KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT"

Transkriptio

1 KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osa I: Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op ( ) Y Asiantuntijaksi kehittyminen ja työelämäyhteistyö 3 op... 4 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT Y Academic English for Health Sciences. lk 3 op Y Toinen kotimainen kieli, Ruotsi 3 op ( , sekä ) Y Puheviestintä 3 op ( )... 5 A Tieto ja tutkimus Osa I 6,5 op ( ) Y Tiedonhaku (Tieteellinen viestintä)... 6 A Tieto ja tutkimus Osa II 3,5 op ( )... 7 PERUSOPINNOT P Johdatus terveystieteisiin P Suomalainen sosiaali-ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op... 8 AINEOPINNOT A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5 op ( , ) A Terveyshallintotiede 10op ( ) / Terveyshallintotiede 9 op (ennen v aloittaneet) A Kandidaatin tutkielma 10op ja kypsyyskoe A Kandidaatin tutkielma 10op ja kypsyyskoe A-01 Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I 3,5op... 9 Hanke-info kevät MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) S-01 Tutkielmaseminaari Osa II 4 op ( )... 10

2 353207S-02 Pro gradu-tutkielma 10 op ( ) S Hoitotiede II 5 op ( ) S Tutkimusmenetelmät II 10op (353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op) DIDAKTIIKKA A Opetuksen ja oppimisen arviointi Osa II 1.5 op ( ) A-02 Opetusharjoittelu, Osa II 8 op ( ) ja A Opetushallinto ja opetusharjoittelu osa I, 5op A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op ( ) TERVEYSHALLINTOTIEDE/ SYVENTÄVÄT OPINNOT S Moniammatillinen johtaminen 5op S Johtamisen soveltava reflektointi 10 op S Terveyshallintotieteen synteesi S-02 Pro gradu -tutkielma 10,0op A Hallinnon harjoittelu 6 op P Terveydenhuollon työyhteisöjen kehittäminen ja projektit 6op (ennen vuotta 2014 aloittaneet) A Hallinto-oikeus, virkamies- ja työoikeus (ennen vuotta 2014 aloittaneet) Terveyshallintotieteen jatko-opiskelijoiden seminaari (väitöskirjan tekijät) SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT P Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 10 op A Terveyden edistäminen 10 op A Hyvinvointia ja terveyttä tukeva ympäristö 7 op S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op A Kliinisen hoitotieteen harjoittelu 15 op II Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa 10 op MUUT OPINTOJAKSOT A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op Markkinoinnin opintojakso 2-5 op A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3 10 op... 22

3 Muuta: Science Day of the Campus of Kontinkangas

4 KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osa I: Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op ( ) Omaopettajat: Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen, yliopistonopettaja Heidi Ruotsalainen ja yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Sovitaan erikseen E-HOPS ohjaus henkilökohtainen Omaopettajat E-HOPS ryhmätapaaminen P117 Omaopettajat (terveyshallintotiede, hoitotiede ja terveystieteiden opettaja) Y Asiantuntijaksi kehittyminen ja työelämäyhteistyö 3 op (Opintojakso järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2016, TOPIK) KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT Y Academic English for Health Sciences. lk 3 op. Teacher: Eva Braighwood CLASSROOM SESSIONS on Thursdays Klo Room P P P P P P P107 OPTIONAL as needed tutorials online or face-to face on Mondays Verkkokurssi tai ryhmätyötila kirjastossa

5 Lisätiedot: (902008Y, ennen 1,5+1,5 op, nyt 3 op): Opintojakso on mahdollista suorittaa tutkinto-opiskelijoilla maksutta verkko-opintoina Kesäyliopistossa, mikäli opintojaksolle tulee riittävä määrä opiskelijoita Y Toinen kotimainen kieli, Ruotsi 3 op ( , sekä ) Yliopisto-opettaja Hanna-Leena Ainonen Lisätiedot: Opintojakso järjestetään syksyllä 2016, jonka jälkeen joka toinen vuosi. Lähtötasotesti on mahdollista tehdä keväällä 2016, josta yhteys suoraa opintojakson vastuuopettajaan Lähtötasotesti tulee tehdä muutoin syksyllä 2016 ennen opintojakson alkua Y Puheviestintä 3 op ( ) Lehtori Outi Mikkola lehtori (suomen kieli ja viestintä) Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus / Puh , , Päivä Aika Paikka Opettaja Ma (2h) 116B Lehtori Outi Mikkola Ma P117 Lehtori Outi Mikkola (4h) Ma B Lehtori Outi Mikkola (4h) To B Lehtori Outi Mikkola (4h) To B Lehtori Outi Mikkola (4h) To B Lehtori Outi Mikkola (4h) To (4h) 116B Lehtori Outi Mikkola A Tieto ja tutkimus Osa I 6,5 op ( )

6 Jatkuu syksyltä Y Tiedonhaku (Tieteellinen viestintä) Yliopistonlehtori Pentti Nieminen Infoluento A101 Pentti Nieminen Luento: Koe-eläimet tieteellisessä 101A Hanna-Marja Voipio tutkimuksessa Luento: Kliininen tutkimus 101A Marjo Renko Harjoitukset (yksi ryhmä) Päivä Aika Paikka Opettaja F101 Pentti Nieminen F101 Pentti Nieminen F101 Pentti Nieminen F101 Pentti Nieminen Kirjaston harjoitukset Valitse jokaisesta osasta sopiva aika ja ilmoittaudu ryhmään WebOodissa. Huom! Ryhmän maksimikoko 15 opiskelijaa Päivä Aika Paikka Opettaja Osa 1 Ryhmä I K029 Informaatikot Ryhmä II K033 Informaatikot Ryhmä III K029 Informaatikot Osa 2 Ryhmä I K029 Informaatikot Ryhmä II K029 Informaatikot Ryhmä III K029 Informaatikot Osa 3 Ryhmä I K029 Informaatikot Ryhmä II K029 Informaatikot Ryhmä III K029 Informaatikot

7 A Tieto ja tutkimus Osa II 3,5 op ( ) (Sisältää opintojaksot Y, Y ja Y) Yliopistonlehtori Pentti Nieminen Y Luennot Luento 1 (info) K101 Pentti Nieminen Luento 2 K101 Pentti Nieminen Luento 3 K101 Pentti Nieminen Luento 4 K101 Pentti Nieminen Luento 5 K101 Pentti Nieminen Luento 6 K101 Pentti Nieminen Luento 7 K101 Pentti Nieminen Kertausluento K101 Pentti Nieminen Y Harjoitukset Valitse yksi ryhmä ja ilmoittaudu WebOodissa ryhmään. Huom! Ryhmän maksimikoko 15 opiskelijaa Harjoitus Ryhmä I Ryhmä II Ryhmä III Aika Paikka Aika Paikka Aika Paikka klo K klo K klo KT klo K klo K klo K klo 10- K klo K klo K klo 10- K klo KT klo K klo K klo K klo K Y Vapaaehtoiset harjoitustyön ohjaustilaisuudet: Päivä Aika Paikka Opettaja K033 Pentti Nieminen K033 Pentti Nieminen K033 Pentti Nieminen Tentti Päivä Aika Paikka A101 Kurssitentti, ei ilmoittautumista Ilm. myöhemmin Yleinen tenttipäivä, ilmoittautuminen Weboodissa Ilm. myö- Ilm. myöhemmin Yleinen tenttipäivä, ilmoittautuminen

8 hemmin Weboodissa PERUSOPINNOT Terveystieteiden juonne: P Johdatus terveystieteisiin P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op P Suomalainen sosiaali-ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö Opintojakso: Aikataulu: Paikka Opettaja Verkkoopinnot, Tiirinki Tutkijatohtori P Johdatus terveystieteisiin Optima P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op P Suomalainen sosiaali-ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatilli nen yhteistyö Verkkoopinnot, Optima Verkkoopinnot, Optima Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen Hanna AINEOPINNOT A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5 op ( , ) Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen ja Marjo Suhonen Opintojakso toteutetaan seuraavan kerran syksyllä A Terveyshallintotiede 10op ( ) / Terveyshallintotiede 9 op (ennen v aloittaneet) Professori Leena Turkki

9 Opintojakso toteutetaan seuraavan kerran syksyllä A Kandidaatin tutkielma 10op ja kypsyyskoe (vuonna 2015 tutkielman hyväksytysti suorittaneille, jotka eivät ole tehneet maturiteettia joulukuussa 2015) Terveyshallintotiede: Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Hoitotiede ja terveystieteiden opettajankoulutusohjelma: Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Kypsyyskoe Klo Paikka K101 Tutkielman ohjaaja K101 Tutkielman ohjaaja Ilmoittautuminen weboodissa koodi A A Kandidaatin tutkielma 10op ja kypsyyskoe (vuonna 2016 tutkielman suorittaville) Terveyshallintotiede: Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Hoitotiede ja terveystieteiden opettajankoulutusohjelma: Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Kandi-info syksyllä 2016 aloittaville kandidaatin tutkielma 10 op opintojakson suorittaville opiskelijoille Pvm Kello Tila Sisältö Opettaja Ti F101 Tietoisku (pakollinen) Terveyshallintotiede/ Hanna Tiirinki Hoitotiede / terveystieteiden opettajat / Pirjo Kaakinen ja Heidi Ruotsalainen A-01 Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I 3,5op Yliopistonlehtori: Pentti Nieminen (OPS ). Opintojakso tarjotaan seuraavan kerran syksyllä 2016.

10 Hanke-info kevät 2016 Pvä Kello Tapahtuma: Tila Opettaja Ti Hankeinfo (pakollinen) Hoitotieteen, terveystieteiden opettaja- ja terveyshallintotieteen opiskelijoille (kandi- ja pro aloit- gradu-tutkielmaa taville) F202 Hoitotieteen sekä terveyshallintotieteen opettajat MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) S-01 Tutkielmaseminaari Osa II 4 op ( ) Pro gradu tutkielmien Neuvotteluhuone Yliopistonlehtori esittely 281B Pirjo Kaakinen Pro gradu tutkielmien Neuvotteluhuone Yliopistonlehtori esittely 281B Pirjo Kaakinen Pro gradu tutkielmien Neuvotteluhuone Yliopistonlehtori esittely 281B Pirjo Kaakinen Pro gradu tutkielmien esittely Neuvotteluhuone 281B Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Pro gradu tutkielmien esittely Neuvotteluhuone 281B Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen S-02 Pro gradu-tutkielma 10 op ( ) Yksilölliset ohjaustapaamiset ohjaavan opettajan kanssa S Hoitotiede II 5 op ( ) Ohjatut harjoitukset P107 Yliopistonlehtori Satu Elo P107 Yliopistonlehtori

11 Satu Elo P107 Yliopistonlehtori Satu Elo ACP-yhteys Yliopistonlehtori Satu Elo Seminaaripäivä P117 Yliopistonlehtori Satu Elo Jaana: ACP-yhteydelle ei tarvitse tilanvarausta S Tutkimusmenetelmät II 10op (353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op) Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Ilmoittautuminen WebOodissa koodi S-11 Laadullinen osio: (luennot pakollisia) Pvä Aika Paikka Sisältö Opettaja P117 Johdantoluennot laadulliseen tutkimusprosessiin Tutkijatohtori Tiirinki Hanna P117 Johdantoluennot laadulliseen tutkimusprosessiin Tutkijatohtori Tiirinki Hanna P117 Kulttuurin tutkimus Tutkijatohtori Tiirinki Hanna P117 Sisällönanalyysi Professori Helvi Kyngäs P117 Tulevaisuudentutkimus Tohtorikoulutettava Piia Rantakokko P117 Systemaattinen kirjallisuuskatsa-yliopistonopettajus/in Kris- English tina Mikkonen P117 Diskurssianalyysi Tohtorikoulutettava Nina Lunkka P117 Tekstianalyysi yliopistonlehtori Suhonen Marjo ma Ryhmätehtävän palautus Optimaan

12 Määrällinen osio: Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Päivä Aika Paikka Opetustapa Opettaja P117 Info Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen P117 Määrällinen tutkimus Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen P117 Tutkimussuunnitelma Tohtorikoulutettava Outi Kajula P117 Kyselylomake Yliopistonlehtori Satu Elo P117 Kyselylomakkeen asiantuntija-arviointi ja testaus Jatko-opiskelija, lehtori AMK Markus Karttunen P117 Vaikuttavuuden arviointi Yliopistonopettaja Heidi Ruotsalainen KT285 SPSS harjoitus: aineiston Yliopistonlehtori Pirjo analyysi Kaakinen KT285 SPSS harjoitus: aineiston Yliopistonlehtori Pirjo analyysi Kaakinen B Artikkelin kriittinen arviointi Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen B Opinnäytetyö artikkelina Professori Maria Kääriäinen 31.3 Ryhmätehtävän palautus Optimaan DIDAKTIIKKA A Opetuksen ja oppimisen arviointi Osa II 1.5 op ( ) A Lähiopetus Kristina Mikkonen Pienryhmä- ja itsenäinen työskentely (30h) A Työpaja

13 352124A-02 Opetusharjoittelu, Osa II 8 op ( ) ja A Opetushallinto ja opetusharjoittelu osa I, 5op Työpaja P117 Heidi Ruotsalainen Ryhmä % -läsnäolo ja Kristina 15 Mikkonen Ryhmä ja Ryhmä ja Työpaja 100 % -läsnäolo Työpaja 100% läsnäolo Ubikin oppimisympäristö harjoittelu P117 K029 ja K033 Mari Virtanen A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op ( ) Lähiopetus P122 Kristina Mikkonen Pienryhmä- ja itsenäinen työskentely (115h) Lähiopetus P122 Kristina Mikkonen Lähiopetus P122 Heidi Ruotsalainen Työpaja P122 Heidi Ruotsalainen ja Kristina Mikkonen Team-teaching P122 Heidi Ruotsalainen ja Kristina Mikkonen

14 MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (TERVEYSHALLINTOTIEDE) TERVEYSHALLINTOTIEDE/ SYVENTÄVÄT OPINNOT S Moniammatillinen johtaminen 5op Yliopistonlehtori Marjo Suhonen ja tohtorikoulutettava Matti Oikarainen ( , aloittaneilla syksyn suunnitelmassa, mutta suositetaan osallistumista keväällä) (352147A Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen 8op, väistyvä opintojakso ennen v. 2014). Ilmoittautuminen weboodissa. Pvm Klo Tila Sisältö Opettaja Moniammatillinen johtami-yliopistonlehtornen Marjo Su- ti P122 terveydenhuollossa honen Pakollinen kaikille ti P122 Lähijohtaminen Yliopistonlehtori Marjo Suhonen ke P122 Muutosjohtaminen TtT-opiskelija Nina Lunkka ke P122 Projektit ja niiden johtami-yliopistonlehtnenen Marjo Suho- Ke P122 Työelämänäkökulma joh-kehittämispäällikktamiseen Sormunen Anne To P122 Ajankohtainen tutkimus Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen Ke P122 Harjoitukset Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen Ma yksilötehtävän palautus Yliopistonlehtori Marjo Suhonen Ryhmätehtävän palautus Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen Muutosjohtaminen Tohtorikoulutettava Nina Lunkka

15 353208S Johtamisen soveltava reflektointi 10 op Tutkijatohtori Hanna Tiirinki ja professori Leena Turkki Opintojakson tarkemmat ohjeet Optimassa. Pvm Klo Tila Teema Opettaja Ti Erikseen sovittu ajankohta 338B Johtamisen reflektioseminaari (portfolio) Työelämäjakso Tutkijatohtori Hanna Tiirinki ja professori Leena Turkki Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Opintojakso on jatkoa syksyllä 2015 opintojakson aloittaneille. Portfolion palautuspäivä ke S Terveyshallintotieteen synteesi Professori Leena Turkki Väistyvä opintojakso Väistyvän opetussuunnitelman mukaiset terveyshallintotieteen syventävät opinnot professorilta saatavan ohjeen mukaisesti. Tarkemmat ohjeet toimitetaan ilmoittautumisajan päättyessä sähköpostilla osallistujille. Opintojakson voi suorittaa kahtena eri ajankohtana: 1. Ilmoittautuminen WebOodissa Kirjallisen työn palautus pe mennessä. 2. Ilmoittautuminen WebOodissa Kirjallisen työn palautus pe mennessä.

16 353207S-02 Pro gradu -tutkielma 10,0op (353204S Tutkielmaseminaari ja S Pro Gradu -tutkielma, väistyvä opintojakso) Yliopistonlehtori Marjo Suhonen Keväällä 2016 pro gradu -tutkielman aloittavat opiskelijat Ilmoittautuminen Web-oodissa 8.5. mennessä. Pvä Aika Sisältö Opettaja Ti Hankeinfo (pakollinen tutkielmaa aloittaville) Terveyshallintotieteen hoitotieteen opettajat Ti pe 2.9. Info tutkielmaseminaarille ja pro gradulle (pakollinen tutkielmaa aloittaville) Sali F101 ideapaperin palautus yliopistonlehtorille sähköpostitse Pro gradu tutkielman palautuspäivä pe ja to ja Yliopistonlehtori Marjo Suhonen, Professori Leena Turkki ja tutkijatohtori Hanna Tiirinki Yliopistonlehtori Marjo Suhonen Keväällä 2016 pro gradu -tutkielman aloittaneiden opiskelijoiden ohjausajat: Professori Leena Turkin ohjausajat to Neuvotteluhuone 281 B Marjo Suhosen ohjausajat ke Paikka: Neuvotteluhuone 281 B Toinen ohjausaika sovitaan tammikuussa

17 Hanna Tiiringin ohjausajat to Paikka: Ohjaajan työhuone Ke Paikka: Ohjaajan työhuone Muiden ohjaajien ohjausajat 2016 Sovitaan ryhmissä TERVEYSHALLINTOTIETEEN VÄISTYVÄT OPINTOJAKSOT (ennen 2014 aloittaneet): A Hallinnon harjoittelu 6 op Tutkijatohtori Hanna Tiirinki (sivuaineopinnoissa, väistyvä opintojakso, ei uusia ilmoittautumisia) Kaksi kirjallisen työn palautuspäivää ma ja ke P Terveydenhuollon työyhteisöjen kehittäminen ja projektit 6op (ennen vuotta 2014 aloittaneet) (väistyvä opintojakso) Yliopistonlehtori Marjo Suhonen Väistyvän opetussuunnitelman mukainen opintojakso, vain niille jotka tarvitsevat tämän täydentämään jo aloitettua opintokokonaisuutta. Tenttipäivät maalis-, huhti- tai toukokuussa 2016 yleisinä tenttipäivinä. Tentteihin ilmoittautuminen WebOodissa. Ilmoittautumisajan päättyessä osallistujille toimitetaan tarkemmat ohjeet sähköpostilla A Hallinto-oikeus, virkamies- ja työoikeus (ennen vuotta 2014 aloittaneet) Tuntiopettaja Väistyvän opetussuunnitelman mukainen opintojakso, vain niille jotka tarvitsevat tämän täydentämään jo aloitettua opintokokonaisuutta. (Opintojakso tarjottu syksyllä 2015, seuraava suoritusmahdollisuus syksyllä 2016.)

18 Terveyshallintotieteen jatko-opiskelijoiden seminaari (väitöskirjan tekijät) Professori Leena Turkki, yliopistonlehtori Marjo Suhonen sekä tutkijatohtori Hanna Tiirinki Lukuvuosi Jatko-opintoseminaari Itsenäinen työskentely sekä ohjaus Professori, yliopistonlehtori sekä tutkijatohtori Ohjaaja SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT KLIINISEN HOITOTIETEEN OPINNOT P Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 10 op 35 (jatkuu syksyltä) Business Kitchen 116B Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen TERVEYDEN EDISTÄMISEN OPINNOT A Terveyden edistäminen 10 op Jatkuu syksyltä Lähiseminaari 103A Yliopistonlehtori Satu Elo A Hyvinvointia ja terveyttä tukeva ympäristö 7 op Orientointi 103A Yliopistonlehtori Satu Elo Lähiseminaari 103A Yliopistonlehtori Satu Elo (Jaana: 18.1 päivälle tila, jossa ACP-yhteys mahdollisuus, WEB-kamera)

19 353113S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op Päivä Aika Opetustapa ja sisältö Paikka Opettaja ma Orientointi opintojaksoon 116B Anne Oikarinen ma Ohjaus ja sen oppiminen 116B Maria Kääriäinen Ti Ohjauksen laadun yhteys elintapamuutokseen sitoutumiseen 116B Anne Oikarinen Ohjauksen vaikuttavuuden mittaaminen 289B Heidi Ruotsalainen Ohjausprosessi, kirjaaminen ke Sydäninfarktipotilaiden elämäntapaohjaus ja hoitoon sitoutuminen 116B P107 Pirjo Kaakinen Minna Lahtinen Perinnöllisyysneuvonta P107 Outi Kajula Kirjalliset ohjeet P107 Maria Kääriäinen OAMK Oikarinen/ Kääriäinen Huhtikuun loppu 9-14 Seminaarin ajankohta ratkeaa myöhemmin. Oi- Anne karinen ke Seminaari 116B Anne Oikarinen Maria Kääriäinen A Kliinisen hoitotieteen harjoittelu 15 op Osallistuminen vähintään kahteen Hoitotyön tutkimusklubiin.

20 Info: Ti 26.1 klo / Anne Oikarinen Sali P107 Päivä Aika Paikka Sisältö Opettaja Info Tohtorikoulutettava Anne Oikarinen klo OYS / ls 1 Potilasohjaus Kaija Lipponen, pj Elina Karjula(opta) klo OYS / ls 12 Aihe ilmoitetaan myöhemmin klo OYS / Elvytys ls klo OYS / Aihe ilmoitetaan ls 1 myöhemmin Aihe ilmoitetaan myöhemmin klo OYS / Aihe ilmoitetaan ls 12 myöhemmin (Lana) pj Minna Nyman (med) (Opta) (Lana) TYÖTERVEYSHUOLLON OSAAMISTA SYVENTÄVÄT OPINNOT II Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa 10 op Kevät 2016 Verkko-opetus TTL Moodle - oppimisympäristö Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijat Opintojakson info ja yhteyshenkilö- yliopistonopettaja Kristina Mikkonen

21 MUUT OPINTOJAKSOT A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op Terveyshallintotiede: Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Hoitotiede ja terveystieteiden opettajat: Tohtorikoulutettava Outi Kajula Pvm Ilmoittauminen opetukseen WebOodissa Opintojakso alkaa Opintojakso päättyy. Kirjallisen tehtävän palauttaminen paperiversiona viimeistään opintojakson päättymispäivänä. Suoritetaan Optimassa. Ilmoittautuminen WebOodissa. Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujille toimitetaan tarkemmat kirjallisen työn ohjeet sähköpostilla. Kirjallisen työn palautus: Hoitotiede ja terv.tiet.opettajat; Outi Kajula Terveyshallintotiede; Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Markkinoinnin opintojakso 2-5 op A Vapaavalintaiset maisterin tutkinnon opinnot, Terveystieteiden markkinointi 2-5 op Terveyshallintotiede Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen Hoitotiede Tohtorikoulutettava Outi Kajula Terveystieteiden opettajat Yliopisto-opettaja Heidi Ruotsalainen Ilmoittautuminen vastuuopettajille sähköpostilla Pvm Klo Tila Vastuuopettaja: Ti Terveyshallintotiede: Terveystieteen neuvotteluhuone 281B Suunnittelupalaveri, pakollinen opintojaksolle osallistuville Tohtorikoulutettavat Outi Kajula ja Matti Oikarainen Opintojakso kestää Opintojakso edellyttää aktiivista osallistumista ja markkinointisuunnitelman toteuttamista.

22 352228A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3 10 op Lisätietoja antaa tohtorikoulutettava Outi Kajula

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 4 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen... 4 350001Y Akateeminen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 31.5.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 2.12.16 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 10.6.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 6.1.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 25.8.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut.

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut. TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 11.4.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 viimeksi päivitetty: 17.11.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa!

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 8.9.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 29.1.18 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa! Mikäli ilmoittautuminen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2017 1.6.17 Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2017 11.5.17 Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 15.8.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! ++ KEVÄT 2018 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 21.11.2017/12.12.2017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! ++ KEVÄT 2018 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 21.11.2017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot)

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden kandidaattiopintojen eteneminen

Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden kandidaattiopintojen eteneminen Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden kandidaattiopintojen eteneminen 1. lukuvuosi, syksy Orientoivat opinnot Orientaatio yliopisto-opiskeluun Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS (jatkuu keväällä)

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! HOIT4009 IKÄÄNTYNEEN/HOIT0701 KLIINISEN HOITOTYÖN /HOIT0908 MIELENTERVEYS- ASIAKKAAN TERVEYS JA SEN

Lisätiedot

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2015 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 011214 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 1.9.2017 HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Heli Virtanen, Jaana

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 12.9.2017 HOIT4009 IKÄÄNTYNEEN/HOIT0701 KLIINISEN HOITOTYÖN /HOIT0908 MIELENTERVEYS-

Lisätiedot

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2016 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012016 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Heli Virtanen, Jaana Koskenniemi Toteutustapa:

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2015. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 280815 (HOIT3111) TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Minna Stolt, Heli Virtanen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo)

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5 op Tenttimateriaali: Burns

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2018 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 28.6.2018 HOIT3107 TUTKIMUSSEMINAARI 1 (opintojakso jatkuu keväällä 2019, 2 op) 4

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna 2019-2020 KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO (Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2018. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 2.7.2018/17.9.2018/29.10.2018 HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Jaana Koskenniemi,

Lisätiedot

KEVÄT 2015 2. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella!

KEVÄT 2015 2. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! KEVÄT 2015 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! TURUN YLIOPISTO 190115 HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 6 op Opettajat: Helena Leino-Kilpi

Lisätiedot

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014. 3. lv.

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014. 3. lv. SYKSY 2014. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua on viimeksi päivitetty!

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede, Vanhoilla tutkintovaatimuksilla opintoja jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi.

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. KEVÄT 2016 Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! TURUN YLIOPISTO 14122015 HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 6 op Opettajat: Helena

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

SYKSY lv. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY lv. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2013. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua on viimeksi päivitetty!

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi.

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. KEVÄT 2016 Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 6 op Opettajat: Helena Leino-Kilpi & Heli Vaartio-Rajalin

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 Aine- ja syventävän vaiheen opintojen infotilaisuus ke 7.9. klo 12:15 PUB 5 Uusien opiskelijoiden tutustumispäivä pe 9.9., ilmoitautuminen johdantokurssilla

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli 8010001 English Academic Reading Skills EARS Kuopio: English Academic Reading Skills 2.00 05.09.2016 Näyttökoe englanti 8013651 English Academic

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Kielikeskuksen järjestämät tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Marja Vettenranta

Kielikeskuksen järjestämät tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Marja Vettenranta Kielikeskuksen järjestämät tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot Marja Vettenranta 29.8.2018 Kandidaatin tutkinnon viestintäja kieliopinnot 15 op I Äidinkieli 5 op: suomi: KSUO6000 Akateemiset

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 30.8.2018 HANNA SNELLMAN / OPINTOASIAT KIELIKESKUS Kielikeskus Linginno KIELTEN OPETUSTA KAIKILLE AKATEEMISILLE YKSIKÖILLE suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Tekniikan alan kieliopinnot

Tekniikan alan kieliopinnot Tekniikan alan kieliopinnot 29.8.2019 HANNA SNELLMAN / OPINTOASIAT KIELIKESKUS Kielikeskus Linginno KIELTEN OPETUSTA KAIKILLE AKATEEMISILLE YKSIKÖILLE suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2016. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 1.8.2016 HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Leena Salminen, Jaana

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN VAASAN YLIOPISTOON!

TERVETULOA OPISKELEMAAN VAASAN YLIOPISTOON! TERVETULOA OPISKELEMAAN VAASAN YLIOPISTOON! TUUTORIT Henna Hämäläinen Outi Ekebom henna-leena.hamalainen@student.uwasa.fi Sairaanhoitaja AMK Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopinnot Itä-Suomen yliopistossa

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia, vanhoilla tutkintovaatimuksilla jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2018 2019 Anarâškielâ máttááttâs 2018 2019 Syksy 2018 / Čohčâ 2018 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

SISÄLTÖ. I TERVEYSALAN KOULUTUKSEN PERUSTEET 21 1 koulutusjärjestelmän kehitys vuosina

SISÄLTÖ. I TERVEYSALAN KOULUTUKSEN PERUSTEET 21 1 koulutusjärjestelmän kehitys vuosina SISÄLTÖ kirjoittajat 11 johdanto 17 I TERVEYSALAN KOULUTUKSEN PERUSTEET 21 1 koulutusjärjestelmän kehitys vuosina 1900 2015 23 Koulutuksen alkuvaiheet 1900 1960-luvuilla Carola Wärnå-Furu 23 Koulutuksen

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille ti 29.4.2014 klo 16.00 sali L209 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi

Lisätiedot

Vanhan ( ) ja uuden ( ) opetussuunnitelman vastaavuudet

Vanhan ( ) ja uuden ( ) opetussuunnitelman vastaavuudet Vanhan (2015-2019) ja uuden (2019-2021) opetussuunnitelman vastaavuudet Sosiaalityön perusopinnot 25 op Sosiaalityön perusopinnot 25 op < Sosiaalityön perusopinnot (25 op kokonaismerkintä) STYP1 Sosiaalityön

Lisätiedot