RISKIANALYYSIEN VETÄJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS SEMINAARISARJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISKIANALYYSIEN VETÄJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS SEMINAARISARJA"

Transkriptio

1 AEL INSKO-SEMINAARIT RISKIANALYYSIEN VETÄJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS SEMINAARISARJA AEL, Helsinki Peruskurssi, Jatkokurssi 1, Jatkokurssi 2, Jatkokurssi 3,

2 RISKIANALYYSIEN VETÄJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS -SEMINAARISARJA Riskienarviointia tarvitaan kaikkialla! Kun hallitset turvallisuutta, joudut arvioimaan riskit. Riskianalyysit ovat arvioinnin keskeisin osa. Sekä riskianalyysien tilaajilta että toteuttajilta vaaditaan riittävästi osaamista, jotta riskianalyysit ja niiden tulokset parantaisivat ihmisten ja ympäristön turvallisuutta. Seminaarisarjan tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot henkilöille, jotka haluavat pätevöityä ensisijaisesti turvallisuusriskianalyysien vetäjiksi tai kirjureiksi. Myös henkilöt, jotka osallistuvat riskianalyysien työryhmiin asiantuntijoina tai tilaavat riskianalyysejä, voivat osallistua seminaarisarjan peruskurssiin tai jatkokursseille. Koulutus koostuu kaikille soveltuvasta peruskurssista sekä syventävistä jatkokursseista, joissa opetellaan perusteellisemmin eri riskianalyysimenetelmien käyttöä erilaisiin kohteisiin. Jatkokursseja on kolme. Jatkokursseihin sisältyy esimerkkejä ja harjoituksia. Voit voi vapaasti valita osallistutko yhteen, kahteen tai kaikkiin jatkokursseihin. Seminaarisarjasta saat vankkaa tietoa tukemaan kehittymistäsi riskianalyysien vetäjäksi tai kirjuriksi. Mukana ovat kaikki tärkeimmät riskianalyysimenetelmät. Osaamista vahvistamassa on kokeneiden asiantuntijoiden antamat esimerkit ja vinkit sekä harjoitukset. Suunnittelu HSEA Manager Europe Pieter-Jan Bots, Ahlstrom Oyj Turvallisuuspäällikkö Timo Kallionpää, Norilsk Nickel Harjavalta Oy Turvallisuusjohtaja Jukka Karppinen Johtaja Jukka Korvenoja, Sweco Industry Oy HSE Specialist Kari Matilainen, Borealis Polymers Oy Erikoisasiantuntija Rainer Salo Johtava konsultti Rune Strahl, Sweco Industry Oy Kehityspäällikkö Rainer Paloniemi, AEL LISÄTIETOJA PIA KOISTINEN, koulutusasiantuntija , ILMOITTAUDU MERVI VALTONEN, koulutussihteeri ,

3 KOKO PÄTEVÖITYMISKOULUTUS PERUSKURSSI Sopii myös kaikille turvallisuudesta ja turvallisuusriskianalyyseistä kiinnostuneille. JATKOKURSSI JATKOKURSSI JATKOKURSSI Yleisimmät prosessiriskianalyysimenetelmät Inhimillisiin tekijöihin liittyvät riskianalyysimenetelmät Tapahtumaketjujen riskianalyysimenetelmät Poikkeamatarkastelu, Layer of protection analysis: HAZOP, LOPA. Riskigraafimenetelmä. Seurausanalyysit. Toimintovirheanalyysi, Työn riskianalyysi: TVA, TRA. Organisaatioihin liittyvien riskien analysointi. Vika- ja vaikutusanalyysi, Vikapuuanalyysi, tapahtumapuuanalyysi: FMEA, FMECA, FTA, ETA.

4 PERUSKURSSI Peruskurssiin voivat osallistua kaikki riskianalyysityöryhmiin osallistuvat ja riskienhallinnasta ja riskianalyyseistä kiinnostuneet. Ympäristössä esiintyvät vaarat voivat tunnistamattomina ja hallitsemattomina aiheuttaa turhia vahinkoja ja menetyksiä. Turvallisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös viranomaisten ja julkisuuden taholta. Riskit on otettava haltuun kaikkialla aina suurista investointisuunnitelmista jokapäiväiseen työturvallisuuteen. Millä keinoilla tunnistat vaarat? Kuinka tietämys ja käyttäjäkokemus voidaan hyödyntää vaarojen tunnistamisessa? Miten turvallisuutta hallitaan? Koulutuksesta hyötyvät Riskianalyysien tekoon osallistuvat tai riskianalyysejä tilaavat henkilöt. Riskianalyysien vetäjien tai kirjurien pätevyyden haluavat. KESKIVIIKKO Ilmoittautuminen ja tervetulokahvi 9.00 Seminaarin avaus 9.20 Mitä riskienhallinta on? Tutkimusprofessori Veikko Rouhiainen, VTT Riskien arviointi ja hallinta työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset Työsuojeluinsinööri Sakari Tuunainen Riskien arviointi ja hallinta konedirektiivin vaatimukset Työsuojeluinsinööri Sakari Tuunainen Riskien arviointi ja hallinta prosessiteollisuus Prosessiturvallisuusasiantuntija Kirsi Kavonius-Hietanen, Neste Oil Oyj Yrityksen motiivit. Lainsäädäntö. Riskienhallinnan asema koko turvallisuuden kentässä. Riskien optimointi, mitä riskejä sallitaan, mitä ei, esim. nolla tapaturmaa Lounas Riskin käsite Tutkimusprofessori Veikko Rouhiainen, VTT Peruskäsitteet (vaara, onnettomuus, riskit, riskianalyysi, riskien arviointi, riskien hallinta, turvallisuus, tapaturma, jne.). Riskin käsite eri toimialoilla ja yrityksissä tai organisaatioissa. Käytännön esimerkit Riskienhallintaprosessi Tutkimusprofessori Veikko Rouhiainen Riskianalyysin, riskien arvioinnin ja riskienhallinnan keskinäinen suhde ja sisältö. Standardin SFS-IEC mukainen riskianalyysiprosessi Kahvi Riskianalyysien laatu Erikoistutkija Anna-Mari Heikkilä, VTT Riskianalyysien laatu -hankkeessa esitetty riskianalyysiprosessi. Riskianalyysin tavoitteet. Lyhyt kuvaus riskianalyysin käytännön järjestelyistä Riskianalyysimenetelmät Erikoistutkija Anna-Mari Heikkilä Tutustuminen yleisemmin käytössä oleviin riskianalyysimenetelmiin. Eri riskianalyysimenetelmien väliset erot. Riskianalyysimenetelmien käyttökohteet. Mistä analyysimenetelmiä on saatavilla? Yhteenveto ja päivän päätös (Muutokset mahdollisia) LISÄTIETOJA PIA KOISTINEN, koulutusasiantuntija , ILMOITTAUDU MERVI VALTONEN, koulutussihteeri ,

5 JATKOKURSSI 1 Koulutuksessa perehdytään syvällisemmin tärkeimpiin prosessiriskien analysointiin sovellettaviin menetelmiin. Erityisesti painotetaan riskianalyysin vetäjän ja kirjurin roolia näiden menetelmien käytössä. Esitykset ovat mahdollisimman käytännönläheisiä ja luentojen tukena ovat esimerkit ja harjoitukset. Koulutuksesta hyötyvät Riskianalyysien vetäjät tai kirjurien pätevyyden haluavat. KESKIVIIKKO TORSTAI Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 Seminaarin avaus 9.10 Poikkeamatarkastelu eli Hazard Operability Study (HAZOP): jatkuvatoimiset prosessit Erikoistutkija Minna Nissilä, VTT sisältö, periaatteet kohteet tavoitteet lähtötiedot käytännöt Poikkeamatarkastelu eli Hazard Operability Studyn (HAZOPin) vetäminen käytännössä ja harjoitukset (jatkuvatoimiset prosessit) Erikoistutkija Minna Nissilä istunnon vetäminen kirjaaminen ryhmän jäsenet Lounas Poikkeamatarkastelu: harjoitukset jatkuvat (jatkuvatoimiset prosessit) Kahvi Poikkeamatarkastelu eli Hazard Operability Study (HAZOP): panostoimiset prosessit Asiantuntija Antti Lyytikäinen, AL Safety Design Oy Poikkeamatarkastelu: harjoitukset (panostoimiset prosessit) Asiantuntija Antti Lyytikäinen 8.15 Aamukahvi 8.30 Layer of protection analysis eli 9.45 LOPA-menetelmä Diplomi-insinööri Sami Matinaho, Fortum Power and Heat Oy perusteet LOPA vs. HAZOP suojauskerrokset riskin vähennyksen tavoite käytännöt Layer of protection analysis eli LOPA-menetelmä: harjoitukset Diplomi-insinööri Sami Matinaho Lounas Riskigraafi-menetelmä Diplomi-insinööri Sami Matinaho teoria muuttujien määrittely tavoitteet Kahvi Seurausanalyysit prosessiriskien arvioinnissa Neste Jacobs Oy Kaasujen ja nesteiden vuotojen sekä räjähdyspaineiden seurausten arviointi mallien avulla käytännössä Yhteenveto ja päivän päätös (Muutokset mahdollisia) Yhteenveto 17.30

6 JATKOKURSSI 2 Koulutuksessa perehdytään syvällisemmin tärkeimpiin inhimilliseen toimintaan liittyvien riskien analysointiin sovellettaviin menetelmiin. Erityisesti painotetaan riskianalyysin vetäjän ja kirjurin roolia näiden menetelmien käytössä. Esitykset ovat mahdollisimman käytännönläheisiä ja luentojen tukena ovat esimerkit ja harjoitukset. Koulutuksesta hyötyvät Riskianalyysien vetäjät tai kirjurien pätevyyden haluavat. KESKIVIIKKO TORSTAI Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 Seminaarin avaus 9.15 Organisaatioihin liittyvien riskien arviointi miksi arvioida organisaatioita? organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri organisaation toiminnan ilmiöitä organisatoristen riskien hallinta, systeeminen näkökulma Työn riskiarviointi (TRA) työn turvallisuusanalyysi analyysin päävaiheet työn jakaminen osiin ja vaiheisiin toteutus ja dokumentointi analyysintulosten hyödyntäminen Lounas Työn riskinarviointi (luento jatkuu) 8.45 Aamukahvi 9.00 Toimintovirheanalyysi (TVA) Asiantuntija Antti Lyytikäinen, AL Safety Design Oy termit ja käsitteet TVA:n perusteet TVA lomake suoritus käytännössä Toimintovirheanalyysi: Harjoitus Asiantuntija Antti Lyytikäinen Lounas Toimintovirheanalyysi: harjoitus (purku) Asiantuntija Antti Lyytikäinen Kahvi Yhteenveto ja päivän päätös Kahvi Työn riskiarviointi: harjoitukset Yhteenveto ja päivän päätös (Muutokset mahdollisia) LISÄTIETOJA PIA KOISTINEN, koulutusasiantuntija , ILMOITTAUDU MERVI VALTONEN, koulutussihteeri ,

7 JATKOKURSSI 3 Koulutuksessa perehdytään syvällisemmin tärkeimpiin tapahtumaketjujen riskianalyysimenetelmiin. Käsiteltävät menetelmät ovat vika- ja vaikutusanalyysi ja vikapuuanalyysi. Tavoitteena on antaa kuva menetelmien soveltuvuudesta ja käytöstä. Koulutuksesta hyötyvät Riskianalyysien vetäjät tai kirjurien pätevyyden haluavat. KESKIVIIKKO Päivän kouluttajana toimii Tero Välisalo, VTT 8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 Seminaarin avaus 9.10 Vika- ja vaikutusanalyysi FMEA FMEAn tarkoituksesta, tavoitteista ja suhteesta muihin teknisen järjestelmän riskien analysointimenetelmiin. FMEAn tarkastelukohteen ja tarkastelun tason valinnasta. Analyysimenettely (peruskäsitteet, vikaskenaarioiden kehittäminen, analyysiprosessi) Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi FMECA FMEAn laajentaminen FMECAksi FMECAn erityispiirteistä FMEAn ja FMECAn käyttökohteista, hyödyistä ja rajoituksista Lounas FMEA, FMECA, harjoitus Harjoitustyön esittely ja tehtäväksi anto. Työn ratkaisu työryhmissä. Harjoitustöiden purku Kahvi Riskien arviointi ja kunnossapito Riskin arviointi FMECAn yhteydessä. FMEAn ja FMECAn roolista kunnossapidon kehittämisessä. TORSTAI Päivän kouluttajana toimii erikoistutkija Risto Tuominen, VTT 8.15 Kahvi 8.30 Vikapuuanalyysi FTA FTAn tarkoituksesta ja tavoitteista FTAn sovelluskohteen valinnasta FTAn analyysimenettely (peruskäsitteet, puun laatimisperiaate, tarkastelun syvyys, puun ratkaisu) FTAn käyttökohteista, hyödyistä ja rajoituksista Tapahtumapuuanalyysi ETA ETAn tarkoituksesta ja tavoitteista ETAn sovelluskohteen valinnasta Analyysimenettely (peruskäsitteet, puun laatimisperiaate, puun ratkaisu) ETAn käyttökohteista, hyödyistä ja rajoituksista Lounas FTA, ETA, harjoitus Harjoitustyön esittely ja tehtäväksi anto Työn ratkaisu työryhmissä Harjoitustöiden purku Kahvi ja seminaarisarjan päätös (Muutokset mahdollisia) Yhteenveto ja päivän päätös 17.00

8 Osoitelähde: Markkinointirekisteri, AEL, Osoitteenmuutokset: ILMOITTAUTUMINEN ael.fi Syötä sivun hakukenttään seminaarin nimi ja ilmoittaudu tai soita koulutussihteeri Mervi Valtoselle, , Lähetämme kutsun ennen tilaisuutta. HINTA Peruskurssi 700 (+ alv.) Jatkokurssi, 2 pv, 1290 (+ alv). Huom. Kun osallistut peruskurssiin sekä vähintään yhteen jatkokurssiin, myönnämme 15 % alennuksen jatkokurssien hinnasta. Hinnat sisältävät koulutusmateriaalin ja ohjelmaan merkityt tarjoilut. PAIKKA AEL, Kaarnatie 4, Helsinki (Malminkartano) MAJOITUSHINNAT AEL HOTELLISSA yhden hengen huone 120 /vrk kahden hengen huone 160 /vrk kahden hengen huone yhdelle 130 /vrk soluhuone 110 /vrk soluhuone yhdelle 80 /vrk minisviitti 182 /vrk Hinta sisältää aamiaisen, saunan ja kuntosalin käytön sekä voimassa olevan arvonlisäveron. PERUUTUSEHDOT Voit perua osallistumisesi veloituksetta 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 prosenttia osallistumismaksusta. Voit myös maksaa koko osallistumismaksun, jolloin varauksesi siirretään saman koulutustilaisuuden seuraavaan toteutukseen. Mikäli osallistumista ei peruta lainkaan, veloitamme koko hinnan. Majoitusvarausten peruutuksista tulee ilmoittaa viimeistään vuorokausi ennen saapumista. Peruuttamatta jätetyistä varauksista veloitamme yhden vuorokauden huonehinnan. OSAAMISELLA KILPAILUKYKYÄ AEL, Kaarnatie 4, Helsinki (vaihde), (asiakaspalvelu) ORGANISATION CERTIFIED BY 6/2015

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

laatukoulutusohjelma

laatukoulutusohjelma Tilintarkastuksen laatukoulutusohjelma 2009 ISA-standardit tulossa, oletko valmistautunut? Asunto-osakeyhtiölaki uudistuu Erityiskysymyksiä sekä hallinnon tarkastus ja yhtiöiden rahoitus Tilintarkastusraportointiklinikka

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 YRITTÄJIEN KOULUTUSKESKUS OY YRITYSAKATEMIA www.yritysakatemia.fi KOULUTUSTILAISUUDET JOHTAMINEN ESIMIESKOULUTUS 1 HAASTAVAT TILANTEET ESIMIESTYÖSSÄ 3 JOHTAMINEN JA SISÄINEN

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Tähän esitteeseen olemme koonneet koulutustarjontaa eri aloilta. Koulutuskokonaisuudet soveltuvat henkilöstökoulutukseksi

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni 2014 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton koulutus edunvalvojille Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan

Lisätiedot

Minitab liiketoiminnan kehittämisessä

Minitab liiketoiminnan kehittämisessä - 1 - Minitab liiketoiminnan kehittämisessä Ohjelmistot ja kurssit tehokkaaseen datan analysointiin Quality Trainer Quality Companion Minitab Statistical Software Kuva: Minitab Inc. -2- Tehokasta data-analyysia

Lisätiedot

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Sisällysluettelo Henkilöstöhallinto 4 26.2. Palkanlaskijan päivä, Oulu 5 24.3. Palkanlaskijan päivä, Kajaani 6 21.4. Vuosilomalaki käytännönläheisesti, Oulu Johtaminen

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Vaaran ja riskin arviointi. Toimintojen allokointi ja SIL määritys. IEC 61508 osa 1 kohta 7.4 ja 7.6. Tapio Nordbo Enprima Oy 9/2004

Vaaran ja riskin arviointi. Toimintojen allokointi ja SIL määritys. IEC 61508 osa 1 kohta 7.4 ja 7.6. Tapio Nordbo Enprima Oy 9/2004 Vaaran ja riskin arviointi Toimintojen allokointi ja SIL määritys IEC 61508 osa 1 kohta 7.4 ja 7.6 Tapio Nordbo Enprima Oy 9/2004 Riskiarvion tavoite Vahinkotapahtumat tunnistetaan Onnettomuuteen johtava

Lisätiedot

KYBER-TEO 2014 -hankkeen tuloksia

KYBER-TEO 2014 -hankkeen tuloksia 1 KYBERTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN JA JALKAUTTAMINEN TEOLLISUUTEEN VUONNA 2014 KYBER-TEO 2014 -hankkeen tuloksia KYBERTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN JA JALKAUTTAMINEN TEOLLISUUTEEN VUONNA 2014 KYBER-TEO

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 3

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 3 (Palace Hotel Sello) PÄÄSUUNNITTELIJAN TOIMINTAKENTTÄ Keskiviikko 18.4.2006 9.00 Koulutustilaisuuden avaus: Pääsuunnittelija lainsäätäjän näkökulmasta Ylijohtaja Jouni J. Särkijärvi Ympäristöministeriö

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

www.centralfinlandchamber.fi

www.centralfinlandchamber.fi www.centralfinlandchamber.fi Koulutuskalenteri Syksy 2012 Yhdessä tekemisen meninkiä Parempi Johtaa Hyvin kokonaisuus, jonka tavoitteena on tehdä Keski-Suomesta paremman johtamisen maakunta, on antanut

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Energiasanomat 6/5.4.2011

Energiasanomat 6/5.4.2011 SISÄLTÖ SÄHKÖMARKKINAT - NorGer-kaapeli Saksan ja Norjan välille 2015 VERKOSTO - Tuntimittauskoulutuksessa tärkeää asiaa kaikille Energiasanomat 6/5.4.2011 KAUKOLÄMPÖ - Kansallinen energiapolitiikka jarruttaa

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 2/2012 Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä

Sosiaalinen media yrityskäytössä Sosiaalinen media yrityskäytössä Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. kevät ti 9.4.2013 kevät ke 8.5.2013 syksy ti 17.9.2013 Sosiaalinen media yrityskäytössä Täsmäkoulutus

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

ELMAS 4 Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi 28.7.2011 1/19. Ramentor Oy ELMAS 4. Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi. Versio 1.

ELMAS 4 Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi 28.7.2011 1/19. Ramentor Oy ELMAS 4. Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi. Versio 1. 1/19 Ramentor Oy ELMAS 4 Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi Versio 1.0 2/19 SISÄLTÖ 1 Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi (VVKA)... 3 1.1 VVA tyypit... 4 1.2 Termien määritelmät... 4 1.3 FMEA

Lisätiedot