsit toistoluetteloon ( 63). Paina alkuperäisessä [Videot]-kuvahakemistossa PLAYLIST. HUOMIOITAVAA Voit painaa sekä PLAYLIST että VIDEO SNAP, kun haluat avata [Toistoluettelo: Videokollaasi]-kuvahakemiston, joka sisältää vain ne videokollaasiotokset, jotka myös lisättiin toistoluetteloon. Otosten etsiminen [Videot]-kuvahakemistosta voit etsiä tiettynä päivänä tekemiäsi tallenteita (esimerkiksi tietyssä tilaisuudessa kuvattuja videoita). Toimintatilat: Valitseminen kalenterinäytöstä 1 Avaa [Videot]- tai [Videokollaasi]-kuvahakemisto. Voit valita sisäisen muistin tai muistikortin alkuperäiset videot. 42 Videokuvaus

43 2 Avaa kalenterinäyttö. FUNC. [ Otoksen haku] [Kalenterinäyttö] Kalenterinäyttö tulee näkyviin. Otoksia sisältävät päiväykset (eli päivät, joina on tallennettu otoksia) näkyvät valkoisina. Päiväykset, jotka eivät sisällä tallenteita, näkyvät mustina. 3 Siirrä (, ) kohdistin haluamasi päiväyksen kohdalle. Kun siirrät kohdistimen valkoisena näkyvän päiväyksen kohdalle, kalenterin viereen ilmestyy stillkuva ensimmäisestä kyseisenä päivänä tallennetusta otoksesta. Sen alapuolella näkyy tallennettujen otosten määrä ( ) ja tallennuksen kokonaisaika samalta päivältä. Voit valita ( ) vuosi- tai kuukausikentän ja muuttaa ( ) vuotta tai kuukautta, jos haluat selata kalenterikuukausia nopeammin. 4 Jos haluat palata kuvahakemistoon, paina. Oranssi valintakehys näkyy ensimmäisen valittuna päivänä kuvatun otoksen kohdalla. HUOMIOITAVAA Valitsemalla [Kalenterin ensimm. päivä] -asetuksen voit määrittää, mistä viikonpäivästä kalenterinäytön viikko alkaa. Voit koska tahansa palata kuvahakemistoon painamalla FUNC.. Valitseminen tallenneluettelosta 1 Avaa [Videot]- tai [Videokollaasi]-kuvahakemisto. Voit valita sisäisen muistin tai muistikortin alkuperäiset videot. 2 Avaa tallenneluettelo. FUNC. [ Otoksen haku] [Pvm:n valinta] Tallenneluettelossa näkyvät kaikki päivät, jolloin tallennuksia on tehty. Oranssi valintakehys tulee päivän kohdalle. Pienoiskuvassa näkyy stillkuva ensimmäisestä tuona päivänä kuvatusta otoksesta. Sen alapuolella näkyy tallennettujen otosten määrä ( ) ja tallennuksen kokonaisaika samalta päivältä. Videokuvaus 43

44 3 Valitse ( ) päivä, kuukausi tai vuosi ja siirry ( ) tallennuspäivämäärien välillä. 4 Valittuasi haluamasi päivämäärän paina. Näyttöön tulee kuvahakemisto, jossa valintakehys on ensimmäisen valittuna päivänä kuvatun otoksen kohdalla. HUOMIOITAVAA Voit koska tahansa palata kuvahakemistoon painamalla FUNC.. Tallenteiden esivalinta kuvahakemistosta Voit valita etukäteen useita alkuperäisiä video-otoksia tai valokuvia kuvahakemistosta ja tehdä toimenpiteitä kaikille samalla kertaa. Voit näin helposti poistaa tallenteet, kopioida tallenteet muistikortille (vain ) tai lisätä otosmäärän toistoluetteloon. Toimintatilat: 1 Avaa [Videot]-, [Videokollaasi]- tai [Valokuvat]-kuvahakemisto. Voit valita sisäisen muistin tai muistikortin alkuperäiset videot. 2 Avaa valintanäyttö. FUNC. [ Valitse] [Yksittäiset otokset] tai [Yksittäiset valokuvat] Valintanäyttö tulee näyttöön. 3 Siirry (, ) otosten tai valokuvien välillä kuvahakemistossa ja valitse yksittäinen otos/valokuva painamalla. Valittujen otosten/valokuvien päälle tulee valintamerkki. Voit poistaa valinnan painamalla uudelleen. Toista vaihe kaikkien niiden otosten/valokuvien kohdalla, jotka haluat lisätä valikoimaasi (enintään 100 kpl). 44 Videokuvaus

45 Valittujen otosten kokonaismäärä Valittuja otoksia 4 Sulje valikko painamalla FUNC. kahdesti. Kaikkien valintojen peruuttaminen FUNC. [ Valitse] [Poista kaikki valinnat] [Kyllä] [OK] FUNC. HUOMIOITAVAA Otosten/valokuvien esivalinta peruutetaan, jos katkaiset videokameran virran tai muutat toimintatilaa. Toistoluettelon otoksia ei voida sisällyttää esivalintaan. Otosten poistaminen Voit poistaa otokset, joita et halua säilyttää. Poistamalla otoksia saat myös lisää vapaata muistitilaa. Katso myös Video-otosten poistaminen toistoluettelosta ( 64). Toimintatilat: 1 Avaa [Videot]- tai [Videokollaasi]-kuvahakemisto. Voit valita sisäisen muistin tai muistikortin alkuperäiset videot. Lisätietoja useiden poistettavien otosten valitsemisesta etukäteen on kohdassa Tallenteiden esivalinta kuvahakemistosta ( 44). 2 Valitse (, ) poistettava otos tai otos, joka on tallennettu poistettavana päivänä. Tämä vaihe ei ole tarpeen kaikkien otosten tai aiemmin valittujen otosten poistamiseksi. Videokuvaus 45

46 3 Poista otokset. FUNC. [ Poista] haluttu vaihtoehto [Kyllä]* [OK] FUNC. * Jos valitsit muun vaihtoehdon kuin [Tämä otos], voit keskeyttää toiminnon sen ollessa käynnissä painamalla. Jotkin otokset poistetaan keskeytyksestä huolimatta. Vaihtoehdot [Kaikki otokset] Poistaa kaikki otokset. [Kaikki otokset (tämä pvm)] Poistaa kaikki otokset, jotka on tallennettu samana päivänä kuin valittu otos. [Tämä otos] Poistaa vain oranssilla valintakehyksellä merkityn otoksen. [Valitut Otokset] Poistaa kaikki etukäteen valitut otokset (joissa on -valintamerkki). Katso Tallenteiden esivalinta kuvahakemistosta ( 44). TÄRKEÄÄ Ole huolellinen poistaessasi alkuperäisiä tallenteita. Kun alkuperäinen otos on poistettu, sitä ei voida enää palauttaa. Tallenna kopiot tärkeistä otoksista ennen niiden poistamista ( 79). Noudata seuraavia varotoimia, kun ACCESS-ilmaisin palaa tai vilkkuu (otoksia poistettaessa). - Älä avaa muistikorttipaikan kantta. - Älä irrota virtalähdettä tai katkaise videokamerasta virtaa. - Älä muuta videokameran toimintatilaa. HUOMIOITAVAA Kun poistat alkuperäisen otoksen [Videot]- tai [Videokollaasi]- kuvahakemistosta, poistat myös tämän otoksen toistoluettelosta. Voit poistaa kaikki video-otokset ja ottaa kaiken tallennustilan uudelleen käyttöön myös alustamalla muistin ( 31). 46 Videokuvaus

47 Lisätoiminnot Automaattivalotus ja erityisten otosten tallennusohjelmat Kuvausohjelma määrittää, kuinka paljon voit säätää videokameran kuvaukseen liittyviä asetuksia. Valitse [ Ohjelmoitu automaattivalotus] -kuvausohjelma, jos haluat voida säätää kaikkia toimintoja, kuten valkotasapainoa ja kuvatehosteita. Voit myös antaa videokameran huolehtia säädöistä valitsemalla erikoiskuvausohjelman. Toimintatilat: [ Ohjelmoitu automaattivalotus] -ohjelman käyttäminen Kun valitset [ Ohjelmoitu automaattivalotus] -kuvausohjelman, videokamera määrittää automaattisesti kohteelle sopivan valotuksen säätämällä himmenninaukon arvoa ja valotusaikaa. FUNC. [ Ohjelmoitu automaattivalotus] FUNC. Erikoiskuvausohjelmat Erikoiskuvausohjelmia käytettäessä videokamera säätää tarvittavat asetukset, ja voit kuvata helposti erilaisissa tilanteissa. FUNC. [ Ohjelmoitu automaattivalotus] [ Muotokuva] Paina jotta näyttöön tulevat erikoiskuvausohjelmat haluttu kuvausohjelma FUNC. Asetukset ( oletusarvo) [ Muotokuva] Videokamera käyttää suurta himmenninaukkoa kohteen terävän tarkennuksen saavuttamiseksi samalla, kun tausta pehmennetään. Videokuvaus 47

48 [ Urheilu] Urheilulajien, kuten tenniksen tai golfin, tallentamiseen. [ Lumi] Tallentamiseen kirkkaalla säällä hiihtokeskuksessa ilman, että kohde ylivalottuu. [ Ranta] Tallentamiseen aurinkoisella hiekkarannalla ilman, että kohde alivalottuu. [ Auringonlasku] Värikkäiden auringonlaskujen tallentamiseen. [ Yökuvaus] Öisten maisemien kuvaukseen pienemmällä kohinalla. [ Heikko valaistus] Kuvaukseen hämärässä. [ Kohdevalo] Kohdevalaistujen tilanteiden tallentamiseen. [ Ilotulitus] Ilotulituksien tallentamiseen. 48 Videokuvaus

49 HUOMIOITAVAA [ Muotokuva]/[ Urheilu]/[ Lumi]/[ Ranta]: Liike ei välttämättä toistu tasaisena. [ Muotokuva]: Mitä lähemmäs kohdetta zoomaat, sitä sumeampi taustasta tulee (T). [ Lumi]/[ Ranta]: Kohde saattaa ylivalottua pilvisellä säällä tai varjoisessa paikassa. Tarkista kuva näytöstä. [ Heikko valaistus]: - Liikkuvista kohteista voi jäädä jälkikuva. - Kuvanlaatu ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin muissa ohjelmissa. - Näyttöön saattaa tulla valkoisia pisteitä. - Automaattitarkennus saattaa toimia heikommin kuin muissa ohjelmissa. Tarkenna tällöin käsin. [ Ilotulitus]: - Videokameran liikkeestä johtuvan epätarkkuuden välttämiseksi suosittelemme käyttämään jalustaa. - Valokuvia otettaessa kamera käyttää pidempiä valotusaikoja, jolloin kuvista voi tulla epätarkkoja. Vakauta videokamera asettamalla se esimerkiksi jalustalle. Automaattinen vastavalokorjaus Kun kuvaat kohteita, joiden takana on voimakas valonlähde, voit asettaa videokameran automaattisesti korjaamaan vastavaloa. Toimintatilat: 1 Avaa ( ) ohjaimen opas. 2 Valitse ( ) [ Vastavalokorjaus] ja paina. tulee näyttöön. Poista vastavalokorjaustila käytöstä painamalla uudestaan. Vastavalokorjaus Videokuvaus 49

50 Kehittynyt kuvanvakain Kuvanvakain poistaa videokameran liikkeestä johtuvaa epätarkkuutta, joten saat kauniita, teräviä otoksia. Valitse kuvanvakaintila kuvausolosuhteiden mukaan. Toimintatilat: FUNC. [ Valikko] [Kuvanvakain] Haluttu IS-tila FUNC. Asetukset ( oletusarvo) [ Dynaaminen] Kompensoi videokameran runsasta tärähtelyä esimerkiksi kävellen kuvattaessa, ja on tehokkaimmillaan zoomattaessa täydellä laajakulmalla. [ Normaali] Kompensoi videokameran vähäistä tärähtelyä esimerkiksi paikallaan kuvattaessa, ja soveltuu luonnollisten oloisten otosten kuvaukseen. Tämän asetuksen ansiosta kuvaala on laajempi täydellä laajakulmalla. [ Ei käytössä] Käytä tätä asetusta, kun videokamera on kiinnitetty jalustaan. HUOMIOITAVAA Kuvanvakain ei välttämättä riitä poistamaan epätarkkuutta täysin, jos videokamera tai kohde liikkuu liikaa. Kuvanvakain ei välttämättä toimi moitteettomasti, jos kohteessa on heikot kontrastit tai toistuvia kuvioita tai siitä puuttuvat pystyviivat. Jos taustan liike ei näytä luonnolliselta, kun [Kuvanvakain]-asetukseksi on valittu [ Dynaaminen], valitse [ Normaali] tai [ Ei käytössä]. Esitallennus Videokamera aloittaa tallentamisen 3 sekuntia ennen Start/Stop - painikkeen painamista, jotta et menetä tärkeitä tilanteita. Toiminto on erityisen hyödyllinen, kun on vaikea ennakoida, milloin kuvaaminen olisi aloitettava. 50 Videokuvaus

51 Toimintatilat: 1 Avaa ( ) ohjaimen opas. Esitallennus 2 Valitse ( ) [ Esitallennus] ja paina. tulee näyttöön. Voit kytkeä esitallennuksen pois käytöstä painamalla uudelleen. 3 Paina Start/Stop. Muistiin tallennettava otos käynnistyy 3 sekuntia ennen Start/Stop - painikkeen painamista. HUOMIOITAVAA Kun esitallennus otetaan käyttöön, videokamera ei anna merkkiääniä. Videokamera ei tallenna Start/Stop -painikkeen painamista edeltäneitä 3 sekuntia, jos painiketta painettiin 3 sekunnin kuluessa esitallennuksen käynnistymisestä tai edellisen tallennuksen päättymisestä. Mikä tahansa seuraavista toimenpiteistä poistaa esitallennuksen käytöstä: - videokameraa ei käytetä yli 5 minuuttiin - FUNC. -, -, - tai VIDEO SNAP -painiketta painetaan - Kun suljet LCD-paneelin, videokamera siirtyy valmiustilaan. Videokollaasi Voit tallentaa sarjan lyhyitä otoksia. Voit luoda omia hauskoja musiikkivideoita toistamalla videokollaasin suosikkimusiikkisi kanssa ( 59). Saatat yllättyä, kuinka videokollaasin tunnelma muuttuu taustamusiikin mukaan. Toimintatilat: 1 Paina VIDEO SNAP. Näyttöön tulee sininen raja. Voit palata normaaliin videotallennustilaan painamalla uudestaan VIDEO SNAP. 2 Paina Start/Stop. Videokuvaus 51

Käyttöoppaasi. CANON LEGRIA HF R16 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3355268

Käyttöoppaasi. CANON LEGRIA HF R16 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3355268 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

CEL-SN3DA60. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SN3DA60. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SN3DA60 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SH9PA2M0

Digitaalinen videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SH9PA2M0 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Suomi PAL CEL-SH9PA2M0 Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI

Lisätiedot

CEL-SN3JA260. HD videokamera. Käyttöopas

CEL-SN3JA260. HD videokamera. Käyttöopas CEL-SN3JA260 HD videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR5NA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Suomi. HD videokamera Käyttöopas. Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Suomi. HD videokamera Käyttöopas. Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-519 923 69 www.canon.se Canon Danmark A/S Knud Højgaards Vej 1 2860 Søborg Tlf: 70 15 50 05 Fax:

Lisätiedot

CEL-SR2MA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR2MA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR2MA260 HD-videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV2SA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-11LH/NB-11L

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DC410 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2378526

Käyttöoppaasi. CANON DC410 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2378526 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CEL-SP7FA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SP7FA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SP7FA260 HD-videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-videokamera Käyttöopas Suomi PAL CEL-SH7YA2M0 Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Suomi. HD videokamera Käyttöopas. Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Suomi. HD videokamera Käyttöopas. Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-519 923 69 www.canon.se Canon Danmark A/S Knud Højgaards Vej 1 2860 Søborg Tlf: 70 15 50 05 Fax:

Lisätiedot

CEL-SR5HA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR5HA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR5HA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

CEL-SP5VA261. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SP5VA261. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SP5VA261 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON LEGRIA HF R106

Käyttöoppaasi. CANON LEGRIA HF R106 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

CEL-SU1FA261. HD-videokamera. Käyttöopas PAL

CEL-SU1FA261. HD-videokamera. Käyttöopas PAL CEL-SU1FA261 HD-videokamera Käyttöopas PAL Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita TEKIJÄNOIKEUSVAROITUS: Materiaalien luvaton tallennus voi loukata tekijänoikeuden haltijoiden oikeuksia ja rikkoa tekijänoikeuslakeja.

Lisätiedot

CEL-SP4TA261. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SP4TA261. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SP4TA261 HD-videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DC311 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1082357

Käyttöoppaasi. CANON DC311 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1082357 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1 CCT-1301 KÄYTTÖOPAS facebook.com/denverelectronics FIN-1 1.suljin 2.Kaiutin 3.Päälle/Pois päältä 4.USB-portti 5.Micro SD -korttipaikka 6.Objektiivi 7.Latauksen merkkivalo 8.Varatun merkkivalo 9.Kansi 10.Näyttö

Lisätiedot

DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi. Lue myös digitaalivideo -ohjelmiston käyttöohjeet (PDF-tiedosto). PAL CEL-SH7UA2M0

DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi. Lue myös digitaalivideo -ohjelmiston käyttöohjeet (PDF-tiedosto). PAL CEL-SH7UA2M0 DVD-videokamera Käyttöopas Lue myös digitaalivideo -ohjelmiston käyttöohjeet (PDF-tiedosto). Suomi PAL CEL-SH7UA2M0 Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HG10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HG10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Backup Utility och Digital Video Software

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Live-View-kauko-ohjain

Live-View-kauko-ohjain Live-View-kauko-ohjain RM-LVR1 Tämä käsikirja täydentää yksikön käyttöohjeita. Käsikirjassa esitellään eräitä lisättyjä tai muutettuja toimintoja sekä kuvataan niiden toimintaa. Lue myös yksikön käyttöohjeet.

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas

PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning. DVD-videokamera Käyttöopas DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv Da Su Läs också den följande användarhandboken (elektronisk version på PDF-fil). Læs også

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Pikaopas CD480/CD485

Pikaopas CD480/CD485 Pikaopas CD480/CD485 Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD485) Tukiasema (CD480) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 404158-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska. DVD videokamera Betjeningsvejledning. Dansk. DVD-videokamera Käyttöopas. Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN PIENENTÄMISEKSI

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON DC211 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1082300

Käyttöoppaasi. CANON DC211 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1082300 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot