Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018"

Transkriptio

1 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät Muistathan ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa! Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu suoraan opettajalle, siitä on maininta lukujärjestyksessä. TENTTIMISESTÄ RÄSTITENTTIPERIODIT

2 2 SISÄLLYSLUETTELO (muutospäivämäärä; ks. muutos opintojakson kohdalta) TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 4 YLEISOPINNOT Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 2 op (OPS )... 4 A Tieto ja tutkimus I III 10 op (OPS ) Y Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä 4 op (OPS )... 5 A Tieto ja tutkimus III, yht. 3,5 op (OPS ), sisältäen ( ): Y Luennot ja tentti 1,5 op Y Ryhmäharjoitukset 1 op Y Oppimistehtävät 1op... 6 PERUSOPINNOT P Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5 op (OPS ) P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5 op (OPS )... 8 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (OPS )... 8 AINEOPINNOT A Kandidaatin tutkielma 10 op ja A Kirjallinen kypsyyskoe 0 op (hoitotiede) (OPS ) (9.1.18) A Kandidaatin tutkielma 10 op ja A Kirjallinen kypsyyskoe 0 op (terveyshallintotiede) (OPS ) (9.1.18) TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) HOITOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) Maisterivaiheen e-hopsin laatiminen (OPS ) Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op (OPS ) ( ) S Hoitotiede II 5 op (OPS ) S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I: 15 op (OPS ) ( ) ( ) S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II, 25 op (OPS ) HOITOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (HOITOTIEDE) P Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 5 op (OPS ) A Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op (OPS ) S Kliininen harjoittelu 10 op (OPS ) TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA - HOITOTIETEEN DIDAKTIIKAN SIVUAINEOPINNOT Kasvatustieteen perusopinnot (OPS ) A Opetusharjoittelu osa II 10 op (OPS ) A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op (OPS ) TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA - VALINNAISET OPINNOT A Digipedagogiikka 3 5 op TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (TERVEYSHALLINTOTIEDE) TERVEYSHALLINTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT Maisterivaiheen e-hopsin laatiminen (OPS ) S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op (OPS ) ( ) S Moniammatillinen johtaminen 10 op (OPS , , ) S Terveyshallintotieteen synteesi (yht. 10 op), osa II (OPS ) S Terveyshallintotieteen synteesi osa II, 5 op (OPS )... 19

3 353208S Johtamisen soveltava reflektointi, osa II 5 op (OPS ) S/353204S Tutkielmaseminaari 10 op (OPS ) S Pro gradu -tutkielma 30 op (OPS tai aikaisempi) Terveyshallintotieteen info (8.1.18) SIVUAINEOPINNOT JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT A Kliininen harjoittelu 15 op (OPS tai aikaisempi) S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op A Hyvinvointia ja terveyttä tukeva ympäristö 7 op A Terveystieteiden markkinointi 2-5 op A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5 op A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi, 3-10 op MUUT TERVEYSTIETEIDEN KANDI- JA/TAI MAISTERIOPISKELIJOILLE SOVELTUVAT TAPAAMISET / SEMINAARIT Tutkimusyksikön tutkimusryhmien tapaamiset/seminaarit Asiakaslähtöinen ohjaus ja ohjauksen kirjaaminen -tutkimusryhmän seminaarit Terveyttä ja hyvinvointia tukeva ympäristö tutkimusryhmän seminaarit Terveysvalmennus, ohjaus ja terveelliset elintavat tutkimusryhmän tapaamiset ( ) Osaaminen ja koulutus -tutkimusryhmän tapaamiset (9.1.18) HOITOTIETEEN JATKO-OPINNOT Väitöskirjaseminaarit TERVEYSHALLINTOTIETEEN JATKO-OPINNOT Väitöskirjaseminaari TERVEYSTIETEIDEN YHTEISET JATKO-OPINNOT Systematic Review (5 ECTS)

4 4 TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT YLEISOPINNOT Orientaatio Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 2 op (OPS ) Opettajat: Omaopettajat ( ): Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen, yliopisto-opettaja Heli Kuivila, tohtorikoulutettava Moona Huhtakangas ti HOPS-päivä: hoitotiede, F101 Omaopettajat terveyshallintotiede, terveystiet. opettaja Huom! Hoitotieteen hakukohteen kautta v opiskelijavalinnassa opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille pidetään HOPS-päivän yhteydessä INFO hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoihin hakeutumisesta keväällä Lisäksi päivässä esitellään Demola-projektia ja yrittäjyyden sivuainekokonaisuutta. Huom. Päivä on pakollinen syksyllä 2017 aloittaneille opiskelijoille ja avoin myös muille opiskelijoille. Kieli- ja viestintäosaamisen juonne Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (terveystieteet) 1 op Järjestetään seuraavan kerran syksyllä Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (terveyst.) 2 op Järjestetään seuraavan kerran syksyllä Y Academic English (terveyst.) 3 op Järjestetään seuraavan kerran keväällä Y Puheviestinnän perusteet 3 op Järjestetään seuraavan kerran keväällä 2019.

5 5 A Tieto ja tutkimus I III 10 op (OPS ) Opintokokonaisuus jatkuu syksyltä 2017 ja siitä suoritetaan keväällä 2018 yhteensä 7,5 op (kaikille pakolliset opinnot), sisältäen: Y Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä 4 op sekä Tieto ja tutkimus III 3,5op (040025Y Luennot ja tentti 1,5op; Y Ryhmäharjoitukset 1op ja Y Oppimistehtävät 1op) Y Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä 4 op (OPS ) Opettaja: Yliopistonlehtori Pentti Nieminen Toiminnallinen opetus (osallistuminen vaaditaan) Toiminnallinen opetus jakaantuu kaikkina päivinä työluentoon ja ohjeistukseen, pienryhmätyöskentelyyn ja palautukseen. Työluennot ovat klo ja palautus klo (sali F202). Pienryhmätyöskentelyä varten tilat K029 ja K033 ovat käytettävissä klo Osana opetusta tehdään myös kirjallinen työ, joka palautetaan Optimaan opetuksen yhteydessä ilmoitettuun päivään mennessä. ma Moduuli 1: Pentti Nieminen Työluento ja ohjeet F Pienryhmätyöskentely K029, K Palautus F202 ke Moduuli 2: Pentti Nieminen Työluento ja ohjeet F Pienryhmätyöskentely K029, K Palautus F202 ma Moduuli 3: Pentti Nieminen Työluento ja ohjeet F Pienryhmätyöskentely K029, K Palautus F202 ke Moduuli 4: Pentti Nieminen Työluento ja ohjeet F Pienryhmätyöskentely K029, K Palautus F202 Lisäksi vapaaehtoinen luento artikkelin lukemisesta to klo salissa 101A (Marjo Renko) Kirjaston harjoitukset (osallistuminen vaaditaan) Kukin opiskelija osallistuu kaikkiin kolmeen harjoitukseen (1-3). Jokaiseen harjoitukseen ilmoittaudutaan WebOodissa erikseen valitsemalla yksi ryhmä/aika per harjoitus. Ryhmän maksimikoko 16 opiskelijaa. Kirjaston harjoituksiin liittyy myös harjoitustyö, jonka ohjeet annetaan harjoitusten yhteydessä.

6 6 Päivä Aika Paikka Opettaja Harjoitus 1: Ryhmä 1 ti K033 Informaatikot Ryhmä 2 ti K033 Informaatikot Ryhmä 3 to K033 Informaatikot Ryhmä 4 to K033 Informaatikot Harjoitus 2: Ryhmä 1 ti K033 Informaatikot Ryhmä 2 ti K033 Informaatikot Ryhmä 3 to K033 Informaatikot Ryhmä 4 ma K033 Informaatikot Harjoitus 3: Ryhmä 1 ti K033 Informaatikot Ryhmä 2 ti K033 Informaatikot Ryhmä 3 to K033 Informaatikot Ryhmä 4 to K033 Informaatikot A Tieto ja tutkimus III, yht. 3,5 op (OPS ), sisältäen ( ): Y Luennot ja tentti 1,5 op Y Ryhmäharjoitukset 1 op Y Oppimistehtävät 1op (Uusinnat ) Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Pentti Nieminen. Kurssi on yhteinen tiedekunnan muiden tutkinto-ohjelmien kanssa. Ilmoittautuminen WebOodissa koodikohtaisesti. Luennot ovat kaikille yhteiset, mutta harjoituksia varten opiskelijat on jaettu 15 ryhmään. Näistä ryhmät on tarkoitettu terveystieteiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Ryhmän maksimikoko on 15 opiskelijaa. Harjoituksia on kaikkiaan kuusi. Opettaja jakaa opiskelijat ryhmiin kurssin alettua. Harjoitukset pidetään tietokoneluokissa K029 ja K033. Lisätietoja kurssin opettajalta. Luennot: Päivä Aika Paikka ti K101 to K101 ma K101 ke F202 ma K101 ke K101 ma K101 to A

7 7 Harjoitukset (1-6): Päivä Aika Paikka Harjoitus 1: Ryhmä 13 ma K029 Ryhmä 14 ma K033 Ryhmä 15 ma K029 Harjoitus 2: Ryhmä 13 ma K029 Ryhmä 14 ma K033 Ryhmä 15 to K029 Harjoitus 3: Ryhmä 13 to K029 Ryhmä 14 to K033 Ryhmä 15 to K029 Harjoitus 4: Ryhmä 13 ma K029 Ryhmä 14 ma K033 Ryhmä 15 ma K029 Harjoitus 5: Ryhmä 13 ti K029 Ryhmä 14 ti K033 Ryhmä 15 ti K029 Harjoitus 6: Ryhmä 13 ke K029 Ryhmä 14 ke K033 Ryhmä 15 ke K029 Kurssitentti: Pe klo sali F202/K101 Pe yleinen tentti Pe yleinen tentti To yleinen tentti

8 8 PERUSOPINNOT Terveystieteiden juonne P Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5 op (OPS ) Opettaja: Tohtorikoulutettava Moona Huhtakangas Päivä Aika Opetustapa Paikka pe Verkkotentin uusinta Optima -verkkooppimisympäristö P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5 op (OPS ) Opettaja: Tohtorikoulutettava Moona Huhtakangas Päivä Opetustapa Paikka Verkko-opetus Optima -verkko-oppimisympäristö KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (OPS ) Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmaan sisältyy pakollisena kasvatustieteen perusopinnot (25 op), jotka suoritetaan kandidaattiopintojen aikana (syksy 2017 kevät 2018).

9 9 AINEOPINNOT Terveystieteiden juonne A Kandidaatin tutkielma 10 op ja A Kirjallinen kypsyyskoe 0 op (hoitotiede) (OPS ) (9.1.18) (Tilamuutos ) Opettajat: Yliopisto-opettaja Heli Kuivila, yliopisto-opettaja Heidi Siira, tohtorikoulutettava Outi Kajula ma Ideapaperin palautus Optimaan mennessä. Kandiryhmät muodostetaan ideapaperin perusteella ja ilmoitetaan Optimassa mennessä. Tutkielman ohjaavat opettajat ke Ryhmäohjaus Ryhmä 1 102A Tutkielman ohjaava opettaja ma B ke Ryhmäohjaus Ryhmä 2 289B Tutkielman ohjaava opettaja ma B ke Ryhmäohjaus Ryhmä 3 289B Tutkielman ohjaava opettaja ma B ke Ryhmäohjaus Ryhmä 4 H2131 Tutkielman ohjaava opettaja ma B to Ryhmäohjaus Ryhmä 5 289B Tutkielman ohjaava opettaja ke A to Ryhmäohjaus Ryhmä 6 289B Tutkielman ohjaava opettaja to P307 ma Tutkielman palautus Laturiin ke Seminaaripäivä, pakollinen, yhteinen terveyshallintotieteen kandiryhmien kanssa Kirjallinen kypsyyskoe Examinariumakvaariotenttinä opiskelijan varaamana ajankohtana tentin aukioloaikana F202 Tenttiakvaario Huom! Katso Exam-tenttien ohjeet ja aikataulupoikkeukset: Tutkielman ohjaavat opettajat Tutkielman ohjaavat opettajat Syksyllä 2017 kandidaatin tutkielman tehneet (OPS tai aik.): kirjallinen kypsyyskoe tammikuun yleisenä tenttipäivänä pe Ks. myös lukujärjestyksen lopusta mahdolliset muut soveltuvat tutkimusryhmien tapaamiset/seminaarit.

10 A Kandidaatin tutkielma 10 op ja A Kirjallinen kypsyyskoe 0 op (terveyshallintotiede) (OPS ) (9.1.18) (Tilamuutos ) Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Outi Kanste ma Ideapaperin palautus Optimaan mennessä. Kandiryhmät muodostetaan ideapaperin perusteella ja ilmoitetaan Optimassa mennessä. Tutkielman ohjaavat opettajat ke Ryhmäohjaus Ryhmä 1 116B Outi Kanste ma A ke Ryhmäohjaus Ryhmä 2 281B Heidi Pirkola ma A ke Ryhmäohjaus Ryhmä 3 281B Outi Kanste ma A to Ryhmäohjaus Ryhmä 4 281B Moona Huhtakangas ke B to Ryhmäohjaus Ryhmä 5 281B Outi Kanste to H2131 ma Tutkielman palautus Laturiin ke Seminaaripäivä, pakollinen, yhteinen hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan kandiryhmien kanssa Kirjallinen kypsyyskoe Examinariumakvaariotenttinä opiskelijan varaamana ajankohtana tentin aukioloaikana F202 Tenttiakvaario Huom! Katso Exam-tenttien ohjeet ja aikataulupoikkeukset: Tutkielman ohjaavat opettajat Tutkielman ohjaavat opettajat Syksyllä 2017 kandidaatin tutkielman tehneet (OPS tai aik.): kirjallinen kypsyyskoe tammikuun yleisenä tenttipäivänä pe Ks. myös lukujärjestyksen lopusta mahdolliset muut soveltuvat tutkimusryhmien tapaamiset/seminaarit.

11 11 TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) HOITOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) Maisterivaiheen e-hopsin laatiminen (OPS ) Opettajat: Omaopettajat: Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen (hoitotiede), yliopisto-opettaja Heli Kuivila (terveystieteiden opettaja) Päivä Opetustapa Paikka Opettaja ke mennessä e-hopsin laatiminen. Pakollinen kaikille kandidaatin tutkielman 2017 suorittaneille. WebOodi Omaopettajat Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op (OPS ) ( ) (Sisältömuutos ) Vastuuopettajat: Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen, yliopisto-opettaja Outi Kanste Päivä Aika Paikka Sisältö Opettaja ke B Opintojakson info Pirjo Kaakinen, Outi Kanste B Tutkimussuunnitelma eri Jenni Konttila tutkimusasetelmissa B Tutkimusluvat ja eettisyys Minna Mäkiniemi tutkimuksessa B Tekstianalyysi Marjo Suhonen ke B Haastattelu aineiston Outi Kajula hankintamenetelmänä B Kyselylomake ja sen laadinta Satu Elo B Kyselylomakkeen asiantuntija-arviointi ja testaus Markus Karttunen ke B Ryhmätyöskentelyn aloitus B Meta-analyysi Niko Männikkö ke B Sisällönanalyysi Helvi Kyngäs B Diskurssianalyysi Nina Lunkka B Väestötutkimukset Outi Kanste ke B Laadullisen tutkimuksen Helvi Kyngäs luotettavuus B Systemaattinen katsaus Pirjo Kaakinen B Interventio ja sen laadinta Elina Koota

12 12 ke B Pro gradu artikkelina Maria Kääriäinen 338B Määrällisen tutkimuksen Mervi Hakala luotettavuus B ilm. myöh. ilm. myöh. Vierailijaluennot: Prof. Roger Watson, Systematic review: ti klo , ke klo , to klo to Ryhmätehtävän palautus blogiin Palautekeskustelut ryhmätehtävästä: ma B Ryhmä 1 ma B Ryhmä 2 ma B Ryhmä 3 ma B Ryhmä 4 ke B Ryhmä 5 ke B Ryhmä 6 ke B Ryhmä 7 ke B Ryhmä 8 ke B Ryhmä 9 Hoitotieteellisen osaamisen juonne S Hoitotiede II 5 op (OPS ) Opettaja: Yliopistonlehtori Satu Elo to Lähiopetus 338B Satu Elo to Lähiopetus 338B to Lähiopetus 338B to Lähiopetus 338B ti Seminaari 338B S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I: 15 op (OPS ) ( ) ( ) (Tilamuutos , seminaaripäivä lisätty ) Vastuuopettaja: Tohtorikoulutettava Outi Kajula Pakollinen ilmoittautuminen sähköpostitse vastuuopettajalle aina viikkoa ennen alla mainittuja seminaaripäiviä. (Ks. ohje Optimasta.) Päivä Aika Paikka Opettaja to B Outi Kajula ke B ke P107 ti B ke Skype

13 S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II, 25 op (OPS ) Ilmoittaudu Pro gradu tutkielman tekijäksi WebOodissa. Täytä lisäksi gradunohjaajasopimuslomake. Tarkempi aikataulu ja eteneminen sovitaan nimetyn ohjaajan kanssa. Ks. myös lukujärjestyksen lopusta mahdolliset muut soveltuvat tutkimusryhmien tapaamiset/seminaarit.

14 14 HOITOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (HOITOTIEDE) Hoitotieteen asiantuntijaksi kasvamisen juonne P Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 5 op (OPS ) Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Opintojakso järjestetään yhteistyössä PPSHP:n kanssa liittyen koulutussarjaan Työkaluja tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Pakollinen syventävien opintojen opintojakso OPSin mukaisesti opiskeleville. ti Aloitusinfo K029 Pirjo Kaakinen Medieco koulutus K029 to Asiantuntijaluennot PPSHP, avohoitotalon iso neuvotteluhuone N8 329 to Asiantuntijaluennot PPSHP, avohoitotalon iso neuvotteluhuone N8 329 Iltapäivä: PPSHP ls 11 (S6 126) ti Päätösseminaari 102A Pirjo Kaakinen OYS, luentosali A Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op (OPS ) Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Mira Rajala. Akvaariotentteihin ilmoittautuminen Exam-järjestelmässä. Päivä Aika Opetustapa Paikka Kirjatentti Examinariumakvaariotenttinä opiskelijan varaamana ajankohtana tentin aukioloaikana Tenttiakvaario Huom! Katso Exam-tenttien ohjeet ja aikataulupoikkeukset: S Kliininen harjoittelu 10 op (OPS ) Opettaja: Yliopisto-opettaja Mira Rajala Päivä Aika Opetustapa Paikka to Info. AC-yhteyslinkki: 281B Omalla vastuulla etäyhteys. Mikrofoniasetusten toimittava omalla koneella. to Työpaja 281B Lisäksi opintojaksoon kuuluu osallistuminen PPSHP:n tutkimusklinikoihin/ hanketapahtumiin, joiden ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

15 15 TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA - HOITOTIETEEN DIDAKTIIKAN SIVUAINEOPINNOT Kasvatustieteen perusopinnot (OPS ) Hoitotieteen pääaineopiskelijat, jotka hakevat terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon. Aika Syksy 2017 kevät 2018 Terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon / maisteriohjelmaan sisältyy pakollisena kasvatustieteen perusopinnot (25op), jotka suoritetaan kandidaattiopintojen aikana. Perusopinnot ovat alkaneet syksyllä Mikäli opiskelija on jo aikaisemmin suorittanut kasvatustieteen perusopinnot (25 op) tai aikuiskasvatustieteen opinnot (25 op) ja hänellä on opintokokonaisuudesta erillinen todistus, ei hänen tarvitse osallistua ko. opintoihin. Opettajaksi kasvun juonne A Opetusharjoittelu osa II 10 op (OPS ) Opettaja: Yliopisto-opettaja Jonna Juntunen Päivä Aika Opetustapa Paikka ti Työpaja 100 % läsnäolo 116B ti Työpaja 338B ti TerOpe seminaari. Työpaja F % läsnäolo H1091 Erikseen sovitusti Ohjattu opetusharjoittelu A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op (OPS ) Opettaja: Yliopisto-opettaja (ilmoitetaan myöhemmin) Hoitotieteen pääaineopiskelijat, jotka on valittu terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon keväällä Aika Opetustapa Paikka Kesä 2018 Opintojakso toteutuu verkko-opintojaksona kesäopetusperiodilla. Seuraa kesäopinnoista tiedottamista.

16 16 TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA - VALINNAISET OPINNOT A Digipedagogiikka 3 5 op Opettaja: Yliopisto-opettaja Jonna Juntunen, lehtori Minna Vanhanen Opintojakson teema voi vaihdella. Keväällä 2018 ensisijaisesti opetusharjoittelu II:a suorittaville opettajaopiskelijoille suunnattu valinnainen opintojakso, jonka teemana simulaatiopedagogiikka. Opintojakson laajuus 3 op. Maksimi osallistujamäärä: 15. Päivä Aika Opetustapa Paikka ke Aloitusinfo (Jonna Juntunen) 116B ke Simulaatio-työpaja (Minna OAMK, simulaatiotila, Vanhanen) Paasi to Simulaatio-työpaja (Minna Vanhanen) to Päätösiltapäivä (Jonna Juntunen) 116B OAMK, simulaatiotila, Paasi

17 17 TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (TERVEYSHALLINTOTIEDE) TERVEYSHALLINTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT Maisterivaiheen e-hopsin laatiminen (OPS ) Opettaja: Omaopettaja ( ): Tohtorikoulutettava Moona Huhtakangas Päivä Opetustapa Paikka Opettaja ke mennessä e-hopsin laatiminen. Pakollinen kaikille kandidaatin tutkielman 2017 suorittaneille. WebOodi Omaopettaja Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op (OPS ) ( ) (Sisältömuutos ) Vastuuopettajat: Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen, yliopisto-opettaja Outi Kanste Päivä Aika Paikka Sisältö Opettaja ke B Opintojakson info Pirjo Kaakinen, Outi Kanste B Tutkimussuunnitelma eri Jenni Konttila tutkimusasetelmissa B Tutkimusluvat ja eettisyys Minna Mäkiniemi tutkimuksessa B Tekstianalyysi Marjo Suhonen ke B Haastattelu aineiston Outi Kajula hankintamenetelmänä B Kyselylomake ja sen laadinta Satu Elo B Kyselylomakkeen asiantuntija-arviointi ja testaus Markus Karttunen ke B Ryhmätyöskentelyn aloitus B Meta-analyysi Niko Männikkö ke B Sisällönanalyysi Helvi Kyngäs B Diskurssianalyysi Nina Lunkka B Väestötutkimukset Outi Kanste ke B Laadullisen tutkimuksen Helvi Kyngäs luotettavuus B Systemaattinen katsaus Pirjo Kaakinen B Interventio ja sen laadinta Elina Koota

18 18 ke B Pro gradu artikkelina Maria Kääriäinen 338B Määrällisen tutkimuksen Mervi Hakala luotettavuus B ilm. myöh. ilm. myöh. Vierailijaluennot: Prof. Roger Watson, Systematic review: ti klo , ke klo , to klo to Ryhmätehtävän palautus blogiin Palautekeskustelut ryhmätehtävästä: ma B Ryhmä 1 ma B Ryhmä 2 ma B Ryhmä 3 ma B Ryhmä 4 ke B Ryhmä 5 ke B Ryhmä 6 ke B Ryhmä 7 ke B Ryhmä 8 ke B Ryhmä 9 Terveyshallintotieteen juonne S Moniammatillinen johtaminen 10 op (OPS , , ) Vastuuopettaja: Marjo Suhonen. Akvaariotentteihin ilmoittautuminen Examjärjestelmässä. ti Pakollinen info 103A Marjo Suhonen ma Luento P107 Marjo Suhonen ti Luento 103A Marjo Suhonen to Luento P117 Nina Lunkka ma Työelämänäkökulma johtamiseen 103A TtM, perusturvajohtaja Ritva Hantula ke Ajankohtainen tutkimus / lukupiiri P107 Outi Kanste to Yksilötehtävän palautus Marjo Suhonen ke Ryhmätehtävän palautus Outi Kanste ti Harjoitukset 105A Outi Kanste Kirjatentti Examinariumakvaariotenttinä opiskelijan varaamana ajankohtana tentin aukioloaikana Tenttiakvaario Huom! Katso Exam-tenttien ohjeet ja aikataulupoikkeukset: Marjo Suhonen

19 S Terveyshallintotieteen synteesi (yht. 10 op), osa II (OPS ) S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi osa II, 5 op (OPS ) S Terveyshallintotieteen synteesi osa II, 5 op (OPS ) Opettaja: Marjo Suhonen Opintojakso on käynnistynyt syksyllä 2017 ja jatkuu keväällä to Kirjallisen tehtävän palautus mennessä Marjo Suhonen Yksilötehtävien esittely, 116B ti pakollinen S Johtamisen soveltava reflektointi, osa II 5 op (OPS ) Vastuuopettaja: Tohtorikoulutettava Heidi Pirkola ti Johtamisen reflektioseminaari 338B Heidi Pirkola ma Portfolion palauttaminen S/353204S Tutkielmaseminaari 10 op (OPS ) S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi, osa II 5 op (OPS ) Opettaja: Yliopisto-opettaja Nina Lunkka Työskentely on käynnistynyt syksyllä 2017 ja jatkuu keväällä 2018 Optimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti S Pro gradu -tutkielma 30 op (OPS tai aikaisempi) Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Nina Lunkka Pienryhmäohjaukset ja terveyshallintotieteen avoin graduseminaari Graduseminaari on vapaaehtoinen ohjauskerta kaikille tutkimussuunnitelman jo tehneille opiskelijoille, jotka kokevat kaipaavansa lisätukea graduprosessiin. Ilmoittautuminen Moona Huhtakankaalle viikkoa ennen seminaaria. ke Terveyshallintotieteen graduseminaari P107 Kaikki terveyshallintotieteen graduohjaajat

20 20 Ryhmäohjaukset ovat käynnistyneet syksyllä 2017 ja jatkuvat keväällä 2018 alla olevan aikataulun mukaisesti. Ilmoittautuminen viikkoa ennen ryhmäohjauskertaa opintojakson vastuuopettajalle. ti Pienryhmäohjaus, 281B Marjo Suhonen ryhmä 1 ti H2131 to Pienryhmäohjaus, 281B Nina Lunkka ryhmä 2 to B ma Pienryhmäohjaus, 281B Nina Lunkka ryhmä 3 pe B ti Pienryhmäohjaus, 281B Moona Huhtakangas ryhmä 4 ma A ti Pienryhmäohjaus, ryhmä 5 289B Panu Huczkowski ti P307 Ks. myös lukujärjestyksen lopusta mahdolliset muut soveltuvat tutkimusryhmien tapaamiset/seminaarit. Terveyshallintotieteen info (8.1.18) (Info lisätty ) Päivä Aika Opetustapa Paikka ti Terveyshallintotieteen hankeinfo ja gradu- ja tutkielmaseminaari-info P117

21 21 SIVUAINEOPINNOT JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT KLIININEN HOITOTIEDE A Kliininen harjoittelu 15 op (OPS tai aikaisempi) Opettaja: Yliopisto-opettaja Mira Rajala OPSin tai sitä aikaisemman OPSin mukaan opiskelevat, joille opintojakso on mahdollista suorittaa sivuaineopintoina: Opintojakso toteutetaan S Kliininen harjoittelu 10 op opintojakson yhteydessä, opettajan kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla, ks. Hoitotieteen syventävät opinnot. Opintojaksoon kuuluu osallistuminen PPSHP:n tutkimusklinikoihin/ hanketapahtumiin, joiden ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. TERVEYDEN EDISTÄMINEN (25 op, osia) S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op Vastuuopettaja: Professori Maria Kääriäinen, koordinoi yliopisto-opettaja Mira Rajala Opintojakso kuuluu Terveyden edistäminen 25 op opintokokonaisuuteen. OPSin mukaan opiskelevien opiskelijoiden, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulututkintoa, on suoritettava opintokokonaisuus osana kandidaatin tutkinnon vapaavalintaisia opintoja. ma Orientointi 116B Maria Kääriäinen ti Asiantuntijaluennot 116B ma Asiantuntijaluennot 116B ti Asiantuntijaluennot 116B ti Projektityöskentelyn 116B välitapaaminen to Projektityöskentelyn päätösseminaari P A Hyvinvointia ja terveyttä tukeva ympäristö 7 op Opettaja: Yliopistonlehtori Satu Elo Opintojakso kuuluu Terveyden edistäminen 25 op opintokokonaisuuteen. OPSin mukaan opiskelevien opiskelijoiden, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulututkintoa, on suoritettava opintokokonaisuus osana kandidaatin tutkinnon vapaavalintaisia opintoja. ti Orientointi F202 Satu Elo ke Lähiopetus 338B ke Seminaari 338B Lisäksi opintojaksoon kuuluu vierailukäyntejä, joiden ajankohdat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.

22 22 MUUT SIVUAINE- JA VAPAASTIVALITTAVAT OPINNOT A Terveystieteiden markkinointi 2-5 op Vastuuopettajat: Yliopisto-opettaja Heli Kuivila, tohtorikoulutettava Moona Huhtakangas Päivä Aika Opetustapa Paikka ma Suunnittelupalaveri, pakollinen opintojaksolle osallistuville 338B A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5 op Vastuuopettajat: Tohtorikoulutettava Moona Huhtakangas, tohtorikoulutettava Outi Kajula Päivä Aika Opetustapa Paikka ti Opintojakson info 281B ma Ohjaustapaaminen 281B to Kirjallisen tehtävän palautus Optimaan A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi, 3-10 op Opintojakson voi suorittaa vastuuopettajien antaman yksilöllisen suunnitelman ja aikataulun mukaan. Opintojakso soveltuu terveystieteiden kandidaatin- tai maisteritutkinnon vapaavalintaiseksi opintojaksoksi. Keväällä 2018 opintojakso on mahdollista suorittaa seuraavissa hankkeissa: Satu Elon hanke Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen fokuksena toimiva kotihoito ja ennalta ehkäisevät palvelut. Toteutus: lähitapaaminen 1 x kk ja itsenäinen työskentely, mahdolliset osallistumiset hankepalavereihin. Ideana on työstää tutkimushankkeissa esille tulleita teemoja työpajoissa ja itsenäisenä työskentelynä. Työpajat ovat keskustelevia ja niissä rajataan yhdessä kullekin tehtävä seuraavaan tapaamiseen mennessä. Tehtävät muotoutuvat halutun opintopistemäärän mukaisesti. Tutkimustehtävät ovat tutkimusprosessin eri vaiheisiin liittyviä kuten esimerkiksi suunnittelu, mittareiden etsiminen ja vertailu, analyysi jne. Teemat vaihtelevat hankkeiden sen hetkisen tarpeen mukaisesti ja yhteistyökumppaneilta tulevien toiveiden mukaisesti. Opintopisteet: Yksilöllisen suoritustavan mukaisesti 3-10 op. Mahdollista jatkaa/aloittaa syksyllä. Pirjo Kaakisen hanke Tekonivelleikkauspotilaan tai kirjaamisen hankkeissa. Toteutus: Lähitapaaminen hankkeeseen osallistujien kanssa ja itsenäinen työskentely opiskelijan ja ohjaan kanssa sovitusta rajatusta aiheesta. Tutkimustehtävät ovat tutkimusprosessin eri vaiheisiin liittyviä kuten esimerkiksi suunnittelu, mittareiden

23 23 etsiminen ja vertailu, analyysi jne. Teemat vaihtelevat hankkeiden sen hetkisen tarpeen mukaisesti ja yhteistyökumppaneilta tulevien toiveiden mukaisesti. Opintopisteet: Yksilöllisen suoritustavan mukaisesti 3-10 op. Ilmoittautumiset: pirjo.kaakinen(at)oulu.fi Maria Kääriäisen hankkeet 1. Osaamisen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2. Terveysvalmennus ja terveelliset elintavat tutkimus- ja kehittämishankkeet Toteutus: Lähitapaaminen hankkeeseen osallistujien kanssa ja itsenäinen työskentely opiskelijan ja ohjaajan kanssa sovitusta rajatusta aiheesta. Oppimistehtävät ovat tutkimusprosessin eri vaiheisiin liittyviä kuten esimerkiksi suunnittelu, mittareiden etsiminen ja vertailu, analyysi jne. Teemat vaihtelevat hankkeiden sen hetkisen tarpeen mukaisesti ja yhteistyökumppaneilta tulevien toiveiden mukaisesti. Opintopisteet: Yksilöllisen suoritustavan mukaisesti 3-10 op. Ilmoittautumiset: 1. kristina.mikkonen(at)oulu.fi ja 2. jonna.juntunen(at)oulu.fi Terveysalan Muutos-hanke (terveyshallintotiede) Hankkeessa tutkitaan eritasoisia muutosprosesseja sairaalassa henkilöstön ja johtamisen näkökulmasta. Toteutus: Itsenäinen työskentely opiskelijan ja ohjaajan kanssa sovitun mukaisesti. Opintopisteet: Yksilöllisen suoritustavan mukaisesti 1-5 op, sovitaan ohjaajan kanssa. Ilmoittautumiset sähköpostilla: nina.lunkka(at)oulu.fi

24 24 MUUT TERVEYSTIETEIDEN KANDI- JA/TAI MAISTERIOPISKELIJOILLE SOVELTUVAT TAPAAMISET / SEMINAARIT Tutkimusyksikön tutkimusryhmien tapaamiset/seminaarit Vapaaehtoiset, opinnäytetyön tekemistä tukevat tapaamiset kaikille kiinnostuneille. Eivät korvaa opetussuunnitelman mukaisia seminaareja tai ryhmäohjausta. Asiakaslähtöinen ohjaus ja ohjauksen kirjaaminen -tutkimusryhmän seminaarit Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen, professori Maria Kääriäinen Päivä Aika Paikka ma B ma B Terveyttä ja hyvinvointia tukeva ympäristö tutkimusryhmän seminaarit Yliopistonlehtori Satu Elo Päivä Aika Paikka ke B Toinen tapaaminen sovitaan tarvittaessa myöhemmin. Terveysvalmennus, ohjaus ja terveelliset elintavat tutkimusryhmän tapaamiset ( ) (Aikataulumuutos ) Professori Maria Kääriäinen, yliopisto-opettaja Jonna Juntunen, yliopisto-opettaja Heidi Ruotsalainen Päivä Aika Aihe Paikka to to Hyvinvoivat nuoret ja osaavat ammattilaiset hoitotieteellisen elintapatutkimuksen esittely Oulun Liikuntatutkimus-seminaarissa Hankeseminaari Oulun Diakonissalaitoks en Wegelius-sali, Albertinkatu 16, (Terveystalon pääovi), 0.krs 338B Osaaminen ja koulutus -tutkimusryhmän tapaamiset (9.1.18) (Aikataulumuutos ) Professori Maria Kääriäinen, yliopisto-opettaja Kristina Mikkonen, yliopisto-opettaja Jonna Juntunen Päivä Aika Aihe Paikka to TerOpe OKM-kärkihankkeen esittely ja K101 opinnäytetyön työpaja ti TerOpe-seminaari H1091

25 25 HOITOTIETEEN JATKO-OPINNOT Väitöskirjaseminaarit Vastuuopettajat: Professori Helvi Kyngäs, professori Maria Kääriäinen, yliopistonlehtori Satu Elo Seminaarit on tarkoitettu hoitotieteen jatko-opiskelijoille. Ilmoittautuminen: outi.kajula(at)oulu.fi. Päivä Aika Opetustapa Paikka ke Seminaarit 116B ke Seminaarit 337B TERVEYSHALLINTOTIETEEN JATKO-OPINNOT Väitöskirjaseminaari Vastuuopettaja: Marjo Suhonen Seminaari on tarkoitettu terveyshallintotieteen jatko-opiskelijoille. Ilmoittautuminen ohjaajalle. Seminaari on yhteinen Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoiden kanssa. Lisätietoja Marjo Suhoselta. Päivä Opetustapa Paikka ke Väitöskirjaseminaari Kajaani TERVEYSTIETEIDEN YHTEISET JATKO-OPINNOT Systematic Review (5 ECTS) Vastuuopettaja: Professori Maria Kääriäinen Opintojakso on tarkoitettu hoitotieteen ja terveyshallintotieteen jatko-opiskelijoille. Opetuskieli englanti. Ilmoittautuminen: mennessä osoitteessa: Päivä Aika Opetustapa Paikka ti Lähiopetus F202 ke Lähiopetus F101 to Lähiopetus F101

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 viimeksi päivitetty: 17.11.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa!

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2017 1.6.17 Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2017 11.5.17 Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 11.4.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 6.1.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 2.12.16 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 4 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen... 4 350001Y Akateeminen

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 4 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen... 4 350001Y Akateeminen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 10.6.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 31.5.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 25.8.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 8.9.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut.

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut. TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! ++ KEVÄT 2018 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 21.11.2017/12.12.2017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 15.8.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! ++ KEVÄT 2018 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 21.11.2017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot)

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 12.9.2017 HOIT4009 IKÄÄNTYNEEN/HOIT0701 KLIINISEN HOITOTYÖN /HOIT0908 MIELENTERVEYS-

Lisätiedot

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2015 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 011214 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! HOIT4009 IKÄÄNTYNEEN/HOIT0701 KLIINISEN HOITOTYÖN /HOIT0908 MIELENTERVEYS- ASIAKKAAN TERVEYS JA SEN

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2015. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 280815 (HOIT3111) TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Minna Stolt, Heli Virtanen

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5 op Tenttimateriaali: Burns

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY 1.2.2018 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15 17.45

Lisätiedot

I vuosikurssin opetus lukuvuonna

I vuosikurssin opetus lukuvuonna I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2017 2018 Seuraavat lähipäivät ovat pakollisia, joten varaa nuo ajankohdat kalenteriisi jo hyvissä ajoin! Lähiopetuksen luokkatilat löytyvät myös WebOodista kunkin opintojakson

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY 20.12.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 1.9.2017 HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Heli Virtanen, Jaana

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 Aine- ja syventävän vaiheen opintojen infotilaisuus ke 7.9. klo 12:15 PUB 5 Uusien opiskelijoiden tutustumispäivä pe 9.9., ilmoitautuminen johdantokurssilla

Lisätiedot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään p/vokke/suositus Kandidaatin tutkinto Maisterin tutkinto yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot Voivat jakaantua kandidaattitutkintoon (-30

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Heli Virtanen, Jaana Koskenniemi Toteutustapa:

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. 22.10.

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Kevätlukukausi 2013 Opintojaksot ja tentit

Kevätlukukausi 2013 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO 4. joulukuuta 2012 Maantieteen laitos Kevätlukukausi 2013 Opintojaksot ja tentit HUOM: Kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksoja koskevat aika-, sali- ja

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

Anarâškielâ máttááttâs

Anarâškielâ máttááttâs 1 Inarinsaamen opetus 2014 2015 Anarâškielâ máttááttâs 2014 2015 Perusopinnot, 2. vuosi / Vuáđu-uápuh, 2. ihe Perusopinnot jatkuvat niille opiskelijoille, jotka aloittivat inarinsaamen opinnot verkossa

Lisätiedot

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2016 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012016 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot