LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI"

Transkriptio

1 LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI Meilahden Ala-asteen koulu Jalavatie Helsinki SUOMEN LÄMPÖKUVAUS KIVISAARENTIE A HELSINKI P

2 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus Sisällysluettelo 1 Tavoitteet ja rajaus Kohteen yleistiedot Kohde ja osoite Tutkimuksen tilaaja Tutkimuksen tekijä Tutkimusajankohta Lähtöarvot Kuvaus kohteesta Rakennuksen rakenteet Rakennuksen ilmanvaihto Rakennuksen lämmitys: Mittausmenetelmät Mittausolosuhteet Sääolosuhteet kohteessa kuvauspäivänä: Rakennuksen sisälämpötilat: Ulkovaipan välinen paine-ero: Kerrosten suhteellinen kosteus mittaushetkellä: Ohjeet ja määräykset Terveydelliset ohjeet ja määräykset Rakenteelliset ohjeet ja määräykset... 7 Raja-arvot Asumisterveysohje, pintalämpötilaohjeet ja niiden tulkinta Lämpökuvauksen tulokset ja johtopäätökset Havaitut poikkeamat pintalämpötiloissa: Yhteenveto Liitteet... Sivu 2 ()

3 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus 1 Tavoitteet ja rajaus Tavoitteena on selvittää kuvauspäivän vallitsevissa sääolosuhteissa rakennuksen ulkovaipasta lämpövuotoja. Tutkimukset tehdään RT-ohjekorttia 1213s noudattaen. Lämpötilaindeksilaskentaa käytetään havainnollistamaan pintalämpötilojen eroja. Raportoidaan kaikki poikkeamat ja lämpötilaindeksin 65 alle menevät pistemäiset pintalämpötilat. Lämpötilaindeksi 65:n alle menevät pistemäiset pintalämpötilat erottuvat lämpökuvissa korostetulla sinisellä värillä. Lämpökuviin on lisätty pieni sininen nuoli, joka havainnollistaa kylmimmän kohdan, jonka mukaan lämpötilaindeksiluku on laskettu. Sivu 3 ()

4 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus 2.1 Kohde ja osoite 2 Kohteen yleistiedot Koulu. Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 2.2 Tutkimuksen tilaaja HKR-Rakennuttaja Helsingin kaupunki/ Riitta Harju Rakennuttamistoimisto 1 Kasarminkatu 21 PL Helsingin kaupunki 2.3 Tutkimuksen tekijä Juha Nurmela P VTT:n rakennusten lämpökuvaaja sertifikaatti No: VTT-C Tutkimusajankohta Klo 7.47 klo Sivu 4 ()

5 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus 3.1 Kuvaus kohteesta 3 Lähtöarvot Koulu. Rakentamisvuosi kerrosta. Pohjakerros osassa rakennusta. 3.2 Rakennuksen rakenteet Maanvarainen betonilattia. Betonirunko.Välipohjat betonia. Yläpohja betoni. 2-kerros lasit. 3.3 Rakennuksen ilmanvaihto koneellinen poisto. Korvausilmaventtiilit asennettu joihinkin ikkunoihin. Pohjakerroksessa ilmastointi. Koneellinen tulo/poisto. 3.4 Rakennuksen lämmitys: Vesikiertoinen patterilämmitys. Sivu 5 ()

6 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus 4 Mittausmenetelmät TAULUKKO 1: MITTAUSMENETELMÄT Aihealue Mittalaite/Menetelmä Lisätietoa Mittausraportti FLIR B 360 Lämpökameralla Sarjanumero: Paine-ero SwemaMan 60 mikromanometrillä Lämpötila/Kosteus Testo 6 Rotronic Hygropalm hp21 Yhdistelmämittarilla lämpö, kosteus yhdistelmämittari Lämpö/ Kosteus Raportti ThermaCam ProWizard 8.3 -ohjelmalla Sivu 6 ()

7 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus 5 Mittausolosuhteet 5.1 Sääolosuhteet kohteessa kuvauspäivänä: Mittaukset kohteessa aloitettiin klo 7.50 ja lopetettiin klo Mittauksissa käytettiin kalibroitua lämpö- ja kosteusmittaria sisä- ja ulkolämpötilan mittauksiin. Rakennuksen sisäilman lämpötilat on mitattu 1.1 metrin korkeudelta lattiasta. Jokaisesta rakennuksen huoneesta on mitattu erillinen sisäilmanlämpötila, jota on käytetty vertausarvona. TAULUKKO 2 MITTAUSOLOSUHTEET Lämpötila Alussa Lopussa Lisätietoa Ulkolämpötila klo C klo C RH% 78.1 RH% 51.6 RH% Klo C Klo C Sisälämpötila Sisälämpötilat mittausraporteissa Klo.. C Lämpötilat raporteissa Klo C Klo.. C Klo.. C 5.2 Rakennuksen sisälämpötilat: Ilmanlämpötilat mitattiin jokaisesta huoneesta erikseen. Mittaustuloksia käytettiin lämpökuvauksen vertailuarvoina. Lämpötilat mittaushetkellä: Pohjakerros: C 1-kerros: C 2-kerros: C Sivu 7 ()

8 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus Alapuolella Ilmatieteen Laitoksen lämpötilat Helsingin Kumpulan mittauspisteessä taltioituna kuvausta edeltävän vuorokauden aikana. Tuorein säähavainto: :50 Suomen aikaa Lämpötila -6,8 C ; kosteus 95 %; kastepiste -7,5 C ; länsituulta 2 m/s; puuska 4 m/s; paine 992,6 hpa; tunnin sadekertymä 0,0 mm (6:00); lumen syvyys 68 cm; melkein pilvistä (7/8); näkyvyys yli km. Viimeisimmät 24 tunnin havainnot: Lämpötila Kosteus Tuuli Paine Sade Sivu 8 ()

9 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus 5.3 Ulkovaipan välinen paine-ero: Rakennuksessa suoritettiin paine-eromittauksia, joissa selvitettiin ulko- ja sisäilman paine-ero. Jos huoneiston alipaine on -Pa -30Pa, ilmavuodot korostuvat ja alipaine täytyy huomioida virheluokituksessa. Jos alipaine on yli -30Pa, ovat ilmavuodot jo hallitsemattomia ja rakenteista saattaa kulkeutua haitallisia yhdisteitä sisäilmaan. Ylipaineisessa huoneistossa ilmavuotoja ei voi havaita sisäkuvauksella. Ylipaineen johdosta kostea ilma kulkeutuu rakenteisiin ja saattaa kondensoitua tai jäätyä rakenteen sisään. Mittaushetkellä mitatut paine-erot: Pohjakerros Pa 1- kerros Pa 2- kerros Pa Paine-erot mitattiin ikkunoiden ja oven välistä. 5.4 Kerrosten suhteellinen kosteus mittaushetkellä: Pohjakerros : 1-kerros: 2-kerros: -28 %RH %RH %RH Sivu 9 ()

10 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus 6 Ohjeet ja määräykset 6.1 Terveydelliset ohjeet ja määräykset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASUMISTERVEYSOHJE 03: FYSIKAALISET OLOT Asunnon ja muiden oleskelutilojen terveellisyyteen vaikuttavat sekä kemialliset epäpuhtaudet että fysikaaliset olot. Fysikaalisiin oloihin kuuluvat muun muassa sisäilman lämpötila ja kosteus, melu (ääniolosuhteet), ilmanvaihto (ilman laatu), säteily ja valaistus. Esimerkiksi eräiden rakennusmateriaalien sisältämien kemiallisten aineiden päästöt sisäilmaan riippuvat voimakkaasti sisäilman lämpötilasta ja kosteudesta. Epäpuhtauksien pitoisuus sisäilmassa riippuu myös ilmanvaihdon toiminnasta ja sen tehokkuudesta. Jos huoneilman lämpötila on liian korkea, ilma on kosteaa tai ilmanvaihto on liiallista eli aiheuttaa vetoa, voi näistä seikoista sellaisenaan aiheutua ihmisille oireilua ja terveyshaittaa tai ne voivat saada heidät kokemaan asunto-olonsa epäviihtyisiksi. Toisaalta toistaiseksi ei tunneta kaikkien sisäilman fysikaalisten ominaisuuksien vaikutuksia ihmisen terveyteen. Jäljempänä asunnon eri fysikaalisille tekijöille esitetyt suositukset ja ohjearvot perustuvat terveysvalvonnassa vakiintuneeseen käytäntöön ja alan kansainväliseen tutkimukseen. HUONEILMAN LÄMPÖTILA Ihmisen kokemaan lämpöaistimukseen vaikuttavat huoneilman lämpötila, lämpösäteily, ilman virtausnopeus ja kosteus sekä vaatetus ja ihmisen toiminnan laatu. Lämpöolot vaikuttavat suoraan viihtyvyyteen. Pitkäaikainen veto ja viileys saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Jos ilman sisältämä kosteus tiivistyy pistemäisestikin rakenteiden kylmään pintaan kosteusvaurioiden mahdollisuus lisääntyy. Kylmät pesu- ja saunatilat vähentävät asumisviihtyvyyttä, lisäävät rakenteiden kosteusrasitusta ja saattavat aiheuttaa kosteusvaurion ja sen seurauksena mikrobikasvuston syntymisen. Lattian alhainen pintalämpötila voi olla lapsille ja aikuisillekin haitallinen. Haitan suuruus riippuu vaatetuksesta, lattiamateriaalin lämmönjohtavuudesta, kylmistä lattian suuntaisista ilmavirtauksista ja altistuksen kestosta. ** ** Lähde : Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 03:1. Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät 6.2 Rakenteelliset ohjeet ja määräykset Rakmk C3 lämmöneristys määräykset 03.Rakennuksen vaipan lämpötekniset vaatimukset. RakMk D2 rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet 03.Lämpöolot ilmanvaihto, melun ohjearvot RakMk D3 Rakennuksen energiatalous. Sivu ()

11 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus 7 Raja-arvot 7.1 Asumisterveysohje, pintalämpötilaohjeet ja niiden tulkinta ** *TAULUKKO 3 LÄMPÖTILOJEN, LÄMPÖTILAINDEKSIEN JA ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN OHJEELLSIA ARVOJA *** Lähde : Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 03:1. Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Sivu 11 ()

12 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus 8 Lämpökuvauksen tulokset ja johtopäätökset 8.1 Havaitut poikkeamat pintalämpötiloissa: Pohjakerros: TIEDOSTO: Pohjakerros PDF Ikkunat: Raportit No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ,,16, 17, 19,, 24, 25, 26, 28 ja 29. Ovet: Raportit No: 3, 4,, 21 ja 23. Rakenteet: Raportit No: 13, 22 ja 27. Poikkeamia rakenteiden pintalämpötiloissa: Raportti No: 18 1-kerros: TIEDOSTO: 1-kerros Luokat PDF Ikkunat: Raportit No:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,, 11, 12, 13, 14,, 16, 17, 18, 19,, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Remontti alue: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ja 45. Ovi/Luukku: Raportti No kerros: TIEDOSTO: 1-kerros Käytävä PDF Ikkunat: Raportit No: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,, 16, 17 ja 18. Ovet: Raportit No 3,, 14 ja 19. Katto: Raportti No. Sivu 12 ()

13 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus 2-kerros: TIEDOSTO: 2-kerros Luokat Ikkunat: Raportit No:1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,, 11, 12, 13, 14,, 16, 17,1 8, 19,, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ja 44. Rakenteet: Raportit No:19 ja. Katto: Raportti No:3. 2-kerros: TIEDOSTO: 2-kerros Käytävä Ikkunat: Raportit No: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,, 16, 17 ja 18. Ovet: Raportit No:3,,14 ja 19. Katto: Raportit No:. Sivu 13 ()

14 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus 9 Yhteenveto Kaikki työvaiheet suoritti VTT:n sertifioima rakennusten lämpökuvaaja, jolla Level 1 - lämpökuvaajasertifikaatti. Lämpökameralla tutkittiin ja tallennettiin lämpökuvia rakennuksen sisäpuolelta. Rakennus kuvattiin myötäpäivän suuntaisesti. Kuvaus suunta oli rakennuksen siipiosasta rakennuksen leveämpää osaa kohden. Kerrosten sisäpihan puoleisesta seinästä aloittaen. Kuvaukset aloitettiin rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta. Aluksi kuvattiin luokkahuoneet ja sitten käytävä. Myös remontissa olevat tilat lämpökuvattiin. Toinen kerros lämpökuvattiin samalla kaavalla. Lopuksi kuvattiin pohjakerros myös myötäpäivään. Pohjakerroksessa oli tiloja joihin ei ollut pääsyä. Rakennuksen sisäpuolelta tuli esille pääosin ikkunoissa olevia kylmenneitä alueita. Ovissa tuli esille myös kylmenneitä alueita. Rakenteista ja katosta löytyi pintalämpötiloista poikkeamaa. Tämän raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä saatujen tulosten analysointiin. Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita. Helsingissä Juha Nurmela Sivu 14 ()

15 Koulu Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki Projekti Asiakirjatyyppi HKR-Rakennuttaja Yritys Helsingin kaupunki Asiakirjan aihealue Lämpövuotojen kartoitus Liitteet Raportit Kuvauspaikat/pohjakuvat Sivu ()

16 Mittausraportti Sivu 1/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: WC 32 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 1 en lämpötila 16.1 C maks. lämpötila 43.7 C min. lämpötila 6.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 44 Lämpötilaindeksi mitatusta 91 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 17.9 C kohdalla 6.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 44.

17 Mittausraportti Sivu 2/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: WC 32 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 2 en lämpötila 19.3 C maks. lämpötila 43.8 C min. lämpötila 7.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 47 Lämpötilaindeksi mitatusta 7 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 17.9 C kohdalla 7.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 47.

18 Mittausraportti Sivu 3/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Porraskäytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 3 en lämpötila 7.7 C maks. lämpötila 16.5 C min. lämpötila 3.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 34 Lämpötilaindeksi mitatusta 62 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 28.0 % Pa 13.5 C kohdalla 3.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 34.

19 Mittausraportti Sivu 4/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Porraskäytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 4 en lämpötila 4.6 C maks. lämpötila 13.4 C min. lämpötila 3.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 32 Lämpötilaindeksi mitatusta 42 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 23.0 % Pa 13.5 C kohdalla 3.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 32.

20 Mittausraportti Sivu 5/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: WC 29 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 5 en lämpötila 13.7 C maks. lämpötila 18.8 C min. lämpötila 2.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 30 Lämpötilaindeksi mitatusta 96 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 14.4 C kohdalla 2.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 30.

21 Mittausraportti Sivu 6/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: WC 29 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 6 en lämpötila 13.1 C maks. lämpötila 17.3 C min. lämpötila 4.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 41 Lämpötilaindeksi mitatusta 92 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 14.4 C kohdalla 4.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 41. Korvausilmaventtiili -1.7 astetta.

22 Mittausraportti Sivu 7/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: SÄI 27 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 7 en lämpötila 19.0 C maks. lämpötila 45.5 C min. lämpötila 9.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 48 Lämpötilaindeksi mitatusta 89 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.5 C kohdalla 9.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 48.

23 Mittausraportti Sivu 8/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: UYV/VAR 53 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 8 en lämpötila 19.5 C maks. lämpötila 37.3 C min. lämpötila 12.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 61 Lämpötilaindeksi mitatusta 91 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.5 C kohdalla 12.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 48.

24 Mittausraportti Sivu 9/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: UYV/VAR 53 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 9 en lämpötila.1 C maks. lämpötila 27.5 C min. lämpötila 12.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 62 Lämpötilaindeksi mitatusta 94 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.5 C Kommentit: Ikkunan vasemmassa alareunassa pieni lämpövuoto.. Pistemäisesti mitattu pintalämpötila kohdassa alimmillaan12.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 62.

25 Mittausraportti Sivu /32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: UYV/VAR 53 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila 18.2 C maks. lämpötila 27.6 C min. lämpötila 11.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 57 Lämpötilaindeksi mitatusta 86 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.5 C kohdalla 11.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 57.

26 Mittausraportti Sivu 11/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: PES 18 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 11 en lämpötila 18.2 C maks. lämpötila 27.9 C min. lämpötila 7.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 44 Lämpötilaindeksi mitatusta 92 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa.0 C kohdalla 7.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 44.

27 Mittausraportti Sivu 12/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: AS 55 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 12 en lämpötila 23.0 C maks. lämpötila 31.6 C min. lämpötila 7.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 42 Lämpötilaindeksi mitatusta 9 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Pa 21.0 C kohdalla 7.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 42.

28 Mittausraportti Sivu 13/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: AS 55 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 13 en lämpötila 17.9 C maks. lämpötila 21.3 C min. lämpötila 11.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 61 Lämpötilaindeksi mitatusta 88 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Pa.7 C Kommentit: Kylmä alue kotelossa. Kylmenneet alueet sinisellä. Pistemäisesti mitattu pintalämpötila alimmillaan sinisen nuolen kohdalla 11.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 61.

29 Mittausraportti Sivu 14/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: AS 55 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 14 en lämpötila 16.6 C maks. lämpötila 27.3 C min. lämpötila 6.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 36 Lämpötilaindeksi mitatusta 82 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Pa.7 C kohdalla 6.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 36.

30 Mittausraportti Sivu /32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: AS 55 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila 18.5 C maks. lämpötila 42.0 C min. lämpötila 6.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 36 Lämpötilaindeksi mitatusta 91 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Pa.7 C kohdalla 6.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 36.

31 Mittausraportti Sivu 16/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: AS 40 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 16 en lämpötila 19.5 C maks. lämpötila 44.2 C min. lämpötila 9.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 51 Lämpötilaindeksi mitatusta 95 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Pa.6 C kohdalla 9.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 51.

32 Mittausraportti Sivu 17/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: AS 40 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 17 en lämpötila 18.0 C maks. lämpötila 43.7 C min. lämpötila 9.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 51 Lämpötilaindeksi mitatusta 88 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Pa.6 C kohdalla 9.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 51.

33 Mittausraportti Sivu 18/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: AS 40 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 18 en lämpötila.0 C maks. lämpötila 22.8 C min. lämpötila 14.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 75 Lämpötilaindeksi mitatusta 97 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Pa.6 C Kommentit: Poikkeamaa pintalämpötilassa.

34 Mittausraportti Sivu 19/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: AS 40 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 19 en lämpötila 17.0 C maks. lämpötila 22.5 C min. lämpötila.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 56 Lämpötilaindeksi mitatusta 84 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Pa.6 C kohdalla.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 56.

35 Mittausraportti Sivu /32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: AS 40 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila 17.1 C maks. lämpötila 26.3 C min. lämpötila 12.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 62 Lämpötilaindeksi mitatusta 84 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 16.0 % Pa.6 C kohdalla 12.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 62.

36 Mittausraportti Sivu 21/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: VAR 38 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 21 en lämpötila 13.8 C maks. lämpötila 25.5 C min. lämpötila -1.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 2 Lämpötilaindeksi mitatusta 88 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 27.0 % Pa 16.0 C kohdalla -1.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 2.

37 Mittausraportti Sivu 22/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: PUK 11 Katto Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 22 en lämpötila 18.7 C maks. lämpötila 21.3 C min. lämpötila 11.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 64 Lämpötilaindeksi mitatusta 99 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 18.8 C Kommentit: Kylmennyt kohta avatun alakaton sisällä. Pistemäisesti mitattu pintalämpötila alimmillaan kohdassa 11.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 64.

38 Mittausraportti Sivu 23/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä/tuulikaappi Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 23 en lämpötila 7.8 C maks. lämpötila 43.8 C min. lämpötila 1.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 18 Lämpötilaindeksi mitatusta 48 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 18.5 C kohdalla 1.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 18.

39 Mittausraportti Sivu 24/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Terv vast otto Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 24 en lämpötila 19.7 C maks. lämpötila 42.2 C min. lämpötila.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 56 Lämpötilaindeksi mitatusta 97 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa.4 C kohdalla.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 56.

40 Mittausraportti Sivu 25/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Terv vast otto Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 25 en lämpötila 16.1 C maks. lämpötila 22.3 C min. lämpötila 6.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 40 Lämpötilaindeksi mitatusta 81 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa.4 C kohdalla 6.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 40.

41 Mittausraportti Sivu 26/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Lepoh Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 26 en lämpötila 17.5 C maks. lämpötila 23.3 C min. lämpötila.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 58 Lämpötilaindeksi mitatusta 88 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa.2 C kohdalla.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 58.

42 Mittausraportti Sivu 27/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: PUK/PES 116 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 27 en lämpötila 16.4 C maks. lämpötila 24.5 C min. lämpötila.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 53 Lämpötilaindeksi mitatusta 81 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa.7 C kohdalla.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 53.

43 Mittausraportti Sivu 28/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: PUK/PES 114 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 28 en lämpötila.0 C maks. lämpötila 22.4 C min. lämpötila.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 53 Lämpötilaindeksi mitatusta 97 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa.7 C kohdalla.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 53.

44 Mittausraportti Sivu 29/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: PUK/PES 114 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 29 en lämpötila 18.8 C maks. lämpötila 27.2 C min. lämpötila 9.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 51 Lämpötilaindeksi mitatusta 92 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa.7 C kohdalla 9.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 51.

45 Mittausraportti Sivu 30/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: PUK/PES 114 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 30 en lämpötila 19.6 C maks. lämpötila 42.2 C min. lämpötila 8.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 47 Lämpötilaindeksi mitatusta 95 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa.7 C kohdalla 8.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 47.

46 Mittausraportti Sivu 31/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: PUK/PES 114 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 31 en lämpötila 16.5 C maks. lämpötila 44.9 C min. lämpötila 7.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 41 Lämpötilaindeksi mitatusta 82 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa.7 C kohdalla 7.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 41.

47 Mittausraportti Sivu 32/32 P Kohde: Meilahden ala-aste POHJAKERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: PUK/PES 114 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 32 en lämpötila 17.4 C maks. lämpötila 42.3 C min. lämpötila.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 54 Lämpötilaindeksi mitatusta 86 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa.7 C kohdalla.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 54.

48 Mittausraportti Sivu 1/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Porraskäytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 1 en lämpötila 13.2 C maks. lämpötila 19.7 C min. lämpötila 8.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 60 Lämpötilaindeksi mitatusta 81 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 24.0 % Pa 17.4 C kohdalla 8.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 60.

49 Mittausraportti Sivu 2/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: : Porraskäytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 2 en lämpötila 9.6 C maks. lämpötila 22.5 C min. lämpötila 8.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 62 Lämpötilaindeksi mitatusta 65 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 24.0 % Pa 17.4 C kohdalla 8.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 62.

50 Mittausraportti Sivu 3/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: : Porraskäytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 3 en lämpötila.0 C maks. lämpötila 46.1 C min. lämpötila -0.6 C Lämpötilaindeksi mitatun Lämpötilaindeksi mitatusta 89 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 24.0 % Pa 17.4 C kohdalla -0.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku.

51 Mittausraportti Sivu 4/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 4 en lämpötila 17.5 C maks. lämpötila 23.0 C min. lämpötila 9.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 54 Lämpötilaindeksi mitatusta 85 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 9.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 54.

52 Mittausraportti Sivu 5/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 5 en lämpötila.1 C maks. lämpötila 22.8 C min. lämpötila.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 60 Lämpötilaindeksi mitatusta 95 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 60.

53 Mittausraportti Sivu 6/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 6 en lämpötila 18.6 C maks. lämpötila 22.3 C min. lämpötila 8.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 49 Lämpötilaindeksi mitatusta 89 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 8.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 49.

54 Mittausraportti Sivu 7/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 7 en lämpötila 17.7 C maks. lämpötila 21.5 C min. lämpötila 7.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 46 Lämpötilaindeksi mitatusta 86 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 7.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 46.

55 Mittausraportti Sivu 8/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 8 en lämpötila 16.9 C maks. lämpötila.5 C min. lämpötila 7.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 46 Lämpötilaindeksi mitatusta 83 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C Kommentit: Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

56 Mittausraportti Sivu 9/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 9 en lämpötila 14.5 C maks. lämpötila 21.1 C min. lämpötila 8.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 53 Lämpötilaindeksi mitatusta 74 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 8.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 53.

57 Mittausraportti Sivu /19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä/ sisäänkäynti Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila 16.4 C maks. lämpötila 43.6 C min. lämpötila 6.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 44 Lämpötilaindeksi mitatusta 81 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 6.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 44.

58 Mittausraportti Sivu 11/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä/sisäänkäyntiaula Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 11 en lämpötila.7 C maks. lämpötila 46.4 C min. lämpötila 6.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 42 Lämpötilaindeksi mitatusta 97 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 6.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 42.

59 Mittausraportti Sivu 12/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä/sisäänkäyntiaula Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 12 en lämpötila 17.7 C maks. lämpötila 44.8 C min. lämpötila.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 58 Lämpötilaindeksi mitatusta 86.3 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 58.

60 Mittausraportti Sivu 13/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä/sisääntuloaula Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 13 en lämpötila 14.5 C maks. lämpötila 27.3 C min. lämpötila 9.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 56 Lämpötilaindeksi mitatusta 74 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 9.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 56.

61 Mittausraportti Sivu 14/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä/sisääntulo Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 14 en lämpötila 19.9 C maks. lämpötila 39.8 C min. lämpötila 0.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 21 Lämpötilaindeksi mitatusta 94 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 0.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 21.

62 Mittausraportti Sivu /19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä/sisääntuloaula Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila 12.4 C maks. lämpötila 47.1 C min. lämpötila 9.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 55 Lämpötilaindeksi mitatusta 66 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 9.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 55.

63 Mittausraportti Sivu 16/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä/sisääntuloaula Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 16 en lämpötila 12.0 C maks. lämpötila 23.8 C min. lämpötila.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 58 Lämpötilaindeksi mitatusta 64 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 58.

64 Mittausraportti Sivu 17/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Käytävä/sisääntuloaula Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 17 en lämpötila 18.2 C maks. lämpötila 22.8 C min. lämpötila 11.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 63 Lämpötilaindeksi mitatusta 88 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 11.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 63.

65 Mittausraportti Sivu 18/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Porraskäytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 18 en lämpötila 12.7 C maks. lämpötila 21.3 C min. lämpötila 8.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 51 Lämpötilaindeksi mitatusta 67 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.5 C kohdalla 8.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 51.

66 Mittausraportti Sivu 19/19 P Kohde: Meilahden ala-aste Jalavatie Helsinki 1-KERROS Kuvauspaikka: Porraskäytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 19 en lämpötila 14.0 C maks. lämpötila 43.9 C min. lämpötila 4.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 35 Lämpötilaindeksi mitatusta 72 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.5 C kohdalla 4.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 35.

67 Mittausraportti Sivu 1/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 60 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 1 en lämpötila 16.5 C maks. lämpötila 28.6 C min. lämpötila 6.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 48 Lämpötilaindeksi mitatusta 87 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 25.0 % Pa 19.7 C kohdalla 6.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 48.

68 Mittausraportti Sivu 2/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 60 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 2 en lämpötila 16.1 C maks. lämpötila 27.1 C min. lämpötila 6.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 45 Lämpötilaindeksi mitatusta 85 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 25.0 % Pa 19.7 C kohdalla 6.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 45.

69 Mittausraportti Sivu 3/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 60 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 3 en lämpötila 19.8 C maks. lämpötila 45.6 C min. lämpötila 8.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 55 Lämpötilaindeksi mitatusta 0 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 25.0 % Pa 19.7 C kohdalla 8.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 55. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

70 Mittausraportti Sivu 4/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 4 en lämpötila 22.2 C maks. lämpötila 26.8 C min. lämpötila 6.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 42 Lämpötilaindeksi mitatusta 2 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 24.0 % Pa 21.6 C kohdalla 6.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 42 Korvausilmaventtiili ikkunassa?? Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

71 Mittausraportti Sivu 5/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 5 en lämpötila 22.6 C maks. lämpötila 46.7 C min. lämpötila 9.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 53 Lämpötilaindeksi mitatusta 4 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 24.0 % Pa 21.6 C kohdalla 9.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 53. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

72 Mittausraportti Sivu 6/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 6 en lämpötila 16.3 C maks. lämpötila 32.4 C min. lämpötila 8.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 51 Lämpötilaindeksi mitatusta 84 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 24.0 % Pa.5 C kohdalla 8.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 51. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

73 Mittausraportti Sivu 7/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 7 en lämpötila 19.0 C maks. lämpötila 38.8 C min. lämpötila 7.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 49 Lämpötilaindeksi mitatusta 94 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 24.0 % Pa.5 C kohdalla 7.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 49. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

74 Mittausraportti Sivu 8/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 60 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 8 en lämpötila 19.4 C maks. lämpötila 32.0 C min. lämpötila 7.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 47 Lämpötilaindeksi mitatusta 90 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 22.2 C kohdalla 7.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 47. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

75 Mittausraportti Sivu 9/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 60 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 9 en lämpötila 18.7 C maks. lämpötila 46.0 C min. lämpötila 8.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 50 Lämpötilaindeksi mitatusta 87 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 22.2 C kohdalla 8.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 50. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

76 Mittausraportti Sivu /46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila 17.0 C maks. lämpötila 51.1 C min. lämpötila 4.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 35 Lämpötilaindeksi mitatusta 83 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.4 C kohdalla 4.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 35. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

77 Mittausraportti Sivu 11/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 11 en lämpötila 17.9 C maks. lämpötila 44.8 C min. lämpötila 5.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 39 Lämpötilaindeksi mitatusta 87 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.4 C kohdalla 5.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 39. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

78 Mittausraportti Sivu 12/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 54 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 12 en lämpötila 19.7 C maks. lämpötila 67.3 C min. lämpötila 8.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 51 Lämpötilaindeksi mitatusta 93 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.7 C kohdalla 8.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 51. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

79 Mittausraportti Sivu 13/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 54 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 13 en lämpötila 16.9 C maks. lämpötila 35.6 C min. lämpötila 7.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 47 Lämpötilaindeksi mitatusta 82 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.7 C kohdalla 7.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 47. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

80 Mittausraportti Sivu 14/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 58 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 14 en lämpötila 17.4 C maks. lämpötila 27.2 C min. lämpötila.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 56 Lämpötilaindeksi mitatusta 83 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.8 C kohdalla.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 56. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

81 Mittausraportti Sivu /46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 58 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila 18.3 C maks. lämpötila 24.0 C min. lämpötila 7.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 48 Lämpötilaindeksi mitatusta 87 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.8 C kohdalla 7.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 48. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

82 Mittausraportti Sivu 16/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 58 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 16 en lämpötila 17.9 C maks. lämpötila 43.3 C min. lämpötila 9.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 53 Lämpötilaindeksi mitatusta 86 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.8 C kohdalla 9.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 53. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

83 Mittausraportti Sivu 17/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 58 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 17 en lämpötila 18.7 C maks. lämpötila 26.2 C min. lämpötila.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 57 Lämpötilaindeksi mitatusta 89 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.7 C kohdalla.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 57. Korvausilmaventtiili alhaalla. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

84 Mittausraportti Sivu 18/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 58 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 18 en lämpötila 19.6 C maks. lämpötila 39.1 C min. lämpötila 6.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 42 Lämpötilaindeksi mitatusta 92 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.7 C kohdalla 6.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 42. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

85 Mittausraportti Sivu 19/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TOP 62 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 19 en lämpötila 21.8 C maks. lämpötila 43.3 C min. lämpötila 8.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 53 Lämpötilaindeksi mitatusta 3 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.1 C kohdalla 8.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 53. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

86 Mittausraportti Sivu /46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TOP 62 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila.8 C maks. lämpötila 43.1 C min. lämpötila.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 58 Lämpötilaindeksi mitatusta 99 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.1 C kohdalla.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 58. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

87 Mittausraportti Sivu 21/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TOP 62 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 21 en lämpötila 12.4 C maks. lämpötila 30.9 C min. lämpötila 5.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 41 Lämpötilaindeksi mitatusta 67 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.1 C kohdalla 5.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 41. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

88 Mittausraportti Sivu 22/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TEX 1 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 22 en lämpötila 17.4 C maks. lämpötila 30.0 C min. lämpötila 9.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 54 Lämpötilaindeksi mitatusta 86 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 17.0 % Pa 21.0 C kohdalla 9.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 54. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

89 Mittausraportti Sivu 23/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TEX 1 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 23 en lämpötila 16.5 C maks. lämpötila 45.1 C min. lämpötila 7.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 48 Lämpötilaindeksi mitatusta 83 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 17.0 % Pa 21.0 C kohdalla 7.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 48. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

90 Mittausraportti Sivu 24/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TEX 1 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 24 en lämpötila 14.5 C maks. lämpötila 40.6 C min. lämpötila 7.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 49 Lämpötilaindeksi mitatusta 77 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa.4 C kohdalla 7.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 49. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

91 Mittausraportti Sivu 25/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TEX 1 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 25 en lämpötila 19.5 C maks. lämpötila 41.9 C min. lämpötila.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 59 Lämpötilaindeksi mitatusta 96 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa.4 C kohdalla.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 59. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

92 Mittausraportti Sivu 26/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TEX 1 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 26 en lämpötila.9 C maks. lämpötila 42.3 C min. lämpötila 7.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 48 Lämpötilaindeksi mitatusta 82 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa.4 C kohdalla 7.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 48. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

93 Mittausraportti Sivu 27/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TN 65 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 27 en lämpötila 18.8 C maks. lämpötila 22.3 C min. lämpötila.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 60 Lämpötilaindeksi mitatusta 94 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa.4 C kohdalla.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 60. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

94 Mittausraportti Sivu 28/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TN 65 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 28 en lämpötila.0 C maks. lämpötila.2 C min. lämpötila 9.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 61 Lämpötilaindeksi mitatusta 83 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 19.1 C kohdalla 9.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 61. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

95 Mittausraportti Sivu 29/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TN 65 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 29 en lämpötila 16.8 C maks. lämpötila 25.9 C min. lämpötila 7.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 51 Lämpötilaindeksi mitatusta 90 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 19.1 C kohdalla 7.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 51. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

96 Mittausraportti Sivu 30/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TN 65 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 30 en lämpötila -2.2 C maks. lämpötila 23.1 C min. lämpötila 6.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 50 Lämpötilaindeksi mitatusta 12 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 18.0 C kohdalla 6.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 50. Ikkunan vieressä pintalämpötila alimmillaan -2.7 Astetta. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

97 Mittausraportti Sivu 31/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TN 65 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 31 en lämpötila 12.8 C maks. lämpötila 16.6 C min. lämpötila 7.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 54 Lämpötilaindeksi mitatusta 78 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 18.0 C kohdalla 7.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 54. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

98 Mittausraportti Sivu 32/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TN 114 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 32 en lämpötila.8 C maks. lämpötila 43.7 C min. lämpötila 6.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 51 Lämpötilaindeksi mitatusta 90 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 18.0 C kohdalla 6.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 51. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

99 Mittausraportti Sivu 33/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TN 114 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 33 en lämpötila 14.5 C maks. lämpötila 29.8 C min. lämpötila 6.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 51 Lämpötilaindeksi mitatusta 85 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 18.0 C kohdalla 6.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 51. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

100 Mittausraportti Sivu 34/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: TN 114 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 34 en lämpötila 16.3 C maks. lämpötila 18.3 C min. lämpötila 3.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 35 Lämpötilaindeksi mitatusta 92 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 18.0 C kohdalla 3.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 35. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

101 Mittausraportti Sivu 35/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Ovi Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 35 en lämpötila 14.2 C maks. lämpötila 21.7 C min. lämpötila -2.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 11 Lämpötilaindeksi mitatusta 75 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa.6 C kohdalla -2.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 11.

102 Mittausraportti Sivu 36/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 36 en lämpötila 18.5 C maks. lämpötila 31.9 C min. lämpötila 5.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 41 Lämpötilaindeksi mitatusta 91 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa.7 C kohdalla 5.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 41. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

103 Mittausraportti Sivu 37/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: KEI 42 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 37 en lämpötila.3 C maks. lämpötila 17.2 C min. lämpötila 8.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 53 Lämpötilaindeksi mitatusta 82 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 19.9 C kohdalla 8.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 53.

104 Mittausraportti Sivu 38/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Kei 42 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 38 en lämpötila 16.2 C maks. lämpötila 21.1 C min. lämpötila -1.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 14 Lämpötilaindeksi mitatusta 85 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 19.9 C kohdalla -1.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 14. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

105 Mittausraportti Sivu 39/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: RUO 166 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 39 en lämpötila 18.8 C maks. lämpötila 44.7 C min. lämpötila 7.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 48 Lämpötilaindeksi mitatusta 96 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 19.9 C kohdalla 7.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 48. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

106 Mittausraportti Sivu 40/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: RUO 166 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 40 en lämpötila 17.3 C maks. lämpötila 44.6 C min. lämpötila 6.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 47 Lämpötilaindeksi mitatusta 90 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 19.9 C kohdalla 6.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 47. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

107 Mittausraportti Sivu 41/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: JUH/ LII 250 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 41 en lämpötila 14.3 C maks. lämpötila 21.8 C min. lämpötila.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 61 Lämpötilaindeksi mitatusta 75 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa.8 C kohdalla.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 61. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

108 Mittausraportti Sivu 42/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: JUH/ LII 250 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 42 en lämpötila 13.6 C maks. lämpötila 21.3 C min. lämpötila.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 60 Lämpötilaindeksi mitatusta 72 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa.8 C kohdalla.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 60. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

109 Mittausraportti Sivu 43/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: JUH/ LII 250 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 43 en lämpötila 12.6 C maks. lämpötila 21.2 C min. lämpötila 9.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 57 Lämpötilaindeksi mitatusta 68 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa.8 C kohdalla 9.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 57. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

110 Mittausraportti Sivu 44/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: JUH/ LII 250 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 44 en lämpötila 14.1 C maks. lämpötila 22.2 C min. lämpötila 9.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 55 Lämpötilaindeksi mitatusta 74 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa.8 C kohdalla 9.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 55. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

111 Mittausraportti Sivu 45/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: JUH/ LII 250 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 45 en lämpötila 13.1 C maks. lämpötila 21.9 C min. lämpötila 8.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 53 Lämpötilaindeksi mitatusta 70 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa.8 C kohdalla 8.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 53. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet kustannuksintoteutettavissa. Täyttää Asumisterveysohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

112 Mittausraportti Sivu 46/46 P Kohde: Meilahden ala-aste 1-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: JUH/ LII 250 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 46 en lämpötila 3.6 C maks. lämpötila 24.9 C min. lämpötila -1.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 13 Lämpötilaindeksi mitatusta 33 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa.8 C kohdalla -1.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 13.

113 Mittausraportti Sivu 1/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 1 en lämpötila.2 C maks. lämpötila 22.7 C min. lämpötila.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 54 Lämpötilaindeksi mitatusta 95 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 54.

114 Mittausraportti Sivu 2/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 2 en lämpötila.3 C maks. lämpötila 22.1 C min. lämpötila 11.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 60 Lämpötilaindeksi mitatusta 95 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 11.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 60.

115 Mittausraportti Sivu 3/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 3 en lämpötila 21.7 C maks. lämpötila 22.6 C min. lämpötila.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 56 Lämpötilaindeksi mitatusta 1 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 56.

116 Mittausraportti Sivu 4/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 4 en lämpötila.6 C maks. lämpötila 22.6 C min. lämpötila 11.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 61 Lämpötilaindeksi mitatusta 97 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 6.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 48.

117 Mittausraportti Sivu 5/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 5 en lämpötila 19.1 C maks. lämpötila.9 C min. lämpötila 11.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 58 Lämpötilaindeksi mitatusta 90 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 11.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 58.

118 Mittausraportti Sivu 6/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 6 en lämpötila.3 C maks. lämpötila 23.1 C min. lämpötila.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 55 Lämpötilaindeksi mitatusta 95 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 6.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 55.

119 Mittausraportti Sivu 7/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 7 en lämpötila 19.6 C maks. lämpötila 22.9 C min. lämpötila 11.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 60 Lämpötilaindeksi mitatusta 92 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 11.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 60.

120 Mittausraportti Sivu 8/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 8 en lämpötila.1 C maks. lämpötila 22.7 C min. lämpötila 8.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 45 Lämpötilaindeksi mitatusta 95 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 8.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 45.

121 Mittausraportti Sivu 9/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävähuone Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 9 en lämpötila 21.4 C maks. lämpötila 45.3 C min. lämpötila 6.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 38 Lämpötilaindeksi mitatusta 0 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 6.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 38.

122 Mittausraportti Sivu / P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä (katto) Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila.5 C maks. lämpötila 21.5 C min. lämpötila 16.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 79 Lämpötilaindeksi mitatusta 96 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C Kommentit: Poikkeamaa pintalämpötilassa. Pistemäisesti mitattu pintalämpötila alimmillaan sinisen nuolen kohdalla 16.3 astetta.

123 Mittausraportti Sivu 11/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 11 en lämpötila.6 C maks. lämpötila 22.6 C min. lämpötila 12.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 63 Lämpötilaindeksi mitatusta 97 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 12.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 63.

124 Mittausraportti Sivu 12/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 12 en lämpötila 18.3 C maks. lämpötila 22.5 C min. lämpötila 12.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 63 Lämpötilaindeksi mitatusta 87 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 12.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 63.

125 Mittausraportti Sivu 13/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 13 en lämpötila 18.1 C maks. lämpötila 21.3 C min. lämpötila 7.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 42 Lämpötilaindeksi mitatusta 86 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 7.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 42.

126 Mittausraportti Sivu 14/ P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 14 en lämpötila 17.5 C maks. lämpötila.5 C min. lämpötila 11.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 58 Lämpötilaindeksi mitatusta 84 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 11.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 58.

127 Mittausraportti Sivu / P Kohde: Meilahden ala-aste 2-KERROS Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Käytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila 16.3 C maks. lämpötila.8 C min. lämpötila 7.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 42 Lämpötilaindeksi mitatusta 79 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.4 C kohdalla 7.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 42.

128 Mittausraportti Sivu 1/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 60 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 1 en lämpötila 19.9 C maks. lämpötila 37.4 C min. lämpötila.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 54 Lämpötilaindeksi mitatusta 94 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 21.3 C kohdalla.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 54.

129 Mittausraportti Sivu 2/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 60 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 2 en lämpötila 19.4 C maks. lämpötila 44.3 C min. lämpötila 11.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 60 Lämpötilaindeksi mitatusta 92 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 21.3 C kohdalla 11.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 60.

130 Mittausraportti Sivu 3/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 60 Katto Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 3 en lämpötila.7 C maks. lämpötila 64.9 C min. lämpötila 13.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 69 Lämpötilaindeksi mitatusta 97 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 21.3 C Kommentit: Poikkeamaa pintalämpötilassa. Pistemäisesti mitattu pintalämpötila alimmillaan sinisen nuolen kohdalla 13.9 astetta.

131 Mittausraportti Sivu 4/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 4 en lämpötila 19.8 C maks. lämpötila 42.0 C min. lämpötila.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 54 Lämpötilaindeksi mitatusta 93 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 21.6 C kohdalla.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 54.

132 Mittausraportti Sivu 5/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 5 en lämpötila 19.6 C maks. lämpötila 42.9 C min. lämpötila 11.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 57 Lämpötilaindeksi mitatusta 92 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 22.0 % Pa 21.7 C kohdalla 11.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 57.

133 Mittausraportti Sivu 6/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 6 en lämpötila.1 C maks. lämpötila 44.0 C min. lämpötila 11.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 56 Lämpötilaindeksi mitatusta 93 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 22.0 % Pa 21.7 C kohdalla 11.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 56.

134 Mittausraportti Sivu 7/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 60 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 7 en lämpötila 19.4 C maks. lämpötila 27.3 C min. lämpötila 9.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 50 Lämpötilaindeksi mitatusta 91 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 22.0 % Pa 21.6 C kohdalla 9.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 50.

135 Mittausraportti Sivu 8/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 60 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 8 en lämpötila 19.7 C maks. lämpötila 26.1 C min. lämpötila 11.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 57 Lämpötilaindeksi mitatusta 92 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 22.0 % Pa 21.6 C kohdalla 11.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 57.

136 Mittausraportti Sivu 9/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: JOH 14 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 9 en lämpötila.7 C maks. lämpötila 22.5 C min. lämpötila 13.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 64 Lämpötilaindeksi mitatusta 91 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 23.0 C kohdalla 13.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 64.

137 Mittausraportti Sivu /44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: KAN 12 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila 19.1 C maks. lämpötila 22.4 C min. lämpötila 12.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 61 Lämpötilaindeksi mitatusta 85 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 23.0 C kohdalla 12.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 61.

138 Mittausraportti Sivu 11/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: VAH 22 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 11 en lämpötila 22.3 C maks. lämpötila 30.3 C min. lämpötila 12.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 61 Lämpötilaindeksi mitatusta 97 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 23.0 C kohdalla 12.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 61.

139 Mittausraportti Sivu 12/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: KIR 60 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 12 en lämpötila.6 C maks. lämpötila 29.5 C min. lämpötila.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 53 Lämpötilaindeksi mitatusta 92 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 22.7 C kohdalla.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 53.

140 Mittausraportti Sivu 13/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: KIR 60 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 13 en lämpötila.2 C maks. lämpötila 39.6 C min. lämpötila 11.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 56 Lämpötilaindeksi mitatusta 90 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 22.7 C kohdalla 11.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 56.

141 Mittausraportti Sivu 14/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OPE 67 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 14 en lämpötila 19.4 C maks. lämpötila 30.3 C min. lämpötila 12.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 58 Lämpötilaindeksi mitatusta 85 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 23.4 C kohdalla 12.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 58.

142 Mittausraportti Sivu /44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OPE 67 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila.6 C maks. lämpötila 27.7 C min. lämpötila 11.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 53 Lämpötilaindeksi mitatusta 89 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 23.4 C kohdalla 11.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 53.

143 Mittausraportti Sivu 16/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OPE 67 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 16 en lämpötila.8 C maks. lämpötila 35.7 C min. lämpötila 9.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 45 Lämpötilaindeksi mitatusta 90 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 23.4 C kohdalla 9.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 45.

144 Mittausraportti Sivu 17/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OPE 67 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 17 en lämpötila.9 C maks. lämpötila 45.2 C min. lämpötila.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 49 Lämpötilaindeksi mitatusta 90 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 23.4 C kohdalla.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 49.

145 Mittausraportti Sivu 18/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OPE 28 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 18 en lämpötila 23.0 C maks. lämpötila 31.7 C min. lämpötila.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 48 Lämpötilaindeksi mitatusta 97 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 23.9 C kohdalla.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 48.

146 Mittausraportti Sivu 19/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OPE 28 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 19 en lämpötila 22.1 C maks. lämpötila 30.9 C min. lämpötila 9.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 46 Lämpötilaindeksi mitatusta 93 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 23.9 C kohdalla 9.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 46.

147 Mittausraportti Sivu /44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OPE 28 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva en lämpötila 18.3 C maks. lämpötila 24.2 C min. lämpötila 11.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 53 Lämpötilaindeksi mitatusta 79 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0 % Pa 23.9 C kohdalla 11.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 53.

148 Mittausraportti Sivu 21/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 21 en lämpötila 17.2 C maks. lämpötila 25.8 C min. lämpötila 11.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 57 Lämpötilaindeksi mitatusta 78 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 22.8 C kohdalla 11.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 57.

149 Mittausraportti Sivu 22/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 22 en lämpötila 16.7 C maks. lämpötila 25.9 C min. lämpötila 8.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 45 Lämpötilaindeksi mitatusta 76 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 22.8 C kohdalla 8.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 45.

150 Mittausraportti Sivu 23/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 23 en lämpötila 19.4 C maks. lämpötila 26.5 C min. lämpötila 12.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 59 Lämpötilaindeksi mitatusta 87 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 22.8 C kohdalla 12.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 59.

151 Mittausraportti Sivu 24/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 57 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 24 en lämpötila 19.8 C maks. lämpötila 28.0 C min. lämpötila 9.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 49 Lämpötilaindeksi mitatusta 88 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 22.8 C kohdalla 9.8 astetta. Lämpötilaindeksiluku 49. (Korvausilmaventtiili)

152 Mittausraportti Sivu 25/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 54 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 25 en lämpötila.1 C maks. lämpötila 26.3 C min. lämpötila 11.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 55 Lämpötilaindeksi mitatusta 90 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 22.7 C kohdalla 11.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 55.

153 Mittausraportti Sivu 26/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 54 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 26 en lämpötila 19.5 C maks. lämpötila 24.9 C min. lämpötila 12.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 59 Lämpötilaindeksi mitatusta 87 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 22.7 C kohdalla 12.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 59.

154 Mittausraportti Sivu 27/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 54 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 27 en lämpötila 19.7 C maks. lämpötila 27.9 C min. lämpötila 7.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 38 Lämpötilaindeksi mitatusta 88 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 22.7 C kohdalla 7.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 38. Korvausilmaventtiili??

155 Mittausraportti Sivu 28/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 58 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 28 en lämpötila 18.7 C maks. lämpötila 38.4 C min. lämpötila 9.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 48 Lämpötilaindeksi mitatusta 85 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 22.4 C kohdalla 6.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 48.

156 Mittausraportti Sivu 29/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 58 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 29 en lämpötila.6 C maks. lämpötila 43.3 C min. lämpötila 9.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 49 Lämpötilaindeksi mitatusta 93 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 22.4 C kohdalla 9.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 49.

157 Mittausraportti Sivu 30/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 58 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 30 en lämpötila 18.2 C maks. lämpötila 25.7 C min. lämpötila 12.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 61 Lämpötilaindeksi mitatusta 85 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.8 C kohdalla 12.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 61.

158 Mittausraportti Sivu 31/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 58 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 31 en lämpötila 17.3 C maks. lämpötila 26.1 C min. lämpötila 11.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 58 Lämpötilaindeksi mitatusta 82 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.8 C kohdalla 11.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 58.

159 Mittausraportti Sivu 32/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 58 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 32 en lämpötila 18.4 C maks. lämpötila 40.5 C min. lämpötila.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 52 Lämpötilaindeksi mitatusta 86 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.8 C kohdalla.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 52.

160 Mittausraportti Sivu 33/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: OT 3 58 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 33 en lämpötila 18.5 C maks. lämpötila 37.1 C min. lämpötila.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 52 Lämpötilaindeksi mitatusta 86 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.8 C kohdalla.0 astetta. Lämpötilaindeksiluku 52.

161 Mittausraportti Sivu 34/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: MUS 62 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 34 en lämpötila 18.9 C maks. lämpötila 43.4 C min. lämpötila 9.7 C Lämpötilaindeksi mitatun 51 Lämpötilaindeksi mitatusta 89 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.5 C kohdalla 9.7 astetta. Lämpötilaindeksiluku 51. Indeksi 61-64Heikko taso (uudisrakennuskohteet9

162 Mittausraportti Sivu 35/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: MUS 62 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 35 en lämpötila 18.0 C maks. lämpötila 39.0 C min. lämpötila 8.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 46 Lämpötilaindeksi mitatusta 86 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.5 C kohdalla 8.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 46.

163 Mittausraportti Sivu 36/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: MUS 62 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 36 en lämpötila 13.0 C maks. lämpötila 28.3 C min. lämpötila 7.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 41 Lämpötilaindeksi mitatusta 65 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.5 C kohdalla 7.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 41.

164 Mittausraportti Sivu 37/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Porraskäytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 37 en lämpötila 19.4 C maks. lämpötila 21.4 C min. lämpötila 8.6 C Lämpötilaindeksi mitatun 47 Lämpötilaindeksi mitatusta 91 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.5 C kohdalla 8.6 astetta. Lämpötilaindeksiluku 47.

165 Mittausraportti Sivu 38/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: Porraskäytävä Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 38 en lämpötila 11.5 C maks. lämpötila 21.3 C min. lämpötila 8.4 C Lämpötilaindeksi mitatun 46 Lämpötilaindeksi mitatusta 59 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % Pa 21.5 C kohdalla 8.4 astetta. Lämpötilaindeksiluku 46.

166 Mittausraportti Sivu 39/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: KUV 90 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 39 en lämpötila 16.6 C maks. lämpötila 45.4 C min. lämpötila 11.1 C Lämpötilaindeksi mitatun 56 Lämpötilaindeksi mitatusta 79 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.9 C kohdalla 11.1 astetta. Lämpötilaindeksiluku 56.

167 Mittausraportti Sivu 40/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: KUV 90 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 40 en lämpötila.0 C maks. lämpötila 22.9 C min. lämpötila 12.3 C Lämpötilaindeksi mitatun 61 Lämpötilaindeksi mitatusta 92 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.9 C kohdalla 12.3 astetta. Lämpötilaindeksiluku 61.

168 Mittausraportti Sivu 41/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: KUV 90 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 41 en lämpötila 17.9 C maks. lämpötila 23.2 C min. lämpötila 9.2 C Lämpötilaindeksi mitatun 49 Lämpötilaindeksi mitatusta 84 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.9 C kohdalla 9.2 astetta. Lämpötilaindeksiluku 49.

169 Mittausraportti Sivu 42/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: KUV 90 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 42 en lämpötila 17.4 C maks. lämpötila 23.2 C min. lämpötila 7.5 C Lämpötilaindeksi mitatun 41 Lämpötilaindeksi mitatusta 82 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 19.0 % Pa 21.9 C kohdalla 7.5 astetta. Lämpötilaindeksiluku 41.

170 Mittausraportti Sivu 43/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: MB 75 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 43 en lämpötila 19.1 C maks. lämpötila 23.2 C min. lämpötila 6.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 40 Lämpötilaindeksi mitatusta 90 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 17.0 % Pa 21.4 C kohdalla 6.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 40.

171 Mittausraportti Sivu 44/44 P Kohde: Meilahden ala-aste 2-kerros Jalavatie Helsinki Kuvauspaikka: MB 75 Kuvauspäivämäärä: Lämpökuva 44 en lämpötila 17.4 C maks. lämpötila 22.2 C min. lämpötila 8.9 C Lämpötilaindeksi mitatun 49 Lämpötilaindeksi mitatusta 84 Ulkoilman lämpötila Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % Pa 21.2 C kohdalla 8.9 astetta. Lämpötilaindeksiluku 49.

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI LÄMPÖKUVAUSMITTAUSRAPORTTI 1.2.2014 SUOMEN LÄMPÖKUVAUS KIVISAARENTIE 10 A 00960 HELSINKI P. 0400410069 Sisällysluettelo 1 Tavoitteet ja rajaus... 3 2 Kohteen yleistiedot... 4 2.1 Kohde ja osoite... 4 2.2

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.2010. Orvokkitien koulu II Orvokkitie 15 01450 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.2010. Orvokkitien koulu II Orvokkitie 15 01450 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 8.1.10 Orvokkitie 01450 Vantaa usraportti 11.6.10 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011

Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011 Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 Kuvauksen suorittaja: Puhelin: Osoite: Postitoimipaikka: Tilaaja: Uudenmaanliitto Osoite: Esterinportti 2 B Postitoimipaikka: 00240 Helsinki Kohde: Omakotitalo

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 01912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 00520 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku VANTAA

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku VANTAA LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 23.5.09 Maauuninpolun päiväkoti Maauuninpolku 1 01450 VANTAA 23.5.09 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot...3 1.1 Kohde ja osoite...3 1.2 Tutkimuksen tilaaja...3 1.3 Tutkimuksen tavoite...3

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 20.2.2007 Dickursby skola Pääkoulu Urheilutie 4 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 19.6.2007 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsonkoti

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsonkoti LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 3.3 C 3 2 1 0-1 -2-2.6 Metsonkoti Metsontie 23 0145 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 8.1.13 Raportointipäivämäärä: 17.1.13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Metsontie 23, 0145 Vantaa 2 1. KOHTEEN

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Puukoulu Urheilutie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Dickursby skola Puukoulu Urheilutie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 20.2.2007 Dickursby skola Puukoulu Urheilutie 4 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 20.6.2007 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Länsimäen koulu Pallastunturintie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Länsimäen koulu Pallastunturintie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 16.5.09 Länsimäen koulu Pallastunturintie 25 01280 Vantaa usraportti 16.5.09 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 23.1.07 Tammirinteen vastaanottokoti Tammirinteentie 2 01760 VANTAA Fysiikan laboratorio 17.4.07 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot...3 1.1 Kohde ja osoite...3 1.2

Lisätiedot

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS. sauli@paloniitty.fi 1

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS. sauli@paloniitty.fi 1 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS sauli@paloniitty.fi 1 Lämpökuvauksen historia Unkarilainen fyysikko Kálmán Tihanyi keksi lämpökameran 1929 Kameroita käytettiin aluksi sotilastarkoituksiin Suomessa rakennusten

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros Lämpökameran mittauspisteet, kellari LIITE 3. Lämpökamerakuvat

Lisätiedot

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin. KOIVUKOTI 1, VANTAA LÄMPÖKUVAUSLIITE LÄMPÖKUVAUS Kattovuotojen kuntoselvitys, Koivukoti 1, Vantaa Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Lisätiedot

Lämpökuvauksen mittausraportti

Lämpökuvauksen mittausraportti Sivu 1 Lämpökuvauksen mittausraportti HKR - LPK Staffan ja Staffansby LS Laulurastaantie 20 00700 Helsinki Tämä mittausraportti on kuvattu FLIR Systemsin ThermaCam E4-lämpökameralla (sarjanumero 21503438,

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Lasten taidetalo Pessi Asematie VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Lasten taidetalo Pessi Asematie VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 19.3.08 Lasten taidetalo Pessi Asematie 5 01370 VANTAA Fysiikan laboratorio 30.5.08 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek. Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Korson koulun uimahallitilat VANTAA 30,0 C 30. Piste: 24,2 C 20 20,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Korson koulun uimahallitilat VANTAA 30,0 C 30. Piste: 24,2 C 20 20,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Korson koulun uimahallitilat VANTAA Alue: 17,2 C 30,0 C 30 Piste: 24,2 C 28 26 24 22 20 20,0 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Vantaan Konserttitalo Martinus Martinlaaksontie 36 01620 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 29.1.2013 Raportointipäivämäärä: 31.1.2013 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Martinlaaksontie 36, 01620

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Vantaan Konserttitalo Martinus. Martinlaaksontie Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Vantaan Konserttitalo Martinus Martinlaaksontie 36 01620 Vantaa Kuvauksen suorituspäivämäärä: 29.1.2013 Raportointipäivämäärä: 31.1.2013 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Martinlaaksontie 36, 01620

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Asuntolan lämpökamerakuvien mittauspisteet LIITE 3. Perhepäiväkodin lämpökamerakuvien mittauspisteet LIITE 4. Asuntolan lämpökamerakuvat Lämpökuvasivu

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. Kattoristikoiden vinosauvojen alle muodostuneiden puhallusvilla tunneleiden lämpökuvaus. Lämpökuvausraportti 20.1.

LÄMPÖKUVAUS. Kattoristikoiden vinosauvojen alle muodostuneiden puhallusvilla tunneleiden lämpökuvaus. Lämpökuvausraportti 20.1. Lämpökuvausraportti 20.1.2015 Janne Määttä Pujottelijantie 15 FI-96600 Rovaniemi, Finland puhelin +358 50 597 8490 janne.maatta@lampokuva.com www.lampokuva.com Y-tunnus 1750518-7 LÄMPÖKUVAUS Kattoristikoiden

Lisätiedot

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh LÄMPÖKUVAUS. Raikupolun päiväkoti Raikukuja 6 A Vantaa

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh LÄMPÖKUVAUS. Raikupolun päiväkoti Raikukuja 6 A Vantaa Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 13.4.2011 LÄMPÖKUVAUS Raikupolun päiväkoti Raikukuja 6 A 01620 Va 2 Lämpökuvaus Raikupolun päiväkoti, Va Kiratek Oy, 13.4.2011 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN

Lisätiedot

Lämpökuvauksen mittausraportti

Lämpökuvauksen mittausraportti Sivu 1 Lämpökuvauksen mittausraportti Mallitie 01600 Vantaa Tämä mittausraportti on kuvattu FLIR Systemsin ThermaCam E4-lämpökameralla (sarjanumero 21503438, 45 asteen linssi). Kuvauksen suoritti Pekka

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Käräjäkoskentie 18, Riihimäki Kuvauspäivä: 14.11.16 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT uskohde Käräjäkoskentie 18 Riihimäki Tilaaja uspäivät 14.11.16 uksen Teemu Niiranen

Lisätiedot

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Riihipellon päiväkoti Krakankuja VANTAA

Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Riihipellon päiväkoti Krakankuja VANTAA Fysiikan laboratorio LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 6.2.07 Riihipellon päiväkoti Krakankuja 5 0 VANTAA Fysiikan laboratorio 14.5.07 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot...3 1.1 Kohde ja osoite...3 1.2 Tutkimuksen tilaaja...3

Lisätiedot

TermoLog+ Lämpökuvaus ikkunaremontin tukena. www.termolog.fi

TermoLog+ Lämpökuvaus ikkunaremontin tukena. www.termolog.fi Nopea, kattava ja edullinen tutkimusmenetelmä TermoLog+ tutkimusmenetelmä hyödyntää uusinta laiteja ohjelmistoteknologiaa. Menetelmään kuuluu ikkunaelementtien lämpökuvauksen tukena myös painekartoitus

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Jönsaksen päiväkoti VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Jönsaksen päiväkoti VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Jönsaksen päiväkoti VANTAA Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/12 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN

Lisätiedot

Lämpökuvauksen malliraportti rivitalosta

Lämpökuvauksen malliraportti rivitalosta Sivu 1 HUOMIO: Tämä malliraportti on todellisesta raportista lyhennetty versio. Kohteen nimi ja osoite on keksittyjä. Tässä raportissa näkyy yleisiä lämpövuotokohtia rivitalossa ja kuinka ne on dokumentoitu.

Lisätiedot

RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo, Finland y-tunnus

RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo, Finland  y-tunnus RAPORTTI KIVIMÄEN KOULU, VANTAA LÄMPÖKUVAUS VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo, Finland www.vahanen.com y-tunnus 1639563-3 Raportti 2 (6) Kivimäen koulu, Vantaa Lämpökuvaus Sisällys 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

TermoLog Oy Sertifioitua lämpökuvauspalvelua pienkiinteistöille. www.termolog.fi

TermoLog Oy Sertifioitua lämpökuvauspalvelua pienkiinteistöille. www.termolog.fi TermoLog Oy Sertifioitua lämpökuvauspalvelua pienkiinteistöille www.termolog.fi Nopea, kattava ja edullinen tutkimusmenetelmä tutkimusmenetelmä hyödyntää uusinta laiteja ohjelmistoteknologiaa. Menetelmään

Lisätiedot

Tietoa lämpökuvauksesta

Tietoa lämpökuvauksesta SIVU 1/7 Tietoa lämpökuvauksesta Lämpökuvauksesta... 2 Lämpökuvauksen suorittaminen... 3 Ulkoilman olosuhteet... 4 Sisäilman olosuhteet lämpökuvauksen aikana... 4 Tulosten esittäminen... 5 Raja-arvot ja

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/11 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Tarhapuiston päiväkoti VANTAA 5,0 C 4 2 0-2 -2,0 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/11

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKATSELMUS. Kokonkatu 6 33960 Pirkkala. Haarlankatu 1 B FI-33230 Tampere p. 0207 495 630 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0

LÄMPÖKAMERAKATSELMUS. Kokonkatu 6 33960 Pirkkala. Haarlankatu 1 B FI-33230 Tampere p. 0207 495 630 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 LÄMPÖKAMERAKATSELMUS Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Lämpökamerakatselmus 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Lämpökuvauskohde Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Tilaaja Kesko / Vesa Saarenheimo Lämpökuvauspäivä 14.1.2011 Lämpökuvauksen

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hakunilan yläaste VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hakunilan yläaste VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/14 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Hakunilan yläaste VANTAA 5,0 C 4 2 0-2,6 C -2 Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/14 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vahinkokartoitus KOHDETIEDOT. Työnumero: PJ Tilausnumero: Kiinteistö: Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri, Finmed 1 tila 2.115

Vahinkokartoitus KOHDETIEDOT. Työnumero: PJ Tilausnumero: Kiinteistö: Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri, Finmed 1 tila 2.115 Vahinkokartoitus KOHDETIEDOT Kiinteistö: Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri, Finmed 1 tila 2.115 Osoite: Biokatu 6, 33100 Tampere Tilaaja/yhteyshenkilö: Kartoitus / mittaukset pvm: Timo Turunen puh. 050 568

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hämeenkylän koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Hämeenkylän koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Hämeenkylän koulu VANTAA Vaihe I Lähtötilanne Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/13 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS. Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä.

KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS. Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä. KIINTEISTÖN LÄMPÖKUVAUS Lämpökuvausraportin vaiheet ja muuta tietoa lämpökuvauksesta kiinteistöissä. Lämpökuvaussopimus Lämpökuvaussopimuksen laadinnassa kerätyt tiedot ovat pohjana koko tutkimukselle.

Lisätiedot

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 14.4.2011 LÄMPÖKUVAUS. Vantaanlaakson päiväkoti Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa

Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 14.4.2011 LÄMPÖKUVAUS. Vantaanlaakson päiväkoti Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 07 401 006 14.4.11 LÄMPÖKUVAUS Vantaanlaaksonraitti 9 01670 Vantaa 2 Lämpökuvaus, Vantaa Kiratek Oy, 14.4.11 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. KOHTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

TermoLog Oy Kiinteistön rakennetutkimukset. www.termolog.fi

TermoLog Oy Kiinteistön rakennetutkimukset. www.termolog.fi TermoLog Oy www.termolog.fi Kattava palvelutarjonta kiinteistön kunnon valvontaan tarkastusmenetelmä hyödyntää uusinta laiteja ohjelmistoteknologiaa. Menetelmään kuuluu lämpökuvauksen tukena myös lämpötila-

Lisätiedot

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015

RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUS uudet ohjeet 2015 Lämpökameravaatimuksien tarkentuminen Mittausolosuhdevaatimusten muuttuminen Rakennuksen vallitsevan paine-eron huomioiminen lämpötilaindeksin laskennassa 19.10.2015

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1. SIVU 1/13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.2012 LÄMPÖKUVAUS Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa aja: Kuvaajan yhteystiedot Insinööritoimisto Realtest, 00730

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

Lämpökuvauksen mittausraportti

Lämpökuvauksen mittausraportti S i v u 1 Lämpökuvauksen mittausraportti Mallitie 1 00000 Mallikylä Tämä mittausraportti on kuvattu FLIR Systemsin ThermaCam E4-lämpökameralla (sarjanumero 21503438, 45 asteen linssi). Kuvauksen suoritti

Lisätiedot

Kuntotutkimus L Ä M P Ö K U V A U S. Seutulan koulu VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI

Kuntotutkimus L Ä M P Ö K U V A U S. Seutulan koulu VANTAA. Tutkimuslaitos Tutkija 1/13 KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI 1/13 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Seutulan koulu VANTAA Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio Sauli Paloniitty Projektipäällikkö 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Gsm. 040-861 7001. Osoite. Postitoimipaikka. Tilaaja:Jukka Hillo c/o As Oy Iirisranta. Osoite:Iirislahdentie 42 asunto 13

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Gsm. 040-861 7001. Osoite. Postitoimipaikka. Tilaaja:Jukka Hillo c/o As Oy Iirisranta. Osoite:Iirislahdentie 42 asunto 13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Kuvauksen suorittaja Tr-Lämpökuvaus Oy Gsm. 040-861 7001 Osoite Postitoimipaikka Krämertintie 31 D 006 Helsinki TilaajaJukka Hillo c/o As Oy Iirisranta OsoiteIirislahdentie 42 asunto

Lisätiedot

SATAMATALONKUJA LOVIISA

SATAMATALONKUJA LOVIISA Sivu 1 / 7 SATAMATALONKUJA 07910 LOVIISA HIILIDIOKSIDIMITTAUS Tutkimusselostus, päivitetty 12.9.2018 Työnro: 327158 Linda Merk 0400 647 929 Sivu 2 / 7 1 YLEISTIEDOT Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Lehdokkitien virastotalo

Lehdokkitien virastotalo Lehdokkitien virastotalo Vantaa LÄMPÖKUVAUS 6.2.2004 Tilaaja Isännöitsijätoimisto MAIKOSKI OY / Jari Vainio Osoite Vernissakatu 6 Postinumero ja paikka Kuvauskohde Tehtävä Menetelmä / laitteisto 01300

Lisätiedot

Päivityskoulutus Lämpökuvaajat Tiiviysmittaajat

Päivityskoulutus Lämpökuvaajat Tiiviysmittaajat PALONIITTY OY Päivityskoulutus 21.4.2016 Lämpökuvaajat Tiiviysmittaajat Sauli Paloniitty www.paloniitty.fi 045-77348778 21.4.2016 sauli@paloniitty.fi 1 AIHEET Asumisterveysasetus 2015 Asumisterveysasetuksen

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

Vuokkoharjun koulu Kouluntie Järvelä

Vuokkoharjun koulu Kouluntie Järvelä Sivuja:1/34 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051521700185 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Järvelä Sisäilman olosuhteiden seuranta Tutkimus

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Ruusuvuoren koulu VANTAA Vaihe I Lähtötilanne Alue: -15,8 C 11,9 C 10 5 Piste: 1,6 C 0-5 -10-15 -15,2 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Lisätiedot

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus

Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus FLIR Systems AB 16.12.2010 Tutkimusselostus VTT-S-10235-10 Liite 2 Binja tiivistelistan vaikutuksen lämpökuvaustutkimus PVM 16.12.2010 Lämpökuvaaja: VTT Expert Services Oy Erkki Vähäsöyrinki Tilaaja: Binja

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. VARIA, Myyrmäen ammattikoulu Ojanhaantie 5, Vantaa

LÄMPÖKUVAUS. VARIA, Myyrmäen ammattikoulu Ojanhaantie 5, Vantaa LÄMPÖKUVAUS VARIA, Myyrmäen ammattikoulu Ojanhaantie 5, 01600 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI VARIA OJANHAANTIE 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Lämpökuvauskohde Lämpökuvauspäivä 15.3.2011 16.3.2011 Läsnä olleet Kohdetyyppi

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Lämpökuvauksen mittausraportti

Lämpökuvauksen mittausraportti Sivu 1 Lämpökuvauksen mittausraportti Punakiventie 4 00980 Helsinki Tämä mittausraportti on kuvattu FLIR Systemsin ThermaCam E4-lämpökameralla (sarjanumero 21503438, 45 asteen linssi). Kuvauksen suoritti

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Porvoon Tilapalvelut Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kartoitus Tutkimus pvm: 16.6.2016 Läsnäolijat: Hans Bergman / Porvoon Tilapalvelut Kim Laaksonen

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta. Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta. Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Koulurakennuksen ilmatiiveysmittaus Ilmatiiveysraportti 2010 SISÄLTÖ 1 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Mittauksen tavoite... 3 1.2 Mittauksen tekijä... 3

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Tässä on esitetty esimerkkinä paikkoja ja tapauksia, joissa lämpövuotoja voi esiintyä. Tietyissä tapauksissa on ihan luonnollista, että vuotoa esiintyy esim. ilmanvaihtoventtiilin

Lisätiedot

Kommentit: Korjausluokka 3. Lattianrajassa ilmavuotoa. Vaatii lisätutkimuksia.

Kommentit: Korjausluokka 3. Lattianrajassa ilmavuotoa. Vaatii lisätutkimuksia. usmittausraportti 1/24 Kuvauspaikka: 2.89 väliseinä/ulkoseinä nurkka.0 C Kuvauspäivämäärä: 11.3.14 14 Nro 1. en lämpötila 14.5 C maks. lämpötila.5 C min. lämpötila 13.8 C Lämpötilaindeksi mitatun 66 69

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI

TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI SIVU 1/6 Talo Suomalainen, Mittaripolku 8, 01230 Mallila n 50 -luku 1,2 1/h Insinööritoimisto Realtest Sidetie 11 D 00730 Helsinki Puh. 0400 728733 matti.pirkola@realtest.fi SIVU 2/6 1.KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu

4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu LIITTEIDEN LUETTELO 1. Rakennuslupakuvat 2. Rakennekortit 3. Rakenneleikkaukset 4. Rakenteiden lämpö- ja kosteustarkastelu 5. Kantavien rakenteiden lujuusmitoitus 6. Lämpöhäviön tasauslaskelma 7. Energiatodistus

Lisätiedot

HOMEKOIRATUTKIMUS. Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus

HOMEKOIRATUTKIMUS. Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus jenni.ylikotila@heinavesi.fi 1 / 8 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN TIEDOT... 3 1.1 YLEISKUVAUS KOHTEESTA... 3 1.2 OLEELLISIMMAT HAVAINNOT...

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA

UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA 1/10 UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA Puitteen / lasin sekä karmien liitokset vuotavat, ikkunoiden tiivisteistä tuulee sekä vetää ja vettä tulee sisään. IKKUNOIDEN TIIVISTYS, HUOLTO-

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi

SISÄILMAN LAATU. Mika Korpi SISÄILMAN LAATU Mika Korpi 2.11.2016 Sisäilman määritelmä Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi saattaa olla eri lähteistä peräisin olevia kaasumaisia ja hiukkasmaisia

Lisätiedot

Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon. Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen

Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon. Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen Uusien rakentamismääräysten vaikutus sisäilmastoon Sisäilmastoluokitus 2018 julkistamistilaisuus 14.5.2018 Säätytalo Yli-insinööri Katja Outinen Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistui 1.1.2018 Taustalla

Lisätiedot

Paine-eron mittaus- ja säätöohje

Paine-eron mittaus- ja säätöohje Paine-eron mittaus- ja säätöohje Marko Björkroth, Lari Eskola, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Risto Kosonen, Aalto Yliopisto Juha Vinha, Tampereen yliopisto Paine-eron mittausohje Ympäristöministeriön toimeksianto

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 19.2.2015 Läsnäolijat: Huoltomies Tomas Backman Raportointi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 Kotka Työ nro T15026 Kotka 26.8.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/

KARTOITUSRAPORTTI. Asematie Vantaa 1710/ Asematie 7 01300 Vantaa 1710/6416 26.3.2018 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 KÄYTETTY MITTAKALUSTO... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA... 5 YHTEENVETO... 7 3 KOHDETIEDOT

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET 6.3.2009 1. Paikantamispiirustus 3 kpl 2. Valokuvia tutkimuksista 6 s. 3. Lämpökuvasivut 1-10 s. 4. Analyysivastaukset

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon Asumisterveys - olosuhteet kuntoon LVI-päivät Tampere 1 27.10.2017 Etunimi Sukunimi Terveydensuojelulain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

RAPORTTI TOMMILANKATU 24, TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY MARKULANTIE TURKU

RAPORTTI TOMMILANKATU 24, TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY   MARKULANTIE TURKU RAPORTTI TOMMILANKATU 24, 20320 TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY WWW.VAHINKOPALVELU.COM MARKULANTIE 3 20300 TURKU Sisällys 1. YLEISET TIEDOT... 2 2. KÄYTETYT MITTALAITTEET... 3 3. MENETELMÄKUVAUS:...

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/

Kartoitusraportti. Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/ Kartoitusraportti Kisatie 21 Ruusuvuoren koulu Vantaa 297/3920 5.5.2015 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 4 MITTAUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Hammashoitolan tiloissa (lähinnä huoneet 217, 214 ja paljeovihuone ) tutkittiin ilmavirtauksia, paine-eroja ja VVOC/VOC pitoisuuksia.

Hammashoitolan tiloissa (lähinnä huoneet 217, 214 ja paljeovihuone ) tutkittiin ilmavirtauksia, paine-eroja ja VVOC/VOC pitoisuuksia. 1(6) Kohdetiedot Havukallion Koulu Osoite Peltoniemenkuja 1, Vantaa Tilauspvm Tilauskirje 17.11.2011 Tutkimukset / Näytteenotto 18.11.2011, 15. ja 28.12.2011 Raportti 20.1.2012 Yhteenveto Hammashoitolan

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI SIRKKALANKATU 12, TURKU - PARAKIT

KARTOITUSRAPORTTI SIRKKALANKATU 12, TURKU - PARAKIT KARTOITUSRAPORTTI SIRKKALANKATU 12, 20700 TURKU - PARAKIT 24.9.2018 TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY WWW.VAHINKOPALVELU.COM MARKULANTIE 3 20300 TURKU Sisällys 1. KOHTEEN TIEDOT... 2 2. KÄYTETYT MITTALAITTEET...

Lisätiedot