KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT"

Transkriptio

1 KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osa I: Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op ( ) Y Asiantuntijaksi kehittyminen ja työelämäyhteistyö 3 op... 4 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT Y Academic English for Health Sciences. lk 3 op Y Toinen kotimainen kieli, Ruotsi 3 op ( , sekä ) Y Puheviestintä 3 op ( )... 5 A Tieto ja tutkimus Osa I 6,5 op ( ) Y Tiedonhaku (Tieteellinen viestintä)... 6 A Tieto ja tutkimus Osa II 3,5 op ( )... 6 PERUSOPINNOT P Johdatus terveystieteisiin P Suomalainen sosiaali-ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op... 8 AINEOPINNOT A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5 op ( , ) A Terveyshallintotiede 10op ( ) / Terveyshallintotiede 9 op (ennen v aloittaneet) A Kandidaatin tutkielma 10op ja kypsyyskoe A Kandidaatin tutkielma 10op ja kypsyyskoe A-01 Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I 3,5op... 9 Hanke-info kevät MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) S-01 Tutkielmaseminaari Osa II 4 op ( )... 10

2 353207S-02 Pro gradu-tutkielma 10 op ( ) S Hoitotiede II 5 op ( ) S Tutkimusmenetelmät II 10op (353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op) DIDAKTIIKKA A Opetuksen ja oppimisen arviointi Osa II 1.5 op ( ) A-02 Opetusharjoittelu, Osa II 8 op ( ) ja A Opetushallinto ja opetusharjoittelu osa I, 5op A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op ( ) TERVEYSHALLINTOTIEDE/ SYVENTÄVÄT OPINNOT S Moniammatillinen johtaminen 5op S Johtamisen soveltava reflektointi 10 op S Terveyshallintotieteen synteesi S-02 Pro gradu -tutkielma 10,0op A Hallinnon harjoittelu 6 op P Terveydenhuollon työyhteisöjen kehittäminen ja projektit 6op (ennen vuotta 2014 aloittaneet) A Hallinto-oikeus, virkamies- ja työoikeus (ennen vuotta 2014 aloittaneet) Terveyshallintotieteen jatko-opiskelijoiden seminaari (väitöskirjan tekijät) SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT P Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 10 op A Terveyden edistäminen 10 op A Hyvinvointia ja terveyttä tukeva ympäristö 7 op S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op A Kliinisen hoitotieteen harjoittelu 15 op II Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa 10 op MUUT OPINTOJAKSOT A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op Markkinoinnin opintojakso 2-5 op A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3 10 op... 20

3 Muuta: Science Day of the Campus of Kontinkangas

4 KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osa I: Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op ( ) Omaopettajat: Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen, yliopistonopettaja Heidi Ruotsalainen ja yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Sovitaan erikseen E-HOPS henkilökohtainen ohjaus Omaopettajat E-HOPS ryhmätapaaminen (kaksi vaihtoehtoista päivää, joista osallistuttava toiseen päivään) P117 Omaopettajat (terveyshallintotiede, hoitotiede ja terveystieteiden opettaja) Y Asiantuntijaksi kehittyminen ja työelämäyhteistyö 3 op (Opintojakso järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2016, TOPIK) KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT Y Academic English for Health Sciences. lk 3 op. Teacher: Eva Braighwood CLASSROOM SESSIONS on Thursdays Klo Room P P P P P P P107 OPTIONAL as needed tutorials online or face-to face on Mondays Verkkokurssi tai ryhmätyötila kirjastossa

5 Lisätiedot: (902008Y, ennen 1,5+1,5 op, nyt 3 op): Opintojakso on mahdollista suorittaa tutkintoopiskelijoilla maksutta verkko-opintoina Kesäyliopistossa, mikäli opintojaksolle tulee riittävä määrä opiskelijoita Y Toinen kotimainen kieli, Ruotsi 3 op ( , sekä ) Yliopisto-opettaja Hanna-Leena Ainonen Lisätiedot: Opintojakso järjestetään syksyllä 2016, jonka jälkeen joka toinen vuosi. Lähtötasotesti on mahdollista tehdä keväällä 2016, josta yhteys suoraa opintojakson vastuuopettajaan Lähtötasotesti tulee tehdä muutoin syksyllä 2016 ennen opintojakson alkua Y Puheviestintä 3 op ( ) Lehtori Outi Mikkola lehtori (suomen kieli ja viestintä) Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus / Puh , , Päivä Aika Paikka Opettaja Ma (2h) 116B Lehtori Outi Mikkola Ma P117 Lehtori Outi Mikkola (4h) Ma B Lehtori Outi Mikkola (4h) To B Lehtori Outi Mikkola (4h) To B Lehtori Outi Mikkola (4h) To B Lehtori Outi Mikkola (4h) To (4h) 116B Lehtori Outi Mikkola A Tieto ja tutkimus Osa I 6,5 op ( )

6 Jatkuu syksyltä Y Tiedonhaku (Tieteellinen viestintä) Yliopistonlehtori Pentti Nieminen Infoluento A101 Pentti Nieminen Luento: Koe-eläimet tieteellisessä tutkimuksessa 101A Hanna-Marja Voipio Luento: Kliininen tutkimus 101A Marjo Renko Harjoitukset (yksi ryhmä) Päivä Aika Paikka Opettaja F101 Pentti Nieminen F101 Pentti Nieminen F101 Pentti Nieminen F101 Pentti Nieminen Kirjaston harjoitukset Valitse jokaisesta osasta sopiva aika ja ilmoittaudu ryhmään WebOodissa. Huom! Ryhmän maksimikoko 15 opiskelijaa Päivä Aika Paikka Opettaja Osa 1 Ryhmä I K029 Informaatikot Ryhmä II K033 Informaatikot Ryhmä III K029 Informaatikot Osa 2 Ryhmä I K029 Informaatikot Ryhmä II K029 Informaatikot Ryhmä III K029 Informaatikot Osa 3 Ryhmä I K029 Informaatikot Ryhmä II K029 Informaatikot Ryhmä III K029 Informaatikot A Tieto ja tutkimus Osa II 3,5 op ( ) (Sisältää opintojaksot Y, Y ja Y)

7 Yliopistonlehtori Pentti Nieminen Luennot Luento 1 (info) K101 Pentti Nieminen Luento 2 K101 Pentti Nieminen Luento 3 K101 Pentti Nieminen Luento 4 K101 Pentti Nieminen Luento 5 K101 Pentti Nieminen Luento 6 K101 Pentti Nieminen Luento 7 K101 Pentti Nieminen Kertausluento K101 Pentti Nieminen Harjoitukset Valitse yksi ryhmä ja ilmoittaudu WebOodissa ryhmään. Huom! Ryhmän maksimikoko 15 opiskelijaa Harjoitus Ryhmä I Ryhmä II Ryhmä III Aika Paikka Aika Paikka Aika Paikka klo K klo K klo KT klo K klo K klo K klo K klo K klo K klo K klo KT klo K klo K klo K klo K029 Vapaaehtoiset harjoitustyön ohjaustilaisuudet: Päivä Aika Paikka Opettaja K033 Pentti Nieminen K033 Pentti Nieminen K033 Pentti Nieminen Tentti Päivä Aika Paikka A101 Kurssitentti, ei ilmoittautumista Ilm. myöhemmin Yleinen tenttipäivä, ilmoittautuminen Weboodissa Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Yleinen tenttipäivä, ilmoittautuminen Weboodissa

8 PERUSOPINNOT Terveystieteiden juonne: P Johdatus terveystieteisiin P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op P Suomalainen sosiaali-ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö Opintojakso: Aikataulu: Paikka Opettaja Verkkoopinnot, Hanna Tiirinki Tutkijatohtori P Johdatus terveystieteisiin Optima P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen P Suomalainen sosiaali-ja terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yh teistyö Verkkoopinnot, Optima Verkkoopinnot, Optima Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen AINEOPINNOT A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5 op ( , ) Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen ja Marjo Suhonen Opintojakso toteutetaan seuraavan kerran syksyllä A Terveyshallintotiede 10op ( ) / Terveyshallintotiede 9 op (ennen v aloittaneet) Professori Leena Turkki Opintojakso toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2016.

9 352114A Kandidaatin tutkielma 10op ja kypsyyskoe (vuonna 2015 tutkielman hyväksytysti suorittaneille, jotka eivät ole tehneet maturiteettia joulukuussa 2015) Terveyshallintotiede: Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Hoitotiede ja terveystieteiden opettajankoulutusohjelma: Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Luennot Klo Paikka Yleinen tenttipäivä Yleinen tenttipäivä Tutkielman ohjaaja Tutkielman ohjaaja Ilmoittautuminen weboodissa A Kandidaatin tutkielma 10op ja kypsyyskoe (vuonna 2016 tutkielman suorittaville) Terveyshallintotiede: Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Hoitotiede ja terveystieteiden opettajankoulutusohjelma: Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Kandi-info syksyllä 2016 aloittaville kandidaatin tutkielma 10 op opintojakson suorittaville opiskelijoille Pvm Kello Tila Sisältö Opettaja Ti F101 Tietoisku (pakollinen) Terveyshallintotiede/ Hanna Tiirinki Hoitotiede / terveystieteiden opettajat / Pirjo Kaakinen ja Heidi Ruotsalainen A-01 Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I 3,5op Yliopistonlehtori: Pentti Nieminen (OPS ). Opintojakso tarjotaan seuraavan kerran syksyllä 2016.

10 Hanke-info kevät 2016 Pvä Kello Tapahtuma: Tila Opettaja Ti Hankeinfo (pakollinen) Hoitotieteen, terveystieteiden opettaja- ja terveyshallintotieteen opiskelijoille (kandi- ja pro aloit- gradu-tutkielmaa taville) F202 Hoitotieteen sekä terveyshallintotieteen opettajat MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (HOITOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA) S-01 Tutkielmaseminaari Osa II 4 op ( ) Pro gradu tutkielmien Neuvotteluhuone Yliopistonlehtori esittely Pirjo Kaakinen Pro gradu tutkielmien Neuvotteluhuone Yliopistonlehtori esittely Pirjo Kaakinen Pro gradu tutkielmien Neuvotteluhuone Yliopistonlehtori esittely Pirjo Kaakinen Pro gradu tutkielmien esittely Neuvotteluhuone Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Pro gradu tutkielmien esittely Neuvotteluhuone Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen S-02 Pro gradu-tutkielma 10 op ( ) Yksilölliset ohjaustapaamiset ohjaavan opettajan kanssa S Hoitotiede II 5 op ( ) Ohjatut harjoitukset P107 Yliopistonlehtori Satu Elo P107 Yliopistonlehtori Satu Elo P107 Yliopistonlehtori Satu Elo

11 ACP-yhteys Yliopistonlehtori Satu Elo Seminaaripäivä P117 Yliopistonlehtori Satu Elo Jaana: ACP-yhteydelle ei tarvitse tilanvarausta S Tutkimusmenetelmät II 10op (353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op) Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Ilmoittautuminen WebOodissa koodi S-11 Laadullinen osio: (luennot pakollisia) Pvä Aika Paikka Sisältö Opettaja P117 Johdantoluennot laadulliseen tutkimusprosessiin Tutkijatohtori Tiirinki Hanna P117 Johdantoluennot laadulliseen tutkimusprosessiin Tutkijatohtori Tiirinki Hanna P117 Kulttuurin tutkimus Tutkijatohtori Tiirinki Hanna P117 Sisällönanalyysi Professori Helvi Kyngäs P117 Tulevaisuudentutkimus Tohtorikoulutettava Piia Rantakokko P117 Systemaattinen kirjallisuuskat-yliopistonopettajsaus/in English tina Kris- Mikkonen P117 Diskurssianalyysi Tohtorikoulutettava Nina Lunkka P117 Tekstianalyysi yliopistonlehtori Suhonen Marjo ma Ryhmätehtävän palautus tutkijatohtori Hanna Tiiringille

12 Määrällinen osio: Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Päivä Aika Paikka Opetustapa Opettaja P117 Info Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen P117 Määrällinen tutkimus Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen Tehtävän palautus P117 Tutkimussuunnitelma Tohtorikoulutettava Outi Kajula P117 Kyselylomake Yliopistonlehtori Satu Elo P117 Kyselylomakkeen asiantuntija-arviointi ja testaus P117 Vaikuttavuuden arviointi Yliopistonopettaja Heidi Ruotsalainen ATK - SPSS harjoitus: aineiston Yliopistonlehtori Pirjo luokka analyysi Kaakinen ATK - SPSS harjoitus: aineiston Yliopistonlehtori Pirjo luokka analyysi Kaakinen 101A Artikkelin kriittinen arviointi Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen 101A Opinnäytetyö artikkelina Professori Maria Kääriäinen DIDAKTIIKKA A Opetuksen ja oppimisen arviointi Osa II 1.5 op ( ) A Lähiopetus Kristina Mikkonen Pienryhmä- ja itsenäinen työskentely (30h) A Työpaja

13 352124A-02 Opetusharjoittelu, Osa II 8 op ( ) ja A Opetushallinto ja opetusharjoittelu osa I, 5op ( > vain 18.5) Työpaja P117 Heidi Ruotsalainen Ryhmä % -läsnäolo ja Kristina 15 Mikkonen Ryhmä ja Työpaja 100 % -läsnäolo P A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op ( ) Lähiopetus P122 Kristina Mikkonen Pienryhmä- ja itsenäinen työskentely (115h) Lähiopetus P122 Kristina Mikkonen Lähiopetus P122 Heidi Ruotsalainen Työpaja P122 Heidi Ruotsalainen ja Kristina Mikkonen Team-teaching P122 Heidi Ruotsalainen ja Kristina Mikkonen

14 MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT (TERVEYSHALLINTOTIEDE) TERVEYSHALLINTOTIEDE/ SYVENTÄVÄT OPINNOT S Moniammatillinen johtaminen 5op Yliopistonlehtori Marjo Suhonen ja tohtorikoulutettava Matti Oikarainen ( , aloittaneilla syksyn suunnitelmassa, mutta suositetaan osallistumista keväällä) (352147A Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen 8op, väistyvä opintojakso ennen v. 2014). Ilmoittautuminen weboodissa. Pvm Klo Tila Sisältö Opettaja ti P122 Moniammatillinen johtami-yliopistonlehtornen terveydenhuollossa honen Marjo Su- ti P122 Lähijohtaminen Yliopistonlehtori Marjo Suhonen ke P122 Projektit ja niiden johtami-yliopistonlehtornehonen Marjo Su- ke P122 Johtamisen roolit Tohtorikoulutettava Pauliina Pätsi Ke P122 Muutosjohtaminen Tohtorikoulutettava Nina Lunkka To P122 Ajankohtainen tutkimus Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen Ke P122 Harjoitukset Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen Ma yksilötehtävän palautus Yliopistonlehtori Marjo Suhonen Ryhmätehtävän palautus Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen

15 353208S Johtamisen soveltava reflektointi 10 op Tutkijatohtori Hanna Tiirinki ja professori Leena Turkki Opintojakson tarkemmat ohjeet Optimassa. Pvm Klo Tila Teema Opettaja Ti B Johtamisen reflektioseminaari (portfolio) Tutkijatohtori Hanna Tiirinki ja professori Leena Turkki Erikseen sovittu ajankohta Työelämäjakso Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Opintojakso on jatkoa syksyllä 2015 opintojakson aloittaneille. Portfolion palautuspäivä ke S Terveyshallintotieteen synteesi Professori Leena Turkki Väistyvä opintojakso Väistyvän opetussuunnitelman mukaiset terveyshallintotieteen syventävät opinnot professorilta saatavan ohjeen mukaisesti. Tarkemmat ohjeet toimitetaan ilmoittautumisajan päättyessä sähköpostilla osallistujille. Opintojakson voi suorittaa kahtena eri ajankohtana: 1. Ilmoittautuminen WebOodissa Kirjallisen työn palautus pe mennessä. 2. Ilmoittautuminen WebOodissa Kirjallisen työn palautus pe mennessä.

16 353207S-02 Pro gradu -tutkielma 10,0op (353204S Tutkielmaseminaari ja S Pro Gradu -tutkielma, väistyvä opintojakso) Yliopistonlehtori Marjo Suhonen Keväällä 2016 pro gradu -tutkielman aloittavat opiskelijat Ilmoittautuminen Web-oodissa 8.5. mennessä. Pvä Aika Sisältö Opettaja Ti Hankeinfo (pakollinen tutkielmaa aloittaville) Terveyshallintotieteen ja hoitotieteen opettajat Ti pe 2.9. Info tutkielmaseminaarille ja pro gradulle (pakollinen tutkielmaa aloittaville) Sali F101 ideapaperin palautus yliopistonlehtorille sähköpostitse Pro gradu tutkielman palautuspäivä pe ja to Yliopistonlehtori Marjo Suhonen, Professori Leena Turkki ja tutkijatohtori Hanna Tiirinki Keväällä 2016 pro gradu -tutkielman aloittaneiden opiskelijoiden ohjausajat: Professori Leena Turkin ohjausajat to Neuvotteluhuone? Marjo Suhosen ohjausajat ke Paikka: Yliopistonlehtori Marjo Suhonen Toinen ohjausaika Neuvotteluhuone? sovitaan tammikuussa Hanna Tiiringin ohjausajat to Paikka: Ohjaajan työhuone Ke Paikka: Ohjaajan työhuone Muiden ohjaajien ohjausajat 2016 Sovitaan ryhmissä

17 TERVEYSHALLINTOTIETEEN VÄISTYVÄT OPINTOJAKSOT (ennen 2014 aloittaneet): A Hallinnon harjoittelu 6 op Tutkijatohtori Hanna Tiirinki (sivuaineopinnoissa, väistyvä opintojakso, ei uusia ilmoittautumisia) Kaksi kirjallisen työn palautuspäivää ma ja ke P Terveydenhuollon työyhteisöjen kehittäminen ja projektit 6op (ennen vuotta 2014 aloittaneet) (väistyvä opintojakso) Yliopistonlehtori Marjo Suhonen Väistyvän opetussuunnitelman mukainen opintojakso, vain niille jotka tarvitsevat tämän täydentämään jo aloitettua opintokokonaisuutta. Tenttipäivät maalis-, huhti- tai toukokuussa 2016 yleisinä tenttipäivinä. Tentteihin ilmoittautuminen WebOodissa. Ilmoittautumisajan päättyessä osallistujille toimitetaan tarkemmat ohjeet sähköpostilla A Hallinto-oikeus, virkamies- ja työoikeus (ennen vuotta 2014 aloittaneet) Tuntiopettaja Väistyvän opetussuunnitelman mukainen opintojakso, vain niille jotka tarvitsevat tämän täydentämään jo aloitettua opintokokonaisuutta. (Opintojakso tarjottu syksyllä 2015, seuraava suoritusmahdollisuus syksyllä 2016.) Terveyshallintotieteen jatko-opiskelijoiden seminaari (väitöskirjan tekijät) Professori Leena Turkki, yliopistonlehtori Marjo Suhonen sekä tutkijatohtori Hanna Tiirinki Lukuvuosi Jatko-opintoseminaari Itsenäinen työskentely sekä ohjaus Professori, yliopistonlehtori sekä tutkijatohtori Ohjaaja

18 SIVUAINE- JA VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT KLIINISEN HOITOTIETEEN OPINNOT P Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 10 op (jatkuu syksyltä) Business Kitchen 116B Yliopistonlehtori Pirjo Kaakinen TERVEYDEN EDISTÄMISEN OPINNOT A Terveyden edistäminen 10 op Jatkuu syksyltä Lähiseminaari 103A Yliopistonlehtori Satu Elo A Hyvinvointia ja terveyttä tukeva ympäristö 7 op Orientointi 103A Yliopistonlehtori Satu Elo Lähiseminaari 103A Yliopistonlehtori Satu Elo (Jaana: 18.1 päivälle tila, jossa ACP-yhteys mahdollisuus, WEB-kamera) S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op Ilm. myöhemmin Tohtorikoulutettava Anne Oikarinen

19 352226A Kliinisen hoitotieteen harjoittelu 15 op Osallistuminen vähintään kahteen Hoitotyön tutkimusklubiin. Päivä Aika Paikka Sisältö Opettaja Info Tohtorikoulutettava Anne Oikarinen klo OYS / ls 1 Potilasohjaus Kaija Lipponen, pj Elina Karjula(opta) klo OYS / ls 12 Aihe ilmoitetaan myöhemmin klo OYS / Elvytys ls klo OYS / Aihe ilmoitetaan ls 1 myöhemmin Aihe ilmoitetaan myöhemmin klo OYS / Aihe ilmoitetaan ls 12 myöhemmin (Lana) pj Minna Nyman (med) (Opta) (Lana) TYÖTERVEYSHUOLLON OSAAMISTA SYVENTÄVÄT OPINNOT II Terveyden edistäminen työikäisen väestön keskuudessa 10 op Kevät 2016 Verkko-opetus TTL Moodle - oppimisympäristö Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijat Opintojakson info ja yhteyshenkilö- yliopistonopettaja Kristina Mikkonen

20 MUUT OPINTOJAKSOT A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op Terveyshallintotiede: Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Hoitotiede ja terveystieteiden opettajat: Tohtorikoulutettava Outi Kajula Pvm Opetukseen ilmoittautuminen WebOodissa Kirjallisen työn palautus paperiversiona Suoritetaan Optimassa, Ilmoittautuminen WebOodissa. Ilmoittautumisajan päättyessä osallistujille toimitetaan tarkemmat kirjallisen työn ohjeet sähköpostilla. Kirjallisen työn palautus: Hoitotiede ja terv.tiet.opettajat; Outi Kajula Terveyshallintotiede; Tutkijatohtori Hanna Tiirinki Markkinoinnin opintojakso 2-5 op A Terveystieteiden markkinointi 2-5 op Terveyshallintotiede Tohtorikoulutettava Matti Oikarainen Hoitotiede Tohtorikoulutettava Outi Kajula Ilmoittautuminen vastuuopettajille sähköpostilla Pvm Klo Tila Vastuuopettaja: Ti Terveystieteen neuvotteluhuone 281B Suunnittelupalaveri, pakollinen opintojaksolle osallistuville Terveyshallintotiede: Tohtorikoulutettavat Outi Kajula ja Matti Oikarainen Opintojakso kestää Opintojakso edellyttää aktiivista osallistumista ja markkinointisuunnitelman toteuttamista A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3 10 op Lisätietoja antaa tohtorikoulutettava Outi Kajula

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2016 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 4 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen... 4 350001Y Akateeminen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT

KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KEVÄÄN 2015 OPINTOJAKSOJEN AIKATAULUT KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT LAAJA-ALAISET TERVEYSTIETEIDEN OPINNOT... 3 350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op... 3 350001Y Opinto- ja työelämäohjaus,

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 31.5.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 10.6.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Kevät 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 2.12.16 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 25.8.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 6.1.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut.

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut. TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 8.9.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Kevät 2017 11.4.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624 RÄSTITENTTIPERIODIT

Lisätiedot

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 viimeksi päivitetty: 17.11.17 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa!

Lisätiedot

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön. järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämien opintojen aikataulut (TtK ja TtM) Kevät 2018 29.1.18 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa! Mikäli ilmoittautuminen

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2017 1.6.17 Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa

Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2017 11.5.17 Muistathan ilmoittautua kaikille opintojaksoille ja tentteihin WebOodissa TENTTIMISESTÄ http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2013 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa

Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 1 Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön opintojen aikataulut Syksy 2016 15.8.2016 Muistathan ilmoittautua opintojaksoille Weboodissa 2 SISÄLLYSLUETTELO TERVEYSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTOON

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden kandidaattiopintojen eteneminen

Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden kandidaattiopintojen eteneminen Hoitotieteen pääaine: terveystieteiden kandidaattiopintojen eteneminen 1. lukuvuosi, syksy Orientoivat opinnot Orientaatio yliopisto-opiskeluun Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS (jatkuu keväällä)

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! HOIT4009 IKÄÄNTYNEEN/HOIT0701 KLIINISEN HOITOTYÖN /HOIT0908 MIELENTERVEYS- ASIAKKAAN TERVEYS JA SEN

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 12.9.2017 HOIT4009 IKÄÄNTYNEEN/HOIT0701 KLIINISEN HOITOTYÖN /HOIT0908 MIELENTERVEYS-

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2015 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2015 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 011214 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 1.9.2017 HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Heli Virtanen, Jaana

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Heli Virtanen, Jaana Koskenniemi Toteutustapa:

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2018 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 28.6.2018 HOIT3107 TUTKIMUSSEMINAARI 1 (opintojakso jatkuu keväällä 2019, 2 op) 4

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo)

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2015. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 280815 (HOIT3111) TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Minna Stolt, Heli Virtanen

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! ++ KEVÄT 2018 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 21.11.2017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot)

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! ++ KEVÄT 2018 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 21.11.2017/12.12.2017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012017 HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede, Vanhoilla tutkintovaatimuksilla opintoja jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5 op Tenttimateriaali: Burns

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

SYKSY lv. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY lv. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2013. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua on viimeksi päivitetty!

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2018 2019 Anarâškielâ máttááttâs 2018 2019 Syksy 2018 / Čohčâ 2018 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2018. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 2.7.2018/17.9.2018/29.10.2018 HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Jaana Koskenniemi,

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2019 2020 Anarâškielâ máttááttâs 2019 2020 Syksy 2019 / Čohčâ 2019 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT 2016 1. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2016 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 05012016 TÄYDENTÄVÄT HOITOTIETEEN OPINNOT: HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA

Lisätiedot

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli 8010001 English Academic Reading Skills EARS Kuopio: English Academic Reading Skills 2.00 05.09.2016 Näyttökoe englanti 8013651 English Academic

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 Aine- ja syventävän vaiheen opintojen infotilaisuus ke 7.9. klo 12:15 PUB 5 Uusien opiskelijoiden tutustumispäivä pe 9.9., ilmoitautuminen johdantokurssilla

Lisätiedot

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna 2019-2020 KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO (Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia, vanhoilla tutkintovaatimuksilla jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU Nimi Opiskelijanumero KANDIDAATIN TUTKINTO (180 ) Terveystieteiden yhteiset innot 35 Yleiset valmiudet 10 TERY1 Orientoivat innot,

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2016. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 1.8.2016 HOIT3111 TUTKIMUSSEMINAARI 2 4 op Opettajat: Maija Hupli, Leena Salminen, Jaana

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli

Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli Tunniste Opintojakso Lyhenne Opetus Op Ajankohta Tyyppi Kieli 4314013 Arvot ja etiikka hoitotieteessä ETH K: Arvot ja etiikka hoitotieteessä 5.00 27.02.2017-14.03.2017 Luento- ja harjoituskurssi suomi

Lisätiedot

KEVÄT 2015 2. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella!

KEVÄT 2015 2. lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! KEVÄT 2015 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! TURUN YLIOPISTO 190115 HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 6 op Opettajat: Helena Leino-Kilpi

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN VAASAN YLIOPISTOON!

TERVETULOA OPISKELEMAAN VAASAN YLIOPISTOON! TERVETULOA OPISKELEMAAN VAASAN YLIOPISTOON! TUUTORIT Henna Hämäläinen Outi Ekebom henna-leena.hamalainen@student.uwasa.fi Sairaanhoitaja AMK Sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopinnot Itä-Suomen yliopistossa

Lisätiedot

Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot

Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot 15.8.2018 Simo Ali-Löytty, Terhi Kaarakka ja Elina Viro Sisältö TTY:n aineenopettajakoulutuksen tutkintorakenne

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

OPINTOJAKSOTARJONTA LUKUVUOSI: PVM: Saapumisryhmä HLF215KA

OPINTOJAKSOTARJONTA LUKUVUOSI: PVM: Saapumisryhmä HLF215KA Kampus: Lohja Kevät 2015 Päivitetty: 25.2.2015 Liiketalouden koulutus, monimuoto P=Pakollinen, E=Vaihtoehtoinen, V=Valinnainen OPINTOJAKSOTARJONTA LUKUVUOSI: 2014-2015 PVM: 7.1.2015-19.6.2015 Saapumisryhmä

Lisätiedot

I vuosikurssin opetus lukuvuonna

I vuosikurssin opetus lukuvuonna I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2017 2018 Seuraavat lähipäivät ovat pakollisia, joten varaa nuo ajankohdat kalenteriisi jo hyvissä ajoin! Lähiopetuksen luokkatilat löytyvät myös WebOodista kunkin opintojakson

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. 22.10.

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014. 3. lv.

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY 2014. 3. lv. SYKSY 2014. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua on viimeksi päivitetty!

Lisätiedot

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi.

SEURAA OPETUSAIKATAULUA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! KEVÄT 2016 2. lv. Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. KEVÄT 2016 Seuraa opetusaikataulua todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Muutokset merkitään punaisella! TURUN YLIOPISTO 14122015 HOIT3101 HOIDON JA HOITOTIETEEN FILOSOFIA 2 6 op Opettajat: Helena

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

Kielikeskuksen järjestämät tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Marja Vettenranta

Kielikeskuksen järjestämät tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Marja Vettenranta Kielikeskuksen järjestämät tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot Marja Vettenranta 29.8.2018 Kandidaatin tutkinnon viestintäja kieliopinnot 15 op I Äidinkieli 5 op: suomi: KSUO6000 Akateemiset

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot