AJONEUVOTEKNIIKAN KOULUTUS, HENKILÖAUTOT. Syksy 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJONEUVOTEKNIIKAN KOULUTUS, HENKILÖAUTOT. Syksy 2015"

Transkriptio

1 AJONEUVOTEKNIIKAN KOULUTUS, HENKILÖAUTOT Syksy 2015

2 AJONEUVOTEKNIIKAN KOULUTUS, HENKILÖAUTOT Henkilöautotekniikan koulutukset on tarkoitettu monimerkkiympäristössä toimiville korjaamoille, korjaamoketjuille sekä alan opettajille. Koulutukset on jaettu neljään tasoon työnkuvan mukaisesti: Taso 1, Huoltomekaanikko, jonka työtehtävät painottuvat määräaikaishuoltojen tekemiseen sekä huoltoihin liittyvien lisätöiden tekemiseen. Taso 2, Vianetsintämekaanikko, jonka työtehtäviin kuuluvat huoltoihin liittyvien töiden lisäksi vaativammat korjaus- ja vianetsintätyöt. Taso 3, Huippumekaanikko, jonka työtehtäviin kuuluvat vaativat vianetsintä- ja korjaustyöt, syvempi järjestelmätuntemus sekä tekninen neuvonta. Taso 4, Työnjohtaja, joka toimii huoltoihin ja korjauksiin liittyvässä työnjohdollisessa tehtävässä asiakasrajapinnassa. TASO 1, Huoltomekaanikko Ajoneuvojen turvallisuusjärjestelmät 1, Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002, Moottorinohjausjärjestelmät: Dieselmoottorit 1, Moottorinohjausjärjestelmät: Bensiinimoottorit 1, Ajoneuvoilmastoinnin pätevöitymiskoulutus mekaanikoille, (2 pv) Autosähkötekniikan perusteet, Henkilöautojen alustajärjestelmät, Henkilöautojen jarrujärjestelmät, TASO 2, Vianetsintämekaanikko Ajoneuvojen turvallisuusjärjestelmät 2, Moottorinohjausjärjestelmät: Dieselmoottorit 2, Moottorinohjausjärjestelmät: Bensiinimoottorit 2, Ajoneuvojen lämmönhallinta ja ilmastoinnin vianetsintäkoulutus, Autoelektroniikka ja anturitekniikka, (2 pv) Auton väylätekniikka ja diagnostiikka, (2 pv) TASO 3, Huippumekaanikko Sähkö- ja hybridiajoneuvojen vianetsintä, Hybridi- ja sähköajoneuvojen sähköturvallisuus 3 (S3) koulutus, (2 pv) TASO 4, Työnjohtaja Autoalan työnjohdon tekninen näkökulma, (2 pv) Henkilöautojen huoltotekniikka, Auton lasityöt, liimalasien vaihto, 1 (1pv) Huoltomekaanikon autosähkötekniikka, LISÄTIETOJA FRANS MALMARI, projektivastaava , MERJA SOIKKELI, koulutussihteeri , ILMOITTAUTUMINEN wwww.ael.fi tai

3 AJONEUVOJEN TURVALLISUUS- JÄRJESTELMÄT Koulutuksessa opit ajoneuvon passiiviseen turvallisuuteen vaikuttavat asiat ja järjestelmien toimintaperiaatteet. Saat valmiudet turvalaitteiden turvalliseen käsittelyyn sekä vaurioituneen ajoneuvon turvalaitetarkastuksen tekemiseen. Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta tuli voimaan Pyrotekniikkadirektiivi vaikutus koskee korjaamoita, joissa käsitellään P2-luokan autojen turvalaitteita. Laki edellyttää, että autokorjaamolla täytyy olla asianmukaisen koulutuksen omaava asiantuntija, jolla on ajoneuvotekninen koulutus (ajoneuvoasentajan perustutkinto), riittävä alan työkokemus, tuotteen, valmistajan tai näiden valtuuttaman organisaation antama tuotekohtainen koulutus. Maahantuojien antamat tekniset turvalaitekoulutukset antavat riittävän pätevyyden. Aikuiskoulutuskeskukset ja muut vastaavat pystyvät täyttämään tämän lisävaateen tutkinnon lisäksi. Turvalaitekoulutuksissa käyneiden mekaanikkojen on tarvittaessa esitettävä todistukset. Ajoneuvon turvallisuus Turvatyynyjärjestelmän komponentit ja toimintaperiaate Turvatyynyjärjestelmän turvallinen käsittely Turvalaitetarkastuksen suorittaminen Henkilöautomekaanikoille AUTOALAN SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS SFS , , Hinta 170 Koulutuksessa käsitellään sähköturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja standardeja, sähkö- ja hybridiajoneuvoihin liittyviä erityispiirteitä, autokorjaamoita koskevia erityisvaatimuksia, sekä erilaisia työskentelykäytäntöjä. Saat valmiudet tehdä tavanomaisia huoltoja korjaustöitä turvallisesti sähkö- ja hybridiajoneuvoihin, sekä työskennellä ympäristössä, jossa sähkö- ja hybridiajoneuvoja korjataan. Koulutus ei yksinään anna valmiuksia varsinaisiin, sähkö- ja hybridiajoneuvoihin kohdistuviin korkeajännitejärjestelmään liittyvien sähkötöiden tekemiseen. Koulutus tulee uusia viiden vuoden välein. Sähköturvallisuuden keskeiset säädökset Sähkö- ja hybridiajoneuvojen huolto- ja korjaustoiminta Sähkön vaarat ja tapaturmat Sähköturvallisuuden organisointi autokorjaamossa Sähkö- ja hybridiajoneuvojen tunnistaminen ja rakenne Työskentely ja työturvallisuus sähkö- ja hybridiajoneuvojen kanssa Autoalan Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 koe Henkilöille, jotka työskentelevät korjaamolla, jossa korjataan tai huolletaan käyttöjännitteeltään yli 50 voltin vaihtojännitteisiä tai 120 voltin tasajännitteisiä sähköajoneuvoja. MOOTTORINOHJAUSJÄRJESTELMÄT: DIESELMOOTTORIT Koulutuksessa opit ymmärtämään Commonrail -järjestelmien toimintaperiaatteen, järjestelmän vianmäärittämiseen ja komponenttien vaihtoihin liittyviä asioita. Commonrail -järjestelmän toimintaperiaate Hiukkassuodattimen toiminta ja huoltotarve Vianetsinnän perusteet Komponenttien vaihdot Henkilöautomekaanikoille MOOTTORINOHJAUSJÄRJESTELMÄT: BENSIINIMOOTTORIT Koulutuksessa opit bensiininsuihkutusjärjestelmän toimintaperiaatteet, lambdasäädön toimintaperiaatteet, seoksenmuodostukseen liittyviä parametreja sekä pakokaasupäästöjen mittaustuloksia. Lisäksi opit tekemään käytännössä EOBD -testit ja pakokaasupäästömittaukset. Moottorinohjausjärjestelmän toimintaperiaate Seoksensäätelyn toiminta Pakokaasujenmittaus ja EOBD Itsediagnostiikka ja vianetsinnän perusteet Henkilöautomekaanikoille AJONEUVOILMASTOINNIN PÄTEVÖITYMIS- KOULUTUS MEKAANIKOILLE Koulutuksessa opit kylmäainepiirin perus-, ohjaus- ja valvontajärjestelmän toimintaa sekä lämpötilan säätöjärjestelmiä. Saat perustiedot ja -taidot autoilmastointijärjestelmän toiminnan tarkastamiseksi ja laitteistohuollolle. Opit etenemään johdonmukaisesti vianetsinnässä. Koulutus sisältää pätevöitymiskokeen, jonka hyväksytysti suoritettuasi voit hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta työskentelyssä vaadittavaa mekaanikon/vastuuhenkilön pätevöitymislupaa (laki 681/2008 ja VnA 452/2009 sekä EY-asetus 842/2006 ja komission asetus 307/2008). Kylmäaineiden ympäristövaikutukset Kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö; korjaamon ja henkilökunnan vaatimukset Kylmäaineiden ominaisuudet ja työturvallisuus Ilmastointilaitteen toiminta, rakenne ja komponentit Perustarkastukset ja huoltotyöt; tyhjennys- ja täyttöaseman toiminta ja käyttö, vuotojen tarkastus Käytännön harjoitukset Asetuksen mukainen teoria- ja käytännönkoe Kevyen ja raskaan kaluston automekaanikoille tai vastuuhenkilöille

4 AUTOSÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Koulutuksessa saat valmiuksia ymmärtää sähkötekniikan ja mittaustekniikan perusteita. Opit soveltamaan oppimaasi ajoneuvoympäristössä tapahtuvaan sähköjärjestelmän vianmääritykseen. Sähkötekniikan perusteet Yleismittarin käyttö vianetsinnässä Kytkentäkaavioiden lukeminen Virtapiirin looginen vianetsintä Henkilöautomekaanikoille HENKILÖAUTOJEN ALUSTAJÄRJESTELMÄT Koulutuksessa saat valmiuksia ymmärtää ajoneuvon alustan vaikutuksia ajodynamiikkaan, opit tekemään alustaan liittyvää vianmääritystä sekä ohjauskulmien mittauksia ja säätöä. Alustarakenteet Alustan ääneet ja niiden paikallistaminen Pyöränkulmat ja niiden vaikutukset ajodynamiikkaan Pyöränkulmien mittaus ja säätäminen Monimerkkiympäristössä toimiville henkilöautomekaanikoille HENKILÖAUTOJEN JARRUJÄRJESTELMÄT Koulutuksessa saat valmiuksia tehdä nykyaikaisten henkilöautojen jarrujärjestelmän kunnonmääritystä sekä niihin liittyviä huolto- ja korjaustöitä. Jarrujärjestelmien ja ajonhallintajärjestelmien toimintaperiaatteet ja rakenteet Jarruosien vaihtaminen Jarrunesteiden vaihdot Sähköiset käsijarrut Jarrujen testaaminen Monimerkkiympäristössä toimiville henkilöautomekaanikoille HENKILÖAUTOJEN HUOLTOTEKNIIKKA Koulutuksessa saat valmiuksia suorittaa nykyaikaisten henkilöautojen määräaikaishuoltoja huomioiden nykytekniikan vaatimuksia ja erityispiirteitä. Henkilöautojen huolto-ohjelmat ja erityispiirteet Voiteluaineet ja nesteet Huollon lisätyöt Jakohihnan vaihdoissa huomioitavia asioita Huoltovälinäyttöjen nollaaminen Pidennettyjen ( longlife ) huoltovälien huomioiminen Monimerkkiympäristössä toimiville henkilöautomekaanikoille AUTON LASITYÖT, LIIMALASIEN VAIHTO Koulutuksessa saat perusvalmiudet liimalasien vaihtotyöhön. Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi erilaiset liimalasien irrotusmenetelmät, tarvittavat työvälineet, erilaiset liimausjärjestelmät, lasinvaihdon laadunvarmistus sekä nykyautojen turva- ja mukavuusjärjestelmien huomioiminen tuulilasien vaihdoissa. Käytäntöpainotteisessa koulutuspäivässä käydään läpi erilaiset liimalasien irrotusmenetelmät tarvittavat työvälineet erilaiset liimausjärjestelmä lasinvaihdon laadunvarmistus nykyautojen turva- ja mukavuusjärjestelmien mahdolliset toimenpiteet tuulilasien vaihdoissa. Lasit, niiden ominaisuudet ja erilaiset lasirakenteet Auton koritekniset ja turvallisuus vaatimukset lasienvaihdoille Liimalasien irrotusmenetelmät Käytettävät työvälineet Liimausjärjestelmät, ominaisuudet ja vaatimukset Erilaiset turva- ja mukavuusjärjestelmät sekä niiden huomioiminen tuulilasien vaihdoissa Laadunvarmistus Työturvallisuus Käytännön harjoituksia Tuulilasien vaihtoja ja korjauksia tekevät mekaanikot LISÄTIETOJA FRANS MALMARI, projektivastaava , MERJA SOIKKELI, koulutussihteeri , ILMOITTAUTUMINEN wwww.ael.fi tai

5 HUOLTOMEKAANIKON AUTOSÄHKÖTEKNIIKKA Koulutuksessa perehdytään nykyaikaisten ajoneuvon sähköjärjestelmän rakenteeseen ja toimintaperiaatteisiin. Saat valmiuksia nykyaikaisten ajoneuvojen sähköjärjestelmien huoltotöihin ja korjauksiin. Nykyaikaisen henkilöauton sähköjärjestelmän rakenteen Elektroniikan huomioiminen korjaustoiminnassa Akkutyypit Akun tarkastaminen Älykkäiden virranhallintajärjestelmien huomioiminen, mm. akkutunnistin Latausjärjestelmän kunnon määrittäminen Valaistustekniikka Monimerkkiympäristössä toimiville henkilöautomekaanikoille MOOTTORINOHJAUSJÄRJESTELMÄT: DIESELMOOTTORIT Koulutuksessa opit ymmärtämään Commonrail -järjestelmien toimintaperiaatteen, järjestelmän vianmäärittämiseen ja komponenttien vaihtoihin liittyviä asioita. Commonrail -järjestelmien erityispiirteet Pumppusuutinjärjestelmien toimintaperiaatteet Happitunnistimen käyttö nykyaikaisessa dieselmoottorissa Dieselmoottorin itsediagnostiikka ja vianetsintä Hiukkassuodattimen toimintaperiaatteet ja vianetsintä Dieselmoottorin ahtamistekniikka Henkilöautomekaanikoille (Taso 2, Vianmääritysmekaanikko), alan opettajille, Dieselmoottori 1 -koulutuksen käyneille tai vastaavat tiedot ja taidot omaaville. AJONEUVOJEN TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT Koulutuksessa käsitellään nykyaikaisten ajoneuvojen turvallisuusjärjestelmiä: ajonhallintajärjestelmiä, erilaisia automaattisia jarrutusjärjestelmiä, kuljettajan tukijärjestelmiä sekä järjestelmiin liittyvää vianmääritystä ja komponenttien vaihtoa. Ajoneuvon turvallisuus Kuljettajan tukijärjestelmät Automaattiset jarrutustoiminnot Nykyaikaisen ajonhallintajärjestelmän toimintaperiaate, komponentit ja vianetsintä Komponenttien vaihdoissa huomioitavaa Henkilöautomekaanikoille (Taso 2, Vianmääritysmekaanikko), alan opettajille. MOOTTORINOHJAUSJÄRJESTELMÄT: BENSIINIMOOTTORIT Koulutuksessa käsitellään nykyaikaisten suorasuihkut-teisten bensiinimoottoreiden toimintaperiaatteita, vianmääritystä, ajoneuvojen ohjainlaitteiden vaihtoja ja ohjelmalatauksia monimerkkiympäristössä. Bensiinin suorasuihkutustekniikan toimintaperiaate Suorasuihkutusjärjestelmän komponentit ja vianetsintä Muuttuvat venttiilinajoitukset Ahtamistekniikka Ohjainlaitteiden vaihdot ja ohjelmalataukset Autosähkömekaanikoille (Taso 2, Vianmääritysmekaanikko), alan opettajille, Bensiinimoottorit 1 -koulutuksen käynneille tai vastaavat tiedot ja taidot omaaville. AJONEUVOJEN LÄMMÖNHALLINTA JA ILMASTOINNIN VIANETSINTÄKOULUTUS Koulutuksessa käsitellään nykyaikaisen ajoneuvon lämmönhallintaa, sisältäen automaatti-ilmastoinnin toimintaperiaatteet, komponentit ja vianmäärityksen sekä moottoreiden lämmönhallintajärjestelmien erityispiirteet. Kylmäainepiirin toiminnan kertaus ja vianetsintä Automaatti-ilmastoinnin toimintalogiikka Automaatti-ilmastoinnin komponentit ja vianetsintä Nykyaikaisen moottorin lämmönhallinta Henkilöautomekaanikoille (Taso 2, Vianmääritysmekaanikko), alan opettajille.

6 AUTON VÄYLÄTEKNIIKKA JA DIAGNOSTIIKKA Koulutuksessa käsitellään nykyaikaisen verkotetun ajoneuvon oirepohjaista vianetsintää sekä käytössä olevien yleisimpien väylätekniikoiden erityispiirteitä ja niiden käytännön vianmääritystä. Koulutus soveltuu henkilöautoihin, raskaaseen kalustoon ja työkoneisiin. Verkotetun ajoneuvon oirepohjainen vianetsintä Digitaalisen tiedonsiirron perusteet Ajoneuvoissa käytettävät väylätekniikat, mm: CAN - Controller Area Network LIN - Local Interconnect Network MOST - Media Oriented Systems Transport FlexRay Väyläjohtimien korjaaminen Testauslaitteiden käyttö vianetsinnässä Autosähkömekaanikoille (Taso 2, Vianmääritysmekaanikko), alan opettajille. AUTOELEKTRONIIKKA JA ANTURITEKNIIKKA Koulutuksessa perehdytään elektroniikan peruskomponenttien toimintaan ja niiden käytännön soveltamiseen ajoneuvoissa. Opit nykyaikaisessa ajoneuvoissa käytettävien yleisimpien tunnistimien toimintaa ja vianmääritystä sekä oskilloskoopin käytön perusteita tunnistimien ja toimilaitteiden vianmääritystyökaluna. Elektroniikan komponentit ja elektroniset virtapiirit Toimilaitteiden toiminta ja tarkastaminen Anturitekniikka ja vianetsintä Oskilloskoopin käytön perusteet vianetsinnässä Testauslaitteiden käyttö vianetsinnässä Autosähkömekaanikoille (Taso 2, Vianmääritysmekaanikko). SÄHKÖ- JA HYBRIDIAJONEUVOJEN VIANETSINTÄ Koulutuksessa opi sähkö- ja hybridiajoneuvojen tekniikkaa ja niihin liittyvän vianetsinnän erityispiirteitä. Sähkömoottoritekniikka Invertteritekniikka Akkutekniikka ja akunhallintajärjestelmät Järjestelmien vianetsintä ja mittaukset Autosähkömekaanikoille (Taso 3, Huippumekaanikko), alan opettajille, sähkö- ja hybridiajoneuvojen korjaajille. LISÄTIETOJA FRANS MALMARI, projektivastaava , MERJA SOIKKELI, koulutussihteeri , ILMOITTAUTUMINEN wwww.ael.fi tai

7 HYBRIDI- JA SÄHKÖAJONEUVOJEN SÄHKÖTURVALLISUUS 3 (S3) KOULUTUS Koulutus valmentaa Autoalan sähköturvallisuus 3-tutkintoon sekä täydentää autosähkömekaanikon osaamista sähkö- ja hybridiajoneuvojen korjaus- ja huoltotöihin. Koulutus sisältää Sähkötyöturvallisuus SFS6002 autoalalle -koulutuksen ja kokeen. Mikäli olet suorittanut koulutuksen ja kokeen, voit osallistua vain toiseen koulutuspäivään. HUOM! Koulutus sisältää Sähkötyöturvallisuus SFS6002 autoalalle -koulutuksen ja kokeen. Mikäli olet suorittanut koulutuksen ja kokeen, voit osallistua vain 2. päivään. HUOM! Sähkötöidenjohtajaksi aikovan tulee suorittaa sähköturvallisuustutkinto (S3 -koe) koulutuksen päätteeksi ja hakea pätevyyttä SETI :ltä. Muista ilmoittautua kokeeseen, kun ilmoittaudut koulutukseen. Kokeesta veloitetaan voimassaolevan Autoalan keskusliiton hinnaston mukaisesti. Jos haluat osallistua vain kokeeseen kysy lisätietoja. Sähkötyöturvallisuuden keskeiset säädökset Sähkötekniikan perusteita Sähkön vaarat ja tapaturmat Sähköturvallisuuden organisointi Sähköturvallisuus SFS6002 -koe Sähkö- ja hybridiajoneuvojen rakenne Sähkö- ja hybridiajoneuvojen kolariturvallisuus Työskentelyturvallisuus (Sähköturvallisuus 3, rajattuna sähkö- ja hybridiajoneuvoihin - tutkintotilaisuus) Henkilöautomekaanikoille (Taso 3, Huippumekaanikko), alan opettajille, sähkötöiden johtajaksi aikoville, sähkö- ja hybridiajoneuvojen korjaajille. AUTOALAN TYÖNJOHDON TEKNINEN NÄKÖKULMA Opit tunnistamaan asiakastyytyväisyyden ja korjauksen laatuun vaikuttavia teknisiä asioita, organisoimaan korjaamotöitä teknisestä näkökulmasta sekä parantamaan vaativien korjaus- ja vianetsintätöiden tehokkuutta. Työn vastaanottaminen ja vaativuuden tunnistaminen Korjaamon osaamisprofiili ja työn ohjaaminen oikealle tekijälle Ajoneuvon itsediagnostiikan toiminnan ymmärtäminen ja huomioiminen Järjestelmällisen vianetsinnän periaatteet Vianetsintätöiden hinnoitteleminen Työn ohjaus ja seuranta Työn myyminen asiakkaalle Työn laatu ja asiakastyytyväisyys Autokorimekaanikon ammattitutkinto ja valmistava koulutus Autokorimekaanikon ammattitutkinto ja valmistava koulutus antaa valmiudet työskennellä autokorimekaanikkona kolarikorjaamossa uuden korikorjaamoluokituksen mukaisesti. Lisätietoja Ari Luhtanen, koulutusasiantuntija , Automekaanikon erikoisammattitutkinto ja valmistava koulutus Automekaanikon erikoisammattitutkinto ja valmistava koulutus, henkilöautotekniikan osaamisala antaa valmiudet työskennellä korjaamon erikoismekaanikkona (päämekaanikko, vianmääritysmekaanikko, sisäinen kouluttaja), omamekaanikkona, suorapalvelu-mekaanikkona, hallityönjohtajana, työn vastaanottajana tai takuukäsittelijänä. Lisätietoja Tapio Ekman, koulutusasiantuntija , Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto ja valmistava koulutus, autosähkö- ja autoelektroniikka Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto ja valmistava koulutus, autosähkö- ja autoelektroniikan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet työskennellä automekaanikkona merkkikohtaisessa huoltokorjaamossa, automekaanikkona yleiskorjaamossa, autosähkömekaanikkona ja erikoismekaanikkona. Lisätietoja Tapio Ekman, koulutusasiantuntija , Automyyjän ammattitutkinto ja valmistava koulutus SUOSIT- TELEMME MYÖS Automyyjän ammattitutkinto ja valmistava koulutus antaa ammattilaistason valmiudet työskennellä auto- ja konekaupan, sekä pienkoneiden myyntitehtävissä. Automyyjän ammattitutkinnosta ja valmistavasta koulutuksesta hyötyvät merkkiliikkeiden tai muun autokaupan, kevyen tai raskaan ajoneuvokaluston, linja-autojen, työkoneiden tai pienkoneiden myyntityössä työskentelevät Lisätietoja Minna Forsman, koulutusasiantuntija ,

8 Osoitelähde: Markkinointirekisteri, AEL, puh Osoitteenmuutokset: ILMOITTAUTUMINEN Syötä sivun hakukenttään kurssin nimi ja ilmoittaudu osoitteeseen Lähetämme kutsun ennen tilaisuutta. PAIKKA AEL, Kaarnatie 4, Helsinki (Malminkartano) MAJOITUSHINNAT AEL HOTELLISSA yhden hengen huone 120 /vrk kahden hengen huone 160 /vrk kahden hengen huone yhdelle 130 /vrk soluhuone 110 /vrk soluhuone yhdelle 80 /vrk minisviitti 182 /vrk Hinta sisältää aamiaisen, saunan ja kuntosalin käytön sekä voimassa olevan arvonlisäveron. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. PERUUTUSEHDOT Voit perua osallistumisesi veloituksetta 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 prosenttia osallistumismaksusta. Voit myös maksaa koko osallistumismaksun, jolloin varauksesi siirretään saman koulutustilaisuuden seuraavaan toteutukseen. Mikäli osallistumista ei peruta lainkaan, veloitamme koko hinnan. Majoitusvarausten peruutuksista tulee ilmoittaa viimeistään vuorokausi ennen saapumista. Peruuttamatta jätetyistä varauksista veloitamme yhden vuorokauden huonehinnan. OSAAMISELLA KILPAILUKYKYÄ AEL, Kaarnatie 4, Helsinki (vaihde), (asiakaspalvelu) ORGANISATION CERTIFIED BY 05/2015

AJONEUVOTEKNIIKAN KOULUTUS, HENKILÖAUTOT. Syksy 2015

AJONEUVOTEKNIIKAN KOULUTUS, HENKILÖAUTOT. Syksy 2015 AJONEUVOTEKNIIKAN KOULUTUS, HENKILÖAUTOT Syksy 2015 AJONEUVOTEKNIIKAN KOULUTUS, HENKILÖAUTOT Henkilöautotekniikan koulutukset on tarkoitettu monimerkkiympäristössä toimiville korjaamoille, korjaamoketjuille

Lisätiedot

KUORMA- JA LINJA-AUTO- TEKNIIKKAKOULUTUS. Syksy 2015

KUORMA- JA LINJA-AUTO- TEKNIIKKAKOULUTUS. Syksy 2015 KUORMA- JA LINJA-AUTO- TEKNIIKKAKOULUTUS Syksy 2015 JARRUKOULUTUS A-lupa A-luvan haltijalla on oikeus tehdä kaikkia jarrujärjestelmien säätölaitteiisiin liittyviä korjaus-, huolto-, säätö- ja muutostöitä

Lisätiedot

KONE JA METALLI TUOTANTOTYÖN KOULUTUS

KONE JA METALLI TUOTANTOTYÖN KOULUTUS KONE JA METALLI TUOTANTOTYÖN KOULUTUS Syksy 05 Hitsaus Koneistus Konepajatekninen mittaus ja laatu NDT-menetelmät Painelaitetekniikka Sähkökojeiden ja laitteistojen asennus Koneiden ohjaus ja sähkötekniikka

Lisätiedot

KUNNOSSAPITOHENKILÖSTÖN KOULUTUS

KUNNOSSAPITOHENKILÖSTÖN KOULUTUS KUNNOSSAPITOHENKILÖSTÖN KOULUTUS Syksy 05 Mekaaninen kunnossapito perusteet ja huolto Putkistot ja venttiilit Vianetsintä ja -paikannus Sähkö- ja automaatio-osaaminen Koulutusta voimalaitoksille Hydrauliikan

Lisätiedot

ISO 9001/14001:2015 DIS -standardit muuttuvat varaudu ajoissa 6.10.2015, Scandic Tampere City

ISO 9001/14001:2015 DIS -standardit muuttuvat varaudu ajoissa 6.10.2015, Scandic Tampere City ISO 9001/14001:2015 DIS -standardit muuttuvat varaudu ajoissa 6.10.2015, Scandic Tampere City 5S jatkuva parantaminen -workshop 26.11.2015, AEL, Helsinki Lean-perusteet 29.9.2015, AEL, Helsinki AEL INSKO-SEMINAARIT

Lisätiedot

RISKIANALYYSIEN VETÄJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS SEMINAARISARJA

RISKIANALYYSIEN VETÄJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS SEMINAARISARJA AEL INSKO-SEMINAARIT RISKIANALYYSIEN VETÄJIEN PÄTEVÖITYMISKOULUTUS SEMINAARISARJA AEL, Helsinki Peruskurssi, 2.9.2015 Jatkokurssi 1, 7. 8.10.2015 Jatkokurssi 2, 4. 5.11.2015 Jatkokurssi 3, 2. 3.12.2015

Lisätiedot

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 13.4. 18.8.2015, sisältää 7 lähiopetuspäivää Esimiehen tehopaketti Hinta alkaen/osallistuja 130,50 (+ alv. 24 %) Esimiehen tehopaketti Pk-yritysten johtamisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISSEMINAARIT TEOLLISUUDEN KÄYTÖNVALVOJILLE

AJANKOHTAISSEMINAARIT TEOLLISUUDEN KÄYTÖNVALVOJILLE AEL INSKO-SEMINAARIT AJANKOHTAISSEMINAARIT TEOLLISUUDEN KÄYTÖNVALVOJILLE Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi 24. 25.9.2015, Sokos Hotel Vantaa Painelaiteturvallisuus

Lisätiedot

OHJELMA S02000915.001 (I805401) 7.7.2015 1. AEL Insko-seminaari Askeleet kohti vahvaa turvallisuuskulttuuria 25. 26.8.

OHJELMA S02000915.001 (I805401) 7.7.2015 1. AEL Insko-seminaari Askeleet kohti vahvaa turvallisuuskulttuuria 25. 26.8. 7.7.2015 1 AEL Insko-seminaari Askeleet kohti vahvaa turvallisuuskulttuuria 25. 26.8.2015, AEL Helsinki AEL järjestää yhdessä Santé et Securité Oy:n kanssa 25. 26.8.2015 Helsingissä kahden päivän turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011

KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 21/011/2011 2011: 25 Määräykset ja ohjeet 2011:25 KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräykset ja ohjeet 2011:25 Opetushallitus ja

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 16.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Autoalan

Lisätiedot

RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 2012

RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 37/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:38 Määräykset ja ohjeet 2012:38 Näyttötutkinnon perusteet RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1 Forssan ammatti instituutti Tekniikka ja liikenne AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma (ajoneuvoasentaja) hyväksytty kyha 26.9.2006

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto

OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 1 OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Autotekniikan osaamisala,

Lisätiedot

SKF Training Solutions. SKF Koulutus- ohjelma 2015

SKF Training Solutions. SKF Koulutus- ohjelma 2015 SKF Training Solutions SKF Koulutus- ohjelma 2015 KOULUTUKSET KEVÄÄLLÄ 2015 Kunnossapitokoulutukset: Ajankohta Vko Koulutuspaikka Teollisuuden voitelujärjestelmät ja niiden huoltokohteet 11. - 12.3. 11

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Autoalan perustutkinto

Lisätiedot

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012

PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet PUTKIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 26/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:33 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:33 ISBN 978-952-13-5208-9 (nid.) ISBN

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet LÄMMITYSLAITEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 28/011/2007 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2007 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2007 ISBN 978 952

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Sähkö- ja hybridiautojen perusteet autoalan perustutkinnossa

Sähkö- ja hybridiautojen perusteet autoalan perustutkinnossa Timo Hämäläinen Sähkö- ja hybridiautojen perusteet autoalan perustutkinnossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Auto- ja kuljetustekniikka Insinöörityö 25.11.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Pienkonekorjaajan koulutusohjelma. Pienkonekorjaaja

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Pienkonekorjaajan koulutusohjelma. Pienkonekorjaaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Pienkonekorjaajan koulutusohjelma Pienkonekorjaaja 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 5 1.1 AUTOALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 3/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa opetuksessa.

Lisätiedot

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 37/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:41 ISBN 978-952-13-5643-8 (nid.)

Lisätiedot