KONE JA METALLI TUOTANTOTYÖN KOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONE JA METALLI TUOTANTOTYÖN KOULUTUS"

Transkriptio

1 KONE JA METALLI TUOTANTOTYÖN KOULUTUS Syksy 05 Hitsaus Koneistus Konepajatekninen mittaus ja laatu NDT-menetelmät Painelaitetekniikka Sähkökojeiden ja laitteistojen asennus Koneiden ohjaus ja sähkötekniikka Sähköturvallisuus Nosta oikein ja turvallisesti nostot, nostoapuvälineet ja nosturit Turvallisuus

2 AEL OPPIA IKÄ KAIKKI! AEL:n osaaminen jalostuu oppilaiden hyödyksi! Sanonta Oppia ikä kaikki sopii AEL:ään erinomaisesti. Meidän tarjontamme sisältää sekä ammattiin oppimisen että ammatissa oppimisen. Koulutukset on jaettu kolmeen tasoon, joten laajasta tarjonnasta löydät varmasti sopivantasoisia koulutuksia riippumatta työurasi pituudesta. Useat koulutukset voidaan järjestää myös asiakkaan tiloissa. Teollisuuden asiantuntijat sekä laitetoimittajat ovat osa tehokasta ja ajanmukaista koulutustapahtumaa. Kursseilla voidaan käyttää vastaavan tyyppisiä laitteistoja kuin asiakkaalla, jolloin opit saadaan suoraan käytäntöön. Taito-testi mittaa osaamisen Osaamisen testaaminen käytännön työmaalla voi tulla kalliiksi. Meillä voi testata eri osa-alueiden osaamista. Kysymykset laaditaan niistä tehtävistä, joiden osaaminen on teille tärkeää. Testataan ja suunnitellaan yrityksellesi oikeantasoiset lisäkoulutukset. Ota rohkeasti yhteyttä Sanna Taavilaan, puh , Tervetuloa koulutukseen! Hitsaus Hitsauksen perusteet Kansainvälinen hitsausneuvoja IWS Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI-koulutus IWE-, IWT- tai IWStutkinnon suorittaneille Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI-koulutus niille joilla ei ole IWS-, IWT- tai IWE-tutkintoa Korjaushitsaus Muoviputken pusku- ja sähköhitsaus Muoviputken pusku- ja sähköhitsaus, Oulu Puikkohitsaus I TIG-hitsaus Saat valmiuden tehdä perushitsauksia. Et tarvitse aikaisempaa hitsauaskokemusta. Koulutus sisältää 7 lähiviikkoa. Lähiviikot ovat 7, 9,, 50 ja vuonna 06 viikot, ja 5. Koulutus sisältää lähiviikkoa. Lähiviikot ovat vuonna 05 viikko 7 ja vuonna 06 viikot 6 ja 6. Koulutus sisältää 8 lähiviikkoa. Lähiviikot ovat vuonna 05 viikot 7,, 7, 50 ja vuonna 06 viikot, 6, ja 6. Sopii jatkokurssiksi muille hitsauskursseille. Saat laajan katsauksen korjaushitsausprosessista ja materiaalitekniikasta. Kurssin hyväksytysti suorittanut voi hakea muovihitsaajan pätevyyttä Inspecta Sertifiointi Oy:ltä. Kurssin hyväksytysti suorittanut voi hakea muovihitsaajan pätevyyttä Inspecta Sertifiointi Oy:ltä. Puikkohitsauksen perusteet pienahitsauksessa ja päittäisliitoksissa sekä perusteet oikean puikon valinnalle. Käytännön hitsausharjoituksia, TIG-hitsauslaitteiden asetukset, varusteet, suoritustekniikat, rosterin hitsaus LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN ael.fi

3 Koneistus Koneistajan turvapassi Koneistuksen tuottavuuden kehittäminen Koneistuskeskuksen käyttö ja ohjelmointi Korjaamosorvaajan kurssi Mastercam-peruskurssi X-versiolla NC-sorvin käyttö ja ohjelmointi (Fanuc) Vaikeasti koneistettavien aineiden sorvaus ja jyrsintä AEL:n koneistajan turvapassitodistuksella voi osoittaa hallitsevansa koneistukseen liittyvät turvallisen työskentelyn perusasiat. Opit lyhentämään asetusaikoja ja parantamaan koneistustyö tehokkuutta. Kurssilla on paljon erilaisia käytännön harjoituksia. Opit koneistuskeskuksen turvallisen käytön sekä hallinnan perusasiat: työkalujen asetus, nollapisteiden haku, uusien ohjelmien testaus ja sisäänajo. Opit tekemään yksinkertaisia NC-ohjelmia ja korjauksia, lukemaan NC-ohjelmaa. Ohjaimena on Fanuc. Opit tekemään kunnossapito- ja korjaustöissä esiintyviä sorvaustehtäviä. Mastercam-peruskurssilla saat riittävän peruskoulutuksen ja tiedot uusimman version ominaisuuksista. Opit tekemään NC-sorville ohjelman, asettamaan sen vaatimat työkalut sekä ajamaan ohjelman. Opit käyttämään nykyaikaisia työkalumateriaaleja ja työkaluja kovien sekä vaikeasti koneistettavien materiaalien sorvaukseen ja jyrsintään Konepajatekninen mittaus ja laatu D-mittauskoneen käyttö Koneenpiirustusten tulkinta Konepajatekninen mittauskurssi,. jakso Konepajatekninen mittauskurssi,. jakso Opit tekemään monipuolisia mittaustehtäviä tavanomaisista sijainnin mittauksista geometristen toleranssien tarkasteluihin. Käytössämme on Mitutoyo-portaalityyppinen kone Mcosmosohjelmistolla sekä Zeiss Dura Max-mittauskone. Tunnet koneistustöissä käytetyt piirustus- ja toleranssimerkinnät. Osaat tulkita merkintöjä oikein ja lukea koneenpiirustuksia. Tutustut konepajan mittausvälineisiin, opit käyttämään mittavälineitä työssäsi ja osaat valita oikeat mittausvälineet kuhunkin mittaustehtävään. Osaat mitata kierteitä ja kulmia, tulkita muoto- ja sijainti-toleransseja oikein sekä käyttää sähköisiä ja optisia mittausvälineitä tarkastukseen. Lisäksi tutustut D-koordinaattimittauskoneen käyttömahdollisuuksiin Mittausepävarmuus pituudenmittauksessa arviointi ja laskenta Mittausvälineiden huolto, tarkastus ja kalibrointi,. jakso Mittausvälineiden huolto, tarkastus ja kalibrointi,. jakso Teräsrakenteiden ja koneiden optiset asennus- ja laadunvarmistusmittaukset Geometrisiin tuotemäärittelyihin liittyvien standardien sisältö. Lisäksi kurssilla paneudutaan mittausepävarmuus käsitteeseen ja sen soveltamiseen käytännön mittauksiin. Opit itsenäisesti tekemään tavanomaisten konepajassa käytettävien mittausvälineiden huollon, tarkastuksen ja kalibroinnin. Saat valmiudet suoriutua vaativista mittausvälineiden tarkastuksista ja kalibroinneista sekä tiedät miten järjestetään kalibrointivälineiden kalibrointi. Ekskursio MIKES:ille Otaniemeen. Perehdyt takymetrin, teodoliitin ja vaaituskoneen käyttöön suurten kappaleiden mittauksessa * Taso:. perustaso, aloittelijoille,. syventävä taso, perusteet hallitseville,. erikoistumistaso, asiantuntijuutta syventävä. kortti-, lupa- tai sertifiointikoulutukset

4 NDT-menetelmät Metallintutkimus rikkova aineenkoetus Pintamenetelmät Magneettijauhe- ja Tunkeumanestetarkastus Perehdyt metallien (etenkin teräksen) tärkeimpiin ominaisuuksiin ja niiden tutkimiseen rikkovien aineenkoetusmenetelmien avulla. Opi tuntemaan magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen perusteet ja suorittaminen käytännössä. Tarkastusvälineet ja -aineet niiden valinta kohteen mukaan. Vikanäyttämät. Menetelmästandardit Metropolia ammattikorkeakoulu, Kalevankatu, Helsinki Pintamenetelmät Magneettijauhe- ja Tunkeumanestetarkastus Pyörrevirtatarkastus Radiografia Radiografia Radiografia Silmämääräinen tarkastus hitsatut rakenteet Silmämääräinen tarkastus monialasektori Teollisuusnosturien tarkastus -tutkinto Terästen lämpökäsittely Ultraäänitarkastus Ultraäänitarkastus Ultraäänitarkastus Teoriatietojen syventäminen. Tarkastusmenetelmän (MT/PT) ja -tekniikan valinta ja soveltaminen kohteen mukaan. Näyttämien analysointi ja arviointi. Valmistustekniikasta johtuvat vikatyypit. Vaihtoehtoisten menetelmien tuntemus. ET-testauksen sähköteknisten perusteiden ja tarkastuslaitteiden tuntemus ja niiden soveltaminen harjoituksissa. Pyörrevirtojen kulku ja epäjatkuvuuksien havaitseminen. ET-anturit ja -laitteet, kalibrointi ja ohjeen mukaan testaaminen. Kuvaajan tehtävissä vaadittavien tietojen ja taitojen tuntemus ja soveltaminen. Kuvausharjoittelu SFS-EN ISO 766-:n mukaan. Kuvan laatuun vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen. IIW:n ja SFS-EN 587:n mukaisten hyväksymisrajojen ja luokittelun sekä viranomaisvaatimusten ymmärtäminen. Painotus -tason tutkinnon teoriaosien osaamisvalmiuksissa. Teräshitsien ja kevytmetallihitsien (SFS EN 00 mukaan) röntgenkuvien arviointi. Kuvaustekniikan arviointi. Hitsausvirheet, niiden luokittelu ja virhelähteet. Rikkova aineenkoetus. Painotus - tason tutkinnon käytännön kokeen osaamisvalmiuksissa. Opit tunnistamaan, mittaamaan ja raportoimaan hitsausvirheet silmämääräisen tarkastuksen perusteella. Tunnistat hitsausvirheiden vaarallisuuden erilaisissa kuormituksissa. Opit luokittelemaan ja raportoimaan hitsausliitokset silmämääräisesti standardien SFS-EN ISO 587 ja SFS-EN ISO 00 mukaisesti. Tutkinnossa selvitetään kirjallisen kokeen ja käytännön tarkastusrastien avulla osallistujan teollisuusnosturien tarkastuksiin liittyvät tiedot ja taidot. Opit tuntemaan terästen lämpökäsittelyn metalliopilliset perusteet, suoritustekniikat ja käytettävät laitteet. UT-tarkastustekniikan perusteiden ja laitteiden tuntemus. Äänen fysikaaliset perusominaisuudet, UT-tekniikat, laitteen säätäminen, normaaliluotaus, paksuusmittaus, suuren heijastajan koon määritys, perusstandardit. UT-tekniikoiden soveltaminen, kulmaluotauksen menetelmät ja matematiikka, standardien käyttö, DAC- ja AVG-käyrät. Kaikujen analysointi ja tunnistaminen. Hitsausvirhetyypit. -tason tutkinnon kirjallisten osien osaamisalueet. UT-tekniikan valinta ja soveltaminen hitsausliitoksiin kohteen mukaan, kaikkien kaikujen tunnistaminen, virhekaikujen ja virheen koon arviointi hyväksymisrajojen mukaan. Tutkinnon käytännön osan valmiuksien harjoittelu LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN ael.fi * Taso:. perustaso, aloittelijoille,. syventävä taso, perusteet hallitseville,. erikoistumistaso, asiantuntijuutta syventävä. kortti-, lupa- tai sertifiointikoulutukset

5 Painelaitetekniikka Painelaiteturvallisuus käytön valvojan päivä Saat painelaitteen käyttöön liittyvän säädösperusteisen osaamisen. Päivitä tiedot vastuutehtävien laki- ja asetussäädöksissä. Tilaisuuden lopuksi pidetään painelaitesäädösten osaamista testaava koe. Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintosertifikaatin Teollisuusputkistot 05 suunnittelu ja valmistus Täydennä tietosi suunnittelu- ja valmistusprosessin keskeisissä ammatillisissa kysymyksissä laaja-alaisen, informatiivisen opetuksen kautta. Kuulet kokeneiden ammattilaisten monipuolisia esityksiä teollisuusputkistojen monilta osaamisalueilta Sähkökojeiden ja laitteistojen asennus Käyttöönottotarkastusmittaukset Siemens LOGO -perusteet Sähkö- ja elektroniikkavikojen paikannus koneenohjauksessa Sähkökojeiden ja sähkölaitteiden kytkentä- ja vaihtotyöt Opit mittaukset, joita tarvitaan asennuksia tehtäessä ja tarkastettaessa. Opit myös arvioimaan mittaustuloksia sekä tekemään tarvittavan mittauspöytäkirjan. Säästä energiaa ohjaamalla laitteita tehokkaasti. Toteuta pienten koneiden ohjaukset edullisesti. Opit Siemens LOGO -sarjan laitteiston rakenteen, käytön ja ohjelmoinnin perusteet käytännön esimerkein. Opit loogisen vianpaikantamisen mittauslaitteiden ja piirikaavioiden avulla. Sisältää luentoja sekä erilaisia mittaus- ja vianpaikannusharjoituksia Opit sähkökojeiden vaihdon sähkötyöturvallisuutta noudattaen Sähkökunnossapidon perusteet automaatioasentajille ja mekaanikoille Taajuusmuuttajien perusteet ja käyttöönotto Opit sähkötekniikan ja sähköisten ohjausten perusteet ja niihin liittyvät mittaukset alle 000 V:n jännitteillä. Taajuusmuuttajan oikosulkumoottorin asennus, käyttöönotto ja parametrointi Koneiden ohjaus ja sähkötekniikka Hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet Hydrauliikan ja työkoneiden sähkötekniikka Hydrauliikan ja työkoneiden sähkötekniikka Hydrauliikan ja työkoneiden sähkötekniikka Hydrauliikka aina avoin verkkokurssi Pneumatiikka aina avoin verkkokurssi Hydrauliikan ja pneumatiikan perusteisiin tiivistetysti. Saat yleiskuvan hydrauliikan, pneumatiikan ja sähköpneumatiikan soveltamisesta koneissa ja laitteissa. Opit jännitteen, resistanssin ja virran mittauksen ja opit pienmittarien käytön hydrauliikan ja pneumatiikan sähköisten komponenttien kunnon määrittelyssä. Kurssihintaan sisältyy omaksi jäävä laadukas yleismittari. Opit mittalaitteiden käyttöä hydrauliikka- ja työkoneasennuksissa vianpaikantamisen nopeuttamiseksi. Kokeneille hydrauliikka-asentajille. Opit paikantamaan sähköisiä vikoja erityyppisissä hydrauliikkajärjestelmissä harjoittelemalla käytännön vianetsintää toimivien järjestelmien parissa. Perehdyt tiivistetysti hydrauliikan käyttöön. Saat yleiskuvan hydrauliikan soveltamisesta koneissa ja laitteissa. Teoriaa havainnollistetaan helppotajuisilla esimerkeillä ja multimediaaineistolla. Saat yleiskuvan pneumatiikasta. Teoriaa havainnollistetaan multimedia-aineistolla Kahden viikon käyttöaika Kahden viikon käyttöaika

6 Sähköturvallisuus Jännitetyöt alle kv:n järjestelmissä Käyttöönottotarkastusmittaukset Safety at electrical work SFS 600 Sähköturvallisuuskurssi Jännitetöitä koskevat säännökset ja standardit, oikeiden työ- ja suojavälineiden valinta jännitetöihin, ja niiden käyttö oikein ja turvallisesti. Opit mittaukset, joita tarvitaan asennuksia tehtäessä ja tarkastettaessa. Opit myös arvioimaan mittaustuloksia sekä tekemään tarvittavan mittauspöytäkirjan. The training is valid for 5 years. The training can also be provided as a tailored course for your company in AEL or at your facility. Sähköpätevyys oikeuttaa toimimaan kaikkien sähköalan töiden johdossa hissialaa lukuunottamatta Sähköturvallisuuskurssi Sähköpätevyys oikeuttaa toimimaan sähköalan alle kv:n töiden johdossa hissialaa lukuunottamatta Sähköturvallisuuskurssi Sähköturvallisuustutkinto :a edellytetään enintään kv:n sähkölaitteiden huolto- ja korjaustöissä, esim. automaatiolaitteiden kylmälaitteiden, öljylämmityslaitteistojen sekä piensähkölaitteiden huolto- ja korjaustyöt Sähköturvallisuustutkinto, ja Sähkötyöturvallisuus SFS 600 Viisi vuotta voimassa oleva koulutus sähköalan ammattialisille Sähkötyöturvallisuus SFS 600 maallikoille ja opastetuille henkilöille Henkilöille, joilla ei ole sähköalan koulutusta ja joilla on työssään riski altistua sähkön vaaroille Nosta oikein ja turvallisesti nostot, nostoapuvälineet ja nosturit Henkilönostimien käyttö- ja turvallisuuskoulutus Henkilönostimien tarkastus -kurssi Ohjelmassa henkilönostintyypit ja niiden ominaisuudet, yleiset työturvallisuusvaatimukset, henkilönostoja koskevat määräykset, päivittäistarkastukset ja nostimen käyttöönotto sekä työskentelyvaatimukset korissa. Opit henkilönostimien käyttöön ja tarkastuksiin liittyvän lainsäädännön, osaat tarkastaa henkilönostimet ja tiedät turvallisuuden kannalta oleelliset rakenteet Henkilönostimien tarkastus -tutkinto..05 Nostot, nostoapuvälineiden valinta, käyttö ja tarkastukset Nostoapuvälineiden tarkastajan TENTTI Nostotaljojen huolto ja tarkastus Teollisuusnosturien tarkastus -kurssi (silta, puomi) Teollisuusnosturien tarkastus -tutkinto Saat käytännönläheistä tietoa avuksi nostoapuvälineiden valintaan, tarkastuksiin ja käyttöön. Kun tunnet lain velvoitteet nostotöiden suorituksessa ja työvälineiden turvallisessa käytössä, opit suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen nostotapahtuman. Kurssin käytyäsi tunnet taljojen huoltoa ja tarkastusta koskevat määräykset sekä nostotaljojen rakenteet. Kurssilla opit teoriassa ja käytännössä huoltamaan, tarkastamaan ja koevetämään nostotaljoja. Tunnet silta- ja puomityyppisten nostureiden käyttöön ja tarkastukseen liittyvät ohjeet ja lainsäädännön, ymmärrät tarkastajan vastuun sekä osaat suorittaa nostureiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

7 Turvallisuus Esimiehen työsuojeluvastuun työkalut Koneistajan turvapassi Käytönvalvojien ajankohtaispäivät Palavat nesteet ja kaasut (vastuuhenkilöille) Riskianalyysien vetäjien pätevöitymiskoulutus peruskurssi Saat helposti toteutetttavan mallin työsuojeluvastuiden hoitamiseen. Saat tietoa esimiehen työsuojeluvastuista sekä käytännönläheiset ohjeet, jotta voit hallita arkipäivän työsuojelun hoitamisen mahdollisimman hyvin. Opit turvallisia työskentelytapoja ja ehkäistään tapaturmia. Saat AEL:n koneistajan turvapassitodistuksen. Syvennyt käytönvalvojien ja vastuuhenkilöiden asiantuntemuksen piiriin kuuluviin asioihin. tukee valmistautumistasi valtioneuvoston asetuksen 855/0 mukaiseen vaarallisten kemikaalien käytönvalvojan pätevyyskokeeseen seuraavien kemikaalien osalta: palavat nesteet ja kaasut, hapettavat ja räjähtävät kemikaalit. Millä keinoilla tunnistat vaarat, kuinka tietämys ja käyttäjäkokemus voidaan hyödyntää vaarojen tunnistamisessa, miten turvallisuutta hallitaan Syksy Riskianalyysien vetäjien pätevöitymiskoulutus jatkokurssi Syvennät yleisimpien prosessiriskianalyysimenetelmien tietojasi. Koulutuksessa painotetaan erityisesti riskianalyysin vetäjän ja kirjurin roolia näiden menetelmien käytössä Riskianalyysien vetäjien pätevöitymiskoulutus jatkokurssi Syvennät inhimillisiin tekijöihin liittyvien riskianalyysimenetelmien tietojasi. Erityisesti painotetaan riskianalyysin vetäjän ja kirjurin roolia näiden menetelmien käytössä Semi- naari Riskianalyysien vetäjien pätevöitymiskoulutus jatkokurssi Syvennät tapahtumaketjujen riskianalyysimenetelmien tietojasi. Mukana vika- ja vaikutusanalyysi, Vikapuuanalyysi, tapahtumapuuanalyysi: FMEA, FMECA, FTA, ETA Tulityökurssi / Tulityökortti Tulityökortti on voimassa viisi vuotta. Määräajan ylittäneet kortit uusitaan päivän mittaisella tulityökurssilla Työtelineiden valinta, käyttö ja tarkastukset Saat esimerkkejä ja ratkaisuja työtelineiden turvallisesta käytöstä rakennustyössä sekä opit telineiden suunnittelun, rakentamisen ja tarkastamisen pelisäännöt Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN ael.fi * Taso:. perustaso, aloittelijoille,. syventävä taso, perusteet hallitseville,. erikoistumistaso, asiantuntijuutta syventävä. kortti-, lupa- tai sertifiointikoulutukset

8 Osoitelähde: Markkinointirekisteri, AEL, puh Osoitteenmuutokset: ILMOITTAUTUMINEN ael.fi Syötä sivun ael.fi hakukenttään kurssin nimi ja ilmoittaudu. LASKUTUS Maksuehtomme on pv netto. Osallistumismaksuun lisätään alv. PAIKKA AEL, Kaarnatie, Helsinki (Malminkartano) ellei toisin mainita. MAJOITUSHINNAT AEL HOTELLISSA yhden hengen huone 0 /vrk kahden hengen huone 60 /vrk kahden hengen huone yhdelle 0 /vrk soluhuone 0 /vrk soluhuone yhdelle 80 /vrk minisviitti 8 /vrk Hinta sisältää aamiaisen, saunan ja kuntosalin käytön sekä voimassa olevan arvonlisäveron. PERUUTUSEHDOT Voit perua osallistumisesi veloituksetta päivää ennen koulutuksen alkua. Sen jälkeen tedyistä peruutuksista veloitamme 50 prosenttia osallistumismaksusta. Voit myös maksaa koko osallistumismaksun, jolloin varauksesi siirretään saman koulutustilaisuuden seuraavaan toteutukseen. Mikäli osallistumista ei peruta lainkaan, veloitamme koko hinnan. Majoitusvarausten peruutuksista tulee ilmoittaa viimeistään vuorokausi ennen saapumista. Peruuttamatta jätetyistä varauksista veloitamme yhden vuorokauden huonehinnan. OSAAMISELLA KILPAILUKYKYÄ AEL, Kaarnatie, 000 Helsinki puh (vaihde), (asiakaspalvelu) ORGANISATION CERTIFIED BY 6/05

KUNNOSSAPITOHENKILÖSTÖN KOULUTUS

KUNNOSSAPITOHENKILÖSTÖN KOULUTUS KUNNOSSAPITOHENKILÖSTÖN KOULUTUS Syksy 05 Mekaaninen kunnossapito perusteet ja huolto Putkistot ja venttiilit Vianetsintä ja -paikannus Sähkö- ja automaatio-osaaminen Koulutusta voimalaitoksille Hydrauliikan

Lisätiedot

RISKIANALYYSIEN VETÄJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS SEMINAARISARJA

RISKIANALYYSIEN VETÄJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS SEMINAARISARJA AEL INSKO-SEMINAARIT RISKIANALYYSIEN VETÄJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS SEMINAARISARJA AEL, Helsinki Peruskurssi, 2.9.2015 Jatkokurssi 1, 7. 8.10.2015 Jatkokurssi 2, 4. 5.11.2015 Jatkokurssi 3, 2. 3.12.2015

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KUNNOSSAPIDON AMMATTITUTKINTO 2004 MÄÄRÄYS 15/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2106 7 (nid.) ISBN 952 13 2107 5 (pdf) 1 DNO 15/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 3/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 37/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:41 ISBN 978-952-13-5643-8 (nid.)

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien sähköalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 Sisältö 2 1

Lisätiedot

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi TIETO JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Markus Miller Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Ylempi AMK Automaatioteknologia Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Ylempi AMK koulutusohjelma

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Autoalan perustutkinto

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011

KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 21/011/2011 2011: 25 Määräykset ja ohjeet 2011:25 KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräykset ja ohjeet 2011:25 Opetushallitus ja

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot