Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa"

Transkriptio

1 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ RÄSTITENTTIPERIODIT

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 4 YLEISOPINNOT Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä (OPSit , ) Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä osa I: Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op ( )* (tilamuutos) Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä osa II: Akateeminen opiskelu ja työelämäharjoittelu 5op ( ) Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä osa II: Asiantuntijaksi kehittyminen ja työelämäyhteistyö 3op (2015 opiskelun aloittaneet opiskelijat, joilla kurssi käymättä.) JA Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä osa III: Työelämä ja innovaatiot 2op (2015 aloittanut terveyshallintotieteen ryhmä)... 5 A Tieto ja tutkimus I - III 10op ( ) Y Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä 4 op ( )... 5 A Tieto ja tutkimus III, yht. 3,5 op ( ) Y Luennot ja tentti 1,5op (Luennot: salimuutoksia; tentit: lisäys) Y Ryhmäharjoitukset 1op Y Oppimistehtävät 1op... 7 Kieli- ja viestintäopinnot... 9 Toinen kotimainen kieli, Ruotsi Y Vieras kieli, englanti / Academic English ( ) Y Puheviestintä 3 op ( ) PERUSOPINNOT P Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5op ( ) P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op ( ) AINEOPINNOT A Terveydenhuollon juridiikka 5op ( ) A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op ( ) A Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat 4 op ( ) A Kandidaatin tutkielma ja A kypsyyskoe 10op A Kypsyyskoe A Kandidaatin tutkielma 10 op (Hoitotiede/opettajat muutos: kandi-info lähiopetuksena) Hanke- ja kandi-info kandidaatin tutkielmaa syksyllä 2017 suorittaville opiskelijoille Tutkimusryhmien tapaamiset MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (SYVENTÄVÄT OPINNOT HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) Maisterivaiheen E-HOPSin laatiminen S Hoitotiede II 5 op (2015 aloittanut ryhmä) S Hoitotiede lll (2015 aloittanut ryhmä) (lisätty)... 14

3 353224S Tutkielmaseminaari 8op ( ) ja S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 15 op ( ) (tila- ja aikataulumuutos) Asiakaslähtöinen ohjaus ja ohjauksen kirjaaminen -tutkimusryhmän seminaarit: S Pro gradu -tutkielma 30 op ( ) ja S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II, 25 op. ( ) S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op ( ; ) (353203S Tutkimusmenetelmät II 10op , mikäli opintojakso käymättä) Hankeinfo Pro gradu -tutkielmaa syksyllä 2017 suorittaville opiskelijoille Tutkimusryhmien tapaamiset TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN TUTKINTO-OHJELMAN OPINNOT Hoitotieteen didaktiikan aineopinnot Kasvatustieteen perusopinnot ( ) A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op ( ) A Opetusharjoittelu, osa II 10 op ( ) A Arviointi opetuksessa ja koulutuksessa, 5 op ( ) Tutkimusryhmien tapaamiset MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (SYVENTÄVÄT OPINNOT / TERVEYSHALLINTOTIEDE) Ohjausta opintojen etenemiseen terveyshallintotieteen maisterivaiheen opiskelijoille 4.4. klo , Maisterivaiheen E-HOPSin laatiminen S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op ( ; ) (353203S Tutkimusmenetelmät II 10op , mikäli opintojakso käymättä) S Moniammatillinen johtaminen 5op ( ) S Terveyshallintotieteen synteesi osa I-II 10 op ( ) S Terveyshallintotieteen synteesi 5 op (ennen v aloittaneet) S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi osat I ja II (8 op ) * S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi osa I (5 op ) S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi osa II (5 op ) S Johtamisen soveltava reflektointi 10 op S Pro gradu -tutkielma, yht. 30 op S Pro gradu- tutkielma osa II, 20 op (2015 aloittanut ryhmä) Pienryhmäohjaukset** ja terveyshallintotieteen avoin graduseminaari S Pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma osa I, 10op S Tutkielmaseminaari 10op Keväällä 2017 pro gradu -tutkielman aloittavat terveyshallintotieteen opiskelijat SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT TERVEYSHALLINTOTIEDE Terveyshallintotieteen jatko-opinnot KLIININEN HOITOTIEDE A Kliininen harjoittelu 15op (vain ennen vuotta 2016 aloittaneille) A Hyvinvointia ja terveyttä tukeva ympäristö 7 op S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op MUUT A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi, 3-10 op HUOM! A Terveystieteiden markkinointi 2-5 op

4 A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT YLEISOPINNOT Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä (OPSit , ) Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä osa I: Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op ( )* (tilamuutos) Jatkuu syksyltä Omaopettajat Pirjo Kaakinen, Moona Huhtakangas ja Heidi Ruotsalainen/ lähtien Kristina Mikkonen. Sovitaan erikseen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. E-HOPS henkilökohtainen ohjaus E-HOPS -ryhmätapaaminen H108 Omaopettajat (Pirjo Kaakinen, Moona Huhtakangas ja Heidi Ruotsalainen/Kristina Mikkonen) Seuraavat kolme opintojaksoa järjestetään verkkokurssina. Ilmoittautuminen yhdelle opintojaksolle oman OPSin mukaisella koodilla. Opettaja: Kristina Mikkonen Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä osa II: Akateeminen opiskelu ja työelämäharjoittelu 5op ( ) Verkko-opetus Optimaverkko-oppimisympäristö Kristina Mikkonen

5 Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä osa II: Asiantuntijaksi kehittyminen ja työelämäyhteistyö 3op (2015 opiskelun aloittaneet opiskelijat, joilla kurssi käymättä.) JA Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä osa III: Työelämä ja innovaatiot 2op (2015 aloittanut terveyshallintotieteen ryhmä) Verkko-opetus Optimaverkko-oppimisympäristö Kristina Mikkonen A Tieto ja tutkimus I - III 10op ( ) Opintokokonaisuus jatkuu syksyltä 2016 ja siitä suoritetaan keväällä 2017 yhteensä 7,5 op sisältäen Y Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä 4 op sekä Tieto ja tutkimus III 3,5op (040025Y Luennot ja tentti 1,5op; Y Ryhmäharjoitukset 1op ja Y Oppimistehtävät 1op) Y Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä 4 op ( ) Opettaja: yliopistonlehtori Pentti Nieminen. Luennot: Päivä Aika Aihe Luokka Opettaja Ma Infoluento A101 Pentti Nieminen Ke Koe-eläimet 101A Hanna-Marja tutkimuksessa To Kliininen tutkimus 101A Voipio Marjo Renko Toiminnallinen opetus (osallistuminen kaikkiin moduuleihin vaaditaan) Toiminnallinen opetus jakaantuu kaikkina päivinä työluentoon ja ohjeistukseen, pienryhmätyöskentelyyn ja palautukseen. Työluennot ovat klo ja palautus klo aina samassa salissa (17.1. F101, muina päivinä A101). Pienryhmätyöskentelyä varten tilat K029 ja K033 ovat käytettävissä klo Osana opetusta tehdään myös kirjallinen työ, joka palautetaan Optimaan opetuksen yhteydessä ilmoitettuun päivään mennessä.

6 6 Päivä Aika Paikka Opettaja Moduuli 1 Pentti Nieminen Työluento ja ohjeet Pienryhmätyöskentely Palautus F101 K029 ja K033 F Moduuli 2 Työluento ja ohjeet Pienryhmätyöskentely Palautus A101 K029 ja K033 A Moduuli 3 Työluento ja ohjeet Pienryhmätyöskentely Palautus A101 K029 ja K033 A101 Pentti Nieminen Moduuli 4 Työluento ja ohjeet Pienryhmätyöskentely Palautus A101 K029 ja K033 A101 Kirjaston harjoitukset (osallistuminen vaaditaan) Kukin opiskelija osallistuu kaikkiin kolmeen harjoitukseen (1-3). Jokaiseen harjoitukseen ilmoittaudutaan WebOodissa erikseen valitsemalla yksi ryhmä/aika per harjoitus. Ryhmän maksimikoko 16 opiskelijaa. Kirjaston harjoituksiin liittyy myös harjoitustyö, jonka ohjeet annetaan harjoitusten yhteydessä. Päivä Aika Paikka Opettaja Harjoitus 1 Ryhmä K029 Informaatikot Ryhmä K029 Informaatikot Ryhmä K029 Informaatikot

7 7 Harjoitus 2 Ryhmä KT285 Informaatikot Ryhmä KT285 Informaatikot Ryhmä KT285 Informaatikot Harjoitus 3 Ryhmä KT285 Informaatikot Ryhmä KT285 Informaatikot Ryhmä KT285 Informaatikot A Tieto ja tutkimus III, yht. 3,5 op ( ) Y Luennot ja tentti 1,5op (Luennot: salimuutoksia; tentit: lisäys) Y Ryhmäharjoitukset 1op Y Oppimistehtävät 1op Kurssi on yhteinen tiedekunnan muiden tutkinto-ohjelmien kanssa. Ilmoittautuminen WebOodissa koodikohtaisesti. Luennot ovat kaikille yhteiset, mutta harjoituksia varten opiskelijat on jaettu 15 ryhmään. Näistä ryhmät on tarkoitettu terveystieteiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Ryhmän maksimikoko on 15 opiskelijaa. Harjoituksia on kaikkiaan kuusi. Opettaja jakaa opiskelijat ryhmiin kurssin alettua. Harjoitukset pidetään tietokoneluokissa K029 ja K033. Lisätietoja kurssin opettajalta yliopistonlehtori Pentti Niemiseltä. Luennot: Päivä Aika Paikka A A A K A A A A

8 8 Harjoitukset: Harjoitus 1 Ryhmä Päivä Aika Paikka K K K029 Harjoitus 2 Ryhmä Päivä Aika Paikka K K K029 Harjoitus 3 Ryhmä Päivä Aika Paikka K K K029 Harjoitus 4 Ryhmä Päivä Aika Paikka K K K029 Harjoitus 5 Ryhmä Päivä Aika Paikka K K K029 Harjoitus 6: Ryhmä Päivä Aika Paikka K K K029 Kurssitentti: klo K101, A101. Yleinen tenttipäivä. Ei erillistä ilmoittautumista klo K101. Ilmoittautuminen WebOodissa klo K101. Ilmoittautuminen WebOodissa klo K101. Ilmoittautuminen WebOodissa.

9 9 Kieli- ja viestintäopinnot Toinen kotimainen kieli, Ruotsi Järjestetään seuraavan kerran syksyllä Y Vieras kieli, englanti / Academic English ( ) Teacher Eva Braidwood. Classroom sessions on Thursdays except for Feb 22, 2017 (Wednesday) Date Time Room Teacher :00-15:30 P107 Eva Braidwood :00-15:30 P :00-15: :00-15:30 A :00-15:30 P :00-15:30 A :00-15:30 P :00-15:30 103A Additional tutorials: optional as needed Mondays Date Time Room Teacher :00-18:00 face-to-face or Eva Braidwood online (ACP) :00-18: :00-18: :00-18:00 Registration in WebOodi for the course begins November 1, 2016 at the latest. Recognition of Prior Learning: AHOT If you have taken a course in English for health sciences at any other Finnish higher educational institution, of the same extent, i.e. 3 ECTS, or studied in an English-speaking environment, you can get the credits for the course. See more: Students who have not completed a course in English for health sciences previously can also be exempted. Those who have the required language skills and wish to be exempted from attendance can take an exemption test. The test consists of two parts: reading a field-related academic text and giving an academic presentation. In this way, students can obtain the credits without attendance. The exemption exam is voluntary and can be taken only once. Students who wish to do this should inform the contact teacher (Eva.Braidwood(at)oulu.fi) by the end of January 2017.

10 10 Additional information: Degree students can complete this course on-line free of charge at Summer university, providing that there will be sufficient number of participants Y Puheviestintä 3 op ( ) Ilmoittautuminen kurssille WebOodissa lähtien. Opettaja: lehtori Outi Mikkola (suomen kieli ja viestintä), Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus. Päivä Aika Paikka Opettaja Ma (2 h) Lehtori Outi Mikkola To ja H (4 h) To ja (4h) To ja (4h) To ja (4h) To ja P (4h) To ja (4h) PERUSOPINNOT P Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5op ( ) Verkko-opetus jatkuu syksyltä Opettaja: Hanna Tiirinki Verkko-opetus Optima -verkkooppimisympäristö Hanna Tiirinki P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op ( ) Päivä Opetustapa Opettaja Moona Huhtakangas Verkko-opinnot, Optima

11 11 AINEOPINNOT A Terveydenhuollon juridiikka 5op ( ) Järjestetty syksyllä Opintojaksolle osallistuneille järjestetään kevätlukukaudella verkkotentin uusintamahdollisuus. Lisätiedot avoin yliopisto avoin.yliopisto(at)oulu.fi Verkkotentin 2. uusinta A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op ( ) Opettajat: Marjo Suhonen ja Pirjo Kaakinen Pakollinen orientoituminen opintojaksoon 103A Marjo Suhonen ja Pirjo Kaakinen PowerPoint esityksen palautus Optimaan Ryhmätöiden esittely (pakollinen) Kirjallisen tehtävän palautus Optimaan A Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat 4 op ( ) Opettaja Outi Kajula. Ilmoittautuminen tenttiin WebOodissa Kirjatentti. Raatikainen P (tai uudempi painos). Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus, Helsinki. K101 Outi Kajula

12 A Kandidaatin tutkielma ja A kypsyyskoe 10op A Kypsyyskoe Kypsyyskoe yleisinä tenttipäivinä vuonna 2016 tutkielman hyväksytysti suorittaneille opiskelijoille, jotka eivät ole tehneet koetta joulukuussa Opettajat: Terveyshallintotiede: Hanna Tiirinki Hoitotiede ja terveystieteiden opettaja: Satu Elo, Heidi Ruotsalainen, Kristina Mikkonen Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa Kirjallinen kypsyyskoe, K terv.tied.kandi.tutkielma (2) Kirjallinen kypsyyskoe, terv.tied.kandi.tutkielma (3) K A Kandidaatin tutkielma 10 op (Hoitotiede/opettajat muutos: kandi-info lähiopetuksena) Hanke- ja kandi-info kandidaatin tutkielmaa syksyllä 2017 suorittaville opiskelijoille. TUTKINTO-OH- JELMA *HOITOTIEDE *TERVEYSTIETEI- DEN OPETTAJA *TERVEYSHALLIN- TOTIEDE *HOITOTIEDE *TERVEYSTIETEI- DEN OPETTAJA *TERVEYSHALLIN- TOTIEDE Päivä Aika Opetustapa Paikka Tutkimusyksikön F yhteinen HANKEINFO. Pakollinen kaikille terveystieteiden opiskelijoille, jotka aloittamassa kanditutkielmaa Pakollinen KANDI-INFO (lähiopetus) Pakollinen KANDI-INFO F202 H108 Opettaja Hoitotiede ja terveystieteiden opettaja: tutkinto-ohjelmien opettajat Terveyshallintotiede: Marjo Suhonen, Moona Huhtakangas, Nina Lunkka Hoitotieteen ja terveystieteiden opettaja: tohtorikoulutettavat / yliopisto-opettajat Moona Huhtakangas

13 13 Tutkimusryhmien tapaamiset Tutkimusryhmien tapaamiset ovat avoimia ja tarkoitettu kaikille aiheista kiinnostuneille opiskelijoille, jotka ovat tekemässä opinnäytetyötä tai harkitsevat tekevänsä kyseisiin aiheisiin liittyen (kandi- tai gradu tutkielma). Tapaamiset eivät korvaa pakollisia opetussuunnitelman mukaisia seminaareja, kandi-infoja tai ryhmäohjausta Terveysneuvonta ja terveelliset elintavat tutkimusryhmän tapaaminen Maria Kääriäinen, Heidi Ruotsalainen/ lähtien Jonna Juntunen Opiskelijaohjausosaaminen tutkimusryhmän tapaaminen Opiskelijaohjausosaaminen tutkimusryhmän tapaaminen Terveysneuvonta ja terveelliset elintavat tutkimusryhmän tapaaminen 281B 281B MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (SYVENTÄVÄT OPINNOT HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) Maisterivaiheen E-HOPSin laatiminen mennessä ehopsin laatiminen Pakollinen kaikille kandidaatin tutkielman 2016 suorittaneille. WebOodi Omaopettaja S Hoitotiede II 5 op (2015 aloittanut ryhmä). Opettaja: Satu Elo Lähiopetus 338B Satu Elo B H H B

14 S Hoitotiede lll (2015 aloittanut ryhmä) (lisätty) Opettaja: Helvi Kyngäs. Opintojakso järjestetään syksyllä Siihen ilmoittaudutaan WebOodissa Opintojakson infotilaisuus järjestetään alla olevan aikataulun mukaisesti. Infotilaisuudesta tulee lyhyt yhteenveto Optimaan. Kirjallisen tehtävän materiaalien haku tietokannoista, niihin perehtyminen ja oppimistehtävien työstäminen syyskuussa 2017 alkavaa opintojaksoa varten Lähiopetus. Opintojaksoinfo. Helvi Kyngäs S Tutkielmaseminaari 8op ( ) ja S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 15 op ( ) (tila- ja aikataulumuutos) Jatkuu syksyltä Mahdolliset keväällä uutena mukaan tulevat opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle WebOodissa. Lisäksi kaikki ilmoittautuvat vastuuopettajalle jokaiseen opetuskertaan erikseen sähköpostilla. Vastuuopettaja: Pirjo Kaakinen (pirjo.kaakinen(at)oulu.fi) (Kts. myös Asiakaslähtöinen ohjaus ja ohjauksen kirjaaminen tutkimusryhmän tapaamiset.) Päivä Aika Paikka Opettaja B Pirjo Kaakinen Skype B Skype Asiakaslähtöinen ohjaus ja ohjauksen kirjaaminen -tutkimusryhmän seminaarit: B Pirjo Kaakinen, Maria Kääriäinen B Terveyttä ja hyvinvointia tukeva ympäristö tutkimusryhmän seminaarit: L101A (biokemian siiven alussa) Satu Elo Tutkimusryhmän seminaarit ovat vapaaehtoisia, opinnäytetyön tekemistä tukevia tapaamisia ja tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Ne eivät korvaa opetussuunnitelman mukaisia seminaareja tai ryhmäohjausta.

15 S Pro gradu -tutkielma 30 op ( ) ja S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II, 25 op. ( ) Ilmoittaudu Pro gradu tutkielman tekijäksi WebOodissa. Täytä lisäksi gradunohjaajan nimeämislomake, joka löytyy osoitteesta Tarkempi aikataulu ja eteneminen sovitaan nimetyn ohjaajan kanssa erikseen S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op ( ; ) (353203S Tutkimusmenetelmät II 10op , mikäli opintojakso käymättä) Vastuuopettajat Pirjo Kaakinen ja Nina Lunkka. Ilmoittautuminen WebOodissa. Pvä Aika Paikka Sisältö Opettaja Hanna Tiirinki, Pirjo Opintojakson info B Kaakinen Tutkimussuunnitelma eri tutkimusasetelmissa Outi Kajula Laadullisen tutkimusaineiston Hanna Tiirinki hankintaprosessi B Määrällisen tutkimusaineiston Niko Männikkö hankintaprosessi Kyselylomake ja sen laadinta Satu Elo Kyselylomakkeen asiantuntijaarviointi ja testaus Markus Karttunen H108 Interventiotutkimus Heidi Ruotsalainen Kulttuurin tutkimus Hanna Tiirinki PERUTTU PERUTTU PERUTTU Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Kristina Mikkonen P Grounded teoria Hanna-Mari Pesonen Meta-analyysi Heidi Ruotsalainen Sisällönanalyysi Helvi Kyngäs P117 Diskurssianalyysi Nina Lunkka Tekstianalyysi Marjo Suhonen SPSS-harjoitus: aineiston analyysi, ryhmä I Pirjo Kaakinen KT SPSS-harjoitus: aineiston analyysi, ryhmä II Pirjo Kaakinen B Opinnäytetyö artikkelina Maria Kääriäinen Ryhmätehtävän palautus Optimaan Palaute ryhmätehtävästä: aika ja paikka sovitaan erikseen.

16 16 Hankeinfo Pro gradu -tutkielmaa syksyllä 2017 suorittaville opiskelijoille Pro gradu tutkielman aihetta miettiville/etsiville. TUTKINTO-OH- JELMA *HOITOTIEDE *TERVEYSTIETEI- DEN OPETTAJA *TERVEYSHALLIN- TOTIEDE Päivä Aika Opetustapa Paikka Tutkimusyksikön F yhteinen HANKEINFO kaikille terveystieteiden opiskelijoille, jotka aloittamassa Pro gradu tutkielmaa (pakollinen terveyshallintotieteen opiskelijoille) Opettaja Hoitotiede ja terveystieteiden opettaja: tutkinto-ohjelmien opettajat Terveyshallintotiede: Marjo Suhonen, Moona Huhtakangas, Nina Lunkka Tutkimusryhmien tapaamiset Tutkimusryhmien tapaamiset ovat avoimia ja tarkoitettu kaikille aiheista kiinnostuneille opiskelijoille, jotka ovat tekemässä opinnäytetyötä tai harkitsevat tekevänsä kyseisiin aiheisiin liittyen (kandi- tai gradu tutkielma). Tapaamiset eivät korvaa pakollisia opetussuunnitelman mukaisia seminaareja, kandi-infoja tai ryhmäohjausta Terveysneuvonta ja terveelliset elintavat tutkimusryhmän tapaaminen Maria Kääriäinen, Heidi Ruotsalainen/ lähtien Jonna Juntunen Opiskelijaohjausosaaminen tutkimusryhmän tapaaminen Opiskelijaohjausosaaminen tutkimusryhmän tapaaminen Terveysneuvonta ja terveelliset elintavat tutkimusryhmän tapaaminen 281B 281B

17 17 TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN TUTKINTO-OHJELMAN OPINNOT Hoitotieteen didaktiikan aineopinnot Kasvatustieteen perusopinnot ( ) Jatkuvat syksyllä 2016 perusopinnot aloittaneilla opiskelijoilla kasvatustieteiden tiedekunnan ohjelman mukaan A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op ( ) Opettaja: Heli Kuivila Lähiopetus 338B Heli Kuivila Pienryhmä- ja itsenäinen työskentely (115 h) Lähiopetus 338B Lähiopetus P H Työpaja P H Team-teaching H Opetusharjoittelun yhteistyökokous. Työpaja 100 % läsnäolo liittyy opetusharjoittelun kokonaisuuteen H A Opetusharjoittelu, osa II 10 op ( ) Opettaja: Heidi Ruotsalainen / lähtien Jonna Juntunen Työpaja 100 % läsnäolo H108 Heidi Ruotsalainen/Jonna Juntunen Työpaja H H108 5h Opetusharjoittelun yhteistyökokous. Työpaja 100% läsnäolo.

18 A Arviointi opetuksessa ja koulutuksessa, 5 op ( ) Opintojakso jatkuu syksyltä Keväällä 2017 työpajoja 12 h. Opettaja: Heidi Ruotsalainen. Päivä Aika Paikka Opettaja B Heidi Ruotsalainen KT395 Tutkimusryhmien tapaamiset Tutkimusryhmien tapaamiset ovat avoimia ja tarkoitettu kaikille aiheista kiinnostuneille opiskelijoille, jotka ovat tekemässä opinnäytetyötä tai harkitsevat tekevänsä kyseisiin aiheisiin liittyen (kandi- tai gradu tutkielma). Tapaamiset eivät korvaa pakollisia opetussuunnitelman mukaisia seminaareja, kandi-infoja tai ryhmäohjausta Terveysneuvonta ja terveelliset elintavat tutkimusryhmän tapaaminen Opiskelijaohjausosaaminen tutkimusryhmän tapaaminen Opiskelijaohjausosaaminen tutkimusryhmän tapaaminen Terveysneuvonta ja terveelliset elintavat tutkimusryhmän tapaaminen 281B 281B Maria Kääriäinen, Heidi Ruotsalainen / lähtien Jonna Juntunen MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (SYVENTÄVÄT OPINNOT / TERVEYSHALLINTOTIEDE) Ohjausta opintojen etenemiseen terveyshallintotieteen maisterivaiheen opiskelijoille 4.4. klo , Maisterivaiheen E-HOPSin laatiminen mennessä ehopsin laatiminen. Pakollinen kaikille kandidaatin tutkielman 2016 suorittaneille. WebOodi Omaopettaja

19 S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op ( ; ) (353203S Tutkimusmenetelmät II 10op , mikäli opintojakso käymättä) Vastuuopettajat Pirjo Kaakinen ja Nina Lunkka. Ilmoittautuminen WebOodissa. Pvä Aika Paikka Sisältö Opettaja Hanna Tiirinki, Pirjo Opintojakson info B Kaakinen Tutkimussuunnitelma eri tutkimusasetelmissa Outi Kajula Laadullisen tutkimusaineiston Hanna Tiirinki hankintaprosessi B Määrällisen tutkimusaineiston Niko Männikkö hankintaprosessi Kyselylomake ja sen laadinta Satu Elo Kyselylomakkeen asiantuntijaarviointi ja testaus Markus Karttunen H108 Interventiotutkimus Heidi Ruotsalainen Kulttuurin tutkimus Hanna Tiirinki PERUTTU PERUTTU PERUTTU Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Kristina Mikkonen P Grounded teoria Hanna-Mari Pesonen Meta-analyysi Heidi Ruotsalainen Sisällönanalyysi Helvi Kyngäs P117 Diskurssianalyysi Nina Lunkka Tekstianalyysi Marjo Suhonen SPSS-harjoitus: aineiston analyysi, ryhmä I Pirjo Kaakinen KT SPSS-harjoitus: aineiston analyysi, ryhmä II Pirjo Kaakinen B Opinnäytetyö artikkelina Maria Kääriäinen Ryhmätehtävän palautus Optimaan Palaute ryhmätehtävästä: aika ja paikka sovitaan erikseen S Moniammatillinen johtaminen 5op ( ) Vastuuopettaja: Marjo Suhonen ( , aloittaneilla syksyn suunnitelmassa, mutta suositetaan osallistumista keväällä) (352147A Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen 8op, väistyvä opintojakso ennen v. 2014). Ilmoittautuminen WebOodissa.

20 20 Pvm Klo Tila Sisältö Opettaja Moniammatillinen johtaminen terveydenhuollossa Marjo Suhonen Pakollinen kaikille Lähijohtaminen Marjo Suhonen Muutosjohtaminen TtT-opiskelija Nina Lunkka Projektit ja niiden johtaminen Marjo Suhonen Ajankohtainen tutkimus Moona Huhtakangas 103A Työelämänäkökulma johtamiseen TtM, hallintopäällikkö Leena Meriläi nen (International Health Management) PERUTTU / EI OPETUSTA TÄSSÄ Ryhmätehtävän palautus Moona Huhtakangas Harjoitukset Moona Huhtakangas Ne opiskelijat, joilla 8 opintopisteen suoritus, palauttavat yksilötehtävän Marjo Suhonen Opintojakson suorittamiseen kuuluu kirjatentti, joka suoritetaan LTK:n yleisinä tenttipäivinä , tai Ilmoittautuminen WebOodissa S Terveyshallintotieteen synteesi osa I-II 10 op ( ) S Terveyshallintotieteen synteesi 5 op (ennen v aloittaneet) S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi osat I ja II (8 op ) * S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi osa I (5 op ) S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi osa II (5 op ) Opettaja: Marjo Suhonen. Ilmoittautuminen WebOodissa aloitusvuoden OPSin mukaiseen opintojaksoon. Opintojakso tarjotaan seuraavan kerran syksyllä Pvm Klo Tila Sisältö Opettaja B Lähipäivä sisältäen lukupiirin Marjo Suhonen Helmi-, Yksilötehtävän mahdolliset palautuskuukaudet. maalis- ja huhtikuu

21 21 *353204S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi, 8 op: Opintojakso pitää sisällään tutkielmaseminaari-istunnot ja gradututkielman. Vuonna 2014 aloittaneiden opiskelijoiden OPS:n mukaan tähän ei kuulu ylimääräistä lisätehtävää. Tämä info selvyyden vuoksi, koska aiemmin aloittaneiden OPS:ssa terveyshallintotieteen synteesi on erillinen opintojaksonsa S Johtamisen soveltava reflektointi 10 op Opettaja: Nina Lunkka. Jatkuu syksyltä Johtamisen reflektioseminaari 338B Nina Lunkka Portfolion palauttaminen S Pro gradu -tutkielma, yht. 30 op S Pro gradu- tutkielma osa II, 20 op (2015 aloittanut ryhmä) Jatkuu syksyltä 2016 Pienryhmäohjaukset** ja terveyshallintotieteen avoin graduseminaari Graduseminaari on vapaaehtoinen ohjauskerta, kaikille jo tutkimussuunnitelman tehneille opiskelijoille, jotka kokevat kaipaavansa lisätukea graduprosessiinsa. Ilmoittautuminen seminaariin mennessä eija.tuomi(at)oulu.fi Terveyshallintotieteen graduseminaari H108 Marjo Suhonen, Nina Lunkka, Moona Huhtakangas

22 22 Pienryhmäohjaukset alla olevan taulukon mukaisesti*. Ryhmä Ryhmä Pienryhmäohjaus 281B Moona Huhtakangas Ryhmä Pienryhmäohjaus 281B Marjo Suhonen * Ryhmä Ryhmä Ryhmä Ryhmä ja Pienryhmäohjaus PERUTTU!* Pienryhmäohjaus Pienryhmäohjaus Pienryhmäohjaus Aika muuttunut!** Gradun palautuspäivä 281B 281B 281B 281B Marjo Suhonen Nina Lunkka Nina Lunkka Nina Lunkka

23 S Pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma osa I, 10op S Tutkielmaseminaari 10op Keväällä 2017 pro gradu -tutkielman aloittavat terveyshallintotieteen opiskelijat Vastuuopettaja: Nina Lunkka. Ilmoittautuminen WebOodissa mennessä. Pvä Aika Paik ka F H108 Sisältö Tutkimusyksikön yhteinen HANKEINFO kaikille terveystieteiden opiskelijoille, jotka aloittamassa Pro gradu tutkielmaa (pakollinen terveyshallintotieteen opiskelijoille) Pakollinen tutkielmaseminaari- ja Pro gradu -info Ideapaperin palautus sähköpostitse Pro gradu -tutkielman palautuspäivä ja Opettaja Hoitotiede ja terveystieteiden opettaja: tutkinto-ohjelmien opettajat Terveyshallintotiede: Nina Lunkka, Marjo Suhonen, Moona Huhtakangas Marjo Suhonen, Nina Lunkka, Moona Huhtakangas Nina Lunkka

24 24 SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT TERVEYSHALLINTOTIEDE Terveyshallintotieteen jatko-opinnot Terveyshallintotieteen jatko-opiskelijoille, ilmoittautuminen mennessä Marjo Suhoselle sähköpostitse marjo.suhonen(at)oulu.fi Väitöskirjaseminaari 281B KLIININEN HOITOTIEDE A Kliininen harjoittelu 15op (vain ennen vuotta 2016 aloittaneille) Opettaja: Satu Elo. Opintojaksoon kuuluu osallistuminen PPSHP:n tutkimusklinikoihin/ hanketapahtumiin, joiden ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautuminen Yksilöllisen suunnitelman WebOodi, Satu Elo ke- vään harjoitteluun WebOodissa. mukaisesti. Ohjaus ja opintojaksoon liittyvät suoritukset toteutetaan Optiman oppimisympäristössä osat I-III. Optima Harjoitteluinfo 281B TÄMÄ PE Työpaja kaikille harjoittelun syksyllä 2016 tai keväällä 2017 suorittaneille. Tutkimusiltapäivä 281B OYS, Luentosali 4 RUTTU TÄMÄ LI- SÄTTY

25 A Hyvinvointia ja terveyttä tukeva ympäristö 7 op Opettaja: Satu Elo Orientointi 338B Satu Elo Vierailu (pakollinen osal- listuminen) Vierailu (pakollinen osal- listuminen) Projektityön työstäminen ryhmässä yksilöllisen aikataulun mukaisesti Seminaari S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op Opintojakso toteutetaan suomen kielellä, työelämäyhteistyössä. Vastuuopettaja: Maria Kääriäinen. Päivä Aika Opetustapa ja sisältö Paikka Opettaja Orientointi opintojaksoon ja projektityöskentelyn käynnistäminen Asiantuntijaluennot Asiantuntijaluennot Asiantuntijaluennot Projektityöskentelyn välitapaaminen Projektityöskentelyn päätösseminaari B 289B 102A Maria Kääriäinen

26 26 MUUT A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi, 3-10 op HUOM! Yksilöllisen suunnitelman ja aikataulun mukaan. Yhteyshenkilö yliopistonlehtori Satu Elo. Opintojakso soveltuu terveystieteiden kandidaatin- tai maisteritutkinnon vapaavalintaiseksi opintojaksoksi. HUOM! LISÄINFO: A tutkimustyön erityiskurssi on mahdollista suorittaa Satu Elon hankkeessa keväällä ja syksyllä 2017 uudella tavalla. Opintojakso on kuitenkin edelleen mahdollista tehdä myös kaikkiin muihin olemassa oleviin tutkimushankkeisiimme liittyen entiseen malliin. Teema: Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen fokuksena toimiva kotihoito ja ennalta ehkäisevät palvelut. Edeltävät opinnot: sopii kaikille, ei vaatimuksia Toteutus: lähitapaaminen 1 x kk ja itsenäinen työskentely, mahdolliset osallistumiset hankepalavereihin. Ideana on työstää tutkimushankkeissani esille tulleita teemoja työpajoissa ja itsenäisenä työskentelynä. Työpajat ovat keskustelevia ja niissä rajataan yhdessä kullekin tehtävä seuraavaan tapaamiseen mennessä. Tehtävät muotoutuvat halutun opintopistemäärän mukaisesti. Tutkimustehtävät ovat tutkimusprosessin eri vaiheisiin liittyviä: esimerkiksi suunnittelu, mittareiden etsiminen ja vertailu, analyysi jne. Teemat vaihtelevat hankkeiden sen hetkisen tarpeen mukaisesti, ja yhteistyökumppaneilta tulevien toiveiden mukaisesti. Opintopisteet: Yksilöllisen suoritustavan mukaisesti 3-10 op. Mahdollista jatkaa/aloittaa syksyllä. Ilmoittautumiset: satu.elo(at)oulu.fi Pvm Klo Tila Opetustapa Vastuuopettaja: PERUTTU! B Tapaaminen Satu Elo

27 A Terveystieteiden markkinointi 2-5 op Vastuuopettajat: Hoitotiede/terveystieteiden opettajat: Kristina Mikkonen Terveyshallintotiede: Moona Huhtakangas Ilmoittautuminen WebOodissa. Pvm Klo Tila Opetustapa Vastuuopettaja: B Suunnittelupalaveri, pakollinen opintojaksolle osallistuville Kristina Mikkonen, Moona Huhtakangas Opintojakso kestää saakka. Opintojakso edellyttää aktiivista osallistumista ja markkinointisuunnitelman toteuttamista A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op Opettajat: Hoitotiede ja terveystieteiden opettajat: Outi Kajula Terveyshallintotiede: Moona Huhtakangas Pvm Klo Tila Opetustapa Vastuuopettaja: Kirjallisen työn palautus Optimaan 289B Opintojakson info Outi Kajula, Moona Huhtakangas

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 6.1.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 2.12.16 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 4 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen... 4 350001Y Akateeminen

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 4 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen... 4 350001Y Akateeminen

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 viimeksi päivitetty: 17.11.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa!

Lisätiedot

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 29.1.18 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa! Mikäli ilmoittautuminen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 31.5.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 10.6.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 25.8.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 8.9.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2017 1.6.17 Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut.

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut. TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2017 11.5.17 Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 15.8.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! ++ KEVÄT 2018 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 21.11.2017/12.12.2017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! ++ KEVÄT 2018 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 21.11.2017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot)

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

I vuosikurssin opetus lukuvuonna

I vuosikurssin opetus lukuvuonna I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2017 2018 Seuraavat lähipäivät ovat pakollisia, joten varaa nuo ajankohdat kalenteriisi jo hyvissä ajoin! Lähiopetuksen luokkatilat löytyvät myös WebOodista kunkin opintojakson

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! HOIT4009 IKÄÄNTYNEEN/HOIT0701 KLIINISEN HOITOTYÖN /HOIT0908 MIELENTERVEYS- ASIAKKAAN TERVEYS JA SEN

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 12.9.2017 HOIT4009 IKÄÄNTYNEEN/HOIT0701 KLIINISEN HOITOTYÖN /HOIT0908 MIELENTERVEYS-

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5 op Tenttimateriaali: Burns

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. 22.10.

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Anarâškielâ máttááttâs

Anarâškielâ máttááttâs 1 Inarinsaamen opetus 2014 2015 Anarâškielâ máttááttâs 2014 2015 Perusopinnot, 2. vuosi / Vuáđu-uápuh, 2. ihe Perusopinnot jatkuvat niille opiskelijoille, jotka aloittivat inarinsaamen opinnot verkossa

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2015. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 280815 (HOIT3111) TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Minna Stolt, Heli Virtanen

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 27.4.2017 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri 20.10.2010 SYKSYN 2010 OHJELMA I periodi 23.8. 22.10. ja II periodi 1. 11. 17.12.2010 Viikolla 43 eli 25. 29.10.2010 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT I Periodi: 683371P Johdatus saamelaiseen

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2015 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 011214 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille ti 29.4.2014 klo 16.00 sali L209 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi

Lisätiedot

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 Aine- ja syventävän vaiheen opintojen infotilaisuus ke 7.9. klo 12:15 PUB 5 Uusien opiskelijoiden tutustumispäivä pe 9.9., ilmoitautuminen johdantokurssilla

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Heli Virtanen, Jaana Koskenniemi Toteutustapa:

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Pedagogisten opintojen infotilaisuus ke 9.1. klo n salissa L5. Läsnäolo välttämätön!

Pedagogisten opintojen infotilaisuus ke 9.1. klo n salissa L5. Läsnäolo välttämätön! KANDIDAATTIVAIHEEN PEDAGOGISET OPINNOT (30 OP), KEVÄTLUKUKAUSI 2013 Tasatunnein merkityt (8-10, 10-12 jne.) luentoajat tarkoittavat seuraavia aikoja: 8.15-9.45 10.15-11.45 12.30-14.00 14.30-16.00 Poikkeavat

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY 1.2.2018 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot