KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT"

Transkriptio

1 KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen Y Vieras kieli, englanti 3op Y Puheviestintä 3op Y Tieto ja tutkimus osa II Y-04 Ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät 4op Y Tieto ja tutkimus, osa III P Terveystieteellinen tietoperusta 10op A Terveyshallintotiede 9op (351137P Terveyshallintotiede I 7 op) A Kandidaatin tutkielma 10op ja kypsyyskoe A Tutkimusmenetelmät I, väistyvä opintojakso Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 7op: A-01Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I 3,5op... 8 MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (SYVENTÄVÄT OPINNOT HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) S Hoitotiede II 5,0op S Tutkimusmenetelmät II 10op (353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op) S-01 Tutkielmaseminaarit 4,0op (6. lk) S-02 Pro gradu -tutkielma 10,0op... 9 TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN OPINNOT A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5op (2 lk.) A Opetuksen ja oppimisen arviointi (4lk.) A-02 Opetusharjoittelu, osa II 10op (4. lk) A Opetusharjoittelu, osa I 10op (2. 3. lk) MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (SYVENTÄVÄT OPINNOT TERVEYSHALLINTOTIEDE) A Terveydenhuollon juridiikka... 11

2 351145P Terveydenhuollon työyhteisöjen kehittäminen ja projektit 6op (väistyvä opintojakso) A Hallinto-oikeus, virkamies- ja työoikeus S Tutkimusmenetelmät II 10op (353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op) S Moniammatillinen johtaminen 5op S Johtamisen soveltava reflektointi 10 op S Hallinnon harjoittelu 5op A Hallinnon harjoittelu 6 op (sivuaineopinnoissa) S Terveyshallintotieteen synteesi S-01 Tutkielmaseminaari 4,0op S-02 Pro gradu -tutkielma 10,0op SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT P Kliinisen hoitotieteen perusteet 7op A-01 Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvaminen 2 op A-01 Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvaminen 3op/portfolio A Harjoittelu S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8op Teorian kehittäminen -opintojakso 2 op A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op Syventävät tilastolliset menetelmät A Terveystieteiden markkinointi 2-5 op A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3-8 op... 16

3 KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op Professori (ma.) Maria Kääriäinen B Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen Omaopettajat Ryhmätapaamiset Pvm/ klo 1. vuosikurssi Hops:iin liittyvät Hallintotiede Hoitotiede Opettajat asiat Tila 338B 338B 116B Y Vieras kieli, englanti 3op Tuntiopettaja: Eva Braidwood Ilmoittautuminen WebOodissa Reading for Academic purposes Ti B 13.1 Ti 9-12 H To B Week 4 ONLINE tasks (5 hrs) To B Scientific Communication Ti B 3.2. Ma To To To To H108

4 900008Y Puheviestintä 3op Tuntiopettaja: Outi Mikkola Ilmoittautuminen WebOodissa To B To To To To To To Y Tieto ja tutkimus osa II Pentti Nieminen/kirjasto Tieteellinen viestintä 4,5 op: Luentosarja ja teemapäivä 0,5 op Pvm/luennoij a klo aihe paikka PN Luento1. Opintojakson info Tieteellinen julkaisu A PN Luento 2. Tieteellisen tutkimuksen yleiset piirteet Tieteellinen tutkimus ja tutkimustiedon merkitys Julkaisemisen merkitys tieteessä PN Luento 3. Tutkimusasetelmat ja -näkökulmat Tutkimuksen tason ja laadun arviointi Tutkimusryhmän toiminta Hanna- Luento 4. Marja Voipio Koe-eläimet ja tieteellinen tutkimus Marjo Luento 5. Renko Eettiset näkökohdat ja kliiniset tutkimukset Minna Luento 6. Tutkimusetiikka, osa 1 Soini Minna Soini PERUTTU Luento 7. Tutkimusetiikka, osa 2 PERUTTU Leena Paasivaaran juhlaseminaari Minna Luento 8. Tutkimusetiikka, osa 3 Soini 4.2. PN Luento 9. Tieteelliset lehdet verkossa

5 Tiedonhaku Viitetietokannat (Medline, Medic, PsycINFO, CINAHL, Web of Science, Scopus, CochraneDatabase of SystematicReviews) Y-04 Ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät 4op Ryhmäharjoitukset: Harjoitus 1 Kirjasto 1 (3 t) (Raija Heino, Margit Heikkala ja Sirpa Grekula) Harjoitus 2 Kirjasto 2 (3 t) (Raija Heino, Margit Heikkala ja Sirpa Grekula) Harjoitus 3 (2 t) Tutkimusetiikka (Minna Soini) Harjoitus 4 (3 t) Kirjasto 3 (Raija Heino, Margit Heikkala ja Sirpa Grekula) Oppimistehtävät: Tehtävät suoritetaan Optimassa. Tehtävä 1 Systemaattisen katsauksen haku Cochrane tietokannasta (Pentti Nieminen) Tehtävä 2 Tutustuminen tutkimusjulkaisuun (Pentti Nieminen) Tehtävä 3 Tiedonhaku viitetietokannasta (Raija Heino, Margit Heikkala ja Sirpa Grekula) Tehtävä 4 Tutkimusetiikan pohdintatehtävä (Minna Soini) Harjoitusaikoja on kolme/harjoitus. Opiskelijat valitsevat yhden ajan/harjoitus. Ilmoittautuminen WebOodissa. Harj 1 / Harj 2/ Pvm Harj 3/Pvm Harj 4/Pvm Klo Klo Klo

6 Y Tieto ja tutkimus, osa III Tilastolliset menetelmät 3,5op: Y-05 Luennot ja tentti 1,5op Y-06 Ryhmäharjoitukset 1op Y-07 Oppimistehtävät 1op Klo Pvä/ Luennot Luento Luento Luento Luento Luento Luento Luento Luento Luento Tila Pvä/klo Tila Harjoitukset Ryhmä1 H klo 10:15-11:45 H klo 10:15-11:45 H klo 10:15-11:45 H klo 13:15-14:45 H klo 13:15-14:45 Ryhmä 2 H klo 10:15-11:45 H klo 10:15-11:45 H klo 10:15-11:45 H klo 10:15-11:45 H klo 13:15-14:45 Ryhmä 3 H klo 10:15-11:45 H klo 10:15-11:45 H klo 10:15-11:45 H klo 10:15-11:45 H klo 13:15-14:45 Ilmoittautuminen harjoitusryhmiin WebOodissa Ilmoittautumiset löytyvät WebOodista opintojaksojen tunnistekoodien avulla. Opintojaksoille osallistuvan tulee ilmoittautua erikseen jokaiselle näistä opintojaksoista. Ilmoittautuminen avoinna joulukuusta alkaen.

7 351202P Terveystieteellinen tietoperusta 10op Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Toteutetaan Optimassa ja sisältää seuraavat opintojakson osat P-01 Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5op P-02 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op Opintojakso Klo Paikka P-01 Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto järjestelmä Verkko-opinnot, Optima P-02 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa Verkko-opinnot, koskevan lainsäädännön Optima perusteet 5op Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Tutkijatohtori Hanna Tiirinki A Terveyshallintotiede 9op (351137P Terveyshallintotiede I 7 op) Professori Leena Paasivaara ja yliopistonlehtori Luennot Klo Paikka Ti h 8:30-12:15 H108 Professori Leena Paasivaara H108 Professori Leena Paasivaara Ke h A Juhlaseminaari ja Leena palotiesali Teemakeskustelu 8:30-16:00 Professori Leena Paasivaara ja Ma Esseen palautus To yliopistonlehtori Professori Leena Paasivaara A Kandidaatin tutkielma 10op ja kypsyyskoe Terveyshallintotiede: Tutkijatohtori Hanna Tiirinki ja Hoitotiede: Pirjo Kaakinen Kandi-info syksyllä 2015 aloittaville kandidaatin tutkielma 10 op opintojakson suorittaville opiskelijoille Pvm Kello Tila Ti Terveyshallintotiede/ 102A 5.5. Hanna Tiirinki Hoitotiede/ F101 Pirjo Kaakinen Tietoisku (pakollinen)

8 352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 7op: Marianne Haapea A-01 Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I 3,5op Opintojakso järjestetään viikoilla n.4 tuntia luentoja/harjoituksia/vko MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (SYVENTÄVÄT OPINNOT HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) S Hoitotiede II 5,0 op Yliopistonlehtori Satu Elo B S Tutkimusmenetelmät II 10op (353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op) Yliopistonlehtorit Marjo Suhonen ja Pirjo Kaakinen Laadullinen osio: Marjo Suhonen Ilmoittautuminen WebOodissa koodi S-11 Tila Johdantoluennot/ yliopistonlehtori (ma.) Marjo Suhonen P Johdantoluennot/ yliopistonlehtori (ma.) Marjo Suhonen F Kulttuurin tutkimus/ tutkijatohtori Hanna Tiirinki P Sisällönanalyysi /TtM Heli Kuivila P Systemaattinen kirjallisuuskatsaus/ in English TtM Kristina P117 Mikkonen Diskurssianalyysi/ TtM Nina Lunkka P Tekstianalyysi/ yliopistonlehtori (ma.) Marjo Suhonen P117 ma Ryhmätehtävän palautus Määrällinen osio: Pirjo Kaakinen Pvm Klo Sisältö Tila P H108 Tehtävän palautus:?

9 353207S-01 Tutkielmaseminaarit 4,0 op (6. lk) Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen B B B B Seminaaritapaamiset järjestetään kuukausittain. Opiskelijat valmistautuvat tapaamisiin lähettämällä aikaansaannoksensa kysymysten kera vastuuopettajalle viikkoa aikaisemmin, ilmoittautumisen yhteydessä. Jokaisen opiskelijan on osallistuttava kahteen seminaariin S-02 Pro gradu -tutkielma 10,0op Yksilölliset ohjaustapaamiset ohjaavan opettajan kanssa. Katsokaa tiedekunnan valmistumispäivämäärät ja ohjeet hyvissä ajoin www-sivuilta. TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN OPINNOT (hoitotieteenopintojen lisäksi) A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5op Yliopisto-opettaja Kristina Mikkonen (2 lk.) A A A TENTTI A Opetuksen ja oppimisen arviointi (4lk.) Yliopisto-opettaja Heli Kuivila osa II 1.5 op Syyslukukaudella aloittanut ryhmä jatkaa -ei ilmoittautumista A A A

10 352124A-02 Opetusharjoittelu, osa II 10op (4. lk) Yliopistonlehtori Satu Elo, Yliopisto-opettajat Kristina Mikkonen ja Heli Kuivila Työpaja klo 9-12 Paikka: H108 Työpaja ja palautepäivä klo Paikka: H108 OYS opetusharjoittelu 27.1., ja klo Ohjattu opetusharjoittelu oppilaitoksissa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti A Opetusharjoittelu, osa I 10op (2. 3. lk) Yliopistonlehtori Satu Elo Syksyllä 2015 opetusharjoittelunsa aloittaville työpaja klo Paikka: H108 Pakollinen läsnäolo.

11 MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (SYVENTÄVÄT OPINNOT TERVEYSHALLINTOTIEDE) A Terveydenhuollon juridiikka (351138P Terveydenhuollon juridiikka, väistyvä opintojakso) Tuntiopettaja Mirva Lohiniva- Kerkelä Opintojakso tarjolla terveystieteiden aineopinnoissa (2lk/kandidaatin tutkintoon johtavat opinnot) P Terveydenhuollon työyhteisöjen kehittäminen ja projektit 6op (väistyvä opintojakso) Yliopistonlehtori Väistyvän opetussuunnitelman mukainen opintojakso, vain niille jotka tarvitsevat tämän täydentämään jo aloitettua opintokokonaisuutta. Tenttipäivät maalis-, huhti- tai toukokuussa 2015 yleisinä tenttipäivinä. Tentteihin ilmoittautuminen WebOodissa. Tenttikirjat P Terveydenhuollon työyhteisöjen kehittäminen ja projektit 6 op opintojaksolle, kevät 2015: Schwalbe, Kathy, Furlong Dan. Healthcare project management. Minneapolis, NN: Schwalbe Publishing, Paasivaara, Leena & Suhonen, Marjo & Virtanen, Petri (2013): Projektijohtaminen hyvinvointipalveluissa. 2., tarkistettu ja ajantasaistettu laitos. Tietosanoma, Helsinki A Hallinto-oikeus, virkamies- ja työoikeus Tuntiopettaja P P P122

12 353203S Tutkimusmenetelmät II 10op (353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op) yliopistonlehtorit Marjo Suhonen ja Pirjo Kaakinen Laadullinen osio: Marjo Suhonen Ilmoittautuminen WebOodissa koodi S-11 Tila Johdantoluennot/ yliopistonlehtori (ma.) Marjo Suhonen Johdantoluennot/ yliopistonlehtori (ma.) Marjo Suhonen Kulttuurin tutkimus/ tutkijatohtori Hanna Tiirinki Sisällönanalyysi /TtM Heli Kuivila Marjo Suhonen Systemaattinen kirjallisuuskatsaus/ in English TtM Kristina Mikkonen Diskurssianalyysi/ TtM Nina Lunkka Tekstianalyysi/ yliopistonlehtori (ma.) Marjo Suhonen ma Määrällinen osio: Pirjo Kaakinen Ryhmätehtävän palautus P H108 Tehtävän palautus:? S Moniammatillinen johtaminen 5op (352147A Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen 8op, väistyvä opintojakso) Professori Leena Paasivaara ja tutkijatohtori HannaTiirinki ti H108 PPSHP:n johtaja TtT Hannu Leskinen / Professori Leena Paasivaara ti Professori Leena Paasivaara ke Professori Leena Paasivaara ke Yliopistonlehtori to Tutkijatohtori Hanna Tiirinki to F202 Harjoitukset, Hanna Tiirinki ke yksilötehtävän Professori Leena Paasivaara palautus

13 353208S Johtamisen soveltava reflektointi 10 op Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Opintojakson tarkemmat ohjeet Optimassa. Ke Harjoitukset A121 Ke Portfolio -seminaari F101 Opintojaksolla erikseen sovittava ajankohta Verkkotyöskentely, ryhmätyöskentely sekä terveydenhuollon johtamisen työelämäjakso Opintojakso on jatkoa syksyllä 2014 opintojakson aloittaneille. Portfolion palautuspäivä ke S Hallinnon harjoittelu 5op (Väistyvä opintojakso) A Hallinnon harjoittelu 6 op (sivuaineopinnoissa) Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Kaksi kirjallisen työn palautuspäivää ma ja ke S Terveyshallintotieteen synteesi (väistyvä opintojakso) Professori Leena Paasivaara Väistyvän opetussuunnitelman mukaiset terveyshallintotieteen syventävät opinnot professorilta saatavan ohjeen mukaisesti. Tarkemmat ohjeet toimitetaan ilmoittautumisajan päättyessä sähköpostilla osallistujille. Opintojakson voi suorittaa kahtena eri ajankohtana: 1. Ilmoittautuminen WebOodissa Kirjallisen työn palautus pe mennessä. 2. Ilmoittautuminen WebOodissa Kirjallisen työn palautus pe mennessä S-01 Tutkielmaseminaari 4,0op Yliopistonlehtori S-02 Pro gradu -tutkielma 10,0op (353204S Tutkielmaseminaari ja S Pro Gradu -tutkielma, väistyvä opintojakso)keväällä 2015 pro gradu -tutkielman aloittavat opiskelijat. Ilmoittautuminen Web-oodissa 8.5. mennessä. ke info tutkielmaseminaarille ja pro gradulle to 3.9. ideapaperin palautus yliopistonlehtorille sähköpostitse

14 Keväällä 2014 pro gradu -tutkielman aloittaneiden opiskelijoiden ohjausajat: Leena Paasivaaran ohjausajat: Niemelä pj. ke Paikka: to Paikka: Marjo Suhosen ohjausajat: Oikarainen pj: ke Paikka: ti Paikka: Yli-Kotila pj: to Paikka: ke Paikka: Hanna Tiiringin ohjausajat to Paikka: Ohjaajan työhuone Ke Paikka: Ohjaajan työhuone Ohjaaja sopii 2 ohjausaikaa ryhmän kanssa. Päivi Lavanderin ohjausajat pe Paikka: pe Paikka:

15 SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT P Kliinisen hoitotieteen perusteet 7op Tuntiopettaja Nina Hynninen ja yliopistolehtori Satu Elo Jatkuu syyslukukaudelta, ei ilmoittautumisia klo (seminaari 1) Paikka: 338B klo klo (seminaari 2) Paikka: 338B A-01 Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvaminen 2 op Yliopistonlehtorit Satu Elo ja Ulla Timlin Suoritus Optima-ympäristössä. Opintojakso avoinna Optimassa välisenä aikana A-01 Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvaminen 3op/portfolio Yliopisto-opettaja Kristina Mikkonen A Kliinisen hoitotieteen harjoittelu Hoitotieteen tohtorikoulutettava Ulla Timlin Infotilaisuus klo: Tila: P S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8op Hoitotieteen professori (ma) Maria Kääriäinen A A A Teorian kehittäminen -opintojakso 2 op Professori Helvi Kyngäs, Satu Elo ja Maria Kääriäinen sekä vierailevat luennoitsijat Suunnattu jatko-opiskelijoille, mutta myös maisterivaiheen opiskelijat voivat osallistua luennoille. Suoritus muodostuu luennoista ja oppimispäiväkirjasta. Päiväkirjan ohjeet annetaan luennoilla. Ilmoittautumiset Sadulle sähköpostitse mennessä. Pvä Klo Tila P P117

16 354202A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op Terveyshallintotiede: Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Hoitotiede: Ulla Timlin Pvm Opetukseen ilmoittautuminen WebOodissa Kirjallisen työn palautus paperiversiona Suoritetaan Optimassa, Ilmoittautuminen WebOodissa. Ilmoittautumisajan päättyessä osallistujille toimitetaan tarkemmat kirjallisen työn ohjeet sähköpostilla. Kirjallisen työn palautus: Hoitotiede ja terv.tiet.opettajat; Ulla Timlin Terveyshallintotiede; Hanna Tiirinki Syventävät tilastolliset menetelmät Pentti Nieminen 2op A Terveystieteiden markkinointi 2-5 op Terveyshallintotiede Tutkijatohtori Hanna Tiirinki ja Hoitotiede Tohtorikoulutettava Ulla Timlin Ilmoittautuminen vastuuopettajille sähköpostilla Opintojakso kestää Opintojakso edellyttää aktiivista osallistumista ja markkinointisuunnitelman toteuttamista. Ti Terveystieteen neuvotteluhuone 281B Suunnittelupalaveri, pakollinen opintojaksolle osallistuville A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3-8 op Yliopistonlehtori Satu Elo Toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti hoitotieteen tutkimushankkeissa. Lisätietoa Sadulta.

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 4 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen... 4 350001Y Akateeminen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 4 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen... 4 350001Y Akateeminen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut.

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut. TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 31.5.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 10.6.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 25.8.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 8.9.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 2.12.16 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 6.1.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 11.4.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 viimeksi päivitetty: 17.11.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa!

Lisätiedot

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 29.1.18 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa! Mikäli ilmoittautuminen

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2017 1.6.17 Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2017 11.5.17 Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 15.8.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! HOIT4009 IKÄÄNTYNEEN/HOIT0701 KLIINISEN HOITOTYÖN /HOIT0908 MIELENTERVEYS- ASIAKKAAN TERVEYS JA SEN

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 12.9.2017 HOIT4009 IKÄÄNTYNEEN/HOIT0701 KLIINISEN HOITOTYÖN /HOIT0908 MIELENTERVEYS-

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli 8010001 English Academic Reading Skills EARS Kuopio: English Academic Reading Skills 2.00 05.09.2016 Näyttökoe englanti 8013651 English Academic

Lisätiedot

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 Aine- ja syventävän vaiheen opintojen infotilaisuus ke 7.9. klo 12:15 PUB 5 Uusien opiskelijoiden tutustumispäivä pe 9.9., ilmoitautuminen johdantokurssilla

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2015 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 011214 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Heli Virtanen, Jaana Koskenniemi Toteutustapa:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2015. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 280815 (HOIT3111) TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Minna Stolt, Heli Virtanen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 1.9.2017 HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Heli Virtanen, Jaana

Lisätiedot

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014 VAPAASTI VALITTAVAT

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014 VAPAASTI VALITTAVAT SYKSY 2014 VAPAASTI VALITTAVAT Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi. Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2016. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 1.8.2016 HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Leena Salminen, Jaana

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! ++ KEVÄT 2018 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 21.11.2017/12.12.2017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2016 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012016 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

I vuosikurssin opetus lukuvuonna

I vuosikurssin opetus lukuvuonna I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2017 2018 Seuraavat lähipäivät ovat pakollisia, joten varaa nuo ajankohdat kalenteriisi jo hyvissä ajoin! Lähiopetuksen luokkatilat löytyvät myös WebOodista kunkin opintojakson

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 26.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 28.9.2015 Muutos 17.11.2015 I OPINTOVUOSI (LO 2015) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 YLEISIÄ VALMIUKSIA

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen koulutus Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste. Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa.

Musiikkikasvatuksen koulutus Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste. Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. 1 Musiikkikasvatuksen koulutus 2012-2013 Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua.. Opetusperiodit

Lisätiedot

Opintojaksojen kuvaukset

Opintojaksojen kuvaukset Opintojaksojen kuvaukset Asiantuntijaksi kehittymisen juonne Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 3op Osat I-III 350001Y Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella opintojaan ja arvioida

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! ++ KEVÄT 2018 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 21.11.2017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot)

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi.

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. KEVÄT 2016 Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! TURUN YLIOPISTO 14122015 HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 6 op Opettajat: Helena

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

Kevätlukukausi 2013 Opintojaksot ja tentit

Kevätlukukausi 2013 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO 4. joulukuuta 2012 Maantieteen laitos Kevätlukukausi 2013 Opintojaksot ja tentit HUOM: Kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksoja koskevat aika-, sali- ja

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5 op Tenttimateriaali: Burns

Lisätiedot

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli 4314013 Arvot ja etiikka hoitotieteessä ETH K: Arvot ja etiikka hoitotieteessä 5.00 27.02.2017-14.03.2017 Luento- ja harjoituskurssi suomi

Lisätiedot

KEVÄT 2015 2. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella!

KEVÄT 2015 2. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! KEVÄT 2015 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! TURUN YLIOPISTO 190115 HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 6 op Opettajat: Helena Leino-Kilpi

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Joustavuus ja eettisyys: Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti terveystieteiden eettisten perusteiden mukaisesti

Joustavuus ja eettisyys: Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti terveystieteiden eettisten perusteiden mukaisesti Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä, ja laaja- alaisen terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014. 3. lv.

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014. 3. lv. SYKSY 2014. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua on viimeksi päivitetty!

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli 4312103 Community based practice in health promotion CBPHP K: Community based practice in health promotion 4.00 10.10.2016 Verkkokurssi englanti

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2015 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 180615 (HOIT3107) TUTKIMUSSEMINAARI 1 4 op (opintojakso jatkuu keväällä 2016, 2 op)

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi.

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. KEVÄT 2018 Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! TURUN YLIOPISTO 9.10.2017 HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 5 op Opettajat: Helena

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2016 2016

I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2016 2016 I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2016 2016 Seuraavat lähipäivät ovat pakollisia, joten varaa nuo ajankohdat kalenteriisi jo hyvissä ajoin! Lähiopetuksen luokkatilat täsmentyvät lukuvuoden alussa; ne löytyvät

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot