Saarijärven kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saarijärven kaupunki"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie Saarijärvi Saarijärven kaupunki UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS KATSELMUSRAPORTTI Kirsi Sivonen Kangasvuorentie 10 FIN JYVÄSKYLÄ FINLAND p Jyväskylä

2 Saarijärven kaupunki 2/43 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto kunnan alueen energiankäytöstä ja ehdotetuista uusiutuvien energialähteiden lisäämistoimenpiteistä Katselmuskunta Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet Kohteen perustiedot Yleistietoa Saarijärvestä Elinkeinot ja teollisuus Metsämaat Suot ja turvetuotanto Kunnan omistukset energiantuotannossa Rakennuskanta Energiansäästösopimukset ja muut energiankäytön tehostamistoimet Energiatuotannon ja -käytön nykytila Lähtötiedot Sähköntuotanto ja -kulutus Sähkön tuotanto Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto Sähkön kulutus Lämmön tuotanto Kaukolämpö Teollisuuden erillislämmön tuotanto Lämpöyrittäjyyskohteet Kiinteistöjen lämmitys Energiatase Sähkön tuotanto Lämmöntuotanto Kiinteistöjen lämmitys Kokonaisenergiatase Uusiutuvat energialähteet ja niiden nykykäyttö Puupolttoaineet Teollisuuden sivutuotteet Metsätähde ja muu hake Pilke ja pelletti Jätepolttoaineet Biokaasu Biojätteet Eläintilat Jätevesiliete Tuulienergia Pientuulivoima Aurinkoenergia Aurinkolämpö Aurinkosähkö Vesivoima Peltobiomassa Maalämpö Ilmalämpöpumput Yhteenveto uusiutuvien energialähteiden nykykäytöstä ja lisäämismahdollisuuksista... 27

3 Saarijärven kaupunki 3/43 5 Uusiutuvien energialähteiden lisäämismahdollisuudet Sähkön tuotanto Sähkön erillistuotanto Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto Lämmöntuotanto Kaukolämmön tuotanto Teollisuuden erillislämmöntuotanto Kiinteistöjen lämmitys Kunnan kiinteistöt Yksityiset kiinteistöt Jatkotoimenpide-ehdotukset Kunnan omistuksessa olevat kohteet Konttila ja Eteläpellontie Koiralammen alue Öljylämmityksen vaihtaminen pellettilämmitykseen Ilmalämpöpumput Mannilan päiväkotiin Katuvalaistuksen tehostaminen Muiden omistuksissa olevat kohteet Karhilan lämpöverkko SSYP:n öljylämmitteisten kiinteistöjen vaihtoehdot Sara-aho Rajala alueen öljylämmitteiset kiinteistöt Yhteistyössä toteutettavat kohteet Jatkoselvitykset ja tutkimukset Sara-aho- ja Rajala-alueen lämmitysratkaisut Eforen kiinteistölle hakekontti Kusiaismäen uusi jäähalli Bioterminaalikeskus lehmän navetta ja biokaasun tuotanto Uusiutuvista energialähteistä tiedottaminen Lämmitysmuotojen ominaisuudet Uusiutuvien käytön seuranta Lähdeluettelo LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 Energiayksikkömuunnoksia Aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotto- ja hintatietoja Katuvalaistuksen valaisinvaihtoehtojen vertailu Tietoa lämmitysjärjestelmistä

4 Saarijärven kaupunki 4/43 Esipuhe Tässä uusiutuvan energian kuntakatselmusraportissa esitetään Saarijärven kaupungin alueen nykyinen energiatase, alueelliset uusiutuvan energian resurssit sekä mahdollisuudet lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä energiantuotannossa. Selvitystyön tuloksena esitetään toimenpide-ehdotukset, joilla voidaan kannattavasti lisätä uusiutuvan energian käyttöä kunnan alueella. Toimenpiteille on laskettu investointikustannukset, takaisinmaksuajat sekä hiilidioksidipäästöjen muutos. Saarijärven kaupungille ei ole aiemmin tehty uusiutuvan energian kuntakatselmusta. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen ovat rahoittaneet Työ- ja elinkeinoministeriö (60 %) ja Saarijärven kaupunki (40 %). Saarijärven kaupungin yhteyshenkilönä on toiminut Tekninen johtaja Hannu Seppälä. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen vastuuhenkilönä on toiminut DI Jukka Summanen (todistusnumero kk 64). Kuntakatselmuksen projektipäällikkönä on toiminut FM Kirsi Sivonen (kk74).

5 Saarijärven kaupunki 5/43 TERMIEN SELITYKSET Aluelämmitys Biokaasu Energianlähde Energiatase Rajoitetun alueen keskitetty lämmitys ilman sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Biokemiallisen reaktion tuloksena biomassasta syntyvä, pääasiassa metaania sisältävä kaasuseos, jota voidaan hyödyntää energianlähteenä. Aine tai ilmiö, josta voidaan saada energiaa joko suoraan, muuntamalla tai siirtämällä. Erittely tiettyyn järjestelmään tulevista ja sieltä lähtevistä energiavirroista. Kaukolämmitys Kaukolämmityksellä tarkoitetaan laajan, yleensä etukäteen rajoittamattoman alueen kiinteistöjen lämmitystä putkiverkon välityksellä siirrettävän veden avulla käyttäen lämmön tuottamiseen lämmitysvoimalaitoksia ja/tai lämpökeskuksia. Lämpökeskus Lämpöyrittäjä Metsähake Peltobiomassat POK POR TMA Energiantuotantolaitos, joka tuottaa yksinomaan lämpöenergiaa. Lämpöyrittäjä vastaa lämpökeskuksen polttoaineen hankinnasta sekä laitoksen hoidosta ja saa korvauksen lämmön ostajalle myydyn energiamäärän mukaan. Hake, joka on tehty ainespuun korjuussa uudistushakkuissa tai nuorta metsää harvennettaessa tähteeksi jääneistä oksista, latvuksista ja hukkarunkopuusta. Peltobiomassat ovat pelloilla tai soilla kasvatettavia energiakasveja tai energiametsää sekä viljakasvien osia, joita voidaan käyttää polttoaineena tai joista voidaan jalostaa kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita. Kevyt polttoöljy Raskas polttoöljy Takaisinmaksuaika Uusiutuva energianlähde Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan tässä ohjeessa puu-, peltobiomassa- ja jäteperäisiä polttoaineita, tuuli- ja aurinkoenergiaa sekä vesivoimalla tuotettua sähköä ja lämpöpumpuilla tuotettua lämpöä. Uusiutumaton energialähde Uusiutumattomilla energialähteillä tarkoitetaan tässä ohjeessa fossiilisia polttoaineita (öljy, hiili, maakaasu) sekä turvetta (hitaasti uusiutuva polttoaine). Voimalaitos Energiantuotantolaitos, joka tuottaa sähköenergiaa.

6 Saarijärven kaupunki 6/43 1 Yhteenveto kunnan alueen energiankäytöstä ja ehdotetuista uusiutuvien energialähteiden lisäämistoimenpiteistä 1.1 Katselmuskunta Tässä uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa tarkastellaan Saarijärven kaupungin aluetta. Katselmuksen vertailuvuotena on käytetty vuotta Katselmoitavaan alueeseen on otettu mukaan Pylkönmäen alue, joka on liittynyt Saarijärveen vuoden 2009 alusta. Saarijärven kaupunki sijaitsee pohjoisessa Keski-Suomessa. Asukkaita kaupungissa on Kaupungissa kaukolämpöverkko, johon lämpöä tuotetaan kuudella lämpölaitoksella. Kaukolämmön pääasiallinen polttoaine on turve, mutta vuonna 2009 käyttöön otettu uusi lämpölaitos tulee lisäämään puupolttoaineiden käyttöä. Kaupungin alueella sijaitsee myös vesivoimalaitos (Kuva 1). Saarijärven kaupunki on mukana useissa hankkeissa, joissa pyritään lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä sekä edistämään siihen liittyvä tutkimusta ja koulutusta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun bioenergiakeskus sijaitsee Saarijärvellä. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tarkoituksena on edelleen lisätä uusiutuvan energian käyttöä kaupungin alueella. HIILIDI- OKSIDI PÄÄSTÖT t HÄ- VIÖT 22 GWh ÖLJY 44 GWh TEOLLISUUS 31 GWh TURVE 17 GWh LÄMPÖ 90 GWh PUU 42 GWh MUU 8 GWh KIINTEISTÖ- JEN LÄMMITYS 102 GWh VESIVOIMA 19 GWh TUONTISÄHKÖ 59 GWh MUU SÄHKÖ 36 GWh Kuva 1. Saarijärven energiatase 2008

7 Saarijärven kaupunki 7/ Uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet Saarijärvellä on useita mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Kaukolämmön käytön lisääminen ja uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen kaukolämmön tuotannossa ovat merkittäviä keinoja lisätä uusiutuvaa energiaa kaupungin alueella. Tätä tavoitetta tukee Saarijärven kaukolämmön uusi monipolttoainekattila, jota käytetään myös tutkimustyössä. Paikallisten polttoaineiden käytöllä on positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi positiivisia vaikutuksia kaupungin talouteen ja työllisyyteen. Suunnitteilla oleva bioterminaalikeskus tukisi osaltaan paikallisia polttoaineita tuottavia yrittäjiä. Biokaasun tuotanto on lisäelinkeinomahdollisuus maatalousyrittäjille. Biokaasua voidaan tuottaa mm. lannasta, peltobiomassasta ja biojätteistä. Saarijärvellä on meneillään lehmän navetta -hanke, jossa selvitetään mahdollisuuksia tuottaa biokaasua usean maatalousyrittäjän yhteistyönä. Biokaasu voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä ajoneuvojen polttoaineena. Saarijärven kaupunki voi saada selkeitä kustannussäästöjä muuttaessaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä kaukolämpöön, pellettiin tai hakkeelle. Suorasähkölämmitteisissä kiinteistöissä ilmalämpöpumput voivat tuoda kustannussäästöjä. Myös yksityisissä kiinteistöissä lämmitysmuodon vaihto voi tuoda merkittäviä säästöjä polttoainekustannuksissa. Taulukossa 1 esitetään yhteenvetona katselmuksessa todetut uusiutuvien energialähteiden lisäämismahdollisuudet vertailuvuoden toteutuneisiin lukuihin verrattuna, energialähdekohtaisten lisäämismahdollisuuksien jakautuminen sekä vaikutukset energialähteiden käyttöön ja hiilidioksidipäästöihin. Katselmuksen toimenpide-ehdotusten kohteet ovat suhteellisen pieniä, mutta potentiaalia uusiutuvan energian lisäämiseen löytyy huomattavasti enemmän. Taulukko 1. Nykyiset energialähteet ja ennuste kehittämistoimenpiteiden jälkeen Nykytilanne Toimenpiteiden jälkeen GWh/ GWh/ CO % % 2 muutos vuosi vuosi t/a Öljy Turve Kivihiili Maakaasu Muut uusiutumattomat Yhteensä uusiutumattomat Puu Jätteet Biokaasu Vesivoima Tuulivoima Aurinkoenergia Muut uusiutuvat 0,2 0 Uusiutuvat yhteensä Kaikki yhteensä Sähkön tuonti (+)/vienti(-) (1 1) Päästöjen vähennys tapahtuu kaupungin rajojen ulkopuolella. Taulukkoon 2 on koottu katselmuksessa ehdotetut toimenpiteet, joilla voidaan lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta.

8 Saarijärven kaupunki 8/43 Taulukko 2. Yhteenveto katselmuksessa ehdotetuista toimenpiteistä Nro EHDOTETTU TOIMENPIDE HANKKEEN TALOUDELLISET TIEDOT Säästöt Takaisinmaksuaika Investointikustannus KORVAT- TAVA ENERGIA- LÄHDE UUSIUTUVIEN KÄYTÖN LISÄYS HIILIDIOKSIDI- PÄÄSTÖN VÄHENEMÄ /vuosi vuotta GWh/vuosi tonnia/vuosi RAPOR- TIN KOHTA 1 Ilmavesilämpöpumppu Konttilaan ,0 POK 0, Koiralammen öljylämmitteiset kiinteistöt aluelämpöön ,3 POK 0, Öljylämmitteisiä kiinteistöjä pellettiin ,4 / 5,9 POK 1, Ilmalämpöpumput Mannilan päiväkotiin ,5 Sähkö 0, Katuvalaistuksen tehostaminen ,2 / 5,4 Sähkö 0, Karhilan POK kattilan vaihto hakekattilaan POK 0, SSYP:n öljylämmitteiset kiinteistöt / ,8/14,4 POK 0, Sara-aho Rajala lämpöverkko (1 POK/POR 2, YHTEENSÄ , ) Kappaleessa on esitetty erilaisia mahdollisuuksia korvata öljyä uusiutuvalla energialla Sara-aho Rajala alueella

9 Saarijärven kaupunki 9/43 2 Kohteen perustiedot Tässä kappaleessa esitetään perustietoja, jotka ovat oleellisia uusiutuvan energian varantojen ja käyttömahdollisuuksien arvioimisen kannalta. 2.1 Yleistietoa Saarijärvestä Saarijärven kaupunki (myöhemmin Saarijärvi) sijaitsee Länsi-Suomen Läänissä Keski-Suomen maakunnan luoteisosassa (Kuva 3). Saarijärven naapurikuntia ovat Kannonkoski, Karstula, Multia, Soini, Uurainen, Ähtäri ja Äänekoski. Pylkönmäen kunta liittyi Saarijärveen Tässä katselmuksessa käsitellään nykyisen Saarijärven kaupungin aluetta. Katselmuksen vertailuvuotena on käytetty vuotta Vuoden 2008 tilastotiedoista on Saarijärven ja Pylkönmäen tiedot laskettu yhteen. Saarijärven kokonaispinta-ala on km 2 ja maapinta-ala on km 2. Maaliskuun 2009 lopussa Saarijärven väkiluku oli asukasta. Kuva 2. Saarijärven sijoittuminen Suomessa ja Keski-Suomen maakunnassa. 2.2 Elinkeinot ja teollisuus Palvelujen osuus Saarijärvellä työpaikoista on selkeästi suurin (Kuva 4). Teollisuus on myös merkittävä työllistäjä. Entisen Pylkönmäen kunnan alueella elinkeinorakenne on hyvin erilainen. Sielläkin palvelujen osuus on suuri, mutta teollisuuden osuus työpaikoista on vain 3 % ja maa- ja metsätalouden taas 28 %.

10 Saarijärven kaupunki 10/43 14 % 2 % 59 % 6 % 19 % Palvelut Teollisuus ja kaivostoiminta rakentaminen Maa- ja metsätalous Muut Kuva 3. Saarijärven nykyisen kunnan alueen työpaikat vuoden 2006 lopussa (Tilastokeskus) Vuonna 2007 Saarijärvellä on ollut 806 yritystoimipaikkaa. Metalliteollisuuden suurimmat yritykset ovat Ariterm Oy:n kattilatehdas, Logstor Finland Oy:n kaukolämpöputkistotehdas sekä FinnRotor Oy, joka valmistaa nostureiden kääntölaitteita, hydrauliikkaventtiilejä ja ohutlevy- ja mekaniikkaosia elektroniikkateollisuuteen. Muita merkittäviä metalliteollisuusyrityksiä ovat Saarijärven Päätytuote Oy ja RTA-Metalli Oy. Graafisen teollisuuden suurin yritys on Saarijärven Offset Oy. Merkittävin saarijärveläinen puunjalostaja on hirsitalotehdas Syötehuvilat Oy. Saarijärvellä on laaja palveluyritysten kirjo. Tunnetuin seudun matkailualan yrityksistä on Kylpylähotelli Summasaari Oy. Saarijärvelle on keskittynyt vahvaa energiateknologian ja erityisesti bioenergian osaamista. Alueella toimii lämpökattiloita valmistava Ariterm Oy sekä Logstor Finland Oy:n kaukolämpöputkistotehdas. Saarijärven Kaukolämpö Oy on pitkään ollut bioenergian tutkimuksen ja kehittämisen edelläkävijä. Bioenergiaa kehitetään myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutissa, jonka Bioenergian koulutus- ja kehittämiskeskus sijaitsee Saarijärvellä. 2.3 Metsämaat Saarijärven metsämaat omistuksen mukaan on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Saarijärven metsämaat (ha) omistuksen ja entisen kuntajaon mukaan (Metsäkeskus). Omistus Saarijärvi Pylkönmäki Yhteensä Yksityiset Valtio ja yhtiöt Yhteensä Suot ja turvetuotanto Saarijärven alueella on yhteensä 134 suota, joiden yhteispinta-ala on ha (Virtanen ym. 2003). Alueella on 13 turvetuotantoaluetta, joiden yhteinen pinta-ala on 620 ha (Keski-Suomen Ympäristökeskus).

11 Saarijärven kaupunki 11/ Kunnan omistukset energiantuotannossa Saarijärvi omistaa Saarijärven kaukolämpö Oy:stä noin 52 %. 2.6 Rakennuskanta Koko kunnan alueen rakennuskantaa kuvaavat tiedot on saatu tilastokeskuksen StatFin-palvelusta (Tilastokeskus). Rakennuskantatiedoissa on mukana Saarijärveen vuoden 2009 alusta liittyneen Pylkönmäen tiedot. Kaupungin rakennuskannasta yli puolet on erillisiä pientaloja (Kuva 5). Rakentaminen on ollut vilkkainta 1980-luvulla ja on sen jälkeen hiljentynyt vähitellen (Kuva 6). Viimevuosina on rakennuslupia myönnetty reilu 200 kappaletta vuodessa (Kuva 7). Pylkönmäen alueella rakentaminen on ollut hyvin hiljaista. Saarijärvellä ei ole uusia asuinalueita, joille rakentaminen keskittyisi vaan rakentaminen on hajaantunut vapaille tonteille. Rakentamisesta puolet on kaavoitetuilla alueilla ja puolet haja-asutusalueilla. Saarijärvelle on suunnitteilla uusi asemakaava Luhdanmäen alueelle. Kaava on vasta maisema- ja luontoselvitys vaiheessa ja kaavan luonnos tulee vuoden 2009 aikana. 12 % 54 % Erilliset pientalot 12 % Muut asuinrakennukset 8 % 14 % Liike- ja toimistorakennukset Julkiset ja liikennerakennukset Teollisuus ja varastorakennukset Kuva 4. Nykyisen Saarijärven alueen rakennuskannan jakautuminen eri rakennustyyppeihin kerrosalan mukaan vuoden 2007 lopussa (Tilastokeskus).

12 Saarijärven kaupunki 12/43 Rakennettu kerrosala (m2) Asuinrakennukset m2 Muut rakennukset m2 Asuinrakennukset kpl Muut rakennukset kpl Rakennusten lukumäärä Tuntematon Kuva 5. Nykyisen Saarijärven alueen rakennuskannan ikäjakauma kerrosalan ja rakennusten lukumäärän mukaan (Tilastokeskus). KPL Pientalot Rivitalot Teollisuus Liike-, laitos-, liikennne Loma Muut Kuva 6. Vuonna 2007 ja 2008 Saarijärvellä myönnetyt rakennusluvat. 2.7 Energiansäästösopimukset ja muut energiankäytön tehostamistoimet Saarijärven kaupunki on liittynyt kaupunkien energiatehokkuussopimukseen kaudelle syyskuussa Energiatehokkuussopimuksen kokonaisenergiansäästötavoite on MWh.

13 Saarijärven kaupunki 13/43 3 Energiatuotannon ja -käytön nykytila Tässä kappaleessa esitetään kokonaiskuva Saarijärven energiantuotannon ja -käytön tilasta vuonna Lähtötiedot Katselmuksen tarkasteluvuodeksi on valittu vuosi Vuonna 2008 alkoi maailmanlaajuinen talouden taantuma, joka on vaikuttanut teollisuuden tuotantoon myös Saarijärvellä. Tämän vuoksi teollisuuden tuotanto ja sitä kautta energian kulutus on ollut tavallista alhaisempi. Vuosi 2008 on myös ollut suhteellisen lämmin. Jyväskylässä keskilämpötila on ollut 4,6 ºC, kun vuosien keskiarvo on 2,9 ºC (Ilmatieteenlaitos). Lähtötietoja on kerätty useista eri lähteistä, jotka on esitetty lähdeluettelossa. Useita tilastoja on kerätty tilastokeskuksen Statfin palvelusta. Saarijärven kaupungilta on saatu tietoja kaupungin kiinteistöistä ja niiden energiankulutuksesta. Saarijärven kaukolämmöltä on saatu tietoja kaukolämmön tuotannosta ja kulutuksesta. Alueen sähkönkulutustiedot on saatu Energiateollisuus ry:n (ET) tilastoista. Kaikissa tiedoissa on yhdistetty entisen Saarijärven kaupungin ja Pylkönmäen kunnan tiedot ellei toisin mainita. 3.2 Sähköntuotanto ja -kulutus Sähkön tuotanto Saarijärvellä on yksi vesivoimalaitos, jonka omistaa Vattenfall Sähköntuotanto Oy. Leuhunkosken voimalaitos on rakennettu vuonna 1961 ja sen teho on 3,2 MW. Voimalaitoksessa on pystykone, jonka turpiini on Kaplan-tyyppinen. Putouskorkeus laitoksella on 9 metriä. Ylävetenä on Saarijärvi, jota säännöstellään Leuhunkosken voimalaitoksen juoksutuksin säännöstelyluvan mukaisesti. Laitoksen keskienergia on vuosittain noin 10,2 GWh. Vuonna 2008 Leuhunkosken tuotanto oli ennätykselliset 19 GWh (Ruotsalainen). Voimalaitoksen turbiinille ja generaattorille on tehty peruskorjaus vuonna Samalla on uusittu sähkö- ja automaatiojärjestelmät sekä generaattorin magnetointi. Vuonna 2007 on uusittu 20 kv:n kojeistoja (Ruotsalainen) Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto Saarijärven kaupunginalueella ei ole yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantoa Sähkön kulutus Sähkön kulutus Saarijärven alueella vuonna 2008 oli yhteensä 78 GWh. Selkeästi suurin osa sähköstä kuluu asumisessa (Kuva 8).

14 Saarijärven kaupunki 14/43 14 % 8 % 51 % Asuminen Palvelut ja rakentaminen Teollisuus Maatalous 27 % Kuva 7. Saarijärven sähkönkulutuksen jakautuminen vuonna Asuminen kohta sisältää sen osan maatalouden kulutuskohteista, joissa maataloustuotanto ja asumisrakennus ovat yhden sähkömittarin alla (Energiateollisuus ry B). 3.3 Lämmön tuotanto Kaukolämpö Kaukolämpöä Saarijärvellä tuottaa Saarijärven Kaukolämpö Oy. Yhtiö on perustettu vuonna Kaukolämpöä tuotetaan kuudella eri lämpölaitoksella (Taulukko 4) Karhilan, Mannilan, Keskustan ja Kunniavuoren alueille (Kuva 9). Kaukolämmön liittymisteho on vuoden 2008 lopussa ollut yhteensä noin 13 MW ja verkkoon liitetty rakennustilavuus m 3. Lämmön kulutus on ollut MWh. Taulukko 4. Saarijärven kaukolämmön lämpölaitokset ja niiden polttoaineiden käyttö (Saarijärven Kaukolämpö Oy). Lämpölaitos Kattila Teho Hankinta Polttoaineen käyttö MW vuosi MW (1 Öljykattila 3, POR Keskusta Öljykattila 2, POK 70 Öljykattila 5, Turve KPA-kattila 4, Puu Hämeenniemi Öljykattila 0, Öljykattila 1, POK 0 Kunniavuori Öljykattila 1, POR 180 Arinakattila 1, Pelletti Karhila POK-kattila 0,24 Käytetty POK 474 Ale-Makasiini POK-kattila 0,3 vuokrattu POK 152 Asemankannas monipolttoaine Koekäyttö alkoi ) Polttoaineen käyttötiedot ovat vuodelta 2007

15 Saarijärven kaupunki 15/43 Kuva 8. Saarijärven kaukolämpöverkosto. Punainen viivaa kuvaa olemassa olevaa linjaa ja vihreä väri suunniteltuja linjoja Teollisuuden erillislämmön tuotanto Saarijärvellä ei ole merkittäviä teollisuuden erillislämmön tuotantokohteita Lämpöyrittäjyyskohteet Saarijärven kaupungin alueella on useita lämpöyrittäjyyskohteita. Kolme lämpöyrittäjää hoitaa yhteensä kahdeksan eri kohteen lämmöntuottamisen ja toimittamisen (Taulukko 5). Taulukko 5. Saarijärven lämpöyrittäjyyskohteet ja niiden polttoaineiden kulutus sekä lämmön tuotanto vuonna Teho Polttoaineen kulutus (MWh) Lämmön tuotto Lämpöyrittäjä Kohde MW POK Hake MWh Ariterm 0, Rahkolan Halpa-Halli 0, energiaosuuskunta Halpa-Halli 0,2 2 Alpo Hyytiäinen Kolkanlahden lämpökeskus 0, Tuomo Moisio As Oy Pylkönmäen Lappi, terveysasema, 0, vanha terveystalo Yhteensä 1, Kiinteistöjen lämmitys Tiedot Saarijärven rakennuskannan lämmityksen jakautumisesta eri lämmitysmuotojen kesken perustuu Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan Rakennuskantatilastoihin. Tilastoista on laskettu silloisen Saarijärven ja Pylkönmäen rakennuskannat yhteen. Tilastossa kiinteistömassa on jaoteltu kerrosalan (m 2 ) perusteella asuinkiinteistöihin (pientalot, rivi- ja kerrostalot), liike- ja

16 Saarijärven kaupunki 16/43 toimistorakennuksiin, julkisiin rakennuksiin sekä teollisuusrakennuksiin. Rakennusten lämmityksestä tilastoissa esitetään rakennusluvassa esitetty päälämmitysmuoto. Saarijärvellä öljy- ja sähkölämmitys ovat yleisimmät lämmitysmuodot, ne kattavat noin 50 % rakennuskannasta (Kuva 10). Liike- ja toimistorakennuksissa sekä julkisissa rakennuksissa kaukolämmön osuus on merkittävä (Kuva 11). 7 % 26 % Öljy Sähkö 20 % Puu Kaukolämpö Muu tai tuntematon 22 % 25 % Kuva 9. Nykyisen Saarijärven alueen rakennuskannan lämmitysmuotojen jakautuminen kerrosalan mukaan. kerrosala (m2) Öljy Sähkö Puu Kaukolämpö Maalämpö Muu tai tuntematon Asuinrakennukset Liike- ja toimistorakennukset Julkiset ja liikennerakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Kuva 10. Rakennuskannan lämmitysmuotojen jakautuminen eri rakennustyypeissä vuoden 2007 lopussa.

17 Saarijärven kaupunki 17/ Energiatase Tässä kappaleessa esitetään nykyisen Saarijärven alueen vuoden 2008 energiataseet Sähkön tuotanto Saarijärvellä sähköstä 75 % on tuontisähköä (Kuva 12). Normaalisti tuontisähkön osuus on vielä suurempi, sillä vuoden 2008 vesivoiman saanto Leuhunkoskesta oli ennätyksellisen suuri. Leuhunkosken vesivoimalaitos 19 GWh Tuontisähkö 59 GWh Sähkön kokonaiskulutus 78 GWh Kuva 11. Sähköntuotannon ja käytön energiatase Lämmöntuotanto Lämmön tuotannon pääpolttoaine on turve (Kuva 13).

18 Saarijärven kaupunki 18/43 HIILIDI- OKSIDI PÄÄSTÖT t HÄVIÖT 5 GWh ÖLJY 4 GWh TURVE 17 GWh SAARIJÄRVEN KAUKOLÄMPÖ LÄMPÖ 25 GWh PUU 7 GWh ÖLJY 2 MWh LÄMPÖYRITTÄJÄT PUU 3 GWh LÄMPÖ 2 GWh Kuva 12. Lämmöntuotannon energiatase. (Kaukolämmön tuotannon polttoaineiden käyttö on vuodelta 2007)

19 Saarijärven kaupunki 19/ Kiinteistöjen lämmitys Vuonna 2008 kiinteistöjen lämmönkäyttö on ollut noin 122 GWh ja polttoaine-energiaa on käytetty noin 139 GWh (Kuva 14). 0,2 % 6 % 29 % 20 % Öljy Puu Sähkö Kaukolämpö Maalämpö Muu 22 % 23 % Kuva 13. Kiinteistöjen lämmityksen energianlähteet polttoaine-energian kulutuksen mukaan Kokonaisenergiatase Kuvassa 15 on esitetty Saarijärven vuoden 2008 kokonaisenergiatase.

20 Saarijärven kaupunki 20/43 HIILIDI- OKSIDI PÄÄSTÖT t HÄ- VIÖT 22 GWh ÖLJY 4 GWh TURVE 17 GWh PUU 10 GWh SAARIJÄRVEN KAUKOLÄMPÖ LÄMPÖ 25 GWh LÄMPÖYRITTÄJÄT LÄMPÖ 2 GWh TEOLLISUUS 31 GWh ÖLJY 40 GWh PUU 32 GWh MUU 8 GWh KIINTEISTÖ- KOHTAINEN LÄMMITYS LÄMPÖ 63 GWh KIINTEISTÖ- JEN LÄMMITYS 102 GWh VESIVOIMA LEUHUNKOSKEN VOIMALAITOS SÄHKÖ 19 GWh TUONTISÄHKÖ SÄHKÖ 59 GWh MUU SÄHKÖ 36 GWh Kuva 14. Kokonaisenergiatase

21 Saarijärven kaupunki 21/43 4 Uusiutuvat energialähteet ja niiden nykykäyttö Tässä kappaleessa tarkastellaan Saarijärven kaupungin alueen uusiutuvan energian nykykäyttöä sekä arvioidaan uusiutuvien energialähteiden varantoja ja potentiaalia. Kappaleen tuloksia tarkastellessa on hyvä ottaa huomioon, että uusiutuvan energian varannot ja tuotantotekninen potentiaali ovat usein selvästi suurempia kuin teknis-taloudellinen potentiaali tällä hetkellä. 4.1 Puupolttoaineet Teollisuuden sivutuotteet Saarijärvellä on useita pieniä puuteollisuuden yrityksiä, joissa syntyy pieniä määriä energiakäyttöön soveltuvia sivutuotteita ja jätteitä. Teollisuuden sivutuotteiden energiakäytössä ei ole näkyvissä lisäämismahdollisuuksia. Syöte-Huvilat Oy valmistaa hirsiä ja hirsirakennuksia kahdella tehdasalueella Saarijärvellä. Hirrenvalmistuksen sivutuotteena syntyy haketta ja höylälastua, joita hyödynnetään omassa energiantuotannossa sekä myydään energiakäyttöön ja maatalouteen kuivikkeeksi. Yrityksellä on kaksi KPA-kattilaa, joilla tuotetaan lämpöä yrityksen omaan käyttöön (Puurunen). Sahaus Ko-Mu Oy:n tuotannossa syntyy sivutuotteena mm. purua ja haketta sekä pilkkeeksi soveltuvia jätepuupaloja. Puru hyödynnetään omassa 35 kw:n kattilassa, hake myydään biowatti Oy:lle energiakäyttöön ja pilkkeet yksityisille. Vuonna 2008 sahaustöitä on ollut suhteellisen vähän, mikä on vaikuttanut syntyneen purun ja hakkeen määrään. (Kovanen). Pevart Oy puusepänliikkeessä syntyy sahanpurua vuosittain noin 50 m 3. Puru on hyödynnetty kaukolämmön tuotannossa ja maataloudessa kuivikkeena. Yrityksen toiminta on kuitenkin loppumassa (Piispanen) Metsätähde ja muu hake Keski-Suomessa on Kesme II projektin puitteissa on laskettu Keski-Suomen maakunnan metsien energiapuuvarat (Taulukko 6). Projektissa on arvioitu taloudellisesti korjattavissa olevan energiapuumäärät. Taulukko 6. Nykyisen Saarijärven alueen metsien energiapuuvarat (MWh/a) (Metsäkeskus). Yksityiset Valtio ja yhtiöt Yhteensä Kannot Hakkuutähde Nuoret metsät kokopuuna Yhteensä Pilke ja pelletti Rakennuskannan lämmitysmuototilastojen mukaan Saarijärvellä on kiinteistöä, joiden päälämmitysmuoto on puu. Näistä suurin osa, kpl, on erillisiä pientaloja. Pientalojen puulämmitysjärjestelmät ovat useimmiten pilke- tai pellettijärjestelmiä. Suuremmissa kiinteistöissä käytetään myös haketta. Katselmuksessa tehdyn arvion mukaan kiinteistöissä on tuotettu lämpö puulla noin 24 GWh. Pilkkeen ja pelletin käytön mahdollisuuden ovat hyvin suuret. Pilke lämmitys sopii parhaiten pientaloihin, koska se vaatii enemmän huoltoa kuin pellettilämmitys. Pellettilämmitys sopii pientalojen lisäksi hyvin myös muihin asuintaloihin ja esimerkiksi julkisiin kiinteistöihin.

22 Saarijärven kaupunki 22/43 Tulisija on perinteinen lämmitysmuoto ja toimiva tukilämmitysmuoto esimerkiksi sähkölämmitteisissä rakennuksissa. Tulisijoilla voidaan kattaa merkittävä osa lämmitystarpeesta erityisesti uusissa pientaloissa, joiden lämmöntarve on pienempi kuin vanhojen. Saarijärvellä sähkölämmitteisissä pientaloissa on käytetty sähköä lämmitykseen noin 21,2 GWh. Oletetaan, että 20 % sähkölämmitteisistä pientaloista siirtyy käyttämään puuta tukilämmitysmuotona ja tämä säästää 25 % kiinteistöjen lämmityssähkön käytöstä. Tällöin puulla säästetään noin 1 GWh sähköä vuosittain. Pelletin hinta on ollut yleisesti edullisempi kuin öljyn ja pellettilämmitysjärjestelmät ovat erittäin hyvin automatisoituja. Pellettiin siirtyminen on kannattavaa erityisesti silloin kun öljykattila on vanha ja korjauksia tai kattilan vaihto on edessä joka tapauksessa. Saarijärvellä on noin 900 öljylämmitteistä pien- ja rivitaloa, joiden lämmönkulutus on katselmuksessa tehtyjen laskelmien mukaan noin 19 GWh. Jos 20 % näistä kiinteistöistä siirtyisi pellettilämmitysjärjestelmään, vähenisi öljyn käyttö noin 3,8 GWh. 4.2 Jätepolttoaineet Saarijärven jätehuollon hoitaa Sammakkokangas Oy, josta Saarijärven kaupunki omistaa noin 33 %. Saarijärveltä on vuonna 2008 kerätty sekajätettä tonnia ja Sammakkokangas Oy on kerännyt yhteensä t sekajätettä. Alueen jätteiden määrä on pieni eikä oma jätteenpolttolaitos ole kannattava investointi. Yhdyskunnan sekajätteen energiapotentiaalin hyödyntäminen Saarijärvellä ei ole tällä hetkellä kannattavaa. Sekajätteen ja energiajätteen vieminen lähialueiden polttolaitoksiin on kuitenkin mahdollista. Saarijärven läheisyydessä on suunnitteilla useita jätteenpolttolaitoksia tai hankkeita. Mustasaaren kuntaan Stormossen Oy:n alueelle on suunnitteilla jätteidenpolttolaitos, joka on alustavasti mitoitettu jätetonnille vuodessa. Voimalaitoksen suunnitellaan aloittavan tuotannon vuoden 2013 alussa. Välimatka suunnatulle laitokselle on yli 200 km, mikä voi nostaa kustannuksia kohtuuttomasti. Äänekoskella toimiva Äänevoima Oy on saanut ympäristöluvan, joka mahdollistaa jätteen rinnakkaispolton kiinteän polttoaineen leijupetikattilassa. Polttoaineena voidaan käyttää luokan I ja II kierrätyspolttoainetta. Äänekosken polttolaitos on lähempänä kuin Stormossenin, mutta jätteiden polttaminen vaatisi todennäköisesti erillistä energiajakeen keräystä, jotta polttoaineen laatuvaatimuksiin päästään. 4.3 Biokaasu Biokaasua syntyy mikrobien hajottaessa eloperäistä ainesta hapettomissa olosuhteissa. Biokaasu koostuu pääasiassa metaanista (CH 4 ) % ja hiilidioksidista (CO 2 ) %. Sitä voidaan tuottaa lannasta ja muista biojätteistä biokaasureaktoreissa. Kaatopaikoilla voidaan kerätä kaatopaikkakaasua keräysputkistojen avulla. Biokaasua voidaan hyödyntää lämmön ja sähkön tuotannossa sekä ajoneuvojen polttoaineena Biojätteet Saarijärvellä biojätteen lajittelu on tullut pakolliseksi vuoden 2005 alusta. Vuonna 2008 Saarijärven alueelta on kerätty biojätettä noin 400 t (Martikainen). Pylkönmäki on eri keräilyalueella (Pylkönmäki-Karstula) kuin Saarijärvi ja sen biojätteiden määrästä ei ole erillistä tietoa. Jos suhteutetaan alueelta saatu biojätemäärä asukasmäärään, tulee Pylkönmäeltä arviolta noin 25 t biojätettä vuodessa. Nykyisen Saarijärven alueella kerätään biojätettä vuosittain noin 425 t. Oletetaan, että biokaasun saanto on 125 m 3 /t biojätettä (Biokaasufoorumi) ja biokaasun metaanipitoisuus 65 % (lämpöarvo 6,44 kwh/m 3 ). Näillä oletuksilla biojätteestä tuotetun biokaasun energiamäärä olisi 96 MWh.

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa Jorma Valta Pro Gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Kestävän energian maisterikoulutus 17.10.2012

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen YHTEENVETO

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3.

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3. Loppuraportti 60N50183.10 rev.b 16.3.2010 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN TA-Yhtymä Espoo, päätoimipiste Helsinki Hämeenlinna Jyväskylä Kittilä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Asiakaspalvelukeskus Sinikalliontie 14, 02630 Espoo Kivikonkaari

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa

Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa Mia-Britt Kaunisaho Toukokuu 2015 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 1 Aurinkoenergiahankkeet Suomessa Tämä raportti on yhteenveto agrologi AMK- koulutuksen loppuvaiheen

Lisätiedot